Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20140130Pranešimas

Žr. Pranešimas?


Apžvelgsiu šešis "žemėlapius", kuriais galėtumėme vaizduotę pajungti ir brandinti:

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.

Šešis žemėlapius taip pat susiesiu su neurobiologų tiriamais archainėse smegenų dalyse, smegenų dangtyje (o jame, PAG - Periaqueductal gray - Substantia grisea periaquaeductalis) esančiais "vidiniais žemėlapiais", išreiškiančiais žinduoliuose išvystytas jausmines sistemas (Siekį klestėti, Baimę pavojams, Įniršį varžovams, Lytinį geismą, Motinišką globą, Kūdikišką nerimą ir Vaikišką žaidimą).

Nuomonės - papildomi klausimai

Nuorodos

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20140130Prane%c5%a1imas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 sausio 31 d., 01:31