Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Žinynas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 lapkričio 05 d., 18:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[UžrašaiParodai201203]], [[Suvestis]], [[Sumanymai]], [[Užduotys]], [[Apžvalga]], [[Asmenys]], [[Klausimai]], [[Nebūtinas]], [[Būtinas]], [[Vienas]], [[Šviesuoliai]], [[Lou]], [[Dievas]], [[Paroda]], [[Aprašas20120228]], [[Aprašas20120507]], [[Raiška]], [[Požiūriai]], [[Kategorijų teorija]], [[Bendrystė]], Žr. taip pat: KeepSeparate, BeingOneWith, {{Forwards}}, {{Backwards}}, LevelsOfUnderstanding, PairsOfConcepts, {{Perspective}}, CategoryTheory, [[http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/Summary | Santrauka anglų kalba]]. See SpiritVStructure for relationships of equals.
Pakeistos 574-681 eilutės iš
Žr. [[UžrašaiParodai201203]], [[Suvestis]], [[Sumanymai]], [[Užduotys]], [[Apžvalga]], [[Asmenys]], [[Klausimai]], [[Nebūtinas]], [[Būtinas]], [[Vienas]], [[Šviesuoliai]], [[Lou]], [[Dievas]], [[Paroda]], [[Aprašas20120228]], [[Aprašas20120507]], [[Raiška]]
į:
Kas yra sąvoka?
* Sąvoka
, tai kas veiksmo +2 išsaugojama, tai sąlyginė, riboto apibrėžtumo sandara, dvasios indas, pasikartojančios veiklos iššaukta sandara, kalbos sąlygota dalinė tvarka.
* kas apibrėžta
* kas suvokta, suvokiama
* kas atskirta
* kas atskiria dvasią
* kas atkartoja dvasią
* kas prilygsta sau, nes skirtingose aplinkybėse atkartoja tą pačią dvasią
* dvasios indas, talpinantis iš savęs išėjusią dvasią
* a {{Supposition}} that keeps within itself, is one with itself
* that which may be bound together (as {{Dependents}} with DecreasingSlack) or kept separately (as {{Independents}} with IncreasingSlack)
* adjoints to {{Contexts}}
* equals. See SpiritVStructure for relationships of equals.
* Sąvoka išsaugoja, įprasmina gyvenimo (jos grožio, prasmės) akimirką, prasmingą išgyvenimą, užtat sąvokos dėka tą akimirką atkartojame. Sąvoka tad yra sandara pasikartojančiai veiklai.
* Sąvoka yra įamžinimas, kaip kad dorybė įamžina jausmą.
* Tad galim sąvokas rinkti, kaupti, sieti, rūšiuoti, jomis kurti.

Noriu kildenti visas sąvokas iš pirminių sąvokų, tai yra, iš
[[gyvenimo lygtis|gyvenimo lygties]], iš pasirinkimo gyventi dvasia, širdimi, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar, tad mūsų valia vykdyti Dievo valią, taip kad jos sutampa ir Dievas yra būtinas. Užtat ketveriopai kildenu sąvokas iš:
* [[Dievas|Dievo]] ir jo požiūrio
* mūsų gerumo ir jo požiūrių, tai yra, mūsų kertinių [[vertybės|vertybių]]
* amžino gyvenimo [[tarpas | tarpo]] skiriančio mūsų ir Dievo valias
* gyvenimo tiesos siejančios mūsų ir Dievo valias
O [[požiūrių sudūrimas|požiūrių sudūrimais]] kildenu sudėtingesnes sąvokas iš paprastesnių sąvokų.

Visos sąvokos kildenamos iš Dievo svarstymo, ar jisai būtinas? Pirmiausia iškyla dvigubas įsakymas:
* Mylėk savo artimą kaip save patį - Dievas nebūtinas. (Jei Dievas yra, tai Dievo nėra.)
* Mylėk Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visomis jėgomis - Dievas būtinas. (Jei Dievo nėra, tai jis vistiek yra.)
Toliau, Dievo būtinumo atveju, galima išskirti paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Kokios sąvokos yra pirminės? Ir kaip jas apibrėžti? Pagrindinės sąvokos grindžia gyvenimo lygtį, tad asmenis ir jų pokalbius.
* sąvoka
* klausimas
* atsakymas
* apimtis
* nuostata
* būti viena
* vienų vienumas
* aplinka
* apibrėžimas
* Amžino gyvenimo, tarpo, išėjimo už savęs, vertybių, meilės...

----

Concepts are, as such, with regard to a {{Scope}} (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts).

There is a natural tendency for concepts to pursue all possibilities, which is to say, evolve both dependently and independently. Therefore, if a dependent relationship is established, then with respect to it the slack is decreasing, as that relationship becomes ever more burdensome to maintain. Whereas, if an independent relationship is estabished, then it opens up ever more slack as the concepts evolve and there is more room for interplay.

{{Understanding}} is given by the separation of concepts, as in: EternalLife is the understanding that {{God}} is {{Good}}.

Keeping concepts separate has us look {{Forwards}} to their growth in the wealth of their relationship. Binding them together has us look {{Backwards}} onto their derivation, which is to say, their dissipation.

In particular, note that a concept may be together with itself or separate from itself. This is the case with GoingBeyondOneself. In a deep sense, if a concept is together with itself then it is separate from itself.

----

JosephGoguen: So now we want to look at {{Concepts}} and how they refer in
variable contexts, and how we can reason with concepts
in a way that allows the result to truthfully refer, not
forgetting that concepts can of course refer to other
concepts as well as to percepts.

It does not seem to be as well known as it should be
that there is a great deal of recent research on concepts,
how they refer, and how we reason with them. This work
has been done under labels that include cognitive
linguistics, cognitive semantics, semiotics, and
experimental psychology.

It is also not very well known that a theory of logics
has recently been developed, that includes a notion of
satisfaction of a sentence by a model that can depend
on context. It also includes as special cases all the
classical logics (first order, modal, higher order, and
so on), and even has generalizations of much of classical
model theory (Craig interpolation, Beth definability, and
so on). Moreover, it has had applications to mainstream
programming languages (C++, Ada, ML) as well as to many
specification languages, to database systems, ontologies
(in the sense of the semantic web), and more, but for the
purpose of this note, especially concepts. (Also the
truth values of the satisfaction relation can be fuzzy.)
This theory is known as the "theory of institutions."

Id like to review just a little of work in these two
areas, concepts and {{Logics}}, give some references, and
then some conclusions. See: {{Institutions}}.

===Consider===

Distinguish between conceiver and conceived - perspective and concept - try to relate them. Consider concept both as that which is with itself - and as the unhidden.

----

Note also that category has a meaning as Prototype. And that Words are often used in this way. Their purpose is often simply navigational, that is, we are not interested in them for their own sake, but simply to speed along a conversation, and so agreement is meant to be partial. For example, people seem to agree what a tree is. But if we make the tree small or tall, then it will quickly become apparent that they don't agree on what they mean. So tree is not an absolute. Instead, tree is a category, a prototype.

A word can grow deeper, richer in meaning if we consider it in a wider context. So, for example, the flowers of Lithuania may gain additional meaning if we consider also the flowers of Belarus, and how they might be relevant if the weather in Lithuania changes, etc. So it becomes important to find absolutes for which there is no further context, no external context, as with the concept of Everything.

Sąvokos: kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės

>>bgcolor=#FFECC0<<

''2005.05.13 A: Kas yra požiūris? D: Išėjimas už savęs. A: O kas yra sąvoka? D: Tai kas būna su savimi.''

''2005.04.09 A: Koks ryšys tarp laisvumo ir dvasios bei sandaros? D: Dvasia gyvena per sandarą. Ji gali sutapti su ja arba nesutapti.''

''2005.04.08 A: Kas yra sąvoka? D: Sandara yra tai kas uždara savaime, kas išbaigta. A: Ir tuom susiję su pabaiga? D: Taip. Myliu. A: Ir aš tave. D: Gerai.''

>><<
2017 lapkričio 05 d., 18:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 2-17 eilutės iš
Attach:zinynoklausimai.png

----------

Attach:poziuriuklausimai
.png

----------

Attach:gyvenimolygtiesklausimai.png

----------

Attach:sasajuklausimai.png

----------
į:

Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas
.

Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai
.
Pridėtos 23-39 eilutės:


Attach:zinynoklausimai.png

----------

Attach:poziuriuklausimai.png

----------

Attach:gyvenimolygtiesklausimai.png

----------

Attach:sasajuklausimai.png

----------
2017 spalio 14 d., 14:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 560 eilutė iš:
* [[https://plato.stanford.edu/entries/sellars/ | Wilfried Sellars]].
į:
* [[https://plato.stanford.edu/entries/sellars/ | Wilfrid Sellars]].
2017 spalio 14 d., 14:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 559-562 eilutės iš
Analitinė filosofija. John Perry - indexicality. David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.
į:
Filosofai analitikai
* [[https://plato.stanford.edu/entries/sellars/ | Wilfried Sellars]].
* John Perry - indexicality.
*
David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.
2017 spalio 14 d., 13:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 557-559 eilutės iš

-----------------------
į:
>>bgcolor=#EEEEEE<<

Analitinė filosofija. John Perry
- indexicality. David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.

>><<
2017 spalio 14 d., 00:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 545-548 eilutės iš
[+Užrašai+]

į:
>>bgcolor=#EEEEEE<<

Metaontology - Quine and Carnap.
2016 spalio 25 d., 20:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 462 eilutė:
* Sąvoka - savasties apimtis, kalbos apibrėžta, ką ji apima, vidus ir išorė.
2016 rugsėjo 10 d., 09:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 272 eilutė:
* Platonas: Gerumo klausimu niekas nesitenkina tuo, kas tik atrodo gera (nekaip su teisingumu, grožiu ir t.t.)
2016 rugsėjo 08 d., 13:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 139-141 eilutės iš
* Tėvas: meilė sau
* Sūnus: meilė tau - vienas kitam
* Dvasia: meilė jam - visiems - priešui (Dievui), artimui
į:
* Tėvas: meilė sau (Dievo vienumo esmė)
* Sūnus: meilė tau - vienas kitam (asmens vienumo esmė)
* Dvasia: meilė jam - visiems - priešui (Dievui), artimui (asmenų vienumo esmė)
2016 rugsėjo 05 d., 17:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 432 eilutė:
* Dievo padalinimai (Dievo šokyje Dievui kuriant +1) tampa visko padalinimais (pasirinkimo malūne) tampa troškimo padalinimais (antrinėmis sandaromis, jomis įrėminti). Padalinimas: požiūris; atvaizdai, aplinkybės: požiūris į požiūrį; kalbos: požiūris į požiūrį į požiūrį.
2016 rugsėjo 05 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 327 eilutė:
* Požiūrio lygtis sieja žvilgsnį, požiūrį, laikyseną ir vertybę ta pačia sandara, kaip kad Toulminas apibrėžė pagrindimui, ir kuri išsako gyvenimo lygtį. Ta pačia sandara suvedžiau savo klaidų rūšis.
2016 rugsėjo 03 d., 17:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 351-352 eilutės iš
į:
* Poreikiai kyla iš pasąmonės.
Pridėta 379 eilutė:
* Vertybės kyla iš sąmonės. Sąmoningėjimas (išėjimas už savęs) veda į vertybes, į samonę.
2016 rugsėjo 03 d., 16:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 342-343 eilutės iš
į:
* Žvilgsnį išgyvename tiesa, požiūrį betarpiškumu, laikyseną pastovumu, o vertybę prasmingumu. Tai išėjimo už savęs pakopos.
* Tėvas ir Sūnu sutampa Dievo Tėvo kampu - žvilgsniais, Dievo Sūnaus kampu - požiūriais (vienas kitą papildančiais), Dievo Dvasios kampu - laikysenomis (būklėmis). O žmogaus (neišgyvenimo) kampu - vertybėmis - trejybės rato poslinkiu.
Pakeistos 355-356 eilutės iš
į:
* Požiūris išreiškia pasitraukimą, atverimą tos apimties, kurioj nesama.
Pridėta 381 eilutė:
* Dievo ir žmogaus požiūriai gali sutapti ir susidurti nes vienas kitą papildome.
2016 rugsėjo 03 d., 16:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 212-213 eilutės iš
* IndependentPerspective is a perspective that the DefaultPerspective goes beyond itself into, and thus which may seek the DefaultPerspective. The DefaultPerspective is the null perspective ([[Nulinis požiūris]]) in any structure that accepts things as they are. It is the blank in the system. DefaultObserver is the one who takes up the DefaultPosition.
į:
* IndependentPerspective is a perspective that the DefaultPerspective goes beyond itself into, and thus which may seek the DefaultPerspective. The DefaultPerspective is the null perspective ([[Nulinis požiūris]]) in any structure that accepts things as they are. It is the blank in the system.
DefaultObserver is the one who takes up the DefaultPosition.
Pridėta 327 eilutė:
* Požiūrio lygtis įvairiai išsako antisandarą.
Pakeista 356 eilutė iš:
* Laikysena gyvename priimdami požiūrį, tai yra, įsijausdami, (stepping in), sutapatindami žvilgsnį ir požiūrį, tad gyvenimu, savo visuma. Tad visos laikysenos atsiremia į viską.
į:
* Laikysena gyvename priimdami požiūrį (taking up a perspective), tai yra, įsijausdami, (stepping in), sutapatindami žvilgsnį ir požiūrį, tad gyvenimu, savo visuma. Tad visos laikysenos atsiremia į viską.
Pridėta 358 eilutė:
* [[Nuostata]] yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
Pakeistos 361-362 eilutės iš
* A shared perspective is the result of Shared Understanding.
* [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Mintis]]. Vaisinga prielaida.
į:
* Bendras požiūris yra bendro suvokimo pasekmė.
Pakeistos 363-366 eilutės iš
* [[Mąstymas]]. Mintis. Thought, Thoughts
* Prielaida. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
* Atskyrimas vaisingų prielaidų ir jų papildinio, nevaisingų prielaidų. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
* '''Take Up A Perspective. Position.''' Nuostata yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
į:
* [[Mąstymas]]. [[Mintis]]. Thought, Thoughts
* [[Prielaida]]. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
Pakeistos 366-367 eilutės iš
* Antisandara
į:
Pakeistos 375-376 eilutės iš
į:
* Vertybė atskiria vaisingas prielaidas ir jų papildinius, nevaisingas prielaidas. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
Pakeista 449 eilutė iš:
'''Sąvoka'''
į:
'''[[Sąvoka]]'''
2016 rugsėjo 02 d., 20:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 382-391 eilutės:
* [[Santykiai]]

* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]], [[derinių kalba]], Structure preserving, Wholeness preserving, Optimality Constraints, [[daugiaprasmybės matai]].
* Trejybės rato trikdžiai: [[Aklavietės]], [[Pavojingos mintys]].
* [[ProtoLaukai]] (Fauconnier). MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
Pridėta 410 eilutė:
* Tavo požiūrį išsako antrinės sandaros.
Ištrinta 448 eilutė:
Pridėtos 455-461 eilutės:
'''Sąvokų santykiai'''

[[Santykiai]]
* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]], [[derinių kalba]], Structure preserving, Wholeness preserving, Optimality Constraints, [[daugiaprasmybės matai]].
* Trejybės rato trikdžiai: [[Aklavietės]], [[Pavojingos mintys]].
* [[ProtoLaukai]] (Fauconnier). MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
Pridėtos 479-482 eilutės:

Malda
* Malda susijusi su Dievo būtinumu.
* Gyvenimas klausimu tai irgi malda, gyvenimo šukė. Tai gyvenimas ryškinant savo vertybę klausimais, kuriais Dievas mus randa, kaip kad gerąjį vaiką.
2016 rugsėjo 02 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 354 eilutė iš:
* Laikysena gyvename priimdami požiūrį, tai yra, įsijausdami, sutapatindami žvilgsnį ir požiūrį, tad gyvenimu, savo visuma. Tad visos laikysenos atsiremia į viską.
į:
* Laikysena gyvename priimdami požiūrį, tai yra, įsijausdami, (stepping in), sutapatindami žvilgsnį ir požiūrį, tad gyvenimu, savo visuma. Tad visos laikysenos atsiremia į viską.
Pridėtos 356-357 eilutės:
* Frame. What is a frame? Is it a domain for being one with? (Pavyzdžiui, meilė). By frame, I mean that which is mapped by a View. A view takes us from one frame to another. It takes us from being ''stepped out'' to being ''stepped in''. When we are stepped out, then we are not immersed, we do not identify with what is in the frame, but rather with the frame which we sustain. When we are stepped in, then we are immersed, and we identify with what is in the frame, and we are not aware of the frame. A frame is a support for being one with. It is support for a concept. Structurally, a concept is everything and a frame is slack. The frame may be understood as increasing slack (when we are stepped out) and decreasing slack (when we are stepped in). A view takes us from increasing slack to decreasing slack. Extent. Context. Adjoint to supposition?
* Bendros [[sąlygos]] yra pagrindas bendram suvokimui. Aplinkybės apreiškia bendras sąlygas. O atvaizdai apibrėžia mūsų santykį su sąlygomis, apimtimi ir laisvumu.
Pakeista 369 eilutė iš:
* Vertybe gyvename plačiau už save, už savo žvilgsnio ir netgi požiūrio, tad gyvename Dievu. Vertybe gyvename atsitokėdami, tad atskirdami žvilgsnį ir požiūrį, tad amžinu gyvenimu. Tad vertybės gyvena plačiau nė viskuo, o būtent Dievu; plačiau nė sandara, o būtent dvasia. Užtat vertybėmis gyvename įstatymu, o įstatymu suvokiame savo ribotumą, taipogi, savo pasaulio ribotumą, jog už mūsų yra Dievas. Mūsų vertybė yra ten, kur Dievas mūsų ieško.
į:
* Vertybe gyvename plačiau už save, už savo žvilgsnio ir netgi požiūrio, tad gyvename Dievu. Vertybe gyvename atsitokėdami, (stepping out), tad atskirdami žvilgsnį ir požiūrį, tad amžinu gyvenimu. Tad vertybės gyvena plačiau nė viskuo, o būtent Dievu; plačiau nė sandara, o būtent dvasia. Užtat vertybėmis gyvename įstatymu, o įstatymu suvokiame savo ribotumą, taipogi, savo pasaulio ribotumą, jog už mūsų yra Dievas. Mūsų vertybė yra ten, kur Dievas mūsų ieško. O vertybę ryškiname gyvendami klausimais.
Pakeista 386 eilutė iš:
* [[Sąlygos]] Frame. What is a frame? Is it a domain for being one with? (Pavyzdžiui, meilė). By frame, I mean that which is mapped by a View. A view takes us from one frame to another. It takes us from being ''stepped out'' to being ''stepped in''. When we are stepped out, then we are not immersed, we do not identify with what is in the frame, but rather with the frame which we sustain. When we are stepped in, then we are immersed, and we identify with what is in the frame, and we are not aware of the frame. A frame is a support for being one with. It is support for a concept. Structurally, a concept is everything and a frame is slack. The frame may be understood as increasing slack (when we are stepped out) and decreasing slack (when we are stepped in). A view takes us from increasing slack to decreasing slack. Extent. Context. Adjoint to supposition?
į:
2016 rugsėjo 02 d., 19:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 367 eilutė iš:
* Vertybe gyvename plačiau už save, už savo žvilgsnio ir netgi požiūrio, tad gyvename Dievu. Vertybe gyvename atsitokėdami, tad atskirdami žvilgsnį ir požiūrį, tad amžinu gyvenimu. Tad vertybės gyvena plačiau nė viskuo, o būtent Dievu; plačiau nė sandara, o būtent dvasia.
į:
* Vertybe gyvename plačiau už save, už savo žvilgsnio ir netgi požiūrio, tad gyvename Dievu. Vertybe gyvename atsitokėdami, tad atskirdami žvilgsnį ir požiūrį, tad amžinu gyvenimu. Tad vertybės gyvena plačiau nė viskuo, o būtent Dievu; plačiau nė sandara, o būtent dvasia. Užtat vertybėmis gyvename įstatymu, o įstatymu suvokiame savo ribotumą, taipogi, savo pasaulio ribotumą, jog už mūsų yra Dievas. Mūsų vertybė yra ten, kur Dievas mūsų ieško.
2016 rugsėjo 02 d., 19:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 341-369 eilutės iš
Požiūris išsako žvilgsnio aplinkybes. Požiūris atstoja žvilgsnį.** [[Suvokimas]]
(Tėvas). Atskyrimas kas sąlygose (asmeniškumas) ir kas besąlygiška (be asmens). [[Neigimas | Neigimo]] pagrindimas. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
** [[Savęs pažinimas]], susigaudymas, savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas. Lygiaverčių požiūrių santykis. [[Taikymas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
*** A shared perspective is the result of SharedUnderstanding.
** [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį
. Nelygiaverčių požiūrių santykis.
** [[Pasiklydęs vaikas]]. Dievo vaikas: [[Kūryba]]. Savarankiški.
** Požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį
** [[Požiūrių sudūrimas]]. Požiūrių algebra. Požiūrių grandinė (ypač žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį ir t
.t.).
*** Požiūrių raida išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė. Žvilgsnių sudūrimas.
*** Atjauta.
***
[[Kategorijų teorija]]. Asociatyvumas.

Skiriu:
*
Dvasia: [[Žvilgsniai]] (View). Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo. Tai įsijautimas į požiūrį (taking up a perspective). Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
** The keeping separate of suppositions, the acceptance of a scope. A View is the observational plane determined by an observer
.
** Išgyventi, [[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų pavyzdžiai]], [[Išgyvenimų rūšys]], neišgyventi.
** Žiūrėti (look). To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general, this is the Heart within us and God in that context.
* Sandara: [[Laikysenos]] (Position). [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Mintis]]. Vaisinga prielaida.
** [[Žinoti]] Knowledge, Know, Knowing, Known. Suvokimo išvertimu sąvoka. (+4) [[Viską žinoti]].
** [[Mąstymas]]. Mintis. Thought, Thoughts
** Prielaida
. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
** Atskyrimas vaisingų prielaidų ir jų papildinio
, nevaisingų prielaidų. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
** '''Take Up A Perspective. Position.''' Nuostata yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
** Tvirtinimas. Supposition That which can be the same or different. They solve the "problems" in composing views. You may say that if I take up your view, then that's a "fiction" whereas your own view is "real". But, actually
, your own view is a "fiction", too - it is just a supposition. And we can equate them as fictions, as suppositions. A Supposition is that which can be kept Separate, which is to say, can be given a Scope.
** Antisandara
į:

[[Žvilgsniai]] (Views)
* [[Suvokimas]] (Tėvas)
. Atskyrimas kas sąlygose (asmeniškumas) ir kas besąlygiška (be asmens). [[Neigimas | Neigimo]] pagrindimas. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
* Dvasia: Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo
. Tai įsijautimas į požiūrį (taking up a perspective). Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
* The keeping separate of suppositions, the acceptance of a scope. A View is the observational plane determined by an observer.
* Išgyventi,
[[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų pavyzdžiai]], [[Išgyvenimų rūšys]], neišgyventi.
* Žiūrėti (look). To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane
. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general, this is the Heart within us and God in that context.

[[Požiūriai]] (Perspectives)
* Požiūris išsako žvilgsnio aplinkybes. Požiūris atstoja žvilgsnį
.
* [[Savęs pažinimas]], susigaudymas, savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.

[[Laikysenos]] (Positions)
* Laikysena gyvename priimdami požiūrį, tai yra, įsijausdami, sutapatindami žvilgsnį ir požiūrį
, tad gyvenimu, savo visuma. Tad visos laikysenos atsiremia į viską.
* [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas. Lygiaverčių požiūrių santykis. [[Taikymas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
* A shared perspective is the result of Shared Understanding.
* [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Mintis]]. Vaisinga prielaida
.
* [[Žinoti]] Knowledge, Know, Knowing, Known. Suvokimo išvertimu sąvoka. (+4) [[Viską žinoti]].
* [[Mąstymas]]. Mintis. Thought
, Thoughts
* Prielaida. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What
. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
* Atskyrimas vaisingų prielaidų ir jų papildinio, nevaisingų prielaidų
. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
* '''Take Up A Perspective
. Position.''' Nuostata yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
* Tvirtinimas. Supposition That which can be the same or different. They solve the "problems" in composing views
. You may say that if I take up your view, then that's a "fiction" whereas your own view is "real". But, actually, your own view is a "fiction", too - it is just a supposition. And we can equate them as fictions, as suppositions. A Supposition is that which can be kept Separate, which is to say, can be given a Scope.
* Antisandara

[[Vertybės]] (Values)
* Vertybe gyvename plačiau už save, už savo žvilgsnio ir netgi požiūrio, tad gyvename Dievu. Vertybe gyvename atsitokėdami, tad atskirdami žvilgsnį ir požiūrį
, tad amžinu gyvenimu. Tad vertybės gyvena plačiau nė viskuo, o būtent Dievu; plačiau nė sandara, o būtent dvasia.
* [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį. Nelygiaverčių požiūrių santykis.
* [[Pasiklydęs vaikas]]. Dievo vaikas: [[Kūryba]]. Savarankiški.
* Požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį
Pakeistos 372-373 eilutės iš
** Principle is affirmation that goes beyond Person and substitutes for them, extends them
** Understanding The considering of suppositions as different, the stepping back from one view out into another
į:
* Principle is affirmation that goes beyond Person and substitutes for them, extends them
* Understanding The considering of suppositions as different, the stepping back from one view out into another

[[Požiūrių sudūrimas]].
* Požiūrių algebra. Požiūrių grandinė (ypač žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį ir t.t.).
* Požiūrių raida išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė. Žvilgsnių sudūrimas.
* Atjauta.
* [[Kategorijų teorija]]. Asociatyvumas.


2016 rugsėjo 02 d., 19:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 309-313 eilutės iš
[[Žmogus]], [[Gyvenimo prasmė]], [[Laisvė]]
* Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.
* Dievas
ir žmogus: Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.
* Valingas, nevalingas, Willing
į:
[[Žmogus]]

* Žmogui visada išsiskiria požiūrio priėmimas ir atsiplėšimas nuo jo. O Dievui tokio skirtumo nebūna. Užtat išsiskiria Dievo
ir žmogaus požiūriai, jų požiūrių grandinė ir atitinkami suvokimai ir sąmoningėjimas, [[sąmoningumas]]. Žmoguje būtinas požiūris nes yra laisvė priimti Dievo (širdies) požiūrį ar jo nepriimti. Įmanomi požiūriai į požiūrius.
* Tuo pačiu išsiskiria kieno požiūris: [[Dievo požiūris]] ar žmogaus požiūris, žvilgsnis, (outlook). Dievo žvilgsniui nebūtinas požiūris, tuo tarpu žmogaus žvilgsniui būtinas
požiūris, pirmiausiai Dievo požiūris.
* Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life. Valingas
, nevalingas, Willing.
* Žmoguje Dievas (širdis) ir ne-Dievas (pasaulis): Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.
* [[Gyvenimo prasmė]], [[Laisvė]]
Pakeistos 325-327 eilutės iš
Kieno požiūris:
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook).
į:
Požiūrio lygtis
* Aš manau, kad požiūrio lygtis yra tai, kas kartu su ketverybe sudaro septynerybę/aštuonerybę. Tai ketverybės papildinys, kuris išsivysto veiksniu -1.
* Požiūrio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
* Požiūrio lygčiai iškilus, Dievas nebereikalingas. Požiūrio lygtis atstoja Dievą. Požiūrio lygtis iškyla iš padalinimų rato, kaip antisandara, nesandarumas (pradedant ketverybe - klausimu, kas yra Dievui Dievas?). Tad iš Dievo padalinimų iškyla požiūrio lygtis. O požiūrio lygtimi (pritaikus Dievui) Dievas išveda asmenis aš, tu, kitas - antrinėmis sandaromis, padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, trimis kalbomis, iškyla požiūrio lygtis įvairiausiose kalbų aplinkybėse. Požiūrio lygtis išsako sąlygos, kuriose Dievas nereikalingas, tai vietinio pobūdžio sąlygos (kaip antai, mylėk artimą kaip save patį). Taikant lygtį jos 4 nariais, iš karto gaunasi teigiamas įsakymas, atsirėmimas į Dievą ir jo pripažinimas. Taikant lygtį jos 6 narių santykiais, gaunasi neigiamas įsakymas, laisvės pagrindas.
* Požiūrio lygtis yra neasmeninis, kaip kad Kitas.
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos. Tad iš požiūrių savybių iškyla visuma, visuminio požiūrio svarba, ryšium su esamu požiūriu. Kiekvienas požiūris yra kaip vaikas ieškantis savo tėvo.
* Dievas išvystė padalinimų ratą veiksmu +1. Jisai atsiskleidė tarsi savaime, be jokio požiūrio, tiesiog plėtodamas sąvokas. Užtat padalinimų ratas atvėrė nesandarumą, požiūrio lygtį. Dievas prisiimdamas požiūrio lygtį atvėrė asmenis ir visas sandaras, tarp jų ir padalinimų ratą, taip pat visas aplinkybes, kalbos apibrėžtas, kuriose požiūrio lygtis svarsto Dievo buvimą. Kiekvienoje požiūrio lygtyje Dievas iškyla prisiėmus platesnio požiūrio.
* Požiūrio lygtis yra kas lieka pasitraukus Dievo veiksmui +1; tai veiksmas +2.

Skiriu:
* žvilgsnis = joks požiūris: poreikiais nusakytas?
* požiūris: dvejonių apibrėžtas - jos derina asmens žvilgsnį ir aplinkybes.
* laikysena = požiūris į požiūrį: lūkesčiais nusakytas.
* vertybė = požiūris į požiūrį į požiūrį: aštuongubiu keliu įrėmina kalbas.
Juos suveda požiūrio lygtis, kuri kartu su ketverybe sudaro septynerybę-aštuonerybę. Požiūrio lygtis išsako ką reiškia gyventi požiūriu, įsijausti ar atsitokėti. Iš esmės, tai gyvenimo lygtis. Tai Toulmino argumentavimo schema. Vertybėmis atskiriame žvilgsnį ir požiūrį, tad Dievą ir gerumą, taip kad galime atstatyti išeities tašką, Dievą. Ketverybė panašiai rūpinasi žinojimo pagrindimo klausimais, tačiau tai jau pats pagrindimas. Požiūrio lygtimi vis atsisakoma žinojimo užtikrintumo, kol galiausiai lieka tik žvilgsnis, nulybė. Dar palyginti keturių ir dviejų atvaizdų padalinimus.
Pakeistos 342-345 eilutės iš
* Laikysena, tai požiūris į požiūrį.
* Vertybė, tai požiūris į požiūrį į požiūrį.

* Požiūriai į požiūrius. Žmogui visada išsiskiria požiūrio priėmimas ir atsiplėšimas nuo jo. O Dievui tokio skirtumo nebūna. Užtat išsiskiria Dievo ir žmogaus požiūriai, jų požiūrių grandinė ir atitinkami suvokimai ir sąmoningėjimas, [[sąmoningumas]].
į:
Ištrintos 400-415 eilutės:

Skiriu:
* žvilgsnis = joks požiūris: poreikiais nusakytas?
* požiūris: dvejonių apibrėžtas - jos derina asmens žvilgsnį ir aplinkybes.
* laikysena = požiūris į požiūrį: lūkesčiais nusakytas.
* vertybė = požiūris į požiūrį į požiūrį: aštuongubiu keliu įrėmina kalbas.
Juos suveda požiūrio lygtis, kuri kartu su ketverybe sudaro septynerybę-aštuonerybę. Požiūrio lygtis išsako ką reiškia gyventi požiūriu, įsijausti ar atsitokėti. Iš esmės, tai gyvenimo lygtis. Tai Toulmino argumentavimo schema. Vertybėmis atskiriame žvilgsnį ir požiūrį, tad Dievą ir gerumą, taip kad galime atstatyti išeities tašką, Dievą. Ketverybė panašiai rūpinasi žinojimo pagrindimo klausimais, tačiau tai jau pats pagrindimas. Požiūrio lygtimi vis atsisakoma žinojimo užtikrintumo, kol galiausiai lieka tik žvilgsnis, nulybė. Dar palyginti keturių ir dviejų atvaizdų padalinimus.

Požiūrio lygtis
* Aš manau, kad požiūrio lygtis yra tai, kas kartu su ketverybe sudaro septynerybę/aštuonerybę. Tai ketverybės papildinys, kuris išsivysto veiksniu -1.
* Požiūrio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
* Požiūrio lygčiai iškilus, Dievas nebereikalingas. Požiūrio lygtis atstoja Dievą. Požiūrio lygtis iškyla iš padalinimų rato, kaip antisandara, nesandarumas (pradedant ketverybe - klausimu, kas yra Dievui Dievas?). Tad iš Dievo padalinimų iškyla požiūrio lygtis. O požiūrio lygtimi (pritaikus Dievui) Dievas išveda asmenis aš, tu, kitas - antrinėmis sandaromis, padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, trimis kalbomis, iškyla požiūrio lygtis įvairiausiose kalbų aplinkybėse. Požiūrio lygtis išsako sąlygos, kuriose Dievas nereikalingas, tai vietinio pobūdžio sąlygos (kaip antai, mylėk artimą kaip save patį). Taikant lygtį jos 4 nariais, iš karto gaunasi teigiamas įsakymas, atsirėmimas į Dievą ir jo pripažinimas. Taikant lygtį jos 6 narių santykiais, gaunasi neigiamas įsakymas, laisvės pagrindas.
* Požiūrio lygtis yra neasmeninis, kaip kad Kitas.
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos. Tad iš požiūrių savybių iškyla visuma, visuminio požiūrio svarba, ryšium su esamu požiūriu. Kiekvienas požiūris yra kaip vaikas ieškantis savo tėvo.
* Dievas išvystė padalinimų ratą veiksmu +1. Jisai atsiskleidė tarsi savaime, be jokio požiūrio, tiesiog plėtodamas sąvokas. Užtat padalinimų ratas atvėrė nesandarumą, požiūrio lygtį. Dievas prisiimdamas požiūrio lygtį atvėrė asmenis ir visas sandaras, tarp jų ir padalinimų ratą, taip pat visas aplinkybes, kalbos apibrėžtas, kuriose požiūrio lygtis svarsto Dievo buvimą. Kiekvienoje požiūrio lygtyje Dievas iškyla prisiėmus platesnio požiūrio.
* Požiūrio lygtis yra kas lieka pasitraukus Dievo veiksmui +1; tai veiksmas +2.
2016 rugsėjo 02 d., 18:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 386-392 eilutės:

Skiriu:
* žvilgsnis = joks požiūris: poreikiais nusakytas?
* požiūris: dvejonių apibrėžtas - jos derina asmens žvilgsnį ir aplinkybes.
* laikysena = požiūris į požiūrį: lūkesčiais nusakytas.
* vertybė = požiūris į požiūrį į požiūrį: aštuongubiu keliu įrėmina kalbas.
Juos suveda požiūrio lygtis, kuri kartu su ketverybe sudaro septynerybę-aštuonerybę. Požiūrio lygtis išsako ką reiškia gyventi požiūriu, įsijausti ar atsitokėti. Iš esmės, tai gyvenimo lygtis. Tai Toulmino argumentavimo schema. Vertybėmis atskiriame žvilgsnį ir požiūrį, tad Dievą ir gerumą, taip kad galime atstatyti išeities tašką, Dievą. Ketverybė panašiai rūpinasi žinojimo pagrindimo klausimais, tačiau tai jau pats pagrindimas. Požiūrio lygtimi vis atsisakoma žinojimo užtikrintumo, kol galiausiai lieka tik žvilgsnis, nulybė. Dar palyginti keturių ir dviejų atvaizdų padalinimus.
2016 rugsėjo 02 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 324-327 eilutės:

Požiūris išsako žvilgsnio aplinkybes. Požiūris atstoja žvilgsnį.
* Laikysena, tai požiūris į požiūrį.
* Vertybė, tai požiūris į požiūrį į požiūrį.
2016 rugsėjo 02 d., 12:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 418-428 eilutės:
'''Sandarų pavyzdžiai'''

* dvejonių: kaip keičiam požiūrį, mąstymo skrybėlės, bendravimas su smurtaujančiais, maldų rūšys
* aplinkybių: psalmės, palyginimuose, ryšiai su Dievu, gyvumo savybės
* įstatymo: verslo lygtis, autorinių teisių algebra, rūpėjimas ir tikėjimas
* padalinimai: trejybė - AfterActionReview,
* atvaizdai: modeliavimo būdai, valios raiškos
* kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy (deterministinis, žynys), RequirementsOfLivingSystems, MotivationalDrives, LifeChoices, LogicalLevelsOfChange, LogicOfJesus, OrganizingObjects, Diagrams, Dialogue, gyvenimo dėsniai

'''Dievo nebūtinumas'''
Ištrintos 494-503 eilutės:

[+Pavyzdžiai+]
* dvejonių: kaip keičiam požiūrį, mąstymo skrybėlės, bendravimas su smurtaujančiais, maldų rūšys
* aplinkybių: psalmės, palyginimuose, ryšiai su Dievu, gyvumo savybės
* įstatymo: verslo lygtis, autorinių teisių algebra, rūpėjimas ir tikėjimas
* padalinimai: trejybė - AfterActionReview,
* atvaizdai: modeliavimo būdai, valios raiškos
* kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy (deterministinis, žynys), RequirementsOfLivingSystems, MotivationalDrives, LifeChoices, LogicalLevelsOfChange, LogicOfJesus, OrganizingObjects, Diagrams, Dialogue, gyvenimo dėsniai

--------------
2016 rugpjūčio 27 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 51-55 eilutės iš
[+Pagrindinės sandaros ir sąvokos+]

...kurias reikėtų apibrėžti...

* Dievo šokis: Išeities taškas, klausimas, atsakymas, asmenys, savastis, troškimai, žinojimai, meilė,
išėjimas už savęs, apibrėžimas, sutapimas, vienumas, priešingybės (pažymėta, nepažymėta), neigimas, požiūris, permainos
į:
[+Pagrindinės sąvokos ir sandaros+]

Žemiau esančiame sąraše nuorodos veda į puslapius kur bandau šias sąvokas ir sandaras apibrėžti.

* Dievo šokis: Išeities taškas, klausimas, atsakymas, asmenys, savastis, troškimai, žinojimai, [[meilė]]
, išėjimas už savęs, apibrėžimas, sutapimas, vienumas, priešingybės (pažymėta, nepažymėta), neigimas, požiūris, permainos
Pakeistos 141-152 eilutės iš
* Dvasia: meilė jam - visiems - priešui, artimui

Meilė, tai:
* Būtinumo palaikymas. Užtat meilė palaiko Dievo klausimą, ar jisai butinas? ir iškyla jo tyrimu. O būtinumas aprėpia labai daug: Dievą, viską, troškimus ir pačią meilę, gyvybę. Užtat taip pat meilė yra besąlygiška.
* Troškimas visko. Teigiamas įsakymas ketveriopai išsako Dievo vienybę.
* Gyvybės palaikymas - jautrumo ir atliepiamumo. Neigiamas įsakymas šešeriopai išsako gyvybės palaikymą.
* Šešerybėje: Dievo vienumas (taip pat: žavesys, artimumas - asmens vienumas, asmenų vienumas?) Rūpėjimas, atjauta, pretexts for outreach (engaging).
* Dvasios kampu: įsakymas, nes tai meilė visiems, tad besąlygiškumas reiškiasi įsakymu. Meilė tiek plati, kiek laisvė, tad yra įsakymas.
* Love is the considering of suppositions as the same, the sharing of scope, the stepping into a view
Du meilės supratimai (Dievo esmė ir gyvybės palaikymas) sutampa teigiamu ir neigiamu įsakymu.

Mylėti Dievą, priešą, artimą, kitą, save.
į:
* Dvasia: meilė jam - visiems - priešui (Dievui), artimui
2016 rugpjūčio 27 d., 11:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 57-64 eilutės iš
* Žinojimo rūmai: Sandaros, vaisingos prielaidos, sąvoka.
* Maldos mokslas: Prieštaravimas, daugiareikšmiškumas.
* Neaišku kur: Tiesa

Dievo nebūtinumas
* Nulinė sandara, visuminė sandara, nulinė veikla

* Kitos sąvokos: Suvedimas, platesnis požiūris
į:
* Žinojimo rūmai: Sandaros, vaisingos prielaidos, sąvoka. Dievo nebūtinumas.
* Maldos
mokslas: Prieštaravimas, daugiareikšmiškumas. Dievo būtinumas.
* Neaišku
kur: Tiesa.
2016 rugpjūčio 27 d., 11:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-58 eilutės iš
* Pasirinkimų malūnas: Gyvenimo lygtis
* Žinojimo rūmai:
į:
* Pasirinkimų malūnas: Gyvenimo lygtis, žmogus, dorovė, požiūriai į požiūrius, tarpas, požiūrių lygtis.
* Žinojimo rūmai: Sandaros, vaisingos prielaidos, sąvoka.
* Maldos mokslas: Prieštaravimas, daugiareikšmiškumas.
* Neaišku kur: Tiesa
Pakeistos 103-104 eilutės iš
* 4 ženklų rūšys,
* 6 ženklų savybės, pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), [[nesusivedimai]], išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys. Dievo atsiskleidimas padalinimais (+1)?
į:
* 4 ženklų rūšys, (Reference, Referent, NonReference) Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).
* 6 ženklų savybės, pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai
), [[nesusivedimai]], išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys. Dievo atsiskleidimas padalinimais (+1)? Ženklų rūšys ir savybės sieja 4+2 ir 6+4.
* [[Savybės]] Qualities distinguish for their object what stays the same and what may change (pvz. Qualities of Signs. Palyginti taip pat Properties, kaip skiriasi?) Good is the quality of God.
Pakeistos 109-110 eilutės iš
į:
* Rėmai 4+6 toliau iškyla ir kituose lygmenyse.
Ištrintos 309-316 eilutės:
Dorovė
* Žmogus, laisvė, dėmesys
* Responsibility - a central concept for applying all of this, especially the distinction between those who make the rules and who have to play by them, thus related to scopes and to the difference between hard and soft truths
* '''necessary''', '''actual''', '''possible''' - a representation of the threesome, allowing for responsibility
* Aš - bendras žmogus, o tu - paskiras žmogus. Esminė klaida, tai kad save (Aš) laikome Tavimi (Tu). Tad gyvename ne kaip bendras žmogus, o taip, kaip kiti į mus žiūri.
* Blogis. Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.
* Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
Pridėtos 330-337 eilutės:
Dorovė
* Žmogus, laisvė, dėmesys
* Responsibility - a central concept for applying all of this, especially the distinction between those who make the rules and who have to play by them, thus related to scopes and to the difference between hard and soft truths
* '''necessary''', '''actual''', '''possible''' - a representation of the threesome, allowing for responsibility
* Aš - bendras žmogus, o tu - paskiras žmogus. Esminė klaida, tai kad save (Aš) laikome Tavimi (Tu). Tad gyvename ne kaip bendras žmogus, o taip, kaip kiti į mus žiūri.
* Blogis. Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.
* Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
Ištrintos 369-371 eilutės:
* Ženklas
** Reference, Referent, NonReference
* [[Savybės]] Qualities distinguish for their object what stays the same and what may change (pvz. Qualities of Signs. Palyginti taip pat Properties, kaip skiriasi?) Good is the quality of God.
Ištrintos 434-435 eilutės:

Ženklų rūšys ir savybės sieja 4+2 ir 6+4. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).
2016 rugpjūčio 27 d., 11:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
* Dievo šokis: Išeities taškas, klausimas, atsakymas, asmenys, savastis, troškimai, žinojimai, meilė, išėjimas už savęs, apibrėžimas, sutapimas, požiūris, permainos
į:
* Dievo šokis: Išeities taškas, klausimas, atsakymas, asmenys, savastis, troškimai, žinojimai, meilė, išėjimas už savęs, apibrėžimas, sutapimas, vienumas, priešingybės (pažymėta, nepažymėta), neigimas, požiūris, permainos
Pakeistos 57-59 eilutės iš
* Meilė, vienuma
* Priešingybės (pažymėta, nepažymėta), neigimas
į:
* Žinojimo rūmai:
Ištrintos 229-308 eilutės:
'''Žmogaus požiūris'''

[[Žmogus]], [[Gyvenimo prasmė]], [[Laisvė]]
* Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.
* Dievas ir žmogus: Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.
* Valingas, nevalingas, Willing

Kieno požiūris:
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook).

* Požiūriai į požiūrius. Žmogui visada išsiskiria požiūrio priėmimas ir atsiplėšimas nuo jo. O Dievui tokio skirtumo nebūna. Užtat išsiskiria Dievo ir žmogaus požiūriai, jų požiūrių grandinė ir atitinkami suvokimai ir sąmoningėjimas, [[sąmoningumas]].
** [[Suvokimas]] (Tėvas). Atskyrimas kas sąlygose (asmeniškumas) ir kas besąlygiška (be asmens). [[Neigimas | Neigimo]] pagrindimas. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
** [[Savęs pažinimas]], susigaudymas, savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas. Lygiaverčių požiūrių santykis. [[Taikymas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
*** A shared perspective is the result of SharedUnderstanding.
** [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį. Nelygiaverčių požiūrių santykis.
** [[Pasiklydęs vaikas]]. Dievo vaikas: [[Kūryba]]. Savarankiški.
** Požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį
** [[Požiūrių sudūrimas]]. Požiūrių algebra. Požiūrių grandinė (ypač žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį ir t.t.).
*** Požiūrių raida išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė. Žvilgsnių sudūrimas.
*** Atjauta.
*** [[Kategorijų teorija]]. Asociatyvumas.

Skiriu:
* Dvasia: [[Žvilgsniai]] (View). Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo. Tai įsijautimas į požiūrį (taking up a perspective). Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
** The keeping separate of suppositions, the acceptance of a scope. A View is the observational plane determined by an observer.
** Išgyventi, [[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų pavyzdžiai]], [[Išgyvenimų rūšys]], neišgyventi.
** Žiūrėti (look). To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general, this is the Heart within us and God in that context.
* Sandara: [[Laikysenos]] (Position). [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Mintis]]. Vaisinga prielaida.
** [[Žinoti]] Knowledge, Know, Knowing, Known. Suvokimo išvertimu sąvoka. (+4) [[Viską žinoti]].
** [[Mąstymas]]. Mintis. Thought, Thoughts
** Prielaida. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
** Atskyrimas vaisingų prielaidų ir jų papildinio, nevaisingų prielaidų. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
** '''Take Up A Perspective. Position.''' Nuostata yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
** Tvirtinimas. Supposition That which can be the same or different. They solve the "problems" in composing views. You may say that if I take up your view, then that's a "fiction" whereas your own view is "real". But, actually, your own view is a "fiction", too - it is just a supposition. And we can equate them as fictions, as suppositions. A Supposition is that which can be kept Separate, which is to say, can be given a Scope.
** Antisandara
* Vieningumas: [[Vertybės]]. Žvilgsnio ir laikysenos atsiejimas. Gyvenimas dėsningai, save išplečiant dėsniu. Žvilgsnio ir požiūrio atskyrimas.
** Principle is affirmation that goes beyond Person and substitutes for them, extends them
** Understanding The considering of suppositions as different, the stepping back from one view out into another
* Ženklas
** Reference, Referent, NonReference
* [[Savybės]] Qualities distinguish for their object what stays the same and what may change (pvz. Qualities of Signs. Palyginti taip pat Properties, kaip skiriasi?) Good is the quality of God.
* [[Sąlygos]] Frame. What is a frame? Is it a domain for being one with? (Pavyzdžiui, meilė). By frame, I mean that which is mapped by a View. A view takes us from one frame to another. It takes us from being ''stepped out'' to being ''stepped in''. When we are stepped out, then we are not immersed, we do not identify with what is in the frame, but rather with the frame which we sustain. When we are stepped in, then we are immersed, and we identify with what is in the frame, and we are not aware of the frame. A frame is a support for being one with. It is support for a concept. Structurally, a concept is everything and a frame is slack. The frame may be understood as increasing slack (when we are stepped out) and decreasing slack (when we are stepped in). A view takes us from increasing slack to decreasing slack. Extent. Context. Adjoint to supposition?
* [[Santykiai]]

* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]], [[derinių kalba]], Structure preserving, Wholeness preserving, Optimality Constraints.
* Trejybės rato trikdžiai: [[Aklavietės]], [[Pavojingos mintys]].
* [[ProtoLaukai]] (Fauconnier). MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces

[[Tarpas]]: skirtumas tarp įsijautimo ir atsitokėjimo
* Focus the distinction between viewer and viewed which opens up scope. Focus is given by viewer, taken by viewed.
* RepresentationsOfTheNullsome. What separates the viewer and the viewed
* Foursome the distinction between spirit and structure which opens up the representations and the topologies
* [[Išgyventi]]
* [[Atjausti]]
* [[Susiploti]], [[Ryšys su Dievu]], santykiai su Dievu
* Pažinovas (viewer), pažinimo laukas (observational plane, viewed)
* Vantage
* Tarpas - skirtis tarp pažinovo ir daikto - tai tarp dviejų ketverybės atvaizdų. Jį išreiškia lygtys 4+3=7, 7+3=2. Antistruktūra - tiesa sieja pažinovą ir daiktą. Tai padalinimų papildymas glūdintis žinojime, tai gyvenimo lygtis:
** 5 -> 1 dabartis - atskyrimas -3
** 6 -> 2 neigimas (paženklinimas) -2 neišskytas: Teigimas (nepaženklinimas)
** 7 -> 3 teigimas -1 neišsakyta: Tiesa - susiejimas - santvarkos išgyvenimas
** 8 -> 4 susiejimas 0
* Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas, atskiriantis Dievą ir gerumą (kaip Dievo ženklą ir paneigimą). Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.
* Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didžiųjų padalinimų papildinį:
** Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
** Septynerybę papildo 8 požiūris- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
** Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
** Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?
Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.

Požiūrio lygtis
* Aš manau, kad požiūrio lygtis yra tai, kas kartu su ketverybe sudaro septynerybę/aštuonerybę. Tai ketverybės papildinys, kuris išsivysto veiksniu -1.
* Požiūrio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
* Požiūrio lygčiai iškilus, Dievas nebereikalingas. Požiūrio lygtis atstoja Dievą. Požiūrio lygtis iškyla iš padalinimų rato, kaip antisandara, nesandarumas (pradedant ketverybe - klausimu, kas yra Dievui Dievas?). Tad iš Dievo padalinimų iškyla požiūrio lygtis. O požiūrio lygtimi (pritaikus Dievui) Dievas išveda asmenis aš, tu, kitas - antrinėmis sandaromis, padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, trimis kalbomis, iškyla požiūrio lygtis įvairiausiose kalbų aplinkybėse. Požiūrio lygtis išsako sąlygos, kuriose Dievas nereikalingas, tai vietinio pobūdžio sąlygos (kaip antai, mylėk artimą kaip save patį). Taikant lygtį jos 4 nariais, iš karto gaunasi teigiamas įsakymas, atsirėmimas į Dievą ir jo pripažinimas. Taikant lygtį jos 6 narių santykiais, gaunasi neigiamas įsakymas, laisvės pagrindas.
* Požiūrio lygtis yra neasmeninis, kaip kad Kitas.
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos. Tad iš požiūrių savybių iškyla visuma, visuminio požiūrio svarba, ryšium su esamu požiūriu. Kiekvienas požiūris yra kaip vaikas ieškantis savo tėvo.
* Dievas išvystė padalinimų ratą veiksmu +1. Jisai atsiskleidė tarsi savaime, be jokio požiūrio, tiesiog plėtodamas sąvokas. Užtat padalinimų ratas atvėrė nesandarumą, požiūrio lygtį. Dievas prisiimdamas požiūrio lygtį atvėrė asmenis ir visas sandaras, tarp jų ir padalinimų ratą, taip pat visas aplinkybes, kalbos apibrėžtas, kuriose požiūrio lygtis svarsto Dievo buvimą. Kiekvienoje požiūrio lygtyje Dievas iškyla prisiėmus platesnio požiūrio.
* Požiūrio lygtis yra kas lieka pasitraukus Dievo veiksmui +1; tai veiksmas +2.
Pakeistos 327-337 eilutės iš
Netroškimai
* Troškimų
[[apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas]]
* Trokštame - Dievas mumyse - sutampame su juo. Netrokštame -
Dievas už mūsų - nesutampame su juo.
* [[Santvarka]] (Sistema) išryškėja netroškimais, o prieš tai tėra sąlygos
.
* Prasmė
* Jauduliai, [[Laimė]], gera širdis
, [[širdingumas]] iš širdies

Kalbos
* Pagrindimas: prielaidų sudūrimas
, tvėrimas jų pagrindu
* Įvardijimas: [[Širdis]], [[Pasaulis]], [[Daugiaprasmybės matai]]
į:
'''Žmogaus požiūris'''

[[Žmogus]], [[Gyvenimo prasmė]], [[Laisvė]]
* Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.
*
Dievas ir žmogus: Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.
* Valingas, nevalingas, Willing

Kieno požiūris:
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook).

* Požiūriai į požiūrius. Žmogui visada išsiskiria požiūrio priėmimas ir atsiplėšimas nuo jo. O Dievui tokio skirtumo nebūna. Užtat išsiskiria Dievo ir žmogaus požiūriai, jų požiūrių grandinė ir atitinkami suvokimai ir sąmoningėjimas, [[sąmoningumas]].
** [[Suvokimas]] (Tėvas). Atskyrimas kas sąlygose (asmeniškumas) ir kas besąlygiška (be asmens). [[Neigimas | Neigimo]] pagrindimas. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
** [[Savęs pažinimas]], susigaudymas, savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas. Lygiaverčių požiūrių santykis. [[Taikymas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
*** A shared perspective is the result of SharedUnderstanding.
** [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį. Nelygiaverčių požiūrių santykis.
** [[Pasiklydęs vaikas]]. Dievo vaikas: [[Kūryba]]. Savarankiški.
** Požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį
** [[Požiūrių sudūrimas]]. Požiūrių algebra. Požiūrių grandinė (ypač žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį ir t.t.).
*** Požiūrių raida išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė. Žvilgsnių sudūrimas.
*** Atjauta.
*** [[Kategorijų teorija]]. Asociatyvumas.

Skiriu:
* Dvasia: [[Žvilgsniai]] (View). Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo. Tai įsijautimas į požiūrį (taking up a perspective). Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
** The keeping separate of suppositions, the acceptance of a scope. A View is the observational plane determined by an observer.
** Išgyventi, [[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų pavyzdžiai]], [[Išgyvenimų rūšys]], neišgyventi.
** Žiūrėti (look). To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general, this is the Heart within us and God in that context.
* Sandara: [[Laikysenos]] (Position). [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Mintis]]. Vaisinga prielaida.
** [[Žinoti]] Knowledge, Know, Knowing, Known. Suvokimo išvertimu sąvoka. (+4) [[Viską žinoti]].
** [[Mąstymas]]. Mintis. Thought, Thoughts
** Prielaida. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
** Atskyrimas vaisingų prielaidų ir jų papildinio, nevaisingų prielaidų. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
** '''Take Up A Perspective. Position.''' Nuostata yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
** Tvirtinimas. Supposition That which can be the same or different. They solve the "problems" in composing views. You may say that if I take up your view, then that's a "fiction" whereas your own view is "real". But, actually, your own view is a "fiction", too - it is just a supposition. And we can equate them as fictions, as suppositions. A Supposition is that which can be kept Separate, which is to say, can be given a Scope.
** Antisandara
* Vieningumas: [[Vertybės]]. Žvilgsnio ir laikysenos atsiejimas. Gyvenimas dėsningai, save išplečiant dėsniu. Žvilgsnio ir požiūrio atskyrimas.
** Principle is affirmation that goes beyond Person and substitutes for them, extends them
** Understanding The considering of suppositions as different, the stepping back from one view out into another
* Ženklas
** Reference, Referent, NonReference
* [[Savybės]] Qualities distinguish for their object what stays the same and what may change (pvz. Qualities of Signs. Palyginti taip pat Properties, kaip skiriasi?) Good is the quality of God.
* [[Sąlygos]] Frame. What is a frame? Is it a domain for being one with? (Pavyzdžiui, meilė). By frame, I mean that which is mapped by a View. A view takes us from one frame to another. It takes us from being ''stepped out'' to being ''stepped in''. When we are stepped out, then we are not immersed, we do not identify with what is in the frame, but rather with the frame which we sustain. When we are stepped in, then we are immersed, and we identify with what is in the frame, and we are not aware of the frame. A frame is a support for being one with. It is support for a concept. Structurally, a concept is everything and a frame is slack. The frame may be understood as increasing slack (when we are stepped out) and decreasing slack (when we are stepped in). A view takes us from increasing slack to decreasing slack. Extent. Context. Adjoint to supposition?
* [[Santykiai]]

* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]], [[derinių kalba]], Structure preserving, Wholeness preserving, Optimality Constraints, [[daugiaprasmybės matai]].
* Trejybės rato trikdžiai: [[Aklavietės]], [[Pavojingos mintys]].
* [[ProtoLaukai]] (Fauconnier). MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces

[[Tarpas]]: skirtumas tarp įsijautimo ir atsitokėjimo
* Focus the distinction between viewer and viewed which opens up scope. Focus is given by viewer, taken by viewed.
* RepresentationsOfTheNullsome. What separates the viewer and the viewed
* Foursome the distinction between spirit and structure which opens up the representations and the topologies
* [[Išgyventi]]
* [[Atjausti]]
* [[Susiploti]], [[Ryšys su Dievu]], santykiai su Dievu
* Pažinovas (viewer), pažinimo laukas (observational plane, viewed)
* Vantage
* Tarpas - skirtis tarp pažinovo ir daikto - tai tarp dviejų ketverybės atvaizdų. Jį išreiškia lygtys 4+3=7, 7+3=2. Antistruktūra - tiesa sieja pažinovą ir daiktą. Tai padalinimų papildymas glūdintis žinojime, tai gyvenimo lygtis:
** 5 -> 1 dabartis - atskyrimas -3
** 6 -> 2 neigimas (paženklinimas) -2 neišskytas: Teigimas (nepaženklinimas)
** 7 -> 3 teigimas -1 neišsakyta: Tiesa - susiejimas - santvarkos išgyvenimas
** 8 -> 4 susiejimas 0
* Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas, atskiriantis Dievą ir gerumą (kaip Dievo ženklą ir paneigimą). Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.
* Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didžiųjų padalinimų papildinį:
** Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
** Septynerybę papildo 8 požiūris- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
** Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
** Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?
Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.

Požiūrio lygtis
* Aš manau, kad požiūrio lygtis yra tai, kas kartu su ketverybe sudaro septynerybę/aštuonerybę. Tai ketverybės papildinys, kuris išsivysto veiksniu -1.
* Požiūrio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
* Požiūrio lygčiai iškilus, Dievas nebereikalingas. Požiūrio lygtis atstoja Dievą. Požiūrio lygtis iškyla iš padalinimų rato, kaip antisandara, nesandarumas (pradedant ketverybe - klausimu, kas yra Dievui Dievas?). Tad iš Dievo padalinimų iškyla požiūrio lygtis. O požiūrio lygtimi (pritaikus Dievui) Dievas išveda asmenis aš, tu, kitas - antrinėmis sandaromis, padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, trimis kalbomis, iškyla požiūrio lygtis įvairiausiose kalbų aplinkybėse. Požiūrio lygtis išsako sąlygos, kuriose Dievas nereikalingas, tai vietinio pobūdžio sąlygos (kaip antai, mylėk artimą kaip save patį). Taikant lygtį jos 4 nariais, iš karto gaunasi teigiamas įsakymas, atsirėmimas į Dievą ir jo pripažinimas. Taikant lygtį jos 6 narių santykiais, gaunasi neigiamas įsakymas, laisvės pagrindas.
* Požiūrio lygtis yra neasmeninis, kaip kad Kitas.
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos. Tad iš požiūrių savybių iškyla visuma, visuminio požiūrio svarba, ryšium su esamu požiūriu. Kiekvienas požiūris yra kaip vaikas ieškantis savo tėvo.
* Dievas išvystė padalinimų ratą veiksmu +1. Jisai atsiskleidė tarsi savaime, be jokio požiūrio, tiesiog plėtodamas sąvokas. Užtat padalinimų ratas atvėrė nesandarumą, požiūrio lygtį. Dievas prisiimdamas požiūrio lygtį atvėrė asmenis ir visas sandaras, tarp jų ir padalinimų ratą, taip pat visas aplinkybes, kalbos apibrėžtas, kuriose požiūrio lygtis svarsto Dievo buvimą. Kiekvienoje požiūrio lygtyje Dievas iškyla prisiėmus platesnio požiūrio.
* Požiūrio lygtis yra kas lieka pasitraukus Dievo veiksmui +1; tai veiksmas +2.
Pakeista 418 eilutė iš:
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų, "Aš esu..."), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis, veiklos būdai), vertybių (aštuongubas kelias, Budos aštuongubas kelias, palyginimų turiniai (ką myli, tą randi; kaip tiki, taip yra (dangaus karalystė))
į:
* Pirminės sandaros (troškimai ir jų [[apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas]], netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (prasmė, tenkinimų, "Aš esu..."), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, [[Laimė]], gėrio kryptys, gera valia, gera širdis, [[širdingumas]], iš širdies, veiklos būdai), vertybių (aštuongubas kelias, Budos aštuongubas kelias, palyginimų turiniai (ką myli, tą randi; kaip tiki, taip yra (dangaus karalystė)). [[Santvarka]] (Sistema) išryškėja netroškimais, o prieš tai tėra sąlygos. Trokštame - Dievas mumyse - sutampame su juo. Netrokštame - Dievas už mūsų - nesutampame su juo.
Pakeistos 423-424 eilutės iš
** Pagrindimas (Tėve mūsų)
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdies ir pasaulio logika, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys)), deriniai (pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas (tobulumas, teisybė), convergence, polarities)
į:
** Pagrindimas (Tėve mūsų) prielaidų sudūrimas, tvėrimas jų pagrindu
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, [[širdis]] ir [[pasaulis]] ir jų logika
, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys)), deriniai (pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas (tobulumas, teisybė), convergence, polarities),
Pridėta 440 eilutė:
2016 rugpjūčio 27 d., 10:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 17-33 eilutės:

[+Apibrėžtinos sandaros ir sąvokos+]

Dievo šokis: Suvedimas
* Savastis
* Asmuo, požiūris
* Apibrėžimas
* Suvedimas, išeities taškas, platesnis požiūris, klausimas, atsakymas
* Permainos

Gyvenimo lygtis: Pasirinkimų malūnas
* Meilė, vienuma
* Priešingybės (pažymėta, nepažymėta), neigimas

Dievo nebūtinumas
* Nulinė sandara, visuminė sandara, nulinė veikla
Pridėtos 50-63 eilutės:

[+Pagrindinės sandaros ir sąvokos+]

...kurias reikėtų apibrėžti...

* Dievo šokis: Išeities taškas, klausimas, atsakymas, asmenys, savastis, troškimai, žinojimai, meilė, išėjimas už savęs, apibrėžimas, sutapimas, požiūris, permainos
* Pasirinkimų malūnas: Gyvenimo lygtis
* Meilė, vienuma
* Priešingybės (pažymėta, nepažymėta), neigimas

Dievo nebūtinumas
* Nulinė sandara, visuminė sandara, nulinė veikla

* Kitos sąvokos: Suvedimas, platesnis požiūris
2016 rugpjūčio 27 d., 10:42 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 256-265 eilutės:
Įsijautimas ir atsitokėjimas
* Focus the distinction between viewer and viewed which opens up scope. Focus is given by viewer, taken by viewed.
* RepresentationsOfTheNullsome. What separates the viewer and the viewed
* Foursome the distinction between spirit and structure which opens up the representations and the topologies
* [[Išgyventi]]
* [[Atjausti]]
* [[Susiploti]], [[Ryšys su Dievu]], santykiai su Dievu
* Pažinovas (viewer), pažinimo laukas (observational plane, viewed)
* Vantage
Pridėtos 283-304 eilutės:
[[Tarpas]]: skirtumas tarp įsijautimo ir atsitokėjimo
* Focus the distinction between viewer and viewed which opens up scope. Focus is given by viewer, taken by viewed.
* RepresentationsOfTheNullsome. What separates the viewer and the viewed
* Foursome the distinction between spirit and structure which opens up the representations and the topologies
* [[Išgyventi]]
* [[Atjausti]]
* [[Susiploti]], [[Ryšys su Dievu]], santykiai su Dievu
* Pažinovas (viewer), pažinimo laukas (observational plane, viewed)
* Vantage
* Tarpas - skirtis tarp pažinovo ir daikto - tai tarp dviejų ketverybės atvaizdų. Jį išreiškia lygtys 4+3=7, 7+3=2. Antistruktūra - tiesa sieja pažinovą ir daiktą. Tai padalinimų papildymas glūdintis žinojime, tai gyvenimo lygtis:
** 5 -> 1 dabartis - atskyrimas -3
** 6 -> 2 neigimas (paženklinimas) -2 neišskytas: Teigimas (nepaženklinimas)
** 7 -> 3 teigimas -1 neišsakyta: Tiesa - susiejimas - santvarkos išgyvenimas
** 8 -> 4 susiejimas 0
* Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas, atskiriantis Dievą ir gerumą (kaip Dievo ženklą ir paneigimą). Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.
* Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didžiųjų padalinimų papildinį:
** Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
** Septynerybę papildo 8 požiūris- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
** Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
** Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?
Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.
Ištrintos 389-406 eilutės:
'''[[Tarpas]]'''

Tarpas - skirtis tarp pažinovo ir daikto - tai tarp dviejų ketverybės atvaizdų. Jį išreiškia lygtys 4+3=7, 7+3=2. Antistruktūra - tiesa sieja pažinovą ir daiktą. Tai padalinimų papildymas glūdintis žinojime, tai gyvenimo lygtis:
* 5 -> 1 dabartis - atskyrimas -3
* 6 -> 2 neigimas (paženklinimas) -2 neišskytas: Teigimas (nepaženklinimas)
* 7 -> 3 teigimas -1 neišsakyta: Tiesa - susiejimas - santvarkos išgyvenimas
* 8 -> 4 susiejimas 0
Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas, atskiriantis Dievą ir gerumą (kaip Dievo ženklą ir paneigimą). Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.

[[Daugiareikšmiškumas]]

Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didžiųjų padalinimų papildinį:
* Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
* Septynerybę papildo 8 požiūris- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
* Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
* Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?
Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.
Pakeistos 503-504 eilutės iš
Dviprasmybės puoselėjimas
į:
[[Daugiareikšmiškumas]], [[Dviprasmybė]]
* Malda puoselėja dviprasmybę, tai stebuklų pagrindas.
2016 rugpjūčio 26 d., 15:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 247 eilutė iš:
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas. Lygiaverčių požiūrių santykis. [[Taikymas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
į:
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas. Lygiaverčių požiūrių santykis. [[Taikymas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
Pakeista 250 eilutė iš:
** [[Pasiklydęs vaikas]]. Dievo vaikas: [[Kūryba]].
į:
** [[Pasiklydęs vaikas]]. Dievo vaikas: [[Kūryba]]. Savarankiški.
Pakeistos 253-254 eilutės iš
*** [[Požiūrių sudūrimas]], jų algebra, jų raida, išsako, kaipKito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė. Žvilgsnių sudūrimas.
į:
*** Požiūrių raida išsako, kaip iš Kito -savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė. Žvilgsnių sudūrimas.
*** Atjauta.
Ištrinta 285 eilutė:
* Sąvoka. Concept, conception close up our view, decrease slack. A supposition for which the viewed is responsible, and which is thus one with itself. Concepts are, as such, with regard to a Scope (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts). Conceive, Concept, Concepts.
Ištrintos 339-341 eilutės:

* lygiaverčiai, atjauta, savarankiški, atsiskleisti
Pakeistos 362-363 eilutės iš
į:
* atsiskleisti
Pridėtos 432-436 eilutės:
Žinojimo rūmai išsako tai, kas neišsakyta Dievo šokio ir pasirinkimų malūno.
* Trys kalbos: ką žmogus tveria savo pasirinkimais.
* Bendrystė, kultūra.
* Pasauliai, mokslai, asmenybės, sritys.
Pakeistos 466-467 eilutės iš
į:
* Concept, conception close up our view, decrease slack. A supposition for which the viewed is responsible, and which is thus one with itself. Concepts are, as such, with regard to a Scope (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts). Conceive, Concept, Concepts.
Pridėta 490 eilutė:
* Atjauta
2016 rugpjūčio 26 d., 15:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 106 eilutė iš:
* 6 ženklų savybės, pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys. Dievo atsiskleidimas padalinimais (+1)?
į:
* 6 ženklų savybės, pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), [[nesusivedimai]], išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys. Dievo atsiskleidimas padalinimais (+1)?
Pakeista 250 eilutė iš:
** [[Pasiklydęs vaikas]].
į:
** [[Pasiklydęs vaikas]]. Dievo vaikas: [[Kūryba]].
Pakeistos 340-345 eilutės iš
Tiesos išplėtojimas
* [[Nesusivedimai]] [[Daugiaprasmybės matai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[Nedviprasmybės]]
* [[Širdingumas]] [[Iš širdies]] [[Kūryba]]
* Lygmenų atsiskleidimas
* [[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Savarankiški]], [[Atsiskleisti]]
į:

* lygiaverčiai, atjauta, savarankiški, atsiskleisti
Pridėtos 389-390 eilutės:
[[Daugiareikšmiškumas]]
Pakeistos 413-414 eilutės iš
į:
* Nedviprasmybės.
Pakeistos 424-426 eilutės iš
* [[Širdis]], [[Pasaulis]]
* Jauduliai, [[Laimė]], gera širdis
į:
* Jauduliai, [[Laimė]], gera širdis, [[širdingumas]] iš širdies
Pridėta 428 eilutė:
* Įvardijimas: [[Širdis]], [[Pasaulis]], [[Daugiaprasmybės matai]]
2016 rugpjūčio 26 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 314-315 eilutės iš
Gyvenimo lygties [[lygmenys]]
* [[Dvasia]]: Dievas, [[gerumas]], [[gyvenimas]], [[amžinas gyvenimas]] (pažinti Dievą)
į:
Gyvenimo lygties, suvokimo, sąmoningumo [[lygmenys]]. Sąmoningėjimas.
*
[[Dvasia]] veikla: Dievas, [[gerumas]], [[gyvenimas]], [[amžinas gyvenimas]] (pažinti Dievą)
Pridėtos 320-325 eilutės:
Gyvenimo lygties kampai:
* tiesa (nesandarumas, antisandara) - Dievas
* sąvoka (sandarumas) - gerumas
* žvilgsnis - gyvenimas
* požiūris (atskyrimas, suvokimas) - amžinas gyvenimas
Pakeista 342 eilutė iš:
* [[Širdingumas]] [[Iš širdies]] [[Kūryba]]
į:
* [[Širdingumas]] [[Iš širdies]] [[Kūryba]]
2016 rugpjūčio 26 d., 14:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 132-133 eilutės:
[[Pirmyn atgal]], [[Pradžia ir pabaiga]]
Pakeista 245 eilutė iš:
** [[Suvokimas]] (Tėvas). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
į:
** [[Suvokimas]] (Tėvas). Atskyrimas kas sąlygose (asmeniškumas) ir kas besąlygiška (be asmens). [[Neigimas | Neigimo]] pagrindimas. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
Ištrintos 333-335 eilutės:
Gyvenimo lygtis - susijusios sąvokos
* [[Apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas]]
* (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa (nesandarumas), sąvoka (sandarumas), žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
Ištrintos 336-338 eilutės:
*

* Gera širdis
Ištrintos 337-340 eilutės:
** Sąlygos, sąlygiškumas, asmeniškumas, besąlygiškumas (be asmens)
** [[Pirmyn atgal]], [[Pradžia ir pabaiga]]
** Sutapimas, Bendrumas
** [[Suvokimas]] (Atskyrimas), [[Neigimas]]
Pridėta 414 eilutė:
* Troškimų [[apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas]]
Pakeista 419 eilutė iš:
* Jauduliai, [[Laimė]]
į:
* Jauduliai, [[Laimė]], gera širdis
2016 rugpjūčio 26 d., 14:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 339-341 eilutės iš
* Jautrumas, atliepimas.
* [[Gera širdis]]
* [[Pilnatvė]], [[Vienumas]]
į:
* Gera širdis
Pakeista 349 eilutė iš:
* Vienumas, [[Visko vienumas]]
į:
* Vienumas, [[Viena]]
Pakeistos 351-354 eilutės iš
* Complete (Incomplete), Unified, Neužstota (Unobstructed,) Familiar
*
* Aplinka
* Neįvardijama savybė
į:
* [[Visko vienumas]]: Complete (Incomplete), Unified, Neužstota (Unobstructed) Familiar
Pridėtos 353-354 eilutės:
* Neįvardijama savybė
* Aplinka
2016 rugpjūčio 26 d., 14:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 237-238 eilutės iš
į:
* Valingas, nevalingas, Willing
Ištrinta 299 eilutė:
Ištrinta 301 eilutė:
Ištrintos 334-335 eilutės:
* [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]]
* Consciousness (Self Love) as an idempotent, a fixed point, a View upon oneself. (Žr. Suhrit Dey).
Ištrinta 335 eilutė:
* [[Sąmoningumas]]
Pakeistos 338-339 eilutės iš
* [[Visko vienumas]]
* Gyvybės palaikymas.
į:
*
Ištrinta 339 eilutė:
* Valingas, nevalingas
Pakeista 344 eilutė iš:
** [[Pirmyn atgal]], [[Pradžia ir pabaiga]], [[Gerasis vaikas]], [[Blogasis vaikas]]
į:
** [[Pirmyn atgal]], [[Pradžia ir pabaiga]]
Ištrinta 346 eilutė:
** Lygmenų atsiskleidimas (UnfoldingTranscendingEngagingCohering)
Pridėta 348 eilutė:
Pakeistos 350-351 eilutės iš
* Vienumas
* Unfolding, Transcending, Engaging, Cohering
į:
* Vienumas, [[Visko vienumas]]
* Lygmenų atsiskleidimas:
Unfolding, Transcending, Engaging, Cohering
Pakeista 353 eilutė iš:
* Willing
į:
*
Pakeistos 370-372 eilutės iš
į:
* Dviprasmybė yra brandos sąlyga. Juk keičiamės ir išliekames tas pats. Palyginti su prasmingais išgyvenimais, su pradiniu ir galutiniu asmeniu ir su meile, kurios palaikomas asmuo gali atsisakyti savęs.
* [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], Consciousness (Self Love) as an idempotent, a fixed point, a View upon oneself. (Žr. Suhrit Dey).
Ištrintos 386-391 eilutės:
'''Branda'''

Dviprasmybė
* Dviprasmybė yra brandos sąlyga. Juk keičiamės ir išliekames tas pats. Palyginti su prasmingais išgyvenimais, su pradiniu ir galutiniu asmeniu ir su meile, kurios palaikomas asmuo gali atsisakyti savęs.
* Dviprasmybės pavyzdys yra visko išdalinimo rinka: nerimo mažinimas sutampa su džiaugsmo didinimu bet jį išplėčia.
Pridėtos 506-508 eilutės:

Dviprasmybės puoselėjimas
* Dviprasmybės pavyzdys yra visko išdalinimo rinka: nerimo mažinimas sutampa su džiaugsmo didinimu bet jį išplėčia.
2016 rugpjūčio 25 d., 11:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 100-102 eilutės iš
į:
* Gerasis vaikas - pasiklydęs vaikas einantis kur tėvai jo ieškotų - visko atsisakantis.
* Blogasis vaikas - pasiklydęs vaikas ieškantis savo tėvų - viską priimantis.
Ištrintos 354-357 eilutės:


Gerasis vaikas - pasiklydęs vaikas einantis kur tėvai jo ieškotų - visko atsisakantis. Blogasis vaikas - pasiklydęs vaikas ieškantis savo tėvų - viską priimantis.
2016 rugpjūčio 25 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 88-90 eilutės iš
į:
* tiesa, išskirtinumas, Dievo mintys, išsakymas Dievui, Dievo pristatymas, [[Daugiareikšmiškumas]], [[Išreikšti]]
* [[Vienų vienumas]], [[Išėjimas už savęs]], [[Besąlygiškumas]], [[Kurti]]. Vienumas su bendrakūrėju Dievu.
Ištrintos 108-110 eilutės:
Kitos sąvokos:
* tiesa, išskirtinumas, Dievo mintys, išsakymas Dievui, Dievo pristatymas, [[Daugiareikšmiškumas]], [[Išreikšti]]
Pridėtos 153-154 eilutės:
Mylėti Dievą, priešą, artimą, kitą, save.
Ištrintos 316-318 eilutės:
* [[Vienų vienumas]], [[Išėjimas už savęs]], [[Besąlygiškumas]], [[Kurti]]. Vienumas su bendrakūrėju Dievu. Mylėti Dievą, priešą, artimą, kitą, save.
* [[Apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas]]
Pridėta 332 eilutė:
* [[Apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas]]
Pridėta 353 eilutė:
2016 rugpjūčio 25 d., 11:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 76-78 eilutės iš
'''Asmenys'''

Yra keturi asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas. Dievas tiesiogiai reiškiasi trejybės poslinkiais ir taip pat Dievo šokyje iškyla požiūriais į Dievą:
į:
'''[[Asmenys]]'''

Yra keturi asmenys: [[Dievas]], [[]], [[Tu]], [[Kitas]]. Dievas tiesiogiai reiškiasi trejybės poslinkiais ir taip pat Dievo šokyje iškyla požiūriais į Dievą:
Pakeistos 232-234 eilutės iš
į:
* Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.
* Dievas ir žmogus: Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.
Pakeistos 308-316 eilutės iš
Viskas
* Vienumas
* Unfolding, Transcending
, Engaging, Cohering
* Complete
(Incomplete), Unified, Neužstota (Unobstructed,) Familiar
* Willing
* Aplinka
* Neįvardijama savybė
* Ne Dievas,
[[Atviras ribotas]]
į:
[[Lygtis]]

Gyvenimo lygties [[lygmenys]]
* [[Dvasia]]: Dievas
, [[gerumas]], [[gyvenimas]], [[amžinas gyvenimas]] (pažinti Dievą)
* [[Sandaros]]: [[Viskas]], [[laisvumas]], [[betkas]], [[išmintis]] (žinoti viską)
* [[Atvaizdai]]: [[Troškimai]], [[tapatumas | tapatumai]], [[pasirinkimai]], [[gera valia]] (žinoti troškimus)
* [[Esmė]] ([[vieningumas]]): [[Meilė]], [[tobulumas]], [[valia]], [[Dievo valia]] (pažinti meilę)

* [[Vienų vienumas]], [[Išėjimas už savęs]], [[Besąlygiškumas]], [[Kurti]]. Vienumas su bendrakūrėju Dievu. Mylėti Dievą, priešą, artimą, kitą, save.
* [[Apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas
]]
Pakeistos 325-331 eilutės iš
Gyvenimo lygties lygmenys
* Dievas
, gerumas, gyvenimas, amžinas gyvenimas (pažinti Dievą)
* Viskas
, laisvumas, betkas, išmintis (žinoti viską)
* Troškimai, tapatumai
, pasirinkimai, gera valia (žinoti troškimus)
* Meilė, tobulumas, valia, Dievo valia (pažinti meilę)
į:
* Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris. Turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo.
Pakeistos 335-350 eilutės iš

Amžiną gyvenimą (ir ypač šuolius bei sąmonės išsiskaidymus, vieningumus) išsako asmenų lygties lygmenys:
* Dievo valia: Šuolis tarp troškimo ir išgyvenimo lygmenų.
** dešimt Dievo įsakymų? ženklų savybės? dvejonės (ir gvildenimai)? nesusivedimai? pertvarkymai?
** kalbomis? išorinio požiūrio įsisavinimu vidiniu požiūriu, tad dangaus karalystės suvokimą žmoniškoje apimtyje
** visumine santvarka? pertvarkymais
* gera valia, jos rodymu: Šuoliu, tarpu, tarp žmonių.
** išgyvenimų rūšys, gėrio kryptys, Kristaus pamokymai?
* išmintimi: Šuoliu iš vienos savasties į kitą savastį per trečią savastį, papildinį
** paskiras išgyvenimas, laipsnynas

Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.
Gerasis vaikas - pasiklydęs vaikas einantis kur tėvai jo ieškotų - visko atsisakantis. Blogasis vaikas - pasiklydęs vaikas ieškantis savo tėvų - viską priimantis.

[[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]]
į:
* [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]]
Pakeistos 341-352 eilutės iš
[[Lygtis]]
* Turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo. Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.
* Lygties nariai
**
[[Dievas]] ([[Vienų vienumas]], [[Išėjimas už savęs]], [[Besąlygiškumas]]) [[Viskas]] ([[Visko vienumas]]), [[Troškimai]], [[Meilė]] (Gyvybės palaikymas. [[Kurti]] (Vienumas su bendrakūrėju Dievu). Mylėti Dievą, priešą, artimą, kitą, save.)
** [[Gerumas]], [[Laisvumas]], [[Tapatumas]], [[Tobulumas]]
** [[Gyvenimas]] (Jautrumas, atliepimas), [[Betkas]], [[Pasirinkimai]], [[Valia]] (Valingas, nevalingas)
** [[Amžinas gyvenimas]], [[Išmintis]], [[Gera valia]] ([[Gera širdis]]), [[Dievo valia]]
* Lygties [[lygmenys]]
** [[Asmenys]]: [[Dievas]], [[Aš]], [[Tu]], [[Kitas]]
** [[Dvasia]], [[Sandaros]], [[Atvaizdai]], [[Vieningumas]] ([[Esmė]], [[Pilnatvė]], [[Vienumas]])
** [[Apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas
]]
į:
* [[Visko vienumas]]
* Gyvybės palaikymas.
* Jautrumas, atliepimas.
* Valingas
, nevalingas
* [[Gera širdis]]
* [[Pilnatvė]],
[[Vienumas]]
Pakeistos 353-358 eilutės iš
[[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Savarankiški]], [[Atsiskleisti]]

Dievas ir žmogus
* Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti
. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.
į:
* [[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Savarankiški]], [[Atsiskleisti]]

Gerasis vaikas - pasiklydęs vaikas einantis kur tėvai jo ieškotų - visko atsisakantis. Blogasis vaikas - pasiklydęs vaikas ieškantis savo tėvų - viską priimantis.

Viskas
* Vienumas
* Unfolding
, Transcending, Engaging, Cohering
* Complete (Incomplete), Unified
, Neužstota (Unobstructed,) Familiar
* Willing
* Aplinka
* Neįvardijama savybė
* Ne Dievas
, [[Atviras ribotas]]
Pridėtos 378-387 eilutės:

Amžiną gyvenimą (ir ypač šuolius bei sąmonės išsiskaidymus, vieningumus) išsako asmenų lygties lygmenys:
* Dievo valia: Šuolis tarp troškimo ir išgyvenimo lygmenų.
** dešimt Dievo įsakymų? ženklų savybės? dvejonės (ir gvildenimai)? nesusivedimai? pertvarkymai?
** kalbomis? išorinio požiūrio įsisavinimu vidiniu požiūriu, tad dangaus karalystės suvokimą žmoniškoje apimtyje
** visumine santvarka? pertvarkymais
* gera valia, jos rodymu: Šuoliu, tarpu, tarp žmonių.
** išgyvenimų rūšys, gėrio kryptys, Kristaus pamokymai?
* išmintimi: Šuoliu iš vienos savasties į kitą savastį per trečią savastį, papildinį
** paskiras išgyvenimas, laipsnynas
2016 rugpjūčio 25 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 316-318 eilutės:

Gyvenimo lygtis - susijusios sąvokos
* (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa (nesandarumas), sąvoka (sandarumas), žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
Pakeistos 320-321 eilutės iš
į:
* Esmė (Dievo valia) yra atskirti meilę ir tobulumą, tad mylėti netobulą. Ta galimybė yra mūsų sąlygos, iš kurių kildiname Dievą.
Ištrintos 327-330 eilutės:

* Esmė (Dievo valia) yra atskirti meilę ir tobulamą, tad mylėti netobulą. Ta galimybė yra mūsų sąlygos, iš kurių kildiname Dievą.
Pridėtos 333-336 eilutės:

Gyvenimo lygtis - susijusios sąvokos
* (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa (nesandarumas), sąvoka (sandarumas), žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
2016 rugpjūčio 25 d., 11:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 84-85 eilutės:
* Dievas yra tiesos dvasia; Aš esu sąvokos dvasia; Tu esi žvilgsnio dvasia; Kitas yra požiūrio dvasia.
Pakeistos 320-323 eilutės iš
į:
* Gyvenimo lygtis yra statiška, ją išsako nesandarumas, sandarumas, dviprasmybė, vienareikšmiškumas. O jos lygmenys yra dinamiškos, jos išsako, kaip nesandarumas pasitraukia, taip kad lieka sandarumas; kaip tas pasitraukimas atrodo vienam vaidmeniui iš įvairių jo kampų; ir koks vieningas vaidmuo susiveda, tad kaip pasitraukimą išreiškia skirtingos lygties dalys, tad koks jų vaidmuo lygtyje, kaip lygtis visaip išreiškia pasitraukimą, nesandarumo pasitraukimą, kad būtų sandarumas, tad nesandarumo kūrybą.
* Pasirinkimuose (betkame, gyvenime) yra dviprasmybė tarp troškimo (visko, Dievo) ir tapatumo (laisvumo, gerumo). Gerą valią sudaro aštuoni (4 apimtys x 2 laisvumo kryptys) atvaizdai (gėrio kryptys), tarp jų ir gera širdis, tad joks atvaizdas (vienetinis atvaizdas).
* Gyvenimo lygtis pagrįsta Dievu, o sandaros pagrįstos viskuo, ne Dievu. Požiūris išlaiko šį skirtumą, tai skirtumas tarp požiūrio ir jo priėmimo, jo žvilgsnio.
Pakeistos 330-333 eilutės iš
* Gyvenimo lygtis yra statiška, ją išsako nesandarumas, sandarumas, dviprasmybė, vienareikšmiškumas. O jos lygmenys yra dinamiškos, jos išsako, kaip nesandarumas pasitraukia, taip kad lieka sandarumas; kaip tas pasitraukimas atrodo vienam vaidmeniui iš įvairių jo kampų; ir koks vieningas vaidmuo susiveda, tad kaip pasitraukimą išreiškia skirtingos lygties dalys, tad koks jų vaidmuo lygtyje, kaip lygtis visaip išreiškia pasitraukimą, nesandarumo pasitraukimą, kad būtų sandarumas, tad nesandarumo kūrybą.
* Pasirinkimuose (betkame, gyvenime) yra dviprasmybė tarp troškimo (visko, Dievo) ir tapatumo (laisvumo, gerumo). Gerą valią sudaro aštuoni (4 apimtys x 2 laisvumo kryptys) atvaizdai (gėrio kryptys), tarp jų ir gera širdis, tad joks atvaizdas (vienetinis atvaizdas).
* Gyvenimo lygtis pagrįsta Dievu, o sandaros pagrįstos viskuo, ne Dievu. Požiūris išlaiko šį skirtumą, tai skirtumas tarp požiūrio ir jo priėmimo, jo žvilgsnio.
* Dievas yra tiesos dvasia; aš esu sąvokos dvasia; tu esi žvilgsnio dvasia; kitas yra požiūrio dvasia.
į:
2016 rugpjūčio 25 d., 11:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 229-230 eilutės iš
[[Žmogus]], [[Laisvė]]
į:
[[Žmogus]], [[Gyvenimo prasmė]], [[Laisvė]]
Pakeistos 313-320 eilutės iš
Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas.

Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa (nesandarumas), sąvoka (sandarumas), žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
* Dievas, gerumas, gyvenimas, amžinas gyvenimas
* Viskas
, laisvumas, betkas, išmintis
* Troškimai, tapatumai, pasirinkimai, gera valia
* Meilė, tobulumas
, valia, Dievo valia
į:
Gyvenimo lygties esmė
* Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė
, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas.

Gyvenimo lygtis - susijusios sąvokos
* (nesandarumas
, antisandara; dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa (nesandarumas), sąvoka (sandarumas), žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)

Gyvenimo lygties lygmenys
* Dievas, gerumas, gyvenimas, amžinas gyvenimas (pažinti Dievą)
* Viskas
, laisvumas, betkas, išmintis (žinoti viską)
* Troškimai, tapatumai, pasirinkimai, gera
valia (žinoti troškimus)
* Meilė, tobulumas, valia, Dievo valia (pažinti meilę)
Pakeistos 330-331 eilutės iš
* Amžinas gyvenimas - pažinti Dievą, išmintis - žinoti viską, gera valia - žinoti troškimus, Dievo valia - pažinti meilę.
į:
Pakeistos 354-357 eilutės iš
į:
* [[Sąmoningumas]]
* [[Nesusivedimai]] [[Daugiaprasmybės matai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[Nedviprasmybės]]
* [[Širdingumas]] [[Iš širdies]] [[Kūryba]]
Ištrintos 402-405 eilutės:

* [[Sąmoningumas]]
* [[Nesusivedimai]] [[Daugiaprasmybės matai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[Nedviprasmybės]]
* [[Gyvenimo prasmė]] [[Širdingumas]] [[Iš širdies]] [[Kūryba]]
2016 rugpjūčio 24 d., 11:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 259 eilutė iš:
** Išgyventi. [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]]
į:
** Išgyventi, [[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų pavyzdžiai]], [[Išgyvenimų rūšys]], neišgyventi.
Pakeista 369 eilutė iš:
[[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Atsiskleisti]]
į:
[[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Savarankiški]], [[Atsiskleisti]]
2016 rugpjūčio 24 d., 10:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 313-314 eilutės:
Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas.
Ištrintos 320-323 eilutės:


Gyvenimas: jautrumas, tada atliepiamumas. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi.
Pakeistos 332-338 eilutės iš
Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas.

Dievas yra teigiamumo išraiška, o gerumas yra neigiamumo išraiška.

Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui
.
į:
* Veiksniai +1, +2, +3 gali būti suprasti kaip gyvenimo lygties dalys, vienanarė (-1), dvinarė (-2) ir trinarė (-3). Jos išreiškia veiklą, ne sandarą.
Pakeistos 351-352 eilutės iš
Turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo. Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.
į:
[[Lygtis]]
*
Turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo. Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.
Pakeista 358 eilutė iš:
* Lygties lygmenys
į:
* Lygties [[lygmenys]]
Pakeistos 369-374 eilutės iš
[[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Atsiskleisti]]

[[Širdis]], [[Pasaulis]]

Veiksniai +1, +2, +3 gali būti suprasti kaip gyvenimo lygties dalys, vienanarė (-1), dvinarė (-2) ir trinarė (-3). Jos išreiškia veiklą, ne sandarą
.
į:
[[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Atsiskleisti]]

Dievas ir žmogus
* Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.

Kas yra gerumas?
* Gerumas yra Dievas sąlygose, santvarkoje.
* Gerumas yra laisvumo dvasia, o laisvumas yra gerumo santvarka.
* Gerumas yra didėjantis laisvumas, o blogumas yra mažėjantis laisvumas. Gerumas nebaigtinis, o blogumui gręsia baigtumas.
* Gerumas yra pažymėta priešingybė Dievo atžvilgiu (už sąlygų), ir nepažymėta priešingybė blogumo atžvilgiu (sąlygose).
* Gerumas yra išėjimas už savęs. Blogumas yra neišėjimas už savęs, apsiribojimas savimi.
* Dievas yra teigiamumo išraiška, o gerumas yra neigiamumo išraiška
.
Pakeistos 385-386 eilutės iš
į:
* Gyvenimas: jautrumas, tada atliepiamumas. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi.
Pakeistos 399-400 eilutės iš
* [[Gyvenimo prasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Iš širdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
į:
* [[Gyvenimo prasmė]] [[Širdingumas]] [[Iš širdies]] [[Kūryba]]
Ištrintos 416-417 eilutės:
Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.
Pakeistos 423-430 eilutės iš
Kas yra gerumas?
* Gerumas yra Dievas sąlygose, santvarkoje.
* Gerumas yra laisvumo dvasia, o laisvumas yra gerumo santvarka.
* Gerumas yra didėjantis laisvumas, o blogumas yra mažėjantis laisvumas. Gerumas nebaigtinis
, o blogumui gręsia baigtumas.
* Gerumas yra pažymėta priešingybė Dievo atžvilgiu (už sąlygų), ir nepažymėta priešingybė blogumo atžvilgiu (sąlygose).
* Gerumas yra išėjimas už savęs. Blogumas yra neišėjimas už savęs, apsiribojimas savimi
.
į:
* Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
Pridėta 441 eilutė:
* [[Širdis]], [[Pasaulis]]
2016 rugpjūčio 24 d., 10:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 88-89 eilutės iš
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas.
į:
* Išėjimas už savęs, savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas.
Pakeistos 193-194 eilutės iš
* [[Sąlygos]], [[Santvarka]]
į:
* [[Sąlygos]]
Pakeistos 375-376 eilutės iš
[[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]
į:
[[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Atsiskleisti]]
Pridėtos 444-445 eilutės:
* Trokštame - Dievas mumyse - sutampame su juo. Netrokštame - Dievas už mūsų - nesutampame su juo.
* [[Santvarka]] (Sistema) išryškėja netroškimais, o prieš tai tėra sąlygos.
Ištrinta 447 eilutė:
* Trokštame - Dievas mumyse - sutampame su juo. Netrokštame - Dievas už mūsų - nesutampame su juo.
2016 rugpjūčio 24 d., 10:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 279 eilutė iš:
* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]], Structure preserving, Wholeness preserving, Optimality Constraints.
į:
* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]], [[derinių kalba]], Structure preserving, Wholeness preserving, Optimality Constraints.
Pakeistos 319-322 eilutės iš
Meilė ir gyvenimas
* Love is primary and life is secondary. For through love we have not simply life, but eternal life. Love is unified. But life is dual, in that it is not a primitive concept, but rather life is the goodness of God. And thus there is (and may be) {{Understanding}} of life, understanding of the goodness of God (and the separation of these two distinct concepts), and that is EternalLife.
* The relationship of love and life is also somehow given by the EightfoldWay in that it expresses {{Unity}} of {{Representations}} of {{Structure}} of {{Spirit}}. These are are associated {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Divisions}} as defined with regard to negations of RepresentationsOfTheOnesome.
į:
Ištrintos 334-335 eilutės:
Aš - bendras žmogus, o tu - paskiras žmogus. Esminė klaida, tai kad save (Aš) laikome Tavimi (Tu). Tad gyvename ne kaip bendras žmogus, o taip, kaip kiti į mus žiūri.
Ištrintos 350-352 eilutės:
* Trokštame - Dievas mumyse - sutampame su juo
* Netrokštame - Dievas už mūsų - nesutampame su juo
Pridėtos 385-388 eilutės:
Meilė ir gyvenimas
* Love is primary and life is secondary. For through love we have not simply life, but eternal life. Love is unified. But life is dual, in that it is not a primitive concept, but rather life is the goodness of God. And thus there is (and may be) {{Understanding}} of life, understanding of the goodness of God (and the separation of these two distinct concepts), and that is EternalLife.
* The relationship of love and life is also somehow given by the EightfoldWay in that it expresses {{Unity}} of {{Representations}} of {{Structure}} of {{Spirit}}. These are are associated {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Divisions}} as defined with regard to negations of RepresentationsOfTheOnesome.
Pakeistos 391-394 eilutės iš
Dviprasmybė yra brandos sąlyga. Juk keičiamės ir išliekames tas pats. Palyginti su prasmingais išgyvenimais, su pradiniu ir galutiniu asmeniu ir su meile, kurios palaikomas asmuo gali atsisakyti savęs.

Dviprasmybės pavyzdys yra visko išdalinimo rinka: nerimo mažinimas sutampa su džiaugsmo didinimu bet jį išplėčia.
į:
Dviprasmybė
* Dviprasmybė yra brandos sąlyga. Juk keičiamės ir išliekames tas pats. Palyginti su prasmingais išgyvenimais, su pradiniu ir galutiniu asmeniu ir su meile, kurios palaikomas asmuo gali atsisakyti savęs.
* Dviprasmybės pavyzdys yra visko išdalinimo rinka: nerimo mažinimas sutampa su džiaugsmo didinimu bet jį išplėčia.
Pakeista 396 eilutė iš:
* [[Nesusivedimai]] [[Daugiaprasmybės matai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]
į:
* [[Nesusivedimai]] [[Daugiaprasmybės matai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[Nedviprasmybės]]
Ištrintos 416-417 eilutės:
Pakeistos 421-424 eilutės iš
Blogis
* Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.
į:
* Aš - bendras žmogus, o tu - paskiras žmogus. Esminė klaida, tai kad save (Aš) laikome Tavimi (Tu). Tad gyvename ne kaip bendras žmogus, o taip, kaip kiti į mus žiūri.
* Blogis.
Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.
Pridėta 446 eilutė:
* Trokštame - Dievas mumyse - sutampame su juo. Netrokštame - Dievas už mūsų - nesutampame su juo.
2016 rugpjūčio 24 d., 10:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 237 eilutė iš:
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas [[Taikymas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
į:
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas. Lygiaverčių požiūrių santykis. [[Taikymas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
Pakeista 239 eilutė iš:
** [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
į:
** [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį. Nelygiaverčių požiūrių santykis.
Ištrintos 340-341 eilutės:
Gyvenimas sieja jautrumą ir atliepumą, o amžinas gyvenimas juos atskiria.
Pakeistos 388-389 eilutės iš
Amžinas gyvenimas vyksta dviprasmybėje, o gyvenimas vienareikšmiškas, tad veda į mirtį. Mirtis iškyla derinant gyvenimą ir amžiną gyvenimą.
į:
Amžinas gyvenimas ir gyvenimas
* Amžinas gyvenimas vyksta dviprasmybėje, o gyvenimas vienareikšmiškas, tad veda į mirtį. Mirtis iškyla derinant gyvenimą ir amžiną gyvenimą.
* Gyvenimas sieja jautrumą ir atliepumą, o amžinas gyvenimas juos atskiria
.
Pakeistos 420-422 eilutės iš
Suvokimas
* Savęs pažinimas, sutarimas (bendras suvokimas, equals, bendras), susikalbėjmas (unequals)
* Dievo žvilgsnis, Dievo požiūris, žmogaus žvilgsnis, žmogaus požiūris
į:
2016 rugpjūčio 23 d., 12:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 284 eilutė:
* Aš manau, kad požiūrio lygtis yra tai, kas kartu su ketverybe sudaro septynerybę/aštuonerybę. Tai ketverybės papildinys, kuris išsivysto veiksniu -1.
2016 rugpjūčio 23 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 273-274 eilutės:
Pakeistos 277-278 eilutės iš
į:
* [[Santykiai]]
Ištrintos 282-284 eilutės:

'''Požiūrių [[santykiai]]'''
Pakeistos 383-384 eilutės iš
[[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]
į:
[[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]
Pakeistos 398-399 eilutės iš
* [[Nesusivedimai]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]
* [[GyvenimoPrasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
į:
* [[Nesusivedimai]] [[Daugiaprasmybės matai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]
* [[Gyvenimo prasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Iš širdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
2016 rugpjūčio 23 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 106-107 eilutės iš
* tiesa, išskirtinumas, Dievo mintys, išsakymas Dievui, Dievo pristatymas
į:
* tiesa, išskirtinumas, Dievo mintys, išsakymas Dievui, Dievo pristatymas, [[Daugiareikšmiškumas]], [[Išreikšti]]
Pakeista 237 eilutė iš:
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
į:
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas [[Taikymas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
Pakeista 261 eilutė iš:
* Sandara: [[Laikysenos]] (Position). [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Mintis]]. Vaisinga prielaida.
į:
* Sandara: [[Laikysenos]] (Position). [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Mintis]]. Vaisinga prielaida.
Pridėta 268 eilutė:
** Antisandara
Ištrintos 284-287 eilutės:
** [[Daugiareikšmiškumas]], [[Išreikšti]]
* [[Taikymas]]
Ištrintos 405-406 eilutės:

Tiesa - Antisandara
2016 rugpjūčio 23 d., 11:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 175 eilutė:
Apibrėžimas
Pakeistos 186-187 eilutės iš
į:
* Pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia iš būties.
Ištrintos 288-290 eilutės:

Pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia iš būties.
2016 rugpjūčio 23 d., 11:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 281 eilutė:
** [[Tarpas]], Antisandara
Pakeistos 409-411 eilutės iš
'''Tarpas'''
į:
'''[[Tarpas]]'''

Tiesa - Antisandara
2016 rugpjūčio 23 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 283-284 eilutės:
** [[Atviras ribotas]], [[Neužstota]]
** [[Prasmė]], [[Laimė]], Jauduliai
Pakeista 315 eilutė iš:
* Complete (Incomplete), Unified, Unobstructed, Familiar
į:
* Complete (Incomplete), Unified, Neužstota (Unobstructed,) Familiar
Pakeistos 319-320 eilutės iš
* Ne Dievas
į:
* Ne Dievas, [[Atviras ribotas]]
Pridėtos 458-461 eilutės:

Netroškimai
* Prasmė
* Jauduliai, [[Laimė]]
2016 rugpjūčio 23 d., 11:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 282 eilutė iš:
** [[Tarpas]]
į:
** [[Tarpas]], Antisandara
Ištrinta 285 eilutė:
* AntiStructure
2016 rugpjūčio 23 d., 11:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 223-224 eilutės iš
į:
* Bisecting A View. Bisection is the opposite of coinciding. Požiūrio Z padalinimas grįstinas žvilgsniu A) į save ir B) už savęs. Juk tada sudūrimas Z = A-B mato tą patį kaip lygiagretūs požiūriai A ir B, tai yra, požiūrio Z padalinimas į A ir B.
Pakeista 235 eilutė iš:
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]]
į:
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]] Požiūrių bendrumas [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[Dangaus karalystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[Gerasis vaikas]]
Pakeista 241 eilutė iš:
*** [[Požiūrių sudūrimas]], jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
į:
*** [[Požiūrių sudūrimas]], jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė. Žvilgsnių sudūrimas.
Pridėta 263 eilutė:
** Atskyrimas vaisingų prielaidų ir jų papildinio, nevaisingų prielaidų. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
Pakeistos 269-270 eilutės iš
į:
* Ženklas
** Reference, Referent, NonReference
Pakeista 277 eilutė iš:
* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]], Structure preserving, Wholeness preserving.
į:
* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]], Structure preserving, Wholeness preserving, Optimality Constraints.
Pakeistos 289-292 eilutės iš
Požiūrių bendrumas
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[GerasisVaikas]]
į:
Ištrintos 292-300 eilutės:

Požiūrių sudūrimas
* Reference, Referent, NonReference
* Composition Of Views.
* Composition Of Suppositions.
* Bisecting A View. Bisection is the opposite of coinciding. Požiūrio Z padalinimas grįstinas žvilgsniu A) į save ir B) už savęs. Juk tada sudūrimas Z = A-B mato tą patį kaip lygiagretūs požiūriai A ir B, tai yra, požiūrio Z padalinimas į A ir B.
* Atskyrimas vaisingų prielaidų ir jų papildinio, nevaisingų prielaidų. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
* Optimality Constraints
2016 rugpjūčio 22 d., 16:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-34 eilutės iš
* Nulinė sandara, nulinė veikla
į:
* Nulinė sandara, visuminė sandara, nulinė veikla
Pakeistos 216-217 eilutės iš
* Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris (savumas, artimumas, [[Artima]]), išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, nepriklausomas (independent) požiūris, priklausomas (dependent) požiūris, pavaldus (subordinate) žvilgsnis, merging perspectives, išverstas (inverted) požiūris ir nežinomybė (the Unknown), apsuktas požiūris (reversal effect), poslinkis (shift in perspective), požiūrio pasikeitimas (mental movement)
į:
* Permainos vieną požiūrį perkeičia į kitą požiūrį. Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
* Default perspective
, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris (savumas, artimumas, [[Artima]]), išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, nepriklausomas (independent) požiūris, priklausomas (dependent) požiūris, pavaldus (subordinate) žvilgsnis, merging perspectives, išverstas (inverted) požiūris ir nežinomybė (the Unknown), apsuktas (apverstas) poslinkis poslinkis (reversal effect), poslinkis (shift in perspective), požiūrio pasikeitimas (mental movement), įsisavinti požiūrį, padalinti, perskirti (bisect) požiūrį, priimti požiūrį.
Pakeistos 222-223 eilutės iš
į:
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose
Ištrinta 281 eilutė:
* CompositionOfSuppositions,
Ištrintos 290-296 eilutės:

Permainos vieną požiūrį perkeičia į kitą požiūrį.
* Priimti požiūrį, perskirti žvilgsnį, poslinkis, poslinkio apvertimas, požiūrio išvertimas, požiūrio įsisavinimas.
* Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose
Ištrintos 292-296 eilutės:

* TotalStructure, NullActivity

Pridėtos 469-471 eilutės:

Kalbos
* Pagrindimas: prielaidų sudūrimas, tvėrimas jų pagrindu
2016 rugpjūčio 22 d., 16:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 301-305 eilutės iš
* Consciousness (Self Love) as an idempotent, a fixed point, a View upon oneself. (Žr. Suhrit Dey).
Tiesos išplėtojimas
į:
Pridėtos 393-396 eilutės:
[[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]]
* Consciousness (Self Love) as an idempotent, a fixed point, a View upon oneself. (Žr. Suhrit Dey).
Tiesos išplėtojimas
Pakeista 414 eilutė iš:
[[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]
į:
[[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]
2016 rugpjūčio 22 d., 16:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 303-306 eilutės iš
* Representations: scopes and keeping separate may be understood in terms of representation.
į:
Pridėtos 468-469 eilutės:
* Paskiri atvaizdai reiškiasi Dievo šokyje, teigiamais ir neigiamais įsakymais, tačiau jie suvokiami, kaip atvaizdai, kurie vienijami, tiktai gyvenimo lygtimi ir pasirinkimų malūnu.
* Representations: scopes and keeping separate may be understood in terms of representation.
Ištrinta 473 eilutė:
2016 rugpjūčio 22 d., 16:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 127-128 eilutės:
Asmenys, apimtys. The person is the viewer. Scope the sense in which suppositions are the same or different - everything as a required concept. The scope indicates the domain within which the truth is manifest so that what is and what seems are the same.
Pridėtos 243-244 eilutės:
* RepresentationsOfTheNullsome. What separates the viewer and the viewed
* Foursome the distinction between spirit and structure which opens up the representations and the topologies
Pakeistos 303-313 eilutės iš
* Representations scopes and keeping separate may be understood in terms of representation.
* RepresentationsOfTheNullsome. What separates the viewer and the viewed
* Asmenys, apimtys. The person is the viewer. Scope the sense in which suppositions are the same or different - everything as a required concept. The scope indicates the domain within which the truth is manifest so that what is and what seems are the same.* Foursome the distinction between spirit and structure which opens up the representations and the topologies
* '''necessary''', '''actual''', '''possible''' - a representation of the threesome, allowing for responsibility
į:
* Representations: scopes and keeping separate may be understood in terms of representation.
Ištrintos 369-371 eilutės:
Blogis
* Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.
Pridėtos 456-459 eilutės:
* '''necessary''', '''actual''', '''possible''' - a representation of the threesome, allowing for responsibility

Blogis
* Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.
2016 rugpjūčio 22 d., 16:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 147 eilutė:
* Love is the considering of suppositions as the same, the sharing of scope, the stepping into a view
Pridėta 240 eilutė:
* Focus the distinction between viewer and viewed which opens up scope. Focus is given by viewer, taken by viewed.
Ištrintos 296-299 eilutės:

* StructurePreserving
* Love is the considering of suppositions as the same, the sharing of scope, the stepping into a view
* Responsibility - a central concept for applying all of this, especially the distinction between those who make the rules and who have to play by them, thus related to scopes and to the difference between hard and soft truths
Ištrinta 300 eilutė:
* Focus the distinction between viewer and viewed which opens up scope. Focus is given by viewer, taken by viewed.
Pakeistos 419-420 eilutės iš
[[Veikla]] (Pasikartojanti veikla), [[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]
į:
[[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]
Pridėta 461 eilutė:
* Responsibility - a central concept for applying all of this, especially the distinction between those who make the rules and who have to play by them, thus related to scopes and to the difference between hard and soft truths
2016 rugpjūčio 22 d., 15:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 173 eilutė:
* Nekintamieji tad susiję su apibrėžimu.
Pakeistos 217-218 eilutės iš
į:
* Definite or Indefinite the relationship with the definition, is it through a single path or multiple paths
Pakeista 295 eilutė iš:
* Definite or Indefinite the relationship with the definition, is it through a single path or multiple paths
į:
2016 rugpjūčio 22 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 172-181 eilutės iš
Pirminiai apibrėžimai išplaukia iš būties klausimo, tad yra susiję su dvejybės atvaizdais. Būties klausimas veiksniais +3, +2, +1 apžvelgia padalinimus -1, 0, 1, tad apžvelgia atitinkamus laisvės, Dievo ir tvarkos klausimus. Būties klausimas iškyla kada Dievas nebūtinas. Jisai grindžia Dievo būtinumą.
* Structure the first three divisions allow for structure, allow for divisions and definition

Apibrėžimas vyksta išėjimu už savęs. Viskas yra visiškai apibrėžtas keturiomis savybėmis, tai visiškas apibrėžtumas
. Niekas yra apibrėžtas viena savybe, tai neapibrėžtumas, tačiau toks neapibrėžtumas yra, kaip toks, apibrėžtas. Kažkas apibrėžtas dviem savybėm, o betkas trim:
* būtina sąvoka
- niekas
* taip pat: neturi vidinės sandaros - kažkas
* taip pat: visaką priima, neturi filtro - betkas
* taip pat: neturi išorinės aplinkos - viskas
Niekas
turi vidinę sandarą, tai tuštuma, tai nulybė.
į:
* Apibrežimas atsiranda išvertus požiūrį. Tad kiekvieną požiūrį lydi jo apibrėžimas. Tai yra dvejybinis santykis, tad jame glūdi dvejybės ir jos atvaizdai. Definition. Viewed by a distinct path, set by a distinct structure. Definition, Definitions, Indefinite, IndefiniteVDefinite, Deterministic (Definite). Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, Algebra of Distinguishability. Apibrėžimui (apribojimui) reikia dviejų požiūrių - vienu yra išsakomos ribos, kitu išsakoma, tai kas neribota, kas nevaržoma tų ribų.
* Pirminiai apibrėžimai išplaukia iš būties klausimo, tad yra susiję su dvejybės atvaizdais. Būties klausimas veiksniais +3, +2, +1 apžvelgia padalinimus -1, 0, 1, tad apžvelgia atitinkamus laisvės, Dievo ir tvarkos klausimus. Būties klausimas iškyla kada Dievas nebūtinas. Jisai grindžia Dievo būtinumą.
* Structure: the first three divisions allow for structure, allow for divisions and definition
* Apibrėžimas vyksta išėjimu už savęs. Viskas yra visiškai apibrėžtas keturiomis savybėmis, tai visiškas apibrėžtumas. Niekas yra apibrėžtas viena savybe, tai neapibrėžtumas, tačiau toks neapibrėžtumas yra, kaip toks, apibrėžtas. Kažkas apibrėžtas dviem savybėm, o betkas trim:
** būtina sąvoka - niekas
** taip pat: neturi vidinės sandaros - kažkas
** taip pat: visaką priima, neturi filtro - betkas
** taip pat: neturi išorinės aplinkos - viskas
*
Niekas turi vidinę sandarą, tai tuštuma, tai nulybė.
Pakeistos 214-215 eilutės iš
* DefaultPerspective
į:
* IndependentPerspective is a perspective that the DefaultPerspective goes beyond itself into, and thus which may seek the DefaultPerspective. The DefaultPerspective is the null perspective ([[Nulinis požiūris]]) in any structure that accepts things as they are. It is the blank in the system. DefaultObserver is the one who takes up the DefaultPosition.
* Išvertimas. The inversion effect is relevant when God wishes for Everything, which is to say, wishes also for all of the nonsense that we dream up. In order for us to conceive of such a God, we flip everything around, so that God is the smallest - the heart deepest within us - and nothing is the largest, the unknown that engulfs us. This flipping around is the inversion effect.
Pakeistos 291-293 eilutės iš
Skirtumas tarp požiūrių
* [[Nulinis požiūris]] The DefaultPerspective is the null perspective in any structure that accepts things as they are. It is the blank in the system.
* DefaultObserver is the one who takes up the DefaultPosition.
į:
Ištrintos 292-295 eilutės:
* IndependentPerspective is a perspective that the DefaultPerspective goes beyond itself into, and thus which may seek the DefaultPerspective.

* Išvertimas. The inversion effect is relevant when God wishes for Everything, which is to say, wishes also for all of the nonsense that we dream up. In order for us to conceive of such a God, we flip everything around, so that God is the smallest - the heart deepest within us - and nothing is the largest, the unknown that engulfs us. This flipping around is the inversion effect.
* Apibrežimas atsiranda išvertus požiūrį. Tad kiekvieną požiūrį lydi jo apibrėžimas. Tai yra dvejybinis santykis, tad jame glūdi dvejybės ir jos atvaizdai. Definition. Viewed by a distinct path, set by a distinct structure. Definition, Definitions, Indefinite, IndefiniteVDefinite, Deterministic (Definite). Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability. Apibrėžimui (apribojimui) reikia dviejų požiūrių - vienu yra išsakomos ribos, kitu išsakoma, tai kas neribota, kas nevaržoma tų ribų.
2016 rugpjūčio 17 d., 15:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 238 eilutė iš:
* [[Susiploti]], [[Ryšys su Dievu]]
į:
* [[Susiploti]], [[Ryšys su Dievu]], santykiai su Dievu
Pakeistos 270-271 eilutės iš
** [[Prasmė]], [[Laimė]], Jauduliai
** [[Taikymas]], [[Bendrystė]], [[Bendrauti]]
į:
** [[Prasmė]], [[Laimė]], Jauduliai
Pakeistos 273-274 eilutės iš
į:
* [[Taikymas]]

Požiūrių bendrumas
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[Bendrauti]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[GerasisVaikas]]
Ištrinta 287 eilutė:
Pakeistos 314-318 eilutės iš
Požiūrių santykiai
* RelationshipsWithGod

Požiūrių bendrumas
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[GerasisVaikas]]
į:
2016 rugpjūčio 17 d., 15:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 218-219 eilutės iš
[[Žmogus]]
į:
[[Žmogus]], [[Laisvė]]
Pakeistos 221-222 eilutės iš
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook).
į:
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook).
Pakeistos 238-239 eilutės iš
* [[Susiploti]], [[Ryšys su Dievu]].
į:
* [[Susiploti]], [[Ryšys su Dievu]]
* Pažinovas (viewer), pažinimo laukas (observational plane, viewed)
* Vantage
Pakeista 246 eilutė iš:
** Žiūrėti. To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general, this is the Heart within us and God in that context.
į:
** Žiūrėti (look). To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general, this is the Heart within us and God in that context.
Pakeista 262 eilutė iš:
* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]]
į:
* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]], Structure preserving, Wholeness preserving.
Pakeistos 267-268 eilutės iš
** [[Tarpas]], [[Daugiareikšmiškumas]], [[Išreikšti]]
į:
** [[Tarpas]]
** [[Daugiareikšmiškumas]], [[Išreikšti]]
Ištrintos 269-270 eilutės:
** [[Laisvė]]
Pakeistos 272-273 eilutės iš
į:
* CompositionOfSuppositions,
* AntiStructure
Ištrintos 277-285 eilutės:


* Look
* Vantage,
* CompositionOfSuppositions,
* Viewed, Viewer,
* Structure preserving. Wholeness preserving.

* AntiStructure,
2016 rugpjūčio 17 d., 15:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 212 eilutė iš:
* Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris (savumas, artimumas, [[Artima]]), išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, nepriklausomas (independent) požiūris, priklausomas (dependent) požiūris, pavaldus (subordinate) žvilgsnis, merging perspectives, išverstas (inverted) požiūris,
į:
* Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris (savumas, artimumas, [[Artima]]), išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, nepriklausomas (independent) požiūris, priklausomas (dependent) požiūris, pavaldus (subordinate) žvilgsnis, merging perspectives, išverstas (inverted) požiūris ir nežinomybė (the Unknown), apsuktas požiūris (reversal effect), poslinkis (shift in perspective), požiūrio pasikeitimas (mental movement)
Ištrinta 215 eilutė:
Ištrinta 282 eilutė:
* MentalMovements, ShiftInPerspective, InversionEffect (the Unknown), ReversalEffect
Ištrinta 283 eilutė:
*
2016 rugpjūčio 17 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 222-223 eilutės iš
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook). [[Ryšys su Dievu]].
į:
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook).
Pakeistos 236-237 eilutės iš
į:
Įsijautimas ir atsitokėjimas
* [[Išgyventi]]
* [[Atjausti]]
* [[Susiploti]], [[Ryšys su Dievu]].
Ištrinta 268 eilutė:
** [[Išgyventi]], [[Atjausti]], [[Susiploti]]
2016 rugpjūčio 17 d., 14:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 165-171 eilutės iš
į:
[[Apimtys]]
* A whole is the Scope of all perspectives: Everything
* Everything indefinite, unspecified
* Anything definite, unspecified
* Something definite, specified
* Nothing indefinite, specified
Pakeistos 222-223 eilutės iš
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook)
į:
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook). [[Ryšys su Dievu]].
Pakeistos 266-267 eilutės iš
** [[Išgyventi]], [[Atjausti]], [[Susiploti]]
į:
** [[Išgyventi]], [[Atjausti]], [[Susiploti]]
Pakeistos 271-273 eilutės iš
** [[Matematika]]
** [[Automatų laipsnynas]]
į:
Pakeistos 274-275 eilutės iš
* Anthropomorphism
į:
Ištrintos 294-297 eilutės:
[[Apimtys]] [[Atjausti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]]

Pakeistos 313-318 eilutės iš
* Scopes
* A whole is the Scope of all perspectives: Everything
* Everything indefinite, unspecified
* Anything definite, unspecified
* Something definite, specified
* Nothing indefinite, specified
į:
Pridėtos 538-541 eilutės:

** [[Matematika]]
** [[Automatų laipsnynas]]
* Anthropomorphism
2016 rugpjūčio 16 d., 17:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 167-168 eilutės iš
į:
* Structure the first three divisions allow for structure, allow for divisions and definition
Pridėtos 215-217 eilutės:
Kieno požiūris:
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook)
Pakeistos 287-290 eilutės iš
Kieno požiūris:
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook)
į:
Pakeista 300 eilutė iš:
* Structure the first three divisions allow for structure, allow for divisions and definition
į:
Pridėta 321 eilutė:
Pakeistos 323-324 eilutės iš
* Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
į:
* RelationshipsWithGod
Pridėta 327 eilutė:
2016 rugpjūčio 16 d., 16:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 197 eilutė iš:
Kas yra požiūris?
į:
Kas yra [[Požiūriai | požiūris]]? (Perspective)
Pakeistos 199-201 eilutės iš
į:
* Atvaizdas: Požiūris sieja žvilgsnį ir laikyseną. Požiūriu pabrėžtinai, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. [[Atsiplėšimas]] Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.
* Požiūris yra klausimo sandara, didėjantis laisvumas. A supposition for which a viewer is responsible, by which they go beyond themselves. Perspective, perception open up our view. Perspectives are, as such, with regard to a scope (all, any, a, none) wherein they are not-self-contained (the smaller the domain, the less they are not-self-contained, so there are more perspectives). Žvilgsnis santvarkoje, žvilgsnio pasitraukimas, sandaros atvėrimas.
Pridėtos 204-227 eilutės:
Permainos ir požiūrių rūšys:
* Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris (savumas, artimumas, [[Artima]]), išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, nepriklausomas (independent) požiūris, priklausomas (dependent) požiūris, pavaldus (subordinate) žvilgsnis, merging perspectives, išverstas (inverted) požiūris,
* IdentityView, EquivalentViews, SystemView, BisectingAView,
* DefaultPerspective


'''Žmogaus požiūris'''

[[Žmogus]]

* Požiūriai į požiūrius. Žmogui visada išsiskiria požiūrio priėmimas ir atsiplėšimas nuo jo. O Dievui tokio skirtumo nebūna. Užtat išsiskiria Dievo ir žmogaus požiūriai, jų požiūrių grandinė ir atitinkami suvokimai ir sąmoningėjimas, [[sąmoningumas]].
** [[Suvokimas]] (Tėvas). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
** [[Savęs pažinimas]], susigaudymas, savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]]
*** A shared perspective is the result of SharedUnderstanding.
** [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** [[Pasiklydęs vaikas]].
** Požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį
** [[Požiūrių sudūrimas]]. Požiūrių algebra. Požiūrių grandinė (ypač žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį ir t.t.).
*** [[Požiūrių sudūrimas]], jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
*** [[Kategorijų teorija]]. Asociatyvumas.

Ištrintos 238-240 eilutės:
* Atvaizdas: [[Požiūriai]] (Perspective). Požiūris sieja žvilgsnį ir laikyseną. Požiūriu pabrėžtinai, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. [[Atsiplėšimas]] Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.
** Požiūrių rūšis: Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris (savumas, artimumas, [[Artima]]), išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives
** Požiūris yra klausimo sandara, didėjantis laisvumas. A supposition for which a viewer is responsible, by which they go beyond themselves. Perspective, perception open up our view. Perspectives are, as such, with regard to a scope (all, any, a, none) wherein they are not-self-contained (the smaller the domain, the less they are not-self-contained, so there are more perspectives). Žvilgsnis santvarkoje, žvilgsnio pasitraukimas, sandaros atvėrimas.
Pakeistos 248-249 eilutės iš
į:
* Pasikartojanti [[veikla]], Aleksandro [[deriniai]]
* Trejybės rato trikdžiai: [[Aklavietės]], [[Pavojingos mintys]].
* [[ProtoLaukai]] (Fauconnier). MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
Pakeistos 255-262 eilutės iš
** [[Skaidymas]]
* [[Laikysenos]]
** [[Apibrėžimas]].
** [[Žmogus]], [[Laisvė]],
** [[Sąmoningumas]] - sąmoningėjimas: [[Išgyventi]], [[Atjausti]], [[Sutapti]], [[Susiploti]]
** [[Savybės]]
** [[Aklavietės]], [[Pavojingos mintys]]
** [[Veikla]]
į:
** [[Laisvė]]
** [[Išgyventi]], [[Atjausti]], [[Susiploti]]
Ištrinta 258 eilutė:
* [[Vertybės]]
Pakeista 260 eilutė iš:
* Požiūrių [[santykiai]]
į:
Pakeistos 263-266 eilutės iš
** [[Nulinis požiūris]]
** [[Deriniai]]

Perspective
į:
'''Požiūrių [[santykiai]]'''
Pakeistos 267-268 eilutės iš
* SubordinateView, IdentityView, EquivalentViews, SystemView, BisectingAView,
* InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, MergingPerspectives,
į:
Pakeistos 273-274 eilutės iš
* [[ProtoLaukai]] (Fauconnier). MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
* Factor, Factoring, Factors
į:
Pridėtos 278-282 eilutės:
Permainos vieną požiūrį perkeičia į kitą požiūrį.
* Priimti požiūrį, perskirti žvilgsnį, poslinkis, poslinkio apvertimas, požiūrio išvertimas, požiūrio įsisavinimas.
* Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose
Pakeistos 286-303 eilutės iš
* Požiūriai į požiūrius:
** [[Suvokimas]] (Tėvas). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
** [[Savęs pažinimas]], susigaudymas, savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]]
*** A shared perspective is the result of SharedUnderstanding.
** [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** [[Pasiklydęs vaikas]].
** Požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį
** [[Požiūrių sudūrimas]]. Požiūrių algebra. Požiūrių grandinė (ypač žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį ir t.t.).
*** [[Požiūrių sudūrimas]], jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
*** [[Kategorijų teorija]]. Asociatyvumas.

Permainos vieną požiūrį perkeičia į kitą požiūrį.
* Priimti požiūrį, perskirti žvilgsnį, poslinkis, poslinkio apvertimas, požiūrio išvertimas, požiūrio įsisavinimas.
* Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose
į:
Pakeistos 289-292 eilutės iš
[[Apimtys]] [[Atjausti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Veikla]]
į:
[[Apimtys]] [[Atjausti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]]
Pakeista 294 eilutė iš:
* The DefaultPerspective is the null perspective in any structure that accepts things as they are. It is the blank in the system.
į:
* [[Nulinis požiūris]] The DefaultPerspective is the null perspective in any structure that accepts things as they are. It is the blank in the system.
2016 rugpjūčio 16 d., 16:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 199-200 eilutės:

Dievo šokyje neskiriami požiūrio dvasia (žvilgsnis) ir sandara (nuostata). Tiktai žmogui išsiskiria požiūrio išgyventojas ir išgyvenimo aplinkybės, laukas. Dievo Tėvo ir Sūnaus požiūriai sutampa Tėvui išeinant už savęs į Sūnų.
2016 rugpjūčio 15 d., 13:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 206-207 eilutės iš
** [[Žinoti]]
į:
** [[Žinoti]] Knowledge, Know, Knowing, Known. Suvokimo išvertimu sąvoka. (+4) [[Viską žinoti]].
** [[Mąstymas]]. Mintis. Thought, Thoughts
Pakeista 211 eilutė iš:
* Atvaizdas: [[Požiūriai]] (Perspective). Požiūris sieja žvilgsnį ir laikyseną. Požiūriu pabrėžtinai, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.
į:
* Atvaizdas: [[Požiūriai]] (Perspective). Požiūris sieja žvilgsnį ir laikyseną. Požiūriu pabrėžtinai, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. [[Atsiplėšimas]] Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.
Pakeistos 219-221 eilutės iš
[[PožiūriųSudūrimas]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Apibrėžimas]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]
į:
* [[Savybės]] Qualities distinguish for their object what stays the same and what may change (pvz. Qualities of Signs. Palyginti taip pat Properties, kaip skiriasi?) Good is the quality of God.
* Sąvoka. Concept, conception close up our view, decrease slack. A supposition for which the viewed is responsible, and which is thus one with itself. Concepts are, as such, with regard to a Scope (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts). Conceive, Concept, Concepts.
* [[Sąlygos]] Frame. What is a frame? Is it a domain for being one with? (Pavyzdžiui, meilė). By frame, I mean that which is mapped by a View. A view takes us from one frame to another. It takes us from being ''stepped out'' to being ''stepped in''. When we are stepped out, then we are not immersed, we do not identify with what is in the frame, but rather with the frame which we sustain. When we are stepped in, then we are immersed, and we identify with what is in the frame, and we are not aware of the frame. A frame is a support for being one with. It is support for a concept. Structurally, a concept is everything and a frame is slack. The frame may be understood as increasing slack (when we are stepped out) and decreasing slack (when we are stepped in). A view takes us from increasing slack to decreasing slack. Extent. Context. Adjoint to supposition?
Ištrinta 227 eilutė:
** [[Viską žinoti]], [[Žinoti]], [[Mąstymas]]
Ištrinta 249 eilutė:
* TakeUpAPerspective,
Pakeistos 253-254 eilutės iš
* Frame
* Proto laukas
(Fauconnier). MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
į:
* [[ProtoLaukai]] (Fauconnier). MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
Pakeistos 255-256 eilutės iš
* ShiftInPerspective, InversionEffect (the Unknown), ReversalEffect
* ,
į:
* MentalMovements, ShiftInPerspective, InversionEffect (the Unknown), ReversalEffect
Pakeistos 257-258 eilutės iš
* MentalMovements
į:
*
Pakeista 271 eilutė iš:
*** Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
į:
*** [[Požiūrių sudūrimas]], jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
Pakeistos 282-290 eilutės iš

* Qualities distinguish for their object what stays the same and what may change (pvz. Qualities of Signs. Palyginti taip pat Properties, kaip skiriasi?) Good is the quality of God.
* Sąvoka. Concept, conception close up our view, decrease slack. A supposition for which the viewed is responsible, and which is thus one with itself. Concepts are, as such, with regard to a Scope (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts). Conceive, Concept, Concepts.
* Frame. What is a frame? Is it a domain for being one with? (Pavyzdžiui, meilė). By frame, I mean that which is mapped by a View. A view takes us from one frame to another. It takes us from being ''stepped out'' to being ''stepped in''. When we are stepped out, then we are not immersed, we do not identify with what is in the frame, but rather with the frame which we sustain. When we are stepped in, then we are immersed, and we identify with what is in the frame, and we are not aware of the frame. A frame is a support for being one with. It is support for a concept. Structurally, a concept is everything and a frame is slack. The frame may be understood as increasing slack (when we are stepped out) and decreasing slack (when we are stepped in). A view takes us from increasing slack to decreasing slack.
* Context. Adjoint to supposition?
* Extent.
* Žinoti. Knowledge, Know, Knowing, Known. Suvokimo išvertimu sąvoka. (+4)
* Mintis. Thought, Thoughts
į:
[[Apimtys]] [[Atjausti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Veikla]]
2016 rugpjūčio 15 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 184 eilutė iš:
Sutapimas ar nesutapimas. (Tiesa ir netiesa)
į:
Sutapimas ar nesutapimas. (Tiesa ir netiesa) [[Sutapti]]
Pakeista 201 eilutė iš:
* [[Žvilgsniai]] (View). Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo. Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
į:
* Dvasia: [[Žvilgsniai]] (View). Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo. Tai įsijautimas į požiūrį (taking up a perspective). Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
Pakeistos 203-211 eilutės iš
* [[Požiūriai]] (Perspective). Požiūriu pabrėžtinai, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.
* Požiūrių rūšis: Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris (savumas, artimumas, [[Artima]]), išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives
* [[Laikysenos]] (Position). [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]]
, [[Mintis]]. Vaisinga prielaida.
* [[Vertybės]].
* [[Žinoti]]

[[PožiūriųSudūrimas]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]]
[[Apibrėžimas]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]
į:
** Išgyventi. [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]]
** Žiūrėti. To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general
, this is the Heart within us and God in that context.
* Sandara:
[[Laikysenos]] (Position). [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Mintis]]. Vaisinga prielaida.
**
[[Žinoti]]
** Prielaida. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
** '''Take Up A Perspective. Position.''' Nuostata yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
** Tvirtinimas. Supposition That which can be the same or different. They solve the "problems" in composing views. You may say that if I take up your view, then that's a "fiction" whereas your own view is "real". But, actually, your own view is a "fiction", too - it is just a supposition. And we can equate them as fictions, as suppositions. A Supposition is that which can be kept Separate, which is to say, can be given a Scope.
* Atvaizdas: [[Požiūriai]] (Perspective). Požiūris sieja žvilgsnį ir laikyseną. Požiūriu pabrėžtinai, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.
** Požiūrių rūšis: Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris (savumas, artimumas, [[Artima]]), išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives
** Požiūris yra klausimo sandara, didėjantis laisvumas. A supposition for which a viewer is responsible, by which they go beyond themselves. Perspective, perception open up our view. Perspectives are, as such, with regard to a scope (all, any, a, none) wherein they are not-self-contained (the smaller the domain, the less they are not-self-contained, so there are more perspectives). Žvilgsnis santvarkoje, žvilgsnio pasitraukimas, sandaros atvėrimas.
* Vieningumas: [[Vertybės]]. Žvilgsnio ir laikysenos atsiejimas. Gyvenimas dėsningai, save išplečiant dėsniu. Žvilgsnio ir požiūrio atskyrimas.
** Principle is affirmation that goes beyond Person and substitutes for them, extends them
** Understanding The considering of suppositions as different, the stepping back from one view out into another


[[PožiūriųSudūrimas]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Apibrėžimas]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės
]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]
Pridėta 266 eilutė:
*** A shared perspective is the result of SharedUnderstanding.
Ištrintos 283-292 eilutės:
* [[Požiūriai]] Perspective Požiūris yra klausimo sandara, didėjantis laisvumas. A supposition for which a viewer is responsible, by which they go beyond themselves. Perspective, perception open up our view. Perspectives are, as such, with regard to a scope (all, any, a, none) wherein they are not-self-contained (the smaller the domain, the less they are not-self-contained, so there are more perspectives). Žvilgsnis santvarkoje, žvilgsnio pasitraukimas, sandaros atvėrimas.
* [[Laikysenos]]. '''Take Up A Perspective. Position.''' Nuostata yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
** Išgyventi. [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]]
** Tvirtinimas. Supposition That which can be the same or different. They solve the "problems" in composing views. You may say that if I take up your view, then that's a "fiction" whereas your own view is "real". But, actually, your own view is a "fiction", too - it is just a supposition. And we can equate them as fictions, as suppositions. A Supposition is that which can be kept Separate, which is to say, can be given a Scope.
** Prielaida. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
** Žiūrėti. To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general, this is the Heart within us and God in that context.
* [[Vertybės]] Žvilgsnio ir požiūrio atskyrimas.
** Principle is affirmation that goes beyond Person and substitutes for them, extends them
** Understanding The considering of suppositions as different, the stepping back from one view out into another
Pakeistos 329-334 eilutės iš
* [[KategorijųTeorija]]
Požiūrių grandinė
* TheChain Of Views
* A shared perspective is the result of SharedUnderstanding.
į:


Požiūrio lygtis
2016 rugpjūčio 15 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 205 eilutė iš:
* [[Laikysenos]] (Position). Nuostatos. [[Prielaida]].
į:
* [[Laikysenos]] (Position). [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Mintis]]. Vaisinga prielaida.
Pakeistos 207-210 eilutės iš
* [[Sąvoka]].
*
[[Prielaida]].
į:
* [[Žinoti]]

[[PožiūriųSudūrimas]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]
Pakeista 217 eilutė iš:
** [[Apibrėžimas]], [[Mintis]]. ConstructiveHypotheses
į:
** [[Apibrėžimas]].
Ištrintos 231-232 eilutės:
[[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]
Pakeistos 233-235 eilutės iš
* HumansView, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, LostChild, GodOutlook, Anthropomorphism
* GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, MergingPerspectives, Frame
*
MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
į:
* Anthropomorphism
* SubordinateView
, IdentityView, EquivalentViews, SystemView, BisectingAView,
* InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, MergingPerspectives,
* Look
* Vantage
,
* TakeUpAPerspective
,
* CompositionOfSuppositions
,
* Viewed
, Viewer,
* Structure preserving. Wholeness preserving.
* Frame
* Proto laukas (Fauconnier).
MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
Pakeistos 245-246 eilutės iš
* InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
* AntiStructure
, ShiftInPerspective
į:
* ShiftInPerspective, InversionEffect (the Unknown), ReversalEffect
* ,
* AntiStructure,
Pakeistos 251-259 eilutės iš
* Dievo požiūris, žmogaus požiūris

Su požiūriu susijusios sąvokos:
* Proto laukas
(Fauconnier).
* SystemView.
* Vantage
* Structure preserving. Wholeness preserving.
* Unknown.
į:
* [[Dievo požiūris]], žmogaus požiūris - žvilgsnis, (outlook)
Pakeista 260 eilutė iš:
** [[Požiūrių sudūrimas]]. Požiūrių algebra.
į:
** [[Požiūrių sudūrimas]]. Požiūrių algebra. Požiūrių grandinė (ypač žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį ir t.t.).
2016 rugpjūčio 15 d., 12:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 91-93 eilutės iš
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų
skirtingų tvarkų.
Manau, Sūnaus kampu vaizdavau keturis asmenis savo parodoje "Dievo protas":
į:
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų skirtingų tvarkų. Manau, Sūnaus kampu vaizdavau keturis asmenis savo parodoje "Dievo protas":
Pridėta 204 eilutė:
* Požiūrių rūšis: Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris (savumas, artimumas, [[Artima]]), išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives
Pridėta 210 eilutė:
Pakeista 216 eilutė iš:
** , [[Sąvoka]], [[Apibrėžimas]], [[Mintis]], Assumption, Assumptions. ConstructiveHypotheses
į:
** [[Apibrėžimas]], [[Mintis]]. ConstructiveHypotheses
Pakeista 219 eilutė iš:
** [[Savastis]], savumas: [[Artima]], [[Savybės]]
į:
** [[Savybės]]
Ištrintos 225-226 eilutės:
** [[Pasiklydęs vaikas]]: [[Suvokimas]], [[Savęs pažinimas]], [[Bendras suvokimas]], [[Susikalbėjimas]]
** [[Požiūrių sudūrimas]], [[Kategorijų teorija]]
Ištrintos 246-247 eilutės:
* Prielaidos.
* Asociatyvumas.
Ištrinta 249 eilutė:
* Nuostata.
Pakeistos 251-252 eilutės iš
* Požiūrių rūšys: Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives
į:
Pakeista 254 eilutė iš:
** [[Susigaudymas]], savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
į:
** [[Savęs pažinimas]], susigaudymas, savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
Pakeista 257 eilutė iš:
** Pasiklydęs vaikas.
į:
** [[Pasiklydęs vaikas]].
Ištrinta 258 eilutė:
** LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
Pridėta 261 eilutė:
*** [[Kategorijų teorija]]. Asociatyvumas.
2016 rugpjūčio 15 d., 12:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 87 eilutė iš:
Dievo Tėvo kampu išryškėja jo klausimas ir jo išėjimas už savęs į save. Iškyla sąvokos:
į:
[[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] kampu išryškėja jo klausimas ir jo išėjimas už savęs į save. Iškyla sąvokos:
Pakeista 90 eilutė iš:
Dievo Sūnaus kampu išryškėja Tėvo ir Sūnaus skirtingi požiūriai.
į:
[[Dievas Sūnus | Dievo Sūnaus]] ([[Jėzus Kristus | Jėzaus Kristaus]]) kampu išryškėja Tėvo ir Sūnaus skirtingi požiūriai.
Pakeistos 203-207 eilutės iš
* [[Žvilgsniai]]. Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo. Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
* [[Požiūriai]]. Požiūriu pabrėžtinai, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.
* [[Laikysenos]].
* [[Vertybės]]
* Nuostata
.
į:
* [[Žvilgsniai]] (View). Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo. Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
** The keeping separate of suppositions, the acceptance of a scope. A View is the observational plane determined by an observer.
* [[Požiūriai]] (Perspective). Požiūriu pabrėžtinai, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.
* [[Laikysenos]] (Position). Nuostatos. [[Prielaida]].
* [[Vertybės]]
.
Pakeistos 216-217 eilutės iš
** [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Apibrėžimas]], [[Mintis]], Assumption, Assumptions. ConstructiveHypotheses
** [[Žmogus]], [[Laisvė]], [[Dievas sūnus]], [[Jėzus Kristus]]
į:
** , [[Sąvoka]], [[Apibrėžimas]], [[Mintis]], Assumption, Assumptions. ConstructiveHypotheses
** [[Žmogus]], [[Laisvė]],
Pridėta 263 eilutė:
** Pasiklydęs vaikas.
Pakeistos 266-268 eilutės iš
* Požiūrių algebra, požiūrių sudūrimas. Pasiklydęs vaikas
į:
** [[Požiūrių sudūrimas]]. Požiūrių algebra.
*** Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
Pakeistos 274-279 eilutės iš
Pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia iš būties. Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
* [[Žvilgsniai]]* [[Žvilgsniai]] View. The keeping separate of suppositions, the acceptance of a scope. A View is the observational plane determined by an observer.
į:

Pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia iš būties.

2016 rugpjūčio 13 d., 17:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 199 eilutė iš:
Kas yra [[požiūris]]?
į:
Kas yra požiūris?
Pakeistos 202-215 eilutės iš
Požiūrio bruožai:
* Požiūriu pabrėžtinai, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.

Kieno požiūris:
* Dievo požiūris, žmogaus požiūris

Su požiūriu susijusios sąvokos:
* Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo. Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė
. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
* Proto laukas (Fauconnier).
* Prielaidos.
* Asociatyvumas.
* SystemView.
* Vantage
* Structure preserving. Wholeness preserving.
į:
Skiriu:
* [[Žvilgsniai]]. Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo
. Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
* [[Požiūriai]]. Požiūriu pabrėžtinai, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.
* [[Laikysenos]]
.
* [[Vertybės]]
Pakeistos 208-228 eilutės iš
* Unknown.
* Požiūrių rūšys: Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives

* Požiūriai į požiūrius:
**
[[Suvokimas]] (Tėvas). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
** [[Susigaudymas]], savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]]
** [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** Požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį
** LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf

* Požiūrių algebra, požiūrių sudūrimas. Pasiklydęs vaikas

Permainos vieną požiūrį perkeičia į kitą požiūrį.
* Priimti požiūrį, perskirti žvilgsnį, poslinkis, poslinkio apvertimas, požiūrio išvertimas, požiūrio įsisavinimas.
* Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose

Pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia iš būties. Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
* [[Žvilgsniai]]
* [[Požiūriai]]
į:
* [[Sąvoka]].
* [[Prielaida]].
Pakeista 216 eilutė iš:
** [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Apibrėžimas]], [[Mintis]], Assumption, Assumptions. ConstructiveHypotheses
į:
** [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Apibrėžimas]], [[Mintis]], Assumption, Assumptions. ConstructiveHypotheses
Pridėtos 243-276 eilutės:

Kieno požiūris:
* Dievo požiūris, žmogaus požiūris

Su požiūriu susijusios sąvokos:
* Proto laukas (Fauconnier).
* Prielaidos.
* Asociatyvumas.
* SystemView.
* Vantage
* Structure preserving. Wholeness preserving.
* Nuostata.
* Unknown.
* Požiūrių rūšys: Default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives

* Požiūriai į požiūrius:
** [[Suvokimas]] (Tėvas). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
** [[Susigaudymas]], savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]]
** [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** Požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį
** LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf

* Požiūrių algebra, požiūrių sudūrimas. Pasiklydęs vaikas

Permainos vieną požiūrį perkeičia į kitą požiūrį.
* Priimti požiūrį, perskirti žvilgsnį, poslinkis, poslinkio apvertimas, požiūrio išvertimas, požiūrio įsisavinimas.
* Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose

Pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia iš būties. Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
* [[Žvilgsniai]]
2016 rugpjūčio 13 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 183-189 eilutės:
'''Suvokimas'''

* [[Suvokimas]] (Tėvas)
* [[Susigaudymas]], savęs suvokimas (Sūnus)
* [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). [[Skaidymas]]
* [[Susikalbėjimas]]
Pakeistos 200-201 eilutės iš
į:
* Dievo Sūnaus kampu, Sūnus ir Tėvas sutampa savo požiūriais. Tai požiūrio apibrėžimo pagrindas. Jisai tarp buvimo ir nebuvimo (būklės).
Pridėtos 205-207 eilutės:
Kieno požiūris:
* Dievo požiūris, žmogaus požiūris
Pakeista 215 eilutė iš:
* StructurePreserving.
į:
* Structure preserving. Wholeness preserving.
Pakeistos 219-221 eilutės iš
* Požiūriai į požiūrius: LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
* Požiūrių algebra, požiūrių sudūrimas
.
į:
* Požiūriai į požiūrius:
** [[Suvokimas]] (Tėvas). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį
.
** [[Susigaudymas]], savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. [[Skaidymas]]
** [[Susikalbėjimas]]. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
** Požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį
** LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf

* Požiūrių algebra, požiūrių sudūrimas. Pasiklydęs vaikas
Ištrintos 231-238 eilutės:
Požiūriai
* Pasiklydęs vaikas

Kokios yra požiūrių permainos?
Ištrintos 233-234 eilutės:

Požiūris, tai kas mums rūpi, o jo priimtas požiūris yra nuostata, tai ką tikime. Nuostata, kuria gyvename, yra įsakymas, tai kam paklūstame.
2016 rugpjūčio 13 d., 17:01 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 150-156 eilutės:
'''Suvokimas'''

* [[Suvokimas]] (Tėvas)
* [[Susigaudymas]], savęs suvokimas (Sūnus)
* [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). [[Skaidymas]]
* [[Susikalbėjimas]]
Pakeistos 184-190 eilutės iš
į:
'''Suvokimas'''

* [[Suvokimas]] (Tėvas)
* [[Susigaudymas]], savęs suvokimas (Sūnus)
* [[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). [[Skaidymas]]
* [[Susikalbėjimas]]
Pakeistos 206-217 eilutės iš
Kas yra požiūris?
* Žvilgsnį (gyvenimą) negali keisti, tuo tarpu požiūrį (amžiną gyvenimą) gali keisti.
* Požiūris sieja asmenį ir aplinkybes.
* Požiūrį atveria Dievo raiška, tai tarpas
, kurį mes galime išgyventi požiūriu, taip pat išlaisvinti, atsisakydami savo požiūrio.
* Požiūris yra atskyrimas nesandarumo ir sandarumo. Tad požiūriu iškyla tiek sandarumas, tiek nesandarumas. Požiūriais, jų tvėriniais, vis naujai iškyla gyvenimo lygtis, pavyzdžiui, širdies tiesa. Tai vyksta kalba.
* Požiūris yra grynas Kitas. Požiūris yra išeities taškas, kada Dievas nebūtinas
, iš kurio pradedant galiausiai Dievas tampa būtinu. Požiūris yra tos sąlygos, tas Kitas, kuriuo prasideda Dievo būtinumo įrodymas.

Požiūris
* Proto laukas
, prielaidos, žvilgsnių grandinė, žvilgsnis, žvelgimas, asociatyvumas, SystemView, Vantage, StructurePreserving, nuostata, Unknown,
* default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives
* priimti požiūrį, perskirti žvilgsnį, poslinkis, poslinkio apvertimas, požiūrio išvertimas, požiūrio įsisavinimas, požiūrių sudūrimas, žvilgsnių sudūrimas, požiūrių algebra, lygiaverčiai žvilgsniai
* LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
į:
Kas yra [[požiūris]]?

Požiūrio bruožai:
* Požiūriu pabrėžtinai
, dėmesingai įsijaučiame ir taip pat atsitokėjame. Požiūriu dėmesys veda į dėmesį.

Su požiūriu susijusios sąvokos:
* Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai
, be jokio pabrėžtinumo. Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
* Proto laukas (Fauconnier)
.
* Prielaidos.
* Asociatyvumas.
* SystemView.
* Vantage
* StructurePreserving.
* Nuostata
.
* Unknown.
* Požiūrių rūšys: Default perspective, nepriklausomas požiūris
, vidinis požiūris, išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives
* Požiūriai į požiūrius: LackOfSelf
, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
* Požiūrių algebra, požiūrių sudūrimas
.

Permainos vieną požiūrį perkeičia į kitą požiūrį.
* Priimti požiūrį, perskirti žvilgsnį, poslinkis, poslinkio apvertimas
, požiūrio išvertimas, požiūrio įsisavinimas.

2016 rugpjūčio 13 d., 16:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 194 eilutė:
* Tapatumas ir skirtingumas iškyla kartu su apimtimis.
Pakeistos 196-197 eilutės iš
* ''Equate'' and ''keep separate'' are the active forms of ''same'' and ''different''. '''Atskyrimas''', '''KeepSeparate''', '''Separate''' - The vital matter is that we may hold suppositions separately, so that in some sense they are the same, and in some other sense they are different (think also of how we use Variables, they work on two levels, as with the QualitiesOfSigns). Palyginti su suvokimu.
* Neigimas (''negation - not''). Perhaps, the activity (of Equate and Keep Separate) manifests itself as Not. ''Keep separate'' means ''Not the same''. ''Equate'' means ''Not different''. ''Keep separate'' requires more energy than ''equate'' because ''same'' requires more energy than ''different''. This is the reason for the Not, it reverses the flow of energy because it changes the meaning but keeps the form. Negation.
į:
** Tapatumas ir skirtingumas iškyla kartu su apimtimis.
**
''Equate'' and ''keep separate'' are the active forms of ''same'' and ''different''. '''Atskyrimas''', '''KeepSeparate''', '''Separate''' - The vital matter is that we may hold suppositions separately, so that in some sense they are the same, and in some other sense they are different (think also of how we use Variables, they work on two levels, as with the QualitiesOfSigns). ** Palyginti su suvokimu.
** Neigimas (''negation - not''). Perhaps, the activity (of Equate and Keep Separate) manifests itself as Not. ''Keep separate'' means ''Not the same''. ''Equate'' means ''Not different''. ''Keep separate'' requires more energy than ''equate'' because ''same'' requires more energy than ''different''. This is the reason for the Not, it reverses the flow of energy because it changes the meaning but keeps the form. Negation.
Pakeistos 200-203 eilutės iš
* Vienumas ir nevienumas. Tai išsako padalinimai. BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith) [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
į:
* [[Viena | Kaip esame viena]]: [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]]
** Vienumą ir nevienumą nusako padalinimai.
** Buvimas viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo. Nebuvimas viena.
** Atvaizdų [[vieningumas]], tai dvasios esmė.
2016 rugpjūčio 13 d., 16:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 200 eilutė iš:
* Vienumas. BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith) [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
į:
* Vienumas ir nevienumas. Tai išsako padalinimai. BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith) [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
2016 rugpjūčio 12 d., 13:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 110-111 eilutės iš
'''Asmenys ir žinojimai'''
į:
'''Asmenys, troškimai ir žinojimai'''
Pakeistos 114-115 eilutės iš
Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko. O žmogus jį atitinkamai suvokia, kaip žinantį viską, betką, kažką, nieką.
į:
Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko. O žmogus jį atitinkamai suvokia, kaip žinantį viską, betką, kažką, nieką. Tokiu būdu iškyla požiūriai.
Pakeistos 136-137 eilutės iš
'''[[Meilė]], įsakymas'''
į:
'''[[Meilė]]'''
Pridėta 148 eilutė:
* Dvasios kampu: įsakymas, nes tai meilė visiems, tad besąlygiškumas reiškiasi įsakymu. Meilė tiek plati, kiek laisvė, tad yra įsakymas.
Pakeistos 158-161 eilutės iš
'''Apibrėžimas ir savastis'''

Išėjimas už
savęs, tiesa, apimtys, žinojimas, troškimas
į:
'''Išėjimas už savęs: tiesa, apibrėžimas, savastis'''

Išėjimas už savęs
* [[Tiesa]]: Kas yra sutampa (ar ne) su tuo kas reiškiasi.
** Tiesa, tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi. Tiesa yra sistema be jokių kliūčių, tad visų sistemų grynumas, grynoji sistema, santvarka. Užtat tiesa labai susijusi su laisve, su kliūčių nebuvimu.
** To Manifest is to show. In that sense, it is the opposite of View, it is the making way for others to [GoingBeyondOneself go beyond themselves]. It is also closely related to Truth, in that truth is what is obvious, not hidden. Andrius: It also reminds of the statement ''Those things are which show themselves to be'' which I once heard God say in a dream as to the nature of everything.
** Laisvumas yra tiesos sandara, yra [[tarpas]] tarp klausimo ir atsakymo, tai jo atvaizdai. Tai laisvumas tarp tiesos turinio ir išraiškos, tad laisvumas turi apimtį, taip pat mažėja ar didėja. Laisvumo esmė yra išsiaiškinimas, kuris gali plėtotis.
* Apimtys. Tai tiesos aplinkybės, ką tiesa gali reikšti, nuo "visi teiginiai teisingi" iki "teiginys teisingas arba neteisingas".
* Ketverybė, žinojimas, keturios apimtys grindžia apibrėžtumą ir išskiria klausimą ir atsakymą kaip pradžią, iš kurios viskas išplaukia, ir pabaigą, į kurią viskas susiveda.
* Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas. Apimtys išsako Dievo troškimus.
* Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.
Tiesos atskleidėjas - platesnis požiūris, o tiesos atskleistasis - siauresnis požiūris.
* Kodėl tiesa? Dievo požiūris. Tiesa apie viską. (Atskleidžiama jog visaip yra.)
* Kaip tiesa? Mano požiūris. Tiesa apie betką.
* Kokia tiesa? Tavo požiūris. Tiesa apie kažką.
* Ar tiesa? Kito požiūris. Tiesa apie nieką. (Nes atskleidžiama jog kažkaip nėra.)

Pirminiai apibrėžimai išplaukia iš būties klausimo, tad yra susiję su dvejybės atvaizdais. Būties klausimas veiksniais +3, +2, +1 apžvelgia padalinimus -1, 0, 1, tad apžvelgia atitinkamus laisvės, Dievo ir tvarkos klausimus. Būties klausimas iškyla kada Dievas nebūtinas. Jisai grindžia Dievo būtinumą.
Ištrintos 183-204 eilutės:
Scopes are contexts for what truth means, from all things are true, to either true or false.

Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas. Apimtys išsako Dievo troškimus.

Ketverybė, žinojimas, keturios apimtys grindžia apibrėžtumą ir išskiria klausimą ir atsakymą kaip pradžią, iš kurios viskas išplaukia, ir pabaigą, į kurią viskas susiveda.

Išėjimas už savęs - Tiesa - Kas yra sutampa (ar ne) su tuo kas reiškiasi.
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi. Tiesa yra sistema be jokių kliūčių, tad visų sistemų grynumas, grynoji sistema, santvarka. Užtat tiesa labai susijusi su laisve, su kliūčių nebuvimu.
* [[Tarpas]]: Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')
* Laisvumas yra tiesos sandara, yra tarpas tarp klausimo ir atsakymo, tai jo atvaizdai. Tai laisvumas tarp tiesos turinio ir išraiškos, tad laisvumas turi apimtį, taip pat mažėja ar didėja. Laisvumo esmė yra išsiaiškinimas, kuris gali plėtotis.
* To Manifest is to show. In that sense, it is the opposite of View, it is the making way for others to [GoingBeyondOneself go beyond themselves]. It is also closely related to Truth, in that truth is what is obvious, not hidden. Andrius: It also reminds of the statement ''Those things are which show themselves to be'' which I once heard God say in a dream as to the nature of everything.

Pirminiai apibrėžimai išplaukia iš būties klausimo, tad yra susiję su dvejybės atvaizdais. Būties klausimas veiksniais +3, +2, +1 apžvelgia padalinimus -1, 0, 1, tad apžvelgia atitinkamus laisvės, Dievo ir tvarkos klausimus. Būties klausimas iškyla kada Dievas nebūtinas. Jisai grindžia Dievo būtinumą.

Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.

Tiesos atskleidėjas - platesnis požiūris, o tiesos atskleistasis - siauresnis požiūris.
* Kodėl tiesa? Dievo požiūris. Tiesa apie viską. (Atskleidžiama jog visaip yra.)
* Kaip tiesa? Mano požiūris. Tiesa apie betką.
* Kokia tiesa? Tavo požiūris. Tiesa apie kažką.
* Ar tiesa? Kito požiūris. Tiesa apie nieką. (Nes atskleidžiama jog kažkaip nėra.)
Pridėta 185 eilutė:
* Savastis - atmintis kur esu - kurti kūno žemėlapius, aplinkos, įrankių ir taip toliau - jeigu neatsimenu, kur esu, tai neturiu savasties
Pakeista 190 eilutė iš:
* Savastis - atmintis kur esu - kurti kūno žemėlapius, aplinkos, įrankių ir taip toliau - jeigu neatsimenu, kur esu, tai neturiu savasties
į:
2016 rugpjūčio 12 d., 12:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 136-148 eilutės iš
'''Meilė, įsakymas'''

* Mylėti Dievą, mylėti priešą, mylėti artimą, mylėti save, mylėti kitą
* Gyvenimas: jautrumas, atliepumas
* rūpėjimas, atjauta, pretexts for outreach (engaging)

Du meilės supratimai (Dievo esmė ir gyvybės
palaikymas) sutampa teigiamu ir neigiamu įsakymu. Teigiamas įsakymas ketveriopai išsako Dievo vienybę. Neigiamas įsakymas šešeriopai išsako gyvybės palaikymą.

Love is primary and life is secondary
. For through love we have not simply life, but eternal life. Love is unified. But life is dual, in that it is not a primitive concept, but rather life is the goodness of God. And thus there is (and may be) {{Understanding}} of life, understanding of the goodness of God (and the separation of these two distinct concepts), and that is EternalLife.

The relationship of love and life is also somehow given by the EightfoldWay in that it expresses {{Unity}} of {{Representations}} of {{Structure}} of {{Spirit}}. These are are associated {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Divisions}} as defined with regard to negations of RepresentationsOfTheOnesome.
į:
'''[[Meilė]], įsakymas'''

Dievo šokyje įvairiausiai iškyla meilė:
* Tėvas: meilė sau
* Sūnus: meilė tau - vienas kitam
* Dvasia: meilė jam - visiems - priešui, artimui

Meilė, tai:
* Būtinumo
palaikymas. Užtat meilė palaiko Dievo klausimą, ar jisai butinas? ir iškyla jo tyrimu. O būtinumas aprėpia labai daug: Dievą, viską, troškimus ir pačią meilę, gyvybę. Užtat taip pat meilė yra besąlygiška.
* Troškimas visko. Teigiamas įsakymas ketveriopai išsako Dievo vienybę
.
* Gyvybės palaikymas - jautrumo ir atliepiamumo. Neigiamas įsakymas šešeriopai išsako gyvybės palaikymą.
* Šešerybėje: Dievo vienumas (taip pat: žavesys, artimumas - asmens vienumas, asmenų vienumas?) Rūpėjimas, atjauta, pretexts for outreach (engaging).
Du meilės supratimai (Dievo esmė ir gyvybės palaikymas) sutampa teigiamu ir neigiamu įsakymu.
Pakeistos 152-158 eilutės iš
* Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]] [[Skaidymas]]

* Suvokimas (Tėvas)
* Savęs suvokimas, tai susigaudymas (Sūnus)
* Bendras suvokimas, tai suvoktumas (Dvasia)
*
Susikalbėjimas
į:
* [[Suvokimas]] (Tėvas)
* [[Susigaudymas]]
, savęs suvokimas (Sūnus)
*
[[Bendras suvokimas]], tai suvoktumas (Dvasia). [[Skaidymas]]
* [[Susikalbėjimas]]
Pakeistos 363-367 eilutės iš
Gyvenimas: jautrumas, tada atsiliepimas. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi.
į:
Meilė ir gyvenimas
* Love is primary and life is secondary. For through love we have not simply life, but eternal life. Love is unified. But life is dual, in that it is not a primitive concept, but rather life is the goodness of God. And thus there is (and may be) {{Understanding}} of life, understanding of the goodness of God (and the separation of these two distinct concepts), and that is EternalLife.
* The relationship of love and life is also somehow given by the EightfoldWay in that it expresses {{Unity}} of {{Representations}} of {{Structure}} of {{Spirit}}. These are are associated {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Divisions}} as defined with regard to negations of RepresentationsOfTheOnesome.

Gyvenimas: jautrumas, tada atliepiamumas
. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi.
2016 rugpjūčio 12 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 98-99 eilutės:
Pakeistos 110-115 eilutės iš
* Asmens požiūrį išsako ką jisai žino: Dievo požiūris - žino viską; mano požiūris - žinau betką; tavo požiūris - žinai kažką; kito požiūris - žino nieką. Ką asmuo žino, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas. Tad asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) iškyla tiktai su ketverybe.

į:
'''Asmenys ir žinojimai'''

Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, atveriant ir priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai
.

Dievas trokšta nieko
, kažko, betko, visko. O žmogus jį atitinkamai suvokia, kaip žinantį viską, betką, kažką, nieką.

Asmens požiūris išsako ką jisai žino:
* Dievo požiūris - žino viską;
* mano požiūris - žinau betką;
* tavo požiūris - žinai kažką;
* kito požiūris - žino nieką
.
Ką asmuo žino, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas. Tad asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) iškyla tiktai su ketverybe.
Pakeistos 136-148 eilutės iš
Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.

Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai.

Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.


Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.į:
Pridėtos 378-380 eilutės:
Blogis
* Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.
Pridėtos 389-390 eilutės:
Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
Pridėta 458 eilutė:
Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.
2016 rugpjūčio 12 d., 11:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 91-92 eilutės iš
Asmenis vaizdavau savo parodoje "Dievo protas":
į:
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų
skirtingų tvarkų.
Manau, Sūnaus kampu vaizdavau keturis asmenis
savo parodoje "Dievo protas":
Pakeistos 107-108 eilutės iš
į:
* 4 asmenys, 6 asmenų santykiai susiveda į 1 asmenį (kitą) žiūrintį iš šalies - tai asmuo susijęs su dviem asmenimis, išsakytas jų santykiu
Pakeistos 115-117 eilutės iš
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų
skirtingų tvarkų.
* 4 asmenys, 6 asmenų santykiai susiveda į 1 asmenį (kitą) žiūrintį iš šalies - tai asmuo susijęs su dviem asmenimis, išsakytas jų santykiu
į:
2016 rugpjūčio 11 d., 14:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 85-86 eilutės iš
* Dievo raiška
į:
* Dievo raiška, Dievo įsivaizdavimas, Dievo pakalbinimas.
Pakeista 101 eilutė iš:
* Įstatymas, nurodymas, nurodomasis, ženklas, raiška.
į:
* Įstatymas, nurodymas, nurodomasis, ženklas, raiška. Širdis, plazdenimas. Buvimas viena. Neigimas, būklė.
Pakeista 103 eilutė iš:
* 6 ženklų savybės, pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys
į:
* 6 ženklų savybės, pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys. Dievo atsiskleidimas padalinimais (+1)?
Pakeistos 108-109 eilutės iš
* tiesa, išskirtinumas
į:
* tiesa, išskirtinumas, Dievo mintys, išsakymas Dievui, Dievo pristatymas
Ištrintos 140-149 eilutės:
* Dievo įsivaizdavimas, Dievo pakalbinimas
* Būti viena
* Neigimas
* Širdis, plazdenimas
* Atsiskleidimas padalinimais (+1)


Dievo raiškos
* Išsakymas Dievui, Dievo pristatymas
* Dievo mintys
2016 rugpjūčio 11 d., 14:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 84-91 eilutės:
Dievo šokyje apskritai iškyla sąvokos:
* Dievo raiška

Dievo Tėvo kampu išryškėja jo klausimas ir jo išėjimas už savęs į save. Iškyla sąvokos:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas.

Dievo Sūnaus kampu išryškėja Tėvo ir Sūnaus skirtingi požiūriai.
Pakeistos 98-99 eilutės iš
Dievo sūnus,
į:
Pakeista 101 eilutė iš:
* Įstatymas,
į:
* Įstatymas, nurodymas, nurodomasis, ženklas, raiška.
Pridėtos 107-109 eilutės:
Kitos sąvokos:
* tiesa, išskirtinumas
Pakeista 138 eilutė iš:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas, nurodymas, nurodomasis, ženklas, tiesa, raiška, išskirtinumas
į:
2016 rugpjūčio 11 d., 14:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 90-91 eilutės iš

* Asmens požiūrį išsako ką jisai žino: Dievo požiūris - žino viską; mano požiūris - žinau betką; tavo požiūris - žinai kažką; kito požiūris - žino nieką. Ką asmuo žino
, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas. Tad asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) iškyla tiktai su ketverybe.
į:
Dievo sūnus,

Dievo Dvasios kampu iškyla santykiai tarp 4 požiūrių (asmenų) ir 6 permainų (pertvarkymų). Iškyla sąvokos:
* Įstatymas,
* 4 ženklų rūšys,
* 6 ženklų savybės, pertvarkymai (mintys, sekos
, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys
Pridėtos 98-100 eilutės:

* Asmens požiūrį išsako ką jisai žino: Dievo požiūris - žino viską; mano požiūris - žinau betką; tavo požiūris - žinai kažką; kito požiūris - žino nieką. Ką asmuo žino, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas. Tad asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) iškyla tiktai su ketverybe.
Pakeista 128 eilutė iš:
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys (evaluated, unevaluated)
į:
2016 rugpjūčio 11 d., 14:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 78-83 eilutės iš
Yra keturi asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas. Dievas tiesiogiai reiškiasi trejybės poslinkiais ir taip pat Dievo šokyje iškyla:
* Dievas Tėvas: Aš esu
Dievas.
* Dievas Sūnus
: Tu esi Dievas.
*
Dievas Dvasia: Jis yra Dievas
Kiekvienas Dievą liudija iš savo kampo, iš savo rėmų Dievui. Kaip Jėzus sakė: Aš ne vienas liudiju save, yra ir Tėvas, yra ir darbai, kuriuos darau.
į:
Yra keturi asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas. Dievas tiesiogiai reiškiasi trejybės poslinkiais ir taip pat Dievo šokyje iškyla požiūriais į Dievą:
*
Dievas Tėvas: Aš esu Dievas (būtinas).
*
Dievas Sūnus: Tu esi Dievas (būtinas).
* Dievas Dvasia: Jis yra Dievas (būtinas).
Kiekvienas Dievą liudija iš savo kampo, iš savo rėmų Dievui. Kaip Jėzus sakė: Aš ne vienas liudiju save, yra ir Tėvas, yra ir darbai, kuriuos
darau. Kiekvienu asmeniu, jo Dievo rėmais iškyla nauja priešingybė: gerumas žymi Dievą, blogumas žymi gerumą, Dievas žymi blogumą.
Ištrintos 88-90 eilutės:


* Asmuo iškyla, kaip požiūris į Dievą. Aš esu būtinas - Tu esi būtinas - Jis yra būtinas - taip kalbama apie tą patį Dievą (kaip asmenį) iš skirtingų kampų, o tie kampai, tai Dievo trejybė - tai skirtingi požiūriai, skirtingi rėmai, grindžiantys tuos asmenis. Ir kiekvienais rėmais išreiškiamas kita priešingybė: gerumas žymi Dievą, blogumas žymi gerumą, Dievas žymi blogumą.
2016 rugpjūčio 11 d., 14:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 78-90 eilutės:
Yra keturi asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas. Dievas tiesiogiai reiškiasi trejybės poslinkiais ir taip pat Dievo šokyje iškyla:
* Dievas Tėvas: Aš esu Dievas.
* Dievas Sūnus: Tu esi Dievas.
* Dievas Dvasia: Jis yra Dievas
Kiekvienas Dievą liudija iš savo kampo, iš savo rėmų Dievui. Kaip Jėzus sakė: Aš ne vienas liudiju save, yra ir Tėvas, yra ir darbai, kuriuos darau.

Asmenis vaizdavau savo parodoje "Dievo protas":
* Juodasis Dievas, tai išeities taškas.
* Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
* Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą, papildinį, supranta blogą vaiką.
* Mėlynasis Kitas....
Pakeistos 92-93 eilutės iš
* Asmenys Tėvas, Sūnus, Dvasia yra Dievo (Manęs, Tavęs, Jo) liudytojai iš savo skirtingų kampų, iš savo rėmų Dievui. Kaip Jėzus sakė, "Aš ne vienas liudiju save, yra ir Tėvas..." (pasitikrinti).
į:
Pakeistos 120-122 eilutės iš
* Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
* Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą, papildinį, supranta blogą vaiką.
į:
Ištrintos 121-123 eilutės:

* Asmenys (Dievas, aš, tu, kitas)
* Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Dvasia
2016 rugpjūčio 11 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 70-83 eilutės iš
Išeities taškas (asmens visuminis požiūris)
* Dievo išeities taškas - Dievo šokis - Dievo troškimas nieko (tad jo savarankiškumas); Mano - pasirinkimų malūnas - Dievo troškimas kažko (tad jo rūpestis mūsų užtikrinta, kryptinga branda); Tavo - žinojimo rūmai - Dievo troškimas betko (tad jo nebūtinumas); Kito - maldų mokslas - Dievo troškimas visko (tad jo būtinumas mūsų nesąmonėms).
* Išeities taškai svarbūs suvedime
. Jie priklauso nuo asmens, tad nuo požiūrių skaičiaus.
* Dievo išeities taškas, tai jo klausimas, ar Dievas būtinas? Mano išeities taškas, tai "viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti".

Viskas
* Vienumas
* Unfolding, Transcending, Engaging, Cohering
* Complete (Incomplete), Unified, Unobstructed, Familiar
* Willing
* Aplinka
* Neįvardijama savybė
* Ne Dievas
į:
Išeities taškas (asmens visuminis požiūris). Išeities taškai svarbūs suvedime. Jie priklauso nuo asmens, tad nuo požiūrių skaičiaus.
* Dievo išeities taškas: Dievo šokis
- Dievo troškimas nieko (tad jo savarankiškumas). Jo klausimas, ar Dievas būtinas? Dvasios lygmuo.
* Mano išeities taškas: pasirinkimų malūnas - Dievo troškimas kažko (tad jo rūpestis mūsų užtikrinta, kryptinga branda). Viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Sandaros lygmuo.
* Tavo išeities taškas: žinojimo rūmai - Dievo troškimas betko (tad jo nebūtinumas). Atvaizdų lygmuo.
* Kito išeities taškas: maldų mokslas - Dievo troškimas visko (tad jo būtinumas mūsų nesąmonėms). Vieningumo lygmuo.
Pridėtos 339-348 eilutės:
* Viskas ir sandaros

Viskas
* Vienumas
* Unfolding, Transcending, Engaging, Cohering
* Complete (Incomplete), Unified, Unobstructed, Familiar
* Willing
* Aplinka
* Neįvardijama savybė
* Ne Dievas
2016 rugpjūčio 10 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 342-346 eilutės:

Kas neįeina į Dievo šokį?
* Gyvenimo lygtis
* Netroškimai
* Antrinės sandaros - trys kalbos - padalinimų ratas?
2016 rugpjūčio 08 d., 17:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 70-71 eilutės iš
Išeities taškas
* Dievo išeities taškas - Dievo šokis; Mano - pasirinkimų malūnas; Tavo - žinojimo rūmai; Kito - maldų mokslas.
į:
Išeities taškas (asmens visuminis požiūris)
*
Dievo išeities taškas - Dievo šokis - Dievo troškimas nieko (tad jo savarankiškumas); Mano - pasirinkimų malūnas - Dievo troškimas kažko (tad jo rūpestis mūsų užtikrinta, kryptinga branda); Tavo - žinojimo rūmai - Dievo troškimas betko (tad jo nebūtinumas); Kito - maldų mokslas - Dievo troškimas visko (tad jo būtinumas mūsų nesąmonėms).
2016 rugpjūčio 08 d., 16:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 511-512 eilutės:

Kito išeities taškas yra meilė, Dievo troškimas visko. Mat, Dievas yra ramus, nebūtinas, vardan betko. Tačiau visi mūsų rūpesčiai, mūsų pramanytos nesąmonės, yra viskas, kuriam Dievas yra būtinas.
2016 rugpjūčio 08 d., 16:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 94-95 eilutės iš
į:
* 4 asmenys, 6 asmenų santykiai susiveda į 1 asmenį (kitą) žiūrintį iš šalies - tai asmuo susijęs su dviem asmenimis, išsakytas jų santykiu
Pakeistos 214-216 eilutės iš
į:
* Požiūris yra atskyrimas nesandarumo ir sandarumo. Tad požiūriu iškyla tiek sandarumas, tiek nesandarumas. Požiūriais, jų tvėriniais, vis naujai iškyla gyvenimo lygtis, pavyzdžiui, širdies tiesa. Tai vyksta kalba.
* Požiūris yra grynas Kitas. Požiūris yra išeities taškas, kada Dievas nebūtinas, iš kurio pradedant galiausiai Dievas tampa būtinu. Požiūris yra tos sąlygos, tas Kitas, kuriuo prasideda Dievo būtinumo įrodymas.
Pridėtos 330-337 eilutės:
* Požiūrio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
* Požiūrio lygčiai iškilus, Dievas nebereikalingas. Požiūrio lygtis atstoja Dievą. Požiūrio lygtis iškyla iš padalinimų rato, kaip antisandara, nesandarumas (pradedant ketverybe - klausimu, kas yra Dievui Dievas?). Tad iš Dievo padalinimų iškyla požiūrio lygtis. O požiūrio lygtimi (pritaikus Dievui) Dievas išveda asmenis aš, tu, kitas - antrinėmis sandaromis, padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, trimis kalbomis, iškyla požiūrio lygtis įvairiausiose kalbų aplinkybėse. Požiūrio lygtis išsako sąlygos, kuriose Dievas nereikalingas, tai vietinio pobūdžio sąlygos (kaip antai, mylėk artimą kaip save patį). Taikant lygtį jos 4 nariais, iš karto gaunasi teigiamas įsakymas, atsirėmimas į Dievą ir jo pripažinimas. Taikant lygtį jos 6 narių santykiais, gaunasi neigiamas įsakymas, laisvės pagrindas.
* Požiūrio lygtis yra neasmeninis, kaip kad Kitas.
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos. Tad iš požiūrių savybių iškyla visuma, visuminio požiūrio svarba, ryšium su esamu požiūriu. Kiekvienas požiūris yra kaip vaikas ieškantis savo tėvo.
* Dievas išvystė padalinimų ratą veiksmu +1. Jisai atsiskleidė tarsi savaime, be jokio požiūrio, tiesiog plėtodamas sąvokas. Užtat padalinimų ratas atvėrė nesandarumą, požiūrio lygtį. Dievas prisiimdamas požiūrio lygtį atvėrė asmenis ir visas sandaras, tarp jų ir padalinimų ratą, taip pat visas aplinkybes, kalbos apibrėžtas, kuriose požiūrio lygtis svarsto Dievo buvimą. Kiekvienoje požiūrio lygtyje Dievas iškyla prisiėmus platesnio požiūrio.
* Požiūrio lygtis yra kas lieka pasitraukus Dievo veiksmui +1; tai veiksmas +2.
Pridėtos 351-357 eilutės:
* Gyvenimo lygtis yra statiška, ją išsako nesandarumas, sandarumas, dviprasmybė, vienareikšmiškumas. O jos lygmenys yra dinamiškos, jos išsako, kaip nesandarumas pasitraukia, taip kad lieka sandarumas; kaip tas pasitraukimas atrodo vienam vaidmeniui iš įvairių jo kampų; ir koks vieningas vaidmuo susiveda, tad kaip pasitraukimą išreiškia skirtingos lygties dalys, tad koks jų vaidmuo lygtyje, kaip lygtis visaip išreiškia pasitraukimą, nesandarumo pasitraukimą, kad būtų sandarumas, tad nesandarumo kūrybą.
* Pasirinkimuose (betkame, gyvenime) yra dviprasmybė tarp troškimo (visko, Dievo) ir tapatumo (laisvumo, gerumo). Gerą valią sudaro aštuoni (4 apimtys x 2 laisvumo kryptys) atvaizdai (gėrio kryptys), tarp jų ir gera širdis, tad joks atvaizdas (vienetinis atvaizdas).
* Gyvenimo lygtis pagrįsta Dievu, o sandaros pagrįstos viskuo, ne Dievu. Požiūris išlaiko šį skirtumą, tai skirtumas tarp požiūrio ir jo priėmimo, jo žvilgsnio.
* Dievas yra tiesos dvasia; aš esu sąvokos dvasia; tu esi žvilgsnio dvasia; kitas yra požiūrio dvasia.
* Esmė (Dievo valia) yra atskirti meilę ir tobulamą, tad mylėti netobulą. Ta galimybė yra mūsų sąlygos, iš kurių kildiname Dievą.
* Amžinas gyvenimas - pažinti Dievą, išmintis - žinoti viską, gera valia - žinoti troškimus, Dievo valia - pažinti meilę.
Pakeistos 457-459 eilutės iš
į:
* Teisybė vaizduoja sandarumą, malonė vaizduoja nesandarumą.
Pakeistos 466-467 eilutės iš
[+Žinojimo rūmai? Dievo nebūtinumas+]
į:
[+Žinojimo rūmai? Dievo nebūtinumas: Dievas trokšta betko+]
Pridėtos 479-484 eilutės:
* Sandaros išreiškia sandarumą, o gyvenimo lygtis - nesandarumą, antisandarą.
* Kubas (ir skaidymas, sandai) išsako antrines sandaras.
* Kalbos irgi išsako kūrybą, sąvokų ir jų tvėrinių kūrybą.
* Kalba kuriame tvėrinius. Juos išsako pertvarkymai.
* Tvėriniai susidaro iš prielaidų. Tačiau tenka dvigubu požiūriu tas prielaidas atpažinti. Vaisingos prielaidos išryškina dvigubo požiūrio galimybę.
Pakeistos 570-590 eilutės iš
* Pasirinkimuose (betkame, gyvenime) yra dviprasmybė tarp troškimo (visko, Dievo) ir tapatumo (laisvumo, gerumo). Gerą valią sudaro aštuoni (4 apimtys x 2 laisvumo kryptys) atvaizdai (gėrio kryptys), tarp jų ir gera širdis, tad joks atvaizdas (vienetinis atvaizdas).
* Sandaros išreiškia sandarumą, o gyvenimo lygtis - nesandarumą, antisandarą.
* Kubas (ir skaidymas, sandai) išsako antrines sandaras.
* Teisybė vaizduoja sandarumą, malonė vaizduoja nesandarumą.
* Gyvenimo lygtis yra statiška, ją išsako nesandarumas, sandarumas, dviprasmybė, vienareikšmiškumas. O jos lygmenys yra dinamiškos, jos išsako, kaip nesandarumas pasitraukia, taip kad lieka sandarumas; kaip tas pasitraukimas atrodo vienam vaidmeniui iš įvairių jo kampų; ir koks vieningas vaidmuo susiveda, tad kaip pasitraukimą išreiškia skirtingos lygties dalys, tad koks jų vaidmuo lygtyje, kaip lygtis visaip išreiškia pasitraukimą, nesandarumo pasitraukimą, kad būtų sandarumas, tad nesandarumo kūrybą.
* Kalbos irgi išsako kūrybą, sąvokų ir jų tvėrinių kūrybą.
* Požiūris yra atskyrimas nesandarumo ir sandarumo. Tad požiūriu iškyla tiek sandarumas, tiek nesandarumas. Požiūriais, jų tvėriniais, vis naujai iškyla gyvenimo lygtis, pavyzdžiui, širdies tiesa. Tai vyksta kalba.
* Gyvenimo lygtis pagrįsta Dievu, o sandaros pagrįstos viskuo, ne Dievu. Požiūris išlaiko šį skirtumą, tai skirtumas tarp požiūrio ir jo priėmimo, jo žvilgsnio.
* Požiūris yra grynas Kitas. Požiūris yra išeities taškas, kada Dievas nebūtinas, iš kurio pradedant galiausiai Dievas tampa būtinu. Požiūris yra tos sąlygos, tas Kitas, kuriuo prasideda Dievo būtinumo įrodymas.
* 4 asmenys, 6 asmenų santykiai susiveda į 1 asmenį (kitą) žiūrintį iš šalies - tai asmuo susijęs su dviem asmenimis, išsakytas jų santykiu
* Dievas yra tiesos dvasia; aš esu sąvokos dvasia; tu esi žvilgsnio dvasia; kitas yra požiūrio dvasia.
* Esmė (Dievo valia) yra atskirti meilę ir tobulamą, tad mylėti netobulą. Ta galimybė yra mūsų sąlygos, iš kurių kildiname Dievą.
* Amžinas gyvenimas - pažinti Dievą, išmintis - žinoti viską, gera valia - žinoti troškimus, Dievo valia - pažinti meilę.
* Požiūrio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
* Požiūrio lygčiai iškilus, Dievas nebereikalingas. Požiūrio lygtis atstoja Dievą. Požiūrio lygtis iškyla iš padalinimų rato, kaip antisandara, nesandarumas (pradedant ketverybe - klausimu, kas yra Dievui Dievas?). Tad iš Dievo padalinimų iškyla požiūrio lygtis. O požiūrio lygtimi (pritaikus Dievui) Dievas išveda asmenis aš, tu, kitas - antrinėmis sandaromis, padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, trimis kalbomis, iškyla požiūrio lygtis įvairiausiose kalbų aplinkybėse. Požiūrio lygtis išsako sąlygos, kuriose Dievas nereikalingas, tai vietinio pobūdžio sąlygos (kaip antai, mylėk artimą kaip save patį). Taikant lygtį jos 4 nariais, iš karto gaunasi teigiamas įsakymas, atsirėmimas į Dievą ir jo pripažinimas. Taikant lygtį jos 6 narių santykiais, gaunasi neigiamas įsakymas, laisvės pagrindas.
* Požiūrio lygtis yra neasmeninis, kaip kad Kitas.
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos. Tad iš požiūrių savybių iškyla visuma, visuminio požiūrio svarba, ryšium su esamu požiūriu. Kiekvienas požiūris yra kaip vaikas ieškantis savo tėvo.
* Dievas išvystė padalinimų ratą veiksmu +1. Jisai atsiskleidė tarsi savaime, be jokio požiūrio, tiesiog plėtodamas sąvokas. Užtat padalinimų ratas atvėrė nesandarumą, požiūrio lygtį. Dievas prisiimdamas požiūrio lygtį atvėrė asmenis ir visas sandaras, tarp jų ir padalinimų ratą, taip pat visas aplinkybes, kalbos apibrėžtas, kuriose požiūrio lygtis svarsto Dievo buvimą. Kiekvienoje požiūrio lygtyje Dievas iškyla prisiėmus platesnio požiūrio.
* Kalba kuriame tvėrinius. Juos išsako pertvarkymai.
* Tvėriniai susidaro iš prielaidų. Tačiau tenka dvigubu požiūriu tas prielaidas atpažinti. Vaisingos prielaidos išryškina dvigubo požiūrio galimybę.
* Požiūrio lygtis yra kas lieka pasitraukus Dievo veiksmui +1; tai veiksmas +2.
į:
2016 rugpjūčio 08 d., 16:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 68-69 eilutės iš
[+Dievo šokis: Suvedimas+]
į:
[+Dievo šokis: Suvedimas: Dievas trokšta nieko+]
Pridėtos 197-206 eilutės:
'''Sutapimas'''

Sutapimas ar nesutapimas. (Tiesa ir netiesa)
* Tapatumas ir skirtingumas iškyla kartu su apimtimis.
* Tapatumas (''same'') ir skirtingumas (''different'') yra vienas iš [[dvejybė | dvejybės]] atvaizdų.
* ''Equate'' and ''keep separate'' are the active forms of ''same'' and ''different''. '''Atskyrimas''', '''KeepSeparate''', '''Separate''' - The vital matter is that we may hold suppositions separately, so that in some sense they are the same, and in some other sense they are different (think also of how we use Variables, they work on two levels, as with the QualitiesOfSigns). Palyginti su suvokimu.
* Neigimas (''negation - not''). Perhaps, the activity (of Equate and Keep Separate) manifests itself as Not. ''Keep separate'' means ''Not the same''. ''Equate'' means ''Not different''. ''Keep separate'' requires more energy than ''equate'' because ''same'' requires more energy than ''different''. This is the reason for the Not, it reverses the flow of energy because it changes the meaning but keeps the form. Negation.
* Grounds are what is equal.
* Vienumas. BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith) [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
Pakeistos 330-331 eilutės iš
[+Pasirinkimų malūnas: Gyvenimo lygtis+]
į:
[+Pasirinkimų malūnas: Gyvenimo lygtis: Dievas trokšta kažko+]
Pridėtos 394-403 eilutės:
'''Branda'''

Dviprasmybė yra brandos sąlyga. Juk keičiamės ir išliekames tas pats. Palyginti su prasmingais išgyvenimais, su pradiniu ir galutiniu asmeniu ir su meile, kurios palaikomas asmuo gali atsisakyti savęs.

Dviprasmybės pavyzdys yra visko išdalinimo rinka: nerimo mažinimas sutampa su džiaugsmo didinimu bet jį išplėčia.

* [[Sąmoningumas]]
* [[Nesusivedimai]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]
* [[GyvenimoPrasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
Pakeistos 446-447 eilutės iš
[+Dievo nebūtinumas+]
į:
[+Žinojimo rūmai? Dievo nebūtinumas+]
Pridėtos 463-471 eilutės:
'''Vaisingos prielaidos'''

Vaisingomis prielaidomis mąstome giliau, sutelkiame dėmesį į vieną prielaidą, atitraukiame nuo jos nevaisingo papildinio. Vaisingos prielaidos veikia žinojimo rūmų menėse, ryškina tikėjimą ir rūpėjimą, tad yra tikėjimo lygmenys ir rūpėjimo lygmenys. Tad yra šešios vaisingos prielaidos, trys tikėjimo pusėje, trys rūpėjimo pusėje.

'''Sąvoka'''

* Sąvoka, tai kalbos aptarimas suvokimas.
* Sąvoka yra kalbos išreikštos riboto apibrėžtumo dalinės sandaros, talpinančios iš savęs išėjusią dvasią, ją atkartojančią įvairiose aplinkybėse, tad prilygstančias sau, ir lygintinas su kitomis sąvokomis.
Pakeistos 484-485 eilutės iš
[+Dievo būtinumas+]
į:
[+Maldos mokslas: Dievo būtinumas+]
Pridėtos 489-506 eilutės:
'''Prieštaravimas - nesąmonės: Dievas trokšta visko'''

* Nesakau, kad galima nepaisyti prieštaravimų ir mąstyti bet kokias nesąmones. Priešingai, siūlau pripažinti prieštaravimą ir labai atsakingai jį stebėti, sulėtinant mąstymą.
* Prieštaravimas slypi dviejų tvarkų nesutarime, tad tarp jų, jų nesusivedime, kuris tampa vis griežtesniu.
* Antra tvarka iškelia prieštaravimą glūdintį pirmoje tvarkoje. Klajonėje antros tvarkos nariai sutampa su pirmos tvarkos nariais. Užtat prieštaravimas yra griežtas. Raidoje antra tvarka labai miglotai skiria pirmos tvarkos reiškinius, taip kad net neaišku, kur tos ribos.
* Žinojimas, tai reiškia žinių prasmės atstatymas iš jų papildinio. Tad glūdi prieštaravimas tarp nežinojimo ir žinojimo. Taip pat papildinys reiškia meilę, reiškia esmę.
* Vietoj, kad vengti prieštaravimo - Pradėti nuo prieštaravimo ir ieškoti neprieštaravimo - pradėti nuo klausimo ir ieškoti atsakymo, tai yra, išrišimo. Prieštaravimas - tai neatsakytas klausimas. Nežinojimas, o kartu ir žinojimas. Laukimas. Prieštaravimas yra tarpas tarp tiesos buvimo ir jos pasireiškimo. teiginys A2 = "Šis teiginys A1 yra neteisingas"
* Klausimas yra prieštaravimas iššaukiantis neprieštaravimą (atsakymą). Panašiai, meilė yra klausimas - meilė yra esmė, papildinys. Klausimas yra Dievo esmė - ir tas klausimas yra "kodėl" - ir tai yra meilė - nes laukiama atsakymo. Tad gyventi klausimais yra gyventi Dievu. O tiesa yra tarpas, tarp klausimo ir atsakymo, tarp tikrumo ir jo raiškos, jo akivaizdumo. Nes klausime jau glūdi tai, kas tikra, tačiau tai dar išreikština.
* Mąstymas Dievo požiūriu - mąstymas besąlygiškai - mąstymas prieštaravimu - mąstymas prasmingai - iš karto dviem takais. Pats santvarkos išgyvenimas yra prieštaringas - juk įsiterpimas keičia aplinką. Bet užtat suvietintas (septynerybės laisvumas). Ir gyvenimas už santvarkos yra prieštaringas. Ir pati tiesa - buvimo ir raiškos skirtumas - yra kažkuo prieštaringa.
* Prasmingas - atskiriantis prieštaravimą ir neprieštaravimą - palyginti su buvimu.
* Pertvarkymai - skaitlinga tvarka prieštarauja sau - neskaitlinga tvarka neprieštarauja sau. Tada antra tvarka gali iškelti prieštaravimą pirmoje tvarkoje, ją išsakyti.
* Apriboti prieštaravimą.
* Dievo požiūris - prieštaravimo. Asmenų požiūris - nuoseklumo.
* Nesusivedimais ryškėja prieštaravimas, tad žinojimas (taip ar ne). Šis ryškėjimas išsako pertvarkymų (ir padalinimų) eilės tvarką. Prieštaravimai sau: "strange loop".

Priešprieša. Blogiu vadiname priešpriešą gėriui. Tačiau gėrio priešprieša yra Dievas. Juk gerumas yra santvarkoje, o Dievas yra už santvarkos. Jeigu įsikimbame į santvarką, tada bet koks jo klibinimas mums atrodo blogas. Bet toks klibinimas kyla už santvarkos, tad yra Dievas. O jeigu mąstome Dievu, tada priešpriešos nėra.
Pakeistos 534-582 eilutės iš
[+[[Sąvoka]]+]

Sąvoka yra kalbos išreikštos riboto apibrėžtumo dalinės sandaros, talpinančios iš savęs išėjusią dvasią, ją atkartojančią įvairiose aplinkybėse, tad prilygstančias sau, ir lygintinas su kitomis sąvokomis.[+Sutapimas+]

Sutapimas ar nesutapimas. (Tiesa ir netiesa)
* Tapatumas ir skirtingumas iškyla kartu su apimtimis.
* Tapatumas (''same'') ir skirtingumas (''different'') yra vienas iš [[dvejybė | dvejybės]] atvaizdų.
* ''Equate'' and ''keep separate'' are the active forms of ''same'' and ''different''. '''Atskyrimas''', '''KeepSeparate''', '''Separate''' - The vital matter is that we may hold suppositions separately, so that in some sense they are the same, and in some other sense they are different (think also of how we use Variables, they work on two levels, as with the QualitiesOfSigns). Palyginti su suvokimu.
* Neigimas (''negation - not''). Perhaps, the activity (of Equate and Keep Separate) manifests itself as Not. ''Keep separate'' means ''Not the same''. ''Equate'' means ''Not different''. ''Keep separate'' requires more energy than ''equate'' because ''same'' requires more energy than ''different''. This is the reason for the Not, it reverses the flow of energy because it changes the meaning but keeps the form. Negation.
* Grounds are what is equal.
* Vienumas. BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith) [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]

[+Vaisingos prielaidos+]

Vaisingomis prielaidomis mąstome giliau, sutelkiame dėmesį į vieną prielaidą, atitraukiame nuo jos nevaisingo papildinio. Vaisingos prielaidos veikia žinojimo rūmų menėse, ryškina tikėjimą ir rūpėjimą, tad yra tikėjimo lygmenys ir rūpėjimo lygmenys. Tad yra šešios vaisingos prielaidos, trys tikėjimo pusėje, trys rūpėjimo pusėje.[+Prieštaravimas+]

* Nesakau, kad galima nepaisyti prieštaravimų ir mąstyti bet kokias nesąmones. Priešingai, siūlau pripažinti prieštaravimą ir labai atsakingai jį stebėti, sulėtinant mąstymą.
* Prieštaravimas slypi dviejų tvarkų nesutarime, tad tarp jų, jų nesusivedime, kuris tampa vis griežtesniu.
* Antra tvarka iškelia prieštaravimą glūdintį pirmoje tvarkoje. Klajonėje antros tvarkos nariai sutampa su pirmos tvarkos nariais. Užtat prieštaravimas yra griežtas. Raidoje antra tvarka labai miglotai skiria pirmos tvarkos reiškinius, taip kad net neaišku, kur tos ribos.
* Žinojimas, tai reiškia žinių prasmės atstatymas iš jų papildinio. Tad glūdi prieštaravimas tarp nežinojimo ir žinojimo. Taip pat papildinys reiškia meilę, reiškia esmę.
* Vietoj, kad vengti prieštaravimo - Pradėti nuo prieštaravimo ir ieškoti neprieštaravimo - pradėti nuo klausimo ir ieškoti atsakymo, tai yra, išrišimo. Prieštaravimas - tai neatsakytas klausimas. Nežinojimas, o kartu ir žinojimas. Laukimas. Prieštaravimas yra tarpas tarp tiesos buvimo ir jos pasireiškimo. teiginys A2 = "Šis teiginys A1 yra neteisingas"
* Klausimas yra prieštaravimas iššaukiantis neprieštaravimą (atsakymą). Panašiai, meilė yra klausimas - meilė yra esmė, papildinys. Klausimas yra Dievo esmė - ir tas klausimas yra "kodėl" - ir tai yra meilė - nes laukiama atsakymo. Tad gyventi klausimais yra gyventi Dievu. O tiesa yra tarpas, tarp klausimo ir atsakymo, tarp tikrumo ir jo raiškos, jo akivaizdumo. Nes klausime jau glūdi tai, kas tikra, tačiau tai dar išreikština.
* Mąstymas Dievo požiūriu - mąstymas besąlygiškai - mąstymas prieštaravimu - mąstymas prasmingai - iš karto dviem takais. Pats santvarkos išgyvenimas yra prieštaringas - juk įsiterpimas keičia aplinką. Bet užtat suvietintas (septynerybės laisvumas). Ir gyvenimas už santvarkos yra prieštaringas. Ir pati tiesa - buvimo ir raiškos skirtumas - yra kažkuo prieštaringa.
* Prasmingas - atskiriantis prieštaravimą ir neprieštaravimą - palyginti su buvimu.
* Pertvarkymai - skaitlinga tvarka prieštarauja sau - neskaitlinga tvarka neprieštarauja sau. Tada antra tvarka gali iškelti prieštaravimą pirmoje tvarkoje, ją išsakyti.
* Apriboti prieštaravimą.
* Dievo požiūris - prieštaravimo. Asmenų požiūris - nuoseklumo.
* Nesusivedimais ryškėja prieštaravimas, tad žinojimas (taip ar ne). Šis ryškėjimas išsako pertvarkymų (ir padalinimų) eilės tvarką. Prieštaravimai sau: "strange loop".

Priešprieša. Blogiu vadiname priešpriešą gėriui. Tačiau gėrio priešprieša yra Dievas. Juk gerumas yra santvarkoje, o Dievas yra už santvarkos. Jeigu įsikimbame į santvarką, tada bet koks jo klibinimas mums atrodo blogas. Bet toks klibinimas kyla už santvarkos, tad yra Dievas. O jeigu mąstome Dievu, tada priešpriešos nėra.


[+Branda+]

Dviprasmybė yra brandos sąlyga. Juk keičiamės ir išliekames tas pats. Palyginti su prasmingais išgyvenimais, su pradiniu ir galutiniu asmeniu ir su meile, kurios palaikomas asmuo gali atsisakyti savęs.

Dviprasmybės pavyzdys yra visko išdalinimo rinka: nerimo mažinimas sutampa su džiaugsmo didinimu bet jį išplėčia.

* [[Sąmoningumas]]
* [[Nesusivedimai]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]
* [[GyvenimoPrasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
į:
2016 rugpjūčio 08 d., 16:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 84-85 eilutės iš
Asmuo
į:
'''Asmenys'''
Pridėtos 89-118 eilutės:
* Asmens požiūrį išsako ką jisai žino: Dievo požiūris - žino viską; mano požiūris - žinau betką; tavo požiūris - žinai kažką; kito požiūris - žino nieką. Ką asmuo žino, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas. Tad asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) iškyla tiktai su ketverybe.
* Pertvarkymai yra santvarkinis žinojimas, o asmenys yra žinojimas pirm santvarkos.
* Asmenys sieja, tai kas santvarkoje ir kas už jos. Pertvarkymų tvarkos išsako kas mąstoma, o asmenų poros išsako, kas mąsto. Santvarkoje nėra prieštaravimo, užtat ten yra mažoji tvarka, ji valdo didžiąją tvarką už santvarkos. Panašiai, atsakantysis asmuo yra santvarkoje, o klausiantysis asmuo yra už jos. Mažoji tvarka susiskirsto didžiąją tvarką.
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų
skirtingų tvarkų.

Asmenys (tiesos langai), tiesos atsiskleidimo pakopa iš žinojimo į nežinojimą:
* Kitas: išskirtinai supranta - visiška nelaisvė (atsakymas - įvykis, "kaip buvo" - gyvenimiškas)
* Tu: neišskirtinai supranta - dalinė nelaisvė (atsakymas - aplinkybės, "kaip būna" - buitinis)
* Aš: neišskirtinai nesuprantu - dalinė laisvė (klausimas - aplinkybės, "kaip būna" - egzistencinis) - žinau, ko neįstengiu, ko nesuprantu
* Dievas: išskirtinai nesupranta - visiška laisvė (klausimas - įvykis, "kaip buvo")

Yra 4 takai tarp nežinojimo ir žinojimo:
* Dievas-Kitas
* Dievas-Tu-Kitas
* Dievas-Aš-Kitas
* Dievas-Aš-Tu-Kitas
Aš ir Tu atsirandam semiotiniu kvadratu neigimu ar priešingybės neigimu.

Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.

Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai.

Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.

* Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
* Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą, papildinį, supranta blogą vaiką.

Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.
Pakeistos 157-158 eilutės iš
'''Apibrėžimas'''
į:
'''Apibrėžimas ir savastis'''
Pridėtos 190-196 eilutės:
Savastis artimai susijusi su apibrėžimu, tai savęs apibrėžimas
* Mūsų savastis yra visa tai, ką mes žinome. Be žinojimo neturime jokios savasties. Pirmapradis Dievas mąsto viską, užtat nežino. Jis žino tik išeidamas už savęs į save, tik sukurdamas ir priimdamas savastį. O mus su Dievu sieja mūsų bendras žinojimas, mūsų bendra savastis.
* Self, LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
* SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing, SelfVOther
* [[Sąlygos]], [[Santvarka]]
* Savastis - atmintis kur esu - kurti kūno žemėlapius, aplinkos, įrankių ir taip toliau - jeigu neatsimenu, kur esu, tai neturiu savasties
Pakeistos 539-576 eilutės iš
[+Asmenys, savastis+]

* Mūsų savastis yra visa tai, ką mes žinome. Be žinojimo neturime jokios savasties. Pirmapradis Dievas mąsto viską, užtat nežino. Jis žino tik išeidamas už savęs į save, tik sukurdamas ir priimdamas savastį. O mus su Dievu sieja mūsų bendras žinojimas, mūsų bendra savastis.
* Asmens požiūrį išsako ką jisai žino: Dievo požiūris - žino viską; mano požiūris - žinau betką; tavo požiūris - žinai kažką; kito požiūris - žino nieką. Ką asmuo žino, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas. Tad asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) iškyla tiktai su ketverybe.
* Pertvarkymai yra santvarkinis žinojimas, o asmenys yra žinojimas pirm santvarkos.
* Asmenys sieja, tai kas santvarkoje ir kas už jos. Pertvarkymų tvarkos išsako kas mąstoma, o asmenų poros išsako, kas mąsto. Santvarkoje nėra prieštaravimo, užtat ten yra mažoji tvarka, ji valdo didžiąją tvarką už santvarkos. Panašiai, atsakantysis asmuo yra santvarkoje, o klausiantysis asmuo yra už jos. Mažoji tvarka susiskirsto didžiąją tvarką.
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų
skirtingų tvarkų.

Asmenys (tiesos langai), tiesos atsiskleidimo pakopa iš žinojimo į nežinojimą:
* Kitas: išskirtinai supranta - visiška nelaisvė (atsakymas - įvykis, "kaip buvo" - gyvenimiškas)
* Tu: neišskirtinai supranta - dalinė nelaisvė (atsakymas - aplinkybės, "kaip būna" - buitinis)
* Aš: neišskirtinai nesuprantu - dalinė laisvė (klausimas - aplinkybės, "kaip būna" - egzistencinis) - žinau, ko neįstengiu, ko nesuprantu
* Dievas: išskirtinai nesupranta - visiška laisvė (klausimas - įvykis, "kaip buvo")

Yra 4 takai tarp nežinojimo ir žinojimo:
* Dievas-Kitas
* Dievas-Tu-Kitas
* Dievas-Aš-Kitas
* Dievas-Aš-Tu-Kitas
Aš ir Tu atsirandam semiotiniu kvadratu neigimu ar priešingybės neigimu.

Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.

Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai.

Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.

* Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
* Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą, papildinį, supranta blogą vaiką.

Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.

Savastis
* Self, LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
* SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing, SelfVOther
* [[Sąlygos]], [[Santvarka]]
* Savastis - atmintis kur esu - kurti kūno žemėlapius, aplinkos, įrankių ir taip toliau - jeigu neatsimenu, kur esu, tai neturiu savasties
į:
2016 rugpjūčio 08 d., 16:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 99-103 eilutės iš
Meilė:
* Mylėti Dievą, mylėti priešą, mylėti artimą, mylėti save, mylėti kitą
* Gyvenimas: jautrumas, atliepumas
* rūpėjimas, atjauta, pretexts for outreach (engaging)
į:
Pridėtos 104-125 eilutės:

'''Meilė, įsakymas'''

* Mylėti Dievą, mylėti priešą, mylėti artimą, mylėti save, mylėti kitą
* Gyvenimas: jautrumas, atliepumas
* rūpėjimas, atjauta, pretexts for outreach (engaging)

Du meilės supratimai (Dievo esmė ir gyvybės palaikymas) sutampa teigiamu ir neigiamu įsakymu. Teigiamas įsakymas ketveriopai išsako Dievo vienybę. Neigiamas įsakymas šešeriopai išsako gyvybės palaikymą.

Love is primary and life is secondary. For through love we have not simply life, but eternal life. Love is unified. But life is dual, in that it is not a primitive concept, but rather life is the goodness of God. And thus there is (and may be) {{Understanding}} of life, understanding of the goodness of God (and the separation of these two distinct concepts), and that is EternalLife.

The relationship of love and life is also somehow given by the EightfoldWay in that it expresses {{Unity}} of {{Representations}} of {{Structure}} of {{Spirit}}. These are are associated {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Divisions}} as defined with regard to negations of RepresentationsOfTheOnesome.

'''Suvokimas'''

* Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]] [[Skaidymas]]

* Suvokimas (Tėvas)
* Savęs suvokimas, tai susigaudymas (Sūnus)
* Bendras suvokimas, tai suvoktumas (Dvasia)
* Susikalbėjimas
Pakeistos 159-160 eilutės iš
'''Požiūris'''
į:
'''Požiūris, permainos, požiūrių sudūrimas'''
Pakeistos 179-278 eilutės iš
į:
Požiūris, tai kas mums rūpi, o jo priimtas požiūris yra nuostata, tai ką tikime. Nuostata, kuria gyvename, yra įsakymas, tai kam paklūstame.

Pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia iš būties. Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
* [[Žvilgsniai]]
* [[Požiūriai]]
** [[Tarpas]], [[Daugiareikšmiškumas]], [[Išreikšti]]
** [[Atviras ribotas]], [[Neužstota]]
** [[Skaidymas]]
** [[Viską žinoti]], [[Žinoti]], [[Mąstymas]]
* [[Laikysenos]]
** [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Apibrėžimas]], [[Mintis]], Assumption, Assumptions. ConstructiveHypotheses
** [[Žmogus]], [[Laisvė]], [[Dievas sūnus]], [[Jėzus Kristus]]
** [[Sąmoningumas]] - sąmoningėjimas: [[Išgyventi]], [[Atjausti]], [[Sutapti]], [[Susiploti]]
** [[Savastis]], savumas: [[Artima]], [[Savybės]]
** [[Aklavietės]], [[Pavojingos mintys]]
** [[Veikla]]
** [[Prasmė]], [[Laimė]], Jauduliai
* [[Vertybės]]
** [[Taikymas]], [[Bendrystė]], [[Bendrauti]]
* Požiūrių [[santykiai]]
** [[Pasiklydęs vaikas]]: [[Suvokimas]], [[Savęs pažinimas]], [[Bendras suvokimas]], [[Susikalbėjimas]]
** [[Požiūrių sudūrimas]], [[Kategorijų teorija]]
** [[Matematika]]
** [[Automatų laipsnynas]]
** [[Nulinis požiūris]]
** [[Deriniai]]

[[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]

Perspective
* HumansView, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, LostChild, GodOutlook, Anthropomorphism
* GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, MergingPerspectives, Frame
* MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
* Factor, Factoring, Factors
* InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
* AntiStructure, ShiftInPerspective
* MentalMovements

* [[Žvilgsniai]] View. The keeping separate of suppositions, the acceptance of a scope. A View is the observational plane determined by an observer.
* [[Požiūriai]] Perspective Požiūris yra klausimo sandara, didėjantis laisvumas. A supposition for which a viewer is responsible, by which they go beyond themselves. Perspective, perception open up our view. Perspectives are, as such, with regard to a scope (all, any, a, none) wherein they are not-self-contained (the smaller the domain, the less they are not-self-contained, so there are more perspectives). Žvilgsnis santvarkoje, žvilgsnio pasitraukimas, sandaros atvėrimas.
* [[Laikysenos]]. '''Take Up A Perspective. Position.''' Nuostata yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
** Išgyventi. [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]]
** Tvirtinimas. Supposition That which can be the same or different. They solve the "problems" in composing views. You may say that if I take up your view, then that's a "fiction" whereas your own view is "real". But, actually, your own view is a "fiction", too - it is just a supposition. And we can equate them as fictions, as suppositions. A Supposition is that which can be kept Separate, which is to say, can be given a Scope.
** Prielaida. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
** Žiūrėti. To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general, this is the Heart within us and God in that context.
* [[Vertybės]] Žvilgsnio ir požiūrio atskyrimas.
** Principle is affirmation that goes beyond Person and substitutes for them, extends them
** Understanding The considering of suppositions as different, the stepping back from one view out into another

* Qualities distinguish for their object what stays the same and what may change (pvz. Qualities of Signs. Palyginti taip pat Properties, kaip skiriasi?) Good is the quality of God.
* Sąvoka. Concept, conception close up our view, decrease slack. A supposition for which the viewed is responsible, and which is thus one with itself. Concepts are, as such, with regard to a Scope (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts). Conceive, Concept, Concepts.
* Frame. What is a frame? Is it a domain for being one with? (Pavyzdžiui, meilė). By frame, I mean that which is mapped by a View. A view takes us from one frame to another. It takes us from being ''stepped out'' to being ''stepped in''. When we are stepped out, then we are not immersed, we do not identify with what is in the frame, but rather with the frame which we sustain. When we are stepped in, then we are immersed, and we identify with what is in the frame, and we are not aware of the frame. A frame is a support for being one with. It is support for a concept. Structurally, a concept is everything and a frame is slack. The frame may be understood as increasing slack (when we are stepped out) and decreasing slack (when we are stepped in). A view takes us from increasing slack to decreasing slack.
* Context. Adjoint to supposition?
* Extent.
* Žinoti. Knowledge, Know, Knowing, Known. Suvokimo išvertimu sąvoka. (+4)
* Mintis. Thought, Thoughts

Skirtumas tarp požiūrių
* The DefaultPerspective is the null perspective in any structure that accepts things as they are. It is the blank in the system.
* DefaultObserver is the one who takes up the DefaultPosition.
* TotalStructure, NullActivity
* IndependentPerspective is a perspective that the DefaultPerspective goes beyond itself into, and thus which may seek the DefaultPerspective.
* Structure the first three divisions allow for structure, allow for divisions and definition
* Išvertimas. The inversion effect is relevant when God wishes for Everything, which is to say, wishes also for all of the nonsense that we dream up. In order for us to conceive of such a God, we flip everything around, so that God is the smallest - the heart deepest within us - and nothing is the largest, the unknown that engulfs us. This flipping around is the inversion effect.
* Apibrežimas atsiranda išvertus požiūrį. Tad kiekvieną požiūrį lydi jo apibrėžimas. Tai yra dvejybinis santykis, tad jame glūdi dvejybės ir jos atvaizdai. Definition. Viewed by a distinct path, set by a distinct structure. Definition, Definitions, Indefinite, IndefiniteVDefinite, Deterministic (Definite). Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability. Apibrėžimui (apribojimui) reikia dviejų požiūrių - vienu yra išsakomos ribos, kitu išsakoma, tai kas neribota, kas nevaržoma tų ribų.
* Definite or Indefinite the relationship with the definition, is it through a single path or multiple paths
* StructurePreserving
* Love is the considering of suppositions as the same, the sharing of scope, the stepping into a view
* Responsibility - a central concept for applying all of this, especially the distinction between those who make the rules and who have to play by them, thus related to scopes and to the difference between hard and soft truths
* Consciousness (Self Love) as an idempotent, a fixed point, a View upon oneself. (Žr. Suhrit Dey).
Tiesos išplėtojimas
* Representations scopes and keeping separate may be understood in terms of representation.
* RepresentationsOfTheNullsome. What separates the viewer and the viewed
* Focus the distinction between viewer and viewed which opens up scope. Focus is given by viewer, taken by viewed.
* Asmenys, apimtys. The person is the viewer. Scope the sense in which suppositions are the same or different - everything as a required concept. The scope indicates the domain within which the truth is manifest so that what is and what seems are the same.
* Scopes
* A whole is the Scope of all perspectives: Everything
* Everything indefinite, unspecified
* Anything definite, unspecified
* Something definite, specified
* Nothing indefinite, specified
* Foursome the distinction between spirit and structure which opens up the representations and the topologies
* '''necessary''', '''actual''', '''possible''' - a representation of the threesome, allowing for responsibility
Požiūrių santykiai
* Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
Požiūrių bendrumas
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[GerasisVaikas]]
Požiūrių sudūrimas
* Reference, Referent, NonReference
* Composition Of Views.
* Composition Of Suppositions.
* Bisecting A View. Bisection is the opposite of coinciding. Požiūrio Z padalinimas grįstinas žvilgsniu A) į save ir B) už savęs. Juk tada sudūrimas Z = A-B mato tą patį kaip lygiagretūs požiūriai A ir B, tai yra, požiūrio Z padalinimas į A ir B.
* Atskyrimas vaisingų prielaidų ir jų papildinio, nevaisingų prielaidų. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
* Optimality Constraints
* [[KategorijųTeorija]]
Požiūrių grandinė
* TheChain Of Views
* A shared perspective is the result of SharedUnderstanding.
Pridėtos 290-362 eilutės:
Gyvenimas: jautrumas, tada atsiliepimas. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi.

Gyvenimo lygtį sudaro:
* Dievo santykiai su savimi (besąlygiškas, sąlygiškas, sutampantis, atskirtas) - tai antisandara, nesandara, atvirumas, tiesa
* Savasties santykiai su Dievu (asmenys)
Pokalbiais dėsčiau asmenimis, tai mūsų supratimas, o Dievo supratimas, tai gyvenimo lygtimi - tiesa.

Aš - bendras žmogus, o tu - paskiras žmogus. Esminė klaida, tai kad save (Aš) laikome Tavimi (Tu). Tad gyvename ne kaip bendras žmogus, o taip, kaip kiti į mus žiūri.

Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas.

Gyvenimas sieja jautrumą ir atliepumą, o amžinas gyvenimas juos atskiria.

Dievas yra teigiamumo išraiška, o gerumas yra neigiamumo išraiška.

Amžiną gyvenimą (ir ypač šuolius bei sąmonės išsiskaidymus, vieningumus) išsako asmenų lygties lygmenys:
* Dievo valia: Šuolis tarp troškimo ir išgyvenimo lygmenų.
** dešimt Dievo įsakymų? ženklų savybės? dvejonės (ir gvildenimai)? nesusivedimai? pertvarkymai?
** kalbomis? išorinio požiūrio įsisavinimu vidiniu požiūriu, tad dangaus karalystės suvokimą žmoniškoje apimtyje
** visumine santvarka? pertvarkymais
* gera valia, jos rodymu: Šuoliu, tarpu, tarp žmonių.
** išgyvenimų rūšys, gėrio kryptys, Kristaus pamokymai?
* išmintimi: Šuoliu iš vienos savasties į kitą savastį per trečią savastį, papildinį
** paskiras išgyvenimas, laipsnynas

* Trokštame - Dievas mumyse - sutampame su juo
* Netrokštame - Dievas už mūsų - nesutampame su juo

Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.
Gerasis vaikas - pasiklydęs vaikas einantis kur tėvai jo ieškotų - visko atsisakantis. Blogasis vaikas - pasiklydęs vaikas ieškantis savo tėvų - viską priimantis.

Turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo. Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.
* Lygties nariai
** [[Dievas]] ([[Vienų vienumas]], [[Išėjimas už savęs]], [[Besąlygiškumas]]) [[Viskas]] ([[Visko vienumas]]), [[Troškimai]], [[Meilė]] (Gyvybės palaikymas. [[Kurti]] (Vienumas su bendrakūrėju Dievu). Mylėti Dievą, priešą, artimą, kitą, save.)
** [[Gerumas]], [[Laisvumas]], [[Tapatumas]], [[Tobulumas]]
** [[Gyvenimas]] (Jautrumas, atliepimas), [[Betkas]], [[Pasirinkimai]], [[Valia]] (Valingas, nevalingas)
** [[Amžinas gyvenimas]], [[Išmintis]], [[Gera valia]] ([[Gera širdis]]), [[Dievo valia]]
* Lygties lygmenys
** [[Asmenys]]: [[Dievas]], [[Aš]], [[Tu]], [[Kitas]]
** [[Dvasia]], [[Sandaros]], [[Atvaizdai]], [[Vieningumas]] ([[Esmė]], [[Pilnatvė]], [[Vienumas]])
** [[Apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas]]
* Lygmenų atsiskleidimas
** Sąlygos, sąlygiškumas, asmeniškumas, besąlygiškumas (be asmens)
** [[Pirmyn atgal]], [[Pradžia ir pabaiga]], [[Gerasis vaikas]], [[Blogasis vaikas]]
** Sutapimas, Bendrumas
** [[Suvokimas]] (Atskyrimas), [[Neigimas]]
** Lygmenų atsiskleidimas (UnfoldingTranscendingEngagingCohering)

[[Veikla]] (Pasikartojanti veikla), [[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]

[[Širdis]], [[Pasaulis]]

Veiksniai +1, +2, +3 gali būti suprasti kaip gyvenimo lygties dalys, vienanarė (-1), dvinarė (-2) ir trinarė (-3). Jos išreiškia veiklą, ne sandarą.

Amžinas gyvenimas vyksta dviprasmybėje, o gyvenimas vienareikšmiškas, tad veda į mirtį. Mirtis iškyla derinant gyvenimą ir amžiną gyvenimą.

'''Tarpas'''

Tarpas - skirtis tarp pažinovo ir daikto - tai tarp dviejų ketverybės atvaizdų. Jį išreiškia lygtys 4+3=7, 7+3=2. Antistruktūra - tiesa sieja pažinovą ir daiktą. Tai padalinimų papildymas glūdintis žinojime, tai gyvenimo lygtis:
* 5 -> 1 dabartis - atskyrimas -3
* 6 -> 2 neigimas (paženklinimas) -2 neišskytas: Teigimas (nepaženklinimas)
* 7 -> 3 teigimas -1 neišsakyta: Tiesa - susiejimas - santvarkos išgyvenimas
* 8 -> 4 susiejimas 0
Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas, atskiriantis Dievą ir gerumą (kaip Dievo ženklą ir paneigimą). Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.

Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didžiųjų padalinimų papildinį:
* Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
* Septynerybę papildo 8 požiūris- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
* Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
* Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?
Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.
Pridėtos 403-404 eilutės:
Ženklų rūšys ir savybės sieja 4+2 ir 6+4. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).
Pakeistos 453-554 eilutės iš
[+Požiūrių sudūrimas+]

Požiūris, tai kas mums rūpi, o jo priimtas požiūris yra nuostata, tai ką tikime. Nuostata, kuria gyvename, yra įsakymas, tai kam paklūstame.

Pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia iš būties. Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
* [[Žvilgsniai]]
* [[Požiūriai]]
** [[Tarpas]], [[Daugiareikšmiškumas]], [[Išreikšti]]
** [[Atviras ribotas]], [[Neužstota]]
** [[Skaidymas]]
** [[Viską žinoti]], [[Žinoti]], [[Mąstymas]]
* [[Laikysenos]]
** [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Apibrėžimas]], [[Mintis]], Assumption, Assumptions. ConstructiveHypotheses
** [[Žmogus]], [[Laisvė]], [[Dievas sūnus]], [[Jėzus Kristus]]
** [[Sąmoningumas]] - sąmoningėjimas: [[Išgyventi]], [[Atjausti]], [[Sutapti]], [[Susiploti]]
** [[Savastis]], savumas: [[Artima]], [[Savybės]]
** [[Aklavietės]], [[Pavojingos mintys]]
** [[Veikla]]
** [[Prasmė]], [[Laimė]], Jauduliai
* [[Vertybės]]
** [[Taikymas]], [[Bendrystė]], [[Bendrauti]]
* Požiūrių [[santykiai]]
** [[Pasiklydęs vaikas]]: [[Suvokimas]], [[Savęs pažinimas]], [[Bendras suvokimas]], [[Susikalbėjimas]]
** [[Požiūrių sudūrimas]], [[Kategorijų teorija]]
** [[Matematika]]
** [[Automatų laipsnynas]]
** [[Nulinis požiūris]]
** [[Deriniai]]

[[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]

Perspective
* HumansView, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, LostChild, GodOutlook, Anthropomorphism
* GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, MergingPerspectives, Frame
* MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
* Factor, Factoring, Factors
* InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
* AntiStructure, ShiftInPerspective
* MentalMovements

* [[Žvilgsniai]] View. The keeping separate of suppositions, the acceptance of a scope. A View is the observational plane determined by an observer.
* [[Požiūriai]] Perspective Požiūris yra klausimo sandara, didėjantis laisvumas. A supposition for which a viewer is responsible, by which they go beyond themselves. Perspective, perception open up our view. Perspectives are, as such, with regard to a scope (all, any, a, none) wherein they are not-self-contained (the smaller the domain, the less they are not-self-contained, so there are more perspectives). Žvilgsnis santvarkoje, žvilgsnio pasitraukimas, sandaros atvėrimas.
* [[Laikysenos]]. '''Take Up A Perspective. Position.''' Nuostata yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
** Išgyventi. [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]]
** Tvirtinimas. Supposition That which can be the same or different. They solve the "problems" in composing views. You may say that if I take up your view, then that's a "fiction" whereas your own view is "real". But, actually, your own view is a "fiction", too - it is just a supposition. And we can equate them as fictions, as suppositions. A Supposition is that which can be kept Separate, which is to say, can be given a Scope.
** Prielaida. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
** Žiūrėti. To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general, this is the Heart within us and God in that context.
* [[Vertybės]] Žvilgsnio ir požiūrio atskyrimas.
** Principle is affirmation that goes beyond Person and substitutes for them, extends them
** Understanding The considering of suppositions as different, the stepping back from one view out into another

* Qualities distinguish for their object what stays the same and what may change (pvz. Qualities of Signs. Palyginti taip pat Properties, kaip skiriasi?) Good is the quality of God.
* Sąvoka. Concept, conception close up our view, decrease slack. A supposition for which the viewed is responsible, and which is thus one with itself. Concepts are, as such, with regard to a Scope (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts). Conceive, Concept, Concepts.
* Frame. What is a frame? Is it a domain for being one with? (Pavyzdžiui, meilė). By frame, I mean that which is mapped by a View. A view takes us from one frame to another. It takes us from being ''stepped out'' to being ''stepped in''. When we are stepped out, then we are not immersed, we do not identify with what is in the frame, but rather with the frame which we sustain. When we are stepped in, then we are immersed, and we identify with what is in the frame, and we are not aware of the frame. A frame is a support for being one with. It is support for a concept. Structurally, a concept is everything and a frame is slack. The frame may be understood as increasing slack (when we are stepped out) and decreasing slack (when we are stepped in). A view takes us from increasing slack to decreasing slack.
* Context. Adjoint to supposition?
* Extent.
* Žinoti. Knowledge, Know, Knowing, Known. Suvokimo išvertimu sąvoka. (+4)
* Mintis. Thought, Thoughts

Skirtumas tarp požiūrių
* The DefaultPerspective is the null perspective in any structure that accepts things as they are. It is the blank in the system.
* DefaultObserver is the one who takes up the DefaultPosition.
* TotalStructure, NullActivity
* IndependentPerspective is a perspective that the DefaultPerspective goes beyond itself into, and thus which may seek the DefaultPerspective.
* Structure the first three divisions allow for structure, allow for divisions and definition
* Išvertimas. The inversion effect is relevant when God wishes for Everything, which is to say, wishes also for all of the nonsense that we dream up. In order for us to conceive of such a God, we flip everything around, so that God is the smallest - the heart deepest within us - and nothing is the largest, the unknown that engulfs us. This flipping around is the inversion effect.
* Apibrežimas atsiranda išvertus požiūrį. Tad kiekvieną požiūrį lydi jo apibrėžimas. Tai yra dvejybinis santykis, tad jame glūdi dvejybės ir jos atvaizdai. Definition. Viewed by a distinct path, set by a distinct structure. Definition, Definitions, Indefinite, IndefiniteVDefinite, Deterministic (Definite). Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability. Apibrėžimui (apribojimui) reikia dviejų požiūrių - vienu yra išsakomos ribos, kitu išsakoma, tai kas neribota, kas nevaržoma tų ribų.
* Definite or Indefinite the relationship with the definition, is it through a single path or multiple paths
* StructurePreserving
* Love is the considering of suppositions as the same, the sharing of scope, the stepping into a view
* Responsibility - a central concept for applying all of this, especially the distinction between those who make the rules and who have to play by them, thus related to scopes and to the difference between hard and soft truths
* Consciousness (Self Love) as an idempotent, a fixed point, a View upon oneself. (Žr. Suhrit Dey).
Tiesos išplėtojimas
* Representations scopes and keeping separate may be understood in terms of representation.
* RepresentationsOfTheNullsome. What separates the viewer and the viewed
* Focus the distinction between viewer and viewed which opens up scope. Focus is given by viewer, taken by viewed.
* Asmenys, apimtys. The person is the viewer. Scope the sense in which suppositions are the same or different - everything as a required concept. The scope indicates the domain within which the truth is manifest so that what is and what seems are the same.
* Scopes
* A whole is the Scope of all perspectives: Everything
* Everything indefinite, unspecified
* Anything definite, unspecified
* Something definite, specified
* Nothing indefinite, specified
* Foursome the distinction between spirit and structure which opens up the representations and the topologies
* '''necessary''', '''actual''', '''possible''' - a representation of the threesome, allowing for responsibility
Požiūrių santykiai
* Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
Požiūrių bendrumas
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[GerasisVaikas]]
Požiūrių sudūrimas
* Reference, Referent, NonReference
* Composition Of Views.
* Composition Of Suppositions.
* Bisecting A View. Bisection is the opposite of coinciding. Požiūrio Z padalinimas grįstinas žvilgsniu A) į save ir B) už savęs. Juk tada sudūrimas Z = A-B mato tą patį kaip lygiagretūs požiūriai A ir B, tai yra, požiūrio Z padalinimas į A ir B.
* Atskyrimas vaisingų prielaidų ir jų papildinio, nevaisingų prielaidų. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
* Optimality Constraints
* [[KategorijųTeorija]]
Požiūrių grandinė
* TheChain Of Views
* A shared perspective is the result of SharedUnderstanding.
į:
Pakeistos 469-485 eilutės iš
[+Meilė, įsakymas+]

Du meilės supratimai (Dievo esmė ir gyvybės palaikymas) sutampa teigiamu ir neigiamu įsakymu. Teigiamas įsakymas ketveriopai išsako Dievo vienybę. Neigiamas įsakymas šešeriopai išsako gyvybės palaikymą.

Love is primary and life is secondary. For through love we have not simply life, but eternal life. Love is unified. But life is dual, in that it is not a primitive concept, but rather life is the goodness of God. And thus there is (and may be) {{Understanding}} of life, understanding of the goodness of God (and the separation of these two distinct concepts), and that is EternalLife.

The relationship of love and life is also somehow given by the EightfoldWay in that it expresses {{Unity}} of {{Representations}} of {{Structure}} of {{Spirit}}. These are are associated {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Divisions}} as defined with regard to negations of RepresentationsOfTheOnesome.

[+Suvokimas+]

* Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]] [[Skaidymas]]

* Suvokimas (Tėvas)
* Savęs suvokimas, tai susigaudymas (Sūnus)
* Bendras suvokimas, tai suvoktumas (Dvasia)
* Susikalbėjimas
į:
Pakeistos 488-491 eilutės iš
[+Sandaros+]

Ženklų rūšys ir savybės sieja 4+2 ir 6+4. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).
į:
Pakeistos 499-569 eilutės iš
[+Gyvenimo lygtis, tarpas+]

Gyvenimas: jautrumas, tada atsiliepimas. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi.

Gyvenimo lygtį sudaro:
* Dievo santykiai su savimi (besąlygiškas, sąlygiškas, sutampantis, atskirtas) - tai antisandara, nesandara, atvirumas, tiesa
* Savasties santykiai su Dievu (asmenys)
Pokalbiais dėsčiau asmenimis, tai mūsų supratimas, o Dievo supratimas, tai gyvenimo lygtimi - tiesa.

Aš - bendras žmogus, o tu - paskiras žmogus. Esminė klaida, tai kad save (Aš) laikome Tavimi (Tu). Tad gyvename ne kaip bendras žmogus, o taip, kaip kiti į mus žiūri.

Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas.

Gyvenimas sieja jautrumą ir atliepumą, o amžinas gyvenimas juos atskiria.

Dievas yra teigiamumo išraiška, o gerumas yra neigiamumo išraiška.

Amžiną gyvenimą (ir ypač šuolius bei sąmonės išsiskaidymus, vieningumus) išsako asmenų lygties lygmenys:
* Dievo valia: Šuolis tarp troškimo ir išgyvenimo lygmenų.
** dešimt Dievo įsakymų? ženklų savybės? dvejonės (ir gvildenimai)? nesusivedimai? pertvarkymai?
** kalbomis? išorinio požiūrio įsisavinimu vidiniu požiūriu, tad dangaus karalystės suvokimą žmoniškoje apimtyje
** visumine santvarka? pertvarkymais
* gera valia, jos rodymu: Šuoliu, tarpu, tarp žmonių.
** išgyvenimų rūšys, gėrio kryptys, Kristaus pamokymai?
* išmintimi: Šuoliu iš vienos savasties į kitą savastį per trečią savastį, papildinį
** paskiras išgyvenimas, laipsnynas

* Trokštame - Dievas mumyse - sutampame su juo
* Netrokštame - Dievas už mūsų - nesutampame su juo

Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.
Gerasis vaikas - pasiklydęs vaikas einantis kur tėvai jo ieškotų - visko atsisakantis. Blogasis vaikas - pasiklydęs vaikas ieškantis savo tėvų - viską priimantis.

Turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo. Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.
* Lygties nariai
** [[Dievas]] ([[Vienų vienumas]], [[Išėjimas už savęs]], [[Besąlygiškumas]]) [[Viskas]] ([[Visko vienumas]]), [[Troškimai]], [[Meilė]] (Gyvybės palaikymas. [[Kurti]] (Vienumas su bendrakūrėju Dievu). Mylėti Dievą, priešą, artimą, kitą, save.)
** [[Gerumas]], [[Laisvumas]], [[Tapatumas]], [[Tobulumas]]
** [[Gyvenimas]] (Jautrumas, atliepimas), [[Betkas]], [[Pasirinkimai]], [[Valia]] (Valingas, nevalingas)
** [[Amžinas gyvenimas]], [[Išmintis]], [[Gera valia]] ([[Gera širdis]]), [[Dievo valia]]
* Lygties lygmenys
** [[Asmenys]]: [[Dievas]], [[Aš]], [[Tu]], [[Kitas]]
** [[Dvasia]], [[Sandaros]], [[Atvaizdai]], [[Vieningumas]] ([[Esmė]], [[Pilnatvė]], [[Vienumas]])
** [[Apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas]]
* Lygmenų atsiskleidimas
** Sąlygos, sąlygiškumas, asmeniškumas, besąlygiškumas (be asmens)
** [[Pirmyn atgal]], [[Pradžia ir pabaiga]], [[Gerasis vaikas]], [[Blogasis vaikas]]
** Sutapimas, Bendrumas
** [[Suvokimas]] (Atskyrimas), [[Neigimas]]
** Lygmenų atsiskleidimas (UnfoldingTranscendingEngagingCohering)

[[Veikla]] (Pasikartojanti veikla), [[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]

[[Širdis]], [[Pasaulis]]

Veiksniai +1, +2, +3 gali būti suprasti kaip gyvenimo lygties dalys, vienanarė (-1), dvinarė (-2) ir trinarė (-3). Jos išreiškia veiklą, ne sandarą.

Amžinas gyvenimas vyksta dviprasmybėje, o gyvenimas vienareikšmiškas, tad veda į mirtį. Mirtis iškyla derinant gyvenimą ir amžiną gyvenimą.

Tarpas - skirtis tarp pažinovo ir daikto - tai tarp dviejų ketverybės atvaizdų. Jį išreiškia lygtys 4+3=7, 7+3=2. Antistruktūra - tiesa sieja pažinovą ir daiktą. Tai padalinimų papildymas glūdintis žinojime, tai gyvenimo lygtis:
* 5 -> 1 dabartis - atskyrimas -3
* 6 -> 2 neigimas (paženklinimas) -2 neišskytas: Teigimas (nepaženklinimas)
* 7 -> 3 teigimas -1 neišsakyta: Tiesa - susiejimas - santvarkos išgyvenimas
* 8 -> 4 susiejimas 0
Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas, atskiriantis Dievą ir gerumą (kaip Dievo ženklą ir paneigimą). Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.

Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didžiųjų padalinimų papildinį:
* Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
* Septynerybę papildo 8 požiūris- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
* Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
* Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?
Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.
į:
2016 rugpjūčio 07 d., 07:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 74-85 eilutės:
Kas yra požiūris?
* Žvilgsnį (gyvenimą) negali keisti, tuo tarpu požiūrį (amžiną gyvenimą) gali keisti.
* Požiūris sieja asmenį ir aplinkybes.
* Požiūrį atveria Dievo raiška, tai tarpas, kurį mes galime išgyventi požiūriu, taip pat išlaisvinti, atsisakydami savo požiūrio.

Požiūriai
* Pasiklydęs vaikas

Kokios yra požiūrių permainos?
* Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose
Pridėtos 99-161 eilutės:
Meilė:
* Mylėti Dievą, mylėti priešą, mylėti artimą, mylėti save, mylėti kitą
* Gyvenimas: jautrumas, atliepumas
* rūpėjimas, atjauta, pretexts for outreach (engaging)

Dievo raiškos
* Išsakymas Dievui, Dievo pristatymas
* Dievo mintys

'''Apibrėžimas'''

Išėjimas už savęs, tiesa, apimtys, žinojimas, troškimas

Apibrėžimas vyksta išėjimu už savęs. Viskas yra visiškai apibrėžtas keturiomis savybėmis, tai visiškas apibrėžtumas. Niekas yra apibrėžtas viena savybe, tai neapibrėžtumas, tačiau toks neapibrėžtumas yra, kaip toks, apibrėžtas. Kažkas apibrėžtas dviem savybėm, o betkas trim:
* būtina sąvoka - niekas
* taip pat: neturi vidinės sandaros - kažkas
* taip pat: visaką priima, neturi filtro - betkas
* taip pat: neturi išorinės aplinkos - viskas
Niekas turi vidinę sandarą, tai tuštuma, tai nulybė.

Scopes are contexts for what truth means, from all things are true, to either true or false.

Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas. Apimtys išsako Dievo troškimus.

Ketverybė, žinojimas, keturios apimtys grindžia apibrėžtumą ir išskiria klausimą ir atsakymą kaip pradžią, iš kurios viskas išplaukia, ir pabaigą, į kurią viskas susiveda.

Išėjimas už savęs - Tiesa - Kas yra sutampa (ar ne) su tuo kas reiškiasi.
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi. Tiesa yra sistema be jokių kliūčių, tad visų sistemų grynumas, grynoji sistema, santvarka. Užtat tiesa labai susijusi su laisve, su kliūčių nebuvimu.
* [[Tarpas]]: Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')
* Laisvumas yra tiesos sandara, yra tarpas tarp klausimo ir atsakymo, tai jo atvaizdai. Tai laisvumas tarp tiesos turinio ir išraiškos, tad laisvumas turi apimtį, taip pat mažėja ar didėja. Laisvumo esmė yra išsiaiškinimas, kuris gali plėtotis.
* To Manifest is to show. In that sense, it is the opposite of View, it is the making way for others to [GoingBeyondOneself go beyond themselves]. It is also closely related to Truth, in that truth is what is obvious, not hidden. Andrius: It also reminds of the statement ''Those things are which show themselves to be'' which I once heard God say in a dream as to the nature of everything.

Pirminiai apibrėžimai išplaukia iš būties klausimo, tad yra susiję su dvejybės atvaizdais. Būties klausimas veiksniais +3, +2, +1 apžvelgia padalinimus -1, 0, 1, tad apžvelgia atitinkamus laisvės, Dievo ir tvarkos klausimus. Būties klausimas iškyla kada Dievas nebūtinas. Jisai grindžia Dievo būtinumą.

Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.

Tiesos atskleidėjas - platesnis požiūris, o tiesos atskleistasis - siauresnis požiūris.
* Kodėl tiesa? Dievo požiūris. Tiesa apie viską. (Atskleidžiama jog visaip yra.)
* Kaip tiesa? Mano požiūris. Tiesa apie betką.
* Kokia tiesa? Tavo požiūris. Tiesa apie kažką.
* Ar tiesa? Kito požiūris. Tiesa apie nieką. (Nes atskleidžiama jog kažkaip nėra.)

'''Požiūris'''

Kas yra požiūris?
* Žvilgsnį (gyvenimą) negali keisti, tuo tarpu požiūrį (amžiną gyvenimą) gali keisti.
* Požiūris sieja asmenį ir aplinkybes.
* Požiūrį atveria Dievo raiška, tai tarpas, kurį mes galime išgyventi požiūriu, taip pat išlaisvinti, atsisakydami savo požiūrio.

Požiūris
* Proto laukas, prielaidos, žvilgsnių grandinė, žvilgsnis, žvelgimas, asociatyvumas, SystemView, Vantage, StructurePreserving, nuostata, Unknown,
* default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives
* priimti požiūrį, perskirti žvilgsnį, poslinkis, poslinkio apvertimas, požiūrio išvertimas, požiūrio įsisavinimas, požiūrių sudūrimas, žvilgsnių sudūrimas, požiūrių algebra, lygiaverčiai žvilgsniai
* LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf

Požiūriai
* Pasiklydęs vaikas

Kokios yra požiūrių permainos?
* Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose
Pridėtos 173-176 eilutės:
Suvokimas
* Savęs pažinimas, sutarimas (bendras suvokimas, equals, bendras), susikalbėjmas (unequals)
* Dievo žvilgsnis, Dievo požiūris, žmogaus žvilgsnis, žmogaus požiūris
Pakeistos 230-256 eilutės iš
[+Sąvokynas+]


Požiūris
* Proto laukas, prielaidos, žvilgsnių grandinė, žvilgsnis, žvelgimas, asociatyvumas, SystemView, Vantage, StructurePreserving, nuostata, Unknown,
* default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives
* priimti požiūrį, perskirti žvilgsnį, poslinkis, poslinkio apvertimas, požiūrio išvertimas, požiūrio įsisavinimas, požiūrių sudūrimas, žvilgsnių sudūrimas, požiūrių algebra, lygiaverčiai žvilgsniai
* LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf

Suvokimas
* Savęs pažinimas, sutarimas (bendras suvokimas, equals, bendras), susikalbėjmas (unequals)
* Dievo žvilgsnis, Dievo požiūris, žmogaus žvilgsnis, žmogaus požiūris

Meilė:
* Mylėti Dievą, mylėti priešą, mylėti artimą, mylėti save, mylėti kitą
* Gyvenimas: jautrumas, atliepumas
* rūpėjimas, atjauta, pretexts for outreach (engaging)

Dievo raiškos
* Išsakymas Dievui, Dievo pristatymas
* Dievo mintys

Santykiai:
į:
-----------------

[+Santykiai+]
Pakeistos 236-238 eilutės iš
Pavyzdžiai
į:
------------------

[+Pavyzdžiai+]
Pakeistos 246-248 eilutės iš
Kitų sąvokos
į:
--------------

[+
Kitų sąvokos+]
Pakeistos 255-284 eilutės iš
[+[[Apibrėžimas]], išėjimas už savęs, tiesa, apimtys, žinojimas, troškimas+]

Apibrėžimas vyksta išėjimu už savęs. Viskas yra visiškai apibrėžtas keturiomis savybėmis, tai visiškas apibrėžtumas. Niekas yra apibrėžtas viena savybe, tai neapibrėžtumas, tačiau toks neapibrėžtumas yra, kaip toks, apibrėžtas. Kažkas apibrėžtas dviem savybėm, o betkas trim:
* būtina sąvoka - niekas
* taip pat: neturi vidinės sandaros - kažkas
* taip pat: visaką priima, neturi filtro - betkas
* taip pat: neturi išorinės aplinkos - viskas
Niekas turi vidinę sandarą, tai tuštuma, tai nulybė.

Scopes are contexts for what truth means, from all things are true, to either true or false.

Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas. Apimtys išsako Dievo troškimus.

Ketverybė, žinojimas, keturios apimtys grindžia apibrėžtumą ir išskiria klausimą ir atsakymą kaip pradžią, iš kurios viskas išplaukia, ir pabaigą, į kurią viskas susiveda.

Išėjimas už savęs - Tiesa - Kas yra sutampa (ar ne) su tuo kas reiškiasi.
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi. Tiesa yra sistema be jokių kliūčių, tad visų sistemų grynumas, grynoji sistema, santvarka. Užtat tiesa labai susijusi su laisve, su kliūčių nebuvimu.
* [[Tarpas]]: Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')
* Laisvumas yra tiesos sandara, yra tarpas tarp klausimo ir atsakymo, tai jo atvaizdai. Tai laisvumas tarp tiesos turinio ir išraiškos, tad laisvumas turi apimtį, taip pat mažėja ar didėja. Laisvumo esmė yra išsiaiškinimas, kuris gali plėtotis.
* To Manifest is to show. In that sense, it is the opposite of View, it is the making way for others to [GoingBeyondOneself go beyond themselves]. It is also closely related to Truth, in that truth is what is obvious, not hidden. Andrius: It also reminds of the statement ''Those things are which show themselves to be'' which I once heard God say in a dream as to the nature of everything.

Pirminiai apibrėžimai išplaukia iš būties klausimo, tad yra susiję su dvejybės atvaizdais. Būties klausimas veiksniais +3, +2, +1 apžvelgia padalinimus -1, 0, 1, tad apžvelgia atitinkamus laisvės, Dievo ir tvarkos klausimus. Būties klausimas iškyla kada Dievas nebūtinas. Jisai grindžia Dievo būtinumą.

Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.

Tiesos atskleidėjas - platesnis požiūris, o tiesos atskleistasis - siauresnis požiūris.
* Kodėl tiesa? Dievo požiūris. Tiesa apie viską. (Atskleidžiama jog visaip yra.)
* Kaip tiesa? Mano požiūris. Tiesa apie betką.
* Kokia tiesa? Tavo požiūris. Tiesa apie kažką.
* Ar tiesa? Kito požiūris. Tiesa apie nieką. (Nes atskleidžiama jog kažkaip nėra.)
į:
2016 rugpjūčio 07 d., 06:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 80-82 eilutės:
Požiūriai
* Pasiklydęs vaikas
Pakeistos 87-92 eilutės iš

------------


[+Pasirinkimų malūnas: Gyvenimo lygtis+]
į:
Viskas
* Vienumas
* Unfolding, Transcending, Engaging, Cohering
* Complete (Incomplete), Unified, Unobstructed, Familiar
* Willing
* Aplinka
* Neįvardijama savybė
* Ne Dievas
Pakeistos 98-99 eilutės iš
* Asmenys Tėvas, Sūnus, Dvasia yra Dievo (Manęs, Tavęs, Jo) liudytojai iš savo skirtingų kampų, iš savo rėmų Dievui. Kaip Jėzus sakė, "Aš ne vienas liudiju save, yra ir Tėvas..." (pasitikrinti).
į:
* Asmenys Tėvas, Sūnus, Dvasia yra Dievo (Manęs, Tavęs, Jo) liudytojai iš savo skirtingų kampų, iš savo rėmų Dievui. Kaip Jėzus sakė, "Aš ne vienas liudiju save, yra ir Tėvas..." (pasitikrinti).

* Asmenys (Dievas, aš, tu, kitas)
* Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Dvasia

* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas, nurodymas, nurodomasis, ženklas, tiesa, raiška, išskirtinumas
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys (evaluated, unevaluated)
* Dievo įsivaizdavimas, Dievo pakalbinimas
* Būti viena
* Neigimas
* Širdis, plazdenimas
* Atsiskleidimas padalinimais (+1)

------------


[+Pasirinkimų malūnas: Gyvenimo lygtis+]

Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa (nesandarumas), sąvoka (sandarumas), žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
* Dievas, gerumas, gyvenimas, amžinas gyvenimas
* Viskas, laisvumas, betkas, išmintis
* Troškimai, tapatumai, pasirinkimai, gera valia
* Meilė, tobulumas, valia, Dievo valia

Dorovė
* Žmogus, laisvė, dėmesys
Pridėtos 145-157 eilutės:
Sandaros (duomenys)
* Visaregis (protas, viską žinoti, gražiai taikyti, kubas (skaidymas, sandas)) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai (rūpesčiai), veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 - veikla , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė, DefaultObserver, DefaultPosition
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų, "Aš esu..."), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis, veiklos būdai), vertybių (aštuongubas kelias, Budos aštuongubas kelias, palyginimų turiniai (ką myli, tą randi; kaip tiki, taip yra (dangaus karalystė))
* Antrinės sandaros: statinės ir dinaminės (kalbos)
** Padalinimai: (visuma, dalis, poslinkis) nulybė (Dievas, aštuonerybė, griūtis, prieštaravimas), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas, antisandara, semiotinis kvadratas)
** Atvaizdai (savybės): nulybės (Dievo savybės), vienybės (visko savybės), dvejybės, trejybės (apimtys (extent, grounds): viskas, betkas, kažkas, niekas); ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės (didėjantis ir mažėjantis laisvumas)
** Aplinkybės
** Pagrindimas (Tėve mūsų)
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdies ir pasaulio logika, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys)), deriniai (pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas (tobulumas, teisybė), convergence, polarities)
** Pasakojimas (Palaiminimai)

* Nulinė veikla, nulinė sandara, visuminė sandara
Pakeistos 162-163 eilutės iš
į:
* Paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas (atjauta)
Pakeistos 170-171 eilutės iš
į:
[+Dievo būtinumas+]

* Įžvalga (logos) - Kiti
* Pradžia, pabaiga, kelionė
Pakeistos 177-216 eilutės iš
Viskas
* Vienumas
* Unfolding, Transcending, Engaging, Cohering
* Complete (Incomplete), Unified, Unobstructed, Familiar
* Willing
* Aplinka
* Neįvardijama savybė
* Ne Dievas

Sandaros (duomenys)
* Visaregis (protas, viską žinoti, gražiai taikyti, kubas (skaidymas, sandas)) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai (rūpesčiai), veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 - veikla , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė, DefaultObserver, DefaultPosition
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų, "Aš esu..."), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis, veiklos būdai), vertybių (aštuongubas kelias, Budos aštuongubas kelias, palyginimų turiniai (ką myli, tą randi; kaip tiki, taip yra (dangaus karalystė))
* Antrinės sandaros: statinės ir dinaminės (kalbos)
** Padalinimai: (visuma, dalis, poslinkis) nulybė (Dievas, aštuonerybė, griūtis, prieštaravimas), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas, antisandara, semiotinis kvadratas)
** Atvaizdai (savybės): nulybės (Dievo savybės), vienybės (visko savybės), dvejybės, trejybės (apimtys (extent, grounds): viskas, betkas, kažkas, niekas); ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės (didėjantis ir mažėjantis laisvumas)
** Aplinkybės
** Pagrindimas (Tėve mūsų)
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdies ir pasaulio logika, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys)), deriniai (pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas (tobulumas, teisybė), convergence, polarities)
** Pasakojimas (Palaiminimai)

Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa (nesandarumas), sąvoka (sandarumas), žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
* Dievas, gerumas, gyvenimas, amžinas gyvenimas
* Viskas, laisvumas, betkas, išmintis
* Troškimai, tapatumai, pasirinkimai, gera valia
* Meilė, tobulumas, valia, Dievo valia
Įžvalga (logos)
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas, nurodymas, nurodomasis, ženklas, tiesa, raiška, išskirtinumas
* Atsiskleidimas padalinimais (+1)
* Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Dvasia
* Neigimas
* Asmenys (Dievas, aš, tu, kitas)
* Paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas (atjauta)
* Pasiklydęs vaikas
* Pradžia, pabaiga, kelionė
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys (evaluated, unevaluated)
* Nulinė veikla, nulinė sandara, visuminė sandara
* Dievo įsivaizdavimas, Dievo pakalbinimas
* Žmogus, laisvė, dėmesys
* Širdis, plazdenimas
* Būti viena
į:


2016 rugpjūčio 06 d., 20:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-22 eilutės iš
Suvedimas, išeities taškas
į:
Dievo šokis: Suvedimas
* Savastis
Pakeistos 25-26 eilutės iš
Gyvenimo lygtis
į:
* Suvedimas, išeities taškas, platesnis požiūris, klausimas, atsakymas
* Permainos

Gyvenimo lygtis: Pasirinkimų malūnas
Pakeistos 68-69 eilutės iš
[+Suvedimas+]
į:
[+Dievo šokis: Suvedimas+]
Pakeistos 75-76 eilutės iš
[+Gyvenimo lygtis+]
į:
Kas yra požiūris?
* Žvilgsnį (gyvenimą) negali keisti, tuo tarpu požiūrį (amžiną gyvenimą) gali keisti.
* Požiūris sieja asmenį ir aplinkybes.
* Požiūrį atveria Dievo raiška, tai tarpas, kurį mes galime išgyventi požiūriu, taip pat išlaisvinti, atsisakydami savo požiūrio.

Kokios yra požiūrių permainos?
* Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose


------------


[+Pasirinkimų malūnas:
Gyvenimo lygtis+]
Pridėtos 110-111 eilutės:
------------
Pakeistos 123-132 eilutės iš
[+Požiūriai ir jų permainos+]

Kas yra požiūris?
* Žvilgsnį (gyvenimą) negali keisti, tuo tarpu požiūrį (amžiną gyvenimą) gali keisti.
* Požiūris sieja asmenį ir aplinkybes.
* Požiūrį atveria Dievo raiška, tai tarpas, kurį mes galime išgyventi požiūriu, taip pat išlaisvinti, atsisakydami savo požiūrio.

Kokios yra požiūrių permainos?
* Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose
į:
------------
2016 rugpjūčio 06 d., 19:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-27 eilutės iš
Attach:savokos.png

---------

Attach:savokos3.png

---------

Attach:savokos4.png
į:
Pridėtos 51-71 eilutės:
---------

Attach:savokos.png

---------

Attach:savokos3.png

---------

Attach:savokos4.png

---------

[+Suvedimas+]

Išeities taškas
* Dievo išeities taškas - Dievo šokis; Mano - pasirinkimų malūnas; Tavo - žinojimo rūmai; Kito - maldų mokslas.
* Išeities taškai svarbūs suvedime. Jie priklauso nuo asmens, tad nuo požiūrių skaičiaus.
* Dievo išeities taškas, tai jo klausimas, ar Dievas būtinas? Mano išeities taškas, tai "viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti".
Pakeista 74 eilutė iš:
Kas yra asmuo?
į:
Asmuo
Ištrintos 77-86 eilutės:
Išeities taškas
* Dievo išeities taškas - Dievo šokis; Mano - pasirinkimų malūnas; Tavo - žinojimo rūmai; Kito - maldų mokslas.
* Išeities taškai svarbūs suvedime. Jie priklauso nuo asmens, tad nuo požiūrių skaičiaus.
* Dievo išeities taškas, tai jo klausimas, ar Dievas būtinas? Mano išeities taškas, tai "viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti".

Atjauta - išsako antrinės sandaros
* Atjauta Man - požiūriui - padalinimai
* Atjauta Tau - požiūriui į požiūrį - atvaizdai ir aplinkybės
* Atjauta Kitam - požiūriui į požiūrį į požiūrį
Pridėtos 94-104 eilutės:
[+Dievo nebūtinumas+]

Atjauta - išsako antrinės sandaros
* Atjauta Man - požiūriui - padalinimai
* Atjauta Tau - požiūriui į požiūrį - atvaizdai ir aplinkybės
* Atjauta Kitam - požiūriui į požiūrį į požiūrį

Tiesa, vienas iš nulybės atvaizdų
* Tiesa yra tai, kas kyla iš nebuvimo, kas atsiskleidžia, kaip kad Dievas, iškylantis ten, kur jo nėra.
* tiesa nebūtinai suvokiama - tiesa nesuvokta, atsirinkta - tvėrinių pagrindas
Pakeistos 116-145 eilutės iš
[+Užrašai+]

Kas yra teisa?
* Tiesa yra tai, kas kyla iš nebuvimo, kas atsiskleidžia, kaip kad Dievas, iškylantis ten, kur jo nėra.
* tiesa nebūtinai suvokiama - tiesa nesuvokta, atsirinkta - tvėrinių pagrindas* Pasirinkimuose (betkame, gyvenime) yra dviprasmybė tarp troškimo (visko, Dievo) ir tapatumo (laisvumo, gerumo). Gerą valią sudaro aštuoni (4 apimtys x 2 laisvumo kryptys) atvaizdai (gėrio kryptys), tarp jų ir gera širdis, tad joks atvaizdas (vienetinis atvaizdas).
* Sandaros išreiškia sandarumą, o gyvenimo lygtis - nesandarumą, antisandarą.
* Kubas (ir skaidymas, sandai) išsako antrines sandaras.
* Teisybė vaizduoja sandarumą, malonė vaizduoja nesandarumą.
* Gyvenimo lygtis yra statiška, ją išsako nesandarumas, sandarumas, dviprasmybė, vienareikšmiškumas. O jos lygmenys yra dinamiškos, jos išsako, kaip nesandarumas pasitraukia, taip kad lieka sandarumas; kaip tas pasitraukimas atrodo vienam vaidmeniui iš įvairių jo kampų; ir koks vieningas vaidmuo susiveda, tad kaip pasitraukimą išreiškia skirtingos lygties dalys, tad koks jų vaidmuo lygtyje, kaip lygtis visaip išreiškia pasitraukimą, nesandarumo pasitraukimą, kad būtų sandarumas, tad nesandarumo kūrybą.
* Kalbos irgi išsako kūrybą, sąvokų ir jų tvėrinių kūrybą.
* Požiūris yra atskyrimas nesandarumo ir sandarumo. Tad požiūriu iškyla tiek sandarumas, tiek nesandarumas. Požiūriais, jų tvėriniais, vis naujai iškyla gyvenimo lygtis, pavyzdžiui, širdies tiesa. Tai vyksta kalba.
* Gyvenimo lygtis pagrįsta Dievu, o sandaros pagrįstos viskuo, ne Dievu. Požiūris išlaiko šį skirtumą, tai skirtumas tarp požiūrio ir jo priėmimo, jo žvilgsnio.
* Požiūris yra grynas Kitas. Požiūris yra išeities taškas, kada Dievas nebūtinas, iš kurio pradedant galiausiai Dievas tampa būtinu. Požiūris yra tos sąlygos, tas Kitas, kuriuo prasideda Dievo būtinumo įrodymas.
* 4 asmenys, 6 asmenų santykiai susiveda į 1 asmenį (kitą) žiūrintį iš šalies - tai asmuo susijęs su dviem asmenimis, išsakytas jų santykiu
* Dievas yra tiesos dvasia; aš esu sąvokos dvasia; tu esi žvilgsnio dvasia; kitas yra požiūrio dvasia.
* Esmė (Dievo valia) yra atskirti meilę ir tobulamą, tad mylėti netobulą. Ta galimybė yra mūsų sąlygos, iš kurių kildiname Dievą.
* Amžinas gyvenimas - pažinti Dievą, išmintis - žinoti viską, gera valia - žinoti troškimus, Dievo valia - pažinti meilę.
* Požiūrio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
* Požiūrio lygčiai iškilus, Dievas nebereikalingas. Požiūrio lygtis atstoja Dievą. Požiūrio lygtis iškyla iš padalinimų rato, kaip antisandara, nesandarumas (pradedant ketverybe - klausimu, kas yra Dievui Dievas?). Tad iš Dievo padalinimų iškyla požiūrio lygtis. O požiūrio lygtimi (pritaikus Dievui) Dievas išveda asmenis aš, tu, kitas - antrinėmis sandaromis, padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, trimis kalbomis, iškyla požiūrio lygtis įvairiausiose kalbų aplinkybėse. Požiūrio lygtis išsako sąlygos, kuriose Dievas nereikalingas, tai vietinio pobūdžio sąlygos (kaip antai, mylėk artimą kaip save patį). Taikant lygtį jos 4 nariais, iš karto gaunasi teigiamas įsakymas, atsirėmimas į Dievą ir jo pripažinimas. Taikant lygtį jos 6 narių santykiais, gaunasi neigiamas įsakymas, laisvės pagrindas.
* Požiūrio lygtis yra neasmeninis, kaip kad Kitas.
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos. Tad iš požiūrių savybių iškyla visuma, visuminio požiūrio svarba, ryšium su esamu požiūriu. Kiekvienas požiūris yra kaip vaikas ieškantis savo tėvo.
* Dievas išvystė padalinimų ratą veiksmu +1. Jisai atsiskleidė tarsi savaime, be jokio požiūrio, tiesiog plėtodamas sąvokas. Užtat padalinimų ratas atvėrė nesandarumą, požiūrio lygtį. Dievas prisiimdamas požiūrio lygtį atvėrė asmenis ir visas sandaras, tarp jų ir padalinimų ratą, taip pat visas aplinkybes, kalbos apibrėžtas, kuriose požiūrio lygtis svarsto Dievo buvimą. Kiekvienoje požiūrio lygtyje Dievas iškyla prisiėmus platesnio požiūrio.
* Kalba kuriame tvėrinius. Juos išsako pertvarkymai.
* Tvėriniai susidaro iš prielaidų. Tačiau tenka dvigubu požiūriu tas prielaidas atpažinti. Vaisingos prielaidos išryškina dvigubo požiūrio galimybę.
* Požiūrio lygtis yra kas lieka pasitraukus Dievo veiksmui +1; tai veiksmas +2.
į:
Pridėtos 507-531 eilutės:

[+Užrašai+]


* Pasirinkimuose (betkame, gyvenime) yra dviprasmybė tarp troškimo (visko, Dievo) ir tapatumo (laisvumo, gerumo). Gerą valią sudaro aštuoni (4 apimtys x 2 laisvumo kryptys) atvaizdai (gėrio kryptys), tarp jų ir gera širdis, tad joks atvaizdas (vienetinis atvaizdas).
* Sandaros išreiškia sandarumą, o gyvenimo lygtis - nesandarumą, antisandarą.
* Kubas (ir skaidymas, sandai) išsako antrines sandaras.
* Teisybė vaizduoja sandarumą, malonė vaizduoja nesandarumą.
* Gyvenimo lygtis yra statiška, ją išsako nesandarumas, sandarumas, dviprasmybė, vienareikšmiškumas. O jos lygmenys yra dinamiškos, jos išsako, kaip nesandarumas pasitraukia, taip kad lieka sandarumas; kaip tas pasitraukimas atrodo vienam vaidmeniui iš įvairių jo kampų; ir koks vieningas vaidmuo susiveda, tad kaip pasitraukimą išreiškia skirtingos lygties dalys, tad koks jų vaidmuo lygtyje, kaip lygtis visaip išreiškia pasitraukimą, nesandarumo pasitraukimą, kad būtų sandarumas, tad nesandarumo kūrybą.
* Kalbos irgi išsako kūrybą, sąvokų ir jų tvėrinių kūrybą.
* Požiūris yra atskyrimas nesandarumo ir sandarumo. Tad požiūriu iškyla tiek sandarumas, tiek nesandarumas. Požiūriais, jų tvėriniais, vis naujai iškyla gyvenimo lygtis, pavyzdžiui, širdies tiesa. Tai vyksta kalba.
* Gyvenimo lygtis pagrįsta Dievu, o sandaros pagrįstos viskuo, ne Dievu. Požiūris išlaiko šį skirtumą, tai skirtumas tarp požiūrio ir jo priėmimo, jo žvilgsnio.
* Požiūris yra grynas Kitas. Požiūris yra išeities taškas, kada Dievas nebūtinas, iš kurio pradedant galiausiai Dievas tampa būtinu. Požiūris yra tos sąlygos, tas Kitas, kuriuo prasideda Dievo būtinumo įrodymas.
* 4 asmenys, 6 asmenų santykiai susiveda į 1 asmenį (kitą) žiūrintį iš šalies - tai asmuo susijęs su dviem asmenimis, išsakytas jų santykiu
* Dievas yra tiesos dvasia; aš esu sąvokos dvasia; tu esi žvilgsnio dvasia; kitas yra požiūrio dvasia.
* Esmė (Dievo valia) yra atskirti meilę ir tobulamą, tad mylėti netobulą. Ta galimybė yra mūsų sąlygos, iš kurių kildiname Dievą.
* Amžinas gyvenimas - pažinti Dievą, išmintis - žinoti viską, gera valia - žinoti troškimus, Dievo valia - pažinti meilę.
* Požiūrio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
* Požiūrio lygčiai iškilus, Dievas nebereikalingas. Požiūrio lygtis atstoja Dievą. Požiūrio lygtis iškyla iš padalinimų rato, kaip antisandara, nesandarumas (pradedant ketverybe - klausimu, kas yra Dievui Dievas?). Tad iš Dievo padalinimų iškyla požiūrio lygtis. O požiūrio lygtimi (pritaikus Dievui) Dievas išveda asmenis aš, tu, kitas - antrinėmis sandaromis, padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, trimis kalbomis, iškyla požiūrio lygtis įvairiausiose kalbų aplinkybėse. Požiūrio lygtis išsako sąlygos, kuriose Dievas nereikalingas, tai vietinio pobūdžio sąlygos (kaip antai, mylėk artimą kaip save patį). Taikant lygtį jos 4 nariais, iš karto gaunasi teigiamas įsakymas, atsirėmimas į Dievą ir jo pripažinimas. Taikant lygtį jos 6 narių santykiais, gaunasi neigiamas įsakymas, laisvės pagrindas.
* Požiūrio lygtis yra neasmeninis, kaip kad Kitas.
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos. Tad iš požiūrių savybių iškyla visuma, visuminio požiūrio svarba, ryšium su esamu požiūriu. Kiekvienas požiūris yra kaip vaikas ieškantis savo tėvo.
* Dievas išvystė padalinimų ratą veiksmu +1. Jisai atsiskleidė tarsi savaime, be jokio požiūrio, tiesiog plėtodamas sąvokas. Užtat padalinimų ratas atvėrė nesandarumą, požiūrio lygtį. Dievas prisiimdamas požiūrio lygtį atvėrė asmenis ir visas sandaras, tarp jų ir padalinimų ratą, taip pat visas aplinkybes, kalbos apibrėžtas, kuriose požiūrio lygtis svarsto Dievo buvimą. Kiekvienoje požiūrio lygtyje Dievas iškyla prisiėmus platesnio požiūrio.
* Kalba kuriame tvėrinius. Juos išsako pertvarkymai.
* Tvėriniai susidaro iš prielaidų. Tačiau tenka dvigubu požiūriu tas prielaidas atpažinti. Vaisingos prielaidos išryškina dvigubo požiūrio galimybę.
* Požiūrio lygtis yra kas lieka pasitraukus Dievo veiksmui +1; tai veiksmas +2.
2016 rugpjūčio 06 d., 19:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-32 eilutės iš
Neigimas
* God is an affirmer (teigiamas įsakymas) and NotGod a negater (neigiamas įsakymas) and what kind of connection might there be between them?
* What is NullStructure and NullActivity and what does it mean to negate them?
* How does Negation introduce or reintroduce Scope?
* How is Negation basic to Understanding?
* How to think of No as Or from the opposite point of view? the view of God in Not God, for example? as opposed to the view of God?

[+Apibrėžtinos sąvokos+]

* Apibrėžimas
* Požiūris
* Asmuo
* Meilė
* Vienuma
* Priešingybės: pažymėta, nepažymėta
* Neigimas
į:
----------
Pakeistos 32-40 eilutės iš
į:
* Apibrėžimas

Gyvenimo lygtis
* Meilė, vienuma
* Priešingybės (pažymėta, nepažymėta), neigimas

Dievo nebūtinumas
* Nulinė sandara, nulinė veikla
Pakeistos 43-45 eilutės iš
į:
Gyvenimo lygtis
* Neigimas ir suvokimas
Pridėtos 51-56 eilutės:

Dievo nebūtinumas
* Ką reiškia paneigti nulinę sandarą ir nulinę veiklą?
* Kaip neigimas įveda ar nauja įveda apimtį?
* God is an affirmer (teigiamas įsakymas) and NotGod a negater (neigiamas įsakymas) and what kind of connection might there be between them?
* How to think of No as Or from the opposite point of view? the view of God in Not God, for example? as opposed to the view of God?
2016 rugpjūčio 06 d., 19:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 32-33 eilutės:
>><<
Pridėtos 43-58 eilutės:
[+Apibrėžtinos sandaros ir sąvokos+]

Suvedimas, išeities taškas
* Asmuo, požiūris

[+Sietinos sandaros ir sąvokos+]


[+Klausimai apie sandaras ir sąvokas+]

Suvedimas
* Koks Tavo išeities taškas?
* Koks Kito išeities taškas?

>><<
Pridėta 68 eilutė:
* Dievo išeities taškas, tai jo klausimas, ar Dievas būtinas? Mano išeities taškas, tai "viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti".
2016 rugpjūčio 06 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 50-58 eilutės:

Išeities taškas
* Dievo išeities taškas - Dievo šokis; Mano - pasirinkimų malūnas; Tavo - žinojimo rūmai; Kito - maldų mokslas.
* Išeities taškai svarbūs suvedime. Jie priklauso nuo asmens, tad nuo požiūrių skaičiaus.

Atjauta - išsako antrinės sandaros
* Atjauta Man - požiūriui - padalinimai
* Atjauta Tau - požiūriui į požiūrį - atvaizdai ir aplinkybės
* Atjauta Kitam - požiūriui į požiūrį į požiūrį
2016 liepos 21 d., 11:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 75 eilutė:
* Požiūrio permainos yra būdai atsisakyti savo požiūrio: Mylėk artimą, kaip pats save.
2016 liepos 21 d., 11:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 71-72 eilutės:
* Požiūris sieja asmenį ir aplinkybes.
* Požiūrį atveria Dievo raiška, tai tarpas, kurį mes galime išgyventi požiūriu, taip pat išlaisvinti, atsisakydami savo požiūrio.
2016 liepos 20 d., 15:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 78 eilutė:
* Tiesa yra tai, kas kyla iš nebuvimo, kas atsiskleidžia, kaip kad Dievas, iškylantis ten, kur jo nėra.
2016 liepos 20 d., 15:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-32 eilutės:
[+Apibrėžtinos sąvokos+]

* Apibrėžimas
* Požiūris
* Asmuo
* Meilė
* Vienuma
* Priešingybės: pažymėta, nepažymėta
* Neigimas
Pakeistos 45-53 eilutės iš
[+Užrašai+]

4 apimtys išsako požiūrių lygtis, 2 sutarimus išsako malonė ir teisybė

žinojimo ketverybė x požiūrių lygtį = prieštaravimas (aštuonerybė)

tiesa nebūtinai suvokiama - tiesa nesuvokta, atsirinkta - tvėrinių pagrindas
į:
[+Gyvenimo lygtis+]

Kas yra asmuo?
* Asmuo iškyla
, kaip požiūris į Dievą. Aš esu būtinas - Tu esi būtinas - Jis yra būtinas - taip kalbama apie tą patį Dievą (kaip asmenį) iš skirtingų kampų, o tie kampai, tai Dievo trejybė - tai skirtingi požiūriai, skirtingi rėmai, grindžiantys tuos asmenis. Ir kiekvienais rėmais išreiškiamas kita priešingybė: gerumas žymi Dievą, blogumas žymi gerumą, Dievas žymi blogumą.
* Asmenys Tėvas, Sūnus, Dvasia yra Dievo (Manęs, Tavęs, Jo) liudytojai iš savo skirtingų kampų, iš savo rėmų Dievui. Kaip Jėzus sakė, "Aš ne vienas liudiju save, yra ir Tėvas..." (pasitikrinti).

Kas yra gerumas?
* Gerumas yra Dievas sąlygose, santvarkoje.
* Gerumas yra laisvumo dvasia, o laisvumas yra gerumo santvarka.
* Gerumas yra didėjantis laisvumas, o blogumas yra mažėjantis laisvumas. Gerumas nebaigtinis, o blogumui gręsia baigtumas.
* Gerumas yra pažymėta priešingybė Dievo atžvilgiu (už sąlygų), ir nepažymėta priešingybė blogumo atžvilgiu (sąlygose).
* Gerumas yra išėjimas už savęs. Blogumas yra neišėjimas už savęs, apsiribojimas savimi.

Kas yra atvaizdai?
* 4 apimtys išsako požiūrių lygtis, 2 sutarimus išsako malonė ir teisybė
* Niekas turi vidinę sandarą, tuo tarpu viskas, betkas, kažkas jos neturi.
Pakeistos 62-64 eilutės iš
* Niekas turi vidinę sandarą, tuo tarpu viskas, betkas, kažkas jos neturi.
į:
Kas yra gera valia?
* žinojimo ketverybė x požiūrių lygtį = prieštaravimas (aštuonerybė) - gera širdis
Pakeistos 66-69 eilutės iš
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose
į:
[+Požiūriai ir jų permainos+]

Kas yra požiūris?
Pridėtos 71-81 eilutės:

Kokios yra požiūrių permainos?
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose

[+Užrašai+]

Kas yra teisa?
* tiesa nebūtinai suvokiama - tiesa nesuvokta, atsirinkta - tvėrinių pagrindas

2015 liepos 08 d., 13:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 424 eilutė:
* Mūsų savastis yra visa tai, ką mes žinome. Be žinojimo neturime jokios savasties. Pirmapradis Dievas mąsto viską, užtat nežino. Jis žino tik išeidamas už savęs į save, tik sukurdamas ir priimdamas savastį. O mus su Dievu sieja mūsų bendras žinojimas, mūsų bendra savastis.
2015 balandžio 25 d., 00:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 37-42 eilutės:

4 apimtys išsako požiūrių lygtis, 2 sutarimus išsako malonė ir teisybė

žinojimo ketverybė x požiūrių lygtį = prieštaravimas (aštuonerybė)

tiesa nebūtinai suvokiama - tiesa nesuvokta, atsirinkta - tvėrinių pagrindas
2015 balandžio 22 d., 19:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 15-21 eilutės:

Neigimas
* God is an affirmer (teigiamas įsakymas) and NotGod a negater (neigiamas įsakymas) and what kind of connection might there be between them?
* What is NullStructure and NullActivity and what does it mean to negate them?
* How does Negation introduce or reintroduce Scope?
* How is Negation basic to Understanding?
* How to think of No as Or from the opposite point of view? the view of God in Not God, for example? as opposed to the view of God?
2015 balandžio 20 d., 19:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 23-27 eilutės:

---------

Attach:savokos4.png
2015 balandžio 11 d., 12:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Attach:savokos2.png
į:
Attach:savokos3.png
2015 balandžio 11 d., 11:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 51 eilutė:
* Požiūrio lygtis yra kas lieka pasitraukus Dievo veiksmui +1; tai veiksmas +2.
2015 balandžio 11 d., 11:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 50 eilutė:
* Tvėriniai susidaro iš prielaidų. Tačiau tenka dvigubu požiūriu tas prielaidas atpažinti. Vaisingos prielaidos išryškina dvigubo požiūrio galimybę.
2015 balandžio 11 d., 10:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 49 eilutė:
* Kalba kuriame tvėrinius. Juos išsako pertvarkymai.
2015 balandžio 11 d., 10:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 48 eilutė:
* Dievas išvystė padalinimų ratą veiksmu +1. Jisai atsiskleidė tarsi savaime, be jokio požiūrio, tiesiog plėtodamas sąvokas. Užtat padalinimų ratas atvėrė nesandarumą, požiūrio lygtį. Dievas prisiimdamas požiūrio lygtį atvėrė asmenis ir visas sandaras, tarp jų ir padalinimų ratą, taip pat visas aplinkybes, kalbos apibrėžtas, kuriose požiūrio lygtis svarsto Dievo buvimą. Kiekvienoje požiūrio lygtyje Dievas iškyla prisiėmus platesnio požiūrio.
2015 balandžio 11 d., 10:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos.
į:
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos. Tad iš požiūrių savybių iškyla visuma, visuminio požiūrio svarba, ryšium su esamu požiūriu. Kiekvienas požiūris yra kaip vaikas ieškantis savo tėvo.
2015 balandžio 11 d., 10:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 47 eilutė:
* Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos.
2015 balandžio 11 d., 10:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 46 eilutė:
* Požiūrio lygtis yra neasmeninis, kaip kad Kitas.
2015 balandžio 11 d., 10:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 44-45 eilutės iš
* Žvilgsnio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
į:
* Požiūrio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
* Požiūrio lygčiai iškilus, Dievas nebereikalingas. Požiūrio lygtis atstoja Dievą. Požiūrio lygtis iškyla iš padalinimų rato, kaip antisandara, nesandarumas (pradedant ketverybe - klausimu, kas yra Dievui Dievas?). Tad iš Dievo padalinimų iškyla požiūrio lygtis. O požiūrio lygtimi (pritaikus Dievui) Dievas išveda asmenis aš, tu, kitas - antrinėmis sandaromis, padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, trimis kalbomis, iškyla požiūrio lygtis įvairiausiose kalbų aplinkybėse. Požiūrio lygtis išsako sąlygos, kuriose Dievas nereikalingas, tai vietinio pobūdžio sąlygos (kaip antai, mylėk artimą kaip save patį). Taikant lygtį jos 4 nariais, iš karto gaunasi teigiamas įsakymas, atsirėmimas į Dievą ir jo pripažinimas. Taikant lygtį jos 6 narių santykiais, gaunasi neigiamas įsakymas, laisvės pagrindas
.
2015 balandžio 11 d., 10:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 44 eilutė:
* Žvilgsnio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
2015 balandžio 11 d., 09:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 43 eilutė:
* Amžinas gyvenimas - pažinti Dievą, išmintis - žinoti viską, gera valia - žinoti troškimus, Dievo valia - pažinti meilę.
2015 balandžio 11 d., 09:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 42 eilutė:
* Esmė (Dievo valia) yra atskirti meilę ir tobulamą, tad mylėti netobulą. Ta galimybė yra mūsų sąlygos, iš kurių kildiname Dievą.
2015 balandžio 11 d., 09:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 41 eilutė:
* Dievas yra tiesos dvasia; aš esu sąvokos dvasia; tu esi žvilgsnio dvasia; kitas yra požiūrio dvasia.
2015 balandžio 11 d., 09:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 19-22 eilutės:

---------

Attach:savokos2.png
2015 balandžio 10 d., 08:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 36 eilutė:
* 4 asmenys, 6 asmenų santykiai susiveda į 1 asmenį (kitą) žiūrintį iš šalies - tai asmuo susijęs su dviem asmenimis, išsakytas jų santykiu
2015 balandžio 09 d., 23:07 atliko Andrius Kulikauskas -
2015 balandžio 09 d., 20:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 35 eilutė:
* Požiūris yra grynas Kitas. Požiūris yra išeities taškas, kada Dievas nebūtinas, iš kurio pradedant galiausiai Dievas tampa būtinu. Požiūris yra tos sąlygos, tas Kitas, kuriuo prasideda Dievo būtinumo įrodymas.
2015 balandžio 09 d., 11:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 34 eilutė:
* Gyvenimo lygtis pagrįsta Dievu, o sandaros pagrįstos viskuo, ne Dievu. Požiūris išlaiko šį skirtumą, tai skirtumas tarp požiūrio ir jo priėmimo, jo žvilgsnio.
2015 balandžio 09 d., 11:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 33 eilutė:
* Požiūris yra atskyrimas nesandarumo ir sandarumo. Tad požiūriu iškyla tiek sandarumas, tiek nesandarumas. Požiūriais, jų tvėriniais, vis naujai iškyla gyvenimo lygtis, pavyzdžiui, širdies tiesa. Tai vyksta kalba.
2015 balandžio 09 d., 11:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 32 eilutė:
* Kalbos irgi išsako kūrybą, sąvokų ir jų tvėrinių kūrybą.
2015 balandžio 09 d., 11:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
* Gyvenimo lygtis yra statiška, ją išsako nesandarumas, sandarumas, dviprasmybė, vienareikšmiškumas. O jos lygmenys yra dinamiškos, jos išsako, kaip nesandarumas pasitraukia, taip kad lieka sandarumas; kaip tas pasitraukimas atrodo vienam vaidmeniui iš įvairių jo kampų; ir koks vieningas vaidmuo susiveda, tad kaip pasitraukimą išreiškia skirtingos lygties dalys, tad koks jų vaidmuo lygtyje, kaip lygtis visaip išreiškia pasitraukimą, nesandarumo pasitraukimą, kad būtų sandarumas, tad nesandarumo kūrybą.
2015 balandžio 09 d., 10:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa (nesandarumas), sąvoka (sandarumas), žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
į:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa (nesandarumas), sąvoka (sandarumas), žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
2015 balandžio 09 d., 10:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdies ir pasaulio logika, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys)), deriniai (pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas, convergence, polarities)
į:
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdies ir pasaulio logika, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys)), deriniai (pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas (tobulumas, teisybė), convergence, polarities)
2015 balandžio 09 d., 10:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 29-30 eilutės:
* Kubas (ir skaidymas, sandai) išsako antrines sandaras.
* Teisybė vaizduoja sandarumą, malonė vaizduoja nesandarumą.
2015 balandžio 09 d., 09:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
* Sandaros išreiškia sandarumą, o gyvenimo lygtis - nesandarumą, antisandarą.
2015 balandžio 09 d., 09:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 26-28 eilutės iš
į:
* Žvilgsnį (gyvenimą) negali keisti, tuo tarpu požiūrį (amžiną gyvenimą) gali keisti.
* Pasirinkimuose (betkame, gyvenime) yra dviprasmybė tarp troškimo (visko, Dievo) ir tapatumo (laisvumo, gerumo). Gerą valią sudaro aštuoni (4 apimtys x 2 laisvumo kryptys) atvaizdai (gėrio kryptys), tarp jų ir gera širdis, tad joks atvaizdas (vienetinis atvaizdas).
Pakeista 51 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa, sąvoka, žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
į:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa (nesandarumas), sąvoka (sandarumas), žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
2015 balandžio 08 d., 11:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas, nurodymas, nurodomasis, ženklas
į:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas, nurodymas, nurodomasis, ženklas, tiesa, raiška, išskirtinumas
Pakeista 63 eilutė iš:
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai)
į:
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys (evaluated, unevaluated)
Pakeista 72 eilutė iš:
* default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis
į:
* default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis, merging perspectives
Pakeista 77 eilutė iš:
* Savęs pažinimas, sutarimas (bendras suvokimas, equals), susikalbėjmas (unequals)
į:
* Savęs pažinimas, sutarimas (bendras suvokimas, equals, bendras), susikalbėjmas (unequals)
Ištrintos 99-103 eilutės:
Kitos sąvokos:
* Unevaluated, Evaluated
* Distinguishing, AlgebraOfDistinguishability
* Shared
Ištrinta 102 eilutė:
* MergingPerspectives
2015 balandžio 08 d., 11:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 43 eilutė iš:
** Atvaizdai (savybės): nulybės (Dievo savybės), vienybės (visko savybės), dvejybės, trejybės (apimtys: viskas, betkas, kažkas, niekas); ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės (didėjantis ir mažėjantis laisvumas)
į:
** Atvaizdai (savybės): nulybės (Dievo savybės), vienybės (visko savybės), dvejybės, trejybės (apimtys (extent, grounds): viskas, betkas, kažkas, niekas); ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės (didėjantis ir mažėjantis laisvumas)
Pakeista 77 eilutė iš:
* Savęs pažinimas, sutarimas (bendras suvokimas), susikalbėjmas
į:
* Savęs pažinimas, sutarimas (bendras suvokimas, equals), susikalbėjmas (unequals)
Pakeistos 83-84 eilutės iš
į:
* rūpėjimas, atjauta, pretexts for outreach (engaging)
Pakeistos 98-99 eilutės iš
* kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy, RequirementsOfLivingSystems, PretextsForOutreach, MotivationalDrives, LifeChoices, LogicalLevelsOfChange, LogicOfJesus, OrganizingObjects, Diagrams, Dialogue, gyvenimo dėsniai
į:
* kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy (deterministinis, žynys), RequirementsOfLivingSystems, MotivationalDrives, LifeChoices, LogicalLevelsOfChange, LogicOfJesus, OrganizingObjects, Diagrams, Dialogue, gyvenimo dėsniai
Ištrintos 100-102 eilutės:
* Engaging
* Extent, Grounds, Manifest
* Unequals, Equals
Pakeistos 107-109 eilutės iš
* Matrix
* Oracle
* Deterministic
į:
* Matrix
2015 balandžio 08 d., 11:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 63-64 eilutės iš
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai)
*
Nulinė veikla, nulinė sandara
į:
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai)
*
Nulinė veikla, nulinė sandara, visuminė sandara
Ištrintos 99-100 eilutės:
* Santykiai
* TotalStructure
2015 balandžio 08 d., 11:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 36-37 eilutės iš
į:
* Ne Dievas
Pakeista 72 eilutė iš:
* default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, Identity View, vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis
į:
* default perspective, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis
Pakeistos 74-75 eilutės iš
į:
* LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
Pakeista 101 eilutė iš:
* TotalStructure, NotGod, LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf, Unfolding, NotExperiencing,
į:
* TotalStructure
Pakeista 110 eilutė iš:
* FixedPoints, Fractalness
į:
* Fractalness
2015 balandžio 08 d., 11:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
* Visaregis (protas, viską žinoti, gražiai taikyti) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai (rūpesčiai), veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 - veikla , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė, DefaultObserver, DefaultPosition
į:
* Visaregis (protas, viską žinoti, gražiai taikyti, kubas (skaidymas, sandas)) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai (rūpesčiai), veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 - veikla , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė, DefaultObserver, DefaultPosition
Pakeista 45 eilutė iš:
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdies ir pasaulio logika, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys))
į:
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdies ir pasaulio logika, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys)), deriniai (pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas, convergence, polarities)
Ištrinta 63 eilutė:
* Pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas, convergence, deriniai
Ištrinta 97 eilutė:
* Skaidymas, sandas
Pakeistos 110-111 eilutės iš
* Oracle
* Polarities
į:
* Oracle
2015 balandžio 07 d., 23:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa, sąvoka, žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); pirmyn, atgal)
į:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa, sąvoka, žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); nieko-poreikiai, kažko-abejonės, betko-lūkesčiai, visko-vertybės; pirmyn, atgal)
2015 balandžio 07 d., 22:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 427-428 eilutės iš
į:
* Savastis - atmintis kur esu - kurti kūno žemėlapius, aplinkos, įrankių ir taip toliau - jeigu neatsimenu, kur esu, tai neturiu savasties
2015 balandžio 07 d., 22:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
* Visaregis (protas, viską žinoti, gražiai taikyti) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai (rūpesčiai), veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė, DefaultObserver, DefaultPosition
į:
* Visaregis (protas, viską žinoti, gražiai taikyti) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai (rūpesčiai), veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 - veikla , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė, DefaultObserver, DefaultPosition
Pakeista 59 eilutė iš:
* Paklusimas, rūpėjimas, tikėjimas
į:
* Paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas (atjauta)
Pakeista 62 eilutė iš:
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai)
į:
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), išgyvenimai (patyrimai)
Pakeistos 66-69 eilutės iš
Sąvokos
* Tiesa, veikla, būti viena, prielaidos, išgyvenimas, patyrimas, laisvė, žmogus, nulinė veikla, atjauta, žmogus, širdis, plazdenimas, dėmesys
į:
* Žmogus, laisvė, dėmesys
* Širdis
, plazdenimas
* Būti viena
Ištrintos 78-80 eilutės:
Santykiai:
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas, savybės ir atvaizdai, pradžia ir pabaiga, savastis ir kitas, teigiamas ir neigiamas, nulybė ir vienybė
Pridėtos 87-97 eilutės:
Santykiai:
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas, savybės ir atvaizdai, pradžia ir pabaiga, savastis ir kitas, teigiamas ir neigiamas, nulybė ir vienybė

Pavyzdžiai
* dvejonių: kaip keičiam požiūrį, mąstymo skrybėlės, bendravimas su smurtaujančiais, maldų rūšys
* aplinkybių: psalmės, palyginimuose, ryšiai su Dievu, gyvumo savybės
* įstatymo: verslo lygtis, autorinių teisių algebra, rūpėjimas ir tikėjimas
* padalinimai: trejybė - AfterActionReview,
* atvaizdai: modeliavimo būdai, valios raiškos
* kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy, RequirementsOfLivingSystems, PretextsForOutreach, MotivationalDrives, LifeChoices, LogicalLevelsOfChange, LogicOfJesus, OrganizingObjects, Diagrams, Dialogue, gyvenimo dėsniai
Ištrintos 117-124 eilutės:
Pavyzdžiai
* dvejonių: kaip keičiam požiūrį, mąstymo skrybėlės, bendravimas su smurtaujančiais, maldų rūšys
* aplinkybių: psalmės, palyginimuose, ryšiai su Dievu, gyvumo savybės
* įstatymo: verslo lygtis, autorinių teisių algebra, rūpėjimas ir tikėjimas
* padalinimai: trejybė - AfterActionReview,
* atvaizdai: modeliavimo būdai, valios raiškos
* kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy, RequirementsOfLivingSystems, PretextsForOutreach, MotivationalDrives, LifeChoices, LogicalLevelsOfChange, LogicOfJesus, OrganizingObjects, Diagrams, Dialogue, gyvenimo dėsniai
Ištrintos 120-121 eilutės:
2015 balandžio 07 d., 22:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų, "Aš esu..."), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis, veiklos būdai), vertybių (aštuongubas kelias, Budos aštuongubas kelias, palyginimų turiniai (ką myli, tą randi; kaip tiki, taip yra)
į:
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų, "Aš esu..."), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis, veiklos būdai), vertybių (aštuongubas kelias, Budos aštuongubas kelias, palyginimų turiniai (ką myli, tą randi; kaip tiki, taip yra (dangaus karalystė))
Pakeista 45 eilutė iš:
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdies ir pasaulio logika)
į:
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdies ir pasaulio logika, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys))
Pridėtos 86-89 eilutės:
Dievo raiškos
* Išsakymas Dievui, Dievo pristatymas
* Dievo mintys
Pakeistos 108-109 eilutės iš
į:
* paskutinis teismas
Pakeista 112 eilutė iš:
* aplinkybių: psalmės, palyginimuose, ryšiai su Dievu
į:
* aplinkybių: psalmės, palyginimuose, ryšiai su Dievu, gyvumo savybės
Pakeistos 116-125 eilutės iš
* kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy, RequirementsOfLivingSystems, PrinciplesOfLife, PretextsForOutreach MotivationalDrives LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfJesus OrganizingObjects Diagrams Dialogue

PropertiesOfLife

AccountForGod

DangerousIdeas GodsThoughts

KingdomOfHeaven DayOfJudgement
į:
* kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy, RequirementsOfLivingSystems, PretextsForOutreach, MotivationalDrives, LifeChoices, LogicalLevelsOfChange, LogicOfJesus, OrganizingObjects, Diagrams, Dialogue, gyvenimo dėsniai
2015 balandžio 07 d., 22:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
* Visaregis (protas, viską žinoti, gražiai taikyti) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai, veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė
į:
* Visaregis (protas, viską žinoti, gražiai taikyti) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai (rūpesčiai), veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė, DefaultObserver, DefaultPosition
Pakeista 62 eilutė iš:
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai)
į:
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai)
Pakeistos 68-69 eilutės iš
* Tiesa, veikla, būti viena, prielaidos, išgyvenimas, patyrimas, laisvė, žmogus, nulinė veikla, atjauta, žmogus, širdis, plazdenimas
į:
* Tiesa, veikla, būti viena, prielaidos, išgyvenimas, patyrimas, laisvė, žmogus, nulinė veikla, atjauta, žmogus, širdis, plazdenimas, dėmesys
Pridėtos 91-97 eilutės:
* Extent, Grounds, Manifest
* Unequals, Equals
* Unevaluated, Evaluated
* Distinguishing, AlgebraOfDistinguishability
* Shared

Kitų sąvokos
Pakeistos 102-122 eilutės iš
Ištrinti:

Extent, Grounds, Manifest,

Unequals, Equals
Unevaluated, Evaluated

DefaultObserver, DefaultPosition

RelationshipsWithGod

SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing
Quality, PropertiesOfLife

Distinguishing, AlgebraOfDistinguishability

Shared

Deterministic Logics
MergingPerspectives MetaphoricalThinking Redundancy Simple Approaches OperationalSummary ActualContext Category Commitments Focus Frame Independence Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples
į:
* Deterministic
*
MergingPerspectives
Pakeista 107 eilutė iš:
* aplinkybių: psalmės, palyginimuose
į:
* aplinkybių: psalmės, palyginimuose, ryšiai su Dievu
Pakeistos 110-113 eilutės iš
AndriusDailyRoutine AutomataHierarchy, RequirementsOfLivingSystems RequirementsOfMentalSystems WaysOfModeling PrinciplesOfLife PretextsForOutreach Concerns GrowthOfConcern MotivationalDrives LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfJesus OrganizingObjects Diagrams ExpressionsOfTheWill Dialogue
į:
* atvaizdai: modeliavimo būdai, valios raiškos
* kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy, RequirementsOfLivingSystems, PrinciplesOfLife, PretextsForOutreach MotivationalDrives LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfJesus OrganizingObjects Diagrams Dialogue

PropertiesOfLife
2015 balandžio 07 d., 22:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa, sąvoka, žvilgsnis, suvokimas (atskyrimas, sąvoka, požiūris); pirmyn, atgal)
į:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa, sąvoka, žvilgsnis, požiūris (atskyrimas, suvokimas); pirmyn, atgal)
2015 balandžio 07 d., 22:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (...suvokimas (atskyrimas, sąvoka); pirmyn, atgal)
į:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (tiesa, sąvoka, žvilgsnis, suvokimas (atskyrimas, sąvoka, požiūris); pirmyn, atgal)
2015 balandžio 07 d., 22:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 35-36 eilutės iš
į:
* Neįvardijama savybė
Pakeista 48 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (...suvokimas (atskyrimas, sąvoka); pirmyn, atgal)
į:
Gyvenimo lygtis (nesandarumas, antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (...suvokimas (atskyrimas, sąvoka); pirmyn, atgal)
Ištrinta 52 eilutė:
Pakeistos 65-66 eilutės iš
į:
* Dievo įsivaizdavimas, Dievo pakalbinimas
Pakeistos 121-133 eilutės iš
AndriusDailyRoutine AutomataHierarchy, RequirementsOfLivingSystems RequirementsOfMentalSystems WaysOfModeling PrinciplesOfLife PretextsForOutreach QualityWithoutAName Concerns GrowthOfConcern MotivationalDrives LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfJesus OrganizingObjects Diagrams ExpressionsOfTheWill Dialogue

Projects

AccountForGod, CurrentPriorities CurrentQuestions GenealogyOfConcepts GlossaryOfStructure Questions QuestionsToAndrius APrimerOfStructure ThingsToDo GOS Liutasirdziai LivingByTruth IndexOfStructures Introduction Archive Booklet OutsideView OverviewOfStructures PageIndex SomeComparisonsAndParalels SomeParallels MeaningfulConcepts OlderQuestions OpenQuestions PhilosophicalQuestions RecentChanges StartingPoint StructuralSummary UnderstandingSummary Terms TermsAndTranslations VariousThoughts Example Discussion DangerousIdeas GoodWillExercises GodsThoughts Extra ExtraNotes PracticalConsequences

Motivations

ImaginingGod AndriusGodConversation ExistentialConversation

Christianity

Jesus JesusChrist
KingdomOfHeaven DayOfJudgement
į:
AndriusDailyRoutine AutomataHierarchy, RequirementsOfLivingSystems RequirementsOfMentalSystems WaysOfModeling PrinciplesOfLife PretextsForOutreach Concerns GrowthOfConcern MotivationalDrives LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfJesus OrganizingObjects Diagrams ExpressionsOfTheWill Dialogue

AccountForGod

DangerousIdeas GodsThoughts

KingdomOfHeaven
DayOfJudgement
2015 balandžio 07 d., 21:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 101-102 eilutės iš
WhatYouBelieveIsWhatHappens, WhatYouFindIsWhatYouLove
į:
Ištrintos 113-114 eilutės:

Jėzaus pasisakymai
2015 balandžio 07 d., 21:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
* Visaregis (protas) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai, veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai
, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų, "Aš esu..."), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis, veiklos būdai), vertybių (aštuongubas kelias, Budos aštuongubas kelias)
į:
* Visaregis (protas, viską žinoti, gražiai taikyti) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai, veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė
* Pirminės sandaros
(troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų, "Aš esu..."), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis, veiklos būdai), vertybių (aštuongubas kelias, Budos aštuongubas kelias, palyginimų turiniai (ką myli, tą randi; kaip tiki, taip yra)
Pakeista 62 eilutė iš:
* Įstatymas, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai)
į:
* Įstatymas, Dievo sūnus, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai)
Pakeistos 131-132 eilutės iš
ApplicationExamples Applications ApplyKnowledgeUsefully ApplyUsefully HowToKnowEverything KnowEverything Motivations MyPosition MyQuest MyWish OurPosition OurView UnderstandEverything UsefulApplications WhyKnowEverything ImaginingGod AndriusGodConversation ExistentialConversation
į:
ImaginingGod AndriusGodConversation ExistentialConversation
Pakeista 135 eilutė iš:
GospelOfJohn Jesus JesusChrist KingdomOfHeaven DayOfJudgement
į:
Jesus JesusChrist KingdomOfHeaven DayOfJudgement
2015 balandžio 07 d., 21:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis), vertybių (aštuongubas kelias)
į:
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų, "Aš esu..."), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis, veiklos būdai), vertybių (aštuongubas kelias, Budos aštuongubas kelias)
Pakeista 44 eilutė iš:
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų)
į:
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdies ir pasaulio logika)
Pakeistos 116-117 eilutės iš
Renamed
į:
Jėzaus pasisakymai
Pakeistos 122-123 eilutės iš
AndriusDailyRoutine AutomataHierarchy AfterActionReview, BuddhasEightfoldWay, RequirementsOfLivingSystems RequirementsOfMentalSystems WaysOfModeling GettingThingsDone JesusSayings PrinciplesOfLife PretextsForOutreach QualityWithoutAName Concerns IAmStatements GrowthOfConcern MethodsOfProof MotivationalDrives LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfHeartAndWorld LogicOfJesus OrganizingObjects Diagrams ExpressionsOfTheWill Dialogue
į:
* padalinimai: trejybė - AfterActionReview,
AndriusDailyRoutine AutomataHierarchy, RequirementsOfLivingSystems RequirementsOfMentalSystems WaysOfModeling
PrinciplesOfLife PretextsForOutreach QualityWithoutAName Concerns GrowthOfConcern MotivationalDrives LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfJesus OrganizingObjects Diagrams ExpressionsOfTheWill Dialogue
2015 balandžio 07 d., 21:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 62 eilutė iš:
* Įstatymas, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai
į:
* Įstatymas, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai)
Pakeistos 64-65 eilutės iš
* Pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara
į:
* Pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas, convergence, deriniai
Pakeistos 110-115 eilutės iš
Convergences, Distinguishing
Thought, Thoughts

AlgebraOfDistinguishability
Shared, Sharing

Deterministic
Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking Redundancy Simple Approaches OperationalSummary ActualContext Category Commitments Focus Frame Independence Independents Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples PairsOfConcepts Patterns OptimalityConstraints OptimalSolutions
į:
Distinguishing, AlgebraOfDistinguishability

Shared

Deterministic
Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking Redundancy Simple Approaches OperationalSummary ActualContext Category Commitments Focus Frame Independence Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples
2015 balandžio 07 d., 18:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 43-46 eilutės iš
** Pagrindimas
** Įvardijimas (geros valios pratimai)
** Pasakojimas
į:
** Pagrindimas (Tėve mūsų)
** Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų)
**
Pasakojimas (Palaiminimai)
Pakeista 62 eilutė iš:
* Įstatymas, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas)
į:
* Įstatymas, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas), pertvarkymai
Pakeistos 64-65 eilutės iš
į:
* Pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara
Pakeistos 92-94 eilutės iš
į:
* Oracle
* Polarities
Ištrintos 104-105 eilutės:
RecurringActivity, RecurringStructure
Pakeistos 115-116 eilutės iš
Deterministic Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking NotBeingOneWith Redundancy Simple Approaches OperationalSummary ActualContext Category Commitments Focus Frame Independence Independents Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples PairsOfConcepts Patterns OptimalityConstraints OptimalSolutions Oracle Polarities PoliticalRhetoric
į:
Deterministic Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking Redundancy Simple Approaches OperationalSummary ActualContext Category Commitments Focus Frame Independence Independents Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples PairsOfConcepts Patterns OptimalityConstraints OptimalSolutions
Pakeistos 119-121 eilutės iš
Examples

AndriusDailyRoutine AutomataHierarchy Beatitudes ChangingOurMinds Commandments AfterActionReview
, AlgebraOfCopyright, BuddhasEightfoldWay, BusinessEquation, ThinkingHats TopologiesInMetaphors TopologiesInPsalms RequirementsOfLivingSystems RequirementsOfMentalSystems Visualizations WaysOfModeling WaysOfRecaring WaysOfRethinking GettingThingsDone JesusSayings PrinciplesOfLife QualitiesOfSigns PretextsForOutreach QualityWithoutAName Concerns IAmStatements HierarchyOfNeeds GrowthOfConcern MethodsOfProof MotivationalDrives KindsOfPrayer LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfHeartAndWorld LogicOfJesus OrganizingObjects OurFather SixMethodsOfProof StPetersKeysToHeaven NonviolentEngagement Diagrams DirectionsFromTheGood DirectionsOfTheGood DirectionsToTheGood ExpressionsOfTheWill Dialogue
į:
Pavyzdžiai
* dvejonių: kaip keičiam požiūrį, mąstymo skrybėlės
, bendravimas su smurtaujančiais, maldų rūšys
* aplinkybių: psalmės, palyginimuose
* įstatymo: verslo lygtis, autorinių teisių algebra, rūpėjimas ir tikėjimas
AndriusDailyRoutine AutomataHierarchy AfterActionReview, BuddhasEightfoldWay, RequirementsOfLivingSystems RequirementsOfMentalSystems WaysOfModeling GettingThingsDone JesusSayings PrinciplesOfLife PretextsForOutreach QualityWithoutAName Concerns IAmStatements GrowthOfConcern MethodsOfProof MotivationalDrives LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfHeartAndWorld LogicOfJesus OrganizingObjects Diagrams
ExpressionsOfTheWill Dialogue
2015 balandžio 07 d., 11:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas, interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų), abejonių (dvejonių), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis), vertybių (aštuongubas kelias)
į:
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis), vertybių (aštuongubas kelias)
Pakeista 40 eilutė iš:
** Padalinimai: (visuma, dalis, poslinkis) nulybė (Dievas, aštuonerybė, griūtis, prieštaravimas), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas, antisandara)
į:
** Padalinimai: (visuma, dalis, poslinkis) nulybė (Dievas, aštuonerybė, griūtis, prieštaravimas), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas, antisandara, semiotinis kvadratas)
Pakeista 47 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys) x (...suvokimas (atskyrimas, sąvoka); pirmyn, atgal)
į:
Gyvenimo lygtis (antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys, sąmoningėjimas) x (...suvokimas (atskyrimas, sąvoka); pirmyn, atgal)
Pakeista 62 eilutė iš:
* Įstatymas, ženklų rūšys, ženklų savybės
į:
* Įstatymas, ženklų rūšys, ženklų savybės (reikšmingumas, tikslingumas)
Pakeistos 69-70 eilutės iš
* Proto laukas, pavaldus žvilgsnis, prielaidos, žvilgsnių grandinė, žvilgsnis, žvelgimas, IdentityView, asociatyvumas, DefaultPerspective, IndependentPerspective, SystemView, Vantage, StructurePreserving, nuostata, Unknown, vaisinga prielaida
į:
* Proto laukas, prielaidos, žvilgsnių grandinė, žvilgsnis, žvelgimas, asociatyvumas, SystemView, Vantage, StructurePreserving, nuostata, Unknown,
* default perspective
, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris, išorinis požiūris, Identity View, vaisinga prielaida, pavaldus žvilgsnis
Pakeistos 78-79 eilutės iš
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas, savybės ir atvaizdai, pradžia ir pabaiga, savastis ir kitas, teigiamas ir neigiamas
į:
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas, savybės ir atvaizdai, pradžia ir pabaiga, savastis ir kitas, teigiamas ir neigiamas, nulybė ir vienybė
Pakeistos 90-91 eilutės iš
į:
* Matrix
Pakeistos 113-117 eilutės iš
GrowAware, Awareness
Mathematics, UserInterfaceDesign

MentalMovements Deterministic Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking Matrix Mystery NotBeingOneWith Redundancy Bijection Simple Anthropomorphism Approaches BringToLight Extremism Reality OperationalSummary ActualContext Actuality
Category Commitments Focus Frame Independence Independents Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples PairsOfConcepts Patterns OptimalityConstraints OptimalSolutions Oracle Polarities PoliticalRhetoric
į:

Deterministic Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking NotBeingOneWith Redundancy Simple Approaches OperationalSummary ActualContext
Category Commitments Focus Frame Independence Independents Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples PairsOfConcepts Patterns OptimalityConstraints OptimalSolutions Oracle Polarities PoliticalRhetoric
Ištrintos 121-124 eilutės:
Elements

True Thinking Perfection Person-In-General Person-In-Particular SecondaryStructure TakingAStand Symbol Possibility Wishes World VerbalizationDiagram SemioticSquare Justice NullsomeVOnesome Language Languages Loving Needs Meaningful Morphism Necessity Observer FollowingThrough ExternalPerspective Reflecting
Pakeista 124 eilutė iš:
AccountForGod, A, D, CurrentPriorities CurrentQuestions GenealogyOfConcepts GlossaryOfStructure Questions QuestionsToAndrius APrimerOfStructure ThingsToDo GOS Liutasirdziai LivingByTruth IndexOfStructures Introduction Archive Booklet OutsideView OverviewOfStructures PageIndex SomeComparisonsAndParalels SomeParallels MeaningfulConcepts OlderQuestions OpenQuestions PhilosophicalQuestions RecentChanges StartingPoint StructuralSummary UnderstandingSummary Terms TermsAndTranslations VariousThoughts Example Discussion DangerousIdeas GoodWillExercises GodsThoughts Extra ExtraNotes PracticalConsequences
į:
AccountForGod, CurrentPriorities CurrentQuestions GenealogyOfConcepts GlossaryOfStructure Questions QuestionsToAndrius APrimerOfStructure ThingsToDo GOS Liutasirdziai LivingByTruth IndexOfStructures Introduction Archive Booklet OutsideView OverviewOfStructures PageIndex SomeComparisonsAndParalels SomeParallels MeaningfulConcepts OlderQuestions OpenQuestions PhilosophicalQuestions RecentChanges StartingPoint StructuralSummary UnderstandingSummary Terms TermsAndTranslations VariousThoughts Example Discussion DangerousIdeas GoodWillExercises GodsThoughts Extra ExtraNotes PracticalConsequences
2015 balandžio 07 d., 11:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 33-35 eilutės iš
į:
* Willing
* Aplinka
Pridėtos 90-91 eilutės:
Ištrinti:
Pakeistos 100-103 eilutės iš
NonWilling, Nonwilling, Nonwillingness, NotUnwilling, NotWilling, Willing, Willingness, Unwilling

Context, Contexts
Recurring,
RecurringActivity, RecurringStructure
į:
RecurringActivity, RecurringStructure
2015 balandžio 06 d., 23:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 75-76 eilutės iš
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas, savybės ir atvaizdai, pradžia ir pabaiga, savastis ir kitas
į:
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas, savybės ir atvaizdai, pradžia ir pabaiga, savastis ir kitas, teigiamas ir neigiamas
Pakeista 113 eilutė iš:
MentalMovements Deterministic Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking Matrix Mystery NotBeingOneWith Redundancy Bijection Simple Anthropomorphism Approaches BringToLight Extremism Reality OperationalSummary ActualContext Actuality Category Commitments Focus Frame Independence Independents Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples PairsOfConcepts Patterns OptimalityConstraints OptimalSolutions Oracle Polarities PoliticalRhetoric PositiveVNegative
į:
MentalMovements Deterministic Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking Matrix Mystery NotBeingOneWith Redundancy Bijection Simple Anthropomorphism Approaches BringToLight Extremism Reality OperationalSummary ActualContext Actuality Category Commitments Focus Frame Independence Independents Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples PairsOfConcepts Patterns OptimalityConstraints OptimalSolutions Oracle Polarities PoliticalRhetoric
2015 balandžio 02 d., 09:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
* Požiūris, kuriam priskiriamas tapatumas (likimas), keičiasi dvejybės atvaizduose
2015 balandžio 02 d., 09:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas
į:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas, nurodymas, nurodomasis, ženklas
Pridėta 54 eilutė:
* Neigimas
Pakeistos 59-61 eilutės iš
į:
* Įstatymas, ženklų rūšys, ženklų savybės
* Nulinė veikla, nulinė sandara
Pakeistos 63-64 eilutės iš
* Tiesa, veikla, būti viena, prielaidos, išgyvenimas, patyrimas, laisvė, žmogus, nulinė veikla, atjauta, žmogus,
į:
* Tiesa, veikla, būti viena, prielaidos, išgyvenimas, patyrimas, laisvė, žmogus, nulinė veikla, atjauta, žmogus, širdis, plazdenimas
Pakeistos 87-89 eilutės iš
Heart, Flickering
Extent, Grounds, Negation
, Manifest,
į:
Extent, Grounds, Manifest,
Pakeistos 99-100 eilutės iš
Reference, Referent, NonReference
į:
Ištrintos 114-115 eilutės:

ZeroActivity ZeroStructure NullAction NullStructure
2015 balandžio 02 d., 09:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
į:
* Gera valia apima septynias gėrio kryptis tačiau yra išminties atvaizdas (4x2)
Pakeista 35 eilutė iš:
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas, interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų), abejonių (dvejonių), lūkesčių (jaudulių), vertybių (aštuongubas kelias)
į:
* Pirminės sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas, interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų), abejonių (dvejonių), lūkesčių (jaudulių, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis), vertybių (aštuongubas kelias)
Pakeistos 71-72 eilutės iš
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas, savybės ir atvaizdai, pradžia ir pabaiga
į:
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas, savybės ir atvaizdai, pradžia ir pabaiga, savastis ir kitas
Pakeista 101 eilutė iš:
SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing, SelfVOther
į:
SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing
Pakeista 123 eilutė iš:
True Thinking Perfection Person-In-General Person-In-Particular SecondaryStructure TakingAStand Symbol Possibility Wishes World VerbalizationDiagram SemioticSquare Justice NullsomeVOnesome Language Languages Loving Needs Meaningful Morphism Necessity Observer GoodHeart GoodWill Gradation Gradations IncreasingSlack Expectations FollowingThrough ExternalPerspective Reflecting
į:
True Thinking Perfection Person-In-General Person-In-Particular SecondaryStructure TakingAStand Symbol Possibility Wishes World VerbalizationDiagram SemioticSquare Justice NullsomeVOnesome Language Languages Loving Needs Meaningful Morphism Necessity Observer FollowingThrough ExternalPerspective Reflecting
2015 balandžio 02 d., 09:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 62 eilutė iš:
* Proto laukas, Dievo žvilgsnis, pavaldus žvilgsnis, prielaidos, žvilgsnių grandinė, žvilgsnis, žvelgimas, IdentityView, asociatyvumas, DefaultPerspective, IndependentPerspective, SystemView, Vantage, StructurePreserving, nuostata, Unknown
į:
* Proto laukas, pavaldus žvilgsnis, prielaidos, žvilgsnių grandinė, žvilgsnis, žvelgimas, IdentityView, asociatyvumas, DefaultPerspective, IndependentPerspective, SystemView, Vantage, StructurePreserving, nuostata, Unknown, vaisinga prielaida
Pakeistos 67-68 eilutės iš
į:
* Dievo žvilgsnis, Dievo požiūris, žmogaus žvilgsnis, žmogaus požiūris
Ištrintos 82-83 eilutės:
HumansView, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, GodOutlook
Ištrinta 93 eilutė:
ConstructiveHypotheses, ConstructiveHypothesis
2015 balandžio 02 d., 09:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta
į:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas
Pakeistos 56-57 eilutės iš
į:
* Pradžia, pabaiga, kelionė
Pakeistos 62-63 eilutės iš
* Proto laukas, GodsView, SubordinateView, Subordinate, prielaidos, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, Internalization, InversionEffect, Unknown, ReversalEffect, poslinkis
į:
* Proto laukas, Dievo žvilgsnis, pavaldus žvilgsnis, prielaidos, žvilgsnių grandinė, žvilgsnis, žvelgimas, IdentityView, asociatyvumas, DefaultPerspective, IndependentPerspective, SystemView, Vantage, StructurePreserving, nuostata, Unknown
* priimti požiūrį
, perskirti žvilgsnį, poslinkis, poslinkio apvertimas, požiūrio išvertimas, požiūrio įsisavinimas, požiūrių sudūrimas, žvilgsnių sudūrimas, požiūrių algebra, lygiaverčiai žvilgsniai

Suvokimas
* Savęs pažinimas, sutarimas (bendras suvokimas), susikalbėjmas
Ištrintos 86-87 eilutės:
Ištrinta 94 eilutė:
Condition, Conditional, Conditions, Unconditional
Pakeistos 101-102 eilutės iš
Absolute, Relative
Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding
į:
Pakeista 104 eilutė iš:
TheBeginning, TheEnd, End, TheStory, Beginning, Collapse
į:
Pakeista 107 eilutė iš:
Unbounded, Bounded, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability
į:
AlgebraOfDistinguishability
2015 balandžio 02 d., 06:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 36 eilutė iš:
** Padalinimai: (visuma, dalis, poslinkis) nulybė (Dievas, aštuonerybė), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas, antisandara)
į:
** Padalinimai: (visuma, dalis, poslinkis) nulybė (Dievas, aštuonerybė, griūtis, prieštaravimas), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas, antisandara)
Pakeistos 61-62 eilutės iš
* Proto laukas
į:
* Proto laukas, GodsView, SubordinateView, Subordinate, prielaidos, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, Internalization, InversionEffect, Unknown, ReversalEffect, poslinkis
Pakeistos 64-65 eilutės iš
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas
į:
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas, savybės ir atvaizdai, pradžia ir pabaiga
Pakeistos 82-83 eilutės iš
GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, Internalization, InversionEffect, Unknown, ReversalEffect, poslinkis
į:
Pakeistos 102-103 eilutės iš
Quality, PropertiesOfLife, PropertiesVRepresentations, Property,
TheBeginning, TheEnd, End, TheStory, Beginning, BeginningVEnd, Collapse
į:
Quality, PropertiesOfLife
TheBeginning, TheEnd, End, TheStory, Beginning, Collapse
Pakeista 135 eilutė iš:
GospelOfJohn Jesus JesusChrist KingdomOfHeaven HolyTrinity DayOfJudgement
į:
GospelOfJohn Jesus JesusChrist KingdomOfHeaven DayOfJudgement
2015 balandžio 02 d., 05:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 36 eilutė iš:
** Padalinimai: (visuma, dalis) nulybė (Dievas, aštuonerybė), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas)
į:
** Padalinimai: (visuma, dalis, poslinkis) nulybė (Dievas, aštuonerybė), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas, antisandara)
Pakeista 43 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (Dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys) x (...suvokimas (atskyrimas); pirmyn, atgal)
į:
Gyvenimo lygtis (antisandara; dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys) x (...suvokimas (atskyrimas, sąvoka); pirmyn, atgal)
Pridėta 72 eilutė:
* Santykiai
Pakeistos 82-83 eilutės iš
GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, Internalization, InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
į:
GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, Internalization, InversionEffect, Unknown, ReversalEffect, poslinkis
Ištrinta 92 eilutė:
Conceive, Concept, Concepts
Pakeista 98 eilutė iš:
Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
į:
RelationshipsWithGod
Pakeista 102 eilutė iš:
Properties, Quality, PropertiesOfLife, PropertiesVRepresentations, Property,
į:
Quality, PropertiesOfLife, PropertiesVRepresentations, Property,
Ištrinta 107 eilutė:
AntiStructure, ShiftInPerspective
2015 balandžio 02 d., 05:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 37 eilutė iš:
** Atvaizdai: nulybės, vienybės, dvejybės, trejybės (apimtys: viskas, betkas, kažkas, niekas); ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės (didėjantis ir mažėjantis laisvumas)
į:
** Atvaizdai (savybės): nulybės (Dievo savybės), vienybės (visko savybės), dvejybės, trejybės (apimtys: viskas, betkas, kažkas, niekas); ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės (didėjantis ir mažėjantis laisvumas)
Pakeista 43 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (Dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys) x (...suvokimas; pirmyn, atgal)
į:
Gyvenimo lygtis (Dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys) x (...suvokimas (atskyrimas); pirmyn, atgal)
Pakeista 102 eilutė iš:
Properties, Quality, PropertiesOfEverything, PropertiesOfGod, PropertiesOfLife, PropertiesVRepresentations, Property, PropertyOfEverything, PropertyOfGod
į:
Properties, Quality, PropertiesOfLife, PropertiesVRepresentations, Property,
Ištrinta 106 eilutė:
Separate, Separation, KeepSeparate
2015 balandžio 01 d., 21:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
* Visaregis (protas) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai, atskyrimai), kampai, veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė
į:
* Visaregis (protas) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai, veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė
Pakeistos 81-82 eilutės iš
GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position
į:
GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, Internalization, InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
Pakeista 86 eilutė iš:
Internalization, InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
į:
Pakeistos 104-105 eilutės iš
OnefoldDivergence, TwofoldDivergence, ThreefoldDivergence, FourfoldDivergence, Divergence, Divergences, Diverging, Convergences
NullfoldDistinction, OnefoldDistinction, TwofoldDistinction, FourfoldDistinction
, Distinguishing
į:
Convergences, Distinguishing
Pridėta 112 eilutė:
Ištrintos 113-115 eilutės:


NullAddOne NullAddThree OneAddOne OneAddThree OneAddTwo SevenAddOne FiveAddOne FourAddOne FourAddThree SixAddOne ThreeAddOne TwoAddOne
2015 balandžio 01 d., 21:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 28 eilutė:
*
Ištrinta 31 eilutė:
Pakeista 33 eilutė iš:
* Visaregis (protas) (nukrypimai, atskyrimai), kampai, veiksniai (+1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė
į:
* Visaregis (protas) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai, atskyrimai), kampai, veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė
Pakeista 43 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (Dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys) x (...suvokimas; pirmyn, atgal)
į:
Gyvenimo lygtis (Dvasia-veikla, sandara (viskas, laisvumas, betkas, išmintis), atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys) x (...suvokimas; pirmyn, atgal)
Pakeistos 61-62 eilutės iš
į:
* Proto laukas
Pakeistos 68-69 eilutės iš
į:
* Gyvenimas: jautrumas, atliepumas
Pakeistos 86-88 eilutės iš
Internalization
InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
RepresentationsOfAnything
, RepresentationsOfEverything, RepresentationsOfNullsome, RepresentationsOfSlack
į:
Internalization, InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
Ištrinta 88 eilutė:
MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
Pakeista 90 eilutė iš:
ObservationalPlane, ObservationalPlanes,Observe, Observed
į:
Ištrinta 91 eilutė:
Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar
Pakeista 97 eilutė iš:
Responsive, Sensitive
į:
Ištrinta 114 eilutė:
Operation, Operations: AddNone, AddNull, AddZero, AddOne, AddTwo, AddThree
2015 balandžio 01 d., 20:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 65-66 eilutės iš
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas
į:
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas

Meilė:
* Mylėti Dievą, mylėti priešą, mylėti artimą, mylėti save, mylėti kitą
Pakeista 72 eilutė iš:
* TotalStructure, NotGod, LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf, Unfolding,
į:
* TotalStructure, NotGod, LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf, Unfolding, NotExperiencing,
Pakeistos 80-81 eilutės iš
LevelOfUnderstanding, LevelsOfUnderstanding, LevelsOfConsciousness, NotExperiencing,
į:
Pakeista 82 eilutė iš:
UnderstandingVSlack
į:
Pakeista 90 eilutė iš:
LoveYourEnemy, LoveYourNeighborAsYourself, LoveGod, LoveOther, LoveSelf, LoveVLife
į:
Pakeista 111 eilutė iš:
Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability
į:
Unbounded, Bounded, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability
2015 balandžio 01 d., 20:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 28-30 eilutės iš
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[AtvirasRibotas]] [[Pilnatvė]], Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar
į:
* Vienumas
*

* Unfolding, Transcending, Engaging, Cohering
* Complete (Incomplete)
, Unified, Unobstructed, Familiar
Pakeistos 35-36 eilutės iš
* Visaregis (protas) (nukrypimai, atskyrimai), kampai, veiksniai (+1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas)
* Pirminės sandaros: poreikių (tenkinimų), abejonių (dvejonių), lūkesčių (jaudulių), vertybių (aštuongubas kelias)
į:
* Visaregis (protas) (nukrypimai, atskyrimai), kampai, veiksniai (+1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė
* Pirminės
sandaros (troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas, interpoliacija, bendra sandara): poreikių (tenkinimų), abejonių (dvejonių), lūkesčių (jaudulių), vertybių (aštuongubas kelias)
Pakeista 38 eilutė iš:
** Padalinimai: (visuma, dalis) nulybė, vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas)
į:
** Padalinimai: (visuma, dalis) nulybė (Dievas, aštuonerybė), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas)
Pakeista 45 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis (Dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė) x (...suvokimas)
į:
Gyvenimo lygtis (Dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė; suvokimo lygmenys, sąmoningumo lygmenys) x (...suvokimas; pirmyn, atgal)
Pakeista 52 eilutė iš:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas
į:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta
Pridėta 54 eilutė:
* Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Dvasia
Pakeistos 57-58 eilutės iš
į:
* Pasiklydęs vaikas
Pridėtos 64-66 eilutės:
Santykiai:
* Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas
Pakeistos 69-70 eilutės iš
* TotalStructure,
* LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
į:
* TotalStructure, NotGod, LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf, Unfolding,
Pakeistos 71-79 eilutės iš

Eightsome, EighthPerspective
, GeneralStructure, Interpolation, SeventhPerspective, NotWishes
EverythingAndAnything
, EverythingVAnything
HumansView
, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, LostChild, GodOutlook

UnfoldingOfDivisions
FixedPoints, Fractalness
Forwards, Backwards
į:
* FixedPoints, Fractalness

HumansView
, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, GodOutlook
Pakeistos 77-80 eilutės iš
Indefinite, IndefiniteVDefinite
Level
, Levels, FourLevels, LevelOfUnderstanding, LevelsOfUnderstanding, LevelsOfConsciousness, NotExperiencing, Goodness, Choices, UnfoldingTranscendingEngagingCohering, Unfolding, UnityOfRepresentationsOfStructure, Equation, EquationOfLife, Equations, SpiritVStructure
GodTheFather, GodTheSon, GodTheSpirit
NotGod, GodVEverything, GodVHeart, GodVHuman, GodVOther, LifeOfGod
į:
LevelOfUnderstanding, LevelsOfUnderstanding, LevelsOfConsciousness, NotExperiencing,
2015 balandžio 01 d., 14:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 32 eilutė iš:
* Visaregis, kampai
į:
* Visaregis (protas) (nukrypimai, atskyrimai), kampai, veiksniai (+1 - kūryba, +2 , +3 - sąmoningumas)
Pakeistos 35-36 eilutės iš
** Padalinimai: nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė, ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė
** Atvaizdai: nulybės
, vienybės, dvejybės, trejybės (viskas, betkas, kažkas, niekas); ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės (didėjantis ir mažėjantis laisvumas)
į:
** Padalinimai: (visuma, dalis) nulybė, vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas)
** Atvaizdai: nulybės, vienybės, dvejybės, trejybės (apimtys:
viskas, betkas, kažkas, niekas); ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės (didėjantis ir mažėjantis laisvumas)
Pakeistos 49-50 eilutės iš
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema)
į:
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema), savastis (tapatybė), apibrėžimas
* Atsiskleidimas padalinimais (+1
)
Pakeistos 55-56 eilutės iš
* Tiesa, veikla, būti viena, prielaidos, išgyvenimas, patyrimas, laisvė, žmogus, nulinė veikla
į:
* Tiesa, veikla, būti viena, prielaidos, išgyvenimas, patyrimas, laisvė, žmogus, nulinė veikla, atjauta, žmogus,
Pakeistos 60-72 eilutės iš
* TotalStructure, TripleSelf, SingleSelf, LackOfSelf

Knowledge Scope Scopes Self
Definition, Definitions
Know, Knowing, Known
DoubleSelf

Intuitive Concepts

EternalLife, Empathy,
Engaging, Consciousness, Creativity, Creator, Human, Mind

Theoretical Constructs
į:
* Skaidymas, sandas
* TotalStructure
,
* LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
*
Engaging
Pakeistos 69-72 eilutės iš
Coincide, Coincides
Distinction, Distinctions, Distinctness, Identity
UnfoldingOfDivisions, Dividing, Whole, Wholeness, Part
Factor, Factoring, Factors
į:

UnfoldingOfDivisions
2015 balandžio 01 d., 14:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 20-25 eilutės iš
Pasirinkimas tarp malonės ir teisybės yra išsakytas sandarų, požiūrių tačiau jame grindžiamas skirtumas tarp šilumos ir šalčio.

Niekas turi vidinę sandarą, tuo tarpu viskas, betkas, kažkas jos neturi.

[+[[Apibrėžimas]], išėjimas už savęs, tiesa, apimtys, žinojimas, troškimas+]
į:
[+Užrašai+]

*
Pasirinkimas tarp malonės ir teisybės yra išsakytas sandarų, požiūrių tačiau jame grindžiamas skirtumas tarp šilumos ir šalčio.
* Niekas turi vidinę sandarą, tuo tarpu viskas, betkas, kažkas jos neturi.

[+Sąvokynas+]
Pridėtos 30-159 eilutės:

Sandaros (duomenys)
* Visaregis, kampai
* Pirminės sandaros: poreikių (tenkinimų), abejonių (dvejonių), lūkesčių (jaudulių), vertybių (aštuongubas kelias)
* Antrinės sandaros: statinės ir dinaminės (kalbos)
** Padalinimai: nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė, ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė
** Atvaizdai: nulybės, vienybės, dvejybės, trejybės (viskas, betkas, kažkas, niekas); ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės (didėjantis ir mažėjantis laisvumas)
** Aplinkybės
** Pagrindimas
** Įvardijimas (geros valios pratimai)
** Pasakojimas

Gyvenimo lygtis (Dvasia-veikla, sandara, atvaizdai, vieningumas-esmė) x (...suvokimas)
* Dievas, gerumas, gyvenimas, amžinas gyvenimas
* Viskas, laisvumas, betkas, išmintis
* Troškimai, tapatumai, pasirinkimai, gera valia
* Meilė, tobulumas, valia, Dievo valia

Įžvalga (logos)
* Išėjimas už savęs, santvarka (sistema)
* Asmenys (Dievas, aš, tu, kitas)
* Paklusimas, rūpėjimas, tikėjimas

Sąvokos
* Tiesa, veikla, būti viena, prielaidos, išgyvenimas, patyrimas, laisvė, žmogus, nulinė veikla

Požiūris

Kitos sąvokos:
* TotalStructure, TripleSelf, SingleSelf, LackOfSelf

Knowledge Scope Scopes Self
Definition, Definitions
Know, Knowing, Known
DoubleSelf

Intuitive Concepts

EternalLife, Empathy, Engaging, Consciousness, Creativity, Creator, Human, Mind

Theoretical Constructs

Eightsome, EighthPerspective, GeneralStructure, Interpolation, SeventhPerspective, NotWishes
EverythingAndAnything, EverythingVAnything
HumansView, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, LostChild, GodOutlook
Coincide, Coincides
Distinction, Distinctions, Distinctness, Identity
UnfoldingOfDivisions, Dividing, Whole, Wholeness, Part
Factor, Factoring, Factors
FixedPoints, Fractalness
Forwards, Backwards
Heart, Flickering
Extent, Grounds, Negation, Manifest,
Indefinite, IndefiniteVDefinite
Level, Levels, FourLevels, LevelOfUnderstanding, LevelsOfUnderstanding, LevelsOfConsciousness, NotExperiencing, Goodness, Choices, UnfoldingTranscendingEngagingCohering, Unfolding, UnityOfRepresentationsOfStructure, Equation, EquationOfLife, Equations, SpiritVStructure
GodTheFather, GodTheSon, GodTheSpirit
NotGod, GodVEverything, GodVHeart, GodVHuman, GodVOther, LifeOfGod
GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position
UnderstandingVSlack
Unequals, Equals
Unevaluated, Evaluated
WhatYouBelieveIsWhatHappens, WhatYouFindIsWhatYouLove
Internalization
InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
RepresentationsOfAnything, RepresentationsOfEverything, RepresentationsOfNullsome, RepresentationsOfSlack
DefaultObserver, DefaultPosition
LoveYourEnemy, LoveYourNeighborAsYourself, LoveGod, LoveOther, LoveSelf, LoveVLife
MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
NonWilling, Nonwilling, Nonwillingness, NotUnwilling, NotWilling, Willing, Willingness, Unwilling
ObservationalPlane, ObservationalPlanes,Observe, Observed
Condition, Conditional, Conditions, Unconditional
Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar
Conceive, Concept, Concepts
ConstructiveHypotheses, ConstructiveHypothesis
Context, Contexts
Recurring, RecurringActivity, RecurringStructure
Reference, Referent, NonReference
Responsive, Sensitive
Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
Absolute, Relative
Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding
SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing, SelfVOther
Properties, Quality, PropertiesOfEverything, PropertiesOfGod, PropertiesOfLife, PropertiesVRepresentations, Property, PropertyOfEverything, PropertyOfGod
TheBeginning, TheEnd, End, TheStory, Beginning, BeginningVEnd, Collapse
OnefoldDivergence, TwofoldDivergence, ThreefoldDivergence, FourfoldDivergence, Divergence, Divergences, Diverging, Convergences
NullfoldDistinction, OnefoldDistinction, TwofoldDistinction, FourfoldDistinction, Distinguishing
Thought, Thoughts
Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability
Separate, Separation, KeepSeparate
Shared, Sharing
AntiStructure, ShiftInPerspective
GrowAware, Awareness
Mathematics, UserInterfaceDesign
MentalMovements Deterministic Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking Matrix Mystery NotBeingOneWith Redundancy Bijection Simple Anthropomorphism Approaches BringToLight Extremism Reality OperationalSummary ActualContext Actuality Category Commitments Focus Frame Independence Independents Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples PairsOfConcepts Patterns OptimalityConstraints OptimalSolutions Oracle Polarities PoliticalRhetoric PositiveVNegative

Operation, Operations: AddNone, AddNull, AddZero, AddOne, AddTwo, AddThree

NullAddOne NullAddThree OneAddOne OneAddThree OneAddTwo SevenAddOne FiveAddOne FourAddOne FourAddThree SixAddOne ThreeAddOne TwoAddOne

Renamed

ZeroActivity ZeroStructure NullAction NullStructure

Examples

AndriusDailyRoutine AutomataHierarchy Beatitudes ChangingOurMinds Commandments AfterActionReview, AlgebraOfCopyright, BuddhasEightfoldWay, BusinessEquation, ThinkingHats TopologiesInMetaphors TopologiesInPsalms RequirementsOfLivingSystems RequirementsOfMentalSystems Visualizations WaysOfModeling WaysOfRecaring WaysOfRethinking GettingThingsDone JesusSayings PrinciplesOfLife QualitiesOfSigns PretextsForOutreach QualityWithoutAName Concerns IAmStatements HierarchyOfNeeds GrowthOfConcern MethodsOfProof MotivationalDrives KindsOfPrayer LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfHeartAndWorld LogicOfJesus OrganizingObjects OurFather SixMethodsOfProof StPetersKeysToHeaven NonviolentEngagement Diagrams DirectionsFromTheGood DirectionsOfTheGood DirectionsToTheGood ExpressionsOfTheWill Dialogue

Elements

True Thinking Perfection Person-In-General Person-In-Particular SecondaryStructure TakingAStand Symbol Possibility Wishes World VerbalizationDiagram SemioticSquare Justice NullsomeVOnesome Language Languages Loving Needs Meaningful Morphism Necessity Observer GoodHeart GoodWill Gradation Gradations IncreasingSlack Expectations FollowingThrough ExternalPerspective Reflecting

Projects

AccountForGod, A, D, CurrentPriorities CurrentQuestions GenealogyOfConcepts GlossaryOfStructure Questions QuestionsToAndrius APrimerOfStructure ThingsToDo GOS Liutasirdziai LivingByTruth IndexOfStructures Introduction Archive Booklet OutsideView OverviewOfStructures PageIndex SomeComparisonsAndParalels SomeParallels MeaningfulConcepts OlderQuestions OpenQuestions PhilosophicalQuestions RecentChanges StartingPoint StructuralSummary UnderstandingSummary Terms TermsAndTranslations VariousThoughts Example Discussion DangerousIdeas GoodWillExercises GodsThoughts Extra ExtraNotes PracticalConsequences

Motivations

ApplicationExamples Applications ApplyKnowledgeUsefully ApplyUsefully HowToKnowEverything KnowEverything Motivations MyPosition MyQuest MyWish OurPosition OurView UnderstandEverything UsefulApplications WhyKnowEverything ImaginingGod AndriusGodConversation ExistentialConversation

Christianity

GospelOfJohn Jesus JesusChrist KingdomOfHeaven HolyTrinity DayOfJudgement


--------------

[+[[Apibrėžimas]], išėjimas už savęs, tiesa, apimtys, žinojimas, troškimas+]

Pakeistos 476-592 eilutės iš
Everything
Omniscope, Angles
PrimaryStructures PrimaryStructure
EverythingWishesForNothing: OperatingPrinciples
EverythingWishesForSomething: Doubts, Counterquestions, CounterChoices
EverythingWishesForAnything: EmotionalResponses
EverythingWishesForEverything: EightfoldWay
SecondaryStructures
Static
8 Divisions: Nullsome, Onesome, Twosome, Threesome, Foursome, Fivesome, Sixsome, Sevensome
6 Representations Representation, RepresentationOfTheNullsome, RepresentationsOfTheNullsome, RepresentationOfTheOnesome, RepresentationsOfTheOnesome, RepresentationsOfTheTwosome, RepresentationOfTheThreesome, RepresentationsOfTheThreesome, RepresentationsOfTheFoursome, RepresentationsOfTheFivesome, RepresentationsOfTheSixsome, RepresentationsOfTheSevensome

12 Topologies Topology
Dynamic (Languages)
12 become 6: Argumentation
8 become 12: Verbalization: GoodWillExercises
6 become 8: {{Narration}}

Basic Theory

God GoBeyondOneself GoesBeyondOneself GoingBeyondOneself Good Theory TotalStructure TripleSelf Truth I, You, Other Activity Anything BeingOneWith Assumptions Caring Choosing Coinciding DecreasingSlack Division DivisionOfEverything Experiencing Fact Facts Freedom Life Love NullActivity Person Perspective SingleSelf Slack
Everything, Anything, Something,Nothing
Activity, Structure, Representations, Unity
System Understanding
Will, GodsWill
Wisdom
Wishing LackOfSelf Knowledge Scope Scopes Self
Definition, Definitions
Know, Knowing, Known
DoubleSelf

Intuitive Concepts

EternalLife, Empathy, Engaging, Consciousness, Creativity, Creator, Human, Mind

Theoretical Constructs

Eightsome, EighthPerspective, GeneralStructure, Interpolation, SeventhPerspective, NotWishes
EverythingAndAnything, EverythingVAnything
HumansView, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, LostChild, GodOutlook
Coincide, Coincides
Distinction, Distinctions, Distinctness, Identity
UnfoldingOfDivisions, Dividing, Whole, Wholeness, Part
Factor, Factoring, Factors
FixedPoints, Fractalness
Forwards, Backwards
Heart, Flickering
Extent, Grounds, Negation, Manifest,
Indefinite, IndefiniteVDefinite
Level, Levels, FourLevels, LevelOfUnderstanding, LevelsOfUnderstanding, LevelsOfConsciousness, NotExperiencing, Goodness, Choices, UnfoldingTranscendingEngagingCohering, Unfolding, UnityOfRepresentationsOfStructure, Equation, EquationOfLife, Equations, SpiritVStructure
GodTheFather, GodTheSon, GodTheSpirit
NotGod, GodVEverything, GodVHeart, GodVHuman, GodVOther, LifeOfGod
GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position
UnderstandingVSlack
Unequals, Equals
Unevaluated, Evaluated
WhatYouBelieveIsWhatHappens, WhatYouFindIsWhatYouLove
Internalization
InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
RepresentationsOfAnything, RepresentationsOfEverything, RepresentationsOfNullsome, RepresentationsOfSlack
DefaultObserver, DefaultPosition
LoveYourEnemy, LoveYourNeighborAsYourself, LoveGod, LoveOther, LoveSelf, LoveVLife
MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
NonWilling, Nonwilling, Nonwillingness, NotUnwilling, NotWilling, Willing, Willingness, Unwilling
ObservationalPlane, ObservationalPlanes,Observe, Observed
Condition, Conditional, Conditions, Unconditional
Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar
Conceive, Concept, Concepts
ConstructiveHypotheses, ConstructiveHypothesis
Context, Contexts
Recurring, RecurringActivity, RecurringStructure
Reference, Referent, NonReference
Responsive, Sensitive
Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
Absolute, Relative
Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding
SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing, SelfVOther
Properties, Quality, PropertiesOfEverything, PropertiesOfGod, PropertiesOfLife, PropertiesVRepresentations, Property, PropertyOfEverything, PropertyOfGod
TheBeginning, TheEnd, End, TheStory, Beginning, BeginningVEnd, Collapse
OnefoldDivergence, TwofoldDivergence, ThreefoldDivergence, FourfoldDivergence, Divergence, Divergences, Diverging, Convergences
NullfoldDistinction, OnefoldDistinction, TwofoldDistinction, FourfoldDistinction, Distinguishing
Thought, Thoughts
Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability
Separate, Separation, KeepSeparate
Shared, Sharing
AntiStructure, ShiftInPerspective
GrowAware, Awareness
Mathematics, UserInterfaceDesign
MentalMovements Deterministic Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking Matrix Mystery NotBeingOneWith Redundancy Bijection Simple Anthropomorphism Approaches BringToLight Extremism Reality OperationalSummary ActualContext Actuality Category Commitments Focus Frame Independence Independents Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples PairsOfConcepts Patterns OptimalityConstraints OptimalSolutions Oracle Polarities PoliticalRhetoric PositiveVNegative

Operation, Operations: AddNone, AddNull, AddZero, AddOne, AddTwo, AddThree

NullAddOne NullAddThree OneAddOne OneAddThree OneAddTwo SevenAddOne FiveAddOne FourAddOne FourAddThree SixAddOne ThreeAddOne TwoAddOne

Renamed

ZeroActivity ZeroStructure NullAction NullStructure

Examples

AndriusDailyRoutine AutomataHierarchy Beatitudes ChangingOurMinds Commandments AfterActionReview, AlgebraOfCopyright, BuddhasEightfoldWay, BusinessEquation, ThinkingHats TopologiesInMetaphors TopologiesInPsalms RequirementsOfLivingSystems RequirementsOfMentalSystems Visualizations WaysOfModeling WaysOfRecaring WaysOfRethinking GettingThingsDone JesusSayings PrinciplesOfLife QualitiesOfSigns PretextsForOutreach QualityWithoutAName Concerns IAmStatements HierarchyOfNeeds GrowthOfConcern MethodsOfProof MotivationalDrives KindsOfPrayer LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfHeartAndWorld LogicOfJesus OrganizingObjects OurFather SixMethodsOfProof StPetersKeysToHeaven NonviolentEngagement Diagrams DirectionsFromTheGood DirectionsOfTheGood DirectionsToTheGood ExpressionsOfTheWill Dialogue

Elements

True Thinking Perfection Person-In-General Person-In-Particular SecondaryStructure TakingAStand Symbol Possibility Wishes World VerbalizationDiagram SemioticSquare Justice NullsomeVOnesome Language Languages Loving Needs Meaningful Morphism Necessity Observer GoodHeart GoodWill Gradation Gradations IncreasingSlack Expectations FollowingThrough ExternalPerspective Reflecting

Projects

AccountForGod, A, D, CurrentPriorities CurrentQuestions GenealogyOfConcepts GlossaryOfStructure Questions QuestionsToAndrius APrimerOfStructure ThingsToDo GOS Liutasirdziai LivingByTruth IndexOfStructures Introduction Archive Booklet OutsideView OverviewOfStructures PageIndex SomeComparisonsAndParalels SomeParallels MeaningfulConcepts OlderQuestions OpenQuestions PhilosophicalQuestions RecentChanges StartingPoint StructuralSummary UnderstandingSummary Terms TermsAndTranslations VariousThoughts Example Discussion DangerousIdeas GoodWillExercises GodsThoughts Extra ExtraNotes PracticalConsequences

Motivations

ApplicationExamples Applications ApplyKnowledgeUsefully ApplyUsefully HowToKnowEverything KnowEverything Motivations MyPosition MyQuest MyWish OurPosition OurView UnderstandEverything UsefulApplications WhyKnowEverything ImaginingGod AndriusGodConversation ExistentialConversation

Christianity

GospelOfJohn Jesus JesusChrist KingdomOfHeaven HolyTrinity DayOfJudgement
į:
2015 kovo 31 d., 21:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 11-14 eilutės:

----------

Attach:sasajuklausimai.png
2015 kovo 31 d., 21:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 7-10 eilutės:

----------

Attach:gyvenimolygtiesklausimai.png
2015 kovo 31 d., 12:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 7-81 eilutės:
--------

[+[[Žinynas]] Požiūriai+]


Akstinai pakalbinti. Pretexts for Outreach
* How are the pretexts for outreach structured with regard to each other?
* Make sense of the pretexts for outreach as being one with in terms of unity of pairs of levels, broader and narrower.
* Consider what they say with regard to the heart and the world.

-------------
Rūpėjimas
* What is caring?
* How is caring different from loving?
* What does the definition for caring say, by permutation, about believing and obeying?
Rūpintis asmenimis
* Ką reiškia rūpintis Dievu, santykiais su Dievu, santykiais su kitais, ir kitais?
* Empathy. How might we step out of a definite view and back into another definite view?
Rūpintis mąstymu
* What does it mean to care about thinking?
* How does caring relate to thinking?
* What does the relationship between caring and thinking say, by permutation, about believing and being, and obeying and doing?
-------------

[[Išgyvenimai]]
* Rinkti išgyvenimus.
* Išmokti išgyvenimus atkurti, suvaidinti, perteikti, iššaukti.
* Kaip išgyvenimus mąstyti tarpu?
* Išsakyti išgyvenimus kalbomis.
Dievas ir išgyvenimai
* Ką Dievas išgyvena?
* Kaip Dievą suvokti jo išgyvenimais?
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)?
** Kaip jų išgyvenimai susiję?
* Kaip nulybė ir Dievas reiškiasi
** išgyvenimais?
** pertvarkymais?
** nesusivedimais?
Išgyvenimai ir atvaizdai
* Kaip išgyvenimai išreiškiami, pavyzdžiui, atvaizdais, būtent Dievo ir žmogaus atvaizdais?
Kaip išgyvenimas susijęs su:
* gyvybe, gyvenimu?
Kaip išgyvenimai susiję su:
* maldomis, valios kalba?
* mąstymu?
* Dievo įsakymais?
* Dievo valia, gera valia, išmintimi?
* sandaromis?
* [[penkerybė | penkerybe]], [[šešerybė | šešerybe]], [[ketverybė | ketverybe]]?
* šešerybe: įsisavinimais, įamžinimais?
* išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis?
* 6+4 sandaromis?
** žinojimo rūmais?
** Dievo įsakymais?
** persitvarkymais?
* valios išraiškomis?
* Kristaus logika?
Išgyvenimų rūšys
* Kurios sandaros lemia išgyvenimų rūšis?
* Kaip 3+3 išgyvenimų rūšys susiję su 4+2 atvaizdais bei su gėrio kryptimis?
* Kaip išgyvenimų rūšys siejasi su gamtos raida, jos sąvokomis?
Išgyvenimai ir prasmė
* Kaip prasmė atsiranda išgyvenimuose?
* Kuriuose išgyvenimuose atsiranda prasmė?
* Kaip prasmė atsiranda vienu išgyvenimu?
* Kaip prasmė atsiranda keliais išgyvenimais?
* Kaip neatsiranda prasmė?
* Ko reikia, kad prasmė atsirastų?
* Koks veikėjų vaidmuo, kad prasmė atsirastų?
* Kaip prasmės atsiradimas susijęs su:
** įvardijimu?
** pasikartojančia veikla?
** deriniais?
Išgyvenimai ir branda
* Permąstyti tyrimą "Did you ever change your mind?" ryšium su išgyvenimais.
2015 kovo 30 d., 14:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 13-42 eilutės iš
[[Meilė]]
* Kaip įvairiai reiškiasi, suveikia meilė?
* What does it mean to love oneself, others, neighbor, enemy, God
?
* Ar meilė iš esmės asmenybės palaikymas?
* Kaip sutampa du skirtingi meilės supratimai, gyvybės palaikymas ir Dievo vienybė?
Meilės įsakymas
* Kaip šeši pavyzdžiai mylėti artimą susiję su dorove, su pavyzdžiais iš Holokausto?
Meilės rūšys
* What is limited love (LoveYourNeighborAsYourself) and unlimited love (LoveGod)?
Meilė ir gyvenimas
* Which, if any, is primary - love or life?
Meilė ir vienumas
* Kaip būti viena ir meilė susiję?
* Kaip meilė mus vienija savo požiūriu?
* What is the role of Love as coinciding of views?
* Kaip meilė mus vienija iš esmės, ne požiūriais?
* Kaip meilė palaiko įvairius vienumo lygmenis?
* Kaip meilė susijusi su vienumo palaikymu, tad tarpo palaikymu, tad laisvės palaikymu?
Meilė ir suvokimas
* What is the relationship between love and separateness?
* the role of Love and Understanding, and as part of that, the Independence of the one we love
* Look at the relationship between love and understanding across the four scopes and the extent to which views coincide
.
Meilė ir tiesa
* How does love connect truth to Truth?
* How does love of self, love of others, love of God yield ever broader connection of truth to Truth?
* How does this love allow two views to be increasingly one with each other, in an ever tighter scope?
Pavaizduoti meilę
* Kaip pavaizduoti meilę, jos įvairias raiškas?
* Įvairiai pavaizduoti meilę: Dievo sandaros atvaizdų vieningumą; Mylėk Dievą, artimą, priešą; šv.Petro raktuose į dangų
į:
Akstinai pakalbinti. Pretexts for Outreach
* How are the pretexts for outreach structured with regard to each other
?
* Make sense of the pretexts for outreach as being one with in terms of unity of pairs of levels, broader and narrower.
* Consider what they say with regard to the heart and the world
.
Ištrintos 18-74 eilutės:

[[Asmenys]]
* Kas yra asmuo?
* Kaip sukuriamas asmuo?
* Iš kur kyla asmenys?
* Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas?
* Kaip asmenų supratimai juos suvienija?
* Kodėl Aš susijęs su tikėjimu, o Tu su rūpėjimu?
* Koks Kito vaidmuo mūsų sutapime su Dievu?
* Kaip asmuo susijęs su
** požiūriu ir aplinkybėmis?
* Kaip asmenys susiję su
** gyvenimo lygties lygmenimis?
* Kaip asmuo išsako prieštaravimo apimtį?
* Kaip asmenų poros susijusios su
** pertvarkymais - seka, medžiu, tinklu?
** ženklų savybėmis?
Asmenų lygmenys
* Kaip skirtingais asmenų požiūriais viskas išsipainioja ir susiveda?
* Kaip susipina Dievo (širdies), Mano (gėrio), Tavo (blogio), Kito (pasaulio) požiūriai?
[[Dievo Protas]]
* Viską surašyti asmenimis, ką suvokiau paroda.
* Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
* Ar Aš įsivaizduoja Kitą kaip kūdikį, kuriam sudaromos sąlygos, bendrystė, kad galėtų tikėti skurdžiadvasiškai, o Tu įsivaizduoja Kitą kaip griaučius, kuriem turi kažkas rūpėti, kad atsiverstų?
* Kaip susieti dvi sienas, atskiriant, jų išgyvenimą iš vidaus, iš asmens, ir kaip atrodo iš šalies? Panašu, kad apsiverčia, išgyvename priešingai, kaip atrodo iš šalies, o tai ir sieja dvi sienas. Kaip tai siejasi su tuo, kaip išgyvename, suvokiame Dievą? Bene Dievo požiūris išreiškiamas Dievu ir amžinu gyvenimu, o mūsų požiūris į tas pačias sandaras išreiškiamas gerumu ir gyvenimu.
* Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?

[[Žmogus]]
* Koks žmogaus požiūris?
* Kaip susiję žmogus ir gyvenimas?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
* Kuria prasme žmogus išgyvena poslinkį?
* Kuria prasme žmogus išeina už savęs?

-----------

Laisvė
* Kaip suprasti laisvę įvairiose sąlygose?
* Kaip tapyti laisvę?

----------------
Ugdymas
* Kaip ugdytis?
* Kaip ugdyti?
* Kaip mokytis kartu su niekuo neišmanančiu?
* Kaip žmonės bręsta?
* Rinkti pavyzdžius, apmąstyti ir aptarti su dalyviais, kaip jie brendo [[Minčių sodas | Minčių sodo]] veikloje?
* Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome?
* Kaip palaikymas ar smukdymas susiję su meile?
* Kaip padedame įveikti aklavietes?

Akstinai pakalbinti. Pretexts for Outreach
* How are the pretexts for outreach structured with regard to each other?
* Make sense of the pretexts for outreach as being one with in terms of unity of pairs of levels, broader and narrower.
* Consider what they say with regard to the heart and the world.

-------------
Ištrintos 82-104 eilutės:
----------------

[[Viena|Vienumas]]
* Ką reiškia būti viena?
* Kaip esame viena?
* Kaip tampame viena?
* Kaip mums būti viena?
* Kas mums trukdo būti viena?
Vienumas ir Dievas
* Kaip galim būti viena su Dievu ir su Kitu?
* Kaip Aš esu vienas su Dievu ir Kitu ir juos sieju, tarsi kintamasis tolydžiai pereinantis iš vieno į kitą?
* Kuo skiriasi Dievas, Jėzus, aš ir kiti?
* Kaip Kristus įvairiai suvokė Dievą ir meilę?
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
Vienumas ir sandaros
* Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
* Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.
Kaip vienumas reiškiasi:
* poromis?
* papildymais?
* pertvarkymais?
* vienybės ir nulybės sąsajomis?
* klausimo bei atsakymo poromis?
2015 kovo 30 d., 13:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 94-99 eilutės:
Upės peršokimas
* Kaip suvokti upės peršokimą?
* Kaip upės peršokimą bendrai suprasti gerojo ir blogo vaiko pasauliuose?
* Ką upės peršokimas reiškia išsiaiškinant?
* Kaip upės peršokimu susijęs su santykiu su Dievu, suvokimu, kad mes ne tėvas, o vaikas?
Ištrintos 98-103 eilutės:
* Relate them to:
** expressions of the will.
** the logic of the heart and the world.
** the logic of Jesus's antitheses.
** the representations
** the topologies
2015 kovo 30 d., 13:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 11-51 eilutės:

Esmė
* What is the role of equating unity with the original? (for example, love with God)?
* How is the equating of unity with the original human, cyclic, threesome-creating?
Veiksmai
* How does the original wholeness manifest itself through Spirit, Structure, Representations, Unity through the corresponding operations?
* Consider how Spirit, Structure, Representations, Unity match up with the operations +1, +2, +3, +0.
Žinojimas
* Visame žinojime, koks ryšys tarp Dievo, amžino gyvenimo, gyvenimo ir gerumo?
Troškimai
* Kaip Dievas ir meilė susiję?
* Meilė ir tobulumas yra gyvenimo lygties sandai (vieningumo lygmenyje). O taip pat, tai yra Dievo troškimai (visko ir nieko). Kaip tai susiję?
* Kaip menai ir kūryba išreiškia tai, kad meilė yra Dievo troškimas visko, o tuo pačiu, Dievo esmė?
Lygmenų piramidė
* What does it mean that Gods level is collapsed, unlike the other levels?
Amžinas gyvenimas
* How does eternal life arise as the understanding of this togetherness and the keeping separate in the face of it?
Geras ir blogas vaikas
* Kaip suvesti "gero vaiko" ir "blogo vaiko" pasaulėžiūras?
* Išsakyti ir derinti du pasakojimus, raudonojo Aš ir geltonojo Tu.
* Kaip suvokti upės peršokimą, suvokimą, kad Dievas nebūtinai geras?
* Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes?
Kaip gyvenimo lygtis susijusi su:
* tiesa?
* tiesos šaltiniais?
* tiesos raiška?
* asmenimis?
* asmenų santykiais?
Kaip gyvenimo lygtis atsispindi:
* sandarose?
* Dievo požiūryje?
* mūsų požiūryje?

Valia
* Who can have a will?
Dievo valia
* What is the will of God?
* What does it mean for God to have a will?
Žmogaus valia
* What is our will?
* What does it mean for us to have a will?
2015 kovo 30 d., 12:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 12-16 eilutės:
Sąmoningėjimas. Koks vaidmuo:
* growth in awareness (structure, representations, unity)?
* spirit - structure - representation - unity in the growth of consciousness?
* spirit - structure - representation - unity in the levels of understanding?
* In what sense is the growth of consciousness (structure, representations, unity) occurring through the wish for rapport (and the not-knowing within that)?
2015 kovo 30 d., 12:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 12-22 eilutės:
Gyvenimo lygtis
* the role of Spirit, Structure, Representations, Unity
Atvaizdai
* Kaip raiška vyksta atvaizdais?
* How to think of the Representations in a unified way?
* How can there be unity of representations?
* Kokie aštuoni (4x2) išminties atvaizdai, gėrio kryptys, išreiškia gerą valią?
* Kaip aštuoni atvaizdai susiveda į Dievo valią?
* Kaip aštuoni atvaizdai susiję su aštuongubu keliu, gėrio kryptimis ir kitomis pirminėmis sandaromis?
* Kaip 4+2 susiję su 6+4 ?
* Kaip įvairiai Dievas pasireiškia žmonėmis ir gyvenimu, manyje ir kituose?
2015 kovo 30 d., 12:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 12-20 eilutės iš
Veiksmai
* How do the operations +1, +2, +3 act on a perspective?
* I want to understand the Operations, and in particular, the operation [[Ir Trys +3]]. In exploring this, I am considering:
** their action on Wholeness
** that actions relationship to that which understands, that which is understanding, and that which is by them both understood.
** the relationship between the one who loves and the one who is loved
** the ConstructiveHypotheses and the Representations, perhaps they are one and the same

-------------
į:
2015 kovo 30 d., 12:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 10-33 eilutės:

Skaidymas
* Where does Factoring come into play?
* Kaip laisvumas susijęs su Factoring, SharedUnderstanding and the Operation +3?
* Consider how to relate the factors (and their defining equations) to the topologies, divisions, representations
* Consider how to relate the factoring to the heart and the inversion effect.
* How are the two chains related across their levels?
* Relate Operations and Activity and Structure for the Factors.
* How are Factoring and Embedding related?

Discourse
* How do we allow for a discourse or not?
* Kaip bendrauti su nieką neišmanančiu?
* Kokiu pagrindu bendrauti su kitais, gero ar blogo vaiko pasaulėžiūra?

-----------
Sandaros
* Kaip žmogaus požiūriu suvokti visas sandaras?
* Ką sandaros žmogui reiškia?
* Kaip žmogus sandaromis dalyvauja?

Sandaros atskleidimas
* Understand an AlgebraOfViews as the foundation for the unfolding of all structure: Absolute, Relative, Shared, Subordinate perspectives. Where possible, make use of CategoryTheory.
* Suvokimo lygmenis suprasti požiūrių algebros pagrindais.
2015 kovo 29 d., 10:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 292-293 eilutės:

Pasirinkimas tarp malonės ir teisybės yra išsakytas sandarų, požiūrių tačiau jame grindžiamas skirtumas tarp šilumos ir šalčio.
2015 kovo 29 d., 10:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 10-39 eilutės:

Suvokimas
* Is understanding the distinction between preserving and extending?
* How can we entertain dual concepts so as to take up an indefinite view?
* Does view map understanding to understanding?
* Why is understanding a map of view to view?
Suvokimas ir meilė
* In what sense is Understanding (without scope) related to Love? Is it the very fact that it has no scope?
* Koks ryšys tarp suvokimo ir asmens?
Suvokimo lygmenys
* Consider the structures involved at each stage of understanding and link to them.
* Consider how the different levels of understanding relate to the intensity of the relationship between pairs of concepts such as God and good.
* Kodėl (susivokiant) pradedama nuo didžiausio suvokimo (susivokimo) ir toliau mažėja suvokimas?
* Consider how the LevelsOfUnderstanding match up with the hierarchy: {{Spirit}}, {{Structure}}, {{Representations}}, {{Unity}}
* relate the LevelsOfUnderstanding and the LevelsOfConsciousness
* Write up what the levels of understanding have in common structurally (the operation +1 and going beyond oneself) and what distinguishes them.
Savęs suvokimas
* the nature of Self-understanding and SharedUnderstanding
* How is Self-Understanding related Loving one's self?
* How are the Foursome, Fivesome, Sixsome generated in Self-understanding?
Bendras suvokimas
* Describe SharedUnderstanding as giving rise to a SeventhPerspective, perhaps Anything = Concept, and how that generates the Factors and the SecondaryStructures.
* Consider SharedUnderstanding as a relationship between actor and surroundings as given by Internalization.
* Look for the role in Shared Understanding of Factoring, ZeroStructure, and Concepts as together, separate and both.
Susikalbėjimas
* Why is it that God and humans perspectives coincide in GoodUnderstanding?
* What are the roles of Activity and the Operation [[Ir Du | +2]] in the levels of understanding?
Tarpas tarp pradžios ir pabaigos
* Relate the different levels of understanding to the relationships between TheBeginning and TheEnd.
* Consider the role of JesusChrist (as a bridge between the beginning and the end) and how humans grow to be loving.
2015 kovo 28 d., 23:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 10-33 eilutės:


Proto laukai
* How do we identify spaces?
* Is the distinction between everything, anything, something, nothing relevant for identifying spaces?
* Does space arise with the foursome, as a situation, and an inversion of the concept of a view?
Tuščias laukas
* How do we reference an empty space, which is to say, the bare minimum that is possible for a space, the basic of our faculty of reason?
* What is the nature of base space and regular space?
* Is base space maximalist (all that is not taken out) and regular space is minimalist (all that is put in)? Example, "my brother" and "Jeff" are the same or different (it depends on the ordering).
Pilnas laukas
* How do we reference a full space, which is to say, all of reality?
Įvardžiai, asmenys
* Are pronouns space builders?
* Do pronouns relate to viewpoint?
* What do pronouns (I, you, he, she, it, we, they, who, what) say about a mental space?
* What do pronouns (such as I) mean in a base space?
Bendras laukas
* In what sense can we have a shared space, thanks to discourse?
* To who does a shared space belong to?
* Does the degree to which a space belong to one determine its nature?
* Does ownership of a space determine the difference between one and one's self?

---------
2015 kovo 28 d., 23:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 11-29 eilutės:

[[Neigiamybė]]
* Kaip įvairiai suvokiam neigimą?
* Kokia neigimo prasmė?
Neigiamybės išraiška sandara
* Kaip laipsnis "kodėl" grindžia neigiamybę?
Neigiami įsakymai
* Kas yra šeši neigiami Dievo [[įsakymai]]?
* Kaip pagrįsti, apibrėžti šešis neigiamus Dievo įsakymus?
* Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai?
* Kuo skiriasi melas ir žudymas?
* Ką reiškia geisti?
* Ką geidžiame melu?
Neigiami lūkesčiai
* Ar neigiamybė susijusi su lūkesčiais?
Neigiamybės pavaizdavimas
* Kaip vaizduoti neigiamybę kūrinyje [[Dievo veidas]]?

-----------
2015 kovo 28 d., 21:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 11-33 eilutės:
Vaisingos prielaidos
* Kokios yra vaisingos prielaidos?
* Kaip vaisingos prielaidos skaldo požiūrius?
* Kaip vaisingos prielaidos grindžia sandaras?
* Kaip vaisingomis prielaidomis matome giliau?

--------

Prieštaravimas
* Kaip suprasti prieštaravimą?
* Kaip įžvelgti prieštaravimą?
* Kaip turiniai išsako prieštaravimą?
Prieštaravimo apimties siaurėjimas
* Kaip suprasti prieštaravimo siaurėjimą?
* Kaip prieštaravimas yra apibrėžiamas vis tiksliau?
* Kokia prasmė prieštaravimą apibrėžti vis tiksliau?
* Prasminga ir pastovu, betarpiška, akivaizdu - prieštaravimų apimtys?
* Kaip prieštaravimo siaurėjimas susijęs su Dievo požiūriu?
* Kaip prieštaravimo siaurėjimas susijęs su sąlygomis ir besąlygiškumu?
* Koks žinojimas yra prieštaravimo siaurėjimas?
Dievas ir prieštaravimas
* Koks Dievo požiūryje prieštaravimas?
* Koks Dievo požiūryje nesusivedimas?
2015 kovo 26 d., 15:00 atliko Andrius Kulikauskas -
2015 kovo 26 d., 13:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 10-22 eilutės:

Požiūrių grandinė
* What is the nature and the foundation of the Chain of Views?
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
* Kaip požiūriai susiję su pasiklydusiu vaiku?
* How is a perspective related to the chain in the LostChild metaphor?
* Kaip susiveda Dievo ir žmogaus požiūriai pasiklydusiu vaiku?
* How we might escape a humans view and arrive at Gods view of humans view which is perhaps to know everything?
* How does this unfolding relate to that expressed in terms of Willingness or in terms of the kinds of Understanding and the LostChild metaphor?
* Kaip paklydusiu vaiku mūsų suvokimas susijęs su Dievo suvokimu?

-----------
2015 kovo 26 d., 13:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 10-27 eilutės:

Lygiaverčiai požiūriai
* How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, which allows us to fix what is defined?
* What Definitions result from an Algebra of Distinguishability?
* Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
Požiūrių apvertimas
* Is it possible to reverse the direction of the composition of views?
* Is the Inversion Effect related to the reversal of the direction of the composition of views?
* Does the inversion effect relate the negations of the RepresentationsOfTheOnesome and Topologies, Representations, Divisions to the negations of the RepresentationsOfTheNullsome and Languages?
Požiūrių neskaidrumas
* How is truth accessed directly or indirectly?
* How is an indefinite view of definite view able to see more than the definite view by itself?
Kategorijų teorija
* Požiūrius ir jų sudūrimą išreikšti kategorijų teorija.
* What is the determinant of a category?
* Kaip suprasti kategorijos tiksliasias vertes, jų simetrines funkcijas?

------------
2015 kovo 25 d., 22:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 11-51 eilutės:

Požiūrio išplėtimas
* How might we apply constructive hypotheses to extend pragmatically from conclusions supposing a definite view to those allowing for an indefinite view?
* We can't understand all, but God can, thus how do we accept God's understanding?
* Given that we need to consider a vantage point greater than us, how does such a vantage point take up this same question?
* How does God take up the possibility that he has simply found himself in his situation and there may be a vantage point greater than his own?
* What is God's God?
Atsitraukimas nuo požiūrio
* How might we escape a view, that is, be independent of the view that grounds us, imagines us, encompasses us?
* What happens when we move backwards, backing out of a space?
* How do we back out of a space?
Požiūrio įsisavinimas
* Kaip požiūriai keičiasi šešerybėje, įsisaviname?
Požiūrio žvilgsnis į save
* How is a view's look beyond itself related by inversion to its focusing within itself?
* How is a view's focus on itself related to the House of Knowledge, to Caring about Caring... and Believing in Believing... ?
* How does a view look within itself, and does this help it cancel itself out, escape from itself?
* Does looking within oneself result in a bisection of oneself and a distinction of scopes?
* Does looking within oneself relate to being with oneself?
* Does looking within oneself require an extra scope?
Požiūrio padalinimas
* How might Bisecting A View help us escape a view?
* How does Bisecting A View create an other, a person-in-general that we can identify with?
Požiūrių sudūrimas
* How to compose views?
* How to define composition of views?
* How to compose Perspectives?
* How does one perspective variously take up another perspective?
* Kaip sujungti prielaidas?
* How does one view preserve but extend another?
Apibrėžtų ir neapibrėžtų požiūrių sudūrimas
* May an indefinite view take up a definite view?
* How might a definite view take up an indefinite view?
* How might we switch around the composition of a definite view of an indefinite view?
Associativity
* Is composition of views associative?
* How can we know that the Composition Of Views is Associative?
* Is there associativity in the sense that a (definite view of an indefinite view) of a definite view is the same as a definite view of (an indefinite view of a definite view)?
* How can we know that there is associativity?
* What Constructive Hypotheses must we assume for associativity?
* How do we apply Constructive Hypotheses to infer associativity?
Ištrinta 12 eilutė:
* How does the Identity view relate equivalent views?
2015 kovo 25 d., 14:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 12-32 eilutės:
Požiūrių rūšys
* Koks yra ribotas žvilgsnis?
* Koks yra neribotas žvilgsnis?
* Koks yra apibrėžtas žvilgsnis?
* Koks yra neapibrėžtas žvilgsnis?
* Koks yra nepriklausomas žvilgsnis?
* Koks yra pirminis (default) žvilgsnis?
* Kuo skiriasi nepriklausomas žvilgsnis nuo pirminio žvilgsnio?
* Kaip atsiranda nepriklausomas žvilgsnis?
* What is the Identity View?
* What are the perspectives of the Other and of the System?

Santykiai tarp požiūrių

Požiūrio išvertimas
* How is inversion and framing related to duality?
* the relationship GodVHeart between God and heart (Inversion Effect)
* Kaip išversti požiūrį iš to ką žinome į tai ko nežinome, kad galėtumėme tuomi būti viena?
* Kaip širdies ir pasaulio tiesos susijusios su požiūrių įsisavinimu, išvertimu
* How does the Inversion Effect relate to a composite view?
* Is the Inversion Effect extrasystemic and the Reflection Effect systemic but otherwise are they the same effect?
Ištrintos 13-17 eilutės:
* How do we go beyond ourselves to own a greater view as our own?
* How does a view see more?
* How does seeing more relate to truth?
* How does seeing more relate to looking within oneself?
* How is a view able to see more if it is focused at the right point, through the right views?
2015 kovo 25 d., 14:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 11-48 eilutės:

Tapatumas ir netapatumas
* What is the origin of "same" and "different"?
** Are two views the same, or are they different, and in what sense?
** Are two contexts the same, or are they different?
** Are two suppositions the same, or are they different?
** In mathematics, are two expressions the same, or are they different, and in what sense?
* What are Equivalent Views?
* What does it mean for views to coincide?
* What does it mean for God's and human's perspectives to coincide?
* How can the two points of view of God and human be one and the same?

----------

Žvilgsnio nepriklausomumas nuo žvelgimo
* How can the structure preserved by a view be understood in terms of morphisms?
* How do views preserve Understanding? in the CategoryTheory sense.

Požiūris
* Kas yra požiūris?
* Kaip požiūrį apibrėžti?
* Kaip apibrėžiamas, kildinamas, išvystomas požiūris?
* Koks yra žmogaus požiūris?
* Kas nagrinėja ar nagrinėjo požiūrius?
* Kokios požiūrio savybės?
* Kieno santykius su santvarka ir Dievu išreiškia požiūris ir nuostata?
* Kaip požiūrių laikytojas susijęs su laipsnynu ir požiūrių santykiu?
Laikytis požiūrio
* Ką reiškia laikytis požiūrio?
* Kaip dvejonės, lūkesčiai ir kitos pirminės sandaros apibrėžia požiūrio priėmimą, jam sudaro sąlygas?
Požiūrio sąsajos
* Kaip požiūris skiria ir sieja žvilgnį ir aplinkybes?
* Kaip mes skiriamės nuo savęs, nuo savo požiūrio?
* Kaip požiūriai susiję su amžinu gyvenimu?

Dėmesys
* Kas yra dėmesys?
* Apžvelgti smegenų mokslo išvadas apie dėmesį ir sąmoningumą.
2015 kovo 25 d., 12:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 671 eilutė:
* Tapatumas ir skirtingumas iškyla kartu su apimtimis.
2015 kovo 24 d., 21:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 25-31 eilutės:
Žvilgsniai
* What is the difference, if any, between a mental space and a View?
* In what sense do the views constitute a category?
Žvelgti
* Ką reiškia žvelgti žvilgsniu?
* How do we consider how another might take up our view?
* What do they see when they take up our view?
Ištrinta 26 eilutė:
* What is the Structure that is preserved by a view?
2015 kovo 24 d., 20:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-8 eilutės:

----------

Attach:poziuriuklausimai.png

--------
2015 kovo 24 d., 15:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 5-14 eilutės:
Žinojimas
* Iš sapno: Ar tu žinai sąmoningai, ką tu žinai? Jei ne, tai iš ko gali spręsti, ar tu iš tikrųjų žinai ar nežinai?
* What is the perspective latent in the questions about knowledge (in the section on facts) and how is it shifting from question to question?
Žinojimas ir troškimas
* What is the connection between wishing and knowing?
* Kuria prasme žinojimas ir išmąstymas yra netroškimai?
* Draw a diagram of wishing and knowing with regard to the scopes: everything, anything, something, nothing, and representations of everything and representations of the nullsome.
* What is the difference between not-knowing associated with wishing (and the representations of the nullsome, and growth in consciousness, and Gods outlook) and not-knowing associated with not-wishing (and the threesome, and humans outlook, his knowledge)?

-------------
2015 kovo 24 d., 14:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 4-13 eilutės:


Apimtys ir tiesa
*
* Kuria prasme ?
Apimtys ir vienumas
* What needs to be added to Definitions of Scopes for BeingOneWith?
Apimtys ir gyvenimo lygtis
* How is life, etc. the togetherness (of God and good) as defined by the relevant scope?
* Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?
2015 kovo 24 d., 14:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 6-14 eilutės:
Apimtys
* How do scopes arise?
* How do everything, anything, something, nothing arise?
* Understand scope as a relationship between observer and observational plane
* Understand scope as making sense of a series of concepts such as perspective, suppostion, view, concept
Apimčių pasikeitimas
* How do scopes change?
* How do scope and change in scope enable separation?
* Why does scope decrease as views are composed?
Pakeistos 8-9 eilutės iš
* Consider the effect of the scopes as contexts for what truth means, from all things are true, to either true or false.
* Kuria prasme niekas neturi vidinės sandaros
?
į:
*
* Kuria prasme
?
Pridėtos 548-549 eilutės:
Niekas turi vidinę sandarą, tuo tarpu viskas, betkas, kažkas jos neturi.
Pridėtos 561-562 eilutės:

Scopes are contexts for what truth means, from all things are true, to either true or false.
2015 kovo 24 d., 14:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 5-23 eilutės:
'''Kokie yra asmenys ir asmenų santykiai?'''

'''Kaip sutampa požiūriai?'''

[[Tiesa]]
* What is the relationship between truth and the keeping separate of suppostions?
* How is there falsehood?
Tiesa ir apimtys
* How does truth hold across scopes?
* What happens to truth as we move from space to space?
Tiesa ir sandaros
* How does view preserve truth?
Tiesa ir Dievas
* Koks ryšys tarp tiesos ir Dievo, tiesos dvasios?
* Ar tiesa yra Dievo Dievas?
Tiesa ir požiūrių algebra
* How does truth relate the indefinite and definite views?
* How does truth relate to the coinciding of views?
* Koks tiesos vaidmuo požiūrių sudūrime?
2015 kovo 24 d., 13:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 197-209 eilutės:
[[Sąvokos]]
* Kokios yra sąvokos?
* Kaip sąvokos išskiriamos?
* Kaip sąvokos iškyla iš buvimo viena su savimi?
Sąvokų sąsajos
* Kaip sąvokas [[Požiūrių sudūrimas|sieja požiūriai]]?
* What is the relationship between a Perspective and a concept?
* How is a perspective related to a context?
* How is a perspective related to a position?
* Is being a concept and taking up a perspective an either/or?
* Is a concept a marker for a perspective, a place where a perspective can be allowed for?

-----------
2015 kovo 24 d., 13:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 8-22 eilutės:

[[Apibrėžimas]]
* Ką reiškia apibrėžti?
* Apibrėžti: apibrėžtumą, neapibrėžtumą, Dievo neapibrėžtumą. Turint omenyje, jog Dievas bendras ir nebendras (Shared and NotShared).
* Kaip visas sąvokas apibrėžti?
* Kokiu pagrindu apibrėžti visas sąvokas?
* Kaip viską (Dievą, asmenis) apibrėžti vienumo pagrindu?
* Kaip apibrėžti, kas yra, ką reiškia:
** tiesa
** prielaidos
** atskira, atskirti
** žvilgsnis (view)
** tapatumas ir skirtingumas
** laisvumas
* Padaryti sąrašą esminių sąvokų ir nubrėžti jų sąsajų brėžinį, pavyzdžiui, žinoti - tiesą.
2015 kovo 04 d., 10:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 804-805 eilutės:

Gyvenimas: jautrumas, tada atsiliepimas. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi.
2015 vasario 28 d., 13:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 809-810 eilutės:

Aš - bendras žmogus, o tu - paskiras žmogus. Esminė klaida, tai kad save (Aš) laikome Tavimi (Tu). Tad gyvename ne kaip bendras žmogus, o taip, kaip kiti į mus žiūri.
2015 vasario 21 d., 19:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 811-812 eilutės:

Gyvenimas sieja jautrumą ir atliepumą, o amžinas gyvenimas juos atskiria.
2015 vasario 20 d., 11:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 804-808 eilutės:

Gyvenimo lygtį sudaro:
* Dievo santykiai su savimi (besąlygiškas, sąlygiškas, sutampantis, atskirtas) - tai antisandara, nesandara, atvirumas, tiesa
* Savasties santykiai su Dievu (asmenys)
Pokalbiais dėsčiau asmenimis, tai mūsų supratimas, o Dievo supratimas, tai gyvenimo lygtimi - tiesa.
2015 vasario 16 d., 12:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 796-797 eilutės:

Dviprasmybės pavyzdys yra visko išdalinimo rinka: nerimo mažinimas sutampa su džiaugsmo didinimu bet jį išplėčia.
2014 gruodžio 27 d., 22:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 864 eilutė:
* Asmens požiūrį išsako ką jisai žino: Dievo požiūris - žino viską; mano požiūris - žinau betką; tavo požiūris - žinai kažką; kito požiūris - žino nieką. Ką asmuo žino, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas. Tad asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) iškyla tiktai su ketverybe.
2014 gruodžio 06 d., 16:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 441 eilutė:
* Įvairiai pavaizduoti meilę: Dievo sandaros atvaizdų vieningumą; Mylėk Dievą, artimą, priešą; šv.Petro raktuose į dangų
2014 gruodžio 06 d., 16:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 381 eilutė:
* Kaip Dievas ir meilė susiję?
Pridėta 383 eilutė:
* Kaip menai ir kūryba išreiškia tai, kad meilė yra Dievo troškimas visko, o tuo pačiu, Dievo esmė?
Ištrinta 749 eilutė:
Pridėtos 803-804 eilutės:

Dievas yra teigiamumo išraiška, o gerumas yra neigiamumo išraiška.
2014 gruodžio 05 d., 14:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 849 eilutė iš:
Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas, atskiriantis Dievą ir gerumą. Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.
į:
Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas, atskiriantis Dievą ir gerumą (kaip Dievo ženklą ir paneigimą). Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.
2014 gruodžio 05 d., 14:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 849 eilutė iš:
Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas. Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.
į:
Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas, atskiriantis Dievą ir gerumą. Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.
2014 gruodžio 05 d., 14:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 633-635 eilutės iš
[+[[Sąvokos]]+]

Sąvoka yra kalbos išreikštos dalinės sandaros, talpinančios iš savęs išėjusią dvasią, ją atkartojančią įvairiose aplinkybėse, tad prilygstančias sau, ir lygintinas su kitomis sąvokomis.
į:
[+[[Sąvoka]]+]

Sąvoka yra kalbos išreikštos riboto apibrėžtumo dalinės sandaros, talpinančios iš savęs išėjusią dvasią, ją atkartojančią įvairiose aplinkybėse, tad prilygstančias sau, ir lygintinas su kitomis sąvokomis.
2014 gruodžio 05 d., 14:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 635-654 eilutės iš
* Sąvokos yra tai, kas apibrėžta.
* Sąvoka išsaugoja
, įprasmina gyvenimo (jos grožio, prasmės) akimirką, prasmingą išgyvenimą, užtat sąvokos dėka tą akimirką atkartojame. Sąvoka tad yra sandara pasikartojančiai veiklai.
* Sąvoka yra įamžinimas, kaip kad dorybė įamžina jausmą.
* Tad galim sąvokas rinkti, kaupti, sieti, rūšiuoti, jomis kurti.

Pagrindinės sąvokos grindžia asmenis ir jų pokalbius.
* Amžino gyvenimo, tarpo, išėjimo už savęs, vertybių, meilės...

Noriu kildenti visas sąvokas:
* iš [[Dievas|Dievo]], jo požiūrio
* iš kertinių [[vertybės|vertybių]], mūsų požiūrių
* iš [[požiūrių algebra|požiūrių algebros]]
* iš pasirinkimu gyventi dvasia, širdimi, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar, tad mūsų valia vykdyti Dievo valią
* iš pirminių sąvokų
* iš [[tarpas | tarpo]] tarp mūsų ir Dievo valios, [[tiesa|tiesos]], [[gyvenimo lygtis|gyvenimo lygties]]

Visos sąvokos kildenamos iš Dievo svarstymo, ar jisai būtinas? Pirmiausia iškyla dvigubas įsakymas:
* Mylėk savo artimą kaip save patį - Dievas nebūtinas. (Jei Dievas yra, tai Dievo nėra.)
* Mylėk Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visomis jėgomis - Dievas būtinas. (Jei Dievo nėra, tai jis vistiek yra.)
Toliau, Dievo būtinumo atveju, galima išskirti paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą
.
į:
Sąvoka yra kalbos išreikštos dalinės sandaros, talpinančios iš savęs išėjusią dvasią, ją atkartojančią įvairiose aplinkybėse, tad prilygstančias sau, ir lygintinas su kitomis sąvokomis.
2014 gruodžio 05 d., 13:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 611 eilutė iš:
Niekas turi vidinę sandarą, tai tuštuma.
į:
Niekas turi vidinę sandarą, tai tuštuma, tai nulybė.
2014 gruodžio 05 d., 13:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 601-602 eilutės iš
[+Sąvokos+]
į:
[+[[Apibrėžimas]], išėjimas už savęs, tiesa, apimtys, žinojimas, troškimas+]

Viskas
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[AtvirasRibotas]] [[Pilnatvė]], Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar

Apibrėžimas vyksta išėjimu už savęs. Viskas yra visiškai apibrėžtas keturiomis savybėmis, tai visiškas apibrėžtumas. Niekas yra apibrėžtas viena savybe, tai neapibrėžtumas, tačiau toks neapibrėžtumas yra, kaip toks, apibrėžtas. Kažkas apibrėžtas dviem savybėm, o betkas trim:
* būtina sąvoka - niekas
* taip pat: neturi vidinės sandaros - kažkas
* taip pat: visaką priima, neturi filtro - betkas
* taip pat: neturi išorinės aplinkos - viskas
Niekas turi vidinę sandarą, tai tuštuma.

Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas. Apimtys išsako Dievo troškimus.

Ketverybė, žinojimas, keturios apimtys grindžia apibrėžtumą ir išskiria klausimą ir atsakymą kaip pradžią, iš kurios viskas išplaukia, ir pabaigą, į kurią viskas susiveda.

Išėjimas už savęs - Tiesa - Kas yra sutampa (ar ne) su tuo kas reiškiasi.
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi. Tiesa yra sistema be jokių kliūčių, tad visų sistemų grynumas, grynoji sistema, santvarka. Užtat tiesa labai susijusi su laisve, su kliūčių nebuvimu.
* [[Tarpas]]: Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')
* Laisvumas yra tiesos sandara, yra tarpas tarp klausimo ir atsakymo, tai jo atvaizdai. Tai laisvumas tarp tiesos turinio ir išraiškos, tad laisvumas turi apimtį, taip pat mažėja ar didėja. Laisvumo esmė yra išsiaiškinimas, kuris gali plėtotis.
* To Manifest is to show. In that sense, it is the opposite of View, it is the making way for others to [GoingBeyondOneself go beyond themselves]. It is also closely related to Truth, in that truth is what is obvious, not hidden. Andrius: It also reminds of the statement ''Those things are which show themselves to be'' which I once heard God say in a dream as to the nature of everything.

Pirminiai apibrėžimai išplaukia iš būties klausimo, tad yra susiję su dvejybės atvaizdais. Būties klausimas veiksniais +3, +2, +1 apžvelgia padalinimus -1, 0, 1, tad apžvelgia atitinkamus laisvės, Dievo ir tvarkos klausimus. Būties klausimas iškyla kada Dievas nebūtinas. Jisai grindžia Dievo būtinumą.

Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.

Tiesos atskleidėjas - platesnis požiūris, o tiesos atskleistasis - siauresnis požiūris.
* Kodėl tiesa? Dievo požiūris. Tiesa apie viską. (Atskleidžiama jog visaip yra.)
* Kaip tiesa? Mano požiūris. Tiesa apie betką.
* Kokia tiesa? Tavo požiūris. Tiesa apie kažką.
* Ar tiesa? Kito požiūris. Tiesa apie nieką. (Nes atskleidžiama jog kažkaip nėra.)

[+[[Sąvokos]]
+]
Ištrintos 911-942 eilutės:

[+Apibrėžimas, išėjimas už savęs, tiesa, apimtys, žinojimas, troškimas+]

Viskas
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[AtvirasRibotas]] [[Pilnatvė]], Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar

Apibrėžimas vyksta išėjimu už savęs. Viskas yra visiškai apibrėžtas keturiomis savybėmis, tai visiškas apibrėžtumas. Niekas yra apibrėžtas viena savybe, tai neapibrėžtumas, tačiau toks neapibrėžtumas yra, kaip toks, apibrėžtas. Kažkas apibrėžtas dviem savybėm, o betkas trim:
* būtina sąvoka - niekas
* taip pat: neturi vidinės sandaros - kažkas
* taip pat: visaką priima, neturi filtro - betkas
* taip pat: neturi išorinės aplinkos - viskas
Niekas turi vidinę sandarą, tai tuštuma.

Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas. Apimtys išsako Dievo troškimus.

Ketverybė, žinojimas, keturios apimtys grindžia apibrėžtumą ir išskiria klausimą ir atsakymą kaip pradžią, iš kurios viskas išplaukia, ir pabaigą, į kurią viskas susiveda.

Išėjimas už savęs - Tiesa - Kas yra sutampa (ar ne) su tuo kas reiškiasi.
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi. Tiesa yra sistema be jokių kliūčių, tad visų sistemų grynumas, grynoji sistema, santvarka. Užtat tiesa labai susijusi su laisve, su kliūčių nebuvimu.
* [[Tarpas]]: Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')
* Laisvumas yra tiesos sandara, yra tarpas tarp klausimo ir atsakymo, tai jo atvaizdai. Tai laisvumas tarp tiesos turinio ir išraiškos, tad laisvumas turi apimtį, taip pat mažėja ar didėja. Laisvumo esmė yra išsiaiškinimas, kuris gali plėtotis.
* To Manifest is to show. In that sense, it is the opposite of View, it is the making way for others to [GoingBeyondOneself go beyond themselves]. It is also closely related to Truth, in that truth is what is obvious, not hidden. Andrius: It also reminds of the statement ''Those things are which show themselves to be'' which I once heard God say in a dream as to the nature of everything.

Pirminiai apibrėžimai išplaukia iš būties klausimo, tad yra susiję su dvejybės atvaizdais. Būties klausimas veiksniais +3, +2, +1 apžvelgia padalinimus -1, 0, 1, tad apžvelgia atitinkamus laisvės, Dievo ir tvarkos klausimus. Būties klausimas iškyla kada Dievas nebūtinas. Jisai grindžia Dievo būtinumą.

Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.

Tiesos atskleidėjas - platesnis požiūris, o tiesos atskleistasis - siauresnis požiūris.
* Kodėl tiesa? Dievo požiūris. Tiesa apie viską. (Atskleidžiama jog visaip yra.)
* Kaip tiesa? Mano požiūris. Tiesa apie betką.
* Kokia tiesa? Tavo požiūris. Tiesa apie kažką.
* Ar tiesa? Kito požiūris. Tiesa apie nieką. (Nes atskleidžiama jog kažkaip nėra.)
2014 gruodžio 05 d., 13:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 81-82 eilutės:
----------
Ištrintos 115-125 eilutės:
[[Sąvokos]]
* Kokios yra sąvokos?
* Kaip sąvokos išskiriamos?
* Kaip sąvokos iškyla iš buvimo viena su savimi?
Sąvokų sąsajos
* Kaip sąvokas [[Požiūrių sudūrimas|sieja požiūriai]]?
* What is the relationship between a Perspective and a concept?
* How is a perspective related to a context?
* How is a perspective related to a position?
* Is being a concept and taking up a perspective an either/or?
* Is a concept a marker for a perspective, a place where a perspective can be allowed for?
Pakeistos 199-208 eilutės iš
Vaisingos prielaidos
* Kokios yra vaisingos prielaidos?
* Kaip vaisingos prielaidos skaldo požiūrius?
* Kaip vaisingos prielaidos grindžia sandaras?
* Kaip vaisingomis prielaidomis matome giliau?

Sandaros atskleidimas
* Understand an AlgebraOfViews as the foundation for the unfolding of all structure: Absolute, Relative, Shared, Subordinate perspectives. Where possible, make use of CategoryTheory.
* Suvokimo lygmenis suprasti požiūrių algebros pagrindais.
į:
------------
Pridėtos 211-234 eilutės:
-----------

[[Sąvokos]]
* Kokios yra sąvokos?
* Kaip sąvokos išskiriamos?
* Kaip sąvokos iškyla iš buvimo viena su savimi?
Sąvokų sąsajos
* Kaip sąvokas [[Požiūrių sudūrimas|sieja požiūriai]]?
* What is the relationship between a Perspective and a concept?
* How is a perspective related to a context?
* How is a perspective related to a position?
* Is being a concept and taking up a perspective an either/or?
* Is a concept a marker for a perspective, a place where a perspective can be allowed for?

-----------

Vaisingos prielaidos
* Kokios yra vaisingos prielaidos?
* Kaip vaisingos prielaidos skaldo požiūrius?
* Kaip vaisingos prielaidos grindžia sandaras?
* Kaip vaisingomis prielaidomis matome giliau?

--------
Pridėtos 268-269 eilutės:
-----------
Pakeistos 291-295 eilutės iš
Discourse
* How do we allow for a discourse or not?
* Kaip bendrauti su nieką neišmanančiu?
* Kokiu pagrindu bendrauti su kitais, gero ar blogo vaiko pasaulėžiūra?
į:
---------
Pakeistos 332-339 eilutės iš
Veiksmai
* How do the operations +1, +2, +3 act on a perspective?
* I want to understand the Operations, and in particular, the operation [[Ir Trys +3]]. In exploring this, I am considering:
** their action on Wholeness
** that actions relationship to that which understands, that which is understanding, and that which is by them both understood.
** the relationship between the one who loves and the one who is loved
** the ConstructiveHypotheses and the Representations, perhaps they are one and the same
į:
Discourse
* How do we allow for a discourse or not?
* Kaip bendrauti su nieką neišmanančiu?
* Kokiu pagrindu bendrauti su kitais, gero ar blogo vaiko pasaulėžiūra?

-----------
Pridėtos 343-355 eilutės:
Sandaros atskleidimas
* Understand an AlgebraOfViews as the foundation for the unfolding of all structure: Absolute, Relative, Shared, Subordinate perspectives. Where possible, make use of CategoryTheory.
* Suvokimo lygmenis suprasti požiūrių algebros pagrindais.

Veiksmai
* How do the operations +1, +2, +3 act on a perspective?
* I want to understand the Operations, and in particular, the operation [[Ir Trys +3]]. In exploring this, I am considering:
** their action on Wholeness
** that actions relationship to that which understands, that which is understanding, and that which is by them both understood.
** the relationship between the one who loves and the one who is loved
** the ConstructiveHypotheses and the Representations, perhaps they are one and the same

-------------
Ištrintos 401-433 eilutės:
[[Asmenys]]
* Kas yra asmuo?
* Kaip sukuriamas asmuo?
* Iš kur kyla asmenys?
* Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas?
* Kaip asmenų supratimai juos suvienija?
* Kodėl Aš susijęs su tikėjimu, o Tu su rūpėjimu?
* Koks Kito vaidmuo mūsų sutapime su Dievu?
* Kaip asmuo susijęs su
** požiūriu ir aplinkybėmis?
* Kaip asmenys susiję su
** gyvenimo lygties lygmenimis?
* Kaip asmuo išsako prieštaravimo apimtį?
* Kaip asmenų poros susijusios su
** pertvarkymais - seka, medžiu, tinklu?
** ženklų savybėmis?
Asmenų lygmenys
* Kaip skirtingais asmenų požiūriais viskas išsipainioja ir susiveda?
* Kaip susipina Dievo (širdies), Mano (gėrio), Tavo (blogio), Kito (pasaulio) požiūriai?
[[Dievo Protas]]
* Viską surašyti asmenimis, ką suvokiau paroda.
* Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
* Ar Aš įsivaizduoja Kitą kaip kūdikį, kuriam sudaromos sąlygos, bendrystė, kad galėtų tikėti skurdžiadvasiškai, o Tu įsivaizduoja Kitą kaip griaučius, kuriem turi kažkas rūpėti, kad atsiverstų?
* Kaip susieti dvi sienas, atskiriant, jų išgyvenimą iš vidaus, iš asmens, ir kaip atrodo iš šalies? Panašu, kad apsiverčia, išgyvename priešingai, kaip atrodo iš šalies, o tai ir sieja dvi sienas. Kaip tai siejasi su tuo, kaip išgyvename, suvokiame Dievą? Bene Dievo požiūris išreiškiamas Dievu ir amžinu gyvenimu, o mūsų požiūris į tas pačias sandaras išreiškiamas gerumu ir gyvenimu.
* Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?

[[Žmogus]]
* Koks žmogaus požiūris?
* Kaip susiję žmogus ir gyvenimas?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
* Kuria prasme žmogus išgyvena poslinkį?
* Kuria prasme žmogus išeina už savęs?
Ištrintos 410-413 eilutės:
Laisvė
* Kaip suprasti laisvę įvairiose sąlygose?
* Kaip tapyti laisvę?
Pridėtos 440-481 eilutės:
-------------

[[Asmenys]]
* Kas yra asmuo?
* Kaip sukuriamas asmuo?
* Iš kur kyla asmenys?
* Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas?
* Kaip asmenų supratimai juos suvienija?
* Kodėl Aš susijęs su tikėjimu, o Tu su rūpėjimu?
* Koks Kito vaidmuo mūsų sutapime su Dievu?
* Kaip asmuo susijęs su
** požiūriu ir aplinkybėmis?
* Kaip asmenys susiję su
** gyvenimo lygties lygmenimis?
* Kaip asmuo išsako prieštaravimo apimtį?
* Kaip asmenų poros susijusios su
** pertvarkymais - seka, medžiu, tinklu?
** ženklų savybėmis?
Asmenų lygmenys
* Kaip skirtingais asmenų požiūriais viskas išsipainioja ir susiveda?
* Kaip susipina Dievo (širdies), Mano (gėrio), Tavo (blogio), Kito (pasaulio) požiūriai?
[[Dievo Protas]]
* Viską surašyti asmenimis, ką suvokiau paroda.
* Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
* Ar Aš įsivaizduoja Kitą kaip kūdikį, kuriam sudaromos sąlygos, bendrystė, kad galėtų tikėti skurdžiadvasiškai, o Tu įsivaizduoja Kitą kaip griaučius, kuriem turi kažkas rūpėti, kad atsiverstų?
* Kaip susieti dvi sienas, atskiriant, jų išgyvenimą iš vidaus, iš asmens, ir kaip atrodo iš šalies? Panašu, kad apsiverčia, išgyvename priešingai, kaip atrodo iš šalies, o tai ir sieja dvi sienas. Kaip tai siejasi su tuo, kaip išgyvename, suvokiame Dievą? Bene Dievo požiūris išreiškiamas Dievu ir amžinu gyvenimu, o mūsų požiūris į tas pačias sandaras išreiškiamas gerumu ir gyvenimu.
* Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?

[[Žmogus]]
* Koks žmogaus požiūris?
* Kaip susiję žmogus ir gyvenimas?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
* Kuria prasme žmogus išgyvena poslinkį?
* Kuria prasme žmogus išeina už savęs?

-----------

Laisvė
* Kaip suprasti laisvę įvairiose sąlygose?
* Kaip tapyti laisvę?

----------------
Pridėtos 498-509 eilutės:
Akstinai pakalbinti. Pretexts for Outreach
* How are the pretexts for outreach structured with regard to each other?
* Make sense of the pretexts for outreach as being one with in terms of unity of pairs of levels, broader and narrower.
* Consider what they say with regard to the heart and the world.
* Relate them to:
** expressions of the will.
** the logic of the heart and the world.
** the logic of Jesus's antitheses.
** the representations
** the topologies

-------------
Pakeistos 521-532 eilutės iš
Akstinai pakalbinti. Pretexts for Outreach
* How are the pretexts for outreach structured with regard to each other?
* Make sense of the pretexts for outreach as being one with in terms of unity of pairs of levels, broader and narrower.
* Consider what they say with regard to the heart and the world.
* Relate them to:
** expressions of the will.
** the logic of the heart and the world.
** the logic of Jesus's antitheses.
** the representations
** the topologies
į:
-------------
Pridėta 574 eilutė:
----------------
2014 gruodžio 05 d., 13:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 638-651 eilutės:


Savastis
* Self, LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
* SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing, SelfVOther
* [[Sąlygos]], [[Santvarka]]

Sutapimas ar nesutapimas. (Tiesa ir netiesa)
* Tapatumas (''same'') ir skirtingumas (''different'') yra vienas iš [[dvejybė | dvejybės]] atvaizdų.
* ''Equate'' and ''keep separate'' are the active forms of ''same'' and ''different''. '''Atskyrimas''', '''KeepSeparate''', '''Separate''' - The vital matter is that we may hold suppositions separately, so that in some sense they are the same, and in some other sense they are different (think also of how we use Variables, they work on two levels, as with the QualitiesOfSigns). Palyginti su suvokimu.
* Neigimas (''negation - not''). Perhaps, the activity (of Equate and Keep Separate) manifests itself as Not. ''Keep separate'' means ''Not the same''. ''Equate'' means ''Not different''. ''Keep separate'' requires more energy than ''equate'' because ''same'' requires more energy than ''different''. This is the reason for the Not, it reverses the flow of energy because it changes the meaning but keeps the form. Negation.
* Grounds are what is equal.
* Vienumas. BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith) [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
Pakeistos 700-703 eilutės iš
* [[Sąmoningumas]]
* [[Nesusivedimai]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]

* [[GyvenimoPrasmė]]
[[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
į:
[+Sutapimas+]

Sutapimas ar nesutapimas. (Tiesa ir netiesa)
* Tapatumas (''same'') ir skirtingumas (''different'') yra vienas iš
[[dvejybė | dvejybės]] atvaizdų.
* ''Equate'' and ''keep separate'' are the active forms of ''same'' and ''different''. '''Atskyrimas''', '''KeepSeparate''', '''Separate''' - The vital matter is that we may hold suppositions separately, so that in some sense they are the same, and in some other sense they are different (think also of how we use Variables, they work on two levels, as with the QualitiesOfSigns). Palyginti su suvokimu.
* Neigimas (''negation - not''). Perhaps, the activity (of Equate and Keep Separate) manifests itself as Not. ''Keep separate'' means ''Not the same''. ''Equate'' means ''Not different''. ''Keep separate'' requires more energy than ''equate'' because ''same'' requires more energy than ''different''. This is the reason for the Not, it reverses the flow of energy because it changes the meaning but keeps the form. Negation.
* Grounds are what is equal.
* Vienumas. BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith)
[[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
Pridėtos 757-760 eilutės:
* [[Sąmoningumas]]
* [[Nesusivedimai]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]
* [[GyvenimoPrasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
Pakeistos 820-821 eilutės iš
[+Asmenys+]
į:
[+Asmenys, savastis+]
Pridėtos 850-854 eilutės:

Savastis
* Self, LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
* SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing, SelfVOther
* [[Sąlygos]], [[Santvarka]]
2014 gruodžio 05 d., 13:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 640-652 eilutės iš
[+Sąvokos+]

Pirminiai apibrėžimai išplaukia iš būties klausimo, tad yra susiję su dvejybės atvaizdais. Būties klausimas veiksniais +3, +2, +1 apžvelgia padalinimus -1, 0, 1, tad apžvelgia atitinkamus laisvės, Dievo ir tvarkos klausimus. Būties klausimas iškyla kada Dievas nebūtinas. Jisai grindžia Dievo būtinumą.

Viskas
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[AtvirasRibotas]] [[Pilnatvė]], Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar

Išėjimas už savęs - Tiesa - Kas yra sutampa (ar ne) su tuo kas reiškiasi.
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi. Tiesa yra sistema be jokių kliūčių, tad visų sistemų grynumas, grynoji sistema, santvarka. Užtat tiesa labai susijusi su laisve, su kliūčių nebuvimu.
* [[Tarpas]]: Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')
* Laisvumas yra tiesos sandara, yra tarpas tarp klausimo ir atsakymo, tai jo atvaizdai. Tai laisvumas tarp tiesos turinio ir išraiškos, tad laisvumas turi apimtį, taip pat mažėja ar didėja. Laisvumo esmė yra išsiaiškinimas, kuris gali plėtotis.
* To Manifest is to show. In that sense, it is the opposite of View, it is the making way for others to [GoingBeyondOneself go beyond themselves]. It is also closely related to Truth, in that truth is what is obvious, not hidden. Andrius: It also reminds of the statement ''Those things are which show themselves to be'' which I once heard God say in a dream as to the nature of everything.
į:
Pridėtos 856-858 eilutės:
Viskas
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[AtvirasRibotas]] [[Pilnatvė]], Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar
Pridėtos 870-877 eilutės:
Išėjimas už savęs - Tiesa - Kas yra sutampa (ar ne) su tuo kas reiškiasi.
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi. Tiesa yra sistema be jokių kliūčių, tad visų sistemų grynumas, grynoji sistema, santvarka. Užtat tiesa labai susijusi su laisve, su kliūčių nebuvimu.
* [[Tarpas]]: Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')
* Laisvumas yra tiesos sandara, yra tarpas tarp klausimo ir atsakymo, tai jo atvaizdai. Tai laisvumas tarp tiesos turinio ir išraiškos, tad laisvumas turi apimtį, taip pat mažėja ar didėja. Laisvumo esmė yra išsiaiškinimas, kuris gali plėtotis.
* To Manifest is to show. In that sense, it is the opposite of View, it is the making way for others to [GoingBeyondOneself go beyond themselves]. It is also closely related to Truth, in that truth is what is obvious, not hidden. Andrius: It also reminds of the statement ''Those things are which show themselves to be'' which I once heard God say in a dream as to the nature of everything.

Pirminiai apibrėžimai išplaukia iš būties klausimo, tad yra susiję su dvejybės atvaizdais. Būties klausimas veiksniais +3, +2, +1 apžvelgia padalinimus -1, 0, 1, tad apžvelgia atitinkamus laisvės, Dievo ir tvarkos klausimus. Būties klausimas iškyla kada Dievas nebūtinas. Jisai grindžia Dievo būtinumą.
Pridėta 885 eilutė:
2014 gruodžio 05 d., 11:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 575 eilutė:
Pridėtos 578-582 eilutės:
* Sąvokos yra tai, kas apibrėžta.
* Sąvoka išsaugoja, įprasmina gyvenimo (jos grožio, prasmės) akimirką, prasmingą išgyvenimą, užtat sąvokos dėka tą akimirką atkartojame. Sąvoka tad yra sandara pasikartojančiai veiklai.
* Sąvoka yra įamžinimas, kaip kad dorybė įamžina jausmą.
* Tad galim sąvokas rinkti, kaupti, sieti, rūšiuoti, jomis kurti.
Ištrintos 585-595 eilutės:
Sąvokos yra tai, kas apibrėžta.

Sąvoka išsaugoja, įprasmina gyvenimo (jos grožio, prasmės) akimirką, prasmingą išgyvenimą, užtat sąvokos dėka tą akimirką atkartojame. Sąvoka tad yra sandara pasikartojančiai veiklai. Sąvoka yra įamžinimas, kaip kad dorybė įamžina jausmą. Tad galim sąvokas rinkti, kaupti, sieti, rūšiuoti, jomis kurti.

Tarpas - skirtis tarp pažinovo ir daikto - tai tarp dviejų ketverybės atvaizdų. Jį išreiškia lygtys 4+3=7, 7+3=2. Antistruktūra - tiesa sieja pažinovą ir daiktą. Tai padalinimų papildymas glūdintis žinojime, tai gyvenimo lygtis:
* 5 -> 1 dabartis - atskyrimas -3
* 6 -> 2 neigimas (paženklinimas) -2 neišskytas: Teigimas (nepaženklinimas)
* 7 -> 3 teigimas -1 neišsakyta: Tiesa - susiejimas - santvarkos išgyvenimas
* 8 -> 4 susiejimas 0
Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas. Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.
Ištrintos 598-631 eilutės:
[+[[Gyvenimo lygtis]]+]

Turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo. Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.
* Lygties nariai
** [[Dievas]] ([[Vienų vienumas]], [[Išėjimas už savęs]], [[Besąlygiškumas]]) [[Viskas]] ([[Visko vienumas]]), [[Troškimai]], [[Meilė]] (Gyvybės palaikymas. [[Kurti]] (Vienumas su bendrakūrėju Dievu). Mylėti Dievą, priešą, artimą, kitą, save.)
** [[Gerumas]], [[Laisvumas]], [[Tapatumas]], [[Tobulumas]]
** [[Gyvenimas]] (Jautrumas, atliepimas), [[Betkas]], [[Pasirinkimai]], [[Valia]] (Valingas, nevalingas)
** [[Amžinas gyvenimas]], [[Išmintis]], [[Gera valia]] ([[Gera širdis]]), [[Dievo valia]]
* Lygties lygmenys
** [[Asmenys]]: [[Dievas]], [[Aš]], [[Tu]], [[Kitas]]
** [[Dvasia]], [[Sandaros]], [[Atvaizdai]], [[Vieningumas]] ([[Esmė]], [[Pilnatvė]], [[Vienumas]])
** [[Apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas]]
* Lygmenų atsiskleidimas
** Sąlygos, sąlygiškumas, asmeniškumas, besąlygiškumas (be asmens)
** [[Pirmyn atgal]], [[Pradžia ir pabaiga]], [[Gerasis vaikas]], [[Blogasis vaikas]]
** Sutapimas, Bendrumas
** [[Suvokimas]] (Atskyrimas), [[Neigimas]]
** Lygmenų atsiskleidimas (UnfoldingTranscendingEngagingCohering)

[[Veikla]] (Pasikartojanti veikla), [[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]

[[Širdis]], [[Pasaulis]]

Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didžiųjų padalinimų papildinį:
* Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
* Septynerybę papildo 8 požiūris- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
* Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
* Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?
Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.

Veiksniai +1, +2, +3 gali būti suprasti kaip gyvenimo lygties dalys, vienanarė (-1), dvinarė (-2) ir trinarė (-3). Jos išreiškia veiklą, ne sandarą.

Amžinas gyvenimas vyksta dviprasmybėje, o gyvenimas vienareikšmiškas, tad veda į mirtį. Mirtis iškyla derinant gyvenimą ir amžiną gyvenimą.
Pakeistos 776-777 eilutės iš
[+Gyvenimo lygtis+]
į:
[+Gyvenimo lygtis, tarpas+]
Pridėtos 795-833 eilutės:

Turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo. Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.
* Lygties nariai
** [[Dievas]] ([[Vienų vienumas]], [[Išėjimas už savęs]], [[Besąlygiškumas]]) [[Viskas]] ([[Visko vienumas]]), [[Troškimai]], [[Meilė]] (Gyvybės palaikymas. [[Kurti]] (Vienumas su bendrakūrėju Dievu). Mylėti Dievą, priešą, artimą, kitą, save.)
** [[Gerumas]], [[Laisvumas]], [[Tapatumas]], [[Tobulumas]]
** [[Gyvenimas]] (Jautrumas, atliepimas), [[Betkas]], [[Pasirinkimai]], [[Valia]] (Valingas, nevalingas)
** [[Amžinas gyvenimas]], [[Išmintis]], [[Gera valia]] ([[Gera širdis]]), [[Dievo valia]]
* Lygties lygmenys
** [[Asmenys]]: [[Dievas]], [[Aš]], [[Tu]], [[Kitas]]
** [[Dvasia]], [[Sandaros]], [[Atvaizdai]], [[Vieningumas]] ([[Esmė]], [[Pilnatvė]], [[Vienumas]])
** [[Apimtys]]: [[Viskas]], [[Betkas]], [[Kažkas]], [[Niekas]]
* Lygmenų atsiskleidimas
** Sąlygos, sąlygiškumas, asmeniškumas, besąlygiškumas (be asmens)
** [[Pirmyn atgal]], [[Pradžia ir pabaiga]], [[Gerasis vaikas]], [[Blogasis vaikas]]
** Sutapimas, Bendrumas
** [[Suvokimas]] (Atskyrimas), [[Neigimas]]
** Lygmenų atsiskleidimas (UnfoldingTranscendingEngagingCohering)

[[Veikla]] (Pasikartojanti veikla), [[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]

[[Širdis]], [[Pasaulis]]

Veiksniai +1, +2, +3 gali būti suprasti kaip gyvenimo lygties dalys, vienanarė (-1), dvinarė (-2) ir trinarė (-3). Jos išreiškia veiklą, ne sandarą.

Amžinas gyvenimas vyksta dviprasmybėje, o gyvenimas vienareikšmiškas, tad veda į mirtį. Mirtis iškyla derinant gyvenimą ir amžiną gyvenimą.

Tarpas - skirtis tarp pažinovo ir daikto - tai tarp dviejų ketverybės atvaizdų. Jį išreiškia lygtys 4+3=7, 7+3=2. Antistruktūra - tiesa sieja pažinovą ir daiktą. Tai padalinimų papildymas glūdintis žinojime, tai gyvenimo lygtis:
* 5 -> 1 dabartis - atskyrimas -3
* 6 -> 2 neigimas (paženklinimas) -2 neišskytas: Teigimas (nepaženklinimas)
* 7 -> 3 teigimas -1 neišsakyta: Tiesa - susiejimas - santvarkos išgyvenimas
* 8 -> 4 susiejimas 0
Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas. Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.

Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didžiųjų padalinimų papildinį:
* Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
* Septynerybę papildo 8 požiūris- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
* Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
* Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?
Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.
2014 gruodžio 05 d., 11:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 766-767 eilutės:
Suvokimas
* Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]] [[Skaidymas]]
Ištrinta 767 eilutė:
Ištrinta 768 eilutė:
Pakeistos 771-772 eilutės iš
--------------
į:
[+Vaisingos prielaidos+]
Pakeistos 775-776 eilutės iš
Priešprieša. Blogiu vadiname priešpriešą gėriui. Tačiau gėrio priešprieša yra Dievas. Juk gerumas yra santvarkoje, o Dievas yra už santvarkos. Jeigu įsikimbame į santvarką, tada bet koks jo klibinimas mums atrodo blogas. Bet toks klibinimas kyla už santvarkos, tad yra Dievas. O jeigu mąstome Dievu, tada priešpriešos nėra.
į:
[+Meilė, įsakymas+]

Du meilės supratimai (Dievo esmė ir gyvybės palaikymas) sutampa teigiamu ir neigiamu įsakymu. Teigiamas įsakymas ketveriopai išsako Dievo vienybę
. Neigiamas įsakymas šešeriopai išsako gyvybės palaikymą.
Pakeistos 783-784 eilutės iš
Du meilės supratimai (Dievo esmė ir gyvybės palaikymas) sutampa teigiamu ir neigiamu įsakymu. Teigiamas įsakymas ketveriopai išsako Dievo vienybę. Neigiamas įsakymas šešeriopai išsako gyvybės palaikymą
į:
[+Suvokimas+]

* Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]] [[Skaidymas]]
Pakeistos 792-794 eilutės iš
Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.

Prieštaravimas
į:
[+Prieštaravimas+]
Pakeistos 807-808 eilutės iš
Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
į:
Priešprieša. Blogiu vadiname priešpriešą gėriui. Tačiau gėrio priešprieša yra Dievas. Juk gerumas yra santvarkoje, o Dievas yra už santvarkos. Jeigu įsikimbame į santvarką, tada bet koks jo klibinimas mums atrodo blogas. Bet toks klibinimas kyla už santvarkos, tad yra Dievas. O jeigu mąstome Dievu, tada priešpriešos nėra.

[+Sandaros+]
Pridėtos 813-814 eilutės:
[+Branda+]
Pridėta 834 eilutė:
Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.
Pridėtos 860-861 eilutės:

Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
2014 gruodžio 05 d., 11:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 25-69 eilutės:
[[Tiesa]]
* What is the relationship between truth and the keeping separate of suppostions?
* How is there falsehood?
Tiesa ir apimtys
* How does truth hold across scopes?
* What happens to truth as we move from space to space?
Tiesa ir sandaros
* How does view preserve truth?
Tiesa ir Dievas
* Koks ryšys tarp tiesos ir Dievo, tiesos dvasios?
* Ar tiesa yra Dievo Dievas?
Tiesa ir požiūrių algebra
* How does truth relate the indefinite and definite views?
* How does truth relate to the coinciding of views?
* Koks tiesos vaidmuo požiūrių sudūrime?

Apimtys
* How do scopes arise?
* How do everything, anything, something, nothing arise?
* Understand scope as a relationship between observer and observational plane
* Understand scope as making sense of a series of concepts such as perspective, suppostion, view, concept
Apimčių pasikeitimas
* How do scopes change?
* How do scope and change in scope enable separation?
* Why does scope decrease as views are composed?
Apimtys ir tiesa
* Consider the effect of the scopes as contexts for what truth means, from all things are true, to either true or false.
* Kuria prasme niekas neturi vidinės sandaros?
Apimtys ir vienumas
* What needs to be added to Definitions of Scopes for BeingOneWith?
Apimtys ir gyvenimo lygtis
* How is life, etc. the togetherness (of God and good) as defined by the relevant scope?
* Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?

Žinojimas
* Iš sapno: Ar tu žinai sąmoningai, ką tu žinai? Jei ne, tai iš ko gali spręsti, ar tu iš tikrųjų žinai ar nežinai?
* What is the perspective latent in the questions about knowledge (in the section on facts) and how is it shifting from question to question?
Žinojimas ir troškimas
* What is the connection between wishing and knowing?
* Kuria prasme žinojimas ir išmąstymas yra netroškimai?
* Draw a diagram of wishing and knowing with regard to the scopes: everything, anything, something, nothing, and representations of everything and representations of the nullsome.
* What is the difference between not-knowing associated with wishing (and the representations of the nullsome, and growth in consciousness, and Gods outlook) and not-knowing associated with not-wishing (and the threesome, and humans outlook, his knowledge)?

-------------
Ištrintos 227-242 eilutės:
[[Tiesa]]
* What is the relationship between truth and the keeping separate of suppostions?
* How is there falsehood?
Tiesa ir apimtys
* How does truth hold across scopes?
* What happens to truth as we move from space to space?
Tiesa ir sandaros
* How does view preserve truth?
Tiesa ir Dievas
* Koks ryšys tarp tiesos ir Dievo, tiesos dvasios?
* Ar tiesa yra Dievo Dievas?
Tiesa ir požiūrių algebra
* How does truth relate the indefinite and definite views?
* How does truth relate to the coinciding of views?
* Koks tiesos vaidmuo požiūrių sudūrime?
Ištrintos 260-286 eilutės:
Apimtys
* How do scopes arise?
* How do everything, anything, something, nothing arise?
* Understand scope as a relationship between observer and observational plane
* Understand scope as making sense of a series of concepts such as perspective, suppostion, view, concept
Apimčių pasikeitimas
* How do scopes change?
* How do scope and change in scope enable separation?
* Why does scope decrease as views are composed?
Apimtys ir tiesa
* Consider the effect of the scopes as contexts for what truth means, from all things are true, to either true or false.
* Kuria prasme niekas neturi vidinės sandaros?
Apimtys ir vienumas
* What needs to be added to Definitions of Scopes for BeingOneWith?
Apimtys ir gyvenimo lygtis
* How is life, etc. the togetherness (of God and good) as defined by the relevant scope?
* Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?

Žinojimas
* Iš sapno: Ar tu žinai sąmoningai, ką tu žinai? Jei ne, tai iš ko gali spręsti, ar tu iš tikrųjų žinai ar nežinai?
* What is the perspective latent in the questions about knowledge (in the section on facts) and how is it shifting from question to question?
Žinojimas ir troškimas
* What is the connection between wishing and knowing?
* Kuria prasme žinojimas ir išmąstymas yra netroškimai?
* Draw a diagram of wishing and knowing with regard to the scopes: everything, anything, something, nothing, and representations of everything and representations of the nullsome.
* What is the difference between not-knowing associated with wishing (and the representations of the nullsome, and growth in consciousness, and Gods outlook) and not-knowing associated with not-wishing (and the threesome, and humans outlook, his knowledge)?
Ištrintos 807-820 eilutės:
Tiesa

Tiesos atskleidėjas - platesnis požiūris, o tiesos atskleistasis - siauresnis požiūris.
* Kodėl tiesa? Dievo požiūris. Tiesa apie viską. (Atskleidžiama jog visaip yra.)
* Kaip tiesa? Mano požiūris. Tiesa apie betką.
* Kokia tiesa? Tavo požiūris. Tiesa apie kažką.
* Ar tiesa? Kito požiūris. Tiesa apie nieką. (Nes atskleidžiama jog kažkaip nėra.)

Asmenys (tiesos langai), tiesos atsiskleidimo pakopa iš žinojimo į nežinojimą:
* Kitas: išskirtinai supranta - visiška nelaisvė (atsakymas - įvykis, "kaip buvo" - gyvenimiškas)
* Tu: neišskirtinai supranta - dalinė nelaisvė (atsakymas - aplinkybės, "kaip būna" - buitinis)
* Aš: neišskirtinai nesuprantu - dalinė laisvė (klausimas - aplinkybės, "kaip būna" - egzistencinis) - žinau, ko neįstengiu, ko nesuprantu
* Dievas: išskirtinai nesupranta - visiška laisvė (klausimas - įvykis, "kaip buvo")
Pakeistos 810-812 eilutės iš
* Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
* Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą
, papildinį, supranta blogą vaiką.
į:
Ženklų rūšys ir savybės sieja 4+2 ir 6+4. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).

Dviprasmybė yra brandos sąlyga. Juk keičiamės ir išliekames tas pats. Palyginti su prasmingais išgyvenimais
, su pradiniu ir galutiniu asmeniu ir su meile, kurios palaikomas asmuo gali atsisakyti savęs.

[+Gyvenimo lygtis+]

Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas
.
Ištrintos 830-832 eilutės:

Ženklų rūšys ir savybės sieja 4+2 ir 6+4. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).
Ištrintos 832-846 eilutės:
Dviprasmybė yra brandos sąlyga. Juk keičiamės ir išliekames tas pats. Palyginti su prasmingais išgyvenimais, su pradiniu ir galutiniu asmeniu ir su meile, kurios palaikomas asmuo gali atsisakyti savęs.

Yra 4 takai tarp nežinojimo ir žinojimo:
* Dievas-Kitas
* Dievas-Tu-Kitas
* Dievas-Aš-Kitas
* Dievas-Aš-Tu-Kitas
Aš ir Tu atsirandam semiotiniu kvadratu neigimu ar priešingybės neigimu.

Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.

Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai.

Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas.
Pridėtos 840-859 eilutės:
Asmenys (tiesos langai), tiesos atsiskleidimo pakopa iš žinojimo į nežinojimą:
* Kitas: išskirtinai supranta - visiška nelaisvė (atsakymas - įvykis, "kaip buvo" - gyvenimiškas)
* Tu: neišskirtinai supranta - dalinė nelaisvė (atsakymas - aplinkybės, "kaip būna" - buitinis)
* Aš: neišskirtinai nesuprantu - dalinė laisvė (klausimas - aplinkybės, "kaip būna" - egzistencinis) - žinau, ko neįstengiu, ko nesuprantu
* Dievas: išskirtinai nesupranta - visiška laisvė (klausimas - įvykis, "kaip buvo")

Yra 4 takai tarp nežinojimo ir žinojimo:
* Dievas-Kitas
* Dievas-Tu-Kitas
* Dievas-Aš-Kitas
* Dievas-Aš-Tu-Kitas
Aš ir Tu atsirandam semiotiniu kvadratu neigimu ar priešingybės neigimu.

Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.

Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai.

* Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
* Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą, papildinį, supranta blogą vaiką.
Pakeistos 862-863 eilutės iš
[+Apibrėžimas, išėjimas už savęs, tiesa, žinojimas, troškimas+]
į:
[+Apibrėžimas, išėjimas už savęs, tiesa, apimtys, žinojimas, troškimas+]
Pridėtos 876-881 eilutės:

Tiesos atskleidėjas - platesnis požiūris, o tiesos atskleistasis - siauresnis požiūris.
* Kodėl tiesa? Dievo požiūris. Tiesa apie viską. (Atskleidžiama jog visaip yra.)
* Kaip tiesa? Mano požiūris. Tiesa apie betką.
* Kokia tiesa? Tavo požiūris. Tiesa apie kažką.
* Ar tiesa? Kito požiūris. Tiesa apie nieką. (Nes atskleidžiama jog kažkaip nėra.)
2014 gruodžio 05 d., 11:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 243 eilutė:
* Kuria prasme niekas neturi vidinės sandaros?
Pakeistos 574-582 eilutės iš
Apibrėžimas vyksta išėjimu už savęs. Viskas yra visiškai apibrėžtas keturiomis savybėmis, tai visiškas apibrėžtumas. Niekas yra apibrėžtas viena savybe, tai neapibrėžtumas, tačiau toks neapibrėžtumas yra, kaip toks, apibrėžtas. Kažkas apibrėžtas dviem savybėm, o betkas trim:
* būtina sąvoka - niekas
* taip pat: neturi vidinės sandaros - kažkas
* taip pat: visaką priima, neturi filtro - betkas
* taip pat: neturi išorinės aplinkos - viskas
Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas. Apimtys išsako Dievo troškimus.

Ketverybė, žinojimas, keturios apimtys grindžia apibrėžtumą ir išskiria klausimą ir atsakymą kaip pradžią, iš kurios viskas išplaukia, ir pabaigą, į kurią viskas susiveda.
į:
Pakeistos 858-859 eilutės iš
Asmenys
į:
[+Asmenys+]
Pakeistos 867-881 eilutės iš
* Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.
į:
[+Apibrėžimas, išėjimas už savęs, tiesa, žinojimas, troškimas+]

Apibrėžimas vyksta išėjimu už savęs. Viskas yra visiškai apibrėžtas keturiomis savybėmis, tai visiškas apibrėžtumas. Niekas yra apibrėžtas viena savybe, tai neapibrėžtumas, tačiau toks neapibrėžtumas yra, kaip toks, apibrėžtas. Kažkas apibrėžtas dviem savybėm
, o betkas trim:
* būtina sąvoka - niekas
* taip pat: neturi vidinės sandaros - kažkas
* taip pat: visaką priima, neturi filtro - betkas
* taip pat: neturi išorinės aplinkos - viskas
Niekas turi vidinę sandarą, tai tuštuma
.

Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas. Apimtys išsako Dievo troškimus.

Ketverybė, žinojimas, keturios apimtys grindžia apibrėžtumą ir išskiria klausimą ir atsakymą kaip pradžią, iš kurios viskas išplaukia, ir pabaigą, į kurią viskas susiveda.

Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.
2014 gruodžio 05 d., 11:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 578-580 eilutės iš
Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas.
į:
Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas. Apimtys išsako Dievo troškimus.

Ketverybė, žinojimas, keturios apimtys grindžia apibrėžtumą ir išskiria klausimą ir atsakymą kaip pradžią, iš kurios viskas išplaukia, ir pabaigą, į kurią viskas susiveda
.
2014 gruodžio 05 d., 10:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 572-578 eilutės:

Apibrėžimas vyksta išėjimu už savęs. Viskas yra visiškai apibrėžtas keturiomis savybėmis, tai visiškas apibrėžtumas. Niekas yra apibrėžtas viena savybe, tai neapibrėžtumas, tačiau toks neapibrėžtumas yra, kaip toks, apibrėžtas. Kažkas apibrėžtas dviem savybėm, o betkas trim:
* būtina sąvoka - niekas
* taip pat: neturi vidinės sandaros - kažkas
* taip pat: visaką priima, neturi filtro - betkas
* taip pat: neturi išorinės aplinkos - viskas
Dievas išeidamas už savęs yra vaizduojamas visom keturiom apimtim, tad Dievas yra tiek neapibrėžtas, tiek apibrėžtas, besąlygiškai, grynai. Tuo tarpu nieko neapibrėžtumas yra apibrėžtas.
2014 gruodžio 05 d., 10:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 579-587 eilutės:

Sąvoka išsaugoja, įprasmina gyvenimo (jos grožio, prasmės) akimirką, prasmingą išgyvenimą, užtat sąvokos dėka tą akimirką atkartojame. Sąvoka tad yra sandara pasikartojančiai veiklai. Sąvoka yra įamžinimas, kaip kad dorybė įamžina jausmą. Tad galim sąvokas rinkti, kaupti, sieti, rūšiuoti, jomis kurti.

Tarpas - skirtis tarp pažinovo ir daikto - tai tarp dviejų ketverybės atvaizdų. Jį išreiškia lygtys 4+3=7, 7+3=2. Antistruktūra - tiesa sieja pažinovą ir daiktą. Tai padalinimų papildymas glūdintis žinojime, tai gyvenimo lygtis:
* 5 -> 1 dabartis - atskyrimas -3
* 6 -> 2 neigimas (paženklinimas) -2 neišskytas: Teigimas (nepaženklinimas)
* 7 -> 3 teigimas -1 neišsakyta: Tiesa - susiejimas - santvarkos išgyvenimas
* 8 -> 4 susiejimas 0
Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas. Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.
2014 gruodžio 04 d., 16:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 572-573 eilutės:
Pagrindinės sąvokos
Pridėtos 575-577 eilutės:
Pagrindinės sąvokos grindžia asmenis ir jų pokalbius.
* Amžino gyvenimo, tarpo, išėjimo už savęs, vertybių, meilės...
Ištrintos 578-579 eilutės:

Pagrindės sąvokos: Amžino gyvenimo, tarpo, išėjimo už savęs, vertybių, meilės...
2014 gruodžio 04 d., 16:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 571-586 eilutės iš
Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.

Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai.

Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas.

Asmenys
* Pertvarkymai yra santvarkinis žinojimas, o asmenys yra žinojimas pirm santvarkos.
* Asmenys sieja, tai kas santvarkoje ir kas už jos. Pertvarkymų tvarkos išsako kas mąstoma, o asmenų poros išsako, kas mąsto. Santvarkoje nėra prieštaravimo, užtat ten yra mažoji tvarka, ji valdo didžiąją tvarką už santvarkos. Panašiai, atsakantysis asmuo yra santvarkoje, o klausiantysis asmuo yra už jos. Mažoji tvarka susiskirsto didžiąją tvarką.
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų
skirtingų tvarkų.

Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.

* Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.
į:
Attach:savokos.png

Pagrindinės sąvokos
Pridėtos 841-856 eilutės:

Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.

Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai.

Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas.

Asmenys
* Pertvarkymai yra santvarkinis žinojimas, o asmenys yra žinojimas pirm santvarkos.
* Asmenys sieja, tai kas santvarkoje ir kas už jos. Pertvarkymų tvarkos išsako kas mąstoma, o asmenų poros išsako, kas mąsto. Santvarkoje nėra prieštaravimo, užtat ten yra mažoji tvarka, ji valdo didžiąją tvarką už santvarkos. Panašiai, atsakantysis asmuo yra santvarkoje, o klausiantysis asmuo yra už jos. Mažoji tvarka susiskirsto didžiąją tvarką.
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų
skirtingų tvarkų.

Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.

* Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.
2014 gruodžio 04 d., 15:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:

'''Kokie yra asmenys ir asmenų santykiai?'''
2014 gruodžio 04 d., 15:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 483 eilutė iš:
Pretexts for Outreach
į:
Akstinai pakalbinti. Pretexts for Outreach
2014 gruodžio 04 d., 15:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 345-349 eilutės iš
Sąmoningėjimas
* What is the role of growth in awareness (structure, representations, unity)?
* What is the role of spirit - structure - representation
- unity in the growth of consciousness?
* What is the role of spirit - structure - representation - unity in the levels of understanding?
* In what sense is the growth of consciousness (structure, representations, unity) occuring
through the wish for rapport (and the not-knowing within that)?
į:
Sąmoningėjimas. Koks vaidmuo:
* growth in awareness (structure, representations, unity)?
* spirit - structure - representation - unity in the growth of consciousness?
* spirit
- structure - representation - unity in the levels of understanding?
* In what sense is the growth of consciousness (structure, representations, unity) occurring
through the wish for rapport (and the not-knowing within that)?
Ištrintos 352-353 eilutės:
Amžinas gyvenimas
* How does eternal life arise as the understanding of this togetherness and the keeping separate in the face of it?
Ištrintos 357-363 eilutės:
Sąsajos
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su tiesa?
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su tiesos šaltiniais ir raiška?
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su asmenimis ir jų santykiais?
* Kaip gyvenimo lygtis atsispindi sandarose?
* Kaip gyvenimo lygtis atsispindi Dievo požiūryje?
* Kaip gyvenimo lygtis atsispindi mūsų požiūryje?
Pridėtos 362-363 eilutės:
Amžinas gyvenimas
* How does eternal life arise as the understanding of this togetherness and the keeping separate in the face of it?
Pridėtos 369-378 eilutės:
Kaip gyvenimo lygtis susijusi su:
* tiesa?
* tiesos šaltiniais?
* tiesos raiška?
* asmenimis?
* asmenų santykiais?
Kaip gyvenimo lygtis atsispindi:
* sandarose?
* Dievo požiūryje?
* mūsų požiūryje?
2014 gruodžio 04 d., 14:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 781-785 eilutės:

* Suvokimas (Tėvas)
* Savęs suvokimas, tai susigaudymas (Sūnus)
* Bendras suvokimas, tai suvoktumas (Dvasia)
* Susikalbėjimas
2014 gruodžio 04 d., 14:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 579 eilutė:
Ištrinta 585 eilutė:
Ištrinta 622 eilutė:
2014 gruodžio 03 d., 13:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 189-191 eilutės:
Tiesa ir Dievas
* Koks ryšys tarp tiesos ir Dievo, tiesos dvasios?
* Ar tiesa yra Dievo Dievas?
2014 gruodžio 03 d., 13:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 771-772 eilutės:

Vaisingomis prielaidomis mąstome giliau, sutelkiame dėmesį į vieną prielaidą, atitraukiame nuo jos nevaisingo papildinio. Vaisingos prielaidos veikia žinojimo rūmų menėse, ryškina tikėjimą ir rūpėjimą, tad yra tikėjimo lygmenys ir rūpėjimo lygmenys. Tad yra šešios vaisingos prielaidos, trys tikėjimo pusėje, trys rūpėjimo pusėje.
2014 gruodžio 03 d., 13:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 160-165 eilutės:

Vaisingos prielaidos
* Kokios yra vaisingos prielaidos?
* Kaip vaisingos prielaidos skaldo požiūrius?
* Kaip vaisingos prielaidos grindžia sandaras?
* Kaip vaisingomis prielaidomis matome giliau?
2014 gruodžio 03 d., 13:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 125 eilutė:
Ištrintos 136-140 eilutės:
Lygiaverčiai požiūriai
* How does the Identity view relate equivalent views?
* How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, which allows us to fix what is defined?
* What Definitions result from an Algebra of Distinguishability?
* Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
Pridėtos 144-148 eilutės:
Lygiaverčiai požiūriai
* How does the Identity view relate equivalent views?
* How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, which allows us to fix what is defined?
* What Definitions result from an Algebra of Distinguishability?
* Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
Pridėta 160 eilutė:
2014 gruodžio 03 d., 13:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 100-103 eilutės iš
* How does a view see more? How does that relate to truth? and to looking within oneself?
į:
* How do we go beyond ourselves to own a greater view as our own?
* How does a view see more?
* How does seeing more relate to truth?
* How does seeing more relate
to looking within oneself?
Pakeistos 105-109 eilutės iš
* Given that we need to consider a vantage point greater than us, how does such a vantage point take up this same question? In other words, how does God take up the possibility that he has simply found himself in his situation and there may be a vantage point greater than his own?
į:
* How might we apply constructive hypotheses to extend pragmatically from conclusions supposing a definite view to those allowing for an indefinite view?
* We can't understand all, but God can, thus how do we accept God's understanding?
* Given that we need to consider a vantage point greater than us, how does such a vantage point take up this same question?
* How does God take up the possibility that he has simply found himself in his situation and there may be a vantage point greater than his own?
* What is God's God
?
Ištrintos 115-118 eilutės:
Požiūrio išplėtimas
* How do we go beyond ourselves to own a greater view as our own?
* How might we apply constructive hypotheses to extend pragmatically from conclusions supposing a definite view to those allowing for an indefinite view?
* We can't understand all, but God can, thus how do we accept God's understanding?
Pridėta 749 eilutė:
* Atskyrimas vaisingų prielaidų ir jų papildinio, nevaisingų prielaidų. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
2014 gruodžio 03 d., 13:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 745 eilutė iš:
* Bisecting A View. Bisection is the opposite of coinciding. Požiūrio padalinimas grįstinas žvilgsniu į save ir už savęs.
į:
* Bisecting A View. Bisection is the opposite of coinciding. Požiūrio Z padalinimas grįstinas žvilgsniu A) į save ir B) už savęs. Juk tada sudūrimas Z = A-B mato tą patį kaip lygiagretūs požiūriai A ir B, tai yra, požiūrio Z padalinimas į A ir B.
2014 gruodžio 03 d., 13:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 745 eilutė iš:
* Bisecting A View. Bisection is the opposite of coinciding. Padalinimą grįstinas žvilgsniu į save ir už savęs.
į:
* Bisecting A View. Bisection is the opposite of coinciding. Požiūrio padalinimas grįstinas žvilgsniu į save ir už savęs.
2014 gruodžio 03 d., 13:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 745 eilutė iš:
* Bisecting A View. Bisection is the opposite of coinciding.
į:
* Bisecting A View. Bisection is the opposite of coinciding. Padalinimą grįstinas žvilgsniu į save ir už savęs.
2014 gruodžio 02 d., 14:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 554 eilutė iš:
Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi.
į:
Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.
2014 gruodžio 02 d., 14:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 553-554 eilutės:

Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi.
2014 gruodžio 02 d., 12:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-551 eilutės:

[+[[Žinynas]] Požiūriai+]

'''Kaip sutampa požiūriai?'''

[[Apibrėžimas]]
* Ką reiškia apibrėžti?
* Apibrėžti: apibrėžtumą, neapibrėžtumą, Dievo neapibrėžtumą. Turint omenyje, jog Dievas bendras ir nebendras (Shared and NotShared).
* Kaip visas sąvokas apibrėžti?
* Kokiu pagrindu apibrėžti visas sąvokas?
* Kaip viską (Dievą, asmenis) apibrėžti vienumo pagrindu?
* Kaip apibrėžti, kas yra, ką reiškia:
** tiesa
** prielaidos
** atskira, atskirti
** žvilgsnis (view)
** tapatumas ir skirtingumas
** laisvumas
* Padaryti sąrašą esminių sąvokų ir nubrėžti jų sąsajų brėžinį, pavyzdžiui, žinoti - tiesą.

Tapatumas ir netapatumas
* What is the origin of "same" and "different"?
** Are two views the same, or are they different, and in what sense?
** Are two contexts the same, or are they different?
** Are two suppositions the same, or are they different?
** In mathematics, are two expressions the same, or are they different, and in what sense?
* What are Equivalent Views?
* What does it mean for views to coincide?
* What does it mean for God's and human's perspectives to coincide?
* How can the two points of view of God and human be one and the same?

Žvilgsniai
* What is the difference, if any, between a mental space and a View?
* In what sense do the views constitute a category?
Žvelgti
* Ką reiškia žvelgti žvilgsniu?
* How do we consider how another might take up our view?
* What do they see when they take up our view?
Žvilgsnio nepriklausomumas nuo žvelgimo
* What is the Structure that is preserved by a view?
* How can the structure preserved by a view be understood in terms of morphisms?
* How do views preserve Understanding? in the CategoryTheory sense.

Požiūris
* Kas yra požiūris?
* Kaip požiūrį apibrėžti?
* Kaip apibrėžiamas, kildinamas, išvystomas požiūris?
* Koks yra žmogaus požiūris?
* Kas nagrinėja ar nagrinėjo požiūrius?
* Kokios požiūrio savybės?
* Kieno santykius su santvarka ir Dievu išreiškia požiūris ir nuostata?
* Kaip požiūrių laikytojas susijęs su laipsnynu ir požiūrių santykiu?
Laikytis požiūrio
* Ką reiškia laikytis požiūrio?
* Kaip dvejonės, lūkesčiai ir kitos pirminės sandaros apibrėžia požiūrio priėmimą, jam sudaro sąlygas?
Požiūrio sąsajos
* Kaip požiūris skiria ir sieja žvilgnį ir aplinkybes?
* Kaip mes skiriamės nuo savęs, nuo savo požiūrio?
* Kaip požiūriai susiję su amžinu gyvenimu?

Dėmesys
* Kas yra dėmesys?
* Apžvelgti smegenų mokslo išvadas apie dėmesį ir sąmoningumą.

[[Sąvokos]]
* Kokios yra sąvokos?
* Kaip sąvokos išskiriamos?
* Kaip sąvokos iškyla iš buvimo viena su savimi?
Sąvokų sąsajos
* Kaip sąvokas [[Požiūrių sudūrimas|sieja požiūriai]]?
* What is the relationship between a Perspective and a concept?
* How is a perspective related to a context?
* How is a perspective related to a position?
* Is being a concept and taking up a perspective an either/or?
* Is a concept a marker for a perspective, a place where a perspective can be allowed for?
Požiūrių rūšys
* Koks yra ribotas žvilgsnis?
* Koks yra neribotas žvilgsnis?
* Koks yra apibrėžtas žvilgsnis?
* Koks yra neapibrėžtas žvilgsnis?
* Koks yra nepriklausomas žvilgsnis?
* Koks yra pirminis (default) žvilgsnis?
* Kuo skiriasi nepriklausomas žvilgsnis nuo pirminio žvilgsnio?
* Kaip atsiranda nepriklausomas žvilgsnis?
* What is the Identity View?
* What are the perspectives of the Other and of the System?

Santykiai tarp požiūrių

Požiūrio išvertimas
* How is inversion and framing related to duality?
* the relationship GodVHeart between God and heart (Inversion Effect)
* Kaip išversti požiūrį iš to ką žinome į tai ko nežinome, kad galėtumėme tuomi būti viena?
* Kaip širdies ir pasaulio tiesos susijusios su požiūrių įsisavinimu, išvertimu
* How does the Inversion Effect relate to a composite view?
* Is the Inversion Effect extrasystemic and the Reflection Effect systemic but otherwise are they the same effect?
Požiūrio išplėtimas
* How does a view see more? How does that relate to truth? and to looking within oneself?
* How is a view able to see more if it is focused at the right point, through the right views?
* Given that we need to consider a vantage point greater than us, how does such a vantage point take up this same question? In other words, how does God take up the possibility that he has simply found himself in his situation and there may be a vantage point greater than his own?
Atsitraukimas nuo požiūrio
* How might we escape a view, that is, be independent of the view that grounds us, imagines us, encompasses us?
* What happens when we move backwards, backing out of a space?
* How do we back out of a space?
Požiūrio įsisavinimas
* Kaip požiūriai keičiasi šešerybėje, įsisaviname?
Požiūrio išplėtimas
* How do we go beyond ourselves to own a greater view as our own?
* How might we apply constructive hypotheses to extend pragmatically from conclusions supposing a definite view to those allowing for an indefinite view?
* We can't understand all, but God can, thus how do we accept God's understanding?
Požiūrio žvilgsnis į save
* How is a view's look beyond itself related by inversion to its focusing within itself?
* How is a view's focus on itself related to the House of Knowledge, to Caring about Caring... and Believing in Believing... ?
* How does a view look within itself, and does this help it cancel itself out, escape from itself?
* Does looking within oneself result in a bisection of oneself and a distinction of scopes?
* Does looking within oneself relate to being with oneself?
* Does looking within oneself require an extra scope?
Požiūrio padalinimas
* How might Bisecting A View help us escape a view?
* How does Bisecting A View create an other, a person-in-general that we can identify with?

Požiūrių sudūrimas
* How to compose views?
* How to define composition of views?
* How to compose Perspectives?
* How does one perspective variously take up another perspective?
* Kaip sujungti prielaidas?
* How does one view preserve but extend another?
Apibrėžtų ir neapibrėžtų požiūrių sudūrimas
* May an indefinite view take up a definite view?
* How might a definite view take up an indefinite view?
* How might we switch around the composition of a definite view of an indefinite view?
Lygiaverčiai požiūriai
* How does the Identity view relate equivalent views?
* How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, which allows us to fix what is defined?
* What Definitions result from an Algebra of Distinguishability?
* Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
Associativity
* Is composition of views associative?
* How can we know that the Composition Of Views is Associative?
* Is there associativity in the sense that a (definite view of an indefinite view) of a definite view is the same as a definite view of (an indefinite view of a definite view)?
* How can we know that there is associativity?
* What Constructive Hypotheses must we assume for associativity?
* How do we apply Constructive Hypotheses to infer associativity?
Požiūrių apvertimas
* Is it possible to reverse the direction of the composition of views?
* Is the Inversion Effect related to the reversal of the direction of the composition of views?
* Does the inversion effect relate the negations of the RepresentationsOfTheOnesome and Topologies, Representations, Divisions to the negations of the RepresentationsOfTheNullsome and Languages?
Požiūrių neskaidrumas
* How is truth accessed directly or indirectly?
* How is an indefinite view of definite view able to see more than the definite view by itself?
Kategorijų teorija
* Požiūrius ir jų sudūrimą išreikšti kategorijų teorija.
* What is the determinant of a category?
* Kaip suprasti kategorijos tiksliasias vertes, jų simetrines funkcijas?
Sandaros atskleidimas
* Understand an AlgebraOfViews as the foundation for the unfolding of all structure: Absolute, Relative, Shared, Subordinate perspectives. Where possible, make use of CategoryTheory.
* Suvokimo lygmenis suprasti požiūrių algebros pagrindais.

Požiūrių grandinė
* What is the nature and the foundation of the Chain of Views?
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
* Kaip požiūriai susiję su pasiklydusiu vaiku?
* How is a perspective related to the chain in the LostChild metaphor?
* Kaip susiveda Dievo ir žmogaus požiūriai pasiklydusiu vaiku?
* How we might escape a humans view and arrive at Gods view of humans view which is perhaps to know everything?
* How does this unfolding relate to that expressed in terms of Willingness or in terms of the kinds of Understanding and the LostChild metaphor?
* Kaip paklydusiu vaiku mūsų suvokimas susijęs su Dievo suvokimu?

[[Tiesa]]
* What is the relationship between truth and the keeping separate of suppostions?
* How is there falsehood?
Tiesa ir apimtys
* How does truth hold across scopes?
* What happens to truth as we move from space to space?
Tiesa ir sandaros
* How does view preserve truth?
Tiesa ir požiūrių algebra
* How does truth relate the indefinite and definite views?
* How does truth relate to the coinciding of views?
* Koks tiesos vaidmuo požiūrių sudūrime?

Prieštaravimas
* Kaip suprasti prieštaravimą?
* Kaip įžvelgti prieštaravimą?
* Kaip turiniai išsako prieštaravimą?
Prieštaravimo apimties siaurėjimas
* Kaip suprasti prieštaravimo siaurėjimą?
* Kaip prieštaravimas yra apibrėžiamas vis tiksliau?
* Kokia prasmė prieštaravimą apibrėžti vis tiksliau?
* Prasminga ir pastovu, betarpiška, akivaizdu - prieštaravimų apimtys?
* Kaip prieštaravimo siaurėjimas susijęs su Dievo požiūriu?
* Kaip prieštaravimo siaurėjimas susijęs su sąlygomis ir besąlygiškumu?
* Koks žinojimas yra prieštaravimo siaurėjimas?
Dievas ir prieštaravimas
* Koks Dievo požiūryje prieštaravimas?
* Koks Dievo požiūryje nesusivedimas?

[[Neigiamybė]]
* Kaip įvairiai suvokiam neigimą?
* Kokia neigimo prasmė?
Neigiamybės išraiška sandara
* Kaip laipsnis "kodėl" grindžia neigiamybę?
Neigiami įsakymai
* Kas yra šeši neigiami Dievo [[įsakymai]]?
* Kaip pagrįsti, apibrėžti šešis neigiamus Dievo įsakymus?
* Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai?
* Kuo skiriasi melas ir žudymas?
* Ką reiškia geisti?
* Ką geidžiame melu?
Neigiami lūkesčiai
* Ar neigiamybė susijusi su lūkesčiais?
Neigiamybės pavaizdavimas
* Kaip vaizduoti neigiamybę kūrinyje [[Dievo veidas]]?

Apimtys
* How do scopes arise?
* How do everything, anything, something, nothing arise?
* Understand scope as a relationship between observer and observational plane
* Understand scope as making sense of a series of concepts such as perspective, suppostion, view, concept
Apimčių pasikeitimas
* How do scopes change?
* How do scope and change in scope enable separation?
* Why does scope decrease as views are composed?
Apimtys ir tiesa
* Consider the effect of the scopes as contexts for what truth means, from all things are true, to either true or false.
Apimtys ir vienumas
* What needs to be added to Definitions of Scopes for BeingOneWith?
Apimtys ir gyvenimo lygtis
* How is life, etc. the togetherness (of God and good) as defined by the relevant scope?
* Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?

Žinojimas
* Iš sapno: Ar tu žinai sąmoningai, ką tu žinai? Jei ne, tai iš ko gali spręsti, ar tu iš tikrųjų žinai ar nežinai?
* What is the perspective latent in the questions about knowledge (in the section on facts) and how is it shifting from question to question?
Žinojimas ir troškimas
* What is the connection between wishing and knowing?
* Kuria prasme žinojimas ir išmąstymas yra netroškimai?
* Draw a diagram of wishing and knowing with regard to the scopes: everything, anything, something, nothing, and representations of everything and representations of the nullsome.
* What is the difference between not-knowing associated with wishing (and the representations of the nullsome, and growth in consciousness, and Gods outlook) and not-knowing associated with not-wishing (and the threesome, and humans outlook, his knowledge)?

Proto laukai
* How do we identify spaces?
* Is the distinction between everything, anything, something, nothing relevant for identifying spaces?
* Does space arise with the foursome, as a situation, and an inversion of the concept of a view?
Tuščias laukas
* How do we reference an empty space, which is to say, the bare minimum that is possible for a space, the basic of our faculty of reason?
* What is the nature of base space and regular space?
* Is base space maximalist (all that is not taken out) and regular space is minimalist (all that is put in)? Example, "my brother" and "Jeff" are the same or different (it depends on the ordering).
Pilnas laukas
* How do we reference a full space, which is to say, all of reality?
Įvardžiai, asmenys
* Are pronouns space builders?
* Do pronouns relate to viewpoint?
* What do pronouns (I, you, he, she, it, we, they, who, what) say about a mental space?
* What do pronouns (such as I) mean in a base space?
Bendras laukas
* In what sense can we have a shared space, thanks to discourse?
* To who does a shared space belong to?
* Does the degree to which a space belong to one determine its nature?
* Does ownership of a space determine the difference between one and one's self?

Discourse
* How do we allow for a discourse or not?
* Kaip bendrauti su nieką neišmanančiu?
* Kokiu pagrindu bendrauti su kitais, gero ar blogo vaiko pasaulėžiūra?

Suvokimas
* Is understanding the distinction between preserving and extending?
* How can we entertain dual concepts so as to take up an indefinite view?
* Does view map understanding to understanding?
* Why is understanding a map of view to view?
Suvokimas ir meilė
* In what sense is Understanding (without scope) related to Love? Is it the very fact that it has no scope?
* Koks ryšys tarp suvokimo ir asmens?
Suvokimo lygmenys
* Consider the structures involved at each stage of understanding and link to them.
* Consider how the different levels of understanding relate to the intensity of the relationship between pairs of concepts such as God and good.
* Kodėl (susivokiant) pradedama nuo didžiausio suvokimo (susivokimo) ir toliau mažėja suvokimas?
* Consider how the LevelsOfUnderstanding match up with the hierarchy: {{Spirit}}, {{Structure}}, {{Representations}}, {{Unity}}
* relate the LevelsOfUnderstanding and the LevelsOfConsciousness
* Write up what the levels of understanding have in common structurally (the operation +1 and going beyond oneself) and what distinguishes them.
Savęs suvokimas
* the nature of Self-understanding and SharedUnderstanding
* How is Self-Understanding related Loving one's self?
* How are the Foursome, Fivesome, Sixsome generated in Self-understanding?
Bendras suvokimas
* Describe SharedUnderstanding as giving rise to a SeventhPerspective, perhaps Anything = Concept, and how that generates the Factors and the SecondaryStructures.
* Consider SharedUnderstanding as a relationship between actor and surroundings as given by Internalization.
* Look for the role in Shared Understanding of Factoring, ZeroStructure, and Concepts as together, separate and both.
Susikalbėjimas
* Why is it that God and humans perspectives coincide in GoodUnderstanding?
* What are the roles of Activity and the Operation [[Ir Du | +2]] in the levels of understanding?
Tarpas tarp pradžios ir pabaigos
* Relate the different levels of understanding to the relationships between TheBeginning and TheEnd.
* Consider the role of JesusChrist (as a bridge between the beginning and the end) and how humans grow to be loving.

Skaidymas
* Where does Factoring come into play?
* Kaip laisvumas susijęs su Factoring, SharedUnderstanding and the Operation +3?
* Consider how to relate the factors (and their defining equations) to the topologies, divisions, representations
* Consider how to relate the factoring to the heart and the inversion effect.
* How are the two chains related across their levels?
* Relate Operations and Activity and Structure for the Factors.
* How are Factoring and Embedding related?

Veiksmai
* How do the operations +1, +2, +3 act on a perspective?
* I want to understand the Operations, and in particular, the operation [[Ir Trys +3]]. In exploring this, I am considering:
** their action on Wholeness
** that actions relationship to that which understands, that which is understanding, and that which is by them both understood.
** the relationship between the one who loves and the one who is loved
** the ConstructiveHypotheses and the Representations, perhaps they are one and the same

Sandaros
* Kaip žmogaus požiūriu suvokti visas sandaras?
* Ką sandaros žmogui reiškia?
* Kaip žmogus sandaromis dalyvauja?

Gyvenimo lygtis
* the role of Spirit, Structure, Representations, Unity
Atvaizdai
* Kaip raiška vyksta atvaizdais?
* How to think of the Representations in a unified way?
* How can there be unity of representations?
* Kokie aštuoni (4x2) išminties atvaizdai, gėrio kryptys, išreiškia gerą valią?
* Kaip aštuoni atvaizdai susiveda į Dievo valią?
* Kaip aštuoni atvaizdai susiję su aštuongubu keliu, gėrio kryptimis ir kitomis pirminėmis sandaromis?
* Kaip 4+2 susiję su 6+4 ?
* Kaip įvairiai Dievas pasireiškia žmonėmis ir gyvenimu, manyje ir kituose?
Sąmoningėjimas
* What is the role of growth in awareness (structure, representations, unity)?
* What is the role of spirit - structure - representation - unity in the growth of consciousness?
* What is the role of spirit - structure - representation - unity in the levels of understanding?
* In what sense is the growth of consciousness (structure, representations, unity) occuring through the wish for rapport (and the not-knowing within that)?
Esmė
* What is the role of equating unity with the original? (for example, love with God)?
* How is the equating of unity with the original human, cyclic, threesome-creating?
Amžinas gyvenimas
* How does eternal life arise as the understanding of this togetherness and the keeping separate in the face of it?
Veiksmai
* How does the original wholeness manifest itself through Spirit, Structure, Representations, Unity through the corresponding operations?
* Consider how Spirit, Structure, Representations, Unity match up with the operations +1, +2, +3, +0.
Žinojimas
* Visame žinojime, koks ryšys tarp Dievo, amžino gyvenimo, gyvenimo ir gerumo?
Sąsajos
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su tiesa?
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su tiesos šaltiniais ir raiška?
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su asmenimis ir jų santykiais?
* Kaip gyvenimo lygtis atsispindi sandarose?
* Kaip gyvenimo lygtis atsispindi Dievo požiūryje?
* Kaip gyvenimo lygtis atsispindi mūsų požiūryje?
Troškimai
* Meilė ir tobulumas yra gyvenimo lygties sandai (vieningumo lygmenyje). O taip pat, tai yra Dievo troškimai (visko ir nieko). Kaip tai susiję?
Lygmenų piramidė
* What does it mean that Gods level is collapsed, unlike the other levels?
Geras ir blogas vaikas
* Kaip suvesti "gero vaiko" ir "blogo vaiko" pasaulėžiūras?
* Išsakyti ir derinti du pasakojimus, raudonojo Aš ir geltonojo Tu.
* Kaip suvokti upės peršokimą, suvokimą, kad Dievas nebūtinai geras?
* Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes?

[[Asmenys]]
* Kas yra asmuo?
* Kaip sukuriamas asmuo?
* Iš kur kyla asmenys?
* Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas?
* Kaip asmenų supratimai juos suvienija?
* Kodėl Aš susijęs su tikėjimu, o Tu su rūpėjimu?
* Koks Kito vaidmuo mūsų sutapime su Dievu?
* Kaip asmuo susijęs su
** požiūriu ir aplinkybėmis?
* Kaip asmenys susiję su
** gyvenimo lygties lygmenimis?
* Kaip asmuo išsako prieštaravimo apimtį?
* Kaip asmenų poros susijusios su
** pertvarkymais - seka, medžiu, tinklu?
** ženklų savybėmis?
Asmenų lygmenys
* Kaip skirtingais asmenų požiūriais viskas išsipainioja ir susiveda?
* Kaip susipina Dievo (širdies), Mano (gėrio), Tavo (blogio), Kito (pasaulio) požiūriai?
[[Dievo Protas]]
* Viską surašyti asmenimis, ką suvokiau paroda.
* Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
* Ar Aš įsivaizduoja Kitą kaip kūdikį, kuriam sudaromos sąlygos, bendrystė, kad galėtų tikėti skurdžiadvasiškai, o Tu įsivaizduoja Kitą kaip griaučius, kuriem turi kažkas rūpėti, kad atsiverstų?
* Kaip susieti dvi sienas, atskiriant, jų išgyvenimą iš vidaus, iš asmens, ir kaip atrodo iš šalies? Panašu, kad apsiverčia, išgyvename priešingai, kaip atrodo iš šalies, o tai ir sieja dvi sienas. Kaip tai siejasi su tuo, kaip išgyvename, suvokiame Dievą? Bene Dievo požiūris išreiškiamas Dievu ir amžinu gyvenimu, o mūsų požiūris į tas pačias sandaras išreiškiamas gerumu ir gyvenimu.
* Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?

[[Žmogus]]
* Koks žmogaus požiūris?
* Kaip susiję žmogus ir gyvenimas?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
* Kuria prasme žmogus išgyvena poslinkį?
* Kuria prasme žmogus išeina už savęs?

Valia
* Who can have a will?
Dievo valia
* What is the will of God?
* What does it mean for God to have a will?
Žmogaus valia
* What is our will?
* What does it mean for us to have a will?

Laisvė
* Kaip suprasti laisvę įvairiose sąlygose?
* Kaip tapyti laisvę?

[[Meilė]]
* Kaip įvairiai reiškiasi, suveikia meilė?
* What does it mean to love oneself, others, neighbor, enemy, God?
* Ar meilė iš esmės asmenybės palaikymas?
* Kaip sutampa du skirtingi meilės supratimai, gyvybės palaikymas ir Dievo vienybė?
Meilės įsakymas
* Kaip šeši pavyzdžiai mylėti artimą susiję su dorove, su pavyzdžiais iš Holokausto?
Meilės rūšys
* What is limited love (LoveYourNeighborAsYourself) and unlimited love (LoveGod)?
Meilė ir gyvenimas
* Which, if any, is primary - love or life?
Meilė ir vienumas
* Kaip būti viena ir meilė susiję?
* Kaip meilė mus vienija savo požiūriu?
* What is the role of Love as coinciding of views?
* Kaip meilė mus vienija iš esmės, ne požiūriais?
* Kaip meilė palaiko įvairius vienumo lygmenis?
* Kaip meilė susijusi su vienumo palaikymu, tad tarpo palaikymu, tad laisvės palaikymu?
Meilė ir suvokimas
* What is the relationship between love and separateness?
* the role of Love and Understanding, and as part of that, the Independence of the one we love
* Look at the relationship between love and understanding across the four scopes and the extent to which views coincide.
Meilė ir tiesa
* How does love connect truth to Truth?
* How does love of self, love of others, love of God yield ever broader connection of truth to Truth?
* How does this love allow two views to be increasingly one with each other, in an ever tighter scope?
Pavaizduoti meilę
* Kaip pavaizduoti meilę, jos įvairias raiškas?

Ugdymas
* Kaip ugdytis?
* Kaip ugdyti?
* Kaip mokytis kartu su niekuo neišmanančiu?
* Kaip žmonės bręsta?
* Rinkti pavyzdžius, apmąstyti ir aptarti su dalyviais, kaip jie brendo [[Minčių sodas | Minčių sodo]] veikloje?
* Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome?
* Kaip palaikymas ar smukdymas susiję su meile?
* Kaip padedame įveikti aklavietes?

Upės peršokimas
* Kaip suvokti upės peršokimą?
* Kaip upės peršokimą bendrai suprasti gerojo ir blogo vaiko pasauliuose?
* Ką upės peršokimas reiškia išsiaiškinant?
* Kaip upės peršokimu susijęs su santykiu su Dievu, suvokimu, kad mes ne tėvas, o vaikas?

Rūpėjimas
* What is caring?
* How is caring different from loving?
* What does the definition for caring say, by permutation, about believing and obeying?
Rūpintis asmenimis
* Ką reiškia rūpintis Dievu, santykiais su Dievu, santykiais su kitais, ir kitais?
* Empathy. How might we step out of a definite view and back into another definite view?
Rūpintis mąstymu
* What does it mean to care about thinking?
* How does caring relate to thinking?
* What does the relationship between caring and thinking say, by permutation, about believing and being, and obeying and doing?

Pretexts for Outreach
* How are the pretexts for outreach structured with regard to each other?
* Make sense of the pretexts for outreach as being one with in terms of unity of pairs of levels, broader and narrower.
* Consider what they say with regard to the heart and the world.
* Relate them to:
** expressions of the will.
** the logic of the heart and the world.
** the logic of Jesus's antitheses.
** the representations
** the topologies

[[Išgyvenimai]]
* Rinkti išgyvenimus.
* Išmokti išgyvenimus atkurti, suvaidinti, perteikti, iššaukti.
* Kaip išgyvenimus mąstyti tarpu?
* Išsakyti išgyvenimus kalbomis.
Dievas ir išgyvenimai
* Ką Dievas išgyvena?
* Kaip Dievą suvokti jo išgyvenimais?
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)?
** Kaip jų išgyvenimai susiję?
* Kaip nulybė ir Dievas reiškiasi
** išgyvenimais?
** pertvarkymais?
** nesusivedimais?
Išgyvenimai ir atvaizdai
* Kaip išgyvenimai išreiškiami, pavyzdžiui, atvaizdais, būtent Dievo ir žmogaus atvaizdais?
Kaip išgyvenimas susijęs su:
* gyvybe, gyvenimu?
Kaip išgyvenimai susiję su:
* maldomis, valios kalba?
* mąstymu?
* Dievo įsakymais?
* Dievo valia, gera valia, išmintimi?
* sandaromis?
* [[penkerybė | penkerybe]], [[šešerybė | šešerybe]], [[ketverybė | ketverybe]]?
* šešerybe: įsisavinimais, įamžinimais?
* išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis?
* 6+4 sandaromis?
** žinojimo rūmais?
** Dievo įsakymais?
** persitvarkymais?
* valios išraiškomis?
* Kristaus logika?
Išgyvenimų rūšys
* Kurios sandaros lemia išgyvenimų rūšis?
* Kaip 3+3 išgyvenimų rūšys susiję su 4+2 atvaizdais bei su gėrio kryptimis?
* Kaip išgyvenimų rūšys siejasi su gamtos raida, jos sąvokomis?
Išgyvenimai ir prasmė
* Kaip prasmė atsiranda išgyvenimuose?
* Kuriuose išgyvenimuose atsiranda prasmė?
* Kaip prasmė atsiranda vienu išgyvenimu?
* Kaip prasmė atsiranda keliais išgyvenimais?
* Kaip neatsiranda prasmė?
* Ko reikia, kad prasmė atsirastų?
* Koks veikėjų vaidmuo, kad prasmė atsirastų?
* Kaip prasmės atsiradimas susijęs su:
** įvardijimu?
** pasikartojančia veikla?
** deriniais?
Išgyvenimai ir branda
* Permąstyti tyrimą "Did you ever change your mind?" ryšium su išgyvenimais.

[[Viena|Vienumas]]
* Ką reiškia būti viena?
* Kaip esame viena?
* Kaip tampame viena?
* Kaip mums būti viena?
* Kas mums trukdo būti viena?
Vienumas ir Dievas
* Kaip galim būti viena su Dievu ir su Kitu?
* Kaip Aš esu vienas su Dievu ir Kitu ir juos sieju, tarsi kintamasis tolydžiai pereinantis iš vieno į kitą?
* Kuo skiriasi Dievas, Jėzus, aš ir kiti?
* Kaip Kristus įvairiai suvokė Dievą ir meilę?
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
Vienumas ir sandaros
* Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
* Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.
Kaip vienumas reiškiasi:
* poromis?
* papildymais?
* pertvarkymais?
* vienybės ir nulybės sąsajomis?
* klausimo bei atsakymo poromis?
2014 lapkričio 27 d., 12:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Gyvenimo lygtis išsako, kas mes esame. Esmė, tai kas mes esame, kada mes vienų vieni. O atvaizdai, tai kas mes esame kitiems. Mūsų esmė, tai mūsų atvaizdų vieningumas.
2014 lapkričio 26 d., 13:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 19-23 eilutės:

Sąvokos yra tai, kas apibrėžta.


Pagrindės sąvokos: Amžino gyvenimo, tarpo, išėjimo už savęs, vertybių, meilės...
2014 lapkričio 25 d., 12:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 12-14 eilutės:

Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.
2014 lapkričio 24 d., 21:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 263-269 eilutės:

Yra 4 takai tarp nežinojimo ir žinojimo:
* Dievas-Kitas
* Dievas-Tu-Kitas
* Dievas-Aš-Kitas
* Dievas-Aš-Tu-Kitas
Aš ir Tu atsirandam semiotiniu kvadratu neigimu ar priešingybės neigimu.
2014 lapkričio 24 d., 20:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 10-13 eilutės iš
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų skirtingų tvarkų.
į:
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų
skirtingų tvarkų.

* Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą
.
2014 lapkričio 24 d., 19:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
Asmenys
Pridėtos 9-10 eilutės:
* Asmenys sieja, tai kas santvarkoje ir kas už jos. Pertvarkymų tvarkos išsako kas mąstoma, o asmenų poros išsako, kas mąsto. Santvarkoje nėra prieštaravimo, užtat ten yra mažoji tvarka, ji valdo didžiąją tvarką už santvarkos. Panašiai, atsakantysis asmuo yra santvarkoje, o klausiantysis asmuo yra už jos. Mažoji tvarka susiskirsto didžiąją tvarką.
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų skirtingų tvarkų.
2014 lapkričio 24 d., 19:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

* Pertvarkymai yra santvarkinis žinojimas, o asmenys yra žinojimas pirm santvarkos.
2014 lapkričio 23 d., 15:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 253-254 eilutės:

Dviprasmybė yra brandos sąlyga. Juk keičiamės ir išliekames tas pats. Palyginti su prasmingais išgyvenimais, su pradiniu ir galutiniu asmeniu ir su meile, kurios palaikomas asmuo gali atsisakyti savęs.
2014 lapkričio 19 d., 14:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 251-252 eilutės:

Gerasis vaikas - pasiklydęs vaikas einantis kur tėvai jo ieškotų - visko atsisakantis. Blogasis vaikas - pasiklydęs vaikas ieškantis savo tėvų - viską priimantis.
2014 lapkričio 19 d., 14:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 248-250 eilutės:


Ženklų rūšys ir savybės sieja 4+2 ir 6+4. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).
2014 lapkričio 18 d., 11:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 245-247 eilutės:

* Trokštame - Dievas mumyse - sutampame su juo
* Netrokštame - Dievas už mūsų - nesutampame su juo
2014 lapkričio 17 d., 14:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 235-244 eilutės:

Amžiną gyvenimą (ir ypač šuolius bei sąmonės išsiskaidymus, vieningumus) išsako asmenų lygties lygmenys:
* Dievo valia: Šuolis tarp troškimo ir išgyvenimo lygmenų.
** dešimt Dievo įsakymų? ženklų savybės? dvejonės (ir gvildenimai)? nesusivedimai? pertvarkymai?
** kalbomis? išorinio požiūrio įsisavinimu vidiniu požiūriu, tad dangaus karalystės suvokimą žmoniškoje apimtyje
** visumine santvarka? pertvarkymais
* gera valia, jos rodymu: Šuoliu, tarpu, tarp žmonių.
** išgyvenimų rūšys, gėrio kryptys, Kristaus pamokymai?
* išmintimi: Šuoliu iš vienos savasties į kitą savastį per trečią savastį, papildinį
** paskiras išgyvenimas, laipsnynas
2014 lapkričio 17 d., 14:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 232-234 eilutės:

* Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
* Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą, papildinį, supranta blogą vaiką.
2014 lapkričio 17 d., 12:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 230-231 eilutės:

Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
2014 lapkričio 17 d., 09:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 216-229 eilutės:

Tiesa

Tiesos atskleidėjas - platesnis požiūris, o tiesos atskleistasis - siauresnis požiūris.
* Kodėl tiesa? Dievo požiūris. Tiesa apie viską. (Atskleidžiama jog visaip yra.)
* Kaip tiesa? Mano požiūris. Tiesa apie betką.
* Kokia tiesa? Tavo požiūris. Tiesa apie kažką.
* Ar tiesa? Kito požiūris. Tiesa apie nieką. (Nes atskleidžiama jog kažkaip nėra.)

Asmenys (tiesos langai), tiesos atsiskleidimo pakopa iš žinojimo į nežinojimą:
* Kitas: išskirtinai supranta - visiška nelaisvė (atsakymas - įvykis, "kaip buvo" - gyvenimiškas)
* Tu: neišskirtinai supranta - dalinė nelaisvė (atsakymas - aplinkybės, "kaip būna" - buitinis)
* Aš: neišskirtinai nesuprantu - dalinė laisvė (klausimas - aplinkybės, "kaip būna" - egzistencinis) - žinau, ko neįstengiu, ko nesuprantu
* Dievas: išskirtinai nesupranta - visiška laisvė (klausimas - įvykis, "kaip buvo")
2014 lapkričio 17 d., 09:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 211-215 eilutės:
* Prasmingas - atskiriantis prieštaravimą ir neprieštaravimą - palyginti su buvimu.
* Pertvarkymai - skaitlinga tvarka prieštarauja sau - neskaitlinga tvarka neprieštarauja sau. Tada antra tvarka gali iškelti prieštaravimą pirmoje tvarkoje, ją išsakyti.
* Apriboti prieštaravimą.
* Dievo požiūris - prieštaravimo. Asmenų požiūris - nuoseklumo.
* Nesusivedimais ryškėja prieštaravimas, tad žinojimas (taip ar ne). Šis ryškėjimas išsako pertvarkymų (ir padalinimų) eilės tvarką. Prieštaravimai sau: "strange loop".
2014 lapkričio 17 d., 09:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 203-210 eilutės iš
Nesakau, kad galima nepaisyti prieštaravimų ir mąstyti bet kokias nesąmones. Priešingai, siūlau pripažinti prieštaravimą ir labai atsakingai jį stebėti, sulėtinant mąstymą.
į:
Prieštaravimas
*
Nesakau, kad galima nepaisyti prieštaravimų ir mąstyti bet kokias nesąmones. Priešingai, siūlau pripažinti prieštaravimą ir labai atsakingai jį stebėti, sulėtinant mąstymą.
* Prieštaravimas slypi dviejų tvarkų nesutarime, tad tarp jų, jų nesusivedime, kuris tampa vis griežtesniu.
* Antra tvarka iškelia prieštaravimą glūdintį pirmoje tvarkoje. Klajonėje antros tvarkos nariai sutampa su pirmos tvarkos nariais. Užtat prieštaravimas yra griežtas. Raidoje antra tvarka labai miglotai skiria pirmos tvarkos reiškinius, taip kad net neaišku, kur tos ribos.
* Žinojimas, tai reiškia žinių prasmės atstatymas iš jų papildinio. Tad glūdi prieštaravimas tarp nežinojimo ir žinojimo. Taip pat papildinys reiškia meilę, reiškia esmę.
* Vietoj, kad vengti prieštaravimo - Pradėti nuo prieštaravimo ir ieškoti neprieštaravimo - pradėti nuo klausimo ir ieškoti atsakymo, tai yra, išrišimo. Prieštaravimas - tai neatsakytas klausimas. Nežinojimas, o kartu ir žinojimas. Laukimas. Prieštaravimas yra tarpas tarp tiesos buvimo ir jos pasireiškimo. teiginys A2 = "Šis teiginys A1 yra neteisingas"
* Klausimas yra prieštaravimas iššaukiantis neprieštaravimą (atsakymą). Panašiai, meilė yra klausimas - meilė yra esmė, papildinys. Klausimas yra Dievo esmė - ir tas klausimas yra "kodėl" - ir tai yra meilė - nes laukiama atsakymo. Tad gyventi klausimais yra gyventi Dievu. O tiesa yra tarpas, tarp klausimo ir atsakymo, tarp tikrumo ir jo raiškos, jo akivaizdumo. Nes klausime jau glūdi tai, kas tikra, tačiau tai dar išreikština.
* Mąstymas Dievo požiūriu - mąstymas besąlygiškai - mąstymas prieštaravimu - mąstymas prasmingai - iš karto dviem takais. Pats santvarkos išgyvenimas yra prieštaringas - juk įsiterpimas keičia aplinką. Bet užtat suvietintas (septynerybės laisvumas). Ir gyvenimas už santvarkos yra prieštaringas. Ir pati tiesa - buvimo ir raiškos skirtumas - yra kažkuo prieštaringa
.
2014 lapkričio 17 d., 09:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 202-203 eilutės:

Nesakau, kad galima nepaisyti prieštaravimų ir mąstyti bet kokias nesąmones. Priešingai, siūlau pripažinti prieštaravimą ir labai atsakingai jį stebėti, sulėtinant mąstymą.
2014 lapkričio 16 d., 15:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 199-201 eilutės iš
Du meilės supratimai (Dievo esmė ir gyvybės palaikymas) sutampa teigiamu ir neigiamu įsakymu. Teigiamas įsakymas ketveriopai išsako Dievo vienybę. Neigiamas įsakymas šešeriopai išsako gyvybės palaikymą.
į:
Du meilės supratimai (Dievo esmė ir gyvybės palaikymas) sutampa teigiamu ir neigiamu įsakymu. Teigiamas įsakymas ketveriopai išsako Dievo vienybę. Neigiamas įsakymas šešeriopai išsako gyvybės palaikymą

Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life
.
2014 lapkričio 16 d., 10:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 198-199 eilutės:

Du meilės supratimai (Dievo esmė ir gyvybės palaikymas) sutampa teigiamu ir neigiamu įsakymu. Teigiamas įsakymas ketveriopai išsako Dievo vienybę. Neigiamas įsakymas šešeriopai išsako gyvybės palaikymą.
2014 lapkričio 16 d., 10:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 196-197 eilutės:

The relationship of love and life is also somehow given by the EightfoldWay in that it expresses {{Unity}} of {{Representations}} of {{Structure}} of {{Spirit}}. These are are associated {{Topologies}}, {{Representations}}, {{Divisions}} as defined with regard to negations of RepresentationsOfTheOnesome.
2014 lapkričio 16 d., 10:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 194-195 eilutės:

Love is primary and life is secondary. For through love we have not simply life, but eternal life. Love is unified. But life is dual, in that it is not a primitive concept, but rather life is the goodness of God. And thus there is (and may be) {{Understanding}} of life, understanding of the goodness of God (and the separation of these two distinct concepts), and that is EternalLife.
2014 lapkričio 15 d., 12:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos.
į:
Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai.
2014 lapkričio 15 d., 12:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos.
2014 lapkričio 05 d., 10:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 56-57 eilutės:

Požiūris, tai kas mums rūpi, o jo priimtas požiūris yra nuostata, tai ką tikime. Nuostata, kuria gyvename, yra įsakymas, tai kam paklūstame.
2014 spalio 28 d., 13:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Attach:zinynoklausimai.png
>><<
Ištrintos 190-238 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

* atpažinti besąlygiškas sąvokas
* jas įvairiai išreikšti
* išvystyti kalbą jas aptarti
* šias žinias prasmingai taikyti

'''Sąvokos'''
* Kokios yra sąvokos?
* Kaip sąvokos susijusios su suvokimu? amžinu gyvenimu? tarpu?
* Kildenti visas sąvokas, svarbiausias sąvokas (meilę, Jėzų - mylėti Dievą ir artimą, šv.Trejybę, amžiną gyvenimą), kitas svarbias sąvokas (kūrėją, žmogų, atjautą, požiūrį), reikšmingas sąvokas.
* Kategorijų teorija suprasti pradines sąvokas: požiūris (rūpėjimas), nuostata (tikėjimas), įsakymas (paklusimas), apimtis, žiūrovas ir jo laukas, išsiskyrimai, atskyrimai, padalinimai.

'''Apibrėžti'''
* Tarpą (išėjimas už savęs?)

'''Vienumas'''
* [[Viena | Kaip esame viena?]] Kaip bendraujam iš širdies?
* [[Bendrystė]] Kokia amžino gyvenimo bendrystė?

'''Lygmenys'''
* Kodėl yra keturi lygmenys?
* Kaip lygmenys susiję su neigimu?

'''Sandaros griūtis'''
* What is the role of AntiStructure (Fivesome, Sixsome, Sevensome, Eightsome) in the collapse of structure, so that Person and their outlook are the same?

'''Kaip susiję'''
* Prielaidos ir lūkesčiai, poreikiai, abejonės, vertybės.
* Apibrėžimas ir troškimas. Jų apimtys vienas kitą papildo. Kaip vienybės atvaizdai neapibrėžia apimties?
* Apibrėžimas ir lygmuo?
* Sutapimas ir meilė?
* Meilė, tiesa, suvokimas? Kaip juos sieja atjauta žvilgsniams, išgyvenimams?
* Išgyvenimo, neišgyvenimo, suvokimo ryšium su dvasia ir santvarka?
* Meilė - gyvybės palaikymas ir meilė - Dievo esmė, jo sandaros atvaizdų vieningumas?
* Suvokimas - amžinas gyvenimas, tai gyvenimo suvokimas, ir suvokimas - viskas, tai Manęs suvokimas?
* Viengubas ir dvigubas požiūris? Ar gyvenimu ir amžinu gyvenimu?

'''Apibrėžimų perbrėžimas'''
* Note that the definition of equality keeps changing, keeps getting reinterpreted, as we consider anew what it means for the one who has gone beyond to be with the one who has not. ''What does this mean for understanding, how does it arise from definition?''
* How is Definition relative to Equality, Equivalence? across four scopes of Truth?

'''Apimtys'''
* Is Scope a substitute for what is scopeless? How does Negation introduce Scope?
* How is Person grounded in Scope?


>><<
2014 spalio 28 d., 12:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 201 eilutė:
* Apibrėžtumą, neapibrėžtumą, Dievo neapibrėžtumą. Turint omenyje, jog Dievas bendras ir nebendras (Shared and NotShared).
Pakeistos 207-208 eilutės iš
* What needs to be added to Definitions of Scopes for BeingOneWith?
į:
Pakeistos 211-212 eilutės iš
* What is the FourfoldDivergence of Love?
į:
Pakeistos 214-215 eilutės iš
* What does it mean that God's level is collapsed, unlike the other levels? (lygmenų piramidėje)
į:
Pakeistos 234-238 eilutės iš
'''Koks vaidmuo'''
* Norėjimo (Willingness)
* Meilės
* Mylimojo ir mylinčiojo
* Mylimosios ir šventųjų vaidmuo? Mylimoji gali būti ir jauna mama, ieškanti, šaukianti pasiklydusio vaiko. Jai jisai yra "blogas" vaikas, kaip Kristus, kuris pasimetė.
į:
2014 spalio 28 d., 11:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 4-5 eilutės iš
* iš kertinių [[vertybės|vertybių]]
į:
* iš [[Dievas|Dievo]], jo požiūrio
* iš kertinių [[vertybės|vertybių]], mūsų požiūrių
Pakeista 7 eilutė iš:
* iš pasirinkimu gyventi dvasia, širdimi, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar
į:
* iš pasirinkimu gyventi dvasia, širdimi, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar, tad mūsų valia vykdyti Dievo valią
Pakeistos 9-10 eilutės iš
* iš [[tarpas | tarpo]], [[tiesa|tiesos]], [[gyvenimo lygtis|gyvenimo lygties]]
* iš
[[Dievas|Dievo]]
į:
* iš [[tarpas | tarpo]] tarp mūsų ir Dievo valios, [[tiesa|tiesos]], [[gyvenimo lygtis|gyvenimo lygties]]
2014 spalio 28 d., 11:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
Toliau, Dievo būtinumo atveju, galima išskirti paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.
2014 spalio 28 d., 11:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 11-13 eilutės iš
Dvigubas įsakymas:
* Mylėk savo artimą kaip save patį - Dievas nebūtinas.
* Mylėk Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visomis jėgomis
- Dievas būtinas.
į:
Visos sąvokos kildenamos iš Dievo svarstymo, ar jisai būtinas? Pirmiausia iškyla dvigubas įsakymas:
* Mylėk savo artimą kaip save patį
- Dievas nebūtinas. (Jei Dievas yra, tai Dievo nėra.)
* Mylėk Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visomis jėgomis - Dievas būtinas. (Jei Dievo nėra, tai jis vistiek yra.)
2014 spalio 27 d., 15:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 11-13 eilutės iš
Mylėk savo artimą kaip save patį - Dievas nebūtinas.

Mylėk Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visomis jėgomis - Dievas būtinas.
į:
Dvigubas įsakymas:
* Mylėk savo artimą kaip save patį - Dievas
nebūtinas.
* Mylėk Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visomis jėgomis - Dievas būtinas.
2014 spalio 27 d., 15:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-13 eilutės:

Mylėk savo artimą kaip save patį - Dievas nebūtinas.

Mylėk Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visomis jėgomis - Dievas būtinas.
2014 rugsėjo 27 d., 14:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 44 eilutė iš:
Amžinas gyvenimas vyksta dviprasmybėje, o gyvenimas vienareikšmiškas, tad veda į mirtį.
į:
Amžinas gyvenimas vyksta dviprasmybėje, o gyvenimas vienareikšmiškas, tad veda į mirtį. Mirtis iškyla derinant gyvenimą ir amžiną gyvenimą.
2014 rugsėjo 27 d., 14:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 43-44 eilutės:

Amžinas gyvenimas vyksta dviprasmybėje, o gyvenimas vienareikšmiškas, tad veda į mirtį.
2014 rugsėjo 10 d., 11:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 69 eilutė:
** [[Deriniai]]
2014 rugsėjo 03 d., 17:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 90 eilutė iš:
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi.
į:
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi. Tiesa yra sistema be jokių kliūčių, tad visų sistemų grynumas, grynoji sistema, santvarka. Užtat tiesa labai susijusi su laisve, su kliūčių nebuvimu.
2014 rugsėjo 02 d., 11:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 182-186 eilutės:
* atpažinti besąlygiškas sąvokas
* jas įvairiai išreikšti
* išvystyti kalbą jas aptarti
* šias žinias prasmingai taikyti
Pakeista 189 eilutė iš:
* Kaip sąvokos susijusios su suvokimu? amžinu gyvenimu?
į:
* Kaip sąvokos susijusios su suvokimu? amžinu gyvenimu? tarpu?
Pakeistos 191-192 eilutės iš
į:
* Kategorijų teorija suprasti pradines sąvokas: požiūris (rūpėjimas), nuostata (tikėjimas), įsakymas (paklusimas), apimtis, žiūrovas ir jo laukas, išsiskyrimai, atskyrimai, padalinimai.

'''Apibrėžti'''
* Apibrėžtumą, neapibrėžtumą, Dievo neapibrėžtumą. Turint omenyje, jog Dievas bendras ir nebendras (Shared and NotShared).
* Tarpą (išėjimas už savęs?)
Pakeistos 205-206 eilutės iš
į:
* What is the FourfoldDivergence of Love?
Pakeista 216 eilutė iš:
* Meilė, tiesa, suvokimas?
į:
* Meilė, tiesa, suvokimas? Kaip juos sieja atjauta žvilgsniams, išgyvenimams?
Pakeistos 218-221 eilutės iš
į:
* Meilė - gyvybės palaikymas ir meilė - Dievo esmė, jo sandaros atvaizdų vieningumas?
* Suvokimas - amžinas gyvenimas, tai gyvenimo suvokimas, ir suvokimas - viskas, tai Manęs suvokimas?
* Viengubas ir dvigubas požiūris? Ar gyvenimu ir amžinu gyvenimu?
Pakeistos 234-252 eilutės iš
* What is the difference in understanding between statements such as EternalLife is understanding of Life and statements such as Everything is understanding of I?
* How do Life and EternalLife relate the single perspective and the double perspective?
* What is the FourfoldDivergence of Love?
* God is Shared and NotShared, so what does it mean that he is Undefined? What does it mean to be Defined?* How do {{Love}} and {{Understanding}} relate (via empathy for views)? Given love as the unity of the representations of God, in what sense is love the support of life?
* Kaip kategorijų teorija suprasti pradines sąvokas: požiūris (rūpėjimas), nuostata (tikėjimas), įsakymas (paklusimas), apimtis, žiūrovas ir jo laukas, išsiskyrimai, atskyrimai, padalinimai
.
* Kas yra tarpas (išėjimas už savęs?) ir kaip iš jo viskas išplaukia?
* Koks mylimosios ir šventųjų vaidmuo? Mylimoji gali būti ir jauna mama, ieškanti, šaukianti pasiklydusio vaiko. Jai jisai yra "blogas" vaikas, kaip Kristus, kuris pasimetė.

Major challenges include
* recognizing absolutes
* finding one or more ways to express absolutes
* developing a language for talking about absolutes
* applying this knowledge usefully.
į:
* Mylimosios ir šventųjų vaidmuo? Mylimoji gali būti ir jauna mama, ieškanti, šaukianti pasiklydusio vaiko. Jai jisai yra "blogas" vaikas, kaip Kristus, kuris pasimetė.
2014 rugsėjo 02 d., 11:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 177-179 eilutės iš
Blogiu vadiname priešpriešą gėriui. Tačiau gėrio priešprieša yra Dievas. Juk gerumas yra santvarkoje, o Dievas yra už santvarkos. Jeigu įsikimbame į santvarką, tada bet koks jo klibinimas mums atrodo blogas. Bet toks klibinimas kyla už santvarkos, tad yra Dievas. O jeigu mąstome Dievu, tada priešpriešos nėra.
į:
Priešprieša. Blogiu vadiname priešpriešą gėriui. Tačiau gėrio priešprieša yra Dievas. Juk gerumas yra santvarkoje, o Dievas yra už santvarkos. Jeigu įsikimbame į santvarką, tada bet koks jo klibinimas mums atrodo blogas. Bet toks klibinimas kyla už santvarkos, tad yra Dievas. O jeigu mąstome Dievu, tada priešpriešos nėra.
Pridėta 182 eilutė:
'''Sąvokos'''
Pakeistos 184-186 eilutės iš
* Kaip sąvokos susijusios su suvokimu?
* Kaip jas apibrėžti amžino gyvenimo pagrindu?
į:
* Kaip sąvokos susijusios su suvokimu? amžinu gyvenimu?
* Kildenti visas sąvokas, svarbiausias sąvokas (meilę, Jėzų - mylėti Dievą ir artimą, šv.Trejybę, amžiną gyvenimą), kitas svarbias sąvokas (kūrėją, žmogų, atjautą, požiūrį), reikšmingas sąvokas.


'''Vienumas'''
Ištrintos 190-194 eilutės:

* Why are there four Levels? Do they relate to negation?
* What is the role of AntiStructure (Fivesome, Sixsome, Sevensome, Eightsome) in the collapse of structure, so that Person and their outlook are the same?
* What is the relationships between Assumptions (in general) and Expectations (and other such constructs in each of the PrimaryStructures)?
* What is the relationship between Defining and Wishing? Especially given that the scopes of Wishing are from Nothing to Everything, whereas the scopes of Defining are from Everything to Nothing? How are the RepresentationsOfTheOnesome not defining scope?
Pridėtos 192-209 eilutės:

'''Lygmenys'''
* Kodėl yra keturi lygmenys?
* Kaip lygmenys susiję su neigimu?

'''Sandaros griūtis'''
* What is the role of AntiStructure (Fivesome, Sixsome, Sevensome, Eightsome) in the collapse of structure, so that Person and their outlook are the same?
* What does it mean that God's level is collapsed, unlike the other levels? (lygmenų piramidėje)

'''Kaip susiję'''
* Prielaidos ir lūkesčiai, poreikiai, abejonės, vertybės.
* Apibrėžimas ir troškimas. Jų apimtys vienas kitą papildo. Kaip vienybės atvaizdai neapibrėžia apimties?
* Apibrėžimas ir lygmuo?
* Sutapimas ir meilė?
* Meilė, tiesa, suvokimas?
* Išgyvenimo, neišgyvenimo, suvokimo ryšium su dvasia ir santvarka?

'''Apibrėžimų perbrėžimas'''
Pridėtos 211-213 eilutės:
* How is Definition relative to Equality, Equivalence? across four scopes of Truth?

'''Apimtys'''
Pakeistos 216-217 eilutės iš
* What is the role of Willingness?
* What is the relationship between Experiencing, NotExperiencing and Understanding as regards Spirit and System?
į:
'''Koks vaidmuo'''
* Norėjimo (
Willingness)
* Meilės
* Mylimojo ir mylinčiojo
Ištrinta 222 eilutė:
* What is the role of Love and how is it related to Truth and Understanding?
Ištrinta 223 eilutė:
* What is the relationship between Coinciding and Love?
Ištrinta 224 eilutė:
* What is the role of being loved and of loving?
Pakeistos 226-233 eilutės iš
* What does it mean that God's level is collapsed, unlike the other levels?
* What is the connection between Level and Definition?
* How is Definition relative to Equality, Equivalence? across four scopes of Truth?
* What is the role of {{Truth}} with regard to {{Love}} and {{Understanding}}?
* Account for all concepts that bear on the {{Overview}}.
* and the most important concepts: {{Love}}, JesusChrist - LoveGod and LoveYourNeighborAsYourself, the Holy Trinity, EternalLife.
* consider other important concepts: {{Creator}}, {{human}}, {{Empathy}}, {{Perspective}}.
* include and relate the MeaningfulConcepts
į:
2014 rugsėjo 02 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-7 eilutės iš
* Įvariausias kertines vertybes susieti su sąvokomis.
* Sąvokų apibrėžimas, paremtas pasirinkimu amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar.
* Ieškojimas pirminių sąvokų.
* Kaip visos sąvokos susijusios su
[[Tarpas | tarpu]]? Tarpą išreiškia gyvenimo lygtis. Tiesa taip pat susijusi.
* Kaip visos sąvokos susijusios su Dievu?
į:
Noriu kildenti visas sąvokas:
* iš kertinių [[vertybės|vertybių]]
* iš [[požiūrių algebra|požiūrių algebros]]
* iš pasirinkimu
gyventi dvasia, širdimi, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar
* iš pirminių sąvokų
* iš
[[tarpas | tarpo]], [[tiesa|tiesos]], [[gyvenimo lygtis|gyvenimo lygties]]
* iš [[Dievas|Dievo]]
2014 rugpjūčio 23 d., 19:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 215 eilutė:
* Koks mylimosios ir šventųjų vaidmuo? Mylimoji gali būti ir jauna mama, ieškanti, šaukianti pasiklydusio vaiko. Jai jisai yra "blogas" vaikas, kaip Kristus, kuris pasimetė.
2014 rugpjūčio 08 d., 00:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 347-351 eilutės iš
GospelOfJohn Jesus JesusChrist KingdomOfHeaven HolyTrinity DayOfJudgement
į:
GospelOfJohn Jesus JesusChrist KingdomOfHeaven HolyTrinity DayOfJudgement

-----------------------

Žr. [[UžrašaiParodai201203]], [[Suvestis]], [[Sumanymai]], [[Užduotys]], [[Apžvalga]], [[Asmenys]], [[Klausimai]], [[Nebūtinas]], [[Būtinas]], [[Vienas]], [[Šviesuoliai]], [[Lou]], [[Dievas]], [[Paroda]], [[Aprašas20120228]], [[Aprašas20120507]], [[Raiška]]
2014 rugpjūčio 04 d., 14:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 215-220 eilutės:

Major challenges include
* recognizing absolutes
* finding one or more ways to express absolutes
* developing a language for talking about absolutes
* applying this knowledge usefully.
2014 rugpjūčio 04 d., 13:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 214 eilutė:
* Kas yra tarpas (išėjimas už savęs?) ir kaip iš jo viskas išplaukia?
2014 liepos 26 d., 19:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
** [[Dievas]]: [[Vienumas]], [[Visko vienumas]], [[Vienų vienumas]], [[Išėjimas už savęs]], [[Besąlygiškumas]], [[Širdis]], [[Meilė]], [[Pilnatvė]], [[Kurti]]
į:
** [[Dievas]] ([[Vienų vienumas]], [[Išėjimas už savęs]], [[Besąlygiškumas]]) [[Viskas]] ([[Visko vienumas]]), [[Troškimai]], [[Meilė]] (Gyvybės palaikymas. [[Kurti]] (Vienumas su bendrakūrėju Dievu). Mylėti Dievą, priešą, artimą, kitą, save.)
Pakeistos 15-16 eilutės iš
** [[Gyvenimas]], [[Betkas]], [[Pasirinkimai]], [[Valia]]
** [[Amžinas gyvenimas]], [[Išmintis]], [[Gera valia]], [[Dievo valia]]
į:
** [[Gyvenimas]] (Jautrumas, atliepimas), [[Betkas]], [[Pasirinkimai]], [[Valia]] (Valingas, nevalingas)
**
[[Amžinas gyvenimas]], [[Išmintis]], [[Gera valia]] ([[Gera širdis]]), [[Dievo valia]]
Pakeista 19 eilutė iš:
** [[Dvasia]], [[Sandaros]], [[Atvaizdai]], [[Vieningumas]]
į:
** [[Dvasia]], [[Sandaros]], [[Atvaizdai]], [[Vieningumas]] ([[Esmė]], [[Pilnatvė]], [[Vienumas]])
Pridėta 22 eilutė:
** Sąlygos, sąlygiškumas, asmeniškumas, besąlygiškumas (be asmens)
Pakeistos 24-54 eilutės iš
** [[Suvokimas]], [[Neigimas]]


'''Gyvenimo lygtis''': EquationOfLife
* Activity, Structure, Representations, Unity
* Forwards
, Backwards
* God
, Good, Life, EternalLife, Everything, Anything, Slack, Wisdom, Coinciding, Choosing, Wishing, GoodWill, Will, GodsWill, Love, Perfection
* Understanding, System, UnderstandingVSlack
* Level, Levels, FourLevels, LevelOfUnderstanding, LevelsOfUnderstanding, LevelsOfConsciousness, NotExperiencing, Goodness, Choices, UnfoldingTranscendingEngagingCohering, Unfolding, UnityOfRepresentationsOfStructure, Equation, Equations, SpiritVStructure, Equals
* GrowAware, Awareness
* Coincide, Coincides, Shared, Sharing
* Condition, Conditional, Conditions, Unconditional
* Absolute, Relative
* Separate, Separation, KeepSeparate
* Independence, Independents
* Experiencing

Meilė
* LoveYourEnemy, LoveYourNeighborAsYourself, LoveGod, LoveOther, LoveSelf, LoveVLife, Loving, Empathy, Creativity

Valia
* NonWilling, Nonwilling, Nonwillingness, NotUnwilling, NotWilling, Willing, Willingness, Unwilling

Veikla, dvasia
* Recurring, RecurringActivity, RecurringStructure

Gyvenimas
* Responsive, Sensitive

Amžinas gyvenimas
* ''DayOfJudgement''
į:
** Sutapimas, Bendrumas
**
[[Suvokimas]] (Atskyrimas), [[Neigimas]]
** Lygmenų atsiskleidimas (UnfoldingTranscendingEngagingCohering)

[[Veikla]] (Pasikartojanti veikla)
, [[Lygmenys]], [[Lygtis]], [[Lygiaverčiai]], [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Atjauta]], [[Išgyventi]], [[Neišgyventi]], [[Savarankiški]], [[Santvarka]] (Sistema), [[Atsiskleisti]]

[[Širdis]]
, [[Pasaulis]]
2014 liepos 26 d., 19:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 3 eilutė:
* Įvariausias kertines vertybes susieti su sąvokomis.
Pakeistos 9-10 eilutės iš
[+Gyvenimo lygtis+]
į:
[+[[Gyvenimo lygtis]]+]
Pakeistos 22-24 eilutės iš
** [[Pirmyn atgal]], [[Pradžia ir pabaiga]]
** [[Sąlygos]], [[Santvarka]]
** [[Nulinė sandara]], [[Nulinė veikla]]
į:
** [[Pirmyn atgal]], [[Pradžia ir pabaiga]], [[Gerasis vaikas]], [[Blogasis vaikas]]
Pakeistos 24-28 eilutės iš
** [[Gerasis vaikas]] ir [[Blogasis vaikas]]

* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[Valia]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]] [[Tobulumas]] [[Laisvumas]] [[Tapatumas]]
* [[Asmenys]] [[Aš]] [[Tu]] [[Kitas]]
į:
Pridėta 118 eilutė:
* [[Sąlygos]], [[Santvarka]]
2014 liepos 25 d., 19:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 0-10 eilutės:
[+Tikslai+]

'''Tikslai'''
* KnowEverything, Motivations, MyPosition, MyQuest, MyWish, OurPosition, OurView, UnderstandEverything, WhyKnowEverything, ImaginingGod, AndriusGodConversation, ExistentialConversation
* Approaches, HowToKnowEverything
* ApplicationExamples, Applications, ApplyKnowledgeUsefully, ApplyUsefully, UsefulApplications, PracticalConsequences, DangerousIdeas

'''Apžvalga'''
* StructuralSummary, UnderstandingSummary, APrimerOfStructure, Booklet, OverviewOfStructures, Archive, StartingPoint, Introduction, LivingByTruth, AccountForGod
Ištrintos 7-36 eilutės:
'''Sąvokos''' [[Žinynas]]
* [[Niekas]] [[Betkas]]
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[VienųVienumas]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[VienųVienas]]
* [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]]
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[GerasisVaikas]]
* [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]] [[Skaidymas]]
* [[KategorijųTeorija]]
* [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
* [[Raida]] [[DvylikaKlausimų]] [[Sąsajos]] [[Vertybės]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]]
* [[Kelionė]] [[Nebūtinas]] [[PirmynAtgal]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Susiploti]] [[Suvedimas]]
* [[Nesusivedimai]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]
* [[Rūpėti]] [[Tikėjimas]] [[Paklusimas]]
* [[Sąmoningumas]]
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[AtvirasRibotas]] [[Pilnatvė]]
* [[GyvenimoPrasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
* [[Tarpas]] [[Tiesa]]
* Paskiros mintys: [[Pamąstymai]] [[KitosMintys]]

'''Pirminės sąvokos''', GlossaryOfStructure, MeaningfulConcepts, GenealogyOfConcepts, Terms
* Definition, Definitions, Indefinite, IndefiniteVDefinite, Deterministic (Definite)
* Knowledge, Know, Knowing, Known
* Extent, Grounds, Negation, Manifest
* Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar
* Conceive, Concept, Concepts
* Context, Contexts
* Reference, Referent, NonReference
* Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
* Thought, Thoughts
* Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability
Pridėtos 110-112 eilutės:
Viskas
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[AtvirasRibotas]] [[Pilnatvė]], Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar
Pakeista 115 eilutė iš:
* Tarpas: Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')
į:
* [[Tarpas]]: Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')
Pakeista 126 eilutė iš:
* Neigimas (''negation - not''). Perhaps, the activity (of Equate and Keep Separate) manifests itself as Not. ''Keep separate'' means ''Not the same''. ''Equate'' means ''Not different''. ''Keep separate'' requires more energy than ''equate'' because ''same'' requires more energy than ''different''. This is the reason for the Not, it reverses the flow of energy because it changes the meaning but keeps the form.
į:
* Neigimas (''negation - not''). Perhaps, the activity (of Equate and Keep Separate) manifests itself as Not. ''Keep separate'' means ''Not the same''. ''Equate'' means ''Not different''. ''Keep separate'' requires more energy than ''equate'' because ''same'' requires more energy than ''different''. This is the reason for the Not, it reverses the flow of energy because it changes the meaning but keeps the form. Negation.
Pakeistos 128-129 eilutės iš
* Vienumas. BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith)
į:
* Vienumas. BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith) [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
Pridėta 133 eilutė:
** Išgyventi. [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]]
Pakeista 142 eilutė iš:
* Sąvoka. Concept, conception close up our view, decrease slack. A supposition for which the viewed is responsible, and which is thus one with itself. Concepts are, as such, with regard to a Scope (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts).
į:
* Sąvoka. Concept, conception close up our view, decrease slack. A supposition for which the viewed is responsible, and which is thus one with itself. Concepts are, as such, with regard to a Scope (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts). Conceive, Concept, Concepts.
Pakeistos 144-145 eilutės iš
* Context. Adjoint to supposition?
į:
* Context. Adjoint to supposition?
* Extent.
* Žinoti. Knowledge, Know, Knowing, Known. Suvokimo išvertimu sąvoka. (+4)
* Mintis. Thought, Thoughts
Pakeista 156 eilutė iš:
* Apibrežimas atsiranda išvertus požiūrį. Tad kiekvieną požiūrį lydi jo apibrėžimas. Tai yra dvejybinis santykis, tad jame glūdi dvejybės ir jos atvaizdai. Definition. Viewed by a distinct path, set by a distinct structure.
į:
* Apibrežimas atsiranda išvertus požiūrį. Tad kiekvieną požiūrį lydi jo apibrėžimas. Tai yra dvejybinis santykis, tad jame glūdi dvejybės ir jos atvaizdai. Definition. Viewed by a distinct path, set by a distinct structure. Definition, Definitions, Indefinite, IndefiniteVDefinite, Deterministic (Definite). Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability. Apibrėžimui (apribojimui) reikia dviejų požiūrių - vienu yra išsakomos ribos, kitu išsakoma, tai kas neribota, kas nevaržoma tų ribų.
Pridėtos 175-178 eilutės:
Požiūrių santykiai
* Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
Požiūrių bendrumas
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[GerasisVaikas]]
Pridėta 180 eilutė:
* Reference, Referent, NonReference
Pakeistos 184-185 eilutės iš
* Optimality Constraints'''
į:
* Optimality Constraints
* [[KategorijųTeorija]]
Pakeistos 191-192 eilutės iš
* Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding
į:
* Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]] [[Skaidymas]]
* [[Sąmoningumas]]

* [[Nesusivedimai]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]

* [[GyvenimoPrasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
Ištrintos 201-237 eilutės:

Būtinumas
* Caring'''Veikla'''
* [[Rūpi]] [[Gvildenu]] [[Darbai]] [[Klausimai]] [[Gvildenimai]]
* [[Pradžiai]]
* [[KūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės]] [[BesąlygiškasDievoPožiūris]]
* [[DievoProtas]] [[DievoVeidas]] [[DrobiųParoda]] [[Drobės]] [[LėliųNamelis]] [[Pakabinimas]] [[Kvadratas]] [[Raiška]]
* [[Apeigos]] [[Giesmėmis]] [[Giesmės]] [[Daina]] [[MuzikaKompu]] [[Gitara]] [[MišiosVisiems]]
* [[Lietuva]]
* [[Knygos]]
* [[Namelis]] [[Mokesčiai]]
* [[Andrius]] [[MinčiųSodas]] [[Nuorodos]]
* [[ŠvietimasČikagoje]] [[LietuviųSpauda]] [[Menininkams]] [[Paraiška]] [[Paroda]]

'''[[Šviesuoliai]] '''
[[Bendraminčiai]] [[AnthonyJudge]] [[AntonioDamasio]] [[BenoitCouture]] [[Damasio]] [[DavidKankiewicz]] [[DvylikanarisProtas]] [[Estetika]] [[Fenomenologija]] [[FranzNahrada]] [[HelmutLeitner]] [[JosephGoguen]] [[Lou]] [[MichaelKazanjian]] [[PamelaMcLean]] [[Rimas]] [[Rosa]] [[VirmantasGaldikas]] [[MąstymoDiena]] [[Flemming Funch]]

'''Apžvalgos'''
* [[Apžvalga]] [[Aprašas]] [[Juodraštis]] [[ManoUžmojis]] [[Mąstysena]] [[Trumpai]] [[Turinys]] [[ViskąŽinoti]] [[Suvestis]]
* [[Metraštis]]
* [[Užrašai]]
* [[UžrašaiParodai201203]]
* [[ManoPrielaidos]]
* [[PavojingosMintys]]
* [[Pasiskaitymui]] [[Pasiklausymui]]
* [[Sumanymai]]
* [[TrokštuIšmanyti]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]]
* [[Rodos]]
* [[Taikymas]]
* OriginalPrinciples (originalūs išsireiškimai)

'''Taikymai'''
[[Autizmas]] [[Chemija]] [[Chemijos]] [[Istorija]] [[Matematika]] [[Materializmas]] [[Matrica]] [[Mityba]] [[Sapnai]] [[Savišvieta]] [[SimetriniųFunkcijųBazės]] [[Skaityklės]] [[Smegenys]] [[Spalvos]] [[Šachmatai]]
2014 liepos 25 d., 19:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-11 eilutės:
[+Tikslai+]

'''Tikslai'''
* KnowEverything, Motivations, MyPosition, MyQuest, MyWish, OurPosition, OurView, UnderstandEverything, WhyKnowEverything, ImaginingGod, AndriusGodConversation, ExistentialConversation
* Approaches, HowToKnowEverything
* ApplicationExamples, Applications, ApplyKnowledgeUsefully, ApplyUsefully, UsefulApplications, PracticalConsequences, DangerousIdeas

'''Apžvalga'''
* StructuralSummary, UnderstandingSummary, APrimerOfStructure, Booklet, OverviewOfStructures, Archive, StartingPoint, Introduction, LivingByTruth, AccountForGod
Ištrintos 19-20 eilutės:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[Valia]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]] [[Tobulumas]] [[Laisvumas]] [[Tapatumas]]
* [[Asmenys]] [[Aš]] [[Tu]] [[Kitas]]
Ištrinta 21 eilutė:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]
Pakeistos 37-40 eilutės iš


'''[[Gyvenimo lygtis]]''' (turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo) Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.
į:
'''Pirminės sąvokos''', GlossaryOfStructure, MeaningfulConcepts, GenealogyOfConcepts, Terms
* Definition
, Definitions, Indefinite, IndefiniteVDefinite, Deterministic (Definite)
* Knowledge, Know, Knowing, Known
* Extent, Grounds, Negation, Manifest
* Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar
* Conceive, Concept, Concepts
* Context, Contexts
* Reference, Referent, NonReference
* Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
* Thought, Thoughts
* Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability

[+Gyvenimo lygtis+]

Turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo.
Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.
Pakeistos 68-70 eilutės iš

'''Požiūrių sudūrimas''' (pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia iš būties).
Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
į:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[Valia]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]] [[Tobulumas]] [[Laisvumas]] [[Tapatumas]]
* [[Asmenys]] [[Aš]] [[Tu]] [[Kitas]]

'''Gyvenimo lygtis''': EquationOfLife
* Activity, Structure, Representations, Unity
* Forwards, Backwards
* God, Good, Life, EternalLife, Everything, Anything, Slack, Wisdom, Coinciding, Choosing, Wishing, GoodWill, Will, GodsWill, Love, Perfection
* Understanding, System, UnderstandingVSlack
* Level, Levels, FourLevels, LevelOfUnderstanding, LevelsOfUnderstanding, LevelsOfConsciousness, NotExperiencing, Goodness, Choices, UnfoldingTranscendingEngagingCohering, Unfolding, UnityOfRepresentationsOfStructure, Equation, Equations, SpiritVStructure, Equals
* GrowAware, Awareness
* Coincide, Coincides, Shared, Sharing
* Condition, Conditional, Conditions, Unconditional
* Absolute, Relative
* Separate, Separation, KeepSeparate
* Independence, Independents
* Experiencing

Meilė
* LoveYourEnemy, LoveYourNeighborAsYourself, LoveGod, LoveOther, LoveSelf, LoveVLife, Loving, Empathy, Creativity

Valia
* NonWilling, Nonwilling, Nonwillingness, NotUnwilling, NotWilling, Willing, Willingness, Unwilling

Veikla, dvasia
* Recurring, RecurringActivity, RecurringStructure

Gyvenimas
* Responsive, Sensitive

Amžinas gyvenimas
* ''DayOfJudgement''

Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didžiųjų padalinimų papildinį:
* Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
* Septynerybę papildo 8 požiūris- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
* Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
* Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?
Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.

Veiksniai +1, +2, +3 gali būti suprasti kaip gyvenimo lygties dalys, vienanarė (-1), dvinarė (-2) ir trinarė (-3). Jos išreiškia veiklą, ne sandarą.

[+Požiūrių sudūrimas+]

Pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia iš būties
. Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.
Pakeista 119 eilutė iš:
** [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Apibrėžimas]], [[Mintis]]
į:
** [[Nuostata]], [[Prielaida]], [[Sąvoka]], [[Apibrėžimas]], [[Mintis]], Assumption, Assumptions. ConstructiveHypotheses
Pridėtos 135-146 eilutės:
[[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]

Perspective
* HumansView, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, LostChild, GodOutlook, Anthropomorphism
* GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, MergingPerspectives, Frame
* MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
* Factor, Factoring, Factors
* InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
* AntiStructure, ShiftInPerspective
* MentalMovements
Pakeistos 152-153 eilutės iš
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi
į:
* [[Tiesa]]. Tai kas akivaizdu, kas nenuslėpta. Sutapimas to, kas yra ir to, kas reiškiasi. Išėjimas už savęs kažkurio asmens atitinkamoje apimtyje. What is True is what is viewed. The Observational Plane is what is viewed by the Observer. What is obvious, not hidden, Viewed, the separation between the viewer and the viewed when it is nothing. Tiesa, sandara, ir būtent išsiaiškinimas, plėtojasi.
* Tarpas: Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')
Pridėtos 157-160 eilutės:
Savastis
* Self, LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
* SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing, SelfVOther
Pakeistos 166-167 eilutės iš
į:
* Vienumas. BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith)
Pridėta 186 eilutė:
* TotalStructure, NullActivity
Pakeistos 218-228 eilutės iš
>>bgcolor=#EEEEEE<<

Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didesnių padalinimų papildinį:
* Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
* Septynerybę papildo 8 požiūris
- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
* Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
* Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?
Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.

Veiksniai +1, +2, +3 gali būti suprasti kaip gyvenimo lygties dalys, vienanarė (
-1), dvinarė (-2) ir trinarė (-3). Jos išreiškia veiklą, ne sandarą.
į:
Suvokimas
* Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding

--------------
Pakeistos 225-310 eilutės iš
>><<

* '''Tikslai'''
* '''Apžvalga'''
* '''Prielaidos'''
* '''Tarpas'''
* '''Gyvenimo lygtis'''
* '''Pirminės sąvokos'''
* '''Įžvalgos'''
* '''Daviniai'''
* '''Klausimai'''
* '''Nesurūšiuoti'''

'''Tikslai'''
* KnowEverything, Motivations, MyPosition, MyQuest, MyWish, OurPosition, OurView, UnderstandEverything, WhyKnowEverything, ImaginingGod, AndriusGodConversation, ExistentialConversation
* Approaches, HowToKnowEverything
* ApplicationExamples, Applications, ApplyKnowledgeUsefully, ApplyUsefully, UsefulApplications, PracticalConsequences, DangerousIdeas

'''Apžvalga'''
* StructuralSummary, UnderstandingSummary, APrimerOfStructure, Booklet, OverviewOfStructures, Archive, StartingPoint, Introduction, LivingByTruth, AccountForGod

'''Prielaidos'''
* Assumption, Assumptions
* ConstructiveHypotheses

'''Tarpas'''
* Truth, True, Freedom, (''QualityWithoutAName'')

'''Gyvenimo lygtis''': EquationOfLife
* Activity, Structure, Representations, Unity
* Forwards, Backwards
* God, Good, Life, EternalLife, Everything, Anything, Slack, Wisdom, Coinciding, Choosing, Wishing, GoodWill, Will, GodsWill, Love, Perfection
* Understanding, System, UnderstandingVSlack
* Level, Levels, FourLevels, LevelOfUnderstanding, LevelsOfUnderstanding, LevelsOfConsciousness, NotExperiencing, Goodness, Choices, UnfoldingTranscendingEngagingCohering, Unfolding, UnityOfRepresentationsOfStructure, Equation, Equations, SpiritVStructure, Equals
* GrowAware, Awareness
* Coincide, Coincides, Shared, Sharing
* Condition, Conditional, Conditions, Unconditional
* Absolute, Relative
* Separate, Separation, KeepSeparate
* Independence, Independents
* Experiencing

Atvaizdai:
* Scope, Scopes, Everything, Anything, Something, Nothing, Slack, DecreasingSlack, IncreasingSlack, PositiveVNegative
* EverythingAndAnything, EverythingVAnything
* RepresentationsOfAnything, RepresentationsOfEverything, RepresentationsOfSlack
* Properties, Quality, PropertiesOfEverything, PropertiesOfGod, PropertiesOfLife, PropertiesVRepresentations, Property, PropertyOfEverything, PropertyOfGod

Dievas
* GoBeyondOneself, GoesBeyondOneself, GoingBeyondOneself
* GodTheFather, GodTheSon, GodTheSpirit
* NotGod, GodVEverything, GodVHeart, GodVHuman, GodVOther, LifeOfGod
* Heart, Flickering, GoodHeart
* Oracle
* Theory
* Creator
* JesusChrist
* GodsThoughts, A, D

Meilė
* LoveYourEnemy, LoveYourNeighborAsYourself, LoveGod, LoveOther, LoveSelf, LoveVLife, Loving, Empathy, Creativity

Valia
* NonWilling, Nonwilling, Nonwillingness, NotUnwilling, NotWilling, Willing, Willingness, Unwilling

Veikla, dvasia
* Recurring, RecurringActivity, RecurringStructure

Gyvenimas
* Responsive, Sensitive

Amžinas gyvenimas
* ''DayOfJudgement''

Suvokimas
* Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding

Vienumas
* BeingOneWith, NotBeingOneWith, Mystery (BeingOneWith)

TotalStructure, NullActivity

Savastis
* Self, LackOfSelf, SingleSelf, DoubleSelf, TripleSelf
* SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing, SelfVOther
į:
Pakeistos 229-266 eilutės iš
'''Pirminės sąvokos''', GlossaryOfStructure, MeaningfulConcepts, GenealogyOfConcepts, Terms
* Definition, Definitions, Indefinite, IndefiniteVDefinite, Deterministic (Definite)
* Knowledge, Know, Knowing, Known
* Extent, Grounds, Negation, Manifest
* Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar
* Conceive, Concept, Concepts
* Context, Contexts
* Reference, Referent, NonReference
* Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
* Thought, Thoughts
* Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability

Perspective
* HumansView, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, LostChild, GodOutlook, Anthropomorphism
* GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position, MergingPerspectives, Frame
* MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
* Factor, Factoring, Factors


* InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
* TheBeginning, TheEnd, End, TheStory, Beginning, BeginningVEnd, Collapse
* AntiStructure, ShiftInPerspective
* MentalMovements


Other
* OriginalPrinciples (originalūs išsireiškimai)
* Simple (deBono)
* Logics (Theory of Institutions)
'''Gvildenimai''' [[Nuotaikos]] [[Atsakomybė]] [[Pamokymai]] [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]] [[MenoTaisyklės]] [[Pasipasakojimai]]

'''Duomenys'''
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]]
į:
Pakeistos 258-259 eilutės iš
į:
* OriginalPrinciples (originalūs išsireiškimai)
Pakeistos 265-266 eilutės iš
* '''Kokios yra sąvokos?'''
* '''Kaip jas apibrėžti amžino gyvenimo pagrindu?'''
į:
* Kokios yra sąvokos?
* Kaip sąvokos susijusios su suvokimu?
* Kaip jas apibrėžti amžino gyvenimo pagrindu?
2014 liepos 24 d., 23:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-15 eilutės iš
Sąvokų apibrėžimas, paremtas pasirinkimu amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar.

Ieškojimas pirminių sąvokų.

Kaip visos sąvokos susijusios su [[Tarpas | tarpu]]? Tarpą išreiškia gyvenimo lygtis. Tiesa taip pat susijusi.

Kaip visos sąvokos susijusios su Dievu?

Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.

[[Puslapiai]]

[[Įžvalgos]]

'''
[[Gyvenimo lygtis]]''' (turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš Dievo)
į:
[+Sąvokos+]

*
Sąvokų apibrėžimas, paremtas pasirinkimu amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar.
* Ieškojimas pirminių sąvokų.
* Kaip visos sąvokos susijusios su [[Tarpas | tarpu]]? Tarpą išreiškia gyvenimo lygtis. Tiesa taip pat susijusi.
* Kaip visos sąvokos susijusios su Dievu?

'''Sąvokos''' [[Žinynas]]
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[Valia]]
[[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]] [[Tobulumas]] [[Laisvumas]] [[Tapatumas]]
* [[Asmenys]] [[Aš]] [[Tu]] [[Kitas]]
* [[Niekas]] [[Betkas]]
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[VienųVienumas]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[VienųVienas]]
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]
* [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]]
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[GerasisVaikas]]
* [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]] [[Skaidymas]]
* [[KategorijųTeorija]]
* [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
* [[Raida]] [[DvylikaKlausimų]] [[Sąsajos]] [[Vertybės]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]]
* [[Kelionė]] [[Nebūtinas]] [[PirmynAtgal]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Susiploti]] [[Suvedimas]]
* [[Nesusivedimai]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]
* [[Rūpėti]] [[Tikėjimas]] [[Paklusimas]]
* [[Sąmoningumas]]
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[AtvirasRibotas]] [[Pilnatvė]]
* [[GyvenimoPrasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
* [[Tarpas]] [[Tiesa]]
* Paskiros mintys: [[Pamąstymai]] [[KitosMintys]]
'''[[Gyvenimo lygtis]]''' (turiniai - kas prieš apibrėžimą, kas išplaukia iš
Dievo) Gyvenimo lygtis išsako visą, kas išsiveda iš Dievo, o būtent, savarankiškas požiūris.
Pakeistos 49-51 eilutės iš
Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaipKito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.

'''Požiūrių sudūrimas''' (pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia
būties)
į:


'''
Požiūrių sudūrimas''' (pavidalai - kas po apibrėžimo, kas išplaukia būties). Požiūrių sudūrimas, jų algebra, jų raida, išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename,kurios viskas išplaukė.
Ištrintos 193-194 eilutės:
Asmenys: Person, Human, I, You, Other
Ištrintos 265-274 eilutės:

'''Klausimai'''
* Questions, CurrentQuestions, QuestionsToAndrius, OlderQuestions, OpenQuestions, PhilosophicalQuestions

CurrentPriorities, ThingsToDo

VariousThoughts, Extra, ExtraNotes

Susirašinėjimai: [[Helmut Leitner]], [[Franz Nahrada]], [[David Kankiewicz]], [[Anthony Judge]], [[Christopher Langan]], [[Joseph Goguen]], [[Benoit Couture]], [[Šarūnas Raudys]]
Pakeistos 272-304 eilutės iš
'''Sandaros''' [[Žemėlapynas]] [[Sandaros]]
* [[Viskas]] [[Visaregis]] [[Reikalai]] [[Skirtumai]]
* [[Padalinimai]] [[Nulybė]] [[Vienybė]] [[Dvejybė]] [[Trejybė]] [[Ketverybė]] [[Penkerybė]] [[Šešerybė]] [[Septynerybė]] [[PadalinimųRatas]] [[Veiksmai]] [[IrVienas]] [[IrDu]] [[IrTrys]]
* [[Atvaizdai]] [[BetkoAtvaizdai]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Pasirinkimai]] [[Aplinkybės]] [[Palyginimai]] [[RyšysSuDievu]] [[GyvybėsDėsniai]] [[Kalbos]] [[Pasakojimas]] [[Pagrindimas]] [[GerosValiosPratimai]] [[Aklavietės]] [[Įvardijimas]]
* [[Santvarka]] [[Netroškimai]] [[Poreikiai]] [[Abejonės]] [[Lūkesčiai]] [[AštuongubasKelias]] [[Laipsnynas]] [[ŠventoPetroRaktaiĮDangų]] [[Palaiminimai]] [[TėveMūsų]] [[BendraSandara]]
* [[6Ir4]] [[DešimtDievoĮsakymų]] [[ŽenklųSavybės]] [[VersloLygtis]] [[Įsakymai]] [[ValiosIšraiškos]] [[Mąstymas]]
* [[Pertvarkymai]]
* [[AutomatųLaipsnynas]] [[Būtinas]] [[GyvybėsSavybės]] [[JėzausLogika]] [[JėzausPasisakymai]] [[NulybėsAtvaizdųPaneigimas]]

'''Išsiaiškinimai'''
[[Vadovėlis]] [[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]


'''Sąvokos''' [[Žinynas]]
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[Valia]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]] [[Tobulumas]] [[Laisvumas]] [[Tapatumas]]
* [[Asmenys]] [[Aš]] [[Tu]] [[Kitas]]
* [[Niekas]] [[Betkas]]
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[VienųVienumas]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[VienųVienas]]
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]
* [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]]
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[GerasisVaikas]]
* [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]] [[Skaidymas]]
* [[KategorijųTeorija]]
* [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
* [[Raida]] [[DvylikaKlausimų]] [[Sąsajos]] [[Vertybės]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]]
* [[Kelionė]] [[Nebūtinas]] [[PirmynAtgal]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Susiploti]] [[Suvedimas]]
* [[Nesusivedimai]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]
* [[Rūpėti]] [[Tikėjimas]] [[Paklusimas]]
* [[Sąmoningumas]]
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[AtvirasRibotas]] [[Pilnatvė]]
* [[GyvenimoPrasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
* [[Tarpas]] [[Tiesa]]
* Paskiros mintys: [[Pamąstymai]] [[KitosMintys]]
į:
2014 liepos 24 d., 23:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 291 eilutė iš:
* [[Raida]] [[DvylikaKlausimų]] [[Sąsajos]]
į:
* [[Raida]] [[DvylikaKlausimų]] [[Sąsajos]] [[Vertybės]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]]
Pakeistos 316-317 eilutės iš
* [[ŠvietimasČikagoje]] [[LietuviųSpauda]] [[Menininkams]]
į:
* [[ŠvietimasČikagoje]] [[LietuviųSpauda]] [[Menininkams]] [[Paraiška]] [[Paroda]]
Pakeistos 319-320 eilutės iš
[[AnthonyJudge]] [[AntonioDamasio]] [[BenoitCouture]] [[Damasio]] [[DavidKankiewicz]] [[DvylikanarisProtas]] [[Estetika]] [[Fenomenologija]] [[FranzNahrada]] [[HelmutLeitner]] [[JosephGoguen]] [[Lou]] [[MichaelKazanjian]] [[PamelaMcLean]] [[Rimas]] [[Rosa]] [[VirmantasGaldikas]] [[MąstymoDiena]] [[Flemming Funch]]
į:
[[Bendraminčiai]] [[AnthonyJudge]] [[AntonioDamasio]] [[BenoitCouture]] [[Damasio]] [[DavidKankiewicz]] [[DvylikanarisProtas]] [[Estetika]] [[Fenomenologija]] [[FranzNahrada]] [[HelmutLeitner]] [[JosephGoguen]] [[Lou]] [[MichaelKazanjian]] [[PamelaMcLean]] [[Rimas]] [[Rosa]] [[VirmantasGaldikas]] [[MąstymoDiena]] [[Flemming Funch]]
Pakeista 322 eilutė iš:
* [[Apžvalga]] [[Aprašas]] [[Juodraštis]] [[ManoUžmojis]] [[Mąstysena]] [[Trumpai]] [[Turinys]]
į:
* [[Apžvalga]] [[Aprašas]] [[Juodraštis]] [[ManoUžmojis]] [[Mąstysena]] [[Trumpai]] [[Turinys]] [[ViskąŽinoti]] [[Suvestis]]
Pakeista 328 eilutė iš:
* [[Skaitiniai]]
į:
* [[Pasiskaitymui]] [[Pasiklausymui]]
Pakeistos 330-332 eilutės iš
* [[TrokštuIšmanyti]]

*
[[Vertybės]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]] [[ViskąŽinoti]] [[Atlikau]] [[Paraiška]] [[Paroda]] [[Bendraminčiai]] [[Pasiklausymui]] [[Pasiskaitymui]] [[Rodos]] [[Savaitrodos]] [[Tikslai]] [[Tikslus]] [[Užupis]] [[Užduotys]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]] [[Vykdau]] [[Įranga]] [[Suvestis]] [[Taikymas]]
į:
* [[TrokštuIšmanyti]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]]
* [[Rodos]]
* [[Taikymas]]
2014 liepos 24 d., 22:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 269 eilutė iš:
* [[Padalinimai]] [[Nulybė]] [[Vienybė]] [[Dvejybė]] [[Trejybė]] [[Ketverybė]] [[Penkerybė]] [[Šešerybė]] [[Septynerybė]] [[PadalinimųRatas]] [[IrVienas]] [[IrDu]] [[IrTrys]]
į:
* [[Padalinimai]] [[Nulybė]] [[Vienybė]] [[Dvejybė]] [[Trejybė]] [[Ketverybė]] [[Penkerybė]] [[Šešerybė]] [[Septynerybė]] [[PadalinimųRatas]] [[Veiksmai]] [[IrVienas]] [[IrDu]] [[IrTrys]]
Pakeistos 277-279 eilutės iš
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]
į:
[[Vadovėlis]] [[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]
Pakeista 285 eilutė iš:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]]
į:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]] [[Veikla]]
Pakeista 322 eilutė iš:
* [[Apžvalga]] [[Aprašas]] [[Juodraštis]] [[ManoUžmojis]] [[Mąstysena]]
į:
* [[Apžvalga]] [[Aprašas]] [[Juodraštis]] [[ManoUžmojis]] [[Mąstysena]] [[Trumpai]] [[Turinys]]
Pakeista 332 eilutė iš:
* [[Trumpai]] [[Turinys]] [[Vadovėlis]] [[Vaidyba]] [[Veikla]] [[Veiksmai]] [[Vertybės]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]] [[ViskąŽinoti]] [[Atlikau]] [[Paraiška]] [[Paroda]] [[Bendraminčiai]] [[Pasiklausymui]] [[Pasiskaitymui]] [[Rodos]] [[Savaitrodos]] [[Tikslai]] [[Tikslus]] [[Užupis]] [[Užduotys]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]] [[Vykdau]] [[Įranga]] [[Suvestis]] [[Taikymas]]
į:
* [[Vertybės]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]] [[ViskąŽinoti]] [[Atlikau]] [[Paraiška]] [[Paroda]] [[Bendraminčiai]] [[Pasiklausymui]] [[Pasiskaitymui]] [[Rodos]] [[Savaitrodos]] [[Tikslai]] [[Tikslus]] [[Užupis]] [[Užduotys]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]] [[Vykdau]] [[Įranga]] [[Suvestis]] [[Taikymas]]
2014 liepos 24 d., 22:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 272 eilutė iš:
* [[6Ir4]] [[DešimtDievoĮsakymų]] [[ŽenklųSavybės]] [[VersloLygtis]] [[Įsakymai]] [[ValiosIšraiškos]]
į:
* [[6Ir4]] [[DešimtDievoĮsakymų]] [[ŽenklųSavybės]] [[VersloLygtis]] [[Įsakymai]] [[ValiosIšraiškos]] [[Mąstymas]]
Pakeistos 277-279 eilutės iš
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]]
į:
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]
Pakeista 315 eilutė iš:
* [[Andrius]] [[MinčiųSodas]]
į:
* [[Andrius]] [[MinčiųSodas]] [[Nuorodos]]
Pakeistos 322-323 eilutės iš
* [[Apžvalga]] [[Aprašas]] [[Juodraštis]]
į:
* [[Apžvalga]] [[Aprašas]] [[Juodraštis]] [[ManoUžmojis]] [[Mąstysena]]
* [[Metraštis
]]
Pakeistos 327-332 eilutės iš
* [[ManoUžmojis]] [[Metraštis]] [[Mintys]] [[Mąstymas]] [[Mąstysena]] [[Mąstytojai]] [[Nuomonės]] [[Nuorodos]] [[Nesurūšiuotos]] [[PavojingosMintys]] [[Pragyvenimas]] [[Pranešimas]] [[PranešimųRašymas]] [[PullmanArtSurvey]] [[Puslapiai]] [[Skaitiniai]] [[Straipsnis]] [[Sumanymai]] [[Surašymas]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]][[Sveikata]] [[TrokštuIšmanyti]] [[Trumpai]] [[Turinys]] [[Vadovėlis]] [[Vaidyba]] [[Veikla]] [[Veiksmai]] [[Vertybės]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]] [[ViskąŽinoti]] [[Atlikau]] [[Paraiška]] [[Paroda]] [[Bendraminčiai]] [[Pasiklausymui]] [[Pasiskaitymui]] [[Rodos]] [[Savaitrodos]] [[Tikslai]] [[Tikslus]] [[Užupis]] [[Užduotys]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]] [[Vykdau]] [[Įranga]] [[Suvestis]] [[Taikymas]]
į:
* [[PavojingosMintys]]
* [[Skaitiniai]]
* [[Sumanymai]]
* [[TrokštuIšmanyti]]

*
[[Trumpai]] [[Turinys]] [[Vadovėlis]] [[Vaidyba]] [[Veikla]] [[Veiksmai]] [[Vertybės]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]] [[ViskąŽinoti]] [[Atlikau]] [[Paraiška]] [[Paroda]] [[Bendraminčiai]] [[Pasiklausymui]] [[Pasiskaitymui]] [[Rodos]] [[Savaitrodos]] [[Tikslai]] [[Tikslus]] [[Užupis]] [[Užduotys]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]] [[Vykdau]] [[Įranga]] [[Suvestis]] [[Taikymas]]
2014 liepos 24 d., 22:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 299-300 eilutės iš
* Paskiros mintys: [[Pamąstymai]]
į:
* Paskiros mintys: [[Pamąstymai]] [[KitosMintys]]
Pakeista 309 eilutė iš:
* [[KūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės]]
į:
* [[KūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės]] [[BesąlygiškasDievoPožiūris]]
Pakeistos 322-326 eilutės iš
[[Užrašai]] [[UžrašaiParodai201203]] [[2007Suvedimas]] [[2011Gruodis]] [[Aprašas]] [[Apžvalga]] [[Archyvas]] [[BesąlygiškasDievoPožiūris]] [[Juodraštis]] [[Kickstarter]] [[KitosMintys]] [[ManoPrielaidos]] [[ManoUžmojis]] [[Metraštis]] [[Mintys]] [[Mąstymas]] [[Mąstysena]] [[Mąstytojai]] [[Nuomonės]] [[Nuorodos]] [[Nesurūšiuotos]] [[PavojingosMintys]] [[Pragyvenimas]] [[Pranešimas]] [[PranešimųRašymas]] [[PullmanArtSurvey]] [[Puslapiai]] [[Skaitiniai]] [[Straipsnis]] [[Sumanymai]] [[Surašymas]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]][[Sveikata]] [[TrokštuIšmanyti]] [[Trumpai]] [[Turinys]] [[Vadovėlis]] [[Vaidyba]] [[Veikla]] [[Veiksmai]] [[Vertybės]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]] [[ViskąŽinoti]] [[Atlikau]] [[Paraiška]] [[Paroda]] [[Bendraminčiai]] [[Pasiklausymui]] [[Pasiskaitymui]] [[Rodos]] [[Savaitrodos]] [[Tikslai]] [[Tikslus]] [[Užupis]] [[Užduotys]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]] [[Vykdau]] [[Įranga]] [[Suvestis]] [[Taikymas]]
į:
* [[Apžvalga]] [[Aprašas]] [[Juodraštis]]
* [[Užrašai]]
* [[UžrašaiParodai201203]]
* [[ManoPrielaidos]]
* [[ManoUžmojis]] [[Metraštis]] [[Mintys]] [[Mąstymas]] [[Mąstysena]] [[Mąstytojai]] [[Nuomonės]] [[Nuorodos]] [[Nesurūšiuotos]] [[PavojingosMintys]] [[Pragyvenimas]] [[Pranešimas]] [[PranešimųRašymas]] [[PullmanArtSurvey]] [[Puslapiai]] [[Skaitiniai]] [[Straipsnis]] [[Sumanymai]] [[Surašymas]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]][[Sveikata]] [[TrokštuIšmanyti]] [[Trumpai]] [[Turinys]] [[Vadovėlis]] [[Vaidyba]] [[Veikla]] [[Veiksmai]] [[Vertybės]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]] [[ViskąŽinoti]] [[Atlikau]] [[Paraiška]] [[Paroda]] [[Bendraminčiai]] [[Pasiklausymui]] [[Pasiskaitymui]] [[Rodos]] [[Savaitrodos]] [[Tikslai]] [[Tikslus]] [[Užupis]] [[Užduotys]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]] [[Vykdau]] [[Įranga]] [[Suvestis]] [[Taikymas]]
2014 liepos 24 d., 21:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 268 eilutė iš:
* [[Viskas]] [[Visaregis]] [[Reikalai]]
į:
* [[Viskas]] [[Visaregis]] [[Reikalai]] [[Skirtumai]]
Pakeista 270 eilutė iš:
* [[Atvaizdai]] [[BetkoAtvaizdai]] [[Pasirinkimai]] [[Aplinkybės]] [[Palyginimai]] [[GyvybėsDėsniai]] [[Kalbos]] [[Pasakojimas]] [[Pagrindimas]] [[GerosValiosPratimai]] [[Aklavietės]] [[Įvardijimas]]
į:
* [[Atvaizdai]] [[BetkoAtvaizdai]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Pasirinkimai]] [[Aplinkybės]] [[Palyginimai]] [[RyšysSuDievu]] [[GyvybėsDėsniai]] [[Kalbos]] [[Pasakojimas]] [[Pagrindimas]] [[GerosValiosPratimai]] [[Aklavietės]] [[Įvardijimas]]
Pakeistos 277-279 eilutės iš
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]]
į:
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]]
Pakeista 281 eilutė iš:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[Valia]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]] [[Tobulumas]] [[Laisvumas]]
į:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[Valia]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]] [[Tobulumas]] [[Laisvumas]] [[Tapatumas]]
Pakeista 285 eilutė iš:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]]
į:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[RyšysSuDievu]] [[Savybės]] [[Sutapti]] [[Sąlygos]]
Pakeista 288 eilutė iš:
* [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]]
į:
* [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]] [[Skaidymas]]
Pakeistos 291-293 eilutės iš
* [[NulinisPožiūris]] [[NulinėSandara]] [[NulinėVeikla]]
* [[Raida]] [[DvylikaKlausimų]]
* [[Kelionė]] [[Nebūtinas]] [[PirmynAtgal]] [[PradžiaIrPabaiga]]
į:
* [[Raida]] [[DvylikaKlausimų]] [[Sąsajos]]
* [[Kelionė]] [[Nebūtinas]] [[PirmynAtgal]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Susiploti]] [[Suvedimas]]
Pridėta 295 eilutė:
* [[Sąmoningumas]]
Pridėta 298 eilutė:
* [[Tarpas]] [[Tiesa]]
Pakeistos 300-301 eilutės iš
[[Prasmė]] [[Raiška]] [[RyšysSuDievu]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valingas]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Įžvalgos]]
į:
Pakeista 310 eilutė iš:
* [[DievoProtas]] [[DievoVeidas]] [[DrobiųParoda]] [[Drobės]] [[LėliųNamelis]] [[Pakabinimas]] [[Kvadratas]]
į:
* [[DievoProtas]] [[DievoVeidas]] [[DrobiųParoda]] [[Drobės]] [[LėliųNamelis]] [[Pakabinimas]] [[Kvadratas]] [[Raiška]]
Pakeistos 319-320 eilutės iš
[[AnthonyJudge]] [[AntonioDamasio]] [[BenoitCouture]] [[Damasio]] [[DavidKankiewicz]] [[DvylikanarisProtas]] [[Estetika]] [[Fenomenologija]] [[FranzNahrada]] [[HelmutLeitner]] [[JosephGoguen]] [[Lou]] [[MichaelKazanjian]] [[PamelaMcLean]] [[Rimas]] [[Rosa]] [[VirmantasGaldikas]] [[MąstymoDiena]]
į:
[[AnthonyJudge]] [[AntonioDamasio]] [[BenoitCouture]] [[Damasio]] [[DavidKankiewicz]] [[DvylikanarisProtas]] [[Estetika]] [[Fenomenologija]] [[FranzNahrada]] [[HelmutLeitner]] [[JosephGoguen]] [[Lou]] [[MichaelKazanjian]] [[PamelaMcLean]] [[Rimas]] [[Rosa]] [[VirmantasGaldikas]] [[MąstymoDiena]] [[Flemming Funch]]
Pakeista 322 eilutė iš:
[[Užrašai]] [[UžrašaiParodai201203]] [[2007Suvedimas]] [[2011Gruodis]] [[Aprašas]] [[Apžvalga]] [[Archyvas]] [[BesąlygiškasDievoPožiūris]] [[Juodraštis]] [[Kickstarter]] [[KitosMintys]] [[ManoPrielaidos]] [[ManoUžmojis]] [[Metraštis]] [[Mintys]] [[Mąstymas]] [[Mąstysena]] [[Mąstytojai]] [[Nuomonės]] [[Nuorodos]] [[Nesurūšiuotos]] [[PavojingosMintys]] [[Pragyvenimas]] [[Pranešimas]] [[PranešimųRašymas]] [[PullmanArtSurvey]] [[Puslapiai]] [[Skaitiniai]] [[Straipsnis]] [[Sumanymai]] [[Surašymas]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]][[Sveikata]] [[TrokštuIšmanyti]] [[Trumpai]] [[Turinys]] [[Vadovėlis]] [[Vaidyba]] [[Veikla]] [[Veiksmai]] [[Vertybės]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]] [[ViskąŽinoti]] [[Atlikau]] [[Paraiška]] [[Paroda]] [[Bendraminčiai]] [[Pasiklausymui]] [[Pasiskaitymui]] [[Rodos]] [[Savaitrodos]] [[Tikslai]] [[Tikslus]] [[Užupis]] [[Užduotys]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]] [[Vokietija]] [[Čikaga]] [[Vykdau]] [[Įranga]]
į:
[[Užrašai]] [[UžrašaiParodai201203]] [[2007Suvedimas]] [[2011Gruodis]] [[Aprašas]] [[Apžvalga]] [[Archyvas]] [[BesąlygiškasDievoPožiūris]] [[Juodraštis]] [[Kickstarter]] [[KitosMintys]] [[ManoPrielaidos]] [[ManoUžmojis]] [[Metraštis]] [[Mintys]] [[Mąstymas]] [[Mąstysena]] [[Mąstytojai]] [[Nuomonės]] [[Nuorodos]] [[Nesurūšiuotos]] [[PavojingosMintys]] [[Pragyvenimas]] [[Pranešimas]] [[PranešimųRašymas]] [[PullmanArtSurvey]] [[Puslapiai]] [[Skaitiniai]] [[Straipsnis]] [[Sumanymai]] [[Surašymas]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]][[Sveikata]] [[TrokštuIšmanyti]] [[Trumpai]] [[Turinys]] [[Vadovėlis]] [[Vaidyba]] [[Veikla]] [[Veiksmai]] [[Vertybės]] [[ViskąIšmanytiViskąGloboti]] [[ViskąŽinoti]] [[Atlikau]] [[Paraiška]] [[Paroda]] [[Bendraminčiai]] [[Pasiklausymui]] [[Pasiskaitymui]] [[Rodos]] [[Savaitrodos]] [[Tikslai]] [[Tikslus]] [[Užupis]] [[Užduotys]] [[Užmojai]] [[VertybiųŽemėlapis]] [[Vykdau]] [[Įranga]] [[Suvestis]] [[Taikymas]]
2014 liepos 24 d., 21:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 281 eilutė iš:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[Valia]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]] [[Tobulumas]]
į:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[Valia]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]] [[Tobulumas]] [[Laisvumas]]
Pakeista 285 eilutė iš:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]]
į:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]]
Pakeista 287 eilutė iš:
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]]
į:
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]] [[GerasisVaikas]]
Pakeistos 295-296 eilutės iš
* [[Rūpėti]] [[Tikėjimas]]
* [[AtvirasRibotas]]
į:
* [[Rūpėti]] [[Tikėjimas]] [[Paklusimas]]
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[AtvirasRibotas]] [[Pilnatvė]]
* [[GyvenimoPrasmė]] [[Laimė]] [[Laisvė]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
Pakeistos 299-303 eilutės iš
[[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Dorovė]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[Kliūtys]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Neužstota]] [[Nuotaikos]] [[Paklusimas]] [[Pamokymai]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[Prasmė]] [[Raiška]] [[RyšysSuDievu]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valingas]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Įžvalgos]]
* [[Neigiamybė]] [[Neigimas]]
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]]
* [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
į:
[[Prasmė]] [[Raiška]] [[RyšysSuDievu]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valingas]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Įžvalgos]]

'''Gvildenimai'''
[[Nuotaikos]] [[Atsakomybė]] [[Pamokymai]] [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]] [[MenoTaisyklės]] [[Pasipasakojimai]]
Ištrinta 316 eilutė:
* Gvildenimai: [[Atsakomybė]] [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]] [[MenoTaisyklės]]
2014 liepos 24 d., 20:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 277-279 eilutės iš
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]]
į:
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]]
Pakeista 285 eilutė iš:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]]
į:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Atjausti]] [[Atsiplėšimas]]
Pakeista 288 eilutė iš:
* [[Susikalbėjimas]]
į:
* [[Suvokimas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Susikalbėjimas]]
Pakeistos 292-293 eilutės iš
* [[DvylikaKlausimų]]
* [[Kelionė]] [[Nebūtinas]]
į:
* [[Raida]] [[DvylikaKlausimų]]
* [[Kelionė]] [[Nebūtinas]] [[PirmynAtgal]] [[PradžiaIrPabaiga]]
Pakeistos 295-298 eilutės iš
[[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Dorovė]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[Kliūtys]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Neužstota]] [[Nuotaikos]] [[Paklusimas]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valingas]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Įžvalgos]]
į:
* [[Rūpėti]] [[Tikėjimas]]
* [[AtvirasRibotas]]
* Paskiros mintys: [[Pamąstymai]]
[[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Dorovė]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[Kliūtys]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Neužstota]] [[Nuotaikos]] [[Paklusimas]] [[Pamokymai]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[Prasmė]] [[Raiška]] [[RyšysSuDievu]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valingas]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Įžvalgos]]
Pakeista 317 eilutė iš:
* Gvildenimai: [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]] [[MenoTaisyklės]]
į:
* Gvildenimai: [[Atsakomybė]] [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]] [[MenoTaisyklės]]
2014 liepos 24 d., 19:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 285 eilutė iš:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]]
į:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]] [[Mintis]]
Pakeista 308 eilutė iš:
* [[Apeigos]] [[Giesmėmis]] [[Giesmės]] [[MuzikaKompu]] [[Gitara]]
į:
* [[Apeigos]] [[Giesmėmis]] [[Giesmės]] [[Daina]] [[MuzikaKompu]] [[Gitara]] [[MišiosVisiems]]
Pakeistos 311-317 eilutės iš
* [[Namelis]]
* [[Andrius]]
* [[Šviesuoliai]]
[[Švietimas]] [[ŠvietimasČikagoje]] [[Kelionei]] [[AndriusMenoTaisyklės]] [[Daina]] [[Kalendorius]] [[Knygutė]] [[Laikraštis]] [[LietuviųSpauda]] [[Menas]] [[Menininkams]] [[Menininkas]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoAplinkybės]] [[MenoTaisyklės]] [[MenoTikslas]] [[Mintis]] [[MinčiųSodas]] [[MišiosVisiems]] [[Mokesčiai]] [[MąstymoDiena]]

'''Šviesuoliai'''
[[AnthonyJudge]] [[AntonioDamasio]] [[BenoitCouture]] [[Damasio]] [[DavidKankiewicz]] [[DvylikanarisProtas]] [[Estetika]] [[Fenomenologija]] [[FranzNahrada]] [[HelmutLeitner]] [[JosephGoguen]] [[Lou]] [[MichaelKazanjian]] [[PamelaMcLean]] [[Rimas]] [[Rosa]] [[VirmantasGaldikas]]
į:
* [[Namelis]] [[Mokesčiai]]
* [[Andrius]] [[MinčiųSodas]]
* [[ŠvietimasČikagoje]] [[LietuviųSpauda]] [[Menininkams]]
* Gvildenimai: [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]] [[MenoTaisyklės]]

'''
[[Šviesuoliai]] '''
[[AnthonyJudge]] [[AntonioDamasio]] [[BenoitCouture]] [[Damasio]] [[DavidKankiewicz]] [[DvylikanarisProtas]] [[Estetika]] [[Fenomenologija]] [[FranzNahrada]] [[HelmutLeitner]] [[JosephGoguen]] [[Lou]] [[MichaelKazanjian]] [[PamelaMcLean]] [[Rimas]] [[Rosa]] [[VirmantasGaldikas]] [[MąstymoDiena]]
2014 liepos 24 d., 18:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 313-314 eilutės iš
[[Šviesuoliai]] [[Švietimas]] [[ŠvietimasČikagoje]] [[Kelionei]] [[AndriusMenoTaisyklės]] [[Daina]] [[Kalendorius]] [[Knygutė]] [[Laikraštis]] [[LietuviųSpauda]] [[Menas]] [[Menininkams]] [[Menininkas]][[MeninėsPriemonės]] [[MenoAplinkybės]] [[MenoTaisyklės]] [[MenoTikslas]] [[Mintis]] [[MinčiųSodas]] [[MišiosVisiems]] [[Mokesčiai]] [[MąstymoDiena]]
į:
* [[Šviesuoliai]]
[[Švietimas]] [[ŠvietimasČikagoje]] [[Kelionei]] [[AndriusMenoTaisyklės]] [[Daina]] [[Kalendorius]] [[Knygutė]] [[Laikraštis]] [[LietuviųSpauda]] [[Menas]] [[Menininkams]] [[Menininkas]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoAplinkybės]] [[MenoTaisyklės]] [[MenoTikslas]] [[Mintis]] [[MinčiųSodas]] [[MišiosVisiems]] [[Mokesčiai]] [[MąstymoDiena]]
2014 liepos 24 d., 15:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 268 eilutė iš:
* [[Viskas]] [[Visaregis]]
į:
* [[Viskas]] [[Visaregis]] [[Reikalai]]
Pridėta 293 eilutė:
* [[Kelionė]] [[Nebūtinas]]
Pakeista 295 eilutė iš:
[[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Dorovė]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[Kliūtys]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Nebūtinas]] [[Neužstota]] [[Nuotaikos]] [[Paklusimas]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valingas]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Įžvalgos]]
į:
[[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Dorovė]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[Kliūtys]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Neužstota]] [[Nuotaikos]] [[Paklusimas]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valingas]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Įžvalgos]]
Pakeistos 299-300 eilutės iš
* [[Pakabinimas]] [[Kvadratas]]
į:
Pakeistos 304-305 eilutės iš
* [[Rūpi]] [[Gvildenu]]
į:
* [[Rūpi]] [[Gvildenu]] [[Darbai]] [[Klausimai]] [[Gvildenimai]]
* [[Pradžiai
]]
Pakeistos 307-313 eilutės iš
[[Šviesuoliai]] [[Švietimas]] [[ŠvietimasČikagoje]] [[Andrius]] [[Darbai]] [[Ieva]] [[Kelionei]] [[Kelionė]] [[AndriusMenoTaisyklės]] [[Daina]] [[Apeigos]] [[DievoProtas]] [[DievoVeidas]] [[DrobiųParoda]] [[Drobės]] [[Giesmėmis]] [[Giesmės]] [[Gitara]] [[Gvildenimai]] [[Kalendorius]] [[Klausimai]] [[Knygos]] [[Knygutė]] [[Laikraštis]] [[Lietuva]] [[LietuviųSpauda]] [[LėliųNamelis]] [[Menas]] [[Menininkams]] [[Menininkas]][[MeninėsPriemonės]] [[MenoAplinkybės]] [[MenoTaisyklės]] [[MenoTikslas]] [[Mintis]] [[MinčiųSodas]] [[MišiosVisiems]] [[Mokesčiai]] [[MuzikaKompu]] [[MąstymoDiena]] [[Namelis]]
į:
* [[DievoProtas]] [[DievoVeidas]] [[DrobiųParoda]] [[Drobės]] [[LėliųNamelis]] [[Pakabinimas]] [[Kvadratas]]
* [[Apeigos]] [[Giesmėmis]] [[Giesmės]] [[MuzikaKompu]] [[Gitara]]
* [[Lietuva]]
* [[Knygos]]
* [[Namelis]]
* [[Andrius]]
[[Šviesuoliai]] [[Švietimas]] [[ŠvietimasČikagoje]] [[Kelionei]] [[AndriusMenoTaisyklės]] [[Daina]] [[Kalendorius]] [[Knygutė]] [[Laikraštis]] [[LietuviųSpauda]] [[Menas]] [[Menininkams]] [[Menininkas]][[MeninėsPriemonės]] [[MenoAplinkybės]] [[MenoTaisyklės]] [[MenoTikslas]] [[Mintis]] [[MinčiųSodas]] [[MišiosVisiems]] [[Mokesčiai]] [[MąstymoDiena]]
2014 liepos 24 d., 13:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 270 eilutė iš:
* [[Atvaizdai]] [[BetkoAtvaizdai]] [[Pasirinkimai]] [[Aplinkybės]] [[GyvybėsDėsniai]] [[Kalbos]] [[Pasakojimas]] [[Pagrindimas]] [[GerosValiosPratimai]] [[Aklavietės]] [[Įvardijimas]]
į:
* [[Atvaizdai]] [[BetkoAtvaizdai]] [[Pasirinkimai]] [[Aplinkybės]] [[Palyginimai]] [[GyvybėsDėsniai]] [[Kalbos]] [[Pasakojimas]] [[Pagrindimas]] [[GerosValiosPratimai]] [[Aklavietės]] [[Įvardijimas]]
Pakeista 272 eilutė iš:
* [[6Ir4]] [[DešimtDievoĮsakymų]] [[ŽenklųSavybės]] [[VersloLygtis]]
į:
* [[6Ir4]] [[DešimtDievoĮsakymų]] [[ŽenklųSavybės]] [[VersloLygtis]] [[Įsakymai]] [[ValiosIšraiškos]]
Pakeistos 277-279 eilutės iš
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]]
į:
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]]
Pakeista 281 eilutė iš:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]]
į:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[Valia]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]] [[Tobulumas]]
Pakeista 285 eilutė iš:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]]
į:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]] [[Sąvoka]] [[Apibrėžimas]]
Pakeistos 293-295 eilutės iš
[[Apibrėžimas]] [[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dorovė]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[GroupAttributes]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išreikšti]] [[IšŠirdies]] [[Kliūtys]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Nuotaikos]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Žinoti]] [[Žmogus]]
* [[Pakabinimas
]]
į:
* [[Nesusivedimai]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DeriniųKalba]] [[Nedviprasmybės]]
[[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Dorovė]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Išreikšti]] [[Kliūtys]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Nebūtinas]] [[Neužstota]] [[Nuotaikos]] [[Paklusimas]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valingas]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Įžvalgos]]
* [[Neigiamybė]] [[Neigimas]]
* [[ViskoVienumas]] [[Visuma]]
* [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[IšŠirdies]] [[Kūryba]] [[Žmogus]]
* [[Pakabinimas]] [[Kvadratas]]
Pakeistos 304-306 eilutės iš
[[Šviesuoliai]] [[Švietimas]] [[ŠvietimasČikagoje]] [[Andrius]] [[AndriusKulikauskas]] [[Darbai]] [[Ieva]] [[Kelionei]] [[Kelionė]] [[AndriusMenoTaisyklės]] [[Daina]] [[Apeigos]] [[DievoProtas]] [[DievoVeidas]] [[DrobiųParoda]] [[Drobės]] [[Giesmėmis]] [[Giesmės]] [[Gitara]] [[Gvildenimai]] [[Gvildenu]] [[Kalendorius]] [[Klausimai]] [[Knygos]] [[Knygutė]] [[KūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės]] [[Laikraštis]] [[Lietuva]] [[LietuviųSpauda]] [[LėliųNamelis]] [[Menas]] [[Menininkams]] [[Menininkas]][[MeninėsPriemonės]] [[MenoAplinkybės]] [[MenoTaisyklės]] [[MenoTikslas]] [[Mintis]] [[MinčiųSodas]] [[MišiosVisiems]] [[Mokesčiai]] [[MuzikaKompu]] [[MąstymoDiena]] [[Namelis]]
į:
* [[Rūpi]] [[Gvildenu]]
* [[KūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės]]
[[Šviesuoliai]] [[Švietimas]] [[ŠvietimasČikagoje]] [[Andrius]] [[Darbai]] [[Ieva]] [[Kelionei]] [[Kelionė]] [[AndriusMenoTaisyklės]] [[Daina]] [[Apeigos]] [[DievoProtas]] [[DievoVeidas]] [[DrobiųParoda]] [[Drobės]] [[Giesmėmis]] [[Giesmės]] [[Gitara]] [[Gvildenimai]] [[Kalendorius]] [[Klausimai]] [[Knygos]] [[Knygutė]] [[Laikraštis]] [[Lietuva]] [[LietuviųSpauda]] [[LėliųNamelis]] [[Menas]] [[Menininkams]] [[Menininkas]][[MeninėsPriemonės]] [[MenoAplinkybės]] [[MenoTaisyklės]] [[MenoTikslas]] [[Mintis]] [[MinčiųSodas]] [[MišiosVisiems]] [[Mokesčiai]] [[MuzikaKompu]] [[MąstymoDiena]] [[Namelis]]
2014 liepos 24 d., 13:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 293-294 eilutės iš
[[Apibrėžimas]] [[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dorovė]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[GroupAttributes]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyventi]] [[Išreikšti]] [[IšŠirdies]] [[Kliūtys]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Žinoti]] [[Žmogus]]
į:
[[Apibrėžimas]] [[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dorovė]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[GroupAttributes]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išreikšti]] [[IšŠirdies]] [[Kliūtys]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Nuotaikos]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Žinoti]] [[Žmogus]]
* [[Pakabinimas]]
Pridėtos 322-347 eilutės:
* What is the relationship between Defining and Wishing? Especially given that the scopes of Wishing are from Nothing to Everything, whereas the scopes of Defining are from Everything to Nothing? How are the RepresentationsOfTheOnesome not defining scope?
* What needs to be added to Definitions of Scopes for BeingOneWith?
* Note that the definition of equality keeps changing, keeps getting reinterpreted, as we consider anew what it means for the one who has gone beyond to be with the one who has not. ''What does this mean for understanding, how does it arise from definition?''
* Is Scope a substitute for what is scopeless? How does Negation introduce Scope?
* How is Person grounded in Scope?
* What is the role of Willingness?
* What is the relationship between Experiencing, NotExperiencing and Understanding as regards Spirit and System?
* What is the difference in understanding between statements such as EternalLife is understanding of Life and statements such as Everything is understanding of I?
* What is the role of Love and how is it related to Truth and Understanding?
* How do Life and EternalLife relate the single perspective and the double perspective?
* What is the relationship between Coinciding and Love?
* What is the FourfoldDivergence of Love?
* What is the role of being loved and of loving?
* God is Shared and NotShared, so what does it mean that he is Undefined? What does it mean to be Defined?
* What does it mean that God's level is collapsed, unlike the other levels?
* What is the connection between Level and Definition?
* How is Definition relative to Equality, Equivalence? across four scopes of Truth?
* What is the role of {{Truth}} with regard to {{Love}} and {{Understanding}}?
* Account for all concepts that bear on the {{Overview}}.
* and the most important concepts: {{Love}}, JesusChrist - LoveGod and LoveYourNeighborAsYourself, the Holy Trinity, EternalLife.
* consider other important concepts: {{Creator}}, {{human}}, {{Empathy}}, {{Perspective}}.
* include and relate the MeaningfulConcepts
* How do {{Love}} and {{Understanding}} relate (via empathy for views)? Given love as the unity of the representations of God, in what sense is love the support of life?
* Kaip kategorijų teorija suprasti pradines sąvokas: požiūris (rūpėjimas), nuostata (tikėjimas), įsakymas (paklusimas), apimtis, žiūrovas ir jo laukas, išsiskyrimai, atskyrimai, padalinimai.

>><<
Pakeistos 354-472 eilutės iš
Attach:x.png
į:
Attach:x.png

Everything
Omniscope, Angles
PrimaryStructures PrimaryStructure
EverythingWishesForNothing: OperatingPrinciples
EverythingWishesForSomething: Doubts, Counterquestions, CounterChoices
EverythingWishesForAnything: EmotionalResponses
EverythingWishesForEverything: EightfoldWay
SecondaryStructures
Static
8 Divisions: Nullsome, Onesome, Twosome, Threesome, Foursome, Fivesome, Sixsome, Sevensome
6 Representations Representation, RepresentationOfTheNullsome, RepresentationsOfTheNullsome, RepresentationOfTheOnesome, RepresentationsOfTheOnesome, RepresentationsOfTheTwosome, RepresentationOfTheThreesome, RepresentationsOfTheThreesome, RepresentationsOfTheFoursome, RepresentationsOfTheFivesome, RepresentationsOfTheSixsome, RepresentationsOfTheSevensome

12 Topologies Topology
Dynamic (Languages)
12 become 6: Argumentation
8 become 12: Verbalization: GoodWillExercises
6 become 8: {{Narration}}

Basic Theory

God GoBeyondOneself GoesBeyondOneself GoingBeyondOneself Good Theory TotalStructure TripleSelf Truth I, You, Other Activity Anything BeingOneWith Assumptions Caring Choosing Coinciding DecreasingSlack Division DivisionOfEverything Experiencing Fact Facts Freedom Life Love NullActivity Person Perspective SingleSelf Slack
Everything, Anything, Something,Nothing
Activity, Structure, Representations, Unity
System Understanding
Will, GodsWill
Wisdom
Wishing LackOfSelf Knowledge Scope Scopes Self
Definition, Definitions
Know, Knowing, Known
DoubleSelf

Intuitive Concepts

EternalLife, Empathy, Engaging, Consciousness, Creativity, Creator, Human, Mind

Theoretical Constructs

Eightsome, EighthPerspective, GeneralStructure, Interpolation, SeventhPerspective, NotWishes
EverythingAndAnything, EverythingVAnything
HumansView, HumanViewOfGoodUnderstanding, HumanViewOfSelf-Understanding, HumanViewOfSharedUnderstanding, HumanViewOfUnderstanding, HumanOutlook, LostChild, GodOutlook
Coincide, Coincides
Distinction, Distinctions, Distinctness, Identity
UnfoldingOfDivisions, Dividing, Whole, Wholeness, Part
Factor, Factoring, Factors
FixedPoints, Fractalness
Forwards, Backwards
Heart, Flickering
Extent, Grounds, Negation, Manifest,
Indefinite, IndefiniteVDefinite
Level, Levels, FourLevels, LevelOfUnderstanding, LevelsOfUnderstanding, LevelsOfConsciousness, NotExperiencing, Goodness, Choices, UnfoldingTranscendingEngagingCohering, Unfolding, UnityOfRepresentationsOfStructure, Equation, EquationOfLife, Equations, SpiritVStructure
GodTheFather, GodTheSon, GodTheSpirit
NotGod, GodVEverything, GodVHeart, GodVHuman, GodVOther, LifeOfGod
GodsView, SubordinateView, Subordinate, Supposition, Suppositions, TakeUpAPerspective, BisectingAView, Bisection, ChainOfViews, TheChainOfViews, CompositionOfSuppositions, CompositionOfViews, AlgebraOfPerspectives, AlgebraOfViews, Perspectives, View, Viewed, Viewer, Views, IdentityView, Associative, InvertedPerspective, DefaultPerspective, IndependentPerspective, Look, EquivalentViews, SystemView, Vantage, StructurePreserving, Position
UnderstandingVSlack
Unequals, Equals
Unevaluated, Evaluated
WhatYouBelieveIsWhatHappens, WhatYouFindIsWhatYouLove
Internalization
InversionEffect, Unknown, ReversalEffect
RepresentationsOfAnything, RepresentationsOfEverything, RepresentationsOfNullsome, RepresentationsOfSlack
DefaultObserver, DefaultPosition
LoveYourEnemy, LoveYourNeighborAsYourself, LoveGod, LoveOther, LoveSelf, LoveVLife
MentalSpace, MentalSpaces, MentalWorkspaces
NonWilling, Nonwilling, Nonwillingness, NotUnwilling, NotWilling, Willing, Willingness, Unwilling
ObservationalPlane, ObservationalPlanes,Observe, Observed
Condition, Conditional, Conditions, Unconditional
Complete, Incomplete, Unified, Unobstructed, Familiar
Conceive, Concept, Concepts
ConstructiveHypotheses, ConstructiveHypothesis
Context, Contexts
Recurring, RecurringActivity, RecurringStructure
Reference, Referent, NonReference
Responsive, Sensitive
Relations, Relationship, Relationships, RelationshipsWithGod
Absolute, Relative
Self-Understanding, SelfUnderstanding, SharedUnderstanding, Rapport, Susikalba, GoodUnderstanding
SelfCoinciding, SelfDescription, SelfEmbedding, Embedding, SelfInclusion, SelfReinforcing, SelfVOther
Properties, Quality, PropertiesOfEverything, PropertiesOfGod, PropertiesOfLife, PropertiesVRepresentations, Property, PropertyOfEverything, PropertyOfGod
TheBeginning, TheEnd, End, TheStory, Beginning, BeginningVEnd, Collapse
OnefoldDivergence, TwofoldDivergence, ThreefoldDivergence, FourfoldDivergence, Divergence, Divergences, Diverging, Convergences
NullfoldDistinction, OnefoldDistinction, TwofoldDistinction, FourfoldDistinction, Distinguishing
Thought, Thoughts
Unbounded, Bounded, Define, Defining, Definite, Unlimited, Limited, AlgebraOfDistinguishability
Separate, Separation, KeepSeparate
Shared, Sharing
AntiStructure, ShiftInPerspective
GrowAware, Awareness
Mathematics, UserInterfaceDesign
MentalMovements Deterministic Logics MergingPerspectives MetaphoricalThinking Matrix Mystery NotBeingOneWith Redundancy Bijection Simple Anthropomorphism Approaches BringToLight Extremism Reality OperationalSummary ActualContext Actuality Category Commitments Focus Frame Independence Independents Indistinction Insignificants Interplay Origin OriginalPrinciples PairsOfConcepts Patterns OptimalityConstraints OptimalSolutions Oracle Polarities PoliticalRhetoric PositiveVNegative

Operation, Operations: AddNone, AddNull, AddZero, AddOne, AddTwo, AddThree

NullAddOne NullAddThree OneAddOne OneAddThree OneAddTwo SevenAddOne FiveAddOne FourAddOne FourAddThree SixAddOne ThreeAddOne TwoAddOne

Renamed

ZeroActivity ZeroStructure NullAction NullStructure

Examples

AndriusDailyRoutine AutomataHierarchy Beatitudes ChangingOurMinds Commandments AfterActionReview, AlgebraOfCopyright, BuddhasEightfoldWay, BusinessEquation, ThinkingHats TopologiesInMetaphors TopologiesInPsalms RequirementsOfLivingSystems RequirementsOfMentalSystems Visualizations WaysOfModeling WaysOfRecaring WaysOfRethinking GettingThingsDone JesusSayings PrinciplesOfLife QualitiesOfSigns PretextsForOutreach QualityWithoutAName Concerns IAmStatements HierarchyOfNeeds GrowthOfConcern MethodsOfProof MotivationalDrives KindsOfPrayer LifeChoices LogicalLevelsOfChange LogicOfHeartAndWorld LogicOfJesus OrganizingObjects OurFather SixMethodsOfProof StPetersKeysToHeaven NonviolentEngagement Diagrams DirectionsFromTheGood DirectionsOfTheGood DirectionsToTheGood ExpressionsOfTheWill Dialogue

Elements

True Thinking Perfection Person-In-General Person-In-Particular SecondaryStructure TakingAStand Symbol Possibility Wishes World VerbalizationDiagram SemioticSquare Justice NullsomeVOnesome Language Languages Loving Needs Meaningful Morphism Necessity Observer GoodHeart GoodWill Gradation Gradations IncreasingSlack Expectations FollowingThrough ExternalPerspective Reflecting

Projects

AccountForGod, A, D, CurrentPriorities CurrentQuestions GenealogyOfConcepts GlossaryOfStructure Questions QuestionsToAndrius APrimerOfStructure ThingsToDo GOS Liutasirdziai LivingByTruth IndexOfStructures Introduction Archive Booklet OutsideView OverviewOfStructures PageIndex SomeComparisonsAndParalels SomeParallels MeaningfulConcepts OlderQuestions OpenQuestions PhilosophicalQuestions RecentChanges StartingPoint StructuralSummary UnderstandingSummary Terms TermsAndTranslations VariousThoughts Example Discussion DangerousIdeas GoodWillExercises GodsThoughts Extra ExtraNotes PracticalConsequences

Motivations

ApplicationExamples Applications ApplyKnowledgeUsefully ApplyUsefully HowToKnowEverything KnowEverything Motivations MyPosition MyQuest MyWish OurPosition OurView UnderstandEverything UsefulApplications WhyKnowEverything ImaginingGod AndriusGodConversation ExistentialConversation

Christianity

GospelOfJohn Jesus JesusChrist KingdomOfHeaven HolyTrinity DayOfJudgement
2014 liepos 24 d., 12:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 270 eilutė iš:
* [[Atvaizdai]] [[BetkoAtvaizdai]] [[Pasirinkimai]] [[Aplinkybės]] [[GyvybėsDėsniai]] [[Pasakojimas]] [[Pagrindimas]] [[GerosValiosPratimai]] [[Aklavietės]] [[Įvardijimas]]
į:
* [[Atvaizdai]] [[BetkoAtvaizdai]] [[Pasirinkimai]] [[Aplinkybės]] [[GyvybėsDėsniai]] [[Kalbos]] [[Pasakojimas]] [[Pagrindimas]] [[GerosValiosPratimai]] [[Aklavietės]] [[Įvardijimas]]
Pakeistos 277-279 eilutės iš
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]]
į:
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]]
Pakeista 281 eilutė iš:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]]
į:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[Gerumas]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]]
Pakeista 285 eilutė iš:
* [[DievoPožiūris]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]]
į:
* [[Požiūriai]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[DievoPožiūris]] [[Laikysenos]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Nuostata]]
Pakeista 290 eilutė iš:
* [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]]
į:
* [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[KaipEsameViena]]
Pakeistos 292-293 eilutės iš
[[Apibrėžimas]] [[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dorovė]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyventi]] [[Išreikšti]] [[IšŠirdies]] [[KaipEsameViena]] [[Kalba]] [[Kalbos]] [[Kliūtys]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laikysena]] [[Laikysenos]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Nuostata]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pomenės]] [[Požiūriai]] [[Požiūris]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Žinoti]] [[Žmogus]]
į:
* [[DvylikaKlausimų]]
[[Apibrėžimas]] [[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dorovė]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[GroupAttributes]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyventi]] [[Išreikšti]] [[IšŠirdies]] [[Kliūtys]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Žinoti]] [[Žmogus]]
2014 liepos 24 d., 12:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 267-269 eilutės iš
'''Sandaros'''
[[Žemėlapynas]] [[ŠventoPetroRaktaiĮDangų]] [[6Ir4]] [[Abejonės]] [[Aklavietės]] [[Aplinkybės]] [[Atvaizdai]] [[AutomatųLaipsnynas]] [[AštuongubasKelias]] [[BendraSandara]] [[BetkoAtvaizdai]] [[Būtinas]] [[DešimtDievoĮsakymų]] [[Dvejybė]] [[GerosValiosPratimai]] [[GyvybėsDėsniai]] [[GyvybėsSavybės]] [[IrDu]] [[IrTrys]] [[IrVienas]][[ŽenklųSavybės]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Sandaros]] [[Santvarka]] [[JėzausLogika]] [[JėzausPasisakymai]] [[Ketverybė]] [[Laipsnynas]] [[Lūkesčiai]] [[Netroškimai]] [[Nulybė]] [[NulybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Padalinimai]] [[PadalinimųRatas]] [[Pagrindimas]] [[Palaiminimai]] [[Pasakojimas]] [[Pasirinkimai]] [[Penkerybė]] [[Persitvarkymai]] [[Pertvarkymai]] [[Poreikiai]] [[Septynerybė]] [[TėveMūsų]] [[Trejybė]] [[VersloLygtis]] [[Vienybė]] [[Visaregis]] [[Viskas]] [[Įvardijimas]] [[Šešerybė]] [[ŽenklųSavybės]]
į:
'''Sandaros''' [[Žemėlapynas]] [[Sandaros]]
* [[Viskas]] [[Visaregis]]
* [[Padalinimai]] [[Nulybė]] [[Vienybė]] [[Dvejybė]] [[Trejybė]] [[Ketverybė]] [[Penkerybė]] [[Šešerybė]] [[Septynerybė]] [[PadalinimųRatas]] [[IrVienas]] [[IrDu]] [[IrTrys]]
*
[[Atvaizdai]] [[BetkoAtvaizdai]] [[Pasirinkimai]] [[Aplinkybės]] [[GyvybėsDėsniai]] [[Pasakojimas]] [[Pagrindimas]] [[GerosValiosPratimai]] [[Aklavietės]] [[Įvardijimas]]
* [[Santvarka]] [[Netroškimai]] [[Poreikiai]] [[Abejonės]] [[Lūkesčiai]] [[AštuongubasKelias]] [[Laipsnynas]] [[ŠventoPetroRaktaiĮDangų]] [[Palaiminimai]] [[TėveMūsų]] [[BendraSandara]]
* [[6Ir4]] [[DešimtDievoĮsakymų]] [[ŽenklųSavybės]] [[VersloLygtis]]
* [[Pertvarkymai]]
* [[AutomatųLaipsnynas]] [[Būtinas]] [[GyvybėsSavybės]] [[JėzausLogika]] [[JėzausPasisakymai]] [[NulybėsAtvaizdųPaneigimas]]
Pakeista 284 eilutė iš:
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[VienųVienumas]] [[IšėjimasUžSavęs]]
į:
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[VienųVienumas]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[VienųVienas]]
Pakeista 292 eilutė iš:
[[Apibrėžimas]] [[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dorovė]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyventi]] [[Išreikšti]] [[IšŠirdies]] [[KaipEsameViena]] [[Kalba]] [[Kalbos]] [[Kliūtys]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laikysena]] [[Laikysenos]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Nuostata]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pomenės]] [[Požiūriai]] [[Požiūris]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[VienųVienas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Žinoti]] [[Žmogus]]
į:
[[Apibrėžimas]] [[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dorovė]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyventi]] [[Išreikšti]] [[IšŠirdies]] [[KaipEsameViena]] [[Kalba]] [[Kalbos]] [[Kliūtys]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laikysena]] [[Laikysenos]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Nuostata]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pomenės]] [[Požiūriai]] [[Požiūris]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Žinoti]] [[Žmogus]]
2014 liepos 24 d., 11:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 271-273 eilutės iš
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]]
į:
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]]
Pakeistos 275-279 eilutės iš
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[DievoValia]] [[Dvasia]]
* [[Asmenys]] [[]]
*
[[Niekas]]
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]]
* [[DievoPožiūris]]
į:
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[DievoValia]] [[Dvasia]] [[Meilė]] [[GeraValia]] [[Išmintis]]
* [[Asmenys]] [[]] [[Tu]] [[Kitas]]
* [[Niekas]] [[Betkas]]
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[VienųVienumas]] [[IšėjimasUžSavęs]]
* [[DievoPožiūris]] [[Žvilgsniai]] [[Apimtys
]]
Pakeistos 281-286 eilutės iš
[[Žvilgsniai]] [[Apibrėžimas]] [[Apimtis]] [[Apimtys]] [[Artima]] [[Asmuo]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Betkas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[BūtiViena]] [[DangausKaralystė]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dorovė]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]][[GeraValia]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyventi]] [[Išmintis]] [[Išreikšti]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[IšŠirdies]] [[KaipEsameViena]] [[Kalba]] [[Kalbos]] [[Karalystė]] [[KategorijųTeorija]] [[Kitas]] [[Kliūtys]] [[Kultūra]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laikysena]] [[Laikysenos]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Meilė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[NulinisPožiūris]] [[NulinėSandara]] [[NulinėVeikla]] [[Nuostata]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Pasipasakojimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pomenės]] [[Požiūriai]] [[Požiūris]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susikalbėjimas]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[Tu]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[VienųVienas]] [[VienųVienumas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Žinoti]] [[Žmogus]]
į:
* [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[DangausKaralystė]] [[Kultūra]] [[Karalystė]]
* [[Susikalbėjimas]]
* [[KategorijųTeorija]]
* [[BūtiViena]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]]
* [[NulinisPožiūris]] [[NulinėSandara]] [[NulinėVeikla]]
[[Apibrėžimas]] [[Artima]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dorovė]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyventi]] [[Išreikšti]] [[IšŠirdies]] [[KaipEsameViena]] [[Kalba]] [[Kalbos]] [[Kliūtys]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laikysena]] [[Laikysenos]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Nuostata]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Pasipasakojimai]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pomenės]] [[Požiūriai]] [[Požiūris]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[VienųVienas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Žinoti]] [[Žmogus]]
2014 liepos 24 d., 11:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 10-11 eilutės:
Mankuneliu km lazdiju raj dr prof
Pakeistos 268-271 eilutės iš
[[Žemėlapynas]] [[ŠventoPetroRaktaiĮDangų]] [[6Ir4]] [[Abejonės]] [[Aklavietės]] [[Aplinkybės]] [[Atvaizdai]] [[AutomatųLaipsnynas]] [[AštuongubasKelias]] [[BendraSandara]] [[BetkoAtvaizdai]] [[Būtinas]] [[DešimtDievoĮsakymų]] [[Dvejybė]] [[GerosValiosPratimai]] [[GyvybėsDėsniai]] [[GyvybėsSavybės]] [[IrDu]] [[IrTrys]] [[IrVienas]][[ŽenklųSavybės]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Sandaros]] [[Santvarka]] [[JėzausLogika]] [[JėzausPasisakymai]] [[Ketverybė]] [[Laipsnynas]] [[Lūkesčiai]] [[Netroškimai]] [[Nulybė]] [[NulybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Padalinimai]] [[PadalinimųRatas]] [[Pagrindimas]] [[Palaiminimai]] [[Pasakojimas]] [[Pasirinkimai]] [[Penkerybė]] [[Persitvarkymai]] [[Pertvarkymai]] [[Poreikiai]] [[Septynerybė]] [[TėveMūsų]] [[Trejybė]] [[VersloLygtis]] [[Vienybė]] [[Visaregis]] [[Viskas]] [[Įvardijimas]] [[Šešerybė]] [[ŽenklųSavybės]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Žinoti]] [[Žinynas]] [[Žmogus]] [[ŽmoniųIšsiaiškinimai]]

'''Sąvokos'''
[[Žinynas]] [[Žvilgsniai]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Apibrėžimas]] [[Apimtis]] [[Apimtys]] [[Artima]] [[Asmenys]] [[AsmenųLygtis]] [[Asmuo]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[Aš]] [[BendrasSuvokimas]] [[Betkas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[BūtiViena]] [[DangausKaralystė]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dievas]] [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoPožiūris]] [[DievoSavybės]] [[DievoValia]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[Dorovė]] [[Dvasia]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]][[GeraValia]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[Gyvenimas]] [[GyvenimoLygtis]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]] [[Išgyventi]] [[Išmintis]] [[Išreikšti]] [[Išsiaiškinimai]] [[Išsiaiškinimas]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[IšŠirdies]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[KaipEsameViena]] [[Kalba]] [[Kalbos]] [[Karalystė]] [[KategorijųTeorija]] [[Kitas]] [[Kliūtys]] [[Kultūra]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laikysena]] [[Laikysenos]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Meilė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Niekas]] [[NulinisPožiūris]] [[NulinėSandara]] [[NulinėVeikla]] [[Nuostata]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Pasipasakojimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pomenės]] [[Požiūriai]] [[Požiūris]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susikalbėjimas]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[Tu]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[VienųVienas]] [[VienųVienumas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]]
į:
[[Žemėlapynas]] [[ŠventoPetroRaktaiĮDangų]] [[6Ir4]] [[Abejonės]] [[Aklavietės]] [[Aplinkybės]] [[Atvaizdai]] [[AutomatųLaipsnynas]] [[AštuongubasKelias]] [[BendraSandara]] [[BetkoAtvaizdai]] [[Būtinas]] [[DešimtDievoĮsakymų]] [[Dvejybė]] [[GerosValiosPratimai]] [[GyvybėsDėsniai]] [[GyvybėsSavybės]] [[IrDu]] [[IrTrys]] [[IrVienas]][[ŽenklųSavybės]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Sandaros]] [[Santvarka]] [[JėzausLogika]] [[JėzausPasisakymai]] [[Ketverybė]] [[Laipsnynas]] [[Lūkesčiai]] [[Netroškimai]] [[Nulybė]] [[NulybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[Padalinimai]] [[PadalinimųRatas]] [[Pagrindimas]] [[Palaiminimai]] [[Pasakojimas]] [[Pasirinkimai]] [[Penkerybė]] [[Persitvarkymai]] [[Pertvarkymai]] [[Poreikiai]] [[Septynerybė]] [[TėveMūsų]] [[Trejybė]] [[VersloLygtis]] [[Vienybė]] [[Visaregis]] [[Viskas]] [[Įvardijimas]] [[Šešerybė]] [[ŽenklųSavybės]]

'''Išsiaiškinimai'''
[[ŽmoniųIšsiaiškinimai]] [[ŽinojimoRūmai]] [[Išsiaiškinimai]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]]


'''Sąvokos'''
[[Žinynas]]
* [[GyvenimoLygtis]] [[Dievas]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Gyvenimas]] [[DievoValia]] [[Dvasia]]
* [[Asmenys]] [[Aš]]
*
[[Niekas]]
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]]
* [[DievoPožiūris]]
* [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]]
[[Žvilgsniai]] [[Apibrėžimas]] [[Apimtis]] [[Apimtys]] [[Artima]] [[Asmuo]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[BendrasSuvokimas]] [[Betkas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[BūtiViena]] [[DangausKaralystė]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dorovė]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]][[GeraValia]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyventi]] [[Išmintis]] [[Išreikšti]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[IšŠirdies]] [[KaipEsameViena]] [[Kalba]] [[Kalbos]] [[Karalystė]] [[KategorijųTeorija]] [[Kitas]] [[Kliūtys]] [[Kultūra]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laikysena]] [[Laikysenos]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Meilė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[NulinisPožiūris]] [[NulinėSandara]] [[NulinėVeikla]] [[Nuostata]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Pasipasakojimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pomenės]] [[Požiūriai]] [[Požiūris]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susikalbėjimas]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[Tu]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[VienųVienas]] [[VienųVienumas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]] [[Žinoti]] [[Žmogus]]
2014 liepos 24 d., 00:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 273 eilutė iš:
[[Žinynas]] [[Žvilgsniai]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Apibrėžimas]] [[Apimtis]] [[Apimtys]] [[Artima]] [[Asmenys]] [[AsmenųLygtis]] [[Asmuo]] [[Atjausti] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[Aš]] [[BendrasSuvokimas]] [[Betkas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[BūtiViena]] [[DangausKaralystė]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dievas]] [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoPožiūris]] [[DievoSavybės]] [[DievoValia]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[Dorovė]] [[Dvasia]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]][[GeraValia]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[Gyvenimas]] [[GyvenimoLygtis]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]] [[Išgyventi]] [[Išmintis]] [[Išreikšti]] [[Išsiaiškinimai]] [[Išsiaiškinimas]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[IšŠirdies]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[KaipEsameViena]] [[Kalba]] [[Kalbos]] [[Karalystė]] [[KategorijųTeorija]] [[Kitas]] [[Kliūtys]] [[Kultūra]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laikysena]] [[Laikysenos]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Meilė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Niekas]] [[NulinisPožiūris]] [[NulinėSandara]] [[NulinėVeikla]] [[Nuostata]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Pasipasakojimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pomenės]] [[Požiūriai]] [[Požiūris]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis][[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susikalbėjimas]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[Tu]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[VienųVienas]] [[VienųVienumas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]]
į:
[[Žinynas]] [[Žvilgsniai]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Apibrėžimas]] [[Apimtis]] [[Apimtys]] [[Artima]] [[Asmenys]] [[AsmenųLygtis]] [[Asmuo]] [[Atjausti]] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[Aš]] [[BendrasSuvokimas]] [[Betkas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[BūtiViena]] [[DangausKaralystė]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dievas]] [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoPožiūris]] [[DievoSavybės]] [[DievoValia]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[Dorovė]] [[Dvasia]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]][[GeraValia]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[Gyvenimas]] [[GyvenimoLygtis]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]] [[Išgyventi]] [[Išmintis]] [[Išreikšti]] [[Išsiaiškinimai]] [[Išsiaiškinimas]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[IšŠirdies]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[KaipEsameViena]] [[Kalba]] [[Kalbos]] [[Karalystė]] [[KategorijųTeorija]] [[Kitas]] [[Kliūtys]] [[Kultūra]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laikysena]] [[Laikysenos]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Meilė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Niekas]] [[NulinisPožiūris]] [[NulinėSandara]] [[NulinėVeikla]] [[Nuostata]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Pasipasakojimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pomenės]] [[Požiūriai]] [[Požiūris]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis]] [[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susikalbėjimas]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[Tu]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[VienųVienas]] [[VienųVienumas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]]
2014 liepos 24 d., 00:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 273 eilutė iš:
[[Žinynas]] [[Žvilgsniai]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Apibrėžimas]] [[Apimtis]] [[Apimtys]] [[Artima]] [[Asmenys]] [[AsmenųLygtis]] [[Asmuo]] [[Atjausti] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[Aš]] [[BendrasSuvokimas]] [[Betkas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[BūtiViena]] [[DangausKaralystė]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dievas]] [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoPožiūris]] [[DievoSavybės]] [[DievoValia]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[Dorovė]] [[Dvasia]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]][[GeraValia]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[Gyvenimas]] [[GyvenimoLygtis]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]] [[Išgyventi]] [[Išmintis]] [[Išreikšti]] [[Išsiaiškinimai]] [[Išsiaiškinimas]] [[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros[[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[IšŠirdies]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[KaipEsameViena]] [[Kalba]] [[Kalbos]] [[Karalystė]] [[KategorijųTeorija]] [[Kitas]] [[Kliūtys]] [[Kultūra]] [[Kurti]] [[Kvadratas]] [[Kūryba]] [[Laikysena]] [[Laikysenos]] [[Laimė]] [[Laisvumas]] [[Laisvė]] [[Meilė]] [[Nebūtinas]] [[Nedviprasmybės]] [[Neigiamybė]] [[Neigimas]] [[Nesusivedimai]] [[Neužstota]] [[Niekas]] [[NulinisPožiūris]] [[NulinėSandara]] [[NulinėVeikla]] [[Nuostata]] [[Nuotaikos]] [[Pakabinimas]] [[Paklusimas]] [[Palyginimai]] [[Pamokymai]] [[Pamąstymai]] [[Paradoksai]] [[PasiklydęsVaikas]] [[Pasipasakojimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Pilnatvė]] [[PirmynAtgal]][[Pomenės]] [[Požiūriai]] [[Požiūris]] [[PožiūriųSudūrimas]] [[Pradžiai]] [[PradžiaIrPabaiga]] [[Prasmė]] [[Prielaida]] [[ProtoLaukai]] [[Raida]] [[Raiška]] [[Reikalai]] [[RyšysSuDievu]] [[Rūpi]] [[Rūpėti]] [[Santykiai]] [[Savastis][[Savybės]] [[SistemųNagrinėjimas]] [[Skaidymas]] [[Skirtumai]] [[Susikalbėjimas]] [[Susiploti]] [[Sutapti]] [[Suvedimas]] [[Suvestis]] [[Suvokimas]] [[Sąlygos]] [[Sąmoningumas]] [[Sąsajos]] [[Sąvoka]] [[Sąvokos]] [[Sąžinė]] [[Taikymas]] [[Tapatumas]] [[Tarpas]] [[Tiesa]] [[Tikėjimas]] [[Tobulumas]] [[Tu]] [[VaisingaPrielaida]] [[Valia]] [[Valingas]] [[ValiosIšraiškos]] [[Varžymai]] [[Viena]] [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]] [[Vienas]] [[Vieningumas]] [[Vienumas]] [[VienybėsAtvaizdųPaneigimas]] [[VienųVienas]] [[VienųVienumas]] [[ViskoVienumas]] [[Visuma]] [[Įdomumas]] [[Įdomumas]] [[Įsakymai]] [[Įžvalgos]] [[Širdingumas]] [[Širdis]]
į:
[[Žinynas]] [[Žvilgsniai]] [[AmžinasGyvenimas]] [[Apibrėžimas]] [[Apimtis]] [[Apimtys]] [[Artima]] [[Asmenys]] [[AsmenųLygtis]] [[Asmuo]] [[Atjausti] [[Atmetimas]] [[Atsakomybė]] [[Atsakymas]] [[Atsiplėšimas]] [[AtvirasRibotas]] [[Aš]] [[BendrasSuvokimas]] [[Betkas]] [[Besąlygiškumas]] [[Bendrauti]] [[Bendrumas]] [[Bendrystė]] [[Bendrystės]] [[BūtiViena]] [[DangausKaralystė]] [[Daugiareikšmiškumas]] [[DaugiaprasmybėsMatai]] [[DeriniųKalba]] [[Dievas]] [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoPožiūris]] [[DievoSavybės]] [[DievoValia]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[Dorovė]] [[Dvasia]] [[DvylikaKlausimų]] [[Elgesys]] [[GerasisVaikas]][[GeraValia]] [[Gerumas]] [[Gijos]] [[GroupAttributes]] [[Gyvenimas]] [[GyvenimoLygtis]] [[GyvenimoPrasmė]] [[Žinoti]] [[Žmogus]] [[Išgyvenimai]] [[Išgyvenimus]] [[IšgyvenimųPavyzdžiai]] [[IšgyvenimųRūšys]] [[Išgyventi]] [[Išmintis]] [[Išreikšti]] [[Išsiaiškinimai]] [[Išsiaiškinimas]] [[Išs