Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DorovėsTyrimas

Žr. Gvildenu, Dorovė, Elgesys, Holokaustas

Tiriu: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?

Šiame puslapyje apžvelgiu šį savo tyrimą ir išdėstau susijusias sąvokas.

Svarbiausia

Taip pat:

Esmės klausimai

Ką išgyvename?

Kaip atsiranda privalėjimas?

Ką turėtumėme veikti?

Kaip susiję kodėl, kaip ir ką turėtumėme veikti?

Kodėl turėtumėme veikti?

Kas mums trukdo veikti ką turėtumėme?

Kaip turėtumėme veikti?

Tirtinos sąvokos

Esmės

Sandaros

Sąvokos

Asmeniška patirtis

Mokytis iš savo gyvenimo:

Ryškintinos sandaros

Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.

Ir tirti toliau: Dievą

Brandą

Rūpestį

Elgesį

Gerą valią

Pagrindimą

Sietinos sandaros

Dievo šokis

Pasirinkimų malūnas

Netroškimai

Atjautos

Padalinimų ratas

Tyrimais grįsti straipsnius ir pranešimus

Lavintis

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Dorov%c4%97sTyrimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 sausio 15 d., 18:54