Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ChaimasBargmanas

2018 m. spalio mėn. 24 d. Chaimas Bargmanas pasakojo Andriui Kulikauskui, kad 1941 m. Riva Lozansky-Bogomolny girdėjo, kaip kalbėjo žmonės, grįžtantys iš Žolinių atlaidų Pivašiūnuose, kad Pivašiūnų klebonas Kaušyla kalbėjo, kad reikia išžudyti visus iki vieno žydus (visame pasaulyje). Jeigu bent vienas žydas išliks, tai jisai tūkstančius mūsiškių išžudys.

Bargmanas taip pat pasakojo Kulikauskui, kad Vabalninkų klebonas išsišaukė baltaraiščių vadą, ar ketina žydus išžudyti. Baltaraiščių vadas sakė, kad vokiečiai taip liepia. Klebonas pasakė, lai patys ir iššaudo. Vabalninkuose žydų neiššaudė. Daugiau skaityti: http://www.selonija.lt/2017/03/07/zydai-vabalninke-arba-abolnink-shtetl/

1989 metais atsirado susidomėjimas žydais.

Julius Streicher nuteistas Nuremberge.

Romualdas Beniušis įtikino prezidentę atimti ordiną iš Končiaus-Adomo, nes tai sumekina jo giminių partizanų vertinimą.

Irena Veisaitė - ryšiai su rusų opozicija.

režisierius Gintaras Varnas, dramaturgas Joshua Sobolis "Getas" (apie Vilniaus getą), pastatė Kaune. Viena scena skirta žydšaudžiams, kokiu pagrindu jie žudė.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/ChaimasBargmanas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 28 d., 06:09