Iš Minčių sodas svetainės

Mintys: DievoRaiškos

Žr. Dievas

Renku pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą.

Kas yra Dievas?

Kaip Dievą apibrėžti?

Kaip gyvenime įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą

Asmeninės nuostatos

Vaikystėje

Ką masčiau apie Dievą.

Kaip bendravau su Dievu.

Studentas

Man pasireiškė sapne:

Suaugęs

Kaip bendravau su Dievu.

Ką išmąsčiau apie Dievą

Ką išmasčiau apie Dievą.

Meilė

Dievas sandarose

Gėrio kryptys, šaltiniai

Šventasis raštas

Širdies ir pasaulio tiesos

Padalinimų langai:

Malda

Visko žinojimas

Dievas tyrėjas

Kaip tyriau šventąjį Raštą

Kiti tyrimai

Kaip gyvenimiškai pažįstu Dievą

Šylantis Dievas

Gyvenimas Dievu

Kaip mane veikia Dievas.

Kaip išgyvenu Dievą

Kadaise 12 aplinkybių sustačiau savo ryšius su Dievu. O aplinkybes galime suvokti dvejopai, kaip įsijungimus (išgyvenimus) ir atitokėjimus (apsižvalgymus). Tad iš viso galėtų būti 24 Dievo raiškos.

Dvasios apsauga

Dievo nenuoseklumas

Kitas, kurį galime mylėti

Iš kitų žmonių

Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.

Koks santykis tarp Dievo už mūsų ir pasąmonės lango? ir Dievo mūsų gelmėse.

Unknown goes beyond itself into the known.

tevas prideda visuma tai padalinimas

sunus suprsnta kaip veiksma prideda visuma ir gelme veidrodeli atvaizdai veidrodis

dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju aplinkybe yra lesis

Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.

Darwinian axiomatic systems - complete but not consistent (bad variations go extinct) - Nicolas Lori

Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų rata su aštuonerybe.

Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t.

2017.08.18 A: Kaip tu mumis dalyvauji gyvenime?

D: Aš suteikiu jums laisvę, o jūs gyvenate laisve. Turite laisvę mylėti, tuomet aš myliu jumis ir su jumis. Tad mylėkite save, vienas kitą ir visus ir mane. Tai vis tas pats, tai asmenų lygmenys: dvasia, sandara, atvaizdai ir vieningumas. Jais mes vis suvedame ir įprasminame gyvenimo lygtį. Gyvenimo lygtis, tai turinys, o asmenų lygmenys, tai jos raiška, o jumis gyvenu gyenimo lygtimi, o jūs tai išreiškiate asmenų lygmenimis. Jus taip myliu per amžių amžius. Jus laiminu.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/DievoRai%c5%a1kos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 spalio 14 d., 00:42