Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DievoPožiūris

Žr. Požiūriai, Dievas, Viską žinotiDievo požiūris 神的透视

Trokštu viską žinoti. Tad man rūpi priimti Dievo požiūrį. Koks yra Dievo požiūris? Ir kaip jį priimame?

Koks yra Dievo požiūris?

Dievo žvilgsnis ir Dievo požiūris

Dievo tyrimas

Dievo išėjimas už savęs

Dievo pasitraukimas

Dievo savastis - viskas

Visko žinojimas

Žvelgimas pirmyn - suvokimas

Buvimas viena - savasties nesiribojimu

Dievo žvilgsnis

Neužstotas, atviras, laisvas

Atsiplėšimas nuo visko

Dievo tikslai grindžia Dievo protą

Dievo požiūrių grandinė

Kas Dievui rūpi?

Kaip priimame Dievo požiūrį?

Priimame Dievo požiūrį

Susijusios sąvokos

Dievo ir žmogaus santykis


2018.09.18 A: Kaip tavo požiūris skiriasi nuo žmogaus požiūrio?

D: Aš išeinu už savęs į save ir jūs taipogi. Mano savastis yra pirminė, pirmojo laipsnio, tai pirmojo veiksmo įsijautimas, kuriuo prisideda vienas požiūris, o žmogaus požiūris yra antrinis, antrojo laipsnio, kuriuo atsitokėjate. Jisai yra veiksmas +2, kuriuo prisideda du požiūriai, kuriais išeinate už savęs į mane. Tad mylėkite mane palaikydami įsijautimą, atjausdami, ir mylėkite vienas kitą palaikydami atsitokėjimą, rodydami vienas kitam gerą valią.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/DievoPo%c5%bei%c5%abris
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gruodžio 13 d., 18:10