Iš Gvildenu svetainės

Book: Freedom

Understanding Freedom Within A Hierarchy of Needs

Relate freedom (of the body) to the will (the exercise of free will) and to decision making.

Laisvė, kaip vienas iš poreikių - sprendimui. Dorovė, kaip laisvės prasmės klausimas.

Relate needs to the 6 kinds of meaningful experiences - what is (cling), what is possible (get more), what is desirable (avoid extremes); what is not (choose good), what is not possible (choose better), what is not desirable (choose best)?

Amžina branda yra auganti atsakomybė, tad ir auganti laisvė

D: Aš esu ta laisvė, ta dvasia, kuria jūs renkatės. Ir aš galiu būti be sąlygų ir sąlygose. Tad jūs renkatės ar elgtis sąlyginai ar be sąlygų. O tai ir sudaro skirtumą visakame. Nes sąlygose jūs bręstate, jūs išmokstate vienaip, o be sąlygų jūs sukuriate naujas sąlygas, atspindinčias jūsų laisvę. Tad jūs renkatės ar gyventi kūriniais sąlygose, ar kūrėjais be sąlygų. Tai ir yra esminis pasirinkimas, kuris grindžia veiksmą +2, siejantį meilę ir gyvybę.

3 rūšys pasirinkimų: vertė (gerą), laisvė (geresnį) ir prasmė (geriausią), bet tik viena iš jų yra laisvė.

Spiral dynamics

Freedom as an organizing principle for society - two parties - one wanting more freedom, the other less

Relative frame - absolute frame - preference for the absolute frame - letting go of conditions - freedom is always within conditions - freedom is based on ambiguity

life makes sense in the context of interests - those interests makes sense in terms of entropy - life makes sense as a value

If life is a value, then it is, in particular, a value for the one who lives it - but then it is a value from their point of view - which is relative - and which favors value - with regard to their personal model - but then it further makes sense from the absolute point of view

Freedom vs. Opportunity

Note the boundary between self and world.

Self-worth deals with issues of equality. Freedom presumes conditions thus requires a certain context of dependence and equality.

Mąstytojai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Book/Freedom
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 kovo 24 d., 23:18