调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Šviesuolių karalienei

Rožės:

 • Valentina - bernelio mergelei, ją išgirti
 • Milda - vaikų motinai, auklėtojai, ko vaikus mokys
 • Angelė - šventojo Rašto žodžiai, Dievo palaikymas
 • Princesė - šviesuolių bendrystei, žmonių palaima
 • Valerija - tyrėjai, gynėjai, proto galia
 • Vino Rosa - beprotystė, svaigulys

Esminis turinys

 • Kodėl rašau būtent Ievai.
 • Ko mokysime mūsų vaikus nuo mažens.
 • Esmė: amžinai bręsti
 • Dievo vaidmuo: Gyvenimas, tai Dievo gerumas. Bręsdami negalime tenkintis gyvenimu. Amžinas gyvenimas tame, kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas. Tai Dievo valia.
 • Bręstame trejybe: nusistatome, vykdome, permąstome.
 • Gyventi trejybe kada esame vieningi. O kada nesame vieningi, tada yra svarbu atpažinti ir rinkti Dievą vietoj savęs.
 • Gyventi ko mažesniais ir dažnesniai trejybės ratais. Jų gali būti daug, lygiagrečiai. Tai dangaus karalystė.
 • Kalbėti ne žodžiais, o sąvokų kalba.
 • Septintu, aštuntu požiūriu pranokti save.
 • Pažinti Dievą, jo 24 raiškas.
  • Suvokti Dievo dalyvavimą blogojo vaiko brandoje, jo malonę, kuriuo blogasis vaikas tenkinasi.
  • Suvokti gerojo vaiko dalyvavimą Dievo brandoje, jo nesitenkinimą gyvenimu.

Šventojo Rašto žodžiai

 • Tebūna šviesa! (Pradžios 1)

ŠviesuoliųKaralienei


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 liepos 16 d., 20:26