Iš Gvildenu svetainės

Book: 20170914CultureCognitionCommunication-Abstract

Culture • Cognition • Communication (Inter)cultural perspectives on language and the mind (ICPLM 2017), September 14-15, Lublin, Poland

How Do Things Come to Matter?

Evolution of Self-Identity in the Intercultural Debate on Whether to Restore Vilnius's Oldest Jewish Cemetery.

Key words: Argumentation, self-identity, origins of language, pattern language, Litvak heritage

In Vilnius, Lithuania, a controversy unfolds over whether to convert a Soviet Sports Palace into a European Convention Center, or whether to restore the Jewish cemetery which the Soviets desecrated there. We take the opportunity to analyze the origins of related self-definitions, decisions, positions and questions which matter for various self-identities: the Soviet government, Soviet Lithuanian architects, real estate developers, post-Soviet Lithuanians, anti-Soviet Lithuanians, post-anti-Soviet Lithuanians, the Lithuanian government, the Lithuanian Jewish community's official leaders, orthodox Lithuanian Jews and local residents.

We illustrate how self-identity gets extended with 12 different contexts:

We describe some of the "equations" by which these contexts are further composed. We look for parallels with universal constructs in natural language and explore how these constructs (such as the distinction between nouns, verbs and modifiers) might arise from a grammar of self-identity which defines why and how we identify with issues, why and how they matter to us or not.

We note especially that peace is the healthy reference point for Why we should act? We can then study our emotions as deviations from peace which clarify for us the boundary between our self and our world, and also reveal whether we are expecting what we truly wish. Architect Christopher Alexander calls this peace "the quality without a name". His pattern languages foster it, and his 15 properties of life enhance it. We show that 3 of these properties (strong centers, strong boundaries, levels of scale) are manifested by the other 12, which match with our 12 contexts which extend self-identity. Adding contexts tell us How do we behave? but removing them tells us Why do we behave? We can care even when we can't take action, and thus the behavioral question, How do we behave? is incomplete without the additional moral question, How should we behave?

Drafts


Culture • Cognition • Communication (Inter)cultural perspectives on language and the mind (ICPLM 2017), September 14-15, Lublin, Poland

How Do Things Come to Matter?

Evolution of Self-Identity in the Intercultural Debate on Whether to Restore Vilnius's Oldest Jewish Cemetery.


My Topic

Static Caring (Solutions): Concerns as Patterns

Christopher Alexander's pattern language - a pattern or solution.

Peace - Letting Go of One Self

Paradox

Growth Experiences - Letting Go of Old Self to Take Up New Self - Complement to Self

Importance of letting go of one's self.

Duality of language

Implicit, recurring activity and explicit, one-time activity (concern)

Purposes of Art and Rules for Art

One-time activity

Change in Self-Identity - Challenge: trying to make sense of the equations

Activity as basis for language

Active Caring (Problems): Caring and Maturing

Gamestorming

Converting concerns, old and new, into one-time growth experiences which link them.

Survey

Conclusion

20170914CultureCognitionCommunication-Abstract

Draft1? Drafts


Tyrimas


My Topic

Paradox

Static Caring (Solutions): Concerns as Patterns

Peace - Letting Go of One Self

Growth Experiences - Letting Go of Old Self to Take Up New Self - Complement to Self

Implicit, recurring activity and explicit, one-time activity (concern)

Purposes of Art and Rules for Art

Change in Self-Identity - Challenge: trying to make sense of the equations

Active Caring (Problems): Caring and Maturing

Gamestorming

Survey

Conclusion


Mapping the threesome content (poslinkis in the three-cycle) onto form (būtinas-tikras-galimas). The map can be onto the positive or onto the negative. And with regard to what is, or what is not.


The types of experiences are based on necessary-actual-possible understood both positively and negatively, whereas being-doing-thinking cannot be negated.

Consider the six (of eight) questions that sharpen values (from the Eightfold Way) and relate them to the six experiences. Three ask How to apply a value: at all, for oneself, and more broadly, and three ask Why the value does not exist, we don't live it, we don't think it? This is 3+3 whereas the kinds of concerns is given by +2. In either case, we can think of the old self giving rise to the new self by way of the opposite self. On the one hand, this gives three positives and three negatives. But on the other hand, we can interpret this as one old positive, one new positive, and four others - the negative ones and the positive present - yielding 2+4.

Savastis kyla iš paskiro žmogaus jausmų - o išrišimas, ramybe, iš bendro žmogaus. Ramybė iškyla permąstant bendru žmogumi, bendra veikla. Rūpestis, tai paskiro žmogaus išskirtinis reikalas.

Ramybe žmogaus rūpestis tampa žmogaus branda, tai siejama su gyva veikla, ramybe. Rūpestis yra vienkartinei veiklai, išskirtinei veiklai. Pasikartojant veiklai, tai savaime tvarkosi - taip tampa įvardijamu.


Culture • Cognition • Communication (Inter)cultural perspectives on language and the mind (ICPLM 2017), September 14-15, Lublin, Poland

How Do Things Come to Matter?

Evolution of Self-Identity in the Intercultural Debate on Whether to Restore Vilnius's Oldest Jewish Cemetery.

Key words: Argumentation, self-identity, origins of language, pattern language, Litvak heritage

In Vilnius, Lithuania, a controversy unfolds over whether to convert a Soviet Sports Palace into a European Convention Center, or whether to restore the Jewish cemetery which the Soviets desecrated there. We take the opportunity to analyze the origins of related self-definitions, decisions, positions and questions which matter for various self-identities: the Soviet government, Soviet Lithuanian architects, real estate developers, post-Soviet Lithuanians, anti-Soviet Lithuanians, post-anti-Soviet Lithuanians, the Lithuanian government, the Lithuanian Jewish community's official leaders, orthodox Lithuanian Jews and local residents.

We illustrate how self-identity gets extended with 12 different contexts:

We describe some of the "equations" by which these contexts are further composed. We look for parallels with universal constructs in natural language and explore how these constructs (such as the distinction between nouns, verbs and modifiers) might arise from a grammar of self-identity which defines why and how we identify with issues, why and how they matter to us or not.

We note especially that peace is the healthy reference point for Why we should act? We can then study our emotions as deviations from peace which clarify for us the boundary between our self and our world, and also reveal whether we are expecting what we truly wish. Architect Christopher Alexander calls this peace "the quality without a name". His pattern languages foster it, and his 15 properties of life enhance it. We show that 3 of these properties (strong centers, strong boundaries, levels of scale) are manifested by the other 12, which match with our 12 contexts which extend self-identity. Adding contexts tell us How do we behave? but removing them tells us Why do we behave? We can care even when we can't take action, and thus the behavioral question, How do we behave? is incomplete without the additional moral question, How should we behave?

20170914CultureCognitionCommunication-Abstract


Kaip keitėsi mano tapatybė

Dalyvavau skautų stovykloje. Pasijutau vyriškesnis.

Ryžausi dalyvauti sporto komandoje, kad bręsčiau protu, kūnu ir dvasia.

Dalyvavau vandensvydžio ir plaukimo komandoje. Skautų stovykloje pasijutau stipresnis.

Vasarą praleidau Lietuvoje. Grįžęs pasijutau kažką patyręs, geriau mokantis lietuviškai.

Laimėjau BPHS prezidento rinkimus. Užsimojau ir pasiekiau savo.

Kaip BPHS prezidentas supratau, kad nieko daug neįstengiu nuveikti.

Lietuvoje pajusdavau, kad kai ką vertinu iš amerikietiškos savimonės.

Čikagoje ir Lietuvoje pajusdavau, kad kai kas nepatinka iš lietuvių savimonės.

Prisirišau prie St.Benedict the African bažnyčios ir choro.

Prisirišau prie Kalifornijos grožio.

Prisirišau prie Lietuvos krepšinio komandos.

Pradėjau paišyti - po to kai Jonas išsiskyrė su Nola.

Nutoliau nuo Rimos ir Jono.

Naujai prisirišau prie savo tėvų. Po to kai su manimi naujai elgėsi po Tėtės susirgimo. Ir po to kai Ieva ruošėsi ištekėti.

Ievą įsimylėjęs naujai suvokiau savo galimybes.

Ievą įsimylėjęs pakenčiau didelius sunkumus.

Ievą įsimylėjęs prisirišau prie jos šeimos ir krašto.

Iš senelių ir jų gyvenimo Čikagoje sėmiausi, ką reiškia būti lietuviu.

Čikagoje gyvendamas papildžiau savo kalifornietišką prigimtį, artėjau prie Lietuvos.

Lietuvoje būdamas pasijutau, kad esu savame krašte, kurį reikia pažinti, prie kurio reikia priprasti.

Šachmatais žaisdamas, dargi dalyvaudamas turnyruose, juos laimėdamas, pasijutau, kad pasižymiu, išreiškiu save.

Žaisdamas sėkmingai ir nesėkmingai prieš kompiuterį pasijutau, kad naujai pažįstu save ir savo pajėgumą.

Susitvarkydamas su svoriu naujai pamėgau savo kūną.

Bandydamas mesti svorį ugdžiau savo valią.

Kurdamas dainas - įsitraukdamas į Naują kraują - atvėriau naujas galimybes sau.

Sužinojęs, kad Ieva myli kitą - supykau ant Dievo - teko tvarkyti su juo santykius.

Išmokdamas klausytis Dievo - patyriau laisvę.

Išsikovojau teisę apibrėžti save, kad noriu viską žinoti.

Išsikovojau ir pats apsibrėždavau, kaip mane turi vadinti.

Iškylaudamas kalnuose jaučiausi šaunesnis ir arčiau gamtos.

Išmokau klausyti džiazo.

Išmokau klausytis roko muzikos.

Pradėjau nešioti lęšius.

Teko nešioti akinius.

Nustojau nešioti lęšius.

Dalyvavau irklavimo komandoje.

Galvojau siekti daktaro laipsnio.

Nusprendžiau gauti daktaro laipsnį - baigti ką pradėjau.

Apsisprendžiau pragyventi iš pusės etato.

Apsisprendžiau gyventi Čikagoje pas Senelę.

Įsigijau Zizę, Bumbą ir Rarą.

Kotrynai kurdavau dainas ir eilėraščius.

Ievai kurdavau dainas ir eilėraščius.

Sąjūdžio laikais jaučiausi, kaip įžymenybė.

Įsimylėjęs į Ievą, pradėjau visaip išsišokti.

Meldžiausi su visais kaime dviese ir trise, kaip don Kichotas.

Pradėjau skaityti filosofijos pranešimus. Rašiau šachmatų skyrių Drauge.

Pradėjau rengti meno parodas.

Galvojau pragyventi iš meno.

Ryžausi bankrutuoti.

Ryžausi pragyventi iš įmonės, "Minčių sodo".

Kinijoje ryžausi gyventi Lietuvoje.

Negalėjau gyventi Lietuvoje nes buvau per daug įsimylėjęs Reginą.

Jaučiau, kad nerandu kaip draugauti su merginom, kaip rasti mylimąją.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Book/20170914CultureCognitionCommunication-Abstract
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugsėjo 15 d., 11:33