调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.AndriusMenoTaisyklės istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2014 kovo 18 d., 19:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:
* Išreišk giliausią mintį. (Grožis iškils savaime.)
* Viską įprasmink. (Spalvas, sienas.)
Pakeistos 10-23 eilutės iš
* Pabrėžk netikėtumus. (Atpažink Dievo pirštą!)
* Išreišk giliausią mintį. (Grožis iškils savaime.)

Apsupti žiūrovą.

Naudoti visas spalvas.

Koduoti sąvokas spalvomis.

Daryti vis naujai.

Paveikti žiūrovą.

Paišyti tai, kas gyva - žmonių išsidėstymus
.
į:
* Pabrėžk netikėtumus. (Įsidėmėk Dievo pirštą!)


Kitos taisyklės:
* Apsupti žiūrovą
.
* Naudoti visas spalvas.
* Daryti vis naujai.
2014 kovo 18 d., 19:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-9 eilutės iš
* Nenaudoti trintuko. (Nedaryti klaidų.)
* Nepakelti pieštuko. (Paišyti ilgomis, drąsiomis linijomis.)
* Spalvų neslopinti. (Vengti rudos ir pilkos.)
* Žadinti jausmus. (Paišyti veidą, laikyseną, išsidėstymą.)
* Išnaudoti visą erdvę ir laiką.
* Įsavinti netikėtumus. (Atpažinti Dievo pirštą!)

Išnaudoti visą puslapį, visą kambarį, visas duotas galimybes
.
į:
* Nenaudok trintuko. (Nedaryk klaidų.)
* Nepakelk pieštuko. (Paišyk ilgomis, drąsiomis linijomis.)
* Spalvas ryškink. (Venk rudos ir pilkos.)
* Žadink jausmus. (Paišyk veidą, laikyseną, išsidėstymą.)
* Būk pažeidžiamas. (Atiskleisk.)
* Išnaudok visas galimybes. (Kurk stambiai ir grubiai.)
* Persistenk. (Atsiremk į pasąmonę
.)
* Pabrėžk netikėtumus. (Atpažink Dievo pirštą!)
* Išreišk giliausią mintį. (Grožis iškils savaime.)
Ištrintos 12-17 eilutės:
Vaizduoti gilią mintį.

Vengti rudos ir pilkos.

Naudoti ryškias spalvas.
Ištrintos 16-21 eilutės:
Grožis iškyla iš turinio.

Dievo pirštas - įprasminti klaidas.

Persistengti - tai verčia remtis pasąmone.
Ištrintos 20-21 eilutės:
Paišyti tai, kas jaudina - veidus.
Ištrinta 21 eilutė:
2014 kovo 18 d., 19:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Nedaryti klaidų.

Piešti drąsiai, ilgom linijom
.
į:
* Nenaudoti trintuko. (Nedaryti klaidų.)
* Nepakelti pieštuko. (Paišyti ilgomis, drąsiomis linijomis.)
* Spalvų neslopinti. (Vengti rudos ir pilkos.)
* Žadinti jausmus. (Paišyti veidą, laikyseną, išsidėstymą.)
* Išnaudoti visą erdvę ir laiką.
* Įsavinti netikėtumus. (Atpažinti Dievo pirštą!)
2014 kovo 17 d., 14:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 26-31 eilutės:

Paveikti žiūrovą.

Paišyti tai, kas jaudina - veidus.

Paišyti tai, kas gyva - žmonių išsidėstymus.
2014 kovo 17 d., 14:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-26 eilutės:
Nedaryti klaidų.

Piešti drąsiai, ilgom linijom.

Išnaudoti visą puslapį, visą kambarį, visas duotas galimybes.

Apsupti žiūrovą.

Vaizduoti gilią mintį.

Vengti rudos ir pilkos.

Naudoti ryškias spalvas.

Naudoti visas spalvas.

Koduoti sąvokas spalvomis.

Grožis iškyla iš turinio.

Dievo pirštas - įprasminti klaidas.

Persistengti - tai verčia remtis pasąmone.

Daryti vis naujai.

AndriusMenoTaisyklės


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 kovo 18 d., 19:59