Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ŽodžiųDaryba

Duomenys

Pagrindiniai lietuvių kalbos žodžių darybos būdai yra penki – priesaginis (senelis), priešdėlinis (pasukti), galūninis (stalius), sudūrimas (skeltalūpis) ir mišrusis (povestuvinis).

Priešdėliai - veiksmažodžiai iš veiksmažodžių, būdvardžiai iš būdvardžių, daiktavardžiai iš daiktavardžių,

Būdvardžiai

Daiktavardžiai

Darybos procese dalyvauja ne tik priešdėlis, bet ir galūnė, kuri sistemingai keičiama į -is, -ys, -ė, be to, aiškiai įžvelgiamos pamatinės prielinksninės konstrukcijos – daiktas apie ranką, vieta po langu ir t. t. Tai duoda peno idėjoms, kad šis darybos būdas labiau panašus į dūrybą arba galūninę darybą, gal net mišrusis.

Priesaginė daryba

lentelė

Daiktavardžiai

Būdvardžiai

Veiksmažodžiai

Galūninė daryba

daiktavardžių daryba iš veiksmažodžių

daiktavardžiai iš būdvardžių

daiktavardžiai iš daiktavardžių

Būdvardžiai daromi iš veiksmažodžių

Esama tos pačios morfeminės sudėties bendrašaknių būdvardžių ir veiksmažodžių porų: senas – senti, bukas – bukti, blogas – blogti, menkas – menkti, plikas - plikti. Akivaizdu, kad tarp šių porų darybos santykis yra, tačiau abipusė reikšmės motyvacija neleidžia neabejotinai nustatyti, kuris iš kurio yra padarytas.

Dūryba, kaip ir galūninė daryba, būdinga tik daiktavardžiui ir būdvardžiui. Truputį panašių į dūryba reiškinių esama prieveiksmio ir skaitvardžio klasėse.

Dūrinių klasifikacija

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdod%c5%bei%c5%b3Daryba
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 06 d., 12:41