Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ŽinojimoRūmųGausa


Žr. Žinojimo rūmai, Žinojimo rūmų pavyzdžiai

Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.Įvairūs žinojimo rūmai

Šachmatų žinojimo rūmai

Sąmonės mokslai (išskaidantys) ir pasąmonės mokslai (suvedantys)

Išmonė

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdinojimoR%c5%abm%c5%b3Gausa
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 kovo 06 d., 16:09