Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ŽmogausSavęsSuvokimas


Kaip žmogus supranta gyvenimą trejybės ratu?


Žmogaus savęs suvokimas


Ištakos, akistata, darnaSąmoningumas: Dvasia sudalyvauja save tiriančiu Dievu

Dievo turėjimasTyrėjo savęs tyrimas

Sąmoningumu vyksta savęs tyrimas. Dievas (tyrėjas) yra dvasia, jos veikla - jos veržimasis - yra jos tyrimas, jisai tiria ir tuo pačiu tveria save. Sąmoningumas tai įrėmina.

Sąmoningumo trys dėsniai

Trejybės ratas: Akistatos branda iškelia ištakų brandos klausimą, ištakų branda iškelia darnos brandos klausimą, darnos branda iškelia akistatos brandos klausimą

{$\textrm{Ištakos}\overset{\textrm{Akistata}}{\leftrightarrow}\textrm{Darna}$} Asmeninį Dievo supratimą (akistatą) išplečia dvasia pirm (ištakos) ir dvasia po (darna)

{$\textrm{Ištakos}\overset{\textrm{Akistata}}{\rightarrow}\textrm{Darna}$} Tėra tai kas reiškiasi: Dievas (ištakos) tampa (akistata) kažkieno Dievu (darna)

{$\textrm{Ištakos}\overset{\textrm{Akistata}}{\leftarrow}\textrm{Darna}$} Priimti savo Dievą (darną) reiškia priimti (akistata) Dievą kaip tokį (ištakas), nebūtinai gerą

Neapibrėžtumo trejybė išsako tyrimą: ištakas (klausimą), akistatą (tyrimą), darną (atsakymą).

Nesiribojimas (neįsivaizduojamumas) išverčia akistatą (įsivaizduojamumą)

Akistata (įsivaizduojamumas) yra langas kuriuo asmuo atsiveria savo Dievu. Neisiribojimas (neįsivaizduojamumas) yra to lango atsisakymas, tad dvasios sutraukimas į save, tiek ištakų - Dievo pirm savęs, tiek darnos - Dievo po savęs.

Nesiribojimas reiškiasi trejopai: besąlygiškumu, nešališkumu, nepaneigiamumu. Tai neapibrėžtumo trejybė.

Dvasia

Sąmoningumo trys dėsniai

Vyksmas

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdmogausSav%c4%99sSuvokimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 31 d., 23:40