Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DvylikaKlausimų


Meilės mokslas, Aplinkybės, Vertybės ir klausimai, Mano prielaidos, Gyvybės dėsniai

Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?


十二个问题


Patikslinti

Sandaros

Palyginti 12 klausimų ir

Rinkti duomenis


Šviesuolių bendrystės veiklą grindžia dvylika klausimų, kuriais šviesuoliai bręsta.

Atpažinti save:

Atpažinti savo kryptį:

Atpažinti savo draugus:

Atpažinti savo Dievą:

Pastabos


Atpažinti save:

Atpažinti savo kryptį:

Atpažinti savo draugus:

Atpažinti savo Dievą:


Prilygimas parodo, jog klausimų esmė yra rūpėjimas, kaip Dievo valios vykdymas. O rūpėjimu iškyla ženklas. Rūpėjimas pakeičia pasaulį, aplinką, rūpimais daiktais ir dalykais. Jie tampa jo ženklais.


Panašu, kad keturios grupės prilygsta atsakymo lygmenims:

Rūpėjimo, tikėjimo, paklusimo pagrindai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/DvylikaKlausim%c5%b3
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 16 d., 13:09