神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.20210116Gvildenu istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 sausio 15 d., 02:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 70 eilutė:
*** [[Santvarkų nagrinėjimas | Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
2021 sausio 15 d., 00:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 52 eilutė:
*** [[Lietuvių kalba | Kaip man geriau išmokti lietuvių kalbą?]]
2021 sausio 15 d., 00:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 70 eilutė:
*** [[Palyginimai | Kaip aplinkybes išsako palyginimai?]]
2021 sausio 15 d., 00:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 80-82 eilutės:
*** [[Tėve mūsų | Kaip malda "Tėve mūsų" grindžia pagrindimo kalbą?]]
*** [[Švento Petro Raktai Į Dangų | Kaip švento Petro raktai į dangų grindžia įvardijimo kalbą?]]
*** [[Palaiminimai | Kaip Palaiminimai grindžia pasakojimo kalbą?]]
2021 sausio 15 d., 00:21 atliko AndriusKulikauskas -
2021 sausio 14 d., 23:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 74 eilutė:
*** [[Humoras | Kas yra juokinga ir kodėl?]]
2021 sausio 14 d., 23:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 104 eilutė:
** [[Gyvybės raida | Kaip gyvybė galėjo atsirasti visatoje?]]
2021 sausio 14 d., 23:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 121 eilutė:
** [[Svetainės | Kaip savo svetaines išpuoselėti šviesuolių bendrystei?]]
2021 sausio 14 d., 22:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* [[Mano prielaidos | Kokios yra mano prielaidos?]]
2021 sausio 14 d., 22:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 90 eilutė:
* [[Vaikų kalba | Ką kūdikių, vaikų ir paauglių kalba gali pasakyti apie kalbos pagrindus?]]
2021 sausio 14 d., 22:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 102-103 eilutės iš
** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtinio intelekto pasaulėžiūrą?]]
į:
** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtino intelekto pasaulėžiūrą?]]
** [[Dirbtinas intelektas | Kokia dirbtino intelekto reikšmė visatoje
?]]
2021 sausio 14 d., 22:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 63 eilutė:
*** [[Vienybė | Kaip nusakyti vienybę?]]
Pakeistos 440-441 eilutės iš
Dėsniai
Svajonės
į:
Pakeista 548 eilutė iš:
DvylikaKlausimų
į:
2021 sausio 14 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 110 eilutė:
** [[Dvylika klausimų | Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
2021 sausio 14 d., 11:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 69 eilutė:
** [[Išgyvenimų rūšys | Iš kur kyla išgyvenimo prasmė?]]
Pakeistos 194-195 eilutės iš
IrVienas
IrDu
į:
Pakeista 200 eilutė iš:
Išgyvenimai
į:
Pakeista 532 eilutė iš:
IrTrys
į:
2021 sausio 14 d., 11:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 72-74 eilutės:
*** [[Ir Vienas | Kaip veiksmas +1 lygtimis išreiškia pasąmonę?]]
*** [[Ir Du | Kaip veiksmas +2 lygtimis išreiškia sąmonę?]]
*** [[Ir Trys | Kaip veiksmas +3 lygtimis išreiškia sąmoningumą?]]
2021 sausio 14 d., 10:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
* [[Dievo požiūris | Kokia reikšmė Dievo požiūrio?]]
2021 sausio 14 d., 00:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 72 eilutė:
*** [[Ženklų savybės | Kokia ženklų savybių reikšmė?]]
Pakeistos 152-155 eilutės iš
ŽenklųSavybės
DievoAtsakymai2020B
Žinynas
Suvestinė20200703
į:
Pakeista 157 eilutė iš:
DievoAtsakymai2020A
į:
2021 sausio 14 d., 00:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 75 eilutė iš:
** [[Darbai | Kaip kasdieną visa savo esybe tarnauti Dievui?]]
į:
** [[Darbai | Kaip kas dieną visa savo esybe tarnauti Dievui?]]
2021 sausio 14 d., 00:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 75-76 eilutės iš
** [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
į:
** [[Darbai | Kaip kasdieną visa savo esybe tarnauti Dievui?]]
*
** [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
2021 sausio 14 d., 00:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 34 eilutė:
* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
Pridėta 57 eilutė:
** [[Visaregis | Ar visaregis įžvelgtinas išgyvenimo apytakoje?]]
Pridėta 59 eilutė:
** [[PožiūriųSudūrimas | Ką reiškia požiūrių sudūrimas?]]
Pridėtos 62-64 eilutės:
*** [[Dvejybė | Kaip nusakyti dvejybę?]]
*** [[Trejybė | Kaip nusakyti trejybę?]]
*** [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę?]]
Pridėta 69 eilutė:
** [[Lūkesčiai | Kaip širdis išgyvenama lūkesčiais?]]
Pridėta 72 eilutė:
** [[Klaidos | Koks klaidų vaidmuo išgyvenimuose?]]
Pridėta 100 eilutė:
** [[Pertvarkymai | Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]
Pridėtos 103-104 eilutės:
** [[VertybėsIrKlausimai | Kokių būna vertybių ir klausimų?]]
** [[Užmojai | Kaip užmojai susiję su vertybėmis ir klausimais?]]
Ištrintos 145-155 eilutės:

* [[Visaregis | Ar visaregis įžvelgtinas išgyvenimo apytakoje?]]
* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
* [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę?]]
* [[Pertvarkymai | Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]
* [[Trejybė | Kaip nusakyti trejybę?]]
* [[PožiūriųSudūrimas | Ką reiškia požiūrių sudūrimas?]]
* [[Klaidos | Koks klaidų vaidmuo išgyvenimuose?]]
* [[Dvejybė | Kaip nusakyti dvejybę?]]
* [[Lūkesčiai | Kaip širdis išgyvenama lūkesčiais?]]
* [[VertybėsIrKlausimai | Kokių būna vertybių ir klausimų?]]
2021 sausio 13 d., 23:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 143-148 eilutės iš
Dorovė
Išsiaiškinimai
ViskoŽinojimas
Poilsiui
į:
* [[Dvejybė | Kaip nusakyti dvejybę?]]
* [[Lūkesčiai | Kaip širdis išgyvenama lūkesčiais?]]
* [[VertybėsIrKlausimai | Kokių būna vertybių ir klausimų?]]
Pakeistos 148-155 eilutės iš
SimetriniųFunkcijųBazės
GiedriusGrabauskas
ViskoEsmė
Dvejybė
Padalinimai
Lūkesčiai
VertybėsIrKlausimai
Dviračiu
į:
2021 sausio 13 d., 23:14 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 122 eilutė:
GyvenimoLygtis
Pakeistos 130-131 eilutės iš
Visaregis
į:
Pridėtos 136-137 eilutės:
* [[Visaregis | Ar visaregis įžvelgtinas išgyvenimo apytakoje?]]
* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
Pakeistos 142-144 eilutės iš
KategorijųTeorija
Klaidos
į:
* [[Klaidos | Koks klaidų vaidmuo išgyvenimuose?]]
Pakeista 148 eilutė iš:
Šešerybė
į:
2021 sausio 13 d., 22:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 73-74 eilutės iš
į:
* [[ŽinojimoRūmųGausa | Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.]]
Pakeistos 138-156 eilutės iš
* [[ŽinojimoRūmųGausa | Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.]]

PadalinimųRatas
Kompas
Šachmatai
KinųSkiemenys
KinųRaidmenys
KinųKalba
Holokaustas
Didieji
Mama
HebrajųKalba
20201006Lavintis
0oo
Ketverybė
Pertvarkymai

Trejybė
PožiūriųSudūrimas
Šviesuoliams
į:
* [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę?]]
* [[Pertvarkymai | Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?
]]
* [[Trejybė | Kaip nusakyti trejybę?]]
* [[
PožiūriųSudūrimas | Ką reiškia požiūrių sudūrimas?]]
2021 sausio 13 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Žr. [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
Pridėta 58 eilutė:
** [[Padalinimai | Aprašyti visko padalinimus.]]
Pridėta 63 eilutė:
** [[Padalinimų ratas | Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?]]
Pakeistos 136-142 eilutės iš
MaldosNuotykiai
NiekoNežinojimas


ViskąŽinoti

ŽinojimoRūmųGausa
MaldosMokslas
į:

* [[
ŽinojimoRūmųGausa | Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.]]
2021 sausio 13 d., 22:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 87 eilutė:
** [[Maldos nuotykiai | Ko galima pasimokyti iš maldos atvejų?]]
Pakeista 126 eilutė iš:
Sąlygos
į:
2021 sausio 13 d., 22:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
* [[Sąlygos | Kas yra sąlygos?]]
2021 sausio 13 d., 21:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 54 eilutė:
** [[Žemėlapynas | Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?]]
Ištrintos 130-132 eilutės:

GyvenimoKnyga
Pakeista 135 eilutė iš:
Žemėlapynas
į:
2021 sausio 13 d., 21:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 82 eilutė:
** [[Gyvenimo knyga | Kaip santvarka išsisako viskas?]]
Pakeista 126 eilutė iš:
Atjautos
į:
Ištrinta 131 eilutė:
Knyga
2021 sausio 13 d., 21:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 89 eilutė:
** [[Šviesuoliams | Kokiomis mintimis ir kokia veikla telkti šviesuolius bendrystei?]]
2021 sausio 13 d., 21:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 55 eilutė:
** [[Atjautos | Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
2021 sausio 13 d., 21:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 45-47 eilutės iš
** [[Požiūriai | Kas yra požiūris?]]
** [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus?]]
** [[Aplinkybės | Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes
?]]
į:
** [[Dorovės ištakos | Kokios sąlygos grindžia dorovę?]]
Pakeistos 54-57 eilutės iš
** [[Išgyvenimai | Kaip išgyvename?]]
į:
** [[Požiūriai | Kas yra požiūris?]]
** [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus?]]
** [[Aplinkybės | Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]

* [[Išgyvenimai | Kaip išgyvename?]]
Ištrintos 125-128 eilutės:


DievoŠokioIšdavos
DorovėsIštakos
2021 sausio 13 d., 21:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 41 eilutė:
* [[DievoŠokioIšdavos | Kaip Dievo šokis grindžia žmogų, jo elgesį ir dorovę?]]
Ištrinta 126 eilutė:
Aplinkybės
2021 sausio 13 d., 20:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 46 eilutė:
** [[Aplinkybės | Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
Pakeista 125 eilutė iš:
ŽinokimeViską
į:
Pakeista 129 eilutė iš:
DorovėsRatas
į:
2021 sausio 13 d., 20:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 57 eilutė iš:
** [[Sąvokos | Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?]]
į:
** [[Žinynas | Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?]]
2021 sausio 13 d., 20:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
** [[Pasirinkimai | Kaip trys pasirinkimai sudaro trejybės ratą?]]
į:
** [[Pasirinkimai | Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?]]
2021 sausio 13 d., 20:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 51 eilutė:
** [[Dorovės ratas | Kuria prasme pasirinkimai sudaro trejybės ratą?]]
2021 sausio 13 d., 20:17 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 122 eilutė:
ŠvMišiosVisiems
2021 sausio 13 d., 20:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 84 eilutė iš:
** [[ŠvMišiosVisiems | Kaip šviesuoliaims sueiti Dievo pagrindu?]]
į:
** [[ŠvMišiosVisiems | Kaip šviesuoliams sueiti Dievo pagrindu?]]
2021 sausio 13 d., 20:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 52 eilutė:
** [[SandarųRaida | Kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros?]]
Pakeistos 84-85 eilutės iš
į:
** [[ŠvMišiosVisiems | Kaip šviesuoliaims sueiti Dievo pagrindu?]]
Ištrintos 122-125 eilutės:


SandarųRaida
SandarųTyrimas
2021 sausio 13 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 75 eilutė iš:
** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtinio intelekto pasaulėžiūrą?]
į:
** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtinio intelekto pasaulėžiūrą?]]
2021 sausio 13 d., 19:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 26 eilutė:
* [[AtsakymaiIrKlausimai | Savo mintis aprėpti ir išmąstyti knyga.]]
Pridėta 30 eilutė:
* [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
Pakeistos 33-34 eilutės iš
į:
* [[Pokalbiai | Kaip šeši pokalbiai sieja keturis asmenis?]]
Pakeistos 38-39 eilutės iš
į:
* [[Asmuo | Kas yra asmuo?]]
Pridėta 42 eilutė:
** [[Savastis | Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
Pridėtos 44-45 eilutės:
** [[Požiūriai | Kas yra požiūris?]]
** [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus?]]
Pakeistos 62-63 eilutės iš
į:
* [[Tiesa | Kas yra tiesa?]]
Pridėta 68 eilutė:
** [[Branda | Kas yra branda? Kaip bręstame?]]
Pakeistos 82-83 eilutės iš
į:
** [[ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga | Kaip su kitais bendrauti ir bendradarbiauti su tikslu išvystyti šviesuolių bendrystę?]]
Pakeistos 106-108 eilutės iš
į:
Linksmai

GyvenimoLygtis
Ištrinta 110 eilutė:
Ištrintos 113-119 eilutės:
Dievas
Tiesa

GyvenimoLygtis

Pokalbiai
Ištrintos 114-129 eilutės:
Savastis
ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga
ŠviesuoliųBendrystė
Asmuo
Linksmai
NoreikosBylos
Meilė
Požiūriai
AtsakymaiIrKlausimai
Atvaizdai
LygybėsLygtis
LygtiesLygtis
Suvestinė20201125
AkademiniaiŽurnalai
ĮvadasĮViską
Branda
Ištrinta 115 eilutė:
Ištrinta 116 eilutė:
Kitas
Pridėtos 120-122 eilutės:

2021 sausio 12 d., 16:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 64-65 eilutės iš
** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtinio intelekto pasaulėžiūrą?]]
** [[MinčiųSodas | Ką "Minčių sodo" pasiekimai ir trūkumai pamoko apie šviesuolių bendrystę?]]
į:
** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Life | Kas yra gyvybė?]]
** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BiologyDiscovery | Ką išsako biologijos žinojimo rūmai
?]]
** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtinio intelekto pasaulėžiūrą?]
Pridėta 68 eilutė:
** [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
Ištrinta 69 eilutė:
** [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
Pakeistos 72-74 eilutės iš
** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BiologyDiscovery | Ką išsako biologijos žinojimo rūmai?]]
** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Life | Kas yra gyvybė?]]
į:
** [[MinčiųSodas | Ką "Minčių sodo" pasiekimai ir trūkumai pamoko apie šviesuolių bendrystę?]]
2021 sausio 12 d., 16:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
Pridėta 48 eilutė:
** [[Sąvokos | Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?]]
Pridėtos 70-72 eilutės:
** [[Taikymas | Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą]]
** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BiologyDiscovery | Ką išsako biologijos žinojimo rūmai?]]
** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Life | Kas yra gyvybė?]]
2021 sausio 12 d., 16:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-34 eilutės iš
į:
* [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
Pridėta 45 eilutė:
** [[Netroškimai | Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?]]
Pakeista 72 eilutė iš:
KlausimaiDievui
į:
Pakeista 95 eilutė iš:
ŽinojimoRūmai
į:
Pakeistos 101-102 eilutės iš
Vertybės
Trejybės
į:
Pakeista 103 eilutė iš:
Netroškimai
į:
Pakeistos 105-107 eilutės iš
Kalbos
IšgyvenimoApytaka
Asmenys
į:
Pakeista 138 eilutė iš:
Elgesys
į:
Pakeista 141 eilutė iš:
Malda
į:
Pakeistos 145-146 eilutės iš
PasirinkimųMalūnas
Viena
į:
Pakeista 409 eilutė iš:
AmžinasGyvenimas
į:
2021 sausio 12 d., 16:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 34-40 eilutės:
* [[Dorovės tyrimas | Kaip gyventi?]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis? Kaip valia pasireiškia dorovė? Kaip dorove mylime save ir sąmoningėjame?
* [[Dorovė | Kas yra raktai į dorovę?]]
* [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
* [[Saviugda | Kaip ugdyti save ir ypač savo valią?]]
* [[Pragyvenimas | Koks yra doras darbas?]]
* [[Sandarų tyrimas | Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?]]
* [[Pasirinkimai | Kaip trys pasirinkimai sudaro trejybės ratą?]]
Pakeistos 36-39 eilutės iš
* [[Kalbos | Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
* [[Išgyvenimai | Kaip išgyvename?]]
* [[Šešerybė | Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę
?]]
* [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
į:
* [[Dorovės tyrimas | Kaip gyventi?]] Kaip žmonės elgiasi ir kaip turėtų elgtis? Kaip valia pasireiškia dorovė? Kaip dorove mylime save ir sąmoningėjame?
** [[Šešerybė | Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?]]
** [[Saviugda | Kaip ugdyti save ir ypač savo valią?]]
** [[Dorovė | Kas yra raktai į dorovę?]]
** [[Pragyvenimas | Koks yra doras darbas?]]
** [[Pasirinkimai | Kaip trys pasirinkimai sudaro trejybės ratą?]]
* [[Sandarų tyrimas | Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?]]
** [[Išgyvenimai | Kaip išgyvename?]]
** [[Kalbos | Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
** [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
** [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu
?]]
2021 sausio 12 d., 15:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 65 eilutė:
** [[ŠviesuoliųBendrystė | Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
2021 sausio 12 d., 15:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 64 eilutė:
** [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
2021 sausio 12 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 46 eilutė iš:
* [[Vertybė | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
į:
* [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
2021 sausio 12 d., 15:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 45-46 eilutės:
* [[Šešerybė | Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?]]
* [[Vertybė | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
2021 sausio 12 d., 14:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 44 eilutė:
* [[Išgyvenimai | Kaip išgyvename?]]
2021 sausio 12 d., 14:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 43 eilutė:
* [[Kalbos | Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
2021 sausio 12 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 34-36 eilutės iš
[[Dorovės tyrimas | Kaip gyventi?]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis? Kaip valia pasireiškia dorovė? Kaip dorove mylime save ir sąmoningėjame?
į:
[[Išgyvenimo apytaka | Ką išgyvename išgyvenimo apytaka?]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
* [[Dorovės tyrimas | Kaip gyventi?]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis? Kaip valia pasireiškia dorovė? Kaip dorove mylime save ir sąmoningėjame?
* [[Dorovė | Kas yra raktai į dorovę?]]
2021 sausio 12 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
* [[Elgesys | Kaip elgiamės?]]
2021 sausio 12 d., 12:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 39 eilutė:
* [[Pasirinkimai | Kaip trys pasirinkimai sudaro trejybės ratą?]]
2021 sausio 12 d., 12:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-39 eilutės iš
į:
* [[Sandarų tyrimas | Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?]]
Pridėtos 54-55 eilutės:
** [[DievasTėvas | Kaip Dievo Tėvo požiūrį išsako jo išsiaiškinimo būdai?]]
** [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
2021 sausio 11 d., 23:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-32 eilutės:

[[Dievo šokis | Kokia Dievo veikla?]] Kaip įsivaizduoju Dievą
* [[Dievas | Kas Dievui rūpi?]]
2021 sausio 11 d., 23:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
* [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems pristatyti ką dirbu šioje svetainėje?]]
2021 sausio 11 d., 23:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* [[ĮvadasĮViską | Kaip viską pristatyti?]]
2021 sausio 11 d., 23:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* [[Klausimai Dievui | Ką trokštu žinoti iš Dievo?]]
2021 sausio 11 d., 23:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:

[[Gvildenu | Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?]]
2021 sausio 11 d., 23:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 32 eilutė iš:
* [[Išsiaiškinimo būdai | Kaip klausimai atsakomi?]]
į:
* [[Išsiaiškinimai | Kaip klausimai atsakomi?]]
2021 sausio 11 d., 23:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 69-76 eilutės:
ŠachmatųŽaidimai

Ugdausi
SideBar
Pilietiškumas
Apytakos
Suvestinė
2020Siekiai
2021 sausio 11 d., 23:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 43-44 eilutės iš
į:
** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtinio intelekto pasaulėžiūrą?]]
** [[MinčiųSodas | Ką "Minčių sodo" pasiekimai ir trūkumai pamoko apie šviesuolių bendrystę?]]
Ištrinta 64 eilutė:
Pridėta 69 eilutė:
Pakeista 71 eilutė iš:
KlausimaiDievui2020
į:
2021 sausio 11 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 25 eilutė:
Pakeistos 29-30 eilutės iš
į:
* [[Pragyvenimas | Koks yra doras darbas?]]
Pridėta 41 eilutė:
*** [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
Ištrinta 44 eilutė:
Ištrintos 45-51 eilutės:
Gvildenu
Sąmoningumas
Žaidimas
Žmogus
Gyvenimas
MeilėsMokslas
DievoTyrimai
Ištrintos 55-60 eilutės:
Saviugda
DorovėsTyrimas
KaipGyventi
GyventiDievu
KaipGyventiDievu
20210109Gvildenu
Pakeistos 63-64 eilutės iš
Pragyvenimas
Pragyvenimui
į:
2021 sausio 11 d., 22:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-32 eilutės iš
į:
[[Žinojimo rūmai | Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?]]
* [[Išsiaiškinimo būdai | Kaip klausimai atsakomi?]]
Pridėtos 42-929 eilutės:Darbai
Gvildenu
Sąmoningumas
Žaidimas
Žmogus
Gyvenimas
MeilėsMokslas
DievoTyrimai
Siekiai
KlausimaiDievui
Užrašai
Užsiimti
Lavintis
Mankšta
Muzika
Literatūra
LietuviųKalba
Mokslai
Saviugda
DorovėsTyrimas
KaipGyventi
GyventiDievu
KaipGyventiDievu
20210109Gvildenu
Įvadas
Iškylavimas
Namelis
Kinas
Svetainės
Buitis
Eičiūnai
Pragyvenimas
Pragyvenimui
MinčiųSodas
Straipsniai
Straipsneliai
Dienotvarkė
ŠachmatųŽaidimai
KlausimaiDievui2020
Ugdausi
SideBar
Pilietiškumas
Apytakos
Suvestinė
2020Siekiai
Gyvybė
GyvybėsRūmai
ŽinojimoRūmai
Šviesuoliai
DievasSūnus
JėzausMįslės
Dievas
Tiesa
Vertybės
Trejybės
GyvenimoLygtis
Netroškimai
Pokalbiai
Kalbos
IšgyvenimoApytaka
Asmenys
Sąlygos
Savastis
ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga
ŠviesuoliųBendrystė
Asmuo
Linksmai
NoreikosBylos
Meilė
Požiūriai
AtsakymaiIrKlausimai
Atvaizdai
LygybėsLygtis
LygtiesLygtis
Suvestinė20201125
AkademiniaiŽurnalai
ĮvadasĮViską
Branda
Laipsnynas

Visaregis
Kitas
Atjautos
GyvybėsRaida
Biologija
SandarųRaida
SandarųTyrimas
ŠvMišiosVisiems
ŽinokimeViską
Aplinkybės
DievoŠokioIšdavos
DorovėsIštakos
DorovėsRatas
Elgesys
GyvenimoKnyga
Knyga
Malda
MaldosMoksloJuodraštis
MaldosNuotykiai
NiekoNežinojimas
PasirinkimųMalūnas
Viena
Žemėlapynas
ViskąŽinoti
ŽinojimoRūmųGausa
MaldosMokslas
PadalinimųRatas
Kompas
Šachmatai
KinųSkiemenys
KinųRaidmenys
KinųKalba
Holokaustas
Didieji
Mama
HebrajųKalba
20201006Lavintis
0oo
Ketverybė
Pertvarkymai
Trejybė
PožiūriųSudūrimas
Šviesuoliams
KategorijųTeorija
Klaidos
Dorovė
Išsiaiškinimai
ViskoŽinojimas
Poilsiui
Šešerybė
DievoProtas
SimetriniųFunkcijųBazės
GiedriusGrabauskas
ViskoEsmė
Dvejybė
Padalinimai
Lūkesčiai
VertybėsIrKlausimai
Dviračiu
Smegenys
ŽenklųSavybės
DievoAtsakymai2020B
Žinynas
Suvestinė20200703
Veiksmai
ProtoLaukai
Veikėjai
Kapinės
DievoAtsakymai2020A
Viskas
Apimtys
Betkas
Apibrėžimas
Nulybė
Niekas
Pratimai
SąvokųKalbosŽodynas
Entropija
AtradimųKelias
Bendrystė
Taikymas
Vadovėlis
Apžvalga
ManoUžmojis
Tikslai
ŠviesuoliųVeikla
Paroda
GodsMind
DievoProtas20120401
Suvestis
Lou?
Bendraminčiai
AlytusUlonų8A
Savišvieta
ŠviesuoliųTauta
20200519Visaregis
Atitikimai
Ženklas
Santvarka
AštuongubasKelias
IrVienas
IrDu
NulinėVeikla
JidišKalba
Mokesčiai
LaiškaiŠviesuoliams
TautvydasVėželis
Išgyvenimai
IšgyvenimųRūšys
Turtas
Dviprasmybė
Patirtis
Andrius
GamtosRaida
Penkerybė
Žinojimas
20200411ArvydasŠliogeris
20200528LegendMakers
HolokaustasĮvairenybės
Sveikata
RomanIngardenAndOurTimes
ŠachmatųŽaidimai2019
KlausimaiDievui2019
Sąmoningėjimas
Taikdarystė
Atsakomybė
PetrasPožėla
InformacijosIntegravimas
TrokštuIšmanyti
DievoPožiūris
Asmenybės
Blogis
Gerumas
DirbtinasIntelektas
EgzistencializmoIštakos
GerosValiosPratimai
ŽinojimoRūmųPavyzdžiai
Mintis
JėzausLogika
Pasirinkimai
Poreikiai
Septynerybė
Skaudulynas
Ūkis
20191115VilnaGaon
VilniausGaonas
VilniausGaonoIšsiaiškinimoBūdai
2019Siekiai
Renginiai
SvetainėsKlausimai
Svetainė
Šulcas
Bendradarbiai
Įvairūs
20180124IšminčiųUgdymoGalimybės
EugenijusPaliokas
2017ManoFilosofija
NuotraukosSuAndriumi
Filosofija
DievasTėvas
Rainiai
IšgyvenimųNagrinėjimas
20191026DievoŽodžioSkaitymasIrRašymas
20191026DievoŽodžioSkaitymasIrRašymasJuodraštis
20191020DoroviniaiLuomai
DoroviniaiLuomai
20191015DievoŽodžioSkaitymasIrRašymas
Rūpesčiai
20191016Dievas
AleksandrasPakalniškis
IšgyvenimųPavyzdžiai
LietuvosEtikosUniversitetas
Batai
IspanųKalba
20191122TikimybinisŽvilgsnis
JohnHarland
Suvokimas
2012IšgyvenimųPavyzdžiai
PožiūriųLygtis
JuozasAmbrazevičiusBrazaitis
Knygos
20191003Fizika
Fizika
20160520DievoŠokis
DievoÅ
TeigiamiŽmonės
Neišgyvenimai
Kelionės
Juokas
Pasakojimas
20190620PaprieštaravimaiDerridai
ArūnasJabkevičius
Pavadinimas
LieSandarųIštakos
BenGoertzel
AlanasPetrauskas
Tarpas
Akistatos
Derrida
20190619-LieSandarųIštakos-Juodraštis
20190619LieSandarųIštakos
20190619-LieSandarųIštakos-Santrauka
Ontologija
20190608PasirinkimųMalūnas
20180819DievoProtoBūsena
DorovėsPavyzdžiai
RūpesčiųPavyzdžiai
20190523RūpesčiųPavyzdžiai
RūpesčiųRūšiavimas
VertybiųŽemėlapis
Svarba
DievoŠokis
Rinkimai
20190222Plungė
LietuvosSąžinė
20190430DievoŠokis
20190426PokalbiuAtsisakyti
Kontakai
20190426PokalbiuAtsisakyti-Užrašai
20170202VertybėsKlausimaiRūpesčiai
Naujas
Sutapimai
JonoNoreikosLegenda
JonasNoreika
GyvenimoBūdasIrStilius
DešimtDievoĮsakymų
Įsakymai
DievoRaiškos
NoreikaUžklausos
EstetikosKonferencija
NoreikaEiga
Dirbtuvės
KlausimaiDievui2018
NoreikaPristatymas
NoreikaPristatymasJųTyrimas
Palaiminimai
NoreikaPristatymasEiga
TėteiŠachmatųAtidarymai
NoreikaPristatymasIškraipymai
NoreikaTinklas
NoreikaEigaPlungėje
HolokaustasLatvijoje
ReikalavimaiAtsakomybės
PožiūriųGrandinė
VaisingosPrielaidos
Mintinai
2018Siekiai
NoreikaPristatymasĮvadas
NoreikaPristatymasMūsųTyrimas
NoreikosPristatymasMūsųTyrimas
NoreikaIškraipymai
NoreikaIškraipymaiDuomenys
NoreikaPristatymasIšvados
NoreikaŠaltiniaiJidišKalba
NoreikaPristatymasKitiKlausimai
NoreikaPristatymasGauja
20190113NoreikaIškraipymaiDuomenys
Evaldukas
20190110NoreikaIškraipymaiDuomenys
NoreikaSantrauka
JonasNoreikaEiga
NoreikaGauja
NoreikaEigaTelšiuose
NoreikaŠaltiniai
Cinaitė
JonasNoreikaŠaltiniai
Suvestinė20181225
ManoTėtė
Einsatzkommando2
EinsatzgruppenReports
Suvedimas
EdmundasKulikauskas
SuvokimoLygmenys
Dorovė20181123
MatematikosPratimai
HelmutLeitner
FreiburgoArchyvas
DievoSąmoningumas
SluckoŽudynės
TiesosIškraipymai
IšsiaiškinimųTyrimas
IšsiaiškinimųSvarbosRūšys
SvarbosRūšys
IšsiaiškinimųSvarba
Troškimai
AmžinasGyvenimas
ChaimasBargmanas
LietuviųLitvakųŠimtametisVaidas
LietuviųLitvakųŠimtametisVaidasUžrašai
JonoNoreikosValiaIrGalia
InformacinisKaras
LietuviųŽydųŠimtametisVaidasSantrauka
Lietuvių-žydųŠimtametisVaidas
Lietuvių-žydųInformacinisKaras
VisumosApžvalga
DvasinisKapitalas
Tapatumas
Laimė
Atjausti
Santykiai
6Ir4
MąstymoMatai
Mąstymas
GerasisVaikas
Skaidymas
Kultūra
Žinoti
Daugiareikšmiškumas
DorovėGyvenime
LLKS
Prielaida
Atjauta
PopiežiuiPranciškui
PopiežiuiPranciškuiJuodraštis
GyvenimoPrasmė
GeraValia
AtvirasRibotas
ViskoVienumas
Permainos
Atsiplėšimas
Sutapti
BenoitCouture
PradžiaIrPabaiga
FlemmingFunch
Metraštis
Išreikšti
Augalai
JonasNoreikaNaujiŠaltiniai
RyšysSuDievu
Nagrinėju
DievoAtsakymai
20180723Kelionė
KinijosŠviesuoliai
Popiežiui
EilėraščiųNuotaikos
SidhartaGautama
KinųKalbosPradžiamokslis
Nesusivedimai
DeriniųKalba
Abejonės
Vienybė
Kinija
Konfucijus
PrisistatymasKinųKalba
MuzikosTeorija
Dėsniai
Svajonės
Tete
JosephGoguen
JonasNoreikaJuodraštis
20180531JonasNoreikaŠaltiniai
JonasNoreikaPapildomai
SelfLearnersNetwork
VGTU
20180528JonasNoreikaJuodraštis
BrazaičioUžklausai
KazysŠkirpa
Logika
ViskąIšmanytiViskąGloboti
AkademiniaiStraipsniai
20180508MatematikosPraduIstakos
Komunikacija
20180508-MatematikosPraduIstakosProtavime-KvietimoJuodrastis
20180508MatematikosPradųIštakos
JonasNoreikaTinklas
LietuviųNacionalistųPartija
ŠkirposUžklausai
JonasNoreikaSantrauka
JonasNoreikaRinktiniaiDokumentai
NeatsakytasKlausimas2
JonasNoreikaUžklausosMetmenys
DievoVeidas
Susikalbėjimas
BendrasSuvokimas
20180403KaipGyventi
Vieningumas
Pagrindimas
JonasNoreikaUžklausaiMintys
JonasNoreikaUžklausa
JonasNoreikaIštraukos
ŽodinėKūryba
Vienumas2007
ŠviesuoliųKarūna
Prancūzija
BendravimoDingstys
MeilėsUžrašai2003
Klausimai
Gvildenimai
JonasNoreikaKlausimai
JuozasAmbrazevičius
Prasiblaškyti
Manifestai
Dėmesys
Rodos
JėzusKristus
JėzausPasisakymai
Apsakymai
JonasKačerauskas
NeatsakytasKlausimas
Platonas
Vertimas
Įvardijimas
20160120GyvenimoBūdas
20180124IšminčiųUgdymoGalimybės-Santrauka
GeriausiApsakymai
ŠiuolaikiniaiApsakymai
Išmąstyk
20180124ŠvietimoGalimybės
20180124IsminciuUgdymas
KlausimaiDievui2017
AsmeniškiDėsniai
Aštuonerybė
Eilės
2016Siekiai
Etika
Mįslės
MokslasKaipMaldosSuveikia
20170429GyvybėRamybė
BesąlygiškasDievoPožiūris
IšminčiųAuklėjimas
MenoTikslas2
MenoTikslas
2017Siekiai
Workshop20171022
Sapnai
Nebūtinas
KinųŽodžiai
ŽodžiųDaryba
201611Paroda
EilėraščiųSąvokos
Paskaita
MeninėsPriemonės
Sąvoka
Sandaros
Mokykla
Pamokos
Tu
PirminėsSandaros
DievoĮsakymai
IrTrys
Greimas
DerridaIrGreimas
RimvydasKrasauskas
LogikosRatelis
EnergetikosMinisterijai
KlausimasAlgiuiMickūnui
GyvybėsDėsniai
Kūryba
Aleksandras
ŠventraščioRašymas
20160915Foucault
20170405KalbaIrTikrovė
20171027GreimasIrDerrida
Gamestorming
DvylikaKlausimų
AndriusCV
VertybiųTyrimas
AlgisMickūnas
20171201ŠkirposMitai
20170218ButisIrSamoningumasLyguSprendimas
SenosMintys
Tobulumas
Deriniai
DievasPsalmėse
JausmųFenomenologija
Catalan
SiūlauDėstyti
KūrybinisMokslas
Dirbtuvės20161217
DievoSapnas
KlausimaiDievui2016
DievoKlausimai2016
AtjautaŽydams
Nuotaikos
LietuviųNusikaltimai
LietuviųNacionalistųPartijaŠaltiniai
Lublinas
IškylaAustrijoje
20170708LietuviųNacionalistųPartija
AntrinėsSandaros
Pranešimai
20171010PožiūriųAtsirinkimas
KalbaIrTikrovė
LietuviųNacionalistųPartijosAtsakomybė
MatematikosGrožisŽadinaVaizduotę
Pamoka
Workshop20170608
StraipsnisŠaltiniaiAtsakomybėsTyrimui
AndrejŠčelkun
TomasKačerauskas
20170213ParaiškosVertinimas
GenocidoCentras
KaipLietuviaiSkriaudėLitvakus
Maribor
MenoTikslai
PiligriminisŽygis
Workshop20170610
DorovinėVaizduotė
Workshop20170410
Kalbotyra
Parama
KūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės
Kantas
TheMeaningOfAbsence
Heidegeris
Workshop20170311
20170313Gvildenu
20170311BrandaIšgyvenimaiKlaidos
20170311LabiauTikėtųDievą
KaipGvildenti
Workshop20170216
20161029NuotaikųAplinkybės
ŽydųKapinės
Vaidyba
Draugai
Tauragė
Pranešimas
20170216KaipIšsilaisvintiIšSąlygų
Paraiška
Dainos
Išsaugoju
Istorija
20170216BūtisSąmoningumasLaikasErdvė
VandensŠildytuvas
Kasdienybės
20170128KūrybinėsDirbtuvės
20170202VertybėsKlauimaiRūpesčiai
RemigijusTreigys
IšsiaiškinimoBūdųTyrimas
TadasSnuviškis
MindaugasRūkas
Raštas
Bangavimas
ParaiškaUžupiui
Menai
TeigiamasPoveikis
Paradox
ŠviesuoliųDirbtuvės
NuotaikųPagrinduSukurtiEilėraščiai
VaikųKalba
NuotaikųAplinkybės
Išbaigtumas
Straipsnis
KlausimųRūšys
RytaiVakarai
AlgirdasZokaitis
Ulisas
20160819KaipGvildenti
TangDinastijosEilėraščiai
Pasakos
Žodžiai
Foucault
DaugiaprasmybėsMatai
Pilnatvė
DorovėsSąvokos
20160715DievoŠokis
20160714Knyga
LaiškasKomisijai
Rūpinuosi
Klaipėda
Lietuva
20160620Matematika
MatematikosIšsiaiškinimoBūdųApžvalga
MatematikosRūmai
Matematika
MatematikosGrožis
Simplex
Tensor
MatematikosIšsiaiškinimoBūdai
TechnologijosFilosofija
ŽydųPasaulėžiūra
KūrybinisRašymas
Ačiū
Tikrinu
KūrybinisMąstymas?
20160515DievoŠokis
GailestingumasŽydams
TomasAkvinietis
KasJaudinasiKlysta
Aptarimas
AntanasAndrijauskas
Gitara
KaipKlystame
Išmonė
ŠventasKazimieras
BūtisIrLaikas
Izaijas
AmžinaiBręstiArŠiaipGyventi
IzaijasSantrauka
RašymoPriemonė
Humoras
Tanakas
GyvenimoBūdas
Medicina
Verslas
Būklė
Atitikmenys
Telefonai
20160116GyvenimoBūdas
OrganizationalValues
Skaitytoja
Ugdytis
RickWarren
SportoRūmai
Jaunimas
Abrikosai
2015Siekiai
Vairavimas
PramogųIndustrijos
PavyzdžiųRinkimas
KreditoUnijos
Mamai
Giesmės
Santrauka
ŠviesuoliųKaralienei
DovidKatz
Laiškas
Kompiuteris
Kelionė
NulinėSandara
DievoIšsiaiškinimai
20150428Dievas
Vienumas
Rašytojas
Rožinis
Laisvė
VienaMeile
VienaBendryste
Raida
VienaAsmenimi
VienaKitu
VienaDievu
VienaPožiūriais
20150323Dievas
Šiluma
ValymoĮrenginiai
Širdingumas
Širdis
DievasSandarose
20150220Dievas
Laisvumas
Mokslas
Rūpi
MišiosVisiems
Švietimas
Sumanymai
Whitehead
2015Siekius
2015Tikslai
2014Metai
ŠventoPetroRaktaiĮDangų
AnthonyJudge
ValiosTyrimas
Tautvydas
Turinys
MaldosRatelis
Aklavietės
Maldos
Valia
Kobo
RecentChanges
Tikėjimas
Rūpėti
TėveMūsų
Įdomumas
DievoDievas
Neigiamybė
RimasMorkūnas
Rimas
Archyvas
Matrica
VaisingaPrielaida
Veikla
Dvasia
IšėjimasUžSavęs
Nedviprasmybės
Straipsnis2
Abėcėlė
DievoĮsivaizdavimas
Būtinas
ŠvietimoIstorija
Įranga
Pasiskaitymui
Mąstytojai
Mąstysena
Kickstarter
2011Gruodis
PasiklydęsVaikas
2007Suvedimas
Įžvalgos
Valingas
Sąžinė
Vokietija
Čikaga
Artima
AndriusKulikauskas
VienųVienumas
FranzNahrada
DavidKankiewicz
Žvilgsniai
Laikysenos
ManoPrielaidos
Išmintis
SistemųNagrinėjimas
Palyginimai
GyvybėsSavybės
Savybės
Neigimas
NulinisPožiūris
BendraSandara
DievoBranda
DievoValia
PirmynAtgal
AutomatųLaipsnynas
PavojingosMintys
Susiploti
Reikalai
VersloLygtis
Fenomenologija
201401JuodraštisKūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės
Materializmas
MenoTaisyklės
AndriusMenoTaisyklės
Estetika
MenoAplinkybės
Skaityklės
PamelaMcLean
Daina
20140203Gvildenu
PranešimųRašymas
20140130Pranešimas
AntonioDamasio
Damasio
Autizmas
Nuomonės
ValiosIšraiškos
20131228Sumanymai
Užmojai
DvylikanarisProtas
Sąsajos
Pomenės
Skirtumai
Pradžiai
20131218Pradžiai
MuzikaKompu
Trumpai
Pasiklausymui
Ieva
PullmanArtSurvey
Rosa
JuodasisDievas
20121031DievoVeidas
Kvadratas
Spalvos
201205Pradžiai
Pakabinimas
20120910Nesusivedimai
Išgyvenimai20120905
Rūkymas
20120818GeraValia
Menininkams
20120818DievoVeidas
20120816Paradoksai
Pasipasakojimai
Nikotinas
ElektroninėsCigaretės
Chemija
Išgyvenimai20120717
MichaelKazanjian
Pamokymai
Išgyvenimai20120709
Išgyvenimai20120620
Išgyvenimai20120605
UžrašaiParodai201203
Raiška
DrobiųParoda
LėliųNamelis
Aprašas20120507
Drobės
ŠvietimasČikagoje
LietuviųSpauda
Giesmėmis
Nuorodos
Aprašas20120228
VirmantasGaldikas
NulybėsAtvaizdųPaneigimas
Paklusimas
Mityba
MąstymoDiena
IšsiaiškinimųSąrašas
Gijos
Įranga
Atmetimas
PašnekovųRaida
IšsiaiškinimųBrėžinys
IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas
IšsiaiškinimųTrejybė
IšsiaiškinimųPorųBrėžinys
IšsiaiškinimųPoros
IšsiaiškinimųRūšys2021 sausio 11 d., 21:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 33-34 eilutės:
* [[Žaidimas | Kokia žaidimo svarba žinojimo rūmams ir žmonijos kilmei?]]
Pridėta 38 eilutė:
** [[Sąmoningumas | Kokia sąmoningumo svarba?]]
2021 sausio 11 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
[+++Gvildenu 调查+++]
į:
[+++调查+++]
2021 sausio 11 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<
Ištrinta 13 eilutė:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
2021 sausio 11 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
[[Suvestinė | Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?]]
į:
'''[[Suvestinė | Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?]]'''
2021 sausio 11 d., 21:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 32 eilutė iš:
Dievo tyrimas: [[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
į:
'''Dievo tyrimas: [[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
2021 sausio 11 d., 21:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 34-35 eilutės iš
** [[Sąmoningėjimas | Kas yra sąmoningėjimas?]] Kaip sąmoningėjame? Kokios yra keturios sąmoningėjimo pakopos? Kaip jos susijusios su keturiomis vienumo sampratomis?
Kaip sąmoningėjimas grindžia dorovę?
į:
** [[Sąmoningėjimas | Kas yra sąmoningėjimas?]] Kaip sąmoningėjame? Kokios yra keturios sąmoningėjimo pakopos? Kaip jos susijusios su keturiomis vienumo sampratomis? Kaip sąmoningėjimas grindžia dorovę?
2021 sausio 11 d., 21:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-35 eilutės:
** [[Sąmoningėjimas | Kas yra sąmoningėjimas?]] Kaip sąmoningėjame? Kokios yra keturios sąmoningėjimo pakopos? Kaip jos susijusios su keturiomis vienumo sampratomis?
Kaip sąmoningėjimas grindžia dorovę?
Pridėta 39 eilutė:
2021 sausio 11 d., 21:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 36 eilutė:
** [[Gyvenimas | Kas yra gyvenimas?]]
2021 sausio 11 d., 20:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 35 eilutė:
** [[Amžinas gyvenimas | Ką reiškia amžinas gyvenimas?]]
2021 sausio 11 d., 20:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 34 eilutė iš:
* [[Meilės mokslas | Meilės mokslas ...]]
į:
* [[Meilės mokslas | Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]
2021 sausio 11 d., 20:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-34 eilutės iš
*
į:
* [[Meilė | Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
* [[Meilės mokslas | Meilės mokslas ...]]
2021 sausio 11 d., 20:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-33 eilutės:Dievo tyrimas: [[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
*
2021 sausio 10 d., 09:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-27 eilutės iš
[[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
į:
[[Dorovės tyrimas | Kaip gyventi?]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis? Kaip valia pasireiškia dorovė? Kaip dorove mylime save ir sąmoningėjame?
* [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
* [[Saviugda | Kaip ugdyti save ir ypač savo valią
?]]
2021 sausio 10 d., 09:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-27 eilutės:[[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
2021 sausio 09 d., 22:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:
[++Iš ankščiau++]
2021 sausio 09 d., 22:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-25 eilutės iš
* Suvestinė
*
Trejybės

į:
[[Suvestinė | Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?]]
* [[
Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]]
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro? Kaip jos viena su kita susijusios? Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?]]
2021 sausio 09 d., 22:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
* Išrašyti, dėlioti, tvarkyti svarbiausius klausimus.
į:
* Išrašyti, dėlioti, tvarkyti svarbiausius klausimus ir kiekvienam sukurti puslapį.
* Kiekvienam puslapiui skirti vieną ar daugiau klausimų.
Pakeistos 19-29 eilutės iš
į:
>><<

* Suvestinė
* Trejybės

>>bgcolor=#FFFFC0<<
-----------------
2021 sausio 09 d., 22:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
Žr. [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
2021 sausio 09 d., 22:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-18 eilutės:
* Išrašyti, dėlioti, tvarkyti svarbiausius klausimus.

-----------------
2020 lapkričio 13 d., 21:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
** Sutvarkyti ir susieti [[meilės mokslas | meilės mokslo]], [[malda | maldos]], [[maldos mokslas | maldos mokslo]], [[meilė | meilės]], [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystės]] puslapius.
į:
** Sutvarkyti ir susieti [[meilės mokslas | meilės mokslo]], [[malda | maldos]], [[meilės mokslas | meilės mokslo]], [[meilė | meilės]], [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystės]] puslapius.
Pakeista 239 eilutė iš:
* [[Malda]] Maldos mokslas
į:
* [[Malda]]
2020 spalio 18 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 45-46 eilutės iš
* Rašyti knygutę [[Didieji | Didieji atsakymai ir didieji klausimai]]
į:
* Rašyti knygutę [[AtsakymaiIrKlausimai | Atsakymai ir klausimai]]
Pakeista 81 eilutė iš:
[++[[Didieji | Didieji klausimai 宏伟的问题]]++]
į:
[++[[AtsakymaiIrKlausimai | Didieji klausimai 宏伟的问题]]++]
2020 spalio 18 d., 09:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 81-107 eilutės iš
[++Didieji klausimai 宏伟的问题++]

Išmąstyti pradus
* Išmąstyti kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos.
* Išmąstyti ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos išsiskiria.
* Išmąstyti kas yra požiūris, ką reiškia priimti požiūrį ir kokios jų sudūrimo galimybės.
Išmąstyti Dievo šokį
* Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.
* Patikslinti Sūnaus aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų.
Išmąstyti išgyvenimo apytaką
* Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka išgyvename išgyvenimus.
* Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.
* Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros.
* Išmąstyti tris kalbas: pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.
Išmąstyti žinojimo rūmus
* Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.
* Išmąstyti kaip matematika išreiškia ketverybę, padalinimų ratą, šešis atvaizdus ir kitas sandaras.
* Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.
Išmąstyti meilės mokslą
* Išmąstyti kas yra gyvybė.
* Išmąsyti kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą.
* Išmąstyti kaip aprėpti ir paaiškinti kertinių vertybių ir tirtinų klausimų įvairovę.
* Išmąstyti kaip bendrauti su Dievu, kaip jam melstis, kaip jį įtraukti į šį gyvenimą, kaip dalyvauti jo gyvenime.
* Išmąstyti kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę, amžinai bręsti, gyventi amžiną gyvenimą.
Išmąstyti apytakų santykius
* Išmąstyti kaip viena apytaka kyla iš kitos.
* Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.
į:
[++[[Didieji | Didieji klausimai 宏伟的问题]]++]
2020 spalio 18 d., 09:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 283 eilutė iš:
* [[http://www.vieningalietuva.com | www.vieningalietuva.com]] Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
į:
* Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
2020 spalio 18 d., 09:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 72 eilutė iš:
* Rašyti apžvalgą [[Įvadas į viską]].
į:
* Rašyti [[Įvadas į viską | Įvadą į viską]].
2020 spalio 18 d., 09:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 46-47 eilutės iš
* Rašyti knygą [[Įvadas į viską]].
į:
Pakeistos 71-73 eilutės iš
Rašyti ''[[Šviesuoliams | Vadovėlį šviesuoliams]]''.
į:
Surašyti
*
Rašyti apžvalgą [[Įvadas į viską]].
* Rašyi [[Šviesuoliams | Vadovėlį šviesuoliams]]
.
2020 spalio 18 d., 09:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 82 eilutė:
Išmąstyti pradus
Pridėta 86 eilutė:
Išmąstyti Dievo šokį
Pridėtos 88-89 eilutės:
* Patikslinti Sūnaus aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų.
Išmąstyti išgyvenimo apytaką
Pakeista 94 eilutė iš:
* Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.
į:
Išmąstyti žinojimo rūmus
Pridėta 98 eilutė:
Išmąstyti meilės mokslą
Pridėtos 104-106 eilutės:
Išmąstyti apytakų santykius
* Išmąstyti kaip viena apytaka kyla iš kitos.
* Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.
2020 spalio 18 d., 09:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 44-46 eilutės iš
Rašyti apžvalgą [[Žinokime viską]]
į:
Rašyti apžvalgą
* Rašyti knygutę [[Didieji | Didieji atsakymai ir didieji klausimai]]
* Rašyti knygą [[Įvadas į viską]].
2020 spalio 18 d., 09:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 88 eilutė:
* Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.
Pakeista 93 eilutė iš:
* Išmąsyti kaip palaikomi gyvybė ir sąmoningumas.
į:
* Išmąsyti kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą.
Pridėtos 95-96 eilutės:
* Išmąstyti kaip bendrauti su Dievu, kaip jam melstis, kaip jį įtraukti į šį gyvenimą, kaip dalyvauti jo gyvenime.
* Išmąstyti kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę, amžinai bręsti, gyventi amžiną gyvenimą.
2020 spalio 18 d., 09:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 83-93 eilutės iš
*
į:
* Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.
* Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka išgyvename išgyvenimus.
* Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.
* Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros.
* Išmąstyti tris kalbas: pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.
* Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.
* Išmąstyti kaip matematika išreiškia ketverybę, padalinimų ratą, šešis atvaizdus ir kitas sandaras.
* Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.
* Išmąstyti kas yra gyvybė.
* Išmąsyti kaip palaikomi gyvybė ir sąmoningumas.
* Išmąstyti kaip aprėpti ir paaiškinti kertinių vertybių ir tirtinų klausimų įvairovę.
2020 spalio 18 d., 09:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 77-83 eilutės:

[++Didieji klausimai 宏伟的问题++]

* Išmąstyti kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos.
* Išmąstyti ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos išsiskiria.
* Išmąstyti kas yra požiūris, ką reiškia priimti požiūrį ir kokios jų sudūrimo galimybės.
*
2020 rugpjūčio 01 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 35 eilutė iš:
** Sustatyti statistikos žinojimo rūmus.
į:
** Sustatyti statistikos žinojimo rūmus. Remtis Norman Anderson vadovėliu.
2020 rugpjūčio 01 d., 15:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-35 eilutės:
** Suvokti ketverybės svarbą statistikoje.
** Sustatyti statistikos žinojimo rūmus.
2020 rugpjūčio 01 d., 15:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
** [[Suvestinė | Suvestinės]] puslapyje išskirti esminių sąvokų eigą.
Ištrintos 23-24 eilutės:
** Išmąstyti kaip apytakose iš nulybės išplaukia nulybės atvaizdas ir trejybės ratas, kaip iš jų išplaukia trejybės atvaizdas.
** [[Suvestinė | Suvestinės]] puslapyje išskirti esminių sąvokų eigą.
Pakeistos 26-27 eilutės iš
** Permąstyti ir sutvarkyti [[Apytakos | apytakų]] puslapį.
** Peržiūrėti visų svarbiausių puslapių klausimus ir juos naujai apžvelgti.
į:
* Permąstyti ir sutvarkyti [[Apytakos | apytakų]] puslapį.
** Apytakos puslapyje patikslinti apytakų reikšmę suvestinėje, ką keturios apytakos turi bendro, kaip jos išsiskiria ir kokie jų tarpusavio santykiai.
*** Išmąstyti kaip apytakose iš nulybės išplaukia nulybės atvaizdas ir trejybės ratas, kaip iš jų išplaukia trejybės atvaizdas.

* Peržiūrėti visų svarbiausių puslapių klausimus ir juos naujai apžvelgti.
Ištrintos 30-31 eilutės:
* Suprasti keturių apytakų pagrindus.
** Sutvarkyti [[apytakos | apytakų puslapį]].
2020 rugpjūčio 01 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
** Suvestinės puslapyje sutvarkyti bendrą apžvalgą kaip meilė sieja ramybę ir įtampą.
2020 liepos 30 d., 15:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-22 eilutės:
** Išmąstyti kaip viskas išplaukia iš meilės Dievui.
** Išmąstyti besąlygiškumo ir nešališkumo dvilypumą.
** Išmastyti ramybės ir įtampos santykį.
** Išmąstyti kaip apytakose iš nulybės išplaukia nulybės atvaizdas ir trejybės ratas, kaip iš jų išplaukia trejybės atvaizdas.
Ištrinta 25 eilutė:
** Išmąstyti besąlygiškumo ir nešališkumo dvilypumą.
2020 liepos 18 d., 20:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
** Permąstyti ir sutvarkyti [[Apytakos | apytakų]] puslapį.
2020 liepos 18 d., 20:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
** Baigti sutvarkyti puslapį [[Suvestinė]].
** Tame
puslapyje išskirti esminių sąvokų eigą.
į:
** [[Suvestinė | Suvestinės]] puslapyje išskirti esminių sąvokų eigą.
2020 liepos 16 d., 14:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
** Įvardinti visas svarbiausias sąvokas, ypač pirmaprades, aprašyti jų svarbą, dėlioti pagal kilmę.
į:
** Baigti sutvarkyti puslapį [[Suvestinė]].
** Tame puslapyje išskirti esminių sąvokų eigą
.
Pakeistos 22-23 eilutės iš
** Išmąstyti nešališkumą kaip sąmoningą besąlygiškumą. Koks ryšys tarp jų? Kuris pirmesnis ir kodėl?
** Sutvarkyti puslapius:
[[asmenys]], [[savastis]], [[požiūriai]], [[požiūrių sudūrimas]]
į:
** Įvardinti visas svarbiausias sąvokas, nurodyti jų puslapius, juos tvarkyti ir derinti, kaip antai: [[asmenys]], [[savastis]], [[požiūriai]], [[požiūrių sudūrimas]].
** Išmąstyti besąlygiškumo ir nešališkumo dvilypumą.
** Peržiūrėti visų svarbiausių puslapių klausimus ir juos naujai apžvelgti.
** Aprašyti kiekvienos sąvokos svarbą.
2020 liepos 04 d., 17:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
** Išmąstyti nešališkumą kaip sąmoningą besąlygiškumą.
į:
** Išmąstyti nešališkumą kaip sąmoningą besąlygiškumą. Koks ryšys tarp jų? Kuris pirmesnis ir kodėl?
2020 liepos 04 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
** Išmąstyti nešališkumą kaip sąmoningą besąlygiškumą.
2020 liepos 04 d., 17:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
** Įvardinti sąvokas, aprašyti jų svarbą, dėlioti pagal kilmę.
į:
** Įvardinti visas svarbiausias sąvokas, ypač pirmaprades, aprašyti jų svarbą, dėlioti pagal kilmę.
2020 liepos 04 d., 17:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
** Įvardinti esmines sąvokas ir išsakyti kaip ištirsiu jų sąsajas.
** Nubrėžti esmines sąvokas apžvelgiantį brėžinį.
į:
** Įvardinti sąvokas, aprašyti jų svarbą, dėlioti pagal kilmę.
** Nubrėžti esminių sąvokų kilmę apžvelgiantį brėžinį.
2020 liepos 03 d., 17:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-19 eilutės iš
* Suprasti esmines sąvokas.
** [[Suvestinė]] Įvardinti esmines sąvokas ir išsakyti kaip ištirsiu jų sąsajas.
į:
* [[Suvestinė | Suprasti esmines sąvokas]].
** Įvardinti esmines sąvokas ir išsakyti kaip ištirsiu jų sąsajas.
2020 liepos 03 d., 17:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
** [[Suvestinė]] Įvardinti esmines sąvokas ir išsakyti kaip ištirsiu jų sąsajas.
2020 liepos 02 d., 17:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 220-221 eilutės iš
[[Šviesuolių bendrystė]]
* Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę?
į:
[[Meilės mokslas]]
* Kaip puoselėti [[Šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystę]]?
2020 liepos 01 d., 17:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-25 eilutės:
** Pilnai suprasti [[Book/LearningYonedaLemma | Yoneda lemą]] ir susieti su ketverybe.
** Išmanyti Yates indekso teorija ir susieti su ketverybe.
2020 liepos 01 d., 17:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-25 eilutės iš
* Sukurti brėžinį [[Apytakos | apytakoms]].
* Tirti santykį tarp žinojimo, nežinojimo ir apytakų.
* Sutvarkyti [[apytakos | apytakų puslapį]].
* Sukurti brėžinį [[Malda | maldos mokslo]] sąvokų.
* Ištirti
[[Book/BiologyDiscovery | biologijos žinojimo rūmus]].
* Ieškoti ryšių tarp biologijos ir meilės mokslo.
* Suprasti entropiją ir jos ryšį su meilės mokslu.
* Sutvarkti meilės mokslo, maldos, maldos mokslo, šviesuolių bendrystės puslapius
.
* Apmąstyti maldos nuotykius, susieti su rūpesčiais, brandomis, tapatybės kaitos aplinkybėmis.
* Išmąstyti, kaip keturios apytakos susijusios, ko galiu tikėtis iš maldų mokslo, ir kaip jį galėčiau tirti.
* Surašyti skyrelį "Kitas susižino nieką
."
į:
Šį puslapį perkurti kaip savo tyrimų sąsiuvinį.

Suprasti visumą
* Suprasti esmines sąvokas
.
** Nubrėžti esmines sąvokas apžvelgiantį brėžinį.
** Sutvarkyti puslapius: [[asmenys]], [[savastis]], [[požiūriai]], [[požiūrių sudūrimas]]
* Suprasti keturių apytakų pagrindus.
** Sutvarkyti [[apytakos | apytakų puslapį]].
* Ketverybę ir susijusias sąvokas išreikšti matematika.
* Suprasti [[meilės mokslas | meilės mokslą]]
.
** Meilės mokslo bendrus bruožus numanyti atsižvelgus į kitas tris apytakas.
** Sukurti brėžinį meilės mokslo sąvokų.
** Ištirti [[Book/BiologyDiscovery | biologijos žinojimo rūmus]]
, jų pagrindu apibrėžti gyvybę ir suprasti, ką reiškia gyvybę palaikyti ir puoselėti.
** Suprasti entropiją ir jos ryšį su meilės mokslu.
** Sutvarkyti ir susieti [[meilės mokslas | meilės mokslo]], [[malda | maldos]], [[maldos mokslas | maldos mokslo]], [[meilė | meilės]], [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystės]] puslapius.
** Apmąstyti maldos nuotykius, susieti su rūpesčiais, brandomis, tapatybės kaitos aplinkybėmis.

Rašyti apžvalgą [[Žinokime viską]]
2020 gegužės 23 d., 15:11 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 12 eilutė:
Pakeistos 20-21 eilutės iš
* Ieškoti ryšių tarp biologijos ir maldos mokslo.
* Sutvarkti maldos, maldos mokslo, šviesuolių bendrystės puslapius.
į:
* Ieškoti ryšių tarp biologijos ir meilės mokslo.
* Suprasti entropiją ir jos ryšį su meilės mokslu.
* Sutvarkti meilės mokslo,
maldos, maldos mokslo, šviesuolių bendrystės puslapius.
2020 gegužės 23 d., 15:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
* Tirti [[Book/BiologyDiscovery | biologiją]] ir ieškoti ryšių su maldos mokslu.
į:
* Ištirti [[Book/BiologyDiscovery | biologijos žinojimo rūmus]].
* Ieškoti
ryšių tarp biologijos ir maldos mokslo.
2020 gegužės 17 d., 19:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* Tirti biologiją ir ieškoti ryšių su maldos mokslu.
į:
* Tirti [[Book/BiologyDiscovery | biologiją]] ir ieškoti ryšių su maldos mokslu.
2020 gegužės 17 d., 19:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Tirti biologiją ir ieškoti ryšių su maldos mokslu.
2020 gegužės 17 d., 09:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
* Tirti santykį tarp žinojimo, nežinojimo ir apytakų.
2020 gegužės 15 d., 19:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
* Sukurti brėžinį [[Malda | maldos mokslui]].
į:
* Sukurti brėžinį [[Malda | maldos mokslo]] sąvokų.
Pridėtos 20-22 eilutės:
* Apmąstyti maldos nuotykius, susieti su rūpesčiais, brandomis, tapatybės kaitos aplinkybėmis.
* Išmąstyti, kaip keturios apytakos susijusios, ko galiu tikėtis iš maldų mokslo, ir kaip jį galėčiau tirti.
* Surašyti skyrelį "Kitas susižino nieką."
2020 gegužės 15 d., 19:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-19 eilutės:

[++Šiuo metu++]

* Sukurti brėžinį [[Apytakos | apytakoms]].
* Sutvarkyti [[apytakos | apytakų puslapį]].
* Sukurti brėžinį [[Malda | maldos mokslui]].
* Sutvarkti maldos, maldos mokslo, šviesuolių bendrystės puslapius.
2019 gruodžio 14 d., 23:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
** Peržiūrėti Kahneman ir Tversky rezultatus apie pasąmonę ir sąmonę ir kaip jie skirtingai iškreipia informaciją.
į:
** Peržiūrėti Kahneman ir Tversky rezultatus apie pasąmonę ir sąmonę ir kaip jie skirtingai [[http://www.ms.lt/sodas/Book/CognitiveBiases | iškreipia informaciją]].
2019 gruodžio 14 d., 19:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
Rašyti [[Šviesuoliams | Vadovėlį šviesuoliams]].
į:
Rašyti ''[[Šviesuoliams | Vadovėlį šviesuoliams]]''.
2019 gruodžio 14 d., 19:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Rašyti savo [[apžvalga | apžvalgą]].
Pridėtos 37-38 eilutės:

Rašyti [[Šviesuoliams | Vadovėlį šviesuoliams]].
2019 gruodžio 14 d., 19:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-25 eilutės iš
* Išmąstyti, kaip susiveda keturios apytakos.
* Patikslinti Dievo šokį ir išryškinti susijusias sąvokas.
* Sandaromis išsakyti išgyvenimus ir jų
apytaką.
į:
* Išmąstyti, kaip [[Suvestinė | susiveda]] keturios [[apytakos]].
* Patikslinti [[Dievas | Dievo šokį]] ir išryškinti susijusias sąvokas.
* Sandaromis išsakyti išgyvenimus ir [[išgyvenimo apytaka | jų
apytaką]].
2019 gruodžio 14 d., 18:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
** Surūšiuoti Norman Anderson tyrimus pagal jų išreikštus matematinius modelius.
į:
** [[http://www.ms.lt/sodas/Book/InformationIntegrationTheory | Surūšiuoti Norman Anderson tyrimus]] pagal jų išreikštus matematinius modelius.
2019 gruodžio 14 d., 18:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
** Suprasti, kaip jausmą susiję su Mobijaus transformacijomis.
į:
** Suprasti, kaip jausmai susiję su Mobijaus transformacijomis.
2019 gruodžio 14 d., 18:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
Sutvarkyti užrašus
* Perrašyti Dievo atsakymus.
į:
Tvarkyti puslapius
* Perrašyti [[Klausimai Dievui | Dievo atsakymus]].
Pridėtos 19-20 eilutės:
** [[http://www.ms.lt/sodas/Book/20180626Variables | A Structural Semiotic Study of How We Use Variables in Mathematics and Logic]]
** [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20190620Paprie%c5%a1taravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]
2019 gruodžio 12 d., 23:28 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 16 eilutė:
* Perrašyti užrašus.
2019 gruodžio 12 d., 22:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 36 eilutė iš:
Parodą surengti
į:
[[Skaudulynas | Parodą surengti]]
2019 gruodžio 12 d., 16:23 atliko AndriusKulik -
Pridėtos 15-19 eilutės:

Sutvarkyti užrašus
* Perrašyti užrašus.
* Perrašyti Dievo atsakymus.
* Išrašyti savo pranešimus.
2019 gruodžio 12 d., 16:21 atliko AndriusKulik -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
** Suprasti, kaip jausmą susiję su Mobius transformacijomis.
į:
** Suprasti, kaip jausmą susiję su Mobijaus transformacijomis.
Pakeistos 29-30 eilutės iš
*
į:
* Suprasti Mobijaus transformacijas.
Pakeista 32 eilutė iš:
* Išmąstyti, kaip
į:
* Išmąstyti, kaip sukilimo ir Holokausto pradžios istorijoje įžvelgti ir pristatyti išgyvenimus ir jų dorovę.
2019 gruodžio 12 d., 16:19 atliko AndriusKulik -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
į:
Viską aprėpti
* Išmąstyti, kaip susiveda keturios apytakos.
* Patikslinti Dievo šokį ir išryškinti susijusias sąvokas.
* Sandaromis išsakyti išgyvenimus ir jų apytaką.
** Surūšiuoti Norman Anderson tyrimus pagal jų išreikštus matematinius modelius.
** Apžvelgti Norman Anderson išsiaiškinimo būdus ir palyginti su jo mokslu.
** Peržiūrėti Kahneman ir Tversky rezultatus apie pasąmonę ir sąmonę ir kaip jie skirtingai iškreipia informaciją.
** Peržiūrėti neuromokslinę knygą apie jausmus ir savaip suprasti.
** Suprasti, kaip jausmą susiję su Mobius transformacijomis.

Matematiką apžvelgti
* Apžvelgti visą matematiką.
* Suprasti Lie grupes ir Lie algebras.
*

Parodą surengti
* Išmąstyti, kaip
* Apžvelgti šachmatų išsiaiškinimo būdus.
* Apžvelgti istorijos išsiaiškinimo būdus.
* Apžvelgti meno išsiaiškinimo būdus.
Pakeista 76 eilutė iš:
*** Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
į:
*** Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėj sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
2019 gruodžio 12 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-18 eilutės:[++Mano klausimai 我的问题++]
2019 lapkričio 02 d., 23:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 164 eilutė:
*** Kaip šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia žaidimų prasmę?
2019 lapkričio 02 d., 23:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 162 eilutė:
** Kaip asmenybės žinojimo rūmai atspindi jos kertinę vertybę?
2019 lapkričio 02 d., 23:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 22 eilutė:
*** Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
2019 lapkričio 02 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
**** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
Ištrinta 35 eilutė:
* Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
2019 lapkričio 02 d., 23:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
Puslapiai su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
į:
Pridėta 35 eilutė:
* Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
2019 lapkričio 02 d., 22:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 46 eilutė iš:
* [[Viską žinoti | Visko žinojimą]]
į:
* [[Viską žinoti]]
2019 lapkričio 02 d., 22:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 62 eilutė:
** Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio?
Pridėta 77 eilutė:
* Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
Pridėta 85 eilutė:
* [[Patirtis]] Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo patirties? [[Išgyvenimai]], [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
Pakeistos 90-91 eilutės iš
* [[Išgyvenimai]] Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
į:
* [[Išgyvenimai]] Nusakyti visus įmanomus išgyvenimus.
**
Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
Pridėtos 99-100 eilutės:
*** Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
**** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
Pridėtos 104-109 eilutės:
**** [[Pasirinkimai]] Dorove nagrinėti pasirinkimus, tiek savo gyvenime, tiek istorijoje.
**** Kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu?
**** Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau?
**** [[Kalbos]] Pasirinkimais išmąstyti tris kalbas.
**** Išaiškinti pasirinkimų svarbą matematikoje.
*** Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
Pridėtos 115-123 eilutės:
*** Išsakyti netroškimus: [[poreikiai | poreikius]], [[abejonės | abejones]], [[lūkesčiai | lūkesčius]], [[vertybės | vertybes]].
** [[Sandarų tyrimas]] Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?
*** [[Dievo įsakymai]]: [[Permainos]], [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]. Kaip Dievo įsakymas grindžia dorovę?
*** [[Netroškimai]]: [[Poreikiai]], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]].
*** [[Kitas]] Atjautas:
*** [[Padalinimai]] ([[šešerybė]] ir jos atvaizdai, [[septynerybė]] ir jos atvaizdai, [[Atvaizdai]], [[Aplinkybės]].
**** [[Padalinimų ratas]]: padalinimai, veiksmai, lygtys, sąmonė ir pasąmonė.
*** [[Kalbos]]: [[Pagrindimas]], [[Įvardijimas]], [[Pasakojimas]]. Ir kalbos kilmė.
**** [[Smegenys]] Kaip dirba smegenys?
Ištrintos 129-151 eilutės:

Kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu? Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau?
** Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio?
** Dorove nagrinėti pasirinkimus, tiek savo gyvenime, tiek istorijoje. Jais išmąstyti tris [[kalbos | kalbas]].
** Išaiškinti [[pasirinkimai | pasirinkimų]] svarbą matematikoje.
** Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
** Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
** Išsakyti netroškimus: [[poreikiai | poreikius]], [[abejonės | abejones]], [[lūkesčiai | lūkesčius]], [[vertybės | vertybes]].
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie [[Dievo šokis | Dievo šokį]], ir jo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie [[Dievas | Dievo raiškas]].


** '''[[Dorovės tyrimas | Pasirinkimų malūnas: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]'''
*** Kaip nusakyti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir mūsų visus išgyvenimus?
**** Ko galiu pasimokyti iš [[patirtis | savo gyvenimo patirties?]]. [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
*** Kaip Dievo įsakymas grindžia dorovę?
*** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
*** '''[[Sandarų tyrimas | Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras]]?'''
**** [[Dievo įsakymai | Dievo įsakymus]]: [[Permainos | permainas]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
**** [[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]].
**** [[Kitas | Atjautas]]:
***** [[Padalinimai | Padalinimus]] ([[šešerybė | šešerybę]] ir jos atvaizdus, [[septynerybė | septynerybę]] ir jos atvaizdus, [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
***** [[Kalbos | Tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]]. Ir kalbos kilmę. Suvokti, kaip dirba [[smegenys]].
**** [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratą]]: padalinimus, veiksmus, lygtis, sąmonę ir pasąmonę.
2019 lapkričio 02 d., 22:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 47-50 eilutės:
** Kaip Dievas tiria mumis?
*** Kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko?
*** Kaip išsiskiria vidus ir išorė?
*** Kaip išsiskiria Dievas už mūsų ir Dievas mumyse?
Pakeistos 54-55 eilutės iš
** [[Dorovės tyrimas]] Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
į:
** [[Dorovės tyrimas]] Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
*** Kaip požiūrių grandinės išsako sąmoningumo pakopas?
Pridėta 65 eilutė:
*** Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?
Pridėta 67 eilutė:
*** Apibrėžti: Asmenį, [[meilė | meilę]], [[Požiūriai | požiūrį]], malonę ir teisingumą.
Pridėta 78 eilutė:
*** Kaip Dievo raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?
Ištrintos 81-84 eilutės:
** [[Dievo šokis | Dievo šokis: Kaip Dievo raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?]]
*** [[Žinynas | Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?]] Apibrėžti: Asmenį, [[meilė | meilę]], [[Požiūriai | požiūrį]], malonę ir teisingumą.
*** Kaip sąmoningumo pakopas išsako požiūrių grandinės?
Pakeista 83 eilutė iš:
* Suprasti visa ką galima iš išgyvenimų pavyzdžių.
į:
* [[Išgyvenimų pavyzdžiai]] Suprasti visa ką galima iš išgyvenimų pavyzdžių.
Pakeista 92 eilutė iš:
* Išmąstyti išgyvenimo apytaką, išsakančią visa, ką išgyvename.
į:
* [[Išgyvenimo apytaka]] Išmąstyti išgyvenimo apytaką, išsakančią visa, ką išgyvename.
Pakeistos 94-97 eilutės iš
** Kaip apytaka išplaukia iš dorovės?
į:
** [[Dorovės tyrimas]] Kaip apytaka išplaukia iš dorovės?
*** [[Svarba]] Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu?
*** [[Rūpesčiai]] Kaip dorovė remiasi rūpesčiais?
*** Kaip dorovė remiasi branda
?
Pakeistos 110-113 eilutės iš
* Nusakyti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]].
** Jį išvesti [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimu]].
** Kaip dorovė remiasi [[svarba | svarbos]] nustatymu? [[rūpesčiai | rūpesčiais]]? branda?
** Kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip išsiskiria vidus ir išorė, Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu? Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau? Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]]
?
į:
Kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu? Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau?
** Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio
?
2019 lapkričio 02 d., 21:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 78 eilutė iš:
[[Išgyvenimai]]
į:
[[Išgyvenimo apytaka]]
Pakeista 83 eilutė iš:
* Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
į:
* [[Išgyvenimai]] Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
2019 lapkričio 02 d., 21:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-43 eilutės iš
** Suderinti puslapius: [[Apžvalga]], [[Suvestinė]], [[Apytakos]] ir kitus.
** [[Viską žinoti | Visko žinojimą]] Apžvalgą susieti su visko žinojimu. Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
į:
*** Kaip susiję išvestis ir suvestis?
**** Kaip nežinojimo (išvesties) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
**** Išskirti svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties
.
** Apžvalgą susieti su visko žinojimu.
* [[Viską žinoti | Visko žinojimą]]
** [[Knyga]] Gyvenimo knyga: Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (gyvenimo knygą - keturias apytakas)?
*** Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
*** Kaip tos aplinkybės viską sudėlioja ir išsako?
** [[Dorovės tyrimas]] Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
** [[Sąmoningėjimas]] Kaip sąmoningėjame?
*** Ką reiškia sąmoningėjimas?
*** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)?
*** Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
*** Kaip sąmoningėjimas susijęs su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
Pridėta 58 eilutė:
*** Kokia keturių apytakų esmė ir kilmė (Dievo tyrimas, dorovė, žaidimas, taikdarystė)?
Pakeistos 62-74 eilutės iš

*** Kaip [[sąmoningėjimas | sąmoningėjame]]? Ką tai reiškia, kaip tai susiję su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
*** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
** Išskirti svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties
.


* Kaip nežinojimo (išeities) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
* [[Knyga | Gyvenimo knyga: Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (gyvenimo knygą - keturias apytakas)?]]
** Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
** Kaip tos aplinkybės viską sudėlioja ir išsako?
* Kokia keturių apytakų esmė ir kilmė (Dievo tyrimas, dorovė, žaidimas)?
į:
** Suderinti puslapius: [[Apžvalga]], [[Suvestinė]], [[Knyga]], [[Apytakos]] ir kitus.
2019 lapkričio 02 d., 21:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
*** Kaip išsiskiria, iškyla ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai?
Pridėta 41 eilutė:
*** Kaip susidėlioja visko žinojimas?
Ištrinta 51 eilutė:
*** Kaip iškyla Mano, Tavo ir Kito klausimai bei atitinkamos apytakos?
Pakeista 55 eilutė iš:
Kaip susidėlioja visko žinojimas?
į:
2019 lapkričio 02 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
** Suderinti puslapius: [[Apžvalga]], [[Suvestinė]], [[Apytakos]] ir kitus.
Pakeistos 44-47 eilutės iš
** Suderinti [[suvestinė | suvestinės]], [[Dievo šokis | Dievo šokio]] ir [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūno]] puslapius.
** Suvedime išskirti svarbiausias [[žinynas | sąvokas]]. Išsakyti svarbiausius susijusius klausimus. Kiekvienai sąvokai skirti puslapį, kuriame plėtosiu susijusius
klausimus.
** Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?
į:
** [[Žinynas]] Išdėlioti svarbiausias sąvokas ir susijusius puslapius.
*** Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?
*** Puslapiuose išsakyti svarbiausius susijusius
klausimus.
2019 lapkričio 02 d., 20:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-34 eilutės iš
* [[Klausimai Dievui]] [[Dievo atsakymai]] Sudėlioti Dievo atsakymus man. Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
į:
* [[Klausimai Dievui]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
**
Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
2019 lapkričio 02 d., 20:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-31 eilutės:
** Kokių klausimų būna?
*** Kaip klausimai kyla iš vertybių?
*** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
** Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
*** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
*** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
*** Sudėlioti pagrindinius klausimus šiame puslapyje.
*** Sudėlioti šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose.
** Kaip įvairiai ištirti visus savo klausimus?
*** Kurie klausimai svarbiausi?
*** Kaip tirti svarbiausius klausimus?
**** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
**** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
Ištrintos 33-40 eilutės:

* Kaip aprėpti ir ištirti visus savo klausimus?
* Kaip tirti svarbiausius klausimus? Kokius duomenų šaltinius kaupti? Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* Kokių klausimų būna? Kaip klausimai kyla iš vertybių?
* Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?

** Peržvelgti visus klausimus. Juos tvarkingai sudėlioti suvedimo puslapyje ir atitinkamai sudėlioti pagrindinių sąvokų puslapiuose.
*** Tirti, kaip susidėlioja klausimai, pavyzdžiui, kokiais visko padalinimais, ir kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai.
2019 lapkričio 02 d., 20:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Tyrimų visuma
į:
Visko nežinojimas
Pakeistos 19-23 eilutės iš
* [[Apžvalga]] Pradėti rašyti apžvalgą ir ją plėtoti.
** [[Viską žinoti | Visko žinojimą]] Apžvalgą susieti su visko žinojimu. Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
* [[Suvestinė]] Naujai išmąstyti klausimus, kaip visas mintis suvesti, kaip Dievo šokį susieti su kitomis apytakomis.
** [[Apytakos]] Naujai suvokti santykį tarp keturių apytakų.
* [[Klausimai Dievui]]
Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
į:
* [[Klausimai Dievui]] [[Dievo atsakymai]] Sudėlioti Dievo atsakymus man. Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
Pridėtos 22-52 eilutės:
* Kaip aprėpti ir ištirti visus savo klausimus?
* Kaip tirti svarbiausius klausimus? Kokius duomenų šaltinius kaupti? Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* Kokių klausimų būna? Kaip klausimai kyla iš vertybių?
* Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?

** Peržvelgti visus klausimus. Juos tvarkingai sudėlioti suvedimo puslapyje ir atitinkamai sudėlioti pagrindinių sąvokų puslapiuose.
*** Tirti, kaip susidėlioja klausimai, pavyzdžiui, kokiais visko padalinimais, ir kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai.

Visko žinojimas
* [[Apžvalga]] Pradėti rašyti apžvalgą ir ją plėtoti.
** Kaip viskas susiveda?
** [[Viską žinoti | Visko žinojimą]] Apžvalgą susieti su visko žinojimu. Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
* [[Suvestinė]] Naujai išmąstyti klausimus, kaip visas mintis suvesti, kaip Dievo šokį susieti su kitomis apytakomis.
** [[Apytakos]] Naujai suvokti santykį tarp keturių apytakų.

** Suderinti [[suvestinė | suvestinės]], [[Dievo šokis | Dievo šokio]] ir [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūno]] puslapius.
** Suvedime išskirti svarbiausias [[žinynas | sąvokas]]. Išsakyti svarbiausius susijusius klausimus. Kiekvienai sąvokai skirti puslapį, kuriame plėtosiu susijusius klausimus.
** Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?
*** Kaip [[sąmoningėjimas | sąmoningėjame]]? Ką tai reiškia, kaip tai susiję su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
*** Kaip iškyla Mano, Tavo ir Kito klausimai bei atitinkamos apytakos?
*** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
** Išskirti svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties.

Kaip susidėlioja visko žinojimas?
* Kaip nežinojimo (išeities) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
* [[Knyga | Gyvenimo knyga: Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (gyvenimo knygą - keturias apytakas)?]]
** Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
** Kaip tos aplinkybės viską sudėlioja ir išsako?
* Kokia keturių apytakų esmė ir kilmė (Dievo tyrimas, dorovė, žaidimas)?
Pridėtos 63-66 eilutės:
** [[Dievo šokis | Dievo šokis: Kaip Dievo raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?]]
*** [[Žinynas | Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?]] Apibrėžti: Asmenį, [[meilė | meilę]], [[Požiūriai | požiūrį]], malonę ir teisingumą.
*** Kaip sąmoningumo pakopas išsako požiūrių grandinės?
Pridėtos 92-116 eilutės:
* Nusakyti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]].
** Jį išvesti [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimu]].
** Kaip dorovė remiasi [[svarba | svarbos]] nustatymu? [[rūpesčiai | rūpesčiais]]? branda?
** Kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip išsiskiria vidus ir išorė, Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu? Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau? Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]]?
** Dorove nagrinėti pasirinkimus, tiek savo gyvenime, tiek istorijoje. Jais išmąstyti tris [[kalbos | kalbas]].
** Išaiškinti [[pasirinkimai | pasirinkimų]] svarbą matematikoje.
** Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
** Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
** Išsakyti netroškimus: [[poreikiai | poreikius]], [[abejonės | abejones]], [[lūkesčiai | lūkesčius]], [[vertybės | vertybes]].
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie [[Dievo šokis | Dievo šokį]], ir jo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie [[Dievas | Dievo raiškas]].


** '''[[Dorovės tyrimas | Pasirinkimų malūnas: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]'''
*** Kaip nusakyti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir mūsų visus išgyvenimus?
**** Ko galiu pasimokyti iš [[patirtis | savo gyvenimo patirties?]]. [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
*** Kaip Dievo įsakymas grindžia dorovę?
*** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
*** '''[[Sandarų tyrimas | Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras]]?'''
**** [[Dievo įsakymai | Dievo įsakymus]]: [[Permainos | permainas]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
**** [[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]].
**** [[Kitas | Atjautas]]:
***** [[Padalinimai | Padalinimus]] ([[šešerybė | šešerybę]] ir jos atvaizdus, [[septynerybė | septynerybę]] ir jos atvaizdus, [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
***** [[Kalbos | Tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]]. Ir kalbos kilmę. Suvokti, kaip dirba [[smegenys]].
**** [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratą]]: padalinimus, veiksmus, lygtis, sąmonę ir pasąmonę.
Ištrintos 174-224 eilutės:

[++Dabartiniai klausimai 目前的问题++]

* [[Suvestinė]] 摘要 Kaip viskas susiveda?
** Peržvelgti visus klausimus. Juos tvarkingai sudėlioti suvedimo puslapyje ir atitinkamai sudėlioti pagrindinių sąvokų puslapiuose.
*** Tirti, kaip susidėlioja klausimai, pavyzdžiui, kokiais visko padalinimais, ir kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai.
** Suderinti [[suvestinė | suvestinės]], [[Dievo šokis | Dievo šokio]] ir [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūno]] puslapius.
** Suvedime išskirti svarbiausias [[žinynas | sąvokas]]. Išsakyti svarbiausius susijusius klausimus. Kiekvienai sąvokai skirti puslapį, kuriame plėtosiu susijusius klausimus.
** Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?
*** Kaip [[sąmoningėjimas | sąmoningėjame]]? Ką tai reiškia, kaip tai susiję su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
*** Kaip iškyla Mano, Tavo ir Kito klausimai bei atitinkamos apytakos?
*** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
** Išskirti svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties.
* Nusakyti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]].
** Jį išvesti [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimu]].
** Kaip dorovė remiasi [[svarba | svarbos]] nustatymu? [[rūpesčiai | rūpesčiais]]? branda?
** Kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip išsiskiria vidus ir išorė, Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu? Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau? Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]]?
** Dorove nagrinėti pasirinkimus, tiek savo gyvenime, tiek istorijoje. Jais išmąstyti tris [[kalbos | kalbas]].
** Išaiškinti [[pasirinkimai | pasirinkimų]] svarbą matematikoje.
** Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
** Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
** Išsakyti netroškimus: [[poreikiai | poreikius]], [[abejonės | abejones]], [[lūkesčiai | lūkesčius]], [[vertybės | vertybes]].
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie [[Dievo šokis | Dievo šokį]], ir jo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie [[Dievas | Dievo raiškas]].

'''[+Kaip aprėpti ir ištirti visus savo klausimus?+]'''
* Kokie [[Klausimai Dievui | mano klausimai Dievui]] ir ką pasako [[Dievo atsakymai | Dievo atsakymai man]]?
* Kaip tirti svarbiausius klausimus? Kokius duomenų šaltinius kaupti? Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* Kokių klausimų būna? Kaip klausimai kyla iš vertybių?
* Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?

'''[[Suvedimas | Kaip susidėlioja visko žinojimas?]]'''
* Kaip nežinojimo (išeities) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
* [[Knyga | Gyvenimo knyga: Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (gyvenimo knygą - keturias apytakas)?]]
** Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
** Kaip tos aplinkybės viską sudėlioja ir išsako?
* Kokia keturių apytakų esmė ir kilmė (Dievo tyrimas, dorovė, žaidimas)?
** [[Dievo šokis | Dievo šokis: Kaip Dievo raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?]]
*** [[Žinynas | Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?]] Apibrėžti: Asmenį, [[meilė | meilę]], [[Požiūriai | požiūrį]], malonę ir teisingumą.
*** Kaip sąmoningumo pakopas išsako požiūrių grandinės?
** '''[[Dorovės tyrimas | Pasirinkimų malūnas: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]'''
*** Kaip nusakyti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir mūsų visus išgyvenimus?
**** Ko galiu pasimokyti iš [[patirtis | savo gyvenimo patirties?]]. [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
*** Kaip Dievo įsakymas grindžia dorovę?
*** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
*** '''[[Sandarų tyrimas | Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras]]?'''
**** [[Dievo įsakymai | Dievo įsakymus]]: [[Permainos | permainas]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
**** [[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]].
**** [[Kitas | Atjautas]]:
***** [[Padalinimai | Padalinimus]] ([[šešerybė | šešerybę]] ir jos atvaizdus, [[septynerybė | septynerybę]] ir jos atvaizdus, [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
***** [[Kalbos | Tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]]. Ir kalbos kilmę. Suvokti, kaip dirba [[smegenys]].
**** [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratą]]: padalinimus, veiksmus, lygtis, sąmonę ir pasąmonę.
2019 lapkričio 02 d., 00:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 67 eilutė:
* Patikslinti matematikos žinojimo rūmus.
Pakeistos 69-84 eilutės iš
** Patikslinti matematikos žinojimo rūmus.

* Išsiaiškinti kodėl yra keturios klasikinės Lie
šeimos.
** Suprasti sąryšį tarp kompleksinės Lie grupės ir jos realiųjų pavidalų.
** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_1$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(2)$}, {$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(2)$} bei {$SL(2,\mathbb{C})$}.
*** Susieti su Mobijaus transformacijomis ir su nuotaikų permainomis.
** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_2$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(3)$}, {$\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(3)$} bei {$SL(3,\mathbb{C})$}.
** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_{n-1}$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(n)$}, {$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(n)$} bei {$SL(n,\mathbb{C})$}.
** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemų {$A_{n}$}, {$B_{n}$}, {$C_{n}$} bei {$D_{n}$} ir atitinkamų Lie algebrų bei Lie grupių.
*** Pasimokyti Hopf algebrų.
** Suprasti kaip būtent kompaktinės Lie grupės grindžia geometrijas.
*** Kas yra geometrija? Ir kaip ją išreiškia Mobijaus transformacijos?
** Savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką išversti į anglų kalbą, vis papildyti naujais atradimais, ir jo pagrindu parengti straipsnį.
* Suprasti kaip Yoneda lema išsako ketverybę.
** Suprasti kaip Yates indeksų teorema išsako ketverybę ir kaip ji susijusi su Yoneda lema.
* Išmąstyti, kaip tirti vienanarį lauką {$F_1$} ir susieti su Dievo šokiu.
į:
** Išsiaiškinti kodėl yra keturios klasikinės Lie šeimos.
*** Suprasti sąryšį tarp kompleksinės Lie grupės ir jos realiųjų pavidalų.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_1$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(2)$}, {$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(2)$} bei {$SL(2,\mathbb{C})$}.
**** Susieti su Mobijaus transformacijomis ir su nuotaikų permainomis.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_2$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(3)$}, {$\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(3)$} bei {$SL(3,\mathbb{C})$}.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_{n-1}$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(n)$}, {$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(n)$} bei {$SL(n,\mathbb{C})$}.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemų {$A_{n}$}, {$B_{n}$}, {$C_{n}$} bei {$D_{n}$} ir atitinkamų Lie algebrų bei Lie grupių.
**** Pasimokyti Hopf algebrų.
*** Suprasti kaip būtent kompaktinės Lie grupės grindžia geometrijas.
**** Kas yra geometrija? Ir kaip ją išreiškia Mobijaus transformacijos?
*** Savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką išversti į anglų kalbą, vis papildyti naujais atradimais, ir jo pagrindu parengti straipsnį.
** Suprasti kaip Yoneda lema išsako ketverybę.
*** Suprasti kaip Yates indeksų teorema išsako ketverybę ir kaip ji susijusi su Yoneda lema.
** Išmąstyti, kaip tirti vienanarį lauką {$F_1$} ir susieti su Dievo šokiu.
Ištrintos 169-170 eilutės:
2019 lapkričio 02 d., 00:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 95-96 eilutės iš
* [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai]] Mąstyti, kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
** Kaip mes ir Dievas pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
į:
* Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę?
** [[Dievo
tyrimai | Dievo tyrimai]] Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
*** Kaip mes ir Dievas pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
Pridėtos 99-103 eilutės:
** Kaip viskas susiklauso?
*** Kaip suveikia maldos?
*** Kaip šachmatų figūros viena kitą palaiko ar nepalaiko?
** Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos), smegenų pusrutulius, greitą ir lėtą mąstymą, informacijos integravimo teoriją?
** Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
Ištrintos 119-125 eilutės:

** [[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]
*** Man reikia vis domėtis Dievo tyrimu: '''[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
*** Kaip suveikia maldos?
*** Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos)?
**** Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
*** Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę?
2019 lapkričio 02 d., 00:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-64 eilutės:
** [[Išsiaiškinimai]] Patikslinti, kas yra išsiaiškinimas?
** Kaip klausimai atsakomi?
Pridėta 66 eilutė:
** [[Book/MapOfMath | Map of Math]] Kaip išsiplėtoja matematikos šakos?
Pakeistos 78-80 eilutės iš
** Suprasti kaip būtent kompaktinė Lie grupė nusako geometriją.
į:
** Suprasti kaip būtent kompaktinės Lie grupės grindžia geometrijas.
*** Kas yra geometrija? Ir kaip ją išreiškia Mobijaus transformacijos?
** Savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką išversti į anglų kalbą, vis papildyti naujais atradimais, ir jo pagrindu parengti straipsnį
.
Ištrintos 83-85 eilutės:

* Išversti savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką.
Pakeistos 90-93 eilutės iš

Tiriu klasikines Lie šeimas, kaip jos grindžia keturias skirtingas geometrijas.
į:
* Kaip išsivysto įvairiausi žinojimo rūmai?
** Kaip žinojimo rūmai atspindi pažinovą?
** Kaip skirtingi žinojimo rūmai išplaukia iš žaidimų?
Pakeistos 97-104 eilutės iš
* Maldos mokslas
*
[[Taika/Mokykla | Taikdarystė]] Apžvelgti sumanymus taikdarystės veiklai.
* [[http://www.vieningalietuva.com | www.vieningalietuva.com]] Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
** Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
* [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
** Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.
** Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
** Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]]. Jų temas plėtoti SelfLearners.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
į:
* [[Malda]] Maldos mokslas
Pridėta 101 eilutė:
*** [[Paroda]] Ateičiai: Dirbtuves palaikyti meno parodomis.
Pakeistos 105-107 eilutės iš
* Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.
* [[Paroda]] Ateičiai: Mintis pristatysiu parodomis
.
į:
* [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
** Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.
** Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
** Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]]. Jų temas plėtoti SelfLearners.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
** Ateičiai: Savo mintis pavaizduoti piešiniais ir menais, jais papildyti svetainę ir vadovėlį.
* [[http://www.vieningalietuva.com | www.vieningalietuva.com]] Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
** [[Taika/Mokykla | Taikdarystė]] Apžvelgti sumanymus taikdarystės veiklai.
** Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
** Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.

** [[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]
*** Man reikia vis domėtis Dievo tyrimu: '''[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
*** Kaip suveikia maldos?
*** Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos)?
**** Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
*** Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę?
Pakeistos 172-180 eilutės iš
** [[Išsiaiškinimai | Žinojimo rūmai: Kaip klausimai atsakomi?]]
*** Kaip skirtingi žinojimo rūmai išplaukia iš žaidimų?
*** Kaip išsiplėtoja [[Book/MapOfMath | matematika]]?
** [[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]
*** Man reikia vis domėtis Dievo tyrimu: '''[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
*** Kaip suveikia maldos?
*** Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos)?
**** Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
*** Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę?
į:
2019 lapkričio 01 d., 23:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 62-65 eilutės iš
*

[[Book/MathResearch | Matematikos ištakos
]]
į:
* Išmąstyti žinojimo rūmų reikšmę.
* [[Book/MathResearch | Math Research
]] Kaip iš matematikos žinojimo rūmų išsivysto matematikos šakos, sąvokos, klausimai, įrodymai ir tvirtinimai?
** Nurašyti savo pranešimą apie kintamųjų semiotiką.
** Patikslinti matematikos žinojimo rūmus.
Pakeistos 79-80 eilutės iš
* Rinkti fizikos išsiaiškinimo būdus ir suprasti, kaip jie susiję su matematikos išsiaiškinimo būdais.
* Patikslinti matematikos išsiaiškinimo būdus.
į:
Pakeistos 81-83 eilutės iš
* Nurašyti savo pranešimą apie kintamųjų semiotiką.

* Ieškau matematikos ištakų, iš kurių išplaukia jos šakos, sąvokos, išsiaiškinimai ir tvirtinimai. Tiriu klasikines Lie šeimas, kaip jos grindžia keturias skirtingas geometrijas.
į:
* Nusakyti įvairiausius žinojimo rūmus
** Nusakyti fizikos žinojimus rūmus
.
** Susieti matematikos žinojimo rūmus ir fizikos žinojimo rūmus.
** Nusakyti smegenų mokslo žinojimo rūmus.
** Nusakyti Vilniaus Gaono žinojimo rūmus.
** Nusakyti šachmatų žinojimo rūmus.


Tiriu klasikines Lie šeimas, kaip jos grindžia keturias skirtingas geometrijas.
2019 lapkričio 01 d., 23:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 47-53 eilutės iš
** Įžvelgti, kaip išgyvenimai grindžia dorovę.
** Sudėlioti visus išgyvenimų nagrinėjimo kampus ir jų sandaras.
** Suprasti
, kaip grynasis sąmoningumas toliau plėtoja Dievo šokį.
*
* Nuotaikų permainas susieti su Möbijaus transformacijomis
ir išsiaiškinti pasekmes sandaroms.
* Sutvarkyti su išgyvenimo apytaką susijusius puslapius. Jų mintis perdėlioti išgyvenimo eigos ar išgyvenimų apytakos pagrindu. : [[dorovės tyrimas]], [[pasirinkimų malūnas]], [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[žinojimas]], [[vertybės]]
į:
** Kaip grynasis sąmoningumas toliau plėtoja Dievo šokį?
** Kaip apytaka išplaukia iš dorovės?
** Apibūdinti
, ką išgyvename?
** Kaip mūsų gyvenimas susideda iš išgyvenimų?
** Kaip apytaką išsako trys kalbos
ir kitos sandaros?
*** Sudėlioti visus išgyvenimų nagrinėjimo kampus ir jų sandaras.
*** Nuotaikų permainas susieti su Möbijaus transformacijomis ir išsiaiškinti pasekmes sandaroms.
** Peržiūrėti
, ką Dievas man yra kalbėjęs apie pasirinkimų malūną, dorovę ir išgyvenimus.
** Nurašyti ir apmąstyti savo pranešimą apie Jacques Derrida.
* Sutvarkyti su išgyvenimo apytaką susijusius puslapius. Jų mintis perdėlioti išgyvenimo eigos ar išgyvenimų apytakos pagrindu:
[[dorovės tyrimas]], [[pasirinkimų malūnas]], [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[žinojimas]], [[vertybės]]
Ištrintos 59-66 eilutės:


** Kaip visa tai išsako sandaros ir trys kalbos?

* Peržiūrėti, ką Dievas man yra kalbėjęs apie pasirinkimų malūną, dorovę ir išgyvenimus.
* Nurašyti savo pranešimą apie Jacques Derrida.

* Apibūdinu, ką išgyvename. Tiriu, kaip mūsų gyvenimas susideda iš išgyvenimų, kaip tai išsako trys kalbos ir kitos sandaros, kaip visa tai išplaukia iš dorovės.
2019 lapkričio 01 d., 21:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 41 eilutė:
* Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
Pridėta 49 eilutė:
** Suprasti, kaip grynasis sąmoningumas toliau plėtoja Dievo šokį.
Pakeistos 58-59 eilutės iš
* Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
į:
Pakeista 60 eilutė iš:
* Bandyti suprasti, kaip grynasis sąmoningumas plėtoja Dievo šokį pasirinkimo malūnu.
į:
2019 lapkričio 01 d., 20:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-44 eilutės:
* Suprasti visa ką galima iš išgyvenimų pavyzdžių.
** Kiekvienu kampu apžvelgti išgyvenimų pavyzdžius ir nušviesti juos atitinkama sandara.
*** Kokius derinius išgyvenimas sustato?
*** Kaip deriniai suderina Dievo ir žmogaus valias?
** Kiekvieną išgyvenimą pavaizduoti brėžiniu.
** Išryškinti išgyvenimų eigą, jų dalis ir klodus, pažymėti pasirinkimus.
* Kas daugiau yra gyvenime be išgyvenimų?
** Kaip susiję paskiri išgyvenimai?
Pakeistos 46-48 eilutės iš
* Kiekvienu kampu apžvelgti išgyvenimų pavyzdžius ir nušviesti juos atitinkama sandara.
* Įžvelgti, kaip išgyvenimai grindžia dorovę
.
* Sudėlioti visus išgyvenimų nagrinėjimo kampus ir jų sandaras.
į:
** Įžvelgti, kaip išgyvenimai grindžia dorovę.
** Sudėlioti visus išgyvenimų nagrinėjimo kampus ir jų sandaras
.
*
Pakeistos 50-51 eilutės iš
* Sutvarkyti su išgyvenimo apytaką susijusius puslapius: [[dorovės tyrimas]], [[pasirinkimų malūnas]], [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[žinojimas]], [[vertybės]]
į:
* Sutvarkyti su išgyvenimo apytaką susijusius puslapius. Jų mintis perdėlioti išgyvenimo eigos ar išgyvenimų apytakos pagrindu. : [[dorovės tyrimas]], [[pasirinkimų malūnas]], [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[žinojimas]], [[vertybės]]
Ištrintos 55-59 eilutės:
'''[[Pasirinkimų malūnas | Išgyvenimai ir pasirinkimai]]'''

* Kiekvieną išgyvenimą pavaizduoti brėžiniu.
* Išryškinti išgyvenimų eigą, jų dalis ir klodus, pažymėti pasirinkimus.
* Mintis apie pasirinkimo malūną perdėlioti išgyvenimo eigos pagrindu.
Pakeistos 57-60 eilutės iš
* Kokius derinius išgyvenimas sustato? Kaip suderina Dievo ir žmogaus valias?
* Kaip visa tai išsako sandaros ir trys kalbos?
* Kaip susiję paskiri išgyvenimai?
* Kas daugiau yra gyvenime be išgyvenimų
?
į:
** Kaip visa tai išsako sandaros ir trys kalbos?
2019 lapkričio 01 d., 19:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 63-64 eilutės iš
'''[[Book/MathResearch | Matematikos ištakos]]'''
į:
[[Žinojimo rūmai]]
*

[[Book/MathResearch | Matematikos ištakos]]
Ištrinta 68 eilutė:
** Pasimokyti Hopf algebrų.
Pridėta 75 eilutė:
*** Pasimokyti Hopf algebrų.
2019 lapkričio 01 d., 17:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 68-69 eilutės iš
** Suprasti sąsają tarp Lie grupės {$SU(2)$} ir Lie algebros {$A_1$}.
** Suprasti sąsają tarp Lie grupės
{$SU(3)$} ir Lie algebros {$A_2$}.
į:
** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_1$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(2)$}, {$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(2)$} bei {$SL(2,\mathbb{C})$}.
*** Susieti su Mobijaus transformacijomis ir su nuotaikų permainomis.
** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_2$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(3)$}, {$\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(3)$} bei {$SL(3,\mathbb{C})$}.
** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_{n-1}$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(n)$}, {$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(n)$} bei {$SL(n,\mathbb{C})$}.
** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemų {$A_{n}$}, {$B_{n}$}, {$C_{n}$} bei {$D_{n}$} ir atitinkamų Lie algebrų bei Lie grupių
.
2019 lapkričio 01 d., 16:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 44 eilutė iš:
** Aprašyti 120 savo išgyvenimų.
į:
** Aprašyti dar 90 savo išgyvenimų.
2019 lapkričio 01 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 34-36 eilutės iš
* Aprašyti pavyzdžius, kaip esu patyręs Dievą, kokius pasirinkimus išgyvenau.
į:
** Aprašyti pavyzdžius, kaip esu patyręs Dievą, kokius pasirinkimus išgyvenau.
Pridėta 44 eilutė:
** Aprašyti 120 savo išgyvenimų.
Ištrinta 48 eilutė:
* Aprašyti 120 savo išgyvenimų.
2019 lapkričio 01 d., 16:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 95 eilutė:
** [[Dirbtuvės]] Ateičiai: Kokias dirbtuves rengti tirti šviesuolių klausimus?
Pakeistos 100-106 eilutės iš
* Apžvelgti įvairiausius sumanymus dėl pilietinės veiklos, kaip jais palaikyti taikdarystę, teigiamą veiklą.

* Rengiau ir rengsiu [[dirbtuvės | dirbtuves]].
* Vesiu [[pamokos | pamokas]].
* Rašysiu [[vadovėlis | vadovėlį]].
* Kursiu [[paroda | parodas]].
į:
* [[Paroda]] Ateičiai: Mintis pristatysiu parodomis.
2019 lapkričio 01 d., 15:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 88 eilutė:
** Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
Pakeistos 95-97 eilutės iš
* Rašyti vadovėlį [[šviesuoliams]]. Vis pasitikrinti, kas jiems svarbiausia, ir atitinkamai papildyti.
* Apžvelgti įvairiausius sumanymus dėl pilietinės veiklos
, kaip jais palaikyti taikdarystę, teigiamą veiklą.
į:
* [[Šviesuoliams]] Kokį vadovėlį rašyti šviesuoliams?
** Kokius pratimus siūlyti šviesuoliams Alytuje ir kitur?
** Vis pasimokyti
, kas šviesuoliams naudinga?
Pakeistos 100-102 eilutės iš
* Mokausi, kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti.
į:
* Apžvelgti įvairiausius sumanymus dėl pilietinės veiklos, kaip jais palaikyti taikdarystę, teigiamą veiklą.

* Rengiau ir rengsiu [[dirbtuvės | dirbtuves]].
* Vesiu [[pamokos | pamokas]].
* Rašysiu [[vadovėlis | vadovėlį]].
* Kursiu [[paroda | parodas]].
Ištrintos 165-171 eilutės:

'''Puoselėju [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystę]]'''
* Kuriu [[svetainė | svetainę]].
* Rengiau ir rengsiu [[dirbtuvės | dirbtuves]].
* Vesiu [[pamokos | pamokas]].
* Rašysiu [[vadovėlis | vadovėlį]].
* Kursiu [[paroda | parodas]].
2019 lapkričio 01 d., 14:20 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 24-40 eilutės:

* [[Gvildenu]] Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?
** [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba? Kas per Dievas atsiskleidžia?
* [[Suvestinė]] Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip žinojimas palaiko nežinojimą? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
** [[Apytakos]] Kaip keturios apytakos susijusios?

* [[Pasirinkimų malūnas]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
** [[Išgyvenimų nagrinėjimas]] Ką esu išgyvenęs?
** [[Patirtis]]: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Ką galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?
** [[Dorovės tyrimas]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis?
** [[Sandarų tyrimas]] Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?
** [[Žinynas]] Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?
* [[Išsiaiškinimai]] Kaip klausimai atsakomi?
* [[Malda]] Kaip viskas susiklauso?
** [[Taika/Mokykla | Taikos mokykla]] Kaip puoselėti taiką?
** [[Šviesuolių bendrystė]]. Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?
** [[Knyga]] Kaip viską išsakyti?
2019 lapkričio 01 d., 14:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Žr. [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
Žr. [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
Ištrintos 140-143 eilutės:

-------------
%center%Attach:didiejiklausimai.png
-------------
2019 lapkričio 01 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-42 eilutės:
* [[Gvildenu]] Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?
** [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba? Kas per Dievas atsiskleidžia?
* [[Suvestinė]] Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip žinojimas palaiko nežinojimą? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
** [[Apytakos]] Kaip keturios apytakos susijusios?

* [[Pasirinkimų malūnas]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
** [[Išgyvenimų nagrinėjimas]] Ką esu išgyvenęs?
** [[Patirtis]]: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Ką galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?
** [[Dorovės tyrimas]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis?
** [[Sandarų tyrimas]] Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?
** [[Žinynas]] Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?
* [[Išsiaiškinimai]] Kaip klausimai atsakomi?
* [[Malda]] Kaip viskas susiklauso?
** [[Taika/Mokykla | Taikos mokykla]] Kaip puoselėti taiką?
** [[Šviesuolių bendrystė]]. Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?
** [[Knyga]] Kaip viską išsakyti?
Pridėtos 45-46 eilutės:
* Išsiaiškinti Dievo trejybės ir žmogaus trejybės sąryšius.
* Peržiūrėti ir sudėlioti visus klausimus apie Dievą.
Pakeistos 49-55 eilutės iš
** Tvarkingai surašyti ir patikslinti visas Dievo raiškas.


'''[[Dievas |
Dievo šokis]]'''

* Peržiūrėti savo klausimus
.
* Savo užrašus sutvarkyti apmąstant visas Dievo šokyje iškylančias sąvokas.
į:
** Tvarkingai surašyti ir patikslinti visas Dievo raiškas, išsiaiškinti kiekvienos raiškos prasmę.
** Išryškinti Dievo šokio sandaras ir jų tarpusavio ryšius.
Ištrintos 53-54 eilutės:
* Vis tikslinu Dievo šokį. Ieškau prasmės kiekvienoje Dievo raiškoje. Ryškinu Dievo šokio sandaras ir jų tarpusavio ryšius. Mąstau, kaip Dievo šokis reiškiasi kituose kloduose.
Ištrintos 188-214 eilutės:

>>bgcolor=#CCCCCC<<

Sutvarkyti...

[+Tyrimai+]

Įvairiausiais tyrimais bandau viską žinoti.

* [[Gvildenu]] Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?
** [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba? Kas per Dievas atsiskleidžia?
* [[Suvestinė]] Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip žinojimas palaiko nežinojimą? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
** [[Apytakos]] Kaip keturios apytakos susijusios?
* [[Dievas]] Kas išplaukia iš Dievo požiūrio?
* [[Pasirinkimų malūnas]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
** [[Išgyvenimų nagrinėjimas]] Ką esu išgyvenęs?
** [[Patirtis]]: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Ką galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?
** [[Dorovės tyrimas]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis?
** [[Sandarų tyrimas]] Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?
** [[Žinynas]] Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?
* [[Išsiaiškinimai]] Kaip klausimai atsakomi?
* [[Malda]] Kaip viskas susiklauso?
** [[Taika/Mokykla | Taikos mokykla]] Kaip puoselėti taiką?
** [[Šviesuolių bendrystė]]. Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?
** [[Knyga]] Kaip viską išsakyti?

----------------------
2019 lapkričio 01 d., 12:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-40 eilutės:

'''[[Dievas | Dievo šokis]]'''

* Peržiūrėti savo klausimus.
* Savo užrašus sutvarkyti apmąstant visas Dievo šokyje iškylančias sąvokas.
* Aprašyti pavyzdžius, kaip esu patyręs Dievą, kokius pasirinkimus išgyvenau.

* Vis tikslinu Dievo šokį. Ieškau prasmės kiekvienoje Dievo raiškoje. Ryškinu Dievo šokio sandaras ir jų tarpusavio ryšius. Mąstau, kaip Dievo šokis reiškiasi kituose kloduose.
Pakeistos 51-67 eilutės iš
į:
'''[[Pasirinkimų malūnas | Išgyvenimai ir pasirinkimai]]'''

* Aprašyti 120 savo išgyvenimų.
* Kiekvieną išgyvenimą pavaizduoti brėžiniu.
* Išryškinti išgyvenimų eigą, jų dalis ir klodus, pažymėti pasirinkimus.
* Mintis apie pasirinkimo malūną perdėlioti išgyvenimo eigos pagrindu.
* Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
* Kokius derinius išgyvenimas sustato? Kaip suderina Dievo ir žmogaus valias?
* Kaip visa tai išsako sandaros ir trys kalbos?
* Kaip susiję paskiri išgyvenimai?
* Kas daugiau yra gyvenime be išgyvenimų?
* Bandyti suprasti, kaip grynasis sąmoningumas plėtoja Dievo šokį pasirinkimo malūnu.
* Peržiūrėti, ką Dievas man yra kalbėjęs apie pasirinkimų malūną, dorovę ir išgyvenimus.
* Nurašyti savo pranešimą apie Jacques Derrida.

* Apibūdinu, ką išgyvename. Tiriu, kaip mūsų gyvenimas susideda iš išgyvenimų, kaip tai išsako trys kalbos ir kitos sandaros, kaip visa tai išplaukia iš dorovės.
Pridėtos 84-85 eilutės:
* Ieškau matematikos ištakų, iš kurių išplaukia jos šakos, sąvokos, išsiaiškinimai ir tvirtinimai. Tiriu klasikines Lie šeimas, kaip jos grindžia keturias skirtingas geometrijas.
Pakeistos 103-105 eilutės iš
į:
* Mokausi, kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti.
Ištrintos 202-231 eilutės:

Apžvelgiu, kaip šiuo metu bandau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Tiriu keturiais klodais:
* Vis tikslinu Dievo šokį. Ieškau prasmės kiekvienoje Dievo raiškoje. Ryškinu Dievo šokio sandaras ir jų tarpusavio ryšius. Mąstau, kaip Dievo šokis reiškiasi kituose kloduose.
* Apibūdinu, ką išgyvename. Tiriu, kaip mūsų gyvenimas susideda iš išgyvenimų, kaip tai išsako trys kalbos ir kitos sandaros, kaip visa tai išplaukia iš dorovės.
* Ieškau matematikos ištakų, iš kurių išplaukia jos šakos, sąvokos, išsiaiškinimai ir tvirtinimai. Tiriu klasikines Lie šeimas, kaip jos grindžia keturias skirtingas geometrijas.
* Mokausi, kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti.

'''[[Dievas | Dievo šokis]]'''

* Peržiūrėti savo klausimus.
* Savo užrašus sutvarkyti apmąstant visas Dievo šokyje iškylančias sąvokas.
* Aprašyti pavyzdžius, kaip esu patyręs Dievą, kokius pasirinkimus išgyvenau.


'''[[Pasirinkimų malūnas | Išgyvenimai ir pasirinkimai]]'''

* Aprašyti 120 savo išgyvenimų.
* Kiekvieną išgyvenimą pavaizduoti brėžiniu.
* Išryškinti išgyvenimų eigą, jų dalis ir klodus, pažymėti pasirinkimus.
* Mintis apie pasirinkimo malūną perdėlioti išgyvenimo eigos pagrindu.
* Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
* Kokius derinius išgyvenimas sustato? Kaip suderina Dievo ir žmogaus valias?
* Kaip visa tai išsako sandaros ir trys kalbos?
* Kaip susiję paskiri išgyvenimai?
* Kas daugiau yra gyvenime be išgyvenimų?
* Bandyti suprasti, kaip grynasis sąmoningumas plėtoja Dievo šokį pasirinkimo malūnu.
* Peržiūrėti, ką Dievas man yra kalbėjęs apie pasirinkimų malūną, dorovę ir išgyvenimus.
* Nurašyti savo pranešimą apie Jacques Derrida.
2019 lapkričio 01 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 43-61 eilutės iš
Šviesuolių bendrystė
į:
'''[[Book/MathResearch | Matematikos ištakos]]'''

* Išsiaiškinti kodėl yra keturios klasikinės Lie šeimos.
** Pasimokyti Hopf algebrų.
** Suprasti sąryšį tarp kompleksinės Lie grupės ir jos realiųjų pavidalų.
** Suprasti sąsają tarp Lie grupės {$SU(2)$} ir Lie algebros {$A_1$}.
** Suprasti sąsają tarp Lie grupės {$SU(3)$} ir Lie algebros {$A_2$}.
** Suprasti kaip būtent kompaktinė Lie grupė nusako geometriją.
* Suprasti kaip Yoneda lema išsako ketverybę.
** Suprasti kaip Yates indeksų teorema išsako ketverybę ir kaip ji susijusi su Yoneda lema.
* Išmąstyti, kaip tirti vienanarį lauką {$F_1$} ir susieti su Dievo šokiu.
* Rinkti fizikos išsiaiškinimo būdus ir suprasti, kaip jie susiję su matematikos išsiaiškinimo būdais.
* Patikslinti matematikos išsiaiškinimo būdus.
* Išversti savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką.
* Nurašyti savo pranešimą apie kintamųjų semiotiką.

[[Šviesuolių bendrystė]]
* [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai]] Mąstyti, kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
** Kaip mes ir Dievas pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
Pakeista 63 eilutė iš:
* Taikdarystė
į:
* [[Taika/Mokykla | Taikdarystė]] Apžvelgti sumanymus taikdarystės veiklai.
Pakeistos 69-70 eilutės iš
į:
* Ieškoti teigiamų žmonių su kuriais bendrauti ir bendradarbiauti.
** Įsiklausyti į juos, ką jiems reiškia jųjų išgyvenimai?

* Rašyti vadovėlį [[šviesuoliams]]. Vis pasitikrinti, kas jiems svarbiausia, ir atitinkamai papildyti.
* Apžvelgti įvairiausius sumanymus dėl pilietinės veiklos, kaip jais palaikyti taikdarystę, teigiamą veiklą.
* Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.
Ištrintos 203-226 eilutės:

'''[[Book/MathResearch | Matematikos ištakos]]'''

* Išsiaiškinti kodėl yra keturios klasikinės Lie šeimos.
** Pasimokyti Hopf algebrų.
** Suprasti sąryšį tarp kompleksinės Lie grupės ir jos realiųjų pavidalų.
** Suprasti sąsają tarp Lie grupės {$SU(2)$} ir Lie algebros {$A_1$}.
** Suprasti sąsają tarp Lie grupės {$SU(3)$} ir Lie algebros {$A_2$}.
** Suprasti kaip būtent kompaktinė Lie grupė nusako geometriją.
* Suprasti kaip Yoneda lema išsako ketverybę.
** Suprasti kaip Yates indeksų teorema išsako ketverybę ir kaip ji susijusi su Yoneda lema.
* Išmąstyti, kaip tirti vienanarį lauką {$F_1$} ir susieti su Dievo šokiu.
* Rinkti fizikos išsiaiškinimo būdus ir suprasti, kaip jie susiję su matematikos išsiaiškinimo būdais.
* Patikslinti matematikos išsiaiškinimo būdus.
* Išversti savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką.
* Nurašyti savo pranešimą apie kintamųjų semiotiką.

'''[[Taika/Mokykla | Taikdarystė]]'''

* Mąstyti [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimą]], kaip mums vienas kitą labiau mylėti? Kaip mes ir Dievas pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
* Ieškoti teigiamų žmonių. Įsiklausyti į juos, ką jiems reiškia jųjų išgyvenimai?
* Rašyti vadovėlį [[šviesuoliams]]. Vis pasitikrinti, kas jiems svarbiausia, ir atitinkamai papildyti.
* Apžvelgti įvairiausius sumanymus dėl pilietinės veiklos, kaip jais palaikyti taikdarystę, teigiamą veiklą.
* Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.
2019 lapkričio 01 d., 12:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-29 eilutės iš
* [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
** Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.
** Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
** Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]]. Jų temas plėtoti SelfLearners.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
į:
Pridėtos 41-50 eilutės:


Šviesuolių bendrystė
* Maldos mokslas
* Taikdarystė
* [[http://www.vieningalietuva.com | www.vieningalietuva.com]] Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
* [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
** Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.
** Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
** Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]]. Jų temas plėtoti SelfLearners.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
2019 lapkričio 01 d., 11:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
* Nuotaikų permainas susieti su Mobijaus transformacijomis ir išsiaiškinti pasekmes sandaroms.
į:
* Nuotaikų permainas susieti su Möbijaus transformacijomis ir išsiaiškinti pasekmes sandaroms.
2019 lapkričio 01 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-24 eilutės:
* [[Suvestinė]] Naujai išmąstyti klausimus, kaip visas mintis suvesti, kaip Dievo šokį susieti su kitomis apytakomis.
** [[Apytakos]] Naujai suvokti santykį tarp keturių apytakų.
* [[Klausimai Dievui]] Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
* [[Užrašai]] Sutvarkyti užrašus.
Ištrintos 28-31 eilutės:
* [[Suvestinė]] Naujai išmąstyti klausimus, kaip visas mintis suvesti, kaip Dievo šokį susieti su kitomis apytakomis.
** [[Apytakos]] Naujai suvokti santykį tarp keturių apytakų.
* [[Užrašai]] Sutvarkyti užrašus.
* [[Klausimai Dievui]] Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
2019 lapkričio 01 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
** [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
į:
* [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
Pridėta 23 eilutė:
** Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
Ištrintos 28-30 eilutės:

2019 lapkričio 01 d., 11:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-23 eilutės:
** [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
** Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.
** Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]]. Jų temas plėtoti SelfLearners.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
Pridėta 26 eilutė:
* [[Užrašai]] Sutvarkyti užrašus.
Pridėtos 29-31 eilutės:

Ištrintos 47-49 eilutės:
* Kurti svetainę [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] Kaupti duomenis. Aprašyti sandaras.
* Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]].
* Sutvarkyti [[užrašai | užrašus]].
2019 lapkričio 01 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-24 eilutės iš
į:
* [[Klausimai Dievui]] Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
Pakeistos 28-30 eilutės iš
į:
* Ateičiai:
** Tvarkingai surašyti ir patikslinti visas Dievo raiškas.
Pakeistos 36-39 eilutės iš
* Sutvarkyti susijusius puslapius: [[dorovės tyrimas]], [[pasirinkimų malūnas]], [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[žinojimas]], [[vertybės]]

* Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
* Aprašyti savo nuotaikas
, jas ištirti.
į:
* Nuotaikų permainas susieti su Mobijaus transformacijomis ir išsiaiškinti pasekmes sandaroms.
* Sutvarkyti su išgyvenimo apytaką susijusius puslapius: [[dorovės tyrimas]], [[pasirinkimų malūnas]], [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[žinojimas]]
, [[vertybės]]
* Ateičiai:
** Aprašyti savo nuotaikas, jas
ištirti.
2019 lapkričio 01 d., 11:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Visuma
į:
Tyrimų visuma
2019 lapkričio 01 d., 11:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
Visuma
Pridėtos 21-22 eilutės:
* [[Suvestinė]] Naujai išmąstyti klausimus, kaip visas mintis suvesti, kaip Dievo šokį susieti su kitomis apytakomis.
** [[Apytakos]] Naujai suvokti santykį tarp keturių apytakų.
2019 lapkričio 01 d., 11:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
į:
** [[Viską žinoti | Visko žinojimą]] Apžvalgą susieti su visko žinojimu. Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
Pakeistos 23-24 eilutės iš
* Išryškinti su Dievu susijusias sąvokas ir tvarkyti susijusius puslapius.
į:
* Išryškinti su Dievu susijusias sąvokas ir tvarkyti susijusius puslapius: [[apibrėžimas]], [[gyvenimo lygtis]], [[viena]], [[meilė]], [[šešerybė]]
Pakeistos 30-35 eilutės iš
*** apibrėžimo pagrindai: [[gyvenimo lygtis]]
*** tyrimai: [[dorovės tyrimas]]
*** sąvokos: [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[meilė]], [[žinojimas]]
*** sandaros: [[vertybės]], [[šešerybė]]
** [[Viską žinoti | Visko žinojimą]] suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
į:
* Sutvarkyti susijusius puslapius: [[dorovės tyrimas]], [[pasirinkimų malūnas]], [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[žinojimas]], [[vertybės]]
2019 lapkričio 01 d., 11:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
* Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
* Pradėti rašyti apžvalgą ir ją plėtoti.
į:
* [[Gvildenu]] Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
* [[Apžvalga]] Pradėti rašyti apžvalgą ir ją plėtoti.
2019 lapkričio 01 d., 11:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-27 eilutės iš
** Aprašyti savo išgyvenimus, pirmiausiai, kaip įvairiai pažįstu Dievą.
* Kaip [[pasirinkimų malūnas]] išsako mūsų visus išgyvenimus, apibrėžia elgesį bei dorovę, ir grindžia visas sandaras?
** Įvardinti susijusius puslapius, juos apžvelgti brėžiniu ir juos sutvarkyti:
į:
* Išmąstyti išgyvenimo apytaką, išsakančią visa, ką išgyvename.
* Kiekvienu kampu apžvelgti išgyvenimų pavyzdžius ir nušviesti juos atitinkama sandara.
* Įžvelgti
, kaip išgyvenimai grindžia dorovę.
* Sudėlioti visus išgyvenimų nagrinėjimo kampus ir jų sandaras.
2019 lapkričio 01 d., 10:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
* Apžvelgti visus klausimus ir atrinkti pačius svarbiausius.
* Naujai apžvelgti ir permąstyti visa, ką žinau apie Dievą. Puslapyje [[Dievas]] lietuvių kalba aprašyti Dievo šokį, surašyti kaip įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą, įtraukti visus pavyzdžius iš puslapio [[Dievo raiškos]], ir įtraukti visą medžiagą iš puslapio [[Dievo šokis]].
į:
* Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
* Pradėti rašyti apžvalgą ir ją plėtoti.

[[Dievas]]
* Išryškinti
Dievo šokio esmę.
* Išryškinti su Dievu susijusias sąvokas ir tvarkyti susijusius puslapius.

[[Išgyvenimai]]
2019 spalio 31 d., 13:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Dievo tyrimas]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
Žr. [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
2019 spalio 31 d., 13:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
Žr. [[Dievo tyrimas]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
2019 spalio 31 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 14-15 eilutės:
Man reikia vis domėtis Dievo tyrimu: '''[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
Pridėta 91 eilutė:
*** Man reikia vis domėtis Dievo tyrimu: '''[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
2019 spalio 31 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-17 eilutės iš
[++[[Dievo tyrimai]] 神的调查++]

'''[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
į:
Man reikia vis domėtis Dievo tyrimu: '''[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
2019 spalio 31 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Žr. [[Klausimai Dievui]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
Žr. [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
Ištrintos 13-14 eilutės:

[++[[Apžvalga]]++]
2019 spalio 31 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 115-118 eilutės:

-------------
%center%Attach:didiejiklausimai.png
-------------
2019 spalio 31 d., 12:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 137-192 eilutės:

----------------------

Apžvelgiu, kaip šiuo metu bandau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Tiriu keturiais klodais:
* Vis tikslinu Dievo šokį. Ieškau prasmės kiekvienoje Dievo raiškoje. Ryškinu Dievo šokio sandaras ir jų tarpusavio ryšius. Mąstau, kaip Dievo šokis reiškiasi kituose kloduose.
* Apibūdinu, ką išgyvename. Tiriu, kaip mūsų gyvenimas susideda iš išgyvenimų, kaip tai išsako trys kalbos ir kitos sandaros, kaip visa tai išplaukia iš dorovės.
* Ieškau matematikos ištakų, iš kurių išplaukia jos šakos, sąvokos, išsiaiškinimai ir tvirtinimai. Tiriu klasikines Lie šeimas, kaip jos grindžia keturias skirtingas geometrijas.
* Mokausi, kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti.

'''[[Dievas | Dievo šokis]]'''

* Peržiūrėti savo klausimus.
* Savo užrašus sutvarkyti apmąstant visas Dievo šokyje iškylančias sąvokas.
* Aprašyti pavyzdžius, kaip esu patyręs Dievą, kokius pasirinkimus išgyvenau.


'''[[Pasirinkimų malūnas | Išgyvenimai ir pasirinkimai]]'''

* Aprašyti 120 savo išgyvenimų.
* Kiekvieną išgyvenimą pavaizduoti brėžiniu.
* Išryškinti išgyvenimų eigą, jų dalis ir klodus, pažymėti pasirinkimus.
* Mintis apie pasirinkimo malūną perdėlioti išgyvenimo eigos pagrindu.
* Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
* Kokius derinius išgyvenimas sustato? Kaip suderina Dievo ir žmogaus valias?
* Kaip visa tai išsako sandaros ir trys kalbos?
* Kaip susiję paskiri išgyvenimai?
* Kas daugiau yra gyvenime be išgyvenimų?
* Bandyti suprasti, kaip grynasis sąmoningumas plėtoja Dievo šokį pasirinkimo malūnu.
* Peržiūrėti, ką Dievas man yra kalbėjęs apie pasirinkimų malūną, dorovę ir išgyvenimus.
* Nurašyti savo pranešimą apie Jacques Derrida.

'''[[Book/MathResearch | Matematikos ištakos]]'''

* Išsiaiškinti kodėl yra keturios klasikinės Lie šeimos.
** Pasimokyti Hopf algebrų.
** Suprasti sąryšį tarp kompleksinės Lie grupės ir jos realiųjų pavidalų.
** Suprasti sąsają tarp Lie grupės {$SU(2)$} ir Lie algebros {$A_1$}.
** Suprasti sąsają tarp Lie grupės {$SU(3)$} ir Lie algebros {$A_2$}.
** Suprasti kaip būtent kompaktinė Lie grupė nusako geometriją.
* Suprasti kaip Yoneda lema išsako ketverybę.
** Suprasti kaip Yates indeksų teorema išsako ketverybę ir kaip ji susijusi su Yoneda lema.
* Išmąstyti, kaip tirti vienanarį lauką {$F_1$} ir susieti su Dievo šokiu.
* Rinkti fizikos išsiaiškinimo būdus ir suprasti, kaip jie susiję su matematikos išsiaiškinimo būdais.
* Patikslinti matematikos išsiaiškinimo būdus.
* Išversti savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką.
* Nurašyti savo pranešimą apie kintamųjų semiotiką.

'''[[Taika/Mokykla | Taikdarystė]]'''

* Mąstyti [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimą]], kaip mums vienas kitą labiau mylėti? Kaip mes ir Dievas pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
* Ieškoti teigiamų žmonių. Įsiklausyti į juos, ką jiems reiškia jųjų išgyvenimai?
* Rašyti vadovėlį [[šviesuoliams]]. Vis pasitikrinti, kas jiems svarbiausia, ir atitinkamai papildyti.
* Apžvelgti įvairiausius sumanymus dėl pilietinės veiklos, kaip jais palaikyti taikdarystę, teigiamą veiklą.
* Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.
2019 spalio 31 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 139-140 eilutės iš
''2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.''
į:
----------------
''2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.''
----------------
>><<
2019 spalio 31 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 108-136 eilutės:

>>bgcolor=#CCCCCC<<

Sutvarkyti...

[+Tyrimai+]

Įvairiausiais tyrimais bandau viską žinoti.

-------------
%center%Attach:didiejiklausimai.png
-------------

* [[Gvildenu]] Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?
** [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba? Kas per Dievas atsiskleidžia?
* [[Suvestinė]] Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip žinojimas palaiko nežinojimą? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
** [[Apytakos]] Kaip keturios apytakos susijusios?
* [[Dievas]] Kas išplaukia iš Dievo požiūrio?
* [[Pasirinkimų malūnas]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
** [[Išgyvenimų nagrinėjimas]] Ką esu išgyvenęs?
** [[Patirtis]]: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Ką galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?
** [[Dorovės tyrimas]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis?
** [[Sandarų tyrimas]] Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?
** [[Žinynas]] Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?
* [[Išsiaiškinimai]] Kaip klausimai atsakomi?
* [[Malda]] Kaip viskas susiklauso?
** [[Taika/Mokykla | Taikos mokykla]] Kaip puoselėti taiką?
** [[Šviesuolių bendrystė]]. Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?
** [[Knyga]] Kaip viską išsakyti?
2019 birželio 26 d., 08:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

[++[[Apžvalga]]++]
2019 birželio 05 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-11 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFFF<<

[+++Gvildenu 调查+++]
-----------------
Ištrintos 13-14 eilutės:

[+++Gvildenu 调查+++]
2019 balandžio 02 d., 11:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 39 eilutė:
*** Tirti, kaip susidėlioja klausimai, pavyzdžiui, kokiais visko padalinimais, ir kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai.
2019 vasario 04 d., 17:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
'''Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?'''
į:
'''[[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
2019 sausio 23 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
*** apibrėžimo pagrindai: [[gyvenimo lygtis]]
2019 sausio 22 d., 22:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-26 eilutės iš
*** tyrimai: [[Dorovės tyrimas]]
*** sąvokos: [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Meilė]], [[Žinojimas]]
*** sandaros: [[Vertybės]], [[Šešerybė]]
į:
*** tyrimai: [[dorovės tyrimas]]
*** sąvokos: [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[meilė]], [[žinojimas]]
*** sandaros: [[vertybės]], [[šešerybė]]
2019 sausio 22 d., 22:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
* Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.
Ištrinta 32 eilutė:
* Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.
2019 sausio 22 d., 22:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
** Aprašyti savo išgyvenimus, pirmiausiai, kaip įvairiai pažįstu Dievą.
Ištrintos 28-29 eilutės:
* Aprašyti savo išgyvenimus, pirmiausiai, kaip įvairiai pažįstu Dievą.
** Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.
Pridėta 32 eilutė:
* Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.
2019 sausio 22 d., 22:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
** Kaip susidėlioja visko žinojimas?
** Kaip pasirinkimų malūnas išsako mūsų visus išgyvenimus, apibrėžia elgesį bei dorovę, ir grindžia visas
sandaras?
į:
* Naujai apžvelgti ir permąstyti visa, ką žinau apie Dievą. Puslapyje [[Dievas]] lietuvių kalba aprašyti Dievo šokį, surašyti kaip įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą, įtraukti visus pavyzdžius iš puslapio [[Dievo raiškos]], ir įtraukti visą medžiagą iš puslapio [[Dievo šokis]].
* Kaip [[pasirinkimų malūnas]] išsako mūsų visus išgyvenimus, apibrėžia elgesį bei dorovę, ir grindžia visas
sandaras?
** Įvardinti susijusius puslapius, juos apžvelgti brėžiniu ir juos sutvarkyti:
*** tyrimai: [[Dorovės tyrimas]]
*** sąvokos: [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Meilė]], [[Žinojimas]]
*** sandaros: [[Vertybės]], [[Šešerybė]]
** [[Viską žinoti | Visko žinojimą]] suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
Ištrintos 27-30 eilutės:
* Permąstyti visa, ką žinau apie Dievą. Puslapyje [[Dievas]] lietuvių kalba aprašyti Dievo šokį, surašyti kaip įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą, įtraukti visus pavyzdžius iš puslapio [[Dievo raiškos]], ir įtraukti visą medžiagą iš puslapio [[Dievo šokis]].
* Sutvarkyti pagrindinius puslapius:
** [[Dievo šokis]], [[Dievas]], [[Dievo raiškos]]
** [[Pasirinkimų malūnas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Meilė]], [[Žinojimas]]
2019 sausio 22 d., 22:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Permąstyti visa, ką žinau apie Dievą. Puslapyje [[Dievas]] lietuvių kalba aprašyti Dievo šokį, surašyti kaip įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą, įtraukti visus pavyzdžius iš puslapio [[Dievo raiškos]], ir įtraukti visą medžiagą iš puslapio [[Dievo šokis]].
2019 sausio 19 d., 22:44 atliko AndriusKulikauskas -
2019 sausio 19 d., 22:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
** [[Pasirinkimų malūnas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Sąmoningumas]], [[Meilė]], [[Žinojimas]]
į:
** [[Pasirinkimų malūnas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Sąmoningumas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Meilė]], [[Žinojimas]]
2019 sausio 19 d., 22:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
** [[Pasirinkimų malūnas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Sąmoningumas]], [[Meilė]]
į:
** [[Pasirinkimų malūnas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Sąmoningumas]], [[Meilė]], [[Žinojimas]]
2019 sausio 19 d., 22:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
** [[Dievo šokis]], [[Dievas]], [[Dievo raiškos]]
2019 sausio 19 d., 22:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
* Sutvarkyti pagrindinius puslapius:
** [[Pasirinkimų malūnas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Sąmoningumas]], [[Meilė]]
Pakeista 29 eilutė iš:
* Susitvarkyti užrašus.
į:
* Sutvarkyti [[užrašai | užrašus]].
2018 gruodžio 21 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
* [[Suvestinė]] Kaip viskas susiveda?
į:
* [[Suvestinė]] 摘要 Kaip viskas susiveda?
2018 gruodžio 21 d., 13:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
** Suderinti [[suvedimas | suvedimo]], [[Dievo šokis | Dievo šokio]] ir [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūno]] puslapius.
į:
** Suderinti [[suvestinė | suvestinės]], [[Dievo šokis | Dievo šokio]] ir [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūno]] puslapius.
2018 gruodžio 21 d., 13:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
* [[Suvedimas]] Kaip viskas susiveda?
į:
* [[Suvestinė]] Kaip viskas susiveda?
2018 gruodžio 19 d., 13:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
[++Dabartiniai klausimai++]
į:
[++Dabartiniai klausimai 目前的问题++]
2018 gruodžio 17 d., 14:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

[+++Gvildenu 调查+++]
2018 gruodžio 15 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
[++[[Dievo tyrimai 神的调查]]++]
į:
[++[[Dievo tyrimai]] 神的调查++]
2018 gruodžio 15 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
[++[[Dievo tyrimai]]++]
į:
[++[[Dievo tyrimai 神的调查]]++]
2018 gruodžio 15 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
[++Mano tyrimai++]
į:
[++Mano tyrimai 我的调查++]
2018 gruodžio 14 d., 20:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
** Suderinti [[suvedimas | suvedimo]], [[Dievo šokis | Dievo šokio]] ir [[pasirinikimų malūnas | pasirinkimų malūno]] puslapius.
į:
** Suderinti [[suvedimas | suvedimo]], [[Dievo šokis | Dievo šokio]] ir [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūno]] puslapius.
2018 gruodžio 14 d., 20:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-31 eilutės:
** Peržvelgti visus klausimus. Juos tvarkingai sudėlioti suvedimo puslapyje ir atitinkamai sudėlioti pagrindinių sąvokų puslapiuose.
** Suderinti [[suvedimas | suvedimo]], [[Dievo šokis | Dievo šokio]] ir [[pasirinikimų malūnas | pasirinkimų malūno]] puslapius.
2018 lapkričio 26 d., 08:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 45 eilutė iš:
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie [[Dievo šokis | Dievo šokį]], ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie [[Dievas | Dievo raiškas]].
į:
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie [[Dievo šokis | Dievo šokį]], ir jo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie [[Dievas | Dievo raiškas]].
2018 lapkričio 20 d., 13:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 35 eilutė iš:
** Išskirtis svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties.
į:
** Išskirti svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties.
2018 lapkričio 19 d., 13:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 35 eilutė:
** Išskirtis svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties.
2018 lapkričio 12 d., 15:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-31 eilutės iš
** Suvedime išskirti svarbiausias [[žinynas | sąvokas]]. Išsakyti svarbiausius susijusius klausimus. Kiekvienai sąvokai skirti puslapį, kuriame galėsiu plėtoti susijusius klausimus.
** Kaip sąvokos tarpusavyje susijusios? Kurios sąvokos yra raktinės išvedant, suvedant ir išgyvenant visas kitas?
į:
** Suvedime išskirti svarbiausias [[žinynas | sąvokas]]. Išsakyti svarbiausius susijusius klausimus. Kiekvienai sąvokai skirti puslapį, kuriame plėtosiu susijusius klausimus.
** Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?
2018 lapkričio 10 d., 19:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
** Suvedime išskirti svarbiausias [[žinynas | sąvokas]]. Jas išdėlioti brėžinyje. Išsakyti svarbiausius susijusius klausimus. Kiekvienai sąvokai skirti puslapį, kuriame galėsiu plėtoti susijusius klausimus.
į:
** Suvedime išskirti svarbiausias [[žinynas | sąvokas]]. Išsakyti svarbiausius susijusius klausimus. Kiekvienai sąvokai skirti puslapį, kuriame galėsiu plėtoti susijusius klausimus.
2018 lapkričio 09 d., 21:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-34 eilutės iš
** Suvedime, kurios [[žinynas | sąvokos]] svarbiausios, ir kaip jos tarpusavyje susijusios? Kaip jos susijusios su [[meilė | meile]]? Kaip jos išplaukia iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]]? Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]], [[viską žinoti | visko žinojimą]], [[asmenys | asmenis]] ir [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]], [[požiūriai | požiūrius]].
** Kaip išgyvename šį suvedimą, tiek žinojimu, tiek nežinojimu, tiek jų santykiu?
** Kaip [[sąmoningėjimas | sąmoningėjame]]? Ką tai reiškia, kaip tai susiję su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
** Kaip iškyla Mano, Tavo ir Kito klausimai bei atitinkamos apytakos?

** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
į:
** Suvedime išskirti svarbiausias [[žinynas | sąvokas]]. Jas išdėlioti brėžinyje. Išsakyti svarbiausius susijusius klausimus. Kiekvienai sąvokai skirti puslapį, kuriame galėsiu plėtoti susijusius klausimus.
** Kaip sąvokos tarpusavyje susijusios? Kurios sąvokos yra raktinės išvedant, suvedant ir išgyvenant visas kitas?
*** Kaip
[[sąmoningėjimas | sąmoningėjame]]? Ką tai reiškia, kaip tai susiję su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
*** Kaip iškyla Mano, Tavo ir Kito klausimai bei atitinkamos apytakos?
*** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
2018 lapkričio 09 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
** Išmąsytit keturias vienumo sampratas.
į:
** Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
2018 lapkričio 09 d., 15:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 37 eilutė iš:
** Kaip dorovė remiasi [[svarba | svarbos]] nustatymu?
į:
** Kaip dorovė remiasi [[svarba | svarbos]] nustatymu? [[rūpesčiai | rūpesčiais]]? branda?
2018 lapkričio 08 d., 14:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 37 eilutė iš:
** Kaip dorovė remiasi [[svarba | svarbos]] nustatytmu?
į:
** Kaip dorovė remiasi [[svarba | svarbos]] nustatymu?
2018 lapkričio 08 d., 14:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 37 eilutė:
** Kaip dorovė remiasi [[svarba | svarbos]] nustatytmu?
2018 lapkričio 02 d., 20:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
** Suvedime, kurios [[žinynas | sąvokos]] svarbiausios, ir kaip jos tarpusavyje susijusios? Kaip jos susijusios su meile? Kaip jos išplaukia iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]]? Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]], [[viską žinoti | visko žinojimą]], [[asmenys | asmenis]] ir [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]], [[požiūriai | požiūrius]].
į:
** Suvedime, kurios [[žinynas | sąvokos]] svarbiausios, ir kaip jos tarpusavyje susijusios? Kaip jos susijusios su [[meilė | meile]]? Kaip jos išplaukia iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]]? Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]], [[viską žinoti | visko žinojimą]], [[asmenys | asmenis]] ir [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]], [[požiūriai | požiūrius]].
2018 spalio 31 d., 10:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 33 eilutė:
** Kaip iškyla Mano, Tavo ir Kito klausimai bei atitinkamos apytakos?
2018 spalio 30 d., 23:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
** Kaip [[sąmoningėjimas | sąmoningėjame]]. Ką tai reiškia, kaip tai susiję su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks atsakymas iššaukia klausimus? Šį klausimą susieti su dorove ir sandarų išvedimu.
į:
** Kaip [[sąmoningėjimas | sąmoningėjame]]? Ką tai reiškia, kaip tai susiję su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
2018 spalio 30 d., 23:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-42 eilutės iš
** Suvedime, kurios sąvokos svarbiausios, ir kaip jos susijusios?
** Kaip išgyvename šį suvedimą, tiek žinojimu, tiek nežinojimu, tiek jų santykiu?
* Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks iššaukia klausimus? Šį klausimą susieti su dorove ir sandarų išvedimu.
*
[[Lietuvių litvakų šimtametis vaidas | Šimtamečio vaido]] pasirinkimus suvokti dorove.
* Apžvelgti [[žinynas | pagrindines sąvokas]] ir jas susieti su žinojimu ir su meile. Apibrėžti požiūrius, požiūrių grandinę ir sąmoningėjimą.
* Suvokti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvedimas | suvedimu]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko
ir žinojimas kažko, kaip išsiskiria vidus ir išorė, Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
* Išaiškinti [[pasirinkimai | pasirinkimų]] svarbą dorovėje
ir matematikoje. Remtis pavyzdžiais iš Holokausto.
* Apibrėžti [[sąmoningėjimas | sąmoningėjimą]]. Tirti, kaip sąmoningėjame. Susieti su amžina branda.
* Išryškinti sąvokas jas siejant su Dievo šokiu. Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie
[[Dievo šokis | Dievo šokį]], ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie [[Dievas | Dievo raiškas]].
* Pasirinkimo malūnu išsakyti netroškimus:
[[poreikiai | poreikius]], [[abejonės | abejones]], [[lūkesčiai | lūkesčius]], [[vertybės | vertybes]].
* Suvokti, kaip asmenybė - savastis išplaukia iš [[Dievo šokis
| Dievo šokio]].
* Puslapiais apibrėžti
[[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]], [[viską žinoti | visko žinojimą]], [[asmenys | asmenis]] ir [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]].
* Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes)
.
į:
** Suvedime, kurios [[žinynas | sąvokos]] svarbiausios, ir kaip jos tarpusavyje susijusios? Kaip jos susijusios su meile? Kaip jos išplaukia iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]]? Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]], [[viską žinoti | visko žinojimą]], [[asmenys | asmenis]] ir [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]], [[požiūriai | požiūrius]].
** Kaip išgyvename šį suvedimą, tiek žinojimu, tiek nežinojimu, tiek jų santykiu?
** Kaip [[sąmoningėjimas | sąmoningėjame]]. Ką tai reiškia, kaip tai susiję su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks atsakymas iššaukia klausimus? Šį klausimą susieti su dorove
ir sandarų išvedimu.
* Nusakyti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]].
** Jį išvesti [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimu]].
** Kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip išsiskiria vidus
ir išorė, Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu? Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau? Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]]?
** Dorove nagrinėti pasirinkimus, tiek savo gyvenime, tiek istorijoje.
Jais išmąstyti tris [[kalbos | kalbas]].
** Išaiškinti
[[pasirinkimai | pasirinkimų]] svarbą matematikoje.
** Išmąsytit keturias vienumo sampratas.
** Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
** Išsakyti netroškimus: [[poreikiai
| poreikius]], [[abejonės | abejones]], [[lūkesčiai | lūkesčius]], [[vertybės | vertybes]].
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie [[Dievo šokis | Dievo šokį
]], ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie [[Dievas | Dievo raiškas]].
2018 spalio 30 d., 23:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-31 eilutės:
* [[Suvedimas]] Kaip viskas susiveda?
** Suvedime, kurios sąvokos svarbiausios, ir kaip jos susijusios?
** Kaip išgyvename šį suvedimą, tiek žinojimu, tiek nežinojimu, tiek jų santykiu?
2018 spalio 23 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
* Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Šį klausimą susieti su dorove ir sandarų išvedimu.
į:
* Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks iššaukia klausimus? Šį klausimą susieti su dorove ir sandarų išvedimu.
2018 spalio 21 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
* [[Lietuvių litvakų šimtametis vaidas | Šimtamečio vaido]] pasirinkimus suvokti dorove.
2018 spalio 19 d., 10:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
* Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Šį klausimą susieti su dorove ir sandarų išvedimu.
2018 spalio 02 d., 16:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
* Apžvelgti [[žinynas | pagrindines sąvokas]] ir jas susieti su žinojimu ir su meile. Apibrėžti požiūrius, požiūrių grandinę ir sąmoningėjimą.
Ištrinta 32 eilutė:
* Apžvelgti [[žinynas | pagrindines sąvokas]] ir jas susieti su žinojimu. Apibrėžti požiūrius, požiūrių grandinę ir sąmoningėjimą.
2018 rugsėjo 26 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
* Išaiškinti [[pasirinkimai | pasirinkimų]] svarbą dorovėje ir matematikoje. Remtis pavyzdžiais iš Holokausto.
2018 rugsėjo 12 d., 12:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 32 eilutė:
* Išryškinti sąvokas jas siejant su Dievo šokiu. Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie [[Dievo šokis | Dievo šokį]], ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie [[Dievas | Dievo raiškas]].
Ištrinta 36 eilutė:
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie [[Dievo šokis | Dievo šokį]], ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie [[Dievas | Dievo raiškas]].
2018 rugsėjo 12 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
* Apžvelgti [[žinynas | pagrindines sąvokas]] ir jas susieti su žinojimu. Apibrėžti požiūrius, požiūrių grandinę ir sąmoningėjimą.
Ištrinta 34 eilutė:
* Apžvelgti [[žinynas | pagrindines sąvokas]] ir jas susieti su žinojimu.
2018 rugsėjo 12 d., 09:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
* Apibrėžti sąmoningėjimą. Tirti, kaip sąmoningėjame. Susieti su amžina branda.
į:
* Apibrėžti [[sąmoningėjimas | sąmoningėjimą]]. Tirti, kaip sąmoningėjame. Susieti su amžina branda.
2018 rugsėjo 11 d., 12:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
* Apibrėžti sąmoningėjimą. Tirti, kaip sąmoningėjame.
į:
* Apibrėžti sąmoningėjimą. Tirti, kaip sąmoningėjame. Susieti su amžina branda.
2018 rugsėjo 11 d., 12:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
* Apibrėžti sąmoningėjimą. Tirti, kaip sąmoningėjame.
2018 rugsėjo 11 d., 11:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 32 eilutė iš:
* Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]], [[viską žinoti | visko žinojimą]] ir [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]].
į:
* Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]], [[viską žinoti | visko žinojimą]], [[asmenys | asmenis]] ir [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]].
2018 rugsėjo 08 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-30 eilutės iš
* Suvokti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvedimas | suvedimu]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip išsiskiria vidus ir išorė, Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
į:
* Suvokti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvedimas | suvedimu]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip išsiskiria vidus ir išorė, Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
* Pasirinkimo malūnu išsakyti netroškimus: [[poreikiai | poreikius]], [[abejonės | abejones]], [[lūkesčiai | lūkesčius]], [[vertybės | vertybes]]
.
Pakeista 33 eilutė iš:
* Apžvelgti [[žinynas | pagrindines sąvokas]].
į:
* Apžvelgti [[žinynas | pagrindines sąvokas]] ir jas susieti su žinojimu.
2018 rugsėjo 08 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 32 eilutė:
* Apžvelgti [[žinynas | pagrindines sąvokas]].
2018 rugsėjo 08 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
* Suvokti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvedimas | suvedimu]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
į:
* Suvokti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvedimas | suvedimu]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip išsiskiria vidus ir išorė, Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
2018 rugsėjo 07 d., 15:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
* Suvokti, kaip asmenybė - savastis išplaukia iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]].
2018 rugsėjo 07 d., 15:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
'''Kiekvienam puslapiui išsakyti klausimą. Nubrėžti visų tų klausimų brėžinį.'''
į:
* Suvokti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvedimas | suvedimu]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
2018 rugsėjo 07 d., 15:19 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 29 eilutė:
* Naujai nubrėžti [[Suvedimas | Suvedimo]] brėžinį.
Pridėta 31 eilutė:
* Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
2018 rugsėjo 07 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
* Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]], [[viską žinoti | visko žinojimą]] ir , [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]].
į:
* Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]], [[viską žinoti | visko žinojimą]] ir [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]].
2018 rugsėjo 06 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-31 eilutės iš
* Pertvarkyti [[Suvedimas | Suvedimą]], apibrėžti amžiną gyvenimą.
* Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]] ir [[viską žinoti | visko žinojimą]].
į:
* Naujai nubrėžti [[Suvedimas | Suvedimo]] brėžinį.
* Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]], [[viską žinoti | visko žinojimą]] ir , [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]].
2018 rugsėjo 06 d., 11:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 32 eilutė iš:
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie Dievo šokį, ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie Dievo raiškas.
į:
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie [[Dievo šokis | Dievo šokį]], ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie [[Dievas | Dievo raiškas]].
2018 rugsėjo 06 d., 11:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-25 eilutės iš
* Kurti svetainę [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]]
** Kaupti duomenis.
**
Aprašyti sandaras.
į:
* Kurti svetainę [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] Kaupti duomenis. Aprašyti sandaras.
Pakeista 32 eilutė iš:
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs Dievo šokį, ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie Dievo raiškas.
į:
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie Dievo šokį, ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie Dievo raiškas.
2018 rugsėjo 05 d., 14:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 34 eilutė:
* Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs Dievo šokį, ir tuo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie Dievo raiškas.
2018 rugsėjo 05 d., 12:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
* Puslapiais apibrėžti viską ir žinojimą.
į:
* Puslapiais apibrėžti [[viskas | viską]], [[žinojimas | žinojimą]] ir [[viską žinoti | visko žinojimą]].
2018 rugsėjo 04 d., 19:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
* Naujai nubrėžti klausimų brėžinį.
* Pertvarkyti [[Suvedimas | Suvedimą]]
.
į:
* Pertvarkyti [[Suvedimas | Suvedimą]], apibrėžti amžiną gyvenimą.
* Puslapiais apibrėžti viską ir žinojimą
.
2018 rugsėjo 04 d., 18:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 73 eilutė:
*** Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę?
2018 rugsėjo 04 d., 17:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
* Kaip tirti svarbiausius klausimus atsakyti? Kokius duomenų šaltinius kaupti? Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
į:
* Kaip tirti svarbiausius klausimus? Kokius duomenų šaltinius kaupti? Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
2018 rugsėjo 03 d., 16:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
*** [[Sandarų tyrimas | Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras]]?
į:
*** '''[[Sandarų tyrimas | Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras]]?'''
2018 rugsėjo 03 d., 16:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:
** Kaip susidėlioja visko žinojimas?
** Kaip pasirinkimų malūnas išsako mūsų visus išgyvenimus, apibrėžia elgesį bei dorovę, ir grindžia visas sandaras?
2018 rugsėjo 03 d., 16:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-31 eilutės:
* Naujai nubrėžti klausimų brėžinį.
* Pertvarkyti [[Suvedimas | Suvedimą]].
2018 rugsėjo 03 d., 16:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-39 eilutės iš
* Kaip nusakyti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir mūsų visus išgyvenimus?
**
[[Sandarų tyrimas | Kaip aprėpti, apibrėžti, kildenti visas sandaras?]]
** [[Dorovės tyrimas | Kaip dorove suprasti visas sandaras]]?
į:
* Kokie [[Klausimai Dievui | mano klausimai Dievui]] ir ką pasako [[Dievo atsakymai | Dievo atsakymai man]]?
* Kaip tirti svarbiausius klausimus atsakyti? Kokius duomenų šaltinius kaupti? Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* Kokių klausimų būna? Kaip klausimai kyla iš vertybių?
* Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena
?
Pridėtos 51-52 eilutės:
*** Kaip nusakyti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir mūsų visus išgyvenimus?
**** Ko galiu pasimokyti iš [[patirtis | savo gyvenimo patirties?]]. [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
Pakeistos 55-61 eilutės iš
*** Ko galiu pasimokyti iš [[patirtis | savo gyvenimo patirties?]]. [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
į:
*** [[Sandarų tyrimas | Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras]]?
****
[[Dievo įsakymai | Dievo įsakymus]]: [[Permainos | permainas]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
**** [[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]].
**** [[Kitas | Atjautas]]:
***** [[Padalinimai | Padalinimus]] ([[šešerybė | šešerybę]] ir jos atvaizdus, [[septynerybė | septynerybę]] ir jos atvaizdus, [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
***** [[Kalbos | Tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]]. Ir kalbos kilmę. Suvokti, kaip dirba [[smegenys]].
**** [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratą]]: padalinimus, veiksmus, lygtis, sąmonę ir pasąmonę
.
Pridėta 64 eilutė:
*** Kaip išsiplėtoja [[Book/MapOfMath | matematika]]?
Ištrintos 69-79 eilutės:
'''Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias [[žemėlapynas | sandaras]]?'''
* [[Dievo įsakymai | Dievo įsakymus]]: [[Permainos | permainas]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
* [[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]].
*[[Kitas | Atjautas]]:
** [[Padalinimai | Padalinimus]] ([[šešerybė | šešerybę]] ir jos atvaizdus, [[septynerybė | septynerybę]] ir jos atvaizdus, [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
** [[Kalbos | Tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]]. Ir kalbos kilmę. Suvokti, kaip dirba [[smegenys]].
* [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratą]]: padalinimus, veiksmus, lygtis, sąmonę ir pasąmonę.

'''Aprėpiu [[Book/MathConcepts | matematiką]]'''
Ištrintos 70-71 eilutės:
* Rengiu [[dirbtuvės | dirbtuves]].
* Vedu [[pamokos | pamokas]].
Pridėtos 72-73 eilutės:
* Rengiau ir rengsiu [[dirbtuvės | dirbtuves]].
* Vesiu [[pamokos | pamokas]].
Ištrintos 75-80 eilutės:

'''Apžvelgiu savo klausimus.'''
* Apmąstau, kaip svarbiausius klausimus atsakyti, atrinkti duomenų šaltinius, pasiskaityti susijusių mąstytojų.
* Nagrinėju [[Dievo atsakymai | Dievo atsakymus]] į [[Klausimai Dievui | mano klausimus]].
* Paaiškinu, kaip klausimai iškyla iš vertybių, kokių klausimų būna.
* Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
2018 rugsėjo 03 d., 16:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 48 eilutė:
*** Kaip sąmoningumo pakopas išsako požiūrių grandinės?
Pakeista 52 eilutė iš:
*** Kaip sąmoningumo pakopas išsako požiūrių grandinės?
į:
*** Ko galiu pasimokyti iš [[patirtis | savo gyvenimo patirties?]]. [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
Pakeistos 57-59 eilutės iš
į:
*** Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos)?
**** Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
Ištrintos 67-68 eilutės:
'''Renku ir nagrinėju [[patirtis | savo gyvenimo patirtį]].''' [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
Ištrintos 69-70 eilutės:
'''Mąstau, kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės.'''
* Mąstau, ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius.
2018 rugsėjo 03 d., 16:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-40 eilutės iš
** [[Žinynas | Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?]]
į:
Pakeistos 47-48 eilutės iš
** [[Dorovės tyrimas | Pasirinkimų malūnas: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
į:
*** [[Žinynas | Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?]] Apibrėžti: Asmenį, [[meilė | meilę]], [[Požiūriai | požiūrį]], malonę ir teisingumą.
** '''[[Dorovės tyrimas | Pasirinkimų malūnas: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]'''
Pakeista 54 eilutė iš:
** '''[[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]'''
į:
** [[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]
Pakeistos 65-69 eilutės iš
'''Apibrėžiu [[žinynas | sąvokas]]''':
* [[Požiūriai | Požiūrį]], [[meilė | meilę]], malonę ir teisingumą, asmenį.

'''Renku ir nagrinėju
[[patirtis | savo gyvenimo patirtį]].''' [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]]
* Galėčiau ištirti vidinį jausmą, kaip vertinu asmenybes, kiek ir kaip jos man patinka, kokiais matais. Ir tuo pačiu suprasčiau, kaip jaučiuosi apie save, ir kodėl mano jausmas būna lyg tai pastovus, paskui gyvenime keičiasi
.
į:
'''Renku ir nagrinėju [[patirtis | savo gyvenimo patirtį]].''' [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
2018 rugsėjo 03 d., 16:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 42 eilutė iš:
* Kaip suvesties Dievas išplečia išeities Dievą?
į:
* Kaip nežinojimo (išeities) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
2018 rugsėjo 03 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 43-44 eilutės iš
* Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (keturias apytakas)?
* Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių sąmoningumo mažėjimą
?
į:
* [[Knyga | Gyvenimo knyga: Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (gyvenimo knygą - keturias apytakas)?]]
** Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
** Kaip tos aplinkybės viską sudėlioja ir išsako
?
Pakeistos 47-48 eilutės iš
** [[Dievo šokis | Kaip Dievo šokio raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?]]
** [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
į:
** [[Dievo šokis | Dievo šokis: Kaip Dievo raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?]]
** [[Dorovės tyrimas | Pasirinkimų malūnas: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
Pakeista 52 eilutė iš:
** [[Išsiaiškinimai | Kaip įvairiausi žinojimo rūmai kyla iš žaidimo taisyklių?]]
į:
** [[Išsiaiškinimai | Žinojimo rūmai: Kaip klausimai atsakomi?]]
Pakeistos 55-60 eilutės iš
** Kaip suveikia maldos?


'''[[Knyga | Kaip gyvenimo knyga viską išsako?]]'''
* Kaip išgyvenamas gyvenimo knygos skaitymas?
į:
*** Kaip suveikia maldos?
2018 rugsėjo 03 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 45-49 eilutės iš
* [[Dievo šokis | Kaip Dievo šokio raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?]]
* [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir
kaip turėtų elgtis?]]
* [[Išsiaiškinimai | Kaip įvairiausi žinojimo rūmai kyla iš žaidimo taisyklių?]]
** Ištirti [[matematika | matematikos]], žaidimų, [[fizika | fizikos]], muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
'''[[Malda
| Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]'''
į:
* Kokia keturių apytakų esmė ir kilmė (Dievo tyrimas, dorovė, žaidimas)?
** [[Dievo šokis | Kaip Dievo šokio raiškos išsako visą mano patirtį,
kaip įsivaizduoju Dievą?]]
** [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
*** Kaip Dievo įsakymas grindžia dorovę?
*** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės
, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
*** Kaip sąmoningumo pakopas išsako požiūrių grandinės?
** [[Išsiaiškinimai | Kaip įvairiausi žinojimo rūmai kyla iš žaidimo taisyklių?]]
*** Kaip skirtingi žinojimo rūmai išplaukia iš žaidimų?
**
'''[[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]'''
Pridėta 56 eilutė:
Ištrintos 59-78 eilutės:
'''[[Dorovės tyrimas | Kaip elgesys ir dorovė sieja išeities tašką ir suvesties tašką?]]'''
* Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės ir žinančios pasąmonės?
* Kaip sąmoningumo pakopas išsako požiūrių grandinės?


* Kaip malda suveda skirtingas valias?
* Kaip tiesa grindžia maldą?
'''[[Suvedimas | Kaip iš Dievo šokio išplaukia pasirinkimų malūnas, žinojimo rūmai ir maldos mokslas?]]'''
* [[Dorovės tyrimas | Kokios ištakos pasirinkimų malūno?]]
** Kokios dorovės ištakos Dievo įsakyme?
** Kaip Dievo įsakymas reiškiasi pasirinkimų malūnu?
** Kaip pasirinkimų malūnas išreiškia dorovę?
* [[Žinojimo rūmai | Kokios ištakos žinojimo rūmų?]]
** Kokie yra žaidimo žinojimo rūmai?
** Kaip visi žinojimo rūmai išplaukia iš žaidimo?
** Iš kur kyla skirtingi žinojimo rūmai?
2018 rugsėjo 03 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-48 eilutės iš
* Į kokį sąmoningumo išgyvenimą (žvilgsnį, požiūrį...) viskas susiveda?
* Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?
* Kaip suvesties taškas apima išeities tašką?
* Kaip susiveda Dievas už mūsų ir mūsų gelmėse, išorinis ir vidinis požiūris, besąlygiškumas ir sąlygiškumas?
* Koks šešerybės vaidmuo viską suvedant
?
į:
* Kaip suvesties Dievas išplečia išeities Dievą?
* Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (keturias apytakas)?
* Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių sąmoningumo mažėjimą?
* [[Dievo šokis | Kaip Dievo šokio raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą
?]]
* [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
* [[Išsiaiškinimai | Kaip įvairiausi žinojimo rūmai kyla iš žaidimo taisyklių?]]
** Ištirti [[matematika | matematikos]], žaidimų, [[fizika | fizikos]], muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
'''[[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]'''
** Kaip suveikia maldos?
Pakeista 59 eilutė iš:
'''[[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]'''
į:
Pakeistos 63-68 eilutės iš
'''[[Suvedimas | Kaip amžinas gyvenimas reiškiasi keturiomis apytakomis?]]'''
* [[Dievo šokis | Kaip Dievo šokio raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?]]
* [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
* [[Išsiaiškinimai | Kaip įvairiausi žinojimo rūmai kyla iš žaidimo taisyklių?]]
** Ištirti [[matematika | matematikos]], žaidimų, [[fizika | fizikos]], muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
* [[Malda | Kaip suveikia maldos?]]
į:
2018 rugsėjo 01 d., 16:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 88 eilutė iš:
'''Renku ir nagrinėju duomenis iš savo gyvenimo.''' [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]]
į:
'''Renku ir nagrinėju [[patirtis | savo gyvenimo patirtį]].''' [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]]
2018 rugsėjo 01 d., 15:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
* Sudaryti sąrašą rašytinų straipsnių.
į:
* Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]].
2018 rugsėjo 01 d., 15:59 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 24-26 eilutės:
** Dievo šokio straipsniui apžvelgti ir ištirti, kaip įvairiai asmeniškai pažįstu Dievą.
** Nuotaikų pranešimui susipažinti su keturiomis geometrijomis.
** Nuotaikų pranešimui ištirti kinų eilėraščius.
2018 rugsėjo 01 d., 15:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
* Kurti svetainę www.selflearners.net
į:
* Kurti svetainę [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]]
2018 rugsėjo 01 d., 15:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 2 eilutė iš:
į:
---------
2018 rugsėjo 01 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
''''
į:
------
2018 rugsėjo 01 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

''''
2018 rugsėjo 01 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 5 eilutė:
2018 rugsėjo 01 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 7 eilutė:
2018 rugsėjo 01 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
2018 rugpjūčio 31 d., 18:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

'''Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?'''
2018 rugpjūčio 31 d., 15:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 27-28 eilutės:

'''Kiekvienam puslapiui išsakyti klausimą. Nubrėžti visų tų klausimų brėžinį.'''
2018 rugpjūčio 31 d., 15:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
* Į kokį žvilgsnį, požiūrį ar išgyvenimą viskas susiveda?
į:
* Į kokį sąmoningumo išgyvenimą (žvilgsnį, požiūrį...) viskas susiveda?
2018 rugpjūčio 29 d., 22:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 27-30 eilutės:

-------------
%center%Attach:didiejiklausimai.png
-------------
2018 rugpjūčio 11 d., 07:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 82 eilutė:
* Galėčiau ištirti vidinį jausmą, kaip vertinu asmenybes, kiek ir kaip jos man patinka, kokiais matais. Ir tuo pačiu suprasčiau, kaip jaučiuosi apie save, ir kodėl mano jausmas būna lyg tai pastovus, paskui gyvenime keičiasi.
2018 liepos 14 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-34 eilutės iš
[+'''[[Suvedimas | Kaip susidėlioja visko žinojimas?]]'''+]
į:
'''[+Kaip aprėpti ir ištirti visus savo klausimus?+]'''
* Kaip nusakyti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir mūsų visus išgyvenimus?
** [[Sandarų tyrimas | Kaip aprėpti, apibrėžti, kildenti visas sandaras?]]
** [[Dorovės tyrimas | Kaip dorove suprasti visas sandaras]]?
** [[Žinynas | Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?]]

'''[[Suvedimas | Kaip susidėlioja visko žinojimas?]]'''
2018 birželio 30 d., 15:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-19 eilutės:
* Kurti svetainę www.selflearners.net
** Kaupti duomenis.
** Aprašyti sandaras.
2018 birželio 28 d., 15:21 atliko AndriusKulikauskas -
2018 birželio 28 d., 14:55 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 20 eilutė:
2018 birželio 28 d., 14:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-19 eilutės iš
* Dievo šokio straipsniui apžvelgti ir ištirti, kaip įvairiai asmeniškai pažįstu Dievą.
* Nuotaikų pranešimui susipažinti su keturiomis geometrijomis.
* Nuotaikų pranešimui ištirti kinų eilėraščius.

* Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.
į:
** Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.
Pridėtos 18-21 eilutės:
** Dievo šokio straipsniui apžvelgti ir ištirti, kaip įvairiai asmeniškai pažįstu Dievą.
** Nuotaikų pranešimui susipažinti su keturiomis geometrijomis.
** Nuotaikų pranešimui ištirti kinų eilėraščius.
2018 birželio 28 d., 11:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-21 eilutės:

[++Mano tyrimai++]

* Apžvelgti visus klausimus ir atrinkti pačius svarbiausius.
* Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
* Aprašyti savo išgyvenimus, pirmiausiai, kaip įvairiai pažįstu Dievą.
* Dievo šokio straipsniui apžvelgti ir ištirti, kaip įvairiai asmeniškai pažįstu Dievą.
* Nuotaikų pranešimui susipažinti su keturiomis geometrijomis.
* Nuotaikų pranešimui ištirti kinų eilėraščius.
* Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.
* Sudaryti sąrašą rašytinų straipsnių.
* Susitvarkyti užrašus.
2018 gegužės 10 d., 15:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

'''Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?'''
2018 gegužės 10 d., 15:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++[[Dievo tyrimas]]++]
į:
[++[[Dievo tyrimai]]++]
2018 gegužės 10 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

[++[[Dievo tyrimas]]++]
2018 balandžio 19 d., 18:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-27 eilutės:
'''[[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]'''
* Kaip malda suveda skirtingas valias?
* Kaip tiesa grindžia maldą?
Ištrintos 33-36 eilutės:

'''[[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]'''
* Kaip malda suveda skirtingas valias?
* Kaip tiesa grindžia maldą?
2018 balandžio 19 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-19 eilutės:

'''[[Knyga | Kaip gyvenimo knyga viską išsako?]]'''
* Kaip išgyvenamas gyvenimo knygos skaitymas?
Pridėtos 24-30 eilutės:
'''[[Suvedimas | Kaip amžinas gyvenimas reiškiasi keturiomis apytakomis?]]'''
* [[Dievo šokis | Kaip Dievo šokio raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?]]
* [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
* [[Išsiaiškinimai | Kaip įvairiausi žinojimo rūmai kyla iš žaidimo taisyklių?]]
** Ištirti [[matematika | matematikos]], žaidimų, [[fizika | fizikos]], muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
* [[Malda | Kaip suveikia maldos?]]
Ištrintos 34-35 eilutės:
'''[[Knyga | Kaip gyvenimo knyga viską išsako?]]'''
Ištrintos 43-50 eilutės:

'''[[Suvedimas | Kaip amžinas gyvenimas reiškiasi keturiomis apytakomis?]]'''
* [[Dievo šokis | Kaip Dievo šokio raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?]]
* [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
* [[Išsiaiškinimai | Kaip įvairiausi žinojimo rūmai kyla iš žaidimo taisyklių?]]
** Ištirti [[matematika | matematikos]], žaidimų, [[fizika | fizikos]], muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
* [[Malda | Kaip suveikia maldos?]]
2018 balandžio 19 d., 12:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-18 eilutės:

'''[[Dorovės tyrimas | Kaip elgesys ir dorovė sieja išeities tašką ir suvesties tašką?]]'''
* Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės ir žinančios pasąmonės?
* Kaip sąmoningumo pakopas išsako požiūrių grandinės?
2018 balandžio 19 d., 12:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
'''[[Suvedimas | Kaip Dievo šokis reiškiasi toliau pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais ir maldos mokslu?]]'''
į:
'''[[Suvedimas | Kaip Dievo šokio išplaukia pasirinkimų malūnas, žinojimo rūmai ir maldos mokslas?]]'''
2018 balandžio 19 d., 12:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-12 eilutės:
* Į kokį žvilgsnį, požiūrį ar išgyvenimą viskas susiveda?
* Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?
* Kaip suvesties taškas apima išeities tašką?
Pakeistos 14-18 eilutės iš
'''[[Suvedimas | Kaip viskas susiklauso?]]'''
* Kas tai per susivedimas?
* Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?
* [[Knyga | Kaip gyvenimo knyga viską išsako?]]
į:
* Koks šešerybės vaidmuo viską suvedant?

'''[[Malda | Maldos mokslas: Kaip viskas susiklauso?]]'''
* Kaip malda suveda skirtingas valias?
* Kaip tiesa grindžia maldą?

'''[[Knyga | Kaip gyvenimo knyga viską išsako?
]]'''
2018 balandžio 19 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Kaip susiveda Dievas už mūsų ir mūsų gelmėse, išorinis ir vidinis požiūris, besąlygiškumas ir sąlygiškumas?
2018 balandžio 15 d., 11:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
[+[[Suvedimas | Kaip susidėlioja visko žinojimas?]]+]
į:
[+'''[[Suvedimas | Kaip susidėlioja visko žinojimas?]]'''+]
2018 balandžio 15 d., 11:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

[+[[Suvedimas | Kaip susidėlioja visko žinojimas?]]+]
2018 kovo 06 d., 20:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
[[Suvedimas | Kaip viskas susiklauso?]]
į:
'''[[Suvedimas | Kaip viskas susiklauso?]]'''
2018 kovo 06 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
'''[[Suvedimas | Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]'''
į:
[[Suvedimas | Kaip viskas susiklauso?]]
* Kas tai per susivedimas?
* Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?
2018 kovo 04 d., 10:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-20 eilutės:
* [[Dorovės tyrimas | Kokios ištakos pasirinkimų malūno?]]
** Kokios dorovės ištakos Dievo įsakyme?
** Kaip Dievo įsakymas reiškiasi pasirinkimų malūnu?
** Kaip pasirinkimų malūnas išreiškia dorovę?
* [[Žinojimo rūmai | Kokios ištakos žinojimo rūmų?]]
** Kokie yra žaidimo žinojimo rūmai?
** Kaip visi žinojimo rūmai išplaukia iš žaidimo?
** Iš kur kyla skirtingi žinojimo rūmai?
2018 kovo 04 d., 10:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

'''[[Suvedimas | Kaip Dievo šokis reiškiasi toliau pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais ir maldos mokslu?]]'''
2018 vasario 21 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
** Ištirti [[matematika | matematikos]], [[fizika | fizikos]], muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
į:
** Ištirti [[matematika | matematikos]], žaidimų, [[fizika | fizikos]], muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
2018 sausio 18 d., 13:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
'''[[Suvedimas | Kaip Dievas reiškiasi keturiomis apytakomis?]]'''
į:
'''[[Suvedimas | Kaip amžinas gyvenimas reiškiasi keturiomis apytakomis?]]'''
2018 sausio 15 d., 17:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* [[Knyga | Kaip gyvenimo knyga viską išreiškia?]]
į:
* [[Knyga | Kaip gyvenimo knyga viską išsako?]]
2018 sausio 15 d., 17:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* [[Knyga | Kaip susiveda gyvenimo knyga?]]
į:
* [[Knyga | Kaip gyvenimo knyga viską išreiškia?]]
2018 sausio 15 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
'''[[Knyga | Kaip susiveda gyvenimo knyga?]]'''
* Kaip suprasti amžiną gyvenimą?
į:
'''[[Suvedimas | Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]'''
* [[Knyga | Kaip susiveda gyvenimo knyga?]]
2018 sausio 15 d., 17:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Kaip suprasti amžiną gyvenimą?
2018 sausio 09 d., 11:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 31-32 eilutės:

'''Aprėpiu [[Book/MathConcepts | matematiką]]'''
2018 sausio 08 d., 11:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
'''Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias [[sandaros | sandaras]]?'''
į:
'''Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias [[žemėlapynas | sandaras]]?'''
2017 gruodžio 29 d., 06:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

'''[[Knyga | Kaip susiveda gyvenimo knyga?]]'''
2017 gruodžio 29 d., 06:52 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 44-51 eilutės:

>>bgcolor=#EEEEEE<<

[++Kiti klausimai++]

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Attach:knyga3.png
2017 gruodžio 29 d., 06:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-31 eilutės:

'''Mąstau, kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės.'''
* Mąstau, ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius.
2017 gruodžio 29 d., 06:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-39 eilutės iš
* Apžvelgiu savo klausimus.

Apžvelgiu savo klausimus.
* Nagrinėju [[Dievo atsakymai | Dievo atsakymus]] į [[Klausimai Dievui | mano klausimus]].
į:
'''Apžvelgiu savo klausimus.'''
Pridėta 39 eilutė:
* Nagrinėju [[Dievo atsakymai | Dievo atsakymus]] į [[Klausimai Dievui | mano klausimus]].
Pakeistos 42-43 eilutės iš
* Pabrėžiu, ko nežinau.
į:
Ištrinta 49 eilutė:
2017 gruodžio 29 d., 06:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-26 eilutės iš
* '''Apibrėžiu [[žinynas | sąvokas]]''': [[Požiūriai | Požiūrį]], [[meilė | meilę]], malonę ir teisingumą, asmenį.
į:
'''Apibrėžiu [[žinynas | sąvokas]]''':
*
[[Požiūriai | Požiūrį]], [[meilė | meilę]], malonę ir teisingumą, asmenį.
Pakeistos 39-41 eilutės iš
*
* Apmąstyti, kaip svarbiausius klausimus atsakyti, atrinkti duomenų šaltinius, pasiskaityti susijusių mąstytojų.
* Paaiškinti
, kaip klausimai iškyla iš vertybių, kokių klausimų būna.
į:
* Nagrinėju [[Dievo atsakymai | Dievo atsakymus]] į [[Klausimai Dievui | mano klausimus]].
* Apmąstau, kaip svarbiausius klausimus atsakyti, atrinkti duomenų šaltinius, pasiskaityti susijusių mąstytojų.
* Paaiškinu
, kaip klausimai iškyla iš vertybių, kokių klausimų būna.
Pakeista 43 eilutė iš:
* Pabrėžti, ko nežinau.
į:
* Pabrėžiu, ko nežinau.
2017 gruodžio 29 d., 06:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-36 eilutės iš
* '''Renku ir nagrinėju duomenis iš savo gyvenimo.''' [[Sapnai]]
* '''Išvedu iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]].'''
* '''Suvedu
[[Suvedimas | keturis lygmenis]].'''
* '''Puoselėju
[[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystę]]'''
** Rengiu [[dirbtuvės | dirbtuves]].
** Vedu [[pamokos | pamokas]].
** Kuriu [[svetainė | svetainę]].
** Rašysiu [[vadovėlis | vadovėlį]].
** Kuriu [[paroda | parodas]].
** Apžvelgiu savo klausimus.
į:
'''Renku ir nagrinėju duomenis iš savo gyvenimo.''' [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Išgyvenimai]], [[Sapnai]]

'''Puoselėju [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystę]]'''
* Rengiu [[dirbtuvės | dirbtuves]].
* Vedu [[pamokos | pamokas]].
* Kuriu [[svetainė | svetainę]].
* Rašysiu [[vadovėlis | vadovėlį]].
* Kursiu [[paroda | parodas]].
* Apžvelgiu savo klausimus.
Pridėta 38 eilutė:
*
2017 gruodžio 29 d., 06:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 13 eilutė:
** Ištirti [[matematika | matematikos]], [[fizika | fizikos]], muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
Pakeistos 18-24 eilutės iš
** [[Dievo įsakymai | Dievo įsakymus]]: [[Permainos | permainas]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
** [[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]].
** [[Kitas | Atjautas]]:
*** [[Padalinimai | Padalinimus]] ([[šešerybė | šešerybę]] ir jos atvaizdus, [[septynerybė | septynerybę]] ir jos atvaizdus, [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
*** [[Kalbos | Tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]]. Ir kalbos kilmę. Suvokti, kaip dirba [[smegenys]].
** [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratą]]: padalinimus, veiksmus, lygtis, sąmonę ir pasąmonę.
** [[Išsiaiškinimai | Žinojimo rūmus]]. Aprėpti [[matematika | matematiką]] ir [[fizika | fiziką]].
į:
* [[Dievo įsakymai | Dievo įsakymus]]: [[Permainos | permainas]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
* [[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]].
*[[Kitas | Atjautas]]:
** [[Padalinimai | Padalinimus]] ([[šešerybė | šešerybę]] ir jos atvaizdus, [[septynerybė | septynerybę]] ir jos atvaizdus, [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
** [[Kalbos | Tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]]. Ir kalbos kilmę. Suvokti, kaip dirba [[smegenys]].
* [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratą]]: padalinimus, veiksmus, lygtis, sąmonę ir pasąmonę.
Pakeista 26 eilutė iš:
* '''Renku ir nagrinėu duomenis iš savo gyvenimo.''' [[Sapnai]]
į:
* '''Renku ir nagrinėju duomenis iš savo gyvenimo.''' [[Sapnai]]
2017 gruodžio 29 d., 06:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
'''[[Apytakos | Kaip Dievas reiškiasi keturiomis apytakomis?]]'''
į:
'''[[Suvedimas | Kaip Dievas reiškiasi keturiomis apytakomis?]]'''
2017 gruodžio 29 d., 06:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
'''Šiuo metu:'''
* '''Gvildenu [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi
? ir kaip turėtų elgtis?]]'''
* '''Išmąstau [[sandaros | sandaras]]:'''
į:
'''[[Apytakos | Kaip Dievas reiškiasi keturiomis apytakomis?]]'''
* [[Dievo šokis | Kaip Dievo šokio raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?]]
* [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
* [[Išsiaiškinimai | Kaip įvairiausi žinojimo rūmai kyla iš žaidimo taisyklių?]]
* [[Malda | Kaip suveikia maldos?]]


'''Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias [[sandaros | sandaras]]?'''
Ištrinta 23 eilutė:
** [[Malda | Maldos mokslą]].
2017 lapkričio 19 d., 07:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
* '''Renku ir nagrinėu duomenis iš savo gyvenimo.''' [[Sapnai]]
2017 lapkričio 05 d., 20:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
** Kuriu [[paroda | parodą]].
į:
** Kuriu [[paroda | parodas]].
2017 lapkričio 05 d., 20:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
** Kuriu [[paroda | parodą]].
Ištrintos 44-47 eilutės:
-------------
[+Kiti gvildenimai+]

* [[MeninėsPriemonės]]
2017 lapkričio 05 d., 20:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
* [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]][[Pasipasakojimai]]
į:
* [[MeninėsPriemonės]]
2017 lapkričio 05 d., 20:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
* [[Atsakomybė]] [[Pamokymai]] [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]][[Pasipasakojimai]]
į:
* [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]][[Pasipasakojimai]]
2017 lapkričio 05 d., 20:16 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 42-110 eilutės:

[+Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi, [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]] ir maldos mokslą.+]

Apžvelgti ir palyginti:
* (žinoti viską) klausimą: Dievo požiūrį, jo tyrimą ar jisai būtinas, iš kurio kyla jo raiškos ir visi klausimai
* (žinoti betką) klausimo atradimą: žmogaus požiūrį, pasirinkimų malūną, kaip gyventi
* (žinoti kažką) atsakymo atradimą: išsiaiškinimo būdus
* (žinoti nieką) atsakymą: maldos mokslą

Lyginti lygmenų poras
* 01) Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
** Dievo šokį sieti su klaidų rūšimis, su Tėvo, Sūnaus ir Dvasios dorovėmis.
** Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
** Kaip [[Dievas | Dievo šokį]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] suveda [[žinojimo rūmai]]?
** Kaip Dievo šokį (Dievo požiūrį) ir pasirinkimų malūną (žmogaus požiūrį) sieja [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdai lygtimi 6+3=1 ?
*** Kaip šešerybės atvaizdai veikia Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose?
* 03) Dievo šokį sieti su Dievo suveikimu maldoje.
* Kaip apskritai veikia sąmoningumo veiksmas +3 ?
** Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?
** Kaip vienumas reiškiasi žinojimo rūmais?
*** Apžvelgti apskritai, kaip esame [[viena]]?
* Kaip tuo pačiu [[malda | maldų mokslas]] suveda Dievo šokį ir pasirinkimo malūną į paskirą išsiaiškinimą?
** Kaip malda susijusi su [[kitas | Kitu]]?
** Kaip malda susijusi su pertvarkymais?
** Kokios sandaros atvaizdai yra pertvarkymai?
** Kaip išgyvenimai susiję su gyvenimu? Su pasirinkimais? Su gera valia?
** Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
** Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
** Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
* Kaip įvairiai ir apskritai esame [[viena]]?
** Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
** Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
** Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
** Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?

Išmąstyti, išryškinti suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6).
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir su gyvenimo lygtimi?
* Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
* Apibrėžti sandarą 4+4
** Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
** Poreikiai
*** Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
** Vertybės
*** Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
** Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
*** Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
*** "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
*** Pagrindimas
**** Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]], kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
*** Įvardijimas
**** Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
* Apibrėžti sandarą 4+6
** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
* Sandarų abėcėlę ir gyvenimo lygtį įžvelgti Dievo raiškose, pasirinkimų malūne, žinojimo rūmuose, maldos santykiuose.

Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą. Asmenų požiūriai yra jų išeities taškai. Kito išeities taškas yra Dievo troškimas visko, tad ir mūsų rūpesčių bei nesąmonių, tad Dievo būtinumas.
* Kaip Kito požiūrį išsako antrinės sandaros? Dievo įsijautimas?
* Kaip Kito požiūrį išsako padalinimų ratas ir trys veiksmai?
* Kaip Kito požiūrį išsako gyvenimo lygtis ir amžinas gyvenimas?
* Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
* Kaip Mano požiūrį, pasirinkimų malūną, išsako visaregis?
* Kaip Dievo požiūrį, Dievo šokį, išsako viskas?
* Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.
2017 lapkričio 05 d., 20:14 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 110-113 eilutės:


Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie [[žemėlapynas | sandaras]].
* Susieti sandaras ir klausimus apie juos su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais, maldos mokslu.
2017 lapkričio 05 d., 20:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-35 eilutės iš
į:
** Apžvelgiu savo klausimus.

Apžvelgiu savo klausimus.
* Apmąstyti, kaip svarbiausius klausimus atsakyti, atrinkti duomenų šaltinius, pasiskaityti susijusių mąstytojų.
* Paaiškinti, kaip klausimai iškyla iš vertybių, kokių klausimų būna.
* Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
* Pabrėžti, ko nežinau.
Pakeistos 115-119 eilutės iš
* Apmąstyti, kaip svarbiausius klausimus atsakyti, atrinkti duomenų šaltinius, pasiskaityti susijusių mąstytojų.
* Sutvarkyti susijusius puslapius: [[Dievas]]
* Paaiškinti, kaip klausimai iškyla, kokių klausimų būna.
* Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
* Pabrėžti, ko nežinau.
į:
2017 lapkričio 05 d., 18:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* '''Apibrėžiu [[žinynas | sąvokas]]''': [[Požiūriai | Požiūrį]], [[meilė | meilę]], malonę ir teisingumą.
į:
* '''Apibrėžiu [[žinynas | sąvokas]]''': [[Požiūriai | Požiūrį]], [[meilė | meilę]], malonę ir teisingumą, asmenį.
2017 lapkričio 05 d., 18:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* '''Apibrėžiu sąvokas''': [[Požiūriai | Požiūrį]], [[meilė | meilę]], malonę ir teisingumą.
į:
* '''Apibrėžiu [[žinynas | sąvokas]]''': [[Požiūriai | Požiūrį]], [[meilė | meilę]], malonę ir teisingumą.
Ištrintos 104-106 eilutės:
Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas.

Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
2017 lapkričio 05 d., 18:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
* '''Puoselėju šviesuolių bendrystę'''
į:
* '''Puoselėju [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystę]]'''
2017 lapkričio 05 d., 18:24 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 116-126 eilutės:
[+Puoselėti šviesuolių bendrystę+]

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
** Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
** Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.

Pabendrauti, užkalbinti
* Tikėjimas - Malcolm
Pakeista 120 eilutė iš:
* [[Nuotaikos]] [[Atsakomybė]] [[Pamokymai]] [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]] [[MenoTaisyklės]] [[Pasipasakojimai]]
į:
* [[Atsakomybė]] [[Pamokymai]] [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]][[Pasipasakojimai]]
2017 lapkričio 05 d., 18:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-24 eilutės iš
Noriu sukurti svetainę kaupti įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
į:
* '''Puoselėju šviesuolių bendrystę'''
** Rengiu [[dirbtuvės | dirbtuves]]
.
** Vedu [[pamokos | pamokas]].
** Kuriu [[svetainė | svetainę]].
** Rašysiu [[vadovėlis | vadovėlį]]
.
2017 lapkričio 05 d., 18:16 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 32-60 eilutės:[+[[Dorovės tyrimas | Ištirti, kaip gyventi]]+]

[+Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.+]

Pagrįsti žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio, išmonės aprėpimu.
* Kaip vyksta išsiaiškinimas?
* Kokia žinojimo rūmų apimtis?
* Kaip rūpėjimas, tikėjimas, paklusnumas išreiškia Dvasią, Sūnų ir Tėvą?
* Iš kur kyla įvairiausi mokslai?
* Kaip susiję įvairių mokslų žinojimo rūmai?
* Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.

Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo būdus.
* Fizika.
* Šachmatai.
* Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
* Madų pasaulis

Susieti su nuotaikomis.

[+Peržiūrėti [[Malda | maldos mokslą]], apžvelgti jos esmę.+]

* Aprašyti maldų nuotykius
* Išsakyti dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
* Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
* Maldų mokslui nagrinėti nežinojimo dorybes: ironiją, skeptiškumą ir humorą.
2017 lapkričio 05 d., 18:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-25 eilutės iš
į:
* '''Suvedu [[Suvedimas | keturis lygmenis]].'''

Noriu sukurti svetainę kaupti įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
Pakeistos 34-125 eilutės iš
[+Svarbiausia+]

[[Suvedimas | Suvesti keturis lygmenis]].
* Išmąstyti Dievo šokį.
** Surašyti, apžvelgti Dievo raiškas.
** Dievo raiškas susieti su Dievo šokiu.
** Apmąstyti, kaip keičiasi sąmoningumas.
** Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju.

[+Klausimai apie sandaras+]

Žinojimo rūmais išsiaiškinti:
* Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses?
* Kaip išsidėsto asmenys, Dievo nebūtinumo ir būtinumo klausimai?
* Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.

Maldos mokslu išsiaiškinti:
* Kaip Dievas būtinas?
* Šešis pokalbius susieti su pertvarkymais, nesusivedimais, išgyvenimais.

[+Suvokti [[Dievas|Dievo]] šokį+]

Išbaigti tikslų paskirų Dievo raiškų aprašymą.
* Aprašyti, kaip kiekvieną iš jų išgyvenu, kaip jomis pažįstu Dievą.
* Aprašyti, kaip kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
* Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
* Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?
* Kiekvieną iš 24 Dievo raiškų sieti
** su sandara.
** su padalinimų ratų lygtimi ir žmogaus branda.
** su išsiaiškinimu.
** su požiūriais, Dievo ir asmens.

Suvokti Dievo šokio visumą, prasmę, tikslą.
* Kaip Dievo raiškomis gyvename Dievui ir bręstame visais?
** Surašyti ką Dievo raiškų pažinimas duoda mūsų vaikams.
* Dievo šokio esmę švesti iš Dievo, asmens ir asmenų vienumo ir nevienumo.
** Sieti su vienumu (Dievo, asmens, asmenų), vienumų vienumu (trejybės ratu), vienumo rūšimis (vienumo klausimu, kaip esame viena?).
** Nusakyti vienumo ir nevienumo sandaromis.
** Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą, save ir asmenis?
** Kokie Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Dievo Dvasios požiūriai?
** Sieti su dorove - Tėvo, Sūnaus, Dvasios.
* Kaip išsako vaizduotės ribas?
** Kaip išsako žinojimą bei nežinojimą?
** Sieti su nežinojimo lygmenimis. Dievo trejybė (padalinimų ratas): nežinojimas (išmąstymas) visko. Aštuongubas kelias? Dešimt Dievo įsakymų? Trejybės ratas: nežinojimas nieko. Palyginti su išmąstymo lygmenimis, kaip mano parodoje Išmąstyk: visko, betko, kažko, nieko.
* Kaip ir kodėl atskirti ką Dievas kalba man ir kaip jam atrodo? Tai yra, suabejoti jo žodžiais ir suvokti jo norus. Atskirti Dievą ir jo požiūrį, jo raiškas.

Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake, kaip jisai išsiaiškino.
* Kaip Dievas Tėvas suvokia malonę ir teisybę, jas derina.
* Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
* Kaip Dievo raiškas suprasti aplinkybes, kuriomis Dievas reiškiasi psalmėse.
* Išsiaiškinti, kaip kurti ir rašyti šventą knygą.

Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.
* Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis, jų išsakytą gyvenimo prasmę.
** Yra trys nariai (vienumai nevienume) ir tarp jų trys poslinkiai (vienumai be nevienumo). Palyginti su jausmais, dorybėmis, išoriniais ir vidiniais požiūriais.
** Koks ryšys tarp šešerybės atvaizdų ir aštuongubo kelio pavyzdžių?
** Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?
** Koks ryšys tarp šešerybės ir valios raiškų: engaging, waiting, believing, relying, loving, suffering?
** Kaip trys kalbos (kaip ima rūpėti? kaip ima reikšti? kaip įvyksta?) susiję su Dievo valios vykdymu (rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu)?
** Kaip sieti paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą su Dievo trejybe (Tėvu), aštuongubu keliu (Sūnumi) ir dešimt Dievo įsakymų (Dvasia).
** Dangaus karalystė: Tikėti ko mažiau, žinoti-mylėti ko daugiau. Tad kodėl sako: "Kaip tiki, taip ir bus"?
** Palyginti (Dievo Tėvo) Meilę su (Dievo Sūnaus) Vieningu Asmeniu ir (Dievo Dvasios) Asmenų Vienumu.
** Kaip raiškos kinta raiškų ratui sukant?
** Kokiu pagrindu sukasi trejybės ratas? Ar gyvenant pilna vaizduote? Ar galimas poslinkis dalinai išpildžius vaizduote? Ar ryžimasis poslinkiui būtent atsiremia į vaizduotės pilnatvę, kaip sukimosi ašį?
** Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
* Suvokti meilės svarbą.
** Kokiu būdu Meilė yra Dievo raiška?
** Meilė palaiko trejybę. Kaip tai siejasi su Dievo trejybe? ir Dievo trūkumu?
** Kaip išsakyti meilę trejybe? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.
** Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3?
** Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
* Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
** Kaip malonė ir teisybė išsako Tėvo ir Sūnaus santykį? Didėjantį ir mažėjantį laisvumą?
** Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
** Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku? Kur aštuongubo kelio pradžia ir pabaiga? Ar tenka šį kelią dvejopai suprasti?
** Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
** Suvokti, kaip šiluma iškyla Dievo raiškose ir susijusiose sandarose.
** Kaip žinome, kad Dievo Dvasia yra tas pats Dievas kaip Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus?
** Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
** Kaip gerumas pripažįsta Dievą už savęs, už santvarkos ir jam atsiduoda?
* Suvokti, kaip Dievas būtinas.
* Suvokti Dešimt Dievo įsakymų.
** Mylime visu kūnu (poreikių tenkinimu), protu (abejonių dvejojimu), širdimi (lūkesčių atliepimu), valia/dvasia (vertybių ryškinimu). Tad ar ketvirtas lygmuo yra valia ar dvasia?
** Kaip susieti požiūrių lygtį su 4 Dievo raiškomis D ?
** Šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip šešis būdus suvokti Kitą, tai yra, artimą.
** Susieti 6 neigiamus įsakymus su širdies tiesų rūšimis.
** Kaip 6 Dievo raiškas DA suvokti kaip poras 4 Dievo raiškų D?
** Kodėl Dievo Tėvo dorovė sietina su dešimt Dievo įsakymų? Juk ši sandara sietina su asmenų vienumu, su šventąja Dvasia.
* Aštuonerybė
** Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
** Kodėl Tėve mūsų baigiasi trejybe, ja neprasideda?
į:
2017 lapkričio 05 d., 17:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
** [[Išsiaiškinimai | Žinojimo rūmus]]. Aprėpti [[matematika | matematiką]].
į:
** [[Išsiaiškinimai | Žinojimo rūmus]]. Aprėpti [[matematika | matematiką]] ir [[fizika | fiziką]].
Ištrintos 38-46 eilutės:
* Išmąstyti [[Dorovės tyrimas | kaip gyventi]].
** Išsakyti tris kalbas.
** Išsakyti tris veiksmus.
* Išmąstyti žinojimo rūmus.
** Apžvelgti matematikos šakas.
** Išmąstyti fizikos išsiaiškinimo būdus.
* Išmąstyti maldos mokslą.
** Peržiūrėti, ką ankščiau surinkau.
** Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.
2017 lapkričio 05 d., 17:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
** [[Atjautos | Atjautas]]:
į:
** [[Kitas | Atjautas]]:
Pakeista 20 eilutė iš:
* '''Apibrėžiu sąvokas''': [[Požiūriai | Požiūrį]].
į:
* '''Apibrėžiu sąvokas''': [[Požiūriai | Požiūrį]], [[meilė | meilę]], malonę ir teisingumą.
Ištrintos 49-50 eilutės:

* kaip pirminės sandaros (išsakančios Dievo būtinumą) kyla iš antrinių sandarų (išsakančios Dievo nebūtinumą)?
2017 lapkričio 05 d., 17:17 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 50-53 eilutės:
[[Dievas | Dievo šokio raiškomis]] apibrėžti:
* [[Šešerybė | šešerybę]]
* aštuonerybę - aštuongubą kelią
* dešimt Dievo įsakymų: šešis pokalbius pertvarkymus
Ištrintos 51-56 eilutės:
** tris kalbas
** dvylika aplinkybių, kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse
* šešis būdus, kaip esame viena. Pavyzdžiui, esame viena Kitu (dvylika klausimų), tai paskiro žmogaus požiūris į pasaulį.
* meilę
* požiūrius ir sąvokas
* malonę ir teisingumą
2017 lapkričio 05 d., 16:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Pakeistos 7-8 eilutės iš
į:
[++Dabartiniai klausimai++]
Pakeista 16 eilutė iš:
*** [[Kalbos | Tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]].
į:
*** [[Kalbos | Tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]]. Ir kalbos kilmę. Suvokti, kaip dirba [[smegenys]].
Pakeistos 18-19 eilutės iš
** [[Išsiaiškinimai | Žinojimo rūmus]]
** [[Malda | Maldos mokslą]]
į:
** [[Išsiaiškinimai | Žinojimo rūmus]]. Aprėpti [[matematika | matematiką]].
** [[Malda | Maldos mokslą]].
Ištrintos 21-34 eilutės:


>>bgcolor=#FFFFC0<<

[++Dabartiniai klausimai++]

Išbaigti savo mintis

* Išsiaiškinti, kaip padalinimai palaiko tris kalbas.

* Suvokti, kaip smegenys susiję su sandarų išgyvenimu.

* Išmąstyti, kaip žmonių kalbos kyla iš
2017 lapkričio 05 d., 16:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* '''Išmąstau sandaras:'''
į:
* '''Išmąstau [[sandaros | sandaras]]:'''
Pakeista 12 eilutė iš:
*** [[Padalinimai | Padalinimus]] ([[šešerybė | šešerybę]], [[septynerybė | septynerybę]], [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
į:
*** [[Padalinimai | Padalinimus]] ([[šešerybė | šešerybę]] ir jos atvaizdus, [[septynerybė | septynerybę]] ir jos atvaizdus, [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
Ištrintos 26-27 eilutės:
* Išmąstyti šešerybę, jos atvaizdus.
* Susieti keturias troškimų-netroškimų sandaras su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1.
2017 lapkričio 05 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
* '''Apibrėžiu sąvokas''': [[Požiūris | Požiūrį]].
į:
* '''Apibrėžiu sąvokas''': [[Požiūriai | Požiūrį]].
2017 lapkričio 05 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
* '''Apibrėžiu sąvokas''': [[Požiūris | Požiūrį]].
2017 lapkričio 05 d., 16:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
** [[Maldos mokslas | Maldos mokslą]]
į:
** [[Malda | Maldos mokslą]]
2017 lapkričio 05 d., 16:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
*** [[Padalinimai | Padalinimus]], [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
į:
*** [[Padalinimai | Padalinimus]] ([[šešerybė | šešerybę]], [[septynerybė | septynerybę]], [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
Pridėtos 15-16 eilutės:
** [[Išsiaiškinimai | Žinojimo rūmus]]
** [[Maldos mokslas | Maldos mokslą]]
2017 lapkričio 05 d., 16:04 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 21-26 eilutės:
Dabartiniam pranešimui
* Išmąstyti, kaip padalinimų rato veiksmais +1, +2, +3 išgyvename įvairių lygių sąmoningumą.
* Kaip padalinimai grindžia tris kalbas, pavyzdžiui, sąvokų kūrimą, pasąmonės plėtojimą?
* Kaip padalinimai sąmone kuria, puoselėja pasąmonę? palyginti šešerybę ir dorybių įamžinimą
* Kaip trys kalbos susijusios su padalinimų rato išgyvenimu?
Pakeistos 23-25 eilutės iš
* Apžvelgti, kaip įvairiai pažįstu Dievą, ir susieti su Dievo šokiu.
* Išmąstyti, kaip žmonės elgiasi ir kaip turėtų elgtis.
* Išaiškinti tris kalbas.
į:
Ištrintos 26-28 eilutės:

2017 lapkričio 05 d., 15:59 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 16-22 eilutės:
Rūšiuoti:
* How is the gap relevant in visualizations?
* How is the coherence of the representations of the threesome by way of the representations of the nullsome meaningful?
* What is the relationship between the four representations of the nullsome (not knowing X) and the four wishes (wishing for X)?
* How are differently structured concepts (events, hierarchy, network) interchanged and interrelated?
* Distinction between one-time activities and recurring activities? And their ambiguity as the two options? (3+2=5?)
* Mokytis iš savo gyvenimo: Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)
2017 lapkričio 05 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
** [[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]]
į:
** [[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]].
Pakeista 12 eilutė iš:
*** [[Padalinimai | Padalinimus]], [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]]
į:
*** [[Padalinimai | Padalinimus]], [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]].
2017 lapkričio 05 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 22 eilutė:
* In what sense is time sequential and space hierarchical?
2017 lapkričio 05 d., 15:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
** [[Dievo įsakymai | Dievo įsakymus]]: [[Permainos | permainas]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
Ištrinta 14 eilutė:
** [[Dievo įsakymai | Dievo įsakymai]]: [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
2017 lapkričio 05 d., 15:42 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 24 eilutė:
* Išnagrinėti sandarą 4+6 reikėtų nuodugniai ištirti matematikos išsiaiškinimo būdus ir susieti šešis pertvarkymus su logikos lygmenimis.
2017 lapkričio 05 d., 15:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-13 eilutės iš
** [[Aštuonerybė | Aštuonerybė]] -[[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]]
** [[Atjautos | atjautas]]:
*** [[Padalinimai | padalinimus]], [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]]
*** [[Kalbos | tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]].
** [[
Padalinimų ratas | padalinimų ratą]]: padalinimus, veiksmus, lygtis, sąmonę ir pasąmonę.
į:
** [[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]]
** [[Atjautos | Atjautas]]:
*** [[Padalinimai | Padalinimus]], [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]]
*** [[Kalbos | Tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]].
**
[[Padalinimų ratas | Padalinimų ratą]]: padalinimus, veiksmus, lygtis, sąmonę ir pasąmonę.
2017 lapkričio 05 d., 15:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
** [[Atjautos]]: [[Padalinimai]], [[Atvaizdai]], [[Aplinkybės]]
** [[Kalbos | tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]].
į:
** [[Aštuonerybė | Aštuonerybė]] -[[Netroškimai | Netroškimus]]: [[Poreikiai | Poreikius]], [[Abejonės | Abejones]], [[Lūkesčiai | Lūkesčius]], [[Vertybės | Vertybes]]
** [[Atjautos | atjautas]]:
*** [[Padalinimai | padalinimus]], [[Atvaizdai | atvaizdus]], [[Aplinkybės | aplinkybes]]
*
** [[Kalbos | tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]].
Ištrinta 14 eilutė:
** [[Aštuonerybė | Aštuonerybė]]:
2017 lapkričio 05 d., 15:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-13 eilutės iš
* '''Išmąstau sandaras:''' [[Kalbos | tris kalbas]], [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Padalinimų ratas | padalinimų ratą]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
į:
* '''Išmąstau sandaras:'''
** [[Atjautos]]: [[Padalinimai]], [[Atvaizdai]], [[Aplinkybės]]
** [[Kalbos | tris kalbas]]: [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Pasakojimas | pasakojimą]].
** [[Padalinimų ratas | padalinimų ratą]]: padalinimus, veiksmus, lygtis, sąmonę ir pasąmonę.
** [[Dievo įsakymai | Dievo įsakymai]]: [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
** [[Aštuonerybė | Aštuonerybė]]:
2017 lapkričio 05 d., 15:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* Išnagrinėti sandarą 4+6 reikėtų nuodugniai ištirti matematikos išsiaiškinimo būdus ir susieti šešis pertvarkymus su logikos lygmenimis.
2017 spalio 29 d., 12:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-9 eilutės iš
* Gvildenu [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
* Išmąstau sandaras: [[Kalbos | tris kalbas]], [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Padalinimų ratas | padalinimų ratą]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
* Išvedu iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]].
į:
* '''Gvildenu [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]'''
* '''Išmąstau sandaras:''' [[Kalbos | tris kalbas]], [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Padalinimų ratas | padalinimų ratą]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
* '''Išvedu iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]].'''
2017 spalio 29 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-9 eilutės iš
'''Atskirame puslapyje apžvelgiu savo pagrindinį tyrimą: [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]'''
į:
'''Šiuo metu:'''
* Gvildenu
[[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
* Išmąstau sandaras: [[Kalbos | tris kalbas]], [[Pagrindimas | pagrindimą]], [[Įvardijimas | įvardijimą]], [[Padalinimų ratas | padalinimų ratą]], [[Pertvarkymai | pertvarkymus]], [[Ženklų savybės | ženklų savybes]].
* Išvedu iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]].
2017 spalio 14 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Mokytis iš savo gyvenimo: Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)
2017 spalio 12 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-13 eilutės:

Rūšiuoti:
* How is the gap relevant in visualizations?
* How is the coherence of the representations of the threesome by way of the representations of the nullsome meaningful?
* What is the relationship between the four representations of the nullsome (not knowing X) and the four wishes (wishing for X)?
* How are differently structured concepts (events, hierarchy, network) interchanged and interrelated?
* Distinction between one-time activities and recurring activities? And their ambiguity as the two options? (3+2=5?)
* In what sense is time sequential and space hierarchical?
2017 spalio 07 d., 21:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Kaip padalinimai sąmone kuria, puoselėja pasąmonę? palyginti šešerybę ir dorybių įamžinimą
2017 spalio 07 d., 21:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:
* Kaip padalinimai grindžia tris kalbas, pavyzdžiui, sąvokų kūrimą, pasąmonės plėtojimą?
* Kaip trys kalbos susijusios su padalinimų rato išgyvenimu?
2017 spalio 07 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-30 eilutės:

[++Dabartiniai klausimai++]

Dabartiniam pranešimui
* Išmąstyti, kaip padalinimų rato veiksmais +1, +2, +3 išgyvename įvairių lygių sąmoningumą.

Išbaigti savo mintis
* Apžvelgti, kaip įvairiai pažįstu Dievą, ir susieti su Dievo šokiu.
* Išmąstyti, kaip žmonės elgiasi ir kaip turėtų elgtis.
* Išaiškinti tris kalbas.
* Išmąstyti šešerybę, jos atvaizdus.
* Susieti keturias troškimų-netroškimų sandaras su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1.
* Išsiaiškinti, kaip padalinimai palaiko tris kalbas.
* Suvokti, kaip smegenys susiję su sandarų išgyvenimu.

* Išmąstyti, kaip žmonių kalbos kyla iš


>>bgcolor=#EEEEEE<<
2017 rugsėjo 20 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 128-129 eilutės:

[+[[Dorovės tyrimas | Ištirti, kaip gyventi]]+]
2017 rugsėjo 20 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
** Dievo raiškas susieti su Dievo šokiu.
Pridėtos 23-25 eilutės:
* Išmąstyti [[Dorovės tyrimas | kaip gyventi]].
** Išsakyti tris kalbas.
** Išsakyti tris veiksmus.
2017 liepos 29 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 133 eilutė:
* Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.
2017 liepos 27 d., 13:37 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 7-87 eilutės:

Tyrimai
* [[Klausimai Dievui]] Atrinkti vis naujus klausimus Dievui, svarbiausius tiriant elgesį ir dorovę.
** Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
** Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
* Sandaras ryškinti
** [[Dievo šokis]] Išryškinti paskiras Dievo raiškas, visą Dievo šokį, trejopą meilę, kaip trys sandaros suderina po du požiūrius, Sūnaus aštuonerybę, Dvasios dešimt įsakymų.
*** [[Aštuonerybė]] Išryškinti aštuonerybę.
**** Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
**** [[Visaregis]] Kaip aštuonerybė ir netroškimai susijusios su visaregiu?
*** [[Ženklų savybės]] Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
**** [[Tarpas]] Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
**** [[Pertvarkymai]] Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
** [[Netroškimai]] Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
*** 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
*** [[Poreikiai]] Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą
*** [[Lūkesčiai]] Išmąstyti jaudulius ir nuotaikas.
** [[Atjautos]] Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
*** [[Lūkesčiai]] Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
*** [[Kalbos]] Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
** [[Padalinimai]] Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
* Kaupti ir nagrinėti duomenis
** Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
** Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
* Elgesį ir dorovę tirti iš įvairiausių kampų
** Sąmoningumas
*** Dėmesys - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
** Sąmoningumo rėmai
*** Kaip klausimai susiję su vertybėmis
*** [[Gera valia]] - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
*** Išmintis - pamokymai - kaip dorovė reiškiasi
*** Dorovės rėmai - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
** Pasirinkimai
*** Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės - išsiaiškinti malūno sandarą, malūno prasmę Dievui, kaip malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius
** Kaip pasąmonė išplečia sąmonę
*** Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
*** Kaip atmintis išplečia protą
*** Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.
** Kaip esame [[viena]]
*** Požiūrių apibrėžimas
** Dvasios dorovė liūne
*** palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo
*** Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne
** Kiti požiūriai
*** Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.

* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.

Klausimai
* Iš kur kyla [[gyvenimo lygtis]]?
* Kaip kalbomis išgyvename, kaip ima [[pagrindimas | rūpėti]], reikšti, kaip įvyksta?
** Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kaip [[kalbos]] tveria atmintį ir sąvokas?
** Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
** Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
** Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys ir su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl? Kaip tai susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?

Išplėtotini teiginiai
* Žmogus iškyla iš Dievo šešeriopo atitrūkimo.
* Žmogaus laisvė kyla iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo.

>><<

[+Gvildenu elgesį ir dorovę+]

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis?

Attach:GvildenuElgesiDorove.png


-------------------------
2017 liepos 27 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Atskirame puslapyje apžvelgiu savo pagrindinį tyrimą: [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
į:
'''Atskirame puslapyje apžvelgiu savo pagrindinį tyrimą: [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]'''
2017 liepos 27 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:
Atskirame puslapyje apžvelgiu savo pagrindinį tyrimą: [[Dorovės tyrimas | Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?]]
Ištrintos 8-40 eilutės:
[+Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?+]

Apsitvarkyti
* Tikslas: apžvelgti visą savo tyrimą, kad galėčiau apie tai mąstyti bendraudamas su Dievu, bedirbdamas visus darbus ir bekeliaudamas.
** Sukurti savo tyrimo brėžinį.
* Sutvarkyti brėžinius, ką mane Dievas moko.
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]], [[Dievo šokis]], [[Užrašai]]
* Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.
** Rūpesčių rūšis, brandos rūšis, tapatybių kaita aplinkybėmis, savęs klausinėjimą, komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.
* Išryškinti tai, ką norėčiau naujai išmąstyti, rašant straipsnius.
** Dievo šokį, gyvybės savybes, atsakomybės tyrimą, logikos pagrindus, laiką ir erdvę, entropiją.
* Sukurti svetainę pristatyti ir rinkti pavyzdžius.

Pasirengimas tyrimams
* Nubrėžti, iš ko susideda elgesio ir dorovės klausimai, kaip jie išplaukia iš Dievo šokio.
** Brėžinį papildyti visais kampais, kuriais tiriu elgesį ir dorovę, ir visų surinktų minčių apie tai skyreliais.
* Nagrinėti Dievo atsakymus man. Kurti brėžinį jo minčių.
* Aprėpti ir sutvarkyti savo mintis apie [[elgesys | elgesį]] ir [[dorovė | dorovę]].
** Sudėlioti savo klausimus apie elgesį ir dorovę.
** Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
** Ištirti ką visos trys kalbos turi bendro
*** Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
** Ištirti pagrindimo kalbą
*** Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
*** Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
*** Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
*** Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
*** Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
*** Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
*** Savo dviems pranešimams apie Minčių sodą, toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
*** Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles. Susieti su ramybės puoselėjimu.
** Sutvarkyti savo puslapius apie [[kalbos | tris kalbas]], [[pagrindimas | pagrindimą]], [[vertybės | vertybes]], [[lūkesčiai | lūkesčius]] ir [[šešerybė | šešerybę]].
Ištrintos 76-77 eilutės:
2017 birželio 09 d., 23:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]], [[Dievo šokis]], [[Užrašus]]
į:
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]], [[Dievo šokis]], [[Užrašai]]
2017 birželio 09 d., 23:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]], [[Dievo šokis]]
į:
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]], [[Dievo šokis]], [[Užrašus]]
2017 birželio 09 d., 23:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 11 eilutė:
** Sukurti savo tyrimo brėžinį.
2017 birželio 09 d., 23:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
* Sukurti svetainę pristatyti ir rinkti pavyzdžius.
2017 birželio 09 d., 23:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]]
į:
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]], [[Dievo šokis]]
Pridėtos 15-16 eilutės:
* Išryškinti tai, ką norėčiau naujai išmąstyti, rašant straipsnius.
** Dievo šokį, gyvybės savybes, atsakomybės tyrimą, logikos pagrindus, laiką ir erdvę, entropiją.
2017 birželio 09 d., 23:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-14 eilutės:

Apsitvarkyti
* Tikslas: apžvelgti visą savo tyrimą, kad galėčiau apie tai mąstyti bendraudamas su Dievu, bedirbdamas visus darbus ir bekeliaudamas.
* Sutvarkyti brėžinius, ką mane Dievas moko.
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]]
* Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.
** Rūpesčių rūšis, brandos rūšis, tapatybių kaita aplinkybėmis, savęs klausinėjimą, komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.
2017 balandžio 20 d., 08:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 75-78 eilutės:

* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
2017 balandžio 14 d., 11:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
** Sutvarkyti savo puslapius apie [[kalbos | tris kalbas]], [[pagrindimas | pagrindimą]], [[vertybės | vertybes]], [[lūkesčiai | lūkesčius] ir [[šešerybė | šešerybę]].
į:
** Sutvarkyti savo puslapius apie [[kalbos | tris kalbas]], [[pagrindimas | pagrindimą]], [[vertybės | vertybes]], [[lūkesčiai | lūkesčius]] ir [[šešerybė | šešerybę]].
2017 balandžio 14 d., 11:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* Nagrinėti Dievo atsakymus man. Kurti brėžinį jo minčių.
Pakeistos 15-18 eilutės iš
* Nagrinėti Dievo atsakymus man
** Išrašyti esmę Dievo atsakymų man.
* Sutvarkyti savo mintis apie [[lūkesčiai | lūkesčius]].
* Sutvarkyti savo puslapius apie [[kalbos | tris kalbas]], [[pagrindimas | pagrindimą]], [[vertybės | vertybes]]
ir [[šešerybė | šešerybę]].
į:
** Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
** Ištirti ką visos trys kalbos turi bendro
*** Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
** Ištirti pagrindimo kalbą
*** Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
*** Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
*** Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
*** Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
*** Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
*** Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
*** Savo dviems pranešimams apie Minčių sodą, toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
*** Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles. Susieti su ramybės puoselėjimu.
** Sutvarkyti savo puslapius apie [[kalbos | tris kalbas]], [[pagrindimas | pagrindimą]], [[vertybės | vertybes]], [[lūkesčiai | lūkesčius
] ir [[šešerybė | šešerybę]].
2017 kovo 27 d., 22:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-22 eilutės iš
* [[Klausimai Dievui]] Atrinkti vis naujus klausimus Dievui.
į:
* [[Klausimai Dievui]] Atrinkti vis naujus klausimus Dievui, svarbiausius tiriant elgesį ir dorovę.
** Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
** Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
2017 kovo 23 d., 16:18 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 14 eilutė:
** Brėžiniu palyginti mano klausimų temas ir Dievo atsakymų temas.
2017 kovo 23 d., 11:19 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 16 eilutė:
2017 kovo 23 d., 11:19 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 11-12 eilutės:
* Sudėlioti savo klausimus apie elgesį ir dorovę.
* Išrašyti esmę Dievo atsakymų man.
Pridėtos 13-17 eilutės:
** Sudėlioti savo klausimus apie elgesį ir dorovę.
* Nagrinėti Dievo atsakymus man
** Brėžiniu palyginti mano klausimų temas ir Dievo atsakymų temas.
** Išrašyti esmę Dievo atsakymų man.
2017 kovo 22 d., 11:40 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 48 eilutė:
*** Sandarų apibrėžimas
2017 kovo 22 d., 11:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-45 eilutės iš
** Dvasios dorovė liūne - palyginti su Tėvo ir Sūnaus dorovėmis
** Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne
** Dėmesys - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
** Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės
- išsiaiškinti malūno sandarą, malūno prasmę Dievui, kaip malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius
į:
** Sąmoningumas
*** Dėmesys
- įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
** Sąmoningumo rėmai
*** Kaip klausimai susiję su vertybėmis
*** [[Gera valia]] - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
*** Išmintis - pamokymai - kaip dorovė reiškiasi
*** Dorovės rėmai
- poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
*** Sandarų apibrėžimas
** Pasirinkimai
*** Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės - išsiaiškinti malūno sandarą, malūno prasmę Dievui, kaip malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius
** Kaip pasąmonė išplečia sąmonę
*** Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
*** Kaip atmintis išplečia protą
*** Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.
Pakeistos 57-66 eilutės iš
** Kaip atmintis išplečia protą
** Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
** Sandarų apibrėžimas
** Požiūrių apibrėžimas
** Kaip klausimai susiję su vertybėmis
** [[Gera valia]] - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
** Išmintis - pamokymai - kaip dorovė reiškiasi
** Dorovės rėmai - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
** Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.

** Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.
į:
*** Požiūrių apibrėžimas
** Dvasios dorovė liūne
*** palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo
*** Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne
** Kiti požiūriai
*** Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.
2017 kovo 21 d., 19:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 11 eilutė:
** Brėžinį papildyti visais kampais, kuriais tiriu elgesį ir dorovę, ir visų surinktų minčių apie tai skyreliais.
2017 kovo 21 d., 19:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Sutvarkyti savo mintis apie [[lūkesčiai | lūkesčius]].
2017 kovo 21 d., 19:19 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 11 eilutė:
* Savo [[užrašai | užrašus]] perrašyti į kitus puslapius.
2017 kovo 21 d., 19:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
**** [[Pertvarkymai]] Kaip lygmenų poros (ir ženklų savybės) susijusios su pertvarkymais?
į:
**** [[Pertvarkymai]] Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
2017 kovo 21 d., 19:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 26 eilutė:
**** [[Pertvarkymai]] Kaip lygmenų poros (ir ženklų savybės) susijusios su pertvarkymais?
2017 kovo 21 d., 19:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
**** Kaip ženklų savybės išsako tarpą?
į:
**** [[Tarpas]] Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
2017 kovo 21 d., 19:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-25 eilutės iš
** [[Aštuonerybė]] Išryškinti aštuonerybę. Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
į:
*** [[Aštuonerybė]] Išryškinti aštuonerybę.
****
Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
**** [[Visaregis]] Kaip aštuonerybė ir netroškimai susijusios su visaregiu?
*** [[Ženklų savybės]] Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
**** Kaip ženklų savybės išsako tarpą
?
2017 kovo 21 d., 18:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
*** [[Poreikiai]] Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
į:
*** [[Poreikiai]] Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą
*** [[Lūkesčiai]] Išmąstyti jaudulius ir nuotaikas.
Pakeista 29 eilutė iš:
** [[Lūkesčiai]] Išmąstyti jaudulius ir nuotaikas.
į:
** [[Padalinimai]] Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
2017 kovo 21 d., 18:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-27 eilutės iš
*** Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
*** Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
į:
*** [[Lūkesčiai]] Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
*** [[Kalbos]] Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
** [[Lūkesčiai]] Išmąstyti jaudulius ir nuotaikas
.
2017 kovo 21 d., 17:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
*** [[Poreikiai]] Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
2017 kovo 21 d., 17:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-25 eilutės iš
* [[Dievo šokis]] Išryškinti paskiras Dievo raiškas, visą Dievo šokį, trejopą meilę, kaip trys sandaros suderina po du požiūrius, Sūnaus aštuonerybę, Dvasios dešimt įsakymų.
* [[Aštuonerybė]] Išryškinti aštuonerybę. Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* [[Netroškimai]] Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
** 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
* [[Atjautos]] Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
** Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
** Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
į:
* Sandaras ryškinti
** [[Dievo šokis]] Išryškinti paskiras Dievo
raiškas, visą Dievo šokį, trejopą meilę, kaip trys sandaros suderina po du požiūrius, Sūnaus aštuonerybę, Dvasios dešimt įsakymų.
** [[Aštuonerybė]] Išryškinti aštuonerybę. Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
** [[Netroškimai]] Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
*** 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
** [[Atjautos]] Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
*** Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
*** Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
Pakeista 32 eilutė iš:
* Vystyti įvairius kampus
į:
* Elgesį ir dorovę tirti iš įvairiausių kampų
2017 kovo 21 d., 17:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-22 eilutės iš
* [[Netroškimai]] Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės? 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
į:
* [[Netroškimai]] Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
**
4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
2017 kovo 21 d., 17:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
** Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
** Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
Ištrintos 29-31 eilutės:
* Apibrėžti antrines sandaras
** Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
** Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
2017 kovo 21 d., 17:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-20 eilutės iš
* Atrinkti vis naujus [[klausimai Dievui | klausimus Dievui]].
* išryškinti Dievo šokį
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti
Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu
į:
* [[Klausimai Dievui]] Atrinkti vis naujus klausimus Dievui.
* [[Dievo šokis]] Išryškinti paskiras Dievo raiškas, visą Dievo šokį, trejopą meilę, kaip trys sandaros suderina po du požiūrius, Sūnaus aštuonerybę, Dvasios dešimt įsakymų.
* [[Aštuonerybė]] Išryškinti aštuonerybę. Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* [[Netroškimai]] Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės? 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
* [[Atjautos]] Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
2017 kovo 19 d., 01:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[+Kaip žmonės elgiais? ir kaip turėtų elgtis?+]
į:
[+Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?+]
2017 kovo 17 d., 14:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 39 eilutė:
** Kaip klausimai susiję su vertybėmis
2017 kovo 17 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-28 eilutės:
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
** Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
* Apibrėžti antrines sandaras
** Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
** Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
Pakeista 33 eilutė iš:
** Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės
į:
** Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės - išsiaiškinti malūno sandarą, malūno prasmę Dievui, kaip malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius
Pakeista 39 eilutė iš:
** Gera valia - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
į:
** [[Gera valia]] - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
Pakeistos 52-53 eilutės iš
** Kaip susiję gyvenimo duomenys: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
į:
** Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys ir su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl? Kaip tai susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti
?
Pakeistos 63-76 eilutės iš
[+Kiti klausimai+]

[[Suvedimas | Suvesti keturis lygmenis]].
* Išmąstyti Dievo šokį.
** Surašyti, apžvelgti Dievo raiškas.
** Apmąstyti, kaip keičiasi sąmoningumas.
** Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju.
* Išmąstyti žinojimo rūmus.
** Apžvelgti matematikos šakas.
** Išmąstyti fizikos išsiaiškinimo būdus.
* Išmąstyti maldos mokslą.
** Peržiūrėti, ką ankščiau surinkau.
** Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.
į:
Pakeistos 77-78 eilutės iš
[+Tvarkau savo klausimus+]
į:
[++Kiti klausimai++]
Pridėtos 83-96 eilutės:
[+Svarbiausia+]

[[Suvedimas | Suvesti keturis lygmenis]].
* Išmąstyti Dievo šokį.
** Surašyti, apžvelgti Dievo raiškas.
** Apmąstyti, kaip keičiasi sąmoningumas.
** Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju.
* Išmąstyti žinojimo rūmus.
** Apžvelgti matematikos šakas.
** Išmąstyti fizikos išsiaiškinimo būdus.
* Išmąstyti maldos mokslą.
** Peržiūrėti, ką ankščiau surinkau.
** Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.
Ištrintos 110-113 eilutės:
Pasirinkimų malūnu išsakyti:
* Parodyti, kaip įvariai susisieja Dievo ir žmogaus požiūriai.
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
Ištrintos 192-216 eilutės:

[+Patikslinti [[kaip gyventi]], išvystyti dorovę.+]

Išaiškinti pasirinkimų malūno sandarą.
* Ją sulyginti su gyvenimo lygtimi ir kitomis sandaromis bei požiūriais.
* Ką Dievui reiškia mūsų pasirinkimų malūnas?

Susieti savo [[klaidos | klaidas]] su tuo, kaip gyventi.
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?

Išsiaiškinti sandarą, kaip rodoma [[gera valia]].
* Rinkti, nagrinėti, rūšiuoti pavyzdžius
** kaip Jėzus rodė gerą valią
** kaip Dievas rodo gerą valią.
** kaip aš esu rodęs gerą valią
** kaip kiti yra rodę gerą valią man
* Suvokti išminties aštuonis atvaizdus.
** Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
** Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
* Suvokti iš geros valios, iš gėrio krypčių, kaip iškyla atvaizdai ir aplinkybės.
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?

Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
* Susieti su dėmesiu ir trimis kalbomis.
Ištrintos 305-312 eilutės:

Išmąstyti ir rengti šviesuolių [[Mokykla | mokyklai]] pamokas.
* Rengti susitikimus
* Dalyvauti konferencijose
* Rašyti straipsnius

Kartu su kitais tirti ir susikalbėti
* Tirti ir taikyti, kaip maldos suveikia.
2017 kovo 17 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:
[+Kaip žmonės elgiais? ir kaip turėtų elgtis?+]
Pridėta 26 eilutė:
** Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne
Pridėtos 30-31 eilutės:
** Kaip atmintis išplečia protą
** Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
Ištrintos 36-37 eilutės:
** Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
** Kaip atmintis išplečia protą
Pakeistos 38-39 eilutės iš
į:
** Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.
Pridėtos 53-66 eilutės:
[+Kiti klausimai+]

[[Suvedimas | Suvesti keturis lygmenis]].
* Išmąstyti Dievo šokį.
** Surašyti, apžvelgti Dievo raiškas.
** Apmąstyti, kaip keičiasi sąmoningumas.
** Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju.
* Išmąstyti žinojimo rūmus.
** Apžvelgti matematikos šakas.
** Išmąstyti fizikos išsiaiškinimo būdus.
* Išmąstyti maldos mokslą.
** Peržiūrėti, ką ankščiau surinkau.
** Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.
Ištrintos 80-85 eilutės:
Naujai rūšiuoju įvairiausius savo klausimus ir gvildenimus. Bendrai, mane domina:
* apibrėžti visas sandaras ir sąvokas
* jas susieti
* atsisakyti susijusius klausimus.
Tad atitinkamai rūšiuoju visas sandaras ir sąvokas ir savo klausimus trejopai rūšiuoju.
Ištrintos 84-104 eilutės:
[+Svarbiausi uždaviniai+]

Parašyti [[knyga|vadovėlį]]. [[Suvedimas | Suvesti visas mintis]].
* Išmąstyti Dievo šokį.
** Surašyti, apžvelgti Dievo raiškas.
** Apžvelgti klausimus apie sandaras.
** Apmąstyti, kaip keičiasi sąmoningumas.
** Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju.
* Išmąstyti dorovę, ypač liūno dorovę, pasirinkimų malūną.
** Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.
** Straipsniams apie Holokaustą, rinkti klausimus, kaip elgtis dorovės liūne?
* Išmąstyti žinojimo rūmus.
** Apžvelgti matematikos šakas.
** Išmąstyti fizikos išsiaiškinimo būdus.
* Išmąstyti maldos mokslą.
** Peržiūrėti, ką ankščiau surinkau.
** Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.
Pradėti savo mokyklą.
* Apžvelgti, ką esu parašęs ir ko mokysimės.
* Rašyti pamokas.
Ištrintos 330-333 eilutės:

----------------
[+Kiti klausimai+]
2017 kovo 17 d., 13:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-33 eilutės:
** Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
** Kaip atmintis išplečia protą
Ištrinta 349 eilutė:
* Tiriu rūkymą, kas įtakoja mūsų elgesį.
2017 kovo 17 d., 13:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-33 eilutės iš
į:
* Vystyti įvairius kampus
** Dvasios dorovė liūne - palyginti su Tėvo ir Sūnaus dorovėmis
** Dėmesys - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
** Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės
** Kaip esame [[viena]]
** Sandarų apibrėžimas
** Požiūrių apibrėžimas
** Gera valia - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
** Išmintis - pamokymai - kaip dorovė reiškiasi
** Dorovės rėmai - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
** Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.
Ištrintos 45-62 eilutės:


Atitinkamai nagrinėju:
* Dievą ir Dievo šokį
* sandaras
* savo klausimus
* požiūrius ir sąvokas
* matematiką
* kaip mes esame [[viena]]?

Dorovę nagrinėju iš įvairių kampų:
* Pasirinkimų malūnas
* gera valia
* dėmesys
* Dvasios dorovė liūne - palyginti su Tėvo ir Sūnaus dorovėmis

Ir įvairiais būdais:
* Apžvelgiu dorovės kampus išsakytus konferencijoje Gyvenimo būdas ir stilius
2017 kovo 17 d., 12:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:
* Atrinkti vis naujus [[klausimai Dievui | klausimus Dievui]].
* išryškinti Dievo šokį
Pakeistos 19-22 eilutės iš
Kaupti ir nagrinėti duomenis
* Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
į:
* Kaupti ir nagrinėti duomenis
** Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
Ištrinta 31 eilutė:
Pakeistos 36-49 eilutės iš
>><<

[+Gvildenu elgesį ir dorovę+]

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis?

Attach:GvildenuElgesiDorove.png


-------------------------


Svarbiausia atrinkti [[klausimai Dievui | klausimus Dievui]].
į:
Pridėtos 53-64 eilutės:

>><<

[+Gvildenu elgesį ir dorovę+]

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis?

Attach:GvildenuElgesiDorove.png


-------------------------
2017 kovo 17 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
* Kaip kalbomis išgyvename, kaip ima [[pagrindimas | rūpėti]], reikšti, kaip įvyksta?
** Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
Pakeistos 26-28 eilutės iš
* Kaip padalinimų ratas išsako mūsų daugiau ir mažiau sąmoningą išgyvenimą, kas rūpi, reiškia ir įvyksta?
* Kaip ima [[pagrindimas | rūpėti]]?
į:
** Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
** Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
** Kaip susiję gyvenimo duomenys: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
Ištrintos 41-45 eilutės:

Klausimai:
* Kaip susiję gyvenimo duomenys: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
* Suprasti, kaip sąvokos iš būties iškyla sprendimu, laiku ir erdve.
2017 kovo 17 d., 12:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-25 eilutės iš
* Iš kur kyla gyvenimo lygtis?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
* Kaip ima rūpėti?
į:
* Iš kur kyla [[gyvenimo lygtis]]?
* Kaip [[kalbos]] tveria atmintį ir sąvokas?
* Kaip padalinimų ratas išsako mūsų daugiau ir mažiau sąmoningą išgyvenimą, kas rūpi, reiškia ir įvyksta?
* Kaip ima [[pagrindimas | rūpėti]]
?
Ištrintos 39-40 eilutės:
* Kaip susiję padalinimų rato veiksmai ir trys kalbos?
* Kaip iškyla sąvokos? Kaip jomis rūpi, reiškiasi, vyksta?
2017 kovo 17 d., 12:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-27 eilutės iš
* Kaip sąvokomis rūpi, reiškia, vyksta?
* Kaip atmintis praplečia žmogų?
* Kaip iškyla sąvokos?
Pagrindimo kalba?
** Kaip mūsų bei Dievo rūpesčiai išplaukia iš aplinkybių
?
į:
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
* Kaip ima rūpėti?
2017 kovo 17 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-23 eilutės iš
* Kaip mūsų bei Dievo rūpesčiai išplaukia iš aplinkybių?
į:
* Iš kur kyla gyvenimo lygtis?
* Kaip sąvokomis rūpi, reiškia, vyksta
?
* Kaip atmintis praplečia žmogų?
* Kaip iškyla sąvokos?
Pagrindimo kalba?
** Kaip mūsų bei Dievo rūpesčiai išplaukia iš aplinkybių?

Išplėtotini teiginiai
* Žmogus iškyla iš Dievo šešeriopo atitrūkimo.
* Žmogaus laisvė kyla iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo.
2017 kovo 17 d., 11:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-11 eilutės iš
* Išvystyti brėžinį, ką reikia ištirti, kaip elgesio ir dorovės klausimai išplaukia iš Dievo šokio, aštuongubo kelio ir Dešimt Dievo įsakymų.
* Aprėpti, ką Dievas mane moko
. Išnagrinėti Dievo atsakymus, sudėlioti jų brėžinį.
* Aprėpti savo mintis apie elgesį, dorovę, ir tris kalbas.
* Aprėpti savo klausimus.
* Kaip mūsų bei Dievo rūpesčiai išplaukia iš aplinkybių?
į:
Pasirengimas tyrimams
* Nubrėžti
, iš ko susideda elgesio ir dorovės klausimai, kaip jie išplaukiaDievo šokio.
* Sudėlioti savo klausimus apie elgesį ir dorovę
.
* Savo [[užrašai | užrašus]] perrašyti į kitus puslapius.
* Išrašyti esmę Dievo atsakymų man.
* Aprėpti
ir sutvarkyti savo mintis apie [[elgesys | elgesį]] ir [[dorovė | dorovę]].
* Sutvarkyti savo puslapius apie [[kalbos | tris kalbas]], [[pagrindimas | pagrindimą]], [[vertybės | vertybes]] ir [[šešerybė | šešerybę]].

Tyrimai
Pakeistos 17-23 eilutės iš
* Turėčiau rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
į:
Kaupti ir nagrinėti duomenis
* Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu
laisvas.

Klausimai
* Kaip mūsų bei Dievo rūpesčiai išplaukia iš aplinkybių?
2017 kovo 16 d., 21:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
į:
* Turėčiau rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
2017 kovo 13 d., 20:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu
2017 kovo 13 d., 17:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 11 eilutė:
* Kaip mūsų bei Dievo rūpesčiai išplaukia iš aplinkybių?
2017 kovo 13 d., 17:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Klausimai Dievui]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
Žr. [[Klausimai Dievui]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
2017 kovo 08 d., 23:33 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 319-323 eilutės:
Pasimokyti iš žmonių, kuriuos domina mano tyrimai
* Fizika - Thomas
* Filosofija - Tautvydas, Tomas
* Tanakas - Dovid, Lara
Pakeistos 321-329 eilutės iš
* Tikėjimas - Malcolm, kunigas Vidas Bernardas Sajeta
* Alvydas Valenta

Pamokyti norinčius gvildenti klausimus
* Tadas, Paulius, Ignas

Pasidalinti tyrimais internete
* Minčių sode, lietuvių ir anglų kalba
* [[http://www.army777.lt/forum/ | Armija 777]]
į:
* Tikėjimas - Malcolm
2017 kovo 08 d., 23:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* Aprėpti, ką Dievas mane moko.
į:
* Aprėpti, ką Dievas mane moko. Išnagrinėti Dievo atsakymus, sudėlioti jų brėžinį.
Pridėta 12 eilutė:
Pakeistos 28-32 eilutės iš
Tyrimai:
* Peržvelgti ir sudėlioti savo klausimus.
* Naujai peržiūrėti, ką mąstau apie elgesį ir dorovę.
* Išnagrinėti Dievo atsakymus, sudėlioti jų brėžinį.
į:
Ištrintos 29-38 eilutės:
2017 kovo 07 d., 15:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-12 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Išvystyti brėžinį, ką reikia ištirti, kaip elgesio ir dorovės klausimai išplaukia iš Dievo šokio, iš aštuongubo kelio ir Dešimt Dievo įsakymų.
* Aprėpti, ką Dievas mane moko.
* Aprėpti savo mintis apie elgesį, dorovę, ir tris kalbas.
* Aprėpti savo klausimus.

>><<
2017 vasario 07 d., 15:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Attach:GvildenuElgesiDorove.png
2017 vasario 07 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
* Kaip sąvokas grindžia tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
į:
* Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
* Suprasti, kaip sąvokos iš būties iškyla sprendimu, laiku ir erdve.
2017 vasario 07 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
*
į:
-------------------------
2017 vasario 07 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-31 eilutės iš
Šiuo metu aiškinuosi žmogaus elgesio ir dorovės pagrindus.
į:
Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis?

Klausimai:
* Kaip susiję padalinimų rato veiksmai ir trys kalbos?
* Kaip iškyla sąvokos? Kaip jomis rūpi, reiškiasi, vyksta?
* Kaip susiję gyvenimo duomenys: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip sąvokas grindžia tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?

Tyrimai:
* Peržvelgti ir sudėlioti savo klausimus.
* Naujai peržiūrėti, ką mąstau apie elgesį ir dorovę.
* Išnagrinėti Dievo atsakymus, sudėlioti jų brėžinį.
*


2016 spalio 08 d., 17:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 77 eilutė:
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
2016 rugpjūčio 09 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 165-167 eilutės iš
Ką Dievui reiškia mūsų pasirinkimų malūnas?
į:
* Ką Dievui reiškia mūsų pasirinkimų malūnas?
Pridėta 183 eilutė:
* Susieti su dėmesiu ir trimis kalbomis.
2016 rugpjūčio 09 d., 15:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 101-103 eilutės iš
* Išvesti iš Dievo, asmens ir asmenų vienumo ir nevienumo.
į:
* Kaip Dievo raiškomis gyvename Dievui ir bręstame visais?
** Surašyti ką Dievo raiškų pažinimas duoda mūsų vaikams.
* Dievo šokio esmę švesti
iš Dievo, asmens ir asmenų vienumo ir nevienumo.
Pakeistos 106-107 eilutės iš
** Kaip Dievo raiškomis bręstame, gyvename visais?
* Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą, save ir asmenis?
į:
** Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą, save ir asmenis?
Pridėta 108 eilutė:
** Sieti su dorove - Tėvo, Sūnaus, Dvasios.
Pakeistos 110-113 eilutės iš
* Kaip išsako žinojimą bei nežinojimą?
* Sieti su nežinojimo lygmenimis. Dievo trejybė (padalinimų ratas): nežinojimas (išmąstymas) visko. Aštuongubas kelias? Dešimt Dievo įsakymų? Trejybės ratas: nežinojimas nieko. Palyginti su išmąstymo lygmenimis, kaip mano parodoje Išmąstyk: visko, betko, kažko, nieko.
* Sieti su dorove - Tėvo, Sūnaus, Dvasios.
* Surašyti ką Dievo raiškų pažinimas duoda mūsų vaikams
.
į:
** Kaip išsako žinojimą bei nežinojimą?
** Sieti su nežinojimo lygmenimis. Dievo trejybė (padalinimų ratas): nežinojimas (išmąstymas) visko. Aštuongubas kelias? Dešimt Dievo įsakymų? Trejybės ratas: nežinojimas nieko. Palyginti su išmąstymo lygmenimis, kaip mano parodoje Išmąstyk: visko, betko, kažko, nieko.
Pakeistos 204-211 eilutės iš
Aprašyti maldų nuotykius

Išsakyti dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.

Maldų pagrindu pagrįsti kalbas

Maldų mokslui nagrinėti nežinojimo dorybes: ironiją, skeptiškumą ir humorą.
į:
* Aprašyti maldų nuotykius
* Išsakyti dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
* Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
* Maldų mokslui nagrinėti nežinojimo dorybes: ironiją, skeptiškumą ir humorą.
Pakeistos 213-214 eilutės iš
* (žinoti betką) išsiaiškinimo būdus
* (žinoti kažką) atsakymo būdą: žmogaus požiūrį, pasirinkimų malūną, kaip gyventi
į:
* (žinoti betką) klausimo atradimą: žmogaus požiūrį, pasirinkimų malūną, kaip gyventi
* (žinoti kažką) atsakymo atradimą: išsiaiškinimo būdus
2016 rugpjūčio 09 d., 15:11 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 48 eilutė:
** Išrašyti pastabas iš konferencijos, [[Gyvenimo būdas ir stilius]], ir apžvelgti dorovės kampus.
2016 rugpjūčio 08 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 272 eilutė iš:
Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą.
į:
Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą. Asmenų požiūriai yra jų išeities taškai. Kito išeities taškas yra Dievo troškimas visko, tad ir mūsų rūpesčių bei nesąmonių, tad Dievo būtinumas.
2016 rugpjūčio 06 d., 19:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 213-216 eilutės:

Dievo išeities taškas, tai jo klausimas, ar Dievas būtinas? Mano išeities taškas, tai "viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti".
* Koks Tavo išeities taškas?
* Koks Kito išeities taškas?
2016 rugpjūčio 06 d., 19:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 27-34 eilutės:

[+Tvarkau savo klausimus+]

Naujai rūšiuoju įvairiausius savo klausimus ir gvildenimus. Bendrai, mane domina:
* apibrėžti visas sandaras ir sąvokas
* jas susieti
* atsisakyti susijusius klausimus.
Tad atitinkamai rūšiuoju visas sandaras ir sąvokas ir savo klausimus trejopai rūšiuoju.
2016 rugpjūčio 06 d., 18:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-11 eilutės iš
Šiuo metu aiškinuosi žmogaus elgesio ir dorovės pagrindus. Atitinkamai nagrinėju:
į:
Šiuo metu aiškinuosi žmogaus elgesio ir dorovės pagrindus.

Svarbiausia atrinkti [[klausimai Dievui | klausimus Dievui]].

Atitinkamai nagrinėju:
2016 rugpjūčio 06 d., 18:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* Dvasios dorovė liūne - palyginti su Tėvo ir Sūnaus dorovėmis
2016 rugpjūčio 06 d., 18:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 58 eilutė iš:
* Šešis būdus, kaip esame viena. Pavyzdžiui, esame viena Kitu (dvylika klausimų), tai paskiro žmogaus požiūris į pasaulį.
į:
* šešis būdus, kaip esame viena. Pavyzdžiui, esame viena Kitu (dvylika klausimų), tai paskiro žmogaus požiūris į pasaulį.
2016 rugpjūčio 06 d., 18:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
[[Dievas | Dievo šokio raiškomis]] išsakyti:
į:
[[Dievas | Dievo šokio raiškomis]] apibrėžti:
Pakeistos 53-56 eilutės iš
* aštuongubą kelią
* dešimt Dievo įsakymų.
* Kaip pirminės sandaros (išsakančios Dievo būtinumą) kyla iš antrinių sandarų (išsakančios Dievo
nebūtinumą)?
į:
* aštuonerybę - aštuongubą kelią
* dešimt Dievo įsakymų: šešis pokalbius pertvarkymus
* kaip pirminės sandaros (išsakančios Dievo būtinumą) kyla iš antrinių sandarų (išsakančios Dievo
nebūtinumą)?
** tris kalbas
** dvylika aplinkybių, kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse
* Šešis būdus, kaip esame viena. Pavyzdžiui, esame viena Kitu (dvylika klausimų), tai paskiro žmogaus požiūris į pasaulį.
* meilę
* požiūrius ir sąvokas
* malonę ir teisingumą
Ištrintos 108-116 eilutės:
* Dievo šokiu atsakyti pagrindinius klausimus apie sandarų nusakymą ir kilmę.
** Dešimt Dievo įsakymų.
*** Keturias pirmines santvarkas.
*** Šešias antrines sandaras.
*** Šešis pokalbius.
*** Šešis pertvarkymus.
*** Šešis būdus, kaip esame viena. Pavyzdžiui, esame viena Kitu (dvylika klausimų), tai paskiro žmogaus požiūris į pasaulį.
** Tris kalbas.
** Dvylika aplinkybių, kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse.
2016 rugpjūčio 06 d., 18:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-21 eilutės iš
Gvildenu savo klausimus. Šiuo metu naujai apžvelgiu visas savo mintis. Apžvelgiu šimtus savo klausimų. Manau, juose visuose glūdi tas pats klausimas, Kaip mes esame [[viena]]?
į:
[+Gvildenu elgesį ir dorovę+]

Šiuo
metu aiškinuosi žmogaus elgesio ir dorovės pagrindus. Atitinkamai nagrinėju:
* Dievą ir Dievo šokį
* sandaras
* savo klausimus
* požiūrius ir sąvokas
* matematiką
* kaip mes esame
[[viena]]?

Dorovę nagrinėju iš įvairių kampų:
* Pasirinkimų malūnas
* gera valia
* dėmesys

Ir įvairiais būdais:
* Apžvelgiu dorovės kampus išsakytus konferencijoje Gyvenimo būdas ir stilius
2016 rugpjūčio 06 d., 18:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 131-135 eilutės iš


* Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
* Kodėl Tėve mūsų baigiasi trejybe, ja neprasideda?
į:
* Aštuonerybė
**
Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
** Kodėl Tėve mūsų baigiasi trejybe, ja neprasideda?
2016 rugpjūčio 06 d., 17:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 87-95 eilutės:
* Dievo šokiu atsakyti pagrindinius klausimus apie sandarų nusakymą ir kilmę.
** Dešimt Dievo įsakymų.
*** Keturias pirmines santvarkas.
*** Šešias antrines sandaras.
*** Šešis pokalbius.
*** Šešis pertvarkymus.
*** Šešis būdus, kaip esame viena. Pavyzdžiui, esame viena Kitu (dvylika klausimų), tai paskiro žmogaus požiūris į pasaulį.
** Tris kalbas.
** Dvylika aplinkybių, kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse.
Pakeista 121 eilutė iš:
*ū Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
į:
** Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
Pakeistos 124-136 eilutės iš
* Dievo šokiu atsakyti pagrindinius klausimus apie sandarų nusakymą ir kilmę.
** Dešimt Dievo įsakymų.
** Tris kalbas.
** Keturias pirmines santvarkas
.
** Šešias antrines sandaras.
** Šešis pokalbius.
** Šešis pertvarkymus.
** Šeši būdai, kaip esame viena. Pavyzdžiui, esame viena Kitu (dvylika klausimų), tai paskiro žmogaus požiūris į pasaulį.
** Dvylika aplinkybių, kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse
.
į:
* Suvokti Dešimt Dievo įsakymų.
** Mylime visu kūnu (poreikių tenkinimu), protu (abejonių dvejojimu), širdimi (lūkesčių atliepimu), valia/dvasia (vertybių ryškinimu)
. Tad ar ketvirtas lygmuo yra valia ar dvasia?
** Kaip susieti požiūrių lygtį su 4 Dievo raiškomis D ?
** Šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip šešis būdus suvokti Kitą, tai yra, artimą
.
** Susieti 6 neigiamus įsakymus su širdies tiesų rūšimis.
** Kaip 6 Dievo raiškas DA suvokti kaip poras 4 Dievo raiškų D?
** Kodėl Dievo Tėvo dorovė sietina su dešimt Dievo įsakymų? Juk ši sandara sietina su asmenų vienumu, su šventąja Dvasia.
Ištrintos 135-142 eilutės:

* Mylime visu kūnu (poreikių tenkinimu), protu (abejonių dvejojimu), širdimi (lūkesčių atliepimu), valia/dvasia (vertybių ryškinimu). Tad ar ketvirtas lygmuo yra valia ar dvasia?
* Kaip susieti požiūrių lygtį su 4 Dievo raiškomis D ?
* Šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip šešis būdus suvokti Kitą, tai yra, artimą.
* Susieti 6 neigiamus įsakymus su širdies tiesų rūšimis.
* Kaip 6 Dievo raiškas DA suvokti kaip poras 4 Dievo raiškų D?
* Kodėl Dievo Tėvo dorovė sietina su dešimt Dievo įsakymų? Juk ši sandara sietina su asmenų vienumu, su šventąja Dvasia.
2016 rugpjūčio 03 d., 14:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Attach:knyga3.png
2016 rugpjūčio 03 d., 14:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
* Išmątyti žinojimo rūmus.
į:
* Išmąstyti žinojimo rūmus.
2016 rugpjūčio 03 d., 14:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 93-96 eilutės iš
* Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
į:
** Palyginti (Dievo Tėvo) Meilę su (Dievo Sūnaus) Vieningu Asmeniu ir (Dievo Dvasios) Asmenų Vienumu.
** Kaip raiškos kinta raiškų ratui sukant?
** Kokiu pagrindu sukasi trejybės ratas? Ar gyvenant pilna vaizduote? Ar galimas poslinkis dalinai išpildžius vaizduote? Ar ryžimasis poslinkiui būtent atsiremia į vaizduotės pilnatvę, kaip sukimosi ašį?
*
* Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
Pridėta 104 eilutė:
** Kaip malonė ir teisybė išsako Tėvo ir Sūnaus santykį? Didėjantį ir mažėjantį laisvumą?
Pridėtos 109-111 eilutės:
** Kaip žinome, kad Dievo Dvasia yra tas pats Dievas kaip Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus?
*ū Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
** Kaip gerumas pripažįsta Dievą už savęs, už santvarkos ir jam atsiduoda?
Pridėtos 123-128 eilutės:* Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
* Kodėl Tėve mūsų baigiasi trejybe, ja neprasideda?
Ištrintos 129-134 eilutės:
* Kokiu pagrindu sukasi trejybės ratas? Ar gyvenant pilna vaizduote? Ar galimas poslinkis dalinai išpildžius vaizduote? Ar ryžimasis poslinkiui būtent atsiremia į vaizduotės pilnatvę, kaip sukimosi ašį?
* Kodėl Tėve mūsų baigiasi trejybe, ja neprasideda?
* Kaip žinome, kad Dievo Dvasia yra tas pats Dievas kaip Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus?
* Kaip raiškos kinta raiškų ratui sukant?
* Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
* Kaip gerumas pripažįsta Dievą už savęs, už santvarkos ir jam atsiduoda?
Pakeistos 135-136 eilutės iš
* Palyginti (Dievo Tėvo) Meilę su (Dievo Sūnaus) Vieningu Asmeniu ir (Dievo Dvasios) Asmenų Vienumu.
* Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
į:
2016 rugpjūčio 03 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
į:
* Kaip pirminės sandaros (išsakančios Dievo būtinumą) kyla iš antrinių sandarų (išsakančios Dievo nebūtinumą)?
Pridėtos 116-130 eilutės:
* Mylime visu kūnu (poreikių tenkinimu), protu (abejonių dvejojimu), širdimi (lūkesčių atliepimu), valia/dvasia (vertybių ryškinimu). Tad ar ketvirtas lygmuo yra valia ar dvasia?
* Kokiu pagrindu sukasi trejybės ratas? Ar gyvenant pilna vaizduote? Ar galimas poslinkis dalinai išpildžius vaizduote? Ar ryžimasis poslinkiui būtent atsiremia į vaizduotės pilnatvę, kaip sukimosi ašį?
* Kodėl Tėve mūsų baigiasi trejybe, ja neprasideda?
* Kaip žinome, kad Dievo Dvasia yra tas pats Dievas kaip Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus?
* Kaip raiškos kinta raiškų ratui sukant?
* Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
* Kaip gerumas pripažįsta Dievą už savęs, už santvarkos ir jam atsiduoda?
* Kaip susieti požiūrių lygtį su 4 Dievo raiškomis D ?
* Šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip šešis būdus suvokti Kitą, tai yra, artimą.
* Susieti 6 neigiamus įsakymus su širdies tiesų rūšimis.
* Kaip 6 Dievo raiškas DA suvokti kaip poras 4 Dievo raiškų D?
* Kodėl Dievo Tėvo dorovė sietina su dešimt Dievo įsakymų? Juk ši sandara sietina su asmenų vienumu, su šventąja Dvasia.
* Palyginti (Dievo Tėvo) Meilę su (Dievo Sūnaus) Vieningu Asmeniu ir (Dievo Dvasios) Asmenų Vienumu.
* Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
Ištrintos 299-316 eilutės:
* Kaip pirminės sandaros (išsakančios Dievo būtinumą) kyla iš antrinių sandarų (išsakančios Dievo nebūtinumą)?
* Mylime visu kūnu (poreikių tenkinimu), protu (abejonių dvejojimu), širdimi (lūkesčių atliepimu), valia/dvasia (vertybių ryškinimu). Tad ar ketvirtas lygmuo yra valia ar dvasia?
* Kokiu pagrindu sukasi trejybės ratas? Ar gyvenant pilna vaizduote? Ar galimas poslinkis dalinai išpildžius vaizduote? Ar ryžimasis poslinkiui būtent atsiremia į vaizduotės pilnatvę, kaip sukimosi ašį?
* Kodėl Tėve mūsų baigiasi trejybe, ja neprasideda?
* Kaip žinome, kad Dievo Dvasia yra tas pats Dievas kaip Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus?
* Kaip raiškos kinta raiškų ratui sukant?
* Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
* Kaip gerumas pripažįsta Dievą už savęs, už santvarkos ir jam atsiduoda?

* Kaip susieti požiūrių lygtį su 4 Dievo raiškomis D ?
* Šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip šešis būdus suvokti Kitą, tai yra, artimą.
* Susieti 6 neigiamus įsakymus su širdies tiesų rūšimis.
* Kaip 6 Dievo raiškas DA suvokti kaip poras 4 Dievo raiškų D?
* Kodėl Dievo Tėvo dorovė sietina su dešimt Dievo įsakymų? Juk ši sandara sietina su asmenų vienumu, su šventąja Dvasia.

* Palyginti (Dievo Tėvo) Meilę su (Dievo Sūnaus) Vieningu Asmeniu ir (Dievo Dvasios) Asmenų Vienumu.
* Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
* Kodėl jauduliai kylantys dėl to kad esame viena (su niekuo, kažkuo, betkuo) išsidėsto išvirkštine tvarka?
2016 liepos 22 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
Žr. [[Klausimai Dievui]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
2016 liepos 22 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
2016 kovo 16 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 89-91 eilutės:
** Kaip trys kalbos (kaip ima rūpėti? kaip ima reikšti? kaip įvyksta?) susiję su Dievo valios vykdymu (rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu)?
** Kaip sieti paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą su Dievo trejybe (Tėvu), aštuongubu keliu (Sūnumi) ir dešimt Dievo įsakymų (Dvasia).
** Dangaus karalystė: Tikėti ko mažiau, žinoti-mylėti ko daugiau. Tad kodėl sako: "Kaip tiki, taip ir bus"?
Pridėta 142 eilutė:
* Kaip vyksta išsiaiškinimas?
Ištrintos 284-286 eilutės:
* Kaip trys kalbos (kaip ima rūpėti? kaip ima reikšti? kaip įvyksta?) susiję su Dievo valios vykdymu (rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu)?
* Kieno pirmenybė - pasaulio Dievo are mano vaizduotės Dievo?
* Dangaus karalystė: Tikėti ko mažiau, žinoti-mylėti ko daugiau. Tad kodėl sako: "Kaip tiki, taip ir bus"?
Pakeista 292 eilutė iš:
* Kaip vyksta išsiaiškinimas?
į:
Ištrinta 296 eilutė:
* Kaip sieti paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą su Dievo trejybe (Tėvu), aštuongubu keliu (Sūnumi) ir dešimt Dievo įsakymų (Dvasia).
2016 kovo 16 d., 14:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 91-92 eilutės:
** Kokiu būdu Meilė yra Dievo raiška?
** Meilė palaiko trejybę. Kaip tai siejasi su Dievo trejybe? ir Dievo trūkumu?
Pakeistos 132-133 eilutės iš
į:
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
Pakeistos 298-300 eilutės iš
* Kokiu būdu Meilė yra Dievo raiška?
* Meilė palaiko trejybę. Kaip tai siejasi su Dievo trejybe? ir Dievo trūkumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam?
į:
2016 kovo 16 d., 13:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-40 eilutės iš
Išryškinti Dievo šokį
* Išryškinti šešerybę.
* Išryškinti aštuongubą kelią.
* Išryškinti dešimt Dievo įsakymų.

Kiti uždaviniai
* Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.
* Parodyti, kad Dievas būtinas.
į:
[[Dievas | Dievo šokio raiškomis]] išsakyti:
* [[Šešerybė | šešerybę]]
* aštuongubą kelią
*
dešimt Dievo įsakymų.

Pasirinkimų malūnu išsakyti:
Pridėtos 40-47 eilutės:

Žinojimo rūmais išsiaiškinti:
* Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses?
* Kaip išsidėsto asmenys, Dievo nebūtinumo ir būtinumo klausimai?
* Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.

Maldos mokslu išsiaiškinti:
* Kaip Dievas būtinas?
Ištrintos 48-50 eilutės:
* Kaip žinojimo rūmuose trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses?

Sutvarkyti puslapius: [[Dievas]], [[Šešerybė]]
2016 kovo 16 d., 13:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 15 eilutė:
** Apmąstyti, kaip keičiasi sąmoningumas.
2016 kovo 16 d., 12:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
[+Pagrindiniai uždaviniai+]
į:
[+Klausimai apie sandaras+]
2016 kovo 16 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 34 eilutė iš:
* Išryškinti aštuongubį kelią.
į:
* Išryškinti aštuongubą kelią.
2016 kovo 16 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-13 eilutės iš
Parašyti [[knyga|knygą]].

[[Suvedimas | Suvesti visas mintis]].
į:
Parašyti [[knyga|vadovėlį]]. [[Suvedimas | Suvesti visas mintis]].
Pakeistos 26-28 eilutės iš
* Pradėti savo mokyklą.
** Apžvelgti, ką esu parašęs ir ko mokysimės.
** Rašyti pamokas.
į:
Pradėti savo mokyklą.
* Apžvelgti, ką esu parašęs ir ko mokysimės.
* Rašyti pamokas.
2016 kovo 16 d., 12:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-20 eilutės iš
* Apžvelgti klausimus apie sandaras.
* Surašyti Dievo raiškas.
* Apžvelgti etiką.
** Sudėlioti pastabas iš konferencijos, [[Gyvenimo būdas ir stilius]].
*** Palyginti konferencijos pagrindines sąvokas su būdais, kaip klystu.

Surašyti pamokas.
į:
* Išmąstyti Dievo šokį.
** Surašyti, apžvelgti Dievo raiškas.
** Apžvelgti klausimus apie sandaras.
** Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju.
* Išmąstyti dorovę, ypač liūno dorovę, pasirinkimų malūną.
** Išrašyti pastabas iš konferencijos, [[Gyvenimo būdas ir stilius]], ir apžvelgti dorovės kampus.
** Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.
** Straipsniams apie Holokaustą, rinkti klausimus, kaip elgtis dorovės liūne?
* Išmątyti žinojimo rūmus.
** Apžvelgti matematikos šakas.
** Išmąstyti fizikos išsiaiškinimo būdus.
* Išmąstyti maldos mokslą.
** Peržiūrėti, ką ankščiau surinkau.
** Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.
* Pradėti savo mokyklą.
** Apžvelgti, ką esu parašęs ir ko mokysimės.
** Rašyti
pamokas.
2016 kovo 10 d., 18:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 74 eilutė:
** Koks ryšys tarp šešerybės atvaizdų ir aštuongubo kelio pavyzdžių?
2016 kovo 10 d., 18:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 147-150 eilutės:

Dievo išeities taškas, tai jo klausimas, ar Dievas būtinas? Mano išeities taškas, tai "viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti".
* Koks Tavo išeities taškas?
* Koks Kito išeities taškas?
2016 kovo 10 d., 18:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
*** Palyginti konferencijos pagrindines sąvokas su būdais, kaip klystu.
2016 kovo 10 d., 15:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 256-285 eilutės:
----------------
[+Kiti klausimai+]

* Kaip pirminės sandaros (išsakančios Dievo būtinumą) kyla iš antrinių sandarų (išsakančios Dievo nebūtinumą)?
* Kaip trys kalbos (kaip ima rūpėti? kaip ima reikšti? kaip įvyksta?) susiję su Dievo valios vykdymu (rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu)?
* Kieno pirmenybė - pasaulio Dievo are mano vaizduotės Dievo?
* Dangaus karalystė: Tikėti ko mažiau, žinoti-mylėti ko daugiau. Tad kodėl sako: "Kaip tiki, taip ir bus"?
* Mylime visu kūnu (poreikių tenkinimu), protu (abejonių dvejojimu), širdimi (lūkesčių atliepimu), valia/dvasia (vertybių ryškinimu). Tad ar ketvirtas lygmuo yra valia ar dvasia?
* Kokiu pagrindu sukasi trejybės ratas? Ar gyvenant pilna vaizduote? Ar galimas poslinkis dalinai išpildžius vaizduote? Ar ryžimasis poslinkiui būtent atsiremia į vaizduotės pilnatvę, kaip sukimosi ašį?
* Kodėl Tėve mūsų baigiasi trejybe, ja neprasideda?
* Kaip žinome, kad Dievo Dvasia yra tas pats Dievas kaip Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus?
* Kaip raiškos kinta raiškų ratui sukant?
* Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
* Kaip gerumas pripažįsta Dievą už savęs, už santvarkos ir jam atsiduoda?
* Kaip vyksta išsiaiškinimas?
* Kaip susieti požiūrių lygtį su 4 Dievo raiškomis D ?
* Šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip šešis būdus suvokti Kitą, tai yra, artimą.
* Susieti 6 neigiamus įsakymus su širdies tiesų rūšimis.
* Kaip 6 Dievo raiškas DA suvokti kaip poras 4 Dievo raiškų D?
* Kaip sieti paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą su Dievo trejybe (Tėvu), aštuongubu keliu (Sūnumi) ir dešimt Dievo įsakymų (Dvasia).
* Kodėl Dievo Tėvo dorovė sietina su dešimt Dievo įsakymų? Juk ši sandara sietina su asmenų vienumu, su šventąja Dvasia.
* Kokiu būdu Meilė yra Dievo raiška?
* Meilė palaiko trejybę. Kaip tai siejasi su Dievo trejybe? ir Dievo trūkumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam?
* Palyginti (Dievo Tėvo) Meilę su (Dievo Sūnaus) Vieningu Asmeniu ir (Dievo Dvasios) Asmenų Vienumu.
* Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
* Kodėl jauduliai kylantys dėl to kad esame viena (su niekuo, kažkuo, betkuo) išsidėsto išvirkštine tvarka?


-------------
2016 kovo 10 d., 15:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
* Aprašyti, kaip kiekvieną iš jų išgyvenu, kaip jomis pažįstu Dievą.
Pridėtos 51-54 eilutės:
* Išvesti iš Dievo, asmens ir asmenų vienumo ir nevienumo.
** Sieti su vienumu (Dievo, asmens, asmenų), vienumų vienumu (trejybės ratu), vienumo rūšimis (vienumo klausimu, kaip esame viena?).
** Nusakyti vienumo ir nevienumo sandaromis.
** Kaip Dievo raiškomis bręstame, gyvename visais?
Ištrinta 59 eilutė:
* Sieti su vienumu (Dievo, asmens, asmenų), vienumų vienumu (trejybės ratu), vienumo rūšimis (vienumo klausimu, kaip esame viena?).
Pridėtos 61-62 eilutės:
* Surašyti ką Dievo raiškų pažinimas duoda mūsų vaikams.
* Kaip ir kodėl atskirti ką Dievas kalba man ir kaip jam atrodo? Tai yra, suabejoti jo žodžiais ir suvokti jo norus. Atskirti Dievą ir jo požiūrį, jo raiškas.
2016 kovo 10 d., 15:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 43-47 eilutės:
* Kiekvieną iš 24 Dievo raiškų sieti
** su sandara.
** su padalinimų ratų lygtimi ir žmogaus branda.
** su išsiaiškinimu.
** su požiūriais, Dievo ir asmens.
2016 kovo 10 d., 15:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 145 eilutė iš:
** Dievo šokį sieti su klaidų rūšimis.
į:
** Dievo šokį sieti su klaidų rūšimis, su Tėvo, Sūnaus ir Dvasios dorovėmis.
2016 kovo 10 d., 15:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-52 eilutės iš
į:
* Sieti su vienumu (Dievo, asmens, asmenų), vienumų vienumu (trejybės ratu), vienumo rūšimis (vienumo klausimu, kaip esame viena?).
* Sieti su dorove - Tėvo, Sūnaus, Dvasios.
Pakeista 143 eilutė iš:
* Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
į:
* 01) Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
Pakeistos 145-146 eilutės iš
* Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
*
Kaip [[Dievas | Dievo šokį]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] suveda [[žinojimo rūmai]]?
į:
** Dievo šokį sieti su klaidų rūšimis.
** Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena
, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
*
* Kaip [[Dievas | Dievo šokį]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] suveda [[žinojimo rūmai]]?
Pakeistos 150-152 eilutės iš
** Kaip apskritai veikia sąmoningumo veiksmas +3 ?
*** Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?
** Išryškinti Dievo šokį, jo visas raiškas, ir šešerybės vaidmenį jame. Taip pat išryškinti šešerybės vaidmenį pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose.
į:
* 03) Dievo šokį sieti su Dievo suveikimu maldoje.
* Kaip apskritai veikia sąmoningumo veiksmas +3 ?
** Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?
2016 kovo 10 d., 15:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 73-81 eilutės:
* Dievo šokiu atsakyti pagrindinius klausimus apie sandarų nusakymą ir kilmę.
** Dešimt Dievo įsakymų.
** Tris kalbas.
** Keturias pirmines santvarkas.
** Šešias antrines sandaras.
** Šešis pokalbius.
** Šešis pertvarkymus.
** Šeši būdai, kaip esame viena. Pavyzdžiui, esame viena Kitu (dvylika klausimų), tai paskiro žmogaus požiūris į pasaulį.
** Dvylika aplinkybių, kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse.
2016 kovo 10 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 47-50 eilutės iš
į:
* Kaip išsako vaizduotės ribas?
* Kaip išsako žinojimą bei nežinojimą?
* Sieti su nežinojimo lygmenimis. Dievo trejybė (padalinimų ratas): nežinojimas (išmąstymas) visko. Aštuongubas kelias? Dešimt Dievo įsakymų? Trejybės ratas: nežinojimas nieko. Palyginti su išmąstymo lygmenimis, kaip mano parodoje Išmąstyk: visko, betko, kažko, nieko.
Pakeistos 58-59 eilutės iš
* Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis.
į:
* Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis, jų išsakytą gyvenimo prasmę.
** Yra trys nariai (vienumai nevienume) ir tarp jų trys poslinkiai (vienumai be nevienumo). Palyginti su jausmais, dorybėmis, išoriniais ir vidiniais požiūriais
.
2016 kovo 10 d., 14:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 116-117 eilutės:

Maldų mokslui nagrinėti nežinojimo dorybes: ironiją, skeptiškumą ir humorą.
2016 kovo 09 d., 15:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
'''Svarbiausi uždaviniai'''
į:
[+Svarbiausi uždaviniai+]
Pakeistos 21-22 eilutės iš
'''Pagrindiniai uždaviniai'''
į:
[+Pagrindiniai uždaviniai+]
Pakeistos 33-35 eilutės iš
*
į:
* Kaip žinojimo rūmuose trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses?

Sutvarkyti puslapius: [[Dievas]], [[Šešerybė]]
Pakeista 65 eilutė iš:
** Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku?
į:
** Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku? Kur aštuongubo kelio pradžia ir pabaiga? Ar tenka šį kelią dvejopai suprasti?
Ištrinta 69 eilutė:
Ištrinta 92 eilutė:
Pakeistos 96-100 eilutės iš
į:
* Kokia žinojimo rūmų apimtis?
* Kaip rūpėjimas, tikėjimas, paklusnumas išreiškia Dvasią, Sūnų ir Tėvą?
* Iš kur kyla įvairiausi mokslai?
* Kaip susiję įvairių mokslų žinojimo rūmai?
Pridėtos 119-124 eilutės:
Apžvelgti ir palyginti:
* (žinoti viską) klausimą: Dievo požiūrį, jo tyrimą ar jisai būtinas, iš kurio kyla jo raiškos ir visi klausimai
* (žinoti betką) išsiaiškinimo būdus
* (žinoti kažką) atsakymo būdą: žmogaus požiūrį, pasirinkimų malūną, kaip gyventi
* (žinoti nieką) atsakymą: maldos mokslą
Pakeistos 129-131 eilutės iš
* Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
* Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
* Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
į:
* Kaip [[Dievas | Dievo šokį]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] suveda [[žinojimo rūmai]]?
** Kaip Dievo šokį (Dievo požiūrį) ir pasirinkimų malūną (žmogaus požiūrį) sieja [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdai lygtimi 6+3=1 ?
*** Kaip šešerybės atvaizdai veikia Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose?
** Kaip apskritai veikia sąmoningumo veiksmas +3 ?
*** Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?
** Išryškinti Dievo šokį, jo visas raiškas, ir šešerybės vaidmenį jame. Taip pat išryškinti šešerybės vaidmenį pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose.
** Kaip vienumas reiškiasi žinojimo rūmais?
*** Apžvelgti apskritai, kaip esame [[viena]]?
* Kaip tuo pačiu [[malda | maldų mokslas]] suveda Dievo šokį ir pasirinkimo malūną į paskirą išsiaiškinimą?
** Kaip malda susijusi su [[kitas | Kitu]]?
** Kaip malda susijusi su pertvarkymais?
** Kokios sandaros atvaizdai yra pertvarkymai?
** Kaip išgyvenimai susiję su gyvenimu? Su pasirinkimais? Su gera valia?
** Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
** Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
*
* Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
Pakeistos 176-177 eilutės iš
Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.
į:
* Kaip Kito požiūrį išsako antrinės sandaros? Dievo įsijautimas?
* Kaip Kito požiūrį išsako padalinimų ratas ir trys veiksmai?
* Kaip Kito požiūrį išsako gyvenimo lygtis ir amžinas gyvenimas?
* Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
* Kaip Mano požiūrį, pasirinkimų malūną, išsako visaregis?
* Kaip Dievo požiūrį, Dievo šokį, išsako viskas?
*
Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.
2016 kovo 09 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-33 eilutės:
Išryškinti Dievo šokį
* Išryškinti šešerybę.
* Išryškinti aštuongubį kelią.
* Išryškinti dešimt Dievo įsakymų.

Kiti uždaviniai
* Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.
* Parodyti, kad Dievas būtinas.
* Parodyti, kaip įvariai susisieja Dievo ir žmogaus požiūriai.
* Šešis pokalbius susieti su pertvarkymais, nesusivedimais, išgyvenimais.
*
2016 kovo 09 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:
2016 kovo 09 d., 14:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-25 eilutės iš
'''Suvokti [[Dievas|Dievo]] šokį'''
į:
[+Suvokti [[Dievas|Dievo]] šokį+]
Pakeistos 57-58 eilutės iš
'''Patikslinti [[kaip gyventi]], išvystyti dorovę.'''
į:
[+Patikslinti [[kaip gyventi]], išvystyti dorovę.+]
Pakeistos 81-82 eilutės iš
'''Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.'''
į:
[+Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.+]
Pakeistos 93-94 eilutės iš
'''Peržiūrėti [[Malda | maldos mokslą]], apžvelgti jos esmę.'''
į:
[+Peržiūrėti [[Malda | maldos mokslą]], apžvelgti jos esmę.+]
Pakeistos 101-102 eilutės iš
'''Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi, [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]] ir maldos mokslą.'''
į:
[+Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi, [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]] ir maldos mokslą.+]
Pakeistos 104-136 eilutės iš
** Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
*** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
** Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
** Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
*** Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
*** Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
*** Kaip įvairiai ir apskritai esame [[viena]]?
**** Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
*** Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
**** Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
**** Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
**** Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?
* Išmąstyti, išryškinti suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6).
** Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir ad su gyvenimo lygtimi?
*** Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
** Apibrėžti sandarą 4+4
*** Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
*** Poreikiai
**** Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
*** Vertybės
**** Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
*** Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
**** Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
**** "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
**** Pagrindimas
***** Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]], kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
**** Įvardijimas
***** Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
** Apibrėžti sandarą 4+6
*** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
*** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
*** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
*** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
į:
* Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
* Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
* Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
* Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
* Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
* Kaip įvairiai ir apskritai esame [[viena]]?
** Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
** Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
** Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
** Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?

Išmąstyti, išryškinti suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6).
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir su gyvenimo lygtimi?
* Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
* Apibrėžti sandarą 4+4
** Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
** Poreikiai
*** Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
** Vertybės
*** Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
** Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
*** Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
*** "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
*** Pagrindimas
**** Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]], kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
*** Įvardijimas
**** Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
* Apibrėžti sandarą 4+6
** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
Pakeistos 139-152 eilutės iš
* Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą.
* Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.
* Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas.
* Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
* Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie [[žemėlapynas | sandaras]].
** Susieti sandaras ir klausimus apie juos su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais, maldos mokslu.
** Apmąstyti, kaip svarbiausius klausimus atsakyti, atrinkti duomenų šaltinius, pasiskaityti susijusių mąstytojų.
** Sutvarkyti susijusius puslapius: [[Dievas]]
** Paaiškinti, kaip klausimai iškyla, kokių klausimų būna.
** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
** Pabrėžti, ko nežinau.


'''Puoselėti šviesuolių bendrystę'''
į:
Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą.

Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.

Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas.

Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.

Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie [[žemėlapynas | sandaras]].
* Susieti sandaras ir klausimus apie juos su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais, maldos mokslu.
* Apmąstyti, kaip svarbiausius klausimus atsakyti, atrinkti duomenų šaltinius, pasiskaityti susijusių mąstytojų.
* Sutvarkyti susijusius puslapius: [[Dievas]]
* Paaiškinti, kaip klausimai iškyla, kokių klausimų būna.
* Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
* Pabrėžti, ko nežinau.

[+Puoselėti šviesuolių bendrystę+]
2016 kovo 09 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 58-81 eilutės:
'''Patikslinti [[kaip gyventi]], išvystyti dorovę.'''

Išaiškinti pasirinkimų malūno sandarą.
* Ją sulyginti su gyvenimo lygtimi ir kitomis sandaromis bei požiūriais.

Ką Dievui reiškia mūsų pasirinkimų malūnas?

Susieti savo [[klaidos | klaidas]] su tuo, kaip gyventi.
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?

Išsiaiškinti sandarą, kaip rodoma [[gera valia]].
* Rinkti, nagrinėti, rūšiuoti pavyzdžius
** kaip Jėzus rodė gerą valią
** kaip Dievas rodo gerą valią.
** kaip aš esu rodęs gerą valią
** kaip kiti yra rodę gerą valią man
* Suvokti išminties aštuonis atvaizdus.
** Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
** Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
* Suvokti iš geros valios, iš gėrio krypčių, kaip iškyla atvaizdai ir aplinkybės.

Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
Pakeistos 151-173 eilutės iš
'''Patikslinti [[kaip gyventi]], išvystyti dorovę.'''

Išaiškinti pasirinkimų malūno sandarą.
* Ją sulyginti su gyvenimo lygtimi ir kitomis sandaromis bei požiūriais.

Ką Dievui reiškia mūsų pasirinkimų malūnas?

Susieti savo [[klaidos | klaidas]] su tuo, kaip gyventi.
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?

Išsiaiškinti sandarą, kaip rodoma [[gera valia]].
* Rinkti, nagrinėti, rūšiuoti pavyzdžius
** kaip Jėzus rodė gerą valią
** kaip Dievas rodo gerą valią.
** kaip aš esu rodęs gerą valią
** kaip kiti yra rodę gerą valią man
* Suvokti išminties aštuonis atvaizdus.
** Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
** Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
* Suvokti iš geros valios, iš gėrio krypčių, kaip iškyla atvaizdai ir aplinkybės.

Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
į:
'''Puoselėti šviesuolių bendrystę'''
Ištrintos 157-158 eilutės:

'''Puoselėti šviesuolių bendrystę'''
2016 kovo 09 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-61 eilutės iš
Peržiūrėti [[Malda | maldos mokslą]], apžvelgti jos esmę.
* Aprašyti maldų nuotykius
* Išsakyti dvylika būdų
, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
* Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi, [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]] ir maldos mokslą
.
* Lyginti lygmenų poras
į:

'''Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis
, išmonė.'''

Pagrįsti žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio
, išmonės aprėpimu.

Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo būdus
.
* Fizika.
* Šachmatai.
* Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
* Madų pasaulis

Susieti su nuotaikomis
.

'''Peržiūrėti [[Malda | maldos mokslą]], apžvelgti jos esmę.'''

Aprašyti maldų nuotykius

Išsakyti dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.

Maldų pagrindu pagrįsti kalbas

'''Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi, [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]] ir maldos mokslą.'''

Lyginti lygmenų poras
Pakeistos 126-159 eilutės iš
* Patikslinti [[kaip gyventi]], išvystyti dorovę.
** Išaiškinti pasirinkimų malūno sandarą.
*** Ją sulyginti su gyvenimo lygtimi ir kitomis sandaromis bei požiūriais.
** Ką Dievui reiškia mūsų pasirinkimų malūnas?
** Susieti savo [[klaidos | klaidas]] su tuo, kaip gyventi.
*** Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
** Išsiaiškinti sandarą, kaip rodoma [[gera valia]].
*** Rinkti, nagrinėti, rūšiuoti pavyzdžius
**** kaip Jėzus rodė gerą valią
**** kaip Dievas rodo gerą valią.
**** kaip aš esu rodęs gerą valią
**** kaip kiti yra rodę gerą valią man
*** Suvokti išminties aštuonis atvaizdus.
**** Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
**** Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
*** Suvokti iš geros valios, iš gėrio krypčių, kaip iškyla atvaizdai ir aplinkybės.
** Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
** Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.
*** Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
**** Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
**** Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.

'''Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.'''

Pagrįsti žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio, išmonės aprėpimu.

Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo būdus.
* Fizika.
* Šachmatai.
* Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
* Madų pasaulis

Susieti su nuotaikomis.
į:
'''Patikslinti [[kaip gyventi]], išvystyti dorovę.'''

Išaiškinti
pasirinkimų malūno sandarą.
* Ją sulyginti su gyvenimo lygtimi ir kitomis sandaromis bei požiūriais.

Ką Dievui reiškia mūsų pasirinkimų malūnas?

Susieti savo [[klaidos | klaidas]] su tuo, kaip gyventi.
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?

Išsiaiškinti sandarą, kaip rodoma [[gera valia]].
* Rinkti, nagrinėti, rūšiuoti pavyzdžius
** kaip Jėzus rodė gerą valią
** kaip Dievas rodo gerą valią.
** kaip aš esu rodęs gerą valią
** kaip kiti yra rodę gerą valią man
* Suvokti išminties aštuonis atvaizdus.
** Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
** Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
* Suvokti iš geros valios, iš gėrio krypčių, kaip iškyla atvaizdai ir aplinkybės.

Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
** Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
** Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.
2016 kovo 09 d., 14:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 128-135 eilutės iš
* Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.
** Pagrįsti žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio, išmonės aprėpimu.
** Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo būdus.
*** Fizika.
*** Šachmatai.
*** Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
*** Madų pasaulis
** Susieti su nuotaikomis.
į:
'''Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.'''

Pagrįsti
žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio, išmonės aprėpimu.

Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo būdus.
* Fizika.
* Šachmatai.
* Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
* Madų pasaulis

Susieti su nuotaikomis.
2016 kovo 09 d., 14:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-30 eilutės iš
* Išbaigti tikslų paskirų Dievo raiškų aprašymą.
** Aprašyti, kaip kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
** Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?
* Suvokti Dievo šokio visumą, prasmę, tikslą.
į:
Išbaigti tikslų paskirų Dievo raiškų aprašymą.
* Aprašyti, kaip kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
* Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
* Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?

Suvokti Dievo šokio visumą, prasmę, tikslą.
Pakeistos 34-43 eilutės iš
* Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake, kaip jisai išsiaiškino.
** Kaip Dievas Tėvas suvokia malonę ir teisybę, jas derina.
** Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
** Kaip Dievo raiškas suprasti aplinkybes, kuriomis Dievas reiškiasi psalmėse.
** Išsiaiškinti, kaip kurti ir rašyti šventą knygą.
* Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.
** Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis.
*** Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?
*** Koks ryšys tarp šešerybės ir valios raiškų: engaging, waiting, believing, relying, loving, suffering?
** Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
į:
Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake, kaip jisai išsiaiškino.
* Kaip Dievas Tėvas suvokia malonę ir teisybę, jas derina.
* Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
* Kaip Dievo raiškas suprasti aplinkybes, kuriomis Dievas reiškiasi psalmėse.
* Išsiaiškinti, kaip kurti ir rašyti šventą knygą.

Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.
* Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis.
** Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?
** Koks ryšys tarp šešerybės ir valios raiškų: engaging, waiting, believing, relying, loving, suffering?
* Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
2016 kovo 09 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-20 eilutės:
'''Svarbiausi uždaviniai'''

Parašyti [[knyga|knygą]].

[[Suvedimas | Suvesti visas mintis]].
* Apžvelgti klausimus apie sandaras.
* Surašyti Dievo raiškas.
* Apžvelgti etiką.
** Sudėlioti pastabas iš konferencijos, [[Gyvenimo būdas ir stilius]].

Surašyti pamokas.
Pakeistos 23-95 eilutės iš
[[Suvedimas | Suvesti visas mintis]]. Parašyti [[knyga|knygą]].
* Suvokti [[Dievas|Dievo]] šokį
** Išbaigti tikslų paskirų Dievo raiškų aprašymą.
*** Aprašyti, kaip
kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
*** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
*** Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?
** Suvokti Dievo šokio visumą, prasmę, tikslą.
*** Kaip
Dievo raiškomis išryškiname Dievą, save ir asmenis?
*** Kokie
Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Dievo Dvasios požiūriai?
** Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake, kaip jisai išsiaiškino.
*** Kaip Dievas Tėvas suvokia malonę ir teisybę, jas derina.
*** Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
*** Kaip Dievo raiškas suprasti aplinkybes, kuriomis Dievas reiškiasi psalmėse.
*** Išsiaiškinti, kaip kurti ir rašyti šventą knygą.
** Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.
*** Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis.
**** Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?
**** Koks ryšys tarp šešerybės ir valios raiškų: engaging, waiting, believing
, relying, loving, suffering?
*** Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba
.
** Suvokti meilės svarbą.
*** Kaip išsakyti meilę trejybe? Pavyzdžiui
, mylimuoju, mylinčiu, meile.
*** Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3?
*** Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
** Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
*** Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
*** Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku?
*** Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
*** Suvokti, kaip šiluma iškyla Dievo raiškose ir susijusiose sandarose.
** Suvokti, kaip Dievas būtinas.
* Peržiūrėti [[Malda | maldos mokslą]], apžvelgti jos esmę.
** Aprašyti maldų nuotykius
** Išsakyti dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
** Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
* Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi, [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]] ir maldos mokslą.
** Lyginti lygmenų poras
*** Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
**** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
*** Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
*** Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
**** Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
**** Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
**** Kaip įvairiai ir apskritai esame [[viena]]?
***** Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
**** Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
***** Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
***** Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
***** Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?
** Išmąstyti, išryškinti suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6).
*** Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir tad su gyvenimo lygtimi?
**** Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
*** Apibrėžti sandarą 4+4
**** Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
**** Poreikiai
***** Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
**** Vertybės
***** Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
**** Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
***** Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
***** "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
***** Pagrindimas
****** Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]], kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
***** Įvardijimas
****** Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
*** Apibrėžti sandarą 4+6
**** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
**** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
**** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
**** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
** Sandarų abėcėlę ir gyvenimo lygtį įžvelgti Dievo raiškose, pasirinkimų malūne, žinojimo rūmuose, maldos santykiuose.
** Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą.
** Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.
** Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas.
*** Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
į:
'''Suvokti [[Dievas|Dievo]] šokį'''

* Išbaigti tikslų paskirų Dievo raiškų aprašymą
.
** Aprašyti, kaip kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su
kiekviena Dievo raiška, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
** Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?
* Suvokti Dievo šokio visumą, prasmę, tikslą.
* Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą, save ir asmenis
?
** Kokie Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Dievo Dvasios požiūriai?
* Išmąstyti [[Dievas Tėvas |
Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake, kaip jisai išsiaiškino.
** Kaip Dievas Tėvas suvokia malonę ir teisybę, jas derina.
** Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
** Kaip Dievo raiškas suprasti aplinkybes, kuriomis Dievas reiškiasi psalmėse.
** Išsiaiškinti, kaip kurti ir rašyti šventą knygą.
* Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.
** Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis.
*** Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?
*** Koks ryšys tarp šešerybės ir valios raiškų: engaging, waiting, believing, relying, loving, suffering?
** Apžvelgti padalinimų ratą
, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
* Suvokti meilės svarbą
.
** Kaip išsakyti meilę trejybe? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.
** Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3?
** Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
* Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
** Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
** Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku?
** Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
** Suvokti, kaip šiluma iškyla Dievo raiškose ir susijusiose sandarose.
* Suvokti, kaip Dievas būtinas.
Peržiūrėti [[Malda | maldos mokslą]], apžvelgti jos esmę.
* Aprašyti maldų nuotykius
* Išsakyti dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
* Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi, [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]] ir maldos mokslą.
* Lyginti lygmenų poras
** Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
*** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
** Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
** Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
*** Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
*** Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
*** Kaip įvairiai ir apskritai esame [[viena]]?
**** Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
*** Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
**** Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
**** Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
**** Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?
* Išmąstyti, išryškinti suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6).
** Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir ad su gyvenimo lygtimi?
*** Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
** Apibrėžti sandarą 4+4
*** Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
*** Poreikiai
**** Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
*** Vertybės
**** Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
*** Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
**** Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
**** "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
**** Pagrindimas
***** Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]], kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
**** Įvardijimas
***** Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
** Apibrėžti sandarą 4+6
*** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
*** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
*** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
*** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
* Sandarų abėcėlę ir gyvenimo lygtį įžvelgti Dievo raiškose, pasirinkimų malūne, žinojimo rūmuose, maldos santykiuose.
* Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą.
* Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.
* Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas.
* Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
2016 kovo 08 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-33 eilutės:
*** Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
** Suvokti meilės svarbą.
*** Kaip išsakyti meilę trejybe? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.
*** Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3?
*** Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
Pridėta 50 eilutė:
**** Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
Pridėtos 61-78 eilutės:
*** Apibrėžti sandarą 4+4
**** Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
**** Poreikiai
***** Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
**** Vertybės
***** Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
**** Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
***** Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
***** "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
***** Pagrindimas
****** Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]], kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
***** Įvardijimas
****** Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
*** Apibrėžti sandarą 4+6
**** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
**** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
**** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
**** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
Ištrintos 83-87 eilutės:
** Apibrėžti sandarą 4+6
*** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
*** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
*** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
*** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
Ištrintos 146-177 eilutės:

---------------------------


'''Sandaros'''


* Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.


* Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
* Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?


** Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
* Suvokti meilės svarbą.
** Kaip išsakyti meilę trejybe?
** Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.
** Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?

Kalbos
* Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
* Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
* Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
* Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
* Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]], kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
* "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?2016 kovo 08 d., 13:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 34 eilutė:
** Suvokti, kaip Dievas būtinas.
Pridėta 54 eilutė:
**** Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
Pakeistos 156-158 eilutės iš
Dievo būtinumas, gyvenimo lygtis
* Suvokti, kaip Dievas būtinas.
* Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
į:
2016 kovo 08 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 27-28 eilutės:
**** Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?
**** Koks ryšys tarp šešerybės ir valios raiškų: engaging, waiting, believing, relying, loving, suffering?
Pridėta 31 eilutė:
*** Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku?
Ištrintos 37-44 eilutės:


Pridėtos 57-62 eilutės:
*** Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
** Apibrėžti sandarą 4+6
*** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
*** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
*** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
*** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
Pakeistos 132-133 eilutės iš
Visaregis, Dievo raiškos, kaip gyventi, išsiaiškinimo būdai, šešerybė, padalinimų ratas
* Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?
į:
Pakeistos 134-135 eilutės iš
Pirminės sandaros
* Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku?
į:
Pakeistos 138-140 eilutės iš
Sąvokynas, antrinės sandaros
* Apibrėžimas
** Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
į:
Pakeista 141 eilutė iš:
* Meilė
į:
* Suvokti meilės svarbą.
Pakeistos 145-146 eilutės iš
** Suvokti meilės svarbą.
* Koks ryšys tarp šešerybės ir valios raiškų: engaging, waiting, believing, relying, loving, suffering?
į:
Pakeista 148 eilutė iš:
* Naujai apmąstyti geros valios pratimus ir širdies tiesas.
į:
* Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
Pakeista 151 eilutė iš:
* Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]].
į:
* Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]], kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
Pakeistos 153-157 eilutės iš
6+4
* Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
* Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
* Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
* Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
į:
2016 kovo 08 d., 13:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 35-42 eilutės:


Pakeistos 47-55 eilutės iš
** Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
į:
*** Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
*** Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
**** Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
**** Kaip įvairiai ir apskritai esame [[viena]]?
***** Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
**** Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
***** Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
***** Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
***** Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus
?
Ištrinta 57 eilutė:
** Permąstyti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena, susieti su Dievo raiškom.
Pridėtos 82-83 eilutės:
**** Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
**** Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
Ištrintos 126-138 eilutės:'''Pokalbiai, pertvarkymai, kaip esame [[viena]]'''

* Kaip įvairiai ir apskritai esame viena?
* Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
* Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
* Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
* Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?
* Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
* Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
2016 kovo 08 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 60-67 eilutės iš
** Išsiaiškinti, kaip rodoma [[gera valia]].
į:
** Išsiaiškinti sandarą, kaip rodoma [[gera valia]].
*** Rinkti, nagrinėti, rūšiuoti pavyzdžius
**** kaip Jėzus rodė gerą valią
**** kaip Dievas rodo gerą valią.
**** kaip aš esu rodęs gerą valią
**** kaip kiti yra rodę gerą valią man
*** Suvokti išminties aštuonis atvaizdus.
*** Suvokti iš geros valios, iš gėrio krypčių, kaip iškyla atvaizdai ir aplinkybės
.
Ištrintos 122-132 eilutės:


'''Gera valia'''

* Suvokti iš geros valios, iš gėrio krypčių, kaip iškyla atvaizdai ir aplinkybės.
* Suvokti išminties aštuonis atvaizdus.
* Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius, kaip pats rodau gerą valią.
* Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius, kaip Dievas rodo gerą valią.
* Peržiūrėti pavyzdžius, kaip Jėzus rodė gerą valią.
* Sudaryti sandarą, kaip rodoma gera valia.
2016 kovo 08 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
*** Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?
Pakeistos 20-21 eilutės iš
** Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake.
į:
** Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake, kaip jisai išsiaiškino.
*** Kaip Dievas Tėvas suvokia malonę ir teisybę, jas derina
.
Pakeista 24 eilutė iš:
*** Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?
į:
*** Išsiaiškinti, kaip kurti ir rašyti šventą knygą.
Pakeistos 36-37 eilutės iš
** Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
*** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis
.
į:
** Lyginti lygmenų poras
*** Ieškoti
[[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
**** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
** Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
Pakeistos 165-169 eilutės iš
'''Tanakas'''

* Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
* Ištirti, kaip Dievas Tėvas išsiaiškino, kaip suvokia malonę ir teisybę, juos derina.
* Išsiaiškinti, kaip kurti ir rašyti šventą knygą.
į:
2016 kovo 08 d., 12:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 64-65 eilutės iš
** Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius
*** Surinkti išsiaiškinimo būdus fizikoje.
į:
** Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo būdus.
*** Fizika.
*** Šachmatai.
*** Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
*** Madų pasaulis
Pakeistos 123-127 eilutės iš
'''Išsiaiškinimo būdai'''

* Surinkti šachmatininkų išsiaiškinimo būdus.
* Surinkti išsiaiškinimo būdus iš Fresh Air, tuo pačiu muzikoje, poezijoje ir kitose kultūros šakose.
* Surinkti išsiaiškinimo būdus iš mados pasaulio.
į:
2016 kovo 08 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:
*** Kaip Dievo raiškas suprasti aplinkybes, kuriomis Dievas reiškiasi psalmėse.
*** Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?
Ištrinta 28 eilutė:
Pridėtos 30-32 eilutės:
** Aprašyti maldų nuotykius
** Išsakyti dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
** Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
Pridėtos 92-94 eilutės:
Kartu su kitais tirti ir susikalbėti
* Tirti ir taikyti, kaip maldos suveikia.
Ištrintos 109-117 eilutės:
'''Maldų mokslas'''

* Susieti gyvenimo apytaką su maldos veikla.
* Kur maldų veikla?
* Toliau tirti veiksmingų maldų mokslą, dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
* Ištirti, kaip maldos suveikia, ir tai taikyti kartu su kitais.
* Aprašyti maldų nuotykius
* Ištirti aplinkybes, kur Dievas
* Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
2016 kovo 08 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* Suvokti [[Dievas|Dievo]] raiškų visumą, prasmę, tikslą.
į:
* Suvokti [[Dievas|Dievo]] šokį
Pakeistos 15-18 eilutės iš
*** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška.
į:
*** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
** Suvokti Dievo šokio visumą, prasmę, tikslą.
*** Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą, save ir asmenis?
*** Kokie Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Dievo Dvasios požiūriai?
Pakeistos 22-44 eilutės iš
** Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis.* Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą ir save?
* Koks Dievo Tėvo požiūris? Koks šventosios Dvasios požiūris?
* Sieti Dievo raiškas
, išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus, visaregį, suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6), šešerybę, šešis pokalbius, pertvarkymus, vienumo pagrindus, svarbiausius klausimus.
* Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį.
* Apibrėžti visaregį.
* Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
* Aprašyti, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir tad su gyvenimo lygtimi?
Malonė ir teisybė
* Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
* Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
* Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
į:
*** Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis.
** Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
*** Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
*** Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
*** Suvokti
, kaip šiluma iškyla Dievo raiškose ir susijusiose sandarose.
Pridėtos 31-33 eilutės:
*** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
** Išmąstyti, išryškinti suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6).
*** Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir tad su gyvenimo lygtimi?
Pridėtos 37-38 eilutės:
** Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.
** Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas.
2016 kovo 08 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 23-24 eilutės:
* Išrašyti didžiausius klausimus ir juos susieti su Dievo raiškomis.
* Išsakyti sandarom: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
Pridėta 49 eilutė:
** Susieti sandaras ir klausimus apie juos su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais, maldos mokslu.
Pridėta 170 eilutė:
* Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
2016 kovo 08 d., 12:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* Suvokti [[Dievas|Dievo]] raiškų visumą.
į:
* Suvokti [[Dievas|Dievo]] raiškų visumą, prasmę, tikslą.
Pakeistos 14-15 eilutės iš
*** Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake.
**** Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
į:
*** Aprašyti, kaip kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
*** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška.
** Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake.

*** Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
Pridėtos 20-43 eilutės:* Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą ir save?
* Išrašyti didžiausius klausimus ir juos susieti su Dievo raiškomis.
* Išsakyti sandarom: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
* Koks Dievo Tėvo požiūris? Koks šventosios Dvasios požiūris?
* Sieti Dievo raiškas, išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus, visaregį, suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6), šešerybę, šešis pokalbius, pertvarkymus, vienumo pagrindus, svarbiausius klausimus.
* Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį.
* Apibrėžti visaregį.
* Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
* Aprašyti, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir tad su gyvenimo lygtimi?
Malonė ir teisybė
* Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
* Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
* Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.

Pakeistos 100-119 eilutės iš
'''Dievo raiškos'''

* Apžvelgti visumą, prasmę, tikslą.
* Aprašyti.
** Suvokti, kuo kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška.
* Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą ir save?
* Išrašyti didžiausius klausimus ir juos susieti su Dievo raiškomis.
* Išsakyti sandarom: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
* Koks Dievo Tėvo požiūris? Koks šventosios Dvasios požiūris?
* Sieti Dievo raiškas, išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus, visaregį, suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6), šešerybę, šešis pokalbius, pertvarkymus, vienumo pagrindus, svarbiausius klausimus.
* Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį.
* Apibrėžti visaregį.
* Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
* Aprašyti, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir tad su gyvenimo lygtimi?
Malonė ir teisybė
* Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
* Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
* Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
į:
2016 kovo 08 d., 12:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 31-33 eilutės:
** Išaiškinti pasirinkimų malūno sandarą.
*** Ją sulyginti su gyvenimo lygtimi ir kitomis sandaromis bei požiūriais.
** Ką Dievui reiškia mūsų pasirinkimų malūnas?
Pridėta 35 eilutė:
*** Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
Pridėtos 37-41 eilutės:
** Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
** Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.
*** Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
**** Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
**** Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.
Ištrintos 72-86 eilutės:

'''Kaip gyventi'''

* Naujai surašyti ir sudėlioti įvairiausią patirtį, kaip gyventi.
* Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.
* Išrašyti, ką svarbiausio tokio norėčiau pamokyti, kaip gyventi.
* Viską susieti su šviesuolių karalystės plėtojimu, su žinojimo gražiu taikymu.
* Kokia sandara išsako gyvenimo apytaką? Gyvenimo lygtis?
* Ką Dievui reiškia gyvenimo apytaka?
* Kaip gyvenimo apytaka siejasi su kitomis sandaromis ir požiūriais?
* Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.

'''Klaidos'''

* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
2016 kovo 08 d., 12:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-29 eilutės:
** Apmąstyti, kaip svarbiausius klausimus atsakyti, atrinkti duomenų šaltinius, pasiskaityti susijusių mąstytojų.
** Sutvarkyti susijusius puslapius: [[Dievas]]
** Paaiškinti, kaip klausimai iškyla, kokių klausimų būna.
** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
** Pabrėžti, ko nežinau.
Pakeistos 63-71 eilutės iš

'''Klausimai'''

* Naujai apžvelgti, tvarkyti, atrinkti klausimus.
* Apmąstyti, kaip svarbiausius klausimus atsakyti.
* Tvarkyti susijusius puslapius.
* Paaiškinti, kaip klausimai iškyla, kokių klausimų būna. Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
* Pabrėžti, ko nežinau.
į:
---------------------------
2016 kovo 08 d., 11:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-52 eilutės:

'''Puoselėti šviesuolių bendrystę'''

Pasimokyti iš žmonių, kuriuos domina mano tyrimai
* Fizika - Thomas
* Filosofija - Tautvydas, Tomas
* Tanakas - Dovid, Lara

Pabendrauti, užkalbinti
* Tikėjimas - Malcolm, kunigas Vidas Bernardas Sajeta
* Alvydas Valenta

Pamokyti norinčius gvildenti klausimus
* Tadas, Paulius, Ignas

Pasidalinti tyrimais internete
* Minčių sode, lietuvių ir anglų kalba
* [[http://www.army777.lt/forum/ | Armija 777]]
Pakeistos 54-59 eilutės iš
į:
* Rengti susitikimus
* Dalyvauti konferencijose
* Rašyti straipsnius

Ištrintos 179-187 eilutės:

'''Bendrystė'''

Ieškau, kam išsipasakoti, su kuo susikalbėti šiais klausimais ir jų pagrindu veikti.
* Tautvydas, Thomas, Alvydas Valenta, kunigas Vidas Bernardas Sajeta +370(614)81228
* [[http://www.army777.lt/forum/ | Armija 777]]
* Litvakams: Dovid, Lara.
* Filosofams
* Straipsniais
2016 kovo 07 d., 13:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-26 eilutės iš
* Patikslinti [[kaip gyventi]].
** Susieti savo [[klaidos | klaidų]] ir su tuo, kaip gyventi.
į:
* Patikslinti [[kaip gyventi]], išvystyti dorovę.
** Susieti savo [[klaidos | klaidas]] su tuo, kaip gyventi.
Pakeista 28 eilutė iš:
* Patikslinti žinojimo rūmus
į:
* Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.
Pridėta 32 eilutė:
** Susieti su nuotaikomis.
2016 kovo 07 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 23 eilutė:
Išmąstyti ir rengti šviesuolių [[Mokykla | mokyklai]] pamokas.
Pridėtos 32-33 eilutės:

Išmąstyti ir rengti šviesuolių [[Mokykla | mokyklai]] pamokas.
2016 kovo 07 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 18 eilutė:
* Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie [[žemėlapynas | sandaras]].
Pridėta 20 eilutė:
** Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
Pakeistos 25-35 eilutės iš
'''Svarbiausi klausimai'''

* Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp
[[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
* Susieti savo [[klaidos | klaidų]] ir su tuo, kaip gyventi.
* Išsiaiškinti, kaip rodoma [[gera valia]].


'''Papildomi tyrimai'''

*
Surinkti išsiaiškinimo būdus fizikoje.
į:
* Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie [[žemėlapynas | sandaras]].
* Patikslinti
[[kaip gyventi]].
** Susieti savo [[klaidos | klaidų]] ir su tuo, kaip gyventi.
** Išsiaiškinti, kaip rodoma [[gera valia]].
* Patikslinti žinojimo rūmus
** Pagrįsti žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio, išmonės aprėpimu.
** Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius
**
* Surinkti išsiaiškinimo būdus fizikoje.
2016 kovo 07 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 13 eilutė:
*** Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.
Pridėtos 16-17 eilutės:
** Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.
** Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis.
Ištrinta 19 eilutė:
Pakeistos 23-27 eilutės iš


** Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną ir žinojimo rūmus.
į:
** Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą.
Ištrinta 27 eilutė:
** Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis.
2016 kovo 07 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
'''Svarbiausi klausimai'''
į:
'''Pagrindiniai uždaviniai'''

[[Suvedimas | Suvesti visas mintis]]. Parašyti [[knyga|knygą]].
* Suvokti [[Dievas|Dievo]] raiškų visumą.
** Išbaigti tikslų paskirų Dievo raiškų aprašymą.
*** Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.
*** Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake.
**** Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
* Peržiūrėti [[Malda | maldos mokslą]], apžvelgti jos esmę.
Pakeistos 19-25 eilutės iš
** Susieti visus klausimus apie sandaras su asmenų pasaulėžiūromis.
į:
* Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi, [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]] ir maldos mokslą.
** Permąstyti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena, susieti su Dievo raiškom.
** Sandarų abėcėlę ir gyvenimo lygtį įžvelgti Dievo raiškose, pasirinkimų malūne, žinojimo rūmuose, maldos santykiuose.

Pridėtos 27-31 eilutės:

Išmąstyti ir rengti šviesuolių [[Mokykla | mokyklai]] pamokas.

'''Svarbiausi klausimai'''
Pakeistos 34-38 eilutės iš
* Mokytis iš savo [[klaidos | klaidų]] ir susieti su tuo, kaip gyventi.
* Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi ir [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]].
* Išryškinti Dievo raiškas, išmąstyti susijusias sandaras ir aprašyti paskiras raiškas.
* Permąstyti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena, susieti su Dievo raiškom.
* Peržiūrėti [[Malda | maldos mokslą]], susieti su Dievo raiškom
.
į:
* Susieti savo [[klaidos | klaidų]] ir su tuo, kaip gyventi.
Pakeistos 36-38 eilutės iš
* Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake.
* Rengti šviesuolių [[Mokykla | mokyklai]] pamokas.
į:
Ištrinta 39 eilutė:
* Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
2016 kovo 07 d., 12:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Rengti šviesuolių [[Mokykla | mokyklai]] pamokas.
2016 vasario 15 d., 11:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Gvildenu savo klausimus. Šiuo metu naujai apžvelgiu visas savo mintis. Apžvelgiu šimtus savo klausimų. Manau, juose visuose glūdi tas pats klausimas, Kaip mes esame [[viena]]?
2016 vasario 12 d., 15:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
* Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie sandaras.
į:
* Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie [[žemėlapynas | sandaras]].
2016 vasario 06 d., 17:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
** Susieti visus klausimus apie sandaras su asmenų pasaulėžiūromis.
2016 vasario 06 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
** Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną ir žinojimo rūmus.
2016 vasario 04 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 8 eilutė:
* Perrašyti [[kaip gyventi]], išryškinti apytakos dalis, išdalinti medžiagą į skirtingus puslapius.
2016 vasario 04 d., 13:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
** Suvokti šešerybių atvaizdų vaidmenis.
į:
** Suvokti [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdų vaidmenis.
2016 vasario 04 d., 13:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 11 eilutė:
** Suvokti šešerybių atvaizdų vaidmenis.
2016 vasario 04 d., 13:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* Mokytis iš savo klaidų ir susieti su tuo, kaip gyventi.
į:
* Mokytis iš savo [[klaidos | klaidų]] ir susieti su tuo, kaip gyventi.
2016 sausio 30 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 113 eilutė:
* Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
2016 sausio 29 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
* Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno].
į:
* Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
2016 sausio 29 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
* Ieškoti [[atitikmenys | atitikmenų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno].
į:
* Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno].
2016 sausio 29 d., 11:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* Perrašyti [[kaip gyventi]], išryškinti apytakos dalis, išdalinti medžiagą į skirtingus puslapius.
Pakeista 11 eilutė iš:
* Perrašyti [[kaip gyventi]], išryškinti apytakos dalis, išdalinti medžiagą į skirtingus puslapius.
į:
* Ieškoti [[atitikmenys | atitikmenų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno].
2016 sausio 28 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-22 eilutės:

'''Papildomi tyrimai'''

* Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
* Surinkti išsiaiškinimo būdus fizikoje.
2016 sausio 28 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 153-155 eilutės iš
>><<
į:
>>bgcolor=#FFECC0<<

''2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.''
2016 sausio 28 d., 11:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 123 eilutė iš:
* "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tiklsinama, praturtinima?
į:
* "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
2016 sausio 28 d., 11:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 123 eilutė:
* "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tiklsinama, praturtinima?
2016 sausio 27 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 106 eilutė:
* Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
2016 sausio 27 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 100 eilutė:
Pridėta 115 eilutė:
* Koks ryšys tarp šešerybės ir valios raiškų: engaging, waiting, believing, relying, loving, suffering?
2016 sausio 25 d., 13:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 8 eilutė:
* Išmąstyti knygos dalis, perpaišyti brėžinį, perrašyti [[knyga | knygos puslapį]].
2016 sausio 23 d., 14:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 47-48 eilutės:
** Suvokti, kuo kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška.
Ištrintos 56-57 eilutės:
* Suvokti, kuo kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
* Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška.
Pakeistos 59-63 eilutės iš
į:
Malonė ir teisybė
* Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
* Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
* Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
Pakeistos 102-109 eilutės iš
Apibrėžimas
* Apžvelgti apibrėžimo būdus
, tai antrinės sandaros.
Meilė
* Kaip išsakyti meilę trejybe?
* Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.
* Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
* Suvokti meilės svarbą.
Šešerybė
į:

Visaregis, Dievo raiškos
, kaip gyventi, išsiaiškinimo būdai, šešerybė, padalinimų ratas
Pridėtos 105-106 eilutės:
* Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
Pirminės sandaros
Pakeistos 108-112 eilutės iš
6+4
* Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
* Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
* Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
* Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų
.
į:
Sąvokynas, antrinės sandaros
* Apibrėžimas
** Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
** Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
* Meilė
** Kaip išsakyti meilę trejybe?
** Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.
** Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
** Suvokti meilės svarbą
.
Pakeistos 123-126 eilutės iš
Malonė ir teisybė
* Išnarplioti malonės
ir teisybės santykį.
* Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
Dievo būtinumas
į:
6+4
* Suvokti 6+4 dviprasmybę
ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
* Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
* Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
* Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
Dievo būtinumas, gyvenimo lygtis
Pakeistos 130-133 eilutės iš
Sąvokynas
* Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
Padalinimų ratas
* Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
į:
2016 sausio 23 d., 06:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* Naujai apžvelgti, tvarkyti, atrinkti klausimus.
į:
* Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie sandaras.
2016 sausio 23 d., 06:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 62 eilutė iš:
* Kaip įvairiai ir aplamai esame viena?
į:
* Kaip įvairiai ir apskritai esame viena?
Pakeistos 96-97 eilutės iš
'''Sandarų klausimai'''
į:
'''Sandaros'''
Pakeista 99 eilutė iš:
* Apžvelgti apibrėžimo būdus.
į:
* Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
Pridėta 104 eilutė:
* Suvokti meilės svarbą.
Pakeistos 108-122 eilutės iš

** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
*** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
*** Naujai apmąstyti geros valios pratimus ir širdies tiesas.
*** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
*** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.

** Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
*** Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu
.
** Suvokti meilės svarbą.
** Suvokti, kaip esame viena.
** Suvokti, kaip Dievas būtinas.
* Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
** Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
į:
6+4
* Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
* Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
* Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
* Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
Kalbos
* Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
* Naujai apmąstyti geros valios pratimus ir širdies tiesas.
* Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos
.
Pakeistos 118-124 eilutės iš
** Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]].
į:
* Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]].
Malonė ir teisybė
* Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
* Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
Dievo būtinumas
* Suvokti, kaip Dievas būtinas.
Sąvokynas
Pakeista 126 eilutė iš:
į:
Padalinimų ratas
2016 sausio 23 d., 06:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* Sieti Dievo raiškas, išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus, visaregį, suvokimo sandaras (?), šešerybę, šešis pokalbius, pertvarkymus, vienumo pagrindus, svarbiausius klausimus.
į:
* Sieti Dievo raiškas, išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus, visaregį, suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6), šešerybę, šešis pokalbius, pertvarkymus, vienumo pagrindus, svarbiausius klausimus.
Pakeistos 58-59 eilutės iš
į:
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir tad su gyvenimo lygtimi?
Pakeistos 107-108 eilutės iš
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir tad su gyvenimo lygtimi?
** Suvokti, kaip asmens trejybė iškyla, kaip ji visaip ir visakame įprasmina Dievo trejybę.
į:
2016 sausio 23 d., 06:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 137 eilutė iš:
* Draugams: Tautvydas, Thomas, Alvydas Valenta
į:
* Tautvydas, Thomas, Alvydas Valenta, kunigas Vidas Bernardas Sajeta +370(614)81228
2016 sausio 23 d., 06:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
į:
* Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
Pridėtos 82-83 eilutės:
* Suvokti iš geros valios, iš gėrio krypčių, kaip iškyla atvaizdai ir aplinkybės.
* Suvokti išminties aštuonis atvaizdus.
Pridėta 97 eilutė:
Apibrėžimas
Pridėta 99 eilutė:
Meilė
Pridėtos 102-103 eilutės:
* Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
Šešerybė
Ištrinta 106 eilutė:
* Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
Ištrintos 118-121 eilutės:
* Rašyti metmenis [[knyga | knygos]] Ievai ir mūsų vaikams.

** Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
Pakeista 137 eilutė iš:
* Draugams: Tautvydas, Thomas
į:
* Draugams: Tautvydas, Thomas, Alvydas Valenta
2016 sausio 23 d., 06:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 119-120 eilutės iš
** Ištirti, kaip Dievas Tėvas išsiaiškino, kaip suvokia malonę ir teisybę, juos derina.
į:
Pridėtos 129-130 eilutės:
* Ištirti, kaip Dievas Tėvas išsiaiškino, kaip suvokia malonę ir teisybę, juos derina.
* Išsiaiškinti, kaip kurti ir rašyti šventą knygą.
2016 sausio 23 d., 06:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 74-78 eilutės iš
į:
* Ištirti, kaip maldos suveikia, ir tai taikyti kartu su kitais.
* Aprašyti maldų nuotykius
* Ištirti aplinkybes, kur Dievas
* Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
Pridėta 94 eilutė:
* Apžvelgti apibrėžimo būdus.
Pakeistos 124-128 eilutės iš
** Apžvelgti apibrėžimo būdus.
* Ištirti, kaip maldos suveikia, ir tai taikyti kartu su kitais.
** Aprašyti maldų nuotykius
** Ištirti aplinkybes, kur Dievas
** Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
į:
2016 sausio 23 d., 06:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
* Išsiaiškinti, kaip rodoma gera valia.
į:
* Išsiaiškinti, kaip rodoma [[gera valia]].
Pakeistos 54-57 eilutės iš
į:
* Suvokti, kuo kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
* Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška.
* Aprašyti, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
Pakeista 109 eilutė iš:
** Suvokti, kuo kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
į:
Pakeistos 111-112 eilutės iš
** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška.
** Aprašyti, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
į:
2016 sausio 23 d., 06:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
* Išsiaiškinti, kaip rodoma gera valia.
Pakeistos 50-52 eilutės iš
* Sieti Dievo raiškas, išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus, visaregį, suvokimo sandaras (?), šešerybę, šešis pokalbius, pertvarkymus, vienumo pagrindus
** svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį
** svarbiausius klausimus
, juos apžvelgti
į:
* Sieti Dievo raiškas, išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus, visaregį, suvokimo sandaras (?), šešerybę, šešis pokalbius, pertvarkymus, vienumo pagrindus, svarbiausius klausimus.
* Apžvelgti svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą
, nuspalvoti brėžinį.
Pakeistos 53-54 eilutės iš
į:
* Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
Pridėtos 72-78 eilutės:
'''Gera valia'''

* Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius, kaip pats rodau gerą valią.
* Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius, kaip Dievas rodo gerą valią.
* Peržiūrėti pavyzdžius, kaip Jėzus rodė gerą valią.
* Sudaryti sandarą, kaip rodoma gera valia.
Pakeistos 99-102 eilutės iš
**** Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius, kaip pats rodau gerą valią.
**** Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius, kaip Dievas rodo gerą valią.
**** Peržiūrėti pavyzdžius, kaip Jėzus rodė gerą valią.
**** Sudaryti sandarą, kaip rodoma gera valia.
į:
Ištrinta 122 eilutė:
* Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
2016 sausio 23 d., 06:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* Paaiškinti, kaip klausimai iškyla, kokių klausimų būna. Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
Pakeistos 49-52 eilutės iš
* Knygos "The Truth" skyrius susieti su Dievo raiškomis.
* Susieti Dievo raiškas su šešerybe.
* Susieti Dievo raiškas ir suvokimo sandaras
.
į:
* Sieti Dievo raiškas, išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus, visaregį, suvokimo sandaras (?), šešerybę, šešis pokalbius, pertvarkymus, vienumo pagrindus
** svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį
** svarbiausius klausimus, juos apžvelgti
* Apibrėžti visaregį
.
Pakeistos 108-114 eilutės iš
* Sieti Dievo raiškas ir
** svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį
** svarbiausius klausimus, juos apžvelgti
** vienumo pagrindus
** asmenų pokalbius
** išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus
* Apibrėžti visaregį, sieti su Dievo raiškomis ir žinojimo rūmais.
į:
2016 sausio 23 d., 06:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
* Permąstyti šešis pokalbius ir šešis pertvarkymus, susieti su Dievo raiškom.
į:
* Permąstyti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena, susieti su Dievo raiškom.
Pakeistos 24-25 eilutės iš
į:
* Pabrėžti, ko nežinau.
Pakeistos 32-35 eilutės iš
į:
* Kokia sandara išsako gyvenimo apytaką? Gyvenimo lygtis?
* Ką Dievui reiškia gyvenimo apytaka?
* Kaip gyvenimo apytaka siejasi su kitomis sandaromis ir požiūriais?
Pakeistos 49-62 eilutės iš
į:
* Susieti Dievo raiškas su šešerybe.
* Susieti Dievo raiškas ir suvokimo sandaras.

'''Pokalbiai, pertvarkymai, kaip esame [[viena]]'''

* Kaip įvairiai ir aplamai esame viena?
* Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
* Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
* Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
* Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?
* Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
* Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
Ištrinta 74 eilutė:
Ištrintos 135-175 eilutės:-----------
[+Kaip įvairiai ir aplamai esame [[viena]]?+]

* Kokios yra šešios vienumo rūšys?
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
* Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
* Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
* Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?
* Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
* Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
-----------------

>><<

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Gyvenimo apytaka
* Kokia sandara išsako gyvenimo apytaką? Gyvenimo lygtis?
* Ką Dievui reiškia gyvenimo apytaka?
* Kaip gyvenimo apytaka siejasi su kitomis sandaromis ir požiūriais?

>><<

---------

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Plačiau žiūrint, norėčiau suprasti, susieti ir pristatyti:
* Kaip gyventi
* Dievo raiškas
* Šešerybę
* Suvokimo sandaras
* Išsiaiškinimo būdai, kaip klausimas iššaukia susijusį atsakymą.


* Pabrėžti, ko nežinau.
* Viską išdėstyti paprasčiausia tvarka.
2016 sausio 23 d., 06:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
* Peržiūrėti maldos mokslą, susieti su Dievo raiškom.
* Išmąstyti Dievo Tėvo požiūrį Tanake.
į:
* Peržiūrėti [[Malda | maldos mokslą]], susieti su Dievo raiškom.
* Išmąstyti [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvo]] požiūrį Tanake.
2016 sausio 23 d., 06:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-35 eilutės iš
į:
* Viską susieti su šviesuolių karalystės plėtojimu, su žinojimo gražiu taikymu.

'''Klaidos'''

* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
Pakeistos 40-45 eilutės iš
į:
* Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą ir save?
* Išrašyti didžiausius klausimus ir juos susieti su Dievo raiškomis.
* Išsakyti sandarom: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
* Koks Dievo Tėvo požiūris? Koks šventosios Dvasios požiūris?
* Knygos "The Truth" skyrius susieti su Dievo raiškomis.
Pakeistos 108-109 eilutės iš
į:
'''Tanakas'''

* Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?

'''Bendrystė'''
Pakeistos 115-125 eilutės iš
** Artimiesiems: Ieva, Rimas, Danutė, Audronė, Aistė, Tautvydas, Mindaugas, Ina.
** [[http://www.army777.lt/forum/ | Armija 777]]
** Litvakams: Dovid.
** Filosofams

Aš noriu susikalbėti su kitais sąvokų kalba. Manau, reikia pradėti nuo:
* [[Dievas | Dievo raiškų]]
* [[Malda|Maldos]] - valios kalbos - mūsų bendrystės pagrindo.
* Jų kertinių [[vertybės|vertybių]], taip pat klausimų, gvildenimų, išsiaiškinimo būdų.
* Sandarų [[abėcėlė|abėcėlės]]: dvejybės, trejybės, ketverybės.
į:
* Draugams: Tautvydas, Thomas
* [[http://www.army777.lt/forum/ | Armija 777]]
* Litvakams: Dovid
, Lara.
* Filosofams
* Straipsniais
Ištrintos 134-142 eilutės:

[+Rūšiuotini klausimai+]

* Išsakyti sandarom: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
* Viską susieti su šviesuolių karalystės plėtojimu, su žinojimo gražiu taikymu.
* Dievo raiškas aprašyti.
* Išrašyti didžiausius klausimus ir juos susieti su Dievo raiškomis.
* Knygos "The Truth" skyrius susieti su Dievo raiškomis.
Ištrintos 136-137 eilutės:
--------
Ištrintos 142-149 eilutės:


Dievas
* Koks Dievo Tėvo požiūris? Koks šventosios Dvasios požiūris?
* Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą ir save?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
2016 sausio 23 d., 05:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
į:
* Išmąstyti Dievo Tėvo požiūrį Tanake.
Pakeistos 28-30 eilutės iš
į:
* Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.
* Išrašyti, ką svarbiausio tokio norėčiau pamokyti, kaip gyventi.
Pakeistos 38-41 eilutės iš
į:
* Susieti gyvenimo apytaką su maldos veikla.
* Kur maldų veikla?
* Toliau tirti veiksmingų maldų mokslą, dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
Pridėtos 51-56 eilutės:
* Kaip išsakyti meilę trejybe?
* Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.
* Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?
* Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku?
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir tad su gyvenimo lygtimi?
* Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
Pakeistos 99-100 eilutės iš
* Toliau tirti veiksmingų maldų mokslą, dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
į:
Pakeistos 124-130 eilutės iš
[+Kiti gvildenimai+]

* [[Nuotaikos]] [[Atsakomybė]] [[Pamokymai]] [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]] [[MenoTaisyklės]] [[Pasipasakojimai]]
* Tiriu rūkymą, kas įtakoja mūsų elgesį.

--------------------
į:
Pakeistos 144-147 eilutės iš
Maldos
* Susieti gyvenimo apytaką su maldos veikla.
* Kur maldų veikla?
į:
Pakeistos 151-159 eilutės iš
Meilė
* Kaip išsakyti meilę trejybe?
* Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.

Įsisavinimas
* Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?

Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku?
į:
Ištrintos 157-163 eilutės:
'''Surašyti straipsnio metmenis: svarbiausias mintis, kaip gyventi'''
* Suvokti apytaką "kaip gyventi" kaip tuksiančią širdį.
* Susieti apytaką "kaip gyventi" ir Dievo raiškas.
* Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?

Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.
Pakeistos 165-169 eilutės iš
Klausimai
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir tad su gyvenimo lygtimi?
>><<

* Išrašyti, ką svarbiausio tokio norėčiau pamokyti, kaip gyventi.
į:
Pakeistos 167-168 eilutės iš
* Sulyginti žmogaus apytaką ("kaip gyventi") ir Dievo raiškas, kaip jisai būtinas.
* Viską išdėstyti paprasčiausia tvarka
.
į:
* Viską išdėstyti paprasčiausia tvarka.


[+Kiti gvildenimai+]

* [[Nuotaikos]] [[Atsakomybė]] [[Pamokymai]] [[MenoAplinkybės]] [[MeninėsPriemonės]] [[MenoTikslas]] [[MenoTaisyklės]] [[Pasipasakojimai]]
* Tiriu rūkymą, kas įtakoja mūsų elgesį
.

>><<
2016 sausio 23 d., 05:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
* Surinkti išsiaiškinimo būdus iš mados pasaulio.
2016 sausio 22 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
* Surinkti išsiaiškinimo būdus iš Fresh Air.
į:
* Surinkti išsiaiškinimo būdus iš Fresh Air, tuo pačiu muzikoje, poezijoje ir kitose kultūros šakose.
2016 sausio 22 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* Mokytis iš savo klaidų ir susieti su tuo, kaip gyventi.
Pridėtos 34-39 eilutės:


'''Išsiaiškinimo būdai'''

* Surinkti šachmatininkų išsiaiškinimo būdus.
* Surinkti išsiaiškinimo būdus iš Fresh Air.
2016 sausio 22 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 16-25 eilutės:
Dievo raiškas:
* Apžvelgti visumą, prasmę, tikslą.
* Aprašyti.

Klausimai:
* Apžvelgti ir tvarkyti klausimus.
* Atrinkti svarbiausius klausimus ir apmąstyti, kaip juos atsakyti.
* Tvarkyti susijusius puslapius.
Pakeistos 19-20 eilutės iš
* Išrašyti pamokymus, kaip gyventi, ir juos susieti su Dievo raiškomis.
* Apžvelgti [[Dievas | Dievo raiškas]] ir iš jų visumos įžvelgti jų prasmę aplamai.
į:
* Naujai apžvelgti, tvarkyti, atrinkti klausimus.
* Apmąstyti, kaip svarbiausius klausimus atsakyti
.
* Tvarkyti susijusius puslapius.

'''Kaip gyventi'''

* Naujai surašyti
ir sudėlioti įvairiausią patirtį, kaip gyventi.

'''Dievo raiškos'''

* Apžvelgti visumą, prasmę, tikslą.
* Aprašyti.

'''Maldų mokslas'''


'''Sandarų klausimai'''
2016 sausio 22 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Naujai apžvelgti, tvarkyti, atrinkti klausimus.
2016 sausio 22 d., 12:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:
* Permąstyti šešis pokalbius ir šešis pertvarkymus, susieti su Dievo raiškom.
* Peržiūrėti maldos mokslą, susieti su Dievo raiškom.
2016 sausio 22 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
* Perrašyti kaip gyventi, išryškinti apytakos dalis, išdalinti medžiagą į skirtingus puslapius.
* Sulyginti Dievo raiškas, kaip gyventi ir išsiaiškinimo būdus.
į:
* Perrašyti [[kaip gyventi]], išryškinti apytakos dalis, išdalinti medžiagą į skirtingus puslapius.
* Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi ir [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]].
2016 sausio 22 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-17 eilutės iš
Noriu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Apžvelgiu, kaip įvairiausiai pažinti [[Dievas | Dievą]] ir kaip tai gyvenime prasminga. Rašau knygą Ievai ir mūsų vaikams.

'''[[Darbai]]'''

* Rašyti knygą Ievai, kaip nuo mažens auginti mūsų vaikus.
** Susieti kaip gyventi su Dievo raiškomis
.
*** Apžvelgti Dievo raiškų visumą, jos prasmę ir tikslą.
*** Aprašyti Dievo raiškas.
* Apžvelgti ir tvarkyti visus klausimus.
** Vis bandyti atsakyti didžiuosius klausimus.
** Tvarkyti susijusius puslapius.
į:
'''Svarbiausi klausimai'''

* Išmąstyti knygos dalis, perpaišyti brėžinį, perrašyti [[knyga | knygos puslapį]].
* Perrašyti kaip gyventi, išryškinti apytakos dalis, išdalinti medžiagą į skirtingus puslapius.
* Sulyginti Dievo raiškas, kaip gyventi ir išsiaiškinimo būdus.
* Išryškinti Dievo raiškas, išmąstyti susijusias sandaras ir aprašyti paskiras raiškas
.

Dievo raiškas:
* Apžvelgti
visumą, prasmę, tikslą.
* Aprašyti.

Klausimai:
* Apžvelgti ir tvarkyti klausimus.
* Atrinkti svarbiausius klausimus ir apmąstyti, kaip juos atsakyti.
* Tvarkyti susijusius puslapius.
2016 sausio 22 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 138-164 eilutės:

---------

>>bgcolor=#FFFFC0<<

'''Surašyti straipsnio metmenis: svarbiausias mintis, kaip gyventi'''
* Suvokti apytaką "kaip gyventi" kaip tuksiančią širdį.
* Susieti apytaką "kaip gyventi" ir Dievo raiškas.
* Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?

Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.

Plačiau žiūrint, norėčiau suprasti, susieti ir pristatyti:
* Kaip gyventi
* Dievo raiškas
* Šešerybę
* Suvokimo sandaras
* Išsiaiškinimo būdai, kaip klausimas iššaukia susijusį atsakymą.

Klausimai
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir tad su gyvenimo lygtimi?
>><<

* Išrašyti, ką svarbiausio tokio norėčiau pamokyti, kaip gyventi.
* Pabrėžti, ko nežinau.
* Sulyginti žmogaus apytaką ("kaip gyventi") ir Dievo raiškas, kaip jisai būtinas.
* Viską išdėstyti paprasčiausia tvarka.
2016 sausio 22 d., 12:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 107-137 eilutės iš
>><<
į:
>><<

--------

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Gyvenimo apytaka
* Kokia sandara išsako gyvenimo apytaką? Gyvenimo lygtis?
* Ką Dievui reiškia gyvenimo apytaka?
* Kaip gyvenimo apytaka siejasi su kitomis sandaromis ir požiūriais?

Maldos
* Susieti gyvenimo apytaką su maldos veikla.
* Kur maldų veikla?

Dievas
* Koks Dievo Tėvo požiūris? Koks šventosios Dvasios požiūris?
* Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą ir save?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?

Meilė
* Kaip išsakyti meilę trejybe?
* Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.

Įsisavinimas
* Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?

Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku?

>><<
2016 sausio 06 d., 05:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 96-105 eilutės:

--------------------

[+Rūšiuotini klausimai+]

* Išsakyti sandarom: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
* Viską susieti su šviesuolių karalystės plėtojimu, su žinojimo gražiu taikymu.
* Dievo raiškas aprašyti.
* Išrašyti didžiausius klausimus ir juos susieti su Dievo raiškomis.
* Knygos "The Truth" skyrius susieti su Dievo raiškomis.
2015 rugsėjo 24 d., 23:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
'''Darbai'''
į:
'''[[Darbai]]'''
2015 liepos 18 d., 09:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
* Vis naujai apžvelgti Dievo raiškų visumą, jos prasmę ir tikslą.
* Vis tiksliau aprašyti Dievo raiškas.
į:
* Rašyti knygą Ievai, kaip nuo mažens auginti mūsų vaikus.
** Susieti kaip gyventi su Dievo raiškomis.
*** Apžvelgti Dievo raiškų visumą, jos prasmę ir tikslą.
*** Aprašyti
Dievo raiškas.
Pakeistos 16-19 eilutės iš
* Vis bandyti atsakyti didžiuosius klausimus.
* Tvarkyti susijusius puslapius.
į:
** Vis bandyti atsakyti didžiuosius klausimus.
** Tvarkyti susijusius puslapius.
Pridėta 22 eilutė:
* Išrašyti pamokymus, kaip gyventi, ir juos susieti su Dievo raiškomis.
2015 birželio 22 d., 19:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
**** Sudaryti sandarą, kaip rodoma gera valia.
2015 birželio 17 d., 16:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 27-29 eilutės:
**** Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius, kaip pats rodau gerą valią.
**** Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius, kaip Dievas rodo gerą valią.
**** Peržiūrėti pavyzdžius, kaip Jėzus rodė gerą valią.
2015 gegužės 30 d., 12:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
*** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
*** Naujai apmąstyti geros valios pratimus ir širdies tiesas.
Pridėtos 57-59 eilutės:


* Toliau tirti veiksmingų maldų mokslą, dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
2015 gegužės 30 d., 12:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 42-43 eilutės iš
** asmenų pokalbius.
** išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus.
į:
** asmenų pokalbius
** išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus
Pakeista 51 eilutė iš:
** Ištirti aplinkybės, kur Dievas
į:
** Ištirti aplinkybes, kur Dievas
2015 gegužės 24 d., 21:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
į:
* Vis bandyti atsakyti didžiuosius klausimus.
* Tvarkyti susijusius puslapius.
2015 gegužės 24 d., 21:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-17 eilutės iš
Noriu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Apžvelgiu, kaip įvairiausiai pažinti [[Dievas | Dievą]] ir kaip tai gyvenime prasminga. Rašau knygą Ievai ir mūsų vaikams.
į:
Noriu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Apžvelgiu, kaip įvairiausiai pažinti [[Dievas | Dievą]] ir kaip tai gyvenime prasminga. Rašau knygą Ievai ir mūsų vaikams.

'''Darbai'''

* Vis naujai apžvelgti Dievo raiškų visumą, jos prasmę ir tikslą.
* Vis tiksliau aprašyti Dievo raiškas.
* Apžvelgti ir tvarkyti visus klausimus.'''Klausimai'''
2015 gegužės 23 d., 14:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
** Suvokti, kaip Dievas būtinas.
2015 gegužės 22 d., 15:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
** Suvokti, kaip esame viena.
2015 gegužės 21 d., 14:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
** Suvokti, kaip asmens trejybė iškyla, kaip ji visaip ir visakame įprasmina Dievo trejybę.
2015 gegužės 19 d., 20:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:
*** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
*** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
Pridėta 14 eilutė:
*** Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
2015 gegužės 19 d., 12:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
** Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
Pakeistos 13-15 eilutės iš
* Rašyti metmenis [[knyga | knygos]] Ievai ir mūsų vaikams. Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
į:
* Rašyti metmenis [[knyga | knygos]] Ievai ir mūsų vaikams.
** Suvokti, kuo kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
**
Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
2015 gegužės 17 d., 08:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
* Apžvelgti Dievo raiškas ir iš jų visumos įžvelgti jų prasmę aplamai.
į:
* Apžvelgti [[Dievas | Dievo raiškas]] ir iš jų visumos įžvelgti jų prasmę aplamai.
2015 gegužės 17 d., 08:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
** svarbiausias sąvokyno sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį
į:
** svarbiausias [[žinynas | sąvokyno]] sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį
Pakeista 25 eilutė iš:
** Sudaryti vertybių žemėlapį.
į:
** Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]].
2015 gegužės 17 d., 08:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-8 eilutės iš
Noriu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Rašau knygą Ievai ir mūsų vaikams. Apžvelgiu, kaip įvairiausiai pažinti [[Dievas | Dievą]] ir kaip tai gyvenime prasminga.
į:
Noriu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Apžvelgiu, kaip įvairiausiai pažinti [[Dievas | Dievą]] ir kaip tai gyvenime prasminga. Rašau knygą Ievai ir mūsų vaikams.
Pakeistos 10-33 eilutės iš
** Rašyti metmenis [[knyga | knygos]] Ievai ir mūsų vaikams. Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
*** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška.
*** Aprašyti, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
** Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
*** Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
*** Ištirti, kaip Dievas Tėvas išsiaiškino, kaip suvokia malonę ir teisybę, juos derina.
** Sieti Dievo raiškas ir
*** meilę
***
svarbiausias sąvokyno sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį
*** svarbiausius klausimus, juos apžvelgti
*** vienumo pagrindus
*** asmenų pokalbius.
*** išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus.
** Apibrėžti visaregį, sieti su Dievo raiškomis ir žinojimo rūmais.
** Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
** Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
*** Apžvelgti apibrėžimo būdus.
** Ištirti, kaip maldos suveikia, ir tai taikyti kartu su kitais.
*** Aprašyti maldų nuotykius
*** Ištirti aplinkybės, kur Dievas
*** Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
** Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
į:
** Suvokti meilės svarbą.
* Rašyti metmenis [[knyga | knygos]] Ievai ir mūsų vaikams. Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir
kodėl.
** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška.
** Aprašyti, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
* Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
** Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
** Ištirti, kaip Dievas Tėvas išsiaiškino, kaip suvokia malonę ir teisybę, juos derina.
* Sieti Dievo raiškas ir
** svarbiausias sąvokyno sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį
** svarbiausius klausimus, juos apžvelgti
** vienumo pagrindus
** asmenų pokalbius.
** išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus.
* Apibrėžti visaregį, sieti su Dievo raiškomis ir žinojimo rūmais.
* Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
** Sudaryti vertybių žemėlapį.
* Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
** Apžvelgti apibrėžimo būdus.
* Ištirti
, kaip maldos suveikia, ir tai taikyti kartu su kitais.
** Aprašyti maldų nuotykius
** Ištirti aplinkybės, kur Dievas
** Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
* Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
* Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
Ištrintos 40-44 eilutės:Apžvelgiu, ką aš gvildenu ir kurie mano klausimai patys svarbiausi.
Pridėtos 42-43 eilutės:
* [[Dievas | Dievo raiškų]]
* [[Malda|Maldos]] - valios kalbos - mūsų bendrystės pagrindo.
Pakeistos 46-49 eilutės iš
* [[Malda|Maldos]] - valios kalbos - mūsų bendrystės pagrindo.

Tad noriu sukurti kertinių [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]], kad galėtumėme pamatyti jų įvairovę ir bandyti vienas kitą labiau atjausti vardan susikalbėjimo. Vertybės, tai netroškimas visko, neaprėpimas labiau, kaip mes patys aprėpiame. Vertybes išsako aštuongubas kelias ir trys kalbos, tarp jų įvardijimas. Kalbų laipsnynai išsako, kaip esame viena. Tad naujai apžvelgiu visus klausimus, kuriuos tik gvildenu, nes jų rūšys, tai vienumo rūšys. O jomis galiu mąstyti papildiniais, antistruktūra, meile. Vienumo rūšys taip pat yra vertybių prielaidos.
į:
Pakeistos 53-54 eilutės iš
* '''Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?'''
* '''Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?'''
į:
* Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
* Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?
2015 gegužės 17 d., 08:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-12 eilutės iš
Noriu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Man dabar rūpi:
* Suvesti, visa ką esu išmąstęs.
* Suvokti
, kaip Dievo Sūnus mąsto Evangelijose ir kaip Dievas Tėvas mąsto Senajame Testamente.
* Išmąstyti, kaip maldos suveikia, ir tai taikyti kartu su kitais.
* Rasti, kam išsipasakoti, su kuo susikalbėti šiais klausimais ir jų pagrindu veikti.
** Artimieji:
Ieva, Rimas, Danutė, Audronė, Aistė, Tautvydas, Mindaugas, Ina.
į:
Noriu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Rašau knygą Ievai ir mūsų vaikams. Apžvelgiu, kaip įvairiausiai pažinti [[Dievas | Dievą]] ir kaip tai gyvenime prasminga.

* Apžvelgti Dievo raiškas ir iš jų visumos įžvelgti jų prasmę aplamai.
** Rašyti metmenis [[knyga | knygos]] Ievai ir mūsų vaikams. Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.
*** Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška.
*** Aprašyti, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
** Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
*** Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
*** Ištirti, kaip Dievas Tėvas išsiaiškino, kaip suvokia malonę ir teisybę, juos derina.
** Sieti Dievo raiškas ir
*** meilę
*** svarbiausias sąvokyno sąvokas - iš atitinkamų Dievo raiškų suvokti jų šilumą, nuspalvoti brėžinį
*** svarbiausius klausimus, juos apžvelgti
*** vienumo pagrindus
*** asmenų pokalbius.
*** išsiaiškinimo būdus, žinojimo rūmus.
** Apibrėžti visaregį, sieti su Dievo raiškomis ir žinojimo rūmais.
** Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
** Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.
*** Apžvelgti apibrėžimo būdus.
** Ištirti, kaip maldos suveikia, ir tai taikyti kartu su kitais.
*** Aprašyti maldų nuotykius
*** Ištirti aplinkybės, kur Dievas
*** Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
** Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.

Ieškau, kam išsipasakoti, su kuo susikalbėti šiais klausimais ir jų pagrindu veikti.
** Artimiesiems
: Ieva, Rimas, Danutė, Audronė, Aistė, Tautvydas, Mindaugas, Ina.
Pakeistos 37-38 eilutės iš
** Litvakai: Dovid.
** Filosofai
į:
** Litvakams: Dovid.
** Filosofams
2015 balandžio 24 d., 12:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Išmąstyti, kaip maldos suveikia, ir tai taikyti kartu su kitais.
2015 balandžio 24 d., 11:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
** Armija 777
į:
** [[http://www.army777.lt/forum/ | Armija 777]]
2015 balandžio 24 d., 11:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
Puslapiai su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
Pakeistos 7-13 eilutės iš
Puslapiai su gvildenimų brėžiniais:
* [[Raida]]
* [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]]
* [[Vadovėlis]]
* [[Metraštis]]
* [[Žinynas]]
* [[Kelionė]]
į:
Noriu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Man dabar rūpi:
* Suvesti, visa ką esu išmąstęs.
* Suvokti, kaip Dievo Sūnus mąsto Evangelijose ir kaip Dievas Tėvas mąsto Senajame Testamente.
* Rasti, kam išsipasakoti, su kuo susikalbėti šiais klausimais ir jų pagrindu veikti.
** Artimieji: Ieva, Rimas, Danutė, Audronė, Aistė, Tautvydas, Mindaugas, Ina.
** Armija 777
** Litvakai: Dovid.
** Filosofai

2014 gruodžio 02 d., 12:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
Puslapiai su gvildenimų brėžiniais: [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]]
į:
Puslapiai su gvildenimų brėžiniais:
* [[Raida]]
* [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]]
* [[Vadovėlis]]
* [[Metraštis]]
* [[Žinynas]]
* [[Kelionė
]]
Ištrintos 32-1351 eilutės:

[+[[Raida]] Kitas - Brandos bendrystė+]

'''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'''

Branda
* Kaip bręstama toliau, vis kitais žmonėmis?
* Kaip raida susijusi su amžinu gyvenimu?
* Kaip raida susijusi su Dievu?

[[Bendrystė]]
* Kokių yra bendrysčių?
* Kurias verta tirti?
** Tirti: skautus, anoniminius alkoholikus, vienuolius, sardovaya.
** Tirti: Jėzaus skelbiamą dangaus karalystę.
* Ko moko kultūrų ir subkultūrų mokslai?
* Kaip palaikyti šviesuolių bendrystę?
* Kaip palaikau bendrystę?

[[Dvylika klausimų]]
* Kas tai per deriniai?
* Kaip dvylika klausimų išreiškia įvairiausius šuolius?
* Ar jų iš viso dvylika? Ir kodėl būtent tiek?
* Ar dvylika klausimų išreiškia savasties rūšis, aplinkybes?
* Kaip 12 klausimų prilygsta klausimams Ar? Koks? Kaip? Kodėl

[[Atsakomybė]], [[Vertybės]]
* Kaip atsakomybė išplaukia iš kertinės vertybės?
* Ko reikia įrodyti ar nors tvirtinti, prileisti atsakomybę?
* Kas yra sąžinė? tautos sąžinė? dorovė?

[[Gvildenimai]]
* Iš kur kyla klausimai?
* Ko reikia klausti klausimą?
Klausimai ir vienumas
* Kaip klausimuose iškyla vienumas, jo rūšys?
Dievo klausimai
* Ką Dievas klausia?
* Ką reiškia Dievui klausti?
* Ar visi klausimai tėra tas pats Dievo klausimas, tik perkeistas?
* Koks Jėzaus gvildenamas klausimas?
* Kaip Dievu suprasti žmonių klausimus?
* Kaip žmogaus klausimas jį sieja su Dievu?
* Kaip Dievo klausimai susiję su mano klausimais?
* Kaip atsakymai susiję su Dievo išėjimu už savęs?
Klausimai ir branda
* Kaip žmogus atsiskleidžia savo klausimu?
* Kaip klausimais sąmoningėjame?
* Kaip klausimai mus perkuria?
* Kaip klausimas susijęs su branda, su amžinu gyvenimu?
* Kurlink mus veda klausimai?
* Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu?
* Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
Klausimai ir išsiaiškinimai
* Kaip klausimą ir atsakymą sieja išsiaiškinimai ir apimtys, kaip pastarieji susiję?
* Kaip klausimai (visaregis, Dievas) susiję su išsiaiškinimais (žinojimo rūmais, asmeniu)?
Kaip klausimai susiję su:
* abejonėmis ir dvejonėmis?
* klausimais Ar? Koks? Kaip? Kodėl?
* atvaizdu - klausimai - didėjantis laisvumas?
Gvildenimų žemėlapis
* Rinkti iš žmonių klausimus, atsakymus, išsiaiškinimus.
* Kur klausimų žemėlapyje yra Dievo ir mano klausimai?
* Ar visus aptiktus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau žemėlapiu?
* Kaip gvildenimų žemėlapis susijęs su vertybių žemėlapiu, su prielaidomis?
Klausimų vaizdavimas
* Kaip vaizduoti žmonių klausimus, atsakymus, išsiaiškinimus?

[[Savišvieta]]
* Ko verta mokytis?
* Ko žmonės nori mokytis?
* Kaip įvairius žmones mokyti vienu metu?
* Kaip švietimas gali mus sieti?
* Kaip žaidimais paskatinti mokymą?
* Kas yra linksma ir juokinga?
* Kaip matematiką ir literatūrą išreikšti sąlygų ir besąlygiškumo santykiais?
* Matematiką pristatyti savišvietos drobėmis

----------------

[+[[Žemėlapynas]]: Sandaros+]

'''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?'''

* Kaip sandaros įvairiai išreiškia Dievą?
* Kaip sandaros išsako asmenis?

[[Visaregis]]
* Kaip veikia visaregis?
* What is the FourfoldDivergence of Love?
* Kaip bandyti kampus išvesti iš Dievo savybių neigimo: nesavarankiškas - poreikiai; neužtikrintas - abejonės; neramus - lūkesčiai; nemylintis - susivaržymai? O jei ne, tai kodėl ne ir kaip kitaip išvedami kampai?
* Kaip klausimai susiję su troškimu viską žinoti?
* Dar bandyti suvokti iš visko pusės. Kaip su Dievu bandom jį aprėpti? Kaip jis perduoda viską į mano rankas? Kaip nepasimetame visakame?
* Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus?
* Kaip visaregis susijęs su dvejonėmis? (jeigu su klausimais?)
* Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? ir vieningai aprėpia bendrystę? Susieti laipsnyną su visaregiu.
* Kaip iškyla suvokimo rūmai (visaregis)?
* Kaip visaregis, Dievo suvokimo rūmai išsivysto Jėzaus, netobulo žmogaus, įvairiausių sričių, jų galimybių (matematikos) suvokimo rūmais? Kaip susidaro saviraidos sąlygos?
* Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus? - Visaregis išdėsto įvairiausias prielaidas, kurių galime atsisakyti, iš ko ir kyla paskiri klausimai.
* Kaip klausimai (ir visaregis, pakildamas virš manęs ir Dievo) atskiria (Dievą ir mane) o atsakymai (Dievas išeidamas už savęs) jungia?
* Kaip pavaizduoti visaregį?
* What is the origin of the 2 x 3 x 4 = 24 ?
* How does 2 x 3 x 4 = 24 ? relate to consciousness of -1 x 0 x 1 ?
* How does 2 x 3 x 4 = 24 relate to ambiguity?
* In what sense does ambiguity (3-fold for divisions, 4-fold for representations, 2-fold for topologies) define these structures? * In what sense does ambiguity indicate activity or recurring activity?
* How should we understand the ambiguity inherent in the three languages?
* Is there a shift in ambiguity?
* Kaip dviprasmiškumas grindžia muziką?
* Gyvename savo prote - išeiname už savęs į pasaulį, į jo duomenis - kaip tai suprasti?

Troškimai
* Kas trokšta, Dievas ar viskas? Ką reiškia trokšti? ir netrokšti? Kaip troškimas susijes su amzinu gyvenimu?
* Koks ryšys tarp Dievo troškimų ir nulybės atvaizdų? ir vienybes atvaizdu? Kaip susiję Dievo savybės - nulybės atvaizdai (teisingas, tiesus, pastovus, prasmingas) ir Dievo savybės - ko Dievas trokšta (savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis)? ir vienybes atvaizdai (butina savoka, jokios vidines sandaros, paprasciausias vykdinys, jokios isorines aplinkos)?
* Kaip netroskimai susije su nulybes atvaizdu paneigimais ir vienybes atvaizdu paneigimais? tad su antrinemis sandaromis, taip pat su ketverybes lygmenimis?
* Kaip susieti troškimus su asmenų Dievais? Kaip tarpinės lygtys ir pirminės sandaros susiję su asmenimis?
* How do the four representations of the nullsome relate to the four wishes?
* Noriu susieti troškimus ir nulybės atvaizdus
* Kaip suprasti troškimus, kaip visko atvaizdus? Kas trokšta, ar Dievas ar viskas? ir kaip tai suprasti? ir kaip tai susieti su nulybės ir vienybės atvaizdais? Kas yra Dievo esmė ir kaip jinai išreiškiama viskuo ir atvaizduojama atvaizdais?
* Kaip sulyginti Dievo troškimus ir nulybės atvaizdus?
* Kaip suvokti Dievo troškimus kaip apimčių papildinius?
* "Tavo" sienoje - Dievas nebūtinas užtat būtinas. Dievo troškimai tad išauga iš nieko (savarankiškas) į viską (mylintis). O "Mano" sienoje - Dievas būtinas užtat nebūtinas. Dvi sienos vienas kitą papildo. Kaip?
* Kas yra vidus ir išorė?
* Kuria prasme šešerybė yra visko padalinimas? Kaip ji grindžia dorybę? Ką jos ryšys su poreikių pirmine sandara pasako kitų pirminių sandarų atžvilgiu?
* Koks ryšys, jei iš viso koks yra, tarp lūkesčių ir gėrio krypčių ir matematikos įrodymo būdų? Ir tarp abejonių bei linksnių?
* Ar troškimai yra Dievo ar visko atvaizdai? Kaip jie susiję su nulybės ir vienybės atvaizdais? Ar Dievas iš viso turi atvaizdų? Ką tai reiškia?
* Kaip pavaizduoti norėjimą, sutikimą, troškimą?
* Ar skiriasi sutikimas ir troškimas?

'''Pirminės sandaros''' [[Netroškimai]]
* aprašyti pirmines sandaras
* What are the mechanics of the Primary Structures? as groundwork for understanding the Secondary Structures, in particular, the languages.
* How does the Threesome arise in the PrimaryStructures?
* How can we think of the PrimaryStructures as coinciding as through a lens?
* describe GeneralStructure: what does it mean to take up a {{Perspective}}?
* describe the PrimaryStructures as arising from general structure, consider especially the expectations and how the topologies and the criteria derive from the pretexts for outreach
* How is human reinterpreted so that his six responses to not-wishes become eight responses? How can this be observed in all four primary structures? How can that be understood in wishing for nothing?
* Kokie pirminių sandarų tikslai, bendras ir paskiri? Kaip sulyginti pirmines sandaras?
* Kaip suvokti keturias išskyrimų rūšis? Kaip jie susiję su skirtingomis pirminėmis sandaromis?
* Kaip nulguba, vienguba, dviguba, triguba lygtys sietinos su pirminėmis sandaromis?
* Koks vaidmuo lygčių -1 + 3 = 2, 0 + 3 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 3 = 5 ?
* Kaip laipsnynas susijęs su padalinimais? Su ženklų savybėmis? su pertvarkymais (sekomis, medžiais, tinklais)?
* Kaip pirminėse sandarose dalyvauja [[laipsnynas]]? Kaip laipsnyno sandara susijusi su tarpinių lygčių sandara?
* Kaip sieti 3+3 ir 4+2 ? Pavyzdžiui, jaudulių santvarkoje?
* Bendrumas Ar bendrumas išsiverčia, pereina iš už santvarkos (metalygiu) į santvarką (žyme, ženklu)?
* Prasmė Ar prasmė santvarkoje iššaukia prasmę už santvarkos?
* How does the seventh perspective arise?
* [[Įsakymai]] Šešis neigiamus Dievo įsakymus suvokiu ryšium su poreikiais, o kaip suvokti ryšium su abejonėmis, jauduliais? ir kaip siejasi su pasirinkimais?
* Įrodymo būdai Ar matematiniai įrodymų būdai susiję su lygčių rūšimis, su kintamųjų rūšimis?
* I want to understand how the six perspectives express the human outlook (as not-wishes, as choices, etc.)
* How do the primary structures (expressing human outlook) intertwine with the divisions of everything (expressing Gods outlook)?
* I want to understand and map out every perspective in the diagram of the primary structures.
* I want to understand how the primary structures relate God's and human's outlooks: wishes, not-wishes, knowings, not-knowings (note: knowing is foursome! which is the halfway division). (wishing is nullsome: how is wishing related to rapport?)(how is knowing related to understanding?) Are they directional inverses?
* Derive the primary structures: operating principles, counterquestions, directions of the good, life choices.
* What is the relationship between the representations of the nullsome and the representations of the threesome?
* Būtent ką Dievas prisiima iš pirminių sandarų? Pavyzdžiui, ne abejones o dvejones. Tai būdas išsiaiškinti pirminių sandarų sustatymą.
* Šalia laipsnyno, kaip kiti netroškimai skiria Dievą už mūsų ir Dievą mumyse?
* Gal tarpinės lygtys susijusios su Dievo akių skaičiumi 0, 1, 2, 3 ?
* Ar galima sieti sandaras su tokiais apibrėžimais visko, betko, kažko ir nieko?
* Gal Dievu savarankiškumas susijęs su nariais, o užtikrintumas su poslinkiais?
* Vaizduojant, kaip (blogo vaiko) troškimus suderinti su priešinga (gero vaiko) siena, su visaregiu?
* Kaip suderinti keturis troškimų pavaizdavimus?
* Kaip vieningai pavaizduoti keturis troškimus?
* Kaip klausimai susiję su abejonėmis? su poreikiais, lūkesčiais, išbandymais ir t.t?
* Koks ryšys tarp 4+2 ir 3+3 ?
* What is the distinction between before and after system and inside and outside system?
** Does it involve systemic and nonsystemic points of view on this?
** And how does it relate to the various structures such as the primary structures?
[[Poreikiai]]
* In the wider context of the PrimaryStructures, what is the role of the interpolation: glory, intention, example, love, work, command? How does it relate to Maslows hierarchyOfNeeds? Kaip susiję su tiesos raiška, su turinio ir raiškos sutapimu?
* Ar aukštesnius poreikius reikėtų tenkinti ko mažiau? Kad būtų ko mažiau vertės, laisvės, pilnavertiškumo? Apsieiti su ko mažiau?
* Kaip suprasti ir išsakyti Jėzaus pasisakymus, "Aš esu..." ?
* Kodėl poreikiai iškyla pirmine sandara (Dievas trokšta nieko), o tuo pačiu iškyla pasakojime per aštuongubį kelią?
* In what sense is the structure of needs the general structure, and the other primary stuctures expansions of that?
* Prasmė, laisvė... kaip poreikiai ir ženklų savybės susiję?
Abejonės
* Kaip ženklų savybės susijusios su abejonėmis? Ar ženklų savybės išreiškia ką nors bendro tarp visų pirminių sandarų?
* Kokiais jauduliais išgyvename abejones?
* Kaip vaizdavime įtraukti būdus bendrauti su smurtaujančiais? Maldos rūšis?
[[Lūkesčiai]]
* Meilės jausmas susijęs su neapykantos jausmu (juos dargi sieja šešerybės narys), o pastarąjį iššaukia neigiami lūkesčiai, tad kaip suprasti meilę? Ir kaip susieti su buvimu viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo?
* sharpen the results for the directions to and from the good
* Kaip įrodymų būdus sieti su jauduliais, su įtampa ir ramybe ?
* Koks ryšys tarp jausmų ir juoko, juokingumo?
* Kaip suprasti ir išsakyti gėrio kryptis? Ar aplinkybių trejybė mumyse būtinai ratas? Norėdamas nuodugniai patvirtinti ar atmesti pirminių sandarų bendrą sandarą, turėčiau tirti, kaip atvaizdai ir aplinkybės išplaukia iš lūkesčių.
* Kaip suderinti jaudulius su įrodymų būdais, su "Tėve mūsų"? Ar kaip nors per gėrio kryptis?
* Kaip įvairiai reiškiasi Jėzaus lūkestis, jog esame viena?
* What are the 6 expectations?
* Investigate regarding the directions of the good: Compare with ryšiai su Dievu. Compare with topologies as extensions. Relate to break down in the three dimensions. Relate representations to emotional responses. Relate topologies to ways of getting things done. Consider: God in the expectation, God prior to the expectation. Consider emotion and cognition as the two sides of internalization. Assimilating (cognition) and purifying (emotion). Consider mapping "free will" and "fate" onto "why" and "how".
* Ar atvaizdus, sąlygas, apribojimus išsako lūkesčiai ir jausminiais atsiliepimai?
* Kaip sieti funkciją, įrodymo būdus, su jauduliais? linksnius su abejonėmis ?
* Koks ryšys tarp lūkesčių ir gėrio krypčių?
* Gėrio kryptys? ką atveria? sąvokų atžvilgiu
* Kokie Jėzaus lūkesčiai? ir kaip jie susiję su tuo, kaip vykdytina Dievo valia?
Vertybės
* understand the CounterChoices for the EightfoldWay
* Kaip įsisavinimas susijęs su šešerybe ir aštuongubu keliu?
* Kaip aštuongubas kelias suveda nulybės ir vienybės atvaizdus?
* Kaip suprasti ir išsakyti aštuongubą kelią? Kaip suvokti vertybes, išbandymus, kuria prasme tai nemylėti?
* What is the relation between the gradations (Maslows hierarchy of needs, Kiparskys gradation of thematic roles, the methods of mathematical proof) and the not-wishings (needs, doubts, expectations)? How do the gradations and not-wishings together express the choices between the heart and the world? Why is there not a fourth gradation? Why is there no counterpart to trials?
* What are the 6 trials?
* Ar visi aštuongubo kelio atvejai atitinka "Tėve Mūsų"? Kaip jie sieja Dievą ir žmogų? Kaip jie susiję su kalbomis?
* What is the role of the eightfold way as a superstructure for the relationship between God within and God beyond?
* Are the onefold, twofold, threefold possibilities that the eightfold way allows like a reforming of the onesome, twosome, threesome?
[[Laipsnynas]]
* Kaip suvokti laipsnyno ir ženklų savybių siejimą?
* Kaip šie laipsnynai susiję? Kaip jie susiję su pirminėmis sandaromis? Kaip jie dalyvauja aštuongubio keliui įrėminant kalbas kaip antrines sandaras? Kaip įrodymų būdai susiję su išsiaiškinimo būdais? ir su keturiais dviprasmybės lygmenimis bei šešiais kintamųjų suvokimais?
* Kaip apimtys sieja šešis būdus, kuriais laipsnyno laipsniai atskiria Dievą už mūsų ir Dievą mumyse?
* Kaip vienumo rūšys susiję su vienybe ir nulybe?
* Kaip kiekvieną iš šešių ašių susieti su širdimi?
* Kuriais vieningumais esame labiau prisirišę prie tikrovės? Ar Dievu (-1) ar požiūriu (-6)?
* Kaip laipsnynas susijęs su šešiais atvaizdais?
* Koks ryšys tarp pavadinimų ir atvaizdų? Juk jų šeši. Ar tai tas pats? Tik pavadinimai iš vidaus?
* Kaip pavadinimų laipsnynas išreiškia veiksmą -1? Kaip tai sulygina nulybę ir vienybę? Ar tai siejasi su veiksmu +1 ?
* Kaip laipsnyną susieti su aplinkybėmis?
* Noriu susieti laipsnynus ir netroškimus
* Išnagrinėti laipsnynus, kaip susiję pirmi trys nariais ir antri trys nariai?
* Panagrinėti, kaip skirtingi linksniai skirtingai grindžia palyginimus, santykius su proto lauku.
[[Sidharta Gautama]]
* Ar Budos aštuongubo kelio žingsniai teisingai sudėlioti? Ar reikėtų kitaip?
* Ar atitinka šv.Petro raktams į dangų? Ar kitai aštuongubo kelio atmainai?
* Kaip kančia, neatitikimas (Dukkha) susiję su troškimu ir netroškimu. Ar tai netroškimas?

'''Antrinės sandaros'''
* How can we think of the SecondaryStructures as coinciding of two single perspectives?
* understand how the secondary structures arise from the injections
* Kaip vieno lygmens Dievo priėmimas kito lygmens yra atskyrimas Dievo ir manęs?
* Kaip antrinėse sandarose reiškiasi meilė, tobulumas, valia, Dievo valia?
* Išvedžiojus lūkesčius, gėrio kryptis, I will be able to understand the role of the secondary structures, especially in terms of increasing scope, by which humans (and God through them) go beyond themselves (and God grows).
* How does the general shift arise in the two different contexts for the secondary structures?
* How are the secondary structures rolled out?
** And what does that mean regarding their opening us up ever more?
[[Padalinimai]]
* Kaip suvokti ryšį tarp ašių ketverybėje, penkerybėje ir šešerybėje? Kaip tai susiję su pirminėmis sandaromis? Su antistruktūra?
* Kaip didesnius padalinimus (ketverybę, penkerybę, šešerybę, septynerybę) suvokti kaip minusinius? kaip antistruktūras? -4, –3, –2, –1
* Išvedžioti padalinimus.
* How should we understand the divisions of everything from Gods perspective (God does not identify himself with his "self", his structure) and from humans perspective (human identifies himself with his "self", his structure). For example, God experiences the threesome as I understand myself, I am understanding myself, I am understood by myself. Human experiences the threesome as I take a stand, I follow through, I reflect.
[[Nulybė]]
* Koks skirtumas tarp Dievo ir visko? tarp nulybės ir vienybės? ir kas patvirtina tą skirtumą?
Trejybė
* Ar trejybė slenka iš atskleidžiamojo į atskleistąjį? ar atvirkščiai? ar abejaip?
Ketverybė
* What is the principle for assigning the perspectives of the foursome (how, what, whether)? Why (and why not) is there permutation?
Šešerybė
* Žavesys yra išminties jausmas. Ar meilė yra geros valios jausmas? Ar artimumas yra Dievo valios jausmas? Koks būtų amžino gyvenimo jausmas? O gal amžinas gyvenimas yra betarpiškas.
* Kaip išsakyti šešerybę? Ar jinai susijusi su laipsnynu? Su poreikių tenkinimais? Su ketverybės lygmenų poromis, kaip kad žinojimo rūmuose?
* Trys pasiryžimai įtraukti į vieną šešerybės atvaizdą ir trys į kitą. Kaip tai suprasti?
* Kaip šešerybė siejasi su savo poslinkiais? Ar laipsnynas išsako padalinimų poslinkius? Juk būtent šeši padalinimai turi poslinkių santvarkas.
* Meilės jausmas įamžinamas vilties dorybe - o viltis, tai teigiamas jausmas. Ar kitos dorybės susijusios su ramybe (drąsa) ir su jautrumu (nuoširdumu)?
[[Veiksmai]], [[Padalinimų ratas]]
* Ar Dievui yra nulybė ar tik vienybė?
* How do the operations act on the original wholeness within a division?
* Relate operations to {{Spirit}}, {{Structure}}, {{Representations}}, {{Unity}} and think of them as ever
* How does human go beyond himself from sixsome to sevensome?
* Think about what Christ said: The truth will set you free. How does that work, how does that relate to the represenation of the nullsome? 6+1=7 Tiesa yra septynerybėje, santvarkoje, kada nebandome viską patys aprėpti, savo jėgom, o laikomės santvarkos visumos, užtat esame laisvi.
[[Atvaizdai]]
* Koks ryšys tarp Dievo/visko ir nulybės atvaizdų?
* Kaip pavaizduoti nulybės ir vienybės atvaizdus, jų paneigimą ir paneigimų suvedimą aštuongubiu keliu?
* Išvedžioti atvaizdus
[[Laisvumas]]
* Koks skirtumas tarp laisvumo, laisvos valios ir laisvės?
* What is slack?
[[Aplinkybės]]
* Išvedžioti aplinkybes ir susieti su Aleksandro gyvybės savybėmis
* Aplinkybės kyla iš sąsajos tarp asmens ir jį papildančios aplinkybės taikymą užtikrintam Dievui. Ar tai gėrio kryptys ir būdai daryti gerą?
* Kaip aplinkybės susijusios su trejybės poslinkiais? Ar tai yra ketveriopai suprastos trejybės poslinkiai? Jei taip, kaip tai susiję su nulybės atvaizdais ir ketverybės laipsnių neigimu? Kaip aplinkybė įvairiai sieja trejybės poslinkis su greta esančiais nariais?
* Kantas tvirtino, kad nėra aposteriori analitinių teiginių, tai yra, sandarioje santvarkoje nėra ką pažinti. Gal dėl to jisai ir nepripažino Dekarto "mąstau, vadinas esu". Betgi savo kailiu patyriau, kad jeigu mąstymas neaprėpiamas, tai ir buvimas neaprėpiamas. Tai yra, jei mintys neaprėpiamos, tai mąstytojas juo labiau. O jeigu buvimas neaprėpiamas, tai ir veikimas neaprėpiamas. Juk tėra tai, kas reiškiasi. Ir jei veikimas neaprėpiamas, tai ir mąstymas neaprėpiamas, nes visus veiksmus galima apmąstyti. Šį trejybės ratą - buvimo, veikimo, mąstymo - pažįstame iš gyvenimo. Jisai išplaukia iš neaprėpiamumo, kurį išgyvename, kaip prasmingumą: jei mąstymas prasmingas, tai ir buvimas prasmingas, ir t.t. Neaprėpiamumą, požiūrio nepakankamumą, įsivaizduoja tik tas, kuris santvarkos varžomas, joje gyvena, patiria jos ribas, nesutelpa jose ir ieško sąlyčio su tuo, kas už jų.
Kalbos
* Išsakyti tris kalbas.
* describe the SecondaryStructures, especially the three {{Languages}}, as arising from primary structures
* Ką kalba leidžia mums išsakyti?
* Įvardijimo kalbai: What is the relationship between the "reference point" and "not within oneself"?
* Kas sieja kalbas su: nesusivedimais, ženklų savybėmis, Dievo įsakymais, pertvarkymais (ir seka, medžiu, tinklu)? neigiamybės ir jų neigiamybės (tai yra, teigiamybės)
* Kaip kalbos išsako vertybes (dorybes)?
* Pasakojimo kalba bene sieja rūpestį (VI-klausti), tikėjimą (V-aiškinti), paklusimą (IV-liepti), tiesioginį vykdymą (III-versti). Kaip pagrindimas ir įvardijimas juos sieja?
* Is the equation of the two definitions the problem that language solves, in its infinite variety of possibility?
[[Aklavietės]]
* Kaip atsiranda aklavietės? Neįveikiami klausimai? Ir kaip aklavietės įveikiamos? išsiaiškinimais?
* Ar antrinės sandaros išsako aklavietes? Kaip aklavietės įveikiamos: padalinimais požiūriai derinami; atvaizdais požiūrių atsisakoma; aplinkybėmis požiūriai priimami; kalbomis požiūriai išgyvenami, atjaučiami, apibendrinami.
* Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes, kaip tampame viena? Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome?
* Kaip atsiranda aklavietės? Neįveikiami klausimai? Ir kaip jos įveikiamos? išsiaiškinimais? - Aklavietės susijusios su pilka riba, su upe, su primetimu, kad Dievas būtinai geras. Aklavietę įvaldome įtvirtindami ribą, ją priimdami kaip aplinką, kurioje įmanoma veikla, gyvybingumas

6+4
* How do the QualitiesOfSigns match RepresentationsOfTheNullsome with RepresentationsOfTheOnesome?
* Palyginti ženklų savybių, padalinimų, ir aštuongubio kelio eilės tvarką.
* How does the use of two levels lets us have signs be the same on one level and different on another level?
* Kaip nulybė ir vienybė šešeriopai siejamos?
* understand the role of the RepresentationsOfTheNullsome and the PropertiesOfGod
* Kaip pavaizduoti kambario viduryje: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras.

[[Pertvarkymai]]
* Kodėl yra trys tvarkų rūšys?
* Kodėl ta pati tvarka negali modeliuoti save?
* Kaip paiškinti pertvarkymų eilės tvarką?
* Kodėl, aštuongubį kelią lyginant su pertvarkymais yra priešinga tvarka: trys santykiai su Dievu ir trejybė santykių kai nėra ryšio su Dievu.
* Ar pertvarkymai papildo aštuongubį kelią, kaip Dievą papildo jo esmė, meilė?
* Ar pertvarkymai susiję su Jėzaus pasisakymais? Ar jisai kalba apie seką (laukimą), medį (valdymą, priklausymą), tinklą (sekimą)?
* Kaip suprasti tarpą, augimą pertvarkyme ar nesusivedime? Kaip tasai tarpas mažėja, taip kad mes atsiduriame jo viduryje, jisai vidurį tvarkos?
* Ar tvarkų saitai žymi tarpus?
* Kaip pertvarkymus išreikšti muzika (pavyzdžiui, raida - kylantys ar krentantys garsai ir t.t.)
* Ar pertvarkymai išreiškia šuolio tarpą?
* Ar sieja sąmonę ir pasąmonę?

Įvairios sandaros
* the most important structures: {{Threesome}}, {{Everything}}, {{Slack}}, {{Anything}}
* consider other structures: the WaysOfRethinking, the LogicOfHeartAndWorld, the PropertiesOfLivingSystems and the PropertiesOfMentalSystems
Bandau suprasti ir susieti šias įvairias sandaras:
* Apimtis: Niekas, kažkas, betkas, viskas.
* Troškimus: Savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis. Dievo savybės.
* Netroškimus: Poreikiai, abejonės, jauduliai, vertybės. Teigiama yra tenkinti neigiamą.
* Nulybės atvaizdus: Teisus, tiesus, pastovus, prasmingas. Irgi Dievo savybės.
* Aplinkybes Būtinas, tikras galimas; daiktas, eiga, asmuo; vienis, daugis, visybė; būti, veikti, mąstyti
* Atliepimus Dėsniai, dvejonės, veiklos, ... Netroškimai išplėčiami. Išeinama už santvarkos.
* Persitelkimus Aš esu..., Širdies tiesos, Gėrio kryptys...?, ...?
* Neigiamus įsakymus Žlugdymai, ženklų savybės? pertvarkymai?, pasirinkimų tvirkinimai? ...

---------------

[+[[Vadovėlis]] Išsiaiškinimai+]

'''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?'''

Kaip kas ką esame išsiaiškinę?
* Rinkti pavyzdžius iš knygų.
* Rinkti pavyzdžius iš įvairiausių mokslo šakų.
* Rinkti pavyzdžius iš Fresh Air laidų.
* Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių.
* Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas išsiaiškino.
* Rinkti pavyzdžius iš Evangelijos, kaip Jėzus Kristus išsiaiškino.
* Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę?
* Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti menais?
* Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?

Kokia žinojimo rūmų sandara?
* Kaip mokslinis metodas sieja rūpestį ir tikėjimą?
* Kaip išsiskiria keturi lygmenys?
* Kaip suvokti 6+4?
* Kaip 6 ir 4 siejasi su šešiais persitvarkymais?
* Kaip persitvarkymai išskaido visumą ir jos suvedimą, kad ją galėtumėme nagrinėti?
* Kaip išsiaiškinimo rūmus susieti su visaregiu?
* Kaip visaregį siejant su "betkuo" išgauti žinojimo rūmus?

Išnagrinėti išsiaiškinimo pavyzdžius:
* Kuriuos klausimus aiškina?
* Kas jam įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?

Kokia išsiaiškinimo vidinė sandara?
* Kokia yra išsiaiškinimo eiga?
* Kaip išsiaiškinimo vidinė sandara susijusi su geros valios pratimais?
* Kaip suvokti išsiaiškinimą, kaip kalbos vienetą?
* Kaip kalbos vienetą apibrėžia įdomumas?
* Kas įdomu?
* Kaip kas tampa įdomu?
* Ar įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
* Kaip klausimas žadina įtampą?
* Kaip atsakymas slopina įtampą?
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai?
* Kokia išsiaiškinimų vidinė sandara?
* išsiaiškinimų vidinė sandara susijusi su:
** vieningumais, prielaidų lygmenimis, laipsnynu?
** geros valios pratimų sustatymu?
* Kaip išauga sandara ir kaip ji save apibrėžia?
* Kaip išsiaiškinimas savo vidine sandara prilygsta geros valios pratimui?
* Ar paskiro išsiaiškinimo vidinė sandara prilygsta žinojimo rūmams ir visaregiui?
* Kaip paskiras išsiaiškinimas atspindi visus žinojimo rūmus, pavyzdžiui, smalsumą (rūpėjimą) ir susitelkimą (tikėjimą) ir sandarumą?

Išsiaiškinimų kalba
* Kaip išsiaiškinimai išreiškia valios kalbą, maldas?
* Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu?
* Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
* Kaip trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
* Kaip smalsumu išeiname už savęs, už baigtinių sandarų, jas sudrumsčiame, atveriame nebaigtinės kalbos galimybę?
* Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
* Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
* Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip iš išsiaiškinimų kyla dėmesio vienetai kalboms?
* Kaip toliau tie vienetai tampa sudėtingesni, brandesni?
* Ar tie vienetai žymi visumą, užtat yra įdomūs?
* Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?
* Kokie įtampos balsai?
* Koks laipsnyno vaidmuo?

Kokia pašnekovo raida?
* Kaip suvokti išsiaiškinimų raidą, pašnekovo raidą?
* Kaip išsiaiškinimai leidžia mąstyti pašnekovą, sistemą ir paskui tarpą?
* Kokie pašnekovai atitinka išsiaiškinimų rūšis?
* Kaip santvarka atstoja pašnekovą?
* Ką reiškia visumoje ir kiekviename išsiaiškinimui atskirai:
** sandarų išryškėjimas
** Dievo įsijungimas
** savęs atsiskleidimas
** klausimų ir atsakymų ryšys
* Kokie pašnekovo apibrėžtumo laipsniai?
* Kokie pašnekovo vienumo laipsniai?

Kiekvienai iš 48 pomenių atrinkti pavyzdinį išsiaiškinimą. Jų pagrindu:
* Suvokti Dievo vaidmens raidą.
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi Jėzaus gyvenime?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi mano gyvenime?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi matematikoje?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi bet kurioje srityje?
* Suvokti sandarų raidą.
* Kaip išsiaiškinimai sieja dvasią ir sandarą?

Dievas
* Kaip žinojimo rūmais iškyla Dievas?
* Kurie išsiaiškinimai būdingi Dievui?
* Dievas strimagalvis, tad koks suvokimo vaidmuo jo išsiaiškinimuose?
* Kaip Dievui rūpi, reiškia, įvyksta?
* Kaip Dievui rūpi mūsų branda?
* Kaip Dievas dalyvavo, kuomet išsiaiškinau įvairius klausimus?
* Kaip Dievas įvairiai dalyvauja mano žinojimo rūmuose?
* Kaip bendravau su Dievu?
* Kaip suvokiu Dievą?
* Kaip Dievas suveikia?
* Kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
* Kaip Kristaus išsiaiškinimai sutampa ar ne su mano?
* Kaip palyginimus dvejopai suprasti ar nesuprasti?
* Kaip suprasti nuodėmę prieš šventąją Dvasią, gerų vaisių priskyrimą blogiui?
* Kaip Jėzaus pasisakymai sutampa su išsiaiškinimais?
* Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi mūsų žinojimo rūmuose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius? Ar trejybe
* Kaip įžvelgti Dievą visaregyje?
* Kaip įžvelgti Dievą žinojimo rūmuose?
* Kaip sietini Visko žinojimas ir Išsiaiškinimo rūmai?
* Kaip sutampa Dievas visaregyje ir žinojimo rūmuose?
* Kaip Išsiaiškinimo rūmais (išmanančiais betką, kaip Jėzus ar "Aš") susieti Dievą (išmanantį viską), Tave (išmanantį kažką - išsiaiškinimą) ir Kitą (išmanantį nieką)?
* Kaip Dievas iškyla mano išsiaiškinimuose?
* Kaip poveikiai man, surūšiuoti asmenimis Dievas, Aš, Tu, Kitas, susiję su išsiaiškinimo rūmais?

[[Tikėjimas]]
* Kokio pobūdžio tikėjimas glūdi kiekviename išsiaiškinime?
* Kaip su tikėjimu susieti visas su išsiaiškinimais susijusias sąvokas bei matmenis?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaškinimo veikla - klausti, atsakyti, bendrauti, sudurti - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir t.t. ?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaiškinimo daugialypis požiūris?
* Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti?
* Ar tikėjimo apimtis atitinka išsiaiškinimo galiojimą?
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis?
* Kaip išsiaiškinimų tikslai susiję?
* Kaip siejasi tikėjimo apimtys?
* Kaip išsiaškinimų seka, laisva ar numatyta, siejasi su tikėjimu?
* Kaip tikėjimas vystosi?

Klausimų išsiaiškinimas
* Kaip klausimui parinkti išsiaiškinimo būdą?
* Žinojimo rūmais apžvelgti ir išdėstyti klausimus, kuriuos esu atsakęs.
* Žinojimo rūmais išdėstyti klausimus, kuriems ieškau atsakymų.
* Kaip išaiškinami skirtingų prielaidų klausimai?
* Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą?
* Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
* Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

Išsiaiškinimų išsiaiškinimas
* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinau, tai yra, kokiais išsiaiškinimo būdais?
* Nubraižyti išsiaiškinimų kilmės medį.
* Kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys?
* Ar išsiaiškinimų kilmės raida išverčia sandarų atsiskleidimo raidą, tad grindžia Dievo būtinumą?

Apžvelgti išsiaiškinimais
* Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai įeina į visko žinojimą?
* Kaip žinojimo rūmai įvairiausiai išreiškia Kitą?
* Kaip trys kalbos išreiškia žinojimo rūmus?
* Kaip visos sandaros išplaukia iš žinojimo rūmų?
* Kaip su žinojimo rūmais susijusios visos sandaras?
** širdies tiesos?
** trejybe, išsiaiškinimų trejybe, aštuongubu keliu ir kitų išsiaiškinimų raida?
** visaregis (suvokimo rūmai)?
* Kaip žinojimas ir suvokimas yra susiję?
* Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip?
* Kaip išsiaiškinimo rūšis siejasi su atminties rūšimi?
* Kaip esame viena Šventąja Dvasia, bendrai suvokta išmintimi?

Apmąstyti savo išsiaiškinimo būdus:
* Kurie klausimai man svarbiausi?
* Kuriais išsiaiškinimais atsakiau man svarbiausius klausimus?
* Kurie išsiaiškinimai buvo man svarbiausi?
* Aprašyti man svarbiausius išsiaiškinimus:
** Ką jais išsiaiškinau?
** Kokios sandaros jais iškyla?
** Kaip Dievas sudalyvavo?
* Suvokti savo žinojimo rūmų menes ir pomenes.
* Kaip atrodytų mano žinojimas jeigu viską išdėstyčiau žinojimo rūmais?
* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje?
* Kodėl man nerūpi mylėti?

Išsiaiškinimus taikyti
* Kaip žinojimo rūmais suvokti betką?
* Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurią sritį?
* Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurį žmogų?
* Kaip žinojimo rūmus suvokti, kaip išsiaiškinimo sistemą?
* Kaip pristatyti žinojimo rūmus, kad žmogus galėtų juos taikyti bet kuriam klausimui?
* Kaip žinojimo rūmais išlukštenti bet kurį uždavinį ar klausimą?
* Kaip išvystyti paskiro žmogaus išsiaiškinimo būdų rinkinį?
* Kaip žinojimo rūmus išvesti iš žmogaus kertinės vertybės?
* Kaip įvairiausiai sustatomi žinojimo rūmai?
* Kaip bet kokia sritis, bet koks mokslas išsireiškia žinojimo rūmais?
* Koks ryšys tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių)?
* Kaip žinojimo rūmais išspręsti Collatz uždavinį?

Išsiaiškinimais puoselėti bendrystę
* Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybinga veikla ir jais skatinti savišvietą?
* Kaip su Dievu išsiaiškinimais skatinti amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
* Kaip malda skatina bendrystę?
* Kaip malda skatina savišvietą?
* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais?
* Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?

Kaip išsiaiškinimus pavaizduoti menais?
* Kuriuos išsiaiškinimus pavaizduoti menais?
** Rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę.
* Ką dar pavaizduoti menais ir susieti su išsiaiškinimais?
** Žmonių kertines vertybes.
** Įvairias širdies tiesas ir pasaulio tiesas.
** Matematikos dėsnius.
* Kaip pavaizduoti žaidimais?
* Koks žaidimo vaidmuo?
* Kaip pavaizduoti mokymosi priemonėmis?
* Kaip maldos susiję su žaidimais?
* Ką mano Dievas ir Ieva?
* Kaip bendrai kurti su Dievu ir Ieva?
* Kaip menais pavaizduoti Kristaus pasisakymus?
* Koks meno, kūrybos, grožio vaidmuo?
* Parodos kambario išdėstymu sugretinti, sulyginti įvairius visko pristatymo būdus: visko žinojimą ir žinojimo taikymą; žinojimo rūmus; klausimų brėžinį; Dievo vaidmenį.
* Sieti kiekvieną savo aprašų temą su susijusiomis menėmis, pomenėmis.
** Kurios menės lieka nepanaudotos?

-----------------
[+[[Metraštis]]: Dievas+]

'''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?'''

* Koks ryšys tarp Dievo savybių (žmogaus požiūrio) ir Dievo troškimų (Dievo požiūrio)?
* Ar Dievas gyvas?
* Koks Dievo vaidmuo?

* Kas ir kaip troškimais sutampa Tavimi?
* Kaip Dievas ir Aš sueina Tavimi?
* Dievui ir Man sueinant Tavimi, ar Aš pasiekiu Dievą, ar Dievas pasiekia mane?
* Kaip Dievas santvarkoje (Aš) sutampa su Dievu už santvarkos (Dievas)?
* Kaip atvaizdas (Tu) sulygina dvasią (Dievą) ir sandarą (Mane)?

* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su Dievo išėjimu už savęs padalinimais?
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su Dievo išėjimu už savęs asmenimis?
* Kaip Dievo išėjimas už savęs padalinimai susijęs su jo išejimu už savęs asmenimis?

* Kuria prasme Dievas žino viską?
* Kuria prasme Dievo požiūris yra visko žinojimas?
* Kaip Dievas dalyvauja kūryboje?
* Kaip Dievą įžvelgti visakame?

* Koks Dievo požiūris?
* Suvokti ypač Dievo vaidmenį kiekvienoje sandaroje.
* Kaip asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) dalyvauja sandarų brėžinyje?
* Kaip žmogaus ir Dievo požiūriai siejami įvairiausių sandarų?
* Kaip skiriasi mano ir Dievo požiūriai, pavyzdžiui, išgyvenant padalinimus?
* Koks Dievo vaidmuo išgyvenimuose, vertybėse, klausimuose, išsiaiškinimuose ir sandarose? ir kaip jis juos sieja?
* Kaip tas pats Dievas visu savo pilnumu, visa dvasia įvairiai prisistato?
* Kaip Dievo požiūriu suvokti visaregystę, pirmines sandaras, antrines sandaras? Kaip įvairiai ankščiau tai tyriau?
* Kaip priimti Dievo požiūrį?
* Kaip žmogaus požiūriu pažįstame, suprantame, prisiimame Dievo požiūrį?
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūris susiveda pasiklydusiu vaiku?
* Kaip kategorijų teorija išsakyti Dievo ir žmogaus požiūrių susivedimą?
* Consider God's going beyond himself as a way of opening up his perspective to other perspectives that are further out, less powerful. So this is his way of including all perspectives, including that which is taken up by no perspective, in that it is subordinate - what does that mean?

* Koks yra Kito Dievas?
* Ar Kito Dievas yra suvokiantis, protaujantis, mums prilygstantis, kaip ir mes?
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* Kaip vertybės (meilė), klausimai ir kiti 12 klausimų antrinėmis sandaromis Kitam išreiškia Dievą vienumu?
* Kaip Dievas mūsų smegenyse tampa dalis mūsų kūno ar aplinkos žemėlapio?

* Ką Dievas išgyvena?
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)?
* Kaip susiję išgyvenimai Dievo mumyse (Aš) ir Dievo už mūsų (Tu)?

Dievas ir sandaros
* Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais?
* Kaip kalbos, kryptys, išgyvenimai susiję su Dievu, jo dalyvavimu?

* Kokie krikščionybės pagrindai, kaip jie reiškiasi mano mąstysenoje?
* Kaip iškyla šventoji Trejybė?
* Kur šventoji Trejybė reiškiasi Korane?
* Kuria prasme esu Jėzus?

* Kaip Dievas įvairiai reiškėsi mano gyvenime?
* Kaip Dievas man tapo vis šiltesnis?
* Kaip Dievas kvietė mane, o aš Jį?
* Pasimokyti iš Dievo, kaip Jis gyvena?
* Kaip atsiremdamas į Dievą išmokau gyventi?
* Ką tai reiškia, kad aš visada tikėsiu Dievą, kaip siūliausi vaikystėje?
* Koks mano Įkvėpėjos vaidmuo?
* Kaip Įkvėpėja bendrauja su Dievu?
* Kaip vaizduoti Įkėpėją?

Andrius
* Incorporate my own investigatory point of view into the overview.
* Kokios mano prielaidos?

[[Širdis]]
* Kas yra širdis?
* Kas yra gera širdis?
* Kaip gera širdis susijusi su gera valia?
* Kaip gera širdis susijusi su šešiom vienumo kryptim?
* Kaip šešios vienumo kryptys susijusios su gėrio kryptimis?
* Kaip vienumas išreiškia daugiaprasmybę, tarpą gerai širdžiai reikštis?
* Kaip susikalbame iš širdies?
* Kaip kalbame nuoširdžiai, aš ir kiti ir Dievas?
* Kaip širdingai bendrauti?
* Kaip širdies tiesa susijusi su širdimi?
* Kaip įvairūs klausimai susiję su širdimi?
* Ką reiškia primesti savo tiesą ar melą?
* Kaip prieiti prie kito žmogaus, su juo bendrauti?
* Kaip pačiam gyventi amžiną gyvenimą?
* Kaip kitą skatinti ir įtraukti?
* Kaip susikerta požiūris "Tu (ar visi) taip elgiesi, bet aš elgiuosi, eglsiuosi kitaip" ir požiūris "mes visi esame viena, mes visi tokie"? Ar nereikėtų išlaikyti antrąjį požiūrį, nepaisant prieštaravimų?

* Kaip Dievą iškelti tarpuose tarp to kas yra ir to kas galėtų būti?

[[Malda]]
* Kaip malda susijusi su vertybėmis?
* Nagrinėti maldų pavyzdžius.
* Kaip su Dievu bendraujame?

Dievo pristatymas
* Kaip surengti mišias visiems?
* Nagrinėti giesmes, ką jos pasako apie Dievą.
* Visa ką žinau apie Dievą išsakyti giesmėmis.
* Kaip pavaizduoti Dievą ir jo santykį su mumis?
* Jei juoda spalva, tyla vaizduoja Dievo buvimą, tai kaip suprasti ir pavaizduoti Dievo nebuvimą?
* Kaip žaidimais, vaidyba, menais paskatinti bendravimą iš širdies?


------------------

[+[[Žinynas]] Požiūriai+]

'''Kaip sutampa požiūriai?'''

[[Apibrėžimas]]
* Ką reiškia apibrėžti?
* Apibrėžti: apibrėžtumą, neapibrėžtumą, Dievo neapibrėžtumą. Turint omenyje, jog Dievas bendras ir nebendras (Shared and NotShared).
* Kaip visas sąvokas apibrėžti?
* Kokiu pagrindu apibrėžti visas sąvokas?
* Kaip viską (Dievą, asmenis) apibrėžti vienumo pagrindu?
* Kaip apibrėžti, kas yra, ką reiškia:
** tiesa
** prielaidos
** atskira, atskirti
** žvilgsnis (view)
** tapatumas ir skirtingumas
** laisvumas
* Padaryti sąrašą esminių sąvokų ir nubrėžti jų sąsajų brėžinį, pavyzdžiui, žinoti - tiesą.

Tapatumas ir netapatumas
* What is the origin of "same" and "different"?
** Are two views the same, or are they different, and in what sense?
** Are two contexts the same, or are they different?
** Are two suppositions the same, or are they different?
** In mathematics, are two expressions the same, or are they different, and in what sense?
* What are Equivalent Views?
* What does it mean for views to coincide?
* What does it mean for God's and human's perspectives to coincide?
* How can the two points of view of God and human be one and the same?

Žvilgsniai
* What is the difference, if any, between a mental space and a View?
* In what sense do the views constitute a category?
Žvelgti
* Ką reiškia žvelgti žvilgsniu?
* How do we consider how another might take up our view?
* What do they see when they take up our view?
Žvilgsnio nepriklausomumas nuo žvelgimo
* What is the Structure that is preserved by a view?
* How can the structure preserved by a view be understood in terms of morphisms?
* How do views preserve Understanding? in the CategoryTheory sense.

Požiūris
* Kas yra požiūris?
* Kaip požiūrį apibrėžti?
* Kaip apibrėžiamas, kildinamas, išvystomas požiūris?
* Koks yra žmogaus požiūris?
* Kas nagrinėja ar nagrinėjo požiūrius?
* Kokios požiūrio savybės?
* Kieno santykius su santvarka ir Dievu išreiškia požiūris ir nuostata?
* Kaip požiūrių laikytojas susijęs su laipsnynu ir požiūrių santykiu?
Laikytis požiūrio
* Ką reiškia laikytis požiūrio?
* Kaip dvejonės, lūkesčiai ir kitos pirminės sandaros apibrėžia požiūrio priėmimą, jam sudaro sąlygas?
Požiūrio sąsajos
* Kaip požiūris skiria ir sieja žvilgnį ir aplinkybes?
* Kaip mes skiriamės nuo savęs, nuo savo požiūrio?
* Kaip požiūriai susiję su amžinu gyvenimu?

Dėmesys
* Kas yra dėmesys?
* Apžvelgti smegenų mokslo išvadas apie dėmesį ir sąmoningumą.

[[Sąvokos]]
* Kokios yra sąvokos?
* Kaip sąvokos išskiriamos?
* Kaip sąvokos iškyla iš buvimo viena su savimi?
Sąvokų sąsajos
* Kaip sąvokas [[Požiūrių sudūrimas|sieja požiūriai]]?
* What is the relationship between a Perspective and a concept?
* How is a perspective related to a context?
* How is a perspective related to a position?
* Is being a concept and taking up a perspective an either/or?
* Is a concept a marker for a perspective, a place where a perspective can be allowed for?
Požiūrių rūšys
* Koks yra ribotas žvilgsnis?
* Koks yra neribotas žvilgsnis?
* Koks yra apibrėžtas žvilgsnis?
* Koks yra neapibrėžtas žvilgsnis?
* Koks yra nepriklausomas žvilgsnis?
* Koks yra pirminis (default) žvilgsnis?
* Kuo skiriasi nepriklausomas žvilgsnis nuo pirminio žvilgsnio?
* Kaip atsiranda nepriklausomas žvilgsnis?
* What is the Identity View?
* What are the perspectives of the Other and of the System?

Santykiai tarp požiūrių

Požiūrio išvertimas
* How is inversion and framing related to duality?
* the relationship GodVHeart between God and heart (Inversion Effect)
* Kaip išversti požiūrį iš to ką žinome į tai ko nežinome, kad galėtumėme tuomi būti viena?
* Kaip širdies ir pasaulio tiesos susijusios su požiūrių įsisavinimu, išvertimu
* How does the Inversion Effect relate to a composite view?
* Is the Inversion Effect extrasystemic and the Reflection Effect systemic but otherwise are they the same effect?
Požiūrio išplėtimas
* How does a view see more? How does that relate to truth? and to looking within oneself?
* How is a view able to see more if it is focused at the right point, through the right views?
* Given that we need to consider a vantage point greater than us, how does such a vantage point take up this same question? In other words, how does God take up the possibility that he has simply found himself in his situation and there may be a vantage point greater than his own?
Atsitraukimas nuo požiūrio
* How might we escape a view, that is, be independent of the view that grounds us, imagines us, encompasses us?
* What happens when we move backwards, backing out of a space?
* How do we back out of a space?
Požiūrio įsisavinimas
* Kaip požiūriai keičiasi šešerybėje, įsisaviname?
Požiūrio išplėtimas
* How do we go beyond ourselves to own a greater view as our own?
* How might we apply constructive hypotheses to extend pragmatically from conclusions supposing a definite view to those allowing for an indefinite view?
* We can't understand all, but God can, thus how do we accept God's understanding?
Požiūrio žvilgsnis į save
* How is a view's look beyond itself related by inversion to its focusing within itself?
* How is a view's focus on itself related to the House of Knowledge, to Caring about Caring... and Believing in Believing... ?
* How does a view look within itself, and does this help it cancel itself out, escape from itself?
* Does looking within oneself result in a bisection of oneself and a distinction of scopes?
* Does looking within oneself relate to being with oneself?
* Does looking within oneself require an extra scope?
Požiūrio padalinimas
* How might Bisecting A View help us escape a view?
* How does Bisecting A View create an other, a person-in-general that we can identify with?

Požiūrių sudūrimas
* How to compose views?
* How to define composition of views?
* How to compose Perspectives?
* How does one perspective variously take up another perspective?
* Kaip sujungti prielaidas?
* How does one view preserve but extend another?
Apibrėžtų ir neapibrėžtų požiūrių sudūrimas
* May an indefinite view take up a definite view?
* How might a definite view take up an indefinite view?
* How might we switch around the composition of a definite view of an indefinite view?
Lygiaverčiai požiūriai
* How does the Identity view relate equivalent views?
* How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, which allows us to fix what is defined?
* What Definitions result from an Algebra of Distinguishability?
* Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
Associativity
* Is composition of views associative?
* How can we know that the Composition Of Views is Associative?
* Is there associativity in the sense that a (definite view of an indefinite view) of a definite view is the same as a definite view of (an indefinite view of a definite view)?
* How can we know that there is associativity?
* What Constructive Hypotheses must we assume for associativity?
* How do we apply Constructive Hypotheses to infer associativity?
Požiūrių apvertimas
* Is it possible to reverse the direction of the composition of views?
* Is the Inversion Effect related to the reversal of the direction of the composition of views?
* Does the inversion effect relate the negations of the RepresentationsOfTheOnesome and Topologies, Representations, Divisions to the negations of the RepresentationsOfTheNullsome and Languages?
Požiūrių neskaidrumas
* How is truth accessed directly or indirectly?
* How is an indefinite view of definite view able to see more than the definite view by itself?
Kategorijų teorija
* Požiūrius ir jų sudūrimą išreikšti kategorijų teorija.
* What is the determinant of a category?
* Kaip suprasti kategorijos tiksliasias vertes, jų simetrines funkcijas?
Sandaros atskleidimas
* Understand an AlgebraOfViews as the foundation for the unfolding of all structure: Absolute, Relative, Shared, Subordinate perspectives. Where possible, make use of CategoryTheory.
* Suvokimo lygmenis suprasti požiūrių algebros pagrindais.

Požiūrių grandinė
* What is the nature and the foundation of the Chain of Views?
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
* Kaip požiūriai susiję su pasiklydusiu vaiku?
* How is a perspective related to the chain in the LostChild metaphor?
* Kaip susiveda Dievo ir žmogaus požiūriai pasiklydusiu vaiku?
* How we might escape a humans view and arrive at Gods view of humans view which is perhaps to know everything?
* How does this unfolding relate to that expressed in terms of Willingness or in terms of the kinds of Understanding and the LostChild metaphor?
* Kaip paklydusiu vaiku mūsų suvokimas susijęs su Dievo suvokimu?

[[Tiesa]]
* What is the relationship between truth and the keeping separate of suppostions?
* How is there falsehood?
Tiesa ir apimtys
* How does truth hold across scopes?
* What happens to truth as we move from space to space?
Tiesa ir sandaros
* How does view preserve truth?
Tiesa ir požiūrių algebra
* How does truth relate the indefinite and definite views?
* How does truth relate to the coinciding of views?
* Koks tiesos vaidmuo požiūrių sudūrime?

Prieštaravimas
* Kaip suprasti prieštaravimą?
* Kaip įžvelgti prieštaravimą?
* Kaip turiniai išsako prieštaravimą?
Prieštaravimo apimties siaurėjimas
* Kaip suprasti prieštaravimo siaurėjimą?
* Kaip prieštaravimas yra apibrėžiamas vis tiksliau?
* Kokia prasmė prieštaravimą apibrėžti vis tiksliau?
* Prasminga ir pastovu, betarpiška, akivaizdu - prieštaravimų apimtys?
* Kaip prieštaravimo siaurėjimas susijęs su Dievo požiūriu?
* Kaip prieštaravimo siaurėjimas susijęs su sąlygomis ir besąlygiškumu?
* Koks žinojimas yra prieštaravimo siaurėjimas?
Dievas ir prieštaravimas
* Koks Dievo požiūryje prieštaravimas?
* Koks Dievo požiūryje nesusivedimas?

[[Neigiamybė]]
* Kaip įvairiai suvokiam neigimą?
* Kokia neigimo prasmė?
Neigiamybės išraiška sandara
* Kaip laipsnis "kodėl" grindžia neigiamybę?
Neigiami įsakymai
* Kas yra šeši neigiami Dievo [[įsakymai]]?
* Kaip pagrįsti, apibrėžti šešis neigiamus Dievo įsakymus?
* Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai?
* Kuo skiriasi melas ir žudymas?
* Ką reiškia geisti?
* Ką geidžiame melu?
Neigiami lūkesčiai
* Ar neigiamybė susijusi su lūkesčiais?
Neigiamybės pavaizdavimas
* Kaip vaizduoti neigiamybę kūrinyje [[Dievo veidas]]?

Apimtys
* How do scopes arise?
* How do everything, anything, something, nothing arise?
* Understand scope as a relationship between observer and observational plane
* Understand scope as making sense of a series of concepts such as perspective, suppostion, view, concept
Apimčių pasikeitimas
* How do scopes change?
* How do scope and change in scope enable separation?
* Why does scope decrease as views are composed?
Apimtys ir tiesa
* Consider the effect of the scopes as contexts for what truth means, from all things are true, to either true or false.
Apimtys ir vienumas
* What needs to be added to Definitions of Scopes for BeingOneWith?
Apimtys ir gyvenimo lygtis
* How is life, etc. the togetherness (of God and good) as defined by the relevant scope?
* Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?

Žinojimas
* Iš sapno: Ar tu žinai sąmoningai, ką tu žinai? Jei ne, tai iš ko gali spręsti, ar tu iš tikrųjų žinai ar nežinai?
* What is the perspective latent in the questions about knowledge (in the section on facts) and how is it shifting from question to question?
Žinojimas ir troškimas
* What is the connection between wishing and knowing?
* Kuria prasme žinojimas ir išmąstymas yra netroškimai?
* Draw a diagram of wishing and knowing with regard to the scopes: everything, anything, something, nothing, and representations of everything and representations of the nullsome.
* What is the difference between not-knowing associated with wishing (and the representations of the nullsome, and growth in consciousness, and Gods outlook) and not-knowing associated with not-wishing (and the threesome, and humans outlook, his knowledge)?

Proto laukai
* How do we identify spaces?
* Is the distinction between everything, anything, something, nothing relevant for identifying spaces?
* Does space arise with the foursome, as a situation, and an inversion of the concept of a view?
Tuščias laukas
* How do we reference an empty space, which is to say, the bare minimum that is possible for a space, the basic of our faculty of reason?
* What is the nature of base space and regular space?
* Is base space maximalist (all that is not taken out) and regular space is minimalist (all that is put in)? Example, "my brother" and "Jeff" are the same or different (it depends on the ordering).
Pilnas laukas
* How do we reference a full space, which is to say, all of reality?
Įvardžiai, asmenys
* Are pronouns space builders?
* Do pronouns relate to viewpoint?
* What do pronouns (I, you, he, she, it, we, they, who, what) say about a mental space?
* What do pronouns (such as I) mean in a base space?
Bendras laukas
* In what sense can we have a shared space, thanks to discourse?
* To who does a shared space belong to?
* Does the degree to which a space belong to one determine its nature?
* Does ownership of a space determine the difference between one and one's self?

Discourse
* How do we allow for a discourse or not?
* Kaip bendrauti su nieką neišmanančiu?
* Kokiu pagrindu bendrauti su kitais, gero ar blogo vaiko pasaulėžiūra?

Suvokimas
* Is understanding the distinction between preserving and extending?
* How can we entertain dual concepts so as to take up an indefinite view?
* Does view map understanding to understanding?
* Why is understanding a map of view to view?
Suvokimas ir meilė
* In what sense is Understanding (without scope) related to Love? Is it the very fact that it has no scope?
* Koks ryšys tarp suvokimo ir asmens?
Suvokimo lygmenys
* Consider the structures involved at each stage of understanding and link to them.
* Consider how the different levels of understanding relate to the intensity of the relationship between pairs of concepts such as God and good.
* Kodėl (susivokiant) pradedama nuo didžiausio suvokimo (susivokimo) ir toliau mažėja suvokimas?
* Consider how the LevelsOfUnderstanding match up with the hierarchy: {{Spirit}}, {{Structure}}, {{Representations}}, {{Unity}}
* relate the LevelsOfUnderstanding and the LevelsOfConsciousness
* Write up what the levels of understanding have in common structurally (the operation +1 and going beyond oneself) and what distinguishes them.
Savęs suvokimas
* the nature of Self-understanding and SharedUnderstanding
* How is Self-Understanding related Loving one's self?
* How are the Foursome, Fivesome, Sixsome generated in Self-understanding?
Bendras suvokimas
* Describe SharedUnderstanding as giving rise to a SeventhPerspective, perhaps Anything = Concept, and how that generates the Factors and the SecondaryStructures.
* Consider SharedUnderstanding as a relationship between actor and surroundings as given by Internalization.
* Look for the role in Shared Understanding of Factoring, ZeroStructure, and Concepts as together, separate and both.
Susikalbėjimas
* Why is it that God and humans perspectives coincide in GoodUnderstanding?
* What are the roles of Activity and the Operation [[Ir Du | +2]] in the levels of understanding?
Tarpas tarp pradžios ir pabaigos
* Relate the different levels of understanding to the relationships between TheBeginning and TheEnd.
* Consider the role of JesusChrist (as a bridge between the beginning and the end) and how humans grow to be loving.

Skaidymas
* Where does Factoring come into play?
* Kaip laisvumas susijęs su Factoring, SharedUnderstanding and the Operation +3?
* Consider how to relate the factors (and their defining equations) to the topologies, divisions, representations
* Consider how to relate the factoring to the heart and the inversion effect.
* How are the two chains related across their levels?
* Relate Operations and Activity and Structure for the Factors.
* How are Factoring and Embedding related?

Veiksmai
* How do the operations +1, +2, +3 act on a perspective?
* I want to understand the Operations, and in particular, the operation [[Ir Trys +3]]. In exploring this, I am considering:
** their action on Wholeness
** that actions relationship to that which understands, that which is understanding, and that which is by them both understood.
** the relationship between the one who loves and the one who is loved
** the ConstructiveHypotheses and the Representations, perhaps they are one and the same

Sandaros
* Kaip žmogaus požiūriu suvokti visas sandaras?
* Ką sandaros žmogui reiškia?
* Kaip žmogus sandaromis dalyvauja?

Gyvenimo lygtis
* the role of Spirit, Structure, Representations, Unity
Atvaizdai
* Kaip raiška vyksta atvaizdais?
* How to think of the Representations in a unified way?
* How can there be unity of representations?
* Kokie aštuoni (4x2) išminties atvaizdai, gėrio kryptys, išreiškia gerą valią?
* Kaip aštuoni atvaizdai susiveda į Dievo valią?
* Kaip aštuoni atvaizdai susiję su aštuongubu keliu, gėrio kryptimis ir kitomis pirminėmis sandaromis?
* Kaip 4+2 susiję su 6+4 ?
* Kaip įvairiai Dievas pasireiškia žmonėmis ir gyvenimu, manyje ir kituose?
Sąmoningėjimas
* What is the role of growth in awareness (structure, representations, unity)?
* What is the role of spirit - structure - representation - unity in the growth of consciousness?
* What is the role of spirit - structure - representation - unity in the levels of understanding?
* In what sense is the growth of consciousness (structure, representations, unity) occuring through the wish for rapport (and the not-knowing within that)?
Esmė
* What is the role of equating unity with the original? (for example, love with God)?
* How is the equating of unity with the original human, cyclic, threesome-creating?
Amžinas gyvenimas
* How does eternal life arise as the understanding of this togetherness and the keeping separate in the face of it?
Veiksmai
* How does the original wholeness manifest itself through Spirit, Structure, Representations, Unity through the corresponding operations?
* Consider how Spirit, Structure, Representations, Unity match up with the operations +1, +2, +3, +0.
Žinojimas
* Visame žinojime, koks ryšys tarp Dievo, amžino gyvenimo, gyvenimo ir gerumo?
Sąsajos
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su tiesa?
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su tiesos šaltiniais ir raiška?
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su asmenimis ir jų santykiais?
* Kaip gyvenimo lygtis atsispindi sandarose?
* Kaip gyvenimo lygtis atsispindi Dievo požiūryje?
* Kaip gyvenimo lygtis atsispindi mūsų požiūryje?
Troškimai
* Meilė ir tobulumas yra gyvenimo lygties sandai (vieningumo lygmenyje). O taip pat, tai yra Dievo troškimai (visko ir nieko). Kaip tai susiję?
Lygmenų piramidė
* What does it mean that Gods level is collapsed, unlike the other levels?
Geras ir blogas vaikas
* Kaip suvesti "gero vaiko" ir "blogo vaiko" pasaulėžiūras?
* Išsakyti ir derinti du pasakojimus, raudonojo Aš ir geltonojo Tu.
* Kaip suvokti upės peršokimą, suvokimą, kad Dievas nebūtinai geras?
* Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes?

[[Asmenys]]
* Kas yra asmuo?
* Kaip sukuriamas asmuo?
* Iš kur kyla asmenys?
* Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas?
* Kaip asmenų supratimai juos suvienija?
* Kodėl Aš susijęs su tikėjimu, o Tu su rūpėjimu?
* Koks Kito vaidmuo mūsų sutapime su Dievu?
* Kaip asmuo susijęs su
** požiūriu ir aplinkybėmis?
* Kaip asmenys susiję su
** gyvenimo lygties lygmenimis?
* Kaip asmuo išsako prieštaravimo apimtį?
* Kaip asmenų poros susijusios su
** pertvarkymais - seka, medžiu, tinklu?
** ženklų savybėmis?
Asmenų lygmenys
* Kaip skirtingais asmenų požiūriais viskas išsipainioja ir susiveda?
* Kaip susipina Dievo (širdies), Mano (gėrio), Tavo (blogio), Kito (pasaulio) požiūriai?
[[Dievo Protas]]
* Viską surašyti asmenimis, ką suvokiau paroda.
* Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
* Ar Aš įsivaizduoja Kitą kaip kūdikį, kuriam sudaromos sąlygos, bendrystė, kad galėtų tikėti skurdžiadvasiškai, o Tu įsivaizduoja Kitą kaip griaučius, kuriem turi kažkas rūpėti, kad atsiverstų?
* Kaip susieti dvi sienas, atskiriant, jų išgyvenimą iš vidaus, iš asmens, ir kaip atrodo iš šalies? Panašu, kad apsiverčia, išgyvename priešingai, kaip atrodo iš šalies, o tai ir sieja dvi sienas. Kaip tai siejasi su tuo, kaip išgyvename, suvokiame Dievą? Bene Dievo požiūris išreiškiamas Dievu ir amžinu gyvenimu, o mūsų požiūris į tas pačias sandaras išreiškiamas gerumu ir gyvenimu.
* Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?

[[Žmogus]]
* Koks žmogaus požiūris?
* Kaip susiję žmogus ir gyvenimas?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
* Kuria prasme žmogus išgyvena poslinkį?
* Kuria prasme žmogus išeina už savęs?

Valia
* Who can have a will?
Dievo valia
* What is the will of God?
* What does it mean for God to have a will?
Žmogaus valia
* What is our will?
* What does it mean for us to have a will?

Laisvė
* Kaip suprasti laisvę įvairiose sąlygose?
* Kaip tapyti laisvę?

[[Meilė]]
* Kaip įvairiai reiškiasi, suveikia meilė?
* What does it mean to love oneself, others, neighbor, enemy, God?
* Ar meilė iš esmės asmenybės palaikymas?
* Kaip sutampa du skirtingi meilės supratimai, gyvybės palaikymas ir Dievo vienybė?
Meilės įsakymas
* Kaip šeši pavyzdžiai mylėti artimą susiję su dorove, su pavyzdžiais iš Holokausto?
Meilės rūšys
* What is limited love (LoveYourNeighborAsYourself) and unlimited love (LoveGod)?
Meilė ir gyvenimas
* Which, if any, is primary - love or life?
Meilė ir vienumas
* Kaip būti viena ir meilė susiję?
* Kaip meilė mus vienija savo požiūriu?
* What is the role of Love as coinciding of views?
* Kaip meilė mus vienija iš esmės, ne požiūriais?
* Kaip meilė palaiko įvairius vienumo lygmenis?
* Kaip meilė susijusi su vienumo palaikymu, tad tarpo palaikymu, tad laisvės palaikymu?
Meilė ir suvokimas
* What is the relationship between love and separateness?
* the role of Love and Understanding, and as part of that, the Independence of the one we love
* Look at the relationship between love and understanding across the four scopes and the extent to which views coincide.
Meilė ir tiesa
* How does love connect truth to Truth?
* How does love of self, love of others, love of God yield ever broader connection of truth to Truth?
* How does this love allow two views to be increasingly one with each other, in an ever tighter scope?
Pavaizduoti meilę
* Kaip pavaizduoti meilę, jos įvairias raiškas?

Ugdymas
* Kaip ugdytis?
* Kaip ugdyti?
* Kaip mokytis kartu su niekuo neišmanančiu?
* Kaip žmonės bręsta?
* Rinkti pavyzdžius, apmąstyti ir aptarti su dalyviais, kaip jie brendo [[Minčių sodas | Minčių sodo]] veikloje?
* Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome?
* Kaip palaikymas ar smukdymas susiję su meile?
* Kaip padedame įveikti aklavietes?

Upės peršokimas
* Kaip suvokti upės peršokimą?
* Kaip upės peršokimą bendrai suprasti gerojo ir blogo vaiko pasauliuose?
* Ką upės peršokimas reiškia išsiaiškinant?
* Kaip upės peršokimu susijęs su santykiu su Dievu, suvokimu, kad mes ne tėvas, o vaikas?

Rūpėjimas
* What is caring?
* How is caring different from loving?
* What does the definition for caring say, by permutation, about believing and obeying?
Rūpintis asmenimis
* Ką reiškia rūpintis Dievu, santykiais su Dievu, santykiais su kitais, ir kitais?
* Empathy. How might we step out of a definite view and back into another definite view?
Rūpintis mąstymu
* What does it mean to care about thinking?
* How does caring relate to thinking?
* What does the relationship between caring and thinking say, by permutation, about believing and being, and obeying and doing?

Pretexts for Outreach
* How are the pretexts for outreach structured with regard to each other?
* Make sense of the pretexts for outreach as being one with in terms of unity of pairs of levels, broader and narrower.
* Consider what they say with regard to the heart and the world.
* Relate them to:
** expressions of the will.
** the logic of the heart and the world.
** the logic of Jesus's antitheses.
** the representations
** the topologies

[[Išgyvenimai]]
* Rinkti išgyvenimus.
* Išmokti išgyvenimus atkurti, suvaidinti, perteikti, iššaukti.
* Kaip išgyvenimus mąstyti tarpu?
* Išsakyti išgyvenimus kalbomis.
Dievas ir išgyvenimai
* Ką Dievas išgyvena?
* Kaip Dievą suvokti jo išgyvenimais?
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)?
** Kaip jų išgyvenimai susiję?
* Kaip nulybė ir Dievas reiškiasi
** išgyvenimais?
** pertvarkymais?
** nesusivedimais?
Išgyvenimai ir atvaizdai
* Kaip išgyvenimai išreiškiami, pavyzdžiui, atvaizdais, būtent Dievo ir žmogaus atvaizdais?
Kaip išgyvenimas susijęs su:
* gyvybe, gyvenimu?
Kaip išgyvenimai susiję su:
* maldomis, valios kalba?
* mąstymu?
* Dievo įsakymais?
* Dievo valia, gera valia, išmintimi?
* sandaromis?
* [[penkerybė | penkerybe]], [[šešerybė | šešerybe]], [[ketverybė | ketverybe]]?
* šešerybe: įsisavinimais, įamžinimais?
* išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis?
* 6+4 sandaromis?
** žinojimo rūmais?
** Dievo įsakymais?
** persitvarkymais?
* valios išraiškomis?
* Kristaus logika?
Išgyvenimų rūšys
* Kurios sandaros lemia išgyvenimų rūšis?
* Kaip 3+3 išgyvenimų rūšys susiję su 4+2 atvaizdais bei su gėrio kryptimis?
* Kaip išgyvenimų rūšys siejasi su gamtos raida, jos sąvokomis?
Išgyvenimai ir prasmė
* Kaip prasmė atsiranda išgyvenimuose?
* Kuriuose išgyvenimuose atsiranda prasmė?
* Kaip prasmė atsiranda vienu išgyvenimu?
* Kaip prasmė atsiranda keliais išgyvenimais?
* Kaip neatsiranda prasmė?
* Ko reikia, kad prasmė atsirastų?
* Koks veikėjų vaidmuo, kad prasmė atsirastų?
* Kaip prasmės atsiradimas susijęs su:
** įvardijimu?
** pasikartojančia veikla?
** deriniais?
Išgyvenimai ir branda
* Permąstyti tyrimą "Did you ever change your mind?" ryšium su išgyvenimais.

[[Viena|Vienumas]]
* Ką reiškia būti viena?
* Kaip esame viena?
* Kaip tampame viena?
* Kaip mums būti viena?
* Kas mums trukdo būti viena?
Vienumas ir Dievas
* Kaip galim būti viena su Dievu ir su Kitu?
* Kaip Aš esu vienas su Dievu ir Kitu ir juos sieju, tarsi kintamasis tolydžiai pereinantis iš vieno į kitą?
* Kuo skiriasi Dievas, Jėzus, aš ir kiti?
* Kaip Kristus įvairiai suvokė Dievą ir meilę?
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
Vienumas ir sandaros
* Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
* Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.
Kaip vienumas reiškiasi:
* poromis?
* papildymais?
* pertvarkymais?
* vienybės ir nulybės sąsajomis?
* klausimo bei atsakymo poromis?

----------------

[+[[Kelionė]]+]

'''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?'''

Dievo išgyvenimai
* Ką Dievas išgyvena?
* Koks Dievo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė?
* Kaip iškyla Dievo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė??
* Kaip viskas išplaukia iš Dievo požiūrio ir susiveda į kitų meilę?

Dievo kelionė
* Kaip Dievas tampa būtinas?
* Kokia Dievo kelionės esmė?
* Kaip Dievo kelionė reiškiasi sandaromis?
* What is the role of adding layers of Self and removing layers of Self so that there are four layers?
* Kaip suprasti mūsų veiklą ir bendrystę tame tarpe tarp pradžios ir pabaigos?
* Kaip visų mūsų vertybėmis susikalbame, išpuoselėjame bendrystę, ir būtent Dievo platesne vertybe meile visi esame viena, taip kad jisai būtinas?

Dievo branda
* How do the Possibility of God and the Necessity of God become interchangeable as God?
* What does it mean that the God of Possibility and of Necessity are the same God in Actuality?
* How does the identification of the God of Possibility and of Necessity determine the structure of the Level?
* How is God connected to Relationship so that with the Necessity of God there is a collapse and God as Person and as System are the same God?
* What are the roles of God and everything?

Neigimas
* God is an affirmer (teigiamas įsakymas) and NotGod a negater (neigiamas įsakymas) and what kind of connection might there be between them?
* What is NullStructure and NullActivity and what does it mean to negate them?
* How does Negation introduce or reintroduce Scope?
* How is Negation basic to Understanding?
* How to think of No as Or from the opposite point of view? the view of God in Not God, for example? as opposed to the view of God?

[[Nebūtinas|Dievo nebūtinumas]]
* Kaip visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio?
* Kaip trys kalbos išsivysto iš Dievo požiūrio?
* How do the structures arise as the system unfolds?
* How do everything, divisions, primary structures, secondary structures arise?
* Are everything, divisions, primary structures, secondary structures the basic structures?
* Kaip susiję sandarų (aplinkybių, atvaizdų, padalinimų) ir sandarų šeimų (visaregio, pirminių, antrinių sandarų) iššaukimas?
* How does God's vantage point shift inwards?
* How does God grow more distant and explicit in the progression God, I, You, Other?
* How can we understand I, You, Other in terms of the structures by which they unfold?
* Koks Kito vaidmuo?
* How can we add a NullStructure to Understanding and then remove a NullActivity?
* Kaip Dievo nebūtinumas išplaukia iš veiksmo +2?

[[Įsakymai]]
* Kaip suvokti dešimt Dievo įsakymų?
* Ką reiškia nemeluoti?
* Kaip melavimas susijęs su negeidimu?
* Kaip Dievas laikosi savo įsakymų?
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūriai sutampa įstatymu?
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą įstatymu suvokti paklydusio vaiko įvaizdžiu?
* Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais?
* Kaip įsakymai susiję su:
** nesusivedimais?
** lygmenų poromis?
** antrinių sandarų išvedimu iš pirminių sandarų?
** dvejonėmis?
** dorove?

[[6Ir4]]
* Kaip suvokti sandarą 6+4 įsakymu, nesusivedimais, kintamaisiais, pertvarkymais?
* Kaip suvokti asmenų poras?
Ženklų savybės
* Kaip suvokti ženklų savybes?
* Kaip tirti ženklų savybes?
* Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
* Kaip ženklų savybės susijusios su vienybe?
Kintamieji
* Kokios yra kintamųjų rūšys?
* Susieti kintamųjų rūšis su nesusivedimais.

Pokalbių turiniai
* Kaip suvokti turinius?
Susieti šešis turinius su:
* šešiais vienumais
* keturių suvokimų (understanding, self-understanding, shared understanding, good understanding) poromis
* šešiais pertvarkymais
Kaip turiniai susiję su:
* tiesa?
* tiesos šaltiniais?
* tiesos raiška?
* asmenimis?
* asmenų santykiais?
* su nesusivedimais?
Tarpas
* Kaip tarpas kyla iš tarpo?

Dviprasmybės
* Kaip išžvelgti daugiaprasmybę?
* Kokios dviprasmybės rūšys?
* Kaip dviprasmybė ar daugiaprasmybė susiję su laisve?
Muzika
* Kuria kalba vyksta muzika?

Nesusivedimai
* Išnagrinėti, surūšiuoti [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paradoxes | nesusivedimų sąrašą]].
* Rūšiuoti nesusivedimus ir suvokti jų visumą.
Nesusivedimų pavyzdžiai
* Kaip padalinimai išsprendžia "kirpėjo" paradoksą?
** Taip kad kirpėjas privalo priklausyti vienam ar kitam požiūriui?
* kokia įtampa tarp "nebijoti" ir "bijoti Dievo"?
Nesusivedimai ir kalbos
* Kaip nesusivedimai sutelkia dėmesį?
* Kaip nesusivedimai, sutelkdami dėmesį į vienetus, grindžia kalbas?
* Ar dėstant guviai reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną nesusivedimą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė?
Nesusivedimai ir lygmenų poros
* Kaip suvokti nesusivedimus kaip lygmenų poras ? "kažkas iš nieko" ir t.t.?
* Kaip nesusivedimais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų?
* Kaip nesusivedimais išvardinti, apibrėžti lygmenis?
* Kaip keturi lygmenys yra reikalingi sulyginti ar atskirti nesusivedimą grindžiančias apimtis?
Nesusivedimai ir sandaros
* Ar aplinkybės, atvaizdai, kalbos taipogi išsprendžia įvairius paradoksus?
* Ar antrinės sandaros nesusivedimų susieti su ženklų savybėmis?
* Kaip nesusivedimai susiję su
** lygmenimis ir jų poromis?
** klausimais?
** pirminėm sandarom?
** prasmės siekimo beprasmybe?
** pirminių sandarų šešiais laipsniais?
** Kanto antonimais?
* Kaip nesusivedimus pristatyti paroda?

Būtinumas
* Kaip išaiškėja Dievo būtinumas?
[[Atsiplėšimas]]
* Ar atsiplėšimas nuo savęs susijęs su rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu?

--------------
2014 gruodžio 01 d., 11:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* '''Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?'''
2014 gruodžio 01 d., 11:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:
* Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
* '''Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?'''
2014 lapkričio 28 d., 08:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* Kokios yra šešios vienumo rūšys?
2014 lapkričio 28 d., 08:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Tad noriu sukurti kertinių [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]], kad galėtumėme pamatyti jų įvairovę ir bandyti vienas kitą labiau atjausti vardan susikalbėjimo. Vertybės, tai netroškimas visko, neaprėpimas labiau, kaip mes patys aprėpiame. Vertybes išsako aštuongubas kelias ir trys kalbos, tarp jų įvardijimas. Kalbų laipsnynai išsako, kaip esame viena. Tad naujai apžvelgiu visus klausimus, kuriuos tik gvildenu, nes jų rūšys, tai vienumo rūšys. O jomis galiu mąstyti papildiniais, antistruktūra, meile.
į:
Tad noriu sukurti kertinių [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]], kad galėtumėme pamatyti jų įvairovę ir bandyti vienas kitą labiau atjausti vardan susikalbėjimo. Vertybės, tai netroškimas visko, neaprėpimas labiau, kaip mes patys aprėpiame. Vertybes išsako aštuongubas kelias ir trys kalbos, tarp jų įvardijimas. Kalbų laipsnynai išsako, kaip esame viena. Tad naujai apžvelgiu visus klausimus, kuriuos tik gvildenu, nes jų rūšys, tai vienumo rūšys. O jomis galiu mąstyti papildiniais, antistruktūra, meile. Vienumo rūšys taip pat yra vertybių prielaidos.
2014 lapkričio 27 d., 13:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 18-21 eilutės:

* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
* Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
* Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
2014 lapkričio 27 d., 12:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 53 eilutė:
Klausimai ir vienumas
Pakeistos 55-57 eilutės iš
* Kaip klausimą ir atsakymą sieja išsiaiškinimai ir apimtys, kaip pastarieji susiję?
* Kaip klausimai (visaregis, Dievas) susiję su išsiaiškinimais (žinojimo rūmais, asmeniu)?
* Kaip atsakymai susiję su Dievo išėjimu už savęs?
į:
Dievo klausimai
Ištrinta 57 eilutė:
* Kaip Dievo klausimai susiję su mano klausimais?
Pridėtos 59-60 eilutės:
* Koks Jėzaus gvildenamas klausimas?
* Kaip Dievu suprasti žmonių klausimus?
Pakeistos 62-64 eilutės iš
* Kaip Dievu suprasti žmonių klausimus?
į:
* Kaip Dievo klausimai susiję su mano klausimais?
* Kaip atsakymai susiję su Dievo išėjimu už savęs?
Klausimai ir branda
Ištrintos 65-66 eilutės:
* Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu?
* Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
Pakeistos 70-79 eilutės iš
* Koks Jėzaus gvildenamas klausimas?
į:
* Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu?
* Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
Klausimai ir išsiaiškinimai
* Kaip klausimą ir atsakymą sieja išsiaiškinimai ir apimtys, kaip pastarieji susiję?
* Kaip klausimai (visaregis, Dievas) susiję su išsiaiškinimais (žinojimo rūmais, asmeniu)?
Kaip klausimai susiję su:
* abejonėmis ir dvejonėmis?
* klausimais Ar? Koks? Kaip? Kodėl?
* atvaizdu - klausimai - didėjantis laisvumas?
Gvildenimų žemėlapis
Ištrinta 80 eilutė:
* Kaip vaizduoti žmonių klausimus, atsakymus, išsiaiškinimus?
Pridėtos 84-85 eilutės:
Klausimų vaizdavimas
* Kaip vaizduoti žmonių klausimus, atsakymus, išsiaiškinimus?
2014 lapkričio 27 d., 10:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 53 eilutė:
* Kaip klausimuose iškyla vienumas, jo rūšys?
2014 lapkričio 26 d., 14:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 15-16 eilutės:
Šiuo metu man rūpi naujai išmąstyti, kaip [[nebūtinas|visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio]], ir ypač [[kalbos]], ir kaip kalba ([[pagrindimas|pagrindimo]] ar [[įvardijimas|įvardijimo]]) išreiškia [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]].
Pridėtos 1231-1232 eilutės:
* Kaip visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio?
* Kaip trys kalbos išsivysto iš Dievo požiūrio?
2014 lapkričio 26 d., 14:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Tad noriu sukurti kertinių [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]], kad galėtumėme pamatyti jų įvairovę ir bandyti vienas kitą labiau atjausti vardan susikalbėjimo.
į:
Tad noriu sukurti kertinių [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]], kad galėtumėme pamatyti jų įvairovę ir bandyti vienas kitą labiau atjausti vardan susikalbėjimo. Vertybės, tai netroškimas visko, neaprėpimas labiau, kaip mes patys aprėpiame. Vertybes išsako aštuongubas kelias ir trys kalbos, tarp jų įvardijimas. Kalbų laipsnynai išsako, kaip esame viena. Tad naujai apžvelgiu visus klausimus, kuriuos tik gvildenu, nes jų rūšys, tai vienumo rūšys. O jomis galiu mąstyti papildiniais, antistruktūra, meile.
2014 lapkričio 26 d., 14:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1201-1202 eilutės:

'''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?'''
2014 lapkričio 26 d., 14:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 1202 eilutė:
Dievo išgyvenimai
Pakeistos 1204-1205 eilutės iš
* Koks jo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė? ir kaip jie iškyla?
į:
* Koks Dievo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė?
* Kaip
iškyla Dievo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė??
Pridėtos 1207-1208 eilutės:

Dievo kelionė
Pakeistos 1210-1211 eilutės iš
* Kokia viso to esmė?
* Kaip tai reiškiasi sandaromis?
į:
* Kokia Dievo kelionės esmė?
* Kaip Dievo kelionė reiškiasi sandaromis?
* What is the role of adding layers of Self and removing layers of Self so that there are four layers
?
Pakeistos 1214-1217 eilutės iš
* Kaip visų mūsų vertybėmis susikalbame, išpuoselėjame bendrystę, ir būtent Dievo platesne vertybe meile visi esame viena, taip kad jisai būtinas?

Būtinumas ir nebūtinumas
* What is the role of adding layers of Self and removing layers of Self so that there are four layers?
į:
* Kaip visų mūsų vertybėmis susikalbame, išpuoselėjame bendrystę, ir būtent Dievo platesne vertybe meile visi esame viena, taip kad jisai būtinas?
2014 lapkričio 26 d., 14:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
-----------
Ištrintos 19-21 eilutės:

Kaip viską (Dievą, asmenis) apibrėžti vienumo pagrindu?
Pridėta 658 eilutė:
* Kaip viską (Dievą, asmenis) apibrėžti vienumo pagrindu?
2014 lapkričio 26 d., 13:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 653-654 eilutės iš
'''Kokios yra [[sąvokos]]? Kaip jas visas apibrėžti? Kokiu pagrindu? (Amžino gyvenimo, tarpo, išėjimo už savęs, vertybių, meilės...) Kaip jas [[Požiūrių sudūrimas|sieja požiūriai]]?'''
į:
'''Kaip sutampa požiūriai?'''
Pridėtos 658-659 eilutės:
* Kaip visas sąvokas apibrėžti?
* Kokiu pagrindu apibrėžti visas sąvokas?
Pakeistos 713-714 eilutės iš
Sąvokos
į:
[[Sąvokos]]
* Kokios yra sąvokos?
Pridėta 718 eilutė:
* Kaip sąvokas [[Požiūrių sudūrimas|sieja požiūriai]]?
2014 lapkričio 26 d., 13:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 547 eilutė iš:
'''Kaip Dievas reiškėsi mano gyvenime? Kaip tai dėsningai išreikšti?'''
į:
'''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?'''
2014 lapkričio 26 d., 13:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 331-332 eilutės iš
'''Kaip išsiaiškinimai leidžia mąstyti pašnekovą, sistemą ir paskui tarpą? Kokia išsiaiškinimo vidinė sandara? Kaip ji susijusi su geros valios pratimais? Kaip 6 ir 4 siejasi su šešiais persitvarkymais? Kaip persitvarkymai išskaido visumą ir jos suvedimą, kad ją galėtumėme nagrinėti?'''
į:
'''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?'''
Pridėtos 348-349 eilutės:
* Kaip 6 ir 4 siejasi su šešiais persitvarkymais?
* Kaip persitvarkymai išskaido visumą ir jos suvedimą, kad ją galėtumėme nagrinėti?
Pakeista 364 eilutė iš:
Paskiro išsiaiškinimo sandara
į:
Kokia išsiaiškinimo vidinė sandara?
Pridėta 366 eilutė:
* Kaip išsiaiškinimo vidinė sandara susijusi su geros valios pratimais?
Pakeista 401 eilutė iš:
Išsakyti pašnekovo raidą
į:
Kokia pašnekovo raida?
Pridėta 403 eilutė:
* Kaip išsiaiškinimai leidžia mąstyti pašnekovą, sistemą ir paskui tarpą?
2014 lapkričio 26 d., 13:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-14 eilutės iš
Aš noriu susikalbėti su kitais sąvokų kalba.
į:
Aš noriu susikalbėti su kitais sąvokų kalba. Manau, reikia pradėti nuo:
* Jų kertinių [[vertybės|vertybių]], taip pat klausimų, gvildenimų, išsiaiškinimo būdų.
* Sandarų [[abėcėlė|abėcėlės]]: dvejybės, trejybės, ketverybės.
* [[Malda|Maldos]] - valios kalbos - mūsų bendrystės pagrindo.

Tad noriu sukurti kertinių [[vertybių žemėlapis|vertybių žemėlapį]], kad galėtumėme pamatyti jų įvairovę ir bandyti vienas kitą labiau atjausti vardan susikalbėjimo
.
2014 lapkričio 26 d., 12:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 93-94 eilutės iš
* Iš kur kyla asmenys?
į:
Pridėta 1001 eilutė:
* Iš kur kyla asmenys?
2014 lapkričio 26 d., 12:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
[+[[Raida]] Brandos bendrystė+]
į:
[+[[Raida]] Kitas - Brandos bendrystė+]
Pridėta 277 eilutė:
* Ką kalba leidžia mums išsakyti?
2014 lapkričio 26 d., 12:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 89-90 eilutės iš
'''Kaip sandaros įvairiai išreiškia Dievą? Kaip sandaros išsako asmenis? Iš kur kyla asmenys? Išsakyti tris kalbas.'''
į:
'''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?'''

* Kaip sandaros įvairiai išreiškia Dievą?
* Kaip sandaros išsako asmenis?
* Iš kur kyla asmenys?
Pakeista 275 eilutė iš:
* sketch out the three languages
į:
* Išsakyti tris kalbas.
2014 lapkričio 25 d., 20:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
[+[[Raida]] Šviesuolių bendrystė+]
į:
[+[[Raida]] Brandos bendrystė+]
2014 lapkričio 25 d., 20:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 21-27 eilutės iš
* '''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'''
* '''Kas tai per deriniai?'''
* '''Ar jų iš viso dvylika? Ir kodėl būtent tiek?'''
* '''Kaip bręstama toliau, vis kitais žmonėmis?'''
* '''Kaip raida susijusi su amžinu gyvenimu?'''
* '''Kaip raida susijusi su Dievu?'''
į:
'''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'''

Branda
* Kaip bręstama toliau, vis kitais žmonėmis?
* Kaip raida susijusi su amžinu gyvenimu?
* Kaip raida susijusi su Dievu
?
Pridėta 38 eilutė:
* Kas tai per deriniai?
Pridėta 40 eilutė:
* Ar jų iš viso dvylika? Ir kodėl būtent tiek?
2014 lapkričio 25 d., 12:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-9 eilutės iš
aš gvildenu? ir kaip tai susiskaido?
į:
Apžvelgiu, ką aš gvildenu ir kurie mano klausimai patys svarbiausi.

Aš noriu susikalbėti su kitais sąvokų kalba.
2014 lapkričio 25 d., 11:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
[+Ką reiškia būti viena?+]
į:
[+Kaip įvairiai ir aplamai esame [[viena]]?+]
2014 lapkričio 24 d., 21:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
Kaip viską apibrėžti vienumo pagrindu? Dievą, asmenis?
į:
Kaip viską (Dievą, asmenis) apibrėžti vienumo pagrindu?
Pridėtos 164-166 eilutės:
* What is the distinction between before and after system and inside and outside system?
** Does it involve systemic and nonsystemic points of view on this?
** And how does it relate to the various structures such as the primary structures?
Pridėtos 229-230 eilutės:
* How are the secondary structures rolled out?
** And what does that mean regarding their opening us up ever more?
Pridėtos 238-239 eilutės:
Trejybė
* Ar trejybė slenka iš atskleidžiamojo į atskleistąjį? ar atvirkščiai? ar abejaip?
Pakeistos 286-292 eilutės iš
* Lankstus: daiktas - ikona
* Pakitus
: daiktas - indeksas
* Judrus: ikona - indeksas
* Įsimintinas: indeksas - simbolis
* Reikšmingas: ikona - simbolis
* Tikslingas: daiktas - simbolis
į:
* Kaip pavaizduoti kambario viduryje: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras.
Pridėtos 1190-1199 eilutės:
Būtinumas ir nebūtinumas
* What is the role of adding layers of Self and removing layers of Self so that there are four layers?

Dievo branda
* How do the Possibility of God and the Necessity of God become interchangeable as God?
* What does it mean that the God of Possibility and of Necessity are the same God in Actuality?
* How does the identification of the God of Possibility and of Necessity determine the structure of the Level?
* How is God connected to Relationship so that with the Necessity of God there is a collapse and God as Person and as System are the same God?
* What are the roles of God and everything?
Ištrintos 1206-1212 eilutės:
Dievo branda
* How do the Possibility of God and the Necessity of God become interchangeable as God?
* What does it mean that the God of Possibility and of Necessity are the same God in Actuality?
* How does the identification of the God of Possibility and of Necessity determine the structure of the Level?
* How is God connected to Relationship so that with the Necessity of God there is a collapse and God as Person and as System are the same God?
* What are the roles of God and everything?
Ištrintos 1218-1224 eilutės:
Antrinės sandaros
* What is the distinction between before and after system and inside and outside system?
** Does it involve systemic and nonsystemic points of view on this?
** And how does it relate to the various structures such as the primary structures?
* How are the secondary structures rolled out?
** And what does that mean regarding their opening us up ever more?
Pakeistos 1246-1248 eilutės iš
Sandaros
*
Kaip pavaizduoti kambario viduryje: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras.
į:
Pokalbių turiniai
*
Kaip suvokti turinius?
Susieti šešis turinius su:
* šešiais vienumais
* keturių suvokimų (understanding, self-understanding, shared understanding, good understanding) poromis
* šešiais pertvarkymais
Kaip turiniai susiję su:
* tiesa?
* tiesos šaltiniais?
* tiesos raiška?
* asmenimis?
* asmenų santykiais?
* su nesusivedimais?
Tarpas
* Kaip tarpas kyla iš tarpo?

Dviprasmybės
* Kaip išžvelgti daugiaprasmybę?
* Kokios dviprasmybės rūšys?
* Kaip dviprasmybė ar daugiaprasmybė susiję su laisve?
Muzika
* Kuria kalba vyksta muzika?
Ištrintos 1296-1306 eilutės:
Dviprasmybės
* Kaip išžvelgti daugiaprasmybę?
* Kokios dviprasmybės rūšys?
* Kaip dviprasmybė ar daugiaprasmybė susiję su laisve?

Muzika
* Kuria kalba vyksta muzika?

Tarpas
* Kaip tarpas kyla iš tarpo?
Ištrintos 1298-1311 eilutės:


* What is the role of adding layers of Self and removing layers of Self so that there are four layers?

Turiniai
* Kaip suvokti turinius?
Kaip turiniai susiję su:
* tiesa?
* tiesos šaltiniais?
* tiesos raiška?
* asmenimis?
* asmenų santykiais?
* su nesusivedimais?
Ištrintos 1300-1307 eilutės:


* Ar trejybė slenka iš atskleidžiamojo į atskleistąjį? ar atvirkščiai? ar abejaip?

Susieti šešis pokalbius su:
* šešiais vienumais
* keturių suvokimų (understanding, self-understanding, shared understanding, good understanding) poromis
* šešiais pertvarkymais
2014 lapkričio 24 d., 21:42 atliko Andrius Kulikauskas -
2014 lapkričio 24 d., 21:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 222 eilutė:
* Kaip vieno lygmens Dievo priėmimas kito lygmens yra atskyrimas Dievo ir manęs?
Pridėta 240 eilutė:
* Meilės jausmas įamžinamas vilties dorybe - o viltis, tai teigiamas jausmas. Ar kitos dorybės susijusios su ramybe (drąsa) ir su jautrumu (nuoširdumu)?
Pridėta 242 eilutė:
* Ar Dievui yra nulybė ar tik vienybė?
Pridėta 275 eilutė:
* Palyginti ženklų savybių, padalinimų, ir aštuongubio kelio eilės tvarką.
Pridėtos 287-291 eilutės:
* Kodėl yra trys tvarkų rūšys?
* Kodėl ta pati tvarka negali modeliuoti save?
* Kaip paiškinti pertvarkymų eilės tvarką?
* Kodėl, aštuongubį kelią lyginant su pertvarkymais yra priešinga tvarka: trys santykiai su Dievu ir trejybė santykių kai nėra ryšio su Dievu.
* Ar pertvarkymai papildo aštuongubį kelią, kaip Dievą papildo jo esmė, meilė?
Pakeista 294 eilutė iš:
* Ar tvarkų saitai žymi tarpus
į:
* Ar tvarkų saitai žymi tarpus?
Pridėtos 1293-1295 eilutės:

* What is the role of adding layers of Self and removing layers of Self so that there are four layers?
Pakeistos 1310-1327 eilutės iš
* Ar Dievui yra nulybė ar tik vienybė?

* Palyginti ženklų savybių, padalinimų, ir aštuongubio kelio eilės tvarką.

* Kodėl yra trys tvarkų rūšys?
* Kodėl ta pati tvarka negali modeliuoti save?
* Kaip paiškinti pertvarkymų eilės tvarką?
* Kodėl, aštuongubį kelią lyginant su pertvarkymais yra priešinga tvarka: trys santykiai su Dievu ir trejybė santykių kai nėra ryšio su Dievu.
* Ar pertvarkymai papildo aštuongubį kelią, kaip Dievą papildo jo esmė, meilė?

* Meilės jausmas įamžinamas vilties dorybe - o viltis, tai teigiamas jausmas. Ar kitos dorybės susijusios su ramybe (drąsa) ir su jautrumu (nuoširdumu)?* Trejybės poslinkis: iš atskleidžiamojo į atskleistąjį? ar atvirkščiai? ar abejaip? Iškyla papildinio tiesa - tai meilė. Meilė, tai ryšys papildinio, tiesa - tai tiesioginis (Dievo) ryšys.

Susieti šešis suvokimus
su:
į:
* Ar trejybė slenka iš atskleidžiamojo į atskleistąjį? ar atvirkščiai? ar abejaip?

Susieti šešis pokalbius
su:
Pakeistos 1314-1326 eilutės iš
* suvokimais - self-understanding, shared understanding, good understanding

* žmogaus liudijimas: savęs pažinimas - asmeninis žinojimas (koks požiūris)
* vaizduotės ribotumas: pažįstamas požiūris - apsidairymas (kažkieno požiūris)
* gvildenimų vaisingumas: atsakytas klausimas - išsiaiškinimas (kokiomis aplinkybėmis, kokiu pagrindu požiūris)
* pasikliovimo pateisinimas: patenkintas prašymas - asmeninis liudijimas, gyvenimas su nežinojimu (tikėjimas?) (požiūrio veiksmingumas)
* pasirinkimo svarba: nusiteikimų išsiskyrimas - atjauta (rūpėjimas?) (požiūrio turinys - Dievas nebūtinai geras)
* reiškinių apvienijimas: suvoktas tikslingumas - besąlygiškas žinojimas (paklusimas?) (požiūrio

* Kaip vieno lygmens Dievo priėmimas kito lygmens yra atskyrimas Dievo ir manęs?


* What is the role of adding layers of Self and removing layers of Self so that there are four layers? Relativizing the concept of Aloneness as the flow of truth requires three layers of self.
į:
* keturių suvokimų (understanding, self-understanding, shared understanding, good understanding) poromis
* šešiais pertvarkymais
2014 lapkričio 24 d., 21:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 222 eilutė:
* Kaip antrinėse sandarose reiškiasi meilė, tobulumas, valia, Dievo valia?
Pakeistos 324-326 eilutės iš
į:
* Kaip išsiaiškinimo rūmus susieti su visaregiu?
* Kaip visaregį siejant su "betkuo" išgauti žinojimo rūmus?
Pakeistos 411-413 eilutės iš
* Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi mūsų žinojimo rūmuose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius? Ar trejybe?
į:
* Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi mūsų žinojimo rūmuose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius? Ar trejybe
* Kaip įžvelgti Dievą visaregyje?
* Kaip įžvelgti Dievą žinojimo rūmuose
?
Pridėta 415 eilutė:
* Kaip sutampa Dievas visaregyje ir žinojimo rūmuose?
Pridėtos 476-478 eilutės:
* Kaip žinojimo rūmais suvokti betką?
* Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurią sritį?
* Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurį žmogų?
Pridėtos 821-822 eilutės:
* Kas yra šeši neigiami Dievo [[įsakymai]]?
* Kaip pagrįsti, apibrėžti šešis neigiamus Dievo įsakymus?
Pridėtos 980-981 eilutės:
* Kas yra asmuo?
* Kaip sukuriamas asmuo?
Pridėtos 986-996 eilutės:
* Kaip asmuo susijęs su
** požiūriu ir aplinkybėmis?
* Kaip asmenys susiję su
** gyvenimo lygties lygmenimis?
* Kaip asmuo išsako prieštaravimo apimtį?
* Kaip asmenų poros susijusios su
** pertvarkymais - seka, medžiu, tinklu?
** ženklų savybėmis?
Asmenų lygmenys
* Kaip skirtingais asmenų požiūriais viskas išsipainioja ir susiveda?
* Kaip susipina Dievo (širdies), Mano (gėrio), Tavo (blogio), Kito (pasaulio) požiūriai?
Ištrintos 1280-1298 eilutės:


* Kaip sukuriamas asmuo?
* Kas yra asmuo?
* Kaip asmuo susijęs su
** požiūriu ir aplinkybėmis?
* Kaip asmenys susiję su
** gyvenimo lygties lygmenimis?
* Kaip asmuo išsako prieštaravimo apimtį?
* Kaip asmenų poros susijusios su
** pertvarkymais - seka, medžiu, tinklu?
** ženklų savybėmis?
Asmenų lygmenys
* Kaip skirtingais asmenų požiūriais viskas išsipainioja ir susiveda?
* Kaip susipina Dievo (širdies), Mano (gėrio), Tavo (blogio), Kito (pasaulio) požiūriai?
* Asmenimis pristatyti visą, ką esu išmąstęs.

Pakeistos 1286-1293 eilutės iš
* Palyginti turinius su nesusivedimais.
* Kaip turiniai susiję su tiesa? Su jos šaltiniais ir raiška? Su asmenimis ir jų santykiais?
* Tiesos takai (turiniai) suderina dvi kryptis. Tiesa atsiskleidžia iš žinojimo į nežinojimą, tai yra, iš atsakymo į jį reiškiantį ženklą, galiausiai simbolį (šnipštą), užtat ženklų lygmenimis išreiškia ženklų savybes. O gvildenimai veda iš nežinojimo į žinojimą, tai yra, iš klausimo veda gvildenimu į apibrėžimą.


į:
Kaip turiniai susiję su:
* tiesa?
* tiesos šaltiniais?
* tiesos raiška
?
* asmenimis?
* asmenų santykiais
?
* su nesusivedimais?
Ištrinta 1294 eilutė:
Pakeistos 1297-1318 eilutės iš
Roda "Trokštu išmanyti" suvokiau viską. O kaip suvokti betką? bet kurį žmogų? bet kurią sritį? Tam yra išsiaiškinimo rūmai. Kaip išsiaiškinimo rūmus susieti su visaregiu? Kaip Dievą įžvelgti visaregyje ir rūmuose ir kaip sutampa? Kaip visaregį sieti su "betkuo" ir tuo išgauti rūmus?

Yra 4 takai tarp nežinojimo ir žinojimo
:
* Dievas-Kitas
* Dievas-Tu-Kitas
* Dievas-Aš-Kitas
* Dievas-Aš-Tu-Kitas
ir Tu atsirandam semiotiniu kvadratu neigimu ar priešingybės neigimu.

Kaip paiškinti eilės tvarką?

* Plačiausias požiūris - raida - o siauriausias - klajonė.

* Ar Dievui yra nulybė? Ar tik vienybė? Vienybė, tai bene klausimas, ar jisai būtinas?
* Ženklų savybės, padalinimai, aštuongubis kelias.
* Raida: auga į begalybę - tai išorinė tvarka, plintanti.
* Žinynas: Sąsaja -> seka (atsiranda metrika (metric))
* Metraštis: intervalas, tai vidinė tvarka.
* Persitvarkymai tampa vidiniai, užtat iškyla vidinis prieštaravimas. Pradedant metraščiu: prieštaravimas gali būti dalinis.
* Palyginti su aštuongubiu keliu: trys santykiai su Dievu ir trejybė santykių kai nėra ryšio su Dievu. Bet kodėl sustatyta priešinga tvarka? Gal tai papildiniai? Kaip Dievas siejamas su papildiniu, su meile?
* Susieti su trejybe: Nusistatyti (medis 1-židinys), vykdyti (seka 2-židiniai), permąstyti (tinklas 0-židinių).
* Iš sekos (vykdymo, 0-židinių) eina atgal, iš antros į pirmą tvarką, kolei apeina trejybės ratą. Paskui eina atgal - pirmyn, iš pirmos į antrą tvarką.
* Vidiniai požiūriai (kaip antai, susivaldymas) valdo išorinį požiūrį (kaip antai, teisingumą) pertvarkymu.
į:


* Ar Dievui yra nulybė ar tik vienybė
?

* Palyginti ženklų savybių, padalinimų, ir aštuongubio kelio eilės tvarką
.

* Kodėl yra trys tvarkų rūšys
?
* Kodėl ta pati tvarka negali modeliuoti save
?
* Kaip paiškinti pertvarkymų eilės tvarką?
* Kodėl, aštuongubį kelią lyginant su pertvarkymais yra priešinga tvarka
: trys santykiai su Dievu ir trejybė santykių kai nėra ryšio su Dievu.
* Ar pertvarkymai papildo aštuongubį kelią, kaip Dievą papildo jo esmė, meilė?
Pakeistos 1310-1320 eilutės iš
* Sąmoningumas sieja dėmesį (susitelkimą) ir modelius. Pertvarkymai, tai modelių (ir valdymo) rūšys. Tai modeliavimo (didelės tvarkos pertvarkymas maža tvarka) modeliai. Kodėl yra trys tvarkų rūšys? Ir kodėl ta pati tvarka negali modeliuoti save?
* Mažoji tvarka yra mūsų dėmesio tvarka. Jinai turi skirtis nuo didesnės tvarkos, kad galėtumėme atskirti savo dėmesį. Tai galimas dėmesys, galimi taškai dėmesiui, kuris nukreipiamas į vieną kurį tašką.
* Modeliui reikalingos trejybės būsenos, dalyvavimo būsenos: jis turi būti nepriklausomas, būti taikomas ir būti vertinamas. Užtat modelis pats modeliuoja save, tai įvyksta trejybe.
* "Pasaulis" ar "aplinka" yra vaizduojama skaitlinga tvarka, irgi pagal trejybę: medis (buvimui), seka (taikymui), tinklas (vertinimui).
* Modeliavimas yra trejybinis išėjimas už savęs. Tai vienos sudėtingos būsenos pakeitimas kita, paprastesne, apytikria būsena. Užtat tai pertvarkymas.
* Sąmoningumas yra: dėmesio telkimas (veikimas), to dėmesingumo numanymas (buvimas), taip pat jų atitikimo įsidėmėjimas (mąstymas). Pastarasis leidžia keisti veiklą (dėmesį) arba raišką (žinojimą).
* Dėmesingumas yra įvairių reiškinių dėmesio apibendrinimas esamam reiškiniui. Sąmoningumas yra įvairių asmenų dėmesingumo apibendrinimas ir pritaikymas sau.
* Tiesos atsiskleidimas yra švietimas, einantis iš žinojimo į nežinojimą. Tai išreiškia dangaus karalystę, tai galimybės skurdžiadvasiui, pakopos daliniam žinojimui. Tiesos atsiskleidimas vyksta santvarkoje. Užtat yra keturi santykiai tarp širdies ir pasaulio tiesų. Tiesa tad išverčia gvildenimą.
* Ryšys (ir ne ryšys) tarp Dievo (dvasios už santvarkos) ir gerumo (dvasios santvarkoje). Nulybė, tai Dievas, o septynerybė, tai gerumas.
* 3 santykiai su žinojimu; 3 santykiai su nežinojimu.
* Dalinis žinojimas (dangaus karalystė, skurdžiadvasiams).
į:
Ištrintos 1314-1321 eilutės:
Kaip paaiškinti šią jų seką?
* M => S
* T => M
* S => T
* S => M
* M => T
* T => S
Pakeistos 1327-1328 eilutės iš
* Kas yra šeši neigiami Dievo [[įsakymai]]? Kaip juos pagrįsti, apibrėžti?
* Kaip šešiose sandarose reiškiasi meilė, tobulumas, valia, Dievo valia?
į:
2014 lapkričio 24 d., 19:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 213 eilutė:
* Panagrinėti, kaip skirtingi linksniai skirtingai grindžia palyginimus, santykius su proto lauku.
2014 lapkričio 24 d., 19:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 554-557 eilutės:
Dievas ir sandaros
* Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais?
* Kaip kalbos, kryptys, išgyvenimai susiję su Dievu, jo dalyvavimu?
Pakeistos 600-602 eilutės iš
į:
* Kaip su Dievu bendraujame?

Dievo pristatymas
Ištrinta 603 eilutė:
* Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais?
Pakeistos 774-775 eilutės iš
į:
* Kaip paklydusiu vaiku mūsų suvokimas susijęs su Dievo suvokimu?
Pakeistos 1266-1267 eilutės iš
** pertvarkymais?
į:
** pertvarkymais - seka, medžiu, tinklu?
** ženklų savybėmis?
Asmenų lygmenys
Pakeistos 1271-1286 eilutės iš
* Kaip su Dievu bendraujame?
* Kaip kalbos, kryptys, išgyvenimai susiję su Dievu, jo dalyvavimu?

* Kaip paklydusiu vaiku mūsų suvokimas susijęs su Dievo suvokimu?* Susieti su ženklų savybėmis, ženklų rūšimis
. Ženklų savybės susiję su seka, medžiu, tinklu.
* Pertvarkymai yra santvarkinis žinojimas, o asmenys yra žinojimas pirm santvarkos.
* Jie sieja, tai kas santvarkoje ir kas už jos. Pertvarkymų tvarkos išsako kas mąstoma, o asmenų poros išsako, kas mąsto. Santvarkoje nėra prieštaravimo, užtat ten yra mažoji tvarka, ji valdo didžiąją tvarką už santvarkos. Panašiai, atsakantysis asmuo yra santvarkoje, o klausiantysis asmuo yra už jos. Mažoji tvarka susiskirsto didžiąją tvarką.
* Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų skirtingų tvarkų.
* Žinojimo rūmai suderina asmenų poras (aštuongubį kelią) ir pertvarkymus (lygmenų poras). Tai dvi skirtingos, išverstos pusės po dvylika gvildenimų. Trejybė ir aštuongubas kelias dalyvauja santvarkos tvėrime, kurioje įmanoma tiesa. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje yra padalinimų seka. Santvarkoje pavidalą išreiškia asmenų poros, o turinį išsako pertvarkymai. Prieš santvarką, atvirkščiai, pavidalą išreiškia pertvarkymai, o turinį išsako asmenų poros.
* Pertvarkymai iškyla santvarkos tvėrime, tai būdai modeliu valdyti. Jie sieja trejybę (atmetus Dievo požiūrį) ir ketverybę (įskaitantį Dievo požiūrį, žinojimą).
* Žinojimo rūmuose aštuongubis kelias prasideda blogojo vaiko gvildenimais viską priimti (nulybė), susitelkimu (vienybė), ribų atpažinimą (dvejybė) ir jų peržengimą (trejybė), toliau gerojo vaiko gvildenimais nereikalingą atmesti (ketverybė), pripažinti kitus, ribotus židinius (penkerybė), juos derinti (šešerybė), sukurti jiems gerą terpę (septynerybė).
į:
* Asmenimis pristatyti visą, ką esu išmąstęs.
Pakeistos 1278-1279 eilutės iš
Kaip suvokti turinius?
į:
Turiniai
*
Kaip suvokti turinius?
Pakeistos 1284-1286 eilutės iš
[[Visuma]]

* Asmenimis pristatyti visą, ką esu išmąstęs.
į:
2014 lapkričio 23 d., 13:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1250-1251 eilutės iš
* Asmuo išsako prieštaravimo apimtį?
į:
Pridėta 1258 eilutė:
* Kaip asmuo išsako prieštaravimo apimtį?
Pakeistos 1262-1266 eilutės iš


Kaip
skirtingais asmenų požiūriais viskas išsipainioja ir susiveda?
* Kaip su Dievu bendraujame? Kaip kalbos, kryptys, išgyvenimai susiję su Dievu, jo dalyvavimu
?
į:
* Kaip skirtingais asmenų požiūriais viskas išsipainioja ir susiveda?
Pridėtos 1264-1267 eilutės:

* Kaip su Dievu bendraujame?
* Kaip kalbos, kryptys, išgyvenimai susiję su Dievu, jo dalyvavimu?
Pakeistos 1269-1272 eilutės iš
* Kaip išaiškėja Dievo būtinumas?
į:
Pridėtos 1279-1281 eilutės:

Būtinumas
* Kaip išaiškėja Dievo būtinumas?
2014 lapkričio 23 d., 11:31 atliko Andrius Kulikauskas -
2014 lapkričio 23 d., 11:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 921 eilutė:
* Kaip raiška vyksta atvaizdais?
Ištrinta 926 eilutė:
* Kaip aštuoni atvaizdai susij
Pridėta 928 eilutė:
* Kaip įvairiai Dievas pasireiškia žmonėmis ir gyvenimu, manyje ir kituose?
Pakeistos 1247-1250 eilutės iš


į:
Tarpas
Pakeistos 1250-1273 eilutės iš
* Kito tiesa išgyvenama kaip Tavo tiesa ir t.t.
* Kitas iššaukia Tave - papildiniu.
* Kitas, Tu, Aš iššaukia Dievą kaip meilę, troškimą, viską.
* Kitas atsako Tavo klausimą...
* Trokštantis Dievas įvairiai įsijaučia į mūsų netroškimus.
* Asmuo išsako prieštaravimo apimtį
? Dievas už santvarkos, Aš už santvarkos į ją žiūriu, Tu santvarkoje iš jos žiūri, Kitas yra santvarkoje. O prieštaravimo apimtį išsako tiesos apie viską, betką, kažką ir nieką.
* Turinys, tai siauresnio požiūrio išvertimas į platesnį. Pavyzdžiui, išsiaiškinimas vyksta tarsi pašnekesys su pašnekovu.
* Platesnis požiūris yra klausimas, siauresnis yra atsakymas. Užtat platesnis požiūris gali derintis su siauresniu, tuo pačiu, gali jam prieštarauti. Platesnis požiūris gali nežinoti, užtat gali ir žinoti, užtat yra prieštaringas, laisvas. Šeši išklausymai.
* Antra tvarka aptaria pirmą tvarką, ir atvirkščiai, pirmas požiūris grindžia antrą požiūrį.
* Pertvarkymas sustato prieštaravimui aplinkybes, tačiau pats prieštaravimas įvyksta tiktai taikant asmenų poras.
* Asmenų poros - platesnis požiūris prieštarauja sau, yra laisvas - siauresnis požiūris neprieštarauja sau.
* Mąstyk, kaip sukuriamas asmuo... Asmeniui bene reikalingi visi asmenys: Kiti, Tu, Aš ir Dievas. Dievu asmuo išeina už savęs, tampa savo papildiniu, gali save mylėti. Kas yra asmuo? Kaip tai susiję su požiūriu ir aplinkybėmis? Su gyvenimo lygties lygmenimis?
* Kaip įvairiai Dievas pasireiškia žmonėmis ir gyvenimu, manyje ir kituose. Asmenų svarba: Įvairūs kampai reikalingi dvasiai, jos laisvei.
* Dievas yra nežinojimas. Jis yra pirm visų žinojimų, visų atsakymų. Tai žinojimas visko. Žinojimas (taip ar ne) yra žinojimas nieko.
* Ryšys tarp atskleidžiamojo (tiesos šaltinio, pagrindo) ir atskleidėjo (tiesos pranešėjo, laido).
* Susieti su Dešimt Dievo įsakymų.
* Aš esu Dievas sąlygose. Tu esi sąlygos Dievui. Kiti yra sąlygos.
* Dievas, Aš: požiūris, Tu: požiūris į požiūrį, Kitas: požiūris į požiūrį į požiūrį.
* Tu išsiskiri nuo Kitų; Aš išsiskiriu nuo Kitų; Aš nuo Tavęs; Dievas nuo Manęs; Dievas nuo Tavęs; Dievas nuo Kitų.
* Tu išreiškiamas Kitais; Aš Kitais; Aš Tavimi; Dievas Manimi; Dievas Tavimi; Dievas Kitais.
* Tu remiesi Kitais; Aš Kitais; Aš Tavimi; Dievas Manimi; Dievas Tavimi; Dievas Kitais.
* Tu atjauti Kitą ir t.t.
* Tu išgirsti Kitą ir t.t.
į:
* Asmuo išsako prieštaravimo apimtį?

* Kaip sukuriamas asmuo?
* Kas yra asmuo?
* Kaip asmuo susijęs su
** požiūriu ir aplinkybėmis?
* Kaip asmenys susiję su
** gyvenimo lygties lygmenimis?
* Kaip asmenų poros susijusios su
** pertvarkymais
?

Pakeista 1270 eilutė iš:
Kaip susieti asmenų poras ir pertvarkymus?
į:
2014 lapkričio 23 d., 11:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 210 eilutė iš:
* Noriu susieti laipsnynus ir aplinkybes
į:
* Kaip laipsnyną susieti su aplinkybėmis?
Pridėtos 1185-1186 eilutės:
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūriai sutampa įstatymu?
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą įstatymu suvokti paklydusio vaiko įvaizdžiu?
Pakeista 1188 eilutė iš:
* Kaip įsakymus susiję su:
į:
* Kaip įsakymai susiję su:
Ištrintos 1194-1195 eilutės:
Pridėtos 1206-1209 eilutės:

Sandaros
* Kaip pavaizduoti kambario viduryje: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras.
Pridėtos 1211-1224 eilutės:
* Išnagrinėti, surūšiuoti [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paradoxes | nesusivedimų sąrašą]].
* Rūšiuoti nesusivedimus ir suvokti jų visumą.
Nesusivedimų pavyzdžiai
* Kaip padalinimai išsprendžia "kirpėjo" paradoksą?
** Taip kad kirpėjas privalo priklausyti vienam ar kitam požiūriui?
* kokia įtampa tarp "nebijoti" ir "bijoti Dievo"?
Nesusivedimai ir kalbos
* Kaip nesusivedimai sutelkia dėmesį?
* Kaip nesusivedimai, sutelkdami dėmesį į vienetus, grindžia kalbas?
* Ar dėstant guviai reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną nesusivedimą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė?
Nesusivedimai ir lygmenų poros
* Kaip suvokti nesusivedimus kaip lygmenų poras ? "kažkas iš nieko" ir t.t.?
* Kaip nesusivedimais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų?
* Kaip nesusivedimais išvardinti, apibrėžti lygmenis?
Pakeistos 1226-1245 eilutės iš
Įstatymas
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūriai sutampa įstatymu?
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą įstatymu suvokti paklydusio vaiko įvaizdžiu
?
Sandaros
* Kaip pavaizduoti kambario viduryje: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras.
* Ar dėstant guviai reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną paradoksą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė
? Paradoksus suploja vienas lygmuo (ar), tarsi sutaptų apimties buvimas ir nebuvimas, o atskiria kitas lygmuo (kodėl).
* Kaip nesusivedimai susiję su klausimais? Parodai galvoju tirti ir pristatyti paradoksus, juk jais sutelkiama esmė, ir meninės priemonės gali į jas sutelkti mūsų dėmesį. Išnagrinėti, surūšiuoti [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paradoxes | paradoksų sąrašą]]. Paradoksais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų, jais išvardinti, apibrėžti lygmenis. Kaip paradoksai susiję su pirminėm sandarom, pavyzdžiui, su prasmės siekimo beprasmybe? su pirminių sandarų šešiais laipsniais? su Kanto antonimais?
* Rūšiuoti nesusivedimus ir suvokti jų visumą. Susieti su lygmenimis ir jų poromis.

į:
Nesusivedimai ir sandaros
* Ar aplinkybės, atvaizdai, kalbos taipogi išsprendžia įvairius paradoksus?
* Ar antrinės sandaros nesusivedimų susieti su ženklų savybėmis
?
* Kaip nesusivedimai susiję su
** lygmenimis
ir jų poromis?
** klausimais?
** pirminėm sandarom?
** prasmės siekimo beprasmybe?
** pirminių sandarų šešiais laipsniais?
** Kanto antonimais?
* Kaip nesusivedimus pristatyti paroda
?
Pakeistos 1239-1244 eilutės iš
* Leonard Bernstein: variation is violation. Localized relations, logic are made possible by metaphors, what are they and in which language?

Nesusivedimai
* "nebijoti" ir "bijoti Dievo"
į:
* Kaip išžvelgti daugiaprasmybę?
* Kokios dviprasmybės rūšys?
* Kaip dviprasmybė ar daugiaprasmybė susiję su laisve?

Muzika
* Kuria kalba vyksta muzika
?

Ištrintos 1300-1305 eilutės:

[[Nesusivedimai]]

Kaip padalinimai išsprendžia "kirpėjo" paradoksą? Taip kad kirpėjas privalo priklausyti vienam ar kitam požiūriui? Ar aplinkybės, atvaizdai, kalbos taipogi išsprendžia įvairius paradoksus? Ar šios pirminės sandaros užtat tiesiogiai siejasi su ženklų savybėmis?

Kaip suvokti nesusivedimus kaip lygmenų poras ? "kažkas iš nieko" ir t.t.? Kaip išžvelgti daugiaprasmybę? Kokios dviprasmybės rūšys? Kaip dviprasmybė ar daugiaprasmybė susiję su laisve?
2014 lapkričio 23 d., 10:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 1195-1204 eilutės:

Dviprasmybės, 6+4

* Leonard Bernstein: variation is violation. Localized relations, logic are made possible by metaphors, what are they and in which language?
* Nesusivedimas: "nebijoti" ir "bijoti Dievo".
* Ar dėstant guviai reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną paradoksą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė? Paradoksus suploja vienas lygmuo (ar), tarsi sutaptų apimties buvimas ir nebuvimas, o atskiria kitas lygmuo (kodėl).
* Kaip nesusivedimai susiję su klausimais? Parodai galvoju tirti ir pristatyti paradoksus, juk jais sutelkiama esmė, ir meninės priemonės gali į jas sutelkti mūsų dėmesį. Išnagrinėti, surūšiuoti [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paradoxes | paradoksų sąrašą]]. Paradoksais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų, jais išvardinti, apibrėžti lygmenis. Kaip paradoksai susiję su pirminėm sandarom, pavyzdžiui, su prasmės siekimo beprasmybe? su pirminių sandarų šešiais laipsniais? su Kanto antonimais?
* Rūšiuoti nesusivedimus ir suvokti jų visumą. Susieti su lygmenimis ir jų poromis.
* Suvokti kintamųjų rūšis. Susieti su [[Paradoksai | paradoksais]].
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūriai sutampa įstatymu? Kaip tai suvokti paklydusio vaiko įvaizdžiu?
Pakeistos 1197-1198 eilutės iš
* Išsiaiškinti, kaip keturi lygmenys yra reikalingi paradoksui, sulyginti ar atskirti paradoksą grindžiančias apimtis?
* Kaip suvokti 6+4 įsakymus, nesusivedimus, kintamuosius, pertvarkymus?
į:
* Kaip suvokti asmenų poras?
Ženklų savybės
* Kaip suvokti ženklų savybes?
* Kaip tirti ženklų savybes
?
* Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
* Kaip ženklų savybės susijusios su vienybe?
Kintamieji
* Kokios yra kintamųjų rūšys?
* Susieti kintamųjų rūšis su nesusivedimais.
Nesusivedimai
* Kaip keturi lygmenys yra reikalingi sulyginti ar atskirti nesusivedimą grindžiančias apimtis?
Įstatymas
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūriai sutampa įstatymu?
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą įstatymu suvokti paklydusio vaiko įvaizdžiu?
Sandaros
Pakeistos 1213-1217 eilutės iš
* Kaip suvokti ženklų savybes? Kaip jos susijusios su vienybe? su laipsnynu? Kaip jas tirti?
* Kokios
yra kintamųjų rūšys? Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
* Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu?

Kaip suvokti asmenų poras
?
į:* Ar dėstant guviai reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną paradoksą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė? Paradoksus suploja vienas lygmuo (ar), tarsi sutaptų apimties buvimas ir nebuvimas, o atskiria kitas lygmuo (kodėl).
* Kaip nesusivedimai susiję su klausimais
? Parodai galvoju tirti ir pristatyti paradoksus, juk jais sutelkiama esmė, ir meninės priemonės gali į jas sutelkti mūsų dėmesį. Išnagrinėti, surūšiuoti [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paradoxes | paradoksų sąrašą]]. Paradoksais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų, jais išvardinti, apibrėžti lygmenis. Kaip paradoksai susiję su pirminėm sandarom, pavyzdžiui, su prasmės siekimo beprasmybe? su pirminių sandarų šešiais laipsniais? su Kanto antonimais?
* Rūšiuoti nesusivedimus ir suvokti jų visumą. Susieti su lygmenimis ir jų poromis.
Dviprasmybės
* Leonard Bernstein: variation is violation. Localized relations, logic are made possible by metaphors, what are they and in which language?

Nesusivedimai
* "nebijoti" ir "bijoti Dievo"
2014 lapkričio 23 d., 10:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1154-1157 eilutės iš
Dievo išeities taškas
*
How do the Possibliity of God and the Necessity of God become interchangeable as God?

[[Dievo nebūtinumas]]
į:
Dievo branda
*
How do the Possibility of God and the Necessity of God become interchangeable as God?
* What does it mean that the God of Possibility and of Necessity are the same God in Actuality?
* How does the identification of the God of Possibility and of Necessity determine the structure of the Level?
* How is God connected to Relationship so that with the Necessity of God there is a collapse and God as Person and as System are the same God?
* What are the roles of God and everything?

[[Nebūtinas|
Dievo nebūtinumas]]
Pridėta 1165 eilutė:
* Kaip susiję sandarų (aplinkybių, atvaizdų, padalinimų) ir sandarų šeimų (visaregio, pirminių, antrinių sandarų) iššaukimas?
Pridėta 1169 eilutė:
* Koks Kito vaidmuo?
Pakeista 1177 eilutė iš:
* How are the SecondaryStructures rolled out?
į:
* How are the secondary structures rolled out?
Ištrintos 1179-1190 eilutės:

* What does it mean that the God of Possibility and of Necessity are the same God in Actuality? How does their identification determine the structure of the Level?
* How is God connected to Relationship so that with the Necessity of God there is a collapse and God as Person and as System are the same God?

[[Nebūtinas]]

* Kaip susiję sandarų (aplinkybių, atvaizdų, padalinimų) ir sandarų šeimų (visaregio, pirminių, antrinių sandarų) iššaukimas?

[[Suvokimas]]

* What are the roles of God and everything?
Ištrinta 1180 eilutė:
Pakeistos 1182-1184 eilutės iš
* Kaip įsakymus susieti su nesusivedimais? su lygmenų poromis? su antrinių sandarų išvedimu iš pirminių sandarų?
* Ką reiškia nemeluoti? Kaip tai susiję su negeidimu?
* Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais ?
į:
* Ką reiškia nemeluoti?
* Kaip melavimas susijęs
su negeidimu?
Pakeistos 1185-1189 eilutės iš
* Kaip įsakymai susiję su dvejonėmis?
* Kaip įsakymai susiję su dorove,
su mūsų pasirinkimais?
* Kaip įsakymus susieti su nesusivedimais? su lygmenų poromis? su antrinių sandarų išvedimu iš pirminių sandarų?

Koks Kito vaidmuo?
į:
* Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais?
* Kaip įsakymus susiję
su:
** nesusivedimais
?
** lygmenų poromis?
** antrinių sandarų išvedimu iš pirminių
sandarų?
** dvejonėmis
?
** dorove?
2014 lapkričio 23 d., 09:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1138-1139 eilutės iš
Ką Dievas išgyvena? Koks jo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė? ir kaip jie iškyla? Kaip viskas išplaukia iš Dievo požiūrio ir susiveda į kitų meilę? Kaip Dievas tampa būtinas? Kokia viso to esmė? Kaip tai reiškiasi sandaromis? Kaip suprasti mūsų veiklą ir bendrystę tame tarpe tarp pradžios ir pabaigos? Kaip visų mūsų vertybėmis susikalbame, išpuoselėjame bendrystę, ir būtent Dievo platesne vertybe meile visi esame viena, taip kad jisai būtinas?
į:
* Ką Dievas išgyvena?
*
Koks jo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė? ir kaip jie iškyla?
*
Kaip viskas išplaukia iš Dievo požiūrio ir susiveda į kitų meilę?
*
Kaip Dievas tampa būtinas?
*
Kokia viso to esmė?
*
Kaip tai reiškiasi sandaromis?
*
Kaip suprasti mūsų veiklą ir bendrystę tame tarpe tarp pradžios ir pabaigos?
*
Kaip visų mūsų vertybėmis susikalbame, išpuoselėjame bendrystę, ir būtent Dievo platesne vertybe meile visi esame viena, taip kad jisai būtinas?

Neigimas
* God is an affirmer (teigiamas įsakymas) and NotGod a negater (neigiamas įsakymas) and what kind of connection might there be between them?
* What is NullStructure and NullActivity and what does it mean to negate them?
* How does Negation introduce or reintroduce Scope?
* How is Negation basic to Understanding?
* How to think of No as Or from the opposite point of view? the view of God in Not God, for example? as opposed to the view of God?

Dievo išeities taškas
* How do the Possibliity of God and the Necessity of God become interchangeable as God
?
Ištrintos 1157-1159 eilutės:

* God is an affirmer and NotGod a negater and what kind of connection might there be between them?
* What is NullStructure and NullActivity and what does it mean to negate them? How does Negation introduce or reintroduce Scope? How is Negation basic to Understanding?
Pridėtos 1159-1161 eilutės:
* How do everything, divisions, primary structures, secondary structures arise?
* Are everything, divisions, primary structures, secondary structures the basic structures?
* How does God's vantage point shift inwards?
Pridėta 1163 eilutė:
* How can we understand I, You, Other in terms of the structures by which they unfold?
Pakeistos 1165-1171 eilutės iš
* How can we understand I, You, Other in terms of the structures by which they unfold?
* How does Gods vantage point shift inwards
?
* What is the distinction between before and after system and inside and outside system? Does it involve systemic and nonsystemic points of view on this? And how does it relate to the various structures such as the PrimaryStructures? Perhaps this is at the heart of unfolding structure, the relationship between presystemic and systemic points of view.
* How is structure arising, especially: Everything, Divisions, PrimaryStructures and SecondaryStructures
? Are these the basic structures?
* How are the SecondaryStructures rolled out? And what does that mean regarding their opening us up ever more?
* How to think of No as Or from the opposite point of view? the view of God in Not God, for example? as opposed to the view of God?
* How do the Possibliity of God and the Necessity of God become interchangeable as God?
į:
* Kaip Dievo nebūtinumas išplaukia iš veiksmo +2?

Antrinės sandaros
* What is
the distinction between before and after system and inside and outside system?
** Does it involve systemic
and nonsystemic points of view on this?
** And how does it relate to the various structures such as the primary structures?
* How are
the SecondaryStructures rolled out?
** And what does that mean regarding their opening us up ever more
?
2014 lapkričio 21 d., 23:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 271 eilutė:
* Kaip nulybė ir vienybė šešeriopai siejamos?
Pridėta 1063 eilutė:
* Kaip išgyvenimus mąstyti tarpu?
Pridėtos 1068-1075 eilutės:
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)?
** Kaip jų išgyvenimai susiję?
* Kaip nulybė ir Dievas reiškiasi
** išgyvenimais?
** pertvarkymais?
** nesusivedimais?
Išgyvenimai ir atvaizdai
* Kaip išgyvenimai išreiškiami, pavyzdžiui, atvaizdais, būtent Dievo ir žmogaus atvaizdais?
Pridėta 1080 eilutė:
* mąstymu?
Ištrinta 1092 eilutė:
Pridėtos 1097-1109 eilutės:
Išgyvenimai ir prasmė
* Kaip prasmė atsiranda išgyvenimuose?
* Kuriuose išgyvenimuose atsiranda prasmė?
* Kaip prasmė atsiranda vienu išgyvenimu?
* Kaip prasmė atsiranda keliais išgyvenimais?
* Kaip neatsiranda prasmė?
* Ko reikia, kad prasmė atsirastų?
* Koks veikėjų vaidmuo, kad prasmė atsirastų?
* Kaip prasmės atsiradimas susijęs su:
** įvardijimu?
** pasikartojančia veikla?
** deriniais?
Išgyvenimai ir branda
Pakeistos 1111-1119 eilutės iš
* Kaip nulybė ir Dievas reiškiasi išgyvenimais? pertvarkymais? nesusivedimais? Kaip nulybė ir vienybė šešeriopai siejamos?

* Tirti, kaip prasmė atsiranda išgyvenimuose? Kuriuose ir kaip ji atsiranda per vieną išgyvenimą? per kelis? ar gal niekad? Ko reikia, kad ji atsirastų? Koks veikėjų vaidmuo?
* Kaip tai susiję su įvardijimu? Su pasikartojančia veikla? Su deriniais?
* Koks ryšys tarp mąstymo ir išgyvenimo?
* Kaip išgyvenimai išreiškiami, pavyzdžiui, atvaizdais? būtent Dievo ir žmogaus atvaizdais?
* Kaip išgyvenimus mąstyti tarpu?

Vienumas
į:
[[Viena|Vienumas]]
* Ką reiškia būti viena?
* Kaip esame viena?
Pridėtos 1116-1118 eilutės:
* Kaip mums būti viena?
* Kas mums trukdo būti viena?
Vienumas ir Dievas
Ištrintos 1120-1123 eilutės:
* Ką reiškia būti [[viena]]?
* Kaip esame viena?
* Kaip mums būti viena?
* Kas mums trukdo būti viena?
Pridėtos 1123-1124 eilutės:
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
Vienumas ir sandaros
Ištrinta 1125 eilutė:
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku? -
Pakeistos 1127-1129 eilutės iš
* Kaip vienumas reiškiasi poromis, papildymais, pertvarkymais?
* Kaip vienumas reiškiasi vienybės ir nulybės sąsajomis?
* Kaip vienumas reiškiasi klausimo bei atsakymo poromis?
į:
Kaip vienumas reiškiasi:
*
poromis?
*
papildymais?
* pertvarkymais?
* vienybės ir nulybės
sąsajomis?
* klausimo bei atsakymo poromis?
2014 lapkričio 21 d., 23:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1060-1067 eilutės iš
* Kaip išgyvenimas susijęs su:
** gyvybe, gyvenimu?
* Kaip išgyvenimai susiję su:
** Dievo įsakymais
** sandaromis

* Kaip
išgyvenimai susiję su [[penkerybė | penkerybe]], [[šešerybė | šešerybe]], [[ketverybė | ketverybe]]?
į:
* Rinkti išgyvenimus.
* Išmokti išgyvenimus atkurti, suvaidinti, perteikti, iššaukti.
* Išsakyti išgyvenimus kalbomis.
Dievas ir
išgyvenimai
* Ką Dievas išgyvena?
* Kaip Dievą suvokti jo išgyvenimais?

Kaip išgyvenimas susijęs su:
* gyvybe, gyvenimu?
Kaip išgyvenimai susiję su:
* maldomis, valios kalba?
* Dievo įsakymais?
* Dievo valia, gera valia, išmintimi?
* sandaromis?
* [[penkerybė | penkerybe]], [[šešerybė | šešerybe]], [[ketverybė | ketverybe]]?
* šešerybe: įsisavinimais, įamžinimais?
* išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis?
* 6+4 sandaromis?
** žinojimo rūmais?
** Dievo įsakymais?
** persitvarkymais?
* valios išraiškomis?
* Kristaus logika?

Išgyvenimų rūšys
* Kurios sandaros lemia išgyvenimų rūšis
?
Ištrintos 1086-1092 eilutės:
* Kaip Dievą suvokti jo išgyvenimais? Ką jisai išgyvena?


* Kaip Dievo valia, gera valia, išmintis susiję su išgyvenimais?
* Kurios sandaros lemia išgyvenimų rūšis?
* Kaip išgyvenimai susiję su išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis)? Kaip 6+4 išgyvenimai susiję su žinojimo rūmais? ir kitomis 6+4 sandaromis, kaip antai, Dievo įsakymais?
* Palyginti išgyvenimus su valios išraiškomis, su Kristaus logika
Ištrintos 1087-1088 eilutės:
* Susieti išgyvenimų rūšis su persitvarkymais.
* Kaip išgyvenimų rūšys susiję su 6+4 ? ir su įsisavinimais, įamžinimais?
Pakeista 1089 eilutė iš:
* Rinkti išgyvenimus. Išmokti juos atkurti, suvaidinti, perteikti, iššaukti. Išsakyti kalbomis.
į:
2014 lapkričio 21 d., 23:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1018-1019 eilutės iš
* Kaip pavaizduoti meilę?
į:
* Kaip pavaizduoti meilę, jos įvairias raiškas?
Pakeistos 1021-1025 eilutės iš
* Kaip ugdytis? Kaip ugdyti?
į:
* Kaip ugdytis?
*
Kaip ugdyti?
* Kaip mokytis kartu su niekuo neišmanančiu?
* Kaip žmonės bręsta?
* Rinkti pavyzdžius, apmąstyti ir aptarti su dalyviais, kaip jie brendo [[Minčių sodas | Minčių sodo]] veikloje?
Pridėta 1027 eilutė:
* Kaip palaikymas ar smukdymas susiję su meile?
Pakeistos 1029-1033 eilutės iš
* Kaip palaikymas ar smukdymas susiję su meile?
* Kaip žmonės bręsta?
* Rinkti pavyzdžius, apmąstyti ir aptarti su dalyviais, kaip jie brendo [[Minčių sodas | Minčių sodo]] veikloje?
* Kaip mokytis kartu su niekuo neišmanančiu?
į:
Pakeistos 1040-1041 eilutės iš
* What does it mean to care about thinking?
* How does caring relate to thinking? What does this say, by permutation, about believing and being, and obeying and doing?
į:
Rūpintis asmenimis
Pakeistos 1043-1047 eilutės iš
į:
Rūpintis mąstymu
* What does it mean to care about thinking?
* How does caring relate to thinking?
* What does the relationship between caring and thinking say, by permutation, about believing and being, and obeying and doing?
Pakeista 1050 eilutė iš:
* Consider how they relate to the expressions of the will.
į:
* Make sense of the pretexts for outreach as being one with in terms of unity of pairs of levels, broader and narrower.
Pakeistos 1052-1057 eilutės iš
* Compare with the logic of the heart and the world.
* Outreach - the activity of everything - is forward-looking. Recurrence - the activity of anything - is backwards-looking.
* Compare with Jesus antitheses, their logic.
* Understand them with regard to the representations and the
topologies.
* Make sense of the pretexts for outreach as being one with in terms of unity of pairs of levels, broader and narrower.
į:
* Relate them to:
** expressions
of the will.
** the logic of the heart and the world.
** the logic of Jesus's antitheses.
** the representations

** the topologies
Pakeistos 1060-1066 eilutės iš
* Kaip susieti išgyvenimus su Dievo įsakymais?
į:
* Kaip išgyvenimas susijęs su:
** gyvybe, gyvenimu
?
* Kaip išgyvenimai susiję su:
** Dievo įsakymais
** sandaromis
Pakeistos 1071-1072 eilutės iš
* Kaip sandaros susiję su išgyvenimais?
* Kaip išgyvenimas susijęs su gyvybe, gyvenimu?
į:
2014 lapkričio 21 d., 22:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 993 eilutė:
* What does it mean to love oneself, others, neighbor, enemy, God?
Pakeistos 1013-1017 eilutės išį:
Meilė ir tiesa
Pakeistos 1017-1018 eilutės iš
* What does it mean to love oneself, others, neighbor, enemy, God?
* Kaip pavaizduoti meilę? Dievo sandaros atvaizdų vieningumą; Mylėk Dievą, artimą, priešą; šv.Petro raktuose į dangų
į:
Pavaizduoti meilę
* Kaip pavaizduoti meilę?
2014 lapkričio 21 d., 22:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 992-1001 eilutės:
* Kaip įvairiai reiškiasi, suveikia meilė?
* Ar meilė iš esmės asmenybės palaikymas?
* Kaip sutampa du skirtingi meilės supratimai, gyvybės palaikymas ir Dievo vienybė?
Meilės įsakymas
* Kaip šeši pavyzdžiai mylėti artimą susiję su dorove, su pavyzdžiais iš Holokausto?
Meilės rūšys
* What is limited love (LoveYourNeighborAsYourself) and unlimited love (LoveGod)?
Meilė ir gyvenimas
* Which, if any, is primary - love or life?
Meilė ir vienumas
Pakeistos 1003-1004 eilutės iš
* Kaip meilė mus vienija su savo požiūriu?
į:
* Kaip meilė mus vienija savo požiūriu?
* What is the role of Love as coinciding of views?
Pakeistos 1006-1007 eilutės iš
* Look at the relationship between love and understanding across the four scopes and the extent to which views coincide.
* the role of Love and Understanding, and as part of that, the Independence of the one we love
į:
* Kaip meilė palaiko įvairius vienumo lygmenis?
Pakeistos 1008-1009 eilutės iš
* What is the role of Love as coinciding of views?
* What is limited love (LoveYourNeighborAsYourself) and unlimited love (LoveGod)?
į:
Meilė ir suvokimas
Pakeistos 1010-1014 eilutės iš
* Kaip šeši pavyzdžiai mylėti artimą susiję su dorove, su pavyzdžiais iš Holokausto?
* Which, if any, is primary -
love or life?
* Kaip įvairiai reiškiasi, suveikia meilė?
* Ar meilė iš esmės asmenybės palaikymas?
* Kaip sutampa du skirtingi meilės supratimai, gyvybės palaikymas ir Dievo vienybė?
į:
* the role of Love and Understanding, and as part of that, the Independence of the one we love
* Look at the relationship between love and understanding across the four scopes and the extent to which views coincide.2014 lapkričio 21 d., 22:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 972-977 eilutės iš
* What is the relation between Human and Life?
* What is the HumanOutlook
?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį
* In what sense is human experiencing the shift?
* In what sense is human going beyond himself
?
į:
* Koks žmogaus požiūris?
* Kaip susiję žmogus ir gyvenimas
?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
* Kuria prasme žmogus išgyvena poslinkį?
* Kuria prasme žmogus išeina už savęs
?
Pridėtos 979-980 eilutės:
* Who can have a will?
Dievo valia
Pridėta 983 eilutė:
Žmogaus valia
Ištrinta 985 eilutė:
* Who can have a will
2014 lapkričio 21 d., 22:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 155 eilutė:
* Šalia laipsnyno, kaip kiti netroškimai skiria Dievą už mūsų ir Dievą mumyse?
Pridėta 203 eilutė:
* Kaip apimtys sieja šešis būdus, kuriais laipsnyno laipsniai atskiria Dievą už mūsų ir Dievą mumyse?
2014 lapkričio 21 d., 22:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 957-958 eilutės iš
[[Asmenys]], [[Dievo Protas]]
* Viską surašyti asmenimis, ką suvokiau paroda.
į:
[[Asmenys]]
* Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas?
* Kaip asmenų supratimai juos suvienija?
Pridėtos 961-964 eilutės:
* Koks Kito vaidmuo mūsų sutapime su Dievu?
[[Dievo Protas]]
* Viską surašyti asmenimis, ką suvokiau paroda.
* Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
Ištrintos 965-966 eilutės:
* Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
* Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?
Pakeistos 967-969 eilutės iš
* Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas?
* Kaip asmenų supratimai juos suvienija
?
* What is the role of other in our coinciding with God?
į:
* Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?
2014 lapkričio 19 d., 14:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 703-704 eilutės:
Požiūrio įsisavinimas
* Kaip požiūriai keičiasi šešerybėje, įsisaviname?
Pridėta 746 eilutė:
* Does the inversion effect relate the negations of the RepresentationsOfTheOnesome and Topologies, Representations, Divisions to the negations of the RepresentationsOfTheNullsome and Languages?
Pakeistos 914-919 eilutės iš
* Internalization

* Does the inversion effect relate the negations of the RepresentationsOfTheOnesome and Topologies, Representations, Divisions to the negations of the RepresentationsOfTheNullsome and {{Languages}}?

* Kaip vieningumo išraišką susieti su poromis, papildymais, pertvarkymais, su vienybės ir nulybės sąsajomis, ir su klausimo bei atsakymo poromis?
į:
Pridėta 917 eilutė:
Atvaizdai
Pakeistos 920-925 eilutės iš
* What is the role of equating unity with the original? (for example, love with God)? How is this human, cyclic, threesome-creating?
į:
* Kokie aštuoni (4x2) išminties atvaizdai, gėrio kryptys, išreiškia gerą valią?
* Kaip aštuoni atvaizdai susiveda į Dievo valią?
* Kaip aštuoni atvaizdai susiję su aštuongubu keliu, gėrio kryptimis ir kitomis pirminėmis sandaromis
?
* Kaip aštuoni atvaizdai susij
* Kaip 4+2 susiję su 6+4 ?
Sąmoningėjimas
Pakeistos 927-935 eilutės iš
* What is the role of spirit - structure - representation - unity in the growth of consciousness - and in the levels of understanding?
* Kaip aštuoni atvaizdai susiveda į Dievo valią? Kaip tai susiję su aštuongubu keliu ir kitomis pirminėmis sandaromis?
* Kaip 4+2 susiję su 6+4 ? Ženklų rūšys ir savybės. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).
How does the original wholeness manifest itself through
* {{Spirit}}
* {{Structure}}
* {{Representations}}
* {{Unity}}
through the corresponding operations
?
į:
* What is the role of spirit - structure - representation - unity in the growth of consciousness?
* What is
the role of spirit - structure - representation - unity in the levels of understanding?
Pakeistos 930-931 eilutės iš
* Kaip suvesti "gero vaiko" ir "blogo vaiko" pasaulėžiūras?
* Išsakyti ir derinti du pasakojimus, raudonojo Aš ir geltonojo Tu.
į:
Esmė
* What is the role of equating unity with the original? (for example, love with God)?
* How is the equating of unity with the original human, cyclic, threesome-creating?
Amžinas gyvenimas
* How does eternal life arise as the understanding of this togetherness and the keeping separate in the face of it?
Veiksmai
* How does the original wholeness manifest itself through Spirit, Structure, Representations, Unity through the corresponding operations?
* Consider how Spirit, Structure, Representations, Unity match up with the operations +1, +2, +3, +0
.
Žinojimas
* Visame žinojime, koks ryšys tarp Dievo, amžino gyvenimo, gyvenimo ir gerumo?
Sąsajos
Pakeista 942 eilutė iš:
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su jos šaltiniais ir raiška?
į:
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su tiesos šaltiniais ir raiška?
Ištrintos 943-944 eilutės:
* Meilė ir tobulumas yra gyvenimo lygties sandai (vieningumo lygmenyje). O taip pat, tai yra Dievo troškimai (visko ir nieko). Kaip tai susiję?
* Visame žinojime, koks ryšys tarp Dievo, amžino gyvenimo, gyvenimo ir gerumo?
Pakeistos 947-950 eilutės iš
* Betkas turi šešis atvaizdus, pasirinkimus. O kiek jų turi išmintis? ir kas jie yra? (4 x 2) Ar tai gėrio kryptys? Ar aštuongubo kelias?
*
What does it mean that Gods level is collapsed, unlike the other levels? (lygmenų piramidėje)
* Consider how Spirit, Structure, Representations, Unity match up with the operations +1, +2, +3, +0.
* How does eternal life arise as the understanding of this togetherness and the keeping separate in the face of it?
į:
Troškimai
* Meilė ir tobulumas yra gyvenimo lygties sandai (vieningumo lygmenyje). O taip pat, tai yra Dievo troškimai (visko ir nieko). Kaip tai susiję?
Lygmenų piramidė
*
What does it mean that Gods level is collapsed, unlike the other levels?
Geras ir blogas vaikas
* Kaip suvesti "gero vaiko" ir "blogo vaiko" pasaulėžiūras?
* Išsakyti ir derinti du pasakojimus, raudonojo Aš ir geltonojo Tu.
Ištrinta 956 eilutė:
Pakeistos 1077-1079 eilutės iš
į:
* Kaip vienumas reiškiasi poromis, papildymais, pertvarkymais?
* Kaip vienumas reiškiasi vienybės ir nulybės sąsajomis?
* Kaip vienumas reiškiasi klausimo bei atsakymo poromis?
2014 lapkričio 19 d., 14:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 192 eilutė:
* Kaip aštuongubas kelias suveda nulybės ir vienybės atvaizdus?
Pridėta 268 eilutė:
* How does the use of two levels lets us have signs be the same on one level and different on another level?
Pridėtos 908-910 eilutės:
* Kaip žmogaus požiūriu suvokti visas sandaras?
* Ką sandaros žmogui reiškia?
* Kaip žmogus sandaromis dalyvauja?
Pakeista 912 eilutė iš:
* negations of the representations of the Nullsome and of the Onesome, and the EightfoldWay
į:
Pakeistos 914-917 eilutės iš
* How does the use of two levels lets us have signs be the same on one level and different on another level?
* Kaip žmogaus požiūriu suvokti visas sandaras?
* Ką sandaros žmogui reiškia?
* Kaip žmogus sandaromis dalyvauja?
į:
2014 lapkričio 19 d., 13:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 720 eilutė:
* How does one perspective variously take up another perspective?
Pakeistos 889-890 eilutės iš
* Kaip laisvumas susijęs su Factoring, SharedUnderstanding and the Operation [AddThree +3]?
į:
* Where does Factoring come into play?
* Kaip laisvumas susijęs su Factoring, SharedUnderstanding and the Operation
+3?
Pakeista 893 eilutė iš:
* Where does Factoring come into play? And how are the two chains related across their levels?
į:
* How are the two chains related across their levels?
Pakeistos 895-896 eilutės iš
* Factoring and Embedding
į:
* How are Factoring and Embedding related?
Pakeista 898 eilutė iš:
* How does one perspective variously take up another perspective? (see Operation [AddOne +1])
į:
* How do the operations +1, +2, +3 act on a perspective?
2014 lapkričio 19 d., 13:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 864 eilutė:
* Koks ryšys tarp suvokimo ir asmens?
Pridėtos 868-869 eilutės:
* Kodėl (susivokiant) pradedama nuo didžiausio suvokimo (susivokimo) ir toliau mažėja suvokimas?
* Consider how the LevelsOfUnderstanding match up with the hierarchy: {{Spirit}}, {{Structure}}, {{Representations}}, {{Unity}}
Ištrintos 886-893 eilutės:
* Consider how the LevelsOfUnderstanding match up with the hierarchy: {{Spirit}}, {{Structure}}, {{Representations}}, {{Unity}}

* How does eternal life arise as the understanding of this togetherness and the keeping separate in the face of it?
* Kaip suvokti upės peršokimą, suvokimą, kad Dievas nebūtinai geras?
* Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes?
* Kodėl (susivokiant) pradedama nuo didžiausio suvokimo (susivokimo) ir toliau mažėja suvokimas?
* Koks ryšys tarp suvokimo ir asmens?
Pridėtos 942-945 eilutės:
* How does eternal life arise as the understanding of this togetherness and the keeping separate in the face of it?
* Kaip suvokti upės peršokimą, suvokimą, kad Dievas nebūtinai geras?
* Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes?
2014 lapkričio 19 d., 13:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 786 eilutė:
Dievas ir prieštaravimas
Ištrintos 822-825 eilutės:
* Draw a diagram of wishing and knowing with regard to the scopes: everything, anything, something, nothing, and representations of everything and representations of the nullsome.
* What is the connection between wishing and knowing?
* What is the difference between not-knowing associated with wishing (and the representations of the nullsome, and growth in consciousness, and Gods outlook) and not-knowing associated with not-wishing (and the threesome, and humans outlook, his knowledge)?
* What is the perspective latent in the questions about knowledge (in the section on facts) and how is it shifting from question to question?
Pakeistos 824-830 eilutės iš
į:
* What is the perspective latent in the questions about knowledge (in the section on facts) and how is it shifting from question to question?
Žinojimas ir troškimas
* What is the connection between wishing and knowing?
* Kuria prasme žinojimas ir išmąstymas yra netroškimai?
* Draw a diagram of wishing and knowing with regard to the scopes: everything, anything, something, nothing, and representations of everything and representations of the nullsome.
* What is the difference between not-knowing associated with wishing (and the representations of the nullsome, and growth in consciousness, and Gods outlook) and not-knowing associated with not-wishing (and the threesome, and humans outlook, his knowledge)?
Pridėtos 832-836 eilutės:
* How do we identify spaces?
* Is the distinction between everything, anything, something, nothing relevant for identifying spaces?
* Does space arise with the foursome, as a situation, and an inversion of the concept of a view?
Tuščias laukas
* How do we reference an empty space, which is to say, the bare minimum that is possible for a space, the basic of our faculty of reason?
Pakeistos 839-841 eilutės iš
* What do pronouns (I, you, he, she, it, we, they, who, what) say about a mental space?
į:
Pilnas laukas
* How
do we reference a full space, which is to say, all of reality?
Įvardžiai, asmenys
Pridėta 844 eilutė:
* What do pronouns (I, you, he, she, it, we, they, who, what) say about a mental space?
Pakeistos 846-849 eilutės iš
* How do we identify spaces?
* Is the distinction between everything, anything, something, nothing relevant for identifying spaces?
* How do we reference a full space, which is to say, all of reality?
* How do we reference an empty space, which is to say, the bare minimum that is possible for a space, the basic of our faculty of reason?
į:
Bendras laukas
Pakeista 849 eilutė iš:
* Does that determine the nature of the space, the degree to which it belongs to one?
į:
* Does the degree to which a space belong to one determine its nature?
Pakeistos 851-852 eilutės iš
* Does space arise with the foursome, as a situation, and an inversion of the concept of a view?
į:
Pakeistos 860-861 eilutės iš
* the nature of Self-understanding and SharedUnderstanding
*
Why is it that God and humans perspectives coincide in GoodUnderstanding?
į:
* Does view map understanding to understanding?
*
Why is understanding a map of view to view?
Suvokimas ir meilė
Pakeistos 864-869 eilutės iš
* How are the Foursome, Fivesome, Sixsome generated in Self-understanding? In what sense does this LoveSelf? What are the roles of Activity and the Operation [[Ir Du | +2]]?
* Describe SharedUnderstanding
as giving rise to a SeventhPerspective, perhaps Anything = Concept, and how that generates the Factors and the SecondaryStructures. Consider SharedUnderstanding as a relationship between actor and surroundings as given by Internalization. Look for the role of Factoring, ZeroStructure, and Concepts as together, separate and both.
* Relate the different levels of understanding to the relationships between TheBeginning and TheEnd. Consider the role of JesusChrist (as a bridge between the beginning and the end) and how humans grow to be loving. Consider the structures involved at each stage and link to them.
* PairsOfConcepts. Consider how the different levels of understanding relate to the intensity of the relationship between two concepts such as God and good.
* Does view map understanding to understanding? Then why is understanding a map of view to view?
*
the LevelsOfUnderstanding and the LevelsOfConsciousness
į:
Suvokimo lygmenys
* Consider
the structures involved at each stage of understanding and link to them.
* Consider how the different levels of understanding relate to the intensity of
the relationship between pairs of concepts such as God and good.
* relate
the LevelsOfUnderstanding and the LevelsOfConsciousness
Pakeistos 869-885 eilutės iš
* Consider the relationship with the LevelsOfUnderstanding, how they help set up this option (with regard to life). And how they match up with the hierarchy: {{Spirit}}, {{Structure}}, {{Representations}}, {{Unity}} (and how those match up with the operations +1, +2, +3, +0).
į:
Savęs suvokimas
*
the nature of Self-understanding and SharedUnderstanding
* How is Self-Understanding related Loving one's self?
* How are the Foursome, Fivesome, Sixsome generated in Self-understanding?
Bendras suvokimas
* Describe SharedUnderstanding as giving rise to a SeventhPerspective, perhaps Anything = Concept
, and how that generates the Factors and the SecondaryStructures.
* Consider SharedUnderstanding as a relationship between actor and surroundings as given by Internalization.
* Look for the role in Shared Understanding of Factoring, ZeroStructure, and Concepts as together, separate and both.
Susikalbėjimas
* Why is it that God and humans perspectives coincide in GoodUnderstanding?
* What are the roles of Activity and the Operation [[Ir Du | +2]] in the levels of understanding?
Tarpas tarp pradžios ir pabaigos
* Relate the different levels of understanding to the relationships between TheBeginning and TheEnd.
* Consider the role of JesusChrist (as a bridge between the beginning and the end) and how humans grow to be loving.

* Consider how the LevelsOfUnderstanding match up with the hierarchy: {{Spirit}}, {{Structure}}, {{Representations}}, {{Unity}}
Pridėta 946 eilutė:
* Consider how Spirit, Structure, Representations, Unity match up with the operations +1, +2, +3, +0.
2014 lapkričio 19 d., 12:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 805 eilutė iš:
* How do scopes arise and change?
į:
* How do scopes arise?
Pridėtos 807-810 eilutės:
* Understand scope as a relationship between observer and observational plane
* Understand scope as making sense of a series of concepts such as perspective, suppostion, view, concept
Apimčių pasikeitimas
* How do scopes change?
Pakeistos 813-814 eilutės iš
* Understand scope as a relationship between observer and observational plane, and as making sense of a series of concepts such as perspective, suppostion, view, concept
* How is life, etc. the togetherness (of God and good) as defined by the relevant scope?
į:
Apimtys ir tiesa
Pakeista 815 eilutė iš:
* Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?
į:
Apimtys ir vienumas
Pakeistos 817-819 eilutės iš
* How to explain why the scope decreases as the views are composed?
į:
Apimtys ir gyvenimo lygtis
* How is life, etc.
the togetherness (of God and good) as defined by the relevant scope?
* Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?
2014 lapkričio 19 d., 12:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 762 eilutė iš:
* How does truth hold across scopes?
į:
* What is the relationship between truth and the keeping separate of suppostions?
Pridėtos 764-765 eilutės:
Tiesa ir apimtys
* How does truth hold across scopes?
Pakeistos 767-769 eilutės iš
* What is the relationship between truth and the keeping separate of suppostions?
į:
Tiesa ir sandaros
* How does view preserve
truth?
Tiesa ir požiūrių algebra
Ištrinta 771 eilutė:
* How does view preserve truth?
Ištrintos 775-776 eilutės:
* Kaip suprasti prieštaravimo siaurėjimą?
* Prasminga ir pastovu, betarpiška, akivaizdu - prieštaravimų apimtys?
Pridėtos 778-779 eilutės:
Prieštaravimo apimties siaurėjimas
* Kaip suprasti prieštaravimo siaurėjimą?
Pridėta 782 eilutė:
* Prasminga ir pastovu, betarpiška, akivaizdu - prieštaravimų apimtys?
Pakeistos 790-794 eilutės iš
* Kaip vaizduoti neigiamybę kūrinyje [[Dievo veidas]]?
* Kaip suvokiam neigiamybę?
* Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai? Kuo skiriasi melas ir žudymas? Ką reiškia geisti? Ką geidžiame melu?
* Ar neigiamybė susijusi su lūkesčiais?
* Kaip laipsnis "kodėl" grindžia neigiamybę
?
į:
* Kaip įvairiai suvokiam neigimą?
Pakeistos 792-794 eilutės iš
* Kaip išgyvenimus mąstyti tarpu?
* Kaip įvairiai suvokiam neigimą
?
į:
Neigiamybės išraiška sandara
* Kaip laipsnis "kodėl" grindžia neigiamybę?
Neigiami įsakymai
* Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai?
* Kuo skiriasi melas ir žudymas?
* Ką reiškia geisti?
* Ką geidžiame melu?
Neigiami lūkesčiai
* Ar neigiamybė susijusi su lūkesčiais?
Neigiamybės pavaizdavimas
* Kaip vaizduoti neigiamybę kūrinyje [[Dievo veidas]]
?
Pakeistos 1024-1025 eilutės iš
* Kaip išgyvenimai išreiškiami, pavyzdžiui, atvaizdais? ir būtent Dievo ir žmogaus atvaizdais?
į:
* Kaip išgyvenimai išreiškiami, pavyzdžiui, atvaizdais? būtent Dievo ir žmogaus atvaizdais?
* Kaip išgyvenimus mąstyti tarpu
?
2014 lapkričio 19 d., 11:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 668-669 eilutės:
* How is a perspective related to a context?
* How is a perspective related to a position?
Pridėtos 741-743 eilutės:
Požiūrių neskaidrumas
* How is truth accessed directly or indirectly?
* How is an indefinite view of definite view able to see more than the definite view by itself?
Pakeistos 748-752 eilutės iš

Požiūrių neskaidrumas
* How is truth accessed directly or indirectly?
* How is an indefinite view of definite view able to see more than the definite view by itself? (Perhaps the same path may be traveled by multiple perspectives (of multiple awarenesses))
.
į:
Sandaros atskleidimas
* Understand an AlgebraOfViews as the foundation for the unfolding of all structure: Absolute, Relative, Shared, Subordinate perspectives. Where possible, make use of CategoryTheory.
* Suvokimo lygmenis suprasti požiūrių algebros pagrindais
.
Pridėta 754 eilutė:
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
Pridėta 756 eilutė:
* How is a perspective related to the chain in the LostChild metaphor?
Ištrintos 759-761 eilutės:
* How is a perspective related to a position? to a context? to the chain in the LostChild metaphor?
* Understand an AlgebraOfViews as the foundation for the unfolding of all structure: Absolute, Relative, Shared, Subordinate perspectives. Where possible, make use of CategoryTheory.
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
2014 lapkričio 19 d., 11:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 726-728 eilutės:
* How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, which allows us to fix what is defined?
* What Definitions result from an Algebra of Distinguishability?
* Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
Ištrintos 742-746 eilutės:

* The AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, is what allows us to fix what is defined.
How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability?
What Definitions result?
Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
2014 lapkričio 19 d., 11:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 724-725 eilutės:
Lygiaverčiai požiūriai
* How does the Identity view relate equivalent views?
Ištrintos 732-734 eilutės:


* How does the Identity view relate equivalent views?
2014 lapkričio 19 d., 11:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 685-686 eilutės iš
** How is inversion and framing related to duality?
** the relationship GodVHeart between God and heart (Inversion Effect)
į:
* How is inversion and framing related to duality?
* the relationship GodVHeart between God and heart (Inversion Effect)
Pridėtos 689-690 eilutės:
* How does the Inversion Effect relate to a composite view?
* Is the Inversion Effect extrasystemic and the Reflection Effect systemic but otherwise are they the same effect?
Pridėta 734 eilutė:
Požiūrių apvertimas
Ištrintos 736-737 eilutės:
* How does the Inversion Effect relate to a composite view?
* Is the Inversion Effect extrasystemic and the Reflection Effect systemic but otherwise are they the same effect?
Pakeistos 741-745 eilutės iš
* The AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, is what allows us to fix what is defined. How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability? What Definitions result? Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
į:
* The AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, is what allows us to fix what is defined.
How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability?
What Definitions result?
Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
2014 lapkričio 19 d., 11:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 717-721 eilutės iš
* How does one view preserve but extend another? Is understanding the distinction between preserving and extending?
* Požiūrius ir jų sudūrimą išreikšti kategorijų teorija.
* May an indefinite view take up a definite view? Note that this is related to the Associative rule: Is it the case that a (definite view of an indefinite view) of a definite view is the same as a definite view of (an indefinite view of a definite view)? And how can we know? In other words, how can we know that the Composition Of Views is Associative? Or what Constructive Hypotheses must we assume? And how do we apply them?
* Associative. Is composition of views associative?
* How might we switch around the composition of a definite view of an indefinite view?
į:
* How does one view preserve but extend another?
Apibrėžtų ir neapibrėžtų požiūrių sudūrimas
* May an indefinite view take up a definite view?
Pridėtos 721-730 eilutės:
* How might we switch around the composition of a definite view of an indefinite view?
Associativity
* Is composition of views associative?
* How can we know that the Composition Of Views is Associative?
* Is there associativity in the sense that a (definite view of an indefinite view) of a definite view is the same as a definite view of (an indefinite view of a definite view)?
* How can we know that there is associativity?
* What Constructive Hypotheses must we assume for associativity?
* How do we apply Constructive Hypotheses to infer associativity?
Pakeistos 732-734 eilutės iš
* Is it possible to reverse the direction of the composition of views? Is the Inversion Effect related to this? How does the Inversion Effect relate to a composite view?
į:
* Is it possible to reverse the direction of the composition of views?
*
Is the Inversion Effect related to the reversal of the direction of the composition of views?
*
How does the Inversion Effect relate to a composite view?
Pridėtos 736-737 eilutės:
Kategorijų teorija
* Požiūrius ir jų sudūrimą išreikšti kategorijų teorija.
Pakeistos 741-742 eilutės iš
* How can we entertain dual concepts so as to take up an indefinite view?
į:
Pridėtos 832-833 eilutės:
* Is understanding the distinction between preserving and extending?
* How can we entertain dual concepts so as to take up an indefinite view?
2014 lapkričio 19 d., 10:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 679-680 eilutės iš
* How can we entertain dual concepts so as to take up an indefinite view?
į:
* What is the Identity View?
* What are the perspectives of the Other and of the System
?
Pakeistos 683-684 eilutės iš
* Požiūrio išvertimas
į:
Požiūrio išvertimas
Pridėtos 687-688 eilutės:
* Kaip išversti požiūrį iš to ką žinome į tai ko nežinome, kad galėtumėme tuomi būti viena?
* Kaip širdies ir pasaulio tiesos susijusios su požiūrių įsisavinimu, išvertimu
Ištrintos 711-714 eilutės:
* What are the perspectives of the Other and of the System?
* Kaip išversti požiūrį iš to ką žinome į tai ko nežinome, kad galėtumėme tuomi būti viena?
* Kaip širdies ir pasaulio tiesos susijusios su požiūrių įsisavinimu, išvertimu
Pakeista 716 eilutė iš:
* CompositionOfSuppositions
į:
* Kaip sujungti prielaidas?
Pakeista 723 eilutė iš:
* What is the Identity View? and how does it relate equivalent views?
į:
* How does the Identity view relate equivalent views?
Pridėta 729 eilutė:
* How can we entertain dual concepts so as to take up an indefinite view?
2014 lapkričio 19 d., 10:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 689-690 eilutės iš
Požiūrio įveikimas
*
How might we escape a view, that is, be independent of the view that grounds us, imagines us, encompasses us? How do we go beyond ourselves to own that view as our own?
į:
Atsitraukimas nuo požiūrio
*
How might we escape a view, that is, be independent of the view that grounds us, imagines us, encompasses us?
* What happens when we move backwards, backing out of a space?
* How do we back out of a space?
Požiūrio išplėtimas
* How do we go beyond ourselves to own a greater
view as our own?
Pakeistos 696-698 eilutės iš
* What happens when we move backwards, backing out of a space? How do we make such moves?
* We cant understand all, but God can, thus how do we accept Gods understanding?
* How is a views look beyond itself related by inversion to its focusing within itself? How is this related to the House of Knowledge, to Caring about Caring... and Believing in Believing... ?
į:
* We can't understand all, but God can, thus how do we accept God's understanding?
Požiūrio žvilgsnis į save
* How is a view's look beyond itself related by inversion to its focusing within itself?
*
How is a view's focus on itself related to the House of Knowledge, to Caring about Caring... and Believing in Believing... ?
Pridėta 704 eilutė:
Požiūrio padalinimas
Pakeista 707 eilutė iš:
* What is the role of other in our coinciding with God?
į:
Pridėta 901 eilutė:
* What is the role of other in our coinciding with God?
2014 lapkričio 18 d., 11:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 634 eilutė:
* Ką reiškia žvelgti žvilgsniu?
Ištrintos 647-649 eilutės:

* Kaip požiūris skiria ir sieja žvilgnį ir aplinkybes?
* Kaip mes skiriamės nuo savęs, nuo savo požiūrio?
Pakeistos 649-653 eilutės iš


* Kaip dvejonės, lūkesčiai ir kitos pirminės sandaros apibrėžia požiūrio priėmimą, jam sudaro sąlygas? Kaip tą suprasti?
* Kaip tai susiję su laipsnynu ir požiūrių santykiu
?
į:
* Kieno santykius su santvarka ir Dievu išreiškia požiūris ir nuostata?
* Kaip požiūrių laikytojas susijęs su laipsnynu ir požiūrių santykiu?
Laikytis požiūrio
* Ką reiškia laikytis požiūrio?
* Kaip dvejonės, lūkesčiai ir kitos pirminės sandaros apibrėžia požiūrio priėmimą, jam sudaro sąlygas
?
Požiūrio sąsajos
* Kaip požiūris skiria ir sieja žvilgnį ir aplinkybes?
* Kaip mes skiriamės nuo savęs, nuo savo požiūrio?
Pakeistos 658-659 eilutės iš
* Whose relationships with System and with God are given by Perspective and Position?
į:
Pakeistos 664-666 eilutės iš
* How are Concepts kept Separate?
į:
* Kaip sąvokos išskiriamos?
* Kaip sąvokos iškyla iš buvimo viena su savimi?
Sąvokų sąsajos
Ištrinta 667 eilutė:
* How do concepts arise - being with oneself?
Pakeistos 670-675 eilutės iš

Skirtumas tarp požiūrių
* What is a limited view
? an unlimited view?
* IndefiniteVDefinite, Indefinite, Definite, Definition, Define
* The AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, is what allows us to fix what is defined. How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability? What Definitions result? Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
* What is an independent perspective as compared with the default perspective and how does it arise and unfold
?
į:
Požiūrių rūšys
* Koks yra ribotas žvilgsnis
?
* Koks yra neribotas žvilgsnis?
* Koks yra apibrėžtas žvilgsnis?
* Koks yra neapibrėžtas žvilgsnis?
* Koks yra nepriklausomas žvilgsnis?
* Koks yra pirminis (default) žvilgsnis?
* Kuo skiriasi nepriklausomas žvilgsnis nuo pirminio žvilgsnio?
* Kaip atsiranda nepriklausomas žvilgsnis
?
Pakeistos 681-685 eilutės iš
Santykis tarp požiūrių
* TakeUp A View
* TakeUp A Perspective
* How is inversion and framing related to
duality?
* the relationship GodVHeart between God and heart (Inversion Effect)
į:
Santykiai tarp požiūrių
* Požiūrio išvertimas
** How is inversion and framing related to duality?
** the relationship GodVHeart between God and heart (Inversion Effect)
Požiūrio išplėtimas
Pridėta 689 eilutė:
Požiūrio įveikimas
Pridėta 722 eilutė:
* The AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, is what allows us to fix what is defined. How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability? What Definitions result? Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
2014 lapkričio 18 d., 11:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 627 eilutė iš:
* What does it mean for Gods and humans perspectives to coincide?
į:
* What does it mean for God's and human's perspectives to coincide?
Pridėtos 632-633 eilutės:
* In what sense do the views constitute a category?
Žvelgti
Pakeista 636 eilutė iš:
* In what sense do the views constitute a category?
į:
Žvilgsnio nepriklausomumas nuo žvelgimo
Pridėtos 643-644 eilutės:
* Kaip požiūrį apibrėžti?
* Kaip apibrėžiamas, kildinamas, išvystomas požiūris?
Pridėta 647 eilutė:
Pakeistos 651-653 eilutės iš
* Kaip požiūrį apibrėžti?
* What is focus?
* Kaip apibrėžiamas, kildinamas, išvystomas požiūris?
į:
Pridėtos 659-662 eilutės:
Dėmesys
* Kas yra dėmesys?
* Apžvelgti smegenų mokslo išvadas apie dėmesį ir sąmoningumą.
Pridėtos 756-765 eilutės:
[[Neigiamybė]]
* Kaip vaizduoti neigiamybę kūrinyje [[Dievo veidas]]?
* Kaip suvokiam neigiamybę?
* Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai? Kuo skiriasi melas ir žudymas? Ką reiškia geisti? Ką geidžiame melu?
* Ar neigiamybė susijusi su lūkesčiais?
* Kaip laipsnis "kodėl" grindžia neigiamybę?
* Kokia neigimo prasmė?
* Kaip išgyvenimus mąstyti tarpu?
* Kaip įvairiai suvokiam neigimą?
Pridėtos 880-889 eilutės:
[[Asmenys]], [[Dievo Protas]]
* Viską surašyti asmenimis, ką suvokiau paroda.
* Kodėl Aš susijęs su tikėjimu, o Tu su rūpėjimu?
* Ar Aš įsivaizduoja Kitą kaip kūdikį, kuriam sudaromos sąlygos, bendrystė, kad galėtų tikėti skurdžiadvasiškai, o Tu įsivaizduoja Kitą kaip griaučius, kuriem turi kažkas rūpėti, kad atsiverstų?
* Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
* Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?
* Kaip susieti dvi sienas, atskiriant, jų išgyvenimą iš vidaus, iš asmens, ir kaip atrodo iš šalies? Panašu, kad apsiverčia, išgyvename priešingai, kaip atrodo iš šalies, o tai ir sieja dvi sienas. Kaip tai siejasi su tuo, kaip išgyvename, suvokiame Dievą? Bene Dievo požiūris išreiškiamas Dievu ir amžinu gyvenimu, o mūsų požiūris į tas pačias sandaras išreiškiamas gerumu ir gyvenimu.
* Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas?
* Kaip asmenų supratimai juos suvienija?
Pridėtos 897-907 eilutės:
Valia
* What is the will of God?
* What does it mean for God to have a will?
* What is our will?
* What does it mean for us to have a will?
* Who can have a will

Laisvė
* Kaip suprasti laisvę įvairiose sąlygose?
* Kaip tapyti laisvę?
Ištrintos 943-946 eilutės:
Laisvė
* Kaip suprasti laisvę įvairiose sąlygose?
* Kaip tapyti laisvę?
Ištrintos 952-958 eilutės:
Valia
* What is the will of God?
* What does it mean for God to have a will?
* What is our will?
* What does it mean for us to have a will?
* Who can have a will?
Ištrintos 997-1016 eilutės:

[[Neigiamybė]]
* Kaip vaizduoti neigiamybę kūrinyje [[Dievo veidas]]?
* Kaip suvokiam neigiamybę?
* Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai? Kuo skiriasi melas ir žudymas? Ką reiškia geisti? Ką geidžiame melu?
* Ar neigiamybė susijusi su lūkesčiais?
* Kaip laipsnis "kodėl" grindžia neigiamybę?
* Kokia neigimo prasmė?
* Kaip išgyvenimus mąstyti tarpu?
* Kaip įvairiai suvokiam neigimą?

[[Asmenys]], [[Dievo Protas]]
* Viską surašyti asmenimis, ką suvokiau paroda.
* Kodėl Aš susijęs su tikėjimu, o Tu su rūpėjimu?
* Ar Aš įsivaizduoja Kitą kaip kūdikį, kuriam sudaromos sąlygos, bendrystė, kad galėtų tikėti skurdžiadvasiškai, o Tu įsivaizduoja Kitą kaip griaučius, kuriem turi kažkas rūpėti, kad atsiverstų?
* Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
* Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?
* Kaip susieti dvi sienas, atskiriant, jų išgyvenimą iš vidaus, iš asmens, ir kaip atrodo iš šalies? Panašu, kad apsiverčia, išgyvename priešingai, kaip atrodo iš šalies, o tai ir sieja dvi sienas. Kaip tai siejasi su tuo, kaip išgyvename, suvokiame Dievą? Bene Dievo požiūris išreiškiamas Dievu ir amžinu gyvenimu, o mūsų požiūris į tas pačias sandaras išreiškiamas gerumu ir gyvenimu.
* Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas?
* Kaip asmenų supratimai juos suvienija?
2014 lapkričio 18 d., 11:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 562-563 eilutės iš
* Kaip vaizduoti Įkėpėją?
į:
* Kaip vaizduoti Įkėpėją?

Andrius
* Incorporate my own investigatory point of view into the overview.
* Kokios mano prielaidos?
Pakeistos 610-618 eilutės iš
Kaip apibrėžti, kas yra, ką reiškia:
* tiesa
* prielaidos
* atskira, atskirti
* žvilgsnis (view)
* tapatumas ir skirtingumas
* laisvumas
į:
* Kaip apibrėžti, kas yra, ką reiškia:
** tiesa
** prielaidos
** atskira, atskirti
** žvilgsnis (view)
** tapatumas ir skirtingumas
** laisvumas
* Padaryti sąrašą esminių sąvokų ir nubrėžti jų sąsajų brėžinį, pavyzdžiui, žinoti - tiesą.
Ištrintos 629-635 eilutės:
Sąvokos
* How are Concepts kept Separate?
* What is the relationship between a Perspective and a concept?
* How do concepts arise - being with oneself?
* Is being a concept and taking up a perspective an either/or?
* Is a concept a marker for a perspective, a place where a perspective can be allowed for?
Pridėtos 654-660 eilutės:
Sąvokos
* How are Concepts kept Separate?
* What is the relationship between a Perspective and a concept?
* How do concepts arise - being with oneself?
* Is being a concept and taking up a perspective an either/or?
* Is a concept a marker for a perspective, a place where a perspective can be allowed for?
Pridėtos 759-765 eilutės:
Žinojimas
* Draw a diagram of wishing and knowing with regard to the scopes: everything, anything, something, nothing, and representations of everything and representations of the nullsome.
* What is the connection between wishing and knowing?
* What is the difference between not-knowing associated with wishing (and the representations of the nullsome, and growth in consciousness, and Gods outlook) and not-knowing associated with not-wishing (and the threesome, and humans outlook, his knowledge)?
* What is the perspective latent in the questions about knowledge (in the section on facts) and how is it shifting from question to question?
* Iš sapno: Ar tu žinai sąm