Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20170708LietuviųNacionalistųPartija

Klausimas

Kolaboranto sąvoka

Lietuva 1940-1990. Okupuotos Lietuvos Istorija. "Lietuvių savivalda." Arūnas Bubnys. "Galima sakyti, jog akivaizdžiausias lietuvių savivaldos kolaboravimo su nacių okupantais faktas yra jos dalyvavimas Lietuvos žydų genocide." (psl.197)

Vytautas Tininis. „Kolaboravimo“ sąvoka Lietuvos istorijos kontekste

LNP dokumentai

LNP veikla po Lietuvą

Kiti LNP dokumentai

LNP spauda ir tuometinė spauda apie LNP

Nauja gadynė (Marijampolėje)

LNP raidžių naudojimas Kauno karo komendantūroje

Pagrindiniai šaltiniai

LNP veikla po Lietuvą

Pučas

Pučo tikslas - skriausti žydus

Sovietų baudžiamosios bylos

Lietuvos ambasadorių laiškai

Ištakos ir aplinkybės

Lietuvos saugumo policijos bylos

LNP asmenybės

LNP asmenybės - bendri šaltiniai

LNP paveldas

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20170708Lietuvi%c5%b3Nacionalist%c5%b3Partija
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugpjūčio 12 d., 08:31