Iš Gvildenu svetainės

Mintys: AmžinoGyvenimoPjūvis


Gyvenimo lygtis, Amžinas gyvenimas, Suvokimo lygmenys, Išėjimas už savęs, Ir keturi

Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?

Kokia Dievo valios reikšmė?


Amžino gyvenimo pjūvis

Sąvokos

Sąvokų santykiai


Amžino gyvenimo stulpelis

Amžino gyvenimo stulpeliu vadinu keturias gyvenimo lygties sąvokas: amžiną gyvenimą, išmintį, gerą valią, Dievo valią.

Amžino gyvenimo stulpelio sąvokos

Permąstytini teiginiai apie šias sąvokas

 amžinas gyvenimasišmintisgera valiaDievo valia
asmenų Dievo savybėDievo Dievo amžinas gyvenimasMano Dievo išmintisTavo Dievo gera valiaKito Dievo Dievo valia
mūsų telkimas asmeniuKitas telkia DievuTu telki ManimiAš telkiu TavimiDievas telkia Kitu
pagarba laisveiKito pagarba Dievo laisveiTavo pagarba Mano laisveiMano pagarba Tavo laisveiDievo pagarba Kito laisvei
kaip Dievas gyvena mumisnesuvoktojo Dievo trejybėsuvoktąja Dvasiasusivokiančiu Sūnumisuvokiančiuoju Tėvu
suvokimo lygmenyssuvokimassavęs suvokimasbendras suvokimassusikalbėjimas
sąmoningumo lygmenysviskasvisko žinojimasvisko nežinojimasvisko įsisąmonijimas
Dievo pažinimaspažinti Dievąžinoti viskąžinoti troškimuspažinti meilę
Dievo-žmogaus nežinojimas-žinojimasDievo laisvė - Dievo nežinojimas niekožmogiškasis visko žinojimasžmogiškasis nežinojimas nieko - gražus taikymas visko žinojimoDievo žinojimas visko
netroškimų pranokimaskūno poreikiai, tenkinimai, "Aš esu"abejonės, dvejonėslūkesčiai, jauduliai, gėrio kryptysaštuongubas kelias - paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas - trys kalbos
ką Dievas priima, gyvena išeities taškasnuostatapožiūris
sandara įkūnija, tad grindžia trejybės ratąDievas (pasireiškiantis trimis vaidmenimis)Sūnaus sandara įkūnija DvasiąTėvo sandara įkūnija SūnųDvasios sandara įkūnija Tėvą
sandarostrejybės ratas4x2 aštuonerybė1+3+3+1 = 1+1+1 Dievo trejybė(4 1) (4 2) dešimt Dievo įsakymų
šuoliai iš vienos savasties į kitą savastį per trečią savastį, papildinįtarpu, tarp žmoniųtarp žmogaus ir Dievo, troškimo ir išgyvenimo lygmenų
sandaros paskiras išgyvenimas, laipsnynasišgyvenimų rūšys, gėrio kryptys, Kristaus pamokymaidangaus karalystė žemėje, dešimt Dievo įsakymų, ženklų savybės, dvejonės, gvildenimai, nesusivedimai, pertvarkymai, kalbos, įsisavinimas, visuma

Pastabos

Dievo ir žmogaus požiūrių grandinė

Mes gyvename Dievu, kuris gyvena mumis

Lygmenų išskledimą ligi Dievo valios

Amžinas gyvenimas ir Dievo valia

Dievo valios vykdymas kitais lygmenimis

Trys vidiniai požiūriai (paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas) sieja keturis lygmenis

Vienumai

Troškimų-netroškimų-atliepimų-pranokimų-atjautų pagrindas yra žmogaus suvokimo keturios terpės (neapibrėžtumas, apibrėžtumas, įsivaizduojamumas, neįsivaizduojamumas) - Dievo išėjimo už savęs keturios pakopos. Ketveriopai iškyla vienumo klausimas:

Nes turi sutapti visose keturiose pakopose tiek asmuo, tiek būklė

Užrašai


2022.09.23 A: Kaip Dievo valia sieja išmintį (visko žinojimą) ir gerą valią (visko nežinojimą)?

D: Dievo valia Dievo esmė - meilė - susitelkia į žmogų, į valią, į meilę tobulybei. Ir ta esme žmogus, jo valia, kartu yra mylima ir pati myli. Ir jinai savo nežinojimu remiasi į Dievo žinojimą. Tad meilė sutelkiama visko žinojimu - išmintimi - ir visko nežinojimu - gera valia, jų susistatymu. Dievo valia Dievas gyvena valia, tad meile.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Am%c5%beinoGyvenimoPj%c5%abvis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 spalio 26 d., 16:08