调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Entropija

The Road to Reality

Mintys pranešimui apie matavimo klausimą

Išsiaiškinimo būdai fizikoje

Fizikos išsiaiškinimo būdų rinkinys

Fizikos išsiaiškinimo būdas "red shift" reikalauja, iš vienos pusės, reiškinių pastovumo ir begalinio tikslumo, o iš kitos pusės, visų reiškinių (jų visumos) dėsningo iškreipimo. Tai primena "auto-associative" derinius smegenyse, kas svarbu išplečiant "domain". Tai bene astronomų kopėčių esmė.

Fiziką suvokti mano mąstysena

Entropija

 • Tyrimai reikalauja trijų rūšių entropijos. Tyrinėtojas sustato tyrimą. Paskui tyrinėtojas aptveria tyrimą - jisai išlieka objektyvus, jisai pasitraukia, kaip kad Dievas. Toliau tyrinėtojas stebi išdavas.
 • Tyrimo išdavos turi galioti paskirame tyrime; bet kokiame tolygiame tyrime; ir taip pat nesant jokio tyrimo.
 • Tyrinėtojas būtinai įsiterpia į savo tyrimą, paskui pasitraukia. Tad yra įmanoma ir tikėtina, jog ateis laikas kai visos eigos apsivers ir reiškiniai išeis už tyrimo ribų, paveiks tyrinėtojai ir jį aplenks.
 • Entropija susijusi su laikinu tyrinėtojo apsiribojimu (nešališkumas) ir vėlesniu (bei ankstyvesniu) jo įtraukimu.
 • Kaip atsiranda sutapimai?

Požiūriai

 • Požiūris išreiškiamas lauku (field). Nes tai leidžia keisti proporciją, santykį, didinti ir mažinti. Nes galima išversti, galima didinti ir mažinti, taip pat didėjimas ir mažėjimas vyksta dvejopai - dauginant ir sudedant. O skirtingus požiūrius derina vektorių laukas.
 • Koordinatės: Bazę parinkus vektorių ir matricas galim išrašyti atvaizdu, reprezentacija. Be bazės negalime juos suvokti konkrečiai, tik abstrakčiai. Tačiau tada jie nėra sukonkretinti, jie laisvai mąstomi.
 • Specialajame reliatyvume priskiriame dalelytei (ar kūnui) koordinačių sistemos centrą. Tačiau tai negalime padaryti kvantų fizikoje kadangi yra pozicijos ir judesio kiekio paklaidos. Tada tenka naudoti kitą (tyrimo) koordinačių sistemą kuri laikoma iš esmės pastovi.
 • Fotonos ar kita dalelytė keliaujanti šviesos greičiu neturi jokio požiūrio - nėra kaip priimti jos požiūrį - ji nebendrauja su aplinka - tiktai kelionės pradžioje ir pabaigoje. Jeigu jinai atsimuša į kažką tai nauja išsispinduliuoja, tai naujas fotonas.
 • Įsijautimas - galime įsijausti tik į tai kas gali tarnauti koordinačių sistemos centru.
 • Step out, atsitokėjimas - tai yra išorinė koordinačių sistema kuria matuojame kitus reiškinius, jie gali būti netikslūs, kvantiniai, išteplioti.

Matavimas

 • Reikėtų apibrėžti matavimą (measurement). Koks gamtoje būtų paprasčiausias matavimo atvejis?

Energija

 • There is conservation of energy but potential energy is infinite. So we're dealing with sums of infinity. Is this related to renormalization?

Trauka

 • Visatos traukos - kad ir labai, labai silpnos - kadangi visata turi centrą - turėtų užtekti sukurti lauko nelygybę, nesimetriškumą - ir tokiu būdu įtakoti kvantinius reiškinius. Tai gali būti traukos paskirtis.

Galimybės

 • Gamtoje yra galimybės. Iš jų atsirenka viena galimybė tiktai esant matavimui. Žmoniškasis mąstymas tai yra toksai atsirinkimas. O dieviškasis mąstymas vyksta atvirkščiai. Kaip atsiranda matavimas gamtoje? Matavimas reikalauja nepriklausomo taško.

Daiktai

 • Kaip gamtoje atsiranda daiktai?

Dievas: Visata ir dalelytės

 • Visatoje pirmiausia kūrėsi bosonai (sąveikos sandai), o iš jų susikūrė fermionai (dalelytės) - tai būsimos visatos. Būsimos visatos plečiasi juodų skylių pagrindu.
 • Dalelytė, tai baigtinė potencinė energija (rimties masė = rimties energija). Dalelytei taip pat galima priskirti neribotą dydį energijos. O jėgos laukas, tai nebaigtinė potencinės energijos galimybė.
 • Jei mes pasitraukiame (savo protu) iš pasaulio, lieka fizika, "pasaulis".
 • Dievas pradeda nuo nieko, o mes atsirandame jau duotame pasaulyje.
 • Dievas išeina už savęs. Jisai yra tyrinėtojas. Jo tyrimas tampa vis tikslesnis. Tad didėja erdvė (gaubianti viską) ir tuo pačiu smulkėja. Tokiu būdu viskas tampa vis tikslesniu. Dievas išeina už savęs į save, tiek už visko (be santvarkos), tiek dalelytėse (santvarkoje). Jis yra dvasiniame pasaulyje. Mes esame žemiškame pasaulyje, tuščioje erdvėje, tarpe tarp jo dalelytėse ir danguje. Mūsų pasaulis yra nuotrupos Dievo išėjimo už savęs, tai jo rūbas. Mūsų pasaulis yra baigtinis, tačiau didėjantis. Jo pasaulis yra ribinis.

Mokytis

Mokytis fizikos apskritai.

Thomas Gajdosik užrašai

Mokytis matematikos fizikai

Tensors

John Harland

 • Orthogonal projection.
 • Linear and quadratic potentials are the same for classical and for quantum, for describing the "cloud".
 • Nonunitary evolution can relate the Schroedinger and Louisville points of view.
 • Bleeding of quantum amplitude into other modes, different quantum statistics.
 • Relaxation.
 • Morphism: top idea where he sees beauty. One structure relating to another structure: Galois theory.
 • Importance of groups: ergodic theory, unitary, configuration space.
 • Take a look at: SU(2) covering group of SO(3). As an example to think about regarding duality in imaginary root.
 • What if there was only one root of -1? What would that mean if the complex functions were symmetric? What does it mean if we use notation that respects the duality of unmarked opposites or that marks one opposite with regard to the other?

Mano klausimai John:

 • What is basic in math?
 • What math is key to study?
 • How to organize the map of mathematics?
 • What is geometry?
 • How he thinks about: Lie algebras, groups, tensors, classical groups, Bott periodicity, Clifford algebras
 • Duality
 • What makes math beautiful?

Aptarėme

Jennifer Cooper-Smith about energy.

Sun and earth are entangled from the beginning. Gravity is not a "cause" - there is no causal gap. "Cause" supposes a subsystem and entropy, a causal gap.

Vasil Penchev iš Bulgarijos - Planck's constant yra atomic unit for connecting rotation between real and imaginary axes (perhaps as in my chains for Lie algebra root systems).

Klausimai

Klausimai besimokant

 • Apskaičiuoti įvairių jėgų visuminius poveikius visatoje.
 • Visatos rimties masė yra...
 • Kaip apskaičiuoti dviejų fotonų trauką vienas kitai? Fotonus galime sulyginti su atitinkamos masės dalelytėmis. Masė gali būti labai didelė.
 • Jeigu du fotonai pasigamina ir keliauja skirtingomis kryptimis, kaip reiškiasi jų trauka vienas kitai? Ir kaip gali iš viso išlėkti? Juk pradžioje juos siejanti jėga neriboto didumo?
 • Why are there neutrinos of different generations - for establishing entanglement? triggering collapse of wave function?

Fizika


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 liepos 06 d., 11:23