Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Giesmės

Giesmėmis

Kuriu giesmes. Galvoju, kokios mintys gražios, teisingos ir prasmingos.

Giesmės apie vienumą.


Galvojau gal, gal, gal Galvojau gal, gal, gal Galvojau gal, gal, gal Prisigalvojau

Užsigalvojau. Įsigalvojau Nusigalvojau Susigalvojau..


 Ko tu žiūri į mane - sudgsi
 Dievui atsuku nugarą
 Dievui atsuku nugarą
 Einu pirma jo
 Einu pirma jo

Dievas myli mane labiau, kaip aš save.

Man parodė, paskyrė mylimąją ir suvokiu amžino gyvenimo džiaugsmą.

He brought me to the one I love.

Mane siutina, koks aš laimingas.


Kompiuterinės programos

Linuksui: Ardour

Sibelius


Aiste, išverčiau žemiau (kai ką pakeičiau, galima tobulinti) ir štai akordai ir žodžiai http://tabs.ultimate-guitar.com/c/cat_stevens/morning_has_broken_crd.htm ir originalas:

Būt įdomu bandyti sugroti ir sudainuoti su visais. Ar galėtum išspausdinti žodžių kopijas? Turiu gitarą, jeigu kas grotų, būtų galima ir atsinešti.

Andrius


Rytas išaušo pirmąjį rytą. Strazdas prabilo pirmu balsu. Šlovinkim giesmę, šlovinkim rytą. Tarsi matytą pirmąjį kart.

Lyja lietutis, spindi saulutė, Iškrečia pirmą žolę rasa. Šlovink vienatvę rojaus kampelio Šlovink pilnatvę Jo išjaustą.

Jojo saulutė Jojojo ryto Rojuje žaidžia Jojo šviesa. Šlovink pabudęs, šlovink kas rytą, Šlovink Trejybę tiesų tiesa.


[http://shop.gitarija.lt/akordai.php?atlikejas=38&kurinys=174 | Tu šventas šventas šventas Visagali] akordai

Akvilės dainos

Algirdo Zokaičio dainos

[http://www.gyviejiakmenys.lt/giesmes/giesmes.htm | Gyvieji akmenys - giesmės]

Ieva

Jeronimas Serebrinskas, (8 686) 80474, j.serebrinskas AT ma.vdu.lt , jo sukurtos giesmės, parašė giesmyną. VšĮ Naujosios Evangelizacijos Tarnyba.

Tegul liejas tavo malonė

Vadovauja VDU mišriam chorui. Repeticijos antradieniais, ketvirtadieniais 14:15. V. Čepinskio g. 5 (Didžioji salė), 46257 Kaunas.


Šventas, šventas, šventas vienas Tu visagalis. Jis buvo yra ir jis ateis...

Liudviko Rėzos užrašyta Klaipėdos krašto daina Ei kieno kieno

Vytautas V. Landsbergis Išlaidžiu ožką:

Jus aš draugais vadinu


Ratilio albumas

Eina garsas Prūsų žemės


Aš piligrimas, aš sielvarto pilnas. Paliktas pasaulyje vienų vienas. Jokios vilties, nėr vilties dėl rytojaus. Kaip nusigauti į dangų, namo. Kartais mano sielą mėto. Man reik į miestą vadinamą dangų Kaip nusigauti į dangų, namo.


Nėr čia ko prie kelio tau rymoti Jei dar nesupratai kodėl Nėr čia ko prie kelio tau rymoti Manęs nebesulauksi vėl. Giedos gaidys, išauš aušra, Žiūrėk pro langą ir manęs nėra Tu juk priežastis dėl ko man čia gana. Nedvejok, bus gerai.

Nėr ko čia savo žiburį uždegti Tokios šviesos nepažinau Nėr ko čia savo žiburį uždegti Jei tamsiąją pakelę išsirinkau. Kaip norėčiau, kažką tokio man dar pasakytum, Kaip reikia mane perkalbėti pabandytum, Bet mudu viens su kitu nekalbėdavom, tarytum. Nedvejok, bus gerai.

Nėr ko čia tau, mergele, mane šaukti Kaip niekados ir nešaukei Nėr ko čia tau, mergele, mane šaukti Tavęs negirdžiu jau seniai. Galvoju ir klajoju tolimu keliu Mylėjau moterį kaip vaikas, kaip galiu! Klojau savo širdį, jau sielos neturiu. Nedvejok, bus gerai!

Mergele, viso gero! Kur keliausiu, nebežinau Per dievišką sakyti tau Sudiev Tai linkėsiu tik dar pagyvent toliau. Nesakau, kad tu man būdavai bjauri Nieko tokio jeigu kartą kitą atšiauri Žinok, tavo dvejonė kaip laikrodis žiauri Nedvejok, bus gerai!

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Giesm%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 rugsėjo 28 d., 06:49