Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DievoKryptys


Suvestinė, Dievas, Klausimas, Išėjimas už savęs, Trejybės, Gera valia, Neapibrėžtumas

Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?


神的方向


Kaip Dievo trys kryptys reiškiasi?

Kaip susijusios Dievo kryptys ir gerumo kryptys?

Kas ką sąlygoja?


Dievo trys kryptys yra besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas. Tai trys matai kuriais Dievas gali išeiti už savęs arba neišeiti.

Šaltinis yra besąlygiškas, įsitraukimai yra nešališki, bendra svajonė yra nepaneigiama.

Kaip susiję įvairūs matai kaip Dievas išeina už savęs į save?

They all seem defined from within the system, so how can they be relevant prior to any system? And then what motivates God to go beyond himself? In what sense is this Creation through Love?

Išėjimo už savęs būdai

We may consider these as track that get bundled together:

Trys matai grindžia požiūrio lygtį - pirma gerumą, paskui gyvenimą ir galiausiai amžiną gyvenimą. Tad pirma iškyla narys sąlygose, toliau dvasios sutapimas su nariu, galiausiai suvokimas - dvasios atskyrimas. Tai apibrėžia vienybę, dvejybę, trejybę, tad trejybės ratą, kaip atrodo Dievui. O ketverybė nusako asmens sąlygas santvarkoje, ir ja asmuo žengia gilyn trejybės ratu, tad keturiais lygmenimis kolei sugrįžta į pradžią, taip kad išsiritulioja ketverybė.

Neišėjimas už savęs į save

Besąlygiškumas ir sąlygiškumas

Užrašai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/DievoKryptys
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 20 d., 17:47