Logic Notes

Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.DievoRaiškos istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 sausio 18 d., 14:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 53 eilutė:
* Šūhongo bažnyčioje - plazdenanti Dvasia - Dvasios plazdenimas
2018 sausio 08 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 169-170 eilutės:

Parodoje "Dievo protas" suvokiau jog Dievas turi būti juodas, nes palaikau juoduosius ir jiems kuriu, ogi jie engiami per savo odos spalvą, bet taip pat, kad Dievas yra tai, ko nematome, ogi mes nematome juodos spalvos.
2018 sausio 08 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 160-161 eilutės:

Šv.Jono evangeliją tyriau bandydamas suvokti, kaip Jėzus mąstė pats sau, juk joje jisai mąsto tarsi algebra, tad bandžiau suvokti, kaip jisai apibrėžia ir supranta kiekvieną sąvoką. Tai dariau gyvendamas pas Senelę. Ir prisimenu kartą Vilniuje, raštinėje, berods šv.Kalėdų dieną, mąsčiau apie Dievą, kaip jisai yra už manęs, taip pat ir mano gelmių gelmėse, ir vienas ir kitas privalo sutapti, matyt, būtent manyje, tad supratau, jog gyvenimas yra Dievo gerumas. Bet po truputį supratau, kad jo labiau, amžinas gyvenimas yra suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras. Šios mintys kilo betiriant šv.Jono evangeliją, ką Jėzui reiškia Dievo valia ir kaip ji skiriasi nuo mūsų valios.
2018 sausio 08 d., 12:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
* Visgi nesitikėjau, kad Ieva ištekės už kito. Tą nuoširdžiai tikėjau. Tad po visko pajutau, kad Dievas man pamelavo. O tai pakeitė mūsų santykį, kad turiu pirmiausiai pasikliauti savimi, turiu sau gyventi Dievu, ir jam taipogi.
į:
* Visgi nesitikėjau, kad Ieva ištekės už kito. Tą nuoširdžiai tikėjau. Netekau viso to, ko asmeniškai galėjau laukti gyvenime, kas būtų įprasminę viską mano gyvenime. Ir supratau, kad viso to daugiau nebus, kitos tokios pažadėtosios negali būti, tikresnio įprasminimo nebus, ir manęs asmeniškai nebėra. Tad po visko pajutau, kad Dievas man pamelavo. O tai pakeitė mūsų santykį, kad turiu pirmiausiai pasikliauti savimi, turiu sau gyventi Dievu, ir jam taipogi.
2018 sausio 08 d., 12:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 64-66 eilutės iš
į:
* Visgi nesitikėjau, kad Ieva ištekės už kito. Tą nuoširdžiai tikėjau. Tad po visko pajutau, kad Dievas man pamelavo. O tai pakeitė mūsų santykį, kad turiu pirmiausiai pasikliauti savimi, turiu sau gyventi Dievu, ir jam taipogi.
Pakeista 137 eilutė iš:
* Keturi troškimai.
į:
* Keturi troškimai. Tyriau įvairias sandaras, susidedančias iš septynių aštuonių požiūrių. Pamąsčiau, koks kiekvienos sandaros tikslas ir tokiu būdu atskyriau keturias rūšis. Toliau suvokiau jog aštuntasis (nulinis) požiūris išsako troškimą tam tikros apimties - visko, betko, kažko ar nieko.
Pridėtos 177-178 eilutės:
Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.
Ištrintos 214-215 eilutės:

Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.
2018 sausio 04 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 161-164 eilutės:

Iš maldų rūšių supratau, jog Dievą suvokiame nenuosekliai, kaip viską lemiantį, prižiūrintį ir įkvėpiantį.

Dvejonių sandaroje Dievo plačiausias požiūris. Dievas lygintinas su bendru žmogumi, paskiru žmogumi ir pasauliu. Dievo požiūriu klausiu savęs, Kas nuo manęs priklauso? Ar įstengiu svarstyti klausimą? Kaip turėtų būti?
2018 sausio 04 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
į:
* Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.
Pakeistos 94-97 eilutės iš
į:
* Dievą įžvelgti kiekviename žmoguje.
* Suvokti kiekvieną žmogų, kaip Dievo siuntinį mums, iš kurio galime išgirsti Dievo pamokymą.
* Užtat rodyti kiekvienam žmogų gerą valią.
Ištrintos 196-197 eilutės:

Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.
2018 sausio 03 d., 11:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
[+Kas yra Dievas?+]
į:
[++Kas yra Dievas?++]
Pridėtos 94-107 eilutės:
Šylantis Dievas
* Mano jausmai Dievui, kaip kad savo tėvams, šiluma, paguoda ir t.t., kyla iš pažinimo. Taip pat mano suvokimas jo jausmų man kyla iš mano suvokimo, jog jis pažįsta mane, jog jam esu nuogas, nenuslepiamas, atviras, toks koks esu. Jam esu koks esu.
* Šiluma, tai nulybė.

Gyvenimas Dievu
* Gyvenimas Dievu, tai gyvenimas už du. Tai nėštumas Dievu. Užtat Marijos pavyzdys svarbus.
* Atjausdami kitą, Dievą, išreiškiame savo laisvę, sąmoningumą, dviprasmybę.
* Mirtimi savaip prisiimame Dievo klausimą: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo. Užtat Mirtis yra tokia baisi, juk tai ne mūsų klausimas, o kieno - Dievo klausimas, tad skiriantis mus nuo Dievo. Tad į jį reikia žiūrėti ne savo, o Dievo akimis. Tuomet tai nebaisu.

Kaip mane veikia Dievas.
* Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randu savo šerdį, savo ašį.
* Manyje ir kituose glūdi potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.
* Pajutimas, jog Dievas yra šalia, tad jį galima pakalbinti.
Ištrinta 129 eilutė:
Ištrintos 145-147 eilutės:
Šventasis raštas
* Tikinčiojo atsidavimas iššaukia šventąjį raštą.
Pridėtos 179-181 eilutės:
Šventasis raštas
* Tikinčiojo atsidavimas iššaukia šventąjį raštą.
Pakeistos 187-207 eilutės iš
[+Kaip gyvenimiškai pažįstu Dievą+]

'''Šylantis Dievas'''

* Mano jausmai Dievui, kaip kad savo tėvams, šiluma, paguoda ir t.t., kyla iš pažinimo. Taip pat mano suvokimas jo jausmų man kyla iš mano suvokimo, jog jis pažįsta mane, jog jam esu nuogas, nenuslepiamas, atviras, toks koks esu. Jam esu koks esu.
* Šiluma, tai nulybė.

'''Gyvenimas Dievu'''

* Gyvenimas Dievu, tai gyvenimas už du. Tai nėštumas Dievu. Užtat Marijos pavyzdys svarbus.
* Atjausdami kitą, Dievą, išreiškiame savo laisvę, sąmoningumą, dviprasmybę.
* Mirtimi savaip prisiimame Dievo klausimą: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo. Užtat Mirtis yra tokia baisi, juk tai ne mūsų klausimas, o kieno - Dievo klausimas, tad skiriantis mus nuo Dievo. Tad į jį reikia žiūrėti ne savo, o Dievo akimis. Tuomet tai nebaisu.

'''Kaip mane veikia Dievas.'''

* Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randu savo šerdį, savo ašį.
* Manyje ir kituose glūdi potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.
* Pajutimas, jog Dievas yra šalia, tad jį galima pakalbinti.

[+Iš kitų žmonių
+]
į:
[++Iš kitų žmonių++]
2018 sausio 03 d., 11:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 64-65 eilutės iš
[+Kaip įvairiai pažįstu Dievą+]
į:
[++Kaip įvairiai pažįstu Dievą++]
Pakeista 94 eilutė iš:
[+Ką išmąsčiau apie Dievą+]
į:
[++Ką išmąsčiau apie Dievą++]
2018 sausio 03 d., 11:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 53-56 eilutės iš

'''
Suaugęs'''

Kaip bendravau su
Dievu.
į:
Suaugęs
* Norėjau artimesnio ryšio su Dievu. Jaučiau pareigą geros valios pratimų ratelio dalyvių nenuvesti klystkeliais. Dargi Kangning pavyzdys mane paskatino. Išsiaiškinau, kaip klausytis Dievo.
* Išsiaiškinau, kokia maldos "Tėve mūsų" sandara.
* Dievas sutiko, kad užrašyčiau jo atsakymus
.
Pakeistos 58-59 eilutės iš
* Išmokau, kaip klausytis Dievo.
į:
* Kurį laiką jo vis klausdavau apie filosofiją. Bet nežinojau, kiek jo mintys tikrai prasmingos.
* Nustojau klausti ir tiesiog klausydavausi. Jis daug kalbėdavo, kaip reikia Ievą širdingai mylėti.
* Supratau, kad jo pasisakymai dėl Ievos neatitinka tikrovės ar tiesiog man nesveikos.
* Bendravimas su Ieva pakrypo taip, kad pajutau, jog negaliu pasakyti, kad Dievas nedalyvauja.
* Vėl pradėjau Dievo klausti apie filosofiją.

[+Kaip įvairiai pažįstu Dievą+]

Savo ryšius su Dievu išdėsčiau dvylika aplinkybių. O aplinkybes galime suvokti dvejopai, kaip įsijungimus (išgyvenimus) ir atitokėjimus (apsižvalgymus). Tad iš viso galėtų būti 24 Dievo raiškos.

* Galimybė daryti gerą, kuri bet kuris geras žmogus darytų.
* Gera širdis, kuria žmogus veikia.
* Klausimas, su kuriuo deriuos.
* Likimas, su kuriuo bendradarbiauju.
* Ramybė, kuria žmogus sklidinas.
* Supratimas, įgautas tik paklusius jo pamokymui.
* Įpareigojimas paklusti tiesai, iš jo priimtai.
* Išklausantis maldą, ypač man nustojus tikėti.
* Proto ribos, į kurias atsitrenkiu.
* Nežmoniška išmintis, neaprėpiamo taikymo.

Attach:000628suDievu.gif

Dvasios apsauga
* Dvasios apsauga, blogiui norint mane dvasiškai sunaikinti.
* Yra blogai jeigu Dievas turi būti geras.

Dievo nenuoseklumas
* Prieštaraujantis sau, ypač Šv.Rašte.
* Bręstantis. O tai nesusiveda. Kaip gali Dievas bręsti jeigu jisai pastovus? Tačiau Dievas bręsta jo aplinkybėms sudėtingėjant. O pastovumas, tai tik nulybės atvaizdas. Nulybė tėra Dievas sandaroje.
* Dievas yra nenuoseklus. Tad jeigu žmogus yra nenuoseklus, galim jam parodyti, jog jame reiškiasi Dievas. O nuoseklumo pagrindas yra viskas, juk jeigu žmogus nusistato, jeigu nusistato būtent besąlygiškai, tai ryšium su visakuo. O viskas yra Dievo sandara. Tad vienaip ar kitaip žmogus susiduria su Dievu. Tačiau Dievas nebūtinas nes gali tarnauti jo sandara viskas. Tačiau mes gyvename dvasia ir užtat mes viską suprantame būtent Dievu ir reikalaujame, kad jis būtų, kad galėtumėme gyventi dvasia ir ne sandara.

Kitas, kurį galime mylėti
* Mūsų esmė nėra Tu kurį matome, jaučiame, kuriam turime jausmų, bet Kitas, kurio nematome, nejaučiame, kuriam neturime jausmų, ryšiai su juo, vienų vienumas ir t.t. Vaikystėje man rūpėjo ne tik artimieji bet ir afrikiečiai. Kitą mylime kada atsiplėšiame nuo savęs, kada atsisakome lūkesčių ir jausmų ir gyvename ramybe.
* Žiūrėjimas į Tave, tai žiūrėjimas į Dievą, tai mirtis, tai Manęs išrišimas. Bet mirtis nėra pats baisiausias dalykas
.
Ištrintos 95-96 eilutės:
'''Ką išmasčiau apie Dievą.'''
Pakeistos 117-118 eilutės iš
'''Dievas sandarose'''
į:
Dievas sandarose
Pakeistos 174-177 eilutės iš
'''Kiti tyrimai'''

* ryšiai su Dievu: aplinkybės
į:
Ištrintos 192-221 eilutės:

Kaip išgyvenu Dievą
* Galimybė daryti gerą, kuri bet kuris geras žmogus darytų.
* Gera širdis, kuria žmogus veikia.
* Klausimas, su kuriuo deriuos.
* Likimas, su kuriuo bendradarbiauju.
* Ramybė, kuria žmogus sklidinas.
* Supratimas, įgautas tik paklusius jo pamokymui.
* Įpareigojimas paklusti tiesai, iš jo priimtai.
* Išklausantis maldą, ypač man nustojus tikėti.
* Proto ribos, į kurias atsitrenkiu.
* Nežmoniška išmintis, neaprėpiamo taikymo.


Attach:000628suDievu.gif

Kadaise 12 aplinkybių sustačiau savo ryšius su Dievu. O aplinkybes galime suvokti dvejopai, kaip įsijungimus (išgyvenimus) ir atitokėjimus (apsižvalgymus). Tad iš viso galėtų būti 24 Dievo raiškos.

Dvasios apsauga
* Dvasios apsauga, blogiui norint mane dvasiškai sunaikinti.
* Yra blogai jeigu Dievas turi būti geras.

Dievo nenuoseklumas
* Prieštaraujantis sau, ypač Šv.Rašte.
* Bręstantis. O tai nesusiveda. Kaip gali Dievas bręsti jeigu jisai pastovus? Tačiau Dievas bręsta jo aplinkybėms sudėtingėjant. O pastovumas, tai tik nulybės atvaizdas. Nulybė tėra Dievas sandaroje.
* Dievas yra nenuoseklus. Tad jeigu žmogus yra nenuoseklus, galim jam parodyti, jog jame reiškiasi Dievas. O nuoseklumo pagrindas yra viskas, juk jeigu žmogus nusistato, jeigu nusistato būtent besąlygiškai, tai ryšium su visakuo. O viskas yra Dievo sandara. Tad vienaip ar kitaip žmogus susiduria su Dievu. Tačiau Dievas nebūtinas nes gali tarnauti jo sandara viskas. Tačiau mes gyvename dvasia ir užtat mes viską suprantame būtent Dievu ir reikalaujame, kad jis būtų, kad galėtumėme gyventi dvasia ir ne sandara.

Kitas, kurį galime mylėti
* Mūsų esmė nėra Tu kurį matome, jaučiame, kuriam turime jausmų, bet Kitas, kurio nematome, nejaučiame, kuriam neturime jausmų, ryšiai su juo, vienų vienumas ir t.t. Vaikystėje man rūpėjo ne tik artimieji bet ir afrikiečiai. Kitą mylime kada atsiplėšiame nuo savęs, kada atsisakome lūkesčių ir jausmų ir gyvename ramybe.
* Žiūrėjimas į Tave, tai žiūrėjimas į Dievą, tai mirtis, tai Manęs išrišimas. Bet mirtis nėra pats baisiausias dalykas.
2018 sausio 01 d., 13:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
[++Kaip gyvenime įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą++]
į:
[++Kokio Dievo ieškau, kaip jį įsivaizduoju ir kokį išmąsčiau++]

Ieškau ko esmingesnio, paprastesnio, tiesesnio, užtikrintesnio Dievo.
Pakeistos 33-41 eilutės iš
'''Vaikystėje'''

mąsčiau apie Dievą.
* Mūsų šeimos Rūpintojėlis. Dievas, kaip tas, kuris rūpinasi visais, visų rūpesčiais.
* Tėtė prisimena kai buvau penkerių metų vaikas, jisai man mokė, kad Dievas sukūrė visą pasaulį. Aš jo tada paklausiau, kas sukūrė Dievą?
* Dievas yra galimybė kurį tenka atmesti arba priimti. Tai yra, jeigu sąmoningai neatmetame, tuomet galimybę kaip tokią priimame. Tačiau trečias kelias yra nebūti sąmoningais ir iš viso nesukti galvos. Tada iš viso jokio pasirinkimo nėra. Tačiau jeigu vertiname sąmoningumą, jeigu norime gyventi sąmoningai, tai tenka rinktis. Tokia sąmoningumo kaina. Visgi, sąmoningumo negalime atsisakyti, jeigu tikslas yra gyventi ko atviriau, ko mažiau remtis išankstinės nuostatomis. Reklama bando sąmoningumą mažinti. Už mus galvoja kiti.
* Dievo ieškodavau blankumoje lubose, nes silpnai matydavau, juo labiau naktį, lovoje gulėdamas, o galvojau, kad jam labiausiai tiktų dviprasmiškiausios aplinkybės.

Kaip bendravau su
Dievu.
į:
[++patyriau bendraudamas su Dievu++]

Vaikystėje
Pakeistos 37-40 eilutės iš
* Dievas klausė, ar noriu garbės, dėmesio? Sakiau, geriau ne, man nereikalinga ir netgi apsunkintų.
* Kai buvau paauglys pagalvodavau, gal aš esu Dievas.
* Man gilų įspūdį padarė Evangelijos skaitymas paauglystėje, kad visgi neprilygstu Jėzui. Jo pasisakymas, "Mylėk artimą".
* Jei tavo ranka verčia tave nusidėti, nurauk ją..
.
į:
* Melsdavau Dievo pagalbos, kai koks mokinys grasindavo mane mušti.
Pakeistos 39-45 eilutės iš
'''Studentas'''

Man pasireiškė sapne:
* Those things are which show themselves to be.
* This is the fundamental unit of information
.
į:
* Kartą turbūt mąsčiau apie garbę ir turtą. Dievas klausė, ar noriu garbės, dėmesio? Sakiau, geriau ne, man nereikalinga ir netgi apsunkintų.
* Dievo ieškodavau blankumoje lubose, nes silpnai matydavau, juo labiau naktį, lovoje gulėdamas, o galvojau, kad jam labiausiai tiktų dviprasmiškiausios aplinkybės.

Paauglystėje
* Kai buvau paauglys pagalvodavau, gal aš esu Dievas.
* Man gilų įspūdį padarė Evangelijos skaitymas paauglystėje, kad visgi neprilygstu Jėzui. Jo pasisakymas, "Mylėk priešą", "Viską išdalinti".
* Jei tavo ranka verčia tave nusidėti, nurauk ją...

Universitete
* Man pasireiškė sapne: Those things are which show themselves to be.

Doktorantūroje
* Man pasireiškė sapne: This is the fundamental unit of information.
Pridėtos 64-75 eilutės:
Vaikystėje
* Mūsų šeimos Rūpintojėlis. Dievas, kaip tas, kuris rūpinasi visais, visų rūpesčiais.
* Tėtė prisimena kai buvau penkerių metų vaikas, jisai man mokė, kad Dievas sukūrė visą pasaulį. Aš jo tada paklausiau, kas sukūrė Dievą?
* Dievas yra galimybė kurį tenka atmesti arba priimti. Tai yra, jeigu sąmoningai neatmetame, tuomet galimybę kaip tokią priimame. Tačiau trečias kelias yra nebūti sąmoningais ir iš viso nesukti galvos. Tada iš viso jokio pasirinkimo nėra. Tačiau jeigu vertiname sąmoningumą, jeigu norime gyventi sąmoningai, tai tenka rinktis. Tokia sąmoningumo kaina. Visgi, sąmoningumo negalime atsisakyti, jeigu tikslas yra gyventi ko atviriau, ko mažiau remtis išankstinės nuostatomis. Reklama bando sąmoningumą mažinti. Už mus galvoja kiti.

Universitete
* Išmąsčiau, kad Dievas kuria padalinimais. Ir tai prilygsta sutvėrimo dienoms.
* Pagalvojau, kad Dievas yra klausimas Kodėl?

Doktorantūroje
* Kūniškas išgyvenimas - mental orgasm - kai išsiaiškinau padalinimų ratą. O jame yra ir nulybė, ir Dievo trejybė, kaip nulybės sąmoningumas.
Pridėtos 134-135 eilutės:
Išmokau Šventąjį Raštą skaityti kraštutiniškai, pavyzdžiui, apie skyrybas.
Pridėtos 137-141 eilutės:

'''Šventojo Rašto mįsles, kurias išsprendžiau'''

* Komunija - tai būtent jo duona, tad turėjo tapti jo kūnu, tad jeigu jisai įsiterpia, mes valgome jo kūną.
* Dievo sūnus ir Žmogaus sūnus.
2018 sausio 01 d., 12:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
masčiau apie Dievą.
į:
mąsčiau apie Dievą.
Pridėtos 43-45 eilutės:
* Man gilų įspūdį padarė Evangelijos skaitymas paauglystėje, kad visgi neprilygstu Jėzui. Jo pasisakymas, "Mylėk artimą".
* Jei tavo ranka verčia tave nusidėti, nurauk ją...
* Rachel Baca mane spardė, tad prašiau, kad nieko bendro su mergaitėm neturėčiau, paskui persigalvojau, kad dešimčiai metų.
2018 sausio 01 d., 12:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 117-118 eilutės:

* Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus požiūriai, palaikantys blogąjį vaiką ir gerąjį vaiką.
2017 spalio 14 d., 00:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 176-196 eilutės:
>>bgcolor=#EEEEEE<<

Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.

Koks santykis tarp Dievo už mūsų ir pasąmonės lango? ir Dievo mūsų gelmėse.

Unknown goes beyond itself into the known.

tevas prideda visuma tai padalinimas

sunus suprsnta kaip veiksma prideda visuma ir gelme veidrodeli atvaizdai veidrodis

dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju aplinkybe yra lesis

Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.

Darwinian axiomatic systems - complete but not consistent (bad variations go extinct) - Nicolas Lori

Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų rata su aštuonerybe.

Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t.
2017 spalio 12 d., 20:31 atliko AndriusKulikauskas -
2017 rugsėjo 22 d., 14:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 55-56 eilutės iš
*
į:
[+Ką išmąsčiau apie Dievą+]
Pakeistos 63-67 eilutės iš
'''Kaip mane veikia Dievas.'''

* Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randu savo šerdį, savo ašį.
* Manyje ir kituose glūdi potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.
į:
Meilė
* Dievo kertinė vertybė
.
* Dievo esmė, jo vieningumas.
* Meilė palaiko savastį
, kad ji tikrai išreišktų dvasią.
Pridėtos 78-109 eilutės:
Gėrio kryptys, šaltiniai
* Kristaus gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.
* Geras Dievas teikiantis gerą dovaną. Geras žmogus dirbantis gerą darbą.
* Gerumas: gėrio kryptys (į gerumą ir iš gerumo): Geras Dievas (dovana, savybė) ir geras žmogus (darbas, žodis) taip pat gera naujiena, tai septynios geros valios kryptys, taip pat gera širdis.
* Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.
* Gera širdis yra mumyse, tačiau į ją kreipiamės "Tėve mūsų" tarsi ji būtų už mūsų. Viskas išversta.
* Lūkesčiai remiasi gerumu - Dievu santvarkoje, Dievo troškimu betkuo. Užtat tikimės gėrio.

Šventasis raštas
* Tikinčiojo atsidavimas iššaukia šventąjį raštą.

Širdies ir pasaulio tiesos
* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?

Padalinimų langai:
* 2: Žmonių laisva valia, kuria renkasi.
* 4: Kodėl
* 6:
* 8: Prieštaravimas: viskas yra gera, viskas yra bloga.

Malda
* Malda, pavyzdžiui, Tėve mūsų, yra ženklas, kurį susikuriame, įsibrėžiame, kuriame įkrauname teigiamas reikšmes, tad kuris mus gali iškart sieti su Dievu, pašalinti velnią. Ir su Dievo sąvoka panašiai, ir su kiekvienu žmogumi, kiekvienu žodžiu, kiekvienu ūpu, kiekvienu vaizduotės reiškiniu. Žodžiai, žmonės, ūpai (sakydavau - savybės) - tai trys kalbų vienetai: pagrindimas (malda) grindžia nuotaiką; įvardijimas grindžia žodį; pasakojimas grindžia žmogų.

Visko žinojimas
* Žiūrėjimas į Mandelbrot erdvę tai panašu į "visko žinojimą". Sėdi Dievui ant kelių, trumparegis. Šoki parašiutu ten kur reikia pasižiūrėti iš arčiau. Ir paskui grįžti jam ant kelių. Tuo tarpu jisai viską mato išsyk. O iš tikrųjų viskas plėtojasi amžinu gyvenimu.
* Siekiu suvokti Dievo požiūrį, kaip išeities tašką, kaip raktą į viską, kuriuo net ir ribotas protas gali žinoti viską, tiek visumą, tiek atsakymus į paskirus klausimus.
* Visą gyvenimą susiduriu su žmonėmis kurie man tvirtina, jog tai neįmanoma.
* Pats Jėzus tarė, "Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę." (Jonas 16). Ir Jėzus sugebėjo pasakyti esmę, "Mylėti Dievą" ir "mylėti artimą kaip save patį".

Dievas tyrėjas
* "I want to know. Jeff wants to know. You want to know. That suggests that we are foolish and weak. For otherwise we would already know. I venture to say that God himself (or herself) is foolish and weak, in that God wants to know, even as he or she may already know. For this is a drive that can unfold all things. And I imagine that God knows things as he unfolds them. He does not need to "measure nine times and cut once". He measures as he cuts, as far as I can imagine. For otherwise, his knowledge would lack power. Yet I think, perhaps wrongly, that his knowledge does have power, which is why I seek that power, to share in it and participate in applying it. I imagine that his knowledge has power, and so I imagine that he thinks by doing, and that this universe we share is a one-time experiment, as are the lives that we live." http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/549
Pridėtos 122-123 eilutės:
[+Kaip gyvenimiškai pažįstu Dievą+]
Pakeistos 135-177 eilutės iš
>>bgcolor=#EEEEEE<<[+Dievo raiškų rūšiavimas+]

Meilė
* Dievo kertinė vertybė
.
* Dievo esmė, jo vieningumas.
* Meilė palaiko savastį, kad ji tikrai išreišktų dvasią
.

Gėrio kryptys, šaltiniai
* Kristaus gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.
* Geras Dievas teikiantis gerą dovaną
. Geras žmogus dirbantis gerą darbą.
* Gerumas: gėrio kryptys (į gerumą ir iš gerumo): Geras Dievas (dovana, savybė) ir geras žmogus (darbas, žodis) taip pat gera naujiena, tai septynios geros valios kryptys, taip pat gera širdis
.
* Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.
* Gera širdis yra mumyse, tačiau į ją kreipiamės "Tėve mūsų" tarsi ji būtų už mūsų. Viskas išversta.
* Lūkesčiai remiasi gerumu - Dievu santvarkoje, Dievo troškimu betkuo. Užtat tikimės gėrio.

Šventasis raštas
* Tikinčiojo atsidavimas iššaukia šventąjį raštą.

Širdies ir pasaulio tiesos
* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?

Padalinimų langai:
* 2: Žmonių laisva valia, kuria renkasi.
* 4: Kodėl
* 6:
* 8: Prieštaravimas: viskas yra gera, viskas yra bloga.

Malda
* Malda, pavyzdžiui, Tėve mūsų, yra ženklas, kurį susikuriame, įsibrėžiame, kuriame įkrauname teigiamas reikšmes, tad kuris mus gali iškart sieti su Dievu, pašalinti velnią. Ir su Dievo sąvoka panašiai, ir su kiekvienu žmogumi, kiekvienu žodžiu, kiekvienu ūpu, kiekvienu vaizduotės reiškiniu. Žodžiai, žmonės, ūpai (sakydavau - savybės) - tai trys kalbų vienetai: pagrindimas (malda) grindžia nuotaiką; įvardijimas grindžia žodį; pasakojimas grindžia žmogų.

Visko žinojimas
* Žiūrėjimas į Mandelbrot erdvę tai panašu į "visko žinojimą". Sėdi Dievui ant kelių, trumparegis. Šoki parašiutu ten kur reikia pasižiūrėti iš arčiau. Ir paskui grįžti jam ant kelių. Tuo tarpu jisai viską mato išsyk. O iš tikrųjų viskas plėtojasi amžinu gyvenimu.
* Siekiu suvokti Dievo požiūrį, kaip išeities tašką, kaip raktą į viską, kuriuo net ir ribotas protas gali žinoti viską, tiek visumą, tiek atsakymus į paskirus klausimus.
* Visą gyvenimą susiduriu su žmonėmis kurie man tvirtina, jog tai neįmanoma.
* Pats Jėzus tarė, "Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę." (Jonas 16). Ir Jėzus sugebėjo pasakyti esmę, "Mylėti Dievą" ir "mylėti artimą kaip save patį".

Dievas tyrėjas
* "I want to know. Jeff wants to know. You want to know. That suggests that we are foolish and weak. For otherwise we would already know. I venture to say that God himself (or herself) is foolish and weak, in that God wants to know, even as he or she may already know. For this is a drive that can unfold all things. And I imagine that God knows things as he unfolds them. He does not need to "measure nine times and cut once". He measures as he cuts, as far as I can imagine. For otherwise, his knowledge would lack power. Yet I think, perhaps wrongly, that his knowledge does have power, which is why I seek that power, to share in it and participate in applying it. I imagine that his knowledge has power, and so I imagine that he thinks by doing, and that this universe we share is a one-time experiment, as are the lives that we live." http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/549
į:
'''Kaip mane veikia Dievas.'''

* Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randu savo šerdį, savo ašį.
* Manyje ir kituose glūdi potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.
* Pajutimas, jog Dievas yra šalia, tad jį galima pakalbinti.
Ištrintos 168-174 eilutės:

[+Kiti Dievo raiškų pavyzdžiai+]

'''Kaip žiūrime į Dievą'''

Dievas, esantis šalia
* Pajutimas, jog Dievas yra šalia, tad jį galima pakalbinti.
Ištrinta 170 eilutė:
Ištrinta 181 eilutė:
2017 rugsėjo 22 d., 14:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 177-180 eilutės:
* Gyvenimas, tai Dievo gerumas, tai irgi Dievas. Amžinas gyvenimas, tai suvokimas jog Dievas nebūtinai geras, tai irgi Dievas?

2017 rugsėjo 22 d., 14:06 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 142 eilutė:
* Dvasios apsauga, blogiui norint mane dvasiškai sunaikinti.
Pridėtos 159-162 eilutės:
Dvasios apsauga
* Dvasios apsauga, blogiui norint mane dvasiškai sunaikinti.
* Yra blogai jeigu Dievas turi būti geras.
Ištrintos 172-175 eilutės:
'''Dievas, kaip toks'''

* Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
Pakeistos 180-185 eilutės iš
'''Mūsų ir Dievo santykis'''

* Yra blogai jeigu Dievas turi būti geras.

[+Kiti pavyzdžiai, užrašai+]
į:
Ištrintos 187-196 eilutės:

'''Užrašai'''

[+Naujos mintys+]

Dievo raiškos, tai būdai kaip Dievą pažįstu, įsivaizduoju, ir kaip manyčiau, jisai apskritai pažįstamas, įsivaizduojamas, pažintinas. Jomis Dievas reiškiasi, išgyvena mane, o aš gyvenu Dievą: betarpiškai, žmogaus trejybe, kaip Dievo vienybės laidas, arba kaip žmogus gyvenantis Dievo Sūnumi, arba kaip Dievo Tėvo vaikas, arba - viena vienintele raiška - kaip jų bendrai suvoktas, jų Dvasia.

Užtat Dievo raiška atsiveria mano laisvė, tas tarpas, kurį Dievas atveria pasitraukdamas ir naujai iškildamas, kuriuo gali sutapti ir išsiskirti atveriantis klausimas ir suvedantis atsakymas, kaip kad išsiaiškinimo būdais. Tai tarpas, kurį užpildome savo požiūriu, užtat tai būdai, kaip sutelkiame dėmesį, o juos atpažįstu iš savo vaizduotės ribų, kada sutramdau dėmesį ir stebiu, kur jisai įsijungia. Ir tai tarpas, kurį išlaisviname, atsisakydami savo požiūrio. Užtat Dievo raiška, tai (Dievo ir asmens) požiūrių įmanomi santykiai.

Dievo raiškos susijusios su veiksmais, nes tai savaiminio pagrindimo aplinkybės. Pavyzdžiui, Dievo raiškos remiasi veiksmo +2 dviprasmybe: Sandara iškyla kada Dievas pasitraukia, o ta sandara iššaukia naujai iškylantį Dievą.
2017 rugsėjo 22 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
į:
* Dievo ieškodavau blankumoje lubose, nes silpnai matydavau, juo labiau naktį, lovoje gulėdamas, o galvojau, kad jam labiausiai tiktų dviprasmiškiausios aplinkybės.
Pakeistos 154-155 eilutės iš
* Prieštaraujantis sau, ypač Šv.Rašte.
į:
Pridėtos 160-167 eilutės:
Dievo nenuoseklumas
* Prieštaraujantis sau, ypač Šv.Rašte.
* Bręstantis. O tai nesusiveda. Kaip gali Dievas bręsti jeigu jisai pastovus? Tačiau Dievas bręsta jo aplinkybėms sudėtingėjant. O pastovumas, tai tik nulybės atvaizdas. Nulybė tėra Dievas sandaroje.
* Dievas yra nenuoseklus. Tad jeigu žmogus yra nenuoseklus, galim jam parodyti, jog jame reiškiasi Dievas. O nuoseklumo pagrindas yra viskas, juk jeigu žmogus nusistato, jeigu nusistato būtent besąlygiškai, tai ryšium su visakuo. O viskas yra Dievo sandara. Tad vienaip ar kitaip žmogus susiduria su Dievu. Tačiau Dievas nebūtinas nes gali tarnauti jo sandara viskas. Tačiau mes gyvename dvasia ir užtat mes viską suprantame būtent Dievu ir reikalaujame, kad jis būtų, kad galėtumėme gyventi dvasia ir ne sandara.

Kitas, kurį galime mylėti
* Mūsų esmė nėra Tu kurį matome, jaučiame, kuriam turime jausmų, bet Kitas, kurio nematome, nejaučiame, kuriam neturime jausmų, ryšiai su juo, vienų vienumas ir t.t. Vaikystėje man rūpėjo ne tik artimieji bet ir afrikiečiai. Kitą mylime kada atsiplėšiame nuo savęs, kada atsisakome lūkesčių ir jausmų ir gyvename ramybe.
Ištrinta 173 eilutė:
Ištrintos 175-178 eilutės:
Dievas yra nenuoseklus. Tad jeigu žmogus yra nenuoseklus, galim jam parodyti, jog jame reiškiasi Dievas. O nuoseklumo pagrindas yra viskas, juk jeigu žmogus nusistato, jeigu nusistato būtent besąlygiškai, tai ryšium su visakuo. O viskas yra Dievo sandara. Tad vienaip ar kitaip žmogus susiduria su Dievu. Tačiau Dievas nebūtinas nes gali tarnauti jo sandara viskas. Tačiau mes gyvename dvasia ir užtat mes viską suprantame būtent Dievu ir reikalaujame, kad jis būtų, kad galėtumėme gyventi dvasia ir ne sandara.

Nesusivedimas: Kaip gali Dievas bręsti jeigu jisai pastovus? Tačiau Dievas bręsta jo aplinkybėms sudėtingėjant. O pastovumas, tai tik nulybės atvaizdas. Nulybė tėra Dievas sandaroje.
Ištrintos 180-181 eilutės:
Mūsų esmė nėra Tu kurį matome, jaučiame, kuriam turime jausmų, bet Kitas, kurio nematome, nejaučiame, kuriam neturime jausmų, ryšiai su juo, vienų vienumas ir t.t. Vaikystėje man rūpėjo ne tik artimieji bet ir afrikiečiai.
Ištrinta 182 eilutė:
Ištrintos 183-189 eilutės:--------------------------

2017 rugsėjo 22 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 141-158 eilutės:
Kaip išgyvenu Dievą
* Dvasios apsauga, blogiui norint mane dvasiškai sunaikinti.
* Galimybė daryti gerą, kuri bet kuris geras žmogus darytų.
* Gera širdis, kuria žmogus veikia.
* Klausimas, su kuriuo deriuos.
* Likimas, su kuriuo bendradarbiauju.
* Ramybė, kuria žmogus sklidinas.
* Supratimas, įgautas tik paklusius jo pamokymui.
* Įpareigojimas paklusti tiesai, iš jo priimtai.
* Išklausantis maldą, ypač man nustojus tikėti.
* Proto ribos, į kurias atsitrenkiu.
* Nežmoniška išmintis, neaprėpiamo taikymo.
* Prieštaraujantis sau, ypač Šv.Rašte.

Attach:000628suDievu.gif

Kadaise 12 aplinkybių sustačiau savo ryšius su Dievu. O aplinkybes galime suvokti dvejopai, kaip įsijungimus (išgyvenimus) ir atitokėjimus (apsižvalgymus). Tad iš viso galėtų būti 24 Dievo raiškos.
Pakeistos 189-190 eilutės iš
Attach:000628suDievu.gif
į:
Ištrinta 207 eilutė:
Kadaise 12 aplinkybių sustačiau savo ryšius su Dievu. O aplinkybes galime suvokti dvejopai, kaip įsijungimus (išgyvenimus) ir atitokėjimus (apsižvalgymus). Tad iš viso galėtų būti 24 Dievo raiškos.
2017 rugsėjo 22 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 90-91 eilutės iš
į:
* Šiluma, tai nulybė.
Pakeistos 159-160 eilutės iš
Mūsų esmė nėra Tu kurį matome, bet Kitas, kurio nematome, ryšiai su juo, vienų vienumas ir t.t. Vaikystėje man rūpėjo ne tik artimieji bet ir afrikiečiai.
į:
Mūsų esmė nėra Tu kurį matome, jaučiame, kuriam turime jausmų, bet Kitas, kurio nematome, nejaučiame, kuriam neturime jausmų, ryšiai su juo, vienų vienumas ir t.t. Vaikystėje man rūpėjo ne tik artimieji bet ir afrikiečiai.
Pakeista 163 eilutė iš:
* Šiluma, tai nulybė.
į:
Pakeista 190 eilutė iš:
Kadaise 12 aplinkybių sustačiau savo ryšius su Dievu. O aplinkybes galime suvokti dvejopai, kaip įsijungimus (išgyvenimus) ir atitokėjimus (apsižvalgymus).
į:
Kadaise 12 aplinkybių sustačiau savo ryšius su Dievu. O aplinkybes galime suvokti dvejopai, kaip įsijungimus (išgyvenimus) ir atitokėjimus (apsižvalgymus). Tad iš viso galėtų būti 24 Dievo raiškos.
2017 rugsėjo 21 d., 16:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 81-82 eilutės iš
* Kaip Dievas vaizduojamas psalmėse 1-40
į:
* [[Dievas Psalmėse]] Kaip Dievas vaizduojamas psalmėse 1-40
Pridėtos 103-107 eilutės:
Meilė
* Dievo kertinė vertybė.
* Dievo esmė, jo vieningumas.
* Meilė palaiko savastį, kad ji tikrai išreišktų dvasią.
Pakeistos 166-167 eilutės iš
[[Dievas Psalmėse]]
į:
Ištrintos 189-195 eilutės:

[+Tvarkytini užrašai+]

Meilė palaiko savastį, kad ji tikrai išreišktų dvasią.

2017 rugsėjo 21 d., 16:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-30 eilutės iš
į:
* Semiuosi iš šventojo Rašto, tačiau bandau juo nesiremti.
* Ypatingai branginu Jėzaus mokymą, tačiau stengiuosi jo išmintį savarankiškai išsakyti.
* Pripažįstu, jog Jėzus yra Dievas, ir kiek žinau, yra išskirtinis Dievo apsireiškimas, tačiau manau, nebūtinai išskirtinis ir iš esmės neišskirtinis.
* Tikiu ir pripažįstu tikėjimo svarbą, tačiau man rūpi ko mažiau tikėti ir ko mažiau juo remtis.
Pridėtos 87-90 eilutės:
'''Šylantis Dievas'''

* Mano jausmai Dievui, kaip kad savo tėvams, šiluma, paguoda ir t.t., kyla iš pažinimo. Taip pat mano suvokimas jo jausmų man kyla iš mano suvokimo, jog jis pažįsta mane, jog jam esu nuogas, nenuslepiamas, atviras, toks koks esu. Jam esu koks esu.
Pakeistos 128-131 eilutės iš
į:
* Siekiu suvokti Dievo požiūrį, kaip išeities tašką, kaip raktą į viską, kuriuo net ir ribotas protas gali žinoti viską, tiek visumą, tiek atsakymus į paskirus klausimus.
* Visą gyvenimą susiduriu su žmonėmis kurie man tvirtina, jog tai neįmanoma.
* Pats Jėzus tarė, "Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę." (Jonas 16). Ir Jėzus sugebėjo pasakyti esmę, "Mylėti Dievą" ir "mylėti artimą kaip save patį".
Ištrintos 152-153 eilutės:
Mano jausmai Dievui, kaip kad savo tėvams, šiluma, paguoda ir t.t., kyla iš pažinimo. Taip pat mano suvokimas jo jausmų man kyla iš mano suvokimo, jog jis pažįsta mane, jog jam esu nuogas, nenuslepiamas, atviras, toks koks esu. Jam esu koks esu.
Ištrintos 191-196 eilutės:
Semiuosi iš šventojo Rašto, tačiau bandau juo nesiremti. Ypatingai branginu Jėzaus mokymą, tačiau stengiuosi jo išmintį savarankiškai išsakyti. Pripažįstu, jog Jėzus yra Dievas, ir kiek žinau, išskirtinis Dievo apsireiškimas, tačiau manau, nebūtinai išskirtinis ir iš esmės neišskirtinis. Tikiu ir pripažįstu tikėjimo svarbą, tačiau man rūpi ko mažiau tikėti ir ko mažiau juo remtis.

Visko žinojimas
* Siekiu suvokti Dievo požiūrį, kaip išeities tašką, kaip raktą į viską, kuriuo net ir ribotas protas gali žinoti viską, tiek visumą, tiek atsakymus į paskirus klausimus.
* Visą gyvenimą susiduriu su žmonėmis kurie man tvirtina, jog tai neįmanoma.
* Pats Jėzus tarė, "Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę." (Jonas 16). Ir Jėzus sugebėjo pasakyti esmę, "Mylėti Dievą" ir "mylėti artimą kaip save patį".
2017 rugsėjo 21 d., 16:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
į:
* Dievas yra galimybė kurį tenka atmesti arba priimti. Tai yra, jeigu sąmoningai neatmetame, tuomet galimybę kaip tokią priimame. Tačiau trečias kelias yra nebūti sąmoningais ir iš viso nesukti galvos. Tada iš viso jokio pasirinkimo nėra. Tačiau jeigu vertiname sąmoningumą, jeigu norime gyventi sąmoningai, tai tenka rinktis. Tokia sąmoningumo kaina. Visgi, sąmoningumo negalime atsisakyti, jeigu tikslas yra gyventi ko atviriau, ko mažiau remtis išankstinės nuostatomis. Reklama bando sąmoningumą mažinti. Už mus galvoja kiti.
Pridėta 35 eilutė:
* Dievui pasišvenčiau, tad jisai "mano" Dievas, esu "homo sacer", savo įžadu susisaistęs.
Pakeistos 60-61 eilutės iš
į:
* Manyje ir kituose glūdi potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.
Pridėtos 115-123 eilutės:
Malda
* Malda, pavyzdžiui, Tėve mūsų, yra ženklas, kurį susikuriame, įsibrėžiame, kuriame įkrauname teigiamas reikšmes, tad kuris mus gali iškart sieti su Dievu, pašalinti velnią. Ir su Dievo sąvoka panašiai, ir su kiekvienu žmogumi, kiekvienu žodžiu, kiekvienu ūpu, kiekvienu vaizduotės reiškiniu. Žodžiai, žmonės, ūpai (sakydavau - savybės) - tai trys kalbų vienetai: pagrindimas (malda) grindžia nuotaiką; įvardijimas grindžia žodį; pasakojimas grindžia žmogų.

Visko žinojimas
* Žiūrėjimas į Mandelbrot erdvę tai panašu į "visko žinojimą". Sėdi Dievui ant kelių, trumparegis. Šoki parašiutu ten kur reikia pasižiūrėti iš arčiau. Ir paskui grįžti jam ant kelių. Tuo tarpu jisai viską mato išsyk. O iš tikrųjų viskas plėtojasi amžinu gyvenimu.

Dievas tyrėjas
* "I want to know. Jeff wants to know. You want to know. That suggests that we are foolish and weak. For otherwise we would already know. I venture to say that God himself (or herself) is foolish and weak, in that God wants to know, even as he or she may already know. For this is a drive that can unfold all things. And I imagine that God knows things as he unfolds them. He does not need to "measure nine times and cut once". He measures as he cuts, as far as I can imagine. For otherwise, his knowledge would lack power. Yet I think, perhaps wrongly, that his knowledge does have power, which is why I seek that power, to share in it and participate in applying it. I imagine that his knowledge has power, and so I imagine that he thinks by doing, and that this universe we share is a one-time experiment, as are the lives that we live." http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/549
Pakeistos 130-131 eilutės iš
Dievo (Tėvo) iškilimas kaip savistovis Dievas sąmoningame pasaulyje - kaip Dievo esmė (Dievo valia) išryškėja pasaulyje, jo įrėminta - tos esmės (Tėvo) pripažinimas (kaip būtent mūsų Tėvo). Dievas yra tad mažiau, užtat daugiau, nes jis ne šiaip visko dvasia, o mūsų kiekvieno ir viso pasaulio pripažinta esmė. Trys kalbos tad išsako santykius tarp Tėvo (Dievo valios) ir Sūnaus (geros valios) pagrindimu; Tėvo ir Dvasios (išminties) įvardijimu; Tėvo ir pasaulio apskritai (amžino gyvenimo) pasakojimu.
į:
Ištrintos 136-143 eilutės:
Dievui pasišvenčiau, tad jisai "mano" Dievas, esu "homo sacer", savo įžadu susisaistęs.


* Dievas yra galimybė kurį tenka atmesti arba priimti. Tai yra, jeigu sąmoningai neatmetame, tuomet galimybę kaip tokią priimame. Tačiau trečias kelias yra nebūti sąmoningais ir iš viso nesukti galvos. Tada iš viso jokio pasirinkimo nėra. Tačiau jeigu vertiname sąmoningumą, jeigu norime gyventi sąmoningai, tai tenka rinktis. Tokia sąmoningumo kaina. Visgi, sąmoningumo negalime atsisakyti, jeigu tikslas yra gyventi ko atviriau, ko mažiau remtis išankstinės nuostatomis.
* Reklama bando sąmoningumą mažinti. Už mus galvoja kiti.

* Potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.
Ištrintos 145-152 eilutės:
Žiūrėjimas į Mandelbrot erdvę tai panašu į "visko žinojimą". Sėdi Dievui ant kelių, trumparegis. Šoki parašiutu ten kur reikia pasižiūrėti iš arčiau. Ir paskui grįžti jam ant kelių. Tuo tarpu jisai viską mato išsyk. O iš tikrųjų viskas plėtojasi amžinu gyvenimu.

Taken from: http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/549
"I want to know. Jeff wants to know. You want to know.
That suggests that we are foolish and weak. For otherwise we would already know. I venture to say that God himself (or herself) is foolish and weak, in that God wants to know, even as he or she may already know. For this is a drive that can unfold all things. And I imagine that God knows things as he unfolds them. He does not need to "measure nine times and cut once". He measures as he cuts, as far as I can imagine. For otherwise, his knowledge would lack power. Yet I think, perhaps wrongly,
that his knowledge does have power, which is why I seek that power, to share in it and participate in applying it. I imagine that his knowledge has power, and so I imagine that he thinks by doing, and that this universe we share is a one-time experiment, as are the lives that we
live."
Pakeista 150 eilutė iš:
* Malda, pavyzdžiui, Tėve mūsų, yra ženklas, kurį susikuriame, įsibrėžiame, kuriame įkrauname teigiamas reikšmes, tad kuris mus gali iškart sieti su Dievu, pašalinti velnią. Ir su Dievo sąvoka panašiai, ir su kiekvienu žmogumi, kiekvienu žodžiu, kiekvienu ūpu, kiekvienu vaizduotės reiškiniu. Žodžiai, žmonės, ūpai (sakydavau - savybės) - tai trys kalbų vienetai: pagrindimas (malda) grindžia nuotaiką; įvardijimas grindžia žodį; pasakojimas grindžia žmogų.
į:
2017 rugsėjo 21 d., 16:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 53-54 eilutės iš
į:
* Dievas su kuriuo žiūrim kartu, į amžiną gyvenimą, ne į jį, į gyvenimą ir mirtį.
Pakeista 72 eilutė iš:
* Luko evangelijoje: kas yra gerumas
į:
* Luko evangelijoje: kas yra gerumas, gėrio kryptis, gerą valią ir gerą širdį.
Pakeistos 80-82 eilutės iš
>>bgcolor=#EEEEEE<<
į:
'''Gyvenimas Dievu'''
Pakeistos 84-89 eilutės iš
į:
* Mirtimi savaip prisiimame Dievo klausimą: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo. Užtat Mirtis yra tokia baisi, juk tai ne mūsų klausimas, o kieno - Dievo klausimas, tad skiriantis mus nuo Dievo. Tad į jį reikia žiūrėti ne savo, o Dievo akimis. Tuomet tai nebaisu.

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Pakeistos 92-96 eilutės iš
Gera širdis
į:
Gėrio kryptys, šaltiniai
* Kristaus gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.
* Geras Dievas teikiantis gerą dovaną. Geras žmogus dirbantis gerą darbą.
* Gerumas: gėrio kryptys (į gerumą ir iš gerumo): Geras Dievas (dovana, savybė) ir geras žmogus (darbas, žodis) taip pat gera naujiena, tai septynios geros valios kryptys, taip pat gera širdis.
* Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.
Pakeistos 98-99 eilutės iš
į:
* Lūkesčiai remiasi gerumu - Dievu santvarkoje, Dievo troškimu betkuo. Užtat tikimės gėrio.
Pridėtos 103-111 eilutės:
Širdies ir pasaulio tiesos
* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?

Padalinimų langai:
* 2: Žmonių laisva valia, kuria renkasi.
* 4: Kodėl
* 6:
* 8: Prieštaravimas: viskas yra gera, viskas yra bloga.
Ištrintos 114-139 eilutės:

* Dievas yra asmuo, tad požiūris.

* Kodėl - Dievas
* Kaip - veikia Manimi
* Koks - reiškiasi Tavimi (Dievo raiškos)
* Ar - sprendžiasi Kitu, ar Dievas būtinas


* Dievas su kuriuo žiūrim kartu, į amžiną gyvenimą, ne į jį, į gyvenimą ir mirtį.
* Mirtis yra Dievo klausimas sau, kurį ir mes savaip prisiimame: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo. Užtat Mirtis yra tokia baisi, juk tai ne mūsų klausimas, o kieno - Dievo klausimas, tad skiriantis mus nuo Dievo. Tad į jį reikia žiūrėti ne savo, o Dievo akimis.

Gėrio kryptys, šaltiniai
* Kristaus gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.
* Geras Dievas teikiantis gerą dovaną.
* Geras žmogus dirbantis gerą darbą.
* Gerumas: gėrio kryptys (į gerumą ir iš gerumo): Geras Dievas (dovana, savybė) ir geras žmogus (darbas, žodis) taip pat gera naujiena, tai septynios geros valios kryptys, taip pat gera širdis.
* Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.

* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?

Padalinimų langai:
* 2: Žmonių laisva valia, kuria renkasi.
* 4: Kodėl
* 6:
* 8: Prieštaravimas: viskas yra gera, viskas yra bloga.
2017 rugsėjo 21 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 164-165 eilutės:
[[Dievas Psalmėse]]
Ištrintos 167-184 eilutės:
[+Kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse+]

Dievas, kurį įvairiausiai įsivaizduoju aplinkybėmis, gyvenimo sąlygose, kaip antai psalmėse. Taip kad jo ir mano skirtingi požiūriai, mat, aš dažnai pasiduodu pasauliui, jo mąstysenai ir elgsenai.

Dievas, kurį įsivaizduojame, būtent [[Aplinkybės | aplinkybėmis]], kaip kad psalmėmis.
* Aplinkybės turi būti pakankamai lanksčios, kad galėtumėme įsivaizduoti Dievą. Jos yra bene įmanomi sandarumai, savarankiškumai.
* Išvardinau visus būdus, kaip bendrauju su Dievu. Juos surūšiavau ir sulyginau su aplinkybėmis, išvedžiau jų lentelę. Reikėtų naujai permąstyti, sieti su aplinkybėmis. Pridėjau, kaip parodoje jas išreiškiau, paminėjau.
* Galvoju, kaip Dievas įvairiai reiškiasi mūsų gyvenimuose, ir kaip tą išsakyti? Pavyzdžiui, kaip tai išsakyti 12 aplinkybių, kaip tas aplinkybes vaisingai suvokti iš psalmių, Lakoff ir Johnson palyginimų mokslo, ir kitų duomenų. Kaip meniškai išsakyti, kad visi pajustų ar suprastų, pavyzdžiui, scenografija vaidybai, ugdymosi žaidimams.
* Aplinkybės išreiškia kur tikslas meno kūriniuose, kur Dievas maldų suveikime.
* Dievas atsiskleidžia aplinkybėse, jos apibrėžia raišką.

||'''Exist = Supports:''' My enemies surround me, but I am on the Rock. I fight from an advantageous position. I may fight for a long time, but I do not lose for God is my support. In the end my enemies conclude that they cannot win and they withdraw in panic.||'''Act = Holds:''' I run to the Lord and he holds me: he provides refuge from the godless. They are cut off from his refuge and the eternal blessings of the Lord. While there is a threat to me, can I glorify the Lord and not risk bringing shame to myself and to my Lord ? But my joy is secure! I glorify the Lord!||'''Think = Removes:''' I am in great trouble. The Lord removes me: he pulls me out of trouble and places me on secure ground.||

||'''One = Chooses:''' The Lord may compel his subjects, but then they would not have free will. Instead the Lord chooses me to rule. Man is chosen to rule creation and the Messiah is chosen to rule the peoples. To rule is not to compel but to direct those with free will. I warn you not to seek freedom from the Lord but to submit of free will. The Lord and I fight on the same side. If you do not submit of free will, then the Lord will force you to submit.||'''All = Tests:''' The justice of the Lord demands that all succumb to their own devices. I am good and have nothing to fear from his test.||'''Many = Completes:''' The Lord who compels the world is the Lord who saves the weak from the strong. The Lord who creates the world does not abandon interest in his creation. The Lord completes what he has started. I rely on his commitment. My gratefulness is also complete: I publicly proclaim that the Lord is true to his word. And so the glory of God spreads from one heart to another. It compels all before it. The Lord is eternal through this everlasting glory.||

||'''Object = Points:''' I turn to the point of light: the light points that I may follow. It is the essence, the life, the law: "the good" from which all emmanates. I turn away from the godless and towards the law. The godless go to each other for advice, but I look to the law. I write it in my heart and the Lord fulfills my requests. What I want is what he wants for me.||'''Process = Drives:''' The Lord shows sinners the way: they trust in him and he prods them along. He drives to the good those who trust in him.||'''Subject = Restrains:''' When I transgress against the Lord I may expect him to destroy me. For my transgression shows that I am opposed to the Lord. Yet I acknowledge my sins to the Lord and beg him not to destroy me. Will the Lord destroy his own servant? The Lord restrains his wrath: he teaches me rather than destroy me. He thereby shows me his kindness.||

||'''Necessary = Reveals:''' The violent only attack the weak. The spirit of violence is ambush. The violent always attack by surprise - they lurk behind lies. One is shamed when one's plans come to light and are thereby foiled. If the wicked are successful, then the weak are shamed for having placed their faith in God, and God is shamed, for he is the champion of the weak. But the voice of the Lord reveals the plans of the wicked. He foils the wicked and puts them to shame.||'''Actual = Returns:''' The Lord always checks up on the godfearing man, but he ignores the godless forever. The godfearing man may have troubles, but the Lord forever remembers him. He returns to him regularly. The godless may seem to be well off, but he is left to rely on himself and ultimately perishes.||'''Possible = Leaves:''' I am proud of my strength. The Lord leaves and I learn that my strength comes from him. I turn to him and ask him to come back, but he takes his time in accordance with my pride.||
2017 rugsėjo 21 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-24 eilutės iš
* Kaip gerasis vaikas, stengiuos suprasti Dievą ko paprasčiau, daryti ko mažiau prielaidų.
į:
* Kaip gerasis vaikas, stengiuos suprasti Dievą ko paprasčiau, daryti ko mažiau prielaidų. Darymas ko mažiau prielaidų yra vaizduotės išgryninimas.
* Jaučiau ir jaučiu, kad turiu tobulą protą.
* Mano tėvai pratę mąstyti iš kelių kampų, ir mus taip pratino. Bet neduodavo rinktis. Tėtė mąstė kaip inžinierius, organizatorius, Mama kaip biologė, bibliotekininkė, menininkė. Taip pat jautėsi, kad tai du skirtingi bet vieningi požiūriai
.
Pakeistos 210-211 eilutės iš
Darymas ko mažiau prielaidų yra vaizduotės išgryninimas.
į:
Ištrintos 212-213 eilutės:
Mes savo gyvenimu išeiname už Dievo šokio ribų tačiau Dievas savo šokiu mums visakame lieka kelrodžiu, kaip įsivaizduoti Dievą ir su juo bendrauti.
Ištrintos 217-222 eilutės:
Priešingybės
* Požiūris yra išėjimas už savęs į save, tai didėjantis laisvumas, užtat gerumas. O sąvoka yra apsiribojimas savimi, tad mažėjantis laisvumas, blogumas. O Dievas išeina už savęs į save, tad požiūriu į sąvoka, gerumu į blogumą. Tačiau iėjęs į save jisai pažymi save, tad tai jau pažymėta priešingybė. Yra sutapimas su savimi, bet taip pat ir atitrūkimas nuo savęs.
* Pirmapradis Dievas yra nepažymėta priešingybė, kurioje slypi įtampa tarp turinio reikšmės. Yra tai, kas reiškiasi: "Those things are which show themselves to be." Skirtumas tarp turinio ir raiškos yra tuo tarpu neišskirtas. Jisai išsiskiria pažymėta priešingybe: raiška yra turiniu pagrįsta pažymėta priešingybė neraiškos atžvilgiu.
* Dievas išsijudina nepažymėtą priešingybę paversdamas pažymėta priešingybe. Nes pirmapradžiui Dievui yra tas pats, ar jisai yra ar nėra. Juk tų žodžių reikšmė nuo jo tik ir priklauso. Tačiau kada buvimas priskiriamas Dievui, kada atsiranda atskiras nuo Dievo kampas iš kurio pirmenybė teikiama būtent buvimui, tada buvimas virsta pažymėta priešingybe, o tuomi įsitvirtina tasai kampas už Dievo. Tai yra ryšys tarp nulybės (Dievo) ir septynerybės (gerumo).

* Mano tėvai pratę mąstyti iš kelių kampų, ir mus taip pratino. Bet neduodavo rinktis. Tėtė mąstė kaip inžinierius, organizatorius, Mama kaip biologė, bibliotekininkė, menininkė. Taip pat jautėsi, kad tai du skirtingi bet vieningi požiūriai.
2017 rugsėjo 20 d., 19:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-16 eilutės iš
* Išeities taškas, pirmapradis, prieš viską, viską.
* Nulinis asmuo.
* Visko dvasia
.
į:
* Išeities taškas, pirmapradis, prieš viską, viską. "Pirmapradis" Dievas yra pirm visko, laiko, erdvės, būties, žinojimo, prasmės, klausimų bei atsakymų, sandaros, trejybės, asmenų, meilės, mūsų visų ir t.t. Pirminis požiūris.
* Nulinis asmuo. Dievas yra asmuo be sąlygų. "Aš" esu pirmas asmuo, "Tu" - antras asmuo, "Kitas" - trečias asmuo, o Dievas, tai nulinis asmuo.
* Visko dvasia. Dievas viską žino, mąsto, daro, kuria, lemia, valdo, grindžia ir t.t. Dievas yra visko dvasia, o viskas yra Dievo sandara
.
Pridėtos 21-24 eilutės:
'''Asmeninės nuostatos'''

* Kaip gerasis vaikas, stengiuos suprasti Dievą ko paprasčiau, daryti ko mažiau prielaidų.
Ištrintos 217-221 eilutės:

Ką vadinu Dievą? Kaip gerasis vaikas, stengiuos suprasti Dievą ko paprasčiau, daryti ko mažiau prielaidų.
* Dievas yra išeities taškas visakam. "Pirmapradis" Dievas yra pirm visko, laiko, erdvės, būties, žinojimo, prasmės, klausimų bei atsakymų, sandaros, trejybės, asmenų, meilės, mūsų visų ir t.t.
* Dievas viską žino, mąsto, daro, kuria, lemia, valdo, grindžia ir t.t. Dievas yra visko dvasia, o viskas yra Dievo sandara.
* Dievas yra asmuo be sąlygų. "Aš" esu pirmas asmuo, "Tu" - antras asmuo, "Kitas" - trečias asmuo, o Dievas, tai nulinis asmuo.
2017 rugsėjo 20 d., 19:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 48-51 eilutės:
'''Kaip mane veikia Dievas.'''

* Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randu savo šerdį, savo ašį.
Pakeistos 79-80 eilutės iš
[+Dievo raiškų pavyzdžiai+]
į:
[+Dievo raiškų rūšiavimas+]

Gera širdis
* Gera širdis yra mumyse, tačiau į ją kreipiamės "Tėve mūsų" tarsi ji būtų už mūsų. Viskas išversta.

Šventasis raštas
* Tikinčiojo atsidavimas iššaukia šventąjį raštą.

[+Kiti
Dievo raiškų pavyzdžiai+]
Pakeistos 98-99 eilutės iš
Dievo Dvasia kaip dvasia apskritai (gyvenimo lygtyje)
į:
Ištrintos 120-121 eilutės:
* Šv.Dvasios veidrodis (tarp Tėvo ir Sūnaus) ketveriopai reiškiasi briaunainių šeimomis.
Ištrintos 126-127 eilutės:
* Tikinčiojo atsidavimas iššaukia šventąjį raštą.
Ištrinta 129 eilutė:
Ištrintos 139-140 eilutės:
Gera širdis yra mumyse, tačiau į ją kreipiamės "Tėve mūsų" tarsi ji būtų už mūsų. Viskas išversta.
Ištrintos 142-143 eilutės:

Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randu savo šerdį, savo ašį.
2017 rugsėjo 20 d., 19:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-67 eilutės:
* Kaip Dievas vaizduojamas psalmėse 1-40

'''Kiti tyrimai'''

* ryšiai su Dievu: aplinkybės
2017 rugsėjo 20 d., 19:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 55-63 eilutės iš
į:
* Gera širdis.

'''Kaip tyriau šventąjį Raštą'''

* Morkaus evangelijoje: Jėzaus jauduliai ir lūkestis, kad esame viena.
* Mato evangelijoje: palyginimai
* Luko evangelijoje: kas yra gerumas
* Jono evangelijoje: sąvokos - gyvenimo lygtis
Pakeistos 117-121 eilutės iš
1 Corinthians 13:12King James Version (KJV)

12 For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

šv.Dvasios lęšis - permainos - glass darkly in part
į:
2017 rugsėjo 20 d., 19:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 36-42 eilutės:

'''Suaugęs'''

Kaip bendravau su Dievu.
* Prašiau, kad galėčiau atsidėti Minčių sodui, kad rasti, kaip iš to pragyventi, kad jam būtų prasminga.
* Išmokau, kaip klausytis Dievo.
*
2017 rugsėjo 20 d., 19:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 41-47 eilutės:
'''Dievas sandarose'''

* Keturi troškimai.
* Nulybė. Jos atvaizdai, tai Dievo savybės.
* Viskas yra Dievo sandara.
* Gyvenimo lygtis sieja Dievą su gerumu, gyvenimu, amžinu gyvenimu, taip pat su asmenimis (jisai tarp jų nulinis asmuo), taip pat su Dievo trejybe.
* Dievo šokis.
2017 rugsėjo 20 d., 19:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
Ką masčiau apie Dievą.
Pakeistos 25-31 eilutės iš
Tėtė prisimena kai buvau penkerių metų vaikas, jisai man mokė, kad Dievas sukūrė visą pasaulį. Aš jo tada paklausiau, kas sukūrė Dievą?

Dievas klausė, ar noriu garbės, dėmesio? Sakiau, geriau ne, man nereikalinga ir netgi apsunkintų.

Kai buvau paauglys pagalvodavau, gal aš esu Dievas
.
į:
* Tėtė prisimena kai buvau penkerių metų vaikas, jisai man mokė, kad Dievas sukūrė visą pasaulį. Aš jo tada paklausiau, kas sukūrė Dievą?

Kaip bendravau su Dievu.
* Dievas klausė
, ar noriu garbės, dėmesio? Sakiau, geriau ne, man nereikalinga ir netgi apsunkintų.
* Kai buvau paauglys pagalvodavau, gal aš esu Dievas.

'''Studentas'''
Pakeistos 37-39 eilutės iš
Dievas megalomanas. Jisai nori viso gerumo. Dėl dar vieno šaukštelio gerumo jisai priims kalną blogio.
į:
'''Ką išmasčiau apie Dievą.'''

*
Dievas megalomanas. Jisai nori viso gerumo. Dėl dar vieno šaukštelio gerumo jisai priims kalną blogio.
2017 rugsėjo 20 d., 19:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-14 eilutės iš
[++Dievo raiškos++]

'''Kas yra Dievas?'''
į:
[+Kas yra Dievas?+]
Pakeistos 19-22 eilutės iš
-----------------------
[+Kaip gyvenime įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą+]

Mūsų šeimos Rūpintojėlis. Dievas, kaip tas, kuris rūpinasi visais, visų rūpesčiais.
į:
[++Kaip gyvenime įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą++]

'''Vaikystėje'''

*
Mūsų šeimos Rūpintojėlis. Dievas, kaip tas, kuris rūpinasi visais, visų rūpesčiais.
2017 rugpjūčio 18 d., 13:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 198-204 eilutės:

>>bgcolor=#FFECC0<<

2017.08.18 A: Kaip tu mumis dalyvauji gyvenime?

D: Aš suteikiu jums laisvę, o jūs gyvenate laisve. Turite laisvę mylėti, tuomet aš myliu jumis ir su jumis. Tad mylėkite save, vienas kitą ir visus ir mane. Tai vis tas pats, tai asmenų lygmenys: dvasia, sandara, atvaizdai ir vieningumas. Jais mes vis suvedame ir įprasminame gyvenimo lygtį. Gyvenimo lygtis, tai turinys, o asmenų lygmenys, tai jos raiška, o jumis gyvenu gyenimo lygtimi, o jūs tai išreiškiate asmenų lygmenimis. Jus taip myliu per amžių amžius. Jus laiminu.
2017 liepos 30 d., 11:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 197-199 eilutės iš
Dievo šokis, tai Dievo apytaka.
* Jisai teka tarsi širdies ar pompos varomas
. Jisai veikia visuma, taip pat pasiekia smulkiausias gysleles, taip kad viską susieja.
į:
* Mano tėvai pratę mąstyti iš kelių kampų, ir mus taip pratino. Bet neduodavo rinktis. Tėtė mąstė kaip inžinierius, organizatorius, Mama kaip biologė, bibliotekininkė, menininkė. Taip pat jautėsi, kad tai du skirtingi bet vieningi požiūriai.
2017 liepos 27 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 161-164 eilutės:
[+Darbai+]

Išplėsti mintį: Vienybės pagrindas yra Sūnaus ir Tėvo nesutarimas, kurį išsprendžia Sūnaus nuolankumas Dievui - juk Dievo tyrimas už mūsų svarbesnis, besąlygiškesnis - o nuolankumas reiškiasi Dievo valios vykdymu paklusnumu, tikėjimu, rūpėjimu. Susieti su šešerybe.
Ištrintos 180-182 eilutės:

Šešerybė
* Trimis klausimais Dievas mus išgyvena, mumis tiesiogiai gyvena, taip kad sutampame ir jo net nesuvokiame: Nusistatome, bet ar vykdome? Vykdome, bet ar permąstome? Permąstome, bet ar nusistatome? O trimis sandaromis nesutampame su Dievu, bet jį suvokiame kaip asmenį, kaip ir save taipogi.
2017 liepos 27 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 50-51 eilutės:
* Brahma - pirmapradis vienumas, nežudyk, Bhagavan - asmens vienumas, Paramatma - asmenų vienumas, visiškas išskirtinumas, atsiskleidimas, skirtybių neskirtybė.
Pridėtos 159-206 eilutės:

'''Užrašai'''

[+Darbai+]

Išplėsti mintį: Vienybės pagrindas yra Sūnaus ir Tėvo nesutarimas, kurį išsprendžia Sūnaus nuolankumas Dievui - juk Dievo tyrimas už mūsų svarbesnis, besąlygiškesnis - o nuolankumas reiškiasi Dievo valios vykdymu paklusnumu, tikėjimu, rūpėjimu. Susieti su šešerybe.

[+Naujos mintys+]

Dievo raiškos, tai būdai kaip Dievą pažįstu, įsivaizduoju, ir kaip manyčiau, jisai apskritai pažįstamas, įsivaizduojamas, pažintinas. Jomis Dievas reiškiasi, išgyvena mane, o aš gyvenu Dievą: betarpiškai, žmogaus trejybe, kaip Dievo vienybės laidas, arba kaip žmogus gyvenantis Dievo Sūnumi, arba kaip Dievo Tėvo vaikas, arba - viena vienintele raiška - kaip jų bendrai suvoktas, jų Dvasia.

Užtat Dievo raiška atsiveria mano laisvė, tas tarpas, kurį Dievas atveria pasitraukdamas ir naujai iškildamas, kuriuo gali sutapti ir išsiskirti atveriantis klausimas ir suvedantis atsakymas, kaip kad išsiaiškinimo būdais. Tai tarpas, kurį užpildome savo požiūriu, užtat tai būdai, kaip sutelkiame dėmesį, o juos atpažįstu iš savo vaizduotės ribų, kada sutramdau dėmesį ir stebiu, kur jisai įsijungia. Ir tai tarpas, kurį išlaisviname, atsisakydami savo požiūrio. Užtat Dievo raiška, tai (Dievo ir asmens) požiūrių įmanomi santykiai.

Dievo raiškos susijusios su veiksmais, nes tai savaiminio pagrindimo aplinkybės. Pavyzdžiui, Dievo raiškos remiasi veiksmo +2 dviprasmybe: Sandara iškyla kada Dievas pasitraukia, o ta sandara iššaukia naujai iškylantį Dievą.

Kadaise 12 aplinkybių sustačiau savo ryšius su Dievu. O aplinkybes galime suvokti dvejopai, kaip įsijungimus (išgyvenimus) ir atitokėjimus (apsižvalgymus).

[+Tvarkytini užrašai+]

Meilė palaiko savastį, kad ji tikrai išreišktų dvasią.

Darymas ko mažiau prielaidų yra vaizduotės išgryninimas.

Semiuosi iš šventojo Rašto, tačiau bandau juo nesiremti. Ypatingai branginu Jėzaus mokymą, tačiau stengiuosi jo išmintį savarankiškai išsakyti. Pripažįstu, jog Jėzus yra Dievas, ir kiek žinau, išskirtinis Dievo apsireiškimas, tačiau manau, nebūtinai išskirtinis ir iš esmės neišskirtinis. Tikiu ir pripažįstu tikėjimo svarbą, tačiau man rūpi ko mažiau tikėti ir ko mažiau juo remtis.

Mes savo gyvenimu išeiname už Dievo šokio ribų tačiau Dievas savo šokiu mums visakame lieka kelrodžiu, kaip įsivaizduoti Dievą ir su juo bendrauti.

Šešerybė
* Trimis klausimais Dievas mus išgyvena, mumis tiesiogiai gyvena, taip kad sutampame ir jo net nesuvokiame: Nusistatome, bet ar vykdome? Vykdome, bet ar permąstome? Permąstome, bet ar nusistatome? O trimis sandaromis nesutampame su Dievu, bet jį suvokiame kaip asmenį, kaip ir save taipogi.

Visko žinojimas
* Siekiu suvokti Dievo požiūrį, kaip išeities tašką, kaip raktą į viską, kuriuo net ir ribotas protas gali žinoti viską, tiek visumą, tiek atsakymus į paskirus klausimus.
* Visą gyvenimą susiduriu su žmonėmis kurie man tvirtina, jog tai neįmanoma.
* Pats Jėzus tarė, "Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę." (Jonas 16). Ir Jėzus sugebėjo pasakyti esmę, "Mylėti Dievą" ir "mylėti artimą kaip save patį".

Ką vadinu Dievą? Kaip gerasis vaikas, stengiuos suprasti Dievą ko paprasčiau, daryti ko mažiau prielaidų.
* Dievas yra išeities taškas visakam. "Pirmapradis" Dievas yra pirm visko, laiko, erdvės, būties, žinojimo, prasmės, klausimų bei atsakymų, sandaros, trejybės, asmenų, meilės, mūsų visų ir t.t.
* Dievas viską žino, mąsto, daro, kuria, lemia, valdo, grindžia ir t.t. Dievas yra visko dvasia, o viskas yra Dievo sandara.
* Dievas yra asmuo be sąlygų. "Aš" esu pirmas asmuo, "Tu" - antras asmuo, "Kitas" - trečias asmuo, o Dievas, tai nulinis asmuo.

Priešingybės
* Požiūris yra išėjimas už savęs į save, tai didėjantis laisvumas, užtat gerumas. O sąvoka yra apsiribojimas savimi, tad mažėjantis laisvumas, blogumas. O Dievas išeina už savęs į save, tad požiūriu į sąvoka, gerumu į blogumą. Tačiau iėjęs į save jisai pažymi save, tad tai jau pažymėta priešingybė. Yra sutapimas su savimi, bet taip pat ir atitrūkimas nuo savęs.
* Pirmapradis Dievas yra nepažymėta priešingybė, kurioje slypi įtampa tarp turinio reikšmės. Yra tai, kas reiškiasi: "Those things are which show themselves to be." Skirtumas tarp turinio ir raiškos yra tuo tarpu neišskirtas. Jisai išsiskiria pažymėta priešingybe: raiška yra turiniu pagrįsta pažymėta priešingybė neraiškos atžvilgiu.
* Dievas išsijudina nepažymėtą priešingybę paversdamas pažymėta priešingybe. Nes pirmapradžiui Dievui yra tas pats, ar jisai yra ar nėra. Juk tų žodžių reikšmė nuo jo tik ir priklauso. Tačiau kada buvimas priskiriamas Dievui, kada atsiranda atskiras nuo Dievo kampas iš kurio pirmenybė teikiama būtent buvimui, tada buvimas virsta pažymėta priešingybe, o tuomi įsitvirtina tasai kampas už Dievo. Tai yra ryšys tarp nulybės (Dievo) ir septynerybės (gerumo).

Dievo šokis, tai Dievo apytaka.
* Jisai teka tarsi širdies ar pompos varomas. Jisai veikia visuma, taip pat pasiekia smulkiausias gysleles, taip kad viską susieja.
2017 liepos 26 d., 11:23 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 124-131 eilutės:

'''Kaip Dievas žiūri į mus'''

* Dievas meldžia mus: Antrojo/Trečiojo Izaijo knyga. Ieško, laukia, kas iš mūsų susigaudys ir paskelbs, koks Dievas maloningas.

* Dievas, kuris ramina, tikina, kaip kad su Ieva.
2017 liepos 26 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
-----------------------
Ištrintos 51-52 eilutės:

* Meilės: Kūnas - besąlygiška, protas - tarnas, širdis - draugystė, valia - tėvai, visi - mylimoji. (Palyginti indų 5 meiles.)
2017 liepos 26 d., 11:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-10 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Kaip Dievą apibrėžti?

>><<
Pridėtos 12-21 eilutės:

'''Kas yra Dievas?'''

Kaip Dievą apibrėžti?
* Išeities taškas, pirmapradis, prieš viską, viską.
* Nulinis asmuo.
* Visko dvasia.
* Mane mylintis labiau kaip aš pats myliu save.

[+Kaip gyvenime įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą+]
2017 liepos 26 d., 10:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-9 eilutės iš
į:
Mūsų šeimos Rūpintojėlis. Dievas, kaip tas, kuris rūpinasi visais, visų rūpesčiais.

Tėtė prisimena kai buvau penkerių metų vaikas, jisai man mokė, kad Dievas sukūrė visą pasaulį. Aš jo tada paklausiau, kas sukūrė Dievą?

Dievas klausė, ar noriu garbės, dėmesio? Sakiau, geriau ne, man nereikalinga ir netgi apsunkintų.

Kai buvau paauglys pagalvodavau, gal aš esu Dievas.

Man pasireiškė sapne:
* Those things are which show themselves to be.
* This is the fundamental unit of information.

Dievas megalomanas. Jisai nori viso gerumo. Dėl dar vieno šaukštelio gerumo jisai priims kalną blogio.
Ištrintos 94-99 eilutės:
Mūsų šeimos Rūpintojėlis. Dievas, kaip tas, kuris rūpinasi visais, visų rūpesčiais.

Tėtė prisimena kai buvau penkerių metų vaikas, jisai man mokė, kad Dievas sukūrė visą pasaulį. Aš jo tada paklausiau, kas sukūrė Dievą?

Dievas megalomanas. Jisai nori viso gerumo. Dėl dar vieno šaukštelio gerumo jisai priims kalną blogio.
Pakeistos 101-104 eilutės iš
Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randau savo šerdį, savo ašį.

Kai buvau paauglys pagalvodavau, gal aš esu Dievas
.
į:
Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randu savo šerdį, savo ašį.
Pakeistos 117-121 eilutės iš
* Dievas klausė, ar noriu garbės, dėmesio? Sakiau, geriau ne, man nereikalinga ir netgi apsunkintų.

Man pasireiškė sapne:
* Those things are which show themselves to be.
* This is the fundamental unit of information.
į:
2017 liepos 26 d., 10:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-13 eilutės iš
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Panagrinėti Tanaką. Ar Dievas Tėvas pripažįsta ribas? Kuria prasme jisai turi "savo" tautą?

Koks ryšys tarp Dievo ir kaltės jausmo? Dievo ir sąžinės?

Palyginti su Dievo raiškas su šešiais atvaizdais.

>><<
į:
Renku pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą.

[++Dievo raiškos++]
>>bgcolor=#EEEEEE<<
Pakeistos 153-155 eilutės iš
* Pasinėrimas Dieve.
į:
* Pasinėrimas Dieve.

>><<
2017 balandžio 13 d., 12:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:
Panagrinėti Tanaką. Ar Dievas Tėvas pripažįsta ribas? Kuria prasme jisai turi "savo" tautą?
Pridėtos 12-15 eilutės:


* Gyvenimas Dievu, tai gyvenimas už du. Tai nėštumas Dievu. Užtat Marijos pavyzdys svarbus.
* Atjausdami kitą, Dievą, išreiškiame savo laisvę, sąmoningumą, dviprasmybę.
2016 gruodžio 25 d., 20:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:

* Meilės: Kūnas - besąlygiška, protas - tarnas, širdis - draugystė, valia - tėvai, visi - mylimoji. (Palyginti indų 5 meiles.)
2016 gruodžio 25 d., 20:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

* Brahma - pirmapradis vienumas, nežudyk, Bhagavan - asmens vienumas, Paramatma - asmenų vienumas, visiškas išskirtinumas, atsiskleidimas, skirtybių neskirtybė.
2016 gruodžio 25 d., 20:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-54 eilutės:

* Tikinčiojo atsidavimas iššaukia šventąjį raštą.
2016 gruodžio 03 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Palyginti su Dievo raiškas su šešiais atvaizdais.
2016 spalio 17 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 43-44 eilutės:

* Šv.Dvasios veidrodis (tarp Tėvo ir Sūnaus) ketveriopai reiškiasi briaunainių šeimomis.
2016 rugsėjo 30 d., 10:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:

Dievo Dvasia kaip dvasia apskritai (gyvenimo lygtyje)
2016 rugsėjo 29 d., 11:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-40 eilutės:

Dievo (Tėvo) iškilimas kaip savistovis Dievas sąmoningame pasaulyje - kaip Dievo esmė (Dievo valia) išryškėja pasaulyje, jo įrėminta - tos esmės (Tėvo) pripažinimas (kaip būtent mūsų Tėvo). Dievas yra tad mažiau, užtat daugiau, nes jis ne šiaip visko dvasia, o mūsų kiekvieno ir viso pasaulio pripažinta esmė. Trys kalbos tad išsako santykius tarp Tėvo (Dievo valios) ir Sūnaus (geros valios) pagrindimu; Tėvo ir Dvasios (išminties) įvardijimu; Tėvo ir pasaulio apskritai (amžino gyvenimo) pasakojimu.
2016 rugsėjo 15 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 46 eilutė iš:
Dievui pasišvenčiau, tad jisai "mano" Dievas, esu "homo sacer", savo įžado susietas.
į:
Dievui pasišvenčiau, tad jisai "mano" Dievas, esu "homo sacer", savo įžadu susisaistęs.
2016 rugsėjo 15 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 46 eilutė:
Dievui pasišvenčiau, tad jisai "mano" Dievas, esu "homo sacer", savo įžado susietas.
2016 rugsėjo 14 d., 17:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 43-44 eilutės:

Nesusivedimas: Kaip gali Dievas bręsti jeigu jisai pastovus? Tačiau Dievas bręsta jo aplinkybėms sudėtingėjant. O pastovumas, tai tik nulybės atvaizdas. Nulybė tėra Dievas sandaroje.
2016 rugpjūčio 26 d., 14:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 78-83 eilutės:

Taken from: http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/549
"I want to know. Jeff wants to know. You want to know.
That suggests that we are foolish and weak. For otherwise we would already know. I venture to say that God himself (or herself) is foolish and weak, in that God wants to know, even as he or she may already know. For this is a drive that can unfold all things. And I imagine that God knows things as he unfolds them. He does not need to "measure nine times and cut once". He measures as he cuts, as far as I can imagine. For otherwise, his knowledge would lack power. Yet I think, perhaps wrongly,
that his knowledge does have power, which is why I seek that power, to share in it and participate in applying it. I imagine that his knowledge has power, and so I imagine that he thinks by doing, and that this universe we share is a one-time experiment, as are the lives that we
live."
2016 rugpjūčio 06 d., 23:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 43-49 eilutės:


1 Corinthians 13:12King James Version (KJV)

12 For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

šv.Dvasios lęšis - permainos - glass darkly in part
2016 rugpjūčio 06 d., 21:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 41-42 eilutės:

Dievas yra nenuoseklus. Tad jeigu žmogus yra nenuoseklus, galim jam parodyti, jog jame reiškiasi Dievas. O nuoseklumo pagrindas yra viskas, juk jeigu žmogus nusistato, jeigu nusistato būtent besąlygiškai, tai ryšium su visakuo. O viskas yra Dievo sandara. Tad vienaip ar kitaip žmogus susiduria su Dievu. Tačiau Dievas nebūtinas nes gali tarnauti jo sandara viskas. Tačiau mes gyvename dvasia ir užtat mes viską suprantame būtent Dievu ir reikalaujame, kad jis būtų, kad galėtumėme gyventi dvasia ir ne sandara.
2016 gegužės 20 d., 23:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 67-68 eilutės:

Žiūrėjimas į Mandelbrot erdvę tai panašu į "visko žinojimą". Sėdi Dievui ant kelių, trumparegis. Šoki parašiutu ten kur reikia pasižiūrėti iš arčiau. Ir paskui grįžti jam ant kelių. Tuo tarpu jisai viską mato išsyk. O iš tikrųjų viskas plėtojasi amžinu gyvenimu.
2016 gegužės 11 d., 11:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 83 eilutė iš:
į:
* Yra blogai jeigu Dievas turi būti geras.
2016 balandžio 29 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 75-78 eilutės:

Man pasireiškė sapne:
* Those things are which show themselves to be.
* This is the fundamental unit of information.
2016 balandžio 21 d., 13:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 65-66 eilutės:

Kai buvau paauglys pagalvodavau, gal aš esu Dievas.
2016 balandžio 21 d., 10:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-64 eilutės:

Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randau savo šerdį, savo ašį.
2016 balandžio 08 d., 21:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 69-70 eilutės:

* Dievas klausė, ar noriu garbės, dėmesio? Sakiau, geriau ne, man nereikalinga ir netgi apsunkintų.
2016 balandžio 08 d., 15:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 61-62 eilutės:

Mūsų esmė nėra Tu kurį matome, bet Kitas, kurio nematome, ryšiai su juo, vienų vienumas ir t.t. Vaikystėje man rūpėjo ne tik artimieji bet ir afrikiečiai.
2016 balandžio 08 d., 15:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 59-60 eilutės:

Mano jausmai Dievui, kaip kad savo tėvams, šiluma, paguoda ir t.t., kyla iš pažinimo. Taip pat mano suvokimas jo jausmų man kyla iš mano suvokimo, jog jis pažįsta mane, jog jam esu nuogas, nenuslepiamas, atviras, toks koks esu. Jam esu koks esu.
2016 balandžio 08 d., 14:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 57-58 eilutės:

Gera širdis yra mumyse, tačiau į ją kreipiamės "Tėve mūsų" tarsi ji būtų už mūsų. Viskas išversta.
2016 balandžio 04 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 55-56 eilutės:

Dievas megalomanas. Jisai nori viso gerumo. Dėl dar vieno šaukštelio gerumo jisai priims kalną blogio.
2016 balandžio 03 d., 19:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 54-55 eilutės:
Tėtė prisimena kai buvau penkerių metų vaikas, jisai man mokė, kad Dievas sukūrė visą pasaulį. Aš jo tada paklausiau, kas sukūrė Dievą?
Pridėtos 57-58 eilutės:

* Dievas meldžia mus: Antrojo/Trečiojo Izaijo knyga. Ieško, laukia, kas iš mūsų susigaudys ir paskelbs, koks Dievas maloningas.
2016 balandžio 03 d., 10:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-43 eilutės iš
* Dievas yra galimybė kurį tenka atmesti arba priimti. Tai yra, jeigu sąmoningai neatmetame, tuomet galimybę kaip tokią priimame. Tačiau trečias kelias yra nebūti sąmoningais ir iš viso nesukti galvos. Tada iš viso jokio pasirinkimo nėra. Tačiau jeigu vertiname sąmoningumą, jeigu norime gyventi sąmoningai, tai tenka rinktis. Tokia sąmoningumo kaina.
į:
* Dievas yra galimybė kurį tenka atmesti arba priimti. Tai yra, jeigu sąmoningai neatmetame, tuomet galimybę kaip tokią priimame. Tačiau trečias kelias yra nebūti sąmoningais ir iš viso nesukti galvos. Tada iš viso jokio pasirinkimo nėra. Tačiau jeigu vertiname sąmoningumą, jeigu norime gyventi sąmoningai, tai tenka rinktis. Tokia sąmoningumo kaina. Visgi, sąmoningumo negalime atsisakyti, jeigu tikslas yra gyventi ko atviriau, ko mažiau remtis išankstinės nuostatomis.
* Reklama bando sąmoningumą mažinti. Už mus galvoja kiti
.
2016 balandžio 02 d., 15:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 41-42 eilutės:

* Dievas yra galimybė kurį tenka atmesti arba priimti. Tai yra, jeigu sąmoningai neatmetame, tuomet galimybę kaip tokią priimame. Tačiau trečias kelias yra nebūti sąmoningais ir iš viso nesukti galvos. Tada iš viso jokio pasirinkimo nėra. Tačiau jeigu vertiname sąmoningumą, jeigu norime gyventi sąmoningai, tai tenka rinktis. Tokia sąmoningumo kaina.
2016 kovo 29 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 49 eilutė:
Mūsų šeimos Rūpintojėlis. Dievas, kaip tas, kuris rūpinasi visais, visų rūpesčiais.
2016 kovo 25 d., 14:06 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 51-52 eilutės:
* Dievas ramina nepergyventi dėl nuodėmių. Su juo susitelkiu į teigiamą veiklą, ne į neigiamą veiklą.
Pakeistos 57-59 eilutės iš
* Dievas pasireiškia stebuklais
* stebukladarys - asmuo, kartais ir aš - puoselėjantis teigiamą, gydantis neigiamą
į:
Ištrintos 58-59 eilutės:
2016 kovo 25 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 51-56 eilutės:
* Dievas, apie mus sprendžiantis pagal mūsų kasdienį gyvenimą, mūsų elgesį su kitais, mūsų valią, suprantantis mūsų aplinkybių nepalankamumą.

* Dievas palaikantis geresnes galimybes, pavyzdžiui, kai abejoju ar man valgyti sausainių, siūlo suvalgyti obuolį.
* Kvietimas daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų.
* Paskatinimas susilaikyti.
Ištrinta 57 eilutė:
* Dievas laimina malonėmis, taip pat bendrauja nemalonėmis - grindžia teisingumą ir jį pažeidžia
Pakeista 64 eilutė iš:
* Meldžiau Dievo, kokios matematikos mokytis, ir man pasakė sekas ant medžių. Bet aš negalėjau suprasti, kaip tą tirti, kame esmė, nors truputį tyriau. Tai gal paveikė mane, kad mokiausi kombinatorikos. Ir dabar matau, kad tai susiję su raida, o tai pirmasis pertvarkymas.
į:
2016 kovo 25 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 52-56 eilutės:

Dievas, kuris laukia, ką mes patys sugalvosime.
* Antrojo Izaijo Dievas laukia, kas susigaudys paskelbti Dievo malonę.
* Jėzus: Šeimininkas išvykęs, ką jisai ras pargrįžus?
* Dievas, mus visaip tiriantis.
2016 kovo 23 d., 13:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 49-67 eilutės iš
* Dievas, kuriam atsiduodu tarnauti. Prisimenu, šv.Pijaus bažnyčioje. Dievas, kuriame glūdi gyvenimo prasmė.
* Bendras asmuo turi ryšį su Dievu kada nori tarnauti.
* Likimas, su kuriuo bendradarbiauju.

* Dievas už pasaulio, kurį, kaip išeities tašką, renkuosi (kokiu būsiu) vietoj pasaulio (koks esu), kaip kad Kristaus pasisakymais "Aš esu..."
* Teisingumas manyje išlaiko tvirtą, nepajudinamą.
Atskirti tikėjimą nuo prietarų:
* gyventi šventumu - tikėti gyvenimu už ženklų - tikėti pirminiais gyvais bendrystės ženklais - labiau kaip bažnytiniais antriniais ženklais (sakramentais)
* tikėti bendryste - ne bažnyčia


Dievas, su kuriuo deriuosi,
* su kuriuo derėjausi vaikystėje, prašydamas laisvę mąstyti
* kurio prašiau leisti Minčių sodą padaryti pavyzdingą būdą pragyventi
* Klausimas, su kuriuo deriuos.

* Išklausantis maldą, ypač man nustojus tikėti.
* Supratimas, įgautas tik paklusus jo pamokymui.
į:
Ištrintos 50-51 eilutės:
2016 kovo 23 d., 12:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 43-46 eilutės:
* Galimybės atsivėrimas, kai esi jautrus, kad ir kur eiti. Laisvė nuo šablonų, nuo atkarpėlių. (Menais, vaidyba vaizduojame tokį gyvumą, tokią laisvę.)

* Iš Mamos patyriau, jog jos požiūris į Dievą yra labai rimtas. Yra rimta Dievo galimybė. Dievas yra rimtas reikalas. O jeigu neatmeti galimybę, tai ją priimi - taip išlieka daugiau galimybių.
Pakeistos 48-62 eilutės iš
* Ramybė, kuria žmogus sklidinas.

* Pajutimas, kad viskas yra gerai, esu globojamas, mylimas, būsiu aprūpintas.
* Kantrumas su kitais.
* Neabejingumas Dievui, tad ryšys su juo.
* Suvokimas, jog yra meilė, suveikianti, net jei nebūtų Dievo.
* Dvasios apsauga, blogiui norint mane sunaikinti.

Tikėjimas, kad viskas gerai baigsis:
* esu globojamas
* būsiu aprūpintas
* veikia kažkokia teisybė.

Patikėjimas, kad Dievas globoja ir rūpinasi Ieva, kad ji nenuklystų, nepadarytų nepataisomų klaidų. Galiu būti ramus.
į:
Pakeistos 59-68 eilutės iš
* Dievas, kuriuo pasikliauju kai gyvenu, kaip benamis, nežinodamas kaip bus kitą savaitę ar kitą mėnesį, iš ko pragyvensiu ar kur gyvensiu, kaip kad Dovid. Kurio prašau kasdieninės duonos. Kuriuo gyvenu viltimi.

* Vaikystėje meldžiau Dievą, kad jis išgelbėtų iš mušeikų. Johnny Gonzalez, Dean Andrews, John Carpini, kartą Tėtė mane išgelbėjo.

* Ėjau išpažinties, kad glamonėju save.
* Prašiau Dievo pagalbos, kad neglamonėčiau save. Kovodavau su savo protu ir pralaimėdavo. Mąstydavau Dievą ir jausdavau, kad jisai šalia. Kartais tai padėdavo, nors kažkiek. Tai buvo dalis kovos. Kartais nuo jo kažkiek nusigręždavau.
* Kartais tingiu - noriu skaityti žinias. Kartais persivalgau. Panaši kova vyksta.

* Meldėme Dievą, kad Lietuva būtų laisva ir tai įvyko. Meldėme už Sibire kenčiančius tremtinius.
į:
Ištrintos 64-66 eilutės:
Dievas, kurį mokau
* Dievas, kuriam pasakiau, jog nesieksiu kitos, kurią būsiu įsimylėjęs mažiau, kaip Reginą.
Pakeistos 70-72 eilutės iš
* Dievas, kuris reiškiasi keistais sutapimais. Pavyzdžiui, tapau šachmatų ekspertu, tapau šachmatų meistru, bet vos vos, po to kai šito prašiau per gimtadienį.
* Dievas, kuris kalba tikrovės įvykiais.
į:
Ištrintos 72-77 eilutės:

* Sėkmė, papročiai nebūtinai rodo Dievo valią. Nacių Vokietija, Sovietų Sąjunga, vergija JAV ir kitur, indėnų sunaikinimas.
Kaip man sekėsi:
* moksle nuostabiai
* sporte - visiškai ne
Ir ką iš to išvedžiau? Sėkmę nesiejau tiesiogiai su Dievu. Bet jaučiausi palaimintas apskritai, jog esu laimingas ir buvau dėkingas, kokioms sąlygomis gyvenu. Taip pat pasijutau apdovanotas, kad mano dovanos yra iš Dievo (o sėkmė tai mano). Ir kad man priklauso tas dovanas taikyti visų labui, jos Dievo duotos ne mano naudai, o visų labui.
2016 kovo 23 d., 12:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 64-65 eilutės:

Patikėjimas, kad Dievas globoja ir rūpinasi Ieva, kad ji nenuklystų, nepadarytų nepataisomų klaidų. Galiu būti ramus.
2016 kovo 22 d., 16:16 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 107-109 eilutės:

Dievas padeda persigalvoti, atlyžti, nebepykti.
* Tris dienas nekalbėjau su tėvais nes pykau dėl traukinio. Bet manau galiausiai Dievas padėjo atlyžti. Supratau, neprisirišti prie daiktų.
2016 kovo 22 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 94-105 eilutės:
* Reikia šlovinti Dievą pagauti gyvenimo įvairovę.

Dievas, į kurį atsižvelgiu
* Elgtis taip, kad Dievui būtų lengviau.
Kurio akimis galiu pasižiūrėti į savo gyvenimą, jog negaliu būti dėl jo tikras, tad geriau pasikliauti Dievu, ne savimi. Užtat
* vaikystėje nusprendžiau netapti gydytoju, nebandyti gyventi ko ilgiau
* tuo pačiu stengiausi gyventi go atsargiau, nestatyti save pavojuje, neapsunkinti Dievo
* nusprendžiau netaupyti sau pinigų, juk reikėtų viską išdalinti

* Dievas, kuriam dėkoju, kurį šlovinu, atsiklaupęs, kai aplanko dieviška išmintis arba įvyksta stebuklas.
* Dievas, kuriam atsiklaupiu, nes esu jam dėkingas, kaip jisai įspūdingai reiškiasi mano gyvenime.
2016 kovo 22 d., 14:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 40-44 eilutės:

Maldos rūšių Dievas:
* Viską lemiantis
* Betką taisiantis
* Kažką vedantis
2016 kovo 22 d., 14:34 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 28-29 eilutės:

* Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai
2016 kovo 22 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 18-22 eilutės:

* Aštuongubas kelias aštuoneriopai išsako Dievas yra X.
* Nežinojimas: Dievas yra Dievas (tikėjimas)
* Žinojimas: Dievas yra gerumas (meilė)
išsako skirtumą tarp žinojimo ir nežinojimo Kiparskio gradacija agentas->vietovė. Tėve mūsų: rūpėjimas->artimumas. Įvardijimas: paklusimas->žavesys. Laisvė: įsisavinti (tikėti), tada galime žinoti.
2016 kovo 21 d., 14:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-14 eilutės:
'''Dievas, kaip toks'''

* Dievas yra asmuo, tad požiūris.
Ištrintos 19-44 eilutės:
* Dvasios apsauga, blogiui norint mane sunaikinti.
* Klausimas, su kuriuo deriuos.
* Likimas, su kuriuo bendradarbiauju.
* Ramybė, kuria žmogus sklidinas.
* Supratimas, įgautas tik paklusus jo pamokymui.
* Išklausantis maldą, ypač man nustojus tikėti.

Meldžiau Dievo, kokios matematikos mokytis, ir man pasakė sekas ant medžių. Bet aš negalėjau suprasti, kaip tą tirti, kame esmė, nors truputį tyriau. Tai gal paveikė mane, kad mokiausi kombinatorikos. Ir dabar matau, kad tai susiję su raida, o tai pirmasis pertvarkymas.

Padalinimų langai:
* 2: Žmonių laisva valia, kuria renkasi.
* 4: Kodėl
* 6:
* 8: Prieštaravimas: viskas yra gera, viskas yra bloga.

Atskirti tikėjimą nuo prietarų:
* gyventi šventumu - tikėti gyvenimu už ženklų - tikėti pirminiais gyvais bendrystės ženklais - labiau kaip bažnytiniais antriniais ženklais (sakramentais)
* tikėti bendryste - ne bažnyčia

Teisingumas manyje išlaiko tvirtą, nepajudinamą.


'''Dievas, kaip toks'''

* Dievas yra asmuo, tad požiūris.
Pakeistos 33-34 eilutės iš
į:
* Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.
Pridėtos 39-46 eilutės:
Padalinimų langai:
* 2: Žmonių laisva valia, kuria renkasi.
* 4: Kodėl
* 6:
* 8: Prieštaravimas: viskas yra gera, viskas yra bloga.

* Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
Pakeistos 64-65 eilutės iš
į:
* Ramybė, kuria žmogus sklidinas.
Pakeistos 70-71 eilutės iš
į:
* Dvasios apsauga, blogiui norint mane sunaikinti.
Pakeistos 79-80 eilutės iš
į:
* Likimas, su kuriuo bendradarbiauju.
Pakeistos 82-86 eilutės iš
į:
* Teisingumas manyje išlaiko tvirtą, nepajudinamą.
Atskirti tikėjimą nuo prietarų:
* gyventi šventumu - tikėti gyvenimu už ženklų - tikėti pirminiais gyvais bendrystės ženklais - labiau kaip bažnytiniais antriniais ženklais (sakramentais)
* tikėti bendryste - ne bažnyčia
Pakeistos 100-101 eilutės iš
į:
* Klausimas, su kuriuo deriuos.
Pridėtos 105-108 eilutės:
* Išklausantis maldą, ypač man nustojus tikėti.
* Supratimas, įgautas tik paklusus jo pamokymui.
* Reikia šlovinti Dievą pagauti gyvenimo įvairovę.
Pridėta 119 eilutė:
Pridėta 152 eilutė:
* Šiluma, tai nulybė.
Pridėtos 158-159 eilutės:
* Meldžiau Dievo, kokios matematikos mokytis, ir man pasakė sekas ant medžių. Bet aš negalėjau suprasti, kaip tą tirti, kame esmė, nors truputį tyriau. Tai gal paveikė mane, kad mokiausi kombinatorikos. Ir dabar matau, kad tai susiję su raida, o tai pirmasis pertvarkymas.
Ištrintos 160-166 eilutės:

* Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
* Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.

* Reikia šlovinti Dievą pagauti gyvenimo įvairovę.

* Šiluma, tai nulybė.
2016 kovo 21 d., 14:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 149-156 eilutės:
'''Mūsų ir Dievo santykis'''

* Dievas laimina malonėmis, taip pat bendrauja nemalonėmis - grindžia teisingumą ir jį pažeidžia
* Dievas pasireiškia stebuklais
* stebukladarys - asmuo, kartais ir aš - puoselėjantis teigiamą, gydantis neigiamą

* Malda, pavyzdžiui, Tėve mūsų, yra ženklas, kurį susikuriame, įsibrėžiame, kuriame įkrauname teigiamas reikšmes, tad kuris mus gali iškart sieti su Dievu, pašalinti velnią. Ir su Dievo sąvoka panašiai, ir su kiekvienu žmogumi, kiekvienu žodžiu, kiekvienu ūpu, kiekvienu vaizduotės reiškiniu. Žodžiai, žmonės, ūpai (sakydavau - savybės) - tai trys kalbų vienetai: pagrindimas (malda) grindžia nuotaiką; įvardijimas grindžia žodį; pasakojimas grindžia žmogų.
Ištrintos 158-163 eilutės:
Malda, pavyzdžiui, Tėve mūsų, yra ženklas, kurį susikuriame, įsibrėžiame, kuriame įkrauname teigiamas reikšmes, tad kuris mus gali iškart sieti su Dievu, pašalinti velnią. Ir su Dievo sąvoka panašiai, ir su kiekvienu žmogumi, kiekvienu žodžiu, kiekvienu ūpu, kiekvienu vaizduotės reiškiniu. Žodžiai, žmonės, ūpai (sakydavau - savybės) - tai trys kalbų vienetai: pagrindimas (malda) grindžia nuotaiką; įvardijimas grindžia žodį; pasakojimas grindžia žmogų.

* Dievas laimina malonėmis
* stebuklingasis Dievas
* stebukladarys - asmuo, kartais ir aš - puoselėjantis teigiamą, gydantis neigiamą
Pakeistos 164-168 eilutės iš
* Šiluma, tai nulybė.

Dievo valia
* Perhaps this relates to GodsWill, GoodWill, Wisdom as embedded in the Foursome. And how might that relate to Internalization? Note that wisdom is a Virtue, as are hope and honesty.
į:
* Šiluma, tai nulybė.
2016 kovo 21 d., 14:16 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 30-33 eilutės:
Mirtis yra Dievo klausimas sau, kurį ir mes savaip prisiimame: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo. Užtat Mirtis yra tokia baisi, juk tai ne mūsų klausimas, o kieno - Dievo klausimas, tad skiriantis mus nuo Dievo. Tad į jį reikia žiūrėti ne savo, o Dievo akimis.

Gerumas: gėrio kryptys (į gerumą ir iš gerumo): Geras Dievas (dovana, savybė) ir geras žmogus (darbas, žodis) taip pat gera naujiena, tai septynios geros valios kryptys, taip pat gera širdis.
Ištrintos 34-40 eilutės:

* Sėkmė, papročiai nebūtinai rodo Dievo valią. Nacių Vokietija, Sovietų Sąjunga, vergija JAV ir kitur, indėnų sunaikinimas.
Kaip sekasi:
* moksle nuostabiai
* sporte - visiškai ne
Ir ką iš to išvedžiau? Sėkmę nesiejau tiesiogiai su Dievu. Bet jaučiausi palaimintas apskritai, jog esu laimingas ir buvau dėkingas, kokioms sąlygomis gyvenu. Taip pat pasijutau apdovanotas, kad mano dovanos yra iš Dievo (o sėkmė tai mano). Ir kad man priklauso tas dovanas taikyti visų labui, jos Dievo duotos ne mano naudai, o visų labui.
Pakeistos 48-49 eilutės iš
į:
* Mirtis yra Dievo klausimas sau, kurį ir mes savaip prisiimame: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo. Užtat Mirtis yra tokia baisi, juk tai ne mūsų klausimas, o kieno - Dievo klausimas, tad skiriantis mus nuo Dievo. Tad į jį reikia žiūrėti ne savo, o Dievo akimis.
Pakeistos 54-59 eilutės iš
į:
* Gerumas: gėrio kryptys (į gerumą ir iš gerumo): Geras Dievas (dovana, savybė) ir geras žmogus (darbas, žodis) taip pat gera naujiena, tai septynios geros valios kryptys, taip pat gera širdis.

* Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai

* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?
Pridėtos 127-132 eilutės:
* Sėkmė, papročiai nebūtinai rodo Dievo valią. Nacių Vokietija, Sovietų Sąjunga, vergija JAV ir kitur, indėnų sunaikinimas.
Kaip man sekėsi:
* moksle nuostabiai
* sporte - visiškai ne
Ir ką iš to išvedžiau? Sėkmę nesiejau tiesiogiai su Dievu. Bet jaučiausi palaimintas apskritai, jog esu laimingas ir buvau dėkingas, kokioms sąlygomis gyvenu. Taip pat pasijutau apdovanotas, kad mano dovanos yra iš Dievo (o sėkmė tai mano). Ir kad man priklauso tas dovanas taikyti visų labui, jos Dievo duotos ne mano naudai, o visų labui.
Ištrinta 152 eilutė:
Ištrintos 162-165 eilutės:

* Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai

* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?
2016 kovo 21 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 24-32 eilutės:
Žiūrėjimas į Tave, tai žiūrėjimas į Dievą, tai mirtis, tai Manęs išrišimas. Bet mirtis nėra pats baisiausias dalykas.

Kurio akimis galiu pasižiūrėti į savo gyvenimą, jog negaliu būti dėl jo tikras, tad geriau pasikliauti Dievu, ne savimi. Užtat
* vaikystėje nusprendžiau netapti gydytoju, nebandyti gyventi ko ilgiau
* tuo pačiu stengiausi gyventi go atsargiau, nestatyti save pavojuje, neapsunkinti Dievo
* nusprendžiau netaupyti sau pinigų, juk reikėtų viską išdalinti

Sėkmė, papročiai nebūtinai rodo Dievo valią. Nacių Vokietija, Sovietų Sąjunga, vergija JAV ir kitur, indėnų sunaikinimas.
Ištrintos 34-35 eilutės:
Gyvenimas, tai Dievo gerumas, tai irgi Dievas. Amžinas gyvenimas, tai suvokimas jog Dievas nebūtinai geras, tai irgi Dievas?
Pridėtos 39-40 eilutės:

* Sėkmė, papročiai nebūtinai rodo Dievo valią. Nacių Vokietija, Sovietų Sąjunga, vergija JAV ir kitur, indėnų sunaikinimas.
Pakeistos 54-57 eilutės iš
į:
* Nežinojimas: Dievas yra Dievas (tikėjimas)
* Žinojimas: Dievas yra gerumas (meilė)
išsako skirtumą tarp žinojimo ir nežinojimo Kiparskio gradacija agentas->vietovė. Tėve mūsų: rūpėjimas->artimumas. Įvardijimas: paklusimas->žavesys. Laisvė: įsisavinti (tikėti), tada galime žinoti.
Pridėtos 78-92 eilutės:
Dievas, esantis šalia
* Pajutimas, jog Dievas yra šalia, tad jį galima pakalbinti.
* Žiūrėjimas į Tave, tai žiūrėjimas į Dievą, tai mirtis, tai Manęs išrišimas. Bet mirtis nėra pats baisiausias dalykas.
* Gyvenimas, tai Dievo gerumas, tai irgi Dievas. Amžinas gyvenimas, tai suvokimas jog Dievas nebūtinai geras, tai irgi Dievas?

* Pajutimas, kad viskas yra gerai, esu globojamas, mylimas, būsiu aprūpintas.
* Kantrumas su kitais.
* Neabejingumas Dievui, tad ryšys su juo.
* Suvokimas, jog yra meilė, suveikianti, net jei nebūtų Dievo.

Tikėjimas, kad viskas gerai baigsis:
* esu globojamas
* būsiu aprūpintas
* veikia kažkokia teisybė.
Pridėtos 96-97 eilutės:
* Dievas už pasaulio, kurį, kaip išeities tašką, renkuosi (kokiu būsiu) vietoj pasaulio (koks esu), kaip kad Kristaus pasisakymais "Aš esu..."
Pridėta 115 eilutė:
Dievas, į kurį atsižvelgiu
Pakeistos 117-121 eilutės iš
į:
Kurio akimis galiu pasižiūrėti į savo gyvenimą, jog negaliu būti dėl jo tikras, tad geriau pasikliauti Dievu, ne savimi. Užtat
* vaikystėje nusprendžiau netapti gydytoju, nebandyti gyventi ko ilgiau
* tuo pačiu stengiausi gyventi go atsargiau, nestatyti save pavojuje, neapsunkinti Dievo
* nusprendžiau netaupyti sau pinigų, juk reikėtų viską išdalinti
Ištrinta 124 eilutė:
Pridėtos 140-141 eilutės:
* Dievas palaikantis geresnes galimybes, pavyzdžiui, kai abejoju ar man valgyti sausainių, siūlo suvalgyti obuolį.
* Kvietimas daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų.
Pridėtos 144-145 eilutės:
* Dievas ramina nepergyventi dėl nuodėmių. Su juo susitelkiu į teigiamą veiklą, ne į neigiamą veiklą.
Ištrintos 149-156 eilutės:

* Dievas palaikantis geresnes galimybes, pavyzdžiui, kai abejoju ar man valgyti sausainių, siūlo suvalgyti obuolį.
* Kvietimas daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų.

Dievas ramina nepergyventi dėl nuodėmių. Su juo susitelkiu į teigiamą veiklą, ne į neigiamą veiklą.

Kai jaučiam savo poreikius, galim atjausti ir kitą, suvokti jo poreikius.
Pakeistos 152-163 eilutės iš
Tikėjimas, kad viskas gerai baigsis:
* esu globojamas
* būsiu aprūpintas
* veikia kažkokia teisybė.

Pajutimas, jog Dievas yra šalia
, tad jį galima pakalbinti.

Dievas už pasaulio, kurį, kaip išeities tašką, renkuosi (kokiu būsiu) vietoj pasaulio (koks esu), kaip kad Kristaus pasisakymais "Aš esu
..."

Mano gebėjimas atsisakyti savęs, ir kartu su kitais, kaip kad Kristus atsisako savęs, komunija
.
į:

* Dievas laimina malonėmis
* stebuklingasis Dievas
* stebukladarys - asmuo, kartais ir aš - puoselėjantis teigiamą
, gydantis neigiamą

* Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
* Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.

* Reikia šlovinti Dievą pagauti gyvenimo įvairovę
.

* Šiluma, tai nulybė
.

* Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai

* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?

Dievo valia
* Perhaps this relates to GodsWill, GoodWill, Wisdom as embedded in the Foursome. And how might that relate to Internalization? Note that wisdom is a Virtue, as are hope and honesty
.
Ištrinta 190 eilutė:
Ištrintos 193-221 eilutės:

* Pajutimas, kad viskas yra gerai, esu globojamas, mylimas, būsiu aprūpintas.
* Kantrumas su kitais.
* Neabejingumas Dievui, tad ryšys su juo.
* Suvokimas, jog yra meilė, suveikianti, net jei nebūtų Dievo.

* Dievas laimina malonėmis
* stebuklingasis Dievas
* stebukladarys - asmuo, kartais ir aš - puoselėjantis teigiamą, gydantis neigiamą

* Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
* Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.

'''Kitos mintys'''

Reikia šlovinti Dievą pagauti gyvenimo įvairovę.

* Šiluma, tai nulybė.

* Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai

* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?

Dievo valia
* Perhaps this relates to GodsWill, GoodWill, Wisdom as embedded in the Foursome. And how might that relate to Internalization? Note that wisdom is a Virtue, as are hope and honesty.

* Nežinojimas: Dievas yra Dievas (tikėjimas)
* Žinojimas: Dievas yra gerumas (meilė)
išsako skirtumą tarp žinojimo ir nežinojimo Kiparskio gradacija agentas->vietovė. Tėve mūsų: rūpėjimas->artimumas. Įvardijimas: paklusimas->žavesys. Laisvė: įsisavinti (tikėti), tada galime žinoti.
2016 kovo 21 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 39-42 eilutės:
Dievas yra asmuo, tad požiūris.

Aštuongubas kelias aštuoneriopai išsako Dievas yra X.
Ištrintos 54-60 eilutės:
Dievas, kuris ramina, tikina, kaip kad su Ieva.

Elgtis taip, kad Dievui būtų lengviau.

Dievas padeda persigalvoti, atlyžti, nebepykti.
* Tris dienas nekalbėjau su tėvais nes pykau dėl traukinio. Bet manau galiausiai Dievas padėjo atlyžti. Supratau, neprisirišti prie daiktų.
Pridėtos 60-63 eilutės:
* Dievas yra asmuo, tad požiūris.

* Aštuongubas kelias aštuoneriopai išsako Dievas yra X.
Pridėtos 104-105 eilutės:
* Elgtis taip, kad Dievui būtų lengviau.
Pridėtos 117-119 eilutės:
Dievas padeda persigalvoti, atlyžti, nebepykti.
* Tris dienas nekalbėjau su tėvais nes pykau dėl traukinio. Bet manau galiausiai Dievas padėjo atlyžti. Supratau, neprisirišti prie daiktų.
Pakeistos 125-127 eilutės iš
Paskatinimas susilaikyti.
į:
* Paskatinimas susilaikyti.

* Dievas, kuris ramina, tikina, kaip kad su Ieva.
2016 kovo 21 d., 13:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 68-75 eilutės iš
Dievas, kuris kalba tikrovės įvykiais.

Dievas, kuris reiškiasi keistais sutapimais. Pavyzdžiui, tapau šachmatų ekspertu, tapau šachmatų meistru, bet vos vos
, po to kai šito prašiau per gimtadienį.

Dievas su kuriuo žiūrim kartu, į amžiną gyvenimą, ne į jį, į gyvenimą ir mirtį.
į:

'''
Dievas, kaip toks'''

* Dievas su kuriuo žiūrim kartu, į amžiną gyvenimą, ne į jį, į gyvenimą ir mirtį.

Gėrio kryptys
, šaltiniai
* Kristaus gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai
.
* Geras Dievas teikiantis gerą dovaną.
* Geras žmogus dirbantis gerą darbą
.
Pridėtos 80-84 eilutės:
Maldos rūšių Dievas:
* Viską lemiantis
* Betką taisiantis
* Kažką vedantis
Pakeistos 117-118 eilutės iš
Dievas, apie mus sprendžiantis pagal mūsų kasdienį gyvenimą, mūsų elgesį su kitais, mūsų valią, suprantantis mūsų aplinkybių nepalankamumą.
į:
* Dievas, kuris reiškiasi keistais sutapimais. Pavyzdžiui, tapau šachmatų ekspertu, tapau šachmatų meistru, bet vos vos, po to kai šito prašiau per gimtadienį.
* Dievas, kuris kalba tikrovės įvykiais.

*
Dievas, apie mus sprendžiantis pagal mūsų kasdienį gyvenimą, mūsų elgesį su kitais, mūsų valią, suprantantis mūsų aplinkybių nepalankamumą.
Ištrintos 129-141 eilutės:

Gėrio kryptys, šaltiniai
* Kristaus gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.
* Geras Dievas teikiantis gerą dovaną.
* Geras žmogus dirbantis gerą darbą.

Maldos rūšių Dievas:
* Viską lemiantis
* Betką taisiantis
* Kažką vedantis

2016 kovo 21 d., 13:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 71-80 eilutės:
Meldėme Dievą, kad Lietuva būtų laisva ir tai įvyko. Meldėme už Sibire kenčiančius tremtinius.

Vaikystėje meldžiau Dievą, kad jis išgelbėtų iš mušeikų. Johnny Gonzalez, Dean Andrews, John Carpini, kartą Tėtė mane išgelbėjo.

Ėjau išpažinties, kad glamonėju save.

Prašiau Dievo pagalbos, kad neglamonėčiau save. Kovodavau su savo protu ir pralaimėdavo. Mąstydavau Dievą ir jausdavau, kad jisai šalia. Kartais tai padėdavo, nors kažkiek. Tai buvo dalis kovos. Kartais nuo jo kažkiek nusigręždavau.

Kartais tingiu - noriu skaityti žinias. Kartais persivalgau. Panaši kova vyksta.
Pakeistos 74-81 eilutės iš
Iš Mamos patyriau, jog jos požiūris į Dievą yra labai rimtas. Yra rimta Dievo galimybė. Dievas yra rimtas reikalas. O jeigu neatmeti galimybę, tai ją priimi - taip išlieka daugiau galimybių.

Dievas, kuris laukia, ką mes patys sugalvosime.
* Antrojo Izaijo Dievas laukia, kas susigaudys paskelbti Dievo malonę.
* Jėzus: Šeimininkas išvykęs, ką jisai ras pargrįžus?
* Dievas, mus visaip tiriantis.
į:
Pridėtos 82-83 eilutės:
* Iš Mamos patyriau, jog jos požiūris į Dievą yra labai rimtas. Yra rimta Dievo galimybė. Dievas yra rimtas reikalas. O jeigu neatmeti galimybę, tai ją priimi - taip išlieka daugiau galimybių.
Pridėtos 89-96 eilutės:
* Vaikystėje meldžiau Dievą, kad jis išgelbėtų iš mušeikų. Johnny Gonzalez, Dean Andrews, John Carpini, kartą Tėtė mane išgelbėjo.

* Ėjau išpažinties, kad glamonėju save.
* Prašiau Dievo pagalbos, kad neglamonėčiau save. Kovodavau su savo protu ir pralaimėdavo. Mąstydavau Dievą ir jausdavau, kad jisai šalia. Kartais tai padėdavo, nors kažkiek. Tai buvo dalis kovos. Kartais nuo jo kažkiek nusigręždavau.
* Kartais tingiu - noriu skaityti žinias. Kartais persivalgau. Panaši kova vyksta.

* Meldėme Dievą, kad Lietuva būtų laisva ir tai įvyko. Meldėme už Sibire kenčiančius tremtinius.
Pridėtos 111-115 eilutės:

Dievas, kuris laukia, ką mes patys sugalvosime.
* Antrojo Izaijo Dievas laukia, kas susigaudys paskelbti Dievo malonę.
* Jėzus: Šeimininkas išvykęs, ką jisai ras pargrįžus?
* Dievas, mus visaip tiriantis.
2016 kovo 21 d., 13:42 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 83-84 eilutės:
Gera sėkla manyje, užtikrinanti, jog galiu daryti tai, kas gera.
Pridėtos 91-109 eilutės:

'''Kaip žiūrime į Dievą'''

* Potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.

* Galimybės atsivėrimas, kai esi jautrus, kad ir kur eiti. Laisvė nuo šablonų, nuo atkarpėlių. (Menais, vaidyba vaizduojame tokį gyvumą, tokią laisvę.)

* Dievas, kuriam atsiduodu tarnauti. Prisimenu, šv.Pijaus bažnyčioje. Dievas, kuriame glūdi gyvenimo prasmė.
* Bendras asmuo turi ryšį su Dievu kada nori tarnauti.

* Dievas, kuriuo pasikliauju kai gyvenu, kaip benamis, nežinodamas kaip bus kitą savaitę ar kitą mėnesį, iš ko pragyvensiu ar kur gyvensiu, kaip kad Dovid. Kurio prašau kasdieninės duonos. Kuriuo gyvenu viltimi.

Dievas, su kuriuo deriuosi,
* su kuriuo derėjausi vaikystėje, prašydamas laisvę mąstyti
* kurio prašiau leisti Minčių sodą padaryti pavyzdingą būdą pragyventi

Dievas, kurį mokau
* Dievas, kuriam pasakiau, jog nesieksiu kitos, kurią būsiu įsimylėjęs mažiau, kaip Reginą.
Pakeistos 113-120 eilutės iš
Dievas, kuriuo pasikliauju kai gyvenu, kaip benamis, nežinodamas kaip bus kitą savaitę ar kitą mėnesį, iš ko pragyvensiu ar kur gyvensiu, kaip kad Dovid. Kurio prašau kasdieninės duonos. Kuriuo gyvenu viltimi.

Potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.

Galimybės atsivėrimas, kai esi jautrus, kad ir kur eiti. Laisvė nuo šablonų, nuo atkarpėlių. (Menais, vaidyba vaizduojame tokį gyvumą, tokią laisvę.)

Paskatinimas susilaikyti.
į:

'''Kaip
Dievas žiūri į mus'''
Pridėtos 118-121 eilutės:
Paskatinimas susilaikyti.

--------------------------
Pakeistos 132-140 eilutės iš
* Dievas, kuriam atsiduodu tarnauti. Prisimenu, šv.Pijaus bažnyčioje. Dievas, kuriame glūdi gyvenimo prasmė.
* Bendras asmuo turi ryšį su Dievu kada nori tarnauti.

Dievas, su kuriuo deriuosi,
* su kuriuo derėjausi vaikystėje, prašydamas laisvę mąstyti
* kurio prašiau leisti Minčių sodą padaryti pavyzdingą būdą pragyventi

* Dievas, kuriam pasakiau, jog nesieksiu kitos, kurią būsiu įsimylėjęs mažiau, kaip Reginą.
į:
Ištrintos 151-152 eilutės:
Manyje įamžintos dorybės. Jos suveikia, kad toli nenuklysčiau, kad suveiktų trejybės ratas.
Pakeistos 156-158 eilutės iš
Mano priėmimas naujo požiūrio.
į:
Ištrinta 159 eilutė:
2016 kovo 21 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 22-23 eilutės:
Dievas, kuriam atsiklaupiu, nes esu jam dėkingas, kaip jisai įspūdingai reiškiasi mano gyvenime.
Pakeistos 93-94 eilutės iš
Dievas palaikantis geresnis galimybes, pavyzdžiui, kai abejoju ar man valgyti sausainių, siūlo suvalgyti obuolį.
į:
* Dievas, kuriam dėkoju, kurį šlovinu, atsiklaupęs, kai aplanko dieviška išmintis arba įvyksta stebuklas.
* Dievas, kuriam atsiklaupiu, nes esu jam dėkingas, kaip jisai įspūdingai reiškiasi mano gyvenime
.
Ištrintos 101-102 eilutės:
Dievas, kuriam pasakiau, jog nesieksiu kitos, kurią būsiu įsimylėjęs mažiau, kaip Reginą.
Pakeistos 116-117 eilutės iš
Dievas, kuriam atsiduodu tarnauti
į:
* Dievas, kuriam atsiduodu tarnauti. Prisimenu, šv.Pijaus bažnyčioje. Dievas, kuriame glūdi gyvenimo prasmė.
* Bendras asmuo turi ryšį su Dievu kada nori tarnauti.
Pakeistos 123-132 eilutės iš
Dievas, kurį atsigulęs ant žolės kalbinau danguje, dėl savo meilės Reginai.

Dievas
, kuriam dėkoju, kurį šlovinu, atsiklaupęs, kai aplanko dieviška išmintis arba įvyksta stebuklas.

Kristus, jau nugalėjęs velnią, kurį prisimenu išsklaidyti velnią. Dievas galintis mane globoti nuo velnio.

Kvietimas daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų.

Bendras asmuo turi ryšį su Dievu kada nori tarnauti
.
į:
* Dievas, kuriam pasakiau, jog nesieksiu kitos, kurią būsiu įsimylėjęs mažiau, kaip Reginą.

* Dievas palaikantis geresnes galimybes, pavyzdžiui, kai abejoju ar man valgyti sausainių, siūlo suvalgyti obuolį.
* Kvietimas daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų
.
Ištrintos 128-129 eilutės:

Velniui sakau, kad Kristus jau jį nugalėjo, ir to pakanka, jį išvyti, išsklaidyti.
2016 kovo 20 d., 10:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 208-211 eilutės:

* Nežinojimas: Dievas yra Dievas (tikėjimas)
* Žinojimas: Dievas yra gerumas (meilė)
išsako skirtumą tarp žinojimo ir nežinojimo Kiparskio gradacija agentas->vietovė. Tėve mūsų: rūpėjimas->artimumas. Įvardijimas: paklusimas->žavesys. Laisvė: įsisavinti (tikėti), tada galime žinoti.
2016 kovo 18 d., 20:44 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 21-24 eilutės:

Tėve mūsų: Tobulas Dievas, mus mylintis labiau kaip mes patys save, tai tikrasis Dievas, kurio mes nebūtinai sugebame įsivaizduoti ar pajusti. Pakankamas Dievas, tai tas kuris mus saugo nuo pikto, užtat tasai Dievas kurį pajuntame, su kuriuo bendraujame, kuris tačiau gali būti netobulas. Tai trejybės rato paklaidos Dievas. Jisai leidžia mums truputį nuklysti, bet ne daug.

Galiu skirti pasaulio Dievą ir savo vaizduotės Dievą. Pirmenybę tenka teikti savo vaizduotės Dievui plačiausia prasme, juk mano visas žinojimas eina per vaizduotę, tad viskuo kitu turiu ne mažiau suabejoti. Tačiau į tą vaizduotę įeina kitos galimybės, kitos žinios, į kurią turiu atsižvelgti. Ir jos gali prieštarauti tam, kas man aiškiausiai atrodo. Dorovė derina šituos žinojimus, kad galėčiau pasižiūrėti ne tiktai savo bet ir kitų požiūriais, Dievo požiūriu, kartu ir savo keliais skirtingais požiūriais.
2016 kovo 17 d., 07:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Tėve mūsų: Tobulas Dievas, mus mylintis labiau kaip mes patys save, tai tikrasis Dievas, kurio mes nebūtinai sugebame įsivaizduoti ar pajusti. Pakankamas Dievas, tai tas kuris mus saugo nuo pikto, užtat tasai Dievas kurį pajuntame, su kuriuo bendraujame, kuris tačiau gali būti netobulas.
į:
Tėve mūsų: Tobulas Dievas, mus mylintis labiau kaip mes patys save, tai tikrasis Dievas, kurio mes nebūtinai sugebame įsivaizduoti ar pajusti. Pakankamas Dievas, tai tas kuris mus saugo nuo pikto, užtat tasai Dievas kurį pajuntame, su kuriuo bendraujame, kuris tačiau gali būti netobulas. Tai trejybės rato paklaidos Dievas. Jisai leidžia mums truputį nuklysti, bet ne daug.
2016 kovo 17 d., 07:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:

Tėve mūsų: Tobulas Dievas, mus mylintis labiau kaip mes patys save, tai tikrasis Dievas, kurio mes nebūtinai sugebame įsivaizduoti ar pajusti. Pakankamas Dievas, tai tas kuris mus saugo nuo pikto, užtat tasai Dievas kurį pajuntame, su kuriuo bendraujame, kuris tačiau gali būti netobulas.
2016 kovo 16 d., 15:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Galiu skirti pasaulio Dievą ir savo vaizduotės Dievą. Pirmenybę tenka teikti savo vaizduotės Dievui plačiausia prasme, juk mano visas žinojimas eina per vaizduotę, tad viskuo kitu turiu ne mažiau suabejoti. Tačiau į tą vaizduotę įeina kitos galimybės, kitos žinios, į kurią turiu atsižvelgti. Ir jos gali prieštarauti tam, kas man aiškiausiai atrodo. Dorovė derina šituos žinojimus, kad galėčiau pasižiūrėti ne tiktai savo bet ir kitų požiūriais, Dievo požiūriu, kartu ir savo keliais požiūriais.
į:
Galiu skirti pasaulio Dievą ir savo vaizduotės Dievą. Pirmenybę tenka teikti savo vaizduotės Dievui plačiausia prasme, juk mano visas žinojimas eina per vaizduotę, tad viskuo kitu turiu ne mažiau suabejoti. Tačiau į tą vaizduotę įeina kitos galimybės, kitos žinios, į kurią turiu atsižvelgti. Ir jos gali prieštarauti tam, kas man aiškiausiai atrodo. Dorovė derina šituos žinojimus, kad galėčiau pasižiūrėti ne tiktai savo bet ir kitų požiūriais, Dievo požiūriu, kartu ir savo keliais skirtingais požiūriais.
2016 kovo 16 d., 15:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:

Galiu skirti pasaulio Dievą ir savo vaizduotės Dievą. Pirmenybę tenka teikti savo vaizduotės Dievui plačiausia prasme, juk mano visas žinojimas eina per vaizduotę, tad viskuo kitu turiu ne mažiau suabejoti. Tačiau į tą vaizduotę įeina kitos galimybės, kitos žinios, į kurią turiu atsižvelgti. Ir jos gali prieštarauti tam, kas man aiškiausiai atrodo. Dorovė derina šituos žinojimus, kad galėčiau pasižiūrėti ne tiktai savo bet ir kitų požiūriais, Dievo požiūriu, kartu ir savo keliais požiūriais.
2016 kovo 14 d., 10:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 207 eilutė iš:
* Perhaps this relates to GodsWill, GoodWill, {{Wisdom}} as embedded in the {{Foursome}}. And how might that relate to {{Internalization}}? Note that wisdom is a {{Virtue}}, as are {{hope}} and {{honesty}}.
į:
* Perhaps this relates to GodsWill, GoodWill, Wisdom as embedded in the Foursome. And how might that relate to Internalization? Note that wisdom is a Virtue, as are hope and honesty.
2016 kovo 14 d., 10:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-25 eilutės:

Meldžiau Dievo, kokios matematikos mokytis, ir man pasakė sekas ant medžių. Bet aš negalėjau suprasti, kaip tą tirti, kame esmė, nors truputį tyriau. Tai gal paveikė mane, kad mokiausi kombinatorikos. Ir dabar matau, kad tai susiję su raida, o tai pirmasis pertvarkymas.
2016 kovo 13 d., 22:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:

Dievas, kuriam atsiklaupiu, nes esu jam dėkingas, kaip jisai įspūdingai reiškiasi mano gyvenime.
2016 kovo 12 d., 14:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-23 eilutės iš
* Prieštaraujantis sau, ypač šv.Rašte.
į:
Ištrintos 103-104 eilutės:

Nenuoseklumas. Žinojimas remiasi nuoseklumu, tačiau Dievas yra nenuoseklus, o taip pat, visos tiesos apie viską yra teisingos.
2016 kovo 12 d., 14:12 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 104-105 eilutės:

Žmogus širdingai mylintis Dievą. Pašlovinau Cass McNutt kai supratau, kad jis taip myli Dievą.
2016 kovo 12 d., 13:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 21 eilutė:
* Nežmoniška išmintis, neaprėpiamo taikymo.
Ištrintos 23-24 eilutės:
Dievas, kuriam nusilenkiu, kuriam paklūstu, ypač kai jisai prašo - atsistoju, atsisėdžiu, kuriam parodau nuolankumą, kuriam ištiesiu ranką virš galvos, kuris mane pabučiuoja.
Ištrintos 56-58 eilutės:

Dievas, kuris sprendžia neatšaukiamai, kuris gali pasmerkti.
* Trečiame skyriuje Rachel Baca mane spardė su savo naujais botais, tai prašiau Dievo, kad nieko neturėčiau bendro su mergaitėmis. Paskui iškart paprašiau, kad patikslintų, iki septyniolikos metų amžiaus. (Išsipildė?) Ketvirtame skyriuje nusiskundžiau "girl problems".
2016 kovo 12 d., 13:21 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 20 eilutė:
* Įpareigojimas paklusti tiesai, iš jo priimtai.
2016 kovo 12 d., 12:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-26 eilutės:

Dievas, kuriam nusilenkiu, kuriam paklūstu, ypač kai jisai prašo - atsistoju, atsisėdžiu, kuriam parodau nuolankumą, kuriam ištiesiu ranką virš galvos, kuris mane pabučiuoja.
2016 kovo 12 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 16 eilutė:
* Galimybė daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų.
2016 kovo 12 d., 12:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 17 eilutė:
* Gera širdis, kuria žmogus veikia.
2016 kovo 12 d., 11:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 70 eilutė:
* Tris dienas nekalbėjau su tėvais nes pykau dėl traukinio. Bet manau galiausiai Dievas padėjo atlyžti. Supratau, neprisirišti prie daiktų.
2016 kovo 12 d., 11:54 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 43-44 eilutės:

Dievas yra jo kertinė vertybė: meilė.
2016 kovo 12 d., 11:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-7 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Koks ryšys tarp Dievo ir kaltės jausmo? Dievo ir sąžinės?

>><<
2016 kovo 12 d., 11:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 58-59 eilutės iš
Dievas, kuris sprendžia neatmainomai, kuris gali pasmerkti.
* Trečiame skyriuje Rachel Baca mane spardė su savo naujais botais, tai prašiau Dievo, kad nieko neturėčiau bendro su mergaitėmis. Paskui iškart paprašiau, kad patikslintų, iki septyniolikos metų amžiaus. (Išsipildė?) Ketvirtame skyriuje nusiskundžiau "girl problems".
į:
Dievas, kuris sprendžia neatšaukiamai, kuris gali pasmerkti.
* Trečiame skyriuje Rachel Baca mane spardė su savo naujais botais, tai prašiau Dievo, kad nieko neturėčiau bendro su mergaitėmis. Paskui iškart paprašiau, kad patikslintų, iki septyniolikos metų amžiaus. (Išsipildė?) Ketvirtame skyriuje nusiskundžiau "girl problems".

Dievas, kuris ramina, tikina, kaip kad su Ieva.
2016 kovo 12 d., 11:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 58-59 eilutės iš
Trečiame skyriuje Rachel Baca mane spardė su savo naujais botais, tai prašiau Dievo, kad nieko neturėčiau bendro su mergaitėmis. Paskui iškart paprašiau, kad patikslintų, iki septyniolikos metų amžiaus. (Išsipildė?) Ketvirtame skyriuje nusiskundžiau "girl problems".
į:
Dievas, kuris sprendžia neatmainomai, kuris gali pasmerkti.
*
Trečiame skyriuje Rachel Baca mane spardė su savo naujais botais, tai prašiau Dievo, kad nieko neturėčiau bendro su mergaitėmis. Paskui iškart paprašiau, kad patikslintų, iki septyniolikos metų amžiaus. (Išsipildė?) Ketvirtame skyriuje nusiskundžiau "girl problems".
2016 kovo 11 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 20-21 eilutės:

Dešimt Dievo įsakymų išsako, kaip Dievas reiškiasi 4 troškimais (iš kurių neigimo kyla pirminės sandaros) ir 6 įsijautimais (iš kurių iškyla antrinės sandaros).
2016 kovo 11 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:

Dešimt Dievo įsakymų išsako, kaip Dievas reiškiasi 4 troškimais (iš kurių neigimo kyla pirminės sandaros) ir 6 įsijautimais (iš kurių iškyla antrinės sandaros).
2016 kovo 10 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:

Žiūrėjimas į Tave, tai žiūrėjimas į Dievą, tai mirtis, tai Manęs išrišimas. Bet mirtis nėra pats baisiausias dalykas.
2016 kovo 04 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-8 eilutės:

* Kodėl - Dievas
* Kaip - veikia Manimi
* Koks - reiškiasi Tavimi (Dievo raiškos)
* Ar - sprendžiasi Kitu, ar Dievas būtinas
2016 kovo 03 d., 14:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 36 eilutė iš:
Mirtis yra Dievo klausimas sau, kurį ir mes savaip prisiimame: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo.
į:
Mirtis yra Dievo klausimas sau, kurį ir mes savaip prisiimame: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo. Užtat Mirtis yra tokia baisi, juk tai ne mūsų klausimas, o kieno - Dievo klausimas, tad skiriantis mus nuo Dievo. Tad į jį reikia žiūrėti ne savo, o Dievo akimis.
2016 kovo 03 d., 14:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 35-36 eilutės:

Mirtis yra Dievo klausimas sau, kurį ir mes savaip prisiimame: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo.
2016 vasario 22 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-20 eilutės:

Kurio akimis galiu pasižiūrėti į savo gyvenimą, jog negaliu būti dėl jo tikras, tad geriau pasikliauti Dievu, ne savimi. Užtat
* vaikystėje nusprendžiau netapti gydytoju, nebandyti gyventi ko ilgiau
* tuo pačiu stengiausi gyventi go atsargiau, nestatyti save pavojuje, neapsunkinti Dievo
* nusprendžiau netaupyti sau pinigų, juk reikėtų viską išdalinti
2016 vasario 22 d., 14:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

Sėkmė, papročiai nebūtinai rodo Dievo valią. Nacių Vokietija, Sovietų Sąjunga, vergija JAV ir kitur, indėnų sunaikinimas.
2016 vasario 22 d., 14:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-21 eilutės iš
Žmonių laisva valia, kuria renkasi.
į:
Padalinimų langai:
* 2: Žmonių laisva valia, kuria
renkasi.
* 4: Kodėl
* 6:
* 8: Prieštaravimas: viskas yra gera, viskas yra bloga
.
2016 vasario 22 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

Žmonių laisva valia, kuria renkasi.
2016 vasario 22 d., 12:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 85-86 eilutės iš
Dievo vertybė: meilė.
į:
Nenuoseklumas. Žinojimas remiasi nuoseklumu, tačiau Dievas yra nenuoseklus, o taip pat, visos tiesos apie viską yra teisingos.
Ištrinta 179 eilutė:
[[Kristaus mąstymas]]
Ištrintos 182-185 eilutės:

Nenuoseklumas. Žinojimas remiasi nuoseklumu, tačiau Dievas yra nenuoseklus, o taip pat, visos tiesos apie viską yra teisingos.

Dievas yra asmuo, tad požiūris.
2016 vasario 22 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

Dievas yra asmuo, tad požiūris.
2016 vasario 22 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 95-96 eilutės:
Dievas, kuriam atsiduodu tarnauti
Pridėtos 109-118 eilutės:
Bendras asmuo turi ryšį su Dievu kada nori tarnauti.

Dievas ramina nepergyventi dėl nuodėmių. Su juo susitelkiu į teigiamą veiklą, ne į neigiamą veiklą.

Velniui sakau, kad Kristus jau jį nugalėjo, ir to pakanka, jį išvyti, išsklaidyti.

Kai jaučiam savo poreikius, galim atjausti ir kitą, suvokti jo poreikius.

Malda, pavyzdžiui, Tėve mūsų, yra ženklas, kurį susikuriame, įsibrėžiame, kuriame įkrauname teigiamas reikšmes, tad kuris mus gali iškart sieti su Dievu, pašalinti velnią. Ir su Dievo sąvoka panašiai, ir su kiekvienu žmogumi, kiekvienu žodžiu, kiekvienu ūpu, kiekvienu vaizduotės reiškiniu. Žodžiai, žmonės, ūpai (sakydavau - savybės) - tai trys kalbų vienetai: pagrindimas (malda) grindžia nuotaiką; įvardijimas grindžia žodį; pasakojimas grindžia žmogų.
Pakeistos 163-193 eilutės iš
* Suvokimas, jog yra meilė, suveikianti, net jei nebūtų Dievo.
į:
* Suvokimas, jog yra meilė, suveikianti, net jei nebūtų Dievo.

* Dievas laimina malonėmis
* stebuklingasis Dievas
* stebukladarys - asmuo, kartais ir aš - puoselėjantis teigiamą, gydantis neigiamą

* Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
* Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.

'''Kitos mintys'''

Reikia šlovinti Dievą pagauti gyvenimo įvairovę.

* Šiluma, tai nulybė.

[[Kristaus mąstymas]]
* Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai

* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?

Nenuoseklumas. Žinojimas remiasi nuoseklumu, tačiau Dievas yra nenuoseklus, o taip pat, visos tiesos apie viską yra teisingos.

Dievas yra asmuo, tad požiūris.

Dievo valia
* Perhaps this relates to GodsWill, GoodWill, {{Wisdom}} as embedded in the {{Foursome}}. And how might that relate to {{Internalization}}? Note that wisdom is a {{Virtue}}, as are {{hope}} and {{honesty}}.

[+Iš kitų žmonių+]

* Vienumas su Dievu ir visais.
* Pasinėrimas Dieve
.
2016 vasario 22 d., 11:10 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 13 eilutė:
* Proto ribos, į kurias atsitrenkiu.
Pridėtos 16-17 eilutės:

Dievas yra jo kertinė vertybė: meilė.
2016 vasario 22 d., 10:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:

Gyvenimas, tai Dievo gerumas, tai irgi Dievas. Amžinas gyvenimas, tai suvokimas jog Dievas nebūtinai geras, tai irgi Dievas?
2016 vasario 22 d., 10:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-21 eilutės:
Aštuongubas kelias aštuoneriopai išsako Dievas yra X.

Gerumas: gėrio kryptys (į gerumą ir iš gerumo): Geras Dievas (dovana, savybė) ir geras žmogus (darbas, žodis) taip pat gera naujiena, tai septynios geros valios kryptys, taip pat gera širdis.
Ištrintos 24-25 eilutės:

Dievu galiu mylėti priešą, galiu susiskaldyti, remtis aukštesniu požiūriu
2016 vasario 22 d., 07:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 129-137 eilutės:

||'''Exist = Supports:''' My enemies surround me, but I am on the Rock. I fight from an advantageous position. I may fight for a long time, but I do not lose for God is my support. In the end my enemies conclude that they cannot win and they withdraw in panic.||'''Act = Holds:''' I run to the Lord and he holds me: he provides refuge from the godless. They are cut off from his refuge and the eternal blessings of the Lord. While there is a threat to me, can I glorify the Lord and not risk bringing shame to myself and to my Lord ? But my joy is secure! I glorify the Lord!||'''Think = Removes:''' I am in great trouble. The Lord removes me: he pulls me out of trouble and places me on secure ground.||

||'''One = Chooses:''' The Lord may compel his subjects, but then they would not have free will. Instead the Lord chooses me to rule. Man is chosen to rule creation and the Messiah is chosen to rule the peoples. To rule is not to compel but to direct those with free will. I warn you not to seek freedom from the Lord but to submit of free will. The Lord and I fight on the same side. If you do not submit of free will, then the Lord will force you to submit.||'''All = Tests:''' The justice of the Lord demands that all succumb to their own devices. I am good and have nothing to fear from his test.||'''Many = Completes:''' The Lord who compels the world is the Lord who saves the weak from the strong. The Lord who creates the world does not abandon interest in his creation. The Lord completes what he has started. I rely on his commitment. My gratefulness is also complete: I publicly proclaim that the Lord is true to his word. And so the glory of God spreads from one heart to another. It compels all before it. The Lord is eternal through this everlasting glory.||

||'''Object = Points:''' I turn to the point of light: the light points that I may follow. It is the essence, the life, the law: "the good" from which all emmanates. I turn away from the godless and towards the law. The godless go to each other for advice, but I look to the law. I write it in my heart and the Lord fulfills my requests. What I want is what he wants for me.||'''Process = Drives:''' The Lord shows sinners the way: they trust in him and he prods them along. He drives to the good those who trust in him.||'''Subject = Restrains:''' When I transgress against the Lord I may expect him to destroy me. For my transgression shows that I am opposed to the Lord. Yet I acknowledge my sins to the Lord and beg him not to destroy me. Will the Lord destroy his own servant? The Lord restrains his wrath: he teaches me rather than destroy me. He thereby shows me his kindness.||

||'''Necessary = Reveals:''' The violent only attack the weak. The spirit of violence is ambush. The violent always attack by surprise - they lurk behind lies. One is shamed when one's plans come to light and are thereby foiled. If the wicked are successful, then the weak are shamed for having placed their faith in God, and God is shamed, for he is the champion of the weak. But the voice of the Lord reveals the plans of the wicked. He foils the wicked and puts them to shame.||'''Actual = Returns:''' The Lord always checks up on the godfearing man, but he ignores the godless forever. The godfearing man may have troubles, but the Lord forever remembers him. He returns to him regularly. The godless may seem to be well off, but he is left to rely on himself and ultimately perishes.||'''Possible = Leaves:''' I am proud of my strength. The Lord leaves and I learn that my strength comes from him. I turn to him and ask him to come back, but he takes his time in accordance with my pride.||
2016 vasario 22 d., 07:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-16 eilutės:

* Dvasios apsauga, blogiui norint mane sunaikinti.
* Galimybė daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų.
* Gera širdis, kuria žmogus veikia.
* Klausimas, su kuriuo deriuos.
* Likimas, su kuriuo bendradarbiauju.
* Ramybė, kuria žmogus sklidinas.
* Supratimas, įgautas tik paklusus jo pamokymui.
* Įpareigojimas paklusti tiesai, iš jo priimtai.
* Išklausantis maldą, ypač man nustojus tikėti.
* Proto ribos, į kurias atsitrenkiu.
* Nežmoniška išmintis, neaprėpiamo taikymo.
* Prieštaraujantis sau, ypač šv.Rašte.
2016 vasario 21 d., 23:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* gyventi šventumu - tikėti pirminiais gyvais bendrystės ženklais - ne bažnytiniais antriniais ženklais (sakramentais)
į:
* gyventi šventumu - tikėti gyvenimu už ženklų - tikėti pirminiais gyvais bendrystės ženklais - labiau kaip bažnytiniais antriniais ženklais (sakramentais)
2016 vasario 21 d., 23:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-7 eilutės:

Atskirti tikėjimą nuo prietarų:
* gyventi šventumu - tikėti pirminiais gyvais bendrystės ženklais - ne bažnytiniais antriniais ženklais (sakramentais)
* tikėti bendryste - ne bažnyčia
2016 vasario 21 d., 19:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Dievu galiu mylėti priešą, galiu susiskaldyti, remtis aukštesniu požiūriu
2016 vasario 21 d., 19:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-16 eilutės:

Kaip sekasi:
* moksle nuostabiai
* sporte - visiškai ne
Ir ką iš to išvedžiau? Sėkmę nesiejau tiesiogiai su Dievu. Bet jaučiausi palaimintas apskritai, jog esu laimingas ir buvau dėkingas, kokioms sąlygomis gyvenu. Taip pat pasijutau apdovanotas, kad mano dovanos yra iš Dievo (o sėkmė tai mano). Ir kad man priklauso tas dovanas taikyti visų labui, jos Dievo duotos ne mano naudai, o visų labui.

Trečiame skyriuje Rachel Baca mane spardė su savo naujais botais, tai prašiau Dievo, kad nieko neturėčiau bendro su mergaitėmis. Paskui iškart paprašiau, kad patikslintų, iki septyniolikos metų amžiaus. (Išsipildė?) Ketvirtame skyriuje nusiskundžiau "girl problems".

Elgtis taip, kad Dievui būtų lengviau.

Dievas padeda persigalvoti, atlyžti, nebepykti.

Teisingumas manyje išlaiko tvirtą, nepajudinamą.
2016 vasario 21 d., 10:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Dievas, kuris reiškiasi keistais sutapimais. Pavyzdžiui, tapau šachmatų ekspertu, tapau šachmatų meistru, bet vos vos.
į:
Dievas, kuris reiškiasi keistais sutapimais. Pavyzdžiui, tapau šachmatų ekspertu, tapau šachmatų meistru, bet vos vos, po to kai šito prašiau per gimtadienį.
2016 vasario 21 d., 10:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-7 eilutės:

Dievas, kuris kalba tikrovės įvykiais.

Dievas, kuris reiškiasi keistais sutapimais. Pavyzdžiui, tapau šachmatų ekspertu, tapau šachmatų meistru, bet vos vos.
2016 vasario 21 d., 10:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-13 eilutės:

Meldėme Dievą, kad Lietuva būtų laisva ir tai įvyko. Meldėme už Sibire kenčiančius tremtinius.

Vaikystėje meldžiau Dievą, kad jis išgelbėtų iš mušeikų. Johnny Gonzalez, Dean Andrews, John Carpini, kartą Tėtė mane išgelbėjo.

Ėjau išpažinties, kad glamonėju save.

Prašiau Dievo pagalbos, kad neglamonėčiau save. Kovodavau su savo protu ir pralaimėdavo. Mąstydavau Dievą ir jausdavau, kad jisai šalia. Kartais tai padėdavo, nors kažkiek. Tai buvo dalis kovos. Kartais nuo jo kažkiek nusigręždavau.

Kartais tingiu - noriu skaityti žinias. Kartais persivalgau. Panaši kova vyksta.
2016 vasario 20 d., 14:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Dievas su kuriuo žiūrim kartu, į amžiną gyvenimą, ne į jį, į gyvenimą ir mirtį.
2016 vasario 20 d., 14:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Gera sėkla manyje, užtikrinanti, jog galiu daryti tai, kas gera.
2016 vasario 20 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 46-47 eilutės:

Dievas, su kuriuo prašiau turėti ryšį, kad kitų nenuvesčiau klystkeliais. Padrąsintas Kangning pavyzdžio.
2016 vasario 20 d., 13:20 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 3-5 eilutės:

Visiškas lankstumas aplinkybėse, kaip kad verslininko, kuris nesugeba viską aprėpti, tad negali valdyti, bet tik atsiliepti visom kryptim.
* Visiškas atsisakymas savęs, taip kad sąlygos yra Dievas.
2016 vasario 20 d., 13:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-6 eilutės:

Visiškas lankstumas aplinkybėse, kaip kad verslininko, kuris nesugeba viską aprėpti, tad negali valdyti, bet tik atsiliepti visom kryptim.
* Visiškas atsisakymas savęs, taip kad sąlygos yra Dievas.
2016 vasario 20 d., 11:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Iš Mamos patyriau, jog jos požiūris į Dievą yra labai rimtas. Yra rimta Dievo galimybė. Dievas yra rimtas reikalas. O jeigu neatmeti galimybę, tai ją priimi - taip išlieka daugiau galimybių.
2016 vasario 20 d., 09:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-8 eilutės:

Dievas, kuris laukia, ką mes patys sugalvosime.
* Antrojo Izaijo Dievas laukia, kas susigaudys paskelbti Dievo malonę.
* Jėzus: Šeimininkas išvykęs, ką jisai ras pargrįžus?
* Dievas, mus visaip tiriantis.
2016 vasario 19 d., 21:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Dievas palaikantis geresnis galimybes, pavyzdžiui, kai abejoju ar man valgyti sausainių, siūlo suvalgyti obuolį.
2016 vasario 19 d., 20:42 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 24-25 eilutės:

Kristus suvedantis tobulumą (būk tobulas - mylėk Dievą) ir tapatumą (mylėk artimą).
2016 vasario 19 d., 18:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-11 eilutės:

Dievas, kuriuo pasikliauju kai gyvenu, kaip benamis, nežinodamas kaip bus kitą savaitę ar kitą mėnesį, iš ko pragyvensiu ar kur gyvensiu, kaip kad Dovid. Kurio prašau kasdieninės duonos. Kuriuo gyvenu viltimi.

Potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.

Galimybės atsivėrimas, kai esi jautrus, kad ir kur eiti. Laisvė nuo šablonų, nuo atkarpėlių. (Menais, vaidyba vaizduojame tokį gyvumą, tokią laisvę.)

Dievas, kuriam pasakiau, jog nesieksiu kitos, kurią būsiu įsimylėjęs mažiau, kaip Reginą.
2016 vasario 19 d., 16:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Paskatinimas susilaikyti.
2016 vasario 19 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Dievas, apie mus sprendžiantis pagal mūsų kasdienį gyvenimą, mūsų elgesį su kitais, mūsų valią, suprantantis mūsų aplinkybių nepalankamumą.
2016 vasario 19 d., 15:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Žmogus širdingai mylintis Dievą. Pašlovinau Cass McNutt kai supratau, kad jis taip myli Dievą.
2016 vasario 19 d., 15:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-5 eilutės iš
į:
Dievo vertybė: meilė.
2016 vasario 19 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-16 eilutės:


Gėrio kryptys, šaltiniai
* Kristaus gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.
* Geras Dievas teikiantis gerą dovaną.
* Geras žmogus dirbantis gerą darbą.

Kristus suvedantis tobulumą (būk tobulas - mylėk Dievą) ir tapatumą (mylėk artimą).

Maldos rūšių Dievas:
* Viską lemiantis
* Betką taisiantis
* Kažką vedantis
2016 vasario 19 d., 15:40 atliko AndriusKulikauskas -
2016 vasario 19 d., 15:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* su kuriuo derėjausi [[vaikystė | vaikystėje]], prašydamas laisvę mąstyti
į:
* su kuriuo derėjausi vaikystėje, prašydamas laisvę mąstyti
2016 vasario 19 d., 14:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* su kuriuo derėjausi vaikystėje, prašydamas laisvę mąstyti
į:
* su kuriuo derėjausi [[vaikystė | vaikystėje]], prašydamas laisvę mąstyti
2016 vasario 19 d., 14:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
Kristus, jau nugalėjęs velnią, kurį prisimenu išsklaidyti velnią.
į:
Kristus, jau nugalėjęs velnią, kurį prisimenu išsklaidyti velnią. Dievas galintis mane globoti nuo velnio.
2016 vasario 19 d., 14:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

Kristus, jau nugalėjęs velnią, kurį prisimenu išsklaidyti velnią.
2016 vasario 19 d., 14:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-13 eilutės:
Dievas, su kuriuo deriuosi,
* su kuriuo derėjausi vaikystėje, prašydamas laisvę mąstyti
* kurio prašiau leisti Minčių sodą padaryti pavyzdingą būdą pragyventi

Dievas, kurį atsigulęs ant žolės kalbinau danguje, dėl savo meilės Reginai.

Dievas, kuriam dėkoju, kurį šlovinu, atsiklaupęs, kai aplanko dieviška išmintis arba įvyksta stebuklas.

Dievas, su kuriuo prašiau turėti ryšį, kad kitų nenuvesčiau klystkeliais. Padrąsintas Kangning pavyzdžio.
2016 vasario 19 d., 14:07 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 6-8 eilutės:


Paskatinimas, jog mes kiekvieną akimirką galim gyventi naujai, dorai, be nuodėmės.
2016 vasario 18 d., 15:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-41 eilutės iš
----------------
į:
[+Kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse+]

Dievas, kurį įvairiausiai įsivaizduoju aplinkybėmis, gyvenimo sąlygose, kaip antai psalmėse. Taip kad jo ir mano skirtingi požiūriai, mat, aš dažnai pasiduodu pasauliui, jo mąstysenai ir elgsenai.


Dievas, kurį įsivaizduojame, būtent [[Aplinkybės | aplinkybėmis]], kaip kad psalmėmis.
* Aplinkybės turi būti pakankamai lanksčios, kad galėtumėme įsivaizduoti Dievą. Jos yra bene įmanomi sandarumai, savarankiškumai.
* Išvardinau visus būdus, kaip bendrauju su Dievu. Juos surūšiavau ir sulyginau su aplinkybėmis, išvedžiau jų lentelę. Reikėtų naujai permąstyti, sieti su aplinkybėmis. Pridėjau, kaip parodoje jas išreiškiau, paminėjau.
* Galvoju, kaip Dievas įvairiai reiškiasi mūsų gyvenimuose, ir kaip tą išsakyti? Pavyzdžiui, kaip tai išsakyti 12 aplinkybių, kaip tas aplinkybes vaisingai suvokti iš psalmių, Lakoff ir Johnson palyginimų mokslo, ir kitų duomenų. Kaip meniškai išsakyti, kad visi pajustų ar suprastų, pavyzdžiui, scenografija vaidybai, ugdymosi žaidimams.
* Aplinkybės išreiškia kur tikslas meno kūriniuose, kur Dievas maldų suveikime.
* Dievas atsiskleidžia aplinkybėse, jos apibrėžia raišką.

Attach:000628suDievu.gif

[+Kiti pavyzdžiai, užrašai+]
2016 vasario 18 d., 15:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 24-25 eilutės:

Širdies tiesa gyvenantis tobulas žmogus, kuriuo galėčiau gyventi, nors akimirkai.
2016 vasario 18 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
Širdies tiesa gyvenantis tobulas žmogus, kuriuo galėčiau gyventi.
į:
Širdies tiesa gyvenantis tobulas žmogus, kuriuo galėčiau gyventi, nors akimirkai.
2016 vasario 18 d., 15:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
Tobulas žmogus, kuriuo galėčiau gyventi.
į:
Širdies tiesa gyvenantis tobulas žmogus, kuriuo galėčiau gyventi.
2016 vasario 18 d., 15:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-24 eilutės iš
Mumyse įamžintos dorybės. Jos suveikia, kad toli nenuklystumėme, kad suveiktų trejybės ratas.

Dievas už pasaulio, kurį, kaip išeities tašką, renkamės (kokiais būsime) vietoj pasaulio (kokiais esame), kaip kad Kristaus pasisakymais "Aš esu..."

Mūsų gebėjimas atsisakyti savęs, ir kartu su kitais, kaip kad Kristus atsisako savęs, komunija.

Mūsų priėmimas naujo požiūrio.
į:
Manyje įamžintos dorybės. Jos suveikia, kad toli nenuklysčiau, kad suveiktų trejybės ratas.

Dievas už pasaulio, kurį, kaip išeities tašką, renkuosi (kokiu būsiu) vietoj pasaulio (koks esu), kaip kad Kristaus pasisakymais "Aš esu..."

Mano gebėjimas atsisakyti savęs, ir kartu su kitais, kaip kad Kristus atsisako savęs, komunija.

Mano priėmimas naujo požiūrio.

Tobulas žmogus, kuriuo galėčiau gyventi
.
2016 vasario 18 d., 14:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:

Mūsų priėmimas naujo požiūrio.
2016 vasario 18 d., 14:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:

Mūsų gebėjimas atsisakyti savęs, ir kartu su kitais, kaip kad Kristus atsisako savęs, komunija.
2016 vasario 18 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:

Dievas už pasaulio, kurį, kaip išeities tašką, renkamės (kokiais būsime) vietoj pasaulio (kokiais esame), kaip kad Kristaus pasisakymais "Aš esu..."
2016 vasario 18 d., 14:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:

Mumyse įamžintos dorybės. Jos suveikia, kad toli nenuklystumėme, kad suveiktų trejybės ratas.
2016 vasario 18 d., 14:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-20 eilutės:

Kvietimas daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų.


Paskatinimas, jog mes kiekvieną akimirką galim gyventi naujai, dorai, be nuodėmės.

Tikėjimas, kad viskas gerai baigsis:
* esu globojamas
* būsiu aprūpintas
* veikia kažkokia teisybė.

Pajutimas, jog Dievas yra šalia, tad jį galima pakalbinti.


----------------
Ištrintos 21-24 eilutės:
* Tikėjimas, kad viskas gerai baigsis.
* Tikėjimas, kad veikia kažkokia teisybė.
* Kvietimas daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų.
* Paskatinimas, jog mes galim gyventi dorai, be nuodėmės.
Ištrinta 23 eilutė:
* Pajutimas, jog Dievas yra šalia, tad jį galima pakalbinti.
2016 vasario 18 d., 14:01 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 4-5 eilutės:

Įvairiai, paskirai, padrikai pajuntu šilumą, ją pripažįstu, jai priskiriu balsą. Štai pavyzdžiai, kokių būna šilumos balsų:
2016 vasario 18 d., 14:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-15 eilutės:
Žr. [[Dievas]]

[+Dievo raiškų pavyzdžiai+]


Įvairiai, paskirai, padrikai pajuntu šilumą, ją pripažįstu, jai priskiriu balsą. Štai pavyzdžiai, kokių būna šilumos balsų:
* Pajutimas, kad viskas yra gerai, esu globojamas, mylimas, būsiu aprūpintas.
* Tikėjimas, kad viskas gerai baigsis.
* Tikėjimas, kad veikia kažkokia teisybė.
* Kvietimas daryti gerą, kurį bet kuris geras žmogus darytų.
* Paskatinimas, jog mes galim gyventi dorai, be nuodėmės.
* Kantrumas su kitais.
* Neabejingumas Dievui, tad ryšys su juo.
* Pajutimas, jog Dievas yra šalia, tad jį galima pakalbinti.
* Suvokimas, jog yra meilė, suveikianti, net jei nebūtų Dievo.

DievoRaiškos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 sausio 18 d., 14:21