神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.20211105AdomasPavadinoGyvūnus istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 lapkričio 07 d., 21:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
%center%%width=800px%Attach:GyvybesMoksloZinojimoRumai.png
į:
%center%%width=800px%[[Attach:GyvybesMoksloZinojimoRumai.png | Attach:GyvybesMoksloZinojimoRumai.png]]
2021 lapkričio 06 d., 11:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------
Pridėta 7 eilutė:
>><<
2021 lapkričio 06 d., 11:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
[[20211105AdomasPavadinoGyvūnus]], [[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Santrauka]], [[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Juodraštis]]
į:
[[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Juodraštis | Juodraštis]], [[Žmogaus amžiaus iššūkiai]]

Šį pranešimą skaičiau Lietuvos kultūros tyrimo instituto rengtoje konferencijoje
[[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20211105AdomasPavadinoGyv%c5%abnus-Santrauka | Antropoceno iššūkiai: Žmogaus ir gamtos santykių problemos rytų ir vakarų mąstytojų akiratyje]], 2021 m. lapkričio 5 d.
2021 lapkričio 06 d., 10:58 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 1-2 eilutės:

>>bgcolor=#E9F5FC<<
Ištrintos 2-4 eilutės:
'''Pranešimas'''
--------------------------------------
>><<
2021 lapkričio 05 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 1-29 eilutės:

>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------------------------
'''Santrauka'''
--------------------------------------
>><<

'''Adomas pavadino gyvūnus. Biologijos epistemologijoje glūdi meilė gyvybei'''

Žmonijos ir gamtos tikslų suvokimas nušviestų žmonijos ir gamtos santykių galimybes. Žmogus lig šiol nesugeba net apibrėžti gyvybės sąvokos. Tuo tarpu gyvybės mokslas, biologija, lydėjo laukinį žmogų kada jisai jaukino vilkšunius (Eurazijoje) ir sodino javus (Levante) bei bulves (Anduose). Užtat prasminga apžvelgti įvairiausius biologijos išsiaiškinimo būdus, tiek Rytų, tiek Vakarų. Pristatysiu 24 biologijos išsiaiškinimo būdus ir jų tarpusavio santykius. Ši santvarka iš esmės nesikeičia, užtat joje slypi mums įgimtas supratimas, kas yra gyvybė, kas yra žmogus, kas yra meilė. Paaiškėja, kad žmogus gamtoje yra tyrėjas nagrinėjantis gyvybės medžiagas ir sąlygas, išsiaiškinantis gyvybės savybių abėcėlę ir augantis vis labiau raštingu gyvybės galimybėmis. Milijonus metų vystomas ir ugdomas žmogus nepasakys, kas yra gyvybė, tačiau jisai įgimtai moka ją atpažinti, stebėti, pavadinti, palaikyti, puoselėti, mylėti. Dargi žmogus pranoksta save kada myli ne įgimtai, tai kas jam miela, o dėsningai, paklūstant įsakymui mylėti. Žmogus iš prigimties atpažįsta gyvybės savybių abėcėlę, tačiau ugdydamas save, gyvendamas dėsningai, jisai sugeba skaityti ir rašyti vis naujus gyvybės žodžius, sakinius ir raštus. Dorovinis iššūkis mylėti besąlygiškai leidžia žmonijai susigaudyti visatoje, kaip jos tyrimai išplaukia iš Dievo tyrimų. Dievą išplečia gamta, gamtą išplečia žmogus, žmogų išplečia jo dirbiniai. Žmogų visatoje gali pranokti dirbtinas protas, gali pranokti iš kitur atkeliavę ateiviai, tačiau žmogus liks visiems brangus kaip tyrėjas, mokantis mylėti, tiek įgimtai, tiek dėsningai.

>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------------------------
'''Darbai'''
--------------------------------------
>><<

Klausimai
* Kur iškyla trys gamtos raidos būsenos?
* Biologijos žinojimo rūmuose įžvelgti įgimtą meilę ir dėsningą meilę.
* Suprasti meilės mokslo ryšį su gyvybės mokslo žinojimo rūmais.


* 2/2 įvadui
* 4/7 pavyzdžiams
* 1/6 išvadoms

Iš viso: 7/15
2021 lapkričio 05 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 142-236 eilutės iš
Gamtos paradoksas yra, kad

-----------------------------

Kas yra gyvybė.
* Galima suprasti
, kad gyvoje būtybėje glūdi tie patys tyrimo būdai.


Kas yra branda.


Kas yra gyvenimas
.

------------------------------

Kiek patyriau kiekviename mokslo dalyke...

Tai tiesiog atspindi žmogaus vaizduotę

Užtat atsispindi nesąmoningos prielaidos
.

---------------------------

Kas yra žmogus.

Žmogus yra gyvybės tyrėjas
.

Žmogus gamtoje yra tyrėjas nagrinėjantis gyvybės medžiagas ir sąlygas, išsiaiškinantis gyvybės savybių abėcėlę ir augantis vis labiau raštingu gyvybės galimybėmis. Milijonus metų vystomas ir ugdomas žmogus nepasakys, kas yra gyvybė
, tačiau jisai įgimtai moka ją atpažinti, stebėti, pavadinti, palaikyti, puoselėti, mylėti.


-------------------------------

Kas
yra meilė.

Išskirti įgimtą meilę
ir dėsningą meilę.
* Dargi žmogus pranoksta save kada myli ne įgimtai, tai kas jam miela, o dėsningai, paklūstant įsakymui mylėti. Žmogus iš prigimties atpažįsta gyvybės savybių abėcėlę, tačiau ugdydamas save, gyvendamas dėsningai, jisai sugeba skaityti ir rašyti vis naujus gyvybės žodžius, sakinius ir raštus.
* Žmonės bando įvaldyti savybių abėcėlę. Ar šis įvaldymas yra savanaudis ar jisai visiems tarnaujantis bendrais dėsniais?
* Ar tai sumanymas paskiram žmogui ar visai žmonijai?
* Žmogus turi dvilypumą, dvilypį skatulį, kuriuo atsiveria dorovinis pasirinkimas - sau ar visų labui?
* Mylėti Kitą apskritai? Ar mylėti save?
* Visata sustatyti iškelti šį dorovinį pasirinkimą. Viskas visatoje yra tam reikalinga sąlyga.

Puoselėti sąmoningumą - ieškoti būtybės savasties ribą - palaikyti jos įsijautimo ir atitokėjimo kaitaliojimą.

Kas yra amžina branda.

Kas yra amžinas gyvenimas.

--------------------------------

Kokie yra žmogaus, gamtos, Dievo tikslai.

Žmogaus tikslas
* Žmogus – gyvybės tyrėjas.
* Tiria ne paskiras žmogus, o visa žmonija.
* Kodėl žmogus tiria gyvūnus? Nes jisai ieško sau poros.
* Paaiškinti kaip žmonijos tikslas susijęs su žmonijos būkle.
* Paaiškinti kaip Kitu susidėlioja gyvybės mokslas - gamta - ir amžino gyvenimo (išminties, geros valios, Dievo valios) mokslas - šviesuolių bendrystė - kuria Dievas įsijungia.
* Mes kaip gamtos valdovai, jos ganytojai, ja besirūpinantys prievaizdai - mes turime savo tikslus - ir dvi rūšis pasisekimo - sau kaip tyrėjams ir savo pramonei.
* Mes galim rūpintis savimi arba savo tyrimu.
* Žmonija yra menkas parazitas užvaldantis, užgrobiantis planetą.
* Žmonijos užmojis - Jėzaus Pamoksle nuo kalno skelbiama karalystė - Izaijo regėjimas kaip sugyvena visi gyvūnai.

Kertinių vertybių svarba.
* Mūsų kertinės vertybės valdo mūsų vertybes, mūsų savybes.
* Gyvybės savybės - kertinės vertybės - pasakėčių gyvūnai - angelai sargai - meilės atspindžiai.
* Ar kertinės vertybės yra gyvos?
* Ar tai angelai?
* Kuria prasme tai meilė?

Žmonijos ir gamtos santykius.
* Kuria prasme žmonija yra dalis gamtos ir kuria prasme nėra?
* Žmonija gyvena dvilypį gyvenimą, kuriame iškyla tikslas, tikslingumas, kodėl.

Žmogaus ir Dievo tyrimų santykis.
* Žmogus tiria, o Dievas tiria kaip jisai tiria.
* Jeigu mums duota vykdyti įsakymą mylėti, mums kartu duota galimybė nuklysti ir nusidėti.
* Paaiškinti Kitam suteiktą laisvę save tikslinti, nuklysti, dėsningai taikyti įsakymą mylėti net ir netobulus, svetimus.
* Dorovinis iššūkis mylėti besąlygiškai leidžia žmonijai susigaudyti visatoje, kaip jos tyrimai išplaukia iš Dievo tyrimų.
* Dievą išplečia gamta, gamtą išplečia žmogus, žmogų išplečia jo dirbiniai.
* Žmonija tirdama valdo gamtą, o Dievas tirdamas jai leidžia vystytis. Tad gamta žmonija ir Dievas turi bendrą terpę, bendrą kūrinį, bendrą veiklą kuria gali susikalbėti.
* Dievui mylėti reiškia pasitraukti ir tuomi kurti. Žmonijai mylėti reiškia įsitraukti ir valdyti, tuomi perkurti.
* Jėzaus svarba kaip taškas į kurį viskas susiveda. Šviesuolių bendrystės pradžia ir atrama.

Ateiviai, dirbtinas protavimas
* Žmonija bendra visiems dorovinio pasirinkimo būtybėms. Dorovinio pasirinkimo apibrėžimas. Tokios būtybės gali būtų žmoniškos, įsitraukiančios, arba dieviškos, pasitraukiančios.
* Dievą išverčia gamta, gamtą išverčia žmonija, žmoniją išverčia dirbtinas protavimas. Visur kyla dvilypumo klausimas.
* Ar dirbtinas protavimas prilygsta šviesuolių bendrystei.
* Kaip su žmonijos dirbiniais? Su laboratorijos aparatais? Kuria prasme tai dalis gamtos?
* Meilės vaidmens pasekmės. Žmogų ir jo likimo lėmėjus suprasti kaip mylėtojus.
* Apžvelgti žmonijos būklę visatoje: Dievas, ateiviai, dirbtinis intelektas. Kuria prasme jie visi dalis gamtos? Mokytis juos mylėti.
* Iš žmogaus visi gali mokytis, net jį visaip pranokstantys - tiek Dievas, tiek ateiviai, tiek dirbtinas protas.
* Kiti tyrinėtojai - ateiviai, dirbtinas protas - įsipaišo į žmonijos tyrinėtojų bendrystę, tad į žmoniją.
* Žmogų visatoje gali pranokti dirbtinas protas, gali pranokti iš kitur atkeliavę ateiviai, tačiau žmogus liks visiems brangus kaip tyrėjas, mokantis mylėti, tiek įgimtai, tiek dėsningai. Būtent žmonija išskiria žinojimo lygmenis: Ar, Koks, Kaip, Kodėl
.
į:
Gamtos paradoksas yra, kad būtybės išlaiko savo būsenas, tačiau vis labiau tam atsiduodamos, jos pačios nukrypsta, jos pranoksta savo tikslą, jos auga ir dauginasi. O savęs pranokime yra milžiniškai laisvė, juk tai galima labai plačiai suprasti.

Atsiveria amžinos brandos ir amžino gyvenimo galimybė. Žmogus renkasi ar gyventi kūniška būtybe ar gyventi dvasiniu audiniu. Tai dorovinis iššūkis. Žmogus gali mylėti įgimtai būtent tai kas jam miela. Arba jisai gali mylėti dėsningai, besąlygiškai, įsakmiai. Jisai gali įkūnyti savo kertinę vertybę ir palaikyti kitų kertines vertybes.

Žmogus gamtoje
yra tyrėjas nagrinėjantis gyvybės medžiagas ir sąlygas, išsiaiškinantis gyvybės savybių abėcėlę ir augantis vis labiau raštingu gyvybės galimybėmis. Žmoniją gali papildyti už jį žymiai galingesni galaktikos ateiviai ir dirbtini protai. Visgi, milijardus metų vystomas ir ugdomas žmogus liks visiems brangus kaip būtybė mylinti tiek įgimtai, tiek dėsningai.
Pakeistos 156-163 eilutės iš
Dėkoju fizikui Thomas Gajdosik už pabendravimą besirengiant šiam pranešimui.

---------------------------------------------------------------

[+Užrašai+]

* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_creation_myths | Chinese creation myths]]
* Yin ir Yang pradai?
į:
Dėkoju fizikui Thomas Gajdosik už pabendravimą besirengiant šiam pranešimui.
2021 lapkričio 05 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 140-158 eilutės iš
Mes galime asmeniškai atjausti visas būtybes turinčias savo nepajudinamą valdžios tašką, savo kažkokią kertinę vertybę.


Dėsningai atjausti
* Apskaičiuoti galimybes
* Simuliavimas

Gyvybė yra sėkmės savybių valdymo sistema.
* Pati gyvybė save kaip nors simuliuoja, turi savo vidinę logiką.
* Sėkmę nusako keturi aplinkos lygmenys
.
* Sėkmę taip pat nusako sando ištraukimas ir įstatymas. (Kad tai yra kažkas.)
* Rūpinasi neapibrėžtumu? Kiek pasisekimas apibrėžtas?

Įsivaizduoti gyvybės būtybių išgyvenimus. Antropomorfizavimas.
* Mylėti žmones kaip gamtos būtybes.
į:
Mes galime asmeniškai atjausti visas būtybes turinčias savo nepajudinamą valdžios tašką, savo kažkokią kertinę vertybę. Jos kartu turi pagrindą save atjausti. Save atjaučiančios būtybės, kaip pavyzdžiui, laboratorijų pelytės, yra ne tiktai gyvos bet kartu turi gyvenimus pilnus išgyvenimų.

Gamtos paradoksas yra, kad
2021 lapkričio 05 d., 12:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 139-140 eilutės:

Mes galime asmeniškai atjausti visas būtybes turinčias savo nepajudinamą valdžios tašką, savo kažkokią kertinę vertybę.
2021 lapkričio 05 d., 12:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 132-133 eilutės:
Drįstu siūlyti, kad galima gyvybę apibrėžti kaip tą savybę, kuri vienaip ar kitaip derina tuos šešis svertus. Kitaip tarus, gyva yra tai, kas valdo savo sėkmės savybes, o juos valdo būtent šiais svertais.
Pakeistos 136-140 eilutės iš
Visa tai ką pažymėjau mėlynai, visa kas išreiškia ir tvarko sėkmės savybes, turėtų reikštis ne tiktai biologų makaulėse, bet ir pačiuose gyvūnuose, jų makaulėse. Viena iš didžių biologijos mįslių yra išsiaiškinti, kodėl žinduolių smegenų žievėje yra šeši sluoksniai. Įtariu, kad šie sluoksniai atitinka šešiems sėkmės savybių valdymo svertams.
į:
Visa tai ką pažymėjau mėlynai, visa kas išreiškia ir tvarko sėkmės savybes, turėtų reikštis ne tiktai biologų makaulėse, bet ir pačiuose gyvūnuose, jų makaulėse. Viena iš didžių biologijos mįslių yra išsiaiškinti, kodėl žinduolių smegenų žievėje yra šeši sluoksniai. Įtariu, kad šie sluoksniai atitinka šešis sėkmės savybių valdymo svertus. Vadinas, žinduoliai yra gyvi nes turi smegenis. Kitos būtybės save valdo kitu pagrindu. Tačiau vienaip ar kitaip nesuderinus sėkmės savybių, nė jų svertų, būtybė bemat iširtų, būtų savo aplinkos suėsta. Siūlau ieškoti tokio valdymo taško ne vien smegenyse.

Žmonės, būtent šviesuoliai, turi kiekvienas savo kertinę vertybę, kurios pagrindu suderina visas kitas savo vertybes, tai yra, savo sėkmės savybes. Biologai galėtų susidomėti šviesuoliais, gal jiems atidaryti zoologijos sodą?
2021 lapkričio 05 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 125-128 eilutės:


Pridėtos 127-137 eilutės:

Galiausia, biologai bando suderinti visus šešis valdymo svertus. Tam reikalingi skaičiavimai, modeliavimai, kuriais galima palyginti skirtingų galimybių pasekmes.

Panašiai, gamtos būtybei yra svarbu vienaip ar kitaip daryti tokius skaičiavimus, kad jinai suderintų savo visas savybes, visus jų puoselėjamus tikslus.

Apžvelgus visus biologijos išsiaiškinimo būdus, man asmeniškai atrodo, kad jos sudaro glaudžią, išbaigtą santvarką. Panašu, kad ji gali nepasipildyti dar kažkokiais išsiaiškinimo būdais, o tiesiog esamus reikėtų vis patikslinti ir geriau suprasti jų tarpusavio santykius. Reikėtų rinkti tūkstančius išsiaiškinimo būdų ir atsižvelgti į biologų praktinį darbą.

Visa tai ką pažymėjau mėlynai, visa kas išreiškia ir tvarko sėkmės savybes, turėtų reikštis ne tiktai biologų makaulėse, bet ir pačiuose gyvūnuose, jų makaulėse. Viena iš didžių biologijos mįslių yra išsiaiškinti, kodėl žinduolių smegenų žievėje yra šeši sluoksniai. Įtariu, kad šie sluoksniai atitinka šešiems sėkmės savybių valdymo svertams.

2021 lapkričio 05 d., 12:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 112-152 eilutės iš
Abėcėlė pasisekimų ir nepasisekimų apibrėžia fenotipus.
* Savybės nukreipia sąlygas
.
* Tai savybių abėcėlė ir jos junginiai.
* Kurti žodžius iš tos abėcėlės, kombinatoriką bendrų dėsnių, junginius.
* Keturi būdai dirbti su savybėmis.

Valdyti sėkmės savybių svertus
* Valdyti šias savybes 6 pertvarkymais.
* 6 poros 4 lygmenų


* Išsiskyrimų raida.


* Išteklių atlasas
.* Apdorojimo vadovėlis
.


* Viešpatavimo
laikmečiai.


* Sprendimų žinynas.* Pasėkmių kilpos.Atspindi

Santvarka.


Įsivaizduoti gyvybės būtybių išgyvenimus. Antropomorfizavimas.
* Mylėti žmones
kaip gamtos būtybes.
į:
Būtybių bendri tikslai yra išlikti, išlaikyti savo būseną, pranokti save. Juos įgyvendina gausybės ragas sėkmės savybių. Atsiranda gyvybės savybių abėcėlė kurią galima valdyti įvairiais svertais, kuria galima tvarkyti naujas galimybes, taip kad savybės veikia sutartinai - sekomis, hierarchijomis, tinklais - o šias tvarkas gali pertvarkyti vėl kitos tvarkos.

Biologai pastebi kaip buveinės atsispindi būtybėse. Išsiskiria rūšių viešpatavimo laikmečiai. Pavyzdžiui, po gaisro miškas atsigauna pirmiausia kaip beržynas, ir tik vėliau kaip ąžuolynas.

Biologai pastebi kaip buveinės atsisipindi audiniuose. Akis yra nepriklausomai išsivysčiusi skirtinguose gyvūnuose. Užtat biologai veda įvairiausių sprendimų žinynus.

Būtybės atsispindi savo audiniuose. Audinių sustatymą galima suprasti kaip apdorojimo vadovėlį. Žmogus savo fiziologija, savo žarnynu yra tiesiog kirminas, tik su rankomis ir kojomis.

Audiniai atsispindi genuose. Biologai tiria gamtos raidą, visus genetinius ir morfologinius išsiskyrimus.

Būtybės atsispindi genuose. Biologai daug sužino tirdami anatomiją, kaip būtybė susideda iš savo dalių, užtat sudaro anatomijos atlasus. Biologai pažymi kas būdinga visai būtybės rūšiai, kokių skirtumų būna toje pačioje rūšyje, vadinas, kokia yra genetinė įvairovė.

Buveinės atsispindi genuose. Biologai tiria medžiagų apykaitą, sudėtingas būsenų kilpas, pavyzdžiui, kaip medžių šaknys aprūpina grybus anglimi, o grybai aprūpina medžius azotu ir fosforu.

Pridėtos 141-143 eilutės:

Įsivaizduoti gyvybės būtybių išgyvenimus. Antropomorfizavimas.
* Mylėti žmones kaip gamtos būtybes.
2021 lapkričio 05 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 100 eilutė iš:
Gyvybė veikia savybėmis. Jų veiksmingumas, jų priežastingumas reiškiasi keturiais žinojimo lygmenimis - ar, koks, kaip, kodėl buveinė pakrypsta, tai yra, pereina iš vienos pastovios būsenos į kitą pastovią būseną. Lygmenys prilygsta Aristotelio keturioms priežastims.
į:
Gyvybė veikia savybėmis. Jų veiksmingumas, jų priežastingumas reiškiasi keturiais žinojimo lygmenimis - ar, koks, kaip, kodėl buveinė pakrypsta, tai yra, pereina iš vienos pastovios būsenos į kitą pastovią būseną. Lygmenys prilygsta biologijos filosofo Aristotelio keturioms priežastims.
2021 lapkričio 05 d., 11:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 106-119 eilutės iš
Biologai gali ieškoti betkurio gamtos požymio šaltinio, tai yra, fenotipą paaiškinti genotipu. Toks ryšys yra Aristotelio veikimo priežastis, paaiškinantis Kaip buveinė pakrypsta. Jis priskirtinas genus paveldėjusiai gamtos būtybei, vardan kurios genai yra suderinę visus audinius. Atsakymus kaip veikla vyksta gamtoje suprantame paskirų gyvūnų pagrindu, ir teisingai, nes gyvūnas yra būtybė, kuriai genai pavedė atsakyti už audinių visumą.

O kodėl gamtos buveinė pakrypsta viena ar kita linkme? Biologai gilinasi kaip buveinę įvairiai spaudžia jos gyvybės rūšys ir kitos gamtos sąlygos, kaip jinai viską suderina, kaip buveinė vystosi.
Spaudžiamos buveinės. Kodėl nukrypsta
.
* Lygiagretė raiška.
* Molekulės, genai, baltymai, aplinka, ląstelė
, elgesys, organizmas, populiacijos, gamta.
* Kaip išmąstyti lygmenų ketverybę?

* Priskiriame tikslus. Gyvybė siekdamas sėkmės pripažįsta tikslus
.
į:
Biologai gali ieškoti betkurio gamtos požymio šaltinio, tai yra, fenotipą paaiškinti genotipu, kaip kad įprasta Vakarų medicinoje. Toks ryšys yra Aristotelio veikimo priežastis, paaiškinanti Kaip buveinė pakrypsta. Jis priskirtinas genus paveldėjusiai gamtos būtybei, vardan kurios genai yra suderinę visus audinius. Atsakymus kaip veikla vyksta gamtoje suprantame paskirų gyvūnų pagrindu, ir teisingai, nes gyvūnas yra būtybė, kuriai genai pavedė atsakyti už audinių visumą.

O kodėl gamtos buveinė pakrypsta viena ar kita linkme? Biologai gilinasi kaip buveinę įvairiai spaudžia jos gyvybės rūšys ir kitos gamtos sąlygos, kaip jinai viską suderina, kaip buveinė vystosi
. Buveinė nuolat pasipildo naujomis genetinėmis galimybėmis, kurias nešioja gyvūnai, kurios reiškiasi jų audiniuose, kurios įsitvirtina kažkurioje buveinės dalyje. Darvino įžvelgta genų, audinių, būtybių, buveinių lygiagreti raida yra Aristotelio tikslinė priežastis, paaiškinanti Kodėl buveinė pakrypsta, kodėl jinai vystosi. Ji grindžia kiekvienos gamtos būtybės savybės tikslingumą, kad jinai besireikšdama genuose, audiniuose, būtybėse, buveinėse atlieka savo užduotis.

--------------------
Ištrintos 116-117 eilutės:

--------------------
2021 lapkričio 05 d., 11:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 108-133 eilutės iš

Vienalytės terpės


Įžvelgti savybių tikslus nukrypimuose.


Užkrečiantys genai. Ar nukrypsta.
* Terpės nukreipymai - homeostazė - ir užteršimas.
* Užteršimas, užkrėtimas.
* (Prieštaravimas)
* Atsiranda gyvybė ten kur paruošta aplinka, kur tokios gyvybės neturėtų būti
. Dažnai tai vienalytė aplinka.
* Susitelkti į nesąmonę.
* Chemijoje - savaiminė reakcija?
* Atsitiktiniai atradimai sugadinus aplinką.

Susisiję audiniai. Kokie nukrypsta.
* Genetinė informacija.
* Tai ką mes vadiname genais.
* Sąsajos - Levi-Strauss
* Lietuvių kalbos žodžių vyriškos ir moteriškos giminės.

Paveldinčios būtybės. Kaip nukrypsta.
* Iš fenotipo išgauti genotipą. (Tirti atvirkščia kryptimi, eiti link priežasčių).
į:
O kodėl gamtos buveinė pakrypsta viena ar kita linkme? Biologai gilinasi kaip buveinę įvairiai spaudžia jos gyvybės rūšys ir kitos gamtos sąlygos, kaip jinai viską suderina, kaip buveinė vystosi.
Ištrintos 117-122 eilutės:

Aristotelio keturios priežastys.
* Jisai įžvelgė biologijoje?
* Sėkmės savybių ženklai - kaip atrodo.
* akmeninis liūtas
* Ar - Koks - Kaip - Kodėl - visus galima suprast kaip priežastys, ypač nukrypimo
2021 lapkričio 05 d., 10:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 104-106 eilutės iš
Genai išpuoselėja ir išlaiko tam tikrą cheminę aplinką. Tie patys genai skirtingai suveikia skirtingose aplinkose. Užtat žmogaus kūne tų pačių genų pagrindu susikuria maždaug 200 rūšių lastelių, o jų pagrindu skirtingi organai, tarsi skirtingos gamtos buveinės. Šie skirtingi audiniai yra labai tampriai susiję. Ne taip tampriai, tačiau panašiai susijusi visa gamta. Tokios gamtos sąsajos yra Aristotelio formalioji priežastis, paaiškinti Koks buveinės pakrypimas. Biologai renka tokias sąsajas, koreliacijas. Jas rinko Levi-Strausso aptartos gentys, jų pilna lietuvių kalboje, pavyzdžiui, moteriškose bei vyriškose galūnėse. Jas išpuoselėjo tradicinė kinų medicina, susitelkianti į simptomus, tad į audinius ir jų sąsajas.

Biologai taip pat
į:
Genai išpuoselėja ir išlaiko tam tikrą cheminę aplinką. Tie patys genai skirtingai suveikia skirtingose aplinkose. Užtat žmogaus kūne tų pačių genų pagrindu susikuria maždaug 200 rūšių lastelių, o jų pagrindu skirtingi organai, tarsi skirtingos gamtos buveinės. Šie skirtingi audiniai yra labai tampriai susiję. Ne taip tampriai, tačiau panašiai susijusi visa gamta. Tokios gamtos sąsajos yra Aristotelio formalioji priežastis, paaiškinanti Koks buveinės pakrypimas. Biologai renka tokias sąsajas, koreliacijas. Jas rinko Levi-Strausso aptartos gentys, jų pilna lietuvių kalboje, pavyzdžiui, moteriškose bei vyriškose galūnėse. Jas išpuoselėjo tradicinė kinų medicina, susitelkianti į simptomus, tad į audinius ir jų sąsajas.

Biologai gali ieškoti betkurio gamtos požymio šaltinio, tai yra, fenotipą paaiškinti genotipu. Toks ryšys yra Aristotelio veikimo priežastis, paaiškinantis Kaip buveinė pakrypsta. Jis priskirtinas genus paveldėjusiai gamtos būtybei, vardan kurios genai yra suderinę visus audinius. Atsakymus kaip veikla vyksta gamtoje suprantame paskirų gyvūnų pagrindu, ir teisingai, nes gyvūnas yra būtybė, kuriai genai pavedė atsakyti už audinių visumą.
2021 lapkričio 05 d., 10:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 104 eilutė iš:
Genai išpuoselėja ir išlaiko tam tikrą cheminę aplinką. Tie patys genai skirtingai suveikia skirtingose aplinkose. Užtat žmogaus kūne tų pačių genų pagrindu susikuria maždaug 200 rūšių lastelių, o jų pagrindu skirtingi organai, tarsi skirtingos gamtos buveinės. Šie skirtingi audiniai yra labai tampriai susiję. Tokios gamtos sąsajos yra Aristotelio formalioji priežastis, paaiškinti Koks buveinės pakrypimas. Biologai renka tokias sąsajas, koreliacijas. Jas rinko Levi-Strausso aptartos gentys, jų pilna lietuvių kalboje, pavyzdžiui, moteriškose bei vyriškose galūnėse. Jas išpuoselėjo tradicinė kinų medicina, susitelkianti į simptomus, tad į audinius ir jų sąsajas.
į:
Genai išpuoselėja ir išlaiko tam tikrą cheminę aplinką. Tie patys genai skirtingai suveikia skirtingose aplinkose. Užtat žmogaus kūne tų pačių genų pagrindu susikuria maždaug 200 rūšių lastelių, o jų pagrindu skirtingi organai, tarsi skirtingos gamtos buveinės. Šie skirtingi audiniai yra labai tampriai susiję. Ne taip tampriai, tačiau panašiai susijusi visa gamta. Tokios gamtos sąsajos yra Aristotelio formalioji priežastis, paaiškinti Koks buveinės pakrypimas. Biologai renka tokias sąsajas, koreliacijas. Jas rinko Levi-Strausso aptartos gentys, jų pilna lietuvių kalboje, pavyzdžiui, moteriškose bei vyriškose galūnėse. Jas išpuoselėjo tradicinė kinų medicina, susitelkianti į simptomus, tad į audinius ir jų sąsajas.
2021 lapkričio 05 d., 10:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 102 eilutė iš:
Biologai pastebi užkrėtimus. Vienalytę terpę pakeičia užkratas, pavyzdžiui, pienas surūgsta. Užkratas yra genetinė medžiaga. Tai Aristotelio materialioji priežastis, paaiškinanti Ar buveinė pakrypsta.
į:
Biologai pastebi užkrėtimus, tai yra, gyvybės netikėtus proveržius. Vienalytę terpę pakeičia užkratas, pavyzdžiui, pienas surūgsta. Užkratas yra genetinė medžiaga. Tai Aristotelio materialioji priežastis, paaiškinanti Ar buveinė pakrypsta.
2021 lapkričio 05 d., 10:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 100-103 eilutės iš
Gyvybė veikia savybėmis. Jų veiksmingumas, jų priežastingumas reiškiasi keturiuose žinojimo lygmenyse - ar, koks, kaip, kodėl. Tai yra Aristotelio keturios priežastys. Juos įžvelgiu keturiuose biologijos išsiaiškinimo būduose.

į:
Gyvybė veikia savybėmis. Jų veiksmingumas, jų priežastingumas reiškiasi keturiais žinojimo lygmenimis - ar, koks, kaip, kodėl buveinė pakrypsta, tai yra, pereina iš vienos pastovios būsenos į kitą pastovią būseną. Lygmenys prilygsta Aristotelio keturioms priežastims.

Biologai pastebi užkrėtimus. Vienalytę terpę pakeičia užkratas, pavyzdžiui, pienas surūgsta. Užkratas yra genetinė medžiaga. Tai Aristotelio materialioji priežastis, paaiškinanti Ar buveinė pakrypsta.

Genai išpuoselėja ir išlaiko tam tikrą cheminę aplinką. Tie patys genai skirtingai suveikia skirtingose aplinkose. Užtat žmogaus kūne tų pačių genų pagrindu susikuria maždaug 200 rūšių lastelių, o jų pagrindu skirtingi organai, tarsi skirtingos gamtos buveinės. Šie skirtingi audiniai yra labai tampriai susiję. Tokios gamtos sąsajos yra Aristotelio formalioji priežastis, paaiškinti Koks buveinės pakrypimas. Biologai renka tokias sąsajas, koreliacijas. Jas rinko Levi-Strausso aptartos gentys, jų pilna lietuvių kalboje, pavyzdžiui, moteriškose bei vyriškose galūnėse. Jas išpuoselėjo tradicinė kinų medicina, susitelkianti į simptomus, tad į audinius ir jų sąsajas.

Biologai taip pat
2021 lapkričio 05 d., 10:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 99-104 eilutės:

Gyvybė veikia savybėmis. Jų veiksmingumas, jų priežastingumas reiškiasi keturiuose žinojimo lygmenyse - ar, koks, kaip, kodėl. Tai yra Aristotelio keturios priežastys. Juos įžvelgiu keturiuose biologijos išsiaiškinimo būduose.


2021 lapkričio 05 d., 09:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 96 eilutė iš:
Ką duoda tokie vaikiški tyrimo būdai? Įsisąmoniję, kad gyvybė siekia tikslų, galime ieškoti savybių, kurių dėka jai pasiseka savo tikslus pasiekti. Iš pradžių atsiremiame į tas savybes, kurias žmogaus įžvelgia savo įgimtais gebėjimais. Atsiremiame į tas rūšis, kurių savybes mums lengva įžvelgti, kurias nesunkiai veisiame, kurios naudingos mūsų visuomenei, kaip antai Meksikos kukurūzus prieš devynis tūkstančius metų, Mendelio pupas devynioliktame amžiuje, Drozofilos genties vaisines museles dvidešimtame amžiuje, ir įvairiausias bakterijas mūsų laikais. Šias rūšis vis naujai paleidžiame gamtoje arba gamtiškoje terpėje arba vienalytėje terpėje, kokių prikuria žmonijos pramonė ir išmonė, taip kad atsiskleidžia savybių algebra, ką reiškia, kad savybė įjungta ir prisideda prie rūšies veiksmingumo, prie buveinės perkūrimo. O buveinė perkuriama kuomet jinai nukrypsta iš vienos būsenos į kitą būseną.
į:
Ką duoda tokie vaikiški tyrimo būdai? Įsisąmoniję, kad gyvybė siekia tikslų, galime ieškoti savybių, kurių dėka jai pasiseka savo tikslus pasiekti. Iš pradžių atsiremiame į tas savybes, kurias žmogaus įžvelgia savo įgimtais gebėjimais. Puoselėjame tas gyvybės rūšis, kurių savybes mums lengva įžvelgti, kurias nesunkiai veisiame, kurios naudingos mūsų visuomenei, kaip antai Meksikos kukurūzus prieš devynis tūkstančius metų, Mendelio pupas devynioliktame amžiuje, Drozofilos genties vaisines museles dvidešimtame amžiuje, ir įvairiausias bakterijas mūsų laikais. Šias rūšis vis naujai paleidžiame gamtoje arba gamtiškoje terpėje arba vienalytėje terpėje, kokių prikuria žmonijos pramonė ir išmonė, taip kad atsiskleidžia savybių algebra, ką reiškia, kad savybė įjungta ir prisideda prie rūšies veiksmingumo, prie buveinės perkūrimo, jos nukreipimo iš vienos būsenos į kitą būseną.
2021 lapkričio 05 d., 09:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 88-92 eilutės iš
Gyvybė turi tikslą išsilaikyti, bet kaip Jėzus paskui paaiškina, tai yra bevaisis tikslas. Visgi, gyvybė kuri kraštutiniškai įstengia atlaikyti nukrypimus, atsigauti po bet kokių pažeidimų, į būtent tokį kraštutinumą nukrypusi gyvybė gali netgi pranokti save, sukurti į save panašų. Vaikiškai tariant, jeigu šimtakojis įstengia naujai užsiauginti vieną kitą prarastą koją, kas jam neleis užsiauginti viso šimtakojo?

Taigi, ketvirta, biologai tiria kokiose sąlygose būtybė pranoksta save, augdama didesnė, ar įgaudama visai kitą pavidalą, kaip kad peteliškė, ar pasidaugindama. Grūdai, kurie "nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių: vieni ­trisdešimteriopą grūdą, kiti ­šešiasdešimteriopą, treti ­šimteriopą."

Iš būdų kaip biologai tiria sąlygas matome, kad gyvybė turi tikslus išlikti, išlaikyti savo būseną ir pranokti save. Gyvybė gali išlaikyti buveinės pastovumą, betgi tuo pačiu
, pranokdama save, ji gali pakeisti buveinės būseną, palaikyti buveinės nukrypimą.
į:
Gyvybė turi tikslą išsilaikyti, bet kaip Jėzus paskui paaiškina, tai yra bevaisis tikslas. Visgi, gyvybė kuri vis labiau įstengia atlaikyti nukrypimus, atsigauti po bet kokių pažeidimų, kuri šiuo atžvilgiu nukrypsta į tobulumą, tokia gyvybė gali netgi pranokti save, sukurdama į save panašią gyvybę. Vaikiškai tariant, jeigu šimtakojis įstengia naujai užsiauginti vieną kitą prarastą koją, kas jam neleis užsiauginti viso šimtakojo?

Taigi, ketvirta, biologai tiria kokiose sąlygose būtybė pranoksta save, ar tai augdama didesnė, ar įgaudama visai kitą pavidalą, kaip kad peteliškė, ar pasidaugindama. Jėzui tai Dievo žodis, kuris "nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių: vieni ­trisdešimteriopą grūdą, kiti ­šešiasdešimteriopą, treti ­šimteriopą."

Iš būdų kaip biologai tiria sąlygas matome, kad gyvybė turi tikslus išlikti, išlaikyti savo būseną ir pranokti save. Gyvybė gali išlaikyti buveinės pastovumą
, betgi tuo pačiu, pranokdama save, ji gali pakeisti buveinės būseną, nukreipti buveinę į kitą būseną.
2021 lapkričio 05 d., 09:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 82 eilutė iš:
Pirma, biologams rūpi sudaryti sąlygas, kuriose įžvelgtų gyvybės bruožus. Camillo Golgi išrado būdą kaip sidabro chromatu dažyti smegenų audinius, kad matytųsi paskiri neuronai. Panašiai, Jėzaus palyginime dalis grūdų nukrito palei kelią, taip kad atskridę paukščiai juos pastebėjo ir sulesė.
į:
Pirma, biologams rūpi sudaryti sąlygas, kuriose įžvelgtų gyvybės bruožus. Camillo Golgi išrado būdą kaip sidabro chromatu dažyti smegenų audinius, kad matytųsi paskiri neuronai. Panašiai, Jėzaus palyginime dalis grūdų nukrito palei kelią, taip kad atskridę paukščiai juos lengavi pastebėjo ir sulesė.
2021 lapkričio 05 d., 09:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 80 eilutė iš:
Įsitikinome, kad vėžlys gali siekti tikslo. O kokie galėtų būti vėžlio tikslai? Tenka susidomėti gyvybės sąlygomis. Prisiminkime Jėzaus palyginimą apie sėjėją, ir suvoksime koks jisai buvo įžvalgus biologas.
į:
Įsitikinome, kad vėžlys gali siekti tikslo. O kokie galėtų būti vėžlio tikslai? Tenka susidomėti gyvybės sąlygomis. Prisiminkime Jėzaus palyginimą apie sėjėją, ir suvoksime koks Jėzus buvo įžvalgus biologas.
2021 lapkričio 05 d., 09:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 74 eilutė iš:
Vėžlys dykumoje yra savo vietoje, lotyniškai tariant, in situ. Mūsų kieme jisai yra gamtiškoje terpėje, lotyniškai, in vivo, o mūsų namuose jisai atskirtas nuo gamtos, lotyniškai, in vitro, tarsi laboratorijos stiklinėje lėkštėje.
į:
Vėžlys dykumoje yra savo vietoje, lotyniškai tariant, in situ. Mūsų kieme jisai yra gamtiškoje terpėje, lotyniškai, in vivo, o mūsų namuose jisai atskirtas nuo gamtos, sakyčiau, lotyniškai, in vitro, tarsi laboratorijos stiklinėje lėkštėje.
2021 lapkričio 05 d., 09:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-58 eilutės iš
Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje, dešinėje pusėje, žalia spalva pažymėjau, kur biologai aprėžia gyvybę. Jos pavyzdžius įžvelgia pačioje gamtoje, nusineša į savo laboratorijas, kur juos panagrinėja tiek atskirtyje, tiek terpėje, ir galiausiai susidomi, kas atsitinka kai tą gyvybę paleidžia atgal į gamtą.

Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti. Kairėje pusėje raudona spalva pažymėjau, kad biologai nustatinėja sąlygas kuriose gyvybės bruožai būtų pastebimi, kuriose gyvybė žlugtų, kuriose pažeista atsistatytų, kuriose save net pranoktų savo vaisiais.
į:
Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje, dešinėje pusėje, žalia spalva pažymėjau, kur biologai aprėžia gyvybę. Jos pavyzdžius įžvelgia pačioje gamtoje, paskui nusineša į savo laboratorijas, kur juos panagrinėja tiek atskirtyje, tiek terpėje, ir galiausiai biologai susidomi, kas atsitinka kai tą gyvybę paleidžia atgal į gamtą.

Iš kitos pusės, gyvybę apibūdina ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti. Kairėje pusėje raudona spalva pažymėjau, kad biologai nustatinėja sąlygas kuriose gyvybės bruožai yra pastebimi, kuriose gyvybė žlunga, kuriose pažeista atsistato, kuriose save net pranoksta savo vaisiais.
2021 lapkričio 05 d., 09:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 56 eilutė iš:
Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje, dešinėje pusėje, žalia spalva pažymėjau, kad biologai aprėžia gyvybę. Jos pavyzdžius įžvelgia pačioje gamtoje, nusineša į savo laboratorijas, kur juos panagrinėja tiek atskirtyje, tiek terpėje, ir galiausiai susidomi, kas atsitinka kai tą gyvybę paleidžia atgal į gamtą.
į:
Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje, dešinėje pusėje, žalia spalva pažymėjau, kur biologai aprėžia gyvybę. Jos pavyzdžius įžvelgia pačioje gamtoje, nusineša į savo laboratorijas, kur juos panagrinėja tiek atskirtyje, tiek terpėje, ir galiausiai susidomi, kas atsitinka kai tą gyvybę paleidžia atgal į gamtą.
2021 lapkričio 05 d., 09:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
Gyvas sistemas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymo veikloje, kraujo ląstelėje, kepenyse, rožėje, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus 24 išsiaiškinimo būdais, kuriuos esu išdėliojęs šiame brėžinyje.
į:
Gyvas sistemas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymo veikloje, kraujo ląstelėje, kepenyse, rožėje, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus 24 išsiaiškinimo būdais, kuriuos šiame brėžinyje esu išdėliojęs.
2021 lapkričio 05 d., 09:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 42 eilutė iš:
Žmonijos ir gamtos tikslų suvokimas nušviestų žmonijos ir gamtos santykių galimybes. Žmogus lig šiol nesugeba net apibrėžti gyvybės sąvokos. Tuo tarpu gyvybės mokslas, biologija, lydėjo laukinį žmogų kada jisai jaukino vilkšunius (Eurazijoje) ir sodino javus (Levante) bei bulves (Anduose). Jau tada turėjo žmogaus vaizduotėje glūdėti gyvybės mokslo galimybės. Užtat prasminga apžvelgti biologijos epistemologiją, ir būtent įvairiausius biologijos išsiaiškinimo būdus, tiek Rytų, tiek Vakarų.
į:
Žmonijos ir gamtos tikslų suvokimas nušviestų žmonijos ir gamtos santykių galimybes. Žmogus lig šiol nesugeba net apibrėžti gyvybės sąvokos. Tuo tarpu gyvybės mokslas, biologija, lydėjo laukinį žmogų kada jisai jaukino vilkšunius (Eurazijoje) ir sodino javus (Levante) bei bulves (Anduose). Jau tada turėjo žmogaus vaizduotėje glūdėti gyvybės mokslo galimybės. Užtat prasminga apžvelgti visų laikų biologijos epistemologiją, ir būtent įvairiausius biologijos išsiaiškinimo būdus, tiek Rytų, tiek Vakarų.
2021 lapkričio 05 d., 09:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
Iš viso: 2/16
į:
Iš viso: 7/15
2021 lapkričio 05 d., 09:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
* 3/7 pavyzdžiams
į:
* 4/7 pavyzdžiams
2021 lapkričio 05 d., 08:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 18-20 eilutės:
* Juodraštį suskaldyti į skyrelius.
* Parinkti pavyzdžius kiekvienam skyreliui.
Pakeistos 25-27 eilutės iš
* 1/3 įvadui
* 8 pavyzdžiams
* 1/5 išvadoms
į:
* 2/2 įvadui
* 3/7 pavyzdžiams
* 1/6 išvadoms
2021 lapkričio 05 d., 05:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 91-92 eilutės iš
Gyvybė turi tikslą išsilaikyti, bet kaip Jėzus paskui paaiškina, tai yra bevaisis tikslas. Visgi, gyvybė kuri kraštutiniškai įstengia atlaikyti nukrypimus, atsigauti po bet kokių pažeidimų, tokia gyvybė gali netgi pranokti save, sukurti į save panašų. Vaikiškai tariant, jeigu šimtakojis įstengia naujai užsiauginti vieną kitą prarastą koją, tai reik manyt, įstengs užsiauginti visą šimtakojį.
į:
Gyvybė turi tikslą išsilaikyti, bet kaip Jėzus paskui paaiškina, tai yra bevaisis tikslas. Visgi, gyvybė kuri kraštutiniškai įstengia atlaikyti nukrypimus, atsigauti po bet kokių pažeidimų, į būtent tokį kraštutinumą nukrypusi gyvybė gali netgi pranokti save, sukurti į save panašų. Vaikiškai tariant, jeigu šimtakojis įstengia naujai užsiauginti vieną kitą prarastą koją, kas jam neleis užsiauginti viso šimtakojo?
Pakeistos 95-96 eilutės iš
Iš būdų kaip biologai tiria sąlygas matome, kad gyvybė turi tikslus išlikti, išlaikyti savo būseną ir pranokti save.
į:
Iš būdų kaip biologai tiria sąlygas matome, kad gyvybė turi tikslus išlikti, išlaikyti savo būseną ir pranokti save. Gyvybė gali išlaikyti buveinės pastovumą, betgi tuo pačiu, pranokdama save, ji gali pakeisti buveinės būseną, palaikyti buveinės nukrypimą.
Pakeistos 99-100 eilutės iš
Ką duoda tokie vaikiški tyrimo būdai? Įsisąmoniję, kad gyvybė siekia tikslų, galime ieškoti savybių, kurių dėka jai pasiseka savo tikslus pasiekti. Iš pradžių atsiremiame į tas savybes, kurias žmogaus įžvelgia savo įgimtais gebėjimais. Atsiremiame į tas rūšis, kurių savybes mums lengva įžvelgti, kurias nesunkiai veisiame, kurios naudingos mūsų visuomenei, kaip antai Meksikos kukurūzus prieš devynis tūkstančius metų, Mendelio pupas devynioliktame amžiuje, Drozofilos genties vaisines museles dvidešimtame amžiuje, ir įvairiausias bakterijas mūsų laikais. Šias rūšis vis naujai paleidžiame gamtoje arba gamtiškoje terpėje, taip kad per jas mums atsiskleidžia savybių algebra, ką reiškia, kad savybė įjungta ir prisideda prie rūšies veiksmingumo, prie buveinės perkūrimo. O buveinė perkuriama kuomet jinai nukrypsta iš vienos būsenos į kitą būseną.
į:
Ką duoda tokie vaikiški tyrimo būdai? Įsisąmoniję, kad gyvybė siekia tikslų, galime ieškoti savybių, kurių dėka jai pasiseka savo tikslus pasiekti. Iš pradžių atsiremiame į tas savybes, kurias žmogaus įžvelgia savo įgimtais gebėjimais. Atsiremiame į tas rūšis, kurių savybes mums lengva įžvelgti, kurias nesunkiai veisiame, kurios naudingos mūsų visuomenei, kaip antai Meksikos kukurūzus prieš devynis tūkstančius metų, Mendelio pupas devynioliktame amžiuje, Drozofilos genties vaisines museles dvidešimtame amžiuje, ir įvairiausias bakterijas mūsų laikais. Šias rūšis vis naujai paleidžiame gamtoje arba gamtiškoje terpėje arba vienalytėje terpėje, kokių prikuria žmonijos pramonė ir išmonė, taip kad atsiskleidžia savybių algebra, ką reiškia, kad savybė įjungta ir prisideda prie rūšies veiksmingumo, prie buveinės perkūrimo. O buveinė perkuriama kuomet jinai nukrypsta iš vienos būsenos į kitą būseną.
Pridėta 103 eilutė:
Vienalytės terpės
2021 lapkričio 05 d., 05:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 95 eilutė iš:
to kaip biologai tiria sąlygas matome, kad gyvybė turi tikslus išlikti, išlaikyti savo būseną ir pranokti save.
į:
būdų kaip biologai tiria sąlygas matome, kad gyvybė turi tikslus išlikti, išlaikyti savo būseną ir pranokti save.
2021 lapkričio 05 d., 05:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 99 eilutė iš:
Ką duoda tokie vaikiški tyrimo būdai? Įsisąmoniję, kad gyvybė siekia tikslų, galime ieškoti savybių, kurių dėka jai pasiseka savo tikslus pasiekti. Iš pradžių atsiremiame į žmogaus įgimtus gebėjimus įžvelgti kai kurias savybes. Atsiremiame į tas rūšis, kurių savybes mums lengva įžvelgti, kurias nesunkiai veisiame, kurios naudingos mūsų visuomenei, kaip antai Meksikos kukurūzus, Mendelio pupas, Drozofilos genties vaisines museles, ir įvairiausias bakterijas. Šias rūšis vis naujai paleidžiame gamtoje arba gamtiškoje terpėje, taip kad per jas mums atsiskleidžia savybių algebra, ką reiškia, kad savybė įjungta ar išjungta, kad ji prisideda prie rūšies veiksmingumo, prie buveinės perkūrimo. O buveinė perkuriama kuomet jinai nukrypsta iš vienos būsenos į kitą būseną.
į:
Ką duoda tokie vaikiški tyrimo būdai? Įsisąmoniję, kad gyvybė siekia tikslų, galime ieškoti savybių, kurių dėka jai pasiseka savo tikslus pasiekti. Iš pradžių atsiremiame į tas savybes, kurias žmogaus įžvelgia savo įgimtais gebėjimais. Atsiremiame į tas rūšis, kurių savybes mums lengva įžvelgti, kurias nesunkiai veisiame, kurios naudingos mūsų visuomenei, kaip antai Meksikos kukurūzus prieš devynis tūkstančius metų, Mendelio pupas devynioliktame amžiuje, Drozofilos genties vaisines museles dvidešimtame amžiuje, ir įvairiausias bakterijas mūsų laikais. Šias rūšis vis naujai paleidžiame gamtoje arba gamtiškoje terpėje, taip kad per jas mums atsiskleidžia savybių algebra, ką reiškia, kad savybė įjungta ir prisideda prie rūšies veiksmingumo, prie buveinės perkūrimo. O buveinė perkuriama kuomet jinai nukrypsta iš vienos būsenos į kitą būseną.
2021 lapkričio 05 d., 05:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 99-100 eilutės iš
Ką duoda tokie vaikiški tyrimo būdai? Įsisąmoniję, kad gyvybė siekia tikslų, galime ieškoti savybių, kurių dėka jai pasiseka savo tikslus pasiekti. Iš pradžių atsiremiame į žmogaus įgimtus gebėjimus įžvelgti kai kurias savybes. Atsiremiame į tas rūšis, kurių savybes mums lengva įžvelgti, kurias nesunkiai veisiame, kurios naudingos mūsų visuomenei, kaip antai Meksikos kukurūzus, Mendelio pupas, Drozofilos genties vaisines museles, ir įvairiausias bakterijas. Šias rūšis vis naujai paleidžiame gamtoje arba gamtiškoje terpėje, taip kad per jas mums atsiskleidžia savybių algebra, ką reiškia, kad savybė įjungta ar išjungta, kad ji prisideda prie rūšies sėkmės ar nesėkmės.
į:
Ką duoda tokie vaikiški tyrimo būdai? Įsisąmoniję, kad gyvybė siekia tikslų, galime ieškoti savybių, kurių dėka jai pasiseka savo tikslus pasiekti. Iš pradžių atsiremiame į žmogaus įgimtus gebėjimus įžvelgti kai kurias savybes. Atsiremiame į tas rūšis, kurių savybes mums lengva įžvelgti, kurias nesunkiai veisiame, kurios naudingos mūsų visuomenei, kaip antai Meksikos kukurūzus, Mendelio pupas, Drozofilos genties vaisines museles, ir įvairiausias bakterijas. Šias rūšis vis naujai paleidžiame gamtoje arba gamtiškoje terpėje, taip kad per jas mums atsiskleidžia savybių algebra, ką reiškia, kad savybė įjungta ar išjungta, kad ji prisideda prie rūšies veiksmingumo, prie buveinės perkūrimo. O buveinė perkuriama kuomet jinai nukrypsta iš vienos būsenos į kitą būseną.
Pridėtos 102-103 eilutės:
2021 lapkričio 05 d., 05:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 99-127 eilutės iš
Valdyti aplinką.


Išsirinkti parankią būtybę.
* Žmogaus tyrimams tinkami gyvūnai: aztekų kukurūzai, Mendelio pupos
, genetikų vaisinės muselės Drozofilos, onkologų balta pelė.


Išvesti pavyzdines savybes
.
* Veisiant - naikinti kitas galimybes.* Išnaudoti žmonijos užmojus.


Kaip trejybės ratas susijęs su trimis gamtos raidos būsenomis?
* Trejybės ratas išsako žmonijos (tyrėjo) įsitraukimą.
* Gyvybės neapibrėžtumas yra dieviškas.
* Žmogus yra gamtos parazitas. Žmogus valdo gamtą. Sąmoninguma pridėjimas yra valdymas. Persakyti įgimtą meilę dėsniais
.
* Tirdami gamtą ieškome valdymo taškų, svertų - kertinių būtybių - sąsiaurių.
* Žmogus yra dalis gamtos ir taipogi ne.
* Natural and artificial. Biology is the inverse of physics. In physics we isolate and study a subsystem. In biology, we ourselves are inside the system. We study nature, the living system. We make sure to include the living spirit from the system into our subsystem. We study that living spirit which is present in the natural but not in the artificial. Although ultimately there is no escaping the natural, it is all around us.

-------------------------------------

Tikslingai pasodinti.
* Į buveinę įvesti ją perkuriančią būtybę.

* Perkurti terpę - perkurti patį židinį
.
į:
Ką duoda tokie vaikiški tyrimo būdai? Įsisąmoniję, kad gyvybė siekia tikslų, galime ieškoti savybių, kurių dėka jai pasiseka savo tikslus pasiekti. Iš pradžių atsiremiame į žmogaus įgimtus gebėjimus įžvelgti kai kurias savybes. Atsiremiame į tas rūšis, kurių savybes mums lengva įžvelgti, kurias nesunkiai veisiame, kurios naudingos mūsų visuomenei, kaip antai Meksikos kukurūzus, Mendelio pupas, Drozofilos genties vaisines museles, ir įvairiausias bakterijas. Šias rūšis vis naujai paleidžiame gamtoje arba gamtiškoje terpėje, taip kad per jas mums atsiskleidžia savybių algebra, ką reiškia, kad savybė įjungta ar išjungta, kad ji prisideda prie rūšies sėkmės ar nesėkmės.
2021 lapkričio 05 d., 05:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 83-113 eilutės iš
Nustatyti sąlygas.

* Pastebėjimo
.


* Žlugimo.

Atsistatymo.
* Homeostazė (sustygavimas) ir nukrypimai.
* Homeostazė - gamtos pusiausvyra.
* Homeostazė išreiškia gamtos raidos būsenas - homeostazė yra darna
, o jinai iškyla leidžiant visoms galimybėms išsiskirti ir paskui kiekvieną atskirai įtraukiant.
* Homeostazė (atstatymas) ir nukrypimai
.
* Kaip sekasi sistemoje, anot ženklų. Ar sekasi ir kodėl.
* Gyvybė nebūtinai turi daugintis bet ji turi save atstatyti.
* Sąlygose yra tikslas. Tas tikslas yra išsilaikyti, atsistatyti.
* Ištirti kaip būtybė suderinta savo sąlygoms.

Savęs pranokimo.
* Pranokti - tai augti.
* Dauginimasis yra nukrypimas kylantis iš homeostazės (atstatymo) kraštutinumo.
* Kai išsivysto galimybė atstatyti savo dalis, susidaro galimybė save visą atstatyti
, atkurti. Arba atkurti savo sėklas.
* Perkeltinis tikslas yra atsikartoti, įsigalėti, nes tuomi pasiektas iš esmės tas pats dalykas.

Bendri pasisekimo dėsniai.
* Keturi aplinkų tyrimai išsako kaip suprantame pasisekimą
. Keturios pakopos pasisekimo.

Jėzus palyginimas apie sėjėją ir sėklą.
* Sėkla ant akmens yra pastebima, užtat paukščiai sulesia.
* Daigas be šaknų žlunga, sudega saulėje.
* Daigasa tarp piktžolių sunkiai laikosi.
* Daigas puikioje dirvoje duoda didelį derlių
.
į:
Įsitikinome, kad vėžlys gali siekti tikslo. O kokie galėtų būti vėžlio tikslai? Tenka susidomėti gyvybės sąlygomis. Prisiminkime Jėzaus palyginimą apie sėjėją, ir suvoksime koks jisai buvo įžvalgus biologas.

Pirma, biologams rūpi sudaryti sąlygas, kuriose įžvelgtų gyvybės bruožus
. Camillo Golgi išrado būdą kaip sidabro chromatu dažyti smegenų audinius, kad matytųsi paskiri neuronai. Panašiai, Jėzaus palyginime dalis grūdų nukrito palei kelią, taip kad atskridę paukščiai juos pastebėjo ir sulesė.

Antra, biologai ir ypač toksikologai ieško sąlygų gyvybę sunaikinti ar sužlugdyti, žodžiu, savo tikslų neįgyvendinti. Panašiai, kai kurie "grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit sudygo
, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet, saulei užtekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo." Gyvybė turi tikslą išlikti.

Trečia, biologus domina homeostazė, tai yra, pastovios būsenos palaikymas. Jiems įdomu kaip sudrumsta ar sutrikdyta sistema išvengia nukrypimų, kaip ji išsilaiko ar atsistato. Jėzaus žodžiais, "Kiti krito tarp erškėčių; erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus."

Gyvybė turi tikslą išsilaikyti, bet kaip Jėzus paskui paaiškina, tai yra bevaisis tikslas. Visgi, gyvybė kuri kraštutiniškai įstengia atlaikyti nukrypimus, atsigauti po bet kokių pažeidimų, tokia gyvybė gali netgi pranokti save, sukurti į save panašų. Vaikiškai tariant, jeigu šimtakojis įstengia naujai užsiauginti vieną kitą prarastą koją, tai reik manyt, įstengs užsiauginti visą šimtakojį.

Taigi, ketvirta, biologai tiria kokiose sąlygose būtybė pranoksta save, augdama didesnė, ar įgaudama visai kitą pavidalą, kaip kad peteliškė, ar pasidaugindama. Grūdai, kurie "nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių: vieni ­trisdešimteriopą grūdą, kiti ­šešiasdešimteriopą, treti ­šimteriopą."

Iš to kaip biologai tiria sąlygas matome, kad gyvybė turi tikslus išlikti, išlaikyti savo būseną ir pranokti save
.
2021 lapkričio 05 d., 03:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
Vėžlys dykumoje yra, lotyniškai tariant, in situ. Mūsų kieme jisai yra gamtiškoje terpėje, lotyniškai, in vivo, o mūsų namuose jisai atskirtas nuo gamtos, lotyniškai, in vitro, tarsi laboratorijos stiklinėje lėkštėje.
į:
Vėžlys dykumoje yra savo vietoje, lotyniškai tariant, in situ. Mūsų kieme jisai yra gamtiškoje terpėje, lotyniškai, in vivo, o mūsų namuose jisai atskirtas nuo gamtos, lotyniškai, in vitro, tarsi laboratorijos stiklinėje lėkštėje.
2021 lapkričio 05 d., 03:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 75-98 eilutės iš
Susidomėję vėžliu Ollie, galimekaip tokį keturiose aplinkybėse stebėti. Pirmiausia, jį buvo galima aptikti Kalifornijos dykumose, jam būdingoje vietovėje, lotyniškai, in situ. Iš ten jis buvo neteisėtai paimtas, tad galiausia jį policija atidavė mano Mamai Rūtai, vaikų bibliotekininkei. Lyg ir būtų buvus galima jį gražinti į gamtą, gal net jam įtaisyti siųstuvą, tačiau jisai jau buvo atpratęs nuo atšiaurių dykumos sąlygų. Užtat jisai laukdavo po Mamos rožėmis, kad nukristų žiedai, kuriais jisai misdavo. Galima sakyti, mūsų kiemas buvo laboratorija, kurioje jį stebėjome gamtiškoje terpėje, lotyniškai, in vivo. Tačiau kartais jisai prasilauždavo pro sietą į mūsų namus ir visu įmanomu greičiu užsirioglindavo ant laiptelio į virtuvę. Mūsų namai prilygo laboratorijos stiklinei lėkštelei, juose stebėjome vėžlį atskirtą nuo gamtos, lotyniškai, in vitro.

Viekas - Qi4

Sandas yra priemonė,
yra veikėjas siekiantis tikslo, įgyvendinantis tikslą. Veikėjas yra tai kas bando tikslą įgyvendinti, tam telkia išteklius.

Aprėžti gyvybę.

Gamtoje.
* Lotyniškai, in situ.

Atskirtyje.
* Lotyniškai
, in vitro.
* Kinietiškai
, yang.


Terpėje.
* In vivo
* Yin


* Grąžinus į gamtą.
Galima pridėti dirbtiną ženklą ir jį sekti toliau
. Pavyzdžiui, migruojančius paukščius.
į:
Susidomėję vėžliu Ollie, stebėkimeketuriose aplinkybėse. Pirmiausia, jį buvo galima aptikti Kalifornijos dykumose. Iš ten jis buvo neteisėtai paimtas, tad galiausia jį policija atidavė mano Mamai Rūtai, vaikų bibliotekininkei. Įsivaizduokime, jį būtų buvus galima gražinti į gamtą, gal net jam įtaisyti siųstuvą, tačiau jisai jau buvo atpratęs nuo atšiaurių dykumos sąlygų. Užtat jisai laukdavo po Mamos rožėmis, kad nukristų žiedai, kuriais jisai misdavo. Tačiau kartais jisai prasilauždavo pro sietą į mūsų namus ir visu įmanomu greičiu užsirioglindavo ant laiptelio į virtuvę.

Vėžlys dykumoje yra, lotyniškai tariant, in situ. Mūsų kieme jisai yra gamtiškoje terpėje, lotyniškai, in vivo, o mūsų namuose jisai atskirtas nuo gamtos, lotyniškai, in vitro
, tarsi laboratorijos stiklinėje lėkštėje.

Jį pasiimdami iš
gamtos ir susigražindami į gamtą įsitikiname, kad jisai yra savarankiška gamtos būtybė. Tiriame jo qi4, kinietiškai tariant, jo vieką, lietuviškai tariant. Jojo qi4 pasireiškia kieme, in vivo, terpėje, sąsajose, kaip yin1, ir namuose, in vitro, atskirtyje, be ryšių, kaip yang2. Panašiai, galima priešpastatyti įjungtą neuroną ir išjungtą neuroną, užtat įsitikinti neurono savarankiškumu.
2021 lapkričio 05 d., 03:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-72 eilutės iš
Ką išmokstame mylėdami gyvybę? Kalifornijoje mūsų šeima kieme globojo dykumų vėžlį. Iš Čikagos atskridusi Senelė Marija Kapačinskienė, nuo mažų dienų žąsis ganiusi, tik dvi klases baigiusi, mane nustebino. Ji pradėjo glostyti vėžlio viršugalvį, o jis atsargiai išsitraukė galvą, taip kad jai pavyko pakasyti jam sprandą. Jis taip nėrėsi iš savo kiauto tarsi visą gyvenimą būtų tik šito laukęs. Jinai nuspėjo jo gyvenimo tikslą! Jisai nepražiopsojo šios laimingos akimirkos!
į:
Ką išmokstame mylėdami gyvybę? Kalifornijoje mūsų šeima kieme globojo dykumų vėžlį Ollie. Iš Čikagos atskridusi Senelė Marija Kapačinskienė, nuo mažų dienų žąsis ganiusi, tik dvi klases baigiusi, mane nustebino. Ji pradėjo glostyti vėžlio viršugalvį, o jis atsargiai išsitraukė galvą, taip kad jai pavyko pakasyti jam sprandą. Jis taip nėrėsi iš savo kiauto tarsi visą gyvenimą būtų tik šito laukęs. Jinai nuspėjo jo gyvenimo tikslą! Jisai nepražiopsojo šios laimingos akimirkos!
Pridėtos 74-75 eilutės:

Susidomėję vėžliu Ollie, galime jį kaip tokį keturiose aplinkybėse stebėti. Pirmiausia, jį buvo galima aptikti Kalifornijos dykumose, jam būdingoje vietovėje, lotyniškai, in situ. Iš ten jis buvo neteisėtai paimtas, tad galiausia jį policija atidavė mano Mamai Rūtai, vaikų bibliotekininkei. Lyg ir būtų buvus galima jį gražinti į gamtą, gal net jam įtaisyti siųstuvą, tačiau jisai jau buvo atpratęs nuo atšiaurių dykumos sąlygų. Užtat jisai laukdavo po Mamos rožėmis, kad nukristų žiedai, kuriais jisai misdavo. Galima sakyti, mūsų kiemas buvo laboratorija, kurioje jį stebėjome gamtiškoje terpėje, lotyniškai, in vivo. Tačiau kartais jisai prasilauždavo pro sietą į mūsų namus ir visu įmanomu greičiu užsirioglindavo ant laiptelio į virtuvę. Mūsų namai prilygo laboratorijos stiklinei lėkštelei, juose stebėjome vėžlį atskirtą nuo gamtos, lotyniškai, in vitro.
2021 lapkričio 05 d., 02:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-77 eilutės iš
Ką išmokstame mylėdami gyvybę? Kalifornijoje mūsų šeima kieme globojo dykumų vėžlį. Iš Čikagos atskridusi Senelė Marija Kapačinskienė, nuo mažų dienų žąsis ganiusi, tik dvi klases baigiusi, mane nustebino. Ji pradėjo glostyti vėžlio viršugalvį, o jis atsargiai išsitraukė galvą, taip kad jai pavyko pakasyti jam sprandą. O jis taip nėrėsi iš savo kiauto tarsi visą gyvenimą būtų tik šito laukęs. Jinai nuspėjo jo gyvenimo tikslą! Jisai nepražiopsojo šios laimingos akimirkos!

---------------------------------------

Įgimtai mylėti. Susidraugauti.

Ollie - iš dykumos, atidavė vaikų bibliotekininkai, rožių lapai, Senelė pakrapšto kaklą
į:
Ką išmokstame mylėdami gyvybę? Kalifornijoje mūsų šeima kieme globojo dykumų vėžlį. Iš Čikagos atskridusi Senelė Marija Kapačinskienė, nuo mažų dienų žąsis ganiusi, tik dvi klases baigiusi, mane nustebino. Ji pradėjo glostyti vėžlio viršugalvį, o jis atsargiai išsitraukė galvą, taip kad jai pavyko pakasyti jam sprandą. Jis taip nėrėsi iš savo kiauto tarsi visą gyvenimą būtų tik šito laukęs. Jinai nuspėjo jo gyvenimo tikslą! Jisai nepražiopsojo šios laimingos akimirkos!
2021 lapkričio 05 d., 02:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 69-72 eilutės iš
Dabar norėčiau atkreipti dėmesį kaip gamtoje iškyla tikslai. Mokslininkai dažnai tvirtina, kad gamtoje nėra ir negali būti jokių tikslų. Tuo tarpu biologijos išsiaiškinimo būduose įvairiai slypi būtybių tikslai, jų pastangos,siekiai, jų pasisekimai ir nepasisekimai.

į:
Viską smulkiau aptarsiu nuo pradžių atkreipiant dėmesį kaip gamtoje iškyla tikslai. Mokslininkai dažnai tvirtina, kad gamtoje nėra ir negali būti jokių tikslų. Tuo tarpu biologijos išsiaiškinimo būduose įvairiai slypi būtybių tikslai, pastangos, jų siekiai, jų pasisekimai ir nepasisekimai.

Ką išmokstame mylėdami gyvybę? Kalifornijoje mūsų šeima kieme globojo dykumų vėžlį. Iš Čikagos atskridusi Senelė Marija Kapačinskienė, nuo mažų dienų žąsis ganiusi, tik dvi klases baigiusi, mane nustebino. Ji pradėjo glostyti vėžlio viršugalvį, o jis atsargiai išsitraukė galvą, taip kad jai pavyko pakasyti jam sprandą. O jis taip nėrėsi iš savo kiauto tarsi visą gyvenimą būtų tik šito laukęs. Jinai nuspėjo jo gyvenimo tikslą! Jisai nepražiopsojo šios laimingos akimirkos!
2021 lapkričio 05 d., 02:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 66-72 eilutės:

-------------------------------

Dabar norėčiau atkreipti dėmesį kaip gamtoje iškyla tikslai. Mokslininkai dažnai tvirtina, kad gamtoje nėra ir negali būti jokių tikslų. Tuo tarpu biologijos išsiaiškinimo būduose įvairiai slypi būtybių tikslai, jų pastangos, jų siekiai, jų pasisekimai ir nepasisekimai.

2021 lapkričio 05 d., 01:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 63 eilutė iš:
Kaip biologai sieja gyvybės būtybes ir gyvybės sąlygas? Violetine spalve pažymėjau kaip biologai sudalyvauja gamtos užvaldyme, užtat remiasi milžiniškais žmonijos ištekliais. Jie atsirenka mokslui patogiausias gyvybės rūšis (pavyzdžiui, pelytes) ir jas veisdami išpuoselėja pavyzdines savybes (nu, kad būtų baltos). Veisles taiko žmonijos reikalams (tad kai kurioms tenka sirgti vėžiu).
į:
Kaip biologai sieja gyvybės būtybes ir gyvybės sąlygas? Violetine spalve pažymėjau kaip biologai sudalyvauja gamtos užvaldyme, užtat remiasi milžiniškais žmonijos ištekliais. Jie atsirenka mokslui patogiausias gyvybės rūšis (pavyzdžiui, pelytes) ir jas veisdami išpuoselėja pavyzdines savybes (nu, kad būtų baltos). Veisles taiko žmonijos reikalams (tad kai kurioms pelytėms tenka sirgti vėžiu).
2021 lapkričio 05 d., 01:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 52-53 eilutės:

Mes paglostome gyvulėlį, palaistome gėlytę. Mes nežinome, kas yra gyvybė, bet mes mokame ją mylėti. Tai yra biologijos pradžia.
2021 lapkričio 05 d., 01:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 63-74 eilutės iš
Visa tai priveda prie svarbiausio biologijos tyrimo būdo, kuriuo biologai į gamtos buveinę paleidžia ją sėkmingai perkuriančią būtybę. Užtat gyvybę galima suprasti kaip sėkmingų savybių rinkinį. Biologas išmoksta skaityti šių savybių abėcėlę ir ja rašyti visai naujus žodžius. Savybių tyrimo ir tvarkymo būdus sužymėjau mėlynai, brėžinio viršutinėje dalyje. Jais atsiskleidžia gyvos būtybės tikslus įgyvendinanti savastis, kurią galima

Gyvybė yra rinkinys savybių

Žmogaus
kaip tyrėjo vaidmuo pasireiškia

trejybės ratu

trimis svarbiausiais išsiaiškinimo būdais
* įgimtai mylėti - susidraugauti
* tikslingai pasodinti - į gamtos buveinę, tai yra, į ekosistemą įvesti ją perkuriančią būtybę
* dėsningai atjausti - apskaičiuoti galimybes
į:
Visa tai priveda prie svarbiausio biologijos tyrimo būdo, kuriuo biologai į gamtos buveinę paleidžia ją sėkmingai perkuriančią būtybę. Užtat gyvybę galima suprasti kaip sėkmingų savybių rinkinį. Biologas išmoksta skaityti šių savybių abėcėlę ir ja rašyti visai naujus žodžius. Savybių tyrimo ir tvarkymo būdus sužymėjau mėlynai, brėžinio viršutinėje dalyje. Jais atsiskleidžia gyvos būtybės tikslus įgyvendinanti savastis, kurią galime dėsningai atjausti, apskaičiuodami jos galimybes, kaip kad pažymėjau juodai.
2021 lapkričio 05 d., 01:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 62-63 eilutės:

Visa tai priveda prie svarbiausio biologijos tyrimo būdo, kuriuo biologai į gamtos buveinę paleidžia ją sėkmingai perkuriančią būtybę. Užtat gyvybę galima suprasti kaip sėkmingų savybių rinkinį. Biologas išmoksta skaityti šių savybių abėcėlę ir ja rašyti visai naujus žodžius. Savybių tyrimo ir tvarkymo būdus sužymėjau mėlynai, brėžinio viršutinėje dalyje. Jais atsiskleidžia gyvos būtybės tikslus įgyvendinanti savastis, kurią galima
2021 lapkričio 05 d., 01:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 61 eilutė iš:
Kaip biologai sieja gyvybės būtybes ir gyvybės sąlygas? Violetine spalve pažymėjau kaip biologai sudalyvauja gamtos užvaldyme. Jie atsirenka mokslui patogiausias gyvybės rūšis (pavyzdžiui, pelytes) ir jas veisdami išpuoselėja pavyzdines savybes (nu, kad būtų baltos). Veisles taiko žmonijos reikalams (tad kai kurioms tenka sirgti vėžiu).
į:
Kaip biologai sieja gyvybės būtybes ir gyvybės sąlygas? Violetine spalve pažymėjau kaip biologai sudalyvauja gamtos užvaldyme, užtat remiasi milžiniškais žmonijos ištekliais. Jie atsirenka mokslui patogiausias gyvybės rūšis (pavyzdžiui, pelytes) ir jas veisdami išpuoselėja pavyzdines savybes (nu, kad būtų baltos). Veisles taiko žmonijos reikalams (tad kai kurioms tenka sirgti vėžiu).
2021 lapkričio 05 d., 01:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 61 eilutė iš:
Kaip biologai sieja gyvybės būtybes ir gyvybės sąlygas? Violetine spalve pažymėjau kaip biologai sudalyvauja gamtos užvaldyme. Jie atsirenka mokslui patogiausias gyvybės rūšis ir jas veisia taip, kad išryškėtų žmogui reikšmingas savybes
į:
Kaip biologai sieja gyvybės būtybes ir gyvybės sąlygas? Violetine spalve pažymėjau kaip biologai sudalyvauja gamtos užvaldyme. Jie atsirenka mokslui patogiausias gyvybės rūšis (pavyzdžiui, pelytes) ir jas veisdami išpuoselėja pavyzdines savybes (nu, kad būtų baltos). Veisles taiko žmonijos reikalams (tad kai kurioms tenka sirgti vėžiu).
2021 lapkričio 05 d., 01:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti. Kairėje pusėje raudona spalva pažymėjau, kad biologai nustatinėja sąlygas kuriose gyvybės bruožus būtų pastebimi, arba gyvybė žlugtų, arba atsistatytų, arba save net pranoktų savo vaisiais.
į:
Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti. Kairėje pusėje raudona spalva pažymėjau, kad biologai nustatinėja sąlygas kuriose gyvybės bruožai būtų pastebimi, kuriose gyvybė žlugtų, kuriose pažeista atsistatytų, kuriose save net pranoktų savo vaisiais.
2021 lapkričio 05 d., 01:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
Gyvas sistemas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymų veikloje, kraujo ląstelėse, inkstuose, rožėje, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus 24 išsiaiškinimo būdais, kuriuos esu išdėliojęs šiame brėžinyje.
į:
Gyvas sistemas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymo veikloje, kraujo ląstelėje, kepenyse, rožėje, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus 24 išsiaiškinimo būdais, kuriuos esu išdėliojęs šiame brėžinyje.
2021 lapkričio 05 d., 00:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 61 eilutė:
Kaip biologai sieja gyvybės būtybes ir gyvybės sąlygas? Violetine spalve pažymėjau kaip biologai sudalyvauja gamtos užvaldyme. Jie atsirenka mokslui patogiausias gyvybės rūšis ir jas veisia taip, kad išryškėtų žmogui reikšmingas savybes
2021 lapkričio 05 d., 00:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 57-59 eilutės iš
Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje, dešinėje pusėje, žalia spalva pažymėjau, kad biologai gyvybės pavyzdžius įžvelgia pačioje gamtoje, savo laboratorijose juos panagrinėja tiek atskirtyje, tiek terpėje, ir dar susidomi, kas atsitinka kai tą gyvybę paleidžia atgal į gamtą.

Iš kitos pusės,
gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti. Kairėje pusėje raudona spalva pažymėjau, kad biologai nustatinėja sąlygas kuriose būtų galima pastebėti gyvybės bruožus pastebėti, arba gyvybę sužlugdyti, arba gyvybę
į:
Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje, dešinėje pusėje, žalia spalva pažymėjau, kad biologai aprėžia gyvybę. Jos pavyzdžius įžvelgia pačioje gamtoje, nusineša į savo laboratorijas, kur juos panagrinėja tiek atskirtyje, tiek terpėje, ir galiausiai susidomi, kas atsitinka kai tą gyvybę paleidžia atgal į gamtą.

Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti. Kairėje pusėje raudona spalva pažymėjau, kad biologai nustatinėja sąlygas kuriose gyvybės bruožus būtų pastebimi, arba gyvybė žlugtų, arba atsistatytų, arba save net pranoktų savo vaisiais.
2021 lapkričio 05 d., 00:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti. Kairėje pusėje raudona spalva pažymėjau, kad biologai aiškinasi kaip
į:
Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti. Kairėje pusėje raudona spalva pažymėjau, kad biologai nustatinėja sąlygas kuriose būtų galima pastebėti gyvybės bruožus pastebėti, arba gyvybę sužlugdyti, arba gyvybę
2021 lapkričio 05 d., 00:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 57-59 eilutės iš
Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje žalia spalva pažymėjau, kad biologai gyvybės pavyzdžius įžvelgia pačioje gamtoje, savo laboratorijose juos panagrinėja tiek atskirtyje, tiek terpėje, ir dar susidomi, kas atsitinka kai tą gyvybę paleidžia atgal į gamtą.

Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti.
į:
Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje, dešinėje pusėje, žalia spalva pažymėjau, kad biologai gyvybės pavyzdžius įžvelgia pačioje gamtoje, savo laboratorijose juos panagrinėja tiek atskirtyje, tiek terpėje, ir dar susidomi, kas atsitinka kai tą gyvybę paleidžia atgal į gamtą.

Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti. Kairėje pusėje raudona spalva pažymėjau, kad biologai aiškinasi kaip
2021 lapkričio 05 d., 00:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 55-61 eilutės iš
Gyvas sistemas, gyvas santvarkas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymų veikloje, kraujo ląstelėje, skrandyje, baravyke, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus savo mokslui būdingais tyrimo būdais.

Pristatysiu 24 gyvybės mokslo išsiaiškinimo būdus, kuriuos esu išdėliojęs šiame brėžinyje.

Iš vienos pusės
, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje žalia spalva pažymėjau, kad biologai aprėžia gyvybės pavyzdį pačioje gamtoje, laboratorijoje ją panagrinėja...

Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tirti tų sąlygų dėsningumus
.
į:
Gyvas sistemas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymų veikloje, kraujo ląstelėse, inkstuose, rožėje, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus 24 išsiaiškinimo būdais, kuriuos esu išdėliojęs šiame brėžinyje.

Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių
, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje žalia spalva pažymėjau, kad biologai gyvybės pavyzdžius įžvelgia pačioje gamtoje, savo laboratorijose juos panagrinėja tiek atskirtyje, tiek terpėje, ir dar susidomi, kas atsitinka kai tą gyvybę paleidžia atgal į gamtą.

Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tas sąlygas išsiaiškinti
.
2021 lapkričio 05 d., 00:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-56 eilutės:
Gyvybei būdingos sistemų sistemos. Ir kaip jas visas išnarplioti?

Gyvas sistemas, gyvas santvarkas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymų veikloje, kraujo ląstelėje, skrandyje, baravyke, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus savo mokslui būdingais tyrimo būdais.
Ištrintos 58-69 eilutės:
Kiek patyriau kiekviename mokslo dalyke...

Tai tiesiog atspindi žmogaus vaizduotę

Užtat atsispindi nesąmoningos prielaidos.

-------------------

Gyvybei būdingos sistemų sistemos. Ir kaip jas visas išnarplioti?

Šias sistemas, šias santvarkas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymų veikloje, kraujo ląstelėje, skrandyje, baravyke, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus savo mokslui būdingais tyrimo būdais.
Ištrintos 263-264 eilutės:
Pridėtos 274-281 eilutės:

------------------------------

Kiek patyriau kiekviename mokslo dalyke...

Tai tiesiog atspindi žmogaus vaizduotę

Užtat atsispindi nesąmoningos prielaidos.
2021 lapkričio 05 d., 00:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 304-305 eilutės iš
į:
* Visata sustatyti iškelti šį dorovinį pasirinkimą. Viskas visatoje yra tam reikalinga sąlyga.
Pakeistos 324-326 eilutės iš
į:
* Žmonija yra menkas parazitas užvaldantis, užgrobiantis planetą.
* Žmonijos užmojis - Jėzaus Pamoksle nuo kalno skelbiama karalystė - Izaijo regėjimas kaip sugyvena visi gyvūnai.
Ištrintos 333-340 eilutės:
Žmonija yra menkas parazitas užvaldantis, užgrobiantis planetą.
* Žmonijos užmojis - Jėzaus Pamoksle nuo kalno skelbiama karalystė - Izaijo regėjimas kaip sugyvena visi gyvūnai.

Žmonija bendra visiems dorovinio pasirinkimo būtybėms. Dorovinio pasirinkimo apibrėžimas. Tokios būtybės gali būtų žmoniškos, įsitraukiančios, arba dieviškos, pasitraukiančios.

Visata sustatyti iškelti šį dorovinį pasirinkimą. Viskas visatoje yra tam reikalinga sąlyga.
Pridėta 349 eilutė:
* Žmonija bendra visiems dorovinio pasirinkimo būtybėms. Dorovinio pasirinkimo apibrėžimas. Tokios būtybės gali būtų žmoniškos, įsitraukiančios, arba dieviškos, pasitraukiančios.
2021 lapkričio 04 d., 23:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 226-227 eilutės iš
į:
* Valdyti šias savybes 6 pertvarkymais.
* 6 poros 4 lygmenų
Ištrintos 255-259 eilutės:

* Valdyti šias savybes 6 pertvarkymais.
* 6 poros 4 lygmenų
Pakeistos 260-265 eilutės iš
į:
--------------------

Dėsningai atjausti
* Apskaičiuoti galimybes
* Simuliavimas
Pridėta 267 eilutė:
* Pati gyvybė save kaip nors simuliuoja, turi savo vidinę logiką.
Pakeistos 272-300 eilutės iš
Mūsų kertinės vertybės valdo mūsų vertybes, mūsų savybes.
* Ar kertinės vertybės yra gyvos?
* Ar tai angelai?
* Kuria prasme tai meilė?

Žmogus turi dvilypumą, dvilypį skatulį, kuriuo atsiveria dorovinis pasirinkimas - sau ar visų labui?
* Mylėti Kitą apskritai? Ar mylėti save?

Kaip su žmonijos dirbiniais? Su laboratorijos aparatais? Kuria prasme tai dalis gamtos?

Žmonija yra menkas parazitas užvaldantis, užgrobiantis planetą.
* Žmonijos užmojis - Jėzaus Pamoksle nuo kalno skelbiama karalystė - Izaijo regėjimas kaip sugyvena visi gyvūnai.

Žmonija bendra visiems dorovinio pasirinkimo būtybėms. Dorovinio pasirinkimo apibrėžimas. Tokios būtybės gali būtų žmoniškos, įsitraukiančios, arba dieviškos, pasitraukiančios.

Visata sustatyti iškelti šį dorovinį pasirinkimą. Viskas visatoje yra tam reikalinga sąlyga.

--------------------

Dėsningai atjausti
* Apskaičiuoti galimybes


Simuliavimas

Žmonės bando įvaldyti savybių abėcėlę. Ar šis įvaldymas yra savanaudis ar jisai visiems tarnaujantis bendrais dėsniais?

Ar tai sumanymas paskiram žmogui ar visai žmonijai?
į:
Pakeistos 300-304 eilutės iš
į:
* Žmonės bando įvaldyti savybių abėcėlę. Ar šis įvaldymas yra savanaudis ar jisai visiems tarnaujantis bendrais dėsniais?
* Ar tai sumanymas paskiram žmogui ar visai žmonijai?
* Žmogus turi dvilypumą, dvilypį skatulį, kuriuo atsiveria dorovinis pasirinkimas - sau ar visų labui?
* Mylėti Kitą apskritai? Ar mylėti save?
Pridėta 325 eilutė:
* Mūsų kertinės vertybės valdo mūsų vertybes, mūsų savybes.
Pakeistos 327-328 eilutės iš
į:
* Ar kertinės vertybės yra gyvos?
* Ar tai angelai?
* Kuria prasme tai meilė?

Žmonija yra menkas parazitas užvaldantis, užgrobiantis planetą.
* Žmonijos užmojis - Jėzaus Pamoksle nuo kalno skelbiama karalystė - Izaijo regėjimas kaip sugyvena visi gyvūnai.

Žmonija bendra visiems dorovinio pasirinkimo būtybėms. Dorovinio pasirinkimo apibrėžimas. Tokios būtybės gali būtų žmoniškos, įsitraukiančios, arba dieviškos, pasitraukiančios.

Visata sustatyti iškelti šį dorovinį pasirinkimą. Viskas visatoje yra tam reikalinga sąlyga.
Pridėta 356 eilutė:
* Kaip su žmonijos dirbiniais? Su laboratorijos aparatais? Kuria prasme tai dalis gamtos?
2021 lapkričio 04 d., 23:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 98-102 eilutės iš
* In situ.

Atotrūkyje.
* In vitro
* Yang
į:
* Lotyniškai, in situ.

Atskirtyje.
* Lotyniškai, in vitro.
* Kinietiškai, yang.
2021 lapkričio 04 d., 23:37 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 122 eilutė:
Pakeistos 126-132 eilutės iš
į:
* Homeostazė išreiškia gamtos raidos būsenas - homeostazė yra darna, o jinai iškyla leidžiant visoms galimybėms išsiskirti ir paskui kiekvieną atskirai įtraukiant.
* Homeostazė (atstatymas) ir nukrypimai.
* Kaip sekasi sistemoje, anot ženklų. Ar sekasi ir kodėl.
* Gyvybė nebūtinai turi daugintis bet ji turi save atstatyti.
* Sąlygose yra tikslas. Tas tikslas yra išsilaikyti, atsistatyti.
* Ištirti kaip būtybė suderinta savo sąlygoms.
Pridėta 134 eilutė:
* Pranokti - tai augti.
Pakeistos 136-138 eilutės iš
į:
* Kai išsivysto galimybė atstatyti savo dalis, susidaro galimybė save visą atstatyti, atkurti. Arba atkurti savo sėklas.
* Perkeltinis tikslas yra atsikartoti, įsigalėti, nes tuomi pasiektas iš esmės tas pats dalykas.
Ištrintos 147-163 eilutės:

Kaip sekasi sistemoje, anot ženklų. Ar sekasi ir kodėl.


Ištirti kaip būtybė suderinta savo sąlygoms.Sąlygose yra tikslas. Tas tikslas yra išsilaikyti, atsistatyti. Perkeltinis tikslas yra atsikartoti, įsigalėti, nes tuomi pasiektas iš esmės tas pats dalykas.

* Homeostazė (atstatymas) ir nukrypimai.
* Homeostazė išreiškia gamtos raidos būsenas - homeostazė yra darna, o jinai iškyla leidžiant visoms galimybėms išsiskirti ir paskui kiekvieną atskirai įtraukiant.

Mes kaip gamtos valdovai, jos ganytojai, ja besirūpinantys prievaizdai - mes turime savo tikslus - ir dvi rūšis pasisekimo - sau kaip tyrėjams ir savo pramonei.

Gyvybė nebūtinai turi daugintis bet ji turi save atstatyti. Ir kai išsivysto galimybė atstatyti savo dalis, susidaro galimybė save visą atstatyti, atkurti. Arba atkurti savo sėklas.
Pridėtos 341-342 eilutės:
* Mes kaip gamtos valdovai, jos ganytojai, ja besirūpinantys prievaizdai - mes turime savo tikslus - ir dvi rūšis pasisekimo - sau kaip tyrėjams ir savo pramonei.
* Mes galim rūpintis savimi arba savo tyrimu.
2021 lapkričio 04 d., 23:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 224-225 eilutės iš
į:
* Priskiriame tikslus. Gyvybė siekdamas sėkmės pripažįsta tikslus.
Pridėta 227 eilutė:
* Savybės nukreipia sąlygas.
Pridėtos 235-236 eilutės:
Pridėtos 238-239 eilutės:
Pridėtos 241-243 eilutės:

Pridėtos 245-246 eilutės:
Pridėtos 248-249 eilutės:
Pridėtos 251-253 eilutės:

Pridėtos 256-257 eilutės:
Pakeistos 262-265 eilutės iš
6 poros 4 lygmenų

Valdyti šias savybes 6
pertvarkymais.
į:


* Valdyti šias savybes 6
pertvarkymais.
* 6 poros 4 lygmenų
Pakeistos 269-274 eilutės iš
Mylėti žmones kaip gamtos būtybes.

Priskiriame tikslus. Gyvybė siekdamas sėkmės pripažįsta tikslus.

Savybės nukreipia sąlygas.
į:
* Mylėti žmones kaip gamtos būtybes.
2021 lapkričio 04 d., 23:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 160-163 eilutės iš
* Išsirinkti parankią būtybę.
* Išvesti pavyzdines savybes.
* Išnaudoti žmonijos užmojus.
į:

Išsirinkti parankią būtybę.
Pridėtos 165-173 eilutės:

Išvesti pavyzdines savybes.
* Veisiant - naikinti kitas galimybes.* Išnaudoti žmonijos užmojus.
Pakeistos 175-187 eilutės iš
Trejybės ratas išsako žmonijos (tyrėjo) įsitraukimą.

Gyvybės neapibrėžtumas yra dieviškas.

Žmogus yra gamtos parazitas. Žmogus valdo gamtą. Sąmoninguma pridėjimas yra valdymas. Persakyti įgimtą meilę dėsniais.

Tirdami gamtą ieškome valdymo taškų, svertų - kertinių būtybių - sąsiaurių.

Žmogus yra dalis gamtos ir taipogi ne.

Veisiant - naikinti kitas galimybes.
į:
* Trejybės ratas išsako žmonijos (tyrėjo) įsitraukimą.
* Gyvybės neapibrėžtumas yra dieviškas.
* Žmogus yra gamtos parazitas. Žmogus valdo gamtą. Sąmoninguma pridėjimas yra valdymas. Persakyti įgimtą meilę dėsniais.
* Tirdami gamtą ieškome valdymo taškų, svertų - kertinių būtybių - sąsiaurių.
* Žmogus yra dalis gamtos ir taipogi ne.
Pridėta 188 eilutė:
Pakeistos 196-223 eilutės iš
* Susisiję audiniai. Kokie nukrypsta.


* Paveldinčios būtybės. Kaip nukrypsta.* Spaudžiamos buveinės. Kodėl nukrypsta.

* Aristotelio keturios priežastys. Jisai įžvelgė biologijoje?
* Sėkmės savybių ženklai - kaip atrodo.

Abėcėlė pasisekimų ir nepasisekimų apibrėžia fenotipus.

Kurti žodžius iš tos abėcėlės, kombinatoriką bendrų dėsnių, junginius.

Tai savybių abėcėlė ir jos junginiai.

Keturi būdai dirbti su savybėmis.

Aristotelio keturios priežastys

akmeninis liūtas

Ar - Koks - Kaip - Kodėl - visus galima suprast kaip priežastys, ypač nukrypimo

1)
Užteršimas, užkrėtimas.
į:
* Užteršimas, užkrėtimas.
Pakeistos 203-204 eilutės iš
2) Genetinė informacija.
į:
Susisiję audiniai. Kokie nukrypsta.
*
Genetinė informacija.
Pakeistos 209-211 eilutės iš
3) Iš fenotipo išgauti genotipą. (Tirti atvirkščia kryptimi, eiti link priežasčių).

4) Lygiagretė raiška.
į:
Paveldinčios būtybės. Kaip nukrypsta.
* Iš fenotipo išgauti genotipą. (Tirti atvirkščia kryptimi, eiti link priežasčių).


Spaudžiamos buveinės. Kodėl nukrypsta.
*
Lygiagretė raiška.
Pakeistos 218-219 eilutės iš
1) Dievas, 2) Aš, 3) Tu, 4) Kitas
į:

Aristotelio keturios priežastys.
* Jisai įžvelgė biologijoje?
* Sėkmės savybių ženklai - kaip atrodo.
* akmeninis liūtas
* Ar - Koks - Kaip - Kodėl - visus galima suprast kaip priežastys, ypač nukrypimo

Abėcėlė pasisekimų ir nepasisekimų apibrėžia fenotipus.
* Tai savybių abėcėlė ir jos junginiai.
* Kurti žodžius iš tos abėcėlės, kombinatoriką bendrų dėsnių, junginius.
* Keturi būdai dirbti su savybėmis.
2021 lapkričio 04 d., 22:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 125-134 eilutės iš
* Homeostazė (sustygavimas) ir nukrypimai.


* Savęs pranokimo
.
Keturi
aplinkų tyrimai išsako kaip suprantame pasisekimą. Keturios pakopos pasisekimo.
į:
* Homeostazė (sustygavimas) ir nukrypimai.
* Homeostazė - gamtos pusiausvyra.

Savęs pranokimo.
* Dauginimasis yra nukrypimas kylantis iš homeostazės (atstatymo) kraštutinumo.

Bendri pasisekimo dėsniai.
*
Keturi aplinkų tyrimai išsako kaip suprantame pasisekimą. Keturios pakopos pasisekimo.
Pakeistos 135-140 eilutės iš
* Ar duoda vaisių? Duoda vaisių.
* Ar bujoja? Užgožta
. Homeostazė.
* Ar vystosi? Neišsivysto
.
* Ar gyvuoja? Sėkla neturi aplinkos, nesuveikia.
Bendri pasisekimo dėsniai.
į:
* Sėkla ant akmens yra pastebima, užtat paukščiai sulesia.
* Daigas be šaknų žlunga, sudega saulėje.
* Daigasa tarp piktžolių sunkiai laikosi.
* Daigas puikioje dirvoje duoda didelį derlių.
Ištrinta 143 eilutė:
Pakeistos 146-149 eilutės iš
Homeostazė - gamtos pusiausvyra.

Terpės nukreipymai - homeostazė - ir užteršimas.
į:
Pakeistos 150-153 eilutės iš
Homeostazė (atstatymas) ir nukrypimai. Dauginimasis yra nukrypimas kylantis iš homeostazės (atstatymo) kraštutinumo.

Homeostazė išreiškia gamtos raidos būsenas - homeostazė yra darna, o jinai iškyla leidžiant visoms galimybėms išsiskirti ir paskui kiekvieną atskirai įtraukiant.
į:
* Homeostazė (atstatymas) ir nukrypimai.
* Homeostazė išreiškia gamtos raidos būsenas - homeostazė yra darna, o jinai iškyla leidžiant visoms galimybėms išsiskirti ir paskui kiekvieną atskirai įtraukiant.
Pakeistos 191-195 eilutės iš
* Užkrečiantys genai. Ar nukrypsta.
į:

Užkrečiantys genai. Ar nukrypsta.
* Terpės nukreipymai - homeostazė - ir užteršimas.
Pridėtos 197-198 eilutės:
Pridėtos 200-202 eilutės:

2021 lapkričio 04 d., 22:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 91-94 eilutės:
Viekas - Qi4

Sandas yra priemonė, yra veikėjas siekiantis tikslo, įgyvendinantis tikslą. Veikėjas yra tai kas bando tikslą įgyvendinti, tam telkia išteklius.
Pakeistos 96-98 eilutės iš
* Gamtoje.
* Atotrūkyje.
* Terpėje.
į:
Gamtoje.
* In situ.

Atotrūkyje.
* In vitro
* Yang


Terpėje.
* In vivo
* Yin
Pakeistos 111-117 eilutės iš

Viekas - Qi4

Sugražinti būtybę į terpę. Galima pridėti dirbtiną ženklą ir jį sekti toliau
. Pavyzdžiui, migruojančius paukščius.

Sandas yra priemonė, yra veikėjas siekiantis tikslo, įgyvendinantis tikslą. Veikėjas yra tai kas bando tikslą įgyvendinti, tam telkia išteklius.
į:
Galima pridėti dirbtiną ženklą ir jį sekti toliau. Pavyzdžiui, migruojančius paukščius.
Pridėta 117 eilutė:
Pridėtos 119-120 eilutės:
Pakeistos 122-127 eilutės iš
* Atsistatymo.
į:

Atsistatymo.
* Homeostazė (sustygavimas) ir nukrypimai.
Pakeistos 130-131 eilutės iš
* Prisiminti Jėzaus pamokslą apie sėjėją, keturis lygmenis.
į:
Pakeistos 144-145 eilutės iš
Homeostazė (sustygavimas) ir nukrypimai.
į:
Pridėta 302 eilutė:
* Galima suprasti, kad gyvoje būtybėje glūdi tie patys tyrimo būdai.
2021 lapkričio 04 d., 22:26 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 88-89 eilutės:
Puoselėti sąmoningumą - ieškoti būtybės savasties ribą - palaikyti jos įsijautimo ir atitokėjimo kaitaliojimą.
Pridėtos 304-305 eilutės:

Puoselėti sąmoningumą - ieškoti būtybės savasties ribą - palaikyti jos įsijautimo ir atitokėjimo kaitaliojimą.
2021 lapkričio 04 d., 22:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-28 eilutės iš
* 3 įvadui
į:
* 1/3 įvadui
Pakeistos 30-32 eilutės iš
* 5 išvadoms
į:
* 1/5 išvadoms

Iš viso: 2/16
2021 lapkričio 04 d., 22:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 352 eilutė iš:
Taigi, Adomas tyrė gyvūnus, o Dievas tuo pačiu tyrė Adomą, pamatyti, kaip jis juos pavadins.
į:
Taigi, Adomas tyrė gyvūnus, o Dievas tuo pačiu tyrė Adomą, pamatyti, kaip jis juos pavadins. Ir viso to tikslas buvo rasti ką mylėti.
2021 lapkričio 04 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 346-351 eilutės iš
--------------------------------------

Pabaigai vilties ženklą kaip Adomas pavadino gyvūnus, kaip Adomas juos tyrė, o Dievas tuo pačiu tyrė Adomą.

Visi žinome, kad Adomas buvo botanikas, jisai atpažino medžius. Bet užmirštame, kad Adomas taipogi buvo zoologas.
į:
-------------------------------------------------------------

Pabaigai prisiminsiu Pradžios knygą. Visi žinome, kad Adomas buvo botanikas, jisai atpažino medžius. Bet užmirštame, kad Adomas taipogi buvo zoologas.
Pakeistos 352-355 eilutės iš
Dievas išėmė šonkaulį ir užpildė raumenimis - biologijos išsiaiškinimo būdas. Ir kartu smegenų veikimo būdas - palyginti neuroną su išjungtu neuronu, pasąmonę su sąmone. Iš vyro išėmė tuščią vietą - šonkaulį (sąmonę) - ir užpildė raumenimis - ląstelę (pasąmone).

''Tuomet VIEŠPATS Dievas užmigdė žmogų giliu miegu ir, jam miegant, išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį buvo išėmęs iš žmogaus, VIEŠPATS Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė: „Štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama moterimi, nes iš vyro buvo paimta.“

----------------------------------
į:
Taigi, Adomas tyrė gyvūnus, o Dievas tuo pačiu tyrė Adomą, pamatyti, kaip jis juos pavadins.

Dėkoju fizikui Thomas Gajdosik už pabendravimą besirengiant šiam pranešimui
.

---------------------------------------------------------------
2021 lapkričio 04 d., 22:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-29 eilutės:

* 3 įvadui
* 8 pavyzdžiams
* 5 išvadoms
2021 lapkričio 04 d., 22:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 298-299 eilutės iš
į:
* Dargi žmogus pranoksta save kada myli ne įgimtai, tai kas jam miela, o dėsningai, paklūstant įsakymui mylėti. Žmogus iš prigimties atpažįsta gyvybės savybių abėcėlę, tačiau ugdydamas save, gyvendamas dėsningai, jisai sugeba skaityti ir rašyti vis naujus gyvybės žodžius, sakinius ir raštus.
Pakeistos 308-318 eilutės iš

Žmonijos ir gamtos santykius. Kuria prasme žmonija yra dalis gamtos ir kuria prasme nėra? Žmonija gyvena dvilypį gyvenimą, kuriame iškyla tikslas, tikslingumas, kodėl
.

---------------------------------------

'''Žmogaus ir Dievo tyrimų santykis
. Žmogus tiria, o Dievas tiria kaip jisai tiria.'''

Dargi žmogus pranoksta save kada myli ne įgimtai, tai kas jam miela, o dėsningai
, paklūstant įsakymui mylėti. Žmogus iš prigimties atpažįsta gyvybės savybių abėcėlę, tačiau ugdydamas save, gyvendamas dėsningai, jisai sugeba skaityti ir rašyti vis naujus gyvybės žodžius, sakinius ir raštus.

Jeigu mums duota vykdyti įsakymą mylėti, mums kartu duota galimybė nuklysti ir
nusidėti.
į:
Žmogaus tikslas
* Žmogus – gyvybės tyrėjas.
* Tiria ne paskiras žmogus, o visa žmonija.
* Kodėl žmogus tiria gyvūnus? Nes jisai ieško sau poros.
* Paaiškinti kaip žmonijos tikslas susijęs su žmonijos būkle
.
* Paaiškinti kaip Kitu susidėlioja gyvybės mokslas - gamta - ir amžino gyvenimo (išminties, geros valios, Dievo valios) mokslas - šviesuolių bendrystė - kuria Dievas įsijungia.

Kertinių vertybių svarba.
* Gyvybės savybės
- kertinės vertybės - pasakėčių gyvūnai - angelai sargai - meilės atspindžiai.


Žmonijos ir gamtos santykius.
* Kuria prasme žmonija yra dalis gamtos ir kuria prasme nėra?
* Žmonija gyvena dvilypį gyvenimą
, kuriame iškyla tikslas, tikslingumas, kodėl.

Žmogaus ir Dievo tyrimų santykis.
* Žmogus tiria, o Dievas tiria kaip
jisai tiria.
* Jeigu mums duota vykdyti įsakymą mylėti
, mums kartu duota galimybė nuklysti ir nusidėti.
Pakeistos 327-331 eilutės iš
---------------------------------------

Dorovinis
iššūkis mylėti besąlygiškai leidžia žmonijai susigaudyti visatoje, kaip jos tyrimai išplaukia iš Dievo tyrimų. Dievą išplečia gamta, gamtą išplečia žmogus, žmogų išplečia jo dirbiniai.
į:
* Dorovinis iššūkis mylėti besąlygiškai leidžia žmonijai susigaudyti visatoje, kaip jos tyrimai išplaukia iš Dievo tyrimų.
*
Dievą išplečia gamta, gamtą išplečia žmogus, žmogų išplečia jo dirbiniai.
* Žmonija tirdama valdo gamtą, o Dievas tirdamas jai leidžia vystytis. Tad gamta žmonija ir Dievas turi bendrą terpę, bendrą kūrinį, bendrą veiklą kuria gali susikalbėti.
* Dievui mylėti reiškia pasitraukti ir tuomi kurti. Žmonijai mylėti reiškia įsitraukti ir valdyti, tuomi perkurti.
* Jėzaus svarba kaip taškas į kurį viskas susiveda. Šviesuolių bendrystės pradžia ir atrama.

Ateiviai, dirbtinas protavimas
* Dievą išverčia gamta, gamtą išverčia žmonija, žmoniją išverčia dirbtinas protavimas. Visur kyla dvilypumo klausimas.
* Ar dirbtinas protavimas prilygsta šviesuolių bendrystei.
* Meilės vaidmens pasekmės. Žmogų ir jo likimo lėmėjus suprasti kaip mylėtojus.
* Apžvelgti žmonijos būklę visatoje: Dievas, ateiviai, dirbtinis intelektas. Kuria prasme jie visi dalis gamtos? Mokytis juos mylėti.
* Iš žmogaus visi gali mokytis, net jį visaip pranokstantys - tiek Dievas, tiek ateiviai, tiek dirbtinas protas.
* Kiti tyrinėtojai - ateiviai, dirbtinas protas - įsipaišo į žmonijos tyrinėtojų bendrystę, tad į žmoniją.
* Žmogų visatoje gali pranokti dirbtinas protas, gali pranokti iš kitur atkeliavę ateiviai, tačiau žmogus liks visiems brangus kaip tyrėjas, mokantis mylėti, tiek įgimtai, tiek dėsningai. Būtent žmonija išskiria žinojimo lygmenis: Ar, Koks, Kaip, Kodėl.
Ištrintos 342-379 eilutės:

Aptarsiu žmonijos svarbą visatos raidoje tarp dirbtinų protų, ateivių (retų ar dažnų), Jėzaus ir Dievo.

Dievą išverčia gamta, gamtą išverčia žmonija, žmoniją išverčia dirbtinas protavimas. Visur kyla dvilypumo klausimas. Ar dirbtinas protavimas prilygsta šviesuolių bendrystei.

Kertinių vertybių svarba.

Gyvybės savybės - kertinės vertybės - pasakėčių gyvūnai - angelai sargai - meilės atspindžiai.

Kodėl žmogus tiria gyvūnus? Nes jisai ieško sau poros.

* Meilės vaidmens pasekmės. Žmogų ir jo likimo lėmėjus suprasti kaip mylėtojus.

* Apžvelgti žmonijos būklę visatoje: Dievas, ateiviai, dirbtinis intelektas. Kuria prasme jie visi dalis gamtos? Mokytis juos mylėti.

* Paaiškinti kaip žmonijos tikslas susijęs su žmonijos būkle.

* Paaiškinti kaip Kitu susidėlioja gyvybės mokslas - gamta - ir amžino gyvenimo (išminties, geros valios, Dievo valios) mokslas - šviesuolių bendrystė - kuria Dievas įsijungia.

Iš žmogaus visi gali mokytis, net jį visaip pranokstantys - tiek Dievas, tiek ateiviai, tiek dirbtinas protas.

Kiti tyrinėtojai - ateiviai, dirbtinas protas - įsipaišo į žmonijos tyrinėtojų bendrystę, tad į žmoniją.

Žmonija tirdama valdo gamtą, o Dievas tirdamas jai leidžia vystytis. Tad gamta žmonija ir Dievas turi bendrą terpę, bendrą kūrinį, bendrą veiklą kuria gali susikalbėti.

Žmogų visatoje gali pranokti dirbtinas protas, gali pranokti iš kitur atkeliavę ateiviai, tačiau žmogus liks visiems brangus kaip tyrėjas, mokantis mylėti, tiek įgimtai, tiek dėsningai. Būtent žmonija išskiria žinojimo lygmenis: Ar, Koks, Kaip, Kodėl.

Jėzaus svarba kaip taškas į kurį viskas susiveda. Šviesuolių bendrystės pradžia ir atrama.


Žmogus – gyvybės tyrėjas.
* Žmogaus ir Dievo tyrimų santykis. Žmogus tiria, o Dievas tiria kaip jisai tiria.

Dievui mylėti reiškia pasitraukti ir tuomi kurti. Žmonijai mylėti reiškia įsitraukti ir valdyti, tuomi perkurti.

Tiria ne paskiras žmogus, o visa žmonija.

------------------------------------
2021 lapkričio 04 d., 21:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 276-284 eilutės iš
Ši santvarka iš esmės nesikeičia, užtat joje slypi mums įgimtas supratimas, kas yra gyvybė, kas yra žmogus, kas yra meilė. Paaiškėja, kad žmogus gamtoje yra tyrėjas nagrinėjantis gyvybės medžiagas ir sąlygas, išsiaiškinantis gyvybės savybių abėcėlę ir augantis vis labiau raštingu gyvybės galimybėmis. Milijonus metų vystomas ir ugdomas žmogus nepasakys, kas yra gyvybė, tačiau jisai įgimtai moka ją atpažinti, stebėti, pavadinti, palaikyti, puoselėti, mylėti.

* '''Išskirti įgimtą meilę ir dėsningą meilę
.'''
* Išvesti sąvokas: gyvybė, žmogus, meilė
.
* Išnagrinėjus biologijos epistemologiją suprasti gyvybę, meilę, žmogų.

Biologijos didysis klausimas, Kas yra gyvybė? lieka neatsakytas. Apžvelgsiu biologų išsiaiškinimo būdus. Iš jų paaiškės, kas yra gyvybė ir meilė, branda ir gyvenimas, amžina branda ir amžinas gyvenimas.

Gyvybės savybės. Adomas pavadindamas gyvūnus, ieškodamas žmonos, buvo tyrėjas. Ir dvigubas tyrėjas, nes juo paaiškėja kaip būtent jisai pavadins.
į:
Kas yra gyvybė.


Kas yra branda.


Kas yra gyvenimas
.

---------------------------

Kas yra
žmogus.

Žmogus
yra gyvybės tyrėjas.

Žmogus gamtoje yra tyrėjas nagrinėjantis gyvybės medžiagas ir sąlygas, išsiaiškinantis gyvybės savybių abėcėlę ir augantis vis labiau raštingu gyvybės galimybėmis. Milijonus metų vystomas ir ugdomas žmogus nepasakys
, kas yra gyvybė, tačiau jisai įgimtai moka ją atpažinti, stebėti, pavadinti, palaikyti, puoselėti, mylėti.


-------------------------------

Kas yra meilė
.

Išskirti įgimtą meilę ir dėsningą meilę
.

Kas yra amžina branda.

Kas yra amžinas gyvenimas
.

--------------------------------

Kokie yra žmogaus
, gamtos, Dievo tikslai.
2021 lapkričio 04 d., 21:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 203 eilutė:
* Lietuvių kalbos žodžių vyriškos ir moteriškos giminės.
2021 lapkričio 04 d., 21:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 202 eilutė:
* Sąsajos - Levi-Strauss
2021 lapkričio 04 d., 21:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 92-93 eilutės iš
į:
Viekas - Qi4
Ištrinta 96 eilutė:
2021 lapkričio 04 d., 21:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 147-162 eilutės:
Kaip trejybės ratas susijęs su trimis gamtos raidos būsenomis?

Trejybės ratas išsako žmonijos (tyrėjo) įsitraukimą.

Gyvybės neapibrėžtumas yra dieviškas.

Žmogus yra gamtos parazitas. Žmogus valdo gamtą. Sąmoninguma pridėjimas yra valdymas. Persakyti įgimtą meilę dėsniais.

Tirdami gamtą ieškome valdymo taškų, svertų - kertinių būtybių - sąsiaurių.

Žmogus yra dalis gamtos ir taipogi ne.

Veisiant - naikinti kitas galimybes.

* Natural and artificial. Biology is the inverse of physics. In physics we isolate and study a subsystem. In biology, we ourselves are inside the system. We study nature, the living system. We make sure to include the living spirit from the system into our subsystem. We study that living spirit which is present in the natural but not in the artificial. Although ultimately there is no escaping the natural, it is all around us.
Pridėtos 180-212 eilutės:
Abėcėlė pasisekimų ir nepasisekimų apibrėžia fenotipus.

Kurti žodžius iš tos abėcėlės, kombinatoriką bendrų dėsnių, junginius.

Tai savybių abėcėlė ir jos junginiai.

Keturi būdai dirbti su savybėmis.

Aristotelio keturios priežastys

akmeninis liūtas

Ar - Koks - Kaip - Kodėl - visus galima suprast kaip priežastys, ypač nukrypimo

1) Užteršimas, užkrėtimas.
* (Prieštaravimas)
* Atsiranda gyvybė ten kur paruošta aplinka, kur tokios gyvybės neturėtų būti. Dažnai tai vienalytė aplinka.
* Susitelkti į nesąmonę.
* Chemijoje - savaiminė reakcija?
* Atsitiktiniai atradimai sugadinus aplinką.

2) Genetinė informacija.
* Tai ką mes vadiname genais.

3) Iš fenotipo išgauti genotipą. (Tirti atvirkščia kryptimi, eiti link priežasčių).

4) Lygiagretė raiška.
* Molekulės, genai, baltymai, aplinka, ląstelė, elgesys, organizmas, populiacijos, gamta.
* Kaip išmąstyti lygmenų ketverybę?

1) Dievas, 2) Aš, 3) Tu, 4) Kitas
Pridėtos 225-260 eilutės:
Santvarka.

6 poros 4 lygmenų

Valdyti šias savybes 6 pertvarkymais.

Įsivaizduoti gyvybės būtybių išgyvenimus. Antropomorfizavimas.

Mylėti žmones kaip gamtos būtybes.

Priskiriame tikslus. Gyvybė siekdamas sėkmės pripažįsta tikslus.

Savybės nukreipia sąlygas.

Gyvybė yra sėkmės savybių valdymo sistema.
* Sėkmę nusako keturi aplinkos lygmenys.
* Sėkmę taip pat nusako sando ištraukimas ir įstatymas. (Kad tai yra kažkas.)
* Rūpinasi neapibrėžtumu? Kiek pasisekimas apibrėžtas?

Mūsų kertinės vertybės valdo mūsų vertybes, mūsų savybes.
* Ar kertinės vertybės yra gyvos?
* Ar tai angelai?
* Kuria prasme tai meilė?

Žmogus turi dvilypumą, dvilypį skatulį, kuriuo atsiveria dorovinis pasirinkimas - sau ar visų labui?
* Mylėti Kitą apskritai? Ar mylėti save?

Kaip su žmonijos dirbiniais? Su laboratorijos aparatais? Kuria prasme tai dalis gamtos?

Žmonija yra menkas parazitas užvaldantis, užgrobiantis planetą.
* Žmonijos užmojis - Jėzaus Pamoksle nuo kalno skelbiama karalystė - Izaijo regėjimas kaip sugyvena visi gyvūnai.

Žmonija bendra visiems dorovinio pasirinkimo būtybėms. Dorovinio pasirinkimo apibrėžimas. Tokios būtybės gali būtų žmoniškos, įsitraukiančios, arba dieviškos, pasitraukiančios.

Visata sustatyti iškelti šį dorovinį pasirinkimą. Viskas visatoje yra tam reikalinga sąlyga.
Pakeistos 263-355 eilutės iš


---------------------------

Kaip trejybės ratas susijęs su trimis gamtos raidos būsenomis?

Trejybės ratas išsako žmonijos (tyrėjo) įsitraukimą.

Gyvybės neapibrėžtumas yra dieviškas.

Žmogus yra gamtos parazitas. Žmogus valdo gamtą. Sąmoninguma pridėjimas yra valdymas. Persakyti įgimtą meilę dėsniais.

Tirdami gamtą ieškome valdymo taškų, svertų - kertinių būtybių - sąsiaurių.

Žmogus yra dalis gamtos ir taipogi ne.

Veisiant - naikinti kitas
galimybes.

* Natural and artificial. Biology is the inverse of physics. In physics we isolate and study a subsystem. In biology, we ourselves are inside the system. We study nature, the living system. We make sure to include the living spirit from the system into our subsystem. We study that living spirit which is present in the natural but not in the artificial. Although ultimately there is no escaping the natural, it is all around us.

-------------------------------

Abėcėlė pasisekimų ir nepasisekimų apibrėžia fenotipus.

Kurti žodžius iš tos abėcėlės, kombinatoriką bendrų dėsnių, junginius.

Tai savybių abėcėlė ir jos junginiai.

Keturi būdai dirbti su savybėmis.

Aristotelio keturios priežastys

akmeninis liūtas

Ar - Koks - Kaip - Kodėl - visus galima suprast kaip priežastys, ypač nukrypimo

1) Užteršimas, užkrėtimas.
* (Prieštaravimas)
* Atsiranda gyvybė ten kur paruošta aplinka, kur tokios gyvybės neturėtų būti. Dažnai tai vienalytė aplinka.
* Susitelkti į nesąmonę.
* Chemijoje - savaiminė reakcija?
* Atsitiktiniai atradimai sugadinus aplinką.

2) Genetinė informacija.
* Tai ką mes vadiname genais.

3) Iš fenotipo išgauti genotipą. (Tirti atvirkščia kryptimi, eiti link priežasčių).

4) Lygiagretė raiška.
* Molekulės, genai, baltymai, aplinka, ląstelė, elgesys, organizmas, populiacijos, gamta.
* Kaip išmąstyti lygmenų ketverybę?

1) Dievas, 2) Aš, 3) Tu, 4) Kitas

----------------------------

Santvarka.

6 poros 4 lygmenų

Valdyti šias savybes 6 pertvarkymais.

Įsivaizduoti gyvybės būtybių išgyvenimus. Antropomorfizavimas.

Mylėti žmones kaip gamtos būtybes.

Priskiriame tikslus. Gyvybė siekdamas sėkmės pripažįsta tikslus.

Savybės nukreipia sąlygas.

Gyvybė yra sėkmės savybių valdymo sistema.
* Sėkmę nusako keturi aplinkos lygmenys.
* Sėkmę taip pat nusako sando ištraukimas ir įstatymas. (Kad tai yra kažkas.)
* Rūpinasi neapibrėžtumu? Kiek pasisekimas apibrėžtas?

Mūsų kertinės vertybės valdo mūsų vertybes, mūsų savybes.
* Ar kertinės vertybės yra gyvos?
* Ar tai angelai?
* Kuria prasme tai meilė?

Žmogus turi dvilypumą, dvilypį skatulį, kuriuo atsiveria dorovinis pasirinkimas - sau ar visų labui?
* Mylėti Kitą apskritai? Ar mylėti save?

Kaip su žmonijos dirbiniais? Su laboratorijos aparatais? Kuria prasme tai dalis gamtos?

Žmonija yra menkas parazitas užvaldantis, užgrobiantis planetą.
* Žmonijos užmojis - Jėzaus Pamoksle nuo kalno skelbiama karalystė - Izaijo regėjimas kaip sugyvena visi gyvūnai.

Žmonija bendra visiems dorovinio pasirinkimo būtybėms. Dorovinio pasirinkimo apibrėžimas. Tokios būtybės gali būtų žmoniškos, įsitraukiančios, arba dieviškos, pasitraukiančios.

Visata sustatyti iškelti šį dorovinį pasirinkimą. Viskas visatoje yra tam reikalinga sąlyga.

--------------------------
į:
Dėsningai atjausti
* Apskaičiuoti
galimybes
2021 lapkričio 04 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 92-98 eilutės:


Sugražinti būtybę į terpę. Galima pridėti dirbtiną ženklą ir jį sekti toliau. Pavyzdžiui, migruojančius paukščius.

Sandas yra priemonė, yra veikėjas siekiantis tikslo, įgyvendinantis tikslą. Veikėjas yra tai kas bando tikslą įgyvendinti, tam telkia išteklius.
Pridėtos 109-137 eilutės:
Keturi aplinkų tyrimai išsako kaip suprantame pasisekimą. Keturios pakopos pasisekimo.

Jėzus palyginimas apie sėjėją ir sėklą.
* Ar duoda vaisių? Duoda vaisių.
* Ar bujoja? Užgožta. Homeostazė.
* Ar vystosi? Neišsivysto.
* Ar gyvuoja? Sėkla neturi aplinkos, nesuveikia.
Bendri pasisekimo dėsniai.

Kaip sekasi sistemoje, anot ženklų. Ar sekasi ir kodėl.

Homeostazė (sustygavimas) ir nukrypimai.

Ištirti kaip būtybė suderinta savo sąlygoms.

Homeostazė - gamtos pusiausvyra.

Terpės nukreipymai - homeostazė - ir užteršimas.

Sąlygose yra tikslas. Tas tikslas yra išsilaikyti, atsistatyti. Perkeltinis tikslas yra atsikartoti, įsigalėti, nes tuomi pasiektas iš esmės tas pats dalykas.

Homeostazė (atstatymas) ir nukrypimai. Dauginimasis yra nukrypimas kylantis iš homeostazės (atstatymo) kraštutinumo.

Homeostazė išreiškia gamtos raidos būsenas - homeostazė yra darna, o jinai iškyla leidžiant visoms galimybėms išsiskirti ir paskui kiekvieną atskirai įtraukiant.

Mes kaip gamtos valdovai, jos ganytojai, ja besirūpinantys prievaizdai - mes turime savo tikslus - ir dvi rūšis pasisekimo - sau kaip tyrėjams ir savo pramonei.

Gyvybė nebūtinai turi daugintis bet ji turi save atstatyti. Ir kai išsivysto galimybė atstatyti savo dalis, susidaro galimybė save visą atstatyti, atkurti. Arba atkurti savo sėklas.
Pakeistos 162-164 eilutės iš
į:
* Sėkmės savybių ženklai - kaip atrodo.
Pakeistos 166-173 eilutės iš
Keturi sandų tyrimai.

Sėkmės
savybių ženklai - kaip atrodo.

Sugražinti būtybę į terpę. Galima pridėti dirbtiną ženklą ir jį sekti toliau. Pavyzdžiui, migruojančius paukščius.

Sandas yra priemonė, yra veikėjas siekiantis tikslo, įgyvendinantis tikslą. Veikėjas yra tai kas bando tikslą įgyvendinti, tam telkia išteklius.
į:
Valdyti sėkmės savybių svertus
* Išsiskyrimų raida
.
* Išteklių atlasas.
* Apdorojimo vadovėlis.
* Viešpatavimo laikmečiai.
* Sprendimų žinynas
.
* Pasėkmių kilpos.

Atspindi
Pakeistos 178-205 eilutės iš
Keturi aplinkų tyrimai išsako kaip suprantame pasisekimą. Keturios pakopos pasisekimo.

Jėzus palyginimas apie sėjėją ir sėklą.
* Ar duoda vaisių? Duoda vaisių.
* Ar bujoja? Užgožta. Homeostazė.
* Ar vystosi? Neišsivysto.
* Ar gyvuoja? Sėkla neturi aplinkos, nesuveikia.
Bendri pasisekimo dėsniai.

Kaip sekasi sistemoje, anot ženklų. Ar sekasi ir kodėl.

Homeostazė (sustygavimas) ir nukrypimai.

Ištirti kaip būtybė suderinta savo sąlygoms.

Homeostazė - gamtos pusiausvyra.

Terpės nukreipymai - homeostazė - ir užteršimas.

Sąlygose yra tikslas. Tas tikslas yra išsilaikyti, atsistatyti. Perkeltinis tikslas yra atsikartoti, įsigalėti, nes tuomi pasiektas iš esmės tas pats dalykas.

Homeostazė (atstatymas) ir nukrypimai. Dauginimasis yra nukrypimas kylantis iš homeostazės (atstatymo) kraštutinumo.

Homeostazė išreiškia gamtos raidos būsenas - homeostazė yra darna, o jinai iškyla leidžiant visoms galimybėms išsiskirti ir paskui kiekvieną atskirai įtraukiant.

Mes kaip gamtos valdovai, jos ganytojai, ja besirūpinantys prievaizdai - mes turime savo tikslus - ir dvi rūšis pasisekimo - sau kaip tyrėjams ir savo pramonei.

Gyvybė nebūtinai turi daugintis bet ji turi save atstatyti. Ir kai išsivysto galimybė atstatyti savo dalis, susidaro galimybė save visą atstatyti, atkurti. Arba atkurti savo sėklas.
į:
2021 lapkričio 04 d., 21:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 100-101 eilutės:
* Prisiminti Jėzaus pamokslą apie sėjėją, keturis lygmenis.
Pakeistos 106-109 eilutės iš
*
į:
* Išvesti pavyzdines savybes.
* Išnaudoti žmonijos užmojus.

* Žmogaus tyrimams tinkami gyvūnai: aztekų kukurūzai, Mendelio pupos, genetikų vaisinės muselės Drozofilos, onkologų balta pelė.

-------------------------------------

Tikslingai pasodinti.
* Į buveinę įvesti ją perkuriančią būtybę.
Pakeistos 117-128 eilutės iš
* Apžvelgti įvairių šviesuomenių išsiaiškinimo būdus.
* Palyginti su įvairių pasaulėžiūrių mitais.
* Biologijos epistemologijoje remtis pavyzdžiais tiek iš vakarų, tiek iš rytų, pavyzdžiui, iš kinų medicinos.
* Apžvelgti biologijos išsiaiškinimo būdus, įskaitant kinų medicinos.
* Apžvelgti kinų liaudies mediciną, kinų biologija.
* Susipažinti su kinų mitais apie pasaulio pradžią. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_creation_myths | Chinese creation myths]]
* Yin ir Yang pradai.
* Prisiminti Jėzaus pamokslą apie sėjėją, keturis lygmenis.
* Žmogaus tyrimams tinkami gyvūnai: aztekų kukurūzai, Mendelio pupos, genetikų vaisinės muselės Drozofilos, onkologų balta pelė.

Aristotelio keturios priežastys įvairiai iškils - jisai įžvelgė
biologijoje?
į:
------------------------------------

Įžvelgti savybių tikslus nukrypimuose
.
* Užkrečiantys genai. Ar nukrypsta.
* Susisiję audiniai. Kokie nukrypsta.
* Paveldinčios būtybės. Kaip nukrypsta.
* Spaudžiamos buveinės. Kodėl nukrypsta
.

* Aristotelio keturios priežastys. Jisai įžvelgė biologijoje?
Pridėtos 345-350 eilutės:
----------------------------------

[+Užrašai+]

* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_creation_myths | Chinese creation myths]]
* Yin ir Yang pradai?
2021 lapkričio 04 d., 21:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 58-63 eilutės iš
Šias sistemas, šias santvarkas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymų veikloje, kraujo ląstelėje, skrandyje, baravyke, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus mokslui būdingais būdais.

Gyvybė nagrinėjama kaip sistemų sistema. Iškyla trys požiūriai
* Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje žalia spalva pažymėjau, kad biologai aprėžia gyvybės pavyzdį pačioje gamtoje, laboratorijoje ją panagrinėja
...
* Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tirti tų sąlygų dėsningumus.
*
Gyvybė yra rinkinys savybių
į:
Šias sistemas, šias santvarkas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymų veikloje, kraujo ląstelėje, skrandyje, baravyke, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus savo mokslui būdingais tyrimo būdais.

Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje žalia spalva pažymėjau, kad biologai aprėžia gyvybės pavyzdį pačioje gamtoje, laboratorijoje ją panagrinėja...

Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tirti tų sąlygų dėsningumus
.


Gyvybė
yra rinkinys savybių
2021 lapkričio 04 d., 21:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-57 eilutės iš
Gyvybę galima plačiai suprasti, įžvelgti ją įvairiausiuose lygmenyse - baltymų veikloje, kraujo ląstelėje, skrandyje, baravyke, skruzdėlyne, pelkėje.
į:
Gyvybei būdingos sistemų sistemos. Ir kaip jas visas išnarplioti?

Šias sistemas
, šias santvarkas įžvelgiame įvairiausiuose lygmenyse - baltymų veikloje, kraujo ląstelėje, skrandyje, baravyke, skruzdėlyne, sengirėje, planetoje. Visa tai yra gyva. Pavyzdžiais įsitikinau, kad nepaisant šios įvairovės, biologai rakinėja gyvybės klausimus jų mokslui būdingais būdais.
Pakeistos 61-62 eilutės iš
* Gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą.
* Gyvybę išreiška ją palaikančiose sąlygose, tad prasminga tirti tų sąlygų
į:
* Iš vienos pusės, gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą. Brėžinyje žalia spalva pažymėjau, kad biologai aprėžia gyvybės pavyzdį pačioje gamtoje, laboratorijoje ją panagrinėja...
* Iš kitos pusės, gyvybę apibrėžia ją palaikančios sąlygos, tad prasminga tirti tų sąlygų dėsningumus.
Pakeistos 93-101 eilutės iš
* Atskleidimo.
į:
* Pastebėjimo.
* Žlugimo.
* Atsistatymo.
* Savęs pranokimo.

-------------------------------------

Valdyti aplinką.
* Išsirinkti parankią būtybę
.
2021 lapkričio 04 d., 20:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-54 eilutės iš
Pristatysiu dvidešimt keturis išsiaiškinimo būdus.
į:
Kiek patyriau kiekviename mokslo dalyke...

Tai tiesiog atspindi žmogaus vaizduotę

Užtat atsispindi nesąmoningos prielaidos.

-------------------
2021 lapkričio 04 d., 20:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 46 eilutė iš:
Biologijos žinojimo rūmai.
į:
Pristatysiu 24 gyvybės mokslo išsiaiškinimo būdus, kuriuos esu išdėliojęs šiame brėžinyje.
2021 lapkričio 04 d., 20:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 40 eilutė iš:
Apžvelgus bus galima naujai pamąstyti, kas yra gyvybė, gyvenimas, meilė, žmogus, žmonija, ir kokie yra tikslai - gyvos būtybės, žmogaus, žmonijos, gamtos ir Dievo.
į:
Apžvelgus pamąstykime naujai, kas yra gyvybė, gyvenimas, gamta, žmogus, žmonija, meilė ir kokie yra tikslai - gyvos būtybės, žmogaus, gamtos, žmonijos ir Dievo.
2021 lapkričio 04 d., 20:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 40 eilutė iš:
Apžvelgus bus galima naujai pasisakyti, kas yra gyvybė, gyvenimas, meilė, žmogus, žmonija, ir kokie yra tikslai - gyvos būtybės, žmogaus, žmonijos, gamtos ir Dievo.
į:
Apžvelgus bus galima naujai pamąstyti, kas yra gyvybė, gyvenimas, meilė, žmogus, žmonija, ir kokie yra tikslai - gyvos būtybės, žmogaus, žmonijos, gamtos ir Dievo.
2021 lapkričio 04 d., 20:09 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 241-242 eilutės:
-----------------------------
%width=900px%https://www.math4wisdom.com/files/BiologyDiscoverySketch.png
2021 lapkričio 04 d., 20:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 48-49 eilutės:
Pristatysiu dvidešimt keturis išsiaiškinimo būdus.
Pakeistos 62-65 eilutės iš
į:
* įgimtai mylėti - susidraugauti
* tikslingai pasodinti - į gamtos buveinę, tai yra, į ekosistemą įvesti ją perkuriančią būtybę
* dėsningai atjausti - apskaičiuoti galimybes
Pridėtos 68-69 eilutės:
Įgimtai mylėti. Susidraugauti.
Pakeistos 76-78 eilutės iš
Pristatysiu 24 biologijos išsiaiškinimo būdus ir jų tarpusavio santykius.

* Žmonija yra gamtos valdovas.
į:
Aprėžti gyvybę.
* Gamtoje.
* Atotrūkyje.
* Terpėje.
* Grąžinus į gamtą
.

------------------------------------

Nustatyti sąlygas.
* Atskleidimo.
*

2021 lapkričio 04 d., 19:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-53 eilutės iš
Gyvybė yra sistemų sistemos.

Gyvybę galima plačiai suprasti, įžvelgti ją molekulėse, audiniuose
, padaruose, buveinėse.

Apžvalga
* Trys būdai kaip suvokti gyvybę
kaip sis
į:
Gyvybę galima plačiai suprasti, įžvelgti ją įvairiausiuose lygmenyse - baltymų veikloje, kraujo ląstelėje, skrandyje, baravyke, skruzdėlyne, pelkėje.

Gyvybė nagrinėjama
kaip sistemų sistema. Iškyla trys požiūriai
* Gyvybė susideda iš gyvybingų dalių, tad prasminga nagrinėti paskirų dalių gyvybingumą.
* Gyvybę išreiška ją palaikančiose sąlygose, tad prasminga tirti tų sąlygų
* Gyvybė yra rinkinys savybių

Žmogaus kaip tyrėjo vaidmuo pasireiškia

trejybės ratu

trimis svarbiausiais išsiaiškinimo būdais
2021 lapkričio 04 d., 19:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 40-49 eilutės iš
------------------------------------------------

'''Žmogaus vaizduotė kaip raktas į savo tikslą. Žinojimo rūmai ir gyvybės tyrėjas.'''

Įvairiausi žinojimo rūmai: mano filosofija, matematika, fizika, taip pat Jėzus, Vilniaus Gaonas, šachmatai, smegenų mokslas.

Chemijos žinojimo rūmai.

Valių dvilypumas.
į:
Apžvelgus bus galima naujai pasisakyti, kas yra gyvybė, gyvenimas, meilė, žmogus, žmonija, ir kokie yra tikslai - gyvos būtybės, žmogaus, žmonijos, gamtos ir Dievo.
Ištrintos 42-49 eilutės:

Aristotelio keturios priežastys

akmeninis liūtas

Ar - Koks - Kaip - Kodėl - visus galima suprast kaip priežastys, ypač nukrypimo

----------------------------------------
Pakeistos 44-48 eilutės iš
Biologijos žinojimo rūmai

Žmogus lig šiol nesugeba net apibrėžti gyvybės sąvokos. Tuo tarpu gyvybės mokslas
, biologija, lydėjo laukinį žmogų kada jisai jaukino vilkšunius (Eurazijoje) ir sodino javus (Levante) bei bulves (Anduose). Užtat prasminga apžvelgti įvairiausius biologijos išsiaiškinimo būdus, tiek Rytų, tiek Vakarų.
į:
------------------------------------

Biologijos žinojimo rūmai.

Gyvybė yra sistemų sistemos.

Gyvybę galima plačiai suprasti, įžvelgti ją molekulėse, audiniuose
, padaruose, buveinėse.

Apžvalga
* Trys būdai kaip suvokti gyvybę kaip sis
Pridėtos 147-152 eilutės:

Aristotelio keturios priežastys

akmeninis liūtas

Ar - Koks - Kaip - Kodėl - visus galima suprast kaip priežastys, ypač nukrypimo
2021 lapkričio 04 d., 19:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-21 eilutės iš
* Sukurti brėžinį.
* Apgenėti juodraštį.
į:
* Juodraštį suskaldyti į skyrelius.
* Parinkti pavyzdžius kiekvienam skyreliui
.
Pridėta 59 eilutė:
%center%%width=800px%Attach:GyvybesMoksloZinojimoRumai.png
2021 lapkričio 04 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-54 eilutės iš
Koks žmonijos tikslas? Koks gamtos tikslas?
* Žmogumi iškyla tikslai, tiek žmogaus, tiek gamtos, tiek Dievo. Ne tik paskiras žmogus bet visa žmonija turi savo tikslą
, savo tyrimą.

Žmonijos ir gamtos tikslų suvokimas nušviestų žmonijos
ir gamtos santykių galimybes.
* Galima pamąstyti kaip žmonijos tikslas yra susijęs su gamtos tikslu ir Dievu tikslu.
* Gamta yra žmonijos būklė
ir jos galimybės. Žmogus yra dalis gamtos, ypatinga dalis.
* Galima pasimokyti iš žmogaus vaizduotės (apie tikslus) ir iš biologijos išsiaiškinimo būdų (apie būklę).

Žmogus – gyvybės tyrėjas.
* Žmogaus ir Dievo tyrimų santykis. Žmogus tiria, o Dievas tiria kaip jisai tiria.

Dievui mylėti reiškia pasitraukti ir tuomi kurti. Žmonijai mylėti reiškia įsitraukti ir valdyti, tuomi perkurti.

Tiria ne paskiras žmogus, o visa žmonija.

Kas yra gyvybė - sėkmingų savybių valdymas. Sėkmingumas - tai tikslų įgyvendinimas - yra keturi tikslai.
į:
Žmonijos ir gamtos tikslų suvokimas nušviestų žmonijos ir gamtos santykių galimybes. Žmogus lig šiol nesugeba net apibrėžti gyvybės sąvokos. Tuo tarpu gyvybės mokslas, biologija, lydėjo laukinį žmogų kada jisai jaukino vilkšunius (Eurazijoje) ir sodino javus (Levante) bei bulves (Anduose). Jau tada turėjo žmogaus vaizduotėje glūdėti gyvybės mokslo galimybės. Užtat prasminga apžvelgti biologijos epistemologiją, ir būtent įvairiausius biologijos išsiaiškinimo būdus, tiek Rytų, tiek Vakarų.
Pridėtos 280-287 eilutės:


Žmogus – gyvybės tyrėjas.
* Žmogaus ir Dievo tyrimų santykis. Žmogus tiria, o Dievas tiria kaip jisai tiria.

Dievui mylėti reiškia pasitraukti ir tuomi kurti. Žmonijai mylėti reiškia įsitraukti ir valdyti, tuomi perkurti.

Tiria ne paskiras žmogus, o visa žmonija.
2021 lapkričio 04 d., 18:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 64-71 eilutės:

----------------------------------------

Aristotelio keturios priežastys

akmeninis liūtas

Ar - Koks - Kaip - Kodėl - visus galima suprast kaip priežastys, ypač nukrypimo
2021 lapkričio 04 d., 12:38 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 298-318 eilutės:

Išsiaiškinimo būdas: Atpažinimas to paties ir savęs.

------------------------------------

Mano vardas Andrius, tai reiškia žmogus. Antropocenas, tai Andriaus amžius.

Žmonijos istorija: Adomo pora, Nojaus laivas, Kristus vienas ant kryžiaus, Andrius vienas kryiumi tempia savo vežimą.


>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------------

'''Nenaudosiu'''

--------------------------
>><<

Vyras (Sūnus) buvo sukurtas antrą dieną. O žmogus - vyras ir moteris - sukurti šeštą dieną.

Pirmieji įsakymai buvo kūrybos dienos, tarsi įsakymai sau. Pirmasis įsakymas palaiminimas buvo gyvūnams: Būkite vaisingi ir dauginkitės! Pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje!“ Panašiai palaimina pirmą vyrą ir moterį: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams.“ Jie buvo vegetarai: "„Štai daviau jums visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, vedančius vaisius su sėklomis; jie bus jums maistas." Toliau įsakymas: „Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti.“
2021 lapkričio 04 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 319-355 eilutės iš
Pirmieji įsakymai buvo kūrybos dienos, tarsi įsakymai sau. Pirmasis įsakymas palaiminimas buvo gyvūnams: Būkite vaisingi ir dauginkitės! Pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje!“ Panašiai palaimina pirmą vyrą ir moterį: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams.“ Jie buvo vegetarai: "„Štai daviau jums visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, vedančius vaisius su sėklomis; jie bus jums maistas." Toliau įsakymas: „Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti.

>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------------

%center%'''Konferencija „Antropoceno iššūkiai: Žmogaus ir gamtos santykių problemos rytų ir vakarų mastytojų akiratyje“'''

--------------------------
>><<
Lietuvos kultūros tyrimų institutas Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti Organizaciniam komitetui iki '''2021 m. spalio 27 dienos'''.

2021 m. lapkričio 5 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia dvidešimt pirmą nacionalinę konferenciją „ANTROPOCENO IŠŠŪKIAI: ŽMOGAUS IR GAMTOS SANTYKIŲ PROBLEMOS RYTŲ ir VAKARŲ MĄSTYTOJŲ AKIRATYJE“ Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas – akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai – akad., prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, akad., prof. dr. Algis Mickūnas, prof. Stasys Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Žilvinas Svigaris, dr. Odeta Žukauskienė

Konferencijoje numatomos šios sesijos:

* 1. Teorinės civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos bei orientalistikos problemos
* 2. Žmogaus ir gamtos santykių recepcija Rytų ir Vakarų mąstymo tradicijose
* 3. Antropocenas ir „didžioji divergencija“
* 4. Antropocenas – naujas žemės planetos raidos etapas
* 5. Žmonijos poveikis Žemės gyvybės procesams ir klimato kaita
* 6. Antropocenas, etika ir masinis daugybės gyvybės formų išnykimas
* 7. Kiek realios ekologinės katastrofos, „šeštojo rūšių išmirimo“ ir žmonijos išlikimo grėsmės?
* 8. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, psichologiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos aspektai
* 9. Litvakų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171 El. paštas: aandrijauskas gmail.com Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, tel. – 8 645 424 06 el. paštas: <ingalauzonyte gmail.com>

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2022-2023 metais.
į:
Pirmieji įsakymai buvo kūrybos dienos, tarsi įsakymai sau. Pirmasis įsakymas palaiminimas buvo gyvūnams: Būkite vaisingi ir dauginkitės! Pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje!“ Panašiai palaimina pirmą vyrą ir moterį: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams.“ Jie buvo vegetarai: "„Štai daviau jums visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, vedančius vaisius su sėklomis; jie bus jums maistas." Toliau įsakymas: „Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti.
2021 lapkričio 04 d., 12:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Kur iškyla trys gamtos raidos būsenos?
Pakeistos 46-51 eilutės iš
(21 skaidrė) Keturios pranešimo dalys
* (5) Dievo, gamtos, žmogaus tyrimų būsenos.
* (6) Žmonijos būklė visatoje. Žmogaus kuklumas ir didybė - Dievui kukliausias indas.
* (6) Visata žmogaus vaizduotėje. Raktas į žmogaus tikslą. Žmogus – gyvybės tyrėjas.
* (5)
Žmogaus ir Dievo tyrimų santykis. Žmogus tiria, o Dievas tiria kaip jisai tiria.
į:
Žmogus – gyvybės tyrėjas.
* Žmogaus ir Dievo tyrimų santykis. Žmogus tiria, o Dievas tiria kaip jisai tiria.
Pakeistos 51-52 eilutės iš
Tiria ne paskiras žmogus, o visa žmonija, ir žmonija suprastina visa tyrėjų bendruomenė, įskaitant ateivius ir dirbtiną intelektą. Pastariesiems atsiveria tiek Dievo, tiek žmonijos vaidmuo.
į:
Tiria ne paskiras žmogus, o visa žmonija.
Ištrintos 56-234 eilutės:
'''Dievo, gamtos, žmogaus tyrimų būsenos'''

Ką man šiandien reiškia rytai ir vakarai? Dievui kaip atrodė iš ryto, ir žmogui, ar tiesiog man, kaip iš vakaro. Juk XXI amžius amžius gali būti paskutinis žmonijos amžius, tad prasminga pasidairyti pirmyn ir atgal, kur žmogus linksta ir kokia jo įtaka.

Neapibrėžtumo trejybė. Dievas tiria visumą vienu ypu.

Dievo tyrimas neturi tikslo bet yra būtent toks (Ar Dievas būtinas?) Dievui nereikia tikslų. Tikslas atsiranda su žinojimu. Tikslas atsiranda su atskyrimu, su suvokimu, su apibrėžimu.

Gamtos raidos trys būsenos: malonė, rungtyniavimas, visuma. Palyginti su tyrimo trimis pakopomis. Gamtos tyrimai vyksta lygiagrečiai.

Gamtos raidos trys būsenos pasireiškia Dievo tyrime ir žmogaus tyrime.

Gamtos visuma. Pernelyg sėkminga reiškia, kad pakeičia savo aplinką - neigiamai. Pavyzdžiui, anarobinės bacilos. Kambrinis sprogimas - ištirpo kalkės. Nebendradarbiaujantys išnyksta. Arba jeigu suėda visą savo maistą.

Neįsivaizduojamumo trys asmenys: Koks - Aš, Kaip - Tu, Kodėl - Kitas. Žmogaus tyrimas pratęsiamas, vyksta trejybės ratu, paeiliui, mokslo metodu. Trejybės ratu (nusistato Kitu-Kodėl, vykdo Tavimi-Kaip, permąsto Manimi-Koks) auga asmuo savesniu, tačiau tuo pačiu mažėja sąmoningumas, jo atsisakoma.

-------------------------------------------------

Dievas - kieno tai Dievas? Jis prieštarauja sau. Negali būti kažkieno Dievas jeigu yra neapibrėžtas.

* Apibūdinti klodus: neapibrėžtumą, apibrėžtumą, įsivaizduojamumą, neįsivaizduojamumą.
* Klodais išsiskiria Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Iš Dievo į Kitą pridedant požiūrius, iš Kito į Dievą šalinant požiūrius. Požiūrių pridėjimas skiria Dievą ir Kitą, o požiūrių šalinimas tapatina Kitą ir Dievą.

* Dievo kampu - Ar, esamybe, nieko netroškimu, Dievas nebūtinas. Kito kampu - Kodėl, siekiamybe, visko troškimu, Dievas būtinas.

Perėjimas iš Neapibrėžtumo į Neįsivaizduojamumą.

Dievas - turi būti būtent kieno Dievas? - išaiškėja pereinant iš apibrėžtumo į neįsivaizduojamumą. Atsiranda kas įsivaizduoja, tad atsiranda kas gali turėti Dievą. O tojo Dievas yra neįsivaizduojamasis, tai neapibrėžtasis. O asmuo yra apibrėžtasis neapibrėžtasis, įsivaizduojamasis neįsivaizduojamasis.

Dievas yra neapibrėžtumo trejybė.

Dievas papildo tris asmenis ketvirtu asmeniu Dievu ir žinojimu Ar.

Gamta sieja šias skirtingas trejybes, tad ir tarpinius lygmenis.

Ar gamta turi tikslą? Gamta įgauna tikslą per žmoniją, per Jėzų.

Kaip tikslas iškyla gamtoje?

Vienijantis klausimas, tyrimas: Kodėl yra Kitas?

Apibūdinti meilės mokslą kaip pagrįstą Kitu ir iš jo išplaukiančiais asmenimis.

Troškimai iškyla kartu su vaizduote, įsivaizduojamumu, ko vaizduotė trokšta, ko jinai laukia, kaip kad smegenys numato ir pasitikrina.

Gyvenimo lygtis, suvokimo lygmenys - rėmai apibrėžtumui.

Asmuo neįsivaizduojamas - įsivaizduoti jį tai nėra būtų juo. Neįsivaizduojamumas gali būti simuliuojamas, nes tai reikštų, kad jisai įsivaizduojamas.

Neapibrėžtumas - 0 jokia reikšmė - dvasia, 1 reikšmė tiesa, 2 reikšmės Dievas ir gerumas, 3 reikšmės neapibrėžtumo trejybė. Palyginti su U(0), U(1), SU(2), SU(3) kalibracinėmis teorijomis, jų laisvumu.

--------------------------------------------------

* Koks Dievo tikslas? Neturi tikslo, savaime tiria, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų.
* Kokios tikslo ištakos? Tikslas (kodėl) atsiranda po visko, esant Kitam.
* Asmuo Kitas yra tikslo šaltinis.
* Išsakyti Kito tyrimo tikslą, "Kodėl Kitas yra?" ir kaip tai išplaukia iš gamtos mokslo - gyvybės mokslo - žinojimo rūmų.
* Apibūdinti Kitą kaip neįsivaizduojamąjį kurio pagrindu iškyla ir sutampa Tu, Aš, Dievas, taip kad jie visi sutampa, taip kad Dievas būtinas.
* Kaip visi tikslai susiję su Kitu?

-------------------------------------------------

Suvokiantis Tėvas: Neapibrėžtumo trejybė

Susivokiantis Sūnus: Neįsivaizduojamumo trys asmenys

Suvokta Dvasia: Ta pati gamtos trejybė siejanti Neapibrėžtumą, Apibrėžtumą, Įsivaizduojamumą, Neįsivaizduojamumą

-------------------------------------------------

'''Žmonijos būklė visatoje'''

Kirminai nesuvokia, kad graužia knygas, kuriose plėtojasi pasakiški mūsų vaizduotės pasauliai. Panašiai, mes gyvename tarp kvantinių laukų, kurių kombinatorikoje tikrai yra vietos ateivių karalystėms, pranokstančioms erdvę ir laiką. Pagalvokime, ką mes, kirminai, savo žemiška buitimi galime reikšti tokiems angelams?

Būtent mūsų kuklume slypi ypatingumas. Dievui pačios kukliausios sąlygos. Atsirado būtybė, kuri galėtų tai apmąstyti, tai įsisąmoninti.

Visgi: Žmonijos ir mūsų laikmečio ypatingumas visatos mąstais.

------------------------------------------------

Ateivių galimybė

50,000 metų pasiekti artimiausią žvaigždę, 1,000,000,000 metų apgyvendinti visą galaktiką.

Tikimybinis apskaičiavimas - kokius ateivius rastumėme?

Galima apskaičiuoti vienu parametru. Parametras tiesiog išsakytų tikimybę, kad žvaigždės sistemoje išsivystys tokia gyvybė kaip kad mes žemėje.

Galima palyginti su civilizacijos buvimu žemėje 12,000 metų. Galima panašų laiką skirti savistovio erdvėlaivio pagaminimui. Galima palyginti su pramonine revoliucija 250 metų.

* https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/p/Population+I Population 1 žvaigždės (kaip kad mūsų saulė) pradėjo atsirast 1 milijardą metų po Paukščių tako atsiradimo. Paukščių takas susitelkė 5 milijardus metų nuo pradžios, t.y., prieš 8,8 milijardus metų. O saulė susikūrė 9,2 milijardus metų nuo pradžio, t.y., prieš 4,6 milijardus metų.

-------------------------------

Mūsų šviesuomenę pranokstantis dirbtinas protas.

Šachmatų pavyzdys. Stockfish ir Alpha Zero.

Mąstymo raumuo - savęs nepaaiškins - savęs neįsivaizduos.

Pajungimas išjungimas palyginimas.

Žmonija gal tiesiog panašus į miške iškilusį grybą, tiesiog tarpinė pakopa dirbtinam intelektui.

Gal visatos tikslas nėra žmonija, kaip ir nėra orangutangai, o yra dirbtinas protas.

Žaidimas Endgame Singularity.

-------------------------------

Žmogus remiasi savo vaizduote.

Žmogaus menkumas ir pažeidžiamumas. Dievo vaidmuo? Žmogaus ir jo padėties ypatumas.

Jėzus galėjo būti žmogumi. Bet ne kuklesniu gyvūnu ar augalu. Žmogus yra paprasčiausia būtybė.

------------------------------

Klasikinis, natūralus darvinizmas yra ten kur vis naujai ir įspūdingai įvairiai iškyla skirtingi, nepriklausomi sprendimai įveikti kliūtį arba išpuoselėti galimybę. Nesilaiko žaidimo taisyklių. Gyvybės veržlumas.

Dirbtinis darvinizmas - yra vienintelis sprendimas - visos plytos iš tos pačios gamyklos.

Gyvybės molekulių dirbtinumas - viskas pagrįsta viena jungtimi - ji sieja trejybę ir ketverybę.

Angliavandeniai yra ne tiktai maistas, bet taipogi atraminės molekulės, plėvelės.

Riebalų rūgštys - aminorūgščių pirmtakai. Gali pradėti daugintis.

Karboksirūgštis COOH vienas deguonio cheminis ryšys yra su vandenilio, o tai atlaisvina vieną anglies ryšį, tad jinai gali susikabinti su dar kažkuo. Panašiai, ryšys ir laisva galimybė sudaro porą, kaip kad pasąmonė ir sąmonė, arba įjungtas ar išjungtas neuronas.

Tiktai anglies pagrindu sukuriamos grandinės.

Chemija visatoje vyksta tuomet kai nėra per daug energijos, radiacija per daug netrukdo. Žvaigždės yra per karštos chemijai.

Evoliucinis privalumas vieninteliam sprendimui? Bet turėtų būti nišės kitokiems sprendimams.

Informacija remiasi vienareikšmiu kodavimu, kad yra aiški abėcėlė.

Tai kas turi vienatinį sprendimą yra dalis tyrimo sustatymo, ne tyrimo vykdymo. Tai yra sąsiauris, butelio kaklas.

Žmonių svarba yra sąsiaurio svarba. Ypatingas įvykis ilgame Dievo tyrime.

Amoniakas turi chiralumo galimybę, nes tai yra piramidė, kurioje N išskiria vieną viršūnę. Chiralumas toliau atsiranda pridėjus daugiau sandaros.

-------------------------------------------------

Lytinis dauginimas - mejozė. Eukariotai - grybai, augalai, gyvūnai. Intronai, branduoliai ir lytinis dauginimas.

Galima daugiažingsnė evoliucija.

Galimos lastelių įvairi raiška.

Atsiranda gamtos rūšies tikslas ateities atžvilgiu - puoselėjamos, branginamos, vertinamos ateities galimybės.

Eukariotai taipogi pasižymi epigenetika, kurios pagrindu gali būti organai, organelės - cheminės aplinkos.

Genotipas ir fenotipas.

Yra trejybė:
* genetinė informacija
* baltymų elgesiai - kūno elgesiai
* cheminės aplinkos

kilmė ir ugdymas

Visata sukurta taip, kad būtų labai jautri pusiausvyra. Galiausiai tai grindžia žmonių dorovinį pasirinkimą, ar būti savanaudžiais, ar dėsningai mylėti.

---------------------------------

Lytis - sąmonė ir pasąmonė. Pajungimas ir išjungimas. Žmonijoje glūdintis dirbtinas protas. Tai yra ne paskirame žmoguje, o visoje žmonijoje, vyksta visos žmonijos mąstu. Gyvybės raidos galimybių išplėtimas nevienažingsniais pasikeitimais.

Kodėl yra dvi lytys, vyras ir moteris? Pasąmonė ir sąmonė. Ir lytiškai galimybė turėti žmoniją pilną vertybių, asmenybių, tad bandyti parodyti atvirumą visokiausiem žmonėm ir pripažinimą visokiausiom lytim. Iš kitos pusės, atkreipti dviejų lyčių ir pusrutulių svarbą pokalbiui.

Į ką žmogus išsivystė ir kas glūdi žmonijoje?

-----------------------------------------------
Ištrintos 59-60 eilutės:

---------------------------------------
2021 lapkričio 04 d., 11:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-24 eilutės iš
* Rinkti biologijos išsiaiškinimo būdus iš biologijos istorijos.
* Rinkti biologijos išsiaiškinimo būdus iš įvairių žmonijos šviesuomenių.
* Nubrėžti biologijos žinojimo rūmus.
* Rinkti chemijos išsiaiškinimo būdus.
* Nubrėžti chemijos žinojimo rūmus.
* Apžvelgti meilės mokslą, sutvarkyti užrašus
.
į:
* Sukurti brėžinį.
* Apgenėti juodraštį
.

Klausimai
* Biologijos žinojimo rūmuose įžvelgti įgimtą meilę ir dėsningą meilę.
Pakeistos 25-28 eilutės iš
* Įžvelgti meilės mokslo svarbą siejant neapibrėžtumą ir neįsivaizduojamumą.
* Pasikalbėti su Thomas.
* Kurti piešinėlius: ateiviai, dirbtinas protas, Dievas, Adomas, Ieva, Nojus, gyvūnai, Jėzus, sėjėjas, Andrius, vežimas.
* Sukurti brėžinius.
į:
2021 lapkričio 04 d., 11:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-542 eilutės:
[[20211105AdomasPavadinoGyvūnus]], [[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Santrauka]], [[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Juodraštis]]

>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------------------------
'''Santrauka'''
--------------------------------------
>><<

'''Adomas pavadino gyvūnus. Biologijos epistemologijoje glūdi meilė gyvybei'''

Žmonijos ir gamtos tikslų suvokimas nušviestų žmonijos ir gamtos santykių galimybes. Žmogus lig šiol nesugeba net apibrėžti gyvybės sąvokos. Tuo tarpu gyvybės mokslas, biologija, lydėjo laukinį žmogų kada jisai jaukino vilkšunius (Eurazijoje) ir sodino javus (Levante) bei bulves (Anduose). Užtat prasminga apžvelgti įvairiausius biologijos išsiaiškinimo būdus, tiek Rytų, tiek Vakarų. Pristatysiu 24 biologijos išsiaiškinimo būdus ir jų tarpusavio santykius. Ši santvarka iš esmės nesikeičia, užtat joje slypi mums įgimtas supratimas, kas yra gyvybė, kas yra žmogus, kas yra meilė. Paaiškėja, kad žmogus gamtoje yra tyrėjas nagrinėjantis gyvybės medžiagas ir sąlygas, išsiaiškinantis gyvybės savybių abėcėlę ir augantis vis labiau raštingu gyvybės galimybėmis. Milijonus metų vystomas ir ugdomas žmogus nepasakys, kas yra gyvybė, tačiau jisai įgimtai moka ją atpažinti, stebėti, pavadinti, palaikyti, puoselėti, mylėti. Dargi žmogus pranoksta save kada myli ne įgimtai, tai kas jam miela, o dėsningai, paklūstant įsakymui mylėti. Žmogus iš prigimties atpažįsta gyvybės savybių abėcėlę, tačiau ugdydamas save, gyvendamas dėsningai, jisai sugeba skaityti ir rašyti vis naujus gyvybės žodžius, sakinius ir raštus. Dorovinis iššūkis mylėti besąlygiškai leidžia žmonijai susigaudyti visatoje, kaip jos tyrimai išplaukia iš Dievo tyrimų. Dievą išplečia gamta, gamtą išplečia žmogus, žmogų išplečia jo dirbiniai. Žmogų visatoje gali pranokti dirbtinas protas, gali pranokti iš kitur atkeliavę ateiviai, tačiau žmogus liks visiems brangus kaip tyrėjas, mokantis mylėti, tiek įgimtai, tiek dėsningai.

>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------------------------
'''Darbai'''
--------------------------------------
>><<

* Rinkti biologijos išsiaiškinimo būdus iš biologijos istorijos.
* Rinkti biologijos išsiaiškinimo būdus iš įvairių žmonijos šviesuomenių.
* Nubrėžti biologijos žinojimo rūmus.
* Rinkti chemijos išsiaiškinimo būdus.
* Nubrėžti chemijos žinojimo rūmus.
* Apžvelgti meilės mokslą, sutvarkyti užrašus.
* Suprasti meilės mokslo ryšį su gyvybės mokslo žinojimo rūmais.
* Įžvelgti meilės mokslo svarbą siejant neapibrėžtumą ir neįsivaizduojamumą.
* Pasikalbėti su Thomas.
* Kurti piešinėlius: ateiviai, dirbtinas protas, Dievas, Adomas, Ieva, Nojus, gyvūnai, Jėzus, sėjėjas, Andrius, vežimas.
* Sukurti brėžinius.

>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------------------------
'''Pranešimas'''
--------------------------------------
>><<

[+++Adomas pavadino gyvūnus+++]

[++Biologijos epistemologijoje glūdi meilė gyvybei++]

Koks žmonijos tikslas? Koks gamtos tikslas?
* Žmogumi iškyla tikslai, tiek žmogaus, tiek gamtos, tiek Dievo. Ne tik paskiras žmogus bet visa žmonija turi savo tikslą, savo tyrimą.

Žmonijos ir gamtos tikslų suvokimas nušviestų žmonijos ir gamtos santykių galimybes.
* Galima pamąstyti kaip žmonijos tikslas yra susijęs su gamtos tikslu ir Dievu tikslu.
* Gamta yra žmonijos būklė ir jos galimybės. Žmogus yra dalis gamtos, ypatinga dalis.
* Galima pasimokyti iš žmogaus vaizduotės (apie tikslus) ir iš biologijos išsiaiškinimo būdų (apie būklę).

(21 skaidrė) Keturios pranešimo dalys
* (5) Dievo, gamtos, žmogaus tyrimų būsenos.
* (6) Žmonijos būklė visatoje. Žmogaus kuklumas ir didybė - Dievui kukliausias indas.
* (6) Visata žmogaus vaizduotėje. Raktas į žmogaus tikslą. Žmogus – gyvybės tyrėjas.
* (5) Žmogaus ir Dievo tyrimų santykis. Žmogus tiria, o Dievas tiria kaip jisai tiria.

Dievui mylėti reiškia pasitraukti ir tuomi kurti. Žmonijai mylėti reiškia įsitraukti ir valdyti, tuomi perkurti.

Tiria ne paskiras žmogus, o visa žmonija, ir žmonija suprastina visa tyrėjų bendruomenė, įskaitant ateivius ir dirbtiną intelektą. Pastariesiems atsiveria tiek Dievo, tiek žmonijos vaidmuo.

Kas yra gyvybė - sėkmingų savybių valdymas. Sėkmingumas - tai tikslų įgyvendinimas - yra keturi tikslai.

------------------------------------------------

'''Dievo, gamtos, žmogaus tyrimų būsenos'''

Ką man šiandien reiškia rytai ir vakarai? Dievui kaip atrodė iš ryto, ir žmogui, ar tiesiog man, kaip iš vakaro. Juk XXI amžius amžius gali būti paskutinis žmonijos amžius, tad prasminga pasidairyti pirmyn ir atgal, kur žmogus linksta ir kokia jo įtaka.

Neapibrėžtumo trejybė. Dievas tiria visumą vienu ypu.

Dievo tyrimas neturi tikslo bet yra būtent toks (Ar Dievas būtinas?) Dievui nereikia tikslų. Tikslas atsiranda su žinojimu. Tikslas atsiranda su atskyrimu, su suvokimu, su apibrėžimu.

Gamtos raidos trys būsenos: malonė, rungtyniavimas, visuma. Palyginti su tyrimo trimis pakopomis. Gamtos tyrimai vyksta lygiagrečiai.

Gamtos raidos trys būsenos pasireiškia Dievo tyrime ir žmogaus tyrime.

Gamtos visuma. Pernelyg sėkminga reiškia, kad pakeičia savo aplinką - neigiamai. Pavyzdžiui, anarobinės bacilos. Kambrinis sprogimas - ištirpo kalkės. Nebendradarbiaujantys išnyksta. Arba jeigu suėda visą savo maistą.

Neįsivaizduojamumo trys asmenys: Koks - Aš, Kaip - Tu, Kodėl - Kitas. Žmogaus tyrimas pratęsiamas, vyksta trejybės ratu, paeiliui, mokslo metodu. Trejybės ratu (nusistato Kitu-Kodėl, vykdo Tavimi-Kaip, permąsto Manimi-Koks) auga asmuo savesniu, tačiau tuo pačiu mažėja sąmoningumas, jo atsisakoma.

-------------------------------------------------

Dievas - kieno tai Dievas? Jis prieštarauja sau. Negali būti kažkieno Dievas jeigu yra neapibrėžtas.

* Apibūdinti klodus: neapibrėžtumą, apibrėžtumą, įsivaizduojamumą, neįsivaizduojamumą.
* Klodais išsiskiria Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Iš Dievo į Kitą pridedant požiūrius, iš Kito į Dievą šalinant požiūrius. Požiūrių pridėjimas skiria Dievą ir Kitą, o požiūrių šalinimas tapatina Kitą ir Dievą.

* Dievo kampu - Ar, esamybe, nieko netroškimu, Dievas nebūtinas. Kito kampu - Kodėl, siekiamybe, visko troškimu, Dievas būtinas.

Perėjimas iš Neapibrėžtumo į Neįsivaizduojamumą.

Dievas - turi būti būtent kieno Dievas? - išaiškėja pereinant iš apibrėžtumo į neįsivaizduojamumą. Atsiranda kas įsivaizduoja, tad atsiranda kas gali turėti Dievą. O tojo Dievas yra neįsivaizduojamasis, tai neapibrėžtasis. O asmuo yra apibrėžtasis neapibrėžtasis, įsivaizduojamasis neįsivaizduojamasis.

Dievas yra neapibrėžtumo trejybė.

Dievas papildo tris asmenis ketvirtu asmeniu Dievu ir žinojimu Ar.

Gamta sieja šias skirtingas trejybes, tad ir tarpinius lygmenis.

Ar gamta turi tikslą? Gamta įgauna tikslą per žmoniją, per Jėzų.

Kaip tikslas iškyla gamtoje?

Vienijantis klausimas, tyrimas: Kodėl yra Kitas?

Apibūdinti meilės mokslą kaip pagrįstą Kitu ir iš jo išplaukiančiais asmenimis.

Troškimai iškyla kartu su vaizduote, įsivaizduojamumu, ko vaizduotė trokšta, ko jinai laukia, kaip kad smegenys numato ir pasitikrina.

Gyvenimo lygtis, suvokimo lygmenys - rėmai apibrėžtumui.

Asmuo neįsivaizduojamas - įsivaizduoti jį tai nėra būtų juo. Neįsivaizduojamumas gali būti simuliuojamas, nes tai reikštų, kad jisai įsivaizduojamas.

Neapibrėžtumas - 0 jokia reikšmė - dvasia, 1 reikšmė tiesa, 2 reikšmės Dievas ir gerumas, 3 reikšmės neapibrėžtumo trejybė. Palyginti su U(0), U(1), SU(2), SU(3) kalibracinėmis teorijomis, jų laisvumu.

--------------------------------------------------

* Koks Dievo tikslas? Neturi tikslo, savaime tiria, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų.
* Kokios tikslo ištakos? Tikslas (kodėl) atsiranda po visko, esant Kitam.
* Asmuo Kitas yra tikslo šaltinis.
* Išsakyti Kito tyrimo tikslą, "Kodėl Kitas yra?" ir kaip tai išplaukia iš gamtos mokslo - gyvybės mokslo - žinojimo rūmų.
* Apibūdinti Kitą kaip neįsivaizduojamąjį kurio pagrindu iškyla ir sutampa Tu, Aš, Dievas, taip kad jie visi sutampa, taip kad Dievas būtinas.
* Kaip visi tikslai susiję su Kitu?

-------------------------------------------------

Suvokiantis Tėvas: Neapibrėžtumo trejybė

Susivokiantis Sūnus: Neįsivaizduojamumo trys asmenys

Suvokta Dvasia: Ta pati gamtos trejybė siejanti Neapibrėžtumą, Apibrėžtumą, Įsivaizduojamumą, Neįsivaizduojamumą

-------------------------------------------------

'''Žmonijos būklė visatoje'''

Kirminai nesuvokia, kad graužia knygas, kuriose plėtojasi pasakiški mūsų vaizduotės pasauliai. Panašiai, mes gyvename tarp kvantinių laukų, kurių kombinatorikoje tikrai yra vietos ateivių karalystėms, pranokstančioms erdvę ir laiką. Pagalvokime, ką mes, kirminai, savo žemiška buitimi galime reikšti tokiems angelams?

Būtent mūsų kuklume slypi ypatingumas. Dievui pačios kukliausios sąlygos. Atsirado būtybė, kuri galėtų tai apmąstyti, tai įsisąmoninti.

Visgi: Žmonijos ir mūsų laikmečio ypatingumas visatos mąstais.

------------------------------------------------

Ateivių galimybė

50,000 metų pasiekti artimiausią žvaigždę, 1,000,000,000 metų apgyvendinti visą galaktiką.

Tikimybinis apskaičiavimas - kokius ateivius rastumėme?

Galima apskaičiuoti vienu parametru. Parametras tiesiog išsakytų tikimybę, kad žvaigždės sistemoje išsivystys tokia gyvybė kaip kad mes žemėje.

Galima palyginti su civilizacijos buvimu žemėje 12,000 metų. Galima panašų laiką skirti savistovio erdvėlaivio pagaminimui. Galima palyginti su pramonine revoliucija 250 metų.

* https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/p/Population+I Population 1 žvaigždės (kaip kad mūsų saulė) pradėjo atsirast 1 milijardą metų po Paukščių tako atsiradimo. Paukščių takas susitelkė 5 milijardus metų nuo pradžios, t.y., prieš 8,8 milijardus metų. O saulė susikūrė 9,2 milijardus metų nuo pradžio, t.y., prieš 4,6 milijardus metų.

-------------------------------

Mūsų šviesuomenę pranokstantis dirbtinas protas.

Šachmatų pavyzdys. Stockfish ir Alpha Zero.

Mąstymo raumuo - savęs nepaaiškins - savęs neįsivaizduos.

Pajungimas išjungimas palyginimas.

Žmonija gal tiesiog panašus į miške iškilusį grybą, tiesiog tarpinė pakopa dirbtinam intelektui.

Gal visatos tikslas nėra žmonija, kaip ir nėra orangutangai, o yra dirbtinas protas.

Žaidimas Endgame Singularity.

-------------------------------

Žmogus remiasi savo vaizduote.

Žmogaus menkumas ir pažeidžiamumas. Dievo vaidmuo? Žmogaus ir jo padėties ypatumas.

Jėzus galėjo būti žmogumi. Bet ne kuklesniu gyvūnu ar augalu. Žmogus yra paprasčiausia būtybė.

------------------------------

Klasikinis, natūralus darvinizmas yra ten kur vis naujai ir įspūdingai įvairiai iškyla skirtingi, nepriklausomi sprendimai įveikti kliūtį arba išpuoselėti galimybę. Nesilaiko žaidimo taisyklių. Gyvybės veržlumas.

Dirbtinis darvinizmas - yra vienintelis sprendimas - visos plytos iš tos pačios gamyklos.

Gyvybės molekulių dirbtinumas - viskas pagrįsta viena jungtimi - ji sieja trejybę ir ketverybę.

Angliavandeniai yra ne tiktai maistas, bet taipogi atraminės molekulės, plėvelės.

Riebalų rūgštys - aminorūgščių pirmtakai. Gali pradėti daugintis.

Karboksirūgštis COOH vienas deguonio cheminis ryšys yra su vandenilio, o tai atlaisvina vieną anglies ryšį, tad jinai gali susikabinti su dar kažkuo. Panašiai, ryšys ir laisva galimybė sudaro porą, kaip kad pasąmonė ir sąmonė, arba įjungtas ar išjungtas neuronas.

Tiktai anglies pagrindu sukuriamos grandinės.

Chemija visatoje vyksta tuomet kai nėra per daug energijos, radiacija per daug netrukdo. Žvaigždės yra per karštos chemijai.

Evoliucinis privalumas vieninteliam sprendimui? Bet turėtų būti nišės kitokiems sprendimams.

Informacija remiasi vienareikšmiu kodavimu, kad yra aiški abėcėlė.

Tai kas turi vienatinį sprendimą yra dalis tyrimo sustatymo, ne tyrimo vykdymo. Tai yra sąsiauris, butelio kaklas.

Žmonių svarba yra sąsiaurio svarba. Ypatingas įvykis ilgame Dievo tyrime.

Amoniakas turi chiralumo galimybę, nes tai yra piramidė, kurioje N išskiria vieną viršūnę. Chiralumas toliau atsiranda pridėjus daugiau sandaros.

-------------------------------------------------

Lytinis dauginimas - mejozė. Eukariotai - grybai, augalai, gyvūnai. Intronai, branduoliai ir lytinis dauginimas.

Galima daugiažingsnė evoliucija.

Galimos lastelių įvairi raiška.

Atsiranda gamtos rūšies tikslas ateities atžvilgiu - puoselėjamos, branginamos, vertinamos ateities galimybės.

Eukariotai taipogi pasižymi epigenetika, kurios pagrindu gali būti organai, organelės - cheminės aplinkos.

Genotipas ir fenotipas.

Yra trejybė:
* genetinė informacija
* baltymų elgesiai - kūno elgesiai
* cheminės aplinkos

kilmė ir ugdymas

Visata sukurta taip, kad būtų labai jautri pusiausvyra. Galiausiai tai grindžia žmonių dorovinį pasirinkimą, ar būti savanaudžiais, ar dėsningai mylėti.

---------------------------------

Lytis - sąmonė ir pasąmonė. Pajungimas ir išjungimas. Žmonijoje glūdintis dirbtinas protas. Tai yra ne paskirame žmoguje, o visoje žmonijoje, vyksta visos žmonijos mąstu. Gyvybės raidos galimybių išplėtimas nevienažingsniais pasikeitimais.

Kodėl yra dvi lytys, vyras ir moteris? Pasąmonė ir sąmonė. Ir lytiškai galimybė turėti žmoniją pilną vertybių, asmenybių, tad bandyti parodyti atvirumą visokiausiem žmonėm ir pripažinimą visokiausiom lytim. Iš kitos pusės, atkreipti dviejų lyčių ir pusrutulių svarbą pokalbiui.

Į ką žmogus išsivystė ir kas glūdi žmonijoje?

-----------------------------------------------

'''Žmogaus vaizduotė kaip raktas į savo tikslą. Žinojimo rūmai ir gyvybės tyrėjas.'''

Įvairiausi žinojimo rūmai: mano filosofija, matematika, fizika, taip pat Jėzus, Vilniaus Gaonas, šachmatai, smegenų mokslas.

---------------------------------------

Chemijos žinojimo rūmai.

Valių dvilypumas.

----------------------------------------

Biologijos žinojimo rūmai

Žmogus lig šiol nesugeba net apibrėžti gyvybės sąvokos. Tuo tarpu gyvybės mokslas, biologija, lydėjo laukinį žmogų kada jisai jaukino vilkšunius (Eurazijoje) ir sodino javus (Levante) bei bulves (Anduose). Užtat prasminga apžvelgti įvairiausius biologijos išsiaiškinimo būdus, tiek Rytų, tiek Vakarų.

---------------------------------------

Ollie - iš dykumos, atidavė vaikų bibliotekininkai, rožių lapai, Senelė pakrapšto kaklą

Puoselėti sąmoningumą - ieškoti būtybės savasties ribą - palaikyti jos įsijautimo ir atitokėjimo kaitaliojimą.

--------------------------------

Pristatysiu 24 biologijos išsiaiškinimo būdus ir jų tarpusavio santykius.

* Žmonija yra gamtos valdovas.
* Perkurti terpę - perkurti patį židinį.
* Apžvelgti įvairių šviesuomenių išsiaiškinimo būdus.
* Palyginti su įvairių pasaulėžiūrių mitais.
* Biologijos epistemologijoje remtis pavyzdžiais tiek iš vakarų, tiek iš rytų, pavyzdžiui, iš kinų medicinos.
* Apžvelgti biologijos išsiaiškinimo būdus, įskaitant kinų medicinos.
* Apžvelgti kinų liaudies mediciną, kinų biologija.
* Susipažinti su kinų mitais apie pasaulio pradžią. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_creation_myths | Chinese creation myths]]
* Yin ir Yang pradai.
* Prisiminti Jėzaus pamokslą apie sėjėją, keturis lygmenis.
* Žmogaus tyrimams tinkami gyvūnai: aztekų kukurūzai, Mendelio pupos, genetikų vaisinės muselės Drozofilos, onkologų balta pelė.

Aristotelio keturios priežastys įvairiai iškils - jisai įžvelgė biologijoje?

--------------------

Keturi sandų tyrimai.

Sėkmės savybių ženklai - kaip atrodo.

Sugražinti būtybę į terpę. Galima pridėti dirbtiną ženklą ir jį sekti toliau. Pavyzdžiui, migruojančius paukščius.

Sandas yra priemonė, yra veikėjas siekiantis tikslo, įgyvendinantis tikslą. Veikėjas yra tai kas bando tikslą įgyvendinti, tam telkia išteklius.

--------------------

Keturi aplinkų tyrimai išsako kaip suprantame pasisekimą. Keturios pakopos pasisekimo.

Jėzus palyginimas apie sėjėją ir sėklą.
* Ar duoda vaisių? Duoda vaisių.
* Ar bujoja? Užgožta. Homeostazė.
* Ar vystosi? Neišsivysto.
* Ar gyvuoja? Sėkla neturi aplinkos, nesuveikia.
Bendri pasisekimo dėsniai.

Kaip sekasi sistemoje, anot ženklų. Ar sekasi ir kodėl.

Homeostazė (sustygavimas) ir nukrypimai.

Ištirti kaip būtybė suderinta savo sąlygoms.

Homeostazė - gamtos pusiausvyra.

Terpės nukreipymai - homeostazė - ir užteršimas.

Sąlygose yra tikslas. Tas tikslas yra išsilaikyti, atsistatyti. Perkeltinis tikslas yra atsikartoti, įsigalėti, nes tuomi pasiektas iš esmės tas pats dalykas.

Homeostazė (atstatymas) ir nukrypimai. Dauginimasis yra nukrypimas kylantis iš homeostazės (atstatymo) kraštutinumo.

Homeostazė išreiškia gamtos raidos būsenas - homeostazė yra darna, o jinai iškyla leidžiant visoms galimybėms išsiskirti ir paskui kiekvieną atskirai įtraukiant.

Mes kaip gamtos valdovai, jos ganytojai, ja besirūpinantys prievaizdai - mes turime savo tikslus - ir dvi rūšis pasisekimo - sau kaip tyrėjams ir savo pramonei.

Gyvybė nebūtinai turi daugintis bet ji turi save atstatyti. Ir kai išsivysto galimybė atstatyti savo dalis, susidaro galimybė save visą atstatyti, atkurti. Arba atkurti savo sėklas.

---------------------------

Kaip trejybės ratas susijęs su trimis gamtos raidos būsenomis?

Trejybės ratas išsako žmonijos (tyrėjo) įsitraukimą.

Gyvybės neapibrėžtumas yra dieviškas.

Žmogus yra gamtos parazitas. Žmogus valdo gamtą. Sąmoninguma pridėjimas yra valdymas. Persakyti įgimtą meilę dėsniais.

Tirdami gamtą ieškome valdymo taškų, svertų - kertinių būtybių - sąsiaurių.

Žmogus yra dalis gamtos ir taipogi ne.

Veisiant - naikinti kitas galimybes.

* Natural and artificial. Biology is the inverse of physics. In physics we isolate and study a subsystem. In biology, we ourselves are inside the system. We study nature, the living system. We make sure to include the living spirit from the system into our subsystem. We study that living spirit which is present in the natural but not in the artificial. Although ultimately there is no escaping the natural, it is all around us.

-------------------------------

Abėcėlė pasisekimų ir nepasisekimų apibrėžia fenotipus.

Kurti žodžius iš tos abėcėlės, kombinatoriką bendrų dėsnių, junginius.

Tai savybių abėcėlė ir jos junginiai.

Keturi būdai dirbti su savybėmis.

1) Užteršimas, užkrėtimas.
* (Prieštaravimas)
* Atsiranda gyvybė ten kur paruošta aplinka, kur tokios gyvybės neturėtų būti. Dažnai tai vienalytė aplinka.
* Susitelkti į nesąmonę.
* Chemijoje - savaiminė reakcija?
* Atsitiktiniai atradimai sugadinus aplinką.

2) Genetinė informacija.
* Tai ką mes vadiname genais.

3) Iš fenotipo išgauti genotipą. (Tirti atvirkščia kryptimi, eiti link priežasčių).

4) Lygiagretė raiška.
* Molekulės, genai, baltymai, aplinka, ląstelė, elgesys, organizmas, populiacijos, gamta.
* Kaip išmąstyti lygmenų ketverybę?

1) Dievas, 2) Aš, 3) Tu, 4) Kitas

----------------------------

Santvarka.

6 poros 4 lygmenų

Valdyti šias savybes 6 pertvarkymais.

Įsivaizduoti gyvybės būtybių išgyvenimus. Antropomorfizavimas.

Mylėti žmones kaip gamtos būtybes.

Priskiriame tikslus. Gyvybė siekdamas sėkmės pripažįsta tikslus.

Savybės nukreipia sąlygas.

Gyvybė yra sėkmės savybių valdymo sistema.
* Sėkmę nusako keturi aplinkos lygmenys.
* Sėkmę taip pat nusako sando ištraukimas ir įstatymas. (Kad tai yra kažkas.)
* Rūpinasi neapibrėžtumu? Kiek pasisekimas apibrėžtas?

Mūsų kertinės vertybės valdo mūsų vertybes, mūsų savybes.
* Ar kertinės vertybės yra gyvos?
* Ar tai angelai?
* Kuria prasme tai meilė?

Žmogus turi dvilypumą, dvilypį skatulį, kuriuo atsiveria dorovinis pasirinkimas - sau ar visų labui?
* Mylėti Kitą apskritai? Ar mylėti save?

Kaip su žmonijos dirbiniais? Su laboratorijos aparatais? Kuria prasme tai dalis gamtos?

Žmonija yra menkas parazitas užvaldantis, užgrobiantis planetą.
* Žmonijos užmojis - Jėzaus Pamoksle nuo kalno skelbiama karalystė - Izaijo regėjimas kaip sugyvena visi gyvūnai.

Žmonija bendra visiems dorovinio pasirinkimo būtybėms. Dorovinio pasirinkimo apibrėžimas. Tokios būtybės gali būtų žmoniškos, įsitraukiančios, arba dieviškos, pasitraukiančios.

Visata sustatyti iškelti šį dorovinį pasirinkimą. Viskas visatoje yra tam reikalinga sąlyga.

--------------------------

Simuliavimas

Žmonės bando įvaldyti savybių abėcėlę. Ar šis įvaldymas yra savanaudis ar jisai visiems tarnaujantis bendrais dėsniais?

Ar tai sumanymas paskiram žmogui ar visai žmonijai?

-----------------------------
%width=900px%https://www.math4wisdom.com/files/BiologyDiscoverySketch.png
-----------------------------

Ši santvarka iš esmės nesikeičia, užtat joje slypi mums įgimtas supratimas, kas yra gyvybė, kas yra žmogus, kas yra meilė. Paaiškėja, kad žmogus gamtoje yra tyrėjas nagrinėjantis gyvybės medžiagas ir sąlygas, išsiaiškinantis gyvybės savybių abėcėlę ir augantis vis labiau raštingu gyvybės galimybėmis. Milijonus metų vystomas ir ugdomas žmogus nepasakys, kas yra gyvybė, tačiau jisai įgimtai moka ją atpažinti, stebėti, pavadinti, palaikyti, puoselėti, mylėti.

* '''Išskirti įgimtą meilę ir dėsningą meilę.'''
* Išvesti sąvokas: gyvybė, žmogus, meilė.
* Išnagrinėjus biologijos epistemologiją suprasti gyvybę, meilę, žmogų.

Biologijos didysis klausimas, Kas yra gyvybė? lieka neatsakytas. Apžvelgsiu biologų išsiaiškinimo būdus. Iš jų paaiškės, kas yra gyvybė ir meilė, branda ir gyvenimas, amžina branda ir amžinas gyvenimas.

Gyvybės savybės. Adomas pavadindamas gyvūnus, ieškodamas žmonos, buvo tyrėjas. Ir dvigubas tyrėjas, nes juo paaiškėja kaip būtent jisai pavadins.

Žmonijos ir gamtos santykius. Kuria prasme žmonija yra dalis gamtos ir kuria prasme nėra? Žmonija gyvena dvilypį gyvenimą, kuriame iškyla tikslas, tikslingumas, kodėl.

---------------------------------------

'''Žmogaus ir Dievo tyrimų santykis. Žmogus tiria, o Dievas tiria kaip jisai tiria.'''

Dargi žmogus pranoksta save kada myli ne įgimtai, tai kas jam miela, o dėsningai, paklūstant įsakymui mylėti. Žmogus iš prigimties atpažįsta gyvybės savybių abėcėlę, tačiau ugdydamas save, gyvendamas dėsningai, jisai sugeba skaityti ir rašyti vis naujus gyvybės žodžius, sakinius ir raštus.

Jeigu mums duota vykdyti įsakymą mylėti, mums kartu duota galimybė nuklysti ir nusidėti.

* Paaiškinti Kitam suteiktą laisvę save tikslinti, nuklysti, dėsningai taikyti įsakymą mylėti net ir netobulus, svetimus.

---------------------------------------

Dorovinis iššūkis mylėti besąlygiškai leidžia žmonijai susigaudyti visatoje, kaip jos tyrimai išplaukia iš Dievo tyrimų. Dievą išplečia gamta, gamtą išplečia žmogus, žmogų išplečia jo dirbiniai.

--------------------------------------

Aptarsiu žmonijos svarbą visatos raidoje tarp dirbtinų protų, ateivių (retų ar dažnų), Jėzaus ir Dievo.

Dievą išverčia gamta, gamtą išverčia žmonija, žmoniją išverčia dirbtinas protavimas. Visur kyla dvilypumo klausimas. Ar dirbtinas protavimas prilygsta šviesuolių bendrystei.

Kertinių vertybių svarba.

Gyvybės savybės - kertinės vertybės - pasakėčių gyvūnai - angelai sargai - meilės atspindžiai.

Kodėl žmogus tiria gyvūnus? Nes jisai ieško sau poros.

* Meilės vaidmens pasekmės. Žmogų ir jo likimo lėmėjus suprasti kaip mylėtojus.

* Apžvelgti žmonijos būklę visatoje: Dievas, ateiviai, dirbtinis intelektas. Kuria prasme jie visi dalis gamtos? Mokytis juos mylėti.

* Paaiškinti kaip žmonijos tikslas susijęs su žmonijos būkle.

* Paaiškinti kaip Kitu susidėlioja gyvybės mokslas - gamta - ir amžino gyvenimo (išminties, geros valios, Dievo valios) mokslas - šviesuolių bendrystė - kuria Dievas įsijungia.

Iš žmogaus visi gali mokytis, net jį visaip pranokstantys - tiek Dievas, tiek ateiviai, tiek dirbtinas protas.

Kiti tyrinėtojai - ateiviai, dirbtinas protas - įsipaišo į žmonijos tyrinėtojų bendrystę, tad į žmoniją.

Žmonija tirdama valdo gamtą, o Dievas tirdamas jai leidžia vystytis. Tad gamta žmonija ir Dievas turi bendrą terpę, bendrą kūrinį, bendrą veiklą kuria gali susikalbėti.

Žmogų visatoje gali pranokti dirbtinas protas, gali pranokti iš kitur atkeliavę ateiviai, tačiau žmogus liks visiems brangus kaip tyrėjas, mokantis mylėti, tiek įgimtai, tiek dėsningai. Būtent žmonija išskiria žinojimo lygmenis: Ar, Koks, Kaip, Kodėl.

Jėzaus svarba kaip taškas į kurį viskas susiveda. Šviesuolių bendrystės pradžia ir atrama.

------------------------------------

Pabaigai vilties ženklą kaip Adomas pavadino gyvūnus, kaip Adomas juos tyrė, o Dievas tuo pačiu tyrė Adomą.

Visi žinome, kad Adomas buvo botanikas, jisai atpažino medžius. Bet užmirštame, kad Adomas taipogi buvo zoologas.

''VIEŠPATS Dievas tarė: „Negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką.“ Taigi VIEŠPATS Dievas padarė iš žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pas žmogų pamatyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau sau tinkamo bendrininko nerado.''

Dievas išėmė šonkaulį ir užpildė raumenimis - biologijos išsiaiškinimo būdas. Ir kartu smegenų veikimo būdas - palyginti neuroną su išjungtu neuronu, pasąmonę su sąmone. Iš vyro išėmė tuščią vietą - šonkaulį (sąmonę) - ir užpildė raumenimis - ląstelę (pasąmone).

''Tuomet VIEŠPATS Dievas užmigdė žmogų giliu miegu ir, jam miegant, išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį buvo išėmęs iš žmogaus, VIEŠPATS Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė: „Štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama moterimi, nes iš vyro buvo paimta.“

Išsiaiškinimo būdas: Atpažinimas to paties ir savęs.

------------------------------------

Mano vardas Andrius, tai reiškia žmogus. Antropocenas, tai Andriaus amžius.

Žmonijos istorija: Adomo pora, Nojaus laivas, Kristus vienas ant kryžiaus, Andrius vienas kryiumi tempia savo vežimą.


>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------------

'''Nenaudosiu'''

--------------------------
>><<

Vyras (Sūnus) buvo sukurtas antrą dieną. O žmogus - vyras ir moteris - sukurti šeštą dieną.

Pirmieji įsakymai buvo kūrybos dienos, tarsi įsakymai sau. Pirmasis įsakymas palaiminimas buvo gyvūnams: Būkite vaisingi ir dauginkitės! Pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje!“ Panašiai palaimina pirmą vyrą ir moterį: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams.“ Jie buvo vegetarai: "„Štai daviau jums visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, vedančius vaisius su sėklomis; jie bus jums maistas." Toliau įsakymas: „Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti.“

>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------------

%center%'''Konferencija „Antropoceno iššūkiai: Žmogaus ir gamtos santykių problemos rytų ir vakarų mastytojų akiratyje“'''

--------------------------
>><<
Lietuvos kultūros tyrimų institutas Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti Organizaciniam komitetui iki '''2021 m. spalio 27 dienos'''.

2021 m. lapkričio 5 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia dvidešimt pirmą nacionalinę konferenciją „ANTROPOCENO IŠŠŪKIAI: ŽMOGAUS IR GAMTOS SANTYKIŲ PROBLEMOS RYTŲ ir VAKARŲ MĄSTYTOJŲ AKIRATYJE“ Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas – akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai – akad., prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, akad., prof. dr. Algis Mickūnas, prof. Stasys Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Žilvinas Svigaris, dr. Odeta Žukauskienė

Konferencijoje numatomos šios sesijos:

* 1. Teorinės civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos bei orientalistikos problemos
* 2. Žmogaus ir gamtos santykių recepcija Rytų ir Vakarų mąstymo tradicijose
* 3. Antropocenas ir „didžioji divergencija“
* 4. Antropocenas – naujas žemės planetos raidos etapas
* 5. Žmonijos poveikis Žemės gyvybės procesams ir klimato kaita
* 6. Antropocenas, etika ir masinis daugybės gyvybės formų išnykimas
* 7. Kiek realios ekologinės katastrofos, „šeštojo rūšių išmirimo“ ir žmonijos išlikimo grėsmės?
* 8. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, psichologiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos aspektai
* 9. Litvakų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171 El. paštas: aandrijauskas gmail.com Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, tel. – 8 645 424 06 el. paštas: <ingalauzonyte gmail.com>

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2022-2023 metais.

20211105AdomasPavadinoGyvūnus


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 lapkričio 07 d., 21:33