Iš Gvildenu svetainės

Litvakai: MykolasKalmantas

http://www.angelfire.com/de/Cerskus/Islike1.html IŠLIKĘ Dar labai miglotai žinoma apie Igumenės ("Červenės") žudynes. Nėra nei tikslių skaičių, kiek žuvo ir kiek išliko, nei visų vardų. Pagal įvairius šaltinius iki šiol pavyko nustatyti, kad Igumenės Mirties kelyje stebuklingai išsigelbėjo šie Lietuvos piliečiai:

18. Mykolas Kalmantas; (iki 1928 - Kalmantavičius; bajoras); (1895-1976); pulkininkas. 1923-25 Šaulių skautų tunto organizatorius ir vadas; 1925-27 - vyriausias skautininkas; 1926-1935 Šaulių sąjungos viršininkas; Ginklavimo valdybos viršininko pavaduotojas; nuo 1938 - bendrojo skyriaus viršininkas; Vyties kryžiaus su kardais (už drąsą Klaipėdos sukilime), LDK Gedimino 3 laipsnio ordino, "Šaulių žvaigždės", suomių kryžiaus "Ansioristi" kavalierius. Per okupaciją, 1940.07.10 išleistas į atsargą, gyveno savo ūkyje Beržų kaime. 1941.05.16 suimtas prie namų; apkaltintas pagal 58-4,10 str.; kalinamas Kauno Saugumo rūsiuose, vėliau - KSDK. Pagal 16, iš kalėjimo išlaisvintas sukilėlių. Pagal 11, išliko po Igumenės žudynių. Iki Laikinosios vyriausybės likvidavimo, 1941 rugpjūčio, darbavosi Lietuvos kariuomenės ginklavimo skyriuje; po to, iki 1943 Kauno m. ir apskr. pensijų sk. v-kas. 1944 pasitraukęs į Vakarus, įkūrė Lietuvos Šaulių sąjungą tremtyje; dalyvavo skautų veikloje. 1976 mirė ir palaidotas JAV. (11; 16)

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Litvakai/MykolasKalmantas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 spalio 02 d., 08:10