Iš Gvildenu svetainės

Mintys: AmžinoGyvenimoPjūvis


Gyvenimo lygtis, Amžinas gyvenimas, Suvokimo lygmenys, Išėjimas už savęs, Ir keturi

Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?

Kokia Dievo valios reikšmė?Amžino gyvenimo stulpelis

Svarbiausia ką reikėtų pasakyti yra amžino gyvenimo stulpelis gyvenimo lygtyje.

Amžino gyvenimo pjūvis, stulpelis

 amžinas gyvenimasišmintisgera valiaDievo valia
pagarbai laisveiKito pagarba Dievo laisveiTavo pagarba Mano laisveiMano pagarba Tavo laisveiDievo pagarba Kito laisvei
vaidmenysnesuvoktojo Dievo trejybėsuvoktos Dvasios kampassusivokiančio Sūnaus kampassuvokiančio Tėvo kampas
suvokimo lygmenyssuvokimassavęs suvokimasbendras suvokimassusikalbėjimas
sąmoningumo lygmenysviskasvisko žinojimasvisko nežinojimasvisko įsisąmonijimas
Dievo pažinimaspažinti Dievąžinoti viskąžinoti troškimuspažinti meilę
Dievo-žmogaus nežinojimas-žinojimasDievo laisvė - Dievo nežinojimas niekožmogiškasis visko žinojimasžmogiškasis nežinojimas nieko - gražus taikymas visko žinojimoDievo žinojimas visko
netroškimų pranokimaskūno poreikiai, tenkinimai, "Aš esu"abejonės, dvejonėslūkesčiai, jauduliai, gėrio kryptysaštuongubas kelias - paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas - trys kalbos
ką Dievas priima, gyvena išeities taškasnuostatapožiūris
sandara įkūnija, tad grindžia trejybės ratąDievas (pasireiškiantis trimis vaidmenimis)Sūnaus sandara įkūnija DvasiąTėvo sandara įkūnija SūnųDvasios sandara įkūnija Tėvą
sandarostrejybės ratas4x2 aštuonerybė1+3+3+1 = 1+1+1 Dievo trejybė(4 1) (4 2) dešimt Dievo įsakymų
šuoliai iš vienos savasties į kitą savastį per trečią savastį, papildinįtarpu, tarp žmoniųtarp žmogaus ir Dievo, troškimo ir išgyvenimo lygmenų
sandaros paskiras išgyvenimas, laipsnynasišgyvenimų rūšys, gėrio kryptys, Kristaus pamokymaidangaus karalystė žemėje, dešimt Dievo įsakymų, ženklų savybės, dvejonės, gvildenimai, nesusivedimai, pertvarkymai, kalbos, įsisavinimas, visuma

Pastabos

Mes gyvename Dievu, kuris gyvena mumis

Trys vidiniai požiūriai (paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas) sieja keturis lygmenis

Amžinas gyvenimas ir Dievo valia

Užrašai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Am%c5%beinoGyvenimoPj%c5%abvis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 12 d., 13:25