Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Drobės

Žr. Savišvieta

Noriu palaikyti enciklopedinį (visuminį) mąstymą.

Kuriu savišvietos priemones

Įvairios priemonės:

Kuriu priemones savišvietai, ypač matematikai. Tikiu iš to pragyventi.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Drob%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 gegužės 07 d., 18:31