调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.201205Pradžiai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2012 rugsėjo 24 d., 20:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 52-54 eilutės iš
Kviečiu: Kaip gyvename? Ką mąstome? Kaip mums prasmingai bendrauti?
į:
Kviečiu: Kaip gyvename? Ką mąstome? Kaip mums prasmingai bendrauti?

Žr. [[201205Pradžiai]]
2012 rugsėjo 24 d., 20:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
** [[Dievas]] Mąstau, kaip Dievas viską įsivaizduoja, išgyvena? Koks jo požiūris ir kaip jį priimame? Jo pagrindu tinklalapiais aprašau viską.
Ištrintos 11-15 eilutės:
** [[Apžvalga]] Apžvelgiu, kaip viskas viskas susiveda.
** [[Aprašas]] Surašau ką gyvenime išsiaiškinau, ką pristačiau savo [[paroda]].
*** [[Asmenys]] Aprašau asmenis, kuriais savo parodoje išsakiau visa ką esu išmąstęs.
*** Visas mintis surašyti knyga, vadovėliu, filmukais
** [[Dievas]] Mąstau, kaip Dievas viską įsivaizduoja, išgyvena? Koks jo požiūris ir kaip jį priimame?
Ištrinta 12 eilutė:
** Suvesti "gero vaiko" ir "blogo vaiko" pasaulėžiūras. Suvokti, kokiu pagrindu bendrauti su kitais?
2012 rugsėjo 24 d., 20:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-57 eilutės:
[[Andrius | Andrius Kulikauskas]], Sveiki! Šiais puslapiais [[Gvildenimai | gvildenu]] man rūpimus klausimus. Kviečiu įsijungti savo pamąstymais čia arba laiškais susirašinėjime [[http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/ | Veikti plačiau]]. Jei man rašysite ms@ms.lt, galiu atsiliepti viešai. Pavasarį, vasarą gyvenu Čikagoje, mano telefonas (773) 306-3807. Rudenį, žiemą gyvensiu Lietuvoje.

(:flash http://www.internetinetv.lt/Images/player.swf?&bandwidth=1284&file=http%3A%2F%2Fwww.internetinetv.lt%2FUserFiles%2FThumbnails%2F1938.mp4&plugins=viral-2d height=285 width=390:)

''Prisistatau rodele. Rodau savo parodą '''Dievo protas''' ir taip pat savišvietos drobes, kurias kuriu.''

[+Man rūpi:+]

* '''suvesti, išbaigti, išsakyti ir taikyti savo išmintį, ką esu išmąstęs'''
** [[Gvildenu]] Renku klausimus, kuriuos gvildenu.
** [[Apžvalga]] Apžvelgiu, kaip viskas viskas susiveda.
** [[Aprašas]] Surašau ką gyvenime išsiaiškinau, ką pristačiau savo [[paroda]].
*** [[Asmenys]] Aprašau asmenis, kuriais savo parodoje išsakiau visa ką esu išmąstęs.
*** Visas mintis surašyti knyga, vadovėliu, filmukais
** [[Dievas]] Mąstau, kaip Dievas viską įsivaizduoja, išgyvena? Koks jo požiūris ir kaip jį priimame?
** [[Pamąstymai]] Nusirašau paskiras mintis.
** Suvesti "gero vaiko" ir "blogo vaiko" pasaulėžiūras. Suvokti, kokiu pagrindu bendrauti su kitais?
* '''judinti, diegti šviesuolių bendrystę, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar'''
** [[Bendrystė]] Kaip suprasti amžino gyvenimo bendrystę? Kaip Kristus ją suprato?
** [[Šviesuoliai]] Noriu suvokti, kaip pristatyti ir pagrįsti kitų mąstymą?
** [[Išsiaiškinimai]] Kaip suprasti išsiaiškinimo būdus? Kaip jie suveikia, kaip grindžia bendrystę, kalbas, žinojimo rūmus?
** [[Žinojimo rūmai]] Tiriu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti įvairiai išgyvename žinojimo rūmus.
** [[Viena]] Tiriu, kaip mes esame viena? kaip mums širdingai bendrauti? kaip puoselėti amžino gyvenimo bendrystę?
** Pritraukti norinčius įsijungti, vienas kitą susirasti, telktis, būtent Englewood.
** Telktis su savamoksliais, kūrėjais, šviesuoliais Lietuvoje, ypač kaime.
* '''visais menais kurti žaidimus ir švietimo priemones palaikančias tokią bendrystę.'''
** [[Išgyvenimai]] Kaupti, rūšiuoti, nagrinėti, vaizduoti, suvaidinti prasmingus išgyvenimus.
** [[Drobės]] Kurti su jaunimu savišvietos priemones, šviesius žaidimus.
*** Drobes aprėpti paroda, vaidyba [[Juneteenth]] šventei.
*** Išmokti su kitais bendrauti kūryba, sumanymais, žaidimais, vaidyba.
** [[Matematika]] Kaip matematikos pagrindus pristatyti svarbiausiais dėsniais, pavyzdžiais ir žaidimais?
** [[Švietimas]] Ko verta mokytis?
** [[Pragyvenimas]] Koks yra doras darbas? Susirasti iš ko pragyventi:
*** Aukų iš gatvės menų, vaidybos, savišvietos.
*** Rėmėjų savišvietos drobėms, žaidimams, priemonių.
*** Savišvietos ratelio.
*** "Dievo proto" plėtrai tikėjimų susikalbėjimui.
*** Išsiaiškinimų žinynui.
* '''lavintis'''
** Bendrauti artimiau su Dievu, įsitraukti su juo į bendrą kūrybą.
** Ugdyti savo valią, nešvaistyti laiko, gyventi tikslingai.
** [[Pasiklausymui | Pasiklausyti]] prasmingų įrašų.
** Mokytis vaidybos.
** Mokytis ispanų, kiniečių kalbų.
** Mokytis matematikos: kategorijų teorijos, diferencialinės skaičiuotės, fizikos, statistikos.
** Mokytis gitaros, klavišių
** Mokytis tautinių šokių ir estradinių šokių.
** Kurti [[Giesmės | giesmes]]

[+[[Sumanymai | Esu sumanęs]]+]
* Išmąstyti sandaras; Pristatyti skulptūromis
* [[Aprašas | Aprašyti]] [[asmenys | asmenimis]]; Išleisti elektroninę knygutę; Išleisti [[lėlių namelis | lėlių namelį]]; Išreikšti giesmėmis; Permąstyti su įvairių pasaulėžiūrų žmonėmis
* Apžvelgti [[išgyvenimai | išgyvenimus]]; Pristatyti drobe, vaidyba
* Kurti savišvietos [[drobės | drobes]] Englewood ir Čikagoje; taip pat lietuviams
* Išvystyti susijusius pragyvenimo šaltinius

Kviečiu: Kaip gyvename? Ką mąstome? Kaip mums prasmingai bendrauti?

201205Pradžiai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 rugsėjo 24 d., 20:24