Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DaugiaprasmybėsMatai

Berengdamas pranešimą Kūrybos prasmė ir meno taisyklės, bandžiau nagrinėti savo knygą The Truth, ieškoti sąsajų tarp turinio ir pavaizdavimo menais. Mąsčiau jog dvasia, gyvybė iškyla paskirais matais, kuriais, bederinant derinį, tinkinamas kuris nors kintamasis, kurį nusako priešingybės. Tad šitą reikėtų naujai lyginti su kintamųjų rūšimis.

Daugiaprasmybės matais galime pajusti veiklą dvasios esančios už šio pasaulio.

Mąstyti Dievo požiūriu, ko reikia, kad dvasia įeitų į gyvenimą (laisvumo), kad jinai mus lydėtų ir mus atplėštų nuo gyvenimo. Kraštutinumu suvokiame savo laisvės kilmę. Kaip tenkinimai dalyvauja derinių taikyme? Kaip meilė veikia, Dievo meilė? Mąstyti gyvenimą, jo prasmę, Dievo vaidmenį joje, kaip Dievo meilė mus sieja, kaip ji tampa mums meilė.

Anthony Judge, Distinguishing Emergent Conceptual Polarities

Palyginti su aplinkybėmis, pavyzdžiui: daugis - visuma; daiktas - eiga.

Hogarth grožio dėsniai - priešingybės.

Palyginti šv.Tomą akvinietį ir Hogarth:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Daugiaprasmyb%c4%97sMatai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 rugpjūčio 26 d., 15:11