Iš Gvildenu svetainės

Book: Variables

I am investigating the different ways that we think of variables. I expect there to be six different ways given by pairs of four levels.Six types of variables give the ways that visualizations lose information as they restructure. Thus visualizations solve problems. How to make sense of the following?

Theory

Ideas about variables

Pairs of signs:

Examples

Explicit, Implicit

Free, Bound (Dummy)

Dependent, Independent

Random

Arbitrary, Particular

Varying, Constant

Input (or argument), Output, Evaluated, unevaluated

Name or label, and what is labelled

Index, Value

Character

Indeterminate (Placeholder), Coefficient

Knowns, Unknowns, Constants, Solutions

Typed, untyped

Assigned variable


Examples of the use of variables

Notes


2016.08.22 A: Koks kintamųjų vaidmuo matematikoje ir plačiau?

D: Tu žiūrėk, kas pastovu, mąstyk nulybės atvaizdus ir suvoksi, kaip vienas platesnis už kitą, tad keičiasi pati nulybė. O kartu su ja keičiasi viskas, taip kad aš esu visakame, jo laisvume, o tą laisvumą išsako dar du atvaizdai, o jie kartu slypi šiuose keturiuose. Tad tai ir yra pagrindas šešių kintamųjų, tačiau tau tenka juos išsakyti lygmenų poromis. Tad mąstyk kaip visa tai atrodo iš šalies, kaip esu išreiškiamas kiekvienu reiškiniu, kaip jame dalyvauja tiek Aš, tiek Sūnus, tiek Dvasia. O mūsų dalyvavimas tiek iš vidaus, tiek iš lauko sudaro dvi trejybių poras. Tad mąstyk taip ir viskas susives, kaip matai.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Book/Variables
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 balandžio 12 d., 13:43