Iš Gvildenu svetainės

Mintys: EilėraščiųNuotaikos

Nuotaikų aplinkybės

Tang Shi VII: 37 five-character-quatrain poems

Eilėraščių nuotaikos

Pavyzdžiai

Dėmesys=Tiesė

Apsivertimas (Atspindimas) Židinys išeina už savęs, dėmesys pasikeičia

svečias atvyksta - apvertimas

įsimink kalnus kaip kalnietis persikų sodų slėnį Pei Di. A Farewell to Cui

Li Bai. In the Quiet Night. Apvertimas artumos ir tolumos. Taip pat - perkėlimas.

Jin Changzu. A Spring Sigh. Išvaryti volunges, jos sutrukdė sapnuojamą kelionę. Taip pat: perkėlimas.

Xibiren. General Ge Shu. Grįžulio ratai, tai generolas iškėlęs aukštai savo kardą. Ir ateiviai daugiau nebedrįsta plėšikauti. Įtampa tarp teisuolio ir dvejojančio nusidėti. Akistata. Perkėlimo sudraudimas.

Cui Hao. A Song of Changgan I. Užkalbinimas pasitikrinti ar abu panašūs, iš to paties kaimo, atspindžiai.

Cui Hao. A Song of Changgan II. Atspindimas, jog jie tikrai bendradaliai, vieno likimo broliai. Taip pat perkėlimas ir atitraukimas-pritraukimas.

Lu Lun. Border-songs III. Lekia priešas, laisvas, o mes irgi trokštam, bet mus slegia aplinka. Taip pat: perkėlimas, priplojimas.

Laukas=Kampas

Sutelkimas (Dėmesio ištiesinimas) Židinys pasisuka, laukas keičiasi.

Grožis savarankiškai prasmingas ir be mūsų. Hsin-I Village. Wang Wei. Ramybė ir džiaugsmas, kad atokiame kampe, mažam mąstelyje gyvenimas, nors ir mums gražus, vyksta savaime, be mūsų.

Šviežia galva naujai įsitraukti į gyvenimo tėkmę ir smulkmenas. Meng Haoran. A Spring Morning. Giliai miegojau, vėlai pabudau, gyvenimas įsijungęs, o aš tiek pramiegojau, tik dabar suvokiu, kas vyko, ir spėlioju, kas atsitiko smulkiausiem dalykam.

Quan Deyu. The Jade Dressing-table. Gyvenime įvyksta mažų nelaimių, tenka naujai susistyguoti.

Yuan Zhen. The Summer Palace. Garbingos moterys aptaria imperatorių nors jo nėra.

Li Bai. A Sigh from a Staircase of Jade. Ji kažko laukia, ko mes nežinom ir nematom. Kartu pritraukimas, atitraukimas.

Sąlygiškumas (Projekcija, pasukimas)(Dėmesio iškreipimas) Dėmesys keičiasi, laukas keičiasi.

Kitame, šalia esančiame, įprasminta palaima. Wu-Chueh No.1 Du Fu. Graži, miela aplinka, ją jaučiame vis arčiau, vis gyviau aplink mus. Ji susitelkia į ančių laimę, jų miegą, tai mus džiugina ir ramina.

Li Bai. A Bitter Love. Atjaučiame ją, įsijausdami, mąstome jos skriaudėją, atsitokėdami.

Wei Yingwu. An Autumn Night Message to Qiu. Jautrus draugas išgirs ką ir aš girdžiu tylumoje.

Li Duan. On Hearing Her Play the Harp. Jinai retkarčiais tyčia suklysta begrodama arfa sužadinti Chou Yu dėmesį.

Wang Jian. A Bride. Jaunoji nuotaka nusprendžia pirmenybę teikti ne anytai, o brolio jaunesnei sesutei.

Bai Juyi. A Suggestion to my Friend Liu Aplinkybių įvardijimas, susidomėjimas, ar jie tenkina, ar pakanka.

Lu Lun. Border-songs II. Generolo aklai paleista strėlė aptinka savo tikslą. Taip pat: perkėlimas, priplojimas, atvėrimas, atspindimas.

Savasties apimtis, riba=Plotas

Atvėrimas (Pritraukimas) Laukas keičiasi, tad plotas keičiasi.

Ramybė atverianti nevalingą jautrumą. Bird-Singing Stream. Wang Wei. Žmogus jaučia gamtos nakties ramybę, kurioje taip ramu, kad mėnulio pasirodymas nustebina paukštį giesmininką, jisai jautrus ataidi upelio čiurlenimą.

Ramybėje neramumas vienija bendryste. Deer-Park Hermitage. Wang Wei. Yra taip tolima ir ramu, kad galima girdėti neramumus, žmonių balsus. Miškų gūdumoje spindulys sušvyti.

Pasaulio praplėtimas širdingu tiesumu. In a Retreat Among Bamboos. Wang Wei. Esu toks vienų vienas, kad galiu būti visiškai tiesus. Taip kad sudominu tai, kas už viso šio pasaulio.

Atsivėrus platybėms, jaučiuosi per daug didelis, persmelkia liūdesys. Tačiau platybėms prisiartinus, jaučiuosi raminamas. Meng Haoran. A Night-mooring on the Jiande River. Užbaigus kelionės atkarpai, naujai atsiveria liūdesys. Esu be ryšio platybių akivaizdoje. Tačiau dangus prisiartina prie pat manęs. Ir šalia esanti upė tokia skaidri, tolimasis mėnulis atspindyje irgi čia pat pas mane. Jiems prisiartinus, jaučiuosi jų raminamas.

Du Fu. The Eight-sided Fortress. Nustatomas Zhuge Liang didybės ribos.

Ribos tarsi beribės - išėjimas už jų ir savo ribų - jos toliau plėtojamos. Wang Zhihuan. At Heron Lodge.

Liu Zongyuan. River-snow. Visų ribų išnykimas. Užtat yra židinys - žmogus visą laiką ten buvęs, žvejojęs.

Lu Lun. Border-songs IV. Plinta pergalės šėlsmas.

Priplojimas. Dėmesys krypsta, tad plotas persikreipia.

artimumas išsiplečia, nauja riba apibrėžta, joje telpa sulaukimo galimybė A Parting. Wang Wei.

palyginti rinktis tarp tolimos ryškios šilumos ir plataus artimo šalčio Zu Yong. On Seeing the Snow-peak of Zhongnan.

Liu Changqing. On Parting with the Buddhist Pilgrim Ling Che. Išskiriami vakaras (liūdesėlis) ir piligrimą lydinti saulė (linksmumas). Taip pat piligrimo linksmumo "perkėlimas".

Liu Changqing. On Hearing a Lute-player. Palyginimas kaip dainos buvo mėgstamos bet nebeprisimenamos, kaip grojikas tarsi nenutuokia.

Li Shangyin. The Leyou Tombs. Kaip nedera, visgi užkopiu kapinių kalną regėti kaip šlovinga saulė išnyksta.

Lu Lun. Border-songs I Viename žmoguje, jo rūbų smulkmenose, sukaupta milžiniška galia.

Lu Lun. Border-songs II.

Li Yi. A Song of the Southern River. Pamąsto apie upės berną. Taip pat: atspindimas, pritraukimas, pasukimas, pakreipimas, perkėlimas.

Vedimas (Perkėlimas) Židinys juda, tad plotas mainosi

Wang Wei. One-hearted.

Wang Wei. Lines.

Liu Changqing. Farewell to a Buddhist Monk Nesilaiko bendrystės ribų.

Zhang Hu. She Sings an Old Song. Gimtinės daina perkelia, pravirkdo.

Jia Dao. A Note Left for an Absent Recluse. Aišku, ko išvyko, bet neaišku kur.

Li Pin. Crossing the Han River. Priartėjus namus, nebedrįstu klausti naujienų.

nuotaikų perkėlimas

Kiti

Sąlygiškas neramumo išsiskyrimas neramume. Rill of the House of the Luans. Wang Wei. Neramumo pastovume išsiskiria ir kažką nustebina papildomas sujudimas, tačiau labai laikinai.

Įsisąmonijimas, kaip pats save alinu, sau prieštarauju, kildamas link tikslo, tačiau toks mano būdas. In the Mountain. Wang Wei. Prieštaringoje aplinkoje nustembu ir susivokiu, kad ne aplinka mane apsunkina, bet mano paties kelio skynimas, veržimasis į tikslą, kuriuo pats sau esu prieštaringas, priešingas visatos Keliui. Tačiau tai padrąsina mane, tai mano kelias.

Staigus džiaugsmas, skubantis namo. Du Fu. Hearing of Imperial Forces Retaking Ho-Nan and Ho-Pei. Nuostaba, džiaugsmo ašaros, vos ne beprotiškas džiugesys, atviras džiaugsmas. Atitolimas - tai kas svetima - seni namai - naujai tampa savi - stebi žmoną, kur dingo jos liūdesys - vaizduotė skuba keliais į namus - mini kelią į namus - ją lydi visas pavasaris. Gyvenimas apsivertė - tai, nuo ko labiausiai nutolome naujai tampa mūsų gyvenimo ašimi. Erdvės perbrėžimas - persistatymas - naujai pripažįstant tikrąjį židinį, į jį naujai įsijaučiant.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Eil%c4%97ra%c5%a1%c4%8di%c5%b3Nuotaikos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugpjūčio 22 d., 21:29