Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Dainos

 O kas per laisvė? Kas per savivalia?
 Žygiuoja Viešpats į Jeruzalę.
 Numeskim pančius! Palikim negalią!
 Žygiuoja Viešpats į Jeruzalę.
 Jei reik pagalbos bet kokiam reikale -
 Žygiuoja Viešpats į Jeruzalę.
 Pažinkim laisvę, galų gale,
 Žygiuoja Viešpats į Jeruzalę.

Kodėl nieks nepašauks vardu kuriems niekas neatstos žemės gimtos? Partizanų kapų tyla ir berželių gaivi sula tokia mums brangi ir artima gaivi šiluma lig draugo delnai žemyne sena buvę namai mūsų svajonę ir meilę tu mums dalinai žemyne sena buvę namai.

Mane siutina, koks aš laimingas


Pataisau:

Kai meilė sugrįš į namus, tai mūsų meilė vėl galinga pasijus. Kažin ar meilė bet kada užmiršta mus. Neužmiršta, tad nemiršta, tad nežus.

Aš iš naujo tau dabar sudainavau Tą dainą, kurią tau dainuodavau. Supratai, kad tai yra seni jausmai. Antrą kartą skamba jau kaip priekaištai.

Mūs dangus toks pat platus kaip pirmą kart kai pavyko man "Myliu tave" ištart. Nors taip lengva man dabar tau pasakyt, kaip sunku, kad tu galėtum pamanyt.

Visatoje yra tokia malda kuri skrajoja angelų kalba. Ar ją kada išmoksime? Vargu. Nors vienas, bet pasimeldžiu kartu.


Tūkstantis šypsenų. Pirmą iš jų prisimenu, Ką jinai reiškia mum: Susipažinti malonu.

Aš myliu tave!

Tūkstantis šypsenų. Antrą iš jų prisimenu, Ką jinai reiškia mum: Galėtumėm dar pabūt kartu.

Aš myliu tave!

[ir toliau... įterpti ]

Trečią... Aš ir be žodžių suprantu. Ketvirtą... Tave vis juokais pralinksminu. Penktą... Linksma būt įsimylėjėliu. Šeštą... Tau pasakysiu bučiniu. Septintą... Aš be tavęs nebegaliu. Aštuntą... Su Dievu kasnakt pasikalbu. Devintą... Karštai su tavimi pasimeldžiu.

[Ir toliau pasakyti, kad besimeldžiant kartu, laikas ir erdvė pasikeičia, visi išgyvenimai susipina...]

Pirmą šimtą... antrą šimtą... Į vieną protą nesutelpu. Trečia šimtą... ketvirtą šimtą... Į vieną širdį nesutelpu. Penktą šimtą... šeštą šimtą... Į vieną dainą nesutelpu. Septintą šimtą... aštuntą šimtą... devintą šimtą... Į vieną maldą nesutelpu.

[...jau artėjame ribą!...]

Devyni šimtai devyniasdešimt septintą... Visakame tave tikiu. Devyni šimtai devyniasdešimt aštuntą... Bažnyčios varpais skambinu. Devyni šimtai devyniasdešimt devintą... Aukso žiedą užmaunu. Tūkstantinį iš jų prisimenu... Amžina meile gyvenu.

Aš myliu tave!

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Dainos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 11 d., 17:42