Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Pastaba: redagavimo slaptažodis: 000000

Bendrom jėgom išmąstykim ir diekime šviesuolių bendrystę

Kalbėjau su Zenonu ir Audrone Anušauskais. Ruošiuosi savo meno parodai, kuria bandysiu aprėpti savo mintis apie viską, viską. Renku iš mūsų klausimus, ką gvildename. Tai man padeda mąstyti plačiau, gyvenimiškiau.

Zenonas jau eilę metų mąsto, "Kaip sujungti žmonių protus, kad sumuotųsi atmintys ir gebėjimas mąstyti (spręsti uždavinius)?" Jo sūnus Donatas tam tikslui suprogramavo sąsają http://www.kurybinetalka.lt Zenonas sugalvojo uždavinį: sukurti ir surašyti regioninės plėtros strategiją. Tačiau nepavyko sudominti pakankamai žmonių.

Man asmeniškai daug svarbiau būtų bendrom jėgom išmąstyti ir diegti šviesuolių bendrystę. Zenonui ta mintis patiko. Sutikom, vadovausiu šiam sumanymui, o jisai visaip patars. Tuo pačiu vis gvildensime, kaip sujungti mūsų protus!

Zenonas patarė, iš karto galim mąstyti:

  • Kas tai per būsena, šviesuolių bendrystė? Kaip ji atrodys?
  • Kaip to siekti? Kaip link to tikslo nueiti?

Dirbsime visuomenės turto pagrindais, atsisakydami autorinių teisių visų labui.

Praktiškai sutarėme, vienas iš tikslų būtų palengvinti projektų rašymą. Audronei dažnai tenka juos rašyti ir, kaip žinome, tai britkus darbas. Puoselėdami bendrystę, išsakydami bendras vertybes ar bent geriau suprasdami vieni kitus, manau galime labiau padėti vienas kitam rašyti prasmingus, veiksmingus projektus.

Galim taip pat apmąstyti įvairius visuomeninius judėjimus, bendruomenes ar sumanymus, kaip antai "Aš Lietuva", "Minčių sodas", Internetinė televizija ir pasimokyti iš savo pasisekimų ir nepasisekimų.


Šviesuolių bendrystė

Džiaugiasi didelėm šeimom - jos duoda gyvenimo džiaugsmą, palaikymą vieni kitiems - šviesuolių židinių, renginių, veiklos pagrindas - įvairaus amžiaus žmonės - įvairesnė veikla, įvairesnis dalyvavimas - platesnės draugystės - mažiau reiklūs

Bendri darbai - koplyčios stogo remontas - talkos

Sveiki


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 vasario 24 d., 21:59