Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20190222Plungė

Žr. Lietuvos sąžinė

Pokalbis

Andrius Kulikauskas. Aš už baltą katytę.

Lietuvos sąžinė. Kaip mums atsakyti už 1941-ųjų metų lietuvių valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai?

Vieno atvejo pavyzdys: dar kartą apie Joną Noreiką.

Padėkoti Žemaičių saulutei ir plungiškiams.

Malda.

1) Kodėl mane sudomino šis klausimas?

2) Lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimai žmonijai. Žinome apie nacių vokiečių ir sovietų rusų nusikaltimus žmonijai. Tačiau kartu yra lietuvių aktyvistų nusikaltimai žmonijai, daryti lietuvių tautos vardu ir lietuvių tautos labui. Pristatyti:

3) Apie Jono Noreikos nusikaltimus žmonijai. Antisemitizmo pavyzdys.

4) Bendras sąrašas reikalavimų, ką reikštų atsakyti už lietuvių aktyvistų nusikaltimus.

5) Ką mums daryti? Kaip mums atsakyti?

A) Brolis Gediminas Numgaudis: Dvasinėje plotmėje spręsti. Antisemitizmo dvasia - mokslišai įvardinti velnią - psichologinis mechanizmas - patyčios, savižudybė Dorovės tyrimas - doro ir nedoro elgesio pavyzdžiai, kaip kas rinkosi

B) Zita Paulauskaitė - pokalbiai

C) Pokalbiams reikalingi faktai, tad: Visuomeninė komisija tirti lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai ir tų nusikaltimų dangstymą

D) Greta Jakštaitė - tai veikia mūsų jaunimą - jaunimo įtraukimą į neapykantą kitataučiams - tai nėra nekaltas dalykas - Užgavėnės - kreiptis į etnokultūristus

E) Internetas - svetainė - išmokti klausimą kelti "Aš už baltą katytę." "Mes už visas katytes." "Mes taip pat už šuniukus ir pelytes."

F) Smagu ir šaunu - kultūrinės kelionės, renginiai, svečiai Kelionė pas Vilniaus žydus, jidiš pamoką. Išmokti žydų abėcėlę. Kviesti kitataučius į Plungę.

G) Plungė kaip centras Lietuvių atsakomybės židinys - komendantūra - įsigyti pastatą

H) Vietinė spauda - Žemaičių saulutė, Plungės laikraščiai, Vakarų ekspresas, Žemaitijos laikraščiai

I) Atkurti žudynes.

J) Visi rūpinasi savo iššūkiais - bernardinų "blood libel" lenta.

Užrašai

Senutės mokytojos - Julija Kiškienė, Vanda Grigorovič.

Jolanta Srudauskienė - komendantūros pastato istorija.

Nuotraukoje: Greta Jakštaitė (juodbruvė), Birutė Stanienė, Laurynas Stanys

pakuta.lt https://www.facebook.com/jonas.ofm.1

Vytautas Eidukas turi nuotrauką baltaraiščių prie bažnyčios, bene liepos 27 d. šventės

kraštotyrininkė Otilija Juozapaitienė

Otilija pažįsta: Anicetą Paplauskienę, gimusią 1917 m., 102 metų amžiaus, iš Žlibinų kaimo, nuo 1938 metų pradėjo dirbti Plungėje, gyveno Laisvės alėjoje, virš žydų kino salės.

Jolanta Klietkutė, Kretingos muziejaus darbuotoja, pažįsta Aloyzą Stonkų, jisai bene Prienuose.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20190222Plung%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gegužės 01 d., 12:35