Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ŠvMišiosVisiems


Meilės mokslas

Kaip šviesuoliaims sueiti Dievo pagrindu?


Muzika pristatysiu ir palaikysiu meilės mokslą. Gal tuo pačiu pristatysiu vertybių žemėlapį.

Giesmė arba daina išsako kaip įvairios vertybės sueina į vieną. Jos sueina jausmu.

Giesmė, daina vertybę išsako iš vieno asmens kampo. Pavyzdžiui, šlovė yra vertybė, bet daina ja išsako iš šlovintojo ar šlovinamojo požiūrio.

Mišios visiems - tai apeigos apžvelgiančios visus būdus, kaip galim su Dievu bendrauti. Jų pagrindas tačiau yra vienybė per Dievo nebuvimą, kuriuo skirtingų tikėjimų žmonės gali visgi būti kartu. Menas irgi svarbus ta prasme.

Išsakyti kaip Dievas įvairiai dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais.

Išgyvenime, su Dievu bendrauja asmenys (Raudonasis Aš, Geltonasis Tu). Taip pat, amžinojo gyvenimo akimirkoje, siejamės su aplinkybėmis, su meile, užtat mus išgyvena Dievas (Mėlynasis Kitas), siejantis mūsų asmenis, tvirtinantis mūsų tolydumą bebręstant. Tas tolydumas branda įveikia tarpą, įveikia netolydumą, skirtumą, užtat privalo būti nesusivedimas, įveikiantis pertvarkymą.

Noriu sukurti mišias visiems, jomis apžvelgti visus būdus, kaip galim bendrauti su Dievu, ir išsakyti muzika, pirmiausia juodųjų giesmėmis, taip pat ir visų tikėjimų muzika.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%a0vMi%c5%a1iosVisiems
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 13 d., 20:07