神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.ŠventasKazimieras istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2016 vasario 29 d., 17:59 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 137-139 eilutės:
Dieve, koks aš noriu būt skaistus,
Lai mus moko Motina Marija.
Gyvensiu tyras, šventas, kaip lelija.
Pakeistos 141-147 eilutės iš
Prašau teisingai atsirinkti
Iš to ką mąstom
.
Filippo Buonaccorsi moko
žavėtis dalykais,
senais ir vėl naujais,
klasikiniais vyrais,
Michaelangelo
,
į:
Gyvensiu tyras, šventas, kaip lelija.
Mane moko Motina Marija
.
Padėk teisingai atsirinkti kelią
Iš tų visų kur mano mintys veda.
Filippo Buonaccorsi ranką deda
senais ir vėl naujais dalykais
žavėtis, klasikiniais vyrais
,
Pakeistos 149-150 eilutės iš
Florencijoj karalius nuogas
būtent jaunasis žydas Dovydas
į:
Florencijoj karalius nuogas.
Man pavyzdys - jaunuolis Dovydas
2016 vasario 29 d., 17:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 101 eilutė iš:
Ir karalius Vladislovas,
į:
Ir mūs karalius Vladislovas,
Pakeistos 138-201 eilutės iš
Dieve, koks aš noriu būt skaistus,
Lai mus moko Motina Marija.
Gyvensiu tyras, šventas, kaip lelija.
O Viešpaties, nevesk mūs į pagundą
Kaip vos nebuvo man su Kunigunde,
Imperatoriaus dukra.
Prašau teisingai atsirinkti
Iš to ką mąstom.
Filippo Buonaccorsi moko
žavėtis dalykais,
senais ir vėl naujais,
klasikiniais vyrais,
Michaelangelo,
o aš sakau,
Florencijoj karalius nuogas
būtent jaunasis žydas Dovydas
nugalėti Galijotą pasiryžęs
štai paveikslas mūsų Viešpačio
žydų karalius ant romėnų kryžiaus
Dievas vos ne nuogas su mumis
kviečia nusirengti mūs širdis.

Dlugošas mus moko, mes romėnai!
Saugok nuo romėnų ir šėtonų!
Gelbėk mus nuo pikto
Ir nuo pykčio.
Neleisk nekęsti gero vyro
Mokytojo Jano Dlugošo
Ir jam linkėti kryžių.
Saugok protą nuo bet kokio rikto,
Nuo popiežiaus Siksto
Inkvizicijos išvardintų klaidų.
Jei nematom, koks tu tobulas,
Prašau, būk nors pakankamas
Neleiski mums toli nuklysti
Bet išdrįsti
Klausytis tavo balso
Angeliškų gaidų,
Jų aidų aidų.

"Aš myliu tave"

Dieve girdžiu, tu kalbini mane!

"Aš taip myliu tave"

Dieve, tai žinau,
Ir tai puiku,
Bet aš prašau
Mane pamokyki mylėti,
Į kitus naujai žiūrėti,
Ką jaučiu nenutylėti!

"Aš vis tiek myliu tave."

Jungiasi dangaus ir žemės reikalai.
Dievo žodį man kartoja angelai!

"Aš vis tiek myliu tave."

Šventas, Dieve, šventas! O koks noras,
Kad mane išgirstų vyras doras!

"Tu gali man nepatikti..."
į:
Dieve, koks aš noriu būt skaistus,
Lai mus moko Motina Marija.
Gyvensiu tyras, šventas, kaip lelija.
O Viešpaties, nevesk mūs į pagundą
Kaip vos nebuvo man su Kunigunde,
Imperatoriaus dukra.
Prašau teisingai atsirinkti
Iš to ką mąstom.
Filippo Buonaccorsi moko
žavėtis dalykais,
senais ir vėl naujais,
klasikiniais vyrais,
Michaelangelo,
o aš sakau,
Florencijoj karalius nuogas
būtent jaunasis žydas Dovydas
nugalėti Galijotą pasiryžęs
štai paveikslas mūsų Viešpačio
žydų karalius ant romėnų kryžiaus
Dievas vos ne nuogas su mumis
kviečia nusirengti mūs širdis.

Dlugošas mus moko, mes romėnai!
Saugok nuo romėnų ir šėtonų!
Gelbėk mus nuo pikto
Ir nuo pykčio.
Neleisk nekęsti gero vyro
Mokytojo Jano Dlugošo
Ir jam linkėti kryžių.
Saugok protą nuo bet kokio rikto,
Nuo popiežiaus Siksto
Inkvizicijos išvardintų klaidų.
Jei nematom, koks tu tobulas,
Prašau, būk nors pakankamas
Neleiski mums toli nuklysti
Bet išdrįsti
Klausytis tavo balso
Angeliškų gaidų,
Jų aidų aidų.

"Aš myliu tave"

Dieve girdžiu, tu kalbini mane!

"Aš taip myliu tave"

Dieve, tai žinau,
Ir tai puiku,
Bet aš prašau
Mane pamokyki mylėti,
Į kitus naujai žiūrėti,
Ką jaučiu nenutylėti!

"Aš vis tiek myliu tave."

Jungiasi dangaus ir žemės reikalai.
Dievo žodį man kartoja angelai!

"Aš vis tiek myliu tave."

Šventas, Dieve, šventas! O koks noras,
Kad mane išgirstų vyras doras!

"Tu gali man nepatikti..."
2016 vasario 29 d., 17:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 127-143 eilutės iš
Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Kad galėtumėme pasižiūrėti, ką mes darome.

Vengrija... savanaudiškas...

Husitas
, eretikas

Kaip sako mokytojas Dlugošas
Tikėjimo iškrypėlis
Nebūk iškrypėlis
,
Kaip tavo brolis Vladislovas

Marija tegul būna mūsų mokytoja.

Dieve
, koks aš noriu būti skaistus,
Prašau neleisk mūs gundyti
,
Verčiau teisingai atsirinkti
į:
Atleiski man, atleiski mums puikybę,
Su tavimi kalbu kaip Janas Husas
Labai asmeniškai, per daug uždusęs
,
Vyskupui Dlugošui nepaklusęs
Degu kaip laužas meile tau
,
Atleisk, kad aš nurimčiau, jo klausyčiaus,
Nepergyvenčiau
, kaip mane pažįsta,
Kur aš nuklydau ir galiu nuklysti
,
Atleisk, kad aš ir vėl pasitaisyčiau
Ir nepykčiau, kad jisai man kaltininkas.

Dieve, koks aš noriu būt skaistus,
Lai mus moko Motina Marija.
Gyvensiu tyras, šventas, kaip lelija.
O Viešpaties, nevesk mūs į pagundą
Kaip vos nebuvo man su Kunigunde,
Imperatoriaus dukra.
Prašau
teisingai atsirinkti
Ištrintos 158-163 eilutės:

Imperatoriaus dukra Kunigundė

Fra Lippo Lippi

Dantė? Nuotaka?
2016 vasario 29 d., 17:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 117-121 eilutės iš
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Kad ką tikime, galėtumėme vykdyti.
Šelpti varguolius
...
mugė - angeliukai
Šokinėčiau jame kaip šventasis! Giedočiau
į:
Valgyti mums duonos duok šią dieną,
Kad ką tikime galėtumėm įvykdyt.
Vilniuje varguoliai šąla žiemą.
Jiems pavasarį svajoju pristatyti.
Linksmą mugę kuri įkvėptų viltį
Jėzų Kristų į Jeruzalę lydėti
Verbomis į Katedrą pakilti
Angelai sulėktų mūsų pavydėti
Kaip šventasis aš galėčiau šokinėti!
2016 vasario 29 d., 16:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 134-135 eilutės:
Marija tegul būna mūsų mokytoja.
Pridėtos 153-156 eilutės:

Imperatoriaus dukra Kunigundė

Fra Lippo Lippi
2016 vasario 29 d., 14:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Kai žuvo Vengrijoj
į:
Kai išsilakstė Vengrijoj
2016 vasario 29 d., 14:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Attach:Dlugosz_and_Saint_Casimir.jpg
2016 vasario 29 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 126 eilutė:
Kaip sako mokytojas Dlugošas
2016 vasario 29 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Trys tūkstančiai karių.
į:
Trys tūkstančiai mūsų karių.
Pakeista 10 eilutė iš:
Tavo malonė tegul būna
į:
Tavo ramybė tegul būna
Pakeistos 126-129 eilutės iš
į:
Tikėjimo iškrypėlis
Nebūk iškrypėlis,
Kaip tavo brolis Vladislovas
Pridėtos 147-148 eilutės:

Dantė? Nuotaka?
2016 vasario 29 d., 02:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 104 eilutė iš:
Kai su dangumi nėra joksai ryšys
į:
Kai su dangumi nutrūksta mūs ryšys
Pakeistos 106-110 eilutės iš
Tėve, kam mane apleidai? Kur dingai?

Laimink savamokslį
Nusistatyti, vykdyti ir permąstyti
,
Globoki amžinu ratu
į:
Tėve, kam mane apleidai?
Nesakai kur
dingai.
Visgi leisk mums
Šiandien, ryt
, poryt,
Tikėt ir ištęsėt ir pamatyt
Ar reikėtų taip tikėti antrąsyk?
Globok mus kai gvildenam ką daryt.
2016 vasario 29 d., 02:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 94 eilutė iš:
Kaip karalienė Jadvyga, dvylikos metų,
į:
Kaip dvylikos metų karalienė Jadvyga,
Pakeista 100 eilutė iš:
Mūšyje krito, dvidešimt metų tesulaukęs.
į:
Nes mūšyje krito, dvidešimt metų tesulaukęs.
Pakeistos 104-106 eilutės iš
Jei su dangumi nėra joksai ryšys.
Jei mano akys atsakymo prašys,
Tėve, kam apleidai? Kur dingai?
į:
Kai su dangumi nėra joksai ryšys
Ir tavęs jau niekas neprisiprašys,
Tėve, kam mane apleidai? Kur dingai?
2016 vasario 29 d., 02:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 135 eilutė iš:
juk tai jaunasis žydas Dovydas
į:
būtent jaunasis žydas Dovydas
2016 vasario 29 d., 02:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 97 eilutė iš:
Anglų sudeginta ant laužo, nekalta.
į:
Vyskupo sudeginta ant laužo, nekalta.
Pakeista 101 eilutė iš:
Ant turkų iešmo pakilo jo galva.
į:
Ant Alacho iešmo pakilo jo galva.
2016 vasario 29 d., 02:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
gali tavo vaikų gera valia?
į:
Kažin ką gali tavo vaikų gera valia?
Pakeista 94 eilutė iš:
Kaip dvylikos metų karalienė Jadvyga,
į:
Kaip karalienė Jadvyga, dvylikos metų,
Pakeistos 104-105 eilutės iš
Jei ryšio nėra - Tėve, kam apleidai?
į:
Jei su dangumi nėra joksai ryšys.
Jei mano akys atsakymo prašys,
Tėve, kam
apleidai? Kur dingai?
Pakeistos 110-111 eilutės iš
Amžinu ratu
į:
Globoki amžinu ratu
Pakeista 180 eilutė iš:
Šventas, Dieve, šventas! O koks noras
į:
Šventas, Dieve, šventas! O koks noras,
2016 vasario 29 d., 02:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 112-114 eilutės iš
į:
mugė - angeliukai
Šokinėčiau jame kaip šventasis! Giedočiau
Pakeistos 119-121 eilutės iš
Husitas
į:
Husitas, eretikas
Pakeistos 167-169 eilutės iš
Mane pamokyki mylėti
Ką jaučiu nenutylėti
į:
Mane pamokyki mylėti,
Į kitus naujai žiūrėti,
Ką jaučiu
nenutylėti!
Pakeistos 178-186 eilutės iš
Mane išgirstų nors

mugė - angeliukai

Šokinėčiau jame kaip šventasis! Giedočiau
į:
Šventas, Dieve, šventas! O koks noras
Kad mane išgirstų vyras doras!

"Tu gali man nepatikti..."


---------------------------------------------
2016 vasario 29 d., 01:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 143 eilutė iš:
Mokytojo Dlugošo
į:
Mokytojo Jano Dlugošo
2016 vasario 29 d., 01:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 106-109 eilutės:
Laimink savamokslį
Nusistatyti, vykdyti ir permąstyti,
Amžinu ratu
Pridėta 111 eilutė:
Šelpti varguolius...
2016 vasario 29 d., 01:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 90 eilutė:
Danguje, taip ir žemėje,
Pakeistos 104-112 eilutės iš
Jei ryšis...
Viskas įmanoma karšta malda
Ką gali dvylikos metų karalienė Jadvyga,

kaip mergelė motina Marija,
kaip Žana d'Arka
kaip dėdė ...
gera valia,
Juk esi šalia.
į:
Jei ryšio nėra - Tėve, kam apleidai?
2016 vasario 29 d., 01:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 90 eilutė iš:
Kam tavo vaikų gera valia?
į:
Ką gali tavo vaikų gera valia?
2016 vasario 29 d., 01:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 83-84 eilutės iš
Verčiau tu veik nei aš,
Tau žinomi keliai
į:
Verčiau tu veik nei aš.
Tau žinomi keliai.
Pakeista 90 eilutė iš:
Ką gali tavo vaikų gera valia?
į:
Kam tavo vaikų gera valia?
Pakeistos 98-99 eilutės iš
Mano dėdė, dvidešimt metų amžiaus,
Mūšyje krito. Ant turkų iešmo pakilo jo galva.
į:
Mano dėdė, kurio nepažinojau,
Mūšyje krito, dvidešimt metų tesulaukęs.
Ant turkų iešmo pakilo jo galva.
Ištrintos 101-107 eilutės:Jei netikėti
Teesie tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje. Verčiau tu veiki negu mes veikiame. Mūsų gera valia tegali atverti kelią tavo gerai širdžiai.

Jo valia - vaikais....
2016 vasario 29 d., 01:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 90 eilutė iš:
Ką gali tavo vaiko gera valia?
į:
Ką gali tavo vaikų gera valia?
Pakeistos 96-101 eilutės iš
Kaip dėdė
į:
Anglų sudeginta ant laužo, nekalta.
Ir karalius Vladislovas,
Mano dėdė, dvidešimt metų amžiaus,
Mūšyje krito. Ant turkų iešmo pakilo jo galva.
Dieve, kam tarnauja jo auka?
2016 vasario 29 d., 01:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 83 eilutė iš:
Verčiau tu veiki nei aš,
į:
Verčiau tu veik nei aš,
Pridėtos 90-96 eilutės:
Ką gali tavo vaiko gera valia?
Nebent atverti tavo gerai širdžiai kelią
Maldaut karšta malda
Kaip dvylikos metų karalienė Jadvyga,
Kaip tavo vaiko motina Marija,
Kaip karvedė Žana d'Arka
Kaip dėdė
2016 vasario 29 d., 01:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
Mano širdžiai lizdas.
į:
Mano dvasiai lizdas.
2016 vasario 29 d., 01:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 83-84 eilutės iš
į:
Verčiau tu veiki nei aš,
Tau žinomi keliai
Kaip atsiduoti tavo valiai
Jei pasaulį valdo mes, vaikai karaliai?
Kam paklusti, jei nepaklusti,
Ką tikėti, jei netikėti,
Kas turėtų mums rūpėti?


Jei netikėti
Pridėta 153 eilutė:
Pridėta 155 eilutė:
Pridėtos 157-163 eilutės:

Dieve, tai žinau,
Ir tai puiku,
Bet aš prašau
Mane pamokyki mylėti
Ką jaučiu nenutylėti
Pridėtos 165-171 eilutės:

Jungiasi dangaus ir žemės reikalai.
Dievo žodį man kartoja angelai!

"Aš vis tiek myliu tave."

Mane išgirstų nors
2016 vasario 29 d., 00:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 144 eilutė iš:
į:
"Aš myliu tave"
Pridėta 146 eilutė:
"Aš taip myliu tave"
2016 vasario 29 d., 00:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 53 eilutė iš:
O mums to linki amžinai.
į:
O mums linki gyventi amžinai.
2016 vasario 29 d., 00:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 104-105 eilutės:

Husitas
2016 vasario 29 d., 00:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 141-144 eilutės:


Dieve girdžiu, tu kalbini mane!
"Aš vis tiek myliu tave."
2016 vasario 29 d., 00:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 117 eilutė iš:
tai jaunuolis žydas Dovydas
į:
juk tai jaunasis žydas Dovydas
Pakeista 129 eilutė iš:
Kaip mokytojo Dlugošo
į:
Mokytojo Dlugošo
2016 vasario 29 d., 00:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 128 eilutė iš:
Neleisk nekęsti gero žmogaus
į:
Neleisk nekęsti gero vyro
2016 vasario 29 d., 00:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 109-110 eilutės iš
Iš to ką mąstom,
Iš dalykų senų ir vėl naujų
.
į:
Iš to ką mąstom.
Pakeistos 111-114 eilutės iš
žavėtis klasikiniais vyrais
į:
žavėtis dalykais,
senais ir vėl naujais,
klasikiniais vyrais,
Michaelangelo,
Pridėta 129 eilutė:
Kaip mokytojo Dlugošo
Pakeistos 134-135 eilutės iš
Būk pakankamas
į:
Jei nematom, koks tu tobulas,
Prašau, būk nors
pakankamas
2016 vasario 29 d., 00:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 86-87 eilutės:

Jo valia - vaikais....
2016 vasario 29 d., 00:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 123-124 eilutės iš
Ir nuo pykčio
į:
Ir nuo pykčio.
Neleisk nekęsti gero žmogaus
2016 vasario 28 d., 23:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 87-88 eilutės iš
į:
Jei ryšis...
Viskas įmanoma karšta malda
Pakeista 90 eilutė iš:
nebent karštai melstis
į:
Pakeistos 105-106 eilutės iš
Prašau neleisk mūsų gundyti.
Leisk
teisingai atsirinkti
į:
Prašau neleisk mūs gundyti,
Verčiau
teisingai atsirinkti
Pakeistos 113-114 eilutės iš
jaunuolis žydas
Dovydas
į:
tai jaunuolis žydas Dovydas
Pakeistos 122-124 eilutės iš
Gelbėk mus nuo pikto.
Nuo
Ger
į:
Gelbėk mus nuo pikto
Ir nuo pykčio
Ir jam linkėti kryžių.
2016 vasario 28 d., 23:32 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 119 eilutė:
Pridėtos 123-124 eilutės:
Nuo
Ger
Pakeistos 127-131 eilutės iš
Inkvizicijos išvardintų klaidų
Aidų
Dieve, gelbėk nuo tradicijos
.
į:
Inkvizicijos išvardintų klaidų.
Pakeistos 129-130 eilutės iš
Neleisti mums toli nuklysti
į:
Neleiski mums toli nuklysti
Bet išdrįsti
Klausytis tavo balso
Angeliškų gaidų,
Jų aidų aidų.
2016 vasario 28 d., 23:12 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 120 eilutė:
Pridėta 122 eilutė:
Saugok nuo romėnų ir šėtonų!
Pakeistos 124-126 eilutės iš

Būk pakankamas mus globoti
.
į:
Saugok protą nuo bet kokio rikto,
Nuo popiežiaus Siksto
Inkvizicijos išvardintų klaidų
Aidų
Dieve, gelbėk nuo tradicijos
.


Būk pakankamas
Neleisti mums toli nuklysti
2016 vasario 28 d., 22:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 104 eilutė iš:
Prašau neleisk mūsų gundyti,
į:
Prašau neleisk mūsų gundyti.
Pakeistos 107-108 eilutės iš
to ko moko
Filippo Buonaccorsi
į:
dalykų senų ir vėl naujų.
Filippo Buonaccorsi moko
Pakeistos 123-126 eilutės iš
Roma


Bet gelbėk mus nuo
pikto. Būk pakankamas mus globoti.
į:
Gelbėk mus nuo pikto.


Būk pakankamas mus globoti.
2016 vasario 28 d., 22:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 102-104 eilutės iš
Ir neleisk mūsų gundyti. Kad galėtumėme atsirinkti iš to ką mąstom.
į:

Dieve, koks aš noriu būti skaistus,
Prašau neleisk mūsų gundyti,
Leisk teisingai atsirinkti
Iš to ką
mąstom,
Iš to ko moko
Filippo Buonaccorsi
Pakeistos 112-113 eilutės iš
žydas jaunuolis Dovydas
į:
jaunuolis žydas
Dovydas
Pakeistos 120-122 eilutės iš
Dlugošas mus moko, mes romėnai
į:

Dlugošas mus moko, mes romėnai!
2016 vasario 28 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-1 eilutės:
Trokštu giedoti...
2016 vasario 28 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 74-86 eilutės iš
Matyt Dievo akimis - kiekviena siela lygiai jam brangi.

Teateinie tavo karalystė. Verčiau tu esi kaip aš esu. Kad taip kaip visi tikime būtų.

Nė brolio Bohemijos
močiutės Liuksemburgo
Nė mamytės Austrijos
Nė tėvelio Lenkijos ir Lietuvos
senelio romėnų imperijos, Vokietijos, Kroatijos, Bohemijos, Vengrijos,

mugė - angeliukai
į:
Aš karalaitis.
Kaip tikiu, taip ir bus.
Tegul būna tavo karalystė.
Nes kas daugiau sutaikys mus,
Jei kaip kiekvienas tiki, taip ir bus?
tėvelio Lietuva, nė Lenkija,
Nė mamytės Austrija,
Nė brolio Bohemija,
močiutės Liuksemburgas,
Nė senelio Vokietija, Kroatija, Vengrija, Romėnų imperija.

Pridėtos 125-126 eilutės:
mugė - angeliukai
Pridėtos 130-132 eilutės:

2016 vasario 28 d., 22:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
Juk tau brangus kiekvienas vaikas,
į:
Tau brangus kiekvienas vaikas,
2016 vasario 28 d., 21:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 69 eilutė iš:
Mūsų garbingo atminimo,
į:
Garbingo atminimo,
2016 vasario 28 d., 21:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 49-50 eilutės iš
Pater noster, Tėve mūsų
Mus vaikus mylintis labiau,
į:
Pater noster, Tėve mūsų,
Mylintis, mus vaikus, labiau,
Pakeistos 52-70 eilutės iš
Juk mums baisu net per daug ši valanda
O tu mus

----------------------

Jei tik yra ryšys su tavimi
....

Teesie šventas tavo vardas. Verčiau tu mąstai negu aš mąstau. Tavo požiūris
, sandaros, vertybes.

Šventas, šventas, šventas
Tegul būna
Tavo vardas - Tėve - mūsų
,
Net ir turkų, net ir prūsų,
Net ir Gedimino,
Mūsų tėvo tėvo tėvo tėvo,
Mūsų švento atminimo
,
Tavo gailestingumą jam lai žino
Jo vaikų vaikų vaikaičiai
Gediminaičiai.
į:
Juk mums už visaką baisiau
Gyventi!
Ar žinai?
O mums to linki amžinai
.

Jei danguje yra plyšys,
Jei su tavim yra ryšys
,
Verčiau tu kaip mes mąstyk ir būk ir veik.

Šventas, šventas, šventas
Tegul būna
Tavo vardas - Tėve - mūsų,
Juk tau brangus kiekvienas vaikas
,
Tėve mūsų,
Net ir turkų, net ir prūsų,
Net ir Gedimino,
Mūsų tėvo tėvo tėvo tėvo,
Mūsų garbingo atminimo,
Tavo malonę jam lai žino
Jo vaikų vaikų vaikaičiai
Gediminaičiai.
2016 vasario 28 d., 21:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 44-78 eilutės iš

Man iš gelmių veržiasi giesmė
Šokinėčiau jame kaip šventasis! Giedočiau

mėgstama Marijos giesmė


Išdėstyti: Mylėti visu kūnu, protu, valia ir dvasia
.
kaip (dėžėje) tyli šventa Komunija
kad niekas negirdėtų, kaip ji kūkčioja
aukso rakto užrakinta
kam jinai bus išdalinta?


Oktavą - daugiau nė protas aprėpia
Suskambėtų kiekviena eilutė
Tavo sūnaus

Tėve mūsų, kuris esi danguje

Pater noster, Tėve mūsų
Mus vaikus mylintis labiau,
Kaip patys mylime save,
Juk mums baisu net per daug ši valanda
O tu mus
į:
Aštuoni širdingi prašymai
Lai suskamba visi
Ir manęs visai nebėr
Tik girdžiu ką man kalbi
.

Pater noster, Tėve mūsų
Mus vaikus mylintis labiau,
Kaip patys mylime save,
Juk mums baisu net per daug ši valanda
O tu mus

----------------------
Pakeistos 123-128 eilutės iš
į:
Šokinėčiau jame kaip šventasis! Giedočiau

mėgstama Marijos giesmė


Išdėstyti: Mylėti visu kūnu, protu, valia ir dvasia.
2016 vasario 28 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-44 eilutės:

Aš tavo Sūnaus mokinys.
Aš moku jo oktavą.
"Tėve mūsų" - kreipinys
Atima man žadą.
2016 vasario 28 d., 21:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 40 eilutė iš:
į:
Man iš gelmių veržiasi giesmė
2016 vasario 28 d., 21:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-16 eilutės iš
Vainikas erškėčių
į:
Vainikas
Erškėčių
Pakeistos 29-32 eilutės iš
Juk tu mane sukūrei vesti tautą,
į:
Juk aš drįstu būti tavo karalaičiu,
Vesti tavo tautą - našlaičių,
Močiučių, beraščių, be dantų,
Tavo sūnaus Jėzaus Kristaus surinktų.
Dovanok! Dovanok!
Jo karalystę žemėje pratęsti,
Jo viltį - kančių kančias iškęsti,
Jo laimę per amžių amžius bręsti.
Pakeistos 38-41 eilutės iš
tą karalystę žemėje pratęsti
tą viltį kančių kančias iškęsti
tą laimę per amžių amžius bręsti
į:
Mane pamokyk nugalėti mirtį.
Ištrintos 41-62 eilutės:
Varguolių, močiučių, bedančių ir bekojų,
Našlaičių ir
Jaunuolį karalaitį.
Kurią atpažįstu, tavo vaikų,

Tylėti.
Tylėti ir tylėti.
O nuo širdgėlosbokšto surikti.
Ar geriau dar savo svitai uždainuoti.
"Tu gali man nepatikti."
"Tu gali mane įskaudint."
"Tu gali manęs negerbti."

Žinai aš drįstu nenusiminti

Ryžtas vesti kitus - Dievo varguolius.

Atėjau prašyti ne tik kalbėti Dievui bet jį išgirsti jo gyvo žodžio
2016 vasario 28 d., 21:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
sukrėstas tavo pamokymo
Žinau girdi ką tau kalbu
į:

Sukrėstas

Tavo pamokymo.
Žinau girdi ką tau kalbu,
Pridėtos 14-21 eilutės:

Vainikas erškėčių
Mano širdžiai lizdas.
Rūmų žvilgsniai užgaulioja.
Kaip juos nuoširdžiai sutikti?
"Tu gali man nepatikti."
"Tu gali mane įskaudint."
"Tu gali manęs negerbti."
2016 vasario 28 d., 20:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
Ar negalim išsiverkti mes kartu?
Kaip tėvas sūnų auklėja diržu.
į:
Mane kaip sūnų auklėji diržu.
Ar mes kartu negalim išsiverkti?
Pakeistos 17-26 eilutės iš
Kad iš anksto pasimokyčiau ko nori
į:
Kad iš anksto pasimokyčiau ko nori.

Juk tu mane sukūrei vesti tautą,


Mane pamokyk užkariauti širdį.

tą karalystę žemėje pratęsti
tą viltį kančių kančias iškęsti
tą laimę per amžių amžius bręsti
Pakeistos 28-30 eilutės iš

Tylėti. Tylėti ir tylėti.
į:

Varguolių, močiučių, bedančių ir bekojų,
Našlaičių ir
Jaunuolį karalaitį.
Kurią atpažįstu, tavo vaikų,

Tylėti.
Tylėti ir tylėti.
Pakeistos 41-51 eilutės iš
"Aš galiu sau išsiverkti!"
tą viltį kančių kančias iškęsti
tą laimę per amžių amžius bręsti
šią karalystę danguje pratęsti
į:
Pakeistos 77-78 eilutės iš
Mus vaikus mylintis labiau, kaip patys mylime save,
Juk mums per daug ši valanda
į:
Mus vaikus mylintis labiau,
Kaip patys mylime save,
Juk mums baisu net per daug ši valanda
2016 vasario 28 d., 19:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 61-64 eilutės:

Oktavą - daugiau nė protas aprėpia
Suskambėtų kiekviena eilutė
Tavo sūnaus
2016 vasario 28 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-17 eilutės iš
Gana! Nė vienas jų
į:
Gana! Kare daugiau
Nė vienas lai nežūna.
Tavo malonė tegul būna
Man karūna.

O Dieve, ar tau būtina tylėti?
Ar negalim išsiverkti mes kartu?
Kaip tėvas sūnų auklėja diržu.
Išmokyk maldą, aš tave meldžiu,
Kad iš anksto pasimokyčiau ko nori
Pakeistos 19-21 eilutės iš
Šventa ramybė
Tegul būna man karūna.
į:
Pakeistos 22-23 eilutės iš
O nuo bokšto surikti.
uždainuoti.
į:
O nuo širdgėlosbokšto surikti.
Ar geriau dar savo svitai uždainuoti.
Pakeistos 29-31 eilutės iš
O Dieve, ar tau būtina tylėti?
Ar negalim išsiverkti mes kartu?
Kaip tėvas mokai sūnu savo diržu.
į:
Ištrintos 31-32 eilutės:

Pridėta 89 eilutė:
Nė brolio Bohemijos
Pridėta 92 eilutė:
Nė tėvelio Lenkijos ir Lietuvos
2016 vasario 28 d., 19:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-13 eilutės iš
O Dieve, kaip norėčiau iš tavęs išgirsti
į:
Gana! Nė vienas jų

Šventa ramybė
Tegul būna man karūna.

Tylėti. Tylėti ir tylėti.
O nuo bokšto surikti.
uždainuoti.
Pakeistos 18-19 eilutės iš
Kaip tyli Dievas.
į:
"Tu gali manęs negerbti."
"Aš galiu sau išsiverkti!"

O Dieve, ar tau būtina tylėti?
Ar negalim išsiverkti mes kartu?
Kaip tėvas mokai sūnu savo diržu.tą viltį kančių kančias iškęsti
tą laimę per amžių amžius bręsti
šią karalystę danguje pratęsti
2016 vasario 28 d., 19:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-15 eilutės iš
Tylėti. Tylėti ir tylėti.
Kaip tyli karalaitis
Bet virpa jo širdis.O Dieva
, kaip norėčiau iš tavęs išgirsti
į:O Dieve, kaip norėčiau iš tavęs išgirsti
Ištrintos 21-22 eilutės:
skaudaus pralaimėjimo Vengrijoje.
Pridėtos 123-126 eilutės:

Tylėti. Tylėti ir tylėti.
Kaip tyli karalaitis
Bet virpa jo širdis.
2016 vasario 28 d., 19:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
į:
Tylėti. Tylėti ir tylėti.
Kaip tyli karalaitis
Bet virpa jo širdis.O Dieva, kaip norėčiau iš tavęs išgirsti
"Tu gali man nepatikti."
"Tu gali mane įskaudint."

Kaip tyli Dievas.
Pakeista 40 eilutė iš:
Tylėti. Tylėti ir tylėti.
į:
2016 vasario 28 d., 18:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-10 eilutės iš
Aš sukrėstas tavo pamokymo
Žinau girdi ką tau kalbu
Kaip aš girdėjau tavąjį griaustinį
Kai žuvo Vengrijoj
Trys
tūkstančiai karių.
į:
Aš sukrėstas tavo pamokymo
Žinau girdi ką tau kalbu
Kaip aš girdėjau tavąjį griaustinį
Kai žuvo Vengrijoj
Trys tūkstančiai karių.
Pakeistos 66-67 eilutės iš
Nė senelio Vokietijos, Kroatijos, Bohemijos, Vengrijos
į:
Nė senelio romėnų imperijos, Vokietijos, Kroatijos, Bohemijos, Vengrijos,
Pakeista 93 eilutė iš:
žydas vaikas Dovydas
į:
žydas jaunuolis Dovydas
2016 vasario 28 d., 18:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-11 eilutės iš
Teisingasis Mokytojau
į:
Žinau girdi ką tau kalbu
Kaip aš girdėjau tavąjį griaustinį
Kai žuvo Vengrijoj
Trys tūkstančiai karių.Žinai aš drįstu nenusiminti
2016 vasario 28 d., 18:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 64-72 eilutės:


Ką gali dvylikos metų karalienė Jadvyga,
nebent karštai melstis
kaip mergelė motina Marija,
kaip Žana d'Arka
kaip dėdė ...
gera valia,
Juk esi šalia.
2016 vasario 28 d., 18:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-62 eilutės iš
į:
Nė senelio Vokietijos, Kroatijos, Bohemijos, Vengrijos

mugė - angeliukai
Pridėtos 69-70 eilutės:
Vengrija... savanaudiškas...
Pridėta 75 eilutė:
o aš sakau,
Pridėtos 83-85 eilutės:

Dlugošas mus moko, mes romėnai
Roma
2016 vasario 28 d., 18:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
Mus myli labiau negu mes patys save
į:
Jei tik yra ryšys su tavimi....
Pakeista 47 eilutė iš:
Šlovingiausio atminimo,
į:
Mūsų švento atminimo,
Pakeistos 53-54 eilutės iš
Matyt Dievo akimis - kiekviena siela lygiai jam brangi.
į:
Matyt Dievo akimis - kiekviena siela lygiai jam brangi.
Pridėtos 57-59 eilutės:
Nė močiutės Liuksemburgo
Nė mamytės Austrijos
Pakeistos 68-74 eilutės iš
Bet gelbėk mus nuo pikto. Būk pakankamas mus globoti.
į:
Pridėtos 77-86 eilutės:


Bet gelbėk mus nuo pikto. Būk pakankamas mus globoti.

2016 vasario 28 d., 18:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-77 eilutės iš
Florencijoj karalius nuogas žydas Dovydas

štai paveikslas to paveiklso mūsų Viešpačio

žydų karaliaus vos ne nuogo Emanuelio

jo kelmo daigas
žydų karalius
į:

žavėtis klasikiniais vyrais
Florencijoj karalius nuogas
žydas vaikas Dovydas
nugalėti Galijotą pasiryžęs
štai paveikslas mūsų Viešpačio
žydų karalius ant romėnų kryžiaus
Dievas vos ne nuogas su mumis
kviečia nusirengti mūs širdis.
2016 vasario 28 d., 17:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Sukrėstas pralaimėjimo Vengrijoje.
į:
Aš sukrėstas tavo pamokymo
Teisingasis Mokytojau

skaudaus
pralaimėjimo Vengrijoje.
Pakeistos 10-11 eilutės iš
į:
Atėjau prašyti ne tik kalbėti Dievui bet jį išgirsti jo gyvo žodžioŠokinėčiau jame kaip šventasis! Giedočiau
Pakeistos 33-36 eilutės iš
į:
Mus vaikus mylintis labiau, kaip patys mylime save,
Juk mums per daug ši valanda
O tu mus
Pridėtos 71-81 eilutės:
Florencijoj karalius nuogas žydas Dovydas

štai paveikslas to paveiklso mūsų Viešpačio

žydų karaliaus vos ne nuogo Emanuelio

jo kelmo daigas žydų karalius----------------------
2016 vasario 28 d., 17:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-8 eilutės:
Sukrėstas pralaimėjimo Vengrijoje.

Ryžtas vesti kitus - Dievo varguolius.

Pakeista 38 eilutė iš:
Tavo gailestingą išmintį lai žino
į:
Tavo gailestingumą jam lai žino
Pridėtos 41-43 eilutės:


Matyt Dievo akimis - kiekviena siela lygiai jam brangi.
2016 vasario 28 d., 15:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
į:
Tėve mūsų, kuris esi danguje
Pridėtos 21-24 eilutės:
Mus myli labiau negu mes patys save

Teesie šventas tavo vardas. Verčiau tu mąstai negu aš mąstau. Tavo požiūris, sandaros, vertybes.
Pakeista 27 eilutė iš:
Tavo vardas Tėve - mūsų,
į:
Tavo vardas - Tėve - mūsų,
Pakeistos 31-32 eilutės iš
Šlovingiausio atminimo.
Jėzau
, tau tarnaujame visi
į:
Šlovingiausio atminimo,
Tavo gailestingą išmintį lai žino
Pakeistos 36-44 eilutės iš
Tik ne mano tėvo tėvo tėvo Algirdo
Nė jo karingo žirgo
Gyvai sudeginto
.

Aš jo sūnaus sūnaus sūnus
.
į:
Teateinie tavo karalystė. Verčiau tu esi kaip aš esu. Kad taip kaip visi tikime būtų.

Teesie tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje
. Verčiau tu veiki negu mes veikiame. Mūsų gera valia tegali atverti kelią tavo gerai širdžiai.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Kad ką tikime, galėtumėme vykdyti.

Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Kad galėtumėme pasižiūrėti, ką mes darome.

Ir neleisk mūsų gundyti. Kad galėtumėme atsirinkti iš to ką mąstom.

Bet gelbėk mus nuo pikto. Būk pakankamas mus globoti.
2016 vasario 28 d., 12:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-18 eilutės:

Pakeistos 20-35 eilutės iš
Tik ne turkų, tik ne prūsų,
į:
Šventas, šventas, šventas
Tegul būna
Tavo vardas Tėve - mūsų
,
Net ir turkų, net ir prūsų,
Net ir Gedimino,
Mūsų tėvo tėvo tėvo tėvo,
Šlovingiausio atminimo.
Jėzau, tau tarnaujame visi
Jo vaikų vaikų vaikaičiai
Gediminaičiai.2016 vasario 25 d., 13:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-8 eilutės:
Trokštu giedoti...

mėgstama Marijos giesmė


Išdėstyti: Mylėti visu kūnu, protu, valia ir dvasia.
2016 vasario 25 d., 13:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
niekas negirdi, kaip ji kūkčioja
į:
kad niekas negirdėtų, kaip ji kūkčioja
Pakeista 6 eilutė iš:
paikuoliams išdalinta
į:
kam jinai bus išdalinta?
2016 vasario 25 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
Tik ne prosenelio
Kunigaikščio
Algirdo
į:
Tik ne mano tėvo tėvo tėvo Algirdo
Pridėtos 13-14 eilutės:

Aš jo sūnaus sūnaus sūnus.
Pridėtos 22-23 eilutės:

Jo gaila. Jo gaila.
2016 vasario 25 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Turi ilgas kojas,
į:
Turi ilgus sparnus,
Pakeistos 18-22 eilutės iš
Turi ilgas kojas,
Bėgčiau, bėgčiau, kad galėčiau,
Ilgas kojas, kad turėčiau, kaip Kazys...

Ką pamokytų vienuolis (metraštininkas, vyskupas) Dlugošas???
į:
Turi ilgus sparnus,
Skrisčiau, skrisčiau, kad galėčiau,
Ilgus sparnus, kad turėčiau, kaip Kazys...

Mylėti. Mylėti ir mylėti.

Per gavėnią rengti mugę.

Ką pamokytų vienuolis (mokytojas,
metraštininkas, vyskupas) Dlugošas???
2016 vasario 24 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
kaip (dėžėje) tyli šventa Komunija
niekas negirdi, kaip ji kūkčioja
aukso rakto užrakinta
į:
kaip (dėžėje) tyli šventa Komunija
niekas negirdi, kaip ji kūkčioja
aukso rakto užrakinta
paikuoliams išdalinta
2016 vasario 24 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-5 eilutės:

kaip (dėžėje) tyli šventa Komunija
niekas negirdi, kaip ji kūkčioja
aukso rakto užrakinta
2016 vasario 24 d., 21:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
Kazys, Kazys,
Turi ilgas kojas,
2016 vasario 24 d., 21:36 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 0 eilutė:
Pakeistos 3-17 eilutės iš
O Dlugošas pamokytų
į:
Pater noster, Tėve mūsų
Tik ne turkų, tik ne prūsų,
Tik ne prosenelio
Kunigaikščio Algirdo
Nė jo karingo žirgo
Gyvai sudeginto.

Kazys, Kazys,
Turi ilgas kojas,
Bėgčiau, bėgčiau, kad galėčiau,
Ilgas kojas, kad turėčiau, kaip Kazys...

Ką pamokytų vienuolis (metraštininkas, vyskupas) Dlugošas???

"Tu gali mane įskaudinti. Aš vis tiek myliu tave."
2016 vasario 23 d., 18:12 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 1 eilutė:
Pridėtos 3-4 eilutės:

O Dlugošas pamokytų
2016 vasario 23 d., 18:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:


Tylėti. Tylėti ir tylėti.

ŠventasKazimieras


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 vasario 29 d., 17:59