Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Branda


Kaip bręstame išgyvenimais?


成熟


Ką reiškia bręsti?

Kas bręsta?

Kaip branda atrodo iš įvairių kampų?

Kodėl bręsti? Suvokti brandos vaidmenį.

Kaip mes bręstame? ar nebręstame?

Koks išgyvenimo ir savasties vaidmuo?

Kodėl ir kaip brandinti save?Ar bręstame?

Amžina branda ir amžinas sąstingis

Kas yra branda?

Branda

Dievo branda - Dievo nebūtinumu

Žmogaus branda - Dievo būtinumu - augame vis labiau

Kodėl bręstame?

Dievas suteikia mums laisvę, kad jisai iškiltų mumyse

Laisvė su Dievu turėti ryšį arba jo neturėti

Laisvė sąmoningumu rinktis ar nežinoti sąmone ar žinoti pasąmone

Laisvė pačiam brandinti save ar būti brandinamam

Laisvė asmenybe įsipaišyti į bendrystę (tiek pasąmone, tiek sąmone, tiek sąmoningumu)

Gyvenimas brandina

Kūnas sustatytas brandai

Gyvenimas verčia bręsti

Aplinka mus įtakoja bangomis.

Kodėl brandiname save?

Žmogaus saviugdos prasmė Dievo kampu

Dievui reikia, kad save patys patikslintumėme, sandarai, asmeniškai

Žmogaus saviugdos prasmė žmogaus kampu

Puoselėjame savo laisvčę

Patys brandiname save

Atsiveria galimybė, tarpas

Atsakome už save

Renkasi bręsti, susitelkia į brandos tašką

Puoselėjame gyvenimo tikslą (asmenišką kodėl - ar) ir kryptį link tikslo (asmenišką kaip - koks)

Įžvelgiame Dievo dalyvavimą, įsivaizduojame jo tikslą

Išskiriame Dievo tikslą (gyventi Kitu) ir savo tikslą (gyventi Savimi)

Skiriame ar turime ryšį su Dievu ar jo neturime.Kaip bręstame?

Išmokdami už save atsakyti, save valdyti, tikslinti

Pasirengdami

Išsiplėsdami

Asmenybę pakeisdami asmeniu

Atsiremdami į Dievą, į meilę, į nežinojimą

Teisingai susirikiuodami

Išgyvenimais, pribrendus aplinkybėms

Suvesdami dvasią trimis kampais

Kas svarbu brandai?

Kaip bręsti

Bręstame brandos šuoliuBrandos rūšys

Išgyvenimo apytaką ir susijusius išgyvenimus išgyvena asmuo (bendras žmogus), ne asmenybė. Tačiau asmuo savęs nemato tiesiogiai, o mato per atvaizdus, įskaitant asmenybę. Tad asmens savastis yra asmenybė.

Asmuo bręsta skirtingais būdais.

Išorinių santykių keturis lygmenis galime suprasti kaip mus sužadinančius, prakalbančius muzikos instrumentus. Išgyvenimai prasideda priėmimu. O taip pat paskui priimame iš savęs, iš savo savasties, iš to ką sukaupėme išgyvenimuose. Atvaizdai leidžia žinias pasiimti vėliau.

Trejybės ratu kopiam trimis laipteliais, iš pasaulio į asmenybę, iš asmenybės į asmenį, iš asmens į Dievą. Ir pasiekus Dievą, jisai atsiliepia dingdamas, naujai atverdamas mums trejybės ratą.

Širdies tiesa mumyse jau yra. Mes bręstame:

Tokiu būdu gyvenimu įsisaviname mumyse glūdinčią širdies tiesą.

Save patikriname kitais - savo asmenybę kitų asmenybėmis.

Brandą palaikantys leidžia tverti savo įvaizdį. Savastis yra įvaizdis. Asmenybė yra asmens atvaizdas.

Brandos rūšis reikėtų papildyti aštuonerybe (siejančia išorę ir vidų) ir keturių lygmenų šešiomis poromis (lygmenis teisingai rikiuojančiomis).

Brandos pavyzdžiai

Mano išgyvenimai yra mano brandos pavyzdžiai. Juos galiu apmąstyti ir rūšiuoti.

2017 m. kovo mėn. 13 d. surengiau renginį rinkti ir rūšiuoti brandos pavyzdžius.2017.02.02 Asmeninė vertybė, ją ryškinantys klausimai ir mūsų gyvenimo rūpesčiai

Sulyginau Dievo rūpesčius ir mūsų brandos rūšis

Dievo rūpesčiai - mūsų branda. Senasis Aš ir Naujasis Aš ryšium su kitais.

Užrašai


Kritinio mąstymo vystymo pakopos

Rudolf Steiner. Strengthening the Will: The Review Exercises Pratimai peržiūrėti savo elgesį.

Dave Gray


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Branda
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 19 d., 17:25