Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DievoRaiškos

Žr. Dievas

Renku pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą.

Kas yra Dievas?

Kaip Dievą apibrėžti?

Kokio Dievo ieškau, kaip jį įsivaizduoju ir kokį išmąsčiau

Ieškau ko esmingesnio, paprastesnio, tiesesnio, užtikrintesnio Dievo.

Asmeninės nuostatos

Ką patyriau bendraudamas su Dievu

Vaikystėje

Paauglystėje

Universitete

Doktorantūroje

Suaugęs

Kaip įvairiai pažįstu Dievą

Savo ryšius su Dievu išdėsčiau dvylika aplinkybių. O aplinkybes galime suvokti dvejopai, kaip įsijungimus (išgyvenimus) ir atitokėjimus (apsižvalgymus). Tad iš viso galėtų būti 24 Dievo raiškos.

Dvasios apsauga

Dievo nenuoseklumas

Kitas, kurį galime mylėti

Šylantis Dievas

Gyvenimas Dievu

Kaip mane veikia Dievas.

Ką išmąsčiau apie Dievą

Vaikystėje

Universitete

Doktorantūroje

Meilė

Dievas sandarose

Gėrio kryptys, šaltiniai

Širdies ir pasaulio tiesos

Padalinimų langai:

Šv.Jono evangeliją tyriau bandydamas suvokti, kaip Jėzus mąstė pats sau, juk joje jisai mąsto tarsi algebra, tad bandžiau suvokti, kaip jisai apibrėžia ir supranta kiekvieną sąvoką. Tai dariau gyvendamas pas Senelę. Ir prisimenu kartą Vilniuje, raštinėje, berods šv.Kalėdų dieną, mąsčiau apie Dievą, kaip jisai yra už manęs, taip pat ir mano gelmių gelmėse, ir vienas ir kitas privalo sutapti, matyt, būtent manyje, tad supratau, jog gyvenimas yra Dievo gerumas. Bet po truputį supratau, kad jo labiau, amžinas gyvenimas yra suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras. Šios mintys kilo betiriant šv.Jono evangeliją, ką Jėzui reiškia Dievo valia ir kaip ji skiriasi nuo mūsų valios.

Malda

Iš maldų rūšių supratau, jog Dievą suvokiame nenuosekliai, kaip viską lemiantį, prižiūrintį ir įkvėpiantį.

Dvejonių sandaroje Dievo plačiausias požiūris. Dievas lygintinas su bendru žmogumi, paskiru žmogumi ir pasauliu. Dievo požiūriu klausiu savęs, Kas nuo manęs priklauso? Ar įstengiu svarstyti klausimą? Kaip turėtų būti?

Parodoje "Dievo protas" suvokiau jog Dievas turi būti juodas, nes palaikau juoduosius ir jiems kuriu, ogi jie engiami per savo odos spalvą, bet taip pat, kad Dievas yra tai, ko nematome, ogi mes nematome juodos spalvos.

Visko žinojimas

Dievas tyrėjas

Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.

Kaip tyriau šventąjį Raštą

Išmokau Šventąjį Raštą skaityti kraštutiniškai, pavyzdžiui, apie skyrybas.

Šventasis raštas

Šventojo Rašto mįsles, kurias išsprendžiau

Iš kitų žmonių

Koks santykis tarp Dievo už mūsų ir pasąmonės lango? ir Dievo mūsų gelmėse.

Unknown goes beyond itself into the known.

tevas prideda visuma tai padalinimas

sunus suprsnta kaip veiksma prideda visuma ir gelme veidrodeli atvaizdai veidrodis

dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju aplinkybe yra lesis

Darwinian axiomatic systems - complete but not consistent (bad variations go extinct) - Nicolas Lori

Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų rata su aštuonerybe.

Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t.

2017.08.18 A: Kaip tu mumis dalyvauji gyvenime?

D: Aš suteikiu jums laisvę, o jūs gyvenate laisve. Turite laisvę mylėti, tuomet aš myliu jumis ir su jumis. Tad mylėkite save, vienas kitą ir visus ir mane. Tai vis tas pats, tai asmenų lygmenys: dvasia, sandara, atvaizdai ir vieningumas. Jais mes vis suvedame ir įprasminame gyvenimo lygtį. Gyvenimo lygtis, tai turinys, o asmenų lygmenys, tai jos raiška, o jumis gyvenu gyenimo lygtimi, o jūs tai išreiškiate asmenų lygmenimis. Jus taip myliu per amžių amžius. Jus laiminu.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/DievoRai%c5%a1kos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 sausio 18 d., 14:21