Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 2017ManoFilosofija

2017 metais, kaip VGTU dėstytojas prašiau ERASMUS+ programos paramos dalyvauti Europos analitinės filosofijos kongrese.


Kaip šiuolaikinėje filosofijoje įsipaišau su savo filosofija.

Savo filosofija siekiu besąlygiškos tiesos. O mūsų laikų filosofija, kiek suprantu, tai laiko neįmanomu dalyku. Užtat mūsų laikų filosofijoje yra tarsi du keliai:

Siekiu visuminės, kuriančios išminties. Tad radau tokį kelią:

Tad mano filosofija savo dvasia yra struktūrinė, bet galima sakyti jinai yra fenomenologinė-egzistencinė-struktūrinė-pragmatinė. Suprantama, kad jinai ryžtasi aprėpti, atstoti, taikyti ir derinti visas filosofijos šakas.

Analitinė filosofija man asmeniškai nėra labai naudinga nes jinai tiesiog pedantinė ir remiasi dirbtinais pagrindais. Tačiau, įdomu, kad mūsų laikais net ir Europoje jinai, atrodo, sėkmingai vystosi. Tai akivaizdu iš ECAP9 Kongreso komiteto skyrių.

Įsivaizduoju, esmė yra, kad kitų mokslų mokslininkams yra prasmingiau bendrauti su analitiniais filosofais negu su kontinentiniais filosofais. Nes analitiniai filosofai gali siūlyti modelius, kokie jie bebūtų. O jauniems, šviesiems filosofams atsiveria per analitinę filosofiją darbingai bendradarbiauti su kitų mokslo šakų mokslininkais. Matosi, kad toks bendardarbiavimas vyksta logikoje, matematikoje, kalbotyroje, psichologijoje, neurologijoje, estetikoje, etikoje, teisėje, politiniuose ir socialiniuose moksluose, tiksliuosiuose moksluose, teologijoje. Žodžiu, analitinėje filosofijoje yra galimybių "taikomajai filosofijai", juk ji kuria modelius ir juos gali taikyti atskirom mokslo šakom, ogi kontinentinė filosofija yra visuminė, "aukštesnė" už paskiras mokslo šakas ir praktiškų modelių nesiūlo, juos nebent griauna.

Mano filosofija irgi siūlo ir taiko modelius. Tad, tikiu, galiu konkuruotis su analitine filosofija. Gal kas nors manąja susidomės. Konkurencija gali vykti visai siauriame klausime. Ogi su kontinentine filosofija irgi konkuruojusi, tačiau ta konkurencija yra visuminė, tad sunkiau rasti, kas manąja domėtųsi, gilintųsi ir bendradarbiautų.

Taip man atrodo. Panašiai kalbėjausi su Nico Carpentier grįžtant iš Trakų. Jisai yra kontinentinis filosofas bet, atrodo, mane suprato. Buvo gera su juo pabendrauti.

Džiaugiuosi, kad kiekvienu pranešimu - ir tikiu, ateityje, kiekvienu straipsniu - vis atsiskleidžiu, jog pagal viską, mano požiūris darbingas, vaisingas, gilus, platus ir gyvenimiškas.


Toliau apie savo filosofiją siūlau 2019 metais skaitytą pranešimą.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/2017ManoFilosofija
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 spalio 30 d., 21:12