Iš Gvildenu svetainės

Mintys: GerasisVaikas

Žr. Dievo šokis, Suvokimo lygmenys

Dievas nebūtinai geras. Vadinas, gyvenimas nebūtinai teisingas.

Gyvenime tenka šią mintį suvokti ir priimti. Tai yra gyvenimo tikslas. Juk reikalaudami ar tiesiog primesdami, kad Dievas būtų geras ir gyvenimas būtų teisingas, mes Dievą varžome, jį varome į kampą, paskubiname jo teisingumą, atsisakome galimybių daryti gerą ir iššaukiame savo žūtį. Ją priimdami gyvename amžinai jau čia ir dabar. Mat, gyvenimas yra Dievo gerumas, o amžinas gyvenimas yra suvokimas, jog Dievas ir gerumas skiriasi, jog vyksta daug blogio, kurį galime pašalinti, daug gero, kurį galime padaryti, kad galėtumėme liudyti, jog tikrai Dievas yra geras. Ir taip amžinai.

Geras vaikas ir blogas vaikas skirtingai priima šią mintį. Ją galima įsivaizduoti kaip upę kurią skirtingai pereiname.

Geras vaikas sutinka ją pereiti, užtat nori su ja susipažinti. Jis ieško, kur jinai seklesnė. Jis nori ją peršokti akmenimis, iš vieno akmens į kitą, reikalaujant ko įmanoma mažiau tikėjimo ir mažiau pagalbos, bet visgi į ją atsiremiant, kur tik tikrai reikia. Jisai yra, Kristaus žodžiais, skurdžiadvasis, ir būtent jam yra dangaus karalystė, dangaus raiška žemėje, žmogaus mąstais.

Blogas vaikas neskuba ją pereiti ir galvoja, kaip iš jos išsisukti. Jį lydi gėris ir blogis - taurioji savimonė, jį skatinanti mąstyti plačiau, peržengti upę, ir niekingoji savimonė, jį raginanti jos vengti ir reikalauti Dievo gerumo. Upė jį supa vis arčiau, jo kūną poreikiais, jo protą abejonėmis, jo širdį jauduliais. Jis susiduria su savo ribotumu, parklūpsta ir smunka, kolei galiausiai trokšta išganymo. Jis tada jau sutinka būti išganytojo stebuklingai permestam per upę.

Kiekviename iš mūsų glūdi tiek geras, tiek blogas vaikas. Abu atsiranda toje pačioje, tai yra, kitoje upės pusėje. Ten gyvena amžiną gyvenimą, puoselėja bendrystę. Puoselėja Dievo įstatymą, auga dorove, užtat jautresni gyvenimui. Vis labiau suvokia visas blogybes ir vis drąsiau į jas atsiliepia. Vis arčiau glaudžiasi Dievo, sulaukia vis daugiau laisvės.

Two Wolves: A Cherokee Legend An old Cherokee is teaching his grandson about life. "A fight is going on inside me," he said to the boy. "It is a terrible fight and it is between two wolves. One is evil - he is anger, envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego." He continued, "The other is good - he is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith. The same fight is going on inside you - and inside every other person, too." The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather, "Which wolf will win?" The old Cherokee simply replied, "The one you feed."

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/GerasisVaikas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 01 d., 14:42