Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Estetika

Meno filosofija tiria grožį, žavesį, skonį, kūrybą, jos vertinimą - juslę ir jos parodymų vertinimą.

Aukščiausiasis: Sat-Shiv-Sundaram: tiesa-gėris-grožis (indų mąstysenoje)

Meno taisyklių žinovai (Daksha) ir jų kūrėjai (Mahana).

Proto būsenos. Nuotaikos. Ramybė už aštuonių nuotaikų.

Žmogaus būdo išplėtimas, apeigų palaikymas.

šv.Tomas Akvinietis: integrity or perfection, harmony or proportion, and clarity or brightness of the form - grožio santykis su savimi, su lygiaverčiais ir su nelygiaverčiais.

Juslių ir logikos darna.

Dvasios raiška.

Oscar Wilde: Aplinkos perkūrimas grožiu - vidinio grožio sužadinimas.

Grožis - išorinis atspindis vidinės tiesos.

Meno rūšių lygiavertiškumas.

Raiška.

Meno sociologija.

Modernizmas, postmodernizmas, tinklo visuomenė - technologinis visuomenės pagrindas. Tai veikia estetiką. Mūsų laikas menas, grožis labiau prieinamas, mažiau deri savo aplinkoje.

Gražu tai, kas yra visaip tikslinga (tad reikalinga) - tačiau pats tikslas gali būti nežinomas ir nenurodytas. Viskas tarnauja tikslui kitoje plotmėje.

Elegantiškumas - trumpiausia raiška - palyginti su Salingaros dėsniais.

Iššauktas ryškus požiūris - pavyzdžiui, matematikoje. Užtat menas išlieka.

Tikslingumas - pavyzdžiui, šachmatuose.

Žavesys tai ne tik patikimas - turi suveikti ir mūsų vidinį tiesos supratimą.

The philosopher Denis Dutton identified six universal signatures in human aesthetics:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Estetika
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 kovo 18 d., 01:00