Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Žinynas


Rodyklė, Sąvokos, UžrašaiParodai201203, Suvestinė, Apžvalga, Asmenys, Klausimai, Nebūtinas, Būtinas, Viena, Šviesuoliai, Dievas, Dievo šokio išdavos, Paroda, Aprašas20120228, Aprašas20120507, Raiška, Požiūriai, Bendrystė, Žr. taip pat: Forwards, Backwards, PairsOfConcepts. See SpiritVStructure for relationships of equals.

Kaip apžvelgti visas sąvokas?


Apžvelgti sąvokas

Išskirti esmines sąvokas

Aprašyti sąvokas


Suvokimu išskiriami suvokėjai (asmenys) ir suvokimo laukas. Suvokimo laukas skaldomas į sąvokas. Suvokėjas požiūriai įsijaučia į suvokimo lauką. Sąvokos suvokimo lauke atspindi įmanomus požiūrius.

Pagrindinės sąvokos ir sandaros

Kokios sąvokos yra pirminės? Ir kaip jas apibrėžti? (Rūšiuoti pagal puslapius.)

Kaip išvesti visas sąvokas?

Sąvokos kyla iš apytakų.

Pirmiausia, Dievo šokis grindžia suvokimą. Dievo šokis atskiria suvokėją (asmenį) ir jo suvoktą sąvoką.

Toliau, pasirinkimų malūnu suvokimo laukas padalinamas į požiūrius, tad kartu į sąvokas. Atsiranda požiūriai į požiūrius. Tuo pačiu atsiranda kalbos ir jų apibrėžtos sudėtinės sąvokos.

Trimis kalbomis plėtojame sąvokas. Jomis galime kurti tuščias, tariamas, menamas sąvokas, kaip antai žodžius, kurie gali būti naudingi nors nieko aiškaus ir nereiškia.

Kas neįeina į Dievo šokį?

Noriu kildinti visas sąvokas iš pirminių sąvokų, tai yra, iš gyvenimo lygties, iš pasirinkimo gyventi dvasia, širdimi, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar, tad mūsų valia vykdyti Dievo valią, taip kad jos sutampa ir Dievas yra būtinas. Užtat ketveriopai kildinu sąvokas iš:

O požiūrių sudūrimais kildinu sudėtingesnes sąvokas iš paprastesnių sąvokų.

Visos sąvokos kildinamos iš Dievo svarstymo, ar jisai būtinas? Pirmiausia iškyla dvigubas įsakymas:

Toliau, Dievo būtinumo atveju, galima išskirti paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.


Kokie sąvokų apibrėžimo būdai, tiesioginiai ir netiesioginiai?

Sietinos sandaros ir sąvokos

Gyvenimo lygtis

Klausimai apie sandaras ir sąvokas

Suvedimas

Dievo nebūtinumas

Užrašai


JosephGoguen: So now we want to look at Concepts and how they refer in variable contexts, and how we can reason with concepts in a way that allows the result to truthfully refer, not forgetting that concepts can of course refer to other concepts as well as to percepts.

It does not seem to be as well known as it should be that there is a great deal of recent research on concepts, how they refer, and how we reason with them. This work has been done under labels that include cognitive linguistics, cognitive semantics, semiotics, and experimental psychology.

It is also not very well known that a theory of logics has recently been developed, that includes a notion of satisfaction of a sentence by a model that can depend on context. It also includes as special cases all the classical logics (first order, modal, higher order, and so on), and even has generalizations of much of classical model theory (Craig interpolation, Beth definability, and so on). Moreover, it has had applications to mainstream programming languages (C++, Ada, ML) as well as to many specification languages, to database systems, ontologies (in the sense of the semantic web), and more, but for the purpose of this note, especially concepts. (Also the truth values of the satisfaction relation can be fuzzy.) This theory is known as the "theory of institutions."

Id like to review just a little of work in these two areas, concepts and Logics, give some references, and then some conclusions. See: Institutions.

Filosofai analitikai


2005.05.13 A: Kas yra požiūris? D: Išėjimas už savęs. A: O kas yra sąvoka? D: Tai kas būna su savimi.

2005.04.09 A: Koks ryšys tarp laisvumo ir dvasios bei sandaros? D: Dvasia gyvena per sandarą. Ji gali sutapti su ja arba nesutapti.

2005.04.08 A: Kas yra sąvoka? D: Sandara yra tai kas uždara savaime, kas išbaigta. A: Ir tuom susiję su pabaiga? D: Taip. Myliu. A: Ir aš tave. D: Gerai.

...Visur iškylu, kiekvienoje smulkmenoje išaugau ir išsivystau savo pilnatve. Tad ieškok mano pilnatvės visur, o jinai yra meilė palaikanti tiek gyvenimą, tiek amžiną gyvenimą, suvok tą jos dviprasmybę. Tai ir yra tarpas tarp Dievo ir gerumo kurį palaikau daugiaprasmybės dėlei.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdinynas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 04 d., 12:52