Naujausi pakeitimai - Ieškoti:

Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Andrius

 >>bgcolor=#EEEEEE<<
 >><<

Juodraštis FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Klausimai FFFFC0

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF


Asmeniškai? BA9696

Nuojauta? AAAAAA

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Aprašas

Žr. UžrašaiParodai201203, Suvestis, Sumanymai, Užduotys, Apžvalga, Asmenys, Klausimai, Nebūtinas, Būtinas, Vienas, Šviesuoliai, Lou, Dievas, Paroda, Aprašas20120228, Aprašas20120507, Raiška

Aprašyti asmenimis

Išmąstau, aprėpiu ir pristatau, ką esu savo gyvenime išsiaiškinęs.

Turinys

Dievas nebūtinai geras. Vadinas, gyvenimas nebūtinai teisingas.

Gyvenime tenka šią mintį suvokti ir priimti. Tai yra gyvenimo tikslas. Juk reikalaudami ar tiesiog primesdami, kad Dievas būtų geras ir gyvenimas būtų teisingas, mes Dievą varžome, jį varome į kampą, paskubiname jo teisingumą, atsisakome galimybių daryti gerą ir iššaukiame savo žūtį. Ją priimdami gyvename amžinai jau čia ir dabar. Mat, gyvenimas yra Dievo gerumas, o amžinas gyvenimas yra suvokimas, jog Dievas ir gerumas skiriasi, jog vyksta daug blogio, kurį galime pašalinti, daug gero, kurį galime padaryti, kad galėtumėme liudyti, jog tikrai Dievas yra geras. Ir taip amžinai.

Geras vaikas ir blogas vaikas skirtingai priima šią mintį. Ją galima įsivaizduoti kaip upę kurią skirtingai pereiname.

Geras vaikas sutinka ją pereiti, užtat nori su ja susipažinti. Jis ieško, kur jinai seklesnė. Jis nori ją peršokti akmenimis, iš vieno akmens į kitą, reikalaujant ko įmanoma mažiau tikėjimo ir mažiau pagalbos, bet visgi į ją atsiremiant, kur tik tikrai reikia. Jisai yra, Kristaus žodžiais, skurdžiadvasis, ir būtent jam yra dangaus karalystė, dangaus raiška žemėje, žmogaus mąstais.

Blogas vaikas neskuba ją pereiti ir galvoja, kaip iš jos išsisukti. Jį lydi gėris ir blogis - taurioji savimonė, jį skatinanti mąstyti plačiau, peržengti upę, ir niekingoji savimonė, jį raginanti jos vengti ir reikalauti Dievo gerumo. Upė jį supa vis arčiau, jo kūną poreikiais, jo protą abejonėmis, jo širdį jauduliais. Jis susiduria su savo ribotumu, parklūpsta ir smunka, kolei galiausiai trokšta išganymo. Jis tada jau sutinka būti išganytojo stebuklingai permestam per upę.

Kiekviename iš mūsų glūdi tiek geras, tiek blogas vaikas. Abu atsiranda toje pačioje, tai yra, kitoje upės pusėje. Ten gyvena amžiną gyvenimą, puoselėja bendrystę. Puoselėja Dievo įstatymą, auga dorove, užtat jautresni gyvenimui. Vis labiau suvokia visas blogybes ir vis drąsiau į jas atsiliepia. Vis arčiau glaudžiasi Dievo, sulaukia vis daugiau laisvės.

Redaguoti - Istorija - Spausdinti - Naujausi pakeitimai - Ieškoti
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 gegužės 23 d., 10:45