Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

http://ldn-knigi.lib.ru/Lietuva/Liet_Zyd_Rezen.htm Leonas D. 2004.03

Valentinas Brandišauskas

Lietuvos žydų žudynės lietuvių ir žydų santykių kontekste

(Lietuvos žydų žudynių byla: Dokumentų ir straipsnių rinkinys. Sudarė Alfonsas Eidintas, Vilnius, 2001, 823 p.)

Pabaigai dar norėtųsi prisiminti A. Eidinto cituotą Jokūbą Josadę. Jis rašė: „[…] žydai ir lietuviai gyveno vienas šalia kito, daugelyje miestelių – toje pačioje gatvėje, dažnai – viename name; visa tai juos turėjo artinti, tačiau nesuartino: kitokios buvo kalbos, kultūros, religijos, papročiai, o svarbiausia – visiškai skirtinga buvo psichologija, t. y. nervų jautrumas, reagavimas į gyvenimo reiškinius, temperamentas ir dar daug kas“ (p. 60). Nostalgiškai liūdna, kartu ir iškalbinga citata: kultūriniai, religiniai, paprotiniai, net ir sociopsichologiniai lietuvių ir žydų skirtumai, formavęsi amžiais, yra objektyvūs. Tačiau nuo mūsų pačių priklauso, ar norėsime suprasti kitokį, su juo susikalbėti. Tokia valia ir noras aptartoje knygoje buvo pademonstruoti. Belieka tuo užsikrėsti visiems jos skaitytojams.

Abejingumas http://m.lrytas.lt/-13087631701307786724-žydų-bendruomenės-atstovas-s-gurevičius-kur-žiūrėjo-lietuviai-kai-buvo-žudomi-jų-kaimynai-žydai-nuotraukos.htm

Lietuvos žydų bendruomenės vykdomasis direktorius Simonas Gurevičius minėjo, jog didžiausias „Lietūkio“ garaže nukankintų žmonių nusikaltimas tai, kad jie buvo žydai.

„Dažnai žmonės klausia, kur buvo Dievas, kodėl Dievas nepadėjo, kaip galėjo leisti, kad taip atsitiktų. Apie dieviškus dalykus mažai suprantu, tačiau noriu paklausti, kur tuo metu buvo žmogus? Kas pasidarė su tais, kurie tiek daug metų gyveno kaimynystėje ir staiga nutarė pasakyti, kad tu žydas ir dabar čia turėsi mirti. Tai nebuvo žmonės – ateiviai iš kitų planetų. Tai buvo žmonės, lietuviai, vokiečiai, naciai, lenkai, tačiau nusikaltėliai neturi tautybės. Žudikai žudė, tai buvo budeliai, negailestingai atėmę gyvybes iš nekaltų žmonių. O didžiausia bėda buvo tai, kad dauguma žmonių tiesiog abejingai stebėjo. Buvo puikių žmonių, kurie gelbėjo žydus, tačiau kiek buvo tų, kurie abejingai stebėjo, žiūrėjo, galbūt bijojo. O galbūt neatkreipė dėmesio“, - emocingai kalbėjo S.Gurevičius.

Antisemitizmas http://www.tiesiaisviesiai.lt/lietuva/zydu-skolos-mums ir Kreipimasis į pasaulį dėl žydų gelbėjimo http://www.tiesiaisviesiai.lt/lietuva/kreipimasis-i-pasauli-del-zydu-gelbejimo maždaug dešimties signatarų pasirašytą.

http://www.draugas.org/12-01-10januta.html Lietuviai ir žydai – tarp akligatvių ir realybės DONATAS JANUTA

Holokaustas nėra vien tik istorijos mokslo problema, didele dalimi tai ir moralinė-psichologinė problema. Šios problemos mentalinius aspektus jau gana senokai gerai yra atskleidęs prof. Liudas Truska. Jis dar prieš dešimt metų rašė, kad moralinės problemos esmė yra tokia: „ Ar dabartiniai lietuviai pripažins, kas tada, daugiau kaip prieš pusę amžiaus, įvyko jų šalyje, besąlygiškai pasmerks nusikaltusius savo tautiečius ir jausis moraliai už juos atsakingi, ar ir toliau, kaip tai buvo daroma iki šiol, visaip išsisukinės, teisins žudikus ir netgi kaltins pačią auką“.

http://www.lrytas.lt/-13343099841332678260-p3-holokausto-žaizdą-užgydys-tik-tiesa.htm

Moreover, the government ministers signed a telegram of greeting to Hitler in the summer of 1941, which is also quoted on the website: "After the liberating hurricane, which has overtaken Lithuania, the representatives of the free Lithuanian community are sending You, the Fuehrer of the German people, most profound and sincere gratitude for the liberation from the all-destroying and murderous occupation of the Jews and communists, and for saving the Lithuanian people from outrage, extermination, wanton mass torments and murders, and express their hope that Your Genius will give the Lithuanians the chance to take part in the campaign that aims at the annihilation of Judaism, Bolshevism and plutocracy, protection of the human being, freedom, protection of the culture of western Europe and the establishment of a new order in Europe."

http://www.haaretz.com/news/features/glorifying-a-nazi-collaborator-in-lithuania-1.430508

LietuviųIrŽydųSantykiai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 rugsėjo 14 d., 03:02