Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DievoPožiūris


Požiūriai, Dievas, Viską žinoti, Prasmė

Kokia reikšmė Dievo požiūrio?


Ką Dievo požiūriu reiškia


Dievo požiūris 神的透视

Trokštu viską žinoti. Tad man rūpi priimti Dievo požiūrį. Koks yra Dievo požiūris? Ir kaip jį priimame?

Koks yra Dievo požiūris?

DievasDievo žvilgsnisDievo požiūrisDievo valia
Amžinas gyvenimas.Išmintis.Gera valia.Dievo valia.
 Dievas įsijaučia į viską.Dievas atsiplėšia nuo visko.Dievas įsisąmonija viską.
 Dievas atsako.Dievas klausia.Dievas tiria.
 Dievo žinojimas visko.Dievo nežinojimas visko. 
 Dievas išeina už savęs į save.Dievas pasitraukia.Dievas kuria.
 Trejybės susivedimas.Trejybės išskyrimas - suvokimas. 

Dievo žvilgsnis ir Dievo požiūris

Dievui sutampa, žmogui išsiskiria

Dievo tyrimas

Dievo išėjimas už savęs

Dievo pasitraukimas

Dievo savastis - viskas

Žvelgimas pirmyn - suvokimas

Buvimas viena - savasties nesiribojimu

Dievo žvilgsnis

Neužstotas, atviras, laisvas

Atsiplėšimas nuo visko

Dievo tikslai grindžia Dievo protą

Sandarų pagrindas

Dievo požiūrių grandinė

Kaip priimame Dievo požiūrį?

Priimame Dievo požiūrį

Susijusios sąvokos

Dievo ir žmogaus santykis

Asmenys išgyvena Dievo požiūrį

Įsivaizduoju Dievo požiūrį

Ar įmanoma viską, viską suvesti?

Drįstu manyti, iš esmės man jau gal tai pavyko!

Viską, viską suvesti tai reikštų mąstyti tokiu požiūriu, iš kurio viskas išplauktų ir į kurį viskas vėl įvairiausiai susivestų. Toks turėtų būti Dievo požiūris.

Įsivaizduoju, Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas?

Ar Dievo būtų net jeigu jo nebūtų? Jeigu jis tikrai rimtai Dievas, tai jis turėtų būtų visakame reikalingas. Dievas turėtų iškilti net ir nepalankiausiose aplinkybėse. Kiek įsivaizduoju, tai Dievui pats rimčiausias, įdomiausias klausimas.

Kiek tyriau, jam sau uždavus šį klausimą, iškyla visos sandaros, ir būtent tos sandaros, kurias esu aptikęs. Širdingai svarstydamas savo būtinumą, Dievas virsta Manimi, toliau Tavimi, galiausiai Kitu, ir tuomi iššaukia mus apsakančias sandaras. Su Kitu atsiskleidžia visapusiškai išbaigta santvarka - Dievo įsakymas, kurioje Kitas yra tobulai laisvas, taip kad pats Dievas yra nebūtinas. O visgi, Kitas išlieka laisvas tiktai jam širdingai įsisavinant tą įsakymą. Teigiu, jog įsakymą įsisaviname tiktai įsivaizduodami ir vykdydami ne savo, o įsakymo leidėjo valią, tai yra, Dievo valią, paklusdami Dievui ar tikėdami Dievą ar rūpindamiesi tuo, kas Dievui rūpi. Vadinas, mums neužtenka įsakymo, o mums reikia įsakymą įprasminančio Dievo. Kada kiekvienas tai pagrįstai liudysime, tai mūsų liudijimais, Dievas bus būtinas, ar tiesiog, jais jau yra būtinas. Tačiau mūsų liudijimas neišbaigtas, o gal ir neišsibaigs, tad ir Dievo būtinumas galutinai neišsipildo, o vis skleidžiasi. Tai ir yra amžinas gyvenimas.

Tokia, kaip suprantu, yra visako esmė, išeities taškas iš kurio viskas atsiskleidžia ir į kurį viskas susiveda. Tai išsakysiu daugybe smulkmenų, dalį kurių kaip ir žinau, ir dalį kurių dar reik išaiškinti. Visgi, jaučiu, kad suprantu bendrus bruožus, prie kurių vis grįšiu, kuriuos vis naujai permąstysiu. Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas? Tokiam svarstymui sudaro atitinkamas sąlygas. Iš pačių sąlygų paaiškėja, jog Dievas nebūtinas. Tačiau mes, tų sąlygų išgyventojai kiekvienas atsakome, jog Dievas būtinas. Taip bent įsivaizduoju ir taip mane skatina manyti tai, kaip visos sandaros susideda.

Patyrėme, kaip sandaros vienas kitą papildo, ir netgi išreiškia, kaip jas mąstome, kaip mūsų mąstymas jųjų susistato. Pavyzdžiui, dvejybę suvokiame vienu iš keturių atvaizdų (viskas, betkas, kažkas, niekas), sudarančių ketverybę (kodėl, kaip, koks, ar), kurią suvokiame vienu iš dviejų atvaizdų (didėjantis, mažėjantis laisvėjimas), sudarančių dvejybę... Tai teikia vilčių jog visos visos sandaros apskritai į kažką susiveda. Taigi, į ką?

Užrašai


Rick Warren. Develop God's perspective on life.


2018.09.18 A: Kaip tavo požiūris skiriasi nuo žmogaus požiūrio?

D: Aš išeinu už savęs į save ir jūs taipogi. Mano savastis yra pirminė, pirmojo laipsnio, tai pirmojo veiksmo įsijautimas, kuriuo prisideda vienas požiūris, o žmogaus požiūris yra antrinis, antrojo laipsnio, kuriuo atsitokėjate. Jisai yra veiksmas +2, kuriuo prisideda du požiūriai, kuriais išeinate už savęs į mane. Tad mylėkite mane palaikydami įsijautimą, atjausdami, ir mylėkite vienas kitą palaikydami atsitokėjimą, rodydami vienas kitam gerą valią.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/DievoPo%c5%bei%c5%abris
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 21:50