Proposal

Book

Math

Discovery

Andrius Kulikauskas

 • ms@ms.lt
 • +370 607 27 665
 • My work is in the Public Domain for all to share freely.

Lietuvių kalba

Understandable FFFFFF

Questions FFFFC0

Notes EEEEEE

Software

I will be sketching out the Overview of my philosophy which I wish to write up.

For now, here is a list of the 12 chapters, in Lithuanian. Each chapter could be a separate volume.


I) Pamokysiu, kaip gvildenti savo klausimą.

II) Išsakysiu, kaip iš asmeninių požiūrių išvesti besąlygišką Dievo požiūrį.

 • Raida?. Kitu suvokiu Tave. Šviesuolių branda. Pačiam atsakyti 12 klausimų, ir galiausiai, ką išmanau apie Dievą? Vertybių, klausimų, užmojų žemėlapiai.
 • Žemėlapynas?. Kitu suvokiu Save. Sandarų, vaizduotės ribų. Sandarų abėcėlė. Susikalbėti iš esmės. Ne žodžiais, o sąvokomis.
 • Vadovėlis?. Tavimi suvokiu Save.
 • Metraštis?. Savimi suvokiu Dievą. Kaip man Dievas augo šiltas, jį pažįstant. Pažinti Dievą, jam melstis, jį kalbinti, išgirsti jį, su juo bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Žinynas?. Tavimi suvokiu Dievą. Sąvokynas, Dievo sąlygos. Gyvenimo lygtis. Gyventi šviesuoliu, geru vaiku, širdingai, širdimi, teisingai užsiimti, negyventi sraigteliu, pasauliu, blogu vaiku. Kokia šviesuolių bendrystė, kuria nuo mažens auginame mūsų vaikus gyventi šviesuoliais. Suvokti ir puoselėti šviesuolių bendrystę, dangaus karalystę, Jėzaus užmojį, jį puoselėti.
 • Kelionė?. Kitu suvokiu Dievą. Įtraukti Dievą. Išryškinti Dievą.

III) Išdėstysiu besąlygišką tiesą.

 • Dievo šokis?. Kodėl gyvename. Dievo požiūris ir tiesa: Dievo valia. Dievo tyrimas, ar jisai būtinas? Kaip mus kiekvieną pasiekti? Kodėl gyvename. Būdami geri, iššaukiame Dievo gerumą, jo būtinumą.
 • Pasirinkimų malūnas?. Kaip gyvename. Mano požiūris ir tiesa: Gera valia?. Amžinai gyventi, ugdytis, bręsti, jau čia ir dabar. Gyventi Dievu ir visais. Savo valią pajungti Dievo valiai. O tai vyksta asmenimi, tad nevienumu, trejopai susiskaldant Dievu, asmeniu ir asmenimis. Jais iškyla klausimas: Ką gyvename? Rodyti gerą valią, žinoti kur ir kada kentėti ir kodėl. Gyventi širdies tiesomis, atpažinti pasaulio tiesas. Atpažinti klaidas?, jų atsisakyti, mokytis iš jų. Puoselėti dorovę liūne. Susiderinti, vienas kitą mylėti ir palaikyti, gyventi išvien, pradėti gyventi viena maldoje, dorovėje, sąvokų kalboje, elgesyje, siekiuose, bendravime, bendrystės puoselėjime.
 • Žinojimo rūmai?. Kokį gyvenimą gyvename. Tavo požiūris ir tiesa: Išmintis. Pasirinkimo malūnas ir Dievo raiškos sutampa įvairiausių asmenybių ir mokslų žinojimo rūmais. Atsakymo "kaip gyventi" pavertimas klausimu, kaip gyventi? Šviesuolių bendra veikla, gvildenimas. Visą tiesą padaryti prieinamą. Reikalauti ko mažiau tikėjimo. Palaikyti visapusišką nuoširdumą. Dalintis nuojauta.
 • Maldos mokslas?. Ar gyvename. Kito požiūris ir tiesa: Amžinas gyvenimas. Veiksmingai, dalykiškai melstis dviese, trise. Dievo klausimo "ar jisai būtinas?" pavertimas mūsų atsakymu "Dievas būtinas", tai yra, būtinai turi įsiterpti. Šlovinti Dievą, įvairiausiai išsakyti, koks jis yra, dalintis juo, kviesti įsijungti.

IV) Pasidalinsiu, kaip suprantu, ką reiškia gyventi Dievu?.

Overview


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 kovo 07 d., 11:22
Tweet