Iš Gvildenu svetainės

Book: MusicalSyntax

Komparatyvizmas, globalizacija ir dabartinių estetikos bei meno filosofijos diskursų kaita, Lietuvos kultūros tyrimų institute, siūlyti iki balandžio 25 d., vyks gegužės 5 d. Siūlyti apie muziką.


List of slides and questions


In 1973, Leonard Bersteing gave six lectures at Harvard University.


Outline

Bernstein's grand ideas

And consider excerpts from his videos

My grand ideas

Music as rhetoric - repetition and variation

Metaphor - the common "X factor" relating A and B - a shared principle, a shared phenomenon.

What is the boundary between self and world in music? Between the known and the unknown? The old and the new?

Joint intentionality

Unison

Question and answer

Meaning

Algebra of copyright - three parsers

Abstract structural expectations

Supposed differences

Expectations and emotion


Sources

Books


II) Musical Syntax

III) Musical Semantics

IV) Delights and dangers of ambiguity


1973 metais Harvardo universitetas įrašė šešias dirigento L.Bernšteino paskaitas apie "Neatsakytą klausimą", kaip vystosi muzika? Įkvėptas kalbotyrininko N.Chomskio atradimų, jisai ieškojo muzikos gramatikos, jos fonologijos, sintaksės ir semantikos. Jisai pabrėžė muzikos žaismingumą. Muzikos žaidimą grindė lūkesčių išvystymu, pažeidimu ir atstatymu su tikslu išplėtoti daugiaprasmiškumą, nusakyti lygtį - palyginimą ir žaisti su palyginimo viena ir kita puse.

Aš savo ruožtu įsivaizduosiu, kaip žmonės priešistoriniais laikais išsiskyrė nuo kitų homonidų savo sugebėjimu, kaip Tomasello pastebėjo, užsiimti bendru reikalu ("joint intentionality"). Mano manymu, lygiagrečiai išsivystė žmonių nesąmoningas sugebėjimas savo kūnus derinti, ir kartu polinkis bendram reikalui susikaupti, kaip nesugeba šimpanzės arba autistai. Manau, tokią darną palaikė dainavimas, kas skatino išvystyti balso stygas ir išplėsti kalbos galimybes. Ryškėjant bendram reikalui žmonės ėmė žaisti žaidimus, kurti vaizduotės pasaulius, į kuriuos įžengdavo bendru klausimu ir iš kurio išeidavo bendru atsakymu. Pristatysiu žaidimų gramatika, kurią išmąsčiau tirdamas Silicio slėnio įmonių kūrybinius žaidimus. Žaidimas plėtoja neatsakytą klausimą, tad šios mintys suskamba su L.Bernšteino "Neatsakytu klausimu" ir jo įžvalgomis apie muzikos gramatiką.

Readings

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Book/MusicalSyntax
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 balandžio 13 d., 14:22