Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Ieškau:

 • žinių apie Lietuvoj veikusių nacių pareigūnų ir lietuvių bendravimą, ypač prieš užpuolimo pradžia
 • žinių apie Holokausto sumanymą, jo raidą
 • žinių apie Lietuvoj veikusius nacių pareigūnus Franz William Stahlecker, Karl Jager
 • žinių apie voldemarininkų judėjimą
 • biografijų, ypač voldemarininkų: Jurgis Bobelis, Andrius Butkūnas, Kazys Šimkus, Bronius Norkus,
 • aktų (nepriklausomybės paskelbimo)
 • protokolų
 • radijo laidų apibūdinimų
 • laikraščių (Į Laisvę, antisemitinių)
 • prisiminimų, liudijimų, dienoraščių
 • knygų apie sukilimą, liepos mėnesį, žydų gelbėjimą

The Holocaust in Latvia, Ezergails?

The Field Men: The SS Officers Who Led the Einsatzkommandos - the Nazi Mobile Killing Units (Schiffer Military History) by Frenc MacLean http://www.amazon.com/Field-Men-Officers-Einsatzkommandos-Schiffer/dp/0764307541

SS Officers List: SS-Standartenfuehrer to SS-Oberstgruppenfuehrer: Assignments and Decorations of the Senior SS Officer Corps (Barron's 1000 Photos Series) http://www.powells.com/biblio/62-9780764310614-0

Shared History, Divided Memory: Jews and Others in Soviet-occupied Poland ...

 edited by Elazar Barkan, Elizabeth A. Cole, Kai Struve

The German Invasion and the Kaunas pogrom

[72] RUDIS, Gediminas. Jungtinis antismetoninės opozicijos sąjūdis 1938–1939 metais. Lietuvos istorijos metraštis 1996. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1997, p. 182–215.

[73] RUDIS, Gediminas. Augustinas Voldemaras ir voldemarininkai. Iš: A. Voldemaras. Pastabos saulėlydžio valandą. Vilnius: Mintis, 1992.

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=6534ebc7-78b3-42b2-82b8-a118a8c49ff9&articleId=27ea46bd-f355-4cdd-bd2f-ce0ef4f6e6b7 Spontane "Volkspogrome" oder Auswuechse der NS-Vernichtungspolitik. Zur Kontroverse um die Radikalisierung der antijuedischen Gewalt im Sommer 1941 Translated Title: Spontaneous "popular pogroms" or morbid outgrowths due to the Nazi policy of extermination? On the the radicalization of anti-Jewish violence in 1941 Publication: Jewish History Quarterly (04/2004) Author Name: Friedrich, Klaus Peter; Language: German Subject: History Issue: 04/2004 Page Range: 587-611 No. of Pages: 25 File size: 126 KB Download Fee: (only for non-subscribers) 1.5 Euro (€) Summary: Since the 1980s, researchers dealing with the involvement of the Wehrmacht and Nazi security organs in the initial phase of the Holocaust in the newly occupied territories in the western Soviet Union have stressed ‘brutalizing’ factors to explain the excessively murderous behaviour of the agents of the Nazi war machine. One of the elements put forward in order to prove such a ‘brutalization’ were allegedly spontaneous pogroms against Jews perpetrated by locals: Not until the invaders had witnessed these heinous acts were they ready to commit mass murder against the civilian population. A closer look at anti-Jewish violence in the Lithuanian town of Kaunas and new findings concentrating on northeastern Poland show, however, that the pogroms of late June and early July 1941 were carefully prepared, organized and/or largely initiated by a Nazi security police eager to instrumentalize upsurging anti-Jewish feelings within the local population. In contrast, the number of pogroms exclusively committed by locals was rather small. Keywords: pogroms; World War II; Kaunas; northeastern Poland; Holocaust

Danutė Vervečkienė siūlė: The Little Ship

Literatūra


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 lapkričio 06 d., 22:06