Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DorovėsPavyzdžiai


Taikos mokykla, Holokaustas, Dorovė


Atrinkti ir apmąstyti žmonių elgesį Holokauste Lietuvoje.

Nagrinėti Kazį Škirpą ir kitus Holokausto dalyvius.

Kame nuklydo, nusidėjo:


Dorovės pavyzdžiai

Koščiuška atsisakė Džefersono dovanoto dvaro, nesutiko turėti vergų.

Pavyzdžiai iš Holokausto Lietuvoje

Leonas Taunys buvo voldemarininkas, dalyvavo 1934 m. puče, 1941 m. birželio pradžioje įkalbino komunistus palikti sklandymo mokyklos techniką (nes tuoj grįšite). Tačiau, kiek žinoma, jis nedalyvavo sukilime nė žydų žudyme, nacių okupaciją praleido ūkyje. O sovietams grįžus, liko Lietuvoje, buvo partizanų vadas.

Kazys Škirpa

Manau tirtini Kazio Škirpos ir kitų nuklydimai susiję su Holokausto ištakomis Lietuvoje.

Kazys Škirpa:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Dorov%c4%97sPavyzd%c5%beiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 10 d., 14:43