Iš Gvildenu svetainės

Book: 20180505TheUnansweredQuestionAbstract

Komparatyvizmas, globalizacija ir dabartinių estetikos bei meno filosofijos diskursų kaita, Lietuvos kultūros tyrimų institute, siūlyti iki balandžio 25 d., vyks gegužės 5 d. Siūlyti apie muziką.

Leonard Bernstein's "Unanswered Question" Inspires Questions About the Origin of Games, Music, Language and Humanity.

L.Bernšteino "Neatsakyto klausimo" sužadinti žaidimų, muzikos, kalbos ir žmonijos kilmės klausimai.

1973 metais Harvardo universitetas įrašė šešias dirigento L.Bernšteino paskaitas apie "Neatsakytą klausimą", kaip vystosi muzika? Įkvėptas kalbotyrininko N.Chomskio atradimų, jisai ieškojo muzikos gramatikos, jos fonologijos, sintaksės ir semantikos. Jisai pabrėžė muzikos žaismingumą. Muzikos žaidimą grindė lūkesčių išvystymu, pažeidimu ir atstatymu su tikslu išplėtoti daugiaprasmiškumą, nusakyti lygtį - palyginimą ir žaisti su palyginimo viena ir kita puse.

Aš savo ruožtu įsivaizduosiu, kaip žmonės priešistoriniais laikais išsiskyrė nuo kitų homonidų savo sugebėjimu, kaip Tomasello pastebėjo, užsiimti bendru reikalu ("joint intentionality"). Mano manymu, lygiagrečiai išsivystė žmonių nesąmoningas sugebėjimas savo kūnus derinti, ir kartu polinkis bendram reikalui susikaupti, kaip nesugeba šimpanzės arba autistai. Manau, tokią darną palaikė dainavimas, kas skatino išvystyti balso stygas ir išplėsti kalbos galimybes. Ryškėjant bendram reikalui žmonės ėmė žaisti žaidimus, kurti vaizduotės pasaulius, į kuriuos įžengdavo bendru klausimu ir iš kurio išeidavo bendru atsakymu. Pristatysiu žaidimų gramatika, kurią išmąsčiau tirdamas Silicio slėnio įmonių kūrybinius žaidimus. Žaidimas plėtoja neatsakytą klausimą, tad šios mintys suskamba su L.Bernšteino "Neatsakytu klausimu" ir jo įžvalgomis apie muzikos gramatiką.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Book/20180505TheUnansweredQuestionAbstract
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 04 d., 13:39