调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Žmogus istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 gegužės 18 d., 11:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
* Dievas yra strimagalvis, o man išsiskiria trejybės ratas: buvimas, veikimas, mąstymas. Atsakymas - esu, ir klausimas - bet ar veikiu?
2018 balandžio 30 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 27-28 eilutės:
* Žmogus gali suderinti save, kad savo reikalas derėtų su bendru reikalu ir jam tarnautų.
* Žmogus gali savaip suprasti bendrą reikalą besąlygiškai kaip Dievo reikalą, ne sąlygiškai kaip kitų reikalą. O tai dorovės klausimas.
2018 balandžio 30 d., 12:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-26 eilutės:

Žmogui gali rūpėti bendras reikalas
* Tad žmogus gali rinktis tarp savo reikalo ir bendro reikalo.
* Tad žmogus savyje puoselėja savo reikalo žmogų (asmenybę) ir bendro reikalo žmogų (asmenį).
* Jis tad gyvena Dievo būklėje: Dievas neišeina už savęs ir išeina už savęs. Žmogus šias dvi galimybes suveda pasirinkimu - žmogus pasirenka vieną arba kitą.
2018 balandžio 01 d., 15:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 55-61 eilutės iš
Dievo variklis yra jo klausimas: Ar Dievas būtinas? iš kurio išplaukia Dievo šokis.

Koks mūsų, žmogaus, variklis
? Mūsų klausimas: Kas aš esu? Ar esu Dievas?

Mūsų buvimas yra mums būtinas, kadangi mes negalime jo atsisakyti. Net ir nusižudydami
mes negalėtumėme pašalinti tai, kas jau buvo. Mes esame ypatingai sąlygiški. Tad kas mes tokie esame? Ir kuria prasme mes galime būti Dievu? Kaip mums gyventi Dievu? Tai yra dorovės iššūkis.

O tam turime derinti save su Dievu, kaip kas išmintingasis pasiklydęs
vaikas.
į:
Žmogaus variklis - Kas aš esu?
* Dievo variklis yra jo klausimas: Ar Dievas būtinas? iš kurio išplaukia Dievo šokis.
* Koks mūsų, žmogaus, variklis
? Mūsų klausimas: Kas aš esu? Ar esu Dievas?
* Mūsų buvimas yra mums būtinas, kadangi
mes negalime jo atsisakyti. Net ir nusižudydami mes negalėtumėme pašalinti tai, kas jau buvo. Mes esame ypatingai sąlygiški. Tad kas mes tokie esame? Ir kuria prasme mes galime būti Dievu? Kaip mums gyventi Dievu? Tai yra dorovės iššūkis.
* O tam turime derinti save su Dievu, kaip kad išmintingasis pasiklydęs
vaikas.

Žmogaus variklis - trejybės ratas
2018 balandžio 01 d., 15:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-13 eilutės iš
Žmogus yra tai, kas
* yra Dievo būklėje
į:
Žmogus yra tai, kas yra Dievo būklėje
Pakeistos 22-24 eilutės iš
Žmogus yra
* meilė tobulam
* sąlygiška meilė, kuri tačiau būdama meilė neturi ribų, tad prilygsta besąlygiškai (mylėk savo artimą prilygsta mylėk savo priešą, mylėk Dievą, mylėk besąlygiškai)
į:

Žmogus yra Dievo suvesties išgyvenimas trejybės ratu
Ištrintos 24-33 eilutės:

Žmogus yra valia, gyvenimo esmė
* valia (ir tobulumas?) - gyvenimo esmė - Dievo gerumo esmė žr. [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygtį]]
* turinti laisvę neišeiti už savęs arba išeiti už savęs; nepasipildyti požiūriu ar pasipildyti požiūriu; nekurti ar kurti; negyventi viena su kitais ar gyventi viena su kitais; negyventi amžinai ar gyventi amžinai.
* turinti laisvę tikslinti savastį, savo kertinę vertybę, užtat turinti laisvę klysti, save tapatinti su savimi
* priėjimas, kuriuo Dievas, kaip pažinovas, prieina prie pažintojo, juk Dievas išeina už savęs, atveria savo būklę ir ją naujai prisiima
* apibrėžtas priėjimas, tuo tarpu Dievas yra neapibrėžtas priėjimas
* kas tapatinasi su pažinovu, ne su pažinimo lauku
* žvilgsnį turintis gyvenimas
* neišbaigtas žvilgsnis
Pakeistos 26-30 eilutės iš
* [[malda | maldininkas]], besimeldžianti būtybė.
į:
Žmogus yra valia, gyvenimo esmė, užtat meilė tobulam
* žr
. [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygtį]]
* sąlygiška meilė, kuri tačiau būdama meilė neturi ribų, tad prilygsta besąlygiškai (mylėk savo artimą prilygsta mylėk savo priešą, mylėk Dievą, mylėk besąlygiškai)
* puoselėjimas kertinės vertybės (pasąmonės, meilės skerspjūvis, savasties)
Pakeistos 32-35 eilutės iš
Žmogus yra žinanti būtybė. Žinojimu neišeina už savęs, o laikosi savęs ir savyje sukuria tai, kas atspindi tai, kas už savęs. Tuo tarpu Dievas nežino, gyvena nežinojimu.
į:
* turinti laisvę tikslinti savastį, savo kertinę vertybę, užtat turinti laisvę klysti, save tapatinti su savimi
* turinti laisvę neišeiti
už savęs arba išeiti už savęs; nepasipildyti požiūriu ar pasipildyti požiūriu; nekurti ar kurti; negyventi viena su kitais ar gyventi viena su kitais; negyventi amžinai ar gyventi amžinai.

Žmogus yra žinanti būtybė, tobulumą mylinti žinojimu
* Žinojimu neišeina už savęs, o laikosi savęs ir savyje sukuria tai, kas atspindi tai, kas už savęs. Tuo tarpu Dievas nežino, gyvena nežinojimu.
Pridėtos 42-51 eilutės:

Žmogus yra Dievo priėjimas prie Kito
* priėjimas, kuriuo Dievas, kaip pažinovas, prieina prie kitų, prie pažintojo, juk Dievas išeina už savęs, atveria savo būklę ir ją naujai prisiima
* apibrėžtas priėjimas, tuo tarpu Dievas yra neapibrėžtas priėjimas
* žvilgsnį turintis gyvenimas
* neišbaigtas žvilgsnis
* kas tapatinasi su pažinovu, ne su pažinimo lauku

Žmogus atsiveria Dievui
* [[malda | maldininkas]], besimeldžianti būtybė.
2018 balandžio 01 d., 15:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* meilė tobulam
2018 balandžio 01 d., 15:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 124-125 eilutės iš
>>bgcolor=#
į:
>>bgcolor=#EFCFE1<<
Pakeistos 128-130 eilutės iš
* Robert Sapolsky - sugebėjimas būti neįmanomumo (prieštaringų dalykų) įkvėptiems.
į:
* Robert Sapolsky - sugebėjimas būti neįmanomumo (prieštaringų dalykų) įkvėptiems.

>><<
2018 balandžio 01 d., 15:40 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 39-40 eilutės:
* Robert Sapolsky - žmonijos išskirtinumas yra sugebėjimas būti neįmanomumo (prieštaringų dalykų) įkvėptiems.
Pridėtos 123-128 eilutės:

>>bgcolor=#

Žmonijos išskirtinumas
* Tomasello - bendras reikalas
* Robert Sapolsky - sugebėjimas būti neįmanomumo (prieštaringų dalykų) įkvėptiems.
2018 balandžio 01 d., 15:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-27 eilutės iš
* meilė - visako suvestis - Dievo esmė
* Dievo
suvestis trejybės ratu, trijų meilių suvestis, trijų asmenų suvestis - mylinčiojo, mylimojo ir meilės.
Žmogus yra valia
į:
* Dievo suvestis trejybės ratu, trijų meilių suvestis, trijų asmenų suvestis - mylinčiojo, mylimojo ir meilės - tad meilės suvestis, Dievo esmės suvestis, Dievo sandaros (visko) suvestis.

Žmogus yra valia, gyvenimo esmė
2018 balandžio 01 d., 15:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:

[++Sąmonė gimdo pasąmonę++]
2018 kovo 19 d., 18:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 40 eilutė iš:
Žmogus yra žinanti būtybė. Žinojimu neišeina už savęs, o laikosi savęs ir savyje sukuria tai, kas atspindi tai, kas už savęs. Tuo tarpu Dievas nežino.
į:
Žmogus yra žinanti būtybė. Žinojimu neišeina už savęs, o laikosi savęs ir savyje sukuria tai, kas atspindi tai, kas už savęs. Tuo tarpu Dievas nežino, gyvena nežinojimu.
2018 kovo 19 d., 18:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-40 eilutės:

Žmogus yra žinanti būtybė. Žinojimu neišeina už savęs, o laikosi savęs ir savyje sukuria tai, kas atspindi tai, kas už savęs. Tuo tarpu Dievas nežino.
2018 kovo 11 d., 10:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 65-142 eilutės iš
-------------------------

[+Sandarų išsakymas klausimais: Kaip susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?+]

[+++Tikėjimas - Taikymas+++]

[+Su Dievu: Ryšys su Dievu+]

[[Aštuongubas kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.

[[Vaikystė]] Ko man siekti? Akistata su Dievu.

[[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu
šio pasaulio.

[[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu
.

[+Su Rūpėjimu: Išgyvenimas+]

[[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta.

[[Pasakojimas]] Kaip įvyksta? Įtampos balsai, pasakų-išgyvenimų rūšys, pasakos išgyvenimas
, įtampos vienetas.

[[Įvardijimas]]
Kaip reiškia? Klausimai, atsakymai. Širdies tiesos, pasaulio tiesos.

[[Pagrindimas]] Kaip ima rūpėti? Vertybės.

[+Su Tikėjimu: Bendrystė+]

[[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė.

[[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui
.

[+Su Amžinu Gyvenimu: Branda+]

[[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

[[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta
.

[[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai
, eiga. Mokslai.

[+++Rūpėjimas - Žinojimas+++]

[+Su Dievu: Bendrumas+]

[[Asmenys]] Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės
.

[[Viskas]] Ar ką nors galime tikrai žinoti? Išeities taškas.

[[Visaregis]] Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.

[[Laipsnynas]] Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis
.

[[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai.

[+Su Tikėjimu: Nesutarimas+]

[[Padalinimai]] Kas yra tikra? Proto ribos. Nesutarimas
.

[[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Nesusikalbėjimas
.

[[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Vaizduotės kalba. Trūkumas bendro išgyvenimo
.

[[Vaizdavimai]]
Kaip tvarkome? Tvarkymas, pertvarkymas, susikalbėjimas.

[+Su Rūpėjimu: Teigiamas ar Neigiamas+]

[[Poreikiai]] Ko mums rūpintis? Nepaisyti poreikių, priimti Kito arba jų visai neturėti. Arba atsiliepti į poreikius.

[[Dvejonės]] Kaip nepamesti protą? Kaip susitvarkyti su dvejonėmis. Arba nekreipti dėmesio. Širdies tiesa ir pasaulio tiesa
.

[[Jausminiai atsiliepimai]] Ką išgyventi? Siekti ramybės vietoj laimės. Atisilepti. Kalbėti į gerą kitame. Gėrio kryptys. Būdai kažką nuveikti.

[+Su Amžinu Gyvenimu: Įsakymai+]

[[Ženklų rūšys]] 4 Teigiami įsakymai gyventi amžinai.

[[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai
? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.
į:
'''Riba - dėmesys, atsakomybė, laisvė'''

* Žmogus galėtų gyventi be ribų
- tada jisai už nieką neatsakytų - juk Dievas atsakytų - ir tuo tarpu, sąlygiškai, neaišku ar žmogus yra Dievas. Žmogus, pasirinkdamas sau ribas, nubrėžia už ką jisai atsako, taip pat gyvena savo laisvę. Tačiau net ir ribose - butent ribomis - žmogui tenka pripažinti kitus ir jų atsakomybę, taip pat ir savo atsakomybęjuos.
* Dievas išeina už savęs į žmogų. Žmogus išeina už savęs į Dievą. Tai išsako jų požiūriai
. Tai yra ta pati riba, tik iš skirtingų pusių, tad jų savastis yra ta pati, tiktai iš skirtingų pusių.
* Ta riba yra tobulumas
, dviejų atvaizdų (klausimo ir atsakymo) vieningumas, dviejų tapatumų vienumas, gerumo esmė. Tie du atvaizdai, tai Dievo ir žmogaus savastys, Dievo klausimas ir žmogaus atsakymas. Tad gyventi klausimais yra gyventi Dievu, būtent jojo laisvumo atvaizdu, didėjančiu laisvumu.
* Ribą įvairiai nusako žmogaus padalinimai: ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė. Ir labiausiai septynerybė, nusakanti laisvumą, tad kiti padalinimai susiveda į tai. Tuo tarpu vienybė, dvejybė, trejybė išsiveda iš nulybės
. Aštuongubas kelias tai sustato, kaip kad su homologija ir kohomologija.
* Kalbas išreiškia ketvirta, penkta, šešta antrinė sandara, atitinkamai: ketverybė (pagrindimas), penkerybė (įvardijimas), šešerybė (pasakojimas). Jas nusako žmogaus riba. Tuo tarp Dievas reiškiasi pirma, antra, trečia antrine sandara: padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, kurių yra 4 atvaizdai, vienas kiekvienam asmeniui.
* Ribos išsakymas veiksmais +1, +2, +3.
* Žmogaus požiūriu nusakoma riba 2 atvaizdais, kuriais išsakomas jo pasirinkimas. Yra perėjimas (Dievas arba žmogus) ir riba (Tu arba Kitas). Perėjimų asmenys sutampa nes yra išvirkštiniai, ir ribų asmenys taipogi vienas kitą papildo. Žmogaus požiūriu sutampa Dievas ir žmogus, nes tiek vienas, tiek kitas yra. Jų savastis jau yra. Dievo požiūriu nusakomi asmenys 4 atvaizdais, kuriais Dievas išeina už savęs į save, taip kad savastis tveriama. Užtat skiriasi Dievas ir žmogus, skiriasi Tu ir Kitas, tad yra daugiau atvaizdų.
* Ribą nusako 2 atvaizdai x 4 padalinimai (ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė). Tai bene aštuongubas kelias. Kokie būtų nuliniai požiūriai? Ar riba siejasi su tarpu 6 pertvarkymuose? Ar jie yra aštuongubo kelio interpoliacija, tarpinės grandys, stuburas?
Riba, savastis
* Mąstymas vyksta už mūsų (žavesys, išmintis), buvimas-nusistatymas vyksta mumyse (artimumas), veikimas ryšium su riba (meilė, tiki=lauki). Bet kaip tada su Dievo šokiu? Ar šešerybė iškreipta veiksmo, "vyksta"? Žmogui išsiskiria mąstymas, buvimas, veikimas, o Tėvui ne.
* Foucault: tiesa yra tai, ką žinome. Mes užtat tampame tiesos pavaldiniais. Jos netikriname, užtat ja neskiriame savęs nuo bendruomenės. Nežinojimu viską tikriname naujai.
* įsikimbame į savo liudijimą, tad į save
Laisvė, dėmesys, atsakomybė
* Renkamės dėmėsiu. Dėmėsys leidžia nuklysti arba susitelkti į savo vertybę ir nežinojimą už jos.
* Atsakymais renkamės, nukreipiame dėmesį. Klausimais suvedame dėmesį.
* Elgesio pakeitimas - laisvė. Lankstumas, laisvumas, Dievo ir mūsų laisvė, malonė ir teisingumas.
* Burtai, magija yra reikalinga pasakojime pabrėžti, jog tai nežinojimo pasaulis, ne savastis pasaulis, nuostabos ir linksmumo pasaulis, suteikiantis laisvę mąstyti kitaip, pakeisti mąstymą. Mąstymas vyksta nežinojimo pasaulyje, o veikla grindžiama žinojimo pasaulyje.
* Dorovėje daug reiškia kontekstas, 24tas išsiaiškinimo būdas (paklusti), išimtys.
* Dorovė tampa labai tampri, tad reik ją atpalaiduoti, ne daug, tiek žmonėm, tiek Dievui (jis nebūtinai geras), tai "infinitesimal derivative" - smulkmenų išvestinė - kaip su Lie algebromis.
* Dievo niekas nevaržo, tiktai mes, tai yra, Dievas mumyse, savo gerumu
* Klausimas ne tiek, ar mes laisvi, o kiek mes galime (savo gerumu) varžyti Dievą.
* Savo širdgėlą, sielvartą paaukoti Dievui, tai atleisti Dievui.
* Dievas atsiima savo dešimtinę: dažnai pralaimime kažkur (neteisėtai), užtat laimime dešimt kartų daugiau kitur (malone).
* Dėmesio valdymas - į ką kreipiame dėmesį.
* Pasakojimo vienetas privalo išlaikyti dėmesį.
* Dėmesys yra ženklas ribotų išteklių ir svarbos pagrindas. Kas yra svarbu?
* Šviesuolis sugeba užsiimti, gyventi be kitų dėmesio.
* Yra tai ("ar") kas nereikalauja dėmesio, pažinovo, nereikalauja klasifikavimo, rūšiavimo pagrindo, ir išteklių ribotumo ženklo.
* Dėmesio stoka, tai sociologijos (ir Bourdieu) pagrindas. Nes sociologo dėmesys iškreipia reikalą.
* Dėmesys yra modelio ir modeliavimo pagrindas.
* Taip pat iš šalies (Dievo Dvasia) leidžia stebėti ir išreikšti, vaizduoti santykį tarp to kas santvarkoje (dėmesyje) ir už santvarkos.
* Dėmesys iš karto traukia antraip pasižiūrėti iš šalies. Širdis: dvilypis požiūris.
* Pagrindime dėmesys iš šalies. Dėmesys sustatomas.
* Įvardijime: dėmesys išlaikomas. Širdies ir pasaulio tiesa. Pasaulį traukia įvardinta tiesa. Širdį traukia dar neįvardinta tiesa.
* Dėmesys, tai išreiškiamas įsijungimu ir atsitraukimu.
* Dėmesys stebi. Dėmesys renkasi, ką stebėti.
* Pasakojimas išlaiko dėmesį. Dėmesys renkasi tarp dviejų, ką palaikyti. Įtampa domina.
* Dėmesys svyruoja tarp esančio dėmesyje ir nesančio dėmesyje.
* Įsisąmoninti visa, kas gera ar bloga, nesuskaidyti dėmesio, susitelkti į tatai, o Dievo tai esmė, nesuskaidyti dėmesio, jo židinio. Padalinimai, tai dėmesio suskaidymas.
Atsakomybės prisiėmimas
* Atsakomybė susijusi su išgyvenimu.
* Dėmesio valdymas - kam skirti dėmesį - tą sprendžia dorovės, elgesio rėmai - juos sąmoningumas pajungia ir išjungia - kaip jie susiję su visko padalinimais? - galimybė pajungti save, tai atsakomybės prisiėmimas
* Gerumas - dvasia santvarkoje - o santvarka yra dėmesio laukas, jo pasaulis
* Niekas neprivers gyventi Dievu. Turi pats įsipareigoti. Ir kiekvienam tenka įsipareigoti, vykdant Dievo valią, nes jo valia, kad gyventumėme jo vaikais, amžinai bręstumėme, kaip ir jisai.
* Dorovė iškyla siekyje. Mat, siekis reiškia, kad žmogus pakartotinai grįžta prie tikslo, o taip pat, bando jį įtvirtinti visuomenėje, tad kitų pagalba.
* Neabejingumas kitiems - aplinkybių paisymas.
* Ryšiai tarp pagrindinių ir šalutinių tikslų.
* Atsakomybė savęs neapgauti. Sąmoningumo tikslas yra neapgauti sistemą, nepiktnaudžiauti malonumais.
Nuotaikų tyrimas
* Meilės, žavesio, artimumo jausmai (aidai) skatina ieškoti ar iš tiesų nėra nieko neigiamo, nieko viduje, nieko išorėje? Tad brandina nežinojimu, sveiku įtarimu, skurdžiadvasiškumu.
* Visi supranta, kas jiems tarnauja - pavyzdžiui, žmogui tarnauja jo rankos, kojos, skrandis. Šį supratimą išsako šešerybė, atsakomybės sandara - pirminės, antrinės, tretinės atsakomybės darna.
* Nežinojimo žinojimas: laisvės esmė ir šaltinis.
* Dorovė remiasi Kito nepažinimu, tad jo laisve, ne jo pažinimu. Užtat privalome gerbti Kitą.
* Sąmoningumas (dėmesys, atsakingumas): mūsų sutelkimas į nežinojimą, link savo kertinės vertybės ir kas už jos
.
2018 kovo 11 d., 10:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:
* yra Dievas nebūtinai susigaudantis, kad jisai yra Dievas
* yra Dievo nežinojimas, kad jisai yra Dievas
Pridėtos 36-38 eilutės:
* jo kertinė vertybė. O jo vertybė yra sąlygiškas pjūvis Dievo kertinės vertybės - besąlygiškos meilės. Tad žmogaus kertinė vertybė nesikeičia nes jinai įsikabinusi į besąlygiškumą, tačiau jos reikšmė gali keistis, tai yra, jinai gali žmogui ryškėti.

* Robert Sapolsky - žmonijos išskirtinumas yra sugebėjimas būti neįmanomumo (prieštaringų dalykų) įkvėptiems.
2018 kovo 11 d., 10:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 50-59 eilutės:

'''Elgesio patvarumas. Savastis, riba, būtis, tikrumas'''
* Būtis yra likimas savyje. Tai pastovumas, laikymasis savęs. Yra tai, kas laikosi savęs ir nėra to, kas plazdena, kas nesilaiko. Tai Dievo Tėvo išėjimas už savęs, į būtį, o tai mūsų pasilikimas savyje. Tuo tarpu veikla mus išveda už savęs atgal link Tėvo, ir mąstymas mus atgręžia atgal su Dievu. Taip kad mūsų trejybė mus vis išveda ir naujai atveda. Tad aukščiausia mumyse yra būtis, tačiau ja savaime išsiplečiame už savęs atgal link Dievo, bet būtis mus naujai atgręžia į save.
* Tikriausias tikrumo pagrindas yra tiesa (Dievo); po jos - betarpiškumas (visko); po jos - pastovumas (buvimo); po jos - prasmingumas (dalyvavimo). Taip tikrumas plęčiasi už mūsų. Tikrumą priskiriame sau, ne pasauliui. Tad mes nesikeičiame, mes esame - keičiasi mūsų vidinės mintys ir jų atspindys išoriniame pasaulyje.
* Mūsų savastis - mūsų būtis - yra gerasis kelias, kurį pažįstame, pažindami savo kertinę vertybę - tačiau mes savaime išeiname už savęs, pasaulis mus noromis nenoromis išveda už savęs, bet ar mes sugrįžtame į save? Tai yra mūsų iššūkis, išvirkštinis, kaip Dievo, tačiau sutampantis su jo klausimu - ar jisai būtinas?
* Riba tarp asmens (savasties) ir bendrystės (pasaulio) lemia, kur tvirtai laikomasi tiesos (savastyje), ir kur keičiasi nusistatymas (bendrystėje). Bendrystė dargi yra pasaulyje, tad ji yra tarpinis plotas, kur galime keisti nusistatymą, bet tiktai ryšium su vidurkiu.
* Aplinkybės remiasi riba, vaizduotės skyle, o tai yra savasties riba.
* Erdvė, penkerybė - trys Dievo požiūriai, kaip kad Dievo šokyje: vidus riba išorė. Ir du ne Dievo požiūriai, artima praeitis ir artima ateitis (ribos nėra!)
* Palyginti tarp savasties tvėrimo, sėkmingo ar nesėkmingo, derinimasis prie pasikeitimų, ir [[http://wat2146.ucr.edu/Papers/04b.pdf | Burke]] straipsnio. [[http://wat2146.ucr.edu/ | Peter J. Burke]] ir identity theory, knygos apie Contemporary Social Psychological Theories.
2018 kovo 11 d., 09:11 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 9-12 eilutės:
Kas yra žmogus? Žmogus yra tai, kuo Dievas atveria savo būklę ir ją naujai prisiima, gyvenimu, tad esmingai. Ir žmogus tuo pačiu atveria savo būklę ir ją naujai prisiima amžinu gyvenimu.

Žmogus turi laisvę neišeiti už savęs arba išeiti už savęs; nepasipildyti požiūriu ar pasipildyti požiūriu; nekurti ar kurti; negyventi viena su kitais ar gyventi viena su kitais; negyventi amžinai ar gyventi amžinai.
Pridėta 14 eilutė:
* yra kuo Dievas atveria savo būklę ir ją naujai prisiima, gyvenimu, tad esmingai. Ir žmogus tuo pačiu atveria savo būklę ir ją naujai prisiima amžinu gyvenimu.
Pakeista 17 eilutė iš:
* išgyvena skirtumus tarp keturių apytakų
į:
* išgyvena keturias apytakas ir skirtumus tarp jų
Pridėtos 25-26 eilutės:
* turinti laisvę neišeiti už savęs arba išeiti už savęs; nepasipildyti požiūriu ar pasipildyti požiūriu; nekurti ar kurti; negyventi viena su kitais ar gyventi viena su kitais; negyventi amžinai ar gyventi amžinai.
* turinti laisvę tikslinti savastį, savo kertinę vertybę, užtat turinti laisvę klysti, save tapatinti su savimi
2018 kovo 09 d., 20:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-44 eilutės iš
Žmogus iškilo...
* Sutelkiant bendrą dėmesį - meilę
* Tad grindžiant [[žaidimas | žaidimą]]
į:
[+Žmogaus variklis+]

Dievo variklis yra jo klausimas: Ar Dievas būtinas? iš kurio išplaukia Dievo šokis.

Koks mūsų, žmogaus, variklis? Mūsų klausimas: Kas aš esu? Ar esu Dievas?

Mūsų buvimas yra mums būtinas, kadangi mes negalime jo atsisakyti. Net ir nusižudydami mes negalėtumėme pašalinti tai, kas jau buvo. Mes esame ypatingai sąlygiški. Tad kas mes tokie esame? Ir kuria prasme mes galime būti Dievu? Kaip mums gyventi Dievu? Tai yra dorovės iššūkis.

O tam turime derinti save su Dievu, kaip kas išmintingasis pasiklydęs vaikas.
2018 kovo 09 d., 20:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

Žmogus turi laisvę neišeiti už savęs arba išeiti už savęs; nepasipildyti požiūriu ar pasipildyti požiūriu; nekurti ar kurti; negyventi viena su kitais ar gyventi viena su kitais; negyventi amžinai ar gyventi amžinai.
2018 kovo 09 d., 20:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-8 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kas yra žmogus?
* Kokia žmogaus būklė?

>><<
2018 kovo 04 d., 22:06 atliko AndriusKulikauskas -
2018 kovo 04 d., 22:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Dorovės tyrimas]], [[Dievas]], [[Šešerybė]]
į:
Žr. [[Dorovės tyrimas]], [[Dievas]], [[Žaidimas]], [[Šešerybė]]
Pakeistos 33-36 eilutės iš
į:
Žmogus iškilo...
* Sutelkiant bendrą dėmesį - meilę
* Tad grindžiant [[žaidimas | žaidimą]]
Ištrintos 37-44 eilutės:

Žaidimai
* Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis. Tokiu būdu +2 susijęs su įvardijimu, su žaidimų kūrimu. Žaidimų kūrimas išsako įvardijimą nes žaidimo esmė yra kažką sukurti.
* Žaidimas: Tyrėjo klausimo atsakymas išpuoselėta vertybės. Išmąstyti kaip tyrimą suvokti kaip žaidimą, užtat, kaip kultūros pagrindą.
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Morris | Desmond Morris]] Knygos: Manwatching. Bodywatching. Peoplewatching. The Naked Ape.
* Mirroring.
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Major_Transitions_in_Evolution | The Major Transitions in Evolution]]
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens | Homo Ludens]]
2018 kovo 04 d., 22:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-11 eilutės iš
Žr. [[Dievas]], [[Šešerybė]]

Kas
yra žmogus? Žmogus yra:
*
tai, kas renkasi gyventi Dievu ar negyventi Dievu
* Dievas santvarkoje
* Dievas
, tiktai baigtinis
* esantis Dievo būklėje
* kukliausias indas išgyventi Dievo žvilgsnį
* visako suvestis
* valia (ir tobulumas?) žr
. [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygtį]]
* priėjimas, kuriuo
Dievas, kaip pažinovas, prieina prie pažintojo
į:
Žr. [[Dorovės tyrimas]], [[Dievas]], [[Šešerybė]]

Kas
yra žmogus? Žmogus yra tai, kuo Dievas atveria savo būklę ir ją naujai prisiima, gyvenimu, tad esmingai. Ir žmogus tuo pačiu atveria savo būklę ir ją naujai prisiima amžinu gyvenimu.

Žmogus yra tai, kas
* yra Dievo būklėje
* yra sąlygiškas
Dievas, santvarkoje, baigtinis
* yra kukliausias indas išgyventi Dievo žvilgsnį
* renkasi gyventi Dievu ar negyventi Dievu
* išgyvena visus asmenis: Dievą, Mane, Tave, Kitą
* išgyvena skirtumus tarp keturių apytakų
* gyvena tarpe tarp Dievo ir amžino gyvenimo, tame tarpe kuriame viskas vyksta.
Žmogus yra
* sąlygiška meilė, kuri tačiau būdama meilė neturi ribų, tad prilygsta besąlygiškai (mylėk savo artimą prilygsta mylėk savo priešą, mylėk Dievą, mylėk besąlygiškai)
* meilė - visako suvestis - Dievo esmė
* Dievo suvestis trejybės ratu, trijų meilių suvestis, trijų asmenų suvestis - mylinčiojo, mylimojo ir meilės.
Žmogus yra valia
* valia (ir tobulumas?) - gyvenimo esmė - Dievo gerumo esmė žr. [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygtį]]
* priėjimas, kuriuo Dievas, kaip pažinovas, prieina prie pažintojo, juk Dievas išeina už savęs, atveria savo būklę ir ją naujai prisiima
2018 kovo 04 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 4 eilutė:
* tai, kas renkasi gyventi Dievu ar negyventi Dievu
2018 sausio 19 d., 20:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-33 eilutės:

Žaidimai
* Žmonėms būdinga: Vienas klausia, kitas atsako. Tai suskaido žaidimą ir plečia kultūrą. Tas kuris atsakė tampa klausinėtoju kitą kartą. Tai veiklos ir sandaros santykis. Tokiu būdu +2 susijęs su įvardijimu, su žaidimų kūrimu. Žaidimų kūrimas išsako įvardijimą nes žaidimo esmė yra kažką sukurti.
* Žaidimas: Tyrėjo klausimo atsakymas išpuoselėta vertybės. Išmąstyti kaip tyrimą suvokti kaip žaidimą, užtat, kaip kultūros pagrindą.
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Morris | Desmond Morris]] Knygos: Manwatching. Bodywatching. Peoplewatching. The Naked Ape.
* Mirroring.
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Major_Transitions_in_Evolution | The Major Transitions in Evolution]]
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens | Homo Ludens]]
2017 rugpjūčio 09 d., 15:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
[[Aštuongubis kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.
į:
[[Aštuongubas kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.
2017 rugpjūčio 09 d., 15:29 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 3-4 eilutės:
* [malda | maldininkas]], besimeldžianti būtybe.
* valia (ir tobulumas?)
Pridėta 9 eilutė:
* valia (ir tobulumas?) žr. [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygtį]]
Pridėta 16 eilutė:
* [[malda | maldininkas]], besimeldžianti būtybė.
2017 rugpjūčio 09 d., 15:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-7 eilutės iš
Kas yra žmogus?
* Žmogus yra [[malda | maldininkas]], besimeldžianti būtybe.

Kaip susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?
į:
Kas yra žmogus? Žmogus yra:
*
[malda | maldininkas]], besimeldžianti būtybe.
* valia (ir tobulumas?)
* Dievas santvarkoje
* Dievas, tiktai baigtinis
* esantis Dievo būklėje
* kukliausias indas išgyventi Dievo žvilgsnį
* visako suvestis
* priėjimas, kuriuo Dievas, kaip pažinovas, prieina prie pažintojo
* apibrėžtas priėjimas, tuo tarpu Dievas yra neapibrėžtas priėjimas
* kas tapatinasi su pažinovu, ne su pažinimo lauku
* žvilgsnį turintis gyvenimas
* neišbaigtas žvilgsnis
* meilė dar nesusisiejusi su Dievu - kiekvienas žmogus save myli ir plėtoja savo meilės apimtį kitu, ją pritvirtina Dievuje


Žmogaus žvilgsnis yra:
* Dievo žvilgsnio esmė.
* paprasčiausias žvilgsnis, kurį galima išpildyti, tai yra, išlaikantis kartu mus ir platesnes aplinkybes, tiek mūsų žvilgsnio, tiek aplinkybių.
* gyvenimo žvilgsnis - tasai žvilgsnis, kuriuo būtinai žvelgia gyvenimas.


-------------------------

[+Sandarų išsakymas klausimais: Kaip susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?+]
Pakeistos 101-124 eilutės iš
[[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.

----------------

See also: {{God}}, {{Other}}, {{Overview}}, {{heart}}

----

'''What is a human?'''

* Human is the {{Will}} (and {{Perfection}}?)
* Human is God within a system.
* Human is the one who is placed in God's situation.
* Human is the minimum form in which God's view might be fulfilled.
* Human's view is the essence of God's view.
* Human is what identifies with Observer, but not with ObservationalPlane.
* Human is the most basic view which may be fulfilled, which is to say, holding together for both ourselves and a broader context, from both our view and such a context's view.
* Human is that which, as Life, has a view. Thus Life's view is necessarily Human's view. Human is that Life which as a view.
* Human is Love that has not yet linked up with God. Every human loves themselves and it is a question of increasing this scope through Other by anchoring it in God.
* Human is the access that God has to himself as Observer to Observed.
* Human is definite access, whereas God is indefinite access.
* Human is an {{Incomplete}} {{View}}.
* Human is the {{End}} of all.
* Human is like {{God}}, only {{Bounded}}
.
į:
[[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.
2015 vasario 04 d., 13:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-6 eilutės iš
Mane domina, kaip susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?
į:
Kas yra žmogus?
* Žmogus yra [[malda | maldininkas]], besimeldžianti būtybe.

Kaip
susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?
2014 lapkričio 10 d., 02:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 100-105 eilutės iš
* Human is like {{God}}, only {{Bounded}}.

===Questions=

* What is the relation between Human and Life? It is by way of the Will! Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.
* What is the HumanOutlook?
į:
* Human is like {{God}}, only {{Bounded}}.
2014 birželio 02 d., 10:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Šešerybė]]
2014 birželio 02 d., 10:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 77-105 eilutės iš
[[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.
į:
[[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.

----------------

See also: {{God}}, {{Other}}, {{Overview}}, {{heart}}

----

'''What is a human?'''

* Human is the {{Will}} (and {{Perfection}}?)
* Human is God within a system.
* Human is the one who is placed in God's situation.
* Human is the minimum form in which God's view might be fulfilled.
* Human's view is the essence of God's view.
* Human is what identifies with Observer, but not with ObservationalPlane.
* Human is the most basic view which may be fulfilled, which is to say, holding together for both ourselves and a broader context, from both our view and such a context's view.
* Human is that which, as Life, has a view. Thus Life's view is necessarily Human's view. Human is that Life which as a view.
* Human is Love that has not yet linked up with God. Every human loves themselves and it is a question of increasing this scope through Other by anchoring it in God.
* Human is the access that God has to himself as Observer to Observed.
* Human is definite access, whereas God is indefinite access.
* Human is an {{Incomplete}} {{View}}.
* Human is the {{End}} of all.
* Human is like {{God}}, only {{Bounded}}.

===Questions=

* What is the relation between Human and Life? It is by way of the Will! Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life.
* What is the HumanOutlook?
2012 vasario 12 d., 18:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-20 eilutės iš
[+++Tikėjimas+++]

[+Su Tikėjimu: Bendrystė+]

[[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė.

[[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui.

[+Su Amžinu Gyvenimu: Branda+]

[[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

[[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta.

[[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.
į:
[+++Tikėjimas - Taikymas+++]
Pakeistos 27-28 eilutės iš
[+++Rūpėjimas+++]
į:
[+Su Tikėjimu: Bendrystė+]

[[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė.

[[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui.

[+Su Amžinu Gyvenimu: Branda+]

[[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

[[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta.

[[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.

[+++Rūpėjimas - Žinojimas
+++]
Pridėtos 45-46 eilutės:
[[Asmenys]] Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės.
Ištrintos 54-57 eilutės:
[+Su Dievu: Vaidmenys+]

[[Asmenys]] Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės.
Ištrintos 62-63 eilutės:
[+Susikalbėjimas+]
Pakeista 65 eilutė iš:
[+Teigiamas ar Neigiamas+]
į:
[+Su Rūpėjimu: Teigiamas ar Neigiamas+]
2012 vasario 12 d., 18:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 6-15 eilutės:
[+Su Tikėjimu: Bendrumas+]

[[Viskas]] Ar ką nors galime tikrai žinoti? Išeities taškas.

[[Visaregis]] Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.

[[Laipsnynas]] Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis.

[[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai.
Pakeistos 31-34 eilutės iš
[+++Rūpėjimas+++]

[+
Išgyvenimas+]
į:
[+Su Rūpėjimu: Išgyvenimas+]
Pakeistos 41-42 eilutės iš
[+Vaidmenys+]
į:
[+++Rūpėjimas+++]

[+Su Dievu: Bendrumas+]

[[Viskas]] Ar ką nors galime tikrai žinoti? Išeities taškas.

[[Visaregis]] Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.

[[Laipsnynas]] Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis.

[[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai.

[+Su Dievu:
Vaidmenys+]
Pakeistos 57-58 eilutės iš
[+Nesutarimas+]
į:
[+Su Tikėjimu: Nesutarimas+]
Pakeista 77 eilutė iš:
[+Įsakymai+]
į:
[+Su Amžinu Gyvenimu: Įsakymai+]
2012 vasario 12 d., 18:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 17-22 eilutės:
[+Su Tikėjimu: Bendrystė+]

[[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė.

[[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui.
Ištrintos 75-80 eilutės:

[+Bendrystė+]

[[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė.

[[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui.
2012 vasario 12 d., 18:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
[+Bendrumas+]
į:
[+++Tikėjimas+++]

[+Su Tikėjimu:
Bendrumas+]
Pridėtos 17-36 eilutės:
[+Su Amžinu Gyvenimu: Branda+]

[[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

[[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta.

[[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.

[+Su Dievu: Ryšys su Dievu+]

[[Aštuongubis kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.

[[Vaikystė]] Ko man siekti? Akistata su Dievu.

[[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu už šio pasaulio.

[[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu.

[+++Rūpėjimas+++]
Ištrintos 62-71 eilutės:
[+Ryšys su Dievu+]

[[Aštuongubis kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.

[[Vaikystė]] Ko man siekti? Akistata su Dievu.

[[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu už šio pasaulio.

[[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu.
Ištrintos 69-76 eilutės:

[+Branda+]

[[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

[[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta.

[[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.
2012 vasario 12 d., 05:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:
[[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai.
Pridėtos 37-40 eilutės:
[+Susikalbėjimas+]

[[Vaizdavimai]] Kaip tvarkome? Tvarkymas, pertvarkymas, susikalbėjimas.
Ištrintos 60-61 eilutės:
[[Ženklų rūšys]] 4 Teigiami įsakymai gyventi amžinai.
Pakeistos 77-83 eilutės iš
[[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.[[Vaizdavimai]] Kaip tvarkome? Tvarkymas, pertvarkymas, susikalbėjimas.

[[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai
.
į:
[[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.
2012 vasario 12 d., 05:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 8-9 eilutės:
[[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta.
Pridėtos 12-15 eilutės:

[+Išgyvenimas+]

[[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta.
2012 vasario 12 d., 05:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 59-60 eilutės:
[[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.
Ištrintos 64-67 eilutės:


[[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.
Pridėtos 67-68 eilutės:
[+Įsakymai+]
Pridėtos 72-73 eilutės:
2012 vasario 12 d., 05:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 51-58 eilutės iš
į:
[+Branda+]
Pridėtos 59-60 eilutės:
[+Bendrystė+]
Pridėtos 62-63 eilutės:
2012 vasario 12 d., 05:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 13-20 eilutės:
[[Laipsnynas]] Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis.

[[Pasakojimas]] Kaip įvyksta? Įtampos balsai, pasakų-išgyvenimų rūšys, pasakos išgyvenimas, įtampos vienetas.

[[Įvardijimas]] Kaip reiškia? Klausimai, atsakymai. Širdies tiesos, pasaulio tiesos.

[[Pagrindimas]] Kaip ima rūpėti? Vertybės.
Pakeistos 55-61 eilutės iš
[[Laipsnynas]] Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis.

[[Pasakojimas]] Kaip įvyksta? Įtampos balsai, pasakų-išgyvenimų rūšys, pasakos išgyvenimas, įtampos vienetas.

[[Įvardijimas]] Kaip reiškia? Klausimai, atsakymai. Širdies tiesos, pasaulio tiesos.

[[Pagrindimas]] Kaip ima rūpėti? Vertybės.
į:
2012 vasario 12 d., 04:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
[[Asmenys]] Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės.
į:
[+Bendrumas+]
Pridėtos 9-26 eilutės:
[[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta.

[[Visaregis]] Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.

[+Vaidmenys+]

[[Asmenys]] Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės.

[+Nesutarimas+]

[[Padalinimai]] Kas yra tikra? Proto ribos. Nesutarimas.

[[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Nesusikalbėjimas.

[[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Vaizduotės kalba. Trūkumas bendro išgyvenimo.

[+Ryšys su Dievu+]
Pridėtos 29-36 eilutės:
[[Vaikystė]] Ko man siekti? Akistata su Dievu.

[[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu už šio pasaulio.

[[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu.

[+Teigiamas ar Neigiamas+]
Pakeistos 43-57 eilutės iš
[[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta

[[Vaikystė]] Ko man siekti? Akistata su Dievu.

[[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu už šio pasaulio.

[[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu.

[[Padalinimai]] Kas yra tikra? Proto ribos. Nesutarimas.

[[Visaregis]] Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.

[[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Nesusikalbėjimas.

[[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Vaizduotės kalba. Trūkumas bendro išgyvenimo.
į:
2012 vasario 12 d., 04:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 4 eilutė:
Pakeistos 19-24 eilutės iš
[[Vaikystė]] Ko man siekti? Bendravau su Dievu, su juo dėrėjausi. Jisai man leidžia laisvai mąstyti o aš atsidavęs tikiu jį.

[[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Dievas mylintis, kalbantis.

[[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu?
į:
[[Vaikystė]] Ko man siekti? Akistata su Dievu.

[[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu už šio pasaulio
.

[[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu.
Pakeistos 27-28 eilutės iš
[[Visaregis]] Kaip viskas susiveda? Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio.
į:
[[Visaregis]] Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.
Pridėtos 40-41 eilutės:

[[Ženklų rūšys]] 4 Teigiami įsakymai gyventi amžinai.
2012 vasario 12 d., 03:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 18-23 eilutės iš
[[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Meilė. Ar Dievas būtinas? Kaip kiekvieną pasiekti? Dangaus karalystės bendrystė.

[+++Kitas+++]

[+''Kito dvasia'' '''Dievo bendravimas'''+]
į:
[[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta
Pakeistos 26-35 eilutės iš
[+''Kito sandara'' '''Dievo veikla, raiška'''+]

[[Padalinimai]]
Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
* Dievas išeina už savęs.
* Nulybė santvarkoje apibrėžia Dievą už santvarkos.
* Septynerybė apibrėžia gerumą.
* Šv.Trejybė tai Dievo įsisąmonijimas.
* Veiksniu +1 sukūrė pasaulį, o kodėl ne +2 ar +3 ?
* Visuma
.
į:
[[Padalinimai]] Kas yra tikra? Proto ribos. Nesutarimas.
Pakeistos 30-64 eilutės iš
[[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Yra keturi Dievo atvaizdai.
* Troškimai yra visko atvaizdai: savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis. Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko.
* Nulybės atvaizdai yra paskiros Dievo savybės: teisingas, tiesus, pastovus, prasmingas. Dievas

[[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Psalmėmis įsivaizduojame Dievą.

[+''Kito atvaizdai'' '''Dievo apibrėžtumas'''+]

Dievas sulyginimas lygtimi
. Laipsnynas apibrėžia laipsnius tarp Dievo ir gerumo.

[[Pasakojimas]] Kaip įvyksta? Dievo aštuntas pasakojimas. Įtampos balsais vykdoma Dievo valia. Palaiminimai. Kristaus pasisakymai "Aš esu..." Dievas savarankiškas, tobulas, be poreikių.

[[Įvardijimas]]
Kaip reiškia? Širdies tiesos. Klausimai, atsakymai. Šv.Petro raktai į dangų. Dievas užtikrintas.

[[Pagrindimas]] Kaip ima rūpėti? Tėve Mūsų.

[[Geros valios pratimai
]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa.

[[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas?

[+''Kito vienybė'' '''Dievo nebuvimas, Dievo valia'''+
]

[[Amžinas gyvenimas
]] Ar Dievas geras? Lygties narys. Dievo valia.

[[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Kaip Dievo valia vykdoma.

[[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai

[[Ženklų rūšys]] 4 Teigiami įsakymai.

[[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai.

[[Vaizdavimai]] Kaip tvarkome? Ribotumas.

[[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą?
į:
[[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Nesusikalbėjimas.

[[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Vaizduotės kalba. Trūkumas bendro išgyvenimo.

[[Laipsnynas]] Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis
.

[[Pasakojimas]] Kaip įvyksta? Įtampos balsai, pasakų-išgyvenimų rūšys, pasakos išgyvenimas, įtampos vienetas.

[[Įvardijimas]] Kaip reiškia? Klausimai, atsakymai. Širdies tiesos, pasaulio tiesos.

[[Pagrindimas]]
Kaip ima rūpėti? Vertybės.

[[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

[[Dvylika klausimų]] Kur
Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta.

[[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė
.

[[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.

[[Kristaus mąstymas
]] Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui.

[[Ženklų rūšys]] 4 Teigiami įsakymai gyventi amžinai.

[[Ženklų savybės
]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.

[[Vaizdavimai]] Kaip tvarkome? Tvarkymas, pertvarkymas, susikalbėjimas.

[[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai.
2012 vasario 12 d., 02:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-25 eilutės iš
[+++Mes+++]

[+''Mūsų dvasia'' '''Dievo esmė'''+]

[[Asmenys]] Kaip esame viena? Vienas iš asmenų
.

[+''Mūsų sandara'' '''Dievo sandara'''+]

[[Viskas]] Ar ką nors galime tikrai žinoti? Dievo sandara
.

[+''Mūsų atvaizdai'' '''Dievo būdas'''+]

[[Aštuongubis kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Dievas mylintis
. Užmezgame ryšį su Dievu.

[[Poreikiai]] Ko mums rūpintis? Dievas be poreikių
. Kristus prisiima kitų poreikius.

[[Dvejonės]] Kaip nepamesti protą? Dievas užtikrintas. Yra Dievo požiūris, bet nėra jo aplinkumos.

[[Jausminiai atsiliepimai]] Ką išgyventi? Dievas ramus. Kristau lūkesčiai. Kalba gėriui žmonėse.

[+''Mūsų vienybė'' '''Dievo vertybė'''+]
į:
[[Asmenys]] Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės.

[[Viskas]] Ar ką nors galime tikrai žinoti? Išeities taškas.

[[Aštuongubis kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.

[[Poreikiai]]
Ko mums rūpintis? Nepaisyti poreikių, priimti Kito arba jų visai neturėti. Arba atsiliepti į poreikius.

[[Dvejonės]] Kaip nepamesti protą? Kaip susitvarkyti su dvejonėmis. Arba nekreipti dėmesio. Širdies tiesa ir pasaulio tiesa.

[[Jausminiai atsiliepimai]] Ką išgyventi? Siekti ramybės vietoj laimės. Atisilepti. Kalbėti į gerą kitame. Gėrio kryptys. Būdai kažką nuveikti.
2012 vasario 12 d., 01:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-85 eilutės:
Žr. [[Dievas]]

Mane domina, kaip susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?

[+++Mes+++]

[+''Mūsų dvasia'' '''Dievo esmė'''+]

[[Asmenys]] Kaip esame viena? Vienas iš asmenų.

[+''Mūsų sandara'' '''Dievo sandara'''+]

[[Viskas]] Ar ką nors galime tikrai žinoti? Dievo sandara.

[+''Mūsų atvaizdai'' '''Dievo būdas'''+]

[[Aštuongubis kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Dievas mylintis. Užmezgame ryšį su Dievu.

[[Poreikiai]] Ko mums rūpintis? Dievas be poreikių. Kristus prisiima kitų poreikius.

[[Dvejonės]] Kaip nepamesti protą? Dievas užtikrintas. Yra Dievo požiūris, bet nėra jo aplinkumos.

[[Jausminiai atsiliepimai]] Ką išgyventi? Dievas ramus. Kristau lūkesčiai. Kalba gėriui žmonėse.

[+''Mūsų vienybė'' '''Dievo vertybė'''+]

[[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Meilė. Ar Dievas būtinas? Kaip kiekvieną pasiekti? Dangaus karalystės bendrystė.

[+++Kitas+++]

[+''Kito dvasia'' '''Dievo bendravimas'''+]

[[Vaikystė]] Ko man siekti? Bendravau su Dievu, su juo dėrėjausi. Jisai man leidžia laisvai mąstyti o aš atsidavęs tikiu jį.

[[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Dievas mylintis, kalbantis.

[[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu?

[+''Kito sandara'' '''Dievo veikla, raiška'''+]

[[Padalinimai]] Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
* Dievas išeina už savęs.
* Nulybė santvarkoje apibrėžia Dievą už santvarkos.
* Septynerybė apibrėžia gerumą.
* Šv.Trejybė tai Dievo įsisąmonijimas.
* Veiksniu +1 sukūrė pasaulį, o kodėl ne +2 ar +3 ?
* Visuma.

[[Visaregis]] Kaip viskas susiveda? Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio.

[[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Yra keturi Dievo atvaizdai.
* Troškimai yra visko atvaizdai: savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis. Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko.
* Nulybės atvaizdai yra paskiros Dievo savybės: teisingas, tiesus, pastovus, prasmingas. Dievas

[[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Psalmėmis įsivaizduojame Dievą.

[+''Kito atvaizdai'' '''Dievo apibrėžtumas'''+]

Dievas sulyginimas lygtimi. Laipsnynas apibrėžia laipsnius tarp Dievo ir gerumo.

[[Pasakojimas]] Kaip įvyksta? Dievo aštuntas pasakojimas. Įtampos balsais vykdoma Dievo valia. Palaiminimai. Kristaus pasisakymai "Aš esu..." Dievas savarankiškas, tobulas, be poreikių.

[[Įvardijimas]] Kaip reiškia? Širdies tiesos. Klausimai, atsakymai. Šv.Petro raktai į dangų. Dievas užtikrintas.

[[Pagrindimas]] Kaip ima rūpėti? Tėve Mūsų.

[[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa.

[[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas?

[+''Kito vienybė'' '''Dievo nebuvimas, Dievo valia'''+]

[[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Lygties narys. Dievo valia.

[[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Kaip Dievo valia vykdoma.

[[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai

[[Ženklų rūšys]] 4 Teigiami įsakymai.

[[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai.

[[Vaizdavimai]] Kaip tvarkome? Ribotumas.

[[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą?

Žmogus


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 18 d., 11:59