Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20170128KūrybinėsDirbtuvės

Dalyvavo:

Kūrybinės dirbtuvės Kaip vystosi rūpesčiai?

2017 m. sausio mėn. 28 d., šeštadienį, 13:00-17:00

XXXXX - Renginio vieta, adresas XXXXXXXXXXXXXXX

Kviečiame sueiti kūrybingai, moksliškai gvildenti sau ir kitiems prasmingus klausimus. Ieškosime sąsajų tarp visų klausimų, o ypač su Vilniaus Gedimino technikos universiteto lektoriaus filosofo Andriaus Kulikausko klausimu, Kaip vystosi rūpesčiai?

Andrių domina elgesys ir dorovė: kaip žmonės elgiasi ir kaip jie turėtų elgtis? Jam užtat svarbu ištirti mūsų gyvenimo reiškinius, o ypač, mūsų eilinius ir išskirtinius rūpesčius, juos įsidėmėti, aprašyti, rūšiuoti ir visaip išnagrinėti. Renginyje tirsime savo rūpesčius ir įsigilinsime kaip šie duomenys gali pasitarnauti gvildenant įvairiausius mūsų klausimus.

Dirbtuves rengia Andrius Kulikauskas (andrius-jonas.kulikauskas@vgtu.lt) kartu su Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto Šiuolaikinio meno ir medijos programos vadovė Rūta Jakštonienė (ruta.gotika@gmail.com). Renginys nemokamas. Jis bus filmuojamas.

Norinčius dalyvauti prašome pranešti rengėjams:

Taip pat iki renginio prašome apmąstyti tris atvejus, kaip jūsų rūpesčiai atsirado ir toliau vystėsi, mainėsi ar išnyko.

Štai keletas mūsų vertybių ir klausimų:

Štai keli Andriaus aprašyti asmeniški rūpesčiai:

Mūsų atpasakoti rūpesčiai privalo būti tikri bet nebūtinai patys asmeniškiausi. Siūlome jų veikėjams pritaikyti vardus iš pasakėčių.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20170128K%c5%abrybin%c4%97sDirbtuv%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 sausio 31 d., 21:52