Notes

Book

Math 数学

Discovery

Andrius Kulikauskas

 • ms@ms.lt
 • +370 607 27 665
 • My work is in the Public Domain for all to share freely.

Lietuvių kalba

Introduction E9F5FC

Understandable FFFFFF

Questions FFFFC0

Notes EEEEEE

Software

I will be sketching out the Overview of my philosophy which I wish to write up.

In 2014, I self-published an initial, illustrated overview of my comprehensive philosophy, The Truth: From Relative to Absolute.

I would flesh that out further. I would draw on my subsequent research and the presentations which I have been giving.

My personal goal with this book would be to overview my thinking so that people could see how it fits together into a comprehensive system. I would then keep expanding and revising it.

I see my book as consisting of 12 chapters.

 • Chapter 1 is an introductory chapter (which I will some day expand as a "Handbood for Investigators") on how to investigate any question.
 • Chapter 2-7 would be based on "The Truth: From Relative to Absolute" and explains how we can go from personal points of view to imagining and fostering an absolute point of view.
 • Chapters 8-11 would sketch out such an absolute point of view in terms of God's point of view (God's taking up his question, Is God necessary?), a first-person point of view (the basis for human behavior and morality), a second-person point of view (for systematizing the ways of figuring things out in a particular discipline or by an individual) and a third-person point of view (for engineering ambiguity to increase the likelihood of unexpected miracles).
 • The final Chapter 12 would describe a culture where we live as God, growing forever, learning forever, living forever, here and now.

Working Title:

Living Not Knowing

Learning, Growing, Living Forever - Here and Now

Main ideas:

 • I wish to know everything and apply that knowledge usefully.
 • Organizing the kingdom of heaven, a culture for fostering the growth of independent thinkers.
 • Our situation is ambiguous: We live entirely by knowing, and yet we don't know why we are here, neither where we are coming from nor where we are going to.

My overview will have 12 chapters.

Living by Questions

Expanded as: A Handbook for Investigators

From Relative Truth to Absolute Truth

 • Summary: The Truth: From Relative to Absolute
 • How to Derive God's Unconditional Perspective from Personal Perspectives?

Evolution of Independent Thinking

 • Personal Values, Questions Which Clarify Them, and Our Concerns in Life
 • We Learn to Stick Our Necks Out

Atlas of Conceptual Structures

 • The Meaningfulness of Creative Work and the Rules for Art
 • Mathematical Beauty Awakens the Imagination
 • A Research Program for a Taxonomy of Moods
 • The Circumstances for Moods: Tang Dynasty Poetry and Modern Geometry

Handbook of Ways of Figuring Things Out

 • Discovery in Mathematics: A System of Deep Structure

Chronicle of Growing Warm to God

Catalog of Concepts for Living Forever

 • The One Who Is Riled Is Wrong: A Dispute With Heidegger

Odyssey of God's Self-Investigation

The Absolute Truth

God's perspective: Is God Necessary?

 • God's Dance

My perspective: Who Am I?

 • Eternally Grow or Merely Live? The Enlighteners and the Unenlighteners
 • An Investigation of Responsibility: How Lithuanians Wronged Litvaks

Your perspective: How Are You?

 • Discovery in Mathematics: A System of Deep Structure

Other's perspective: Why Is Other?

 • A Science of How Prayer Works
 • An Economy for Giving Everything Away

Living as God


For now, here is a list of the 12 chapters, in Lithuanian. Each chapter could be a separate volume.

I) Pamokysiu, kaip gvildenti savo klausimą.

II) Išsakysiu, kaip iš asmeninių požiūrių išvesti besąlygišką Dievo požiūrį.

 • Raida?. Kitu suvokiu Tave. Šviesuolių branda. Pačiam atsakyti 12 klausimų, ir galiausiai, ką išmanau apie Dievą? Vertybių, klausimų, užmojų žemėlapiai.
 • Žemėlapynas?. Kitu suvokiu Save. Sandarų, vaizduotės ribų. Sandarų abėcėlė. Susikalbėti iš esmės. Ne žodžiais, o sąvokomis.
 • Vadovėlis?. Tavimi suvokiu Save.
 • Metraštis?. Savimi suvokiu Dievą. Kaip man Dievas augo šiltas, jį pažįstant. Pažinti Dievą, jam melstis, jį kalbinti, išgirsti jį, su juo bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Žinynas?. Tavimi suvokiu Dievą. Sąvokynas, Dievo sąlygos. Gyvenimo lygtis. Gyventi šviesuoliu, geru vaiku, širdingai, širdimi, teisingai užsiimti, negyventi sraigteliu, pasauliu, blogu vaiku. Kokia šviesuolių bendrystė, kuria nuo mažens auginame mūsų vaikus gyventi šviesuoliais. Suvokti ir puoselėti šviesuolių bendrystę, dangaus karalystę, Jėzaus užmojį, jį puoselėti.
 • Kelionė?. Kitu suvokiu Dievą. Įtraukti Dievą. Išryškinti Dievą.

III) Išdėstysiu besąlygišką tiesą.

 • Dievo šokis?. Kodėl gyvename. Dievo požiūris ir tiesa: Dievo valia. Dievo tyrimas, ar jisai būtinas? Kaip mus kiekvieną pasiekti? Kodėl gyvename. Būdami geri, iššaukiame Dievo gerumą, jo būtinumą.
 • Pasirinkimų malūnas?. Kaip gyvename. Mano požiūris ir tiesa: Gera valia?. Amžinai gyventi, ugdytis, bręsti, jau čia ir dabar. Gyventi Dievu ir visais. Savo valią pajungti Dievo valiai. O tai vyksta asmenimi, tad nevienumu, trejopai susiskaldant Dievu, asmeniu ir asmenimis. Jais iškyla klausimas: Ką gyvename? Rodyti gerą valią, žinoti kur ir kada kentėti ir kodėl. Gyventi širdies tiesomis, atpažinti pasaulio tiesas. Atpažinti klaidas?, jų atsisakyti, mokytis iš jų. Puoselėti dorovę liūne. Susiderinti, vienas kitą mylėti ir palaikyti, gyventi išvien, pradėti gyventi viena maldoje, dorovėje, sąvokų kalboje, elgesyje, siekiuose, bendravime, bendrystės puoselėjime.
 • Žinojimo rūmai?. Kokį gyvenimą gyvename. Tavo požiūris ir tiesa: Išmintis. Pasirinkimo malūnas ir Dievo raiškos sutampa įvairiausių asmenybių ir mokslų žinojimo rūmais. Atsakymo "kaip gyventi" pavertimas klausimu, kaip gyventi? Šviesuolių bendra veikla, gvildenimas. Visą tiesą padaryti prieinamą. Reikalauti ko mažiau tikėjimo. Palaikyti visapusišką nuoširdumą. Dalintis nuojauta.
 • Maldos mokslas?. Ar gyvename. Kito požiūris ir tiesa: Amžinas gyvenimas. Veiksmingai, dalykiškai melstis dviese, trise. Dievo klausimo "ar jisai būtinas?" pavertimas mūsų atsakymu "Dievas būtinas", tai yra, būtinai turi įsiterpti. Šlovinti Dievą, įvairiausiai išsakyti, koks jis yra, dalintis juo, kviesti įsijungti.

IV) Pasidalinsiu, kaip suprantu, ką reiškia gyventi Dievu?.

Overview


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugsėjo 21 d., 14:32
Tweet