Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 201205Pradžiai

Andrius Kulikauskas, Sveiki! Šiais puslapiais gvildenu man rūpimus klausimus. Kviečiu įsijungti savo pamąstymais čia arba laiškais susirašinėjime Veikti plačiau. Jei man rašysite ms@ms.lt, galiu atsiliepti viešai. Pavasarį, vasarą gyvenu Čikagoje, mano telefonas (773) 306-3807. Rudenį, žiemą gyvensiu Lietuvoje.

The video content presented here requires a more recent version of the Adobe Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.

Prisistatau rodele. Rodau savo parodą Dievo protas ir taip pat savišvietos drobes, kurias kuriu.

Man rūpi:

Esu sumanęs

Kviečiu: Kaip gyvename? Ką mąstome? Kaip mums prasmingai bendrauti?

Žr. 201205Pradžiai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/201205Prad%c5%beiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 rugsėjo 24 d., 20:24