Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20131218Pradžiai

Andrius Kulikauskas, Sveiki! Šiais puslapiais gvildenu man rūpimus klausimus. Kviečiu įsijungti savo pamąstymais čia arba laiškais susirašinėjime Veikti plačiau. Jei man rašysite ms@ms.lt, galiu atsiliepti viešai. Pavasarį, vasarą gyvenu Čikagoje, mano telefonas (773) 306-3807. Rudenį, žiemą gyvensiu Lietuvoje.

Prisistatau rodele. Rodau savo parodą Dievo protas ir taip pat savišvietos drobes, kurias kuriu.

Man rūpi:

Esu sumanęs?

Kviečiu: Kaip gyvename? Ką mąstome? Kaip mums prasmingai bendrauti?

Žr. 201205Pradžiai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20131218Prad%c5%beiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 gegužės 07 d., 15:03