调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.EilėraščiųNuotaikos istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 rugpjūčio 22 d., 21:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Li-Bai eilėraštis "Ramios nakties mintys" kitaip nuteiktų jeigu "gu xiang" suprasti kaip "gimtus" namus - išėjimą iš įsčių, nes tada gimtinė irgi buvo neatitikimas - išėjimas iš įsčių, tad sutaptų tuometinė ir dabartinė būklė, o tai liūdesyj paguostų.
2016 spalio 28 d., 19:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-6 eilutės:
* [[http://www.musicated.com/syh/TangPoems.htm | 50 išverstų eilėraščių]]
* https://eastasiastudent.net
* http://poet-monk.blogspot.lt
2016 spalio 26 d., 22:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 60-61 eilutės:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=260 | Li Yi. A Song of the Southern River.]] Pamąsto apie upės berną. Taip pat: atspindimas, pritraukimas, priplojimas, pakreipimas, perkėlimas.
Pridėtos 98-99 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=260 | Li Yi. A Song of the Southern River.]] Pamąsto apie upės berną. Taip pat: atspindimas, pritraukimas, pasukimas, pakreipimas, perkėlimas.
2016 spalio 26 d., 21:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 60-61 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=260 | Li Yi. A Song of the Southern River.]] Pamąsto apie upės berną. Taip pat: atspindimas, pritraukimas, priplojimas, pakreipimas, perkėlimas.
2016 spalio 26 d., 21:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 78-79 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=259 | Lu Lun. Border-songs IV.]] Plinta pergalės šėlsmas.
2016 spalio 26 d., 20:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=258 | Lu Lun. Border-songs III.]] Lekia priešas, laisvas, o mes irgi trokštam, bet mus slegia aplinka. Taip pat: perkėlimas, priplojimas.
2016 spalio 26 d., 19:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 56-57 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=257 | Lu Lun. Border-songs II.]] Generolo aklai paleista strėlė aptinka savo tikslą. Taip pat: perkėlimas, priplojimas, atvėrimas, atspindimas.
2016 spalio 26 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 94-95 eilutės:
Staigus džiaugsmas, skubantis namo. Du Fu. Hearing of Imperial Forces Retaking Ho-Nan and Ho-Pei. Nuostaba, džiaugsmo ašaros, vos ne beprotiškas džiugesys, atviras džiaugsmas. Atitolimas - tai kas svetima - seni namai - naujai tampa savi - stebi žmoną, kur dingo jos liūdesys - vaizduotė skuba keliais į namus - mini kelią į namus - ją lydi visas pavasaris. Gyvenimas apsivertė - tai, nuo ko labiausiai nutolome naujai tampa mūsų gyvenimo ašimi. Erdvės perbrėžimas - persistatymas - naujai pripažįstant tikrąjį židinį, į jį naujai įsijaučiant.
Pridėtos 114-115 eilutės:

Staigus džiaugsmas, skubantis namo. Du Fu. Hearing of Imperial Forces Retaking Ho-Nan and Ho-Pei. Nuostaba, džiaugsmo ašaros, vos ne beprotiškas džiugesys, atviras džiaugsmas. Atitolimas - tai kas svetima - seni namai - naujai tampa savi - stebi žmoną, kur dingo jos liūdesys - vaizduotė skuba keliais į namus - mini kelią į namus - ją lydi visas pavasaris. Gyvenimas apsivertė - tai, nuo ko labiausiai nutolome naujai tampa mūsų gyvenimo ašimi. Erdvės perbrėžimas - persistatymas - naujai pripažįstant tikrąjį židinį, į jį naujai įsijaučiant.
2016 spalio 26 d., 19:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 43-44 eilutės iš
'''Pakrypimas (Dėmesio iškreipimas)'''
į:
'''Sąlygiškumas (Projekcija, pasukimas)(Dėmesio iškreipimas) Dėmesys keičiasi, laukas keičiasi.'''
Ištrintos 54-59 eilutės:
'''Sąlygiškumas (Projekcija, pasukimas) Dėmesys keičiasi, laukas keičiasi.'''

Sąlygiškas neramumo išsiskyrimas neramume. Rill of the House of the Luans. Wang Wei. Neramumo pastovume išsiskiria ir kažką nustebina papildomas sujudimas, tačiau labai laikinai.

Įsisąmonijimas, kaip pats save alinu, sau prieštarauju, kildamas link tikslo, tačiau toks mano būdas. In the Mountain. Wang Wei. Prieštaringoje aplinkoje nustembu ir susivokiu, kad ne aplinka mane apsunkina, bet mano paties kelio skynimas, veržimasis į tikslą, kuriuo pats sau esu prieštaringas, priešingas visatos Keliui. Tačiau tai padrąsina mane, tai mano kelias.
Pridėtos 110-115 eilutės:

[+Kiti+]

Sąlygiškas neramumo išsiskyrimas neramume. Rill of the House of the Luans. Wang Wei. Neramumo pastovume išsiskiria ir kažką nustebina papildomas sujudimas, tačiau labai laikinai.

Įsisąmonijimas, kaip pats save alinu, sau prieštarauju, kildamas link tikslo, tačiau toks mano būdas. In the Mountain. Wang Wei. Prieštaringoje aplinkoje nustembu ir susivokiu, kad ne aplinka mane apsunkina, bet mano paties kelio skynimas, veržimasis į tikslą, kuriuo pats sau esu prieštaringas, priešingas visatos Keliui. Tačiau tai padrąsina mane, tai mano kelias.
2016 spalio 26 d., 19:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
[+?=Tiesė+]
į:
[+Dėmesys=Tiesė+]
Pakeista 29 eilutė iš:
[+Dėmesys=Kampas+]
į:
[+Laukas=Kampas+]
2016 spalio 26 d., 19:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-13 eilutės iš
'''Apsivertimas (Atspindimas)'''
į:
'''Apsivertimas (Atspindimas) Židinys išeina už savęs, dėmesys pasikeičia'''
Pakeistos 31-32 eilutės iš
'''Sutelkimas (Dėmesio ištiesinimas)'''
į:
'''Sutelkimas (Dėmesio ištiesinimas) Židinys pasisuka, laukas keičiasi.'''
Pakeistos 55-56 eilutės iš
'''Sąlygiškumas (Projekcija, pasukimas)'''
į:
'''Sąlygiškumas (Projekcija, pasukimas) Dėmesys keičiasi, laukas keičiasi.'''
Pakeistos 65-66 eilutės iš
'''Atvėrimas (Pritraukimas)'''
į:
'''Atvėrimas (Pritraukimas) Laukas keičiasi, tad plotas keičiasi.'''
Ištrinta 70 eilutė:
Ištrinta 72 eilutė:
Pakeistos 82-83 eilutės iš
'''Priplojimas'''
į:
'''Priplojimas. Dėmesys krypsta, tad plotas persikreipia.'''
Pakeista 99 eilutė iš:
'''Vedimas (Perkėlimas)'''
į:
'''Vedimas (Perkėlimas) Židinys juda, tad plotas mainosi'''
2016 spalio 26 d., 19:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 98-99 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=257 | Lu Lun. Border-songs II.]]
2016 spalio 26 d., 19:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 96-97 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=256 | Lu Lun. Border-songs I]] Viename žmoguje, jo rūbų smulkmenose, sukaupta milžiniška galia.
2016 spalio 26 d., 19:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 40-41 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=255 | Li Bai. A Sigh from a Staircase of Jade.]] Ji kažko laukia, ko mes nežinom ir nematom. Kartu pritraukimas, atitraukimas.
2016 spalio 26 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=254 | Cui Hao. A Song of Changgan II.]] Atspindimas, jog jie tikrai bendradaliai, vieno likimo broliai. Taip pat perkėlimas ir atitraukimas-pritraukimas.
2016 spalio 26 d., 19:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=253 | Cui Hao. A Song of Changgan I.] Užkalbinimas pasitikrinti ar abu panašūs, iš to paties kaimo, atspindžiai.
į:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=253 | Cui Hao. A Song of Changgan I.]] Užkalbinimas pasitikrinti ar abu panašūs, iš to paties kaimo, atspindžiai.
2016 spalio 26 d., 19:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-25 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=253 | Cui Hao. A Song of Changgan I.] Užkalbinimas pasitikrinti ar abu panašūs, iš to paties kaimo, atspindžiai.
2016 spalio 26 d., 18:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 57 eilutė iš:
[+Savasties riba=Plotas+]
į:
[+Savasties apimtis, riba=Plotas+]
2016 spalio 26 d., 18:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 57 eilutė iš:
[+Savastis=Plotas+]
į:
[+Savasties riba=Plotas+]
2016 spalio 26 d., 18:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
į:
[+?=Tiesė+]
Pridėtos 25-26 eilutės:
[+Dėmesys=Kampas+]
Pridėta 57 eilutė:
[+Savastis=Plotas+]
2016 spalio 26 d., 18:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=252 | Xibiren. General Ge Shu.]] Grįžulio ratai, tai generolas iškėlęs aukštai savo kardą. Ir ateiviai daugiau nebedrįsta plėšikauti. Įtampa tarp teisuolio ir dvejojančio nusidėti.
į:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=252 | Xibiren. General Ge Shu.]] Grįžulio ratai, tai generolas iškėlęs aukštai savo kardą. Ir ateiviai daugiau nebedrįsta plėšikauti. Įtampa tarp teisuolio ir dvejojančio nusidėti. Akistata. Perkėlimo sudraudimas.
2016 spalio 26 d., 18:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=252 | Xibiren. General Ge Shu.]] Grįžulio ratai, tai generolas iškėlęs aukštai savo kardą. Ir ateiviai daugiau nebedrįsta plėšikauti. Įtampa tarp teisuolio ir dvejojančio nusidėti.
2016 spalio 26 d., 17:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=251 | Jin Changzu. A Spring Sigh.]] Išvaryti volunges, jos sutrukdė sapnuojamą kelionę. Taip pat: perkėlimas.
2016 spalio 26 d., 17:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 97-98 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=250 | Li Pin. Crossing the Han River.]] Priartėjus namus, nebedrįstu klausti naujienų.
2016 spalio 26 d., 17:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 95-96 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=249 | Jia Dao. A Note Left for an Absent Recluse.]] Aišku, ko išvyko, bet neaišku kur.
2016 spalio 26 d., 17:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 81-82 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=248 | Li Shangyin. The Leyou Tombs.]] Kaip nedera, visgi užkopiu kapinių kalną regėti kaip šlovinga saulė išnyksta.
2016 spalio 26 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-20 eilutės iš
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=233 | Li Bai. In the Quiet Night.]] Apvertimas artumos ir tolumos.
į:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=233 | Li Bai. In the Quiet Night.]] Apvertimas artumos ir tolumos. Taip pat - perkėlimas.
Pridėtos 91-92 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=247 | Zhang Hu. She Sings an Old Song.]] Gimtinės daina perkelia, pravirkdo.
2016 spalio 26 d., 17:24 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 42-43 eilutės:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=246 | Bai Juyi. A Suggestion to my Friend Liu]] Aplinkybių įvardijimas, susidomėjimas, ar jie tenkina, ar pakanka.
Pridėtos 48-49 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=246 | Bai Juyi. A Suggestion to my Friend Liu]] Aplinkybių įvardijimas, susidomėjimas, ar jie tenkina, ar pakanka.
2016 spalio 26 d., 17:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-22 eilutės iš
'''Sutelkimas (Ištiesinimas)'''
į:
'''Sutelkimas (Dėmesio ištiesinimas)'''
Pakeistos 31-32 eilutės iš
'''Pakrypimas'''
į:
'''Pakrypimas (Dėmesio iškreipimas)'''
Pridėtos 42-43 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=246 | Bai Juyi. A Suggestion to my Friend Liu]] Aplinkybių įvardijimas, susidomėjimas, ar jie tenkina, ar pakanka.
2016 spalio 26 d., 17:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=245 | Yuan Zhen. The Summer Palace.]] Garbingos moterys aptaria imperatorių nors jo nėra.
2016 spalio 26 d., 17:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-64 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=244 | Liu Zongyuan. River-snow.]] Visų ribų išnykimas. Užtat yra židinys - žmogus visą laiką ten buvęs, žvejojęs.
2016 spalio 26 d., 16:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=243 | Quan Deyu. The Jade Dressing-table.]] Gyvenime įvyksta mažų nelaimių, tenka naujai susistyguoti.
2016 spalio 26 d., 16:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 36-37 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=242 | Wang Jian. A Bride.]] Jaunoji nuotaka nusprendžia pirmenybę teikti ne anytai, o brolio jaunesnei sesutei.
2016 spalio 26 d., 16:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-35 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=241 | Li Duan. On Hearing Her Play the Harp.]] Jinai retkarčiais tyčia suklysta begrodama arfa sužadinti Chou Yu dėmesį.
2016 spalio 26 d., 16:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-33 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=240 | Wei Yingwu. An Autumn Night Message to Qiu.]] Jautrus draugas išgirs ką ir aš girdžiu tylumoje.
2016 spalio 26 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 75-76 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=239 | Liu Changqing. Farewell to a Buddhist Monk]] Nesilaiko bendrystės ribų.
2016 spalio 26 d., 16:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=237 | Liu Changqing. On Parting with the Buddhist Pilgrim Ling Che.]] Išskiriami vakaras (liūdesėlis) ir piligrimą lydinti saulė (linksmumas).
į:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=237 | Liu Changqing. On Parting with the Buddhist Pilgrim Ling Che.]] Išskiriami vakaras (liūdesėlis) ir piligrimą lydinti saulė (linksmumas). Taip pat piligrimo linksmumo "perkėlimas".
2016 spalio 26 d., 16:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 65-66 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=238 | Liu Changqing. On Hearing a Lute-player.]] Palyginimas kaip dainos buvo mėgstamos bet nebeprisimenamos, kaip grojikas tarsi nenutuokia.
2016 spalio 26 d., 15:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-64 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=237 | Liu Changqing. On Parting with the Buddhist Pilgrim Ling Che.]] Išskiriami vakaras (liūdesėlis) ir piligrimą lydinti saulė (linksmumas).
2016 spalio 26 d., 15:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
Ribos tarsi beribės - jos toliau plėtojamos. [[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=236 | Wang Zhihuan. At Heron Lodge.]]
į:
Ribos tarsi beribės - išėjimas už jų ir savo ribų - jos toliau plėtojamos. [[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=236 | Wang Zhihuan. At Heron Lodge.]]
2016 spalio 26 d., 15:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-55 eilutės:

Ribos tarsi beribės - jos toliau plėtojamos. [[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=236 | Wang Zhihuan. At Heron Lodge.]]
2016 spalio 26 d., 15:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 51-52 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=235 | Du Fu. The Eight-sided Fortress.]] Nustatomas Zhuge Liang didybės ribos.
2016 spalio 26 d., 14:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-31 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=234 | Li Bai. A Bitter Love.]] Atjaučiame ją, įsijausdami, mąstome jos skriaudėją, atsitokėdami.
2016 spalio 26 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:

[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=233 | Li Bai. In the Quiet Night.]] Apvertimas artumos ir tolumos.
2016 spalio 26 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Šviežia galva naujai įsitraukti į gyvenimo tėkmę ir smulkmenas. Springtime Sleep. Meng Haojan. Giliai miegojau, vėlai pabudau, gyvenimas įsijungęs, o aš tiek pramiegojau, tik dabar suvokiu, kas vyko, ir spėlioju, kas atsitiko smulkiausiem dalykam.
į:
Šviežia galva naujai įsitraukti į gyvenimo tėkmę ir smulkmenas. [[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=232 | Meng Haoran. A Spring Morning.]] Giliai miegojau, vėlai pabudau, gyvenimas įsijungęs, o aš tiek pramiegojau, tik dabar suvokiu, kas vyko, ir spėlioju, kas atsitiko smulkiausiem dalykam.
2016 spalio 26 d., 13:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 46-47 eilutės iš
Atsivėrus platybėms, jaučiuosi per daug didelis, persmelkia liūdesys. Tačiau platybėms prisiartinus, jaučiuosi raminamas. Stayover at Chien-Teh River. Meng Haojan. Užbaigus kelionės atkarpai, naujai atsiveria liūdesys. Esu be ryšio platybių akivaizdoje. Tačiau dangus prisiartina prie pat manęs. Ir šalia esanti upė tokia skaidri, tolimasis mėnulis atspindyje irgi čia pat pas mane. Jiems prisiartinus, jaučiuosi jų raminamas.
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=231
į:
Atsivėrus platybėms, jaučiuosi per daug didelis, persmelkia liūdesys. Tačiau platybėms prisiartinus, jaučiuosi raminamas. [[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=231 | Meng Haoran. A Night-mooring on the Jiande River.]] Užbaigus kelionės atkarpai, naujai atsiveria liūdesys. Esu be ryšio platybių akivaizdoje. Tačiau dangus prisiartina prie pat manęs. Ir šalia esanti upė tokia skaidri, tolimasis mėnulis atspindyje irgi čia pat pas mane. Jiems prisiartinus, jaučiuosi jų raminamas.
2016 spalio 26 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
palyginti rinktis tarp tolimos ryškios šilumos ir plataus artimo šalčio http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=230
į:
palyginti rinktis tarp tolimos ryškios šilumos ir plataus artimo šalčio [[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=230 | Zu Yong. On Seeing the Snow-peak of Zhongnan.]]
2016 spalio 26 d., 13:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=229
į:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=229 | Pei Di. A Farewell to Cui]]
2016 spalio 26 d., 13:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 62 eilutė iš:
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=228
į:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=228 | Wang Wei. Lines.]]
2016 spalio 26 d., 13:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 60 eilutė iš:
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=227
į:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=227 | Wang Wei. One-hearted.]]
2016 spalio 26 d., 12:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=224 | Tang Shi VII: 37 five-character-quatrain poems]]
Pakeistos 40-45 eilutės iš
Ramybėje neramumas vienija bendryste. Four Examples from the Poems of River Wang Deer Enclosure Wang Wei. Yra taip tolima ir ramu, kad galima girdėti neramumus, žmonių balsus. Miškų gūdumoje spindulys sušvyti.
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=224

Pasaulio praplėtimas širdingu tiesumu. Bamboo Grove
. Wang Wei. Esu toks vienų vienas, kad galiu būti visiškai tiesus. Taip kad sudominu tai, kas už viso šio pasaulio.
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=225
į:
Ramybėje neramumas vienija bendryste. [[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=224 | Deer-Park Hermitage. Wang Wei.]] Yra taip tolima ir ramu, kad galima girdėti neramumus, žmonių balsus. Miškų gūdumoje spindulys sušvyti.


Pasaulio praplėtimas širdingu tiesumu
. [[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=225 | In a Retreat Among Bamboos. Wang Wei.]] Esu toks vienų vienas, kad galiu būti visiškai tiesus. Taip kad sudominu tai, kas už viso šio pasaulio.
Pakeista 52 eilutė iš:
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=226
į:
[[http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=226 | A Parting. Wang Wei.]]
2016 spalio 26 d., 11:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[Nuotaikų aplinkybės]]
Ištrintos 3-7 eilutės:

Eilėraščius aprašyti, rūšiuoti. Palyginti su požiūrių permainom, su geometrijų patikslinimais.

Nuotaikų tyrimas: Ieškoti rakto į nuotaikas, jų apibrėžimo eiga. Pavyzdžiui, vienos nuotaikos tarsi nejuda, tik ryškėja. Kitos įsibėgėja. Dar kitos
2016 spalio 26 d., 00:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 48 eilutė:
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=231
2016 spalio 26 d., 00:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-54 eilutės:

palyginti rinktis tarp tolimos ryškios šilumos ir plataus artimo šalčio http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=230
2016 spalio 26 d., 00:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
įsimink kalnus kaip kalnietis persikų sodus
į:
įsimink kalnus kaip kalnietis persikų sodų slėnį
2016 spalio 26 d., 00:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-18 eilutės:

įsimink kalnus kaip kalnietis persikų sodus
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=229
2016 spalio 26 d., 00:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 54-58 eilutės iš
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=227
į:
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=227

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=228

nuotaikų perkėlimas
2016 spalio 26 d., 00:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-54 eilutės:

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=227
2016 spalio 26 d., 00:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 47-48 eilutės:
artimumas išsiplečia, nauja riba apibrėžta, joje telpa sulaukimo galimybė
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=226
2016 spalio 25 d., 23:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 41 eilutė:
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=225
2016 spalio 25 d., 23:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
Ramybėje neramumas vienija bendryste. Four Examples from the Poems of River Wang Deer Enclosure Wang Wei. Yra tai tolima ir ramu, kad galima girdėti neramumus, žmonių balsus. Miškų gūdumoje spindulys sušvyti.
į:
Ramybėje neramumas vienija bendryste. Four Examples from the Poems of River Wang Deer Enclosure Wang Wei. Yra taip tolima ir ramu, kad galima girdėti neramumus, žmonių balsus. Miškų gūdumoje spindulys sušvyti.
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=224
2016 spalio 21 d., 19:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
Pridėtos 22-25 eilutės:
'''Pakrypimas'''

Kitame, šalia esančiame, įprasminta palaima. Wu-Chueh No.1 Du Fu. Graži, miela aplinka, ją jaučiame vis arčiau, vis gyviau aplink mus. Ji susitelkia į ančių laimę, jų miegą, tai mus džiugina ir ramina.
Pridėtos 42-43 eilutės:

'''Priplojimas'''
2016 spalio 21 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 9-10 eilutės:
Pridėtos 34-36 eilutės:

Atsivėrus platybėms, jaučiuosi per daug didelis, persmelkia liūdesys. Tačiau platybėms prisiartinus, jaučiuosi raminamas. Stayover at Chien-Teh River. Meng Haojan. Užbaigus kelionės atkarpai, naujai atsiveria liūdesys. Esu be ryšio platybių akivaizdoje. Tačiau dangus prisiartina prie pat manęs. Ir šalia esanti upė tokia skaidri, tolimasis mėnulis atspindyje irgi čia pat pas mane. Jiems prisiartinus, jaučiuosi jų raminamas.
2016 spalio 21 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
Pridėtos 19-20 eilutės:

Šviežia galva naujai įsitraukti į gyvenimo tėkmę ir smulkmenas. Springtime Sleep. Meng Haojan. Giliai miegojau, vėlai pabudau, gyvenimas įsijungęs, o aš tiek pramiegojau, tik dabar suvokiu, kas vyko, ir spėlioju, kas atsitiko smulkiausiem dalykam.
2016 spalio 21 d., 11:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Įsisąmonijimas, kaip pats save alinu, sau prieštarauju, kildamas link tikslo, tačiau toks mano būdas. In the Mountain. Wang Wei. Prieštaringoje aplinkoje nustembu ir susivokiu, kad ne aplinka mane apsunkina, bet mano paties kelio skynimas, veržimasis į tikslą, kuriuo pats sau esu prieštaringas, priešingas visatos Keliui. Tačiau tai padrąsina mane.
į:
Įsisąmonijimas, kaip pats save alinu, sau prieštarauju, kildamas link tikslo, tačiau toks mano būdas. In the Mountain. Wang Wei. Prieštaringoje aplinkoje nustembu ir susivokiu, kad ne aplinka mane apsunkina, bet mano paties kelio skynimas, veržimasis į tikslą, kuriuo pats sau esu prieštaringas, priešingas visatos Keliui. Tačiau tai padrąsina mane, tai mano kelias.
2016 spalio 21 d., 11:13 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 7-11 eilutės:Pridėtos 21-23 eilutės:

Įsisąmonijimas, kaip pats save alinu, sau prieštarauju, kildamas link tikslo, tačiau toks mano būdas. In the Mountain. Wang Wei. Prieštaringoje aplinkoje nustembu ir susivokiu, kad ne aplinka mane apsunkina, bet mano paties kelio skynimas, veržimasis į tikslą, kuriuo pats sau esu prieštaringas, priešingas visatos Keliui. Tačiau tai padrąsina mane.
2016 spalio 21 d., 08:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-21 eilutės:

'''Sutelkimas (Ištiesinimas)'''

Grožis savarankiškai prasmingas ir be mūsų. Hsin-I Village. Wang Wei. Ramybė ir džiaugsmas, kad atokiame kampe, mažam mąstelyje gyvenimas, nors ir mums gražus, vyksta savaime, be mūsų.
2016 spalio 21 d., 07:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-20 eilutės:
'''Apsivertimas (Atspindimas)'''

svečias atvyksta - apvertimas

'''Sąlygiškumas (Projekcija, pasukimas)'''
Pridėtos 23-28 eilutės:
'''Atvėrimas (Pritraukimas)'''

Ramybė atverianti nevalingą jautrumą. Bird-Singing Stream. Wang Wei. Žmogus jaučia gamtos nakties ramybę, kurioje taip ramu, kad mėnulio pasirodymas nustebina paukštį giesmininką, jisai jautrus ataidi upelio čiurlenimą.

Ramybėje neramumas vienija bendryste. Four Examples from the Poems of River Wang Deer Enclosure Wang Wei. Yra tai tolima ir ramu, kad galima girdėti neramumus, žmonių balsus. Miškų gūdumoje spindulys sušvyti.
Pridėtos 31-32 eilutės:
'''Vedimas (Perkėlimas)'''
Ištrintos 33-38 eilutės:

Ramybė atverianti nevalingą jautrumą. Bird-Singing Stream. Wang Wei. Žmogus jaučia gamtos nakties ramybę, kurioje taip ramu, kad mėnulio pasirodymas nustebina paukštį giesmininką, jisai jautrus ataidi upelio čiurlenimą.

Ramybėje neramumas vienija bendryste. Four Examples from the Poems of River Wang Deer Enclosure Wang Wei. Yra tai tolima ir ramu, kad galima girdėti neramumus, žmonių balsus. Miškų gūdumoje spindulys sušvyti.

svečias atvyksta - apvertimas
2016 spalio 21 d., 07:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

Sąlygiškas neramumo išsiskyrimas neramume. Rill of the House of the Luans. Wang Wei. Neramumo pastovume išsiskiria ir kažką nustebina papildomas sujudimas, tačiau labai laikinai.
2016 spalio 21 d., 06:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-16 eilutės iš
svečias atvyksta - apvertimas
į:
Pasaulio praplėtimas širdingu tiesumu. Bamboo Grove. Wang Wei. Esu toks vienų vienas, kad galiu būti visiškai tiesus. Taip kad sudominu tai, kas už viso šio pasaulio.
Pridėtos 22-23 eilutės:

svečias atvyksta - apvertimas
2016 spalio 21 d., 05:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-21 eilutės:

Ramybėje neramumas vienija bendryste. Four Examples from the Poems of River Wang Deer Enclosure Wang Wei. Yra tai tolima ir ramu, kad galima girdėti neramumus, žmonių balsus. Miškų gūdumoje spindulys sušvyti.
2016 spalio 21 d., 04:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:

Ramybė atverianti nevalingą jautrumą. Bird-Singing Stream. Wang Wei. Žmogus jaučia gamtos nakties ramybę, kurioje taip ramu, kad mėnulio pasirodymas nustebina paukštį giesmininką, jisai jautrus ataidi upelio čiurlenimą.
2016 spalio 21 d., 04:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-17 eilutės:
[+Eilėraščių nuotaikos+]

Eilėraščius aprašyti, rūšiuoti. Palyginti su požiūrių permainom, su geometrijų patikslinimais.

Nuotaikų tyrimas: Ieškoti rakto į nuotaikas, jų apibrėžimo eiga. Pavyzdžiui, vienos nuotaikos tarsi nejuda, tik ryškėja. Kitos įsibėgėja. Dar kitos[+Pavyzdžiai+]

svečias atvyksta - apvertimas

Staigus džiaugsmas, skubantis namo. Du Fu. Hearing of Imperial Forces Retaking Ho-Nan and Ho-Pei. Nuostaba, džiaugsmo ašaros, vos ne beprotiškas džiugesys, atviras džiaugsmas. Atitolimas - tai kas svetima - seni namai - naujai tampa savi - stebi žmoną, kur dingo jos liūdesys - vaizduotė skuba keliais į namus - mini kelią į namus - ją lydi visas pavasaris. Gyvenimas apsivertė - tai, nuo ko labiausiai nutolome naujai tampa mūsų gyvenimo ašimi. Erdvės perbrėžimas - persistatymas - naujai pripažįstant tikrąjį židinį, į jį naujai įsijaučiant.

EilėraščiųNuotaikos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugpjūčio 22 d., 21:29